0765562555

Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Tài liệu Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT Mới 2022 được update : 2021-09-03 16:59:16

3975

Xin chàoNgày 26/8/2020, Bộ GDvàamp;ĐT phát hành Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Quy chế nhìn nhận, xếp loại học viên trung học cơ sở và học viên trung học phổ thông phát hành kèm Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT. Theo đó, Thông tư 26 có nhiều điểm mới về hoạt động và sinh hoạt giải trí kiểm tra, nhìn nhận theo khuynh hướng tăng trưởng phẩm chất, khả năng học viên; đảm bảo hoạt động và sinh hoạt giải trí kiểm tra, nhìn nhận như một hoạt động và sinh hoạt giải trí học tập, vì hoạt động và sinh hoạt giải trí học tập và sự tiến bộ của học viên. Bao gồm những điểm mới sau:Bạn đang xem: Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT Thứ nhất là tăng cường nhìn nhận bằng nhận xét thay vì chỉ nhìn nhận bằng nhận xét ở một số trong những môn học trước kia như Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật. Việc nhìn nhận bằng nhận xét nhằm mục đích hiện thực tiềm năng khuynh hướng nhìn nhận phẩm chất, khả năng người học; hay nói cách khác là nhìn nhận vì sự tiến bộ của học viên. Như vậy, trọn vẹn có thể hiểu học viên sẽ tiến hành nhìn nhận nhiều lần, bằng nhiều hình thức rất khác nhau và có nhiều thời cơ để thể hiện bản thân. Từ đó, kết quả của hoạt động và sinh hoạt giải trí kiểm tra, nhìn nhận sẽ sát thực với khả năng của học viên, giúp những em hình thành, tăng trưởng được phẩm chất, khả năng cơ bản thiết yếu trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường. Thứ hai là học viên trọn vẹn có thể kiểm tra nhìn nhận trên máy tính (trọn vẹn có thể thực thi trên giấy tờ, hoặc trên máy tính với thời hạn từ 45 phút đến 90 phút, riêng với môn chuyên tối đa là 120 phút). Hoạt động nhìn nhận qui định tại Thông tư 26 được rõ ràng hóa hơn so với Thông tư 58/2011 trước kia. Trong số đó, kiểm tra, nhìn nhận thường xuyên được thực thi theo như hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến trải qua: hỏi – đáp; viết ngắn; thuyết trình; thực hành thực tiễn, thí nghiệm, thành phầm học tập gắn với chủ đề dạy học rõ ràng. Thứ ba là thay thế cụm từ “cho điểm” bằng cụm từ “nhìn nhận”; “số lần” bằng cụm từ “số điểm”; “cho điểm” bằng cụm từ “điểm số”; “của một môn học nào đó” bằng cụm từ “của duy nhất một môn học nào đó”. Thứ tư là đưa thêm môn Ngoại ngữ tham gia vào nhìn nhận chọn học viên giỏi. Nếu như trước kia chỉ có một trong những 2 môn Toán và Ngữ văn thì nay là một trong trong những 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Thứ năm là không hề kiểm tra 1 tiết. Thông tư 26 qui định số điểm kiểm tra, nhìn nhận và cách cho điểm như sau: – Trong mỗi học kì, số điểm nhìn nhận thường xuyên (ĐĐGtx) thông số kỹ thuật 1, điểm nhìn nhận thời gian giữa kỳ (ĐĐGgk) thông số kỹ thuật 2 và điểm nhìn nhận thời gian cuối kỳ (ĐĐGck) thông số kỹ thuật 3 của một học viên riêng với từng môn học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục (gồm có cả chủ đề tự chọn) như sau: a) Kiểm tra, nhìn nhận thường xuyên: Môn học có từ 35 tiết trở xuống/năm học: 2 ĐĐGtx; Môn học có từ trên 35 tiết đến 70 tiết/năm học: 3 ĐĐGtx; Môn học có từ trên 70 tiết/năm học: 4 ĐĐGtx. b) Kiểm tra, nhìn nhận định kì: Trong mỗi học kì, một môn học có 01 (một) ĐĐGgk và 01 (một) ĐĐGck; Như vậy, so với quy định tại Thông tư 58/2011, tổng số đầu điểm kiểm tra đánh học viên theo Thông tư 26/2020 đã giảm, môn nhiều nhất cũng chỉ có 6 đầu điểm. Ngoài ra, Thông tư 26 cũng quy định rõ ràng hơn về nhìn nhận học viên khuyết tật; tương hỗ update nội dung xét lên lớp riêng với học viên khuyết tật. Theo đó, việc nhìn nhận kết quả giáo dục của đối tượng người dùng học viên này được thực thi theo nguyên tắc động viên, khuyến khích sự nỗ lực và tiến bộ của người học. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO _______ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——-o0o——- Số: 26/2020/TT-BGDĐT Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 26 tháng 8 năm 2020 THÔNG TƯ 26/2020/TT-BGDĐT Sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Quy chế nhìn nhận, xếp loại học viên trung học cơ sở và học viên trung học phổ thông phát hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo Căn cứ Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy ngày 14 tháng 6 năm 2019; Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo; Căn cứ Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành Chương trình giáo dục phổ thông; Theo đề xuất kiến nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục đào tạo và giảng dạy Trung học, Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành Thông tư sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Quy chế nhìn nhận, xếp loại học viên trung học cơ sở và học viên trung học phổ thông phát hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo. Điều 1. Sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Quy chế nhìn nhận, xếp loại học viên trung học cơ sở và học viên trung học phổ thông phát hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo 1. Sửa đổi, tương hỗ update điểm b khoản 1 Điều 6 như sau: “b) Kết hợp giữa nhìn nhận bằng nhận xét và nhìn nhận bằng điểm số riêng với những môn học còn sót lại: – Đánh giá bằng nhận xét sự tiến bộ về thái độ, hành vi và kết quả thực thi những trách nhiệm học tập của học viên trong quy trình học tập môn học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành. – Đánh giá bằng điểm số kết quả thực thi những yêu cầu về chuẩn kiến thức và kỹ năng, kĩ năng riêng với môn học quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành. Kết quả nhìn nhận theo thang điểm 10, nếu sử dụng thang điểm khác thì phải quy đổi về thang điểm 10.”. 2. Sửa đổi, tương hỗ update điểm a khoản 2 Điều 6 như sau: “a) Đối với những môn học phối hợp giữa nhìn nhận bằng nhận xét và nhìn nhận bằng điểm số: nhận xét sự tiến bộ về thái độ, hành vi, kết quả học tập môn học sau mỗi học kì, cả năm học; tính điểm trung bình môn học và tính điểm trung bình những môn học sau mỗi học kì, cả năm học;”. 3. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 7 như sau: “Điều 7. Các loại kiểm tra, nhìn nhận; thông số kỹ thuật điểm kiểm tra, nhìn nhận 1. Các loại kiểm tra, nhìn nhận a) Kiểm tra, nhìn nhận thường xuyên: – Kiểm tra, nhìn nhận thường xuyên được thực thi trong quy trình dạy học và giáo dục, nhằm mục đích kiểm tra, nhìn nhận quy trình và kết quả thực thi những trách nhiệm học tập, rèn luyện của học viên theo chương trình môn học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành; – Kiểm tra, nhìn nhận thường xuyên được thực thi theo như hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến trải qua: hỏi – đáp, viết, thuyết trình, thực hành thực tiễn, thí nghiệm, thành phầm học tập; – Số lần kiểm tra, nhìn nhận thường xuyên không số lượng giới hạn bởi số điểm kiểm tra, nhìn nhận thường xuyên quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư này. b) Kiểm tra, nhìn nhận định kì: – Kiểm tra, nhìn nhận định kì được thực thi sau mỗi quy trình giáo dục nhằm mục đích nhìn nhận kết quả học tập, rèn luyện và mức độ hoàn thành xong trách nhiệm học tập của học viên theo chương trình môn học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành; – Kiểm tra, nhìn nhận định kì, gồm kiểm tra, nhìn nhận giữa kì và kiểm tra, nhìn nhận cuối kì, được thực thi trải qua: bài kiểm tra (trên giấy tờ hoặc trên máy tính), bài thực hành thực tiễn, dự án công trình bất Động sản học tập. Tham khảo: Bài thu hoạch chính trị hè năm 2021 dành riêng cho giáo viên+ Thời gian làm bài kiểm tra, nhìn nhận định kì bằng bài kiểm tra trên giấy tờ hoặc trên máy tính từ 45 phút đến 90 phút, riêng với môn chuyên tối đa 120 phút. Đề kiểm tra được xây dựng nhờ vào ma trận, đặc tả của đề, phục vụ theo mức độ cần đạt của môn học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành. + Đối với bài thực hành thực tiễn, dự án công trình bất Động sản học tập phải được bố trí theo phía dẫn và tiêu chuẩn nhìn nhận trước lúc thực thi. 2. Hệ số điểm kiểm tra, nhìn nhận thường xuyên và định kì a) Điểm kiểm tra, nhìn nhận thường xuyên (viết tắt là ĐĐGtx): tính thông số kỹ thuật 1; b) Điểm kiểm tra, nhìn nhận giữa kì (viết tắt là ĐĐGgk): tính thông số kỹ thuật 2; c) Điểm kiểm tra, nhìn nhận cuối kì (viết tắt là ĐĐGck): tính thông số kỹ thuật 3.”. 4. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 8 như sau: “Điều 8. Số điểm kiểm tra, nhìn nhận và cách cho điểm 1. Trong mỗi học kì, số ĐĐGtx, ĐĐGgk và ĐĐGck của một học viên riêng với từng môn học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục (gồm có cả chủ đề tự chọn) như sau: a) Kiểm tra, nhìn nhận thường xuyên: – Môn học có từ 35 tiết trở xuống/năm học: 2 ĐĐGtx; – Môn học có từ trên 35 tiết đến 70 tiết/năm học: 3 ĐĐGtx; – Môn học có từ trên 70 tiết/năm học: 4 ĐĐGtx. b) Kiểm tra, nhìn nhận định kì: Trong mỗi học kì, một môn học có 01 (một) ĐĐGgk và 01 (một) ĐĐGck; 2. Điểm những bài kiểm tra, nhìn nhận là số nguyên hoặc số thập phân được lấy đến chữ số thập phân thứ nhất sau khoản thời hạn làm tròn số. 3. Những học viên không đủ số điểm kiểm tra, nhìn nhận theo quy định tại khoản 1 Điều này nếu có lí do chính đáng thì được kiểm tra, nhìn nhận bù bài kiểm tra, nhìn nhận không đủ, với hình thức, mức độ kiến thức và kỹ năng, kĩ năng và thời hạn tương tự. Việc kiểm tra, nhìn nhận bù được hoàn thành xong trong từng học kì hoặc thời gian ở thời gian cuối năm học. 4. Trường hợp học viên không còn đủ số điểm kiểm tra, nhìn nhận theo quy định tại khoản 1 Điều này mà không còn lí do chính đáng hoặc có lí do chính đáng nhưng không tham gia kiểm tra, nhìn nhận bù sẽ nhận điểm 0 (không) của bài kiểm tra, nhìn nhận không đủ.”. 5. Sửa đổi, tương hỗ update điểm a khoản 1 Điều 10 như sau: “a) Điểm trung bình môn học kì (viết tắt là ĐTBmhk) là trung bình cộng của điểm kiểm tra, nhìn nhận thường xuyên, điểm kiểm tra, nhìn nhận giữa kì và điểm kiểm tra, nhìn nhận cuối kì với những thông số kỹ thuật quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư này như sau: TĐĐGtx: Tổng điểm kiểm tra, nhìn nhận thường xuyên.”. 6. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 14 như sau: “Điều 14. Đánh giá học viên khuyết tật 1. Việc nhìn nhận kết quả giáo dục của học viên khuyết tật được thực thi theo nguyên tắc động viên, khuyến khích sự nỗ lực và tiến bộ của người học. 2. Đối với học viên khuyết tật học tập theo phương thức giáo dục hòa nhập, kết quả giáo dục môn học hoặc hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục mà học viên khuyết tật phục vụ được yêu cầu chương trình giáo dục chung được nhìn nhận như riêng với học viên thường thì nhưng có giảm nhẹ yêu cầu về kết quả học tập. Những môn học hoặc hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục mà học viên khuyết tật không trọn vẹn có thể phục vụ yêu cầu chung được nhìn nhận theo kết quả thực thi Kế hoạch giáo dục thành viên; không nhìn nhận những nội dung môn học, môn học hoặc nội dung giáo dục được miễn. 3. Đối với học viên khuyết tật học tập theo phương thức giáo dục chuyên biệt, kết quả giáo dục của môn học hoặc hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục mà học viên khuyết tật phục vụ được yêu cầu chương trình giáo dục chuyên biệt được nhìn nhận theo quy định dành riêng cho giáo dục chuyên biệt. Những môn học hoặc hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục mà học viên khuyết tật không trọn vẹn có thể phục vụ yêu cầu giáo dục chuyên biệt thì nhìn nhận theo kết quả thực thi Kế hoạch giáo dục thành viên.”. 7. Bổ sung khoản 3 vào Điều 15 như sau: “3. Xét lên lớp riêng với học viên khuyết tật Hiệu trưởng vị trí căn cứ kết quả học tập những môn học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục của học viên khuyết tật để xét lên lớp riêng với học viên khuyết tật học theo chương trình giáo dục chung hoặc vị trí căn cứ vào kết quả thực thi Kế hoạch giáo dục thành viên riêng với học viên khuyết tật không phục vụ được chương trình giáo dục chung để xét lên lớp.”. 8. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 18 như sau: Tham khảo: Báo cáo sẵn sàng sẵn sàng công tác thao tác khai giảng năm học mới 2021 – 2022“Điều 18. Xét công nhận thương hiệu học viên 1. Công nhận đạt thương hiệu học viên giỏi học kì hoặc cả năm học, nếu đạt hạnh kiểm loại tốt và học lực loại giỏi. 2. Công nhận đạt thương hiệu học viên tiên tiến và phát triển học kì hoặc cả năm học, nếu đạt hạnh kiểm từ loại khá trở lên và học lực từ loại khá trở lên. 3. Học sinh đạt thành tích nổi trội hoặc có tiến bộ vượt bậc trong học tập, rèn luyện được Hiệu trưởng tặng giấy khen.”. 9. Sửa đổi, tương hỗ update khoản 1 và khoản 2 Điều 19 như sau: “1. Thực hiện kiểm tra, nhìn nhận thường xuyên; tham gia kiểm tra, nhìn nhận định kì theo phân công của Hiệu trưởng; trực tiếp ghi điểm hoặc mức nhận xét (riêng với những môn nhìn nhận bằng nhận xét) vào sổ theo dõi và nhìn nhận học viên. Đối với hình thức kiểm tra, nhìn nhận bằng hỏi – đáp, giáo viên phải nhận xét, góp ý kết quả vấn đáp của học viên trước lớp; nếu quyết định hành động cho điểm hoặc ghi nhận xét (riêng với những môn nhìn nhận bằng nhận xét) vào sổ theo dõi và nhìn nhận học viên thì phải thực thi ngay tiếp theo đó. 2. Tính điểm trung bình môn học (riêng với những môn học phối hợp nhìn nhận bằng nhận xét và điểm số), xếp loại nhận xét môn học (riêng với những môn học nhìn nhận bằng nhận xét) theo học kì, cả năm học và trực tiếp vào sổ theo dõi và nhìn nhận học viên, học bạ.”. 10. Sửa đổi, tương hỗ update khoản 4 Điều 21 như sau: “4. Tổ chức thực thi kiểm tra, nhìn nhận định kì những môn học theo quy định tại Quy chế này; kiểm tra, nhìn nhận lại những môn học theo quy định tại Điều 16 Quy chế này; phê duyệt và công bố list học viên được lên lớp sau khoản thời hạn có kết quả kiểm tra lại những môn học, kết quả rèn luyện về hạnh kiểm trong kì nghỉ hè.”. Điều 2. Bãi bỏ một số trong những điểm và thay thế một số trong những từ, cụm từ tại một số trong những Điều của Quy chế nhìn nhận, xếp loại học viên trung học cơ sở và học viên trung học phổ thông phát hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo 1. Bãi bỏ điểm c và điểm d khoản 1 Điều 6. 2. Thay thế cụm từ “cho điểm” tại Điều 9 bằng cụm từ “nhìn nhận”. 3. Thay thế cụm từ “số lần” tại gạch đầu dòng thứ nhất điểm a khoản 2 Điều 10 bằng cụm từ “số điểm”. 4. Thay thế cụm từ “cho điểm” bằng cụm từ “điểm số” tại khoản 1 và khoản 2 Điều 11. 5. Thay thế cụm từ “Quyết định số 69/2007/QĐ-BGDĐT ngày 14/11/2007” tại khoản 5 Điều 12 bằng cụm từ “Thông tư số 40/2012/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 11 thời gian năm 2012”. 6. Thay thế cụm từ “của một trong những 2 môn Toán, Ngữ văn” tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 13 bằng cụm từ “của một trong những 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ”. 7. Thay thế cụm từ “của một môn học nào đó” tại khoản 6 Điều 13 bằng cụm từ “của duy nhất một môn học nào đó”. Điều 3. Hiệu lực thi hành 1. Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành từ thời điểm ngày 11 tháng 10 năm 2020. 2. Thông tư này thực thi từ thời điểm năm học 2020 – 2021 riêng với học viên trung học cơ sở và trung học phổ thông học theo chương trình giáo dục phổ thông phát hành kèm theo những quyết định hành động sau này: a) Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; b) Quyết định số 01/QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 01 thời gian năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo về việc phát hành Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh thử nghiệm cấp trung học cơ sở; c) Quyết định số 5209/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 11 thời gian năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo về việc phát hành Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh thử nghiệm cấp trung học phổ thông; d) Quyết định số 2092/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo về việc Ban hành Chương trình môn Tiếng Pháp Ngoại ngữ 2; đ) Quyết định số 3452/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo về việc Phê duyệt Chương trình những môn học trong Chương trình tuy nhiên ngữ Tiếng Pháp (gồm những môn Tiếng Pháp, Toán bằng Tiếng Pháp, Vật lí bằng Tiếng Pháp); e) Quyết định số 3735/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm năm trong năm này của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo về việc Phê duyệt Chương trình giáo dục phổ thông thử nghiệm môn Tiếng Hàn-Ngoại ngữ 2 cấp trung học; g) Quyết định số 2744/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo về việc phát hành Chương trình giáo dục phổ thông thử nghiệm môn Tiếng Nhật-Ngoại ngữ 1 hệ 10 năm cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông. Điều 4. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực thi Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đào tạo và giảng dạy Trung học, Cục trưởng Cục Quản lí chất lượng, Thủ trưởng những cty có tương quan thuộc Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW, Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, Trưởng phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, những tổ chức triển khai, thành viên có tương quan phụ trách thi hành Thông tư này./. Nơi nhận: – Văn phòng Quốc hội;– Văn phòng nhà nước;– Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội;– Ban Tuyên giáo TW;– Kiểm toán nhà nước;– Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);– Công báo;– Bộ trưởng;– Như Điều 4 (để thực thi);– Cổng TTĐT nhà nước;– Cổng TTĐT Bộ GDĐT;– Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDTrH. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Hữu Độ Ngày 26/8/2020, Bộ GDvàamp;ĐT phát hành Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Quy chế nhìn nhận, xếp loại học viên trung học cơ sở và học viên trung học phổ thông phát hành kèm Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT. Theo đó, Thông tư 26 có nhiều điểm mới về hoạt động và sinh hoạt giải trí kiểm tra, nhìn nhận theo khuynh hướng tăng trưởng phẩm chất, khả năng học viên; đảm bảo hoạt động và sinh hoạt giải trí kiểm tra, nhìn nhận như một hoạt động và sinh hoạt giải trí học tập, vì hoạt động và sinh hoạt giải trí học tập và sự tiến bộ của học viên. Bao gồm những điểm mới sau:Bạn đang xem: Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT Thứ nhất là tăng cường nhìn nhận bằng nhận xét thay vì chỉ nhìn nhận bằng nhận xét ở một số trong những môn học trước kia như Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật. Việc nhìn nhận bằng nhận xét nhằm mục đích hiện thực tiềm năng khuynh hướng nhìn nhận phẩm chất, khả năng người học; hay nói cách khác là nhìn nhận vì sự tiến bộ của học viên. Như vậy, trọn vẹn có thể hiểu học viên sẽ tiến hành nhìn nhận nhiều lần, bằng nhiều hình thức rất khác nhau và có nhiều thời cơ để thể hiện bản thân. Từ đó, kết quả của hoạt động và sinh hoạt giải trí kiểm tra, nhìn nhận sẽ sát thực với khả năng của học viên, giúp những em hình thành, tăng trưởng được phẩm chất, khả năng cơ bản thiết yếu trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường. Thứ hai là học viên trọn vẹn có thể kiểm tra nhìn nhận trên máy tính (trọn vẹn có thể thực thi trên giấy tờ, hoặc trên máy tính với thời hạn từ 45 phút đến 90 phút, riêng với môn chuyên tối đa là 120 phút). Hoạt động nhìn nhận qui định tại Thông tư 26 được rõ ràng hóa hơn so với Thông tư 58/2011 trước kia. Trong số đó, kiểm tra, nhìn nhận thường xuyên được thực thi theo như hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến trải qua: hỏi – đáp; viết ngắn; thuyết trình; thực hành thực tiễn, thí nghiệm, thành phầm học tập gắn với chủ đề dạy học rõ ràng. Thứ ba là thay thế cụm từ “cho điểm” bằng cụm từ “nhìn nhận”; “số lần” bằng cụm từ “số điểm”; “cho điểm” bằng cụm từ “điểm số”; “của một môn học nào đó” bằng cụm từ “của duy nhất một môn học nào đó”. Thứ tư là đưa thêm môn Ngoại ngữ tham gia vào nhìn nhận chọn học viên giỏi. Nếu như trước kia chỉ có một trong những 2 môn Toán và Ngữ văn thì nay là một trong trong những 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Thứ năm là không hề kiểm tra 1 tiết. Thông tư 26 qui định số điểm kiểm tra, nhìn nhận và cách cho điểm như sau: – Trong mỗi học kì, số điểm nhìn nhận thường xuyên (ĐĐGtx) thông số kỹ thuật 1, điểm nhìn nhận thời gian giữa kỳ (ĐĐGgk) thông số kỹ thuật 2 và điểm nhìn nhận thời gian cuối kỳ (ĐĐGck) thông số kỹ thuật 3 của một học viên riêng với từng môn học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục (gồm có cả chủ đề tự chọn) như sau: a) Kiểm tra, nhìn nhận thường xuyên: Môn học có từ 35 tiết trở xuống/năm học: 2 ĐĐGtx; Môn học có từ trên 35 tiết đến 70 tiết/năm học: 3 ĐĐGtx; Môn học có từ trên 70 tiết/năm học: 4 ĐĐGtx. b) Kiểm tra, nhìn nhận định kì: Trong mỗi học kì, một môn học có 01 (một) ĐĐGgk và 01 (một) ĐĐGck; Như vậy, so với quy định tại Thông tư 58/2011, tổng số đầu điểm kiểm tra đánh học viên theo Thông tư 26/2020 đã giảm, môn nhiều nhất cũng chỉ có 6 đầu điểm. Ngoài ra, Thông tư 26 cũng quy định rõ ràng hơn về nhìn nhận học viên khuyết tật; tương hỗ update nội dung xét lên lớp riêng với học viên khuyết tật. Theo đó, việc nhìn nhận kết quả giáo dục của đối tượng người dùng học viên này được thực thi theo nguyên tắc động viên, khuyến khích sự nỗ lực và tiến bộ của người học. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO _______ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——-o0o——- Số: 26/2020/TT-BGDĐT Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 26 tháng 8 năm 2020 THÔNG TƯ 26/2020/TT-BGDĐT Sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Quy chế nhìn nhận, xếp loại học viên trung học cơ sở và học viên trung học phổ thông phát hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo Căn cứ Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy ngày 14 tháng 6 năm 2019; Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo; Căn cứ Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành Chương trình giáo dục phổ thông; Theo đề xuất kiến nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục đào tạo và giảng dạy Trung học, Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành Thông tư sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Quy chế nhìn nhận, xếp loại học viên trung học cơ sở và học viên trung học phổ thông phát hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo. Điều 1. Sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Quy chế nhìn nhận, xếp loại học viên trung học cơ sở và học viên trung học phổ thông phát hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo 1. Sửa đổi, tương hỗ update điểm b khoản 1 Điều 6 như sau: “b) Kết hợp giữa nhìn nhận bằng nhận xét và nhìn nhận bằng điểm số riêng với những môn học còn sót lại: – Đánh giá bằng nhận xét sự tiến bộ về thái độ, hành vi và kết quả thực thi những trách nhiệm học tập của học viên trong quy trình học tập môn học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành. – Đánh giá bằng điểm số kết quả thực thi những yêu cầu về chuẩn kiến thức và kỹ năng, kĩ năng riêng với môn học quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành. Kết quả nhìn nhận theo thang điểm 10, nếu sử dụng thang điểm khác thì phải quy đổi về thang điểm 10.”. 2. Sửa đổi, tương hỗ update điểm a khoản 2 Điều 6 như sau: “a) Đối với những môn học phối hợp giữa nhìn nhận bằng nhận xét và nhìn nhận bằng điểm số: nhận xét sự tiến bộ về thái độ, hành vi, kết quả học tập môn học sau mỗi học kì, cả năm học; tính điểm trung bình môn học và tính điểm trung bình những môn học sau mỗi học kì, cả năm học;”. 3. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 7 như sau: “Điều 7. Các loại kiểm tra, nhìn nhận; thông số kỹ thuật điểm kiểm tra, nhìn nhận 1. Các loại kiểm tra, nhìn nhận a) Kiểm tra, nhìn nhận thường xuyên: – Kiểm tra, nhìn nhận thường xuyên được thực thi trong quy trình dạy học và giáo dục, nhằm mục đích kiểm tra, nhìn nhận quy trình và kết quả thực thi những trách nhiệm học tập, rèn luyện của học viên theo chương trình môn học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành; – Kiểm tra, nhìn nhận thường xuyên được thực thi theo như hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến trải qua: hỏi – đáp, viết, thuyết trình, thực hành thực tiễn, thí nghiệm, thành phầm học tập; – Số lần kiểm tra, nhìn nhận thường xuyên không số lượng giới hạn bởi số điểm kiểm tra, nhìn nhận thường xuyên quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư này. b) Kiểm tra, nhìn nhận định kì: – Kiểm tra, nhìn nhận định kì được thực thi sau mỗi quy trình giáo dục nhằm mục đích nhìn nhận kết quả học tập, rèn luyện và mức độ hoàn thành xong trách nhiệm học tập của học viên theo chương trình môn học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành; – Kiểm tra, nhìn nhận định kì, gồm kiểm tra, nhìn nhận giữa kì và kiểm tra, nhìn nhận cuối kì, được thực thi trải qua: bài kiểm tra (trên giấy tờ hoặc trên máy tính), bài thực hành thực tiễn, dự án công trình bất Động sản học tập. Tham khảo: Bài thu hoạch chính trị hè năm 2021 dành riêng cho giáo viên+ Thời gian làm bài kiểm tra, nhìn nhận định kì bằng bài kiểm tra trên giấy tờ hoặc trên máy tính từ 45 phút đến 90 phút, riêng với môn chuyên tối đa 120 phút. Đề kiểm tra được xây dựng nhờ vào ma trận, đặc tả của đề, phục vụ theo mức độ cần đạt của môn học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành. + Đối với bài thực hành thực tiễn, dự án công trình bất Động sản học tập phải được bố trí theo phía dẫn và tiêu chuẩn nhìn nhận trước lúc thực thi. 2. Hệ số điểm kiểm tra, nhìn nhận thường xuyên và định kì a) Điểm kiểm tra, nhìn nhận thường xuyên (viết tắt là ĐĐGtx): tính thông số kỹ thuật 1; b) Điểm kiểm tra, nhìn nhận giữa kì (viết tắt là ĐĐGgk): tính thông số kỹ thuật 2; c) Điểm kiểm tra, nhìn nhận cuối kì (viết tắt là ĐĐGck): tính thông số kỹ thuật 3.”. 4. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 8 như sau: “Điều 8. Số điểm kiểm tra, nhìn nhận và cách cho điểm 1. Trong mỗi học kì, số ĐĐGtx, ĐĐGgk và ĐĐGck của một học viên riêng với từng môn học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục (gồm có cả chủ đề tự chọn) như sau: a) Kiểm tra, nhìn nhận thường xuyên: – Môn học có từ 35 tiết trở xuống/năm học: 2 ĐĐGtx; – Môn học có từ trên 35 tiết đến 70 tiết/năm học: 3 ĐĐGtx; – Môn học có từ trên 70 tiết/năm học: 4 ĐĐGtx. b) Kiểm tra, nhìn nhận định kì: Trong mỗi học kì, một môn học có 01 (một) ĐĐGgk và 01 (một) ĐĐGck; 2. Điểm những bài kiểm tra, nhìn nhận là số nguyên hoặc số thập phân được lấy đến chữ số thập phân thứ nhất sau khoản thời hạn làm tròn số. 3. Những học viên không đủ số điểm kiểm tra, nhìn nhận theo quy định tại khoản 1 Điều này nếu có lí do chính đáng thì được kiểm tra, nhìn nhận bù bài kiểm tra, nhìn nhận không đủ, với hình thức, mức độ kiến thức và kỹ năng, kĩ năng và thời hạn tương tự. Việc kiểm tra, nhìn nhận bù được hoàn thành xong trong từng học kì hoặc thời gian ở thời gian cuối năm học. 4. Trường hợp học viên không còn đủ số điểm kiểm tra, nhìn nhận theo quy định tại khoản 1 Điều này mà không còn lí do chính đáng hoặc có lí do chính đáng nhưng không tham gia kiểm tra, nhìn nhận bù sẽ nhận điểm 0 (không) của bài kiểm tra, nhìn nhận không đủ.”. 5. Sửa đổi, tương hỗ update điểm a khoản 1 Điều 10 như sau: “a) Điểm trung bình môn học kì (viết tắt là ĐTBmhk) là trung bình cộng của điểm kiểm tra, nhìn nhận thường xuyên, điểm kiểm tra, nhìn nhận giữa kì và điểm kiểm tra, nhìn nhận cuối kì với những thông số kỹ thuật quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư này như sau: TĐĐGtx: Tổng điểm kiểm tra, nhìn nhận thường xuyên.”. 6. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 14 như sau: “Điều 14. Đánh giá học viên khuyết tật 1. Việc nhìn nhận kết quả giáo dục của học viên khuyết tật được thực thi theo nguyên tắc động viên, khuyến khích sự nỗ lực và tiến bộ của người học. 2. Đối với học viên khuyết tật học tập theo phương thức giáo dục hòa nhập, kết quả giáo dục môn học hoặc hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục mà học viên khuyết tật phục vụ được yêu cầu chương trình giáo dục chung được nhìn nhận như riêng với học viên thường thì nhưng có giảm nhẹ yêu cầu về kết quả học tập. Những môn học hoặc hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục mà học viên khuyết tật không trọn vẹn có thể phục vụ yêu cầu chung được nhìn nhận theo kết quả thực thi Kế hoạch giáo dục thành viên; không nhìn nhận những nội dung môn học, môn học hoặc nội dung giáo dục được miễn. 3. Đối với học viên khuyết tật học tập theo phương thức giáo dục chuyên biệt, kết quả giáo dục của môn học hoặc hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục mà học viên khuyết tật phục vụ được yêu cầu chương trình giáo dục chuyên biệt được nhìn nhận theo quy định dành riêng cho giáo dục chuyên biệt. Những môn học hoặc hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục mà học viên khuyết tật không trọn vẹn có thể phục vụ yêu cầu giáo dục chuyên biệt thì nhìn nhận theo kết quả thực thi Kế hoạch giáo dục thành viên.”. 7. Bổ sung khoản 3 vào Điều 15 như sau: “3. Xét lên lớp riêng với học viên khuyết tật Hiệu trưởng vị trí căn cứ kết quả học tập những môn học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục của học viên khuyết tật để xét lên lớp riêng với học viên khuyết tật học theo chương trình giáo dục chung hoặc vị trí căn cứ vào kết quả thực thi Kế hoạch giáo dục thành viên riêng với học viên khuyết tật không phục vụ được chương trình giáo dục chung để xét lên lớp.”. 8. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 18 như sau: Tham khảo: Báo cáo sẵn sàng sẵn sàng công tác thao tác khai giảng năm học mới 2021 – 2022“Điều 18. Xét công nhận thương hiệu học viên 1. Công nhận đạt thương hiệu học viên giỏi học kì hoặc cả năm học, nếu đạt hạnh kiểm loại tốt và học lực loại giỏi. 2. Công nhận đạt thương hiệu học viên tiên tiến và phát triển học kì hoặc cả năm học, nếu đạt hạnh kiểm từ loại khá trở lên và học lực từ loại khá trở lên. 3. Học sinh đạt thành tích nổi trội hoặc có tiến bộ vượt bậc trong học tập, rèn luyện được Hiệu trưởng tặng giấy khen.”. 9. Sửa đổi, tương hỗ update khoản 1 và khoản 2 Điều 19 như sau: “1. Thực hiện kiểm tra, nhìn nhận thường xuyên; tham gia kiểm tra, nhìn nhận định kì theo phân công của Hiệu trưởng; trực tiếp ghi điểm hoặc mức nhận xét (riêng với những môn nhìn nhận bằng nhận xét) vào sổ theo dõi và nhìn nhận học viên. Đối với hình thức kiểm tra, nhìn nhận bằng hỏi – đáp, giáo viên phải nhận xét, góp ý kết quả vấn đáp của học viên trước lớp; nếu quyết định hành động cho điểm hoặc ghi nhận xét (riêng với những môn nhìn nhận bằng nhận xét) vào sổ theo dõi và nhìn nhận học viên thì phải thực thi ngay tiếp theo đó. 2. Tính điểm trung bình môn học (riêng với những môn học phối hợp nhìn nhận bằng nhận xét và điểm số), xếp loại nhận xét môn học (riêng với những môn học nhìn nhận bằng nhận xét) theo học kì, cả năm học và trực tiếp vào sổ theo dõi và nhìn nhận học viên, học bạ.”. 10. Sửa đổi, tương hỗ update khoản 4 Điều 21 như sau: “4. Tổ chức thực thi kiểm tra, nhìn nhận định kì những môn học theo quy định tại Quy chế này; kiểm tra, nhìn nhận lại những môn học theo quy định tại Điều 16 Quy chế này; phê duyệt và công bố list học viên được lên lớp sau khoản thời hạn có kết quả kiểm tra lại những môn học, kết quả rèn luyện về hạnh kiểm trong kì nghỉ hè.”. Điều 2. Bãi bỏ một số trong những điểm và thay thế một số trong những từ, cụm từ tại một số trong những Điều của Quy chế nhìn nhận, xếp loại học viên trung học cơ sở và học viên trung học phổ thông phát hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo 1. Bãi bỏ điểm c và điểm d khoản 1 Điều 6. 2. Thay thế cụm từ “cho điểm” tại Điều 9 bằng cụm từ “nhìn nhận”. 3. Thay thế cụm từ “số lần” tại gạch đầu dòng thứ nhất điểm a khoản 2 Điều 10 bằng cụm từ “số điểm”. 4. Thay thế cụm từ “cho điểm” bằng cụm từ “điểm số” tại khoản 1 và khoản 2 Điều 11. 5. Thay thế cụm từ “Quyết định số 69/2007/QĐ-BGDĐT ngày 14/11/2007” tại khoản 5 Điều 12 bằng cụm từ “Thông tư số 40/2012/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 11 thời gian năm 2012”. 6. Thay thế cụm từ “của một trong những 2 môn Toán, Ngữ văn” tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 13 bằng cụm từ “của một trong những 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ”. 7. Thay thế cụm từ “của một môn học nào đó” tại khoản 6 Điều 13 bằng cụm từ “của duy nhất một môn học nào đó”. Điều 3. Hiệu lực thi hành 1. Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành từ thời điểm ngày 11 tháng 10 năm 2020. 2. Thông tư này thực thi từ thời điểm năm học 2020 – 2021 riêng với học viên trung học cơ sở và trung học phổ thông học theo chương trình giáo dục phổ thông phát hành kèm theo những quyết định hành động sau này: a) Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; b) Quyết định số 01/QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 01 thời gian năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo về việc phát hành Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh thử nghiệm cấp trung học cơ sở; c) Quyết định số 5209/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 11 thời gian năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo về việc phát hành Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh thử nghiệm cấp trung học phổ thông; d) Quyết định số 2092/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo về việc Ban hành Chương trình môn Tiếng Pháp Ngoại ngữ 2; đ) Quyết định số 3452/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo về việc Phê duyệt Chương trình những môn học trong Chương trình tuy nhiên ngữ Tiếng Pháp (gồm những môn Tiếng Pháp, Toán bằng Tiếng Pháp, Vật lí bằng Tiếng Pháp); e) Quyết định số 3735/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm năm trong năm này của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo về việc Phê duyệt Chương trình giáo dục phổ thông thử nghiệm môn Tiếng Hàn-Ngoại ngữ 2 cấp trung học; g) Quyết định số 2744/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo về việc phát hành Chương trình giáo dục phổ thông thử nghiệm môn Tiếng Nhật-Ngoại ngữ 1 hệ 10 năm cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông. Điều 4. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực thi Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đào tạo và giảng dạy Trung học, Cục trưởng Cục Quản lí chất lượng, Thủ trưởng những cty có tương quan thuộc Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW, Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, Trưởng phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, những tổ chức triển khai, thành viên có tương quan phụ trách thi hành Thông tư này./. Nơi nhận: – Văn phòng Quốc hội;– Văn phòng nhà nước;– Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội;– Ban Tuyên giáo TW;– Kiểm toán nhà nước;– Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);– Công báo;– Bộ trưởng;– Như Điều 4 (để thực thi);– Cổng TTĐT nhà nước;– Cổng TTĐT Bộ GDĐT;– Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDTrH. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Hữu Độ

Bạn đang xem nội dung bài viết Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT 2022

Với việc Bạn tìm hiểu thêm post Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT Mới nhất sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

tải Game tài liệu Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT Miễn phí

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để tải Game HD Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT Free mà chưa tồn tại link thì để lại cmt or ThamGia Groups zalo để được trợ giúp không lấy phí
#Thông #tư #262020TTBGDĐT