0765562555

Công văn 5189/TCT-CS

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Án Công văn 5189/TCT-CS FULL 2022 được update : 2021-09-06 18:57:48

3549

Xin chàoMới đây vào trong ngày thứ 7/12/2020, Tổng cụ Thuế đã phát hành Công văn 5189/TCT-CS về trình làng nội dung mới của Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản trị và vận hành thuế. Được biết thêm văn bản pháp lý này sẽ có được hiệu lực hiện hành bắt nguồn từ thời điểm ngày được phát hành chính thức. Sau đây, Wiki ADS sẽ trình làng nội dung rõ ràng của công văn này, xin mời những ban cùng tìm hiểu thêm.

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————– Số: 5189/TCT-CSV/v trình làng những nội dung mới của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định rõ ràng một số trong những điều của Luật quản trị và vận hành thuế. Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày thứ 7 tháng 12 năm 2020 Công văn 5189/TCT-CS

Kính gửi: Cục Thuế những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bạn đang xem: Công văn 5189/TCT-CS

Ngày 13/6/2019, Quốc hội khóa XIV đã trải qua Luật quản trị và vận hành thuế số 38/2019/QH14 với hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 7 năm 2020.

Ngày 19/10/2020, nhà nước đã phát hành Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định rõ ràng một số trong những điều của Luật quản trị và vận hành thuế, có hiệu lực hiện hành thi hành từ thời điểm ngày 5/12/2020.

Tổng cục Thuế trình làng những nội dung mới của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP và đề xuất kiến nghị những Cục Thuế khẩn trương tuyên truyền, phổ cập, thông tin cho cán bộ thuế và người nộp thuế trên địa phận quản trị và vận hành biết.

(Chi tiết nội dung rõ ràng theo Phụ lục đính kèm).

Trong quy trình thực thi, nếu có trở ngại vất vả, vướng mắc, đề xuất kiến nghị những Cục thuế kịp thời tổng hợp, phản ảnh về Tổng cục Thuế để được nghiên cứu và phân tích xử lý và xử lý./.

Nơi nhận: – Như trên;– Lãnh đạo Tổng cục Thuế;– Các Vụ, cty thuộc, trực thuộc TCT;– Lưu: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGĐặng Ngọc Minh

PHỤ LỤC Công văn 5189/TCT-CS

GIỚI THIỆU MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 126/2020/NĐ-CP NGÀY 19/10/2020 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

(Kèm theo công văn số 5189/TCT-CS ngày thứ 7/12/2020 của Tổng cục Thuế)

1. Về phạm vi kiểm soát và điều chỉnh

Nghị định này quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật quản trị và vận hành thuế vận dụng riêng với việc quản trị và vận hành nhiều chủng loại thuế, những khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước; trừ nội dung quy định về quản trị và vận hành thuế riêng với doanh nghiệp có thanh toán giao dịch thanh toán link, vận dụng hóa đơn, chứng từ, xử phạt vi phạm hành chính trong nghành nghề thuế và hóa đơn, xử phạt vi phạm hành chính trong nghành nghề hải quan (được quy định tại những Nghị định riêng theo Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 26/7/2019 của Thủ tướng nhà nước).

2. Về quản trị và vận hành thuế riêng với những người nộp thuế trong thời hạn tạm ngừng hoạt động và sinh hoạt giải trí, marketing thương mại

a) Về vị trí căn cứ xác lập thời hạn người nộp thuế tạm ngừng hoạt động và sinh hoạt giải trí, marketing thương mại hoặc hoạt động và sinh hoạt giải trí, marketing thương mại trở lại trước thời hạn quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 4

Điểm mới 1: Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật Quản lý thuế, Nghị định đã quy định riêng với những người nộp thuế là tổ chức triển khai, hộ marketing thương mại, thành viên marketing thương mại thuộc diện Đk marketing thương mại được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận đồng ý, thông tin hoặc yêu cầu tạm ngừng hoạt động và sinh hoạt giải trí, marketing thương mại hoặc hoạt động và sinh hoạt giải trí, marketing thương mại trở lại trước thời hạn thì thời hạn tạm ngừng marketing thương mại hoặc hoạt động và sinh hoạt giải trí, marketing thương mại trở lại trước thời hạn thực thi theo văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Cơ quan thuế không sở hữu và nhận văn bản Đk tạm ngừng marketing thương mại hoặc hoạt động và sinh hoạt giải trí, marketing thương mại trở lại trước thời hạn của người nộp thuế mà nhận văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp gửi đến.

Trước đây: Tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 95/năm trong năm này/TT-BTC quy định thời hạn tạm ngừng marketing thương mại hoặc hoạt động và sinh hoạt giải trí, marketing thương mại trở lại trước thời hạn thực thi theo văn bản Đk của người nộp thuế. Cơ quan thuế nhận văn bản Đk tạm ngừng marketing thương mại hoặc hoạt động và sinh hoạt giải trí, marketing thương mại trở lại trước thời hạn của tất khắp cơ thể nộp thuế.

Điểm mới 2: Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật Quản lý thuế. Nghị định đã quy định riêng với những người nộp thuế là tổ chức triển khai, hộ marketing thương mại, thành viên marketing thương mại không thuộc diện Đk marketing thương mại thì nộp văn bản Đk tạm ngừng marketing thương mại hoặc hoạt động và sinh hoạt giải trí, marketing thương mại trở lại trước thời hạn cho cơ quan thuế chậm nhất là 01 ngày thao tác trước lúc tạm ngừng hoạt động và sinh hoạt giải trí, marketing thương mại hoặc hoạt động và sinh hoạt giải trí, marketing thương mại trở lại trước thời hạn.

Trước đây: Tại Khoản 1 Điều 21 Thông tư số 95/năm trong năm này/TT-BTC quy định thời hạn là 15 ngày riêng với tổ chức triển khai và 01 ngày thao tác riêng với hộ mái ấm gia đình, nhóm thành viên, thành viên marketing thương mại.

Điểm mới 3: Bổ sung quy định thời hạn xử lý và xử lý và trả kết quả tạm ngừng hoạt động và sinh hoạt giải trí, marketing thương mại của cơ quan thuế cho những người dân nộp thuế là tổ chức triển khai, hộ marketing thương mại, thành viên marketing thương mại không thuộc diện Đk marketing thương mại.

Trước đây: Chưa có quy định này.

b) Về quản trị và vận hành thuế riêng với những người nộp thuế trong thời hạn tạm ngừng hoạt động và sinh hoạt giải trí, marketing thương mại quy định tại Khoản 2 Điều 4

Điểm mới: Sửa đổi quy định quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan thuế về quản trị và vận hành thuế và quyền hạn và trách nhiệm của người nộp thuế về thực thi trách nhiệm và trách nhiệm thuế trong thời hạn người nộp thuế tạm ngừng hoạt động và sinh hoạt giải trí, marketing thương mại.

Trước đây:

Tại Điều 14 Thông tư số 151/năm trước đó/TT-BTC sửa đổi điểm đ, Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày thứ 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số trong những điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của nhà nước (gọi chung là Thông tư số 156/2013/TT-BTC):

“đ) Người nộp thuế trong thời hạn tạm ngừng marketing thương mại không phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm thuế thì không phải nộp hồ sơ khai thuế của thời hạn tạm ngừng hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại. Trường hợp người nộp thuế tạm ngừng marketing thương mại không trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm…”

c) Bổ sung quy định người nộp thuế Đk thuế trực tiếp với cơ quan thuế không được Đk tạm ngừng hoạt động và sinh hoạt giải trí, marketing thương mại khi cơ quan thuế đã có Thông báo về việc người nộp thuế không hoạt động và sinh hoạt giải trí tại địa chỉ đã Đk tại Khoản 4 Điều 4.

Trước đây: Áp dụng quy định của quản trị và vận hành thuế riêng với những khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản trị và vận hành thuế quản trị và vận hành thu (được gọi chung là thuế).

3. Quản lý thu những khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước

Điểm mới: Căn cứ quy định về những khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước tại khoản 2 (do cơ quan quản trị và vận hành thuế quản trị và vận hành thu), khoản 3 (không do cơ quan quản trị và vận hành thuế quản trị và vận hành thu) tại Điều 3 Luật quản trị và vận hành thuế và quy định của Luật quản trị và vận hành thuế giao nhà nước vị trí căn cứ quy định của Luật này và quy định khác của pháp lý có tương quan quy định việc vận dụng quy định quản trị và vận hành khoản thu về thuế của Luật này để quản trị và vận hành thu riêng với những khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước tại khoản 4 Điều 151 của Luật quản trị và vận hành thuế, Nghị định đã quy định việc quản trị và vận hành thu những khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước tại Điều 5.

Trước đây: Chưa có quy định này.

4. Về Đk thuế

Điểm mới 1: Sửa đổi quy định về người nộp thuế là thành viên khi thay đổi thông tin về giấy chứng tỏ nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu thì ngày phát sinh thông tin thay đổi là 20 ngày (riêng những huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải hòn đảo là 30 ngày) Tính từ lúc ngày ghi trên giấy tờ chứng tỏ nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu (Khoản 2 Điều 6).

Trước đây: Luật Quản lý thuế quy định thời hạn nộp hồ sơ thay đổi thông tin Đk thuế là 10 ngày thao tác Tính từ lúc ngày phát sinh thay đổi.

Điểm mới 2: Sửa đổi quy định trách nhiệm của người nộp thuế trong việc thực thi những thủ tục về thuế với cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp trước lúc thay đổi địa chỉ trụ sở sang địa phận cấp tỉnh khác là được chuyển số thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế còn sót lại sau khoản thời hạn trích lập những quỹ đã tạm nộp nhưng chưa tới thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế để bù trừ với số phải nộp theo hồ sơ khai quyết toán thuế (Khoản 2 Điều 6).

Trước đây: Tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP không còn quy định người nộp thuế được chuyển những khoản này.

Điểm mới 3: Sửa đổi quy định trách nhiệm của người nộp thuế trong việc thực thi những thủ tục về thuế với cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp khi Phục hồi mã số thuế, về nguyên tắc là phải hoàn thành xong khá đầy đủ số tiền thuế và những khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước với cơ quan thuế trực tiếp. Trường hợp người nộp thuế có số tiền thuế và những khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước còn nợ nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đồng ý nộp dần tiền thuế nợ theo cam kết của người nộp thuế hoặc khoản tiền nợ đã được gia hạn nộp hoặc khoản tiền nợ không phải tính tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế thì người nộp thuế không phải hoàn thành xong trách nhiệm và trách nhiệm nợ thuế và những khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước khi Phục hồi mã số thuế (Khoản 4 Điều 6).

Trước đây: Tại Điều 20 Thông tư số 95/năm trong năm này/TT-BTC quy định người nộp thuế phải hoàn thành xong toàn bộ những số tiền nợ thuế và những khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

5. Về khai thuế, tính thuế

5.1. Về khai tương hỗ update hồ sơ khai thuế

Điểm mới 1: Sửa đổi quy định về khai tương hỗ update tờ khai quyết toán thuế thu nhập thành viên riêng với tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập từ tiền lương, tiền công thì đồng thời phải khai tương hỗ update tờ khai tháng, quý có sai, sót tương ứng (Điểm a Khoản 4 Điều 7).

Trước đây: Tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định: Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì chỉ khai tương hỗ update hồ sơ khai quyết toán thuế năm, không phải khai tương hỗ update tờ khai tháng, quý có sai, sót tương ứng.

Điểm mới 2: Sửa đổi quy định người nộp thuế chỉ được khai tương hỗ update tăng số thuế giá trị ngày càng tăng đề xuất kiến nghị hoàn khi chưa nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế tiếp theo và chưa nộp hồ sơ đề xuất kiến nghị hoàn thuế (Điểm b Khoản 4 Điều 7).

Trước đây: Căn cứ những quy định tai Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã được bố trí theo phía dẫn: Trường hợp chưa tới thời hạn khai thuế của kỳ tính thuế tiếp theo, người nộp thuế chưa nộp hồ sơ khai thuế để lấy số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau của kỳ tính thuế trước sang chỉ tiêu số thuế khấu trừ kỳ trước chuyển sang trên tờ khai chính thức của kỳ tính thuế tiếp theo và chưa nộp hồ sơ đề xuất kiến nghị hoàn thuế gửi cơ quan thuế thì được khai tương hỗ update tăng chỉ tiêu đề xuất kiến nghị hoàn trên tờ khai tương hỗ update của kỳ tính thuế đó.

Điểm mới 3: Sửa đổi quy định người nộp thuế được nộp hồ sơ khai tương hỗ update cho từng hồ sơ khai thuế nếu phát hiện hồ sơ khai thuế lần đầu đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót nhưng chưa hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót (Khoản 4 Điều 7).

Trước đây: Tại Điểm a Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định: Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai tương hỗ update hồ sơ khai thuế.

5.2. Về khai thuế giá trị ngày càng tăng (trừ thuế giá trị ngày càng tăng từ hoạt động và sinh hoạt giải trí xổ số kiến thiết, sản xuất điện, hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại của hộ marketing thương mại, thành viên cho thuế tài sản)

Điểm mới 1: Bổ sung quy định người nộp thuế phải lập hồ sơ khai thuế GTGT riêng riêng với khoản thu hộ cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hợp đồng hợp tác marketing thương mại không xây dựng pháp nhân riêng (Điểm a, c, đ Khoản 2 Điều 7).

Trước đây: Chưa có quy định này.

Điểm mới 2: Sửa đổi quy định người nộp thuế phải lập hồ sơ khai thuế GTGT riêng riêng với từng dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư thuộc diện được hoàn thuế giá trị ngày càng tăng và nộp tại cơ quan thuế nơi có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư; đồng thời phải bù trừ số thuế GTGT của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho từng dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư với số thuế GTGT phải nộp (nếu có) của hoạt động và sinh hoạt giải trí, marketing thương mại đang thực thi cùng thời gian tính thuế.

Trường hợp Chủ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư giao Ban quản trị và vận hành dự án công trình bất Động sản và Chi nhánh tại địa phương cấp tỉnh khác địa phương nơi Chủ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư đóng trụ sở chính thay mặt Chủ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư trực tiếp quản trị và vận hành một hoặc nhiều dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư tại nhiều địa phương thì Ban quản trị và vận hành dự án công trình bất Động sản và Chi nhánh phải lập hồ sơ khai thuế riêng riêng với từng dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư nộp cho cơ quan thuế nơi có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư và phải bù trù số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư với số thuế GTGT phải nộp của toàn bộ những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt marketing thương mại cùng thời gian tính thuế của Chủ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư và Chi nhánh.

Khi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư để xây dựng doanh nghiệp đã hoàn thành xong và hoàn tất những thủ tục về Đk marketing thương mại, Đk nộp thuế, cơ sở marketing thương mại là chủ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư phải tổng hợp số thuế giá trị ngày càng tăng phát sinh, số thuế giá trị ngày càng tăng đã hoàn, số thuế giá trị ngày càng tăng không được hoàn của dự án công trình bất Động sản để chuyển giao cho doanh nghiệp mới xây dựng để doanh nghiệp mới thực thi kê khai, nộp thuế và đề xuất kiến nghị hoàn thuế giá trị ngày càng tăng theo quy định với cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp.

(Điểm d khoản 2 Điều 7 và điểm a khoản 1 Điều 11).

Trước đây:

– Điểm b khoản 2 Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của nhà nước đã được sửa đổi, tương hỗ update tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/năm trong năm này/NĐ-CP: Cơ sở marketing thương mại đang hoạt động và sinh hoạt giải trí thuộc đối tượng người dùng nộp thuế giá trị ngày càng tăng theo phương pháp khấu trừ có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới (trừ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư xây dựng nhà để bán) tại địa phận tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đang trong quy trình góp vốn đầu tư chưa thành lập và sinh hoạt giải trí, chưa Đk marketing thương mại, chưa Đk thuế thì số thuế giá trị ngày càng tăng nguồn vào bù trừ với số thuế giá trị ngày càng tăng phải nộp của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại tại trụ sở chính, sau khoản thời hạn bù trừ nếu số thuế giá trị ngày càng tăng của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho góp vốn đầu tư còn sót lại từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị ngày càng tăng cho dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này. Cơ sở marketing thương mại phải kê khai, lập hồ sơ hoàn thuế riêng riêng với dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư.

– Tại Điểm c Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC và Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC đã được sửa đổi, tương hỗ update tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/năm trong năm này/TT-BTC hướng dẫn:

“Người nộp thuế thuộc đối tượng người dùng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư tại địa phận tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng nơi đóng trụ sở chính, đang trong quy trình góp vốn đầu tư thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư và phải bù trừ số thuế giá trị ngày càng tăng của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư với thuế giá trị ngày càng tăng của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại đang thực thi. Sau khi bù trừ nếu có số thuế giá trị ngày càng tăng của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mà không được bù trừ hết theo mức quy định của pháp lý về thuế GTGT thì được hoàn thuế giá trị ngày càng tăng cho dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư.

Người nộp thuế có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư và nộp tại cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp nơi đóng trụ sở chính. Trường hợp người nộp thuế có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư tại địa phận tỉnh, thành phố trực thuộc TW khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đang trong quy trình góp vốn đầu tư chưa thành lập và sinh hoạt giải trí, chưa Đk marketing thương mại, chưa Đk thuế, thì người nộp thuế lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư và nộp tại cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp nơi đóng trụ sở chính. Trường hợp người nộp thuế có quyết định hành động xây dựng những Ban Quản lý dự án công trình bất Động sản hoặc Trụ sở đóng tại những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính để thay mặt người nộp thuế trực tiếp quản trị và vận hành một hoặc nhiều dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư tại nhiều địa phương, Ban Quản lý dự án công trình bất Động sản, Trụ sở có con dấu theo quy định của pháp lý, lưu giữ sổ sách chứng từ theo quy định của pháp lý về kế toán, có tài năng khoản gửi tại ngân hàng nhà nước, đã Đk thuế và được cấp mã số thuế thì Ban Quản lý dự án công trình bất Động sản, Trụ sở phải lập hồ sơ khai thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi Đk thuế.

Khi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư để xây dựng doanh nghiệp đã hoàn thành xong và hoàn tất những thủ tục về Đk marketing thương mại, Đk nộp thuế, cơ sở marketing thương mại là chủ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư phải tổng hợp số thuế giá trị ngày càng tăng phát sinh, số thuế giá trị ngày càng tăng đã hoàn, số thuế giá trị ngày càng tăng không được hoàn của dự án công trình bất Động sản để chuyển giao cho doanh nghiệp mới xây dựng để doanh nghiệp mới thực thi kê khai, nộp thuế và đề xuất kiến nghị hoàn thuế giá trị ngày càng tăng theo quy định với cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp.

Trường hợp người nộp thuế có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư và phải thực thi bù trừ số thuế giá trị ngày càng tăng của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư với thuế giá trị ngày càng tăng của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại đang thực thi thì việc kê khai thuế giá trị ngày càng tăng của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư theo tháng hay quý được thực thi cùng với việc kê khai thuế giá trị ngày càng tăng của trụ sở chính.”

Điểm mới 3: Sửa đổi quy định người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế GTGT trong trường hợp chỉ có hoạt động và sinh hoạt giải trí, marketing thương mại thuộc đối tượng người dùng không chịu thuế theo quy định của pháp lý về thuế giá trị ngày càng tăng, doanh nghiệp chế xuất chỉ có hoạt động và sinh hoạt giải trí xuất khẩu (Điểm a, c Khoản 3 Điều 7).

Trước đây:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC, Tổng cục Thuế được bố trí theo phía dẫn: Trường hợp người nộp thuế chỉ sản xuất marketing thương mại thành phầm & hàng hóa dịch vụ không chịu thuế GTGT thì không phải kê khai, nộp thuế GTGT. Trường hợp nếu phát sinh bán thành phầm hóa dịch vụ thuộc đối tượng người dùng chịu thuế GTGT (ví dụ: thanh lý tài sản,..) thì người nộp thuế sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế và nộp thuế theo quy định.

Điểm mới 4: Sửa đổi quy định khai thuế GTGT theo quý riêng với lệch giá của thành phầm công nghiệp tương hỗ thuộc Danh mục thành phầm công nghiệp tương hỗ ưu tiên tăng trưởng có lệch giá trên 50 tỷ VNĐ/năm (Điều 9).

Trước đây:

Tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 21/năm trong năm này/TT-BTC quy định: Người nộp thuế thực thi khai thuế GTGT theo quý riêng với Doanh thu của thành phầm công nghiệp tương hỗ thuộc Danh Mục thành phầm công nghiệp tương hỗ ưu tiên tăng trưởng (không phân biệt có lệch giá trên hay dưới 50 tỷ VNĐ/năm).

Điểm mới 5: Sửa đổi quy định rõ thuế giá trị ngày càng tăng là loại thuế khai theo tháng, quý, từng lần phát sinh. Trường hợp người nộp thuế khai thuế theo tháng đủ Đk khai thuế theo quý thì được lựa chọn chuyển sang khai thuế theo quý hoặc tiếp tục khai thuế theo tháng. Thời kỳ khai thuế tháng/quý ổn định trọn năm dương lịch, trường hợp đang khai tháng đủ Đk khai quý và chuyển sang khai quý thì phải có văn bản gửi cơ quan thuế, trường hợp đang khai thuế GTGT theo quý phát hiện không đủ Đk khai theo quý thì không phải nộp lại hồ sơ khai thuế theo tháng của những quý trước đó nhưng phải nộp Bản xác lập số tiền thuế phải nộp theo tháng tăng thêm so với số đã kê khai theo quý và phải tính tiền chậm nộp (Điều 9).

Trước đây:

– Tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 91/năm trước đó/NĐ-CP chỉ quy định về nguyên tắc vận dụng riêng với những người nộp thuế phục vụ Đk có tổng lệch giá của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ của năm trước đó liền kề từ 50 tỷ VNĐ trở xuống.

– Tại Điều 15 Thông tư số 151/năm trước đó/TT-BTC ngày 10/10/năm trước đó của Bộ Tài chính hướng dẫn: thời kỳ khai thuế tháng/quý ổn định trọn năm dương lịch và theo chu kỳ luân hồi ổn định 3 năm, trường hợp đủ Đk khai quý nhưng muốn khai tháng thì phải có văn bản gửi cơ quan thuế, trường hợp đang khai thuế GTGT theo quý phát hiện không đủ Đk khai theo quý thì Tính từ lúc năm tiếp theo liền kề của năm phát hiện cho tới hết chu kỳ luân hồi ổn định, người nộp thuế phải thực thi khai thuế theo tăng.

Điểm mới 6: Sửa đổi quy định trường hợp người nộp thuế hạch toán triệu tập tại trụ sở chính nhưng có cty phụ thuộc, khu vực marketing thương mại tại cty hành chính cấp tỉnh khác nơi có trụ sở chính thì người nộp thuế khai thuế tại trụ sở chính và tính thuế, phân loại trách nhiệm và trách nhiệm thuế phải nộp theo từng địa phương nơi được hưởng thu nhập ngân sách nhà nước (Khoản 2 Điều 11).

Trước đây:

– Tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn: Trường hợp cơ sở sản xuất trực thuộc khác tỉnh không trực tiếp bán thành phầm, không phát sinh lệch giá và không thực thi hạch toán kế toán khai triệu tập tại trụ sở chính nhưng phải tính phân loại thuế phải nộp cho địa phương nơi đóng trụ sở.

– Tại Điểm b, c Khoản 11 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC và Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/năm ngoái/TT-BTC hướng dẫn: Khai thuế GTGT tại địa phương nơi phát sinh hoạt động và sinh hoạt giải trí riêng với: hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại xây dựng, lắp ráp, bán thành phầm chuyển nhượng ủy quyền bất động sản vãng lai ngoại tỉnh (lệch giá dưới 1 tỷ VNĐ; trừ: dự án công trình bất Động sản marketing thương mại bất động sản, khu công trình xây dựng liên tỉnh), Chủ dự án công trình bất Động sản ODA thuộc diện không được hoàn thuế GTGT và Nhà thầu quốc tế thực thi dự án công trình bất Động sản ODA thuộc diện được hoàn thuế GTGT (trừ trường hợp dự án công trình bất Động sản liên tỉnh).

Điểm mới 7: Sửa đổi quy định về khu vực nộp hồ sơ khai thuế giá trị ngày càng tăng riêng với toàn bộ hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền bất động sản của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư hạ tầng, nhà để chuyển nhượng ủy quyền (gồm có cả trường hợp có thu tiền ứng trước của người tiêu dùng theo tiến độ) tại địa phận cấp tỉnh khác với nơi người nộp thuế đóng trụ sở đó đó là cơ quan thuế nơi có hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền bất động sản (điểm b Khoản 1 Điều 11).

Trước đây: Tại điểm c Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định: Trường hợp người nộp thuế có dự án công trình bất Động sản marketing thương mại bất động sản ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, có xây dựng cty trực thuộc (Trụ sở, Ban quản trị và vận hành dự án công trình bất Động sản…) thì người nộp thuế phải thực thi Đk thuế và nộp thuế theo phương pháp khấu trừ riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại bất động sản với cơ quan thuế địa phương nơi phát sinh hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại bất động sản. Trường hợp người nộp thuế không xây dựng cty trực thuộc (Trụ sở, Ban quản trị và vận hành dự án công trình bất Động sản…) thì người nộp thuế khai và nộp thuế tại cơ quan thuế quản trị và vận hành trụ sở chính.

Điểm mới 8: Sửa đổi quy định về hồ sơ khai thuế riêng với từng phương pháp khai thuế GTGT, trong số đó: bỏ Bảng kê thuế GTGT đã nộp vãng lai ngoại tỉnh mẫu số 01-5/GTGT và Thông báo quy đổi kỳ khai thuế GTGT từ quý sang tháng mẫu số 07/GTGT. Bổ sung Văn bản đề xuất kiến nghị thay đổi kỳ tính thuế từ thời điểm tháng sang quý mẫu số 01/ĐK-TĐKTT và Bản xác lập số tiền thuế phải nộp theo tháng tăng thêm so với số đã kê khai theo quý mẫu số 02/XĐ-PNTT (Danh mục hồ sơ khai thuế tại Phụ lục I phát hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP)

Trước đây:

– Tại Điểm b Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 12/năm ngoái/NĐ-CP quy định hồ sơ khai thuế giá trị ngày càng tăng tháng, quý, lần phát sinh là Tờ khai thuế giá trị ngày càng tăng tháng, quý, lần phát sinh.

– Tại Điểm e Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/năm ngoái/TT-BTC hướng dẫn hồ sơ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tại trụ sở chính trong trường hợp có hoạt động và sinh hoạt giải trí vãng lai ngoại tỉnh phải gồm có Bảng kê thuế GTGT đã nộp vãng lai ngoại tỉnh mẫu số 01-5/GTGT.

– Tại Điều 15 Thông tư số 151/năm trước đó/TT-BTC hướng dẫn trường hợp quy đổi kỳ tính thuế từ thời điểm tháng sang quý phải có Thông báo quy đổi kỳ khai thuế GTGT từ quý sang tháng mẫu số 07/GTGT. Riêng Thông báo vận dụng phương pháp tính thuế GTGT mẫu số 06/GTGT đã bãi bỏ theo Thông tư số 93/2017/TT-BTC.

5.3. Về khai thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng (trừ thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng từ hoạt động và sinh hoạt giải trí xổ số kiến thiết)

Điểm mới: Bổ sung hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng riêng cho cơ sở sản xuất, pha chế xăng sinh học (Danh mục hồ sơ khai thuế tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP).

Xem thêm: Chọn tuổi xông đất thời điểm đầu xuân mới Tết Tân Sửu 2021 Chọn tuổi và trang phục xông đất thời điểm đầu xuân mới 2021

Trước đây: Theo quy định tại Nghị định số 14/2019/NĐ-CP ngày thứ nhất/02/2019 của nhà nước chưa tồn tại quy định hồ sơ khai thuế riêng cho cơ sở sản xuất, pha chế xăng sinh học mà sử dụng chung với hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng chung của toàn bộ những món đồ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng.

5.4. Về khai thuế thu nhập doanh nghiệp (trừ thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động và sinh hoạt giải trí tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí):

Điểm mới 1: Sửa đổi quy định kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo lần phát sinh riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền bất động sản, Từ đó khai thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền bất động sản theo làn phát sinh chỉ bắt buộc với những người nộp thuế tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp tỷ suất trên lệch giá theo quy định của pháp lý về thuế thu nhập doanh nghiệp (Điểm e Khoản 4 Điều 8).

Trước đây: Tại Điều 16 Thông tư số 151/năm trước đó/TT-BTC quy định: Khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền bất động sản vận dụng riêng với doanh nghiệp không còn hiệu suất cao marketing thương mại bất động sản và doanh nghiệp có hiệu suất cao marketing thương mại bất động sản nếu có nhu yếu.

Điểm mới 2: Sửa đổi quy định về trách nhiệm và trách nhiệm tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý, Từ đó tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 03 quý thời điểm đầu xuân mới tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm vận dụng bắt nguồn từ kỳ tính thuế năm 2021. Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 03 quý thời điểm đầu xuân mới thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu Tính từ lúc ngày tiếp theo ngày ở đầu cuối của thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 03 đến ngày nộp số thuế không đủ vào ngân sách nhà nước (Điểm b Khoản 6 Điều 8).

Trước đây: Tại Khoản 6 Điều 4 Nghị định số 91/năm trước đó/NĐ-CP và Điều 17 Thông tư 151/năm trước đó/TT-BTC quy định trường hợp tổng số bốn lần tạm nộp thấp hơn từ 20% trở lên so với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán thì doanh nghiệp phải nộp lãi chậm nộp riêng với phần chênh lệch từ 20% trở lên giữa số tạm nộp với số quyết toán tính từ thời điểm ngày tiếp theo ngày ở đầu cuối của thời hạn nộp thuế quý bốn của doanh nghiệp đến ngày thực nộp số thuế không đủ so với số quyết toán.

Điểm mới 3: Sửa đổi quy định về tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với những người nộp thuế có thực thi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư hạ tầng, nhà để chuyển nhượng ủy quyền hoặc cho thuê mua, có thu tiền ứng trước của người tiêu dùng theo tiến độ phù phù thích hợp với quy định của pháp lý thì tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý theo tỷ suất 1% trên số tiền thu được (Điểm b Khoản 6 Điều 8).

Trước đây: Tại Điều 16 Thông tư số 151/năm trước đó/TT-BTC quy định: Doanh nghiệp tạm nộp thuế theo lệch giá trừ ngân sách (nếu doanh nghiệp xác lập được ngân sách tương ứng với lệch giá đã ghi nhận) hoặc theo tỷ suất 1% trên lệch giá thu được tiền (nếu doanh nghiệp chưa xác lập được ngân sách tương ứng với lệch giá).

Điểm mới 4: Bổ sung quy định về khai thuế thu nhập doanh nghiệp tại nơi có cty phụ thuộc, khu vực marketing thương mại có thu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp tại cơ quan thuế nơi có hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại khác tỉnh, thành phố nơi có trụ sở chính (Điểm h Khoản 1 Điều 11).

Trước đây: Tại Điều 16 Thông tư số 151/năm trước đó/TT-BTC quy định: Người nộp thuế khai triệu tập tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại nơi có trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.

Điểm mới 5: Sửa đổi quy định công ty quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh thực thi khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, rõ ràng:

– Người nộp thuế tự xác lập số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý, nộp hồ sơ khai quyết toán năm và quyết toán đến thời gian giải thể, phá sản, chấm hết hoạt động và sinh hoạt giải trí, chấm hết hợp đồng hoặc tổ chức triển khai lại doanh nghiệp đến cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp công ty bảo mật thông tin an ninh công ty Quốc phòng và nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo quy định tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

– Về hồ sơ khai quyết toán: Thực hiện theo quy định tại Điểm 7 Phụ Lục I phát hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

Trước đây: Tại Điểm b Khoản 2 mục II Thông tư liên tịch số 85/2005/TTLT/BTC-BCA ngày 26/9/2005; Khoản 2 Điều 3 Thông tư liên tịch số 206/năm trước đó/BTC-BQP ngày 24/12/năm trước đó quy định:

– Các công ty bảo mật thông tin an ninh thuộc Bộ Công an, công ty quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng (Công ty bảo mật thông tin an ninh, quốc phòng) có phát sinh thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất và phục vụ thành phầm, dịch vụ công ích và thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại thành phầm, thành phầm & hàng hóa, dịch vụ khác tự xác lập số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và nộp về thông tin tài khoản của Bộ Công an, Cục Tài chính – Bộ Quốc phòng.

– Hàng quý, Cục Tài chính – Bộ Công an, Cục Tài chính – Bộ Quốc phòng lập bảng kê số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp theo quý của Công ty bảo mật thông tin an ninh, quốc phòng gửi Tổng cục Thuế, đồng thời nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty bảo mật thông tin an ninh, quốc phòng vào Kho bạc Nhà nước đồng cấp với cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp Công ty bảo mật thông tin an ninh, quốc phòng.

– Hàng năm, Cục Tài chính – Bộ Công an, Cục Tài chính – Bộ Quốc phòng tổng hợp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp gửi Tổng cục Thuế, đồng thời nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp sau quyết toán của Công ty bảo mật thông tin an ninh, quốc phòng vào Kho bạc Nhà nước đồng cấp với Cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp Công ty bảo mật thông tin an ninh, quốc phòng. Thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp sau quyết toán vào ngân sách nhà nước chậm nhất là ngày 30/6 năm tiếp theo.

Điểm mới 6: Bổ sung Phụ lục 03-3D/TNDN; 03-8A/TNDN; 03- 8B/TNDN; 03-8C/TNDN; 03-9/TNDN kèm theo Tờ khai quyết toán 03/TNDN (Danh mục hồ sơ khai thuế tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP).

5.5. Về khai thuế tài nguyên (trừ thuế tài nguyên từ hoạt động và sinh hoạt giải trí tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí):

Điểm mới: Bổ sung quy định khai thác tài nguyên không thường xuyên đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoặc không thuộc trường hợp phải cấp phép theo quy định của pháp lý khai theo từng lần phát sinh (Điểm d khoản 4 Điều 8).

Trước đây: Chưa có quy định này.

5.6. Về khai những khoản thuế, khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước từ hoạt động và sinh hoạt giải trí tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí (Khai theo tháng tại điểm e khoản 1 Điều 8; Khai theo quý tại điểm đ khoản 1 Điều 8; Khai theo từng lần phát sinh tại điểm p., q, r, s khoản 4 Điều 8; Khai theo từng lần xuất bản tại khoản 5 Điều 8; Khai quyết toán tại điểm h khoản 6 Điều 8):

Điểm mới 1: Sửa đổi thời hạn kê khai, nộp thuế riêng với một số trong những trường hợp sau:

– Thời hạn khai, nộp khoản phụ thu và thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính từ tiền kết dư của phần dầu để lại của hoạt động và sinh hoạt giải trí dầu khí của Liên doanh Vietsovpetro tại Lô 09.1 chậm nhất là ngày thứ 10 Tính từ lúc ngày Hội đồng Liên doanh quyết định hành động số tiền kết dư của phần dầu để lại theo Nghị quyết từng kỳ họp Hội đồng Liên doanh nhưng không chậm hơn ngày 31 tháng 12 thường niên (Điểm r Khoản 4 Điều 8).

– Đối với những khoản thuế và khoản thu khác từ hoạt động và sinh hoạt giải trí tìm kiếm, thăm dò, tăng trưởng mỏ và khai thác khí vạn vật thiên nhiên thuộc loại khai theo tháng: thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm thuế theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 (Điểm e Khoản 4 Điều 8).

Trước đây:

– Tại Điểm b Khoản 2 Điều 25 Thông tư số 176/năm trước đó/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thời hạn khai, nộp khoản phụ thu và thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính từ tiền kết dư của phần dầu để lại của hoạt động và sinh hoạt giải trí dầu khí của Liên doanh Vietsovpetro tại Lô 09.1 chậm nhất là ngày thứ 20 Tính từ lúc ngày Hội đồng Liên doanh quyết định hành động số tiền kết dư của phần dầu để lại theo Nghị quyết từng kỳ họp Hội đồng Liên doanh nhưng không chậm hơn ngày 31 tháng 12 thường niên.

– Tại Điểm b Khoản 1 Điều 12, Điểm b Khoản 1 Điều 20 Thông tư số 36/năm trong năm này/TT-BTC và Điểm a Khoản 2 Điều 25 Thông tư số 176/năm trước đó/TT-BTC hướng dẫn thời hạn nộp hồ sơ khai, nộp thuế tạm tính riêng với những khoản thuế và khoản thu khác từ hoạt động và sinh hoạt giải trí tìm kiếm, thăm dò, tăng trưởng mỏ và khai thác khí vạn vật thiên nhiên chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng xuất hóa đơn bán khí.

Điểm mới 2: Bổ sung quy định khu vực nộp hồ sơ khai thuế riêng với những khoản thuế, khoản thu thuộc ngân sách nhà nước từ hoạt động và sinh hoạt giải trí tìm kiếm thăm dò, tăng trưởng mỏ và khai thác dầu khí: Người điều hành quản lý, doanh nghiệp link kinh doanh, công ty điều hành quản lý chung nộp hồ sơ khai thuế và những khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước phát sinh từ hoạt động và sinh hoạt giải trí tìm kiếm thăm dò, tăng trưởng mỏ và khai thác dầu khí tại cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp người nộp thuế; Công ty mẹ – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nộp hồ sơ khai những khoản thu thuộc ngân sách nhà nước phát sinh từ hoạt động và sinh hoạt giải trí dầu khí theo quy định của nhà nước tại quy định quản trị và vận hành tài chính của Công ty mẹ – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp người nộp thuế (Khoản 5 Điều 11).

Trước đây:

– Tại Điều 4 Thông tư số 36/năm trong năm này/TT-BTC ngày 26/2/năm trong năm này hướng dẫn khu vực Đk thuế, khai, nộp những khoản thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tài nguyên riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí khai thác, xuất bán dầu thô, khí vạn vật thiên nhiên (trừ Lô 09.1) và thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền phần quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí;

– Tại Điều 4 Thông tư số 22/2010/TT-BTC ngày 12/2/2010 hướng dẫn khu vực Đk thuế, khai, nộp phụ thu.

– Chưa có quy định về khu vực Đk thuế, khai, nộp những khoản thuế riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí khai thác, xuất bán dầu khí của Liên doanh Vietsovpetro tại Lô 09.1 và những khoản tiền lãi dầu khí nước gia chủ được chia, tiền hoa hồng dầu khí, tiền đọc và sử dụng tài liệu dầu khí.

5.7. Về khai thuế riêng với khoản thu từ cổ tức, lợi nhuận được chia (Điểm t Khoản 4 Điều 8)

Điểm mới: Thay đổi thời hạn khai cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước góp vốn đầu tư tại công ty Cp, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc nhà nước, địa phương làm đại diện thay mặt thay mặt chủ sở hữu phần vốn của nhà nước khi công ty Cp, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thực thi chi trả cổ tức, lợi nhuận là từng lần phát sinh theo quy định của Luật Quản lý thuế (10 ngày Tính từ lúc ngày phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm).

Trước đây: Tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 61/năm trong năm này/TT-BTC ngày 11/4/năm trong năm này của Bộ Tài chính quy định thời hạn khai cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước góp vốn đầu tư tại công ty Cp, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc nhà nước, địa phương làm đại diện thay mặt thay mặt chủ sở hữu phần vốn của nhà nước khi công ty Cp, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thực thi chi trả cổ tức, lợi nhuận trong thời hạn 45 ngày Tính từ lúc ngày có thông tin chia cổ tức, lợi nhuận của công ty Cp, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

5.8. Về khai khoản thu từ lợi nhuận sau thuế còn sót lại sau khoản thời hạn trích lập những quỹ (Điểm c Khoản 6 Điều 8)

Điểm mới: Sửa đổi quy định tổng số lợi nhuận sau thuế còn sót lại sau khoản thời hạn trích lập những quỹ đã tạm nộp của 03 quý thời điểm đầu xuân mới tính thuế không được thấp hơn 75% số lợi nhuận sau thuế còn sót lại sau khoản thời hạn trích lập những quỹ theo quyết toán năm vận dụng bắt nguồn từ kỳ tính thuế năm 2021.

Trước đây: Tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 61/năm trong năm này/TT-BTC quy định tổng số lợi nhuận sau thuế còn sót lại sau khoản thời hạn trích lập những quỹ đã tạm nộp của năm tài chính không thấp hơn 80% số lợi nhuận sau thuế còn sót lại sau khoản thời hạn trích lập những quỹ phải nộp theo quyết toán năm.

5.9. Về khai thuế riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí khai thác tài sản bảo vệ (Điểm b Khoản 5 Điều 7, Điểm b Khoản 2 Điều 8)

Điểm mới: Bổ sung quy định tổ chức triển khai tín dụng thanh toán hoặc bên thứ ba được tổ chức triển khai tín dụng thanh toán ủy quyền phát sinh hoạt động và sinh hoạt giải trí khai thác tài sản bảo vệ (TSBĐ) trong thời hạn chờ xử lý, tài sản bảo vệ vẫn thuộc quyền sở hữu của người tiêu dùng vay là tổ chức triển khai, doanh nghiệp thì tổ chức triển khai tín dụng thanh toán hoặc bên thứ ba được tổ chức triển khai tín dụng thanh toán ủy quyền thực thi khai thuế theo quý riêng với thuế giá trị ngày càng tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập thành viên. Cụ thể:

– Nộp tờ khai thuế thuế giá trị ngày càng tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập thành viên riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí khai thác TSBĐ trong thời hạn chờ xử lý theo mẫu số 01/TSBĐ (tại Danh mục hồ sơ khai thuế theo Phụ lục 1 phát hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP).

– Bảng kê rõ ràng thuế thuế giá trị ngày càng tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập thành viên riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí khai thác TSBĐ trong thời hạn chờ xử lý theo mẫu số 01/TC-TSBĐ (tại Danh mục hồ sơ khai thuế theo Phụ lục 1 phát hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP).

Trước đây: Chưa có quy định hồ sơ khai thuế riêng dành riêng cho tổ chức triển khai tín dụng thanh toán hoặc bên thứ ba được tổ chức triển khai tín dụng thanh toán ủy quyền khai thay người nộp thuế có tài năng sản bảo vệ mà khai thuế cùng với hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại của Tổ chức tín dụng thanh toán hoặc bên thứ ba được tổ chức triển khai tín dụng thanh toán ủy quyền.

5.10. Về khai thuế riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí xổ số kiến thiết

Điểm mới 1: Bổ sung quy định người nộp thuế có nhiều hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại trong số đó có hoạt động và sinh hoạt giải trí xổ số kiến thiết thiết kế, xổ số kiến thiết điện toán thì phải lập hồ sơ khai thuế giá trị ngày càng tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng, lợi nhuận sau thuế riêng cho hoạt động và sinh hoạt giải trí xổ số kiến thiết thiết kế, xổ số kiến thiết điện toán (Điểm a Khoản 2 Điều 7).

Trước đây: Chưa quy định về nộp hồ sơ khai thuế riêng riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí xổ số kiến thiết thiết kế, xổ số kiến thiết điện toán.

Điểm mới 2: Bổ sung quy định người nộp thuế có hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại xổ số kiến thiết điện toán phải nộp Bảng phân loại số thuế phải nộp (nếu có) theo từng địa phận cấp tỉnh nơi được hưởng thu nhập ngân sách nhà nước cho cơ quan thuế quản trị và vận hành trụ sở chính riêng với thuế giá trị ngày càng tăng, tiêu thụ đặc biệt quan trọng, thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế còn sót lại sau khoản thời hạn trích lập những quỹ của hoạt động và sinh hoạt giải trí xổ số kiến thiết điện toán (Khoản 2 Điều 11).

Trước đây: Quy định về phân loại thuế giá trị ngày càng tăng, tiêu thụ đặc biệt quan trọng, thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế còn sót lại sau khoản thời hạn trích lập những quỹ riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại xổ số kiến thiết điện toán thực thi theo quy định tại Nghị định số 122/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2017 quy định một số trong những nội dung đặc trưng về cơ chế quản trị và vận hành tài chính và nhìn nhận hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí riêng với doanh nghiệp marketing thương mại xổ số kiến thiết; Sở thanh toán giao dịch thanh toán sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán và Trung tâm lưu ký sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán Việt Nam; Thông tư số 01/năm trước đó/TT-BTC ngày 02/01/năm trước đó của Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách quản trị và vận hành tài chính riêng với doanh nghiệp marketing thương mại xổ số kiến thiết.

Điểm mới 3: Bổ sung Phụ lục bảng phân loại số thuế giá trị ngày càng tăng phải nộp cho những địa phương nơi được hưởng thu nhập riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại xổ số kiến thiết điện toán mẫu 01-3/GTGT; Phụ lục bảng phân loại số thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng phải nộp cho những địa phương nơi được hưởng thu nhập riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại xổ số kiến thiết điện toán mẫu số 01-3/TTĐB; Phụ lục bảng phân loại số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho những địa phương nơi được hưởng thu nhập riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại xổ số kiến thiết điện toán mẫu 03-8C/TNDN; Phụ lục bảng phân loại số lợi nhuận còn sót lại phải nộp cho những địa phương được hưởng thu nhập riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại xổ số kiến thiết điện toán mẫu 01-1/QT-LNCL (tại Danh mục hồ sơ khai thuế theo Phụ lục 1 phát hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP).

Trước đây: Mẫu biểu phân loại đã được quy định tại công văn số 4311/TCT-DNL ngày 04/10/năm trước đó của Tổng cục Thuế.

5.11. Về khai thuế riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất điện

Điểm mới: Sửa đổi quy định người nộp thuế có nhà máy sản xuất sản xuất điện (vận dụng riêng với nhiều chủng quy mô sản xuất điện) ở địa phận tỉnh, thành phố khác nơi có trụ sở chính thực thi nộp hồ sơ khai thuế giá trị ngày càng tăng tại cơ quan thuế nơi có nhà máy sản xuất sản xuất điện (điểm c Khoản 1 Điều 11).

Trước đây:

– Đối với hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất thủy điện: Theo quy định tại Điều 23 Thông tư số 156/2013/TT-BTC thì cơ sở sản xuất thủy điện thực thi khai thuế GTGT tại địa phương nơi đóng trụ sở chính và nộp thuế giá trị ngày càng tăng vào kho bạc địa phương nơi có nhà máy sản xuất sản xuất thủy điện.

– Đối với những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt sản xuất điện khác, trừ thủy điện: Thực hiện theo quy định tại điểm d Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC, người nộp thuế thực thi khai thuế giá trị ngày càng tăng tại trụ sở chính và nộp thuế giá trị ngày càng tăng cho địa phương nơi có cơ sở sản xuất theo tỷ suất 2% trên lệch giá theo giá chưa tồn tại thuế giá trị ngày càng tăng.

5.12. Về khai thuế bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên riêng với xăng dầu

Điểm mới 1: Sửa đổi quy định về người nộp thuế bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên riêng với xăng dầu là thương nhân đầu mối, cty phụ thuộc của thương nhân đầu mối, công ty con của thương nhân đầu mối và cty phụ thuộc của thương nhân đầu mối, trong số đó công ty con của thương nhân đầu mối được xác lập theo quy định tại Luật Doanh nghiệp (gồm có công ty con mà cty đầu mối nắm Cp chi phối trên 50% hoặc công ty con mà thương nhân đầu mối có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định hành động chỉ định hầu hết hoặc toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó hoặc có quyền quyết định hành động việc sửa đổi, tương hỗ update Điều lệ của công ty đó nhưng tỷ suất góp vốn của doanh nghiệp đầu mối thấp hơn 50%) (Khoản 4 Điều 11).

Trước đây: Theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của nhà nước; tại Điều 15 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày thứ 6/11/2013 của Bộ Tài chính thì người nộp thuế bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên riêng với xăng dầu là Công ty marketing thương mại xăng dầu đầu mối, Trụ sở của công ty đầu mối, cty thành viên hạch toán độc lập trực thuộc cty đầu mối; những Công ty Cp do cty đầu mối nắm Cp chi phối (trên 50% Cp) hoặc những Chi nhánh trực thuộc những cty thành viên, những Chi nhánh trực thuộc những Công ty Cp.

Với quy định này, chỉ những công ty con mà cty đầu mối nắm Cp chi phối trên 50% mới thuộc đối tượng người dùng phải khai, nộp thuế bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên. Trường hợp một Công ty vẫn phục vụ tiêu chuẩn là công ty con của doanh nghiệp đầu mối theo quy định tại Luật Doanh nghiệp (như vẫn vẫn đang còn quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định hành động chỉ định hầu hết hoặc toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó hoặc có quyền quyết định hành động việc sửa đổi, tương hỗ update Điều lệ của công ty đó) nhưng tỷ suất góp vốn của doanh nghiệp đầu mối thấp hơn 50% nên không thuộc đối tượng người dùng phải khai, nộp thuế bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.

Điểm mới 2: Bổ sung quy định về phân loại số thuế bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên phải nộp riêng với món đồ xăng dầu cho từng địa phương nơi có cty phụ thuộc đóng trụ sở trong trường hợp thương nhân đầu mối hoặc công ty của thương nhân đầu mối có cty phụ thuộc marketing thương mại tại địa phương khác tỉnh, thành phố trực thuộc TW với nơi thương nhân đầu mối, công ty con của thương nhân đầu mối đóng trụ sở mà cty phụ thuộc không hạch toán kế toán để khai riêng được thuế bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên (Khoản 4 Điều 11).

Trước đây: Chưa có quy định này.

Điểm mới 3: Bổ sung Phụ lục bảng phân loại số thuế bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên phải nộp cho những địa phương nơi được hưởng thu nhập riêng với xăng dầu (tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP).

Trước đây: Chưa có quy định này.

5.13. Về khai phí, lệ phí và những khoản thu khác do cơ quan đại diện thay mặt thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở quốc tế thực thi thu quy định tại Điều 12

Điểm mới: Bổ sung quy định Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan, cty thuộc Bộ Ngoại giao được ủy quyền thực thi kê khai phí, lệ phí và những khoản thu khác do những cty đại diện thay mặt thay mặt Việt Nam ở quốc tế thu được và nộp hồ sơ khai phí, lệ phí và những khoản thu khác cho cơ quan thuế nơi đóng trụ sở chính.

– Hồ sơ khai thuế, hồ sơ khai quyết toán thuế theo quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

– Thời hạn nộp hồ sơ khai quý và quyết toán thuế theo quy định tại Điều 44 Luật Quản lý thuế.

Trước đây: Không có quy định Bộ Ngoại giao phải thực thi nộp tờ khai theo quý, quyết toán năm riêng với khoản phí, lệ phí và những khoản thu khác do những cty đại diện thay mặt thay mặt Việt Nam ở quốc tế thu.

5.14. Về khai thuế thu nhập thành viên và thuế, những khoản thu khác của hộ marketing thương mại, thành viên cho thuê tài sản

a) Về hồ sơ khai thuế:

Điểm mới 1: Sửa đổi quy định tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập thành viên theo tháng, quý thì vẫn phải khai thuế (điểm b Khoản 3 Điều 7).

Trước đây: Theo quy định tại điểm a.1 khoản 1 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 thì tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập thành viên theo tháng, quý thì không phải khai thuế.

Điểm mới 2: Bổ sung quy định tổ chức triển khai hợp tác marketing thương mại với thành viên thì thành viên không trực tiếp khai thuế. Tổ chức có trách nhiệm khai thuế giá trị ngày càng tăng riêng với toàn bộ lệch giá của hoạt động và sinh hoạt giải trí hợp tác marketing thương mại theo quy định của pháp lý về thuế và quản trị và vận hành thuế của tổ chức triển khai mà không phân biệt hình thức phân loại kết quả hợp tác marketing thương mại, đồng thời khai thay và nộp thay thuế thu nhập thành viên cho thành viên hợp tác marketing thương mại. Trường hợp tổ chức triển khai hợp tác marketing thương mại với thành viên là hộ marketing thương mại, thành viên marketing thương mại theo quy định tại khoản 5 Điều 51 Luật Quản lý thuế, mà thành viên có ngành nghề đang hoạt động và sinh hoạt giải trí cùng với ngành nghề hợp tác marketing thương mại với tổ chức triển khai thì tổ chức triển khai và thành viên tự thực thi khai thuế tương ứng với kết quả thực tiễn hợp tác marketing thương mại theo quy định (Điểm c Khoản 5 Điều 7).

Trước đây: Căn cứ những quy định tại Thông tư số 92/năm ngoái/TT-BTC ngày 15/6/năm ngoái, Thông tư số 39/năm trước đó/TT-BTC, Tổng cục Thuế đã được bố trí theo phía dẫn: Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Grab Taxi (công ty Grab Taxi hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy mô hợp tác marketing thương mại trong nghành nghề vận tải lối đi bộ) như sau: Công ty khi ký hợp đồng hợp tác marketing thương mại với đối tác chiến lược (tổ chức triển khai, thành viên) nhận phần lệch giá được chia từ hoạt động và sinh hoạt giải trí vận tải lối đi bộ có trách nhiệm tính thuế giá trị ngày càng tăng 10% trên lệch giá được chia, kê khai nộp thuế giá trị ngày càng tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp trên lệch giá được chia. Đối với phần lệch giá của đối tác chiến lược là thành viên: Công ty khấu trừ thuế giá trị ngày càng tăng 3%, thuế thu nhập thành viên 1,5% đồng thời khai và nộp thuế thay cho thành viên; Đối với phần lệch giá của đối tác chiến lược là tổ chức triển khai: Tùy vào phương pháp kê khai thuế giá trị ngày càng tăng của đối tác chiến lược (trực tiếp, khấu trừ), Công ty có trách nhiệm lập hóa đơn tương ứng; vị trí căn cứ vào thực tiễn hợp đồng hợp tác, Công ty sẽ phân loại lệch giá cho đối tác chiến lược để Công ty và đối tác chiến lược kê khai thuế theo quy định.

từ khóa quan tâm: Sự khác lạ giữa Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 và Chỉ thị 19

Điểm mới 3: Sửa đổi quy định về tổ chức triển khai khai thuế thay và nộp thuế thay cho thành viên nhận cổ tức dẫn sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán; thành viên là cổ đông hiện hữu nhận thưởng dẫn sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán; thành viên được ghi nhận phần vốn tăng thêm do lợi tức ghi tăng vốn; thành viên góp vốn bằng bất động sản, phần vốn góp, sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán. Thời điểm khai thuế thay và nộp thuế thay được hiện khi thành viên phát sinh chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán cùng loại, chuyển nhượng ủy quyền vốn, rút vốn (Điểm d Khoản 5 Điều 7).

Trước đây: Tại Khoản 9, 10 Điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định: Cá nhân nhận cổ tức dẫn sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán; thành viên là cổ đông hiện hữu nhận thưởng dẫn sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán; thành viên được ghi nhận phần vốn tăng thêm do lợi tức ghi tăng vốn; thành viên góp vốn bằng bất động sản, phần vốn góp, sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán thì phải trực tiếp khai và nộp thuế thu nhập thành viên. Thời điểm thành viên trực tiếp khai được thực thi khi thành viên phát sinh chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán cùng loại, chuyển nhượng ủy quyền vốn, rút vốn thì phải trực tiếp khai và nộp thuế thu nhập thành viên.

Điểm mới 4: Bổ sung quy định riêng với tổ chức triển khai chi trả những khoản thưởng, tương hỗ đạt lệch giá, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi tương hỗ bằng tiền hoặc không bằng tiền khác cho thành viên là những hộ marketing thương mại, thành viên marketing thương mại nộp thuế theo phương pháp khoán thì tổ chức triển khai có trách nhiệm khai thuế thay và nộp thuế thay cho thành viên theo quy định (Điểm đ Khoản 5 Điều 7).

Trước đây: Chưa có quy định rõ ràng về yếu tố này. Để xử lý vướng mắc, vị trí căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 92/năm ngoái/TT-BTC ngày 15/6/năm ngoái, Tổng cục Thuế phát hành một số trong những công văn trong thời điểm tạm thời hướng dẫn tổ chức triển khai không khấu trừ thuế, không phải khai thay, nộp thay thuế cho thành viên trong trường hợp chiết khấu thương mại.

Điểm mới 5: Sửa đổi quy định bên mua bất động sản mà trong hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền bất động sản có thỏa thuận hợp tác bên mua là người nộp thuế thay cho bên bán (trừ trường hợp được miễn thuế, không phải nộp thuế hoặc trong thời điểm tạm thời chưa phải nộp thuế) thì bên mua có trách nhiệm khai thuế thay, nộp thuế thay cho bên bán theo quy định (Điểm g Khoản 5 Điều 7).

Trước đây: Tại khoản 11 Điều 2 Nghị định số 12/năm ngoái/NĐ-CP ngày 12/2/năm ngoái của nhà nước quy định trong hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền có thỏa thuận hợp tác bên mua là người nộp thuế thay cho bên bán thì bên mua có trách nhiệm khai thuế thay, nộp thuế thay cho bên bán, không loại trừ trường hợp được miễn thuế, không phải nộp thuế hoặc trong thời điểm tạm thời chưa phải nộp thuế.

b) Về nhiều chủng loại thuế khai theo tháng, khai theo quý, khai theo năm, khai theo từng lần phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm thuế và khai quyết toán thuế quy định tại Điều 8

Điểm mới 1:

Sửa đổi quy định về tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập thành viên thực thi khai thuế thu nhập thành viên theo tháng. Trường hợp tổ chức triển khai, thành viên chi trả thu nhập đủ Đk khai thuế giá trị ngày càng tăng theo quý thì được lựa chọn khai thuế thu nhập thành viên theo quý (Điểm a Khoản 1 Điều 8).

Trước đây: Tại Điểm a.2 Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định: Tổ chức, thành viên trả thu nhập phát sinh số thuế khấu trừ trong tháng của tối thiểu một loại tờ khai thuế thu nhập thành viên từ 50 triệu đồng trở lên khai thuế theo tháng, trừ trường hợp tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập thực thi khai thuế giá trị ngày càng tăng theo quý.

Điểm mới 2:

Sửa đổi quy định về thành viên có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện trực tiếp khai thuế được tự lựa chọn khai thuế thu nhập thành viên theo tháng hoặc quý (Điểm a, c Khoản 1 Điều 8).

Trước đây: Tại Khoản 3 Điều 21 Thông tư số 92/năm ngoái/TT-BTC quy định: Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công khai minh bạch thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quý.

Điểm mới 3:

Sửa đổi quy định về ủy quyền quyết toán thuế thu nhập thành viên riêng với thành viên là người lao động được điều chuyển từ tổ chức triển khai cũ đến tổ chức triển khai mới do tổ chức triển khai cũ thực thi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, quy đổi quy mô doanh nghiệp hoặc tổ chức triển khai cũ và tổ chức triển khai mới trong cùng một khối mạng lưới hệ thống thì tổ chức triển khai mới có trách nhiệm quyết toán thuế theo ủy quyền của thành viên riêng với tất cả phần thu nhập do tổ chức triển khai cũ chi trả và thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập thành viên do tổ chức triển khai cũ đã cấp cho những người dân lao động (nếu có) (Điểm d.1 Khoản 6 Điều 8).

Trước đây: Tại Thông tư số 92/năm ngoái/TT-BTC chỉ quy định người lao động được điều chuyển từ tổ chức triển khai cũ đến tổ chức triển khai mới do tổ chức triển khai cũ thực thi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, quy đổi quy mô doanh nghiệp thì tổ chức triển khai mới có trách nhiệm quyết toán thuế theo ủy quyền của thành viên riêng với tất cả phần thu nhập do tổ chức triển khai cũ chi trả. Tổng cục Thuế đã được bố trí theo phía dẫn người lao động được điều chuyển từ tổ chức triển khai cũ đến tổ chức triển khai mới trong cùng một khối mạng lưới hệ thống thì tổ chức triển khai mới có trách nhiệm quyết toán thuế theo ủy quyền của thành viên riêng với tất cả phần thu nhập do tổ chức triển khai cũ chi trả.

c) Về khu vực nộp hồ sơ khai thuế quy định tại Điều 11

Điểm mới 1: Bổ sung quy định về khu vực nộp hồ sơ khai thuế riêng với thành viên có thu nhập từ việc cho thuê bất động sản tại quốc tế tại cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp nơi thành viên cư trú (Điểm g khoản 6 Điều 11).

Trước đây: Chưa có quy định này.

Điểm mới 2: Bổ sung khái niệm nhà tại, nhà tại thương mại gồm có cả khu công trình xây dựng xây dựng, nhà tại đã được dự án công trình bất Động sản chuyển giao đưa vào sử dụng nhưng chưa cấp Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại và tài sản gắn sát trên đất theo quy định của pháp lý về nhà tại (Điểm đ.2 Khoản 6 Điều 11).

Trước đây: Khái niệm nhà tại, nhà tại thương mại được quy định tại văn bản pháp lý về nhà tại (Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 quy định rõ ràng hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở).

Điểm mới 3: Bổ sung quy định khu vực nộp hồ sơ khai thuế thu nhập thành viên riêng với thành viên có thu nhập tiền lương, tiền công tại hai nơi trở lên trong trường hợp vừa có thu nhập thuộc diện khai trực tiếp, vừa có thu nhập do tổ chức triển khai chi trả đã khấu trừ thì thành viên nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi có thu nhập nhập lớn số 1 trong năm (Điểm b.1 Khoản 7 Điều 11).

Trước đây: Tại Khoản 3 Điều 21 Thông tư số 92/năm ngoái/TT-BTC quy định: Các trường hợp có thu nhập từ hai nơi trở lên (không phân biệt trường hợp thành viên có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện tự khai đồng thời có thu nhập thuộc diện khấu trừ tại nguồn) thì nơi nộp hồ sơ quyết toán được xác lập theo theo nơi tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân mình, trường hợp không nơi nào tính giảm trừ cho bản thân mình thì xác lập theo Chi cục Thuế nơi thành viên cư trú.

d) Về những trường hợp cơ quan quản trị và vận hành thuế tính thuế, thông tin nộp thuế quy định tại Điều 13

Điểm mới 1: Bỏ thủ tục Thông báo nộp thuế thu nhập thành viên riêng với thành viên có thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền vốn, thành viên có thu nhập từ nhận cổ tức bằng Cp, lợi tức ghi tăng vốn khi chuyển nhượng ủy quyền (Khoản 1, 2 Điều 13).

Trước đây: Tại Phụ lục 02 Danh mục mẫu biểu riêng với thành viên marketing thương mại và mẫu biểu riêng với thuế thu nhập thành viên phát hành kèm theo Thông tư số 92/năm ngoái/TT-BTC ngày 15/6/năm ngoái của Bộ Tài chính quy định: Cơ quan thuế phải thông tin tiền thuế phải nộp riêng với những trường hợp thành viên có thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền vốn, thành viên có thu nhập từ nhận cổ tức bằng Cp, lợi tức ghi tăng vốn khi chuyển nhượng ủy quyền.

Điểm mới 2: Bổ sung quy định cơ quan thuế khi nhận được hồ sơ khai thuế thu nhập thành viên từ chuyển nhượng ủy quyền bất động sản của người nộp thuế có trách nhiệm gửi văn bản theo Mẫu 01/CCTT-TĐMN phát hành kèm theo Phụ lục II Nghị định 126/2020/NĐ-CP đề xuất kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền phục vụ thông tin địa chính làm vị trí căn cứ phát hành thông tin nộp tiền gửi cho những người dân nộp thuế trong thời hạn 03 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận hồ sơ khai thuế của người nộp thuế (Điểm c khoản 6 Điều 13).

Trước đây: chưa tồn tại quy định này.

Điểm mới 3: Bổ sung quy định thời hạn cơ quan thuế có văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền để kiểm soát và điều chỉnh, tương hỗ update thông tin riêng với trường hợp cơ quan thuế tiếp nhận phiếu chuyển thông tin để xác lập trách nhiệm và trách nhiệm tài chính về đất đai, quyết định hành động, thông tin, văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền không hợp pháp, không khá đầy đủ theo quy định (Khoản 8 Điều 13).

Trước đây: chưa tồn tại quy định này.

5.15. Về khai, tính, phát hành thông tin nộp tiền sử dụng đất

Điểm mới 1: Bổ sung quy định trách nhiệm của cơ quan thuế trong việc quản trị và vận hành thuế riêng với tiền sử dụng đất phát sinh trong khu kinh tế tài chính, khu công nghệ tiên tiến và phát triển cao sau khoản thời hạn nhận được Thông báo nộp tiền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm đôn đốc người nộp thuế nộp tiền vào NSNN đúng thời hạn, số tiền ghi trên thông tin; tính tiền chậm nộp, cưỡng chế nợ theo quy định của Luật Quản lý thuế (nếu có) và tổng hợp khá đầy đủ số thu tiền sử dụng đất vào văn bản báo cáo giải trình thu NSNN (Điểm b Khoản 12 Điều 13).

Trước đây: Chưa có quy định này.

Điểm mới 2: Sửa đổi bộ sưu tập thông tin nộp tiền sử dụng đất để vận dụng cho trường hợp được gia hạn, không được gia hạn, trường hợp thông tin lần đầu hoặc tương hỗ update, kiểm soát và điều chỉnh (Khoản 13 Điều 13 và Phụ lục II kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP).

Trước đây: Tại Thông tư số 76/năm trước đó/TT-BTC ngày 16/6/năm trước đó của Bộ Tài chính hướng dẫn một số trong những điều của Nghị định số 45/năm trước đó/NĐ-CP ngày 15/5/năm trước đó của nhà nước quy định mẫu số 01 Thông báo nộp tiền sử dụng đất và không phân biệt trường hợp được gia hạn, không được gia hạn, trường hợp thông tin lần đầu hoặc tương hỗ update, kiểm soát và điều chỉnh.

Điểm mới 3: Sửa đổi quy định về ngày phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm với ngân sách nhà nước (điểm b Khoản 6 Điều 10).

– Trường hợp được Nhà nước giao đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất là ngày quyết định hành động giao đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Trường hợp công nhận quyền sử dụng đất là thời gian văn phòng Đk đất đai gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế.

Trước đây:

– Tại khoản 4a Điều 24 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP quy định: “Ngày phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm với ngân sách nhà nước thực thi theo quy định của pháp lý”.

– Tại khoản 4a Điều 18 Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định: “Ngày phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm với ngân sách nhà nước riêng với trường hợp tổ chức triển khai kinh tế tài chính được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không trải qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất để thực thi dự án công trình bất Động sản là ngày quyết định hành động giao đất, được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có hiệu lực hiện hành thi hành. Trường hợp thời gian giao đất không đúng với thời gian ghi trong quyết định hành động giao đất thì ngày phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm với ngân sách nhà nước là ngày giao đất thực tiễn”.

Điểm mới 4: Bổ sung quy định thời hạn cơ quan tài chính phải xác lập những khoản mà người nộp thuế được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp gửi cơ quan thuế chậm nhất 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đk đất đai chuyển đến (Điểm b khoản 6 Điều 13).

Trước đây: chưa tồn tại quy định này.

Điểm mới 5: Bổ sung quy định thời hạn cơ quan thuế có văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền để kiểm soát và điều chỉnh, tương hỗ update thông tin riêng với trường hợp cơ quan thuế tiếp nhận phiếu chuyển thông tin để xác lập trách nhiệm và trách nhiệm tài chính về đất đai, quyết định hành động, thông tin, văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền không hợp pháp, không khá đầy đủ theo quy định (Khoản 8 Điều 13).

Trước đây: chưa tồn tại quy định này.

5.16. Về khai, tính, phát hành thông tin nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước

Điểm mới 1: Bổ sung quy định thời hạn nộp hồ sơ khai tiền thuê đất, thuê mặt nước trường hợp chưa tồn tại quyết định hành động cho thuê, hợp đồng cho thuê đất, thuê mặt nước: thời hạn nộp hồ sơ khai tiền thuê đất, thuê mặt nước chậm nhất là 30 ngày Tính từ lúc ngày sử dụng đất vào mục tiêu thuộc đối tượng người dùng phải thuê đất, thuê mặt nước (điểm b Khoản 5 Điều 10).

Trước đây: chưa tồn tại quy định này.

Điểm mới 2: Bổ sung quy định về khu vực nộp hồ sơ khai tiền thuê đất, thuê mặt nước riêng với trường hợp trong năm có sự thay đổi những yếu tố để xác lập trách nhiệm và trách nhiệm tài chính về tiền thuê đất, thuê mặt nước tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông nơi có đất thuộc đối tượng người dùng chịu thuế (điểm d, Khoản 7 Điều 11).

Trước đây: chưa tồn tại quy định này.

Điểm mới 3: Bổ sung quy định thời hạn cơ quan tài chính phải xác lập những khoản mà người nộp thuế được trừ vào tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp gửi cơ quan thuế chậm nhất 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đk đất đai chuyển đến (Điểm b Khoản 6 Điều 13).

Trước đây: chưa tồn tại quy định này.

Điểm mới 4: Bổ sung quy định cơ quan thuế khi nhận được hồ sơ khai tiền thuê đất, thuê mặt nước của người nộp thuế có trách nhiệm gửi văn bản theo Mẫu 01/CCTT-TĐMN phát hành kèm theo Phụ lục II Nghị định 126/2020/NĐ-CP đề xuất kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền phục vụ thông tin địa chính làm vị trí căn cứ phát hành thông tin nộp tiền thuê mặt đất, mặt nước gửi cho những người dân nộp thuế trong thời hạn 03 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận hồ sơ khai thuế của người nộp thuế (Điểm c Khoản 6 Điều 13).

Trước đây: chưa tồn tại quy định này.

Điểm mới 5: Bổ sung quy định thời hạn cơ quan thuế có văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền để kiểm soát và điều chỉnh, tương hỗ update thông tin riêng với trường hợp cơ quan thuế tiếp nhận phiếu chuyển thông tin để xác lập trách nhiệm và trách nhiệm tài chính về đất đai, quyết định hành động, thông tin, văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền không hợp pháp, không khá đầy đủ theo quy định (Khoản 8 Điều 13).

Trước đây: chưa tồn tại quy định này.

Điểm mới 6: Bổ sung quy định trách nhiệm của cơ quan thuế trong việc quản trị và vận hành thuế riêng với tiền thuê đất, thuê mặt nước phát sinh trong khu kinh tế tài chính, khu công nghệ tiên tiến và phát triển cao sau khoản thời hạn nhận được Thông báo nộp tiền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm đôn đốc người nộp thuế nộp tiền vào NSNN đúng thời hạn, số tiền ghi trên thông tin; tính tiền chậm nộp, cưỡng chế nợ theo quy định của Luật Quản lý thuế (nếu có) và tổng hợp khá đầy đủ số thu vào văn bản báo cáo giải trình thu NSNN (Điểm b Khoản 12 Điều 13).

Trước đây: chưa tồn tại quy định này.

5.17. Về khai, tính, phát hành thông tin nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Điểm mới 1: Sửa đổi quy định về khu vực tiếp nhận hồ sơ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: “Tổ chức, hộ mái ấm gia đình, thành viên nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại cơ chế một cửa liên thông nơi có đất thuộc đối tượng người dùng chịu thuế. Trường hợp cơ chế một cửa liên thông không còn quy định thì nộp hồ sơ đến cơ quan thuế nơi có đất thuộc đối tượng người dùng chịu thuế” (điểm a1 Khoản 7 Điều 11).

Trước đây:

– Điều 18 Thông tư số 156/2013/TT-BTC:

+ Tại Điểm c.1 Khoản 1 quy định: Người nộp thuế là tổ chức triển khai thực thi kê khai và nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế nơi có đất chịu thuế.

+ Tại Điểm c.2 Khoản 1 quy định: Người nộp thuế là hộ mái ấm gia đình, thành viên thực thi kê khai và nộp hồ sơ khai thuế tại UBND cấp xã hoặc Chi cục Thuế nơi có đất chịu thuế hoặc tại tổ chức triển khai, thành viên được cơ quan thuế ủy quyền theo quy định của pháp lý tương ứng theo từng trường hợp rõ ràng.

+ Tại Điểm b.3 Khoản 1 quy định: Người nộp thuế thuộc diện phải kê khai tổng hợp thì phải nộp tờ khai tổng hợp tại Chi cục Thuế nơi người nộp thuế đã chọn và Đk.

– Thông tư liên tịch số 88/năm trong năm này/TTLT/BTC-BTNMT quy định hồ sơ xác lập trách nhiệm và trách nhiệm tài chính gồm có “Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tương ứng với từng trường hợp theo quy định của pháp lý về quản trị và vận hành thuế (bản chính)”.

Điểm mới 2: Sửa quy định Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc văn phòng Đk quyền sử dụng đất có trách nhiệm xác nhận thông tin khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo đề xuất kiến nghị của người nộp thuế hoặc của cơ quan quản trị và vận hành thuế (Điểm c7 Khoản 11 Điều 13).

Trước đây: Tại Điểm b.1 Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 156/2013/TT-BTC:

– Đối với hồ sơ khai thuế đất ở của hộ mái ấm gia đình, thành viên, UBND cấp xã xác lập những chỉ tiêu tại phần xác lập của cơ quan hiệu suất cao trên tờ khai và chuyển cho Chi cục Thuế để làm vị trí căn cứ tính thuế.

– Đối với hồ sơ khai thuế của tổ chức triển khai, trường hợp cần làm rõ một số trong những chỉ tiêu tương quan làm vị trí căn cứ tính thuế theo đề xuất kiến nghị của cơ quan Thuế, cơ quan Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xác nhận và gửi cơ quan Thuế.

Điểm mới 3: Bổ sung thời hạn xác nhận thông tin khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho những người dân nộp thuế của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc văn phòng Đk quyền sử dụng đất trong thời hạn 03 ngày thao tác Tính từ lúc lúc nhận được đề xuất kiến nghị của người nộp thuế hoặc của cơ quan quản trị và vận hành thuế (Điểm c7 Khoản 11 Điều 13).

Trước đây: chưa tồn tại quy định này.

Điểm mới 4: Bổ sung Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp vận dụng riêng với hộ mái ấm gia đình, thành viên trong trường hợp chuyển nhượng ủy quyền, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất mẫu số 04/TK-SDDPNN theo Danh mục tại Phụ lục I phát hành kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Trước đây: chưa tồn tại quy định này.

…………………………..

Mời những ban tìm hiểu thêm nội dung rõ ràng của công văn tại file sau này!

Mới đây vào trong ngày thứ 7/12/2020, Tổng cụ Thuế đã phát hành Công văn 5189/TCT-CS về trình làng nội dung mới của Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản trị và vận hành thuế. Được biết thêm văn bản pháp lý này sẽ có được hiệu lực hiện hành bắt nguồn từ thời điểm ngày được phát hành chính thức. Sau đây, Wiki ADS sẽ trình làng nội dung rõ ràng của công văn này, xin mời những ban cùng tìm hiểu thêm.

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————– Số: 5189/TCT-CSV/v trình làng những nội dung mới của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định rõ ràng một số trong những điều của Luật quản trị và vận hành thuế. Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày thứ 7 tháng 12 năm 2020 Công văn 5189/TCT-CS

Kính gửi: Cục Thuế những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bạn đang xem: Công văn 5189/TCT-CS

Ngày 13/6/2019, Quốc hội khóa XIV đã trải qua Luật quản trị và vận hành thuế số 38/2019/QH14 với hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 7 năm 2020.

Ngày 19/10/2020, nhà nước đã phát hành Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định rõ ràng một số trong những điều của Luật quản trị và vận hành thuế, có hiệu lực hiện hành thi hành từ thời điểm ngày 5/12/2020.

Tổng cục Thuế trình làng những nội dung mới của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP và đề xuất kiến nghị những Cục Thuế khẩn trương tuyên truyền, phổ cập, thông tin cho cán bộ thuế và người nộp thuế trên địa phận quản trị và vận hành biết.

(Chi tiết nội dung rõ ràng theo Phụ lục đính kèm).

Trong quy trình thực thi, nếu có trở ngại vất vả, vướng mắc, đề xuất kiến nghị những Cục thuế kịp thời tổng hợp, phản ảnh về Tổng cục Thuế để được nghiên cứu và phân tích xử lý và xử lý./.

Nơi nhận: – Như trên;– Lãnh đạo Tổng cục Thuế;– Các Vụ, cty thuộc, trực thuộc TCT;– Lưu: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGĐặng Ngọc Minh

PHỤ LỤC Công văn 5189/TCT-CS

GIỚI THIỆU MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 126/2020/NĐ-CP NGÀY 19/10/2020 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

(Kèm theo công văn số 5189/TCT-CS ngày thứ 7/12/2020 của Tổng cục Thuế)

1. Về phạm vi kiểm soát và điều chỉnh

Nghị định này quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật quản trị và vận hành thuế vận dụng riêng với việc quản trị và vận hành nhiều chủng loại thuế, những khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước; trừ nội dung quy định về quản trị và vận hành thuế riêng với doanh nghiệp có thanh toán giao dịch thanh toán link, vận dụng hóa đơn, chứng từ, xử phạt vi phạm hành chính trong nghành nghề thuế và hóa đơn, xử phạt vi phạm hành chính trong nghành nghề hải quan (được quy định tại những Nghị định riêng theo Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 26/7/2019 của Thủ tướng nhà nước).

2. Về quản trị và vận hành thuế riêng với những người nộp thuế trong thời hạn tạm ngừng hoạt động và sinh hoạt giải trí, marketing thương mại

a) Về vị trí căn cứ xác lập thời hạn người nộp thuế tạm ngừng hoạt động và sinh hoạt giải trí, marketing thương mại hoặc hoạt động và sinh hoạt giải trí, marketing thương mại trở lại trước thời hạn quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 4

Điểm mới 1: Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật Quản lý thuế, Nghị định đã quy định riêng với những người nộp thuế là tổ chức triển khai, hộ marketing thương mại, thành viên marketing thương mại thuộc diện Đk marketing thương mại được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận đồng ý, thông tin hoặc yêu cầu tạm ngừng hoạt động và sinh hoạt giải trí, marketing thương mại hoặc hoạt động và sinh hoạt giải trí, marketing thương mại trở lại trước thời hạn thì thời hạn tạm ngừng marketing thương mại hoặc hoạt động và sinh hoạt giải trí, marketing thương mại trở lại trước thời hạn thực thi theo văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Cơ quan thuế không sở hữu và nhận văn bản Đk tạm ngừng marketing thương mại hoặc hoạt động và sinh hoạt giải trí, marketing thương mại trở lại trước thời hạn của người nộp thuế mà nhận văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp gửi đến.

Trước đây: Tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 95/năm trong năm này/TT-BTC quy định thời hạn tạm ngừng marketing thương mại hoặc hoạt động và sinh hoạt giải trí, marketing thương mại trở lại trước thời hạn thực thi theo văn bản Đk của người nộp thuế. Cơ quan thuế nhận văn bản Đk tạm ngừng marketing thương mại hoặc hoạt động và sinh hoạt giải trí, marketing thương mại trở lại trước thời hạn của tất khắp cơ thể nộp thuế.

Điểm mới 2: Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật Quản lý thuế. Nghị định đã quy định riêng với những người nộp thuế là tổ chức triển khai, hộ marketing thương mại, thành viên marketing thương mại không thuộc diện Đk marketing thương mại thì nộp văn bản Đk tạm ngừng marketing thương mại hoặc hoạt động và sinh hoạt giải trí, marketing thương mại trở lại trước thời hạn cho cơ quan thuế chậm nhất là 01 ngày thao tác trước lúc tạm ngừng hoạt động và sinh hoạt giải trí, marketing thương mại hoặc hoạt động và sinh hoạt giải trí, marketing thương mại trở lại trước thời hạn.

Trước đây: Tại Khoản 1 Điều 21 Thông tư số 95/năm trong năm này/TT-BTC quy định thời hạn là 15 ngày riêng với tổ chức triển khai và 01 ngày thao tác riêng với hộ mái ấm gia đình, nhóm thành viên, thành viên marketing thương mại.

Điểm mới 3: Bổ sung quy định thời hạn xử lý và xử lý và trả kết quả tạm ngừng hoạt động và sinh hoạt giải trí, marketing thương mại của cơ quan thuế cho những người dân nộp thuế là tổ chức triển khai, hộ marketing thương mại, thành viên marketing thương mại không thuộc diện Đk marketing thương mại.

Trước đây: Chưa có quy định này.

b) Về quản trị và vận hành thuế riêng với những người nộp thuế trong thời hạn tạm ngừng hoạt động và sinh hoạt giải trí, marketing thương mại quy định tại Khoản 2 Điều 4

Điểm mới: Sửa đổi quy định quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan thuế về quản trị và vận hành thuế và quyền hạn và trách nhiệm của người nộp thuế về thực thi trách nhiệm và trách nhiệm thuế trong thời hạn người nộp thuế tạm ngừng hoạt động và sinh hoạt giải trí, marketing thương mại.

Trước đây:

Tại Điều 14 Thông tư số 151/năm trước đó/TT-BTC sửa đổi điểm đ, Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày thứ 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số trong những điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của nhà nước (gọi chung là Thông tư số 156/2013/TT-BTC):

“đ) Người nộp thuế trong thời hạn tạm ngừng marketing thương mại không phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm thuế thì không phải nộp hồ sơ khai thuế của thời hạn tạm ngừng hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại. Trường hợp người nộp thuế tạm ngừng marketing thương mại không trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm…”

c) Bổ sung quy định người nộp thuế Đk thuế trực tiếp với cơ quan thuế không được Đk tạm ngừng hoạt động và sinh hoạt giải trí, marketing thương mại khi cơ quan thuế đã có Thông báo về việc người nộp thuế không hoạt động và sinh hoạt giải trí tại địa chỉ đã Đk tại Khoản 4 Điều 4.

Trước đây: Áp dụng quy định của quản trị và vận hành thuế riêng với những khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản trị và vận hành thuế quản trị và vận hành thu (được gọi chung là thuế).

3. Quản lý thu những khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước

Điểm mới: Căn cứ quy định về những khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước tại khoản 2 (do cơ quan quản trị và vận hành thuế quản trị và vận hành thu), khoản 3 (không do cơ quan quản trị và vận hành thuế quản trị và vận hành thu) tại Điều 3 Luật quản trị và vận hành thuế và quy định của Luật quản trị và vận hành thuế giao nhà nước vị trí căn cứ quy định của Luật này và quy định khác của pháp lý có tương quan quy định việc vận dụng quy định quản trị và vận hành khoản thu về thuế của Luật này để quản trị và vận hành thu riêng với những khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước tại khoản 4 Điều 151 của Luật quản trị và vận hành thuế, Nghị định đã quy định việc quản trị và vận hành thu những khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước tại Điều 5.

Trước đây: Chưa có quy định này.

4. Về Đk thuế

Điểm mới 1: Sửa đổi quy định về người nộp thuế là thành viên khi thay đổi thông tin về giấy chứng tỏ nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu thì ngày phát sinh thông tin thay đổi là 20 ngày (riêng những huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải hòn đảo là 30 ngày) Tính từ lúc ngày ghi trên giấy tờ chứng tỏ nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu (Khoản 2 Điều 6).

Trước đây: Luật Quản lý thuế quy định thời hạn nộp hồ sơ thay đổi thông tin Đk thuế là 10 ngày thao tác Tính từ lúc ngày phát sinh thay đổi.

Điểm mới 2: Sửa đổi quy định trách nhiệm của người nộp thuế trong việc thực thi những thủ tục về thuế với cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp trước lúc thay đổi địa chỉ trụ sở sang địa phận cấp tỉnh khác là được chuyển số thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế còn sót lại sau khoản thời hạn trích lập những quỹ đã tạm nộp nhưng chưa tới thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế để bù trừ với số phải nộp theo hồ sơ khai quyết toán thuế (Khoản 2 Điều 6).

Trước đây: Tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP không còn quy định người nộp thuế được chuyển những khoản này.

Điểm mới 3: Sửa đổi quy định trách nhiệm của người nộp thuế trong việc thực thi những thủ tục về thuế với cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp khi Phục hồi mã số thuế, về nguyên tắc là phải hoàn thành xong khá đầy đủ số tiền thuế và những khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước với cơ quan thuế trực tiếp. Trường hợp người nộp thuế có số tiền thuế và những khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước còn nợ nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đồng ý nộp dần tiền thuế nợ theo cam kết của người nộp thuế hoặc khoản tiền nợ đã được gia hạn nộp hoặc khoản tiền nợ không phải tính tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế thì người nộp thuế không phải hoàn thành xong trách nhiệm và trách nhiệm nợ thuế và những khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước khi Phục hồi mã số thuế (Khoản 4 Điều 6).

Trước đây: Tại Điều 20 Thông tư số 95/năm trong năm này/TT-BTC quy định người nộp thuế phải hoàn thành xong toàn bộ những số tiền nợ thuế và những khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

5. Về khai thuế, tính thuế

5.1. Về khai tương hỗ update hồ sơ khai thuế

Điểm mới 1: Sửa đổi quy định về khai tương hỗ update tờ khai quyết toán thuế thu nhập thành viên riêng với tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập từ tiền lương, tiền công thì đồng thời phải khai tương hỗ update tờ khai tháng, quý có sai, sót tương ứng (Điểm a Khoản 4 Điều 7).

Trước đây: Tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định: Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì chỉ khai tương hỗ update hồ sơ khai quyết toán thuế năm, không phải khai tương hỗ update tờ khai tháng, quý có sai, sót tương ứng.

Điểm mới 2: Sửa đổi quy định người nộp thuế chỉ được khai tương hỗ update tăng số thuế giá trị ngày càng tăng đề xuất kiến nghị hoàn khi chưa nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế tiếp theo và chưa nộp hồ sơ đề xuất kiến nghị hoàn thuế (Điểm b Khoản 4 Điều 7).

Trước đây: Căn cứ những quy định tai Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã được bố trí theo phía dẫn: Trường hợp chưa tới thời hạn khai thuế của kỳ tính thuế tiếp theo, người nộp thuế chưa nộp hồ sơ khai thuế để lấy số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau của kỳ tính thuế trước sang chỉ tiêu số thuế khấu trừ kỳ trước chuyển sang trên tờ khai chính thức của kỳ tính thuế tiếp theo và chưa nộp hồ sơ đề xuất kiến nghị hoàn thuế gửi cơ quan thuế thì được khai tương hỗ update tăng chỉ tiêu đề xuất kiến nghị hoàn trên tờ khai tương hỗ update của kỳ tính thuế đó.

Điểm mới 3: Sửa đổi quy định người nộp thuế được nộp hồ sơ khai tương hỗ update cho từng hồ sơ khai thuế nếu phát hiện hồ sơ khai thuế lần đầu đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót nhưng chưa hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót (Khoản 4 Điều 7).

Trước đây: Tại Điểm a Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định: Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai tương hỗ update hồ sơ khai thuế.

5.2. Về khai thuế giá trị ngày càng tăng (trừ thuế giá trị ngày càng tăng từ hoạt động và sinh hoạt giải trí xổ số kiến thiết, sản xuất điện, hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại của hộ marketing thương mại, thành viên cho thuế tài sản)

Điểm mới 1: Bổ sung quy định người nộp thuế phải lập hồ sơ khai thuế GTGT riêng riêng với khoản thu hộ cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hợp đồng hợp tác marketing thương mại không xây dựng pháp nhân riêng (Điểm a, c, đ Khoản 2 Điều 7).

Trước đây: Chưa có quy định này.

Điểm mới 2: Sửa đổi quy định người nộp thuế phải lập hồ sơ khai thuế GTGT riêng riêng với từng dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư thuộc diện được hoàn thuế giá trị ngày càng tăng và nộp tại cơ quan thuế nơi có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư; đồng thời phải bù trừ số thuế GTGT của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho từng dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư với số thuế GTGT phải nộp (nếu có) của hoạt động và sinh hoạt giải trí, marketing thương mại đang thực thi cùng thời gian tính thuế.

Trường hợp Chủ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư giao Ban quản trị và vận hành dự án công trình bất Động sản và Chi nhánh tại địa phương cấp tỉnh khác địa phương nơi Chủ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư đóng trụ sở chính thay mặt Chủ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư trực tiếp quản trị và vận hành một hoặc nhiều dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư tại nhiều địa phương thì Ban quản trị và vận hành dự án công trình bất Động sản và Chi nhánh phải lập hồ sơ khai thuế riêng riêng với từng dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư nộp cho cơ quan thuế nơi có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư và phải bù trù số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư với số thuế GTGT phải nộp của toàn bộ những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt marketing thương mại cùng thời gian tính thuế của Chủ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư và Chi nhánh.

Khi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư để xây dựng doanh nghiệp đã hoàn thành xong và hoàn tất những thủ tục về Đk marketing thương mại, Đk nộp thuế, cơ sở marketing thương mại là chủ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư phải tổng hợp số thuế giá trị ngày càng tăng phát sinh, số thuế giá trị ngày càng tăng đã hoàn, số thuế giá trị ngày càng tăng không được hoàn của dự án công trình bất Động sản để chuyển giao cho doanh nghiệp mới xây dựng để doanh nghiệp mới thực thi kê khai, nộp thuế và đề xuất kiến nghị hoàn thuế giá trị ngày càng tăng theo quy định với cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp.

(Điểm d khoản 2 Điều 7 và điểm a khoản 1 Điều 11).

Trước đây:

– Điểm b khoản 2 Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của nhà nước đã được sửa đổi, tương hỗ update tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/năm trong năm này/NĐ-CP: Cơ sở marketing thương mại đang hoạt động và sinh hoạt giải trí thuộc đối tượng người dùng nộp thuế giá trị ngày càng tăng theo phương pháp khấu trừ có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới (trừ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư xây dựng nhà để bán) tại địa phận tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đang trong quy trình góp vốn đầu tư chưa thành lập và sinh hoạt giải trí, chưa Đk marketing thương mại, chưa Đk thuế thì số thuế giá trị ngày càng tăng nguồn vào bù trừ với số thuế giá trị ngày càng tăng phải nộp của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại tại trụ sở chính, sau khoản thời hạn bù trừ nếu số thuế giá trị ngày càng tăng của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho góp vốn đầu tư còn sót lại từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị ngày càng tăng cho dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này. Cơ sở marketing thương mại phải kê khai, lập hồ sơ hoàn thuế riêng riêng với dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư.

– Tại Điểm c Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC và Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC đã được sửa đổi, tương hỗ update tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/năm trong năm này/TT-BTC hướng dẫn:

“Người nộp thuế thuộc đối tượng người dùng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư tại địa phận tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng nơi đóng trụ sở chính, đang trong quy trình góp vốn đầu tư thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư và phải bù trừ số thuế giá trị ngày càng tăng của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư với thuế giá trị ngày càng tăng của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại đang thực thi. Sau khi bù trừ nếu có số thuế giá trị ngày càng tăng của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mà không được bù trừ hết theo mức quy định của pháp lý về thuế GTGT thì được hoàn thuế giá trị ngày càng tăng cho dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư.

Người nộp thuế có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư và nộp tại cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp nơi đóng trụ sở chính. Trường hợp người nộp thuế có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư tại địa phận tỉnh, thành phố trực thuộc TW khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đang trong quy trình góp vốn đầu tư chưa thành lập và sinh hoạt giải trí, chưa Đk marketing thương mại, chưa Đk thuế, thì người nộp thuế lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư và nộp tại cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp nơi đóng trụ sở chính. Trường hợp người nộp thuế có quyết định hành động xây dựng những Ban Quản lý dự án công trình bất Động sản hoặc Trụ sở đóng tại những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính để thay mặt người nộp thuế trực tiếp quản trị và vận hành một hoặc nhiều dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư tại nhiều địa phương, Ban Quản lý dự án công trình bất Động sản, Trụ sở có con dấu theo quy định của pháp lý, lưu giữ sổ sách chứng từ theo quy định của pháp lý về kế toán, có tài năng khoản gửi tại ngân hàng nhà nước, đã Đk thuế và được cấp mã số thuế thì Ban Quản lý dự án công trình bất Động sản, Trụ sở phải lập hồ sơ khai thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi Đk thuế.

Khi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư để xây dựng doanh nghiệp đã hoàn thành xong và hoàn tất những thủ tục về Đk marketing thương mại, Đk nộp thuế, cơ sở marketing thương mại là chủ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư phải tổng hợp số thuế giá trị ngày càng tăng phát sinh, số thuế giá trị ngày càng tăng đã hoàn, số thuế giá trị ngày càng tăng không được hoàn của dự án công trình bất Động sản để chuyển giao cho doanh nghiệp mới xây dựng để doanh nghiệp mới thực thi kê khai, nộp thuế và đề xuất kiến nghị hoàn thuế giá trị ngày càng tăng theo quy định với cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp.

Trường hợp người nộp thuế có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư và phải thực thi bù trừ số thuế giá trị ngày càng tăng của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư với thuế giá trị ngày càng tăng của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại đang thực thi thì việc kê khai thuế giá trị ngày càng tăng của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư theo tháng hay quý được thực thi cùng với việc kê khai thuế giá trị ngày càng tăng của trụ sở chính.”

Điểm mới 3: Sửa đổi quy định người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế GTGT trong trường hợp chỉ có hoạt động và sinh hoạt giải trí, marketing thương mại thuộc đối tượng người dùng không chịu thuế theo quy định của pháp lý về thuế giá trị ngày càng tăng, doanh nghiệp chế xuất chỉ có hoạt động và sinh hoạt giải trí xuất khẩu (Điểm a, c Khoản 3 Điều 7).

Trước đây:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC, Tổng cục Thuế được bố trí theo phía dẫn: Trường hợp người nộp thuế chỉ sản xuất marketing thương mại thành phầm & hàng hóa dịch vụ không chịu thuế GTGT thì không phải kê khai, nộp thuế GTGT. Trường hợp nếu phát sinh bán thành phầm hóa dịch vụ thuộc đối tượng người dùng chịu thuế GTGT (ví dụ: thanh lý tài sản,..) thì người nộp thuế sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế và nộp thuế theo quy định.

Điểm mới 4: Sửa đổi quy định khai thuế GTGT theo quý riêng với lệch giá của thành phầm công nghiệp tương hỗ thuộc Danh mục thành phầm công nghiệp tương hỗ ưu tiên tăng trưởng có lệch giá trên 50 tỷ VNĐ/năm (Điều 9).

Trước đây:

Tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 21/năm trong năm này/TT-BTC quy định: Người nộp thuế thực thi khai thuế GTGT theo quý riêng với Doanh thu của thành phầm công nghiệp tương hỗ thuộc Danh Mục thành phầm công nghiệp tương hỗ ưu tiên tăng trưởng (không phân biệt có lệch giá trên hay dưới 50 tỷ VNĐ/năm).

Điểm mới 5: Sửa đổi quy định rõ thuế giá trị ngày càng tăng là loại thuế khai theo tháng, quý, từng lần phát sinh. Trường hợp người nộp thuế khai thuế theo tháng đủ Đk khai thuế theo quý thì được lựa chọn chuyển sang khai thuế theo quý hoặc tiếp tục khai thuế theo tháng. Thời kỳ khai thuế tháng/quý ổn định trọn năm dương lịch, trường hợp đang khai tháng đủ Đk khai quý và chuyển sang khai quý thì phải có văn bản gửi cơ quan thuế, trường hợp đang khai thuế GTGT theo quý phát hiện không đủ Đk khai theo quý thì không phải nộp lại hồ sơ khai thuế theo tháng của những quý trước đó nhưng phải nộp Bản xác lập số tiền thuế phải nộp theo tháng tăng thêm so với số đã kê khai theo quý và phải tính tiền chậm nộp (Điều 9).

Trước đây:

– Tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 91/năm trước đó/NĐ-CP chỉ quy định về nguyên tắc vận dụng riêng với những người nộp thuế phục vụ Đk có tổng lệch giá của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ của năm trước đó liền kề từ 50 tỷ VNĐ trở xuống.

– Tại Điều 15 Thông tư số 151/năm trước đó/TT-BTC ngày 10/10/năm trước đó của Bộ Tài chính hướng dẫn: thời kỳ khai thuế tháng/quý ổn định trọn năm dương lịch và theo chu kỳ luân hồi ổn định 3 năm, trường hợp đủ Đk khai quý nhưng muốn khai tháng thì phải có văn bản gửi cơ quan thuế, trường hợp đang khai thuế GTGT theo quý phát hiện không đủ Đk khai theo quý thì Tính từ lúc năm tiếp theo liền kề của năm phát hiện cho tới hết chu kỳ luân hồi ổn định, người nộp thuế phải thực thi khai thuế theo tăng.

Điểm mới 6: Sửa đổi quy định trường hợp người nộp thuế hạch toán triệu tập tại trụ sở chính nhưng có cty phụ thuộc, khu vực marketing thương mại tại cty hành chính cấp tỉnh khác nơi có trụ sở chính thì người nộp thuế khai thuế tại trụ sở chính và tính thuế, phân loại trách nhiệm và trách nhiệm thuế phải nộp theo từng địa phương nơi được hưởng thu nhập ngân sách nhà nước (Khoản 2 Điều 11).

Trước đây:

– Tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn: Trường hợp cơ sở sản xuất trực thuộc khác tỉnh không trực tiếp bán thành phầm, không phát sinh lệch giá và không thực thi hạch toán kế toán khai triệu tập tại trụ sở chính nhưng phải tính phân loại thuế phải nộp cho địa phương nơi đóng trụ sở.

– Tại Điểm b, c Khoản 11 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC và Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/năm ngoái/TT-BTC hướng dẫn: Khai thuế GTGT tại địa phương nơi phát sinh hoạt động và sinh hoạt giải trí riêng với: hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại xây dựng, lắp ráp, bán thành phầm chuyển nhượng ủy quyền bất động sản vãng lai ngoại tỉnh (lệch giá dưới 1 tỷ VNĐ; trừ: dự án công trình bất Động sản marketing thương mại bất động sản, khu công trình xây dựng liên tỉnh), Chủ dự án công trình bất Động sản ODA thuộc diện không được hoàn thuế GTGT và Nhà thầu quốc tế thực thi dự án công trình bất Động sản ODA thuộc diện được hoàn thuế GTGT (trừ trường hợp dự án công trình bất Động sản liên tỉnh).

Điểm mới 7: Sửa đổi quy định về khu vực nộp hồ sơ khai thuế giá trị ngày càng tăng riêng với toàn bộ hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền bất động sản của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư hạ tầng, nhà để chuyển nhượng ủy quyền (gồm có cả trường hợp có thu tiền ứng trước của người tiêu dùng theo tiến độ) tại địa phận cấp tỉnh khác với nơi người nộp thuế đóng trụ sở đó đó là cơ quan thuế nơi có hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền bất động sản (điểm b Khoản 1 Điều 11).

Trước đây: Tại điểm c Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định: Trường hợp người nộp thuế có dự án công trình bất Động sản marketing thương mại bất động sản ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, có xây dựng cty trực thuộc (Trụ sở, Ban quản trị và vận hành dự án công trình bất Động sản…) thì người nộp thuế phải thực thi Đk thuế và nộp thuế theo phương pháp khấu trừ riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại bất động sản với cơ quan thuế địa phương nơi phát sinh hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại bất động sản. Trường hợp người nộp thuế không xây dựng cty trực thuộc (Trụ sở, Ban quản trị và vận hành dự án công trình bất Động sản…) thì người nộp thuế khai và nộp thuế tại cơ quan thuế quản trị và vận hành trụ sở chính.

Điểm mới 8: Sửa đổi quy định về hồ sơ khai thuế riêng với từng phương pháp khai thuế GTGT, trong số đó: bỏ Bảng kê thuế GTGT đã nộp vãng lai ngoại tỉnh mẫu số 01-5/GTGT và Thông báo quy đổi kỳ khai thuế GTGT từ quý sang tháng mẫu số 07/GTGT. Bổ sung Văn bản đề xuất kiến nghị thay đổi kỳ tính thuế từ thời điểm tháng sang quý mẫu số 01/ĐK-TĐKTT và Bản xác lập số tiền thuế phải nộp theo tháng tăng thêm so với số đã kê khai theo quý mẫu số 02/XĐ-PNTT (Danh mục hồ sơ khai thuế tại Phụ lục I phát hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP)

Trước đây:

– Tại Điểm b Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 12/năm ngoái/NĐ-CP quy định hồ sơ khai thuế giá trị ngày càng tăng tháng, quý, lần phát sinh là Tờ khai thuế giá trị ngày càng tăng tháng, quý, lần phát sinh.

– Tại Điểm e Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/năm ngoái/TT-BTC hướng dẫn hồ sơ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tại trụ sở chính trong trường hợp có hoạt động và sinh hoạt giải trí vãng lai ngoại tỉnh phải gồm có Bảng kê thuế GTGT đã nộp vãng lai ngoại tỉnh mẫu số 01-5/GTGT.

– Tại Điều 15 Thông tư số 151/năm trước đó/TT-BTC hướng dẫn trường hợp quy đổi kỳ tính thuế từ thời điểm tháng sang quý phải có Thông báo quy đổi kỳ khai thuế GTGT từ quý sang tháng mẫu số 07/GTGT. Riêng Thông báo vận dụng phương pháp tính thuế GTGT mẫu số 06/GTGT đã bãi bỏ theo Thông tư số 93/2017/TT-BTC.

5.3. Về khai thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng (trừ thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng từ hoạt động và sinh hoạt giải trí xổ số kiến thiết)

Điểm mới: Bổ sung hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng riêng cho cơ sở sản xuất, pha chế xăng sinh học (Danh mục hồ sơ khai thuế tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP).

Xem thêm: Chọn tuổi xông đất thời điểm đầu xuân mới Tết Tân Sửu 2021 Chọn tuổi và trang phục xông đất thời điểm đầu xuân mới 2021

Trước đây: Theo quy định tại Nghị định số 14/2019/NĐ-CP ngày thứ nhất/02/2019 của nhà nước chưa tồn tại quy định hồ sơ khai thuế riêng cho cơ sở sản xuất, pha chế xăng sinh học mà sử dụng chung với hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng chung của toàn bộ những món đồ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng.

5.4. Về khai thuế thu nhập doanh nghiệp (trừ thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động và sinh hoạt giải trí tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí):

Điểm mới 1: Sửa đổi quy định kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo lần phát sinh riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền bất động sản, Từ đó khai thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền bất động sản theo làn phát sinh chỉ bắt buộc với những người nộp thuế tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp tỷ suất trên lệch giá theo quy định của pháp lý về thuế thu nhập doanh nghiệp (Điểm e Khoản 4 Điều 8).

Trước đây: Tại Điều 16 Thông tư số 151/năm trước đó/TT-BTC quy định: Khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền bất động sản vận dụng riêng với doanh nghiệp không còn hiệu suất cao marketing thương mại bất động sản và doanh nghiệp có hiệu suất cao marketing thương mại bất động sản nếu có nhu yếu.

Điểm mới 2: Sửa đổi quy định về trách nhiệm và trách nhiệm tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý, Từ đó tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 03 quý thời điểm đầu xuân mới tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm vận dụng bắt nguồn từ kỳ tính thuế năm 2021. Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 03 quý thời điểm đầu xuân mới thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu Tính từ lúc ngày tiếp theo ngày ở đầu cuối của thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 03 đến ngày nộp số thuế không đủ vào ngân sách nhà nước (Điểm b Khoản 6 Điều 8).

Trước đây: Tại Khoản 6 Điều 4 Nghị định số 91/năm trước đó/NĐ-CP và Điều 17 Thông tư 151/năm trước đó/TT-BTC quy định trường hợp tổng số bốn lần tạm nộp thấp hơn từ 20% trở lên so với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán thì doanh nghiệp phải nộp lãi chậm nộp riêng với phần chênh lệch từ 20% trở lên giữa số tạm nộp với số quyết toán tính từ thời điểm ngày tiếp theo ngày ở đầu cuối của thời hạn nộp thuế quý bốn của doanh nghiệp đến ngày thực nộp số thuế không đủ so với số quyết toán.

Điểm mới 3: Sửa đổi quy định về tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với những người nộp thuế có thực thi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư hạ tầng, nhà để chuyển nhượng ủy quyền hoặc cho thuê mua, có thu tiền ứng trước của người tiêu dùng theo tiến độ phù phù thích hợp với quy định của pháp lý thì tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý theo tỷ suất 1% trên số tiền thu được (Điểm b Khoản 6 Điều 8).

Trước đây: Tại Điều 16 Thông tư số 151/năm trước đó/TT-BTC quy định: Doanh nghiệp tạm nộp thuế theo lệch giá trừ ngân sách (nếu doanh nghiệp xác lập được ngân sách tương ứng với lệch giá đã ghi nhận) hoặc theo tỷ suất 1% trên lệch giá thu được tiền (nếu doanh nghiệp chưa xác lập được ngân sách tương ứng với lệch giá).

Điểm mới 4: Bổ sung quy định về khai thuế thu nhập doanh nghiệp tại nơi có cty phụ thuộc, khu vực marketing thương mại có thu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp tại cơ quan thuế nơi có hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại khác tỉnh, thành phố nơi có trụ sở chính (Điểm h Khoản 1 Điều 11).

Trước đây: Tại Điều 16 Thông tư số 151/năm trước đó/TT-BTC quy định: Người nộp thuế khai triệu tập tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại nơi có trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.

Điểm mới 5: Sửa đổi quy định công ty quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh thực thi khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, rõ ràng:

– Người nộp thuế tự xác lập số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý, nộp hồ sơ khai quyết toán năm và quyết toán đến thời gian giải thể, phá sản, chấm hết hoạt động và sinh hoạt giải trí, chấm hết hợp đồng hoặc tổ chức triển khai lại doanh nghiệp đến cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp công ty bảo mật thông tin an ninh công ty Quốc phòng và nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo quy định tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

– Về hồ sơ khai quyết toán: Thực hiện theo quy định tại Điểm 7 Phụ Lục I phát hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

Trước đây: Tại Điểm b Khoản 2 mục II Thông tư liên tịch số 85/2005/TTLT/BTC-BCA ngày 26/9/2005; Khoản 2 Điều 3 Thông tư liên tịch số 206/năm trước đó/BTC-BQP ngày 24/12/năm trước đó quy định:

– Các công ty bảo mật thông tin an ninh thuộc Bộ Công an, công ty quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng (Công ty bảo mật thông tin an ninh, quốc phòng) có phát sinh thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất và phục vụ thành phầm, dịch vụ công ích và thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại thành phầm, thành phầm & hàng hóa, dịch vụ khác tự xác lập số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và nộp về thông tin tài khoản của Bộ Công an, Cục Tài chính – Bộ Quốc phòng.

– Hàng quý, Cục Tài chính – Bộ Công an, Cục Tài chính – Bộ Quốc phòng lập bảng kê số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp theo quý của Công ty bảo mật thông tin an ninh, quốc phòng gửi Tổng cục Thuế, đồng thời nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty bảo mật thông tin an ninh, quốc phòng vào Kho bạc Nhà nước đồng cấp với cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp Công ty bảo mật thông tin an ninh, quốc phòng.

– Hàng năm, Cục Tài chính – Bộ Công an, Cục Tài chính – Bộ Quốc phòng tổng hợp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp gửi Tổng cục Thuế, đồng thời nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp sau quyết toán của Công ty bảo mật thông tin an ninh, quốc phòng vào Kho bạc Nhà nước đồng cấp với Cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp Công ty bảo mật thông tin an ninh, quốc phòng. Thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp sau quyết toán vào ngân sách nhà nước chậm nhất là ngày 30/6 năm tiếp theo.

Điểm mới 6: Bổ sung Phụ lục 03-3D/TNDN; 03-8A/TNDN; 03- 8B/TNDN; 03-8C/TNDN; 03-9/TNDN kèm theo Tờ khai quyết toán 03/TNDN (Danh mục hồ sơ khai thuế tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP).

5.5. Về khai thuế tài nguyên (trừ thuế tài nguyên từ hoạt động và sinh hoạt giải trí tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí):

Điểm mới: Bổ sung quy định khai thác tài nguyên không thường xuyên đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoặc không thuộc trường hợp phải cấp phép theo quy định của pháp lý khai theo từng lần phát sinh (Điểm d khoản 4 Điều 8).

Trước đây: Chưa có quy định này.

5.6. Về khai những khoản thuế, khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước từ hoạt động và sinh hoạt giải trí tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí (Khai theo tháng tại điểm e khoản 1 Điều 8; Khai theo quý tại điểm đ khoản 1 Điều 8; Khai theo từng lần phát sinh tại điểm p., q, r, s khoản 4 Điều 8; Khai theo từng lần xuất bản tại khoản 5 Điều 8; Khai quyết toán tại điểm h khoản 6 Điều 8):

Điểm mới 1: Sửa đổi thời hạn kê khai, nộp thuế riêng với một số trong những trường hợp sau:

– Thời hạn khai, nộp khoản phụ thu và thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính từ tiền kết dư của phần dầu để lại của hoạt động và sinh hoạt giải trí dầu khí của Liên doanh Vietsovpetro tại Lô 09.1 chậm nhất là ngày thứ 10 Tính từ lúc ngày Hội đồng Liên doanh quyết định hành động số tiền kết dư của phần dầu để lại theo Nghị quyết từng kỳ họp Hội đồng Liên doanh nhưng không chậm hơn ngày 31 tháng 12 thường niên (Điểm r Khoản 4 Điều 8).

– Đối với những khoản thuế và khoản thu khác từ hoạt động và sinh hoạt giải trí tìm kiếm, thăm dò, tăng trưởng mỏ và khai thác khí vạn vật thiên nhiên thuộc loại khai theo tháng: thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm thuế theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 (Điểm e Khoản 4 Điều 8).

Trước đây:

– Tại Điểm b Khoản 2 Điều 25 Thông tư số 176/năm trước đó/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thời hạn khai, nộp khoản phụ thu và thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính từ tiền kết dư của phần dầu để lại của hoạt động và sinh hoạt giải trí dầu khí của Liên doanh Vietsovpetro tại Lô 09.1 chậm nhất là ngày thứ 20 Tính từ lúc ngày Hội đồng Liên doanh quyết định hành động số tiền kết dư của phần dầu để lại theo Nghị quyết từng kỳ họp Hội đồng Liên doanh nhưng không chậm hơn ngày 31 tháng 12 thường niên.

– Tại Điểm b Khoản 1 Điều 12, Điểm b Khoản 1 Điều 20 Thông tư số 36/năm trong năm này/TT-BTC và Điểm a Khoản 2 Điều 25 Thông tư số 176/năm trước đó/TT-BTC hướng dẫn thời hạn nộp hồ sơ khai, nộp thuế tạm tính riêng với những khoản thuế và khoản thu khác từ hoạt động và sinh hoạt giải trí tìm kiếm, thăm dò, tăng trưởng mỏ và khai thác khí vạn vật thiên nhiên chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng xuất hóa đơn bán khí.

Điểm mới 2: Bổ sung quy định khu vực nộp hồ sơ khai thuế riêng với những khoản thuế, khoản thu thuộc ngân sách nhà nước từ hoạt động và sinh hoạt giải trí tìm kiếm thăm dò, tăng trưởng mỏ và khai thác dầu khí: Người điều hành quản lý, doanh nghiệp link kinh doanh, công ty điều hành quản lý chung nộp hồ sơ khai thuế và những khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước phát sinh từ hoạt động và sinh hoạt giải trí tìm kiếm thăm dò, tăng trưởng mỏ và khai thác dầu khí tại cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp người nộp thuế; Công ty mẹ – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nộp hồ sơ khai những khoản thu thuộc ngân sách nhà nước phát sinh từ hoạt động và sinh hoạt giải trí dầu khí theo quy định của nhà nước tại quy định quản trị và vận hành tài chính của Công ty mẹ – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp người nộp thuế (Khoản 5 Điều 11).

Trước đây:

– Tại Điều 4 Thông tư số 36/năm trong năm này/TT-BTC ngày 26/2/năm trong năm này hướng dẫn khu vực Đk thuế, khai, nộp những khoản thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tài nguyên riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí khai thác, xuất bán dầu thô, khí vạn vật thiên nhiên (trừ Lô 09.1) và thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền phần quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí;

– Tại Điều 4 Thông tư số 22/2010/TT-BTC ngày 12/2/2010 hướng dẫn khu vực Đk thuế, khai, nộp phụ thu.

– Chưa có quy định về khu vực Đk thuế, khai, nộp những khoản thuế riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí khai thác, xuất bán dầu khí của Liên doanh Vietsovpetro tại Lô 09.1 và những khoản tiền lãi dầu khí nước gia chủ được chia, tiền hoa hồng dầu khí, tiền đọc và sử dụng tài liệu dầu khí.

5.7. Về khai thuế riêng với khoản thu từ cổ tức, lợi nhuận được chia (Điểm t Khoản 4 Điều 8)

Điểm mới: Thay đổi thời hạn khai cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước góp vốn đầu tư tại công ty Cp, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc nhà nước, địa phương làm đại diện thay mặt thay mặt chủ sở hữu phần vốn của nhà nước khi công ty Cp, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thực thi chi trả cổ tức, lợi nhuận là từng lần phát sinh theo quy định của Luật Quản lý thuế (10 ngày Tính từ lúc ngày phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm).

Trước đây: Tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 61/năm trong năm này/TT-BTC ngày 11/4/năm trong năm này của Bộ Tài chính quy định thời hạn khai cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước góp vốn đầu tư tại công ty Cp, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc nhà nước, địa phương làm đại diện thay mặt thay mặt chủ sở hữu phần vốn của nhà nước khi công ty Cp, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thực thi chi trả cổ tức, lợi nhuận trong thời hạn 45 ngày Tính từ lúc ngày có thông tin chia cổ tức, lợi nhuận của công ty Cp, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

5.8. Về khai khoản thu từ lợi nhuận sau thuế còn sót lại sau khoản thời hạn trích lập những quỹ (Điểm c Khoản 6 Điều 8)

Điểm mới: Sửa đổi quy định tổng số lợi nhuận sau thuế còn sót lại sau khoản thời hạn trích lập những quỹ đã tạm nộp của 03 quý thời điểm đầu xuân mới tính thuế không được thấp hơn 75% số lợi nhuận sau thuế còn sót lại sau khoản thời hạn trích lập những quỹ theo quyết toán năm vận dụng bắt nguồn từ kỳ tính thuế năm 2021.

Trước đây: Tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 61/năm trong năm này/TT-BTC quy định tổng số lợi nhuận sau thuế còn sót lại sau khoản thời hạn trích lập những quỹ đã tạm nộp của năm tài chính không thấp hơn 80% số lợi nhuận sau thuế còn sót lại sau khoản thời hạn trích lập những quỹ phải nộp theo quyết toán năm.

5.9. Về khai thuế riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí khai thác tài sản bảo vệ (Điểm b Khoản 5 Điều 7, Điểm b Khoản 2 Điều 8)

Điểm mới: Bổ sung quy định tổ chức triển khai tín dụng thanh toán hoặc bên thứ ba được tổ chức triển khai tín dụng thanh toán ủy quyền phát sinh hoạt động và sinh hoạt giải trí khai thác tài sản bảo vệ (TSBĐ) trong thời hạn chờ xử lý, tài sản bảo vệ vẫn thuộc quyền sở hữu của người tiêu dùng vay là tổ chức triển khai, doanh nghiệp thì tổ chức triển khai tín dụng thanh toán hoặc bên thứ ba được tổ chức triển khai tín dụng thanh toán ủy quyền thực thi khai thuế theo quý riêng với thuế giá trị ngày càng tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập thành viên. Cụ thể:

– Nộp tờ khai thuế thuế giá trị ngày càng tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập thành viên riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí khai thác TSBĐ trong thời hạn chờ xử lý theo mẫu số 01/TSBĐ (tại Danh mục hồ sơ khai thuế theo Phụ lục 1 phát hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP).

– Bảng kê rõ ràng thuế thuế giá trị ngày càng tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập thành viên riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí khai thác TSBĐ trong thời hạn chờ xử lý theo mẫu số 01/TC-TSBĐ (tại Danh mục hồ sơ khai thuế theo Phụ lục 1 phát hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP).

Trước đây: Chưa có quy định hồ sơ khai thuế riêng dành riêng cho tổ chức triển khai tín dụng thanh toán hoặc bên thứ ba được tổ chức triển khai tín dụng thanh toán ủy quyền khai thay người nộp thuế có tài năng sản bảo vệ mà khai thuế cùng với hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại của Tổ chức tín dụng thanh toán hoặc bên thứ ba được tổ chức triển khai tín dụng thanh toán ủy quyền.

5.10. Về khai thuế riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí xổ số kiến thiết

Điểm mới 1: Bổ sung quy định người nộp thuế có nhiều hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại trong số đó có hoạt động và sinh hoạt giải trí xổ số kiến thiết thiết kế, xổ số kiến thiết điện toán thì phải lập hồ sơ khai thuế giá trị ngày càng tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng, lợi nhuận sau thuế riêng cho hoạt động và sinh hoạt giải trí xổ số kiến thiết thiết kế, xổ số kiến thiết điện toán (Điểm a Khoản 2 Điều 7).

Trước đây: Chưa quy định về nộp hồ sơ khai thuế riêng riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí xổ số kiến thiết thiết kế, xổ số kiến thiết điện toán.

Điểm mới 2: Bổ sung quy định người nộp thuế có hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại xổ số kiến thiết điện toán phải nộp Bảng phân loại số thuế phải nộp (nếu có) theo từng địa phận cấp tỉnh nơi được hưởng thu nhập ngân sách nhà nước cho cơ quan thuế quản trị và vận hành trụ sở chính riêng với thuế giá trị ngày càng tăng, tiêu thụ đặc biệt quan trọng, thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế còn sót lại sau khoản thời hạn trích lập những quỹ của hoạt động và sinh hoạt giải trí xổ số kiến thiết điện toán (Khoản 2 Điều 11).

Trước đây: Quy định về phân loại thuế giá trị ngày càng tăng, tiêu thụ đặc biệt quan trọng, thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế còn sót lại sau khoản thời hạn trích lập những quỹ riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại xổ số kiến thiết điện toán thực thi theo quy định tại Nghị định số 122/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2017 quy định một số trong những nội dung đặc trưng về cơ chế quản trị và vận hành tài chính và nhìn nhận hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí riêng với doanh nghiệp marketing thương mại xổ số kiến thiết; Sở thanh toán giao dịch thanh toán sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán và Trung tâm lưu ký sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán Việt Nam; Thông tư số 01/năm trước đó/TT-BTC ngày 02/01/năm trước đó của Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách quản trị và vận hành tài chính riêng với doanh nghiệp marketing thương mại xổ số kiến thiết.

Điểm mới 3: Bổ sung Phụ lục bảng phân loại số thuế giá trị ngày càng tăng phải nộp cho những địa phương nơi được hưởng thu nhập riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại xổ số kiến thiết điện toán mẫu 01-3/GTGT; Phụ lục bảng phân loại số thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng phải nộp cho những địa phương nơi được hưởng thu nhập riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại xổ số kiến thiết điện toán mẫu số 01-3/TTĐB; Phụ lục bảng phân loại số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho những địa phương nơi được hưởng thu nhập riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại xổ số kiến thiết điện toán mẫu 03-8C/TNDN; Phụ lục bảng phân loại số lợi nhuận còn sót lại phải nộp cho những địa phương được hưởng thu nhập riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại xổ số kiến thiết điện toán mẫu 01-1/QT-LNCL (tại Danh mục hồ sơ khai thuế theo Phụ lục 1 phát hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP).

Trước đây: Mẫu biểu phân loại đã được quy định tại công văn số 4311/TCT-DNL ngày 04/10/năm trước đó của Tổng cục Thuế.

5.11. Về khai thuế riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất điện

Điểm mới: Sửa đổi quy định người nộp thuế có nhà máy sản xuất sản xuất điện (vận dụng riêng với nhiều chủng quy mô sản xuất điện) ở địa phận tỉnh, thành phố khác nơi có trụ sở chính thực thi nộp hồ sơ khai thuế giá trị ngày càng tăng tại cơ quan thuế nơi có nhà máy sản xuất sản xuất điện (điểm c Khoản 1 Điều 11).

Trước đây:

– Đối với hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất thủy điện: Theo quy định tại Điều 23 Thông tư số 156/2013/TT-BTC thì cơ sở sản xuất thủy điện thực thi khai thuế GTGT tại địa phương nơi đóng trụ sở chính và nộp thuế giá trị ngày càng tăng vào kho bạc địa phương nơi có nhà máy sản xuất sản xuất thủy điện.

– Đối với những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt sản xuất điện khác, trừ thủy điện: Thực hiện theo quy định tại điểm d Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC, người nộp thuế thực thi khai thuế giá trị ngày càng tăng tại trụ sở chính và nộp thuế giá trị ngày càng tăng cho địa phương nơi có cơ sở sản xuất theo tỷ suất 2% trên lệch giá theo giá chưa tồn tại thuế giá trị ngày càng tăng.

5.12. Về khai thuế bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên riêng với xăng dầu

Điểm mới 1: Sửa đổi quy định về người nộp thuế bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên riêng với xăng dầu là thương nhân đầu mối, cty phụ thuộc của thương nhân đầu mối, công ty con của thương nhân đầu mối và cty phụ thuộc của thương nhân đầu mối, trong số đó công ty con của thương nhân đầu mối được xác lập theo quy định tại Luật Doanh nghiệp (gồm có công ty con mà cty đầu mối nắm Cp chi phối trên 50% hoặc công ty con mà thương nhân đầu mối có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định hành động chỉ định hầu hết hoặc toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó hoặc có quyền quyết định hành động việc sửa đổi, tương hỗ update Điều lệ của công ty đó nhưng tỷ suất góp vốn của doanh nghiệp đầu mối thấp hơn 50%) (Khoản 4 Điều 11).

Trước đây: Theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của nhà nước; tại Điều 15 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày thứ 6/11/2013 của Bộ Tài chính thì người nộp thuế bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên riêng với xăng dầu là Công ty marketing thương mại xăng dầu đầu mối, Trụ sở của công ty đầu mối, cty thành viên hạch toán độc lập trực thuộc cty đầu mối; những Công ty Cp do cty đầu mối nắm Cp chi phối (trên 50% Cp) hoặc những Chi nhánh trực thuộc những cty thành viên, những Chi nhánh trực thuộc những Công ty Cp.

Với quy định này, chỉ những công ty con mà cty đầu mối nắm Cp chi phối trên 50% mới thuộc đối tượng người dùng phải khai, nộp thuế bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên. Trường hợp một Công ty vẫn phục vụ tiêu chuẩn là công ty con của doanh nghiệp đầu mối theo quy định tại Luật Doanh nghiệp (như vẫn vẫn đang còn quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định hành động chỉ định hầu hết hoặc toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó hoặc có quyền quyết định hành động việc sửa đổi, tương hỗ update Điều lệ của công ty đó) nhưng tỷ suất góp vốn của doanh nghiệp đầu mối thấp hơn 50% nên không thuộc đối tượng người dùng phải khai, nộp thuế bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.

Điểm mới 2: Bổ sung quy định về phân loại số thuế bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên phải nộp riêng với món đồ xăng dầu cho từng địa phương nơi có cty phụ thuộc đóng trụ sở trong trường hợp thương nhân đầu mối hoặc công ty của thương nhân đầu mối có cty phụ thuộc marketing thương mại tại địa phương khác tỉnh, thành phố trực thuộc TW với nơi thương nhân đầu mối, công ty con của thương nhân đầu mối đóng trụ sở mà cty phụ thuộc không hạch toán kế toán để khai riêng được thuế bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên (Khoản 4 Điều 11).

Trước đây: Chưa có quy định này.

Điểm mới 3: Bổ sung Phụ lục bảng phân loại số thuế bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên phải nộp cho những địa phương nơi được hưởng thu nhập riêng với xăng dầu (tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP).

Trước đây: Chưa có quy định này.

5.13. Về khai phí, lệ phí và những khoản thu khác do cơ quan đại diện thay mặt thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở quốc tế thực thi thu quy định tại Điều 12

Điểm mới: Bổ sung quy định Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan, cty thuộc Bộ Ngoại giao được ủy quyền thực thi kê khai phí, lệ phí và những khoản thu khác do những cty đại diện thay mặt thay mặt Việt Nam ở quốc tế thu được và nộp hồ sơ khai phí, lệ phí và những khoản thu khác cho cơ quan thuế nơi đóng trụ sở chính.

– Hồ sơ khai thuế, hồ sơ khai quyết toán thuế theo quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

– Thời hạn nộp hồ sơ khai quý và quyết toán thuế theo quy định tại Điều 44 Luật Quản lý thuế.

Trước đây: Không có quy định Bộ Ngoại giao phải thực thi nộp tờ khai theo quý, quyết toán năm riêng với khoản phí, lệ phí và những khoản thu khác do những cty đại diện thay mặt thay mặt Việt Nam ở quốc tế thu.

5.14. Về khai thuế thu nhập thành viên và thuế, những khoản thu khác của hộ marketing thương mại, thành viên cho thuê tài sản

a) Về hồ sơ khai thuế:

Điểm mới 1: Sửa đổi quy định tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập thành viên theo tháng, quý thì vẫn phải khai thuế (điểm b Khoản 3 Điều 7).

Trước đây: Theo quy định tại điểm a.1 khoản 1 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 thì tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập thành viên theo tháng, quý thì không phải khai thuế.

Điểm mới 2: Bổ sung quy định tổ chức triển khai hợp tác marketing thương mại với thành viên thì thành viên không trực tiếp khai thuế. Tổ chức có trách nhiệm khai thuế giá trị ngày càng tăng riêng với toàn bộ lệch giá của hoạt động và sinh hoạt giải trí hợp tác marketing thương mại theo quy định của pháp lý về thuế và quản trị và vận hành thuế của tổ chức triển khai mà không phân biệt hình thức phân loại kết quả hợp tác marketing thương mại, đồng thời khai thay và nộp thay thuế thu nhập thành viên cho thành viên hợp tác marketing thương mại. Trường hợp tổ chức triển khai hợp tác marketing thương mại với thành viên là hộ marketing thương mại, thành viên marketing thương mại theo quy định tại khoản 5 Điều 51 Luật Quản lý thuế, mà thành viên có ngành nghề đang hoạt động và sinh hoạt giải trí cùng với ngành nghề hợp tác marketing thương mại với tổ chức triển khai thì tổ chức triển khai và thành viên tự thực thi khai thuế tương ứng với kết quả thực tiễn hợp tác marketing thương mại theo quy định (Điểm c Khoản 5 Điều 7).

Trước đây: Căn cứ những quy định tại Thông tư số 92/năm ngoái/TT-BTC ngày 15/6/năm ngoái, Thông tư số 39/năm trước đó/TT-BTC, Tổng cục Thuế đã được bố trí theo phía dẫn: Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Grab Taxi (công ty Grab Taxi hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy mô hợp tác marketing thương mại trong nghành nghề vận tải lối đi bộ) như sau: Công ty khi ký hợp đồng hợp tác marketing thương mại với đối tác chiến lược (tổ chức triển khai, thành viên) nhận phần lệch giá được chia từ hoạt động và sinh hoạt giải trí vận tải lối đi bộ có trách nhiệm tính thuế giá trị ngày càng tăng 10% trên lệch giá được chia, kê khai nộp thuế giá trị ngày càng tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp trên lệch giá được chia. Đối với phần lệch giá của đối tác chiến lược là thành viên: Công ty khấu trừ thuế giá trị ngày càng tăng 3%, thuế thu nhập thành viên 1,5% đồng thời khai và nộp thuế thay cho thành viên; Đối với phần lệch giá của đối tác chiến lược là tổ chức triển khai: Tùy vào phương pháp kê khai thuế giá trị ngày càng tăng của đối tác chiến lược (trực tiếp, khấu trừ), Công ty có trách nhiệm lập hóa đơn tương ứng; vị trí căn cứ vào thực tiễn hợp đồng hợp tác, Công ty sẽ phân loại lệch giá cho đối tác chiến lược để Công ty và đối tác chiến lược kê khai thuế theo quy định.

từ khóa quan tâm: Sự khác lạ giữa Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 và Chỉ thị 19

Điểm mới 3: Sửa đổi quy định về tổ chức triển khai khai thuế thay và nộp thuế thay cho thành viên nhận cổ tức dẫn sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán; thành viên là cổ đông hiện hữu nhận thưởng dẫn sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán; thành viên được ghi nhận phần vốn tăng thêm do lợi tức ghi tăng vốn; thành viên góp vốn bằng bất động sản, phần vốn góp, sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán. Thời điểm khai thuế thay và nộp thuế thay được hiện khi thành viên phát sinh chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán cùng loại, chuyển nhượng ủy quyền vốn, rút vốn (Điểm d Khoản 5 Điều 7).

Trước đây: Tại Khoản 9, 10 Điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định: Cá nhân nhận cổ tức dẫn sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán; thành viên là cổ đông hiện hữu nhận thưởng dẫn sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán; thành viên được ghi nhận phần vốn tăng thêm do lợi tức ghi tăng vốn; thành viên góp vốn bằng bất động sản, phần vốn góp, sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán thì phải trực tiếp khai và nộp thuế thu nhập thành viên. Thời điểm thành viên trực tiếp khai được thực thi khi thành viên phát sinh chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán cùng loại, chuyển nhượng ủy quyền vốn, rút vốn thì phải trực tiếp khai và nộp thuế thu nhập thành viên.

Điểm mới 4: Bổ sung quy định riêng với tổ chức triển khai chi trả những khoản thưởng, tương hỗ đạt lệch giá, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi tương hỗ bằng tiền hoặc không bằng tiền khác cho thành viên là những hộ marketing thương mại, thành viên marketing thương mại nộp thuế theo phương pháp khoán thì tổ chức triển khai có trách nhiệm khai thuế thay và nộp thuế thay cho thành viên theo quy định (Điểm đ Khoản 5 Điều 7).

Trước đây: Chưa có quy định rõ ràng về yếu tố này. Để xử lý vướng mắc, vị trí căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 92/năm ngoái/TT-BTC ngày 15/6/năm ngoái, Tổng cục Thuế phát hành một số trong những công văn trong thời điểm tạm thời hướng dẫn tổ chức triển khai không khấu trừ thuế, không phải khai thay, nộp thay thuế cho thành viên trong trường hợp chiết khấu thương mại.

Điểm mới 5: Sửa đổi quy định bên mua bất động sản mà trong hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền bất động sản có thỏa thuận hợp tác bên mua là người nộp thuế thay cho bên bán (trừ trường hợp được miễn thuế, không phải nộp thuế hoặc trong thời điểm tạm thời chưa phải nộp thuế) thì bên mua có trách nhiệm khai thuế thay, nộp thuế thay cho bên bán theo quy định (Điểm g Khoản 5 Điều 7).

Trước đây: Tại khoản 11 Điều 2 Nghị định số 12/năm ngoái/NĐ-CP ngày 12/2/năm ngoái của nhà nước quy định trong hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền có thỏa thuận hợp tác bên mua là người nộp thuế thay cho bên bán thì bên mua có trách nhiệm khai thuế thay, nộp thuế thay cho bên bán, không loại trừ trường hợp được miễn thuế, không phải nộp thuế hoặc trong thời điểm tạm thời chưa phải nộp thuế.

b) Về nhiều chủng loại thuế khai theo tháng, khai theo quý, khai theo năm, khai theo từng lần phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm thuế và khai quyết toán thuế quy định tại Điều 8

Điểm mới 1:

Sửa đổi quy định về tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập thành viên thực thi khai thuế thu nhập thành viên theo tháng. Trường hợp tổ chức triển khai, thành viên chi trả thu nhập đủ Đk khai thuế giá trị ngày càng tăng theo quý thì được lựa chọn khai thuế thu nhập thành viên theo quý (Điểm a Khoản 1 Điều 8).

Trước đây: Tại Điểm a.2 Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định: Tổ chức, thành viên trả thu nhập phát sinh số thuế khấu trừ trong tháng của tối thiểu một loại tờ khai thuế thu nhập thành viên từ 50 triệu đồng trở lên khai thuế theo tháng, trừ trường hợp tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập thực thi khai thuế giá trị ngày càng tăng theo quý.

Điểm mới 2:

Sửa đổi quy định về thành viên có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện trực tiếp khai thuế được tự lựa chọn khai thuế thu nhập thành viên theo tháng hoặc quý (Điểm a, c Khoản 1 Điều 8).

Trước đây: Tại Khoản 3 Điều 21 Thông tư số 92/năm ngoái/TT-BTC quy định: Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công khai minh bạch thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quý.

Điểm mới 3:

Sửa đổi quy định về ủy quyền quyết toán thuế thu nhập thành viên riêng với thành viên là người lao động được điều chuyển từ tổ chức triển khai cũ đến tổ chức triển khai mới do tổ chức triển khai cũ thực thi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, quy đổi quy mô doanh nghiệp hoặc tổ chức triển khai cũ và tổ chức triển khai mới trong cùng một khối mạng lưới hệ thống thì tổ chức triển khai mới có trách nhiệm quyết toán thuế theo ủy quyền của thành viên riêng với tất cả phần thu nhập do tổ chức triển khai cũ chi trả và thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập thành viên do tổ chức triển khai cũ đã cấp cho những người dân lao động (nếu có) (Điểm d.1 Khoản 6 Điều 8).

Trước đây: Tại Thông tư số 92/năm ngoái/TT-BTC chỉ quy định người lao động được điều chuyển từ tổ chức triển khai cũ đến tổ chức triển khai mới do tổ chức triển khai cũ thực thi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, quy đổi quy mô doanh nghiệp thì tổ chức triển khai mới có trách nhiệm quyết toán thuế theo ủy quyền của thành viên riêng với tất cả phần thu nhập do tổ chức triển khai cũ chi trả. Tổng cục Thuế đã được bố trí theo phía dẫn người lao động được điều chuyển từ tổ chức triển khai cũ đến tổ chức triển khai mới trong cùng một khối mạng lưới hệ thống thì tổ chức triển khai mới có trách nhiệm quyết toán thuế theo ủy quyền của thành viên riêng với tất cả phần thu nhập do tổ chức triển khai cũ chi trả.

c) Về khu vực nộp hồ sơ khai thuế quy định tại Điều 11

Điểm mới 1: Bổ sung quy định về khu vực nộp hồ sơ khai thuế riêng với thành viên có thu nhập từ việc cho thuê bất động sản tại quốc tế tại cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp nơi thành viên cư trú (Điểm g khoản 6 Điều 11).

Trước đây: Chưa có quy định này.

Điểm mới 2: Bổ sung khái niệm nhà tại, nhà tại thương mại gồm có cả khu công trình xây dựng xây dựng, nhà tại đã được dự án công trình bất Động sản chuyển giao đưa vào sử dụng nhưng chưa cấp Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại và tài sản gắn sát trên đất theo quy định của pháp lý về nhà tại (Điểm đ.2 Khoản 6 Điều 11).

Trước đây: Khái niệm nhà tại, nhà tại thương mại được quy định tại văn bản pháp lý về nhà tại (Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 quy định rõ ràng hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở).

Điểm mới 3: Bổ sung quy định khu vực nộp hồ sơ khai thuế thu nhập thành viên riêng với thành viên có thu nhập tiền lương, tiền công tại hai nơi trở lên trong trường hợp vừa có thu nhập thuộc diện khai trực tiếp, vừa có thu nhập do tổ chức triển khai chi trả đã khấu trừ thì thành viên nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi có thu nhập nhập lớn số 1 trong năm (Điểm b.1 Khoản 7 Điều 11).

Trước đây: Tại Khoản 3 Điều 21 Thông tư số 92/năm ngoái/TT-BTC quy định: Các trường hợp có thu nhập từ hai nơi trở lên (không phân biệt trường hợp thành viên có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện tự khai đồng thời có thu nhập thuộc diện khấu trừ tại nguồn) thì nơi nộp hồ sơ quyết toán được xác lập theo theo nơi tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân mình, trường hợp không nơi nào tính giảm trừ cho bản thân mình thì xác lập theo Chi cục Thuế nơi thành viên cư trú.

d) Về những trường hợp cơ quan quản trị và vận hành thuế tính thuế, thông tin nộp thuế quy định tại Điều 13

Điểm mới 1: Bỏ thủ tục Thông báo nộp thuế thu nhập thành viên riêng với thành viên có thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền vốn, thành viên có thu nhập từ nhận cổ tức bằng Cp, lợi tức ghi tăng vốn khi chuyển nhượng ủy quyền (Khoản 1, 2 Điều 13).

Trước đây: Tại Phụ lục 02 Danh mục mẫu biểu riêng với thành viên marketing thương mại và mẫu biểu riêng với thuế thu nhập thành viên phát hành kèm theo Thông tư số 92/năm ngoái/TT-BTC ngày 15/6/năm ngoái của Bộ Tài chính quy định: Cơ quan thuế phải thông tin tiền thuế phải nộp riêng với những trường hợp thành viên có thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền vốn, thành viên có thu nhập từ nhận cổ tức bằng Cp, lợi tức ghi tăng vốn khi chuyển nhượng ủy quyền.

Điểm mới 2: Bổ sung quy định cơ quan thuế khi nhận được hồ sơ khai thuế thu nhập thành viên từ chuyển nhượng ủy quyền bất động sản của người nộp thuế có trách nhiệm gửi văn bản theo Mẫu 01/CCTT-TĐMN phát hành kèm theo Phụ lục II Nghị định 126/2020/NĐ-CP đề xuất kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền phục vụ thông tin địa chính làm vị trí căn cứ phát hành thông tin nộp tiền gửi cho những người dân nộp thuế trong thời hạn 03 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận hồ sơ khai thuế của người nộp thuế (Điểm c khoản 6 Điều 13).

Trước đây: chưa tồn tại quy định này.

Điểm mới 3: Bổ sung quy định thời hạn cơ quan thuế có văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền để kiểm soát và điều chỉnh, tương hỗ update thông tin riêng với trường hợp cơ quan thuế tiếp nhận phiếu chuyển thông tin để xác lập trách nhiệm và trách nhiệm tài chính về đất đai, quyết định hành động, thông tin, văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền không hợp pháp, không khá đầy đủ theo quy định (Khoản 8 Điều 13).

Trước đây: chưa tồn tại quy định này.

5.15. Về khai, tính, phát hành thông tin nộp tiền sử dụng đất

Điểm mới 1: Bổ sung quy định trách nhiệm của cơ quan thuế trong việc quản trị và vận hành thuế riêng với tiền sử dụng đất phát sinh trong khu kinh tế tài chính, khu công nghệ tiên tiến và phát triển cao sau khoản thời hạn nhận được Thông báo nộp tiền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm đôn đốc người nộp thuế nộp tiền vào NSNN đúng thời hạn, số tiền ghi trên thông tin; tính tiền chậm nộp, cưỡng chế nợ theo quy định của Luật Quản lý thuế (nếu có) và tổng hợp khá đầy đủ số thu tiền sử dụng đất vào văn bản báo cáo giải trình thu NSNN (Điểm b Khoản 12 Điều 13).

Trước đây: Chưa có quy định này.

Điểm mới 2: Sửa đổi bộ sưu tập thông tin nộp tiền sử dụng đất để vận dụng cho trường hợp được gia hạn, không được gia hạn, trường hợp thông tin lần đầu hoặc tương hỗ update, kiểm soát và điều chỉnh (Khoản 13 Điều 13 và Phụ lục II kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP).

Trước đây: Tại Thông tư số 76/năm trước đó/TT-BTC ngày 16/6/năm trước đó của Bộ Tài chính hướng dẫn một số trong những điều của Nghị định số 45/năm trước đó/NĐ-CP ngày 15/5/năm trước đó của nhà nước quy định mẫu số 01 Thông báo nộp tiền sử dụng đất và không phân biệt trường hợp được gia hạn, không được gia hạn, trường hợp thông tin lần đầu hoặc tương hỗ update, kiểm soát và điều chỉnh.

Điểm mới 3: Sửa đổi quy định về ngày phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm với ngân sách nhà nước (điểm b Khoản 6 Điều 10).

– Trường hợp được Nhà nước giao đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất là ngày quyết định hành động giao đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Trường hợp công nhận quyền sử dụng đất là thời gian văn phòng Đk đất đai gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế.

Trước đây:

– Tại khoản 4a Điều 24 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP quy định: “Ngày phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm với ngân sách nhà nước thực thi theo quy định của pháp lý”.

– Tại khoản 4a Điều 18 Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định: “Ngày phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm với ngân sách nhà nước riêng với trường hợp tổ chức triển khai kinh tế tài chính được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không trải qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất để thực thi dự án công trình bất Động sản là ngày quyết định hành động giao đất, được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có hiệu lực hiện hành thi hành. Trường hợp thời gian giao đất không đúng với thời gian ghi trong quyết định hành động giao đất thì ngày phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm với ngân sách nhà nước là ngày giao đất thực tiễn”.

Điểm mới 4: Bổ sung quy định thời hạn cơ quan tài chính phải xác lập những khoản mà người nộp thuế được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp gửi cơ quan thuế chậm nhất 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đk đất đai chuyển đến (Điểm b khoản 6 Điều 13).

Trước đây: chưa tồn tại quy định này.

Điểm mới 5: Bổ sung quy định thời hạn cơ quan thuế có văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền để kiểm soát và điều chỉnh, tương hỗ update thông tin riêng với trường hợp cơ quan thuế tiếp nhận phiếu chuyển thông tin để xác lập trách nhiệm và trách nhiệm tài chính về đất đai, quyết định hành động, thông tin, văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền không hợp pháp, không khá đầy đủ theo quy định (Khoản 8 Điều 13).

Trước đây: chưa tồn tại quy định này.

5.16. Về khai, tính, phát hành thông tin nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước

Điểm mới 1: Bổ sung quy định thời hạn nộp hồ sơ khai tiền thuê đất, thuê mặt nước trường hợp chưa tồn tại quyết định hành động cho thuê, hợp đồng cho thuê đất, thuê mặt nước: thời hạn nộp hồ sơ khai tiền thuê đất, thuê mặt nước chậm nhất là 30 ngày Tính từ lúc ngày sử dụng đất vào mục tiêu thuộc đối tượng người dùng phải thuê đất, thuê mặt nước (điểm b Khoản 5 Điều 10).

Trước đây: chưa tồn tại quy định này.

Điểm mới 2: Bổ sung quy định về khu vực nộp hồ sơ khai tiền thuê đất, thuê mặt nước riêng với trường hợp trong năm có sự thay đổi những yếu tố để xác lập trách nhiệm và trách nhiệm tài chính về tiền thuê đất, thuê mặt nước tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông nơi có đất thuộc đối tượng người dùng chịu thuế (điểm d, Khoản 7 Điều 11).

Trước đây: chưa tồn tại quy định này.

Điểm mới 3: Bổ sung quy định thời hạn cơ quan tài chính phải xác lập những khoản mà người nộp thuế được trừ vào tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp gửi cơ quan thuế chậm nhất 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đk đất đai chuyển đến (Điểm b Khoản 6 Điều 13).

Trước đây: chưa tồn tại quy định này.

Điểm mới 4: Bổ sung quy định cơ quan thuế khi nhận được hồ sơ khai tiền thuê đất, thuê mặt nước của người nộp thuế có trách nhiệm gửi văn bản theo Mẫu 01/CCTT-TĐMN phát hành kèm theo Phụ lục II Nghị định 126/2020/NĐ-CP đề xuất kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền phục vụ thông tin địa chính làm vị trí căn cứ phát hành thông tin nộp tiền thuê mặt đất, mặt nước gửi cho những người dân nộp thuế trong thời hạn 03 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận hồ sơ khai thuế của người nộp thuế (Điểm c Khoản 6 Điều 13).

Trước đây: chưa tồn tại quy định này.

Điểm mới 5: Bổ sung quy định thời hạn cơ quan thuế có văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền để kiểm soát và điều chỉnh, tương hỗ update thông tin riêng với trường hợp cơ quan thuế tiếp nhận phiếu chuyển thông tin để xác lập trách nhiệm và trách nhiệm tài chính về đất đai, quyết định hành động, thông tin, văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền không hợp pháp, không khá đầy đủ theo quy định (Khoản 8 Điều 13).

Trước đây: chưa tồn tại quy định này.

Điểm mới 6: Bổ sung quy định trách nhiệm của cơ quan thuế trong việc quản trị và vận hành thuế riêng với tiền thuê đất, thuê mặt nước phát sinh trong khu kinh tế tài chính, khu công nghệ tiên tiến và phát triển cao sau khoản thời hạn nhận được Thông báo nộp tiền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm đôn đốc người nộp thuế nộp tiền vào NSNN đúng thời hạn, số tiền ghi trên thông tin; tính tiền chậm nộp, cưỡng chế nợ theo quy định của Luật Quản lý thuế (nếu có) và tổng hợp khá đầy đủ số thu vào văn bản báo cáo giải trình thu NSNN (Điểm b Khoản 12 Điều 13).

Trước đây: chưa tồn tại quy định này.

5.17. Về khai, tính, phát hành thông tin nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Điểm mới 1: Sửa đổi quy định về khu vực tiếp nhận hồ sơ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: “Tổ chức, hộ mái ấm gia đình, thành viên nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại cơ chế một cửa liên thông nơi có đất thuộc đối tượng người dùng chịu thuế. Trường hợp cơ chế một cửa liên thông không còn quy định thì nộp hồ sơ đến cơ quan thuế nơi có đất thuộc đối tượng người dùng chịu thuế” (điểm a1 Khoản 7 Điều 11).

Trước đây:

– Điều 18 Thông tư số 156/2013/TT-BTC:

+ Tại Điểm c.1 Khoản 1 quy định: Người nộp thuế là tổ chức triển khai thực thi kê khai và nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế nơi có đất chịu thuế.

+ Tại Điểm c.2 Khoản 1 quy định: Người nộp thuế là hộ mái ấm gia đình, thành viên thực thi kê khai và nộp hồ sơ khai thuế tại UBND cấp xã hoặc Chi cục Thuế nơi có đất chịu thuế hoặc tại tổ chức triển khai, thành viên được cơ quan thuế ủy quyền theo quy định của pháp lý tương ứng theo từng trường hợp rõ ràng.

+ Tại Điểm b.3 Khoản 1 quy định: Người nộp thuế thuộc diện phải kê khai tổng hợp thì phải nộp tờ khai tổng hợp tại Chi cục Thuế nơi người nộp thuế đã chọn và Đk.

– Thông tư liên tịch số 88/năm trong năm này/TTLT/BTC-BTNMT quy định hồ sơ xác lập trách nhiệm và trách nhiệm tài chính gồm có “Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tương ứng với từng trường hợp theo quy định của pháp lý về quản trị và vận hành thuế (bản chính)”.

Điểm mới 2: Sửa quy định Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc văn phòng Đk quyền sử dụng đất có trách nhiệm xác nhận thông tin khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo đề xuất kiến nghị của người nộp thuế hoặc của cơ quan quản trị và vận hành thuế (Điểm c7 Khoản 11 Điều 13).

Trước đây: Tại Điểm b.1 Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 156/2013/TT-BTC:

– Đối với hồ sơ khai thuế đất ở của hộ mái ấm gia đình, thành viên, UBND cấp xã xác lập những chỉ tiêu tại phần xác lập của cơ quan hiệu suất cao trên tờ khai và chuyển cho Chi cục Thuế để làm vị trí căn cứ tính thuế.

– Đối với hồ sơ khai thuế của tổ chức triển khai, trường hợp cần làm rõ một số trong những chỉ tiêu tương quan làm vị trí căn cứ tính thuế theo đề xuất kiến nghị của cơ quan Thuế, cơ quan Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xác nhận và gửi cơ quan Thuế.

Điểm mới 3: Bổ sung thời hạn xác nhận thông tin khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho những người dân nộp thuế của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc văn phòng Đk quyền sử dụng đất trong thời hạn 03 ngày thao tác Tính từ lúc lúc nhận được đề xuất kiến nghị của người nộp thuế hoặc của cơ quan quản trị và vận hành thuế (Điểm c7 Khoản 11 Điều 13).

Trước đây: chưa tồn tại quy định này.

Điểm mới 4: Bổ sung Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp vận dụng riêng với hộ mái ấm gia đình, thành viên trong trường hợp chuyển nhượng ủy quyền, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất mẫu số 04/TK-SDDPNN theo Danh mục tại Phụ lục I phát hành kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Trước đây: chưa tồn tại quy định này.

…………………………..

Mời những ban tìm hiểu thêm nội dung rõ ràng của công văn tại file sau này!


Bạn đang đọc bài Công văn 5189/TCT-CS 2022

Với việc Bạn tìm hiểu thêm postt Công văn 5189/TCT-CS Mới nhất sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

down Game tài liệu Công văn 5189/TCT-CS Miễn phí

Neu Bạn đang tìm link google drive mega để Tài Game HD Công văn 5189/TCT-CS Free mà chưa tồn tại link thì để lại cmt hoặc Join Groups zalo để được trợ giúp miễn phí
#Công #văn #5189TCTCS