0765562555

Công văn 1061/BGDĐT-GDTrH

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết HD Công văn 1061/BGDĐT-GDTrH Chi tiết 2022 được update : 2021-09-03 19:45:41

3509

Xin chàoNgày 25/03/2020, Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành Công văn 1061/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình riêng với cơ sở giáo dục phổ thông, thường xuyên trong thời hạn học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19. Theo đó, quy định rõ ràng về bài học và học liệu như sau:Bạn đang xem: Công văn 1061/BGDĐT-GDTrH Được xây dựng theo chương trình giáo dục phổ thông theo những quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, gồm có sách giáo khoa, bài giảng, tài liệu, học liệu, vướng mắc, bài tập để tổ chức triển khai dạy học và kiểm tra, nhìn nhận kết quả học tập của học sinh. Bảo đảm tính khoa học, sư phạm, phù phù thích hợp với đối tượng người dùng học sinh theo từng cấp học. Được tổ trình độ, cơ sở giáo dục phổ thông góp ý trước lúc đưa vào sử dụng. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 1061/BGDĐT-GDTrHV/v: hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình riêng với CSGD phổ thông, CSGD thường xuyên trong thời hạn học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19 năm học 2019-2020 Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 25 tháng 3 năm 2020 Kính gửi: – Các sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo;– Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy – Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu. Trước diễn biến phức tạp. của Covid-19, trong thời hạn học sinh cơ sở giáo dục phổ thông, học viên cơ sở giáo dục thường xuyên (sau này gọi chung là học sinh) phải nghỉ học ở trường, Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo đã yêu cầu những Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy – Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu (sau này gọi chung là Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo) tăng cường những hình thức dạy học qua Internet, trên truyền hình để tổ chức triển khai cho học sinh học tập, hoàn thành xong chương trình giáo dục phổ thông năm học 2019-2020. Để việc dạy học và kiểm tra, nhìn nhận kết quả học tập qua Internet, trên truyền hình bảo vệ chất lượng, Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo hướng dẫn những Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo triển khai thực thi như sau: I. Mục đích 1. Giúp học sinh được học theo chương trình giáo dục phổ thông trong thời hạn nghỉ học ở trường để phòng, chống Covid-19. 2. Phát triển khả năng tự học của học sinh và nâng cao kỹ năng tổ chức triển khai dạy học qua Internet, trên truyền hình của giáo viên. 3. Tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và mái ấm gia đình trong việc tổ chức triển khai và tương hỗ học sinh trong học tập. 4. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin trong dạy học theo phía tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. II. Dạy học qua Internet 1. Các hình thức dạy học qua Internet Dạy học qua Internet là những hình thức dạy học trong số đó giáo viên sử dụng những ứng dụng hoặc dịch vụ của Internet để tổ chức triển khai hoạt động dạy học và kiểm tra, nhìn nhận kết quả học tập của học sinh, gồm có: Dạy học trải qua khối mạng lưới hệ thống quản trị và vận hành học tập (LMS – Learning Management System); Dạy học trải qua khối mạng lưới hệ thống quản trị và vận hành nội dung học tập (LCMS – Learning Content Management System); Dạy học trải qua những khối mạng lưới hệ thống dạy học trực tuyến. a) Hệ thống quản trị và vận hành học tập Hệ thống quản trị và vận hành học tập là khối mạng lưới hệ thống phần mềm và mạng máy tính được cho phép tổ chức triển khai, quản trị và vận hành và triển khai những hoạt động dạy học qua Internet từ lúc nhập học đến khi học sinh hoàn thành xong khóa học; giúp cơ sở giáo dục theo dõi và quản trị và vận hành quy trình học tập của học sinh; giúp giáo viên tiếp xúc với học sinh trong việc hướng dẫn học, giao bài tập, trợ giúp, giải đáp; giúp học sinh trọn vẹn có thể theo dõi được tiến trình học tập, tham gia những nội dung học qua mạng, link với giáo viên và những học sinh khác để trao đổi bài. b) Hệ thống quản trị và vận hành nội dung học tập Hệ thống quản trị và vận hành nội dung học tập là khối mạng lưới hệ thống phần mềm và mạng máy tính quản trị và vận hành kho nội dung học tập qua Internet, được cho phép tổ chức triển khai tàng trữ và chuyển tải những nội dung học tập tới học sinh. Hệ thống quản trị và vận hành nội dung học tập có sự phối hợp ngặt nghèo với khối mạng lưới hệ thống quản trị và vận hành học tập (để truyền tải nội dung học tập tới học sinh) và phần mềm công cụ soạn bài giảng (để tạo ra những nội dung học tập). c) Hệ thống dạy học trực truyến Hệ thống dạy học trực truyến là phần mềm ứng dụng được cho phép tổ chức triển khai và quản trị và vận hành lớp học qua Internet; được cho phép giáo viên và học sinh trọn vẹn có thể tiếp xúc, tương tác trực tiếp được với nhau để tổ chức triển khai hoạt động dạy học. 2. Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật a) Hệ thống quản trị và vận hành học tập Hệ thống phần mềm và hạ tầng link Internet của khối mạng lưới hệ thống quản trị và vận hành học tập phải phục vụ những yêu cầu sau: – Cho phép cơ sở giáo dục tổ chức triển khai, quản trị và vận hành và triển khai những hoạt động dạy học qua Internet; theo dõi và quản trị và vận hành quy trình học tập của học sinh; tổ chức triển khai những bài kiểm tra trực tuyến để quản trị và vận hành tiến trình và kết quả học tập của học sinh; duyệt những bài giảng và theo dõi được những hoạt động của giáo viên trên môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên mạng; – Cho phép giáo viên khởi tạo kho học liệu, theo dõi, kiểm tra nhìn nhận học sinh, quản trị và vận hành hoạt động dạy và học trực tuyến; học sinh hoàn thành xong những trách nhiệm học tập, biết được tiến trình, kết quả học tập của tớ mình; học sinh, giáo viên và mái ấm gia đình học sinh trọn vẹn có thể tương tác được với nhau. b) Hệ thống quản trị và vận hành nội dung học tập Hệ thống phần mềm và hạ tầng link Internet của khối mạng lưới hệ thống quản trị và vận hành nội dung học tập phải phục vụ những yêu cầu sau: – Cho phép tổ chức triển khai tàng trữ và chuyển tải nội dung học tập tới học sinh qua Internet; – Tích hợp công cụ biên soạn bài giảng dành riêng cho giáo viên; – Cho phép cơ sở giáo dục trọn vẹn có thể tích hợp khối mạng lưới hệ thống quản trị và vận hành nội dung dạy học với khối mạng lưới hệ thống quản trị và vận hành học tập. c) Hệ thống dạy học trực tuyến Hệ thống phần mềm và hạ tầng link Internet của khối mạng lưới hệ thống dạy học trực tuyến phải phục vụ những yêu cầu sau: Xem thêm: Thông tư 10/2020/TT-BTP– Cho phép tổ chức triển khai, quản trị và vận hành lớp học qua Internet giúp giáo viên, học sinh trọn vẹn có thể tương tác trực tiếp được với nhau; – Bảo đảm phục vụ học liệu cho học sinh; tổ chức triển khai và quản trị và vận hành quy trình học tập của học sinh, sự tương tác giữa học sinh với học sinh, giữa học sinh với giáo viên trong quy trình dạy học; – Tùy vào điều kiện thực tiễn, cơ sở giáo dục trọn vẹn có thể tích hợp khối mạng lưới hệ thống dạy học trực tuyến với khối mạng lưới hệ thống quản trị và vận hành học tập. 3. Yêu cầu về bài học và học liệu a) Được xây dựng theo chương trình giáo dục phổ thông theo những quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, gồm có sách giáo khoa, bài giảng, tài liệu, học liệu, vướng mắc, bài tập để tổ chức triển khai dạy học và kiểm tra, nhìn nhận kết quả học tập của học sinh. b) Bảo đảm tính khoa học, sư phạm, phù phù thích hợp với đối tượng người dùng học sinh theo từng cấp học. c) Được tổ trình độ, cơ sở giáo dục phổ thông góp ý trước lúc đưa vào sử dụng. 4. Tổ chức hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học a) Đối với cơ sở giáo dục – Xây dựng kế hoạch dạy học thực thi chương trình giáo dục phổ thông và những quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo; chỉ đạo những tổ trình độ, giáo viên xây dựng những bài học, học liệu để tổ chức triển khai dạy học qua Internet theo kế hoạch của nhà trường; góp ý nội dung bài học và học liệu được tổ chức triển khai dạy học qua Internet. – Bảo đảm yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật để tổ chức triển khai và quản trị và vận hành hoạt động dạy học qua Internet của giáo viên và học sinh của nhà trường. – Phối phù thích hợp với mái ấm gia đình trong việc tổ chức triển khai dạy học qua Internet. b) Đối với giáo viên và cán bộ tương hỗ kỹ thuật – Giáo viên có kĩ năng xây dựng và lựa chọn học liệu; biết phương pháp sử dụng công cụ hoặc dịch vụ công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin để tổ chức triển khai dạy học qua Internet; tổ chức triển khai những hoạt động học cho học sinh gồm có: thực thi trách nhiệm học tập, trao đổi, thảo luận giữa học sinh với nhau và giữa học sinh với giáo viên; kiểm tra, nhìn nhận mức độ nắm vững kiến thức và kỹ năng đã học qua Internet khi học sinh đi học trở lại; tổ chức triển khai ôn tập, tương hỗ update, củng cố kiến thức và kỹ năng cho học sinh trước lúc dạy những bài học tiếp theo trong chương trình. – Cán bộ kỹ thuật có kĩ năng về quản trị kỹ thuật khối mạng lưới hệ thống công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin để tương hỗ giáo viên tổ chức triển khai dạy học; sử dụng những công cụ công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin để tương hỗ cả giáo viên và học sinh khi thiết yếu. c) Đối với học sinh – Được hướng dẫn về kỹ năng sử dụng ứng dụng hoặc dịch vụ công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin trên Internet học tập trước lúc tham gia bài học. – Thực hiện khá đầy đủ những hoạt động học tập theo yêu cầu của giáo viên; hoàn thành xong và nộp thành phầm học tập để được kiểm tra, nhìn nhận. d) Đối với mái ấm gia đình học sinh – Có trách nhiệm giám sát, tương hỗ quy trình học tập qua Inter net của học sinh. – Phối hợp, hướng dẫn học sinh hoàn thành xong trách nhiệm và nộp thành phầm học tập cho giáo viên để kiểm tra, nhìn nhận. III. Dạy học trên truyền hình Dạy học trên truyền hình là hình thức giáo viên tổ chức triển khai và hướng dẫn học sinh thực thi những trách nhiệm học tập và kiểm tra, nhìn nhận kết quả học tập của học sinh theo những bài giảng được phát trên truyền hình. 1. Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật Thiết bị, hạ tầng link truyền hình phải phục vụ những yêu cầu thu sóng truyền hình tương thích với khối mạng lưới hệ thống truyền hình vương quốc. 2. Yêu cầu về bài học và học liệu a) Bài học trên truyền hình do giáo viên có kinh nghiệm tay nghề dạy học, ghi hình để tổ chức triển khai dạy học trên truyền hình theo chương trình giáo dục phổ thông và những quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo. b) Học liệu được sử dụng trong dạy học gồm có sách giáo khoa, tài liệu, học liệu, vướng mắc, bài tập để tổ chức triển khai dạy học và kiểm tra, nhìn nhận kết quả học tập của học sinh theo những bài học trên truyền hình, bảo vệ tính khoa học, sư phạm, phù phù thích hợp với đối tượng người dùng học sinh theo từng cấp học. c) Được tổ trình độ, cơ sở giáo dục phổ thông góp ý trước lúc đưa vào sử dụng. 3. Tổ chức hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học a) Đối với cơ sở giáo dục – Xây dựng kế hoạch dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông và những quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo; chỉ đạo tổ trình độ, giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học rõ ràng của từng lớp học, môn học, theo lịch phát sóng những bài học; phân công, giao trách nhiệm cho giáo viên phụ trách môn học theo lớp học xây dựng kế hoạch bài học để tổ chức triển khai, hướng dẫn học sinh học tập và kiểm tra, nhìn nhận kết quả học tập của học sinh theo những bài học được phát trên truyền hình. – Thông báo thời khoá biểu theo lịch phát sóng những bài học cho giáo viên, học sinh, mái ấm gia đình học sinh để phối hợp tổ chức triển khai cho học sinh học những bài học trên truyền hình. – Quản lý, giám sát, nhìn nhận, công nhận kết quả học tập của học sinh trong việc tổ chức triển khai dạy học trên truyền hình. Tham khảo: Lịch chiếu phim Châu sinh như cốb) Đối với giáo viên – Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, hướng dẫn học sinh học những bài được phát trên truyền hình, gồm có tài năng liệu hướng dẫn, vướng mắc bài tập và kiểm tra, nhìn nhận kết quả học tập của học sinh theo nội dung bài học trên truyền hình. – Gửi tài liệu hướng dẫn, giao trách nhiệm học tập cho học sinh theo những bài học trước lúc bài học được phát trên truyền hình; liên hệ với mái ấm gia đình để phối hợp tổ chức triển khai, hướng dẫn, giám sát học sinh học tập trên truyền hình. – Tiếp nhận văn bản báo cáo giải trình kết quả học tập trên truyền hình; nhận xét, nhìn nhận kết quả học tập trải qua văn bản báo cáo giải trình kết quả học tập của học sinh. – Kiểm tra, nhìn nhận mức độ nắm vững kiến thức và kỹ năng đã học trên truyền hình khi học sinh đi học trở lại; tổ chức triển khai ôn tập, tương hỗ update, củng cố kiến thức và kỹ năng cho học sinh trước lúc dạy những bài học tiếp theo trong chương trình giáo dục. c) Đối với học sinh – Được hướng dẫn khá đầy đủ về trách nhiệm học tập trước lúc học những bài học được phát trên truyền hình. – Thực hiện khá đầy đủ trách nhiệm học tập trước, trong và sau khoản thời hạn học những bài học trên truyền hình; nộp văn bản báo cáo giải trình kết quả thực thi những trách nhiệm học tập theo bài học trên truyền hình cho giáo viên để được trao xét, nhìn nhận. d) Đối với cha mẹ học sinh – Phối phù thích hợp với giáo viên để tương hỗ học sinh tiếp nhận trách nhiệm học tập, tài liệu hướng dẫn học theo bài học trên truyền hình; giám sát, tương hỗ học sinh thực thi những bài học trên truyền hình. – Hỗ trợ học sinh hoàn thành xong những trách nhiệm học tập được giao và gửi văn bản báo cáo giải trình kết quả thực thi những trách nhiệm học tập theo bài học trên truyền hình cho giáo viên để được trao xét, nhìn nhận. IV. Đánh giá kết quả học tập 1. Kiểm tra thường xuyên a) Trong quy trình tổ chức triển khai dạy học qua Internet, trên truyền hình, giáo viên phụ trách môn học trực tiếp kiểm tra, nhìn nhận kết quả thực thi trách nhiệm học tập của học sinh trải qua những bài kiểm tra trên khối mạng lưới hệ thống dạy học qua Internet; kiểm tra, nhìn nhận kết quả học tập của học sinh riêng với dạy học trên truyền hình bằng những hình thức thích hợp. b) Kết quả kiểm tra, nhìn nhận thường xuyên trong quy trình dạy học qua Internet, trên truyền hình được sử dụng thay cho những bài kiểm tra thường xuyên theo quy định của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo về nhìn nhận, xếp loại học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. c) Cơ sở giáo dục phổ thông quản trị và vận hành, theo dõi, giám sát việc kiểm tra, nhìn nhận thường xuyên kết quả học tập của học sinh qua Internet, trên truyền hình bảo vệ công bằng, khách quan, trung thực. 2. Kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ a) Khi học sinh đi học trở lại, cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức triển khai cho học sinh ôn tập, tương hỗ update, củng cố kiến thức và kỹ năng đã học qua Internet, trên truyền hình; thực thi việc kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ theo quy định của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo về nhìn nhận, xếp loại học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. b) Đối sánh kết quả kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ và kiểm tra thường xuyên để sở hữu giải pháp thích hợp giúp học sinh củng cố, tương hỗ update kiến thức và kỹ năng. V. Tổ chức thực thi 1. Sở Giáo dục và Đào tạo a) Tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau này gọi chung là tỉnh) phát hành kế hoạch tổ chức triển khai dạy học qua Internet, trên truyền hình và sắp xếp nguồn lực, chỉ đạo Sở tin tức và Truyền thông, Đài phát thanh – truyền hình tại địa phương và những cty có tương quan phối phù thích hợp với Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo để tổ chức triển khai dạy học qua Internet, trên truyền hình cho những cơ sở giáo dục phổ thông tại địa phương. b) Lựa chọn giáo viên thực thi những bài giảng trên truyền hình; phối phù thích hợp với Đài phát thanh – truyền hình tại địa phương và những cty tương quan tổ chức triển khai ghi hình bài giảng để dạy học trên truyền hình. c) Chỉ đạo những Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo và những cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức triển khai dạy học qua Internet, trên truyền hình; kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai dạy học và kiểm tra, nhìn nhận kết quả học tập trong quy trình dạy học qua Internet, trên truyền hình của những cơ sở giáo dục phổ thông thuộc phạm vi quản trị và vận hành. 2. Phòng Giáo dục và Đào tạo a) Tham mưu Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh phát hành kế hoạch tổ chức triển khai dạy học qua Internet, trên truyền hình và sắp xếp nguồn lực để tổ chức triển khai dạy học qua Internet, trên truyền hình cho những trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc phạm vi quản trị và vận hành. b) Chỉ đạo những trường tiểu học, trung học cơ sở tổ chức triển khai dạy học qua Internet, trên truyền hình; kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai dạy học và kiểm tra, nhìn nhận kết quả học tập của học sinh qua Internet, trên truyền hình của những trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc phạm vi quản trị và vận hành. 3. Cơ sở giáo dục phổ thông a) Xây dựng kế hoạch dạy học qua Internet, trên truyền hình; công bố công khai minh bạch kế hoạch dạy học và những điều kiện đảm bảo chất lượng tổ chức triển khai dạy học qua Internet, trên truyền hình. b) Tổ chức tu dưỡng về phương pháp và kỹ năng thiết yếu cho giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành và học sinh về dạy học qua Internet, trên truyền hình. c) Tổ chức dạy học và kiểm tra, nhìn nhận kết quả học tập qua Internet, trên truyền hình bảo vệ chất lượng, công bằng, khách quan, trung thực. Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo đề nghị những Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo trang trọng triển khai những nội dung trên. Trong quy trình tổ chức triển khai thực thi nếu có trở ngại vất vả, vướng mắc văn bản báo cáo giải trình về Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục đào tạo và giảng dạy Tiểu học, Vụ Giáo dục đào tạo và giảng dạy Trung học, Cục Công nghệ thông tin) để được hướng dẫn xử lý và xử lý./. Nơi nhận:– Như trên;– Bộ trưởng (để văn bản báo cáo giải trình);– Cổng thông tin Bộ GDĐT;– Vụ GDTH, GDTX; Cục CNTT (để thực thi);– Lưu:VT, VụGDTrH. KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG Nguyễn Hữu Độ Ngày 25/03/2020, Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành Công văn 1061/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình riêng với cơ sở giáo dục phổ thông, thường xuyên trong thời hạn học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19. Theo đó, quy định rõ ràng về bài học và học liệu như sau:Bạn đang xem: Công văn 1061/BGDĐT-GDTrH Được xây dựng theo chương trình giáo dục phổ thông theo những quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, gồm có sách giáo khoa, bài giảng, tài liệu, học liệu, vướng mắc, bài tập để tổ chức triển khai dạy học và kiểm tra, nhìn nhận kết quả học tập của học sinh. Bảo đảm tính khoa học, sư phạm, phù phù thích hợp với đối tượng người dùng học sinh theo từng cấp học. Được tổ trình độ, cơ sở giáo dục phổ thông góp ý trước lúc đưa vào sử dụng. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 1061/BGDĐT-GDTrHV/v: hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình riêng với CSGD phổ thông, CSGD thường xuyên trong thời hạn học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19 năm học 2019-2020 Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 25 tháng 3 năm 2020 Kính gửi: – Các sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo;– Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy – Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu. Trước diễn biến phức tạp. của Covid-19, trong thời hạn học sinh cơ sở giáo dục phổ thông, học viên cơ sở giáo dục thường xuyên (sau này gọi chung là học sinh) phải nghỉ học ở trường, Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo đã yêu cầu những Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy – Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu (sau này gọi chung là Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo) tăng cường những hình thức dạy học qua Internet, trên truyền hình để tổ chức triển khai cho học sinh học tập, hoàn thành xong chương trình giáo dục phổ thông năm học 2019-2020. Để việc dạy học và kiểm tra, nhìn nhận kết quả học tập qua Internet, trên truyền hình bảo vệ chất lượng, Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo hướng dẫn những Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo triển khai thực thi như sau: I. Mục đích 1. Giúp học sinh được học theo chương trình giáo dục phổ thông trong thời hạn nghỉ học ở trường để phòng, chống Covid-19. 2. Phát triển khả năng tự học của học sinh và nâng cao kỹ năng tổ chức triển khai dạy học qua Internet, trên truyền hình của giáo viên. 3. Tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và mái ấm gia đình trong việc tổ chức triển khai và tương hỗ học sinh trong học tập. 4. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin trong dạy học theo phía tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. II. Dạy học qua Internet 1. Các hình thức dạy học qua Internet Dạy học qua Internet là những hình thức dạy học trong số đó giáo viên sử dụng những ứng dụng hoặc dịch vụ của Internet để tổ chức triển khai hoạt động dạy học và kiểm tra, nhìn nhận kết quả học tập của học sinh, gồm có: Dạy học trải qua khối mạng lưới hệ thống quản trị và vận hành học tập (LMS – Learning Management System); Dạy học trải qua khối mạng lưới hệ thống quản trị và vận hành nội dung học tập (LCMS – Learning Content Management System); Dạy học trải qua những khối mạng lưới hệ thống dạy học trực tuyến. a) Hệ thống quản trị và vận hành học tập Hệ thống quản trị và vận hành học tập là khối mạng lưới hệ thống phần mềm và mạng máy tính được cho phép tổ chức triển khai, quản trị và vận hành và triển khai những hoạt động dạy học qua Internet từ lúc nhập học đến khi học sinh hoàn thành xong khóa học; giúp cơ sở giáo dục theo dõi và quản trị và vận hành quy trình học tập của học sinh; giúp giáo viên tiếp xúc với học sinh trong việc hướng dẫn học, giao bài tập, trợ giúp, giải đáp; giúp học sinh trọn vẹn có thể theo dõi được tiến trình học tập, tham gia những nội dung học qua mạng, link với giáo viên và những học sinh khác để trao đổi bài. b) Hệ thống quản trị và vận hành nội dung học tập Hệ thống quản trị và vận hành nội dung học tập là khối mạng lưới hệ thống phần mềm và mạng máy tính quản trị và vận hành kho nội dung học tập qua Internet, được cho phép tổ chức triển khai tàng trữ và chuyển tải những nội dung học tập tới học sinh. Hệ thống quản trị và vận hành nội dung học tập có sự phối hợp ngặt nghèo với khối mạng lưới hệ thống quản trị và vận hành học tập (để truyền tải nội dung học tập tới học sinh) và phần mềm công cụ soạn bài giảng (để tạo ra những nội dung học tập). c) Hệ thống dạy học trực truyến Hệ thống dạy học trực truyến là phần mềm ứng dụng được cho phép tổ chức triển khai và quản trị và vận hành lớp học qua Internet; được cho phép giáo viên và học sinh trọn vẹn có thể tiếp xúc, tương tác trực tiếp được với nhau để tổ chức triển khai hoạt động dạy học. 2. Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật a) Hệ thống quản trị và vận hành học tập Hệ thống phần mềm và hạ tầng link Internet của khối mạng lưới hệ thống quản trị và vận hành học tập phải phục vụ những yêu cầu sau: – Cho phép cơ sở giáo dục tổ chức triển khai, quản trị và vận hành và triển khai những hoạt động dạy học qua Internet; theo dõi và quản trị và vận hành quy trình học tập của học sinh; tổ chức triển khai những bài kiểm tra trực tuyến để quản trị và vận hành tiến trình và kết quả học tập của học sinh; duyệt những bài giảng và theo dõi được những hoạt động của giáo viên trên môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên mạng; – Cho phép giáo viên khởi tạo kho học liệu, theo dõi, kiểm tra nhìn nhận học sinh, quản trị và vận hành hoạt động dạy và học trực tuyến; học sinh hoàn thành xong những trách nhiệm học tập, biết được tiến trình, kết quả học tập của tớ mình; học sinh, giáo viên và mái ấm gia đình học sinh trọn vẹn có thể tương tác được với nhau. b) Hệ thống quản trị và vận hành nội dung học tập Hệ thống phần mềm và hạ tầng link Internet của khối mạng lưới hệ thống quản trị và vận hành nội dung học tập phải phục vụ những yêu cầu sau: – Cho phép tổ chức triển khai tàng trữ và chuyển tải nội dung học tập tới học sinh qua Internet; – Tích hợp công cụ biên soạn bài giảng dành riêng cho giáo viên; – Cho phép cơ sở giáo dục trọn vẹn có thể tích hợp khối mạng lưới hệ thống quản trị và vận hành nội dung dạy học với khối mạng lưới hệ thống quản trị và vận hành học tập. c) Hệ thống dạy học trực tuyến Hệ thống phần mềm và hạ tầng link Internet của khối mạng lưới hệ thống dạy học trực tuyến phải phục vụ những yêu cầu sau: Xem thêm: Thông tư 10/2020/TT-BTP– Cho phép tổ chức triển khai, quản trị và vận hành lớp học qua Internet giúp giáo viên, học sinh trọn vẹn có thể tương tác trực tiếp được với nhau; – Bảo đảm phục vụ học liệu cho học sinh; tổ chức triển khai và quản trị và vận hành quy trình học tập của học sinh, sự tương tác giữa học sinh với học sinh, giữa học sinh với giáo viên trong quy trình dạy học; – Tùy vào điều kiện thực tiễn, cơ sở giáo dục trọn vẹn có thể tích hợp khối mạng lưới hệ thống dạy học trực tuyến với khối mạng lưới hệ thống quản trị và vận hành học tập. 3. Yêu cầu về bài học và học liệu a) Được xây dựng theo chương trình giáo dục phổ thông theo những quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, gồm có sách giáo khoa, bài giảng, tài liệu, học liệu, vướng mắc, bài tập để tổ chức triển khai dạy học và kiểm tra, nhìn nhận kết quả học tập của học sinh. b) Bảo đảm tính khoa học, sư phạm, phù phù thích hợp với đối tượng người dùng học sinh theo từng cấp học. c) Được tổ trình độ, cơ sở giáo dục phổ thông góp ý trước lúc đưa vào sử dụng. 4. Tổ chức hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học a) Đối với cơ sở giáo dục – Xây dựng kế hoạch dạy học thực thi chương trình giáo dục phổ thông và những quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo; chỉ đạo những tổ trình độ, giáo viên xây dựng những bài học, học liệu để tổ chức triển khai dạy học qua Internet theo kế hoạch của nhà trường; góp ý nội dung bài học và học liệu được tổ chức triển khai dạy học qua Internet. – Bảo đảm yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật để tổ chức triển khai và quản trị và vận hành hoạt động dạy học qua Internet của giáo viên và học sinh của nhà trường. – Phối phù thích hợp với mái ấm gia đình trong việc tổ chức triển khai dạy học qua Internet. b) Đối với giáo viên và cán bộ tương hỗ kỹ thuật – Giáo viên có kĩ năng xây dựng và lựa chọn học liệu; biết phương pháp sử dụng công cụ hoặc dịch vụ công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin để tổ chức triển khai dạy học qua Internet; tổ chức triển khai những hoạt động học cho học sinh gồm có: thực thi trách nhiệm học tập, trao đổi, thảo luận giữa học sinh với nhau và giữa học sinh với giáo viên; kiểm tra, nhìn nhận mức độ nắm vững kiến thức và kỹ năng đã học qua Internet khi học sinh đi học trở lại; tổ chức triển khai ôn tập, tương hỗ update, củng cố kiến thức và kỹ năng cho học sinh trước lúc dạy những bài học tiếp theo trong chương trình. – Cán bộ kỹ thuật có kĩ năng về quản trị kỹ thuật khối mạng lưới hệ thống công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin để tương hỗ giáo viên tổ chức triển khai dạy học; sử dụng những công cụ công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin để tương hỗ cả giáo viên và học sinh khi thiết yếu. c) Đối với học sinh – Được hướng dẫn về kỹ năng sử dụng ứng dụng hoặc dịch vụ công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin trên Internet học tập trước lúc tham gia bài học. – Thực hiện khá đầy đủ những hoạt động học tập theo yêu cầu của giáo viên; hoàn thành xong và nộp thành phầm học tập để được kiểm tra, nhìn nhận. d) Đối với mái ấm gia đình học sinh – Có trách nhiệm giám sát, tương hỗ quy trình học tập qua Inter net của học sinh. – Phối hợp, hướng dẫn học sinh hoàn thành xong trách nhiệm và nộp thành phầm học tập cho giáo viên để kiểm tra, nhìn nhận. III. Dạy học trên truyền hình Dạy học trên truyền hình là hình thức giáo viên tổ chức triển khai và hướng dẫn học sinh thực thi những trách nhiệm học tập và kiểm tra, nhìn nhận kết quả học tập của học sinh theo những bài giảng được phát trên truyền hình. 1. Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật Thiết bị, hạ tầng link truyền hình phải phục vụ những yêu cầu thu sóng truyền hình tương thích với khối mạng lưới hệ thống truyền hình vương quốc. 2. Yêu cầu về bài học và học liệu a) Bài học trên truyền hình do giáo viên có kinh nghiệm tay nghề dạy học, ghi hình để tổ chức triển khai dạy học trên truyền hình theo chương trình giáo dục phổ thông và những quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo. b) Học liệu được sử dụng trong dạy học gồm có sách giáo khoa, tài liệu, học liệu, vướng mắc, bài tập để tổ chức triển khai dạy học và kiểm tra, nhìn nhận kết quả học tập của học sinh theo những bài học trên truyền hình, bảo vệ tính khoa học, sư phạm, phù phù thích hợp với đối tượng người dùng học sinh theo từng cấp học. c) Được tổ trình độ, cơ sở giáo dục phổ thông góp ý trước lúc đưa vào sử dụng. 3. Tổ chức hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học a) Đối với cơ sở giáo dục – Xây dựng kế hoạch dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông và những quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo; chỉ đạo tổ trình độ, giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học rõ ràng của từng lớp học, môn học, theo lịch phát sóng những bài học; phân công, giao trách nhiệm cho giáo viên phụ trách môn học theo lớp học xây dựng kế hoạch bài học để tổ chức triển khai, hướng dẫn học sinh học tập và kiểm tra, nhìn nhận kết quả học tập của học sinh theo những bài học được phát trên truyền hình. – Thông báo thời khoá biểu theo lịch phát sóng những bài học cho giáo viên, học sinh, mái ấm gia đình học sinh để phối hợp tổ chức triển khai cho học sinh học những bài học trên truyền hình. – Quản lý, giám sát, nhìn nhận, công nhận kết quả học tập của học sinh trong việc tổ chức triển khai dạy học trên truyền hình. Tham khảo: Lịch chiếu phim Châu sinh như cốb) Đối với giáo viên – Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, hướng dẫn học sinh học những bài được phát trên truyền hình, gồm có tài năng liệu hướng dẫn, vướng mắc bài tập và kiểm tra, nhìn nhận kết quả học tập của học sinh theo nội dung bài học trên truyền hình. – Gửi tài liệu hướng dẫn, giao trách nhiệm học tập cho học sinh theo những bài học trước lúc bài học được phát trên truyền hình; liên hệ với mái ấm gia đình để phối hợp tổ chức triển khai, hướng dẫn, giám sát học sinh học tập trên truyền hình. – Tiếp nhận văn bản báo cáo giải trình kết quả học tập trên truyền hình; nhận xét, nhìn nhận kết quả học tập trải qua văn bản báo cáo giải trình kết quả học tập của học sinh. – Kiểm tra, nhìn nhận mức độ nắm vững kiến thức và kỹ năng đã học trên truyền hình khi học sinh đi học trở lại; tổ chức triển khai ôn tập, tương hỗ update, củng cố kiến thức và kỹ năng cho học sinh trước lúc dạy những bài học tiếp theo trong chương trình giáo dục. c) Đối với học sinh – Được hướng dẫn khá đầy đủ về trách nhiệm học tập trước lúc học những bài học được phát trên truyền hình. – Thực hiện khá đầy đủ trách nhiệm học tập trước, trong và sau khoản thời hạn học những bài học trên truyền hình; nộp văn bản báo cáo giải trình kết quả thực thi những trách nhiệm học tập theo bài học trên truyền hình cho giáo viên để được trao xét, nhìn nhận. d) Đối với cha mẹ học sinh – Phối phù thích hợp với giáo viên để tương hỗ học sinh tiếp nhận trách nhiệm học tập, tài liệu hướng dẫn học theo bài học trên truyền hình; giám sát, tương hỗ học sinh thực thi những bài học trên truyền hình. – Hỗ trợ học sinh hoàn thành xong những trách nhiệm học tập được giao và gửi văn bản báo cáo giải trình kết quả thực thi những trách nhiệm học tập theo bài học trên truyền hình cho giáo viên để được trao xét, nhìn nhận. IV. Đánh giá kết quả học tập 1. Kiểm tra thường xuyên a) Trong quy trình tổ chức triển khai dạy học qua Internet, trên truyền hình, giáo viên phụ trách môn học trực tiếp kiểm tra, nhìn nhận kết quả thực thi trách nhiệm học tập của học sinh trải qua những bài kiểm tra trên khối mạng lưới hệ thống dạy học qua Internet; kiểm tra, nhìn nhận kết quả học tập của học sinh riêng với dạy học trên truyền hình bằng những hình thức thích hợp. b) Kết quả kiểm tra, nhìn nhận thường xuyên trong quy trình dạy học qua Internet, trên truyền hình được sử dụng thay cho những bài kiểm tra thường xuyên theo quy định của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo về nhìn nhận, xếp loại học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. c) Cơ sở giáo dục phổ thông quản trị và vận hành, theo dõi, giám sát việc kiểm tra, nhìn nhận thường xuyên kết quả học tập của học sinh qua Internet, trên truyền hình bảo vệ công bằng, khách quan, trung thực. 2. Kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ a) Khi học sinh đi học trở lại, cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức triển khai cho học sinh ôn tập, tương hỗ update, củng cố kiến thức và kỹ năng đã học qua Internet, trên truyền hình; thực thi việc kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ theo quy định của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo về nhìn nhận, xếp loại học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. b) Đối sánh kết quả kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ và kiểm tra thường xuyên để sở hữu giải pháp thích hợp giúp học sinh củng cố, tương hỗ update kiến thức và kỹ năng. V. Tổ chức thực thi 1. Sở Giáo dục và Đào tạo a) Tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau này gọi chung là tỉnh) phát hành kế hoạch tổ chức triển khai dạy học qua Internet, trên truyền hình và sắp xếp nguồn lực, chỉ đạo Sở tin tức và Truyền thông, Đài phát thanh – truyền hình tại địa phương và những cty có tương quan phối phù thích hợp với Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo để tổ chức triển khai dạy học qua Internet, trên truyền hình cho những cơ sở giáo dục phổ thông tại địa phương. b) Lựa chọn giáo viên thực thi những bài giảng trên truyền hình; phối phù thích hợp với Đài phát thanh – truyền hình tại địa phương và những cty tương quan tổ chức triển khai ghi hình bài giảng để dạy học trên truyền hình. c) Chỉ đạo những Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo và những cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức triển khai dạy học qua Internet, trên truyền hình; kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai dạy học và kiểm tra, nhìn nhận kết quả học tập trong quy trình dạy học qua Internet, trên truyền hình của những cơ sở giáo dục phổ thông thuộc phạm vi quản trị và vận hành. 2. Phòng Giáo dục và Đào tạo a) Tham mưu Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh phát hành kế hoạch tổ chức triển khai dạy học qua Internet, trên truyền hình và sắp xếp nguồn lực để tổ chức triển khai dạy học qua Internet, trên truyền hình cho những trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc phạm vi quản trị và vận hành. b) Chỉ đạo những trường tiểu học, trung học cơ sở tổ chức triển khai dạy học qua Internet, trên truyền hình; kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai dạy học và kiểm tra, nhìn nhận kết quả học tập của học sinh qua Internet, trên truyền hình của những trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc phạm vi quản trị và vận hành. 3. Cơ sở giáo dục phổ thông a) Xây dựng kế hoạch dạy học qua Internet, trên truyền hình; công bố công khai minh bạch kế hoạch dạy học và những điều kiện đảm bảo chất lượng tổ chức triển khai dạy học qua Internet, trên truyền hình. b) Tổ chức tu dưỡng về phương pháp và kỹ năng thiết yếu cho giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành và học sinh về dạy học qua Internet, trên truyền hình. c) Tổ chức dạy học và kiểm tra, nhìn nhận kết quả học tập qua Internet, trên truyền hình bảo vệ chất lượng, công bằng, khách quan, trung thực. Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo đề nghị những Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo trang trọng triển khai những nội dung trên. Trong quy trình tổ chức triển khai thực thi nếu có trở ngại vất vả, vướng mắc văn bản báo cáo giải trình về Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục đào tạo và giảng dạy Tiểu học, Vụ Giáo dục đào tạo và giảng dạy Trung học, Cục Công nghệ thông tin) để được hướng dẫn xử lý và xử lý./. Nơi nhận:– Như trên;– Bộ trưởng (để văn bản báo cáo giải trình);– Cổng thông tin Bộ GDĐT;– Vụ GDTH, GDTX; Cục CNTT (để thực thi);– Lưu:VT, VụGDTrH. KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG Nguyễn Hữu Độ

Bạn đang xem post Công văn 1061/BGDĐT-GDTrH 2022

Với việc Bạn tìm hiểu thêm post Công văn 1061/BGDĐT-GDTrH FULL sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

tải Game tài liệu Công văn 1061/BGDĐT-GDTrH Miễn phí

Neu Bạn đang tìm link google drive mega để tải Game tài liệu Công văn 1061/BGDĐT-GDTrH Free mà chưa tồn tại link thì để lại cmt hoặc ThamGia Nhóm zalo để được hướng dẫn miễn phí
#Công #văn #1061BGDĐTGDTrH