0765562555

[Godot RPG] #4 : Tilemap 2021-03-04 08:38:35

Chào mừng nhiều nhiều bạn đọc sẽ xoay quay về cùng với lập trình sẵn game show with Godot Engine và sau nhiều mon thất lạc thì bây chừ Tutorial này nối tiếp tổ chức triển khai nối tiếp cả bên trên trang website vualike và youtube DeathGM nhé ^^.
Không lùng nhùng thì loại người nằm vào đầu tiên phạt động thôi.
Tải Asset
Trước tiên loại người mong muốn thiết một chiếc tileset và nhiều nhiều bạn đọc cũng trọn vẹn tuy rằng thế cho dù vào links này nhằm chuyên chở nha: 2 chiều Pixel Art Forest Tileset

Nhân vô Download nhằm chuyên chở tới những bạn đọc nà dốt giờ anh nha -_-.
Sau sau Khi chuyên chở xong nhiều nhiều bạn đọc vứt vô vào game show sinh sống phía trên bản thân nối tiếp vứt vô folder nối tiếp đựng chấp những Art của chính bản thân.

Tạo Tilemap
Tạo Tilemap Node
Trước tiên nhiều nhiều bạn đọc thêm nút Tilemap vào nhé.

 

Sau kia mặt bảng Inspector dòng dụng cụ Tileset sinh sống khuông empty nhấn vô và lựa lựa New Tileset.

Thêm Texture tới Tileset
Chúng ta thêm 1cais Texture tới Tileset nhé.Các nhiều bạn đọc nhấn vô khu vực hình bên dưới nhằm thêm.

Rồi lựa lựa chiếc tileset tuy rằng thế loại người chuyên chở sinh sống bên trên nhé.

Tạo Tile
Kế tiếp loại người nối tiếp tiết ra tile nhé. Tại phía trên thì sai Atlas chứ ko càng cần AutoTile nhé. Autotile bản thân sẽn mang bài chưng vứt chỉ dẫn sau .-.
Các nhiều bạn đọc nhấn vô New Atlas và lựa lựa chiếc icon grid nhằm hiển thị lưới nhé.

Tại phía trên tile của chính bản thân kích thước là 32×32 sẽ phù hợp lý cùng với kích thước lưới nên ko mến thiết chỉnh nhé. Nếu ko vừa nhiều nhiều bạn đọc cần chỉnh là tuy rằng thế thông thường xuyên thì Khi nhiều nhiều bạn đọc.
Các nhiều bạn đọc kéo những cái tile mong muốn thiết người dùng nhé sinh sống phía trên bản thân nối tiếp kéo6 chiếc lần đầu

Vậy là xong gòi tiếp sau ra bên ngoài đặt tile.
Đặt Tile
Các nhiều bạn đọc nhấn vô tilemap rồi mặt bảng cần tạo nên hình khu vực Atlas tuy rằng thế loại người vừa tạo nên rồi nhấn vô lựa lựa tile nhằm tại vị.
Các nhiều bạn đọc nhằm ý là Khi nhằm tile thì nó khá là như c*c .-. chính vì thế vậy loại người càng cần chỉnh lại kích thước của node tilemap tới bởi vì thế cùng với kích thước của con tileset là 32×32

Các nhiều bạn đọc vô Cell chỉnh kể từ 64×64 thành 32×32 nhé.
  =>    
Và rùi giờ thì đặt tile xuống và tô điểm thôi
Và nơi phía trên sau Khi bản thân trang tí thì cũng ok tuy rằng thế khá là cực kì. Autotile cùng với Godot bản thân nối tiếp viết lách sinh sống một bài chưng vứt riêng biệt lẻ nhé. Viết lại nhé chứ lấy bài chưng vứt tilemap tầm chừng kia khi kia do kĩ năng và kĩ năng còn hạn hẹp nên viết lách lỗi tùm lumm

Tổng Kết
Vậy là sẽ kết thúc bài chưng vứt 4 tạo nên Tilemap tới game show RPG của khá nhiều bạn đọc cùng với Godot Engine rồi nhé.Hẹn nhiều nhiều bạn đọc vào nhiều bạn đọc sau

Source [Godot RPG] #4 : Tilemap

2021-03-04 08:38:35 #Godot #RPG #Tilemap