0765562555

Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Trình Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT New 2022 được update : 2021-09-03 14:36:50

3675

Xin chàoTừ ngày 20/03/2021, Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT do Bộ GDvàamp;ĐT phát hành ngày 02/02/2021 chính thức có hiệu lực hiện hành. Thông tư quy định về mã số, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp và chỉ định, xếp lương viên chức giảng dạy trong những cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi công lập. Theo đó, viên chức được chỉ định vào những chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi quy định tại Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT được vận dụng bảng lương tương ứng phát hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, rõ ràng như sau:Bạn đang xem: Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT Giáo viên mần nin thiếu nhi hạng III, mã số V.07.02.26, được vận dụng thông số kỹ thuật lương của viên chức loại A0, từ thông số kỹ thuật lương 2,10 đến thông số kỹ thuật lương 4,89; Giáo viên mần nin thiếu nhi hạng II, mã số V.07.02.25, được vận dụng thông số kỹ thuật lương của viên chức loại A1, từ thông số kỹ thuật lương 2,34 đến thông số kỹ thuật lương 4,98; Giáo viên mần nin thiếu nhi hạng I, mã số V.07.02.24, được vận dụng thông số kỹ thuật lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ thông số kỹ thuật lương 4,0 đến thông số kỹ thuật lương 6,38. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 01/2021/TT-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 02 tháng 02 năm 2021 THÔNG TƯ 01/2021/TT-BGDĐT Quy định mã số, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp và chỉ định, xếp lương viên chức giảng dạy trong những cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi công lập Căn cứ Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy ngày 14 tháng 6 năm 2019; Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của nhà nước quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản trị và vận hành viên chức; Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của nhà nước về chính sách tiền lương riêng với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm trước đó đó của nhà nước sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của nhà nước về chính sách tiền lương riêng với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Theo đề xuất kiến nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản trị và vận hành giáo dục; Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp và chỉ định, xếp lương viên chức giảng dạy trong những cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi công lập. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng người dùng vận dụng 1. Thông tư này quy định mã số, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp và chỉ định, xếp lương viên chức giảng dạy trong những cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi công lập. 2. Thông tư này vận dụng riêng với viên chức giảng dạy chương trình giáo dục mần nin thiếu nhi, gồm có: giáo viên, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng (sau này gọi chung là giáo viên mần nin thiếu nhi) trong những cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi công lập, gồm có: trường mần nin thiếu nhi, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập công lập (sau này gọi chung là trường mần nin thiếu nhi công lập) và những tổ chức triển khai, thành viên khác có tương quan. 3. Các cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi dân lập, tư thục trọn vẹn có thể vận dụng quy định tại Thông tư này để tuyển dụng, sử dụng và quản trị và vận hành giáo viên. Điều 2. Mã số, hạng chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi Chức danh nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi gồm có: 1. Giáo viên mần nin thiếu nhi hạng III – Mã số V.07.02.26; 2. Giáo viên mần nin thiếu nhi hạng II – Mã số V.07.02.25; 3. Giáo viên mần nin thiếu nhi hạng I – Mã số V.07.02.24. Chương II TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP Điều 3. Giáo viên mần nin thiếu nhi hạng III – Mã số V.07.02.26 1. Nhiệm vụ a) Thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ con theo kế hoạch giáo dục của nhà trường và tổ trình độ; phụ trách về chất lượng, hiệu suất cao nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ con ở nhóm, lớp được phân công phụ trách theo Chương trình giáo dục mần nin thiếu nhi; thực thi công tác thao tác giáo dục hòa nhập và quyền trẻ con; b) Trau dồi đạo đức nghề nghiệp; gương mẫu, đối xử công minh và tôn trọng nhân cách của trẻ con; bảo vệ những quyền và quyền lợi chính đáng của trẻ con; c) Rèn luyện sức mạnh thể chất; hoàn thành xong những khóa học, những chương trình tu dưỡng trình độ, trách nhiệm; tự học, tự tu dưỡng nâng cao trình độ chính trị, trình độ, trách nhiệm; tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt trình độ; dữ gìn và bảo vệ và sử dụng thiết bị giáo dục được giao; d) Phối phù thích hợp với cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ con và hiệp hội trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ con; đ) Thực hiện trách nhiệm và trách nhiệm của công dân, những quy định của pháp lý, ngành Giáo dục đào tạo và giảng dạy, nhà trường và địa phương; e) Thực hiện những trách nhiệm khác do hiệu trưởng phân công. 2. Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp a) Chấp hành những chủ trương, đường lối chủ trương của Đảng, pháp lý của Nhà nước, những quy định của ngành và địa phương về giáo dục mần nin thiếu nhi; b) Yêu nghề, thương yêu trẻ con; kiên trì, biết trấn áp cảm xúc; có tinh thần trách nhiệm cao; có kiến thức và kỹ năng, kỹ năng thiết yếu; trọn vẹn có thể sư phạm phù phù thích hợp với yêu cầu trách nhiệm; c) Thường xuyên trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu, đối xử công minh và tôn trọng nhân cách của trẻ con; bảo vệ những quyền và quyền lợi chính đáng của trẻ con; đoàn kết, tương trợ, tương hỗ, giúp sức đồng nghiệp; d) Thực hiện trang trọng những quy định về đạo đức nhà giáo; quy định về hành vi, ứng xử và trang phục. 3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng a) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mần nin thiếu nhi trở lên; b) Có chứng từ tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi hạng III (riêng với giáo viên mần nin thiếu nhi mới đưọc tuyển dụng vào giáo viên mần nin thiếu nhi hạng III thì phải có chứng từ trong thời hạn 36 tháng Tính từ lúc ngày được tuyển dụng). 4. Tiêu chuẩn về khả năng trình độ, trách nhiệm a) Nắm được chủ trương, đường lối, chủ trương, pháp lý của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục mần nin thiếu nhi và triển khai thực thi vào trách nhiệm được giao; b) Thực hiện đúng chương trình giáo dục mần nin thiếu nhi; c) Biết phối phù thích hợp với đồng nghiệp, cha mẹ trẻ con và hiệp hội trong công tác thao tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ con; d) Biết quản trị và vận hành, sử dụng, dữ gìn và bảo vệ và giữ gìn có hiệu suất cao tài sản cơ sở vật chất, thiết bị của nhóm/Lớp, trường; đ) Có kĩ năng ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin trong thực thi những trách nhiệm của giáo viên mần nin thiếu nhi hạng III và trọn vẹn có thể sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa thiểu số trong một số trong những trách nhiệm rõ ràng được giao. từ khóa quan tâm: Thiệp chúc ngày Thương binh liệt sĩĐiều 4. Giáo viên mần nin thiếu nhi hạng II – Mã số V.07.02.25 1. Nhiệm vụ Ngoài những trách nhiệm của giáo viên mần nin thiếu nhi hạng III, giáo viên mần nin thiếu nhi hạng II phải thực thi những trách nhiệm sau: a) Làm văn bản báo cáo giải trình viên hoặc dạy minh họa tại những lớp tu dưỡng giáo viên mần nin thiếu nhi cấp trường trở lên; hướng dẫn đồng nghiệp thực thi chương trình và những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ con; b) Đề xuất những nội dung tu dưỡng và sinh hoạt chuyên đề ở tổ (khối) trình độ; c) Tham gia HĐ Giám Khảo những hội thi cấp học mần nin thiếu nhi từ cấp trường trở lên; d) Tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt trình độ khác ví như hội đồng tự nhìn nhận hoặc đoàn nhìn nhận ngoài; kiểm tra trình độ, trách nhiệm sư phạm cấp trường trở lên; tham gia hướng dẫn, nhìn nhận thực tập sư phạm của sinh viên (nếu có). 2. Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp Ngoài những tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp của giáo viên mần nin thiếu nhi hạng III, giáo viên mần nin thiếu nhi hạng II phải luôn luôn gương mẫu thực thi những quy định về đạo đức nhà giáo. 3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng a) Có bằng cử nhân giáo dục mần nin thiếu nhi trở lên; hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mần nin thiếu nhi và có bằng cử nhân quản trị và vận hành giáo dục trở lên; b) Có chứng từ tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi hạng II. 4. Tiêu chuẩn về khả năng trình độ, trách nhiệm a) Nắm vững chủ trương, đường lối, chủ trương, pháp lý của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục mần nin thiếu nhi và triển khai thực thi có kết quả vào trách nhiệm được giao; b) Thực hiện có hiệu suất cao chương trình giáo dục mần nin thiếu nhi; dữ thế chủ động, linh hoạt kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ con phù phù thích hợp với Đk thực tiễn của nhà trường và địa phương; c) Chủ động tổ chức triển khai và phối hợp kịp thời với đồng nghiệp, cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ con và hiệp hội trong công tác thao tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ con; d) Có kĩ năng ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin trong thực thi những trách nhiệm của giáo viên mần nin thiếu nhi hạng II và trọn vẹn có thể sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa thiếu số trong một số trong những trách nhiệm rõ ràng được giao; đ) Được công nhận là chiến sỹ thi đua cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên; e) Viên chức tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi hạng II (mã số V.07.02.25) phải có thời hạn giữ chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi hạng III (mã số V.07.02.26) hoặc tương tự từ đủ 09 (chín) năm trở lên (không kể thời hạn tập sự), tính đến thời hạn nộp hồ sơ Đk tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng. Điều 5. Giáo viên mần nin thiếu nhi hạng I – Mã số V.07.02.24 1. Nhiệm vụ Ngoài những trách nhiệm của giáo viên mần nin thiếu nhi hạng II, giáo viên mần nin thiếu nhi hạng I phải thực thi những trách nhiệm sau: a) Tham gia sửa đổi và biên tập hoặc biên soạn nội dung tài liệu tu dưỡng giáo viên mần nin thiếu nhi cấp huyện trở lên; b) Tham gia tu dưỡng hoặc tham mưu, đề xuất kiến nghị hoặc tư vấn, tương hỗ, dẫn dắt, san sẻ về trình độ, trách nhiệm cho giáo viên mần nin thiếu nhi từ cấp trường trở lên; c) Tham gia HĐ Giám Khảo những hội thi của cấp học mần nin thiếu nhi từ cấp huyện trở lên; d) Tham gia hội đồng tự nhìn nhận hoặc đoàn nhìn nhận ngoài hoặc kiểm tra trình độ, trách nhiệm sư phạm cấp huyện trở lên. 2. Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp Ngoài những tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp của giáo viên mần nin thiếu nhi hạng II, giáo viên mần nin thiếu nhi hạng I phải là tấm gương mẫu mực về đạo đức nhà giáo và vận động, tương hỗ đồng nghiệp thực thi tốt những quy định về đạo đức nhà giáo. 3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng a) Có bằng cử nhân giáo dục mần nin thiếu nhi trở lên; hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mần nin thiếu nhi và có bằng cử nhân quản trị và vận hành giáo dục trở lên; b) Có chứng từ tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi hạng I. 4. Tiêu chuẩn về khả năng trình độ, trách nhiệm a) Tích cực, dữ thế chủ động thực thi và tuyên truyền vận động, hướng dẫn đồng nghiệp thực thi chủ trương, đường lối, chủ trương, pháp lý của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục mần nin thiếu nhi vào việc làm trách nhiệm được giao; b) Thực hiện sáng tạo, linh hoạt; san sẻ kinh nghiệm tay nghề, hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp thực thi được chương trình, kế hoạch giáo dục mần nin thiếu nhi; c) Tích cực, dữ thế chủ động san sẻ kinh nghiệm tay nghề, hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp, cha mẹ và người giám hộ trẻ con và hiệp hội trong công tác thao tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ con; trọn vẹn có thể thực thi trách nhiệm của giáo viên cốt cán; d) Có kĩ năng ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin trong thực thi những trách nhiệm của giáo viên mần nin thiếu nhi hạng I và trọn vẹn có thể sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa thiểu số trong một số trong những trách nhiệm rõ ràng được giao; đ) Được công nhận là chiến sỹ thi đua cơ sở hoặc là giáo viên dạy giỏi từ cấp huyện trở lên; e) Viên chức tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi hạng I (mã số V.07.02.24) phải có thời hạn giữ chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi hạng II (mã số V.07.02.25) hoặc tương tự từ đủ 06 (sáu) năm trở lên, tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ Đk tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng. Chương III HƯỚNG DẪN BỔ NHIỆM VÀ XẾP LƯƠNG THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP Điều 6. Nguyên tắc chỉ định theo chức vụ nghề nghiệp riêng với giáo viên mần nin thiếu nhi 1. Việc chỉ định chức vụ nghề nghiệp riêng với giáo viên mần nin thiếu nhi quy định tại Thông tư này phải vị trí căn cứ vào vị trí việc làm đang đảm nhiệm và bảo vệ đạt tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp được quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 5 và quy định tại Điều 7 của Thông tư này. 2. Khi chỉ định giáo viên mần nin thiếu nhi từ chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/năm ngoái/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14 tháng 9 năm năm ngoái của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi (sau này viết tắt là Thông tư liên tịch số 20/năm ngoái/TTLT-BGDĐT-BNV) vào chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi theo quy định tại Thông tư này thì không được phối hợp thăng hạng chức vụ nghề nghiệp. 3. Không vị trí căn cứ trình độ được đào tạo và giảng dạy để chỉ định vào hạng chức vụ nghề nghiệp cao hơn thế nữa hạng chức vụ nghề nghiệp đã trúng tuyển riêng với giáo viên mần nin thiếu nhi mới được tuyển dụng. Điều 7. Các trường hợp chỉ định vào chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi Tham khảo: Thông tư 19/2021/TT-BGDĐT1. Viên chức đã được chỉ định vào những hạng chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/năm ngoái/TTLT-BDGĐT-BNV nếu đạt những tiêu chuẩn hạng chức vụ nghề nghiệp theo quy định tại Thông tư này thì được chỉ định chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi như sau: a) Giáo viên mần nin thiếu nhi hạng IV (mã số V.07.02.06) được chỉ định vào chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi hạng III (mã số V.07.02.26); b) Giáo viên mần nin thiếu nhi hạng III (mã số V.07.02.05) được chỉ định vào chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi hạng III (mã số V.07.02.26); c) Giáo viên mần nin thiếu nhi hạng II (mã số V.07.02.04) được chỉ định vào chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi hạng II (mã số V.07.02.25). 2. Giáo viên mần nin thiếu nhi hạng II (mã số V.07.02.25) được chỉ định vào chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi hạng I (mã số V.07.02.24) khi được xác lập là người trúng tuyển trong kì thi/xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi. 3. Giáo viên mần nin thiếu nhi hạng II (mã số V.07.02.04) chưa đạt những tiêu chuẩn của hạng tương ứng theo quy định tại Điều 4 Thông tư này thì được chỉ định vào chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi hạng III (mã số V.07.02.26). 4. Giáo viên mần nin thiếu nhi mới được tuyển dụng sau khoản thời hạn hết thời hạn tập sự theo quy định và được người đứng đầu cty sự nghiệp công lập nhìn nhận đạt yêu cầu thì được chỉ định vào đúng hạng chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi đã trúng tuyển. Điều 8. Cách xếp lương 1. Viên chức được chỉ định vào những chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi quy định tại Thông tư này được vận dụng bảng lương tương ứng phát hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của nhà nước về chính sách tiền lương riêng với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, rõ ràng như sau: a) Giáo viên mần nin thiếu nhi hạng III, mã số V.07.02.26, được vận dụng thông số kỹ thuật lương của viên chức loại A0, từ thông số kỹ thuật lương 2,10 đến thông số kỹ thuật lương 4,89; b) Giáo viên mần nin thiếu nhi hạng II, mã số V.07.02.25, được vận dụng thông số kỹ thuật lương của viên chức loại A1, từ thông số kỹ thuật lương 2,34 đến thông số kỹ thuật lương 4,98; c) Giáo viên mần nin thiếu nhi hạng I, mã số V.07.02.24, được vận dụng thông số kỹ thuật lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ thông số kỹ thuật lương 4,0 đến thông số kỹ thuật lương 6,38. 2. Việc xếp lương khi chỉ định vào hạng chức vụ nghề nghiệp thực thi theo phía dẫn tại khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 trong năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức và theo quy định hiện hành của pháp lý. Khi thực thi chủ trương tiền lương mới, việc chuyển xếp sang lương mới thực thi theo quy định của nhà nước. Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 9. Điều khoản chuyển tiếp 1. Giáo viên mần nin thiếu nhi hạng IV (mã số V.07.02.06) chưa phục vụ trình độ chuẩn được đào tạo và giảng dạy của giáo viên mần nin thiếu nhi theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 72 Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy 2019 thì không thay đổi mã số V.07.02.06 và vận dụng thông số kỹ thuật lương của viên chức loại B (từ thông số kỹ thuật lương 1,86 đến thông số kỹ thuật lương 4,06) cho tới lúc đạt trình độ chuẩn được đào tạo và giảng dạy thì được chỉ định vào chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi hạng III (mã số V.07.02.26) hoặc cho tới lúc nghỉ hưu nếu không thuộc đối tượng người dùng phải nâng trình độ chuẩn được đào tạo và giảng dạy theo quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của nhà nước quy định lộ trình thực thi nâng trình độ chuẩn được đào tạo và giảng dạy của giáo viên mần nin thiếu nhi, tiểu học, trung học cơ sở. 2. Trường hợp giáo viên mần nin thiếu nhi hạng II (mã số V.07.02.04) do chưa đạt những tiêu chuẩn của hạng II (mã số V.07.02.25) nên chỉ có thể định vào chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi hạng III (mã số V.07.02.26) theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư này sau khoản thời hạn đạt những tiêu chuẩn của hạng II (mã số V.07.02.25) thì được chỉ định vào chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi hạng II (mã số V.07.02.25) mà không phải trải qua kỳ thi hoặc xét thăng hạng. Điều 10. Điều khoản vận dụng 1. Giáo viên mần nin thiếu nhi có bằng tốt nghiệp ĐH ngành đào tạo và giảng dạy giáo dục mần nin thiếu nhi thì được công nhận tương ứng với bằng cử nhân quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 và điểm a khoản 3 Điều 5 Thông tư này. 2. Trường hợp giáo viên tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi hạng II (mã số V.07.02.25) nếu đã có bằng cử nhân trở lên trước lúc tuyển dụng, phục vụ tiêu chuẩn về trình độ đào tạo và giảng dạy của giáo viên mần nin thiếu nhi hạng II và có thời hạn giữ chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi hạng III (mã số V.07.02.26) hoặc tương tự đủ từ 06 (sáu) năm trở lên (không kể thời hạn tập sự), tính đến thời hạn nộp hồ sơ Đk tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng thì được xác lập là đủ yêu cầu về thời hạn giữ hạng theo quy định tại điểm e khoản 4 Điều 4 Thông tư này. 3. Chứng chỉ tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp hạng II, hạng III quy định tại Thông tư liên tịch số 20/năm ngoái/TTLT-BGDĐT-BNV được công nhận là tương tự với chứng từ tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp hạng II, hạng III quy định tại Thông tư này. 4. Thời gian giáo viên mần nin thiếu nhi giữ hạng II (mã số V.07.02.04) và tương tự, hạng III (mã số V.07.02.05) và tương tự sẽ là tương tự với thời hạn giữ hạng II, hạng III theo quy định tại Thông tư này. 5. Các chương trình tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi hạng II, hạng III (phát hành kèm theo Quyết định số 2186/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm năm trong năm này; Quyết định số 2188/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm năm trong năm này của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo) được tiếp tục thực thi cho tới lúc có những chương trình tu dưỡng thay thế. 6. Yêu cầu về chứng từ tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi hạng III theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 3 Thông tư này vận dụng riêng với giáo viên mần nin thiếu nhi được tuyển dụng sau ngày Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành và giáo viên mần nin thiếu nhi hạng III (mã số V.07.02.05) khi được chỉ định vào chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi hạng III (mã số V.07.02.26) theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 7 Thông tư này. 7. Đối với những trách nhiệm theo hạng chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi mà trường mần nin thiếu nhi công lập không được giao hoặc không đủ Đk thực thi thì người đứng đầu trường mần nin thiếu nhi công lập văn bản báo cáo giải trình cơ quan có thẩm quyền trực tiếp quyết định hành động việc quy đổi sang những trách nhiệm khác có tương quan. Điều 11. Tổ chức thực thi 1. Thông tư này là vị trí căn cứ xác lập vị trí việc làm, cơ cấu tổ chức triển khai viên chức theo chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi và thực thi việc tuyển dụng, sử dụng và quản trị và vận hành giáo viên mần nin thiếu nhi trong những trường mần nin thiếu nhi công lập thuộc khối mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân. Cục Nhà giáo và Cán bộ quản trị và vận hành giáo dục chủ trì, hướng dẫn rõ ràng triển khai thực thi Thông tư này. 2. Người đứng đầu những trường mần nin thiếu nhi công lập trực tiếp quản trị và vận hành, sử dụng viên chức có trách nhiệm: a) Xây dựng Đề án vị trí việc làm; xác lập rõ ràng cơ cấu tổ chức triển khai viên chức theo chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi phù phù thích hợp với Đk của nhà trường và bảo vệ thực thi những kế hoạch, kế hoạch tăng trưởng đội ngũ của nhà trường; thanh tra rà soát Đề án vị trí việc làm, lập phương án chỉ định chức vụ nghề nghiệp và xếp lương riêng với giáo viên mần nin thiếu nhi trong trường mần nin thiếu nhi công lập thuộc thẩm quyền quản trị và vận hành; trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động hoặc quyết định hành động theo thẩm quyền phân cấp; b) Báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản trị và vận hành theo quy định kết quả chỉ định và xếp lương với giáo viên mần nin thiếu nhi; c) Xây dựng kế hoạch đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng giáo viên mần nin thiếu nhi; tạo Đk để giáo viên mần nin thiếu nhi được đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng phục vụ tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp theo quy định của pháp lý; d) Căn cứ vào trách nhiệm của hạng chức vụ nghề nghiệp để sắp xếp, phân công trách nhiệm của giáo viên mần nin thiếu nhi hợp lý, phát huy khả năng và hiệu suất cao việc làm của giáo viên mần nin thiếu nhi. 3. Người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền quản trị và vận hành trường mần nin thiếu nhi công lập có trách nhiệm: a) Phê duyệt phương án chỉ định chức vụ nghề nghiệp và xếp lương riêng với giáo viên mần nin thiếu nhi trong những trường mần nin thiếu nhi công lập thuộc phạm vi quản trị và vận hành; xử lý và xử lý theo thẩm quyền những vướng mắc trong quy trình chỉ định chức vụ nghề nghiệp và xếp lương đổi với giáo viên mần nin thiếu nhi trong những trường mần nin thiếu nhi công lập thuộc phạm vi quản trị và vận hành; b) Quyết định theo thẩm quyền hoặc phân cấp việc quyết định hành động chỉ định vào hạng chức vụ nghề nghiệp và xếp lương riêng với giáo viên mần nin thiếu nhi trong những trường mần nin thiếu nhi công lập theo thẩm quyền; c) Báo cáo kết quả chỉ định chức vụ nghề nghiệp và xếp lương đổi với viên chức là giáo viên mần nin thiếu nhi trong những trường mần nin thiếu nhi công lập thuộc phạm vi quản trị và vận hành về cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Điều 12. Hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành 1. Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày 20 tháng 3 năm 2021. 2. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản trị và vận hành giáo dục, Thủ trưởng những cty có tương quan thuộc Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo; quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc những Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu phụ trách thi hành Thông tư này. 3. Trường hợp những văn bản dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, tương hỗ update hoặc thay thế thì thực thi theo những văn bản mới đó. 4. Thông tư này thay thế Thông tư liên tịch số 20/năm ngoái/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14 tháng 9 năm năm ngoái của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi. Trong quy trình thực thi nếu có vướng mắc, đề xuất kiến nghị phản ánh về Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo để xem xét, xử lý và xử lý./. Nơi nhận: – Văn phòng Quốc hội;– Văn phòng nhà nước;– Ủy ban VHGDTTNvàamp;NĐ của Quốc hội;– Ban Tuyên giáo Trung ương;– Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước;– Hội đồng Quốc gia Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Phát triển nhân lực;– HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;– Bộ trưởng;– Các Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo; sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu;– Như Điều 12;– Công báo;– Cổng TTĐT của nhà nước;– Cổng TTĐT của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo;– Công đoàn Giáo dục đào tạo và giảng dạy Việt Nam;– Lưu: VT, PC, NGCBQLGD (15b). KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Phạm Ngọc Thưởng Từ ngày 20/03/2021, Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT do Bộ GDvàamp;ĐT phát hành ngày 02/02/2021 chính thức có hiệu lực hiện hành. Thông tư quy định về mã số, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp và chỉ định, xếp lương viên chức giảng dạy trong những cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi công lập. Theo đó, viên chức được chỉ định vào những chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi quy định tại Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT được vận dụng bảng lương tương ứng phát hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, rõ ràng như sau:Bạn đang xem: Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT Giáo viên mần nin thiếu nhi hạng III, mã số V.07.02.26, được vận dụng thông số kỹ thuật lương của viên chức loại A0, từ thông số kỹ thuật lương 2,10 đến thông số kỹ thuật lương 4,89; Giáo viên mần nin thiếu nhi hạng II, mã số V.07.02.25, được vận dụng thông số kỹ thuật lương của viên chức loại A1, từ thông số kỹ thuật lương 2,34 đến thông số kỹ thuật lương 4,98; Giáo viên mần nin thiếu nhi hạng I, mã số V.07.02.24, được vận dụng thông số kỹ thuật lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ thông số kỹ thuật lương 4,0 đến thông số kỹ thuật lương 6,38. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 01/2021/TT-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 02 tháng 02 năm 2021 THÔNG TƯ 01/2021/TT-BGDĐT Quy định mã số, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp và chỉ định, xếp lương viên chức giảng dạy trong những cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi công lập Căn cứ Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy ngày 14 tháng 6 năm 2019; Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của nhà nước quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản trị và vận hành viên chức; Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của nhà nước về chính sách tiền lương riêng với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm trước đó đó của nhà nước sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của nhà nước về chính sách tiền lương riêng với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Theo đề xuất kiến nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản trị và vận hành giáo dục; Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp và chỉ định, xếp lương viên chức giảng dạy trong những cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi công lập. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng người dùng vận dụng 1. Thông tư này quy định mã số, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp và chỉ định, xếp lương viên chức giảng dạy trong những cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi công lập. 2. Thông tư này vận dụng riêng với viên chức giảng dạy chương trình giáo dục mần nin thiếu nhi, gồm có: giáo viên, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng (sau này gọi chung là giáo viên mần nin thiếu nhi) trong những cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi công lập, gồm có: trường mần nin thiếu nhi, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập công lập (sau này gọi chung là trường mần nin thiếu nhi công lập) và những tổ chức triển khai, thành viên khác có tương quan. 3. Các cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi dân lập, tư thục trọn vẹn có thể vận dụng quy định tại Thông tư này để tuyển dụng, sử dụng và quản trị và vận hành giáo viên. Điều 2. Mã số, hạng chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi Chức danh nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi gồm có: 1. Giáo viên mần nin thiếu nhi hạng III – Mã số V.07.02.26; 2. Giáo viên mần nin thiếu nhi hạng II – Mã số V.07.02.25; 3. Giáo viên mần nin thiếu nhi hạng I – Mã số V.07.02.24. Chương II TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP Điều 3. Giáo viên mần nin thiếu nhi hạng III – Mã số V.07.02.26 1. Nhiệm vụ a) Thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ con theo kế hoạch giáo dục của nhà trường và tổ trình độ; phụ trách về chất lượng, hiệu suất cao nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ con ở nhóm, lớp được phân công phụ trách theo Chương trình giáo dục mần nin thiếu nhi; thực thi công tác thao tác giáo dục hòa nhập và quyền trẻ con; b) Trau dồi đạo đức nghề nghiệp; gương mẫu, đối xử công minh và tôn trọng nhân cách của trẻ con; bảo vệ những quyền và quyền lợi chính đáng của trẻ con; c) Rèn luyện sức mạnh thể chất; hoàn thành xong những khóa học, những chương trình tu dưỡng trình độ, trách nhiệm; tự học, tự tu dưỡng nâng cao trình độ chính trị, trình độ, trách nhiệm; tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt trình độ; dữ gìn và bảo vệ và sử dụng thiết bị giáo dục được giao; d) Phối phù thích hợp với cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ con và hiệp hội trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ con; đ) Thực hiện trách nhiệm và trách nhiệm của công dân, những quy định của pháp lý, ngành Giáo dục đào tạo và giảng dạy, nhà trường và địa phương; e) Thực hiện những trách nhiệm khác do hiệu trưởng phân công. 2. Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp a) Chấp hành những chủ trương, đường lối chủ trương của Đảng, pháp lý của Nhà nước, những quy định của ngành và địa phương về giáo dục mần nin thiếu nhi; b) Yêu nghề, thương yêu trẻ con; kiên trì, biết trấn áp cảm xúc; có tinh thần trách nhiệm cao; có kiến thức và kỹ năng, kỹ năng thiết yếu; trọn vẹn có thể sư phạm phù phù thích hợp với yêu cầu trách nhiệm; c) Thường xuyên trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu, đối xử công minh và tôn trọng nhân cách của trẻ con; bảo vệ những quyền và quyền lợi chính đáng của trẻ con; đoàn kết, tương trợ, tương hỗ, giúp sức đồng nghiệp; d) Thực hiện trang trọng những quy định về đạo đức nhà giáo; quy định về hành vi, ứng xử và trang phục. 3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng a) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mần nin thiếu nhi trở lên; b) Có chứng từ tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi hạng III (riêng với giáo viên mần nin thiếu nhi mới đưọc tuyển dụng vào giáo viên mần nin thiếu nhi hạng III thì phải có chứng từ trong thời hạn 36 tháng Tính từ lúc ngày được tuyển dụng). 4. Tiêu chuẩn về khả năng trình độ, trách nhiệm a) Nắm được chủ trương, đường lối, chủ trương, pháp lý của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục mần nin thiếu nhi và triển khai thực thi vào trách nhiệm được giao; b) Thực hiện đúng chương trình giáo dục mần nin thiếu nhi; c) Biết phối phù thích hợp với đồng nghiệp, cha mẹ trẻ con và hiệp hội trong công tác thao tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ con; d) Biết quản trị và vận hành, sử dụng, dữ gìn và bảo vệ và giữ gìn có hiệu suất cao tài sản cơ sở vật chất, thiết bị của nhóm/Lớp, trường; đ) Có kĩ năng ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin trong thực thi những trách nhiệm của giáo viên mần nin thiếu nhi hạng III và trọn vẹn có thể sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa thiểu số trong một số trong những trách nhiệm rõ ràng được giao. từ khóa quan tâm: Thiệp chúc ngày Thương binh liệt sĩĐiều 4. Giáo viên mần nin thiếu nhi hạng II – Mã số V.07.02.25 1. Nhiệm vụ Ngoài những trách nhiệm của giáo viên mần nin thiếu nhi hạng III, giáo viên mần nin thiếu nhi hạng II phải thực thi những trách nhiệm sau: a) Làm văn bản báo cáo giải trình viên hoặc dạy minh họa tại những lớp tu dưỡng giáo viên mần nin thiếu nhi cấp trường trở lên; hướng dẫn đồng nghiệp thực thi chương trình và những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ con; b) Đề xuất những nội dung tu dưỡng và sinh hoạt chuyên đề ở tổ (khối) trình độ; c) Tham gia HĐ Giám Khảo những hội thi cấp học mần nin thiếu nhi từ cấp trường trở lên; d) Tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt trình độ khác ví như hội đồng tự nhìn nhận hoặc đoàn nhìn nhận ngoài; kiểm tra trình độ, trách nhiệm sư phạm cấp trường trở lên; tham gia hướng dẫn, nhìn nhận thực tập sư phạm của sinh viên (nếu có). 2. Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp Ngoài những tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp của giáo viên mần nin thiếu nhi hạng III, giáo viên mần nin thiếu nhi hạng II phải luôn luôn gương mẫu thực thi những quy định về đạo đức nhà giáo. 3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng a) Có bằng cử nhân giáo dục mần nin thiếu nhi trở lên; hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mần nin thiếu nhi và có bằng cử nhân quản trị và vận hành giáo dục trở lên; b) Có chứng từ tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi hạng II. 4. Tiêu chuẩn về khả năng trình độ, trách nhiệm a) Nắm vững chủ trương, đường lối, chủ trương, pháp lý của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục mần nin thiếu nhi và triển khai thực thi có kết quả vào trách nhiệm được giao; b) Thực hiện có hiệu suất cao chương trình giáo dục mần nin thiếu nhi; dữ thế chủ động, linh hoạt kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ con phù phù thích hợp với Đk thực tiễn của nhà trường và địa phương; c) Chủ động tổ chức triển khai và phối hợp kịp thời với đồng nghiệp, cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ con và hiệp hội trong công tác thao tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ con; d) Có kĩ năng ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin trong thực thi những trách nhiệm của giáo viên mần nin thiếu nhi hạng II và trọn vẹn có thể sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa thiếu số trong một số trong những trách nhiệm rõ ràng được giao; đ) Được công nhận là chiến sỹ thi đua cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên; e) Viên chức tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi hạng II (mã số V.07.02.25) phải có thời hạn giữ chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi hạng III (mã số V.07.02.26) hoặc tương tự từ đủ 09 (chín) năm trở lên (không kể thời hạn tập sự), tính đến thời hạn nộp hồ sơ Đk tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng. Điều 5. Giáo viên mần nin thiếu nhi hạng I – Mã số V.07.02.24 1. Nhiệm vụ Ngoài những trách nhiệm của giáo viên mần nin thiếu nhi hạng II, giáo viên mần nin thiếu nhi hạng I phải thực thi những trách nhiệm sau: a) Tham gia sửa đổi và biên tập hoặc biên soạn nội dung tài liệu tu dưỡng giáo viên mần nin thiếu nhi cấp huyện trở lên; b) Tham gia tu dưỡng hoặc tham mưu, đề xuất kiến nghị hoặc tư vấn, tương hỗ, dẫn dắt, san sẻ về trình độ, trách nhiệm cho giáo viên mần nin thiếu nhi từ cấp trường trở lên; c) Tham gia HĐ Giám Khảo những hội thi của cấp học mần nin thiếu nhi từ cấp huyện trở lên; d) Tham gia hội đồng tự nhìn nhận hoặc đoàn nhìn nhận ngoài hoặc kiểm tra trình độ, trách nhiệm sư phạm cấp huyện trở lên. 2. Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp Ngoài những tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp của giáo viên mần nin thiếu nhi hạng II, giáo viên mần nin thiếu nhi hạng I phải là tấm gương mẫu mực về đạo đức nhà giáo và vận động, tương hỗ đồng nghiệp thực thi tốt những quy định về đạo đức nhà giáo. 3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng a) Có bằng cử nhân giáo dục mần nin thiếu nhi trở lên; hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mần nin thiếu nhi và có bằng cử nhân quản trị và vận hành giáo dục trở lên; b) Có chứng từ tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi hạng I. 4. Tiêu chuẩn về khả năng trình độ, trách nhiệm a) Tích cực, dữ thế chủ động thực thi và tuyên truyền vận động, hướng dẫn đồng nghiệp thực thi chủ trương, đường lối, chủ trương, pháp lý của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục mần nin thiếu nhi vào việc làm trách nhiệm được giao; b) Thực hiện sáng tạo, linh hoạt; san sẻ kinh nghiệm tay nghề, hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp thực thi được chương trình, kế hoạch giáo dục mần nin thiếu nhi; c) Tích cực, dữ thế chủ động san sẻ kinh nghiệm tay nghề, hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp, cha mẹ và người giám hộ trẻ con và hiệp hội trong công tác thao tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ con; trọn vẹn có thể thực thi trách nhiệm của giáo viên cốt cán; d) Có kĩ năng ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin trong thực thi những trách nhiệm của giáo viên mần nin thiếu nhi hạng I và trọn vẹn có thể sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa thiểu số trong một số trong những trách nhiệm rõ ràng được giao; đ) Được công nhận là chiến sỹ thi đua cơ sở hoặc là giáo viên dạy giỏi từ cấp huyện trở lên; e) Viên chức tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi hạng I (mã số V.07.02.24) phải có thời hạn giữ chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi hạng II (mã số V.07.02.25) hoặc tương tự từ đủ 06 (sáu) năm trở lên, tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ Đk tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng. Chương III HƯỚNG DẪN BỔ NHIỆM VÀ XẾP LƯƠNG THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP Điều 6. Nguyên tắc chỉ định theo chức vụ nghề nghiệp riêng với giáo viên mần nin thiếu nhi 1. Việc chỉ định chức vụ nghề nghiệp riêng với giáo viên mần nin thiếu nhi quy định tại Thông tư này phải vị trí căn cứ vào vị trí việc làm đang đảm nhiệm và bảo vệ đạt tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp được quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 5 và quy định tại Điều 7 của Thông tư này. 2. Khi chỉ định giáo viên mần nin thiếu nhi từ chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/năm ngoái/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14 tháng 9 năm năm ngoái của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi (sau này viết tắt là Thông tư liên tịch số 20/năm ngoái/TTLT-BGDĐT-BNV) vào chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi theo quy định tại Thông tư này thì không được phối hợp thăng hạng chức vụ nghề nghiệp. 3. Không vị trí căn cứ trình độ được đào tạo và giảng dạy để chỉ định vào hạng chức vụ nghề nghiệp cao hơn thế nữa hạng chức vụ nghề nghiệp đã trúng tuyển riêng với giáo viên mần nin thiếu nhi mới được tuyển dụng. Điều 7. Các trường hợp chỉ định vào chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi Tham khảo: Thông tư 19/2021/TT-BGDĐT1. Viên chức đã được chỉ định vào những hạng chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/năm ngoái/TTLT-BDGĐT-BNV nếu đạt những tiêu chuẩn hạng chức vụ nghề nghiệp theo quy định tại Thông tư này thì được chỉ định chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi như sau: a) Giáo viên mần nin thiếu nhi hạng IV (mã số V.07.02.06) được chỉ định vào chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi hạng III (mã số V.07.02.26); b) Giáo viên mần nin thiếu nhi hạng III (mã số V.07.02.05) được chỉ định vào chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi hạng III (mã số V.07.02.26); c) Giáo viên mần nin thiếu nhi hạng II (mã số V.07.02.04) được chỉ định vào chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi hạng II (mã số V.07.02.25). 2. Giáo viên mần nin thiếu nhi hạng II (mã số V.07.02.25) được chỉ định vào chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi hạng I (mã số V.07.02.24) khi được xác lập là người trúng tuyển trong kì thi/xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi. 3. Giáo viên mần nin thiếu nhi hạng II (mã số V.07.02.04) chưa đạt những tiêu chuẩn của hạng tương ứng theo quy định tại Điều 4 Thông tư này thì được chỉ định vào chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi hạng III (mã số V.07.02.26). 4. Giáo viên mần nin thiếu nhi mới được tuyển dụng sau khoản thời hạn hết thời hạn tập sự theo quy định và được người đứng đầu cty sự nghiệp công lập nhìn nhận đạt yêu cầu thì được chỉ định vào đúng hạng chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi đã trúng tuyển. Điều 8. Cách xếp lương 1. Viên chức được chỉ định vào những chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi quy định tại Thông tư này được vận dụng bảng lương tương ứng phát hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của nhà nước về chính sách tiền lương riêng với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, rõ ràng như sau: a) Giáo viên mần nin thiếu nhi hạng III, mã số V.07.02.26, được vận dụng thông số kỹ thuật lương của viên chức loại A0, từ thông số kỹ thuật lương 2,10 đến thông số kỹ thuật lương 4,89; b) Giáo viên mần nin thiếu nhi hạng II, mã số V.07.02.25, được vận dụng thông số kỹ thuật lương của viên chức loại A1, từ thông số kỹ thuật lương 2,34 đến thông số kỹ thuật lương 4,98; c) Giáo viên mần nin thiếu nhi hạng I, mã số V.07.02.24, được vận dụng thông số kỹ thuật lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ thông số kỹ thuật lương 4,0 đến thông số kỹ thuật lương 6,38. 2. Việc xếp lương khi chỉ định vào hạng chức vụ nghề nghiệp thực thi theo phía dẫn tại khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 trong năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức và theo quy định hiện hành của pháp lý. Khi thực thi chủ trương tiền lương mới, việc chuyển xếp sang lương mới thực thi theo quy định của nhà nước. Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 9. Điều khoản chuyển tiếp 1. Giáo viên mần nin thiếu nhi hạng IV (mã số V.07.02.06) chưa phục vụ trình độ chuẩn được đào tạo và giảng dạy của giáo viên mần nin thiếu nhi theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 72 Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy 2019 thì không thay đổi mã số V.07.02.06 và vận dụng thông số kỹ thuật lương của viên chức loại B (từ thông số kỹ thuật lương 1,86 đến thông số kỹ thuật lương 4,06) cho tới lúc đạt trình độ chuẩn được đào tạo và giảng dạy thì được chỉ định vào chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi hạng III (mã số V.07.02.26) hoặc cho tới lúc nghỉ hưu nếu không thuộc đối tượng người dùng phải nâng trình độ chuẩn được đào tạo và giảng dạy theo quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của nhà nước quy định lộ trình thực thi nâng trình độ chuẩn được đào tạo và giảng dạy của giáo viên mần nin thiếu nhi, tiểu học, trung học cơ sở. 2. Trường hợp giáo viên mần nin thiếu nhi hạng II (mã số V.07.02.04) do chưa đạt những tiêu chuẩn của hạng II (mã số V.07.02.25) nên chỉ có thể định vào chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi hạng III (mã số V.07.02.26) theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư này sau khoản thời hạn đạt những tiêu chuẩn của hạng II (mã số V.07.02.25) thì được chỉ định vào chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi hạng II (mã số V.07.02.25) mà không phải trải qua kỳ thi hoặc xét thăng hạng. Điều 10. Điều khoản vận dụng 1. Giáo viên mần nin thiếu nhi có bằng tốt nghiệp ĐH ngành đào tạo và giảng dạy giáo dục mần nin thiếu nhi thì được công nhận tương ứng với bằng cử nhân quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 và điểm a khoản 3 Điều 5 Thông tư này. 2. Trường hợp giáo viên tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi hạng II (mã số V.07.02.25) nếu đã có bằng cử nhân trở lên trước lúc tuyển dụng, phục vụ tiêu chuẩn về trình độ đào tạo và giảng dạy của giáo viên mần nin thiếu nhi hạng II và có thời hạn giữ chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi hạng III (mã số V.07.02.26) hoặc tương tự đủ từ 06 (sáu) năm trở lên (không kể thời hạn tập sự), tính đến thời hạn nộp hồ sơ Đk tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng thì được xác lập là đủ yêu cầu về thời hạn giữ hạng theo quy định tại điểm e khoản 4 Điều 4 Thông tư này. 3. Chứng chỉ tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp hạng II, hạng III quy định tại Thông tư liên tịch số 20/năm ngoái/TTLT-BGDĐT-BNV được công nhận là tương tự với chứng từ tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp hạng II, hạng III quy định tại Thông tư này. 4. Thời gian giáo viên mần nin thiếu nhi giữ hạng II (mã số V.07.02.04) và tương tự, hạng III (mã số V.07.02.05) và tương tự sẽ là tương tự với thời hạn giữ hạng II, hạng III theo quy định tại Thông tư này. 5. Các chương trình tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi hạng II, hạng III (phát hành kèm theo Quyết định số 2186/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm năm trong năm này; Quyết định số 2188/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm năm trong năm này của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo) được tiếp tục thực thi cho tới lúc có những chương trình tu dưỡng thay thế. 6. Yêu cầu về chứng từ tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi hạng III theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 3 Thông tư này vận dụng riêng với giáo viên mần nin thiếu nhi được tuyển dụng sau ngày Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành và giáo viên mần nin thiếu nhi hạng III (mã số V.07.02.05) khi được chỉ định vào chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi hạng III (mã số V.07.02.26) theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 7 Thông tư này. 7. Đối với những trách nhiệm theo hạng chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi mà trường mần nin thiếu nhi công lập không được giao hoặc không đủ Đk thực thi thì người đứng đầu trường mần nin thiếu nhi công lập văn bản báo cáo giải trình cơ quan có thẩm quyền trực tiếp quyết định hành động việc quy đổi sang những trách nhiệm khác có tương quan. Điều 11. Tổ chức thực thi 1. Thông tư này là vị trí căn cứ xác lập vị trí việc làm, cơ cấu tổ chức triển khai viên chức theo chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi và thực thi việc tuyển dụng, sử dụng và quản trị và vận hành giáo viên mần nin thiếu nhi trong những trường mần nin thiếu nhi công lập thuộc khối mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân. Cục Nhà giáo và Cán bộ quản trị và vận hành giáo dục chủ trì, hướng dẫn rõ ràng triển khai thực thi Thông tư này. 2. Người đứng đầu những trường mần nin thiếu nhi công lập trực tiếp quản trị và vận hành, sử dụng viên chức có trách nhiệm: a) Xây dựng Đề án vị trí việc làm; xác lập rõ ràng cơ cấu tổ chức triển khai viên chức theo chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi phù phù thích hợp với Đk của nhà trường và bảo vệ thực thi những kế hoạch, kế hoạch tăng trưởng đội ngũ của nhà trường; thanh tra rà soát Đề án vị trí việc làm, lập phương án chỉ định chức vụ nghề nghiệp và xếp lương riêng với giáo viên mần nin thiếu nhi trong trường mần nin thiếu nhi công lập thuộc thẩm quyền quản trị và vận hành; trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động hoặc quyết định hành động theo thẩm quyền phân cấp; b) Báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản trị và vận hành theo quy định kết quả chỉ định và xếp lương với giáo viên mần nin thiếu nhi; c) Xây dựng kế hoạch đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng giáo viên mần nin thiếu nhi; tạo Đk để giáo viên mần nin thiếu nhi được đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng phục vụ tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp theo quy định của pháp lý; d) Căn cứ vào trách nhiệm của hạng chức vụ nghề nghiệp để sắp xếp, phân công trách nhiệm của giáo viên mần nin thiếu nhi hợp lý, phát huy khả năng và hiệu suất cao việc làm của giáo viên mần nin thiếu nhi. 3. Người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền quản trị và vận hành trường mần nin thiếu nhi công lập có trách nhiệm: a) Phê duyệt phương án chỉ định chức vụ nghề nghiệp và xếp lương riêng với giáo viên mần nin thiếu nhi trong những trường mần nin thiếu nhi công lập thuộc phạm vi quản trị và vận hành; xử lý và xử lý theo thẩm quyền những vướng mắc trong quy trình chỉ định chức vụ nghề nghiệp và xếp lương đổi với giáo viên mần nin thiếu nhi trong những trường mần nin thiếu nhi công lập thuộc phạm vi quản trị và vận hành; b) Quyết định theo thẩm quyền hoặc phân cấp việc quyết định hành động chỉ định vào hạng chức vụ nghề nghiệp và xếp lương riêng với giáo viên mần nin thiếu nhi trong những trường mần nin thiếu nhi công lập theo thẩm quyền; c) Báo cáo kết quả chỉ định chức vụ nghề nghiệp và xếp lương đổi với viên chức là giáo viên mần nin thiếu nhi trong những trường mần nin thiếu nhi công lập thuộc phạm vi quản trị và vận hành về cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Điều 12. Hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành 1. Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày 20 tháng 3 năm 2021. 2. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản trị và vận hành giáo dục, Thủ trưởng những cty có tương quan thuộc Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo; quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc những Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu phụ trách thi hành Thông tư này. 3. Trường hợp những văn bản dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, tương hỗ update hoặc thay thế thì thực thi theo những văn bản mới đó. 4. Thông tư này thay thế Thông tư liên tịch số 20/năm ngoái/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14 tháng 9 năm năm ngoái của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi. Trong quy trình thực thi nếu có vướng mắc, đề xuất kiến nghị phản ánh về Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo để xem xét, xử lý và xử lý./. Nơi nhận: – Văn phòng Quốc hội;– Văn phòng nhà nước;– Ủy ban VHGDTTNvàamp;NĐ của Quốc hội;– Ban Tuyên giáo Trung ương;– Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước;– Hội đồng Quốc gia Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Phát triển nhân lực;– HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;– Bộ trưởng;– Các Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo; sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu;– Như Điều 12;– Công báo;– Cổng TTĐT của nhà nước;– Cổng TTĐT của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo;– Công đoàn Giáo dục đào tạo và giảng dạy Việt Nam;– Lưu: VT, PC, NGCBQLGD (15b). KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Phạm Ngọc Thưởng

Bạn đang xem bài Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT 2022

Với việc Bạn đọc post Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT FULL sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

down Game HD Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT Miễn phí

Neu Bạn đang tìm link google drive mega để tải Game HD Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT Free mà chưa tồn tại link thì để lại binhfluan hoặc Join Group zalo để được trợ giúp không lấy phí
#Thông #tư #012021TTBGDĐT