0765562555

C# và .NET Framework

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Biểu mẫu C# và .NET Framework New 2022 được update : 2021-09-08 20:16:30

3401

Xin chàoTài liệu C# và .NET Framework sau này do chúng tôi trình làng là của giảng viên Đoàn Quang Minh. Mục tiêu của tài liệu là giúp ban nắm vững được ngôn từ lập trình C# (C Sharp), hiểu được cấu trúc .NET của Microsoft, tiếp cận được một số trong những hướng đi trong lập trình với .NET. Thông qua việc nghiên cứu và phân tích tài liệu, ban cũng trọn vẹn có thể triển khai được một số trong những ứng dụng trên nền .NET Framework (bài tập).

Nội dung môn học C# và .NET Framework

Có 8 Tuần cho 8 tuần. Tuần ở đầu cuối ôn tập, tổng kết, giải đáp vướng mắc. Bài tập lớn sẽ tiến hành đưa ra vào tuần thứ 4. Nộp bài tập lớn vào thời gian vào buổi tối cuối tuần 9, trước lúc thi. Sinh viên sẽ thực hành thực tiễn trên bộ Visual Studio .NET 2005

Tuần 1: Kiến trúc của C Sharp và .NET. C# cơ bản Mối quan hệ giữa C# và .NET The Common Language Runtime Intermediate Language Assemblies Các ứng dụng sử dụng C#: ASP.NET, Windows Form, Windows Service. Nhắc lại kiến thức và kỹ năng C# (cú pháp C++) cơ bản. Tuần 2: Lập trình hướng đối tượng người dùng trong C# Lớp và thừa kế Thuộc tính (properties) Lớp Object Giao tiếp (interfaces) Hàm tạo và hàm hủy Cấu trúc Quá tải toán tử (operator overloading) Chỉ mục (indexers) Tuần 3: Lập trình nâng cao trong C# Xử lý và bẫy lỗi Ép kiểu (User-Defined Cast) Mô hình chuyển giao (Delegates) Sự kiện (Events) Kiểu tổng quát (Generics) Chỉ định biên dịch (Preprocessor Directive) Mã không bảo vệ an toàn và uy tín (unsafe code) Tuần 4: Các lớp cơ bản trong C# System.Object String Regular Expression Group of Objects Reflection Threading Tuần 5: Windows Application Windows Application in .NET Windows Forms Windows Controls Custom Controls Tuần 6: Truy cập tài liệu với .NET Tổng quan về ADO.NET Đối tượng link Commands Data Reader DataSet Làm việc với DataSet Hiển thị tài liệu với .NET Ví dụ Tuần 7: Điều khiển XML Tổng quan về XML trong .NET Đọc và ghi XML Sử dụng DOM Ứng dụng Tuần 8: Tập tin và Registry Làm việc với khối mạng lưới hệ thống tập tin Di chuyển, sao chép, xóa tập tin và thư mục Đọc ghi tài liệu trên tập tin văn bản và nhị phân Đọc ghi registry

Các kiến thức và kỹ năng về lập trình Web, lập trình COM+, GDI, Service, Sercurity,… sẽ tiến hành đưa vào môn C# nâng cao.

Tài liệu C# và .NET Framework sau này do chúng tôi trình làng là của giảng viên Đoàn Quang Minh. Mục tiêu của tài liệu là giúp ban nắm vững được ngôn từ lập trình C# (C Sharp), hiểu được cấu trúc .NET của Microsoft, tiếp cận được một số trong những hướng đi trong lập trình với .NET. Thông qua việc nghiên cứu và phân tích tài liệu, ban cũng trọn vẹn có thể triển khai được một số trong những ứng dụng trên nền .NET Framework (bài tập).

Nội dung môn học C# và .NET Framework

Có 8 Tuần cho 8 tuần. Tuần ở đầu cuối ôn tập, tổng kết, giải đáp vướng mắc. Bài tập lớn sẽ tiến hành đưa ra vào tuần thứ 4. Nộp bài tập lớn vào thời gian vào buổi tối cuối tuần 9, trước lúc thi. Sinh viên sẽ thực hành thực tiễn trên bộ Visual Studio .NET 2005

Tuần 1: Kiến trúc của C Sharp và .NET. C# cơ bản Mối quan hệ giữa C# và .NET The Common Language Runtime Intermediate Language Assemblies Các ứng dụng sử dụng C#: ASP.NET, Windows Form, Windows Service. Nhắc lại kiến thức và kỹ năng C# (cú pháp C++) cơ bản. Tuần 2: Lập trình hướng đối tượng người dùng trong C# Lớp và thừa kế Thuộc tính (properties) Lớp Object Giao tiếp (interfaces) Hàm tạo và hàm hủy Cấu trúc Quá tải toán tử (operator overloading) Chỉ mục (indexers) Tuần 3: Lập trình nâng cao trong C# Xử lý và bẫy lỗi Ép kiểu (User-Defined Cast) Mô hình chuyển giao (Delegates) Sự kiện (Events) Kiểu tổng quát (Generics) Chỉ định biên dịch (Preprocessor Directive) Mã không bảo vệ an toàn và uy tín (unsafe code) Tuần 4: Các lớp cơ bản trong C# System.Object String Regular Expression Group of Objects Reflection Threading Tuần 5: Windows Application Windows Application in .NET Windows Forms Windows Controls Custom Controls Tuần 6: Truy cập tài liệu với .NET Tổng quan về ADO.NET Đối tượng link Commands Data Reader DataSet Làm việc với DataSet Hiển thị tài liệu với .NET Ví dụ Tuần 7: Điều khiển XML Tổng quan về XML trong .NET Đọc và ghi XML Sử dụng DOM Ứng dụng Tuần 8: Tập tin và Registry Làm việc với khối mạng lưới hệ thống tập tin Di chuyển, sao chép, xóa tập tin và thư mục Đọc ghi tài liệu trên tập tin văn bản và nhị phân Đọc ghi registry

Các kiến thức và kỹ năng về lập trình Web, lập trình COM+, GDI, Service, Sercurity,… sẽ tiến hành đưa vào môn C# nâng cao.


Bạn đang mò mẩn post C# và .NET Framework 2022

Với việc Bạn đọc nội dung bài viết C# và .NET Framework Chi tiết sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

tải Game tài liệu C# và .NET Framework Free

Neu Bạn đang tìm link google drive mega để Tài Game HD C# và .NET Framework Free mà chưa tồn tại link thì để lại phản hồi hoặc ThamGia Nhóm zalo để được hướng dẫn không lấy phí
#và #NET #Framework