0765562555

Báo cáo tổng kết thực thi quy định dân chủ cơ sở

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Trình Báo cáo tổng kết thực thi quy định dân chủ cơ sở Mới nhất 2022 được update : 2021-09-08 16:52:53

3090

Xin chàoBáo cáo tổng kết thực thi quy định dân chủ cơ sở là mẫu văn bản báo cáo giải trình được lập ra vốn để làm nhìn nhận, tổng kết quy định dân chủ thực thi trong suốt một năm và từ đó đưa ra phương án, trách nhiệm, giải pháp trong năm mới tết đến của cty.

Nội dung trong mẫu văn bản báo cáo giải trình cần trình diễn tình hình triển khai thực thi quy định dân chủ, kết quả thực thi quy định và nêu ra phương hướng, trách nhiệm của năm mới tết đến. Sau đấy là nội dung rõ ràng mẫu văn bản báo cáo giải trình, mời những ban cùng tìm hiểu thêm.

UBND …………….|

……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc————-

Số: /BC-SXD

……………., ngày…… tháng………..năm……

BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ NĂM….-….

Căn cứ Quyết định số 04/2000/QĐ-BGDvàamp;ĐT ngày thứ nhất/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo về việc phát hành quy định thực thi dân chủ trong hoạt động và sinh hoạt giải trí của nhà trường;

Căn cứ Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày thứ nhất tháng 3 năm 2018 của UBND huyện ………….về thực thi quy định dân chủ trong hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ quan hành chính, cty sự nghiệp năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ -TTrHCS ngày thứ nhất/09/2017 của Trường …………. về việc phát hành quy định thực thi dân chủ trong trường ………….;

Trường …………. nhìn nhận kết quả thực thi quy định dân chủ năm học ……. – ………. như sau:

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ

1. Đặc điểm tình hình.

Năm học ……. – ………. Nhà trường có 49 cán bộ giáo viên và nhân viên cấp dưới: với …. giáo viên đứng lớp ….. cán bộ quản trị và vận hành, ….. tổng phụ trách đội, …. nhân viên cấp dưới hành chính, …. nhân viên cấp dưới bảo vệ. Cơ bản đủ về số lượng, có 100% giáo viên đạt chuẩn, trong số đó có 63% trên chuẩn về trình độ đào tạo và giảng dạy, có…. giáo viên giỏi cấp huyện và 2 giáo viên giỏi cấp tỉnh.

Tập thể Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên của nhà trường có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định với tiềm năng, lý tưởng của đảng. Đảng viên chi bộ trường trang trọng chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương pháp lý của nhà nước, mạnh dạn trong đấu tranh phê và tự phê.Nhà trường thực thi tốt chủ đề của ngành, nhìn nhận sát chất lượng của học viên. Mỗi thành viên đều phải có kế hoạch tự học tập và rèn luyện theo “Tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh”. Nhà trường có những hội đồng tư vấn và những đoàn thể, gồm 4 tổ trình độ và 1 tổ văn phòng, 100% CBGVNV đã được đào tạo và giảng dạy đạt chuẩn và trên chuẩn, đội ngũ khá vững mạnh về trình độ, về cơ bản trường đã đủ số lượng CBGVNV để thực thi những trách nhiệm đưa ra.

2. Quá trình triển khai thực thi qui chế dân chủ.

Lãnh đạo nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức triển khai thực thi dân chủ trong trường.Cụ thể là:

– Chi bộ nhà trường đã tổ chức triển khai cho CB, CC, VC bàn luận và xây dựng quy định dân chủ. Xây dựng ban thực thi quy định dân chủ ở cơ sở (Quyết định số 06/QĐ-TTrHCS ngày thứ nhất/09/2017), có phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng thành viên.

– Chi bộ, nhà trường đã tuyên truyền phổ cập những quy định về quyền và trách nhiệm và trách nhiệm của CBGV, NV đến 100% CBGVNV được biết, những yếu tố tương quan đến quyền lợi và đời sống của CBGVNV. Có chính sách và hình thức văn bản báo cáo giải trình công khai minh bạch trước tập thể trường về những việc làm của trường như: Việc sử dụng công quỹ, tài sản, việc thu chi tài chính, quyết toán những khu công trình xây dựng sửa chữa thay thế nhỏ, công tác thao tác khen thưởng, kỉ luật, …

– Trường đã thực thi trên tinh thần nghị quyết HNCB, CC, VC thời điểm đầu xuân mới và những hình thức tuyên truyền để CBGV, NV được bàn luận tham gia ý kiến vào những chủ trương, kế hoạch và trách nhiệm của trường. Kết quả ý kiến góp phần đã được xem xét, xem xét để Hiệu trưởng quyết định hành động. Trong năm học qua, trải qua những đoàn thể, ban TTrND để giám sát hoạt động và sinh hoạt giải trí của trường, kết quả giám sát điều được lãnh đạo nhà trường tiếp thu trang trọng.

– Đã xây dựng được một số trong những những quy định như quy định sử dụng tài sản công, thiết bị điện, quy tắc ứng xử trong nhà trường… Đã tổ chức triển khai phát hành những văn bản mang tính chất chất chất sử dụng lâu dài.

Tồn tại: Hệ thống những quy định chưa hoàn thiện, một số trong những CBGVNV còn tồn tại thái độ chưa nhiệt tình, tuân theo như hình thức. Thời gian phổ cập, tuyên truyền những văn bản, thông tư, nghị quyết còn hạn chế .

3. Việc tổ chức triển khai tuyên truyền thực thi qui chế dân chủ.

– Nhà trường đã phổ cập đến toàn bộ CBGV, NV về Nghị định số 04/năm ngoái/ NĐ-CP ngày 09/01/năm ngoái của nhà nước và quyết định hành động số 04/2000/QĐvàamp;BGD ngày một/3/2000; thông tư 01/năm trong năm này/TT-BNV ngày 13/01/năm trong năm này của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số trong những nội dung của Nghị định số 04/năm ngoái/ NĐ-CP ngày 09/01/năm ngoái của nhà nước về thực thi dân chủ trong hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ quan hành chính nhà nước và cty sự nghiệp công lập. Đồng thời hiệu trưởng nhà trường đã và đang phát hành quy định thực thi dân chủ trong hoạt động và sinh hoạt giải trí nhà trường.

– Trưởng những bộ phận, những đồng chí trong ban chỉ huy thường xuyên tuyên truyền trong tổ về việc thực thi qui chế dân chủ, đồng thời văn bản báo cáo giải trình cho lãnh đạo nhà trường biết việc triển khai, tiến độ thực thi, cũng như những trở ngại vất vả, vướng mắc trong quy trình thực thi dân chủ để kịp thời xử lý.

– Nhà trường đã phổ cập và quán triệt việc thực thi quy định dân chủ trong cơ quan, đồng thời tăng cường phổ cập pháp lý riêng với CBGV, NV và học viên, công tác thao tác pháp chế được trú trọng.

Kết quả đạt được:

+ Cán bộ, công chức, viên chức làm rõ hơn về quyền, trách nhiệm, trách nhiệm và trách nhiệm của tớ như: Những điều CBCCVC được biết, những điều được tham gia góp ý, những yếu tố CBCCVC không được làm. Và từ đó họ sẽ thực thi tốt hơn vai trò, trách nhiệm của tớ.

+ Cán bộ, công chức, viên chức biết rõ hơn về trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan để họ trọn vẹn có thể giám sát tốt hơn riêng với hiệu trưởng trong việc thực thi trách nhiệm của tớ. Những việc chưa tốt thì cán bộ, công chức, viên chức trọn vẹn có thể kiến nghị trải qua hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hộp thư góp ý hoặc trải qua những hội họp định kỳ.

+ Thực hiện tốt vai trò lãnh đạo tuyệt đối và toàn vẹn và tổng thể của chi bộ riêng với những tổ chức triển khai, đoàn thể và nhà trường.

+ Dân chủ đảm bảo phải song song với nề nếp, kỷ cương. Dân chủ phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng.

4. Vai trò và trách nhiệm của chi ủy, cơ quan ban ngành thường trực và những đoàn thể.

– Chi bộ nhà trường đã nhận được thức rõ việc thực thi quy định dân chủ trong trường là gắn với xây dựng khối mạng lưới hệ thống chính trị tại cơ sở, cũng như thực thi có hiệu suất cao nhất là những quy định của luật giáo dục theo phương châm” Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của trường trải qua những hình thức dân chủ, đảm bảo cho CBGV, NV được quyền giám sát, kiểm tra, góp phần ý kiến, tham gia vào sự tăng trưởng chung của nhà trường. Đồng thời, việc thực thi dân chủ trong trường cũng nhằm mục đích phát huy quyền làm chủ CBGV, NV, phụ huynh và học viên, góp thêm phần xây dựng nề nếp, trật tự kỷ cương, ngăn ngừa những hiện tượng kỳ lạ xấu đi, tệ nạn xã hội, hoàn thành xong tốt trách nhiệm được giao. Đầu năm học Hiệu trưởng đã tổ chức triển khai một buổi đối thoại trực tiếp với cha mẹ học viên, vấn đáp toàn bộ những vướng mắc của cha mẹ học viên một một cách cởi mở, thẳng thắn, thầu tình đạt lý; tháo gỡ những trở ngại vất vả, đề xuất kiến nghị của phụ huynh và đưa ra những giải pháp phối hợp giữa nhà trường và mái ấm gia đình học viên để nâng cao chất lượng giáo dục. Buổi đối thoại đã thể hiện được xem dân chủ và được cha mẹ học viên và cơ quan ban ngành thường trực địa phương nhìn nhận cao.

– Hàng tháng chi bộ có kế hoạch chỉ huy chung những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của nhà trường và những đoàn thể, kế hoạch được triển khai đến từng tổ chức triển khai và chỉ huy kịp thời trong quy trình thực thi, hàng tháng công đoàn nhà trường nộp văn bản báo cáo giải trình về chi bộ theo định kì.

– Trong năm học này nhà trường đã tích cực thay đổi hình thức hội họp: Lấy đối thoại là chính.

– Cuối học kì I, II tổ chức triển khai tổng kết những tổ trình độ góp ý cho CBGV, NV nhất là cán bộ Đảng viên.

– Việc thực thi dân chủ trong trường đã thể hiện sự lãnh đạo của Đảng theo nguyên tắc triệu tập dân chủ, thực thi trách nhiệm của Hiệu trưởng và phát huy vai trò của những tổ chức triển khai, đoàn thể trong trường.

– Đảng viên luôn gương mẫu, đón đầu trong việc thực thi dân chủ trong trường, trang trọng trong việc tự phê bình và phê bình. Thực hiện dân chủ trong quy hoạch, sắp xếp cán bộ trong sinh hoạt Đảng lắng nghe ý kiến kiến góp phần của quần chúng về xây dựng tổ chức triển khai Đảng, góp ý cho cán bộ đảng viên.

– Hiệu trưởng nhà trường phụ trách quản lí toàn bộ những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của trường, rõ ràng hóa những quy định, quy định và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực thi quy định dân chủ trong trường. Lãnh đạo trường đã gắn chặt việc thực thi quy định dân chủ với luật CC, VC, pháp lệnh chống tham nhũng, thực hành thực tiễn tiết kiệm chi phí, cải cách hành chính, công khai minh bạch dân chủ trong việc thực thi những chủ trương của trường.

– Các đoàn thể tham gia góp phần ý kiến cho những hoạt động và sinh hoạt giải trí của trường, phát huy vai trò làm chủ của CBGV, NV tạo môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên thao tác trong sáng, lành mạnh.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ

1. Công tác sinh hoạt, công khai minh bạch kế hoạch.

– Thực hiện chính sách hội họp (sinh hoạt chi bộ) theo như đúng định kì, hàng tháng tổ chức triển khai họp hội đồng 1 lần, sinh hoạt trình độ 1 lần, tổ trình độ sinh hoạt gấp hai/tháng; họp GVCN lớp 4 lần/tháng; họp liên tịch gấp hai/tháng.

– Việc triển khai kế hoạch năm học: BGH nhà trường đã tổ chức triển khai xây dựng kế hoạch chỉ huy những tổ trình độ thảo luận góp phần ý kiến trước lúc triển khai, kế hoạch năm được trải qua trong hội nghị CBCC, quy trình triển khai và thực thi phát huy được xem dân chủ trong cơ quan, nhiều CBGV, NV góp phần ý kiến thẳng thắn, kế hoạch năm học được nhà trường sửa đổi và tương hỗ update kịp thời phù phù thích hợp với kế hoạch của ngành và tình hình thực tiễn của nhà trường.

– Kế hoạch tháng được xây dựng nhờ vào cơ sở kế hoạch năm và bám sát kế hoạch của phòng giáo dục chỉ huy, kế hoạch tháng được thống nhất trong chi bộ, bgH tiếp theo đó lấy ý kiến của CBGV, NV trong lúc họp hội đồng. hàng tháng tổ chức triển khai nhìn nhận tháng trước và triển khai kế hoạch tháng tiếp theo.

– Các kế hoạch tương quan đến tổ trình độ và những đoàn thể được trưởng những bộ phận triển khai kịp thời phù phù thích hợp với thời hạn thực thi, những kế hoạch được duyệt trước lúc triển khai và có ghi chép rõ ràng trong sổ sinh hoạt.

– Về triển khai công văn: BGH, công đoàn triển khai khá đầy đủ trước toàn thể hội đồng nhiều chủng loại công văn của cấp trên, thường xuyên nhắc nhở CBGV, NV trong quy trình thực thi, đặc biệt quan trọng những công văn tương quan đến tài chính, trình độ, những chính sách chủ trương cũng như giáo dục pháp lý.

– Việc shopping những tài sản lớn của nhà trường đều được đưa ra bàn luận trong chi bộ, bgH, lấy ý kiến và công khai minh bạch trước tập thể, do đó toàn bộ CBGVNV điều được biết và giám sát. Giá cả shopping, nơi shopping đều được công khai minh bạch, tạo Đk cho CBGVNV giám sát.

– Các kế hoạch mà nhà trường xây dựng đều được minh bạch, kế hoạch phối phù thích hợp với công đoàn được hưởng ứng tích cực và hoạt động và sinh hoạt giải trí có hiệu suất cao.

2. Công tác chính trị tư tưởng và đạo đức tác phong và thực thi pháp lý.

– Vào thời gian thời điểm đầu xuân mới học 100% CBGVNV tham gia học tập những lớp chính trị do ngành tổ chức triển khai, cơ quan ban ngành thường trực và công đòan thường xuyên tuyên truyền những văn bản về pháp lý như luật giáo dục, điều lệ trường phổ thông, cuộc vận động “ Hai không”, ATGT, … để CBGV, NV được biết, đặc biệt quan trọng trong năm học không còn đơn thư, khiếu nại vượt cấp. Việc khiếu nại và xử lý và xử lý đều được nhà trường và công đoàn đứng ra xử lý và xử lý thỏa đáng.

– BGH thường xuyên trấn áp và chấn chỉnh, nhắc nhở CBGV, NV phải có những hành vi đạo đức và tác phong của nhà giáo chuẩn mực và là tấm gương cho học viên noi theo, nếu sai phạm được nhắc nhở và công khai minh bạch kịp thời.

– Công tác trình độ: Triển khai đấy đủ những văn bản, kế hoạch, việc thực thi chương trình, kế hoạch giảng dạy, …

– Nhà trường đã xây dựng nội quy, quy định của cơ quan và triển khai trước hội đồng lấy ý kiến tập thể, trong quy trình thực thi phân công những bộ phận theo dõi, văn bản báo cáo giải trình để xem nhận xếp lọai thi đua.

– BGH nhà trường tạo Đk cho CBGVNV học tập nâng cao trình độ trình độ. Nội dung này luôn luôn được chú trọng trong việc xét thi đua, bầu chọn để khen thưởng và xây dựng đội ngũ (Năm học ……. – ………. nhà trường có một giáo viên giỏi Tỉnh giành giải nhì)

3. Đánh giá xếp loại CBGVNV; công tác thao tác thi đua khen thưởng.

– BGH nhà trường triển khai khá đầy đủ những yêu cầu, nội dung, tiêu chuẩn để CBGVNV được biết, việc xét thi đua được thực thi từ tổ trở lên, tổ chức triển khai họp ban thi đua mỗi tháng 1 lần để họp xét và công khai minh bạch rõ ràng kết quả đạt được của từng thành viên và tập thể, đọc rõ những kết quả và tồn tại của từng CBGVNV, tổ chức triển khai lấy ý kiến và lắng nghe ý kiến của những thành viên. Việc nhìn nhận vị trí căn cứ vào nội dung đăng kí của từng thành viên, đúng với qui định xếp loại, nhìn nhận theo chuẩn.

– Tổ chức bầu chọn, sắp xếp thương hiệu theo thứ tự từ những tổ, phân rõ những nội dung khen thưởng cho từng thành viên và tập thể, họp ban thi đua của nhà trường bầu chọn và công khai minh bạch trước hội đồng, việc thực thi đúng nguyên tắc, trình tự, đúng chuẩn phù phù thích hợp với tình hình chung của nhà trường.

– Cuối học kì tổ chức triển khai khen thưởng học viên theo như đúng quy định trong toàn bộ những mặt hoạt động và sinh hoạt giải trí của nhà trường, tiền khen thưởng được thống nhất qua hội nghị CBCC, VC thời điểm đầu xuân mới, minh bạch với toàn thể hội đồng, học viên và phụ huynh.

– Vào thời gian thời điểm đầu xuân mới học BGH nhà trường tuyên truyền rộng tự do trong phụ huynh về việc thực thi cuộc vận động “Hai không”, qui chế nhìn nhận và xếp loại học viên, tổ chức triển khai nhìn nhận học viên theo từng tổ, lớp và công khai minh bạch kết quả học tập cũng như rèn luyện đến từng phụ huynh, toàn bộ học viên điều biết kết quả của tớ, nhất là yếu tố cuối kì.

– Việc trả bài, chấm chữa bài được những đồng chí giáo viên thực thi trang trọng, đúng quy định, trả bài vào điểm đúng thời hạn qui định, học viên điều được biết điểm kiểm tra, cuối kì giáo viên đọc điểm công khai minh bạch để học viên biết và kiểm tra.

– Cuối mỗi học kỳ, đều công khai minh bạch kết quả xếp loại học lực cho phụ huynh. Một năm học, tổ chức triển khai họp CMHS tối thiểu 3 lần.

– Việc bình xét học viên tiêu biểu vượt trội, khen thưởng học viên có thành tích, quà cho học viên nghèo vượt khó, học viên có tình hình trở ngại vất vả, .. điều thực thi đúng trình tự, khá đầy đủ thủ tục, công khai minh bạch để GV và HS được biết, do đó không còn GV – HS vướng mắc về nhìn nhận, xếp loại, học viên và tặng quà, …

– Công khai những góp phần của phụ huynh để phụ huynh và học viên được biết, cuối kì công khai minh bạch số tiền sử dụng, còn hay hết. Các qui định tuyển sinh, việc xét lên lớp và ở lại lớp được công khai minh bạch dân chủ trước GV, HS và phụ huynh.

4. Công khai việc thực thi những chính sách, quyền lợi của CBGVNV.

– Triển khai khá đầy đủ những văn bản có tương quan, niêm yết tại văn phòng những thông tin, list CBGVNV được hưởng những quyền lợi đúng theo qui định của pháp lý.

– Chi trả lương hàng tháng, xử lý và xử lý những chính sách nghỉ sinh, làm thêm giờ, tiền thưởng, bảo hiểm… đúng thời hạn, không thiếu sót, việc trừ lương hàng tháng theo qui định điều được triển khai khá đầy đủ để CBGV, NV được biết.

– Công tác xét nâng lương: Kế toán nhà trường dữ thế chủ động từng thời kì và công khai minh bạch khá đầy đủ những thành viên đến kì nâng lương, nộp đủ những sách vở có tương quan, do đó trong học kì qua không còn CBGV, NV thiếu sót và chậm trễ. Việc nâng lương trước thời hạn được làm đúng thủ tục, đúng đối tượng người dùng và được thực thi công khai minh bạch.

– Công khai tài chính theo thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính. Công khai ngân sách Giao thường niên trước hội đồng nhà trường. Công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ GDvàamp;ĐT về việc phát hành Quy chế thực thi công khai minh bạch riêng với cơ sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy thuộc khối mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân.

– Công tác tổ chức triển khai thực thi quy định dân chủ phải đồng điệu, rộng tự do và thường xuyên, đã tạo ra những hình thức sinh hoạt mới, thiết thực nhằm mục đích nâng cao ý thức trách nhiệm của CBGVNV trong việc thực thi quy định dân chủ.

5. Công khai kinh phí góp vốn đầu tư tự chủ, không tự chủ của cty và kinh phí góp vốn đầu tư ban đại diện thay mặt thay mặt cha mẹ học viên:

a) Kinh phí của ban đại diện thay mặt thay mặt CMHS:

Quỹ hội CMHS của nhà trường do phụ huynh quản trị và vận hành, thu chi…Nhà trường chỉ có vai trò tham mưu với hội CMHS trong việc quản trị và vận hành và chi quỹ hội. Kinh phí của Hội được công khai minh bạch tới phụ huynh học viên tại hội nghị thời điểm đầu xuân mới, giữa năm, thời gian ở thời gian cuối năm, … việc thu tiền quỹ hội cũng khá được trải qua trong cuộc họp phụ huynh thời điểm đầu xuân mới học và được 100% phụ huynh nhất trí.

b) Kinh phí ngân sách tự chủ:

Đảm bảo chi đủ lương, phụ cấp, công tác thao tác phí, …theo quy định. Bên cạnh đó nhà trường đã shopping, sửa chữa thay thế những trang thiết bị phục vụ dạy và học như: sửa máy tính, tài liệu thiết bị dạy học, hóa chất, tủ đựng hồ sơ, sữa chữa bàn và ghế học viên, sữa chữa, xây mới khối mạng lưới hệ thống thoát nước, …

Việc sử dụng kinh phí góp vốn đầu tư đều được công khai minh bạch trong hội đồng trước lúc thực thi và công khai minh bạch giá cả sau lúc shopping, phục vụ nơi shopping để tiện cho CBGVNV kiểm tra, giám sát, …

c) Kinh phí không tự chủ:

Các kinh phí góp vốn đầu tư được cấp đều công khai minh bạch trước hội đồng, tiêu pha có bàn luận, theo dõi thu, chi rõ ràng, có khá đầy đủ hồ sơ.

Việc sử dụng kinh phí góp vốn đầu tư đều được công khai minh bạch trong hội đồng trước lúc thực thi.

6. Đánh giá mặt mạnh, mặt yếu và nguyên nhân:

6. 1. Mặt mạnh:

– Trong thời hạn qua việc thực thi quy định dân chủ cơ sở đảm bảo tốt, tạo cơ sở và tiền đề thuận tiện cho việc thực thi trách nhiệm chính trị của nhà trường.

+ Công tác quy hoạch, chỉ định, sắp xếp công tác thao tác riêng với cán bộ, công chức đảm bảo công minh, công khai minh bạch, dân chủ và phát huy được kĩ năng của mỗi thành viên.

+ Công tác luân chuyển, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức thực thi trang trọng theo văn bản chỉ huy và hướng dẫn của cấp trên.

+ Việc thực thi chính sách, chủ trương cho cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo khá đầy đủ, kịp thời không để dây dưa tồn dư những chính sách chủ trương có tương quan đến cán bộ, công chức, viên chức.

+ Việc sử dụng ngân sách đảm bảo tiết kiệm chi phí, đúng mục tiêu và phát huy hiệu suất cao. Thực hiện tốt công tác thao tác thực hành thực tiễn tiết kiệm chi phí, chống tiêu tốn lãng phí.

– Công tác cải cách thủ tục hành chính đã được quan tâm để ý quan tâm. Hạn chế việc tổ chức triển khai hội họp không thiết yếu, tăng cường đối thoại và tính minh bạch trong việc phục vụ thông tin. Tạo mọi Đk thuận tiện để cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành xong trách nhiệm.

– Nhờ thực thi tốt quy định dân chủ cơ sở mà nhà trường đã phát huy được tiềm năng, trí tuệ của tập thể trong việc tham gia xây dựng nhà trường và những tổ chức triển khai đoàn thể ngày càng vững mạnh.

– Xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ trong cơ quan. Mở ra một cơ chế trao đổi thẳng thắn, bình đẳng, dân chủ và xây dựng trong góp ý, phê bình riêng với cán bộ, công chức, viên chức.

6. 2. Mặt yếu:

– Tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình tuy đã có chuyển biến nhưng chưa thật sự rõ ràng và hiệu suất cao của họat động này còn hạn chế.

– Chưa update một cách kịp thời những thông tin mới, những thay thay đổi có tương quan.

6. 3. Nguyên nhân:

– Xây dựng được quy định dân chủ cơ sở và có sự đồng thuận và nhất trí cao của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới trong cty.

– Người đứng đầu phải gương mẫu và trang trọng thực thi những quy định của quy định này.

– Quan tâm, tạo Đk cho những thành viên và những tổ chức triển khai trong nhà trường phát huy được vai trò của tớ trong việc tham gia thực thi quy định dân chủ cơ sở.

– Thực hiện đảm bảo nguyên tắc công minh, công khai minh bạch, minh bạch trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của nhà trường và những tổ chức triển khai.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 – 2019

1. Tiếp tục duy trì, phát huy quyền dân chủ của CBGVNV và học viên trong nhà trường.

2. Bổ sung quy định hoạt động và sinh hoạt giải trí, quy định thao tác, kiện toàn cỗ máy của nhà trường, phân công trách nhiệm cho từng cán bộ đảng viên, giáo viên để thực thi tốt trách nhiệm học năm học 2018 – 2019.

3. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh cho năm học 2018 – 2019, kế hoạch thi lại, ..

4. Thực hiện nghiêm những quy định trong nghị định 71/1998/NĐ-CP; quyết định hành động số 04/2000/QĐ-BGDvàamp;ĐT ngày thứ nhất/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo về việc phát hành quy định thực thi dân chủ trong hoạt động và sinh hoạt giải trí của nhà trường

5. Qua hội nghị CBCCVC thời điểm đầu xuân mới xây dựng nghị quyết hoạt động và sinh hoạt giải trí, kiện toàn ban thanh tra nhân dân.

6. Thông qua sinh hoạt chi bộ, làm tốt công tác thao tác tự phê bình và phê bình, chống mọi biểu lộ bè phái, cục bộ, chống những biểu lộ cửa quyền, sách nhiễu, tham nhũng, tiêu tốn lãng phí, …

7. Thực hiện Đk thi đua, phấn đấu hoàn thành xong tốt trách nhiệm năm 2018– 2019.

8. Tổ chức nhìn nhận chất lượng học viên, xếp loại nhìn nhận công chức, viên chức trang trọng, công minh, công khai minh bạch, chú trọng công tác thao tác khen thưởng, khắc phục những mặt tồn tại trong năm ……. – ………..

9. Tiếp tục làm tốt công tác thao tác đối thoại với dân, với cha mẹ học viên và học viên.

Trên đấy là kết quả thực thi quy định dân chủ năm ……. – ………. và phương hướng, trách nhiệm năm học 2018-2019 của trường …………..

Nơi nhận:

– Phòng nội vụ (để b/c);– Ban giám hiệu;– CTCĐ, TTrND;– Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Báo cáo tổng kết thực thi quy định dân chủ cơ sở là mẫu văn bản báo cáo giải trình được lập ra vốn để làm nhìn nhận, tổng kết quy định dân chủ thực thi trong suốt một năm và từ đó đưa ra phương án, trách nhiệm, giải pháp trong năm mới tết đến của cty.

Nội dung trong mẫu văn bản báo cáo giải trình cần trình diễn tình hình triển khai thực thi quy định dân chủ, kết quả thực thi quy định và nêu ra phương hướng, trách nhiệm của năm mới tết đến. Sau đấy là nội dung rõ ràng mẫu văn bản báo cáo giải trình, mời những ban cùng tìm hiểu thêm.

UBND …………….|

……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc————-

Số: /BC-SXD

……………., ngày…… tháng………..năm……

BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ NĂM….-….

Căn cứ Quyết định số 04/2000/QĐ-BGDvàamp;ĐT ngày thứ nhất/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo về việc phát hành quy định thực thi dân chủ trong hoạt động và sinh hoạt giải trí của nhà trường;

Căn cứ Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày thứ nhất tháng 3 năm 2018 của UBND huyện ………….về thực thi quy định dân chủ trong hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ quan hành chính, cty sự nghiệp năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ -TTrHCS ngày thứ nhất/09/2017 của Trường …………. về việc phát hành quy định thực thi dân chủ trong trường ………….;

Trường …………. nhìn nhận kết quả thực thi quy định dân chủ năm học ……. – ………. như sau:

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ

1. Đặc điểm tình hình.

Năm học ……. – ………. Nhà trường có 49 cán bộ giáo viên và nhân viên cấp dưới: với …. giáo viên đứng lớp ….. cán bộ quản trị và vận hành, ….. tổng phụ trách đội, …. nhân viên cấp dưới hành chính, …. nhân viên cấp dưới bảo vệ. Cơ bản đủ về số lượng, có 100% giáo viên đạt chuẩn, trong số đó có 63% trên chuẩn về trình độ đào tạo và giảng dạy, có…. giáo viên giỏi cấp huyện và 2 giáo viên giỏi cấp tỉnh.

Tập thể Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên của nhà trường có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định với tiềm năng, lý tưởng của đảng. Đảng viên chi bộ trường trang trọng chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương pháp lý của nhà nước, mạnh dạn trong đấu tranh phê và tự phê.Nhà trường thực thi tốt chủ đề của ngành, nhìn nhận sát chất lượng của học viên. Mỗi thành viên đều phải có kế hoạch tự học tập và rèn luyện theo “Tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh”. Nhà trường có những hội đồng tư vấn và những đoàn thể, gồm 4 tổ trình độ và 1 tổ văn phòng, 100% CBGVNV đã được đào tạo và giảng dạy đạt chuẩn và trên chuẩn, đội ngũ khá vững mạnh về trình độ, về cơ bản trường đã đủ số lượng CBGVNV để thực thi những trách nhiệm đưa ra.

2. Quá trình triển khai thực thi qui chế dân chủ.

Lãnh đạo nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức triển khai thực thi dân chủ trong trường.Cụ thể là:

– Chi bộ nhà trường đã tổ chức triển khai cho CB, CC, VC bàn luận và xây dựng quy định dân chủ. Xây dựng ban thực thi quy định dân chủ ở cơ sở (Quyết định số 06/QĐ-TTrHCS ngày thứ nhất/09/2017), có phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng thành viên.

– Chi bộ, nhà trường đã tuyên truyền phổ cập những quy định về quyền và trách nhiệm và trách nhiệm của CBGV, NV đến 100% CBGVNV được biết, những yếu tố tương quan đến quyền lợi và đời sống của CBGVNV. Có chính sách và hình thức văn bản báo cáo giải trình công khai minh bạch trước tập thể trường về những việc làm của trường như: Việc sử dụng công quỹ, tài sản, việc thu chi tài chính, quyết toán những khu công trình xây dựng sửa chữa thay thế nhỏ, công tác thao tác khen thưởng, kỉ luật, …

– Trường đã thực thi trên tinh thần nghị quyết HNCB, CC, VC thời điểm đầu xuân mới và những hình thức tuyên truyền để CBGV, NV được bàn luận tham gia ý kiến vào những chủ trương, kế hoạch và trách nhiệm của trường. Kết quả ý kiến góp phần đã được xem xét, xem xét để Hiệu trưởng quyết định hành động. Trong năm học qua, trải qua những đoàn thể, ban TTrND để giám sát hoạt động và sinh hoạt giải trí của trường, kết quả giám sát điều được lãnh đạo nhà trường tiếp thu trang trọng.

– Đã xây dựng được một số trong những những quy định như quy định sử dụng tài sản công, thiết bị điện, quy tắc ứng xử trong nhà trường… Đã tổ chức triển khai phát hành những văn bản mang tính chất chất chất sử dụng lâu dài.

Tồn tại: Hệ thống những quy định chưa hoàn thiện, một số trong những CBGVNV còn tồn tại thái độ chưa nhiệt tình, tuân theo như hình thức. Thời gian phổ cập, tuyên truyền những văn bản, thông tư, nghị quyết còn hạn chế .

3. Việc tổ chức triển khai tuyên truyền thực thi qui chế dân chủ.

– Nhà trường đã phổ cập đến toàn bộ CBGV, NV về Nghị định số 04/năm ngoái/ NĐ-CP ngày 09/01/năm ngoái của nhà nước và quyết định hành động số 04/2000/QĐvàamp;BGD ngày một/3/2000; thông tư 01/năm trong năm này/TT-BNV ngày 13/01/năm trong năm này của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số trong những nội dung của Nghị định số 04/năm ngoái/ NĐ-CP ngày 09/01/năm ngoái của nhà nước về thực thi dân chủ trong hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ quan hành chính nhà nước và cty sự nghiệp công lập. Đồng thời hiệu trưởng nhà trường đã và đang phát hành quy định thực thi dân chủ trong hoạt động và sinh hoạt giải trí nhà trường.

– Trưởng những bộ phận, những đồng chí trong ban chỉ huy thường xuyên tuyên truyền trong tổ về việc thực thi qui chế dân chủ, đồng thời văn bản báo cáo giải trình cho lãnh đạo nhà trường biết việc triển khai, tiến độ thực thi, cũng như những trở ngại vất vả, vướng mắc trong quy trình thực thi dân chủ để kịp thời xử lý.

– Nhà trường đã phổ cập và quán triệt việc thực thi quy định dân chủ trong cơ quan, đồng thời tăng cường phổ cập pháp lý riêng với CBGV, NV và học viên, công tác thao tác pháp chế được trú trọng.

Kết quả đạt được:

+ Cán bộ, công chức, viên chức làm rõ hơn về quyền, trách nhiệm, trách nhiệm và trách nhiệm của tớ như: Những điều CBCCVC được biết, những điều được tham gia góp ý, những yếu tố CBCCVC không được làm. Và từ đó họ sẽ thực thi tốt hơn vai trò, trách nhiệm của tớ.

+ Cán bộ, công chức, viên chức biết rõ hơn về trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan để họ trọn vẹn có thể giám sát tốt hơn riêng với hiệu trưởng trong việc thực thi trách nhiệm của tớ. Những việc chưa tốt thì cán bộ, công chức, viên chức trọn vẹn có thể kiến nghị trải qua hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hộp thư góp ý hoặc trải qua những hội họp định kỳ.

+ Thực hiện tốt vai trò lãnh đạo tuyệt đối và toàn vẹn và tổng thể của chi bộ riêng với những tổ chức triển khai, đoàn thể và nhà trường.

+ Dân chủ đảm bảo phải song song với nề nếp, kỷ cương. Dân chủ phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng.

4. Vai trò và trách nhiệm của chi ủy, cơ quan ban ngành thường trực và những đoàn thể.

– Chi bộ nhà trường đã nhận được thức rõ việc thực thi quy định dân chủ trong trường là gắn với xây dựng khối mạng lưới hệ thống chính trị tại cơ sở, cũng như thực thi có hiệu suất cao nhất là những quy định của luật giáo dục theo phương châm” Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của trường trải qua những hình thức dân chủ, đảm bảo cho CBGV, NV được quyền giám sát, kiểm tra, góp phần ý kiến, tham gia vào sự tăng trưởng chung của nhà trường. Đồng thời, việc thực thi dân chủ trong trường cũng nhằm mục đích phát huy quyền làm chủ CBGV, NV, phụ huynh và học viên, góp thêm phần xây dựng nề nếp, trật tự kỷ cương, ngăn ngừa những hiện tượng kỳ lạ xấu đi, tệ nạn xã hội, hoàn thành xong tốt trách nhiệm được giao. Đầu năm học Hiệu trưởng đã tổ chức triển khai một buổi đối thoại trực tiếp với cha mẹ học viên, vấn đáp toàn bộ những vướng mắc của cha mẹ học viên một một cách cởi mở, thẳng thắn, thầu tình đạt lý; tháo gỡ những trở ngại vất vả, đề xuất kiến nghị của phụ huynh và đưa ra những giải pháp phối hợp giữa nhà trường và mái ấm gia đình học viên để nâng cao chất lượng giáo dục. Buổi đối thoại đã thể hiện được xem dân chủ và được cha mẹ học viên và cơ quan ban ngành thường trực địa phương nhìn nhận cao.

– Hàng tháng chi bộ có kế hoạch chỉ huy chung những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của nhà trường và những đoàn thể, kế hoạch được triển khai đến từng tổ chức triển khai và chỉ huy kịp thời trong quy trình thực thi, hàng tháng công đoàn nhà trường nộp văn bản báo cáo giải trình về chi bộ theo định kì.

– Trong năm học này nhà trường đã tích cực thay đổi hình thức hội họp: Lấy đối thoại là chính.

– Cuối học kì I, II tổ chức triển khai tổng kết những tổ trình độ góp ý cho CBGV, NV nhất là cán bộ Đảng viên.

– Việc thực thi dân chủ trong trường đã thể hiện sự lãnh đạo của Đảng theo nguyên tắc triệu tập dân chủ, thực thi trách nhiệm của Hiệu trưởng và phát huy vai trò của những tổ chức triển khai, đoàn thể trong trường.

– Đảng viên luôn gương mẫu, đón đầu trong việc thực thi dân chủ trong trường, trang trọng trong việc tự phê bình và phê bình. Thực hiện dân chủ trong quy hoạch, sắp xếp cán bộ trong sinh hoạt Đảng lắng nghe ý kiến kiến góp phần của quần chúng về xây dựng tổ chức triển khai Đảng, góp ý cho cán bộ đảng viên.

– Hiệu trưởng nhà trường phụ trách quản lí toàn bộ những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của trường, rõ ràng hóa những quy định, quy định và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực thi quy định dân chủ trong trường. Lãnh đạo trường đã gắn chặt việc thực thi quy định dân chủ với luật CC, VC, pháp lệnh chống tham nhũng, thực hành thực tiễn tiết kiệm chi phí, cải cách hành chính, công khai minh bạch dân chủ trong việc thực thi những chủ trương của trường.

– Các đoàn thể tham gia góp phần ý kiến cho những hoạt động và sinh hoạt giải trí của trường, phát huy vai trò làm chủ của CBGV, NV tạo môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên thao tác trong sáng, lành mạnh.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ

1. Công tác sinh hoạt, công khai minh bạch kế hoạch.

– Thực hiện chính sách hội họp (sinh hoạt chi bộ) theo như đúng định kì, hàng tháng tổ chức triển khai họp hội đồng 1 lần, sinh hoạt trình độ 1 lần, tổ trình độ sinh hoạt gấp hai/tháng; họp GVCN lớp 4 lần/tháng; họp liên tịch gấp hai/tháng.

– Việc triển khai kế hoạch năm học: BGH nhà trường đã tổ chức triển khai xây dựng kế hoạch chỉ huy những tổ trình độ thảo luận góp phần ý kiến trước lúc triển khai, kế hoạch năm được trải qua trong hội nghị CBCC, quy trình triển khai và thực thi phát huy được xem dân chủ trong cơ quan, nhiều CBGV, NV góp phần ý kiến thẳng thắn, kế hoạch năm học được nhà trường sửa đổi và tương hỗ update kịp thời phù phù thích hợp với kế hoạch của ngành và tình hình thực tiễn của nhà trường.

– Kế hoạch tháng được xây dựng nhờ vào cơ sở kế hoạch năm và bám sát kế hoạch của phòng giáo dục chỉ huy, kế hoạch tháng được thống nhất trong chi bộ, bgH tiếp theo đó lấy ý kiến của CBGV, NV trong lúc họp hội đồng. hàng tháng tổ chức triển khai nhìn nhận tháng trước và triển khai kế hoạch tháng tiếp theo.

– Các kế hoạch tương quan đến tổ trình độ và những đoàn thể được trưởng những bộ phận triển khai kịp thời phù phù thích hợp với thời hạn thực thi, những kế hoạch được duyệt trước lúc triển khai và có ghi chép rõ ràng trong sổ sinh hoạt.

– Về triển khai công văn: BGH, công đoàn triển khai khá đầy đủ trước toàn thể hội đồng nhiều chủng loại công văn của cấp trên, thường xuyên nhắc nhở CBGV, NV trong quy trình thực thi, đặc biệt quan trọng những công văn tương quan đến tài chính, trình độ, những chính sách chủ trương cũng như giáo dục pháp lý.

– Việc shopping những tài sản lớn của nhà trường đều được đưa ra bàn luận trong chi bộ, bgH, lấy ý kiến và công khai minh bạch trước tập thể, do đó toàn bộ CBGVNV điều được biết và giám sát. Giá cả shopping, nơi shopping đều được công khai minh bạch, tạo Đk cho CBGVNV giám sát.

– Các kế hoạch mà nhà trường xây dựng đều được minh bạch, kế hoạch phối phù thích hợp với công đoàn được hưởng ứng tích cực và hoạt động và sinh hoạt giải trí có hiệu suất cao.

2. Công tác chính trị tư tưởng và đạo đức tác phong và thực thi pháp lý.

– Vào thời gian thời điểm đầu xuân mới học 100% CBGVNV tham gia học tập những lớp chính trị do ngành tổ chức triển khai, cơ quan ban ngành thường trực và công đòan thường xuyên tuyên truyền những văn bản về pháp lý như luật giáo dục, điều lệ trường phổ thông, cuộc vận động “ Hai không”, ATGT, … để CBGV, NV được biết, đặc biệt quan trọng trong năm học không còn đơn thư, khiếu nại vượt cấp. Việc khiếu nại và xử lý và xử lý đều được nhà trường và công đoàn đứng ra xử lý và xử lý thỏa đáng.

– BGH thường xuyên trấn áp và chấn chỉnh, nhắc nhở CBGV, NV phải có những hành vi đạo đức và tác phong của nhà giáo chuẩn mực và là tấm gương cho học viên noi theo, nếu sai phạm được nhắc nhở và công khai minh bạch kịp thời.

– Công tác trình độ: Triển khai đấy đủ những văn bản, kế hoạch, việc thực thi chương trình, kế hoạch giảng dạy, …

– Nhà trường đã xây dựng nội quy, quy định của cơ quan và triển khai trước hội đồng lấy ý kiến tập thể, trong quy trình thực thi phân công những bộ phận theo dõi, văn bản báo cáo giải trình để xem nhận xếp lọai thi đua.

– BGH nhà trường tạo Đk cho CBGVNV học tập nâng cao trình độ trình độ. Nội dung này luôn luôn được chú trọng trong việc xét thi đua, bầu chọn để khen thưởng và xây dựng đội ngũ (Năm học ……. – ………. nhà trường có một giáo viên giỏi Tỉnh giành giải nhì)

3. Đánh giá xếp loại CBGVNV; công tác thao tác thi đua khen thưởng.

– BGH nhà trường triển khai khá đầy đủ những yêu cầu, nội dung, tiêu chuẩn để CBGVNV được biết, việc xét thi đua được thực thi từ tổ trở lên, tổ chức triển khai họp ban thi đua mỗi tháng 1 lần để họp xét và công khai minh bạch rõ ràng kết quả đạt được của từng thành viên và tập thể, đọc rõ những kết quả và tồn tại của từng CBGVNV, tổ chức triển khai lấy ý kiến và lắng nghe ý kiến của những thành viên. Việc nhìn nhận vị trí căn cứ vào nội dung đăng kí của từng thành viên, đúng với qui định xếp loại, nhìn nhận theo chuẩn.

– Tổ chức bầu chọn, sắp xếp thương hiệu theo thứ tự từ những tổ, phân rõ những nội dung khen thưởng cho từng thành viên và tập thể, họp ban thi đua của nhà trường bầu chọn và công khai minh bạch trước hội đồng, việc thực thi đúng nguyên tắc, trình tự, đúng chuẩn phù phù thích hợp với tình hình chung của nhà trường.

– Cuối học kì tổ chức triển khai khen thưởng học viên theo như đúng quy định trong toàn bộ những mặt hoạt động và sinh hoạt giải trí của nhà trường, tiền khen thưởng được thống nhất qua hội nghị CBCC, VC thời điểm đầu xuân mới, minh bạch với toàn thể hội đồng, học viên và phụ huynh.

– Vào thời gian thời điểm đầu xuân mới học BGH nhà trường tuyên truyền rộng tự do trong phụ huynh về việc thực thi cuộc vận động “Hai không”, qui chế nhìn nhận và xếp loại học viên, tổ chức triển khai nhìn nhận học viên theo từng tổ, lớp và công khai minh bạch kết quả học tập cũng như rèn luyện đến từng phụ huynh, toàn bộ học viên điều biết kết quả của tớ, nhất là yếu tố cuối kì.

– Việc trả bài, chấm chữa bài được những đồng chí giáo viên thực thi trang trọng, đúng quy định, trả bài vào điểm đúng thời hạn qui định, học viên điều được biết điểm kiểm tra, cuối kì giáo viên đọc điểm công khai minh bạch để học viên biết và kiểm tra.

– Cuối mỗi học kỳ, đều công khai minh bạch kết quả xếp loại học lực cho phụ huynh. Một năm học, tổ chức triển khai họp CMHS tối thiểu 3 lần.

– Việc bình xét học viên tiêu biểu vượt trội, khen thưởng học viên có thành tích, quà cho học viên nghèo vượt khó, học viên có tình hình trở ngại vất vả, .. điều thực thi đúng trình tự, khá đầy đủ thủ tục, công khai minh bạch để GV và HS được biết, do đó không còn GV – HS vướng mắc về nhìn nhận, xếp loại, học viên và tặng quà, …

– Công khai những góp phần của phụ huynh để phụ huynh và học viên được biết, cuối kì công khai minh bạch số tiền sử dụng, còn hay hết. Các qui định tuyển sinh, việc xét lên lớp và ở lại lớp được công khai minh bạch dân chủ trước GV, HS và phụ huynh.

4. Công khai việc thực thi những chính sách, quyền lợi của CBGVNV.

– Triển khai khá đầy đủ những văn bản có tương quan, niêm yết tại văn phòng những thông tin, list CBGVNV được hưởng những quyền lợi đúng theo qui định của pháp lý.

– Chi trả lương hàng tháng, xử lý và xử lý những chính sách nghỉ sinh, làm thêm giờ, tiền thưởng, bảo hiểm… đúng thời hạn, không thiếu sót, việc trừ lương hàng tháng theo qui định điều được triển khai khá đầy đủ để CBGV, NV được biết.

– Công tác xét nâng lương: Kế toán nhà trường dữ thế chủ động từng thời kì và công khai minh bạch khá đầy đủ những thành viên đến kì nâng lương, nộp đủ những sách vở có tương quan, do đó trong học kì qua không còn CBGV, NV thiếu sót và chậm trễ. Việc nâng lương trước thời hạn được làm đúng thủ tục, đúng đối tượng người dùng và được thực thi công khai minh bạch.

– Công khai tài chính theo thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính. Công khai ngân sách Giao thường niên trước hội đồng nhà trường. Công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ GDvàamp;ĐT về việc phát hành Quy chế thực thi công khai minh bạch riêng với cơ sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy thuộc khối mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân.

– Công tác tổ chức triển khai thực thi quy định dân chủ phải đồng điệu, rộng tự do và thường xuyên, đã tạo ra những hình thức sinh hoạt mới, thiết thực nhằm mục đích nâng cao ý thức trách nhiệm của CBGVNV trong việc thực thi quy định dân chủ.

5. Công khai kinh phí góp vốn đầu tư tự chủ, không tự chủ của cty và kinh phí góp vốn đầu tư ban đại diện thay mặt thay mặt cha mẹ học viên:

a) Kinh phí của ban đại diện thay mặt thay mặt CMHS:

Quỹ hội CMHS của nhà trường do phụ huynh quản trị và vận hành, thu chi…Nhà trường chỉ có vai trò tham mưu với hội CMHS trong việc quản trị và vận hành và chi quỹ hội. Kinh phí của Hội được công khai minh bạch tới phụ huynh học viên tại hội nghị thời điểm đầu xuân mới, giữa năm, thời gian ở thời gian cuối năm, … việc thu tiền quỹ hội cũng khá được trải qua trong cuộc họp phụ huynh thời điểm đầu xuân mới học và được 100% phụ huynh nhất trí.

b) Kinh phí ngân sách tự chủ:

Đảm bảo chi đủ lương, phụ cấp, công tác thao tác phí, …theo quy định. Bên cạnh đó nhà trường đã shopping, sửa chữa thay thế những trang thiết bị phục vụ dạy và học như: sửa máy tính, tài liệu thiết bị dạy học, hóa chất, tủ đựng hồ sơ, sữa chữa bàn và ghế học viên, sữa chữa, xây mới khối mạng lưới hệ thống thoát nước, …

Việc sử dụng kinh phí góp vốn đầu tư đều được công khai minh bạch trong hội đồng trước lúc thực thi và công khai minh bạch giá cả sau lúc shopping, phục vụ nơi shopping để tiện cho CBGVNV kiểm tra, giám sát, …

c) Kinh phí không tự chủ:

Các kinh phí góp vốn đầu tư được cấp đều công khai minh bạch trước hội đồng, tiêu pha có bàn luận, theo dõi thu, chi rõ ràng, có khá đầy đủ hồ sơ.

Việc sử dụng kinh phí góp vốn đầu tư đều được công khai minh bạch trong hội đồng trước lúc thực thi.

6. Đánh giá mặt mạnh, mặt yếu và nguyên nhân:

6. 1. Mặt mạnh:

– Trong thời hạn qua việc thực thi quy định dân chủ cơ sở đảm bảo tốt, tạo cơ sở và tiền đề thuận tiện cho việc thực thi trách nhiệm chính trị của nhà trường.

+ Công tác quy hoạch, chỉ định, sắp xếp công tác thao tác riêng với cán bộ, công chức đảm bảo công minh, công khai minh bạch, dân chủ và phát huy được kĩ năng của mỗi thành viên.

+ Công tác luân chuyển, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức thực thi trang trọng theo văn bản chỉ huy và hướng dẫn của cấp trên.

+ Việc thực thi chính sách, chủ trương cho cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo khá đầy đủ, kịp thời không để dây dưa tồn dư những chính sách chủ trương có tương quan đến cán bộ, công chức, viên chức.

+ Việc sử dụng ngân sách đảm bảo tiết kiệm chi phí, đúng mục tiêu và phát huy hiệu suất cao. Thực hiện tốt công tác thao tác thực hành thực tiễn tiết kiệm chi phí, chống tiêu tốn lãng phí.

– Công tác cải cách thủ tục hành chính đã được quan tâm để ý quan tâm. Hạn chế việc tổ chức triển khai hội họp không thiết yếu, tăng cường đối thoại và tính minh bạch trong việc phục vụ thông tin. Tạo mọi Đk thuận tiện để cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành xong trách nhiệm.

– Nhờ thực thi tốt quy định dân chủ cơ sở mà nhà trường đã phát huy được tiềm năng, trí tuệ của tập thể trong việc tham gia xây dựng nhà trường và những tổ chức triển khai đoàn thể ngày càng vững mạnh.

– Xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ trong cơ quan. Mở ra một cơ chế trao đổi thẳng thắn, bình đẳng, dân chủ và xây dựng trong góp ý, phê bình riêng với cán bộ, công chức, viên chức.

6. 2. Mặt yếu:

– Tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình tuy đã có chuyển biến nhưng chưa thật sự rõ ràng và hiệu suất cao của họat động này còn hạn chế.

– Chưa update một cách kịp thời những thông tin mới, những thay thay đổi có tương quan.

6. 3. Nguyên nhân:

– Xây dựng được quy định dân chủ cơ sở và có sự đồng thuận và nhất trí cao của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới trong cty.

– Người đứng đầu phải gương mẫu và trang trọng thực thi những quy định của quy định này.

– Quan tâm, tạo Đk cho những thành viên và những tổ chức triển khai trong nhà trường phát huy được vai trò của tớ trong việc tham gia thực thi quy định dân chủ cơ sở.

– Thực hiện đảm bảo nguyên tắc công minh, công khai minh bạch, minh bạch trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của nhà trường và những tổ chức triển khai.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 – 2019

1. Tiếp tục duy trì, phát huy quyền dân chủ của CBGVNV và học viên trong nhà trường.

2. Bổ sung quy định hoạt động và sinh hoạt giải trí, quy định thao tác, kiện toàn cỗ máy của nhà trường, phân công trách nhiệm cho từng cán bộ đảng viên, giáo viên để thực thi tốt trách nhiệm học năm học 2018 – 2019.

3. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh cho năm học 2018 – 2019, kế hoạch thi lại, ..

4. Thực hiện nghiêm những quy định trong nghị định 71/1998/NĐ-CP; quyết định hành động số 04/2000/QĐ-BGDvàamp;ĐT ngày thứ nhất/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo về việc phát hành quy định thực thi dân chủ trong hoạt động và sinh hoạt giải trí của nhà trường

5. Qua hội nghị CBCCVC thời điểm đầu xuân mới xây dựng nghị quyết hoạt động và sinh hoạt giải trí, kiện toàn ban thanh tra nhân dân.

6. Thông qua sinh hoạt chi bộ, làm tốt công tác thao tác tự phê bình và phê bình, chống mọi biểu lộ bè phái, cục bộ, chống những biểu lộ cửa quyền, sách nhiễu, tham nhũng, tiêu tốn lãng phí, …

7. Thực hiện Đk thi đua, phấn đấu hoàn thành xong tốt trách nhiệm năm 2018– 2019.

8. Tổ chức nhìn nhận chất lượng học viên, xếp loại nhìn nhận công chức, viên chức trang trọng, công minh, công khai minh bạch, chú trọng công tác thao tác khen thưởng, khắc phục những mặt tồn tại trong năm ……. – ………..

9. Tiếp tục làm tốt công tác thao tác đối thoại với dân, với cha mẹ học viên và học viên.

Trên đấy là kết quả thực thi quy định dân chủ năm ……. – ………. và phương hướng, trách nhiệm năm học 2018-2019 của trường …………..

Nơi nhận:

– Phòng nội vụ (để b/c);– Ban giám hiệu;– CTCĐ, TTrND;– Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG


Bạn đang đọc nội dung bài viết Báo cáo tổng kết thực thi quy định dân chủ cơ sở 2022

Với việc Bạn xem nội dung bài viết Báo cáo tổng kết thực thi quy định dân chủ cơ sở New sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Download Game tài liệu Báo cáo tổng kết thực thi quy định dân chủ cơ sở Free

Nêu Bạn đang tìm link google drive mega để Tài Game tài liệu Báo cáo tổng kết thực thi quy định dân chủ cơ sở Free mà chưa tồn tại link thì để lại phản hồi or tham gia Nhóm zalo để được hướng dẫn miễn phí
#Báo #cáo #tổng #kết #thực #hiện #quy #chế #dân #chủ #cơ #sở