0765562555

Giấy xác nhận thực tập (2021) ⭐️ ADS ⭐️ 2021-08-07 13:19:21

Giay xac nhan thuc tap 2021 ADS

Mẫu giấy xác nhận thực tập Giấy xác nhận thực tập dành riêng biệt tới những nhiều bạn đọc SV cuối khoa nhập cuộc thực tập trên nhiều đơn mùi vị đơn mùi vị sự nghiệp hoặc nhiều công ty thoáng mát rãi lớn to, công ty. Mẫu giấy xác nhận thực tập nối tiếp tấn công nấc chi phí trị thành bán kĩ năng và tay nghề nghỉ ngơi dưỡng trả thiện công tác, ý thức, thái độ nghỉ ngơi dưỡng tức thì lập tức tương tự động như các kĩ năng, sự tiết ra của khá nhiều bạn đọc vào xuyên thấu kỳ thực tập. Căn cứ vào hiệu trái bên trên giấy tờ xác nhận nối tiếp góp nhiều giáo viên tấn công nấc chi phí trị thành bán và tới điểm thực tập của SV. Sau phía trên mời nhiều nhiều bạn đọc nằm vào mò hiểu. Mẫu giấy xác nhận thực tập Nội dung cơ bạn dạng của mẫu giấy thực tập như sau, mời nhiều nhiều bạn đọc nằm vào mò hiểu còn nữa nơi phía trên: CÔNG TY………………………………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————– GIẤY XÁC NHẬN THỰC TẬP Họ và thương hiệu cán cỗ chỉ dẫn thực tập:………………………………………………………………… Đơn mùi vị thực tập:…………………………………………………………………………………………….. Điện thoại giao thông:………………………………………………………………………………………….. Tên SV thực tập:……………………………………………………….. MSSV:……………….. Thời gian thực tập: Từ ngày…………………………………… Đến ngày……………………………. Bảng tấn công nấc chi phí trị thành bán và giới thiệu quy trình thực tập của công ty thoáng mát rãi lớn to: Nội dung tấn công nấc chi phí trị thành bán Tốt Khá Trung bình Kém Thực hiện ni nội quy nghỉ ngơi dưỡng trên công ty thoáng mát rãi lớn to Thái độ thực tập Ý thức kỷ luật Tác phong Kiến thức kĩ năng và kĩ năng kỹ năng Khả năng trả thiện công tác Khả năng hòa nhập và mến nghi công tác Tính linh động và tiết ra vào công việc Nhận xét công cùng:……………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. Điểm tấn công nấc chi phí trị thành bán quy trình thực tập (theo thang điểm 10):……………………………………………… XÁC NHẬN CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY(Ký, ghi rõ bọn họ thương hiệu) …………,ngày……mon…..năm…….TRƯỞNG PHÒNG(Ký, ghi rõ bọn họ thương hiệu)

Post Giấy xác nhận thực tập (2021) ⭐️ ADS ⭐️

2021-08-07 13:19:21 #Giấy #xác #nhận #thực #tập #ADS