0765562555

Bài thu hoạch tu dưỡng kiến thức và kỹ năng quốc phòng bảo mật thông tin an ninh đối tượng người dùng 3

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết HD Bài thu hoạch tu dưỡng kiến thức và kỹ năng quốc phòng bảo mật thông tin an ninh đối tượng người dùng 3 FULL 2022 được update : 2021-09-09 00:18:04

3807

Xin chàoWiki ADS xin trình làng đến những ban tài liệu Bài thu hoạch tu dưỡng kiến thức và kỹ năng quốc phòng bảo mật thông tin an ninh đối tượng người dùng 3 được chúng tôi tổng hợp rõ ràng, đúng chuẩn và đăng tải ngay sau này.

Bài thu hoạch tu dưỡng kiến thức và kỹ năng quốc phòng bảo mật thông tin an ninh đối tượng người dùng 3 năm 2020 là bài thu hoạch do những học viên là cán bộ có cấp bậc quân hàm Trung tá, Thiếu tá, những cán bộ có phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,5 đến 0,6. Bên cạnh đó ban đọc tìm hiểu thêm thêm Bài thu hoạch tu dưỡng kiến thức và kỹ năng quốc phòng bảo mật thông tin an ninh đối tượng người dùng 4. Sau đấy là nội dung rõ ràng, mời những ban cùng tìm hiểu thêm.

Mẫu bài thu hoạch tu dưỡng kiến thức và kỹ năng quốc phòng bảo mật thông tin an ninh đối tượng người dùng 3

Trong toàn thế giới ngày này, những xích míc cơ bản của thời đại vẫn tồn tại những biểu lộ dưới sắc thái mới; cuộc đấu tranh dân tộc bản địa và đấu tranh giai cấp trên toàn thế giới vẫn tiếp tục trình làng nóng giãy với nhiều hình thức rất khác nhau. Tuy vậy, hòa bình, hợp tác, tăng trưởng vẫn là xu thế hầu hết. Xu thế toàn thế giới hóa về kinh tế tài chính, tăng cường đối ngoại và hội nhập kinh tế tài chính quốc tế và cuộc cách mạng khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển trên toàn bộ những nghành đang mở ra những thời cơ và thử thách mới. Thế giới tiếp tục đương đầu với khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ kinh tế tài chính và những yếu tố thiên tai, dịch bệnh, những yếu tố bảo mật thông tin an ninh truyền thống cuội nguồn và phi truyền thống cuội nguồn… Khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Đông Bắc Á vẫn tiềm ẩn nhiều tác nhân tạm bợ định do đối đầu đối đầu quyền lợi kế hoạch Một trong những nước lớn. Khu vực Khu vực Đông Nam Á nổi lên là yếu tố phức tạp trong ứng xử trên Biển Đông, sự tranh chấp tác động của những nước lớn ngày càng ngày càng tăng, tạo rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn mất ổn định, thậm chí còn căng thẳng mệt mỏi trong những quan hệ tuy nhiên phương, đa phương.

Trong toàn cảnh quốc tế mới, chủ nghĩa đế quốc và những thế lực thù địch thường xuyên thay đổi kế hoạch và phương thức chống phá cách mạng việt nam, chúng sử dụng phương thức phi vũ trang, đặc biệt quan trọng nguy hiểm là thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ. Các thế lực phản động, thù địch tiếp tục sử dụng chiêu thức “dân chủ”, “nhân quyền” để can thiệp vào việc làm nội bộ của việt nam. Do vậy, phương thức đấu tranh phi vũ trang ngày càng giữ vị trí quan trọng và được toàn bộ chúng ta nhận thức khá đầy đủ hơn. Đấu tranh trên những nghành kinh tế tài chính, chính trị, tư tưởng, văn hóa truyền thống, đối ngoại là những nội dung và phương thức cần phải đặc biệt quan trọng chú trọng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Mặt khác, toàn bộ chúng ta cần đặc biệt quan trọng coi trọng việc “tự bảo vệ” trong mọi con người, mỗi tổ chức triển khai, trong mọi ngành, mỗi cấp; bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa phải được tiến hành ngay từ cơ sở. Cần coi trọng sức mạnh truyền thống cuội nguồn và tân tiến, sức mạnh tổng hợp trong giữ nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ quy mô đến những quan hệ Đảng – Nhà nước – những tổ chức triển khai chính trị – xã hội, những tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp trong khối mạng lưới hệ thống chính trị … nhằm mục đích tạo ra sức mạnh tổng hợp to lớn để bảo vệ Tổ quốc.

I. Chiến lược “diễn biến hòa bình” và đặc trưng của kế hoạch “diễn biến hòa bình”

1.1. Khái niệm

Diễn biến hoà bình là kế hoạch cơ bản của chủ nghĩa đế quốc và những thế lực thù địch tiến hành nhằm mục đích lật đổ chính sách chính trị – xã hội của những nước tiến bộ, trước hết là những nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong, hầu hết bằng những giải pháp phi quân sự chiến lược, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chính sách chính trị – xã hội theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản do Mỹ thao túng, bá quyền. Thuật từ “diễn biến hòa bình” còn được sử dụng thay thế cho những thuật từ khác ví như “trận chiến tranh không tiếng súng”, “cách mạng màu”, “cách mạng nhung”, “cách mạng hoa hồng”, “thắng lợi không cần trận chiến tranh”… Đặc trưng cơ bản để nhận ra kế hoạch “diễn biến hòa bình” so với những kế hoạch phản cách mạng khác:

Một là, đấy là trận chiến không sử dụng súng, không mùi thuốc súng.

Hai là, đấy là trận chiến hầu hết sử dụng những công cụ mềm như kinh tế tài chính, ngoại giao, văn hóa truyền thống, tư tưởng, khi cần mới sử dụng sức mạnh quân sự chiến lược để răn đe đối phương.

Ba là, tác động từ bên phía ngoài vào tạo ra sự chuyển hóa, tự diễn biến, tự suy yếu bên trong những nước xã hội chủ nghĩa, trải qua con người, lực lượng và phương tiện đi lại của chính đối phương.

Bốn là, không phá hủy của cải, vật chất của đối phương bằng sức mạnh quân sự chiến lược, hầu hết ru ngủ gây mất cảnh giác cách mạng của nhân dân lao động, mua chuộc, lôi kéo những người dân dân có chức vụ cao trong cơ quan Đảng và Nhà nước, những văn nghệ sĩ, tri thức có uy tín, những người dân dân có tư tưởng xấp xỉ, nhận thức rơi lệch hoặc bất mãn với chính sách.

Năm là, kế hoạch “diễn biến hòa bình” mang tính chất chất toàn thế giới, được triển khai trên quy mô lớn và rộng tự do, tiến hành “gặm nhấm”, không vội vã, có trọng tâm, trọng điểm, từng bước làm cho đối phương rối loạn nội bộ rồi sụp đổ… “diễn biến hòa bình” đang trở thành một trong những nguyên nhân dẫn đến việc sụp đổ của Nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô. Ngày nay, chủ nghĩa đế quốc và những thế lực thù địch phản động đang tăng cường “diễn biến hòa bình” riêng với những nước xã hội chủ nghĩa còn sót lại. “diễn biến hòa bình” do những thế lực thù địch tiến hành đã và đang là một trong bốn rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn của cách mạng Việt Nam. Đảng ta đã xác lập: “diễn biến hòa bình” do những thế lực thù địch gây ra – đến nay vẫn tồn tại và diễn biến phức tạp, xen kẽ, tác động lẫn nhau, không thể xem nhẹ rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn nào.

Như vậy nội dung chính của diễn biến hòa bình là:

– Sử dụng mọi thủ đoạn phi quân sự chiến lược, kết phù thích hợp với răng đe quân sự chiến lược để ngầm phá từ bên trong, tạo ra những lực lượng chính trị trái chiều núp dưới chiêu thức tự do, dân chủ, nhân quyền.

– Kích động những xích míc tôn giáo, dân tộc bản địa, sắc tộc.

– Triệt để khai thác và tận dụng những trở ngại vất vả, sai sót của Nhà nước hiện hành, tạo ra sức ép ngày càng lớn buộc lãnh đạo nhà nước phải từng bước chuyển hoá, thay đổi đường lối chính trị, nhường quyền lãnh đạo cho lực lượng trái chiều. Tác động của kế hoạch diễn biến hòa bình là một trong những nguyên nhân đưa tới sự sụp đổ của nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô. Bạo loạn lật đổ là hành vi chống phá bằng đấm đá bạo lực có tổ chức triển khai của lực lượng phản động, gây rối loạn trật tự bảo mật thông tin an ninh xã hội, nhằm mục đích lật đổ cơ quan ban ngành thường trực tiến bộ (cách mạng) thiết lập cơ quan ban ngành thường trực phản động ở địa phương hoặc TW. Bạo loạn lật đổ là một thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc và những thế lực phản động trong kế hoạch diễn biến hòa bình để xoá bỏ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Một số đặc trưng hầu hết của bạo loạn lật đổ:

– Về hình thức: Bạo loạn chính trị; Bạo loạn vũ trang; Bạo loạn chính trị phối hợp vũ trang

– Về quy mô: Có thể trình làng ở nhiều mức độ từ qui mô nhỏ đến qui mô lớn. Phạm vi địa phận xẩy ra trọn vẹn có thể ở nhiều nơi, nhiều vùng của giang sơn, trọng điểm là những vùng TT kinh tế tài chính, chính trị, văn hoá của TW và địa phương, nơi nhạy cảm về chính trị hoặc ở những khu vực, địa phận mà cơ sở chính trị của địa phương yếu kém

– Bạo loạn lật đổ là hoạt động và sinh hoạt giải trí bằng đấm đá bạo lực có tổ chức triển khai của chủ nghĩa đế quốc và lực lượng phản động để chống phá những nước tiến bộ trước hết là những nước xã hội chủ nghĩa.

– Mục đích của bạo loạn lật đổ nhằm mục đích lật đổ cơ quan ban ngành thường trực tiến bộ thiết lập cơ quan ban ngành thường trực phản động ở địa phương hoặc TW. Diễn biến hòa bình là quy trình tạo ra những Đk, thời cơ cho bạo loạn lật độ. Cả diễn biến hòa bình và bạo loạn lật đỗ đều cùng thực ra phản cách mạng trong thủ đoạn chống phá những nước tiến bộ, trước hết là những nước xã hội chủ nghĩa.

1.2. Quá trình hình thành tăng trưởng kế hoạch “diễn biến hòa bình”

Diễn biến hòa bình lúc đầu chủ nghĩa đế quốc sử dụng như thể một phương thức, thủ đoạn luôn gắn với kế hoạch quân sự chiến lược, tương hỗ cho kế hoạch quân sự chiến lược, từ từ tăng trưởng thành một kế hoạch hoàn hảo nhất trong kế hoạch phản cách mạng toàn thế giới của chúng. Quá trình này được trình làng sơ lược như sau:

– Những năm của thập kỷ 40 – 50 (Sau khi trận chiến tranh toàn thế giới lần thứ hai kết thúc (1945).

– Ngày 22 tháng 12 năm 1946 người đại diện thay mặt thay mặt của Mỹ ở Liên Xô, đã trình lên nhà nước Mỹ kế hoạch chống Liên Xô toàn vẹn và tổng thể: vây hãm quân sự chiến lược; phong tỏa kinh tế tài chính; lật đổ chính trị; trọn vẹn có thể dùng vũ lực can thiệp. Cũng thời hạn này, giám đốc CIA (cơ quan tình báo Mỹ) tuyên bố: Mục tiêu là phải gieo rắc ở Liên Xô sự hỗn loạn và phải khởi đầu bằng trận chiến tranh tâm lí, thay giá trị của tớ bằng đồ rởm và tìm mọi cách ủng hộ và nâng đỡ đám gọi là “nghệ sĩ” để họ truyền bá đấm đá bạo lực, đồi trụy, chủ nghĩa vô liêm sỉ, phản bội. Từ đó trận chiến tranh tâm lí chống Liên Xô được thổi lên hàng quốc sách ở Mỹ, gọi là trận chiến tranh tâm lí tổng lực. Trong hai năm 1949 – 1950, Mỹ đã chi 50 triệu đô la cho hoạt động và sinh hoạt giải trí trận chiến tranh tâm lí, năm 1949 Mỹ lập Uỷ ban Châu Âu tự do có đài phát thanh riêng (đài phát thanh “Châu Âu tự do”). Như vậy đến thập kỹ 50, ý tưởng diễn biến hòa bình đã được tương hỗ update cho kế hoạch tiến công quân sự chiến lược.

– Những năm 60 Tổng thống John F. Kennedy (J. Kennơđi) đưa ra kế hoạch hoà bình, với chủ trương “mũi tên và cành ôliu”. Từ đây diễn biến hòa bình trong bước thứ nhất trở thành kế hoạch của chủ nghĩa đế quốc và luôn đi cạnh bên sức mạnh quân sự chiến lược.

– Những năm 70, Tổng thống Richard Nixon (R. Ních-xơn) triệt để sử dụng chủ trương ngoại giao “cây gậy và củ cà rốt”. Với chủ trương này, Mỹ vừa đe doạ bằng sức mạnh quân sự chiến lược, vừa mua chuộc bằng quyền lợi kinh tế tài chính nhằm mục đích khuất phục những nước, nhất là những nước chậm tăng trưởng. Trên thực tiễn, một mặt tiếp xúc hòa hoãn với những nước xã hội chủ nghĩa: Tiến hành thẩm thấu tư tưởng và văn hoá, gieo rắc hạt giống phá hoại từ bên trong; thực thi đối thoại thay cho đối đầu riêng với Liên Xô và những nước xã hội chủ nghĩa. Đàm phán trên thế mạnh là một phương sách của R.Nixon để thực thi diễn biến hòa bình trong quy trình này.

– Những năm 80, thời gian hiện nay những nước xã hội chủ nghĩa thực thi cải tổ, cải cách, thay đổi, đấy là một chủ trương đúng đắn nhằm mục đích làm cho xã hội chủ nghĩa tăng trưởng. Nhưng quy trình thực thi, có một số trong những sai lầm không mong muốn, kẻ địch tận dụng và chúng dùng diễn biến hòa bình ráo riết tiến công nhằm mục đích làm những nước xã hội chủ nghĩa sụp đổ. Năm 1988, R. Nixon xuất bản cuốn sách “1999 thắng lợi không cần trận chiến tranh”. Đó là cơ sở làm mốc cho việc hoàn hảo nhất kế hoạch diễn biến hòa bình về lí luận. Năm 1989, Tổng thống George Bush đi thăm một số trong những nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu: Ba Lan, Hungary, đã phát hiện ra những xích míc trong nội bộ Đảng Cộng sản và những sai lầm không mong muốn của Đảng trong xây dựng chủ nghĩa xã hội. G. Bush đã xúc tiến nhanh gọn học thuyết “Vượt trên ngăn ngừa”. Và vào thời điểm cuối trong năm 80 đầu trong năm 90, diễn biến hòa bình được chủ nghĩa đế quốc thực thi ráo riết, nó trở thành một kế hoạch tiến công mạnh mẽ và tự tin vào những nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và Liên Xô, làm cho những nước này nhanh gọn bị sụp đổ. Tóm lại diễn biến hòa bình có một quy trình hình thành tăng trưởng khá rõ ràng. Quá trình đó theo một trình tự, lúc đầu là một phương thức, một thủ đoạn dần tăng trưởng thành một kế hoạch hoàn hảo nhất nằm trong kế hoạch toàn thế giới phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là Mỹ. Chiến lược đó luôn gắn với kế hoạch quân sự chiến lược của Mỹ.

1.3. Những thủ đoạn hầu hết của những thế lực thù địch thực thi “diễn biến hòa bình” và “bạo loạn lật đổ” chống phá Việt Nam

a. Về mục tiêu:

– Thúc đẩy “Tự do hoá” về chính trị và kinh tế từ đó chuyển hoá VN theo quỹ đạo TBCN

– Lôi kéo VN từng bước phụ thuộc vào họ để gây ảnh hưởng ở VN và các nước có tương quan, tạo bàn đạp. phát triển đến các nước khác.

b. Về phương châm: Mềm, ngầm, sâu

Diễn biến hòa bình là chính phối hợp răn đe quân sự chiến lược có lựa chọn và khi có thời cơ, xây dựng lực lượng phản động người Việt Nam ở trong và ngoài nước Việt Nam là chính: (ngụy quân, ngụy quyền cũ không tái tạo, lực lượng phản động trong dân tộc bản địa, tôn giáo, trí thức, văn nghệ sĩ, những thành phần thoái hoá biến chất, bất mãn trong những cty Đảng, Nhà nước và trong nhân dân ta); phá hoại càng cao, càng sâu càng tốt, phá có trọng điểm, chui sâu leo cao vào những cty lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, phá hoại kinh tế tài chính là trọng tâm.

c. Về thủ đoạn hoạt động:

– Chống phá về chính trị tư tưởng

– Phá hoại về kinh tế

– Lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá ta

– Lợi dụng vấn đề dân tộc để chống phá ta

– Kích động, phối hợp. hành động của lực lượng phản động trong nước và bọn phản động ngoài nươc để phá ta

– Vô hiệu hoá LLVTND

II. Những giải pháp hầu hết góp thêm phần làm thất bại kế hoạch diễn biến hòa bình và bạo loạn lật đổ của những thế lực thù địch, bảo vệ vững chãi Tổ quốc và chính sách xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sự nghiệp thay đổi, xây dựng và và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vừa có những thuận tiện rất cơ bản, lại vừa phải đương đầu với những rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn, thử thách to lớn, nhất là lúc giang sơn tham gia sâu, rộng hơn vào hợp tác quốc tế. Những tác nhân trên tác động thường xuyên, trực tiếp đến trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc yên cầu toàn bộ chúng ta phải có phương thức và giải pháp thích hợp và hữu hiệu trong tình hình mới. Khi đã nhận được thức được rõ ràng về diễn biến hòa bình và bạo loạn lật đổ thì việc phải làm ra làm sao, hoạt động và sinh hoạt giải trí và tổ chức triển khai xã hội, chính trị, quân sự chiến lược, bảo mật thông tin an ninh của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta sẽ trở nên rõ ràng hơn.

2.1. Đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, xấu đi trong xã hội, giữ vững khuynh hướng xã hội chủ nghĩa trên những nghành, chống rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn tụt hậu về kinh tế tài chính.

– Giữ vững sự ổn định xã hội và làm cho giang sơn ngày càng vững mạnh về mọi mặt.

– Đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, xấu đi trong xã hội, giữ vững khuynh hướng xã hội chủ nghĩa trên những nghành, chống rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn tụt hậu về kinh tế tài chính là giải pháp hữu hiệu để giữ vững và thúc đẩy yếu tố bên trong của giang sơn luôn ổn định.

2.2. Nâng cao nhận thức về thủ đoạn, thủ đoạn của những thế lực thù địch nắm chắc mọi diễn biến không để bị động, bất thần.

– Giáo dục đào tạo và giảng dạy rộng tự do trong toàn xã hội để mọi người dân Việt Nam, mọi tổ chức triển khai chính trị, xã hội đều nhận thức thâm thúy thủ đoạn thủ đoạn trong kế hoạch “DBHB” của quân địch chống phá cách mạng Việt Nam.

– Đấu tranh phê phán những biểu lộ mơ hồ, mất cảnh giác cách mạng trong nội bộ nhân dân, sinh viên trước thủ đoạn, thủ đoạn thâm hiểm trong kế hoạch “DBHB” của quân địch chống phá việt nam lúc bấy giờ.

– Mỗi người dân Việt Nam phải có tri thức, có bản lĩnh chính trị, có phương pháp xem xét, phát hiện và văn bản báo cáo giải trình kịp thời thủ đoạn chống phá của quân địch cho cơ quan có hiệu suất cao xử lí, không để bất thần.

2.3. Xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc cho toàn dân.

– Đối với việt nam, bảo vệ Tổ quốc là một trong hai trách nhiệm kế hoạch của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

– Phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, củng cố quốc phòng, bảo vệ bảo mật thông tin an ninh chính trị, trật tự bảo vệ an toàn và uy tín xã hội và những thành quả cách mạng do chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là Mĩ và những thế lực thù địch tiến công quyết liệt vào độc lập độc lập lãnh thổ của những vương quốc, dân tộc bản địa nhất là những nước xã hội chủ nghĩa trong số đó có việt nam.

– Giáo dục đào tạo và giảng dạy ý thức bảo vệ Tổ quốc phải mang tính chất chất toàn vẹn và tổng thể nhưng triệu tập vào:

+ Giáo dục đào tạo và giảng dạy tình yêu quê nhà, giang sơn, tinh thần cảnh giác trước mọi thủ đoạn, thủ đoạn của quân địch chống phá việt nam

+ Giáo dục đào tạo và giảng dạy quan điểm điểm, đường lối của Đảng về trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong quy trình cách mạng mới.

+ Giáo dục đào tạo và giảng dạy tinh thần xả thân vì Tổ quốc, quyết tử để Tổ quốc quyết sinh

+ Hình thức giáo dục phải phong phú, phù phù thích hợp với tùy từng đối tượng người dùng

2.4. Xây dựng cơ sở chính trị, xã hội vững mạnh về mọi mặt

– Xây dựng cơ sở chính trị- xã hội vững mạnh sẽ bảo vệ cho chính sách xã hội luôn ổn định, tăng trưởng. Do vậy, phải luôn chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa vững mạnh, theo quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam lúc bấy giờ là đoàn kết những dân tộc bản địa, tôn giáo, giai cấp, tầng lớp nhân dân, mọi thành phần kinh tế tài chính, mọi giới, mọi lứa tuổi, mọi vùng, mọi miền giang sơn, đoàn kết trong Đảng và ngoài Đảng, người đang công tác thao tác và người đã nghỉ hưu, người trong nước và người đang sinh sống và làm việc ở quốc tế

– Nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng, phẩm chất, đạo đức, lối sống của đảng viên, khả năng lãnh đạo của tổ chức triển khai Đảng ở những cấp, nhất là cơ sở.

– Duy trì nghiêm kỷ luật của Đảng ở những cấp, xử lí kịp thời những đảng viên, tổ chức triển khai Đảng có khuyết điểm, khen thưởng kịp thời những đảng viên, tổ chức triển khai Đảng và quần chúng thực thi tốt đường lối, chủ trương Điều lệ Đảng và chủ trương pháp lý của Nhà nước

2.5. Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang ở địa phương vững mạnh

– Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên phải rộng tự do ở toàn bộ những làng bản, xã phường, thị xã, những cty, tổ chức triển khai và đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.

– Bảo đảm triển khai thế trận phòng thủ ở những địa phương, cơ sở.

– Phải chú trọng xử lý và xử lý đúng đắn quan hệ giữa số lượng và chất lượng nhưng lấy chất lượng là chính.

2.6. Xây dựng, rèn luyện những phương án, những trường hợp chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của địch.

– Mỗi thủ đoạn, hình thức, giải pháp mà quân địch sử dụng trong kế hoạch “DBHB”, bạo loạn lật đổ nên phải có phương thức xử lí rõ ràng, hiệu suất cao.

– Khi mỗi trường hợp bạo loạn xẩy ra, cần phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân và của toàn bộ khối mạng lưới hệ thống chính trị, xử lí theo nguyên tắc nhanh gọn – nhất quyết – linh hoạt – đúng đối tượng người dùng – không để phủ rộng rộng tự do ra, kéo dãn.

– Xây dựng khá đầy đủ, rèn luyện những phương án sát với diễn biến từng địa phương, từng cty, từng cấp, từng ngành

– Hoạt động xử lí bạo loạn lật đổ phải để dưới sự lãnh đạo của Đảng, điều hành quản lý của cơ quan ban ngành thường trực, những ngành tham mưu, quân đội và công an.

2.7. Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, tân tiến hoá giang sơn và chăm sóc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân lao động.

Đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH giang sơn theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa thực ra là để tạo ra cơ sở vật chất, tăng trưởng lực lượng sản xuất và từng bước hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, đồng thời là yếu tố kiện để tăng năng suất lao động của xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân lao động để tạo ra sức mạnh mẽ và tự tin của thế trận “lòng dân”.

III. Liên hệ bản thân

Xác định trong thời bình, giải pháp. “Đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, xấu đi trong xã hội, giữ vững khuynh hướng xã hội chủ nghĩa trên những nghành, chống rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn tụt hậu về kinh tế tài chính” là giải pháp quan trọng hàng đầu làm thất bại thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, chống phá cách mạnh ta của những thế lực thù địch. Bởi, tham ô, tham nhũng lãng phí đang là một rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn, ảnh hưởng rất lớn đến con đường tăng trưởng CNXH của nước ta. Nếu không chống được căn bệnh mang tính trầm kha này, nó sẽ là ung nhọt di căn trong lòng xã hội, xói mòn đạo đức, niềm tin, làm nhụt ý chí phấn đấu của toàn dân tộc. Đồng thời, chúng ta phải nỗ lực phát triển kinh tế xã hội, cương quyết không để bị tụt hậu về kinh tế, vì kinh tế là nền tảng vững chắc để phát triển đất nước. Do nước ta là nước xác định con đường tăng trưởng xã hội XHCN, nên trong chiến lược phát triển kinh tế, nhất định phải giữ vững định hướng XHCN, không để rơi vào quỹ đạo kinh tế TBCN, tránh tình trạng cá lớn nuốt cá bé, cạnh tranh kinh tế không lành mạnh.

Một trong những đối tượng và mục tiêu quan trọng nhất của chiến lược “diễn biến hòa bình”, là tấn công vào thế hệ trẻ – thế hệ tương lai của một giang sơn, làm cho thế hệ trẻ mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, xa rời lý tưởng cao đẹp. của chủ nghĩa công sản, rơi vào quỹ đạo văn hoá sống gấp., sống hưởng thụ của chủ nghĩa tư bản, coi bản thân mình là lớn hơn tất cả… Vì vậy, giải pháp. chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, chắc chắn phải là giải pháp. giáo dục lý tưởng chủ nghĩa cộng sản, giáo dục đạo đức lối sống, giáo dục ý thức cảnh giác cách mạng cao độ cho thế hệ trẻ.

Là một cán bộ, đảng viên hiện giờ đang công tác thao tác tại Trung tâm tin tức Công nghiệp và Thương mại – “Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công Thương có hiệu suất cao tích lũy, tổng hợp, phân tích và phục vụ thông tin về kinh tế tài chính công nghiệp, thương mại, thị trường, thương nhân phục vụ quản trị và vận hành nhà nước của Bộ Công Thương, những cty Đảng, Nhà nước và tổ chức triển khai kinh tế tài chính theo quy định của pháp lý”. Với chức vụ Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn thư- Tổng hợp và Ban đối ngoại và Hợp tác quốc tế, xác lập được vai trò, trách nhiệm của tớ, bản thân luôn kiên định lý tưởng cộng sản, không ngừng nghỉ tu dưỡng trí tuệ, lập trường quan điểm và phẩm chất đạo đức; trau dồi, nâng cao khả năng về mọi mặt, nỗ lực giữ gìn sự đoàn kết thống nhất cùng tập thể đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng; Luôn lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm tiềm năng trong mọi hành vi, sự chỉ huy, lãnh đạo của tớ. Cụ thể:

– Bản thân luôn tìm tòi, nghiên cứu và phân tích nắm vững, hiểu biết đủ, đúng về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên cơ sở đó quán triệt thâm thúy và góp thêm phần tổ chức triển khai thực thi tốt đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước trong thực tiễn.

– Đẩy mạnh công tác thao tác tham mưu cho Chi uỷ, Lãnh đạo Văn phòng và Ban Giám đốc Trung tâm trong công tác thao tác đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng về lý tưởng, chính trị, cũng như nâng cao khả năng về quản trị và vận hành và trình độ trách nhiệm cho cán bộ thuộc Trung tâm.

– Kiên quyết đấu tranh với tư tưởng cục bộ, bè phái và những biểu lộ thời cơ, thực dụng vì quyền lợi thành viên, quyền lợi nhóm, không để xuất hiện tình trạng bè phái gây mất đoàn kết nội bộ. Có ý thức trang trọng lắng nghe, tiếp thu những ý kiến góp phần của tập thể, thành viên; trang trọng phê bình, góp ý thẳng thắn với đồng chí, đồng nghiệp. Kiên quyết đấu tranh với những biểu lộ sai trái của cán bộ cùng cấp và dưới quyền, không nể nang tránh mặt.

– Kiên quyết đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc và tận dụng những khía cạnh đời sống xã hội của quân địch, kết phù thích hợp với việc lên án, ngăn ngừa những tổ chức triển khai và hành vi hoạt động và sinh hoạt giải trí văn hoá với mục tiêu xấu. Luôn giữ vững trạng thái tâm lí tinh thần, ổn định tư tưởng của xã hội.

– Luôn nâng cao kiến thức và kỹ năng về mọi mặt để giữ vững bản lĩnh chính trị, có phương pháp xem xét tiếp cận thông tin một cách đúng đắn khoa học.

– Nâng cao cảnh giác, đấu tranh với những nhận thức không đúng, ngộ nhận, mơ hồ trước những nguồn thông tin ngược chiều với quan điểm, chủ trương chủ trương của Đảng, Nhà nước.

– Thường xuyên theo dõi và update những thông tin thời sự, chính trị và xã hội để đã có được hiểu biết và sự đúng đắn trong đường lối cũng như trong tâm ý của tớ mình, phấn đấu học tập, lao động theo tư tưởng và tấm gương đạo đức của quản trị Hồ Chí Minh vĩ đại.

– Bản thân có ý thức tự giác, kỷ luật trong quy trình tiếp xúc thông tin. Chấp hành tốt những quy định về quyền thông tin, phạm vi thông tin, tham gia tích cực đấu tranh chống phao tin, đồn nhảm, lưu truyền thông tin xấu, thất thiệt.

– Với vai trò là một cán bộ phụ trách bộ phận Văn thư – Tổng hợp một cơ quan thông tin trực thuộc Bộ Công Thương, thường xuyên có văn bản hướng dẫn, đôn đốc những cty Bản tin, Tạp chí, những cty làm công tác thao tác thông tin, dự báo kinh tế tài chính vĩ mô thuộc Trung tâm; bám sát mọi chủ trương, chủ trương của Đảng và pháp lý của Nhà nước, làm tốt những công tác thao tác thông tin tuyên truyền, khuynh hướng dư luận và công tác thao tác dự báo về kinh tế tài chính công nghiệp và thương mại giúp ổn định thị trường, góp thêm phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tài chính giang sơn.

– Tích cực dữ thế chủ động tham gia trào lưu bảo vệ trị an, góp thêm phần làm thất bại những thủ đoạn, thủ đoạn đó, giữ vững ổn định mọi mặt của cơ quan và khu dân cư mình sinh sống, góp thêm phần nâng cao nhận thức về công tác thao tác quốc phòng toàn dân, tăng cường quan hệ giữa cán bộ, chiến sỹ với nhân dân, góp thêm phần giữ vững bảo mật thông tin an ninh chính trị, trật tự bảo vệ an toàn và uy tín xã hội trên địa phận. Tham gia tích cực công tác thao tác bảo vệ bảo mật thông tin an ninh vương quốc, giữ gìn trật tự bảo vệ an toàn và uy tín xã hội, xây dựng thế trận bảo mật thông tin an ninh nhân dân vững chãi; phối hợp tham mưu, đề xuất kiến nghị về tăng cường công tác thao tác dân vận và thực thi Quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng trào lưu toàn dân bảo vệ bảo mật thông tin an ninh Tổ quốc, chống diễn biến hoà bình, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn cứu nạn; trao đổi thông tin về tình hình nhân dân tương quan đến công tác thao tác dân vận trên nghành bảo mật thông tin an ninh trật tự; tham mưu, đề xuất kiến nghị với cấp uỷ, cơ quan ban ngành thường trực những cấp giải pháp xử lý dứt điểm những vụ việc phức tạp về bảo mật thông tin an ninh trật tự, không để phát sinh điểm trung tâm…

Tóm lại, xu thế toàn thế giới hóa về kinh tế tài chính, tăng cường đối ngoại và hội nhập kinh tế tài chính quốc tế và cuộc cách mạng khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển trên toàn bộ những nghành đã và đang nêu lên những thời cơ và thử thách mới riêng với đất việt nam. Âm mưu chống phá nhà nước, chính sách ta của chủ nghĩa đế quốc và những thế lực thù địch là thường xuyên, liên tục, dưới nhiều thủ đoạn, hình thức tinh vi rất khác nhau. Chúng thường xuyên thay đổi kế hoạch và phương thức để chống phá những nước xã hội chủ nghĩa còn sót lại, chúng luôn coi Việt Nam là một trọng điểm; trong số đó, đặc biệt quan trọng nguy hiểm là thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ cách mạng ta, để thấy được tác động, tác hại và tính chất phức tạp, quyết liệt của cuộc đấu tranh trong sự nghiệp thay đổi lúc bấy giờ.

Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta phải luôn nâng cao cảnh giác, nhận thức rõ tính chất nguy hiểm của thủ đoạn, thủ đoạn của quân địch thấy được xem chất phức tạp, quyết liệt trong cuộc đấu tranh này, đoàn kết, nhất quyết vượt mặt chúng, xây dựng thành công xuất sắc chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đối với cán bộ công chức, viên chức việc học tập và nâng cao tri thức nhằm mục đích có nhận thức và cái nhìn đúng đắn chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước việt nam là vô cùng quan trọng .

Chúng ta xác lập, chống kế hoạch “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và những thế lực thù địch riêng với cách mạng việt nam là trách nhiệm cấp bách và lâu dài của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa quy trình mới. Từ đó, từng người dân nói chung, mỗi cán bộ, công chức, viên chức nói riêng cần kiên định lý tưởng cộng sản, nêu cao cảnh giác cách mạng, xác lập rõ trách nhiệm, theo nghành hoạt động và sinh hoạt giải trí của tớ có những hành vi thiết thực góp thêm phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân làm thất bại mọi thủ đoạn chống phá cách mạng ta của những thế lực thù địch; đồng thời, không ngừng nghỉ trau dồi, tu dưỡng nâng cao khả năng về mọi mặt để góp sức xây dựng một giang sơn Việt Nam xã hội chủ nghĩa văn minh, giàu mạnh, tạo ra sức mạnh tổng hợp để xây dựng và bảo vệ vững chãi Tổ quốc./.

Wiki ADS xin trình làng đến những ban tài liệu Bài thu hoạch tu dưỡng kiến thức và kỹ năng quốc phòng bảo mật thông tin an ninh đối tượng người dùng 3 được chúng tôi tổng hợp rõ ràng, đúng chuẩn và đăng tải ngay sau này.

Bài thu hoạch tu dưỡng kiến thức và kỹ năng quốc phòng bảo mật thông tin an ninh đối tượng người dùng 3 năm 2020 là bài thu hoạch do những học viên là cán bộ có cấp bậc quân hàm Trung tá, Thiếu tá, những cán bộ có phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,5 đến 0,6. Bên cạnh đó ban đọc tìm hiểu thêm thêm Bài thu hoạch tu dưỡng kiến thức và kỹ năng quốc phòng bảo mật thông tin an ninh đối tượng người dùng 4. Sau đấy là nội dung rõ ràng, mời những ban cùng tìm hiểu thêm.

Mẫu bài thu hoạch tu dưỡng kiến thức và kỹ năng quốc phòng bảo mật thông tin an ninh đối tượng người dùng 3

Trong toàn thế giới ngày này, những xích míc cơ bản của thời đại vẫn tồn tại những biểu lộ dưới sắc thái mới; cuộc đấu tranh dân tộc bản địa và đấu tranh giai cấp trên toàn thế giới vẫn tiếp tục trình làng nóng giãy với nhiều hình thức rất khác nhau. Tuy vậy, hòa bình, hợp tác, tăng trưởng vẫn là xu thế hầu hết. Xu thế toàn thế giới hóa về kinh tế tài chính, tăng cường đối ngoại và hội nhập kinh tế tài chính quốc tế và cuộc cách mạng khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển trên toàn bộ những nghành đang mở ra những thời cơ và thử thách mới. Thế giới tiếp tục đương đầu với khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ kinh tế tài chính và những yếu tố thiên tai, dịch bệnh, những yếu tố bảo mật thông tin an ninh truyền thống cuội nguồn và phi truyền thống cuội nguồn… Khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Đông Bắc Á vẫn tiềm ẩn nhiều tác nhân tạm bợ định do đối đầu đối đầu quyền lợi kế hoạch Một trong những nước lớn. Khu vực Khu vực Đông Nam Á nổi lên là yếu tố phức tạp trong ứng xử trên Biển Đông, sự tranh chấp tác động của những nước lớn ngày càng ngày càng tăng, tạo rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn mất ổn định, thậm chí còn căng thẳng mệt mỏi trong những quan hệ tuy nhiên phương, đa phương.

Trong toàn cảnh quốc tế mới, chủ nghĩa đế quốc và những thế lực thù địch thường xuyên thay đổi kế hoạch và phương thức chống phá cách mạng việt nam, chúng sử dụng phương thức phi vũ trang, đặc biệt quan trọng nguy hiểm là thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ. Các thế lực phản động, thù địch tiếp tục sử dụng chiêu thức “dân chủ”, “nhân quyền” để can thiệp vào việc làm nội bộ của việt nam. Do vậy, phương thức đấu tranh phi vũ trang ngày càng giữ vị trí quan trọng và được toàn bộ chúng ta nhận thức khá đầy đủ hơn. Đấu tranh trên những nghành kinh tế tài chính, chính trị, tư tưởng, văn hóa truyền thống, đối ngoại là những nội dung và phương thức cần phải đặc biệt quan trọng chú trọng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Mặt khác, toàn bộ chúng ta cần đặc biệt quan trọng coi trọng việc “tự bảo vệ” trong mọi con người, mỗi tổ chức triển khai, trong mọi ngành, mỗi cấp; bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa phải được tiến hành ngay từ cơ sở. Cần coi trọng sức mạnh truyền thống cuội nguồn và tân tiến, sức mạnh tổng hợp trong giữ nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ quy mô đến những quan hệ Đảng – Nhà nước – những tổ chức triển khai chính trị – xã hội, những tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp trong khối mạng lưới hệ thống chính trị … nhằm mục đích tạo ra sức mạnh tổng hợp to lớn để bảo vệ Tổ quốc.

I. Chiến lược “diễn biến hòa bình” và đặc trưng của kế hoạch “diễn biến hòa bình”

1.1. Khái niệm

Diễn biến hoà bình là kế hoạch cơ bản của chủ nghĩa đế quốc và những thế lực thù địch tiến hành nhằm mục đích lật đổ chính sách chính trị – xã hội của những nước tiến bộ, trước hết là những nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong, hầu hết bằng những giải pháp phi quân sự chiến lược, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chính sách chính trị – xã hội theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản do Mỹ thao túng, bá quyền. Thuật từ “diễn biến hòa bình” còn được sử dụng thay thế cho những thuật từ khác ví như “trận chiến tranh không tiếng súng”, “cách mạng màu”, “cách mạng nhung”, “cách mạng hoa hồng”, “thắng lợi không cần trận chiến tranh”… Đặc trưng cơ bản để nhận ra kế hoạch “diễn biến hòa bình” so với những kế hoạch phản cách mạng khác:

Một là, đấy là trận chiến không sử dụng súng, không mùi thuốc súng.

Hai là, đấy là trận chiến hầu hết sử dụng những công cụ mềm như kinh tế tài chính, ngoại giao, văn hóa truyền thống, tư tưởng, khi cần mới sử dụng sức mạnh quân sự chiến lược để răn đe đối phương.

Ba là, tác động từ bên phía ngoài vào tạo ra sự chuyển hóa, tự diễn biến, tự suy yếu bên trong những nước xã hội chủ nghĩa, trải qua con người, lực lượng và phương tiện đi lại của chính đối phương.

Bốn là, không phá hủy của cải, vật chất của đối phương bằng sức mạnh quân sự chiến lược, hầu hết ru ngủ gây mất cảnh giác cách mạng của nhân dân lao động, mua chuộc, lôi kéo những người dân dân có chức vụ cao trong cơ quan Đảng và Nhà nước, những văn nghệ sĩ, tri thức có uy tín, những người dân dân có tư tưởng xấp xỉ, nhận thức rơi lệch hoặc bất mãn với chính sách.

Năm là, kế hoạch “diễn biến hòa bình” mang tính chất chất toàn thế giới, được triển khai trên quy mô lớn và rộng tự do, tiến hành “gặm nhấm”, không vội vã, có trọng tâm, trọng điểm, từng bước làm cho đối phương rối loạn nội bộ rồi sụp đổ… “diễn biến hòa bình” đang trở thành một trong những nguyên nhân dẫn đến việc sụp đổ của Nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô. Ngày nay, chủ nghĩa đế quốc và những thế lực thù địch phản động đang tăng cường “diễn biến hòa bình” riêng với những nước xã hội chủ nghĩa còn sót lại. “diễn biến hòa bình” do những thế lực thù địch tiến hành đã và đang là một trong bốn rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn của cách mạng Việt Nam. Đảng ta đã xác lập: “diễn biến hòa bình” do những thế lực thù địch gây ra – đến nay vẫn tồn tại và diễn biến phức tạp, xen kẽ, tác động lẫn nhau, không thể xem nhẹ rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn nào.

Như vậy nội dung chính của diễn biến hòa bình là:

– Sử dụng mọi thủ đoạn phi quân sự chiến lược, kết phù thích hợp với răng đe quân sự chiến lược để ngầm phá từ bên trong, tạo ra những lực lượng chính trị trái chiều núp dưới chiêu thức tự do, dân chủ, nhân quyền.

– Kích động những xích míc tôn giáo, dân tộc bản địa, sắc tộc.

– Triệt để khai thác và tận dụng những trở ngại vất vả, sai sót của Nhà nước hiện hành, tạo ra sức ép ngày càng lớn buộc lãnh đạo nhà nước phải từng bước chuyển hoá, thay đổi đường lối chính trị, nhường quyền lãnh đạo cho lực lượng trái chiều. Tác động của kế hoạch diễn biến hòa bình là một trong những nguyên nhân đưa tới sự sụp đổ của nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô. Bạo loạn lật đổ là hành vi chống phá bằng đấm đá bạo lực có tổ chức triển khai của lực lượng phản động, gây rối loạn trật tự bảo mật thông tin an ninh xã hội, nhằm mục đích lật đổ cơ quan ban ngành thường trực tiến bộ (cách mạng) thiết lập cơ quan ban ngành thường trực phản động ở địa phương hoặc TW. Bạo loạn lật đổ là một thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc và những thế lực phản động trong kế hoạch diễn biến hòa bình để xoá bỏ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Một số đặc trưng hầu hết của bạo loạn lật đổ:

– Về hình thức: Bạo loạn chính trị; Bạo loạn vũ trang; Bạo loạn chính trị phối hợp vũ trang

– Về quy mô: Có thể trình làng ở nhiều mức độ từ qui mô nhỏ đến qui mô lớn. Phạm vi địa phận xẩy ra trọn vẹn có thể ở nhiều nơi, nhiều vùng của giang sơn, trọng điểm là những vùng TT kinh tế tài chính, chính trị, văn hoá của TW và địa phương, nơi nhạy cảm về chính trị hoặc ở những khu vực, địa phận mà cơ sở chính trị của địa phương yếu kém

– Bạo loạn lật đổ là hoạt động và sinh hoạt giải trí bằng đấm đá bạo lực có tổ chức triển khai của chủ nghĩa đế quốc và lực lượng phản động để chống phá những nước tiến bộ trước hết là những nước xã hội chủ nghĩa.

– Mục đích của bạo loạn lật đổ nhằm mục đích lật đổ cơ quan ban ngành thường trực tiến bộ thiết lập cơ quan ban ngành thường trực phản động ở địa phương hoặc TW. Diễn biến hòa bình là quy trình tạo ra những Đk, thời cơ cho bạo loạn lật độ. Cả diễn biến hòa bình và bạo loạn lật đỗ đều cùng thực ra phản cách mạng trong thủ đoạn chống phá những nước tiến bộ, trước hết là những nước xã hội chủ nghĩa.

1.2. Quá trình hình thành tăng trưởng kế hoạch “diễn biến hòa bình”

Diễn biến hòa bình lúc đầu chủ nghĩa đế quốc sử dụng như thể một phương thức, thủ đoạn luôn gắn với kế hoạch quân sự chiến lược, tương hỗ cho kế hoạch quân sự chiến lược, từ từ tăng trưởng thành một kế hoạch hoàn hảo nhất trong kế hoạch phản cách mạng toàn thế giới của chúng. Quá trình này được trình làng sơ lược như sau:

– Những năm của thập kỷ 40 – 50 (Sau khi trận chiến tranh toàn thế giới lần thứ hai kết thúc (1945).

– Ngày 22 tháng 12 năm 1946 người đại diện thay mặt thay mặt của Mỹ ở Liên Xô, đã trình lên nhà nước Mỹ kế hoạch chống Liên Xô toàn vẹn và tổng thể: vây hãm quân sự chiến lược; phong tỏa kinh tế tài chính; lật đổ chính trị; trọn vẹn có thể dùng vũ lực can thiệp. Cũng thời hạn này, giám đốc CIA (cơ quan tình báo Mỹ) tuyên bố: Mục tiêu là phải gieo rắc ở Liên Xô sự hỗn loạn và phải khởi đầu bằng trận chiến tranh tâm lí, thay giá trị của tớ bằng đồ rởm và tìm mọi cách ủng hộ và nâng đỡ đám gọi là “nghệ sĩ” để họ truyền bá đấm đá bạo lực, đồi trụy, chủ nghĩa vô liêm sỉ, phản bội. Từ đó trận chiến tranh tâm lí chống Liên Xô được thổi lên hàng quốc sách ở Mỹ, gọi là trận chiến tranh tâm lí tổng lực. Trong hai năm 1949 – 1950, Mỹ đã chi 50 triệu đô la cho hoạt động và sinh hoạt giải trí trận chiến tranh tâm lí, năm 1949 Mỹ lập Uỷ ban Châu Âu tự do có đài phát thanh riêng (đài phát thanh “Châu Âu tự do”). Như vậy đến thập kỹ 50, ý tưởng diễn biến hòa bình đã được tương hỗ update cho kế hoạch tiến công quân sự chiến lược.

– Những năm 60 Tổng thống John F. Kennedy (J. Kennơđi) đưa ra kế hoạch hoà bình, với chủ trương “mũi tên và cành ôliu”. Từ đây diễn biến hòa bình trong bước thứ nhất trở thành kế hoạch của chủ nghĩa đế quốc và luôn đi cạnh bên sức mạnh quân sự chiến lược.

– Những năm 70, Tổng thống Richard Nixon (R. Ních-xơn) triệt để sử dụng chủ trương ngoại giao “cây gậy và củ cà rốt”. Với chủ trương này, Mỹ vừa đe doạ bằng sức mạnh quân sự chiến lược, vừa mua chuộc bằng quyền lợi kinh tế tài chính nhằm mục đích khuất phục những nước, nhất là những nước chậm tăng trưởng. Trên thực tiễn, một mặt tiếp xúc hòa hoãn với những nước xã hội chủ nghĩa: Tiến hành thẩm thấu tư tưởng và văn hoá, gieo rắc hạt giống phá hoại từ bên trong; thực thi đối thoại thay cho đối đầu riêng với Liên Xô và những nước xã hội chủ nghĩa. Đàm phán trên thế mạnh là một phương sách của R.Nixon để thực thi diễn biến hòa bình trong quy trình này.

– Những năm 80, thời gian hiện nay những nước xã hội chủ nghĩa thực thi cải tổ, cải cách, thay đổi, đấy là một chủ trương đúng đắn nhằm mục đích làm cho xã hội chủ nghĩa tăng trưởng. Nhưng quy trình thực thi, có một số trong những sai lầm không mong muốn, kẻ địch tận dụng và chúng dùng diễn biến hòa bình ráo riết tiến công nhằm mục đích làm những nước xã hội chủ nghĩa sụp đổ. Năm 1988, R. Nixon xuất bản cuốn sách “1999 thắng lợi không cần trận chiến tranh”. Đó là cơ sở làm mốc cho việc hoàn hảo nhất kế hoạch diễn biến hòa bình về lí luận. Năm 1989, Tổng thống George Bush đi thăm một số trong những nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu: Ba Lan, Hungary, đã phát hiện ra những xích míc trong nội bộ Đảng Cộng sản và những sai lầm không mong muốn của Đảng trong xây dựng chủ nghĩa xã hội. G. Bush đã xúc tiến nhanh gọn học thuyết “Vượt trên ngăn ngừa”. Và vào thời điểm cuối trong năm 80 đầu trong năm 90, diễn biến hòa bình được chủ nghĩa đế quốc thực thi ráo riết, nó trở thành một kế hoạch tiến công mạnh mẽ và tự tin vào những nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và Liên Xô, làm cho những nước này nhanh gọn bị sụp đổ. Tóm lại diễn biến hòa bình có một quy trình hình thành tăng trưởng khá rõ ràng. Quá trình đó theo một trình tự, lúc đầu là một phương thức, một thủ đoạn dần tăng trưởng thành một kế hoạch hoàn hảo nhất nằm trong kế hoạch toàn thế giới phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là Mỹ. Chiến lược đó luôn gắn với kế hoạch quân sự chiến lược của Mỹ.

1.3. Những thủ đoạn hầu hết của những thế lực thù địch thực thi “diễn biến hòa bình” và “bạo loạn lật đổ” chống phá Việt Nam

a. Về mục tiêu:

– Thúc đẩy “Tự do hoá” về chính trị và kinh tế từ đó chuyển hoá VN theo quỹ đạo TBCN

– Lôi kéo VN từng bước phụ thuộc vào họ để gây ảnh hưởng ở VN và các nước có tương quan, tạo bàn đạp. phát triển đến các nước khác.

b. Về phương châm: Mềm, ngầm, sâu

Diễn biến hòa bình là chính phối hợp răn đe quân sự chiến lược có lựa chọn và khi có thời cơ, xây dựng lực lượng phản động người Việt Nam ở trong và ngoài nước Việt Nam là chính: (ngụy quân, ngụy quyền cũ không tái tạo, lực lượng phản động trong dân tộc bản địa, tôn giáo, trí thức, văn nghệ sĩ, những thành phần thoái hoá biến chất, bất mãn trong những cty Đảng, Nhà nước và trong nhân dân ta); phá hoại càng cao, càng sâu càng tốt, phá có trọng điểm, chui sâu leo cao vào những cty lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, phá hoại kinh tế tài chính là trọng tâm.

c. Về thủ đoạn hoạt động:

– Chống phá về chính trị tư tưởng

– Phá hoại về kinh tế

– Lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá ta

– Lợi dụng vấn đề dân tộc để chống phá ta

– Kích động, phối hợp. hành động của lực lượng phản động trong nước và bọn phản động ngoài nươc để phá ta

– Vô hiệu hoá LLVTND

II. Những giải pháp hầu hết góp thêm phần làm thất bại kế hoạch diễn biến hòa bình và bạo loạn lật đổ của những thế lực thù địch, bảo vệ vững chãi Tổ quốc và chính sách xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sự nghiệp thay đổi, xây dựng và và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vừa có những thuận tiện rất cơ bản, lại vừa phải đương đầu với những rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn, thử thách to lớn, nhất là lúc giang sơn tham gia sâu, rộng hơn vào hợp tác quốc tế. Những tác nhân trên tác động thường xuyên, trực tiếp đến trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc yên cầu toàn bộ chúng ta phải có phương thức và giải pháp thích hợp và hữu hiệu trong tình hình mới. Khi đã nhận được thức được rõ ràng về diễn biến hòa bình và bạo loạn lật đổ thì việc phải làm ra làm sao, hoạt động và sinh hoạt giải trí và tổ chức triển khai xã hội, chính trị, quân sự chiến lược, bảo mật thông tin an ninh của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta sẽ trở nên rõ ràng hơn.

2.1. Đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, xấu đi trong xã hội, giữ vững khuynh hướng xã hội chủ nghĩa trên những nghành, chống rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn tụt hậu về kinh tế tài chính.

– Giữ vững sự ổn định xã hội và làm cho giang sơn ngày càng vững mạnh về mọi mặt.

– Đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, xấu đi trong xã hội, giữ vững khuynh hướng xã hội chủ nghĩa trên những nghành, chống rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn tụt hậu về kinh tế tài chính là giải pháp hữu hiệu để giữ vững và thúc đẩy yếu tố bên trong của giang sơn luôn ổn định.

2.2. Nâng cao nhận thức về thủ đoạn, thủ đoạn của những thế lực thù địch nắm chắc mọi diễn biến không để bị động, bất thần.

– Giáo dục đào tạo và giảng dạy rộng tự do trong toàn xã hội để mọi người dân Việt Nam, mọi tổ chức triển khai chính trị, xã hội đều nhận thức thâm thúy thủ đoạn thủ đoạn trong kế hoạch “DBHB” của quân địch chống phá cách mạng Việt Nam.

– Đấu tranh phê phán những biểu lộ mơ hồ, mất cảnh giác cách mạng trong nội bộ nhân dân, sinh viên trước thủ đoạn, thủ đoạn thâm hiểm trong kế hoạch “DBHB” của quân địch chống phá việt nam lúc bấy giờ.

– Mỗi người dân Việt Nam phải có tri thức, có bản lĩnh chính trị, có phương pháp xem xét, phát hiện và văn bản báo cáo giải trình kịp thời thủ đoạn chống phá của quân địch cho cơ quan có hiệu suất cao xử lí, không để bất thần.

2.3. Xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc cho toàn dân.

– Đối với việt nam, bảo vệ Tổ quốc là một trong hai trách nhiệm kế hoạch của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

– Phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, củng cố quốc phòng, bảo vệ bảo mật thông tin an ninh chính trị, trật tự bảo vệ an toàn và uy tín xã hội và những thành quả cách mạng do chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là Mĩ và những thế lực thù địch tiến công quyết liệt vào độc lập độc lập lãnh thổ của những vương quốc, dân tộc bản địa nhất là những nước xã hội chủ nghĩa trong số đó có việt nam.

– Giáo dục đào tạo và giảng dạy ý thức bảo vệ Tổ quốc phải mang tính chất chất toàn vẹn và tổng thể nhưng triệu tập vào:

+ Giáo dục đào tạo và giảng dạy tình yêu quê nhà, giang sơn, tinh thần cảnh giác trước mọi thủ đoạn, thủ đoạn của quân địch chống phá việt nam

+ Giáo dục đào tạo và giảng dạy quan điểm điểm, đường lối của Đảng về trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong quy trình cách mạng mới.

+ Giáo dục đào tạo và giảng dạy tinh thần xả thân vì Tổ quốc, quyết tử để Tổ quốc quyết sinh

+ Hình thức giáo dục phải phong phú, phù phù thích hợp với tùy từng đối tượng người dùng

2.4. Xây dựng cơ sở chính trị, xã hội vững mạnh về mọi mặt

– Xây dựng cơ sở chính trị- xã hội vững mạnh sẽ bảo vệ cho chính sách xã hội luôn ổn định, tăng trưởng. Do vậy, phải luôn chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa vững mạnh, theo quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam lúc bấy giờ là đoàn kết những dân tộc bản địa, tôn giáo, giai cấp, tầng lớp nhân dân, mọi thành phần kinh tế tài chính, mọi giới, mọi lứa tuổi, mọi vùng, mọi miền giang sơn, đoàn kết trong Đảng và ngoài Đảng, người đang công tác thao tác và người đã nghỉ hưu, người trong nước và người đang sinh sống và làm việc ở quốc tế

– Nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng, phẩm chất, đạo đức, lối sống của đảng viên, khả năng lãnh đạo của tổ chức triển khai Đảng ở những cấp, nhất là cơ sở.

– Duy trì nghiêm kỷ luật của Đảng ở những cấp, xử lí kịp thời những đảng viên, tổ chức triển khai Đảng có khuyết điểm, khen thưởng kịp thời những đảng viên, tổ chức triển khai Đảng và quần chúng thực thi tốt đường lối, chủ trương Điều lệ Đảng và chủ trương pháp lý của Nhà nước

2.5. Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang ở địa phương vững mạnh

– Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên phải rộng tự do ở toàn bộ những làng bản, xã phường, thị xã, những cty, tổ chức triển khai và đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.

– Bảo đảm triển khai thế trận phòng thủ ở những địa phương, cơ sở.

– Phải chú trọng xử lý và xử lý đúng đắn quan hệ giữa số lượng và chất lượng nhưng lấy chất lượng là chính.

2.6. Xây dựng, rèn luyện những phương án, những trường hợp chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của địch.

– Mỗi thủ đoạn, hình thức, giải pháp mà quân địch sử dụng trong kế hoạch “DBHB”, bạo loạn lật đổ nên phải có phương thức xử lí rõ ràng, hiệu suất cao.

– Khi mỗi trường hợp bạo loạn xẩy ra, cần phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân và của toàn bộ khối mạng lưới hệ thống chính trị, xử lí theo nguyên tắc nhanh gọn – nhất quyết – linh hoạt – đúng đối tượng người dùng – không để phủ rộng rộng tự do ra, kéo dãn.

– Xây dựng khá đầy đủ, rèn luyện những phương án sát với diễn biến từng địa phương, từng cty, từng cấp, từng ngành

– Hoạt động xử lí bạo loạn lật đổ phải để dưới sự lãnh đạo của Đảng, điều hành quản lý của cơ quan ban ngành thường trực, những ngành tham mưu, quân đội và công an.

2.7. Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, tân tiến hoá giang sơn và chăm sóc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân lao động.

Đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH giang sơn theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa thực ra là để tạo ra cơ sở vật chất, tăng trưởng lực lượng sản xuất và từng bước hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, đồng thời là yếu tố kiện để tăng năng suất lao động của xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân lao động để tạo ra sức mạnh mẽ và tự tin của thế trận “lòng dân”.

III. Liên hệ bản thân

Xác định trong thời bình, giải pháp. “Đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, xấu đi trong xã hội, giữ vững khuynh hướng xã hội chủ nghĩa trên những nghành, chống rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn tụt hậu về kinh tế tài chính” là giải pháp quan trọng hàng đầu làm thất bại thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, chống phá cách mạnh ta của những thế lực thù địch. Bởi, tham ô, tham nhũng lãng phí đang là một rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn, ảnh hưởng rất lớn đến con đường tăng trưởng CNXH của nước ta. Nếu không chống được căn bệnh mang tính trầm kha này, nó sẽ là ung nhọt di căn trong lòng xã hội, xói mòn đạo đức, niềm tin, làm nhụt ý chí phấn đấu của toàn dân tộc. Đồng thời, chúng ta phải nỗ lực phát triển kinh tế xã hội, cương quyết không để bị tụt hậu về kinh tế, vì kinh tế là nền tảng vững chắc để phát triển đất nước. Do nước ta là nước xác định con đường tăng trưởng xã hội XHCN, nên trong chiến lược phát triển kinh tế, nhất định phải giữ vững định hướng XHCN, không để rơi vào quỹ đạo kinh tế TBCN, tránh tình trạng cá lớn nuốt cá bé, cạnh tranh kinh tế không lành mạnh.

Một trong những đối tượng và mục tiêu quan trọng nhất của chiến lược “diễn biến hòa bình”, là tấn công vào thế hệ trẻ – thế hệ tương lai của một giang sơn, làm cho thế hệ trẻ mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, xa rời lý tưởng cao đẹp. của chủ nghĩa công sản, rơi vào quỹ đạo văn hoá sống gấp., sống hưởng thụ của chủ nghĩa tư bản, coi bản thân mình là lớn hơn tất cả… Vì vậy, giải pháp. chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, chắc chắn phải là giải pháp. giáo dục lý tưởng chủ nghĩa cộng sản, giáo dục đạo đức lối sống, giáo dục ý thức cảnh giác cách mạng cao độ cho thế hệ trẻ.

Là một cán bộ, đảng viên hiện giờ đang công tác thao tác tại Trung tâm tin tức Công nghiệp và Thương mại – “Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công Thương có hiệu suất cao tích lũy, tổng hợp, phân tích và phục vụ thông tin về kinh tế tài chính công nghiệp, thương mại, thị trường, thương nhân phục vụ quản trị và vận hành nhà nước của Bộ Công Thương, những cty Đảng, Nhà nước và tổ chức triển khai kinh tế tài chính theo quy định của pháp lý”. Với chức vụ Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn thư- Tổng hợp và Ban đối ngoại và Hợp tác quốc tế, xác lập được vai trò, trách nhiệm của tớ, bản thân luôn kiên định lý tưởng cộng sản, không ngừng nghỉ tu dưỡng trí tuệ, lập trường quan điểm và phẩm chất đạo đức; trau dồi, nâng cao khả năng về mọi mặt, nỗ lực giữ gìn sự đoàn kết thống nhất cùng tập thể đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng; Luôn lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm tiềm năng trong mọi hành vi, sự chỉ huy, lãnh đạo của tớ. Cụ thể:

– Bản thân luôn tìm tòi, nghiên cứu và phân tích nắm vững, hiểu biết đủ, đúng về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên cơ sở đó quán triệt thâm thúy và góp thêm phần tổ chức triển khai thực thi tốt đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước trong thực tiễn.

– Đẩy mạnh công tác thao tác tham mưu cho Chi uỷ, Lãnh đạo Văn phòng và Ban Giám đốc Trung tâm trong công tác thao tác đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng về lý tưởng, chính trị, cũng như nâng cao khả năng về quản trị và vận hành và trình độ trách nhiệm cho cán bộ thuộc Trung tâm.

– Kiên quyết đấu tranh với tư tưởng cục bộ, bè phái và những biểu lộ thời cơ, thực dụng vì quyền lợi thành viên, quyền lợi nhóm, không để xuất hiện tình trạng bè phái gây mất đoàn kết nội bộ. Có ý thức trang trọng lắng nghe, tiếp thu những ý kiến góp phần của tập thể, thành viên; trang trọng phê bình, góp ý thẳng thắn với đồng chí, đồng nghiệp. Kiên quyết đấu tranh với những biểu lộ sai trái của cán bộ cùng cấp và dưới quyền, không nể nang tránh mặt.

– Kiên quyết đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc và tận dụng những khía cạnh đời sống xã hội của quân địch, kết phù thích hợp với việc lên án, ngăn ngừa những tổ chức triển khai và hành vi hoạt động và sinh hoạt giải trí văn hoá với mục tiêu xấu. Luôn giữ vững trạng thái tâm lí tinh thần, ổn định tư tưởng của xã hội.

– Luôn nâng cao kiến thức và kỹ năng về mọi mặt để giữ vững bản lĩnh chính trị, có phương pháp xem xét tiếp cận thông tin một cách đúng đắn khoa học.

– Nâng cao cảnh giác, đấu tranh với những nhận thức không đúng, ngộ nhận, mơ hồ trước những nguồn thông tin ngược chiều với quan điểm, chủ trương chủ trương của Đảng, Nhà nước.

– Thường xuyên theo dõi và update những thông tin thời sự, chính trị và xã hội để đã có được hiểu biết và sự đúng đắn trong đường lối cũng như trong tâm ý của tớ mình, phấn đấu học tập, lao động theo tư tưởng và tấm gương đạo đức của quản trị Hồ Chí Minh vĩ đại.

– Bản thân có ý thức tự giác, kỷ luật trong quy trình tiếp xúc thông tin. Chấp hành tốt những quy định về quyền thông tin, phạm vi thông tin, tham gia tích cực đấu tranh chống phao tin, đồn nhảm, lưu truyền thông tin xấu, thất thiệt.

– Với vai trò là một cán bộ phụ trách bộ phận Văn thư – Tổng hợp một cơ quan thông tin trực thuộc Bộ Công Thương, thường xuyên có văn bản hướng dẫn, đôn đốc những cty Bản tin, Tạp chí, những cty làm công tác thao tác thông tin, dự báo kinh tế tài chính vĩ mô thuộc Trung tâm; bám sát mọi chủ trương, chủ trương của Đảng và pháp lý của Nhà nước, làm tốt những công tác thao tác thông tin tuyên truyền, khuynh hướng dư luận và công tác thao tác dự báo về kinh tế tài chính công nghiệp và thương mại giúp ổn định thị trường, góp thêm phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tài chính giang sơn.

– Tích cực dữ thế chủ động tham gia trào lưu bảo vệ trị an, góp thêm phần làm thất bại những thủ đoạn, thủ đoạn đó, giữ vững ổn định mọi mặt của cơ quan và khu dân cư mình sinh sống, góp thêm phần nâng cao nhận thức về công tác thao tác quốc phòng toàn dân, tăng cường quan hệ giữa cán bộ, chiến sỹ với nhân dân, góp thêm phần giữ vững bảo mật thông tin an ninh chính trị, trật tự bảo vệ an toàn và uy tín xã hội trên địa phận. Tham gia tích cực công tác thao tác bảo vệ bảo mật thông tin an ninh vương quốc, giữ gìn trật tự bảo vệ an toàn và uy tín xã hội, xây dựng thế trận bảo mật thông tin an ninh nhân dân vững chãi; phối hợp tham mưu, đề xuất kiến nghị về tăng cường công tác thao tác dân vận và thực thi Quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng trào lưu toàn dân bảo vệ bảo mật thông tin an ninh Tổ quốc, chống diễn biến hoà bình, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn cứu nạn; trao đổi thông tin về tình hình nhân dân tương quan đến công tác thao tác dân vận trên nghành bảo mật thông tin an ninh trật tự; tham mưu, đề xuất kiến nghị với cấp uỷ, cơ quan ban ngành thường trực những cấp giải pháp xử lý dứt điểm những vụ việc phức tạp về bảo mật thông tin an ninh trật tự, không để phát sinh điểm trung tâm…

Tóm lại, xu thế toàn thế giới hóa về kinh tế tài chính, tăng cường đối ngoại và hội nhập kinh tế tài chính quốc tế và cuộc cách mạng khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển trên toàn bộ những nghành đã và đang nêu lên những thời cơ và thử thách mới riêng với đất việt nam. Âm mưu chống phá nhà nước, chính sách ta của chủ nghĩa đế quốc và những thế lực thù địch là thường xuyên, liên tục, dưới nhiều thủ đoạn, hình thức tinh vi rất khác nhau. Chúng thường xuyên thay đổi kế hoạch và phương thức để chống phá những nước xã hội chủ nghĩa còn sót lại, chúng luôn coi Việt Nam là một trọng điểm; trong số đó, đặc biệt quan trọng nguy hiểm là thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ cách mạng ta, để thấy được tác động, tác hại và tính chất phức tạp, quyết liệt của cuộc đấu tranh trong sự nghiệp thay đổi lúc bấy giờ.

Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta phải luôn nâng cao cảnh giác, nhận thức rõ tính chất nguy hiểm của thủ đoạn, thủ đoạn của quân địch thấy được xem chất phức tạp, quyết liệt trong cuộc đấu tranh này, đoàn kết, nhất quyết vượt mặt chúng, xây dựng thành công xuất sắc chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đối với cán bộ công chức, viên chức việc học tập và nâng cao tri thức nhằm mục đích có nhận thức và cái nhìn đúng đắn chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước việt nam là vô cùng quan trọng .

Chúng ta xác lập, chống kế hoạch “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và những thế lực thù địch riêng với cách mạng việt nam là trách nhiệm cấp bách và lâu dài của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa quy trình mới. Từ đó, từng người dân nói chung, mỗi cán bộ, công chức, viên chức nói riêng cần kiên định lý tưởng cộng sản, nêu cao cảnh giác cách mạng, xác lập rõ trách nhiệm, theo nghành hoạt động và sinh hoạt giải trí của tớ có những hành vi thiết thực góp thêm phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân làm thất bại mọi thủ đoạn chống phá cách mạng ta của những thế lực thù địch; đồng thời, không ngừng nghỉ trau dồi, tu dưỡng nâng cao khả năng về mọi mặt để góp sức xây dựng một giang sơn Việt Nam xã hội chủ nghĩa văn minh, giàu mạnh, tạo ra sức mạnh tổng hợp để xây dựng và bảo vệ vững chãi Tổ quốc./.


Bạn đang xem bài Bài thu hoạch tu dưỡng kiến thức và kỹ năng quốc phòng bảo mật thông tin an ninh đối tượng người dùng 3 2022

Với việc Bạn tìm hiểu thêm postt Bài thu hoạch tu dưỡng kiến thức và kỹ năng quốc phòng bảo mật thông tin an ninh đối tượng người dùng 3 Mới nhất sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

tải Game HD Bài thu hoạch tu dưỡng kiến thức và kỹ năng quốc phòng bảo mật thông tin an ninh đối tượng người dùng 3 Miễn phí

Neu Bạn đang tìm link google drive mega để Tài Game tài liệu Bài thu hoạch tu dưỡng kiến thức và kỹ năng quốc phòng bảo mật thông tin an ninh đối tượng người dùng 3 Free mà chưa tồn tại link thì để lại binhfluan hoặc tham gia Group zalo để được hướng dẫn không lấy phí
#Bài #thu #hoạch #bồi #dưỡng #kiến #thức #quốc #phòng #ninh #đối #tượng