0765562555

Biên bản Hội nghị cán bộ công nhân viên cấp dưới chức chức

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Biểu mẫu Biên bản Hội nghị cán bộ công nhân viên cấp dưới chức chức Mới 2022 được update : 2021-09-09 23:18:16

3881

Xin chàoBiên bản Hội nghị cán bộ công nhân viên cấp dưới chức nhằm mục đích ghi chép lại toàn bộ nội dung chính trong buổi Hội nghị. Bên cạnh đó, những ban cũng trọn vẹn có thể tìm hiểu thêm thêm mẫu ngữ cảnh, lời dẫn chương trình, bài phát biểu hội nghị viên chức để hội nghị trình làng thành công xuất sắc tốt đẹp:

Biên bản Hội nghị cán bộ công nhân viên cấp dưới chức – Mẫu 1 Tên cơ quan chủ quảnTên cty

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt NamĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc______________

…………, ngày ..… tháng ….. năm 20….

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨCCƠ QUAN ……………………. NĂM 20….

Cơ quan ………………………………………………………………….…năm …………….

Thời gian:…………………… sáng ngày …. tháng …. năm 20…..

Có mặt: ……………………. / …………………….

Vắng mặt:……………………………………………

Đại biểu:……………………………………………………………………………………………………..

quản trị đoàn:

– Đ/c…………………………………………………..……………………………………………………

– Đ/c………………………………………………………………………………………………………..

Thư ký đoàn:

– Đ/c…………………………………………………………………………………………………………

– Đ/c ……………………………………………………………………………………………………….

Nội dung hội nghị:

Phần I:

Đ/c…………………..……………… trình diễn “Báo cáo thực thi Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức và công tác thao tác Công đoàn năm 20……, phương hướng trách nhiệm năm 20…..”.

Phần II:

Đ/c…………………………………… Ban thanh tra nhân dân Cục Thống kê trình diễn văn bản báo cáo giải trình “Kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí của Ban Thanh tra nhân dân năm 20…..”.

Phần III:

Đ/c ……….……………………….… đọc quyết định hành động khen thưởng công đoàn năm 20……

Phần IV:

Các ý kiến tham gia vào những văn bản báo cáo giải trình trình diễn tại hội nghị.

Đồng chí ……………………….……… chủ trì phần thảo luận này.

Sau khi những văn bản báo cáo giải trình được những đồng chí quản trị công đoàn, Trưởng Ban thanh tra nhân dân trình diễn, CBCC đã tham gia ý kiến với những nội dung sau này:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Phần V:

Đ/c …………………………………… thay mặt tổ thư ký trải qua dự thảo “Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức cơ quan Cục Thống kê năm ………….”. Sau đó có một số trong những ý kiến về những chỉ tiêu phấn đấu như sau:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

(Có văn bản kèm theo).

Phần VI: Phát biểu của đại diện thay mặt thay mặt công đoàn viên chức thành phố.

Đ/c …………………………………công đoàn viên chức thành phố phát biểu với hội nghị về 1 số ít yếu tố sau:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Phần VII: Đ/c …………..…….. tổng kết bế mạc – Phát động trào lưu thi đua

Hội nghị kết thúc lúc ……………………………….. phút cùng trong thời gian ngày.

Thư ký hội nghị(Ký, ghi rõ họ tên) quản trị công đoàn(Ký, ghi rõ họ tên) quản trị đoàn(Ký, ghi rõ họ tên) Biên bản Hội nghị cán bộ công nhân viên cấp dưới chức – Mẫu 2

PHÒNG GDvàamp;ĐT…..TRƯỜNG MN ………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

…..ngày ….. tháng …. năm……

BIÊN BẢNHội nghị cán bộ công chức, viên chứcTrường mần nin thiếu nhi ……….năm học 2020 – 2021

I. Thời gian: Từ 7h30 đến 11h, ngày ….. tháng … năm 2020.

II. Địa điểm: Tại văn phòng trường MN ……….

III. Thành phần: Toàn thể CB,GV,NV toàn trường.

Có mặt : ../…. đồng chí

Vắng mặt : 05 (có nguyên do: …………………..)

* Tên những người dân vắng mặt:

1. ………………….. – nguyên do vắng: Nghỉ thai sản

2. ………………….. – nguyên do vắng: Nghỉ thai sản

3. ………………….. – nguyên do vắng: Nghỉ thai sản

4. ………………….. – nguyên do vắng: Nghỉ thai sản

5. ………………….. – nguyên do vắng: Bận việc của PGD

* Đại biểu khách: Không có

* Đoàn quản trị:

Đ/c: …………………..- Hiệu trưởng

Đ/c:………………….. – P.Hiệu trưởng – CTCĐ

Đ/c: ………………….. – P.Hiệu trưởng

* Đoàn Thư ký:

Đ/c:………………….. – GVPT trình độ

IV. Nội dung hội nghị:

Phần I: Đ/c …………………..- Trình bày Báo cáo thực thi Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2020 – 2021, phương hướng, trách nhiệm trọng tâm công tác thao tác năm 2020 – 2021; Kế hoạch thực thi trách nhiệm năm học 2020 – 2021 của cty.

Các ý kiến tham luận của Hội nghị:

1. Ý kiến của đ/c Hoàng Thị Thúy: Hoàn toàn nhất trí với những nội dung Báo cáo thực thi Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2019 – 2020, phương hướng, trách nhiệm trọng tâm công tác thao tác năm 2020 – 2021; Kế hoạch thực thi trách nhiệm năm học 2020 – 2021 của cty mà đ/c …………………..đã trải qua trước hội nghị. Đ/c Hoàng Thúy đề xuất kiến nghị để tỷ suất trẻ SDD 2% thấp quá, trọn vẹn có thể đưa tỷ suất trẻ SDD và thấp còi lên khoảng chừng 3% được không vì hiện tại tỷ suất thời điểm đầu xuân mới trẻ SDD còn đang cao, sợ thời gian ở thời gian cuối năm không đạt được chỉ tiêu kế hoạch đã đưa ra.

2. Ý kiến của đ/c Phạm Thị Như Ngọc: Cũng trọn vẹn nhất trí với Báo cáo thực thi Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2019 – 2020, phương hướng, trách nhiệm trọng tâm công tác thao tác năm 2020 – 2021; Kế hoạch thực thi trách nhiệm năm học 2020 – 2021 của cty. Đồng thời có ý kiến đề xuất kiến nghị với nhà trường nên có giải pháp mạnh hơn để nhắc nhở những giáo viên chưa tồn tại tinh thần trách nhiệm trong công tác thao tác trình độ và bảo vệ tài sản của lớp.

Phần II: Đ/c …………………..- Tiếp thu và giải trình những ý kiến phát biểu:

– Vẫn nên để tỷ suất trẻ SDD ở tại mức 2% để phấn đấu, vì kế hoạch chung của PGD cũng để đạt thời gian ở thời gian cuối năm ở tại mức đó. Do vậy yêu cầu giáo viên những lớp nên phải đưa ra những giải pháp thực thi tốt để trọn vẹn có thể giảm tỷ suất SDD ngay từ trên thời điểm đầu xuân mới học, nhằm mục đích đạt được KH đã đưa ra thời gian ở thời gian cuối năm học.

– Hoàn toàn nhất trí với ý kiến của đ/c Thúy, sẽ đưa những tiêu chuẩn phấn đấu vào tiêu chuẩn XL thi đua hàng tháng.

Phần III.

– Đ/c………………….. – Trình bày dự thảo Quy chế dân chủ và dự thảo Quy chế tiêu pha nội bộ năm học 2020 – 2021.

– Đ/c ………………….. – Thông qua Quy tắc ứng xử, Quy chế thao tác và nội quy của cty năm học 2020 – 2021.

Các ý kiến tham luận của Hội nghị:

1. Ý kiến của đ/c …………………..: Hoàn toàn nhất trí với dự thảo Quy chế dân chủ và dự thảo Quy chế tiêu pha nội bộ, Quy chế thao tác, Quy tắc ứng xử và nội quy của nhà trường đã xây dựng năm học 2020 – 2021.

2. Ý kiến của quá nhiều những đ/c khác: Cũng đều nhất trí với những bản dự thảo Quy chế, Quy tắc ứng xử và nội quy của nhà trường đã trải qua.

Phần IV: Đ/c …………………..- Tiếp thu và giải trình những ý kiến phát biểu.

Phần V: Đ/c ………………….. – Ban thanh tra nhân dân trình diễn văn bản báo cáo giải trình kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2019 – 2020, Chương trình hoạt động và sinh hoạt giải trí của Ban thanh tra năm học 2020 – 2021”.

– Kiện toàn Ban TTND năm học 2020 – 2021 gồm:

1. Đ/c ………………….. – Trưởng ban TTND

2. Đ/c ………………….. – Phó ban TTND

3. Đ/c ………………….. – Thư ký

4. Đ/c………………….. – Thành viên

5. Đ/c …………………..- Thành viên

Phần VI: Đ/c………………….. – Trình bày Quy chế phối hợp và cam kết thực thi trách nhiệm giữa Công đoàn và Nhà trường năm học 2020 – 2021.

(Sau khi trình diễn xong, xin ý kiến của Hội nghị và tiến hành ký giao ước thi đua giữa Hiệu trưởng với Tổ chức Công đoàn).

Phần VI. Đ/c …………………..- Hiệu trưởng: Phát động trào lưu thi đua và ký kết giao ước thi đua, Đk những thương hiệu thi đua năm học 2020 – 2021.

Phần VII: Đ/c………………….. – Thư ký trải qua dự thảo “Nghị quyết Hội nghị”. Sau đó trải qua những chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2020 – 2021 như sau:

* Chỉ tiêu phấn đấu: Tổng số 453 cháu = 15 nhóm, lớp.

Trong số đó: – Trẻ nhà trẻ: 68 cháu = 3 nhóm;

– Trẻ mẫu giáo: 385 cháu = 12 lớp (4 lớp 3 tuổi: 109 cháu;

4 lớp 4 tuổi: 142 cháu;

4 lớp 5 tuổi: …..4 cháu).

* Phấn đấu đạt tỷ suất trẻ đi học chuyên cần và tỷ suất trẻ ăn bán trú:

Độ tuổi Tỷ lệ trẻ đi học chuyên cần Tỷ lệ trẻ ăn bán trú

1. Trẻ nhà trẻ

2. Trẻ Mẫu giáo 3,4 tuổi

3. Trẻ Mẫu giáo 5 tuổi

87%

88 – 93%

96 – 100%

100%

100%

100%

– Huy động 70% trẻ khuyết tật ở thể nhẹ trong độ tuổi MN được học hòa nhập; 100% trẻ đi học 2 buổi/ngày.

– Phấn đấu giảm tỷ suất trẻ SDD nhẹ cân dưới 2% và SDD thể thấp còi dưới 2,2%.

– 100% GV có đủ giáo án, HSSS, vận dụng phương pháp dạy học tích cực vào giảng dạy cho trẻ, biết sử dụng thành thạo CNTT vào hoạt động và sinh hoạt giải trí giảng dạy trên lớp. Đảm bảo đủ giờ và ngày công, không vi phạm QCCM.

– 100% GV,NV được kiểm tra HSSS 4 lần/năm học, được dự giờ đột xuất và báo trước 2 đến 3 lần/năm học.

Nhà trường quyết tâm phấn đấu đạt những thương hiệu thi đua sau:

– Giữ vững thương hiệu“Trường MN đạt chuẩn Quốc gia”

– Đạt “Chi bộ trong sáng vững mạnh”;

– Đạt thương hiệu“Tập thể lao động xuất sắc”;

– Giữ vững thương hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa truyền thống”;

– Đạt loại tốt “Trường học thân thiện, học viên tích cực”;

– Đạt “Công đoàn tiên tiến và phát triển”;

– Đạt “Trường học bảo vệ an toàn và uy tín,phòng tránh tai nạn không mong muốn thương tích”;

– Danh hiệu LĐTT cấp cơ: 58/58 đ/c (100%);

– Cá nhân đạt thương hiệu CSTĐ cấp cơ sở: 8/58 đ/c (…..,8%);

– SKKN đạt: Loại A cấp trường: 10 bản (17,8%);

Loại B cấp trường: 35 bản (64,4%);

Loại C cấp trường: 10 bản (17,8%)

– SKKN được XL A – B cấp cơ sở: 10 bản.

(Có văn bản kèm theo).

Phần VIII: Đ/c ………………….. – Tổng kết, bế mạc Hội nghị.

Hội nghị đã tiến hành biểu quyết những Chỉ tiêu phấn đấu và những nội dung đã triển khai trong hội nghị, 100% những thành viên xuất hiện đều nhất trí với những nội dung đã trải qua ở trên. Hội nghị kết thúc hồi 11 h 00 phút cùng trong thời gian ngày và không hề ai có ý kiến nào khác./.

THƯ KÝ HỘI NGHỊ

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

HIỆU TRƯỞNG

Biên bản Hội nghị cán bộ công nhân viên cấp dưới chức nhằm mục đích ghi chép lại toàn bộ nội dung chính trong buổi Hội nghị. Bên cạnh đó, những ban cũng trọn vẹn có thể tìm hiểu thêm thêm mẫu ngữ cảnh, lời dẫn chương trình, bài phát biểu hội nghị viên chức để hội nghị trình làng thành công xuất sắc tốt đẹp:

Biên bản Hội nghị cán bộ công nhân viên cấp dưới chức – Mẫu 1 Tên cơ quan chủ quảnTên cty

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt NamĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc______________

…………, ngày ..… tháng ….. năm 20….

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨCCƠ QUAN ……………………. NĂM 20….

Cơ quan ………………………………………………………………….…năm …………….

Thời gian:…………………… sáng ngày …. tháng …. năm 20…..

Có mặt: ……………………. / …………………….

Vắng mặt:……………………………………………

Đại biểu:……………………………………………………………………………………………………..

quản trị đoàn:

– Đ/c…………………………………………………..……………………………………………………

– Đ/c………………………………………………………………………………………………………..

Thư ký đoàn:

– Đ/c…………………………………………………………………………………………………………

– Đ/c ……………………………………………………………………………………………………….

Nội dung hội nghị:

Phần I:

Đ/c…………………..……………… trình diễn “Báo cáo thực thi Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức và công tác thao tác Công đoàn năm 20……, phương hướng trách nhiệm năm 20…..”.

Phần II:

Đ/c…………………………………… Ban thanh tra nhân dân Cục Thống kê trình diễn văn bản báo cáo giải trình “Kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí của Ban Thanh tra nhân dân năm 20…..”.

Phần III:

Đ/c ……….……………………….… đọc quyết định hành động khen thưởng công đoàn năm 20……

Phần IV:

Các ý kiến tham gia vào những văn bản báo cáo giải trình trình diễn tại hội nghị.

Đồng chí ……………………….……… chủ trì phần thảo luận này.

Sau khi những văn bản báo cáo giải trình được những đồng chí quản trị công đoàn, Trưởng Ban thanh tra nhân dân trình diễn, CBCC đã tham gia ý kiến với những nội dung sau này:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Phần V:

Đ/c …………………………………… thay mặt tổ thư ký trải qua dự thảo “Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức cơ quan Cục Thống kê năm ………….”. Sau đó có một số trong những ý kiến về những chỉ tiêu phấn đấu như sau:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

(Có văn bản kèm theo).

Phần VI: Phát biểu của đại diện thay mặt thay mặt công đoàn viên chức thành phố.

Đ/c …………………………………công đoàn viên chức thành phố phát biểu với hội nghị về 1 số ít yếu tố sau:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Phần VII: Đ/c …………..…….. tổng kết bế mạc – Phát động trào lưu thi đua

Hội nghị kết thúc lúc ……………………………….. phút cùng trong thời gian ngày.

Thư ký hội nghị(Ký, ghi rõ họ tên) quản trị công đoàn(Ký, ghi rõ họ tên) quản trị đoàn(Ký, ghi rõ họ tên) Biên bản Hội nghị cán bộ công nhân viên cấp dưới chức – Mẫu 2

PHÒNG GDvàamp;ĐT…..TRƯỜNG MN ………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

…..ngày ….. tháng …. năm……

BIÊN BẢNHội nghị cán bộ công chức, viên chứcTrường mần nin thiếu nhi ……….năm học 2020 – 2021

I. Thời gian: Từ 7h30 đến 11h, ngày ….. tháng … năm 2020.

II. Địa điểm: Tại văn phòng trường MN ……….

III. Thành phần: Toàn thể CB,GV,NV toàn trường.

Có mặt : ../…. đồng chí

Vắng mặt : 05 (có nguyên do: …………………..)

* Tên những người dân vắng mặt:

1. ………………….. – nguyên do vắng: Nghỉ thai sản

2. ………………….. – nguyên do vắng: Nghỉ thai sản

3. ………………….. – nguyên do vắng: Nghỉ thai sản

4. ………………….. – nguyên do vắng: Nghỉ thai sản

5. ………………….. – nguyên do vắng: Bận việc của PGD

* Đại biểu khách: Không có

* Đoàn quản trị:

Đ/c: …………………..- Hiệu trưởng

Đ/c:………………….. – P.Hiệu trưởng – CTCĐ

Đ/c: ………………….. – P.Hiệu trưởng

* Đoàn Thư ký:

Đ/c:………………….. – GVPT trình độ

IV. Nội dung hội nghị:

Phần I: Đ/c …………………..- Trình bày Báo cáo thực thi Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2020 – 2021, phương hướng, trách nhiệm trọng tâm công tác thao tác năm 2020 – 2021; Kế hoạch thực thi trách nhiệm năm học 2020 – 2021 của cty.

Các ý kiến tham luận của Hội nghị:

1. Ý kiến của đ/c Hoàng Thị Thúy: Hoàn toàn nhất trí với những nội dung Báo cáo thực thi Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2019 – 2020, phương hướng, trách nhiệm trọng tâm công tác thao tác năm 2020 – 2021; Kế hoạch thực thi trách nhiệm năm học 2020 – 2021 của cty mà đ/c …………………..đã trải qua trước hội nghị. Đ/c Hoàng Thúy đề xuất kiến nghị để tỷ suất trẻ SDD 2% thấp quá, trọn vẹn có thể đưa tỷ suất trẻ SDD và thấp còi lên khoảng chừng 3% được không vì hiện tại tỷ suất thời điểm đầu xuân mới trẻ SDD còn đang cao, sợ thời gian ở thời gian cuối năm không đạt được chỉ tiêu kế hoạch đã đưa ra.

2. Ý kiến của đ/c Phạm Thị Như Ngọc: Cũng trọn vẹn nhất trí với Báo cáo thực thi Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2019 – 2020, phương hướng, trách nhiệm trọng tâm công tác thao tác năm 2020 – 2021; Kế hoạch thực thi trách nhiệm năm học 2020 – 2021 của cty. Đồng thời có ý kiến đề xuất kiến nghị với nhà trường nên có giải pháp mạnh hơn để nhắc nhở những giáo viên chưa tồn tại tinh thần trách nhiệm trong công tác thao tác trình độ và bảo vệ tài sản của lớp.

Phần II: Đ/c …………………..- Tiếp thu và giải trình những ý kiến phát biểu:

– Vẫn nên để tỷ suất trẻ SDD ở tại mức 2% để phấn đấu, vì kế hoạch chung của PGD cũng để đạt thời gian ở thời gian cuối năm ở tại mức đó. Do vậy yêu cầu giáo viên những lớp nên phải đưa ra những giải pháp thực thi tốt để trọn vẹn có thể giảm tỷ suất SDD ngay từ trên thời điểm đầu xuân mới học, nhằm mục đích đạt được KH đã đưa ra thời gian ở thời gian cuối năm học.

– Hoàn toàn nhất trí với ý kiến của đ/c Thúy, sẽ đưa những tiêu chuẩn phấn đấu vào tiêu chuẩn XL thi đua hàng tháng.

Phần III.

– Đ/c………………….. – Trình bày dự thảo Quy chế dân chủ và dự thảo Quy chế tiêu pha nội bộ năm học 2020 – 2021.

– Đ/c ………………….. – Thông qua Quy tắc ứng xử, Quy chế thao tác và nội quy của cty năm học 2020 – 2021.

Các ý kiến tham luận của Hội nghị:

1. Ý kiến của đ/c …………………..: Hoàn toàn nhất trí với dự thảo Quy chế dân chủ và dự thảo Quy chế tiêu pha nội bộ, Quy chế thao tác, Quy tắc ứng xử và nội quy của nhà trường đã xây dựng năm học 2020 – 2021.

2. Ý kiến của quá nhiều những đ/c khác: Cũng đều nhất trí với những bản dự thảo Quy chế, Quy tắc ứng xử và nội quy của nhà trường đã trải qua.

Phần IV: Đ/c …………………..- Tiếp thu và giải trình những ý kiến phát biểu.

Phần V: Đ/c ………………….. – Ban thanh tra nhân dân trình diễn văn bản báo cáo giải trình kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2019 – 2020, Chương trình hoạt động và sinh hoạt giải trí của Ban thanh tra năm học 2020 – 2021”.

– Kiện toàn Ban TTND năm học 2020 – 2021 gồm:

1. Đ/c ………………….. – Trưởng ban TTND

2. Đ/c ………………….. – Phó ban TTND

3. Đ/c ………………….. – Thư ký

4. Đ/c………………….. – Thành viên

5. Đ/c …………………..- Thành viên

Phần VI: Đ/c………………….. – Trình bày Quy chế phối hợp và cam kết thực thi trách nhiệm giữa Công đoàn và Nhà trường năm học 2020 – 2021.

(Sau khi trình diễn xong, xin ý kiến của Hội nghị và tiến hành ký giao ước thi đua giữa Hiệu trưởng với Tổ chức Công đoàn).

Phần VI. Đ/c …………………..- Hiệu trưởng: Phát động trào lưu thi đua và ký kết giao ước thi đua, Đk những thương hiệu thi đua năm học 2020 – 2021.

Phần VII: Đ/c………………….. – Thư ký trải qua dự thảo “Nghị quyết Hội nghị”. Sau đó trải qua những chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2020 – 2021 như sau:

* Chỉ tiêu phấn đấu: Tổng số 453 cháu = 15 nhóm, lớp.

Trong số đó: – Trẻ nhà trẻ: 68 cháu = 3 nhóm;

– Trẻ mẫu giáo: 385 cháu = 12 lớp (4 lớp 3 tuổi: 109 cháu;

4 lớp 4 tuổi: 142 cháu;

4 lớp 5 tuổi: …..4 cháu).

* Phấn đấu đạt tỷ suất trẻ đi học chuyên cần và tỷ suất trẻ ăn bán trú:

Độ tuổi Tỷ lệ trẻ đi học chuyên cần Tỷ lệ trẻ ăn bán trú

1. Trẻ nhà trẻ

2. Trẻ Mẫu giáo 3,4 tuổi

3. Trẻ Mẫu giáo 5 tuổi

87%

88 – 93%

96 – 100%

100%

100%

100%

– Huy động 70% trẻ khuyết tật ở thể nhẹ trong độ tuổi MN được học hòa nhập; 100% trẻ đi học 2 buổi/ngày.

– Phấn đấu giảm tỷ suất trẻ SDD nhẹ cân dưới 2% và SDD thể thấp còi dưới 2,2%.

– 100% GV có đủ giáo án, HSSS, vận dụng phương pháp dạy học tích cực vào giảng dạy cho trẻ, biết sử dụng thành thạo CNTT vào hoạt động và sinh hoạt giải trí giảng dạy trên lớp. Đảm bảo đủ giờ và ngày công, không vi phạm QCCM.

– 100% GV,NV được kiểm tra HSSS 4 lần/năm học, được dự giờ đột xuất và báo trước 2 đến 3 lần/năm học.

Nhà trường quyết tâm phấn đấu đạt những thương hiệu thi đua sau:

– Giữ vững thương hiệu“Trường MN đạt chuẩn Quốc gia”

– Đạt “Chi bộ trong sáng vững mạnh”;

– Đạt thương hiệu“Tập thể lao động xuất sắc”;

– Giữ vững thương hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa truyền thống”;

– Đạt loại tốt “Trường học thân thiện, học viên tích cực”;

– Đạt “Công đoàn tiên tiến và phát triển”;

– Đạt “Trường học bảo vệ an toàn và uy tín,phòng tránh tai nạn không mong muốn thương tích”;

– Danh hiệu LĐTT cấp cơ: 58/58 đ/c (100%);

– Cá nhân đạt thương hiệu CSTĐ cấp cơ sở: 8/58 đ/c (…..,8%);

– SKKN đạt: Loại A cấp trường: 10 bản (17,8%);

Loại B cấp trường: 35 bản (64,4%);

Loại C cấp trường: 10 bản (17,8%)

– SKKN được XL A – B cấp cơ sở: 10 bản.

(Có văn bản kèm theo).

Phần VIII: Đ/c ………………….. – Tổng kết, bế mạc Hội nghị.

Hội nghị đã tiến hành biểu quyết những Chỉ tiêu phấn đấu và những nội dung đã triển khai trong hội nghị, 100% những thành viên xuất hiện đều nhất trí với những nội dung đã trải qua ở trên. Hội nghị kết thúc hồi 11 h 00 phút cùng trong thời gian ngày và không hề ai có ý kiến nào khác./.

THƯ KÝ HỘI NGHỊ

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

HIỆU TRƯỞNG


Bạn đang tìm hiểu thêm nội dung bài viết Biên bản Hội nghị cán bộ công nhân viên cấp dưới chức chức 2022

Với việc Bạn xem postt Biên bản Hội nghị cán bộ công nhân viên cấp dưới chức chức FULL sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

down Game tài liệu Biên bản Hội nghị cán bộ công nhân viên cấp dưới chức chức Miễn phí

Neu Bạn đang tìm link google drive mega để tải Game tài liệu Biên bản Hội nghị cán bộ công nhân viên cấp dưới chức chức Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại cmt or tham gia Groups zalo để được hướng dẫn miễn phí
#Biên #bản #Hội #nghị #Cán #bộ #công #nhân #viên #chức