0765562555

Toán lớp 5: Luyện tập chung trang 100

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Án Toán lớp 5: Luyện tập chung trang 100 Mới nhất 2022 được update : 2021-09-07 14:27:07

3783

Xin chàoGiải bài tập SGK Toán 5 trang 100, 101 giúp những em học viên lớp 5 xem gợi ý giải những bài tập bài Luyện tập chung trang 100 của Chương 3 Toán 5. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất rõ ràng ràng, sẽ hỗ trợ những em ôn tập, củng cố những dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 trang 100, 101 Bài 1

Một sợi dây thép được uốn như hình bên, tính độ dài của sợi dây?

Bạn đang xem: Toán lớp 5: Luyện tập chung trang 100

Gợi ý đáp án:

Chu vi hình tròn trụ nửa đường kính 7cm là:

7 × 2 × 3,14 = 43,96(cm)

Chu vi hình tròn trụ nửa đường kính 10 cm là:

10 × 2 × 3,14 = 62,8 (cm)

Độ dài sợi dây thép là:

43,96 + 62,8 = 106,76 (cm)

Đáp số: 106,76cm.

Hai hình tròn trụ có cung tâm O như hình bên. Chu vi hình tròn trụ lớn dài hơn thế nữa chu vi hình tròn trụ bé bao nhiêu xăng-ti-met?

Gợi ý đáp án:

Xem thêm: Khoa học lớp 5 Bài 65: Tác động của con người đến môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên rừng

Bán kính của hình tròn trụ lớn là: 60 + 15 = 75 (cm)

Chu vi của hình tròn trụ lớn là: 75 × 2 × 3,14 = 471 (cm)

Chu vi của hình tròn trụ bé là: 60 × 2 × 3,14 = 376,8 (cm)

Chu vi hình tròn trụ lớn dài hơn thế nữa chu vi hình tròn trụ bé là:

471 – 376,8 = 94,2 (cm)

Đáp số: 94,2 (cm)

Hình bên được tạo bởi hai hình chữ nhật và hai nửa hình tròn trụ (xem hình vẽ). Tính diện tích s quy hoạnh hình đó?

Gợi ý đáp án:

Diện tích đã cho là tổng diện tích s quy hoạnh hình chữ nhật và hai nửa đường tròn

Chiều dài hình chữ nhật là: 7 × 2 = 14 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là: 14 × 10 = 140 (cm2)

Diện tích của hai nửa hình tròn trụ: 7 × 7 × 3,14 = 153,86 (cm2)

Diện tích hình đã cho là: 140 + 153,86 = 293,86 (cm2)

từ khóa quan tâm: Bộ đề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 9 năm 2020 – 2021

Đáp số: 293,86 (cm2)

Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng

Diện tích phần đã tô màu của hình vuông vắn ABCD là:

A 13,76cm2            B. 114,24cm2

C. 50,24cm2          D. 136, 96cm2

Gợi ý đáp án:

Hình tròn tâm O có đường kính bằng độ dài cạnh hình vuông vắn và bằng 8cm.

Ta có diện tích s quy hoạnh của hình vuông vắn là: 8 × 8 = 64 (cm2)

Hình tròn có nửa đường kính là: 8 : 2 = 4 (cm)

Diện tích hình tròn trụ là: 4 × 4 × 3,14 = 50,24 (cm2)

Vậy diện tích s quy hoạnh đã tô màu của hình vuông vắn là: 64 – 50, 24 = 13,76 (cm2)

Chọn đáp án A

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 100, 101 giúp những em học viên lớp 5 xem gợi ý giải những bài tập bài Luyện tập chung trang 100 của Chương 3 Toán 5. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất rõ ràng ràng, sẽ hỗ trợ những em ôn tập, củng cố những dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Một sợi dây thép được uốn như hình bên, tính độ dài của sợi dây?

Bạn đang xem: Toán lớp 5: Luyện tập chung trang 100

Gợi ý đáp án:

Chu vi hình tròn trụ nửa đường kính 7cm là:

7 × 2 × 3,14 = 43,96(cm)

Chu vi hình tròn trụ nửa đường kính 10 cm là:

10 × 2 × 3,14 = 62,8 (cm)

Độ dài sợi dây thép là:

43,96 + 62,8 = 106,76 (cm)

Đáp số: 106,76cm.

Hai hình tròn trụ có cung tâm O như hình bên. Chu vi hình tròn trụ lớn dài hơn thế nữa chu vi hình tròn trụ bé bao nhiêu xăng-ti-met?

Gợi ý đáp án:

Xem thêm: Khoa học lớp 5 Bài 65: Tác động của con người đến môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên rừng

Bán kính của hình tròn trụ lớn là: 60 + 15 = 75 (cm)

Chu vi của hình tròn trụ lớn là: 75 × 2 × 3,14 = 471 (cm)

Chu vi của hình tròn trụ bé là: 60 × 2 × 3,14 = 376,8 (cm)

Chu vi hình tròn trụ lớn dài hơn thế nữa chu vi hình tròn trụ bé là:

471 – 376,8 = 94,2 (cm)

Đáp số: 94,2 (cm)

Hình bên được tạo bởi hai hình chữ nhật và hai nửa hình tròn trụ (xem hình vẽ). Tính diện tích s quy hoạnh hình đó?

Gợi ý đáp án:

Diện tích đã cho là tổng diện tích s quy hoạnh hình chữ nhật và hai nửa đường tròn

Chiều dài hình chữ nhật là: 7 × 2 = 14 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là: 14 × 10 = 140 (cm2)

Diện tích của hai nửa hình tròn trụ: 7 × 7 × 3,14 = 153,86 (cm2)

Diện tích hình đã cho là: 140 + 153,86 = 293,86 (cm2)

từ khóa quan tâm: Bộ đề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 9 năm 2020 – 2021

Đáp số: 293,86 (cm2)

Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng

Diện tích phần đã tô màu của hình vuông vắn ABCD là:

A 13,76cm2            B. 114,24cm2

C. 50,24cm2          D. 136, 96cm2

Gợi ý đáp án:

Hình tròn tâm O có đường kính bằng độ dài cạnh hình vuông vắn và bằng 8cm.

Ta có diện tích s quy hoạnh của hình vuông vắn là: 8 × 8 = 64 (cm2)

Hình tròn có nửa đường kính là: 8 : 2 = 4 (cm)

Diện tích hình tròn trụ là: 4 × 4 × 3,14 = 50,24 (cm2)

Vậy diện tích s quy hoạnh đã tô màu của hình vuông vắn là: 64 – 50, 24 = 13,76 (cm2)

Chọn đáp án A


Bạn đang tìm hiểu thêm bài Toán lớp 5: Luyện tập chung trang 100 2022

Với việc Bạn mò mẩn post Toán lớp 5: Luyện tập chung trang 100 FULL sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Download Game HD Toán lớp 5: Luyện tập chung trang 100 Miễn phí

Neu Bạn đang tìm link google drive mega để Download Game tài liệu Toán lớp 5: Luyện tập chung trang 100 Free mà chưa tồn tại link thì để lại binhfluan or tham gia Group zalo để được hướng dẫn miễn phí
#Toán #lớp #Luyện #tập #chung #trang