0765562555

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Án Đáp án cuộc thi Tìm hiểu về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình New 2022 được update : 2021-09-08 04:01:35

3356

p. >Cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 trình làng từ thời điểm ngày 15/10 – 15/12/2020, phân thành 3 đợt thi. Cụ thể:

Đợt 1: Từ 10h00’ ngày 15/10/2020 và kết thúc vào 10h00’ ngày 31/10/2020. Đợt 2: Từ 10h00’ ngày thứ nhất/11/2020 và kết thúc vào 10h00’ ngày 21/11/2020. Đợt 3: Từ 10h00’ ngày 22/11/2020 và kết thúc vào 10h00’ ngày 15/12/2020. Đáp án cuộc thi Tìm hiểu đảng bộ Ninh Bình 2020 – Đợt 1

Câu 1: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được tổ chức triển khai vào thời hạn nào, ở đâu?

Bạn đang xem: Đáp án cuộc thi Tìm hiểu về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

A. Trong 03 ngày, ngày 21, 22, 23 tháng 10 năm 2020, tại Nhà văn hóa truyền thống TT tỉnh Ninh Bình.

B. Trong 03 ngày, ngày 20, 21, 22 tháng 10 năm 2020, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Ninh Bình.

C. Trong 03 ngày, ngày 19, 20, 21 tháng 10 năm 2020, tại Nhà văn hóa truyền thống TT tỉnh Ninh Bình.

D. Trong 03 ngày, ngày 24, 25, 26 tháng 10 năm 2020, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Ninh Bình.

Câu 2: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã triệu tập bao nhiêu đại biểu tham gia Đại hội (Trong số đó có bao nhiêu đại biểu đương nhiên, bao nhiêu đại biểu được bầu từ những đảng bộ trực thuộc)?

A. Tổng số 339 đại biểu đại hội được triệu tập (Trong số đó 41 đại biểu đương nhiên, 298 đại biểu được bầu từ những đảng bộ trực thuộc).

B. Tổng số 339 đại biểu đại hội được triệu tập (Trong số đó 43 đại biểu đương nhiên, 296 đại biểu được bầu từ những đảng bộ trực thuộc).

C. Tổng số 341 đại biểu đại hội được triệu tập (Trong số đó 41 đại biểu đương nhiên, 300 đại biểu được bầu từ những đảng bộ trực thuộc).

D. Tổng số 343 đại biểu đại hội được triệu tập (Trong số đó 45 đại biểu đương nhiên, 298 đại biểu được bầu từ những đảng bộ trực thuộc).

Câu 3: Phương châm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là gì?

A. Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới.

B. Dân chủ – Kỷ cương – Đoàn kết – Năng động – Đổi mới.

C. Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Nêu gương – Đổi mới.

D. Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển.

Câu 4: Theo văn bản báo cáo giải trình chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nội dung nào sau này không còn trong Chủ đề Đại hội?

A. “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và khối mạng lưới hệ thống chính trị trong sáng, vững mạnh”.

B. “Phát huy dân chủ, sức mạnh đoàn kết toàn dân, giá trị lịch sử dân tộc, văn hóa truyền thống Cố đô Hoa Lư”.

C. “Đẩy mạnh toàn vẹn và tổng thể, đồng điệu công cuộc thay đổi”.

D. “Đổi mới, sáng tạo, tăng trưởng toàn vẹn và tổng thể kinh tế tài chính – xã hội; phấn đấu đến năm 2030, Ninh Bình trở thành tỉnh khá trong khu vực đồng bằng sông Hồng”.

Câu 5: Đánh giá kết quả thực thi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ năm ngoái- 2020, Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã nêu những nhận định nào sau này?

A. Thực hiện đạt và vượt 13/15 tiềm năng hầu hết của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, trong số đó 12 tiềm năng hoàn thành xong vượt mức.

B. Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu tổ chức triển khai kinh tế tài chính chuyển dời tích cực; sản xuất công nghiệp tăng trưởng mạnh; những ngành dịch vụ tiếp tục tăng trưởng, tiềm năng, thế mạnh mẽ và tự tin của du lịch được phát huy; sản xuất nông nghiệp theo phía bền vững và kiên cố, trào lưu xây dựng nông thôn mới và thu ngân sách đạt kết quả cao.

C. Văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, phúc lợi xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải tổ. Quốc phòng, quân sự chiến lược địa phương được tăng cường; bảo mật thông tin an ninh chính trị, trật tự bảo vệ an toàn và uy tín xã hội được giữ vững.

D. Công tác đối ngoại được quan tâm; công tác thao tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin, xây dựng cơ quan ban ngành thường trực điện tử, xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo có chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của những cấp ủy, tổ chức triển khai đảng, hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao quản trị và vận hành, điều hành quản lý của cơ quan ban ngành thường trực những cấp được thổi lên; khối mạng lưới hệ thống chính trị và khối đoàn kết toàn dân được củng cố vững mạnh.

từ khóa quan tâm: Thế hệ trẻ ngày này noi gương Đại tướng hiện thực hóa khát vọng xây dựng giang sơn

Đáp án: A, B, C, D

Câu 6: Theo văn bản báo cáo giải trình chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, vận tốc tăng trưởng GRDP trung bình hằng năm của tỉnh nhiệm kỳ năm ngoái-2020 đạt bao nhiêu và so sánh với chỉ tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đưa ra?

A. 8,00 %/năm, đạt tiềm năng Đại hội (8%/năm).

B. 7,03%/năm, không đạt tiềm năng Đại hội (8%/năm).

C. 8,03%/năm, vượt tiềm năng Đại hội (8%/năm).

D. 8,30%/năm, vượt tiềm năng Đại hội (8%/năm).

Câu 7: Theo văn bản báo cáo giải trình chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, thu ngân sách đến năm 2020 đạt bao nhiêu và so sánh với tiềm năng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI?

A. 6.000 tỷ VNĐ đạt tiềm năng.

B. 9.000 tỷ VNĐ, vượt tiềm năng Đại hội.

C. 14.450 tỷ VNĐ, vượt tiềm năng Đại hội.

D. 16.680 tỷ VNĐ, vượt tiềm năng Đại hội.

Câu 8: Theo văn bản báo cáo giải trình chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, thu ngân sách trên địa phận tỉnh cả nhiệm kỳ năm ngoái – 2020 đạt bao nhiêu và so sánh với nhiệm kỳ 2010 – năm ngoái?

A. 58.541 tỷ VNĐ, gấp 3,5 lần nhiệm kỳ trước đó.

B. 48.641 tỷ VNĐ, gấp 3,53 lần nhiệm kỳ trước đó.

C. 68.841 tỷ VNĐ, gấp 3,58 lần nhiệm kỳ trước đó.

D. 58.841 tỷ VNĐ, gấp 3,6 lần nhiệm kỳ trước đó.

Câu 9: Theo văn bản báo cáo giải trình chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, đến năm 2020, cơ cấu tổ chức triển khai kinh tế tài chính của tỉnh (theo GRDP, giá hiện hành) ra làm sao?

A. Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản, đạt 10,0%; Công nghiệp – xây dựng, đạt 48,0%; Dịch Vụ TM, đạt 42,0%.

B. Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản, đạt 11,7%; Công nghiệp – xây dựng, đạt 45,0%; Dịch Vụ TM, đạt 43,3%.

C. Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản, đạt 8,5%; Công nghiệp – xây dựng, đạt 49,0%; Dịch Vụ TM, đạt 42,5%.

D. Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản, đạt 8,5%; Công nghiệp – xây dựng, đạt 48,5%; Dịch Vụ TM, đạt 43,0%.

Câu 10: Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII nêu kết quả thực thi Chương trình tiềm năng vương quốc xây dựng nông thôn mới trên địa phận tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ năm ngoái – 2020 ra làm sao?

A. 106/116 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

B. 03 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

C. 01 thành phố Tam Điệp hoàn thành xong trách nhiệm xây dựng nông thôn mới.

Xem thêm: Đáp án cuộc thi tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống cuội nguồn lực lượng An ninh nhân dân

D. Cả 3 phương án trên.

Câu 11. Theo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, số lượt khách du lịch đến tham quan trên địa phận tỉnh Ninh Bình năm 2019 đạt bao nhiêu?

A. 8,65 triệu lượt người.

B. 7,65 triệu lượt người.

C. 6,65 triệu lượt người.

D. 7,85 triệu lượt người.

Câu hỏi 12. Theo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, lệch giá du lịch đến năm 2019 (theo giá hiện hành) đạt bao nhiêu và so với tiềm năng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI?

A. 3.000 tỷ VNĐ, đạt tiềm năng.

B. 2.500 tỷ VNĐ, không đạt tiềm năng.

C. 3.600 tỷ VNĐ, vượt tiềm năng.

D. 3.700 tỷ VNĐ, vượt tiềm năng.

Câu hỏi 13. Theo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, đến năm cuối nhiệm kỳ năm ngoái-2020, tỷ suất trường học trên địa phận tỉnh Ninh Bình đạt chuẩn vương quốc ở những cấp học là bao nhiêu?

A. Mầm non, đạt 95,00%; Tiểu học (mức độ 2), đạt 70,00%; Trung học cơ sở, đạt 90,00%; Trung học phổ thông, đạt 56,00%.

B. Mầm non, đạt 96,7%; Tiểu học (mức độ 2), đạt 75,8%; Trung học cơ sở, đạt 95,1%; Trung học phổ thông, đạt 57,6%.

C. Mầm non, đạt 98,00%; Tiểu học (mức độ 2), đạt 83,7%; Trung học cơ sở, đạt 100%; Trung học phổ thông, đạt 80,00%.

D. Mầm non, đạt 90,00%; Tiểu học (mức độ 2), đạt 65,00%; Trung học cơ sở, đạt 85,1%; Trung học phổ thông, đạt 47,6%.

Câu 14. Theo văn bản báo cáo giải trình chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, đến năm 2020, số bác sỹ trên 1 vạn dân của tỉnh Ninh Bình đạt bao nhiêu?

A. 9,7 người.

B. 10,5 người.

C. 11,6 người.

D. 12,4 người.

Câu 15: Theo văn bản báo cáo giải trình chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, đến năm 2020, số giường bệnh trên 1 vạn dân ở địa phận tỉnh Ninh Bình đạt bao nhiêu?

A. 39,5 giường.

B. 40,1 giường.

C. 41,2 giường.

D. 41,5 giường.

Câu 16: Dự đoán số người vấn đáp đúng

Cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 trình làng từ thời điểm ngày 15/10 – 15/12/2020, phân thành 3 đợt thi. Cụ thể:

Đợt 1: Từ 10h00’ ngày 15/10/2020 và kết thúc vào 10h00’ ngày 31/10/2020. Đợt 2: Từ 10h00’ ngày thứ nhất/11/2020 và kết thúc vào 10h00’ ngày 21/11/2020. Đợt 3: Từ 10h00’ ngày 22/11/2020 và kết thúc vào 10h00’ ngày 15/12/2020. Đáp án cuộc thi Tìm hiểu đảng bộ Ninh Bình 2020 – Đợt 1

Câu 1: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được tổ chức triển khai vào thời hạn nào, ở đâu?

Bạn đang xem: Đáp án cuộc thi Tìm hiểu về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

A. Trong 03 ngày, ngày 21, 22, 23 tháng 10 năm 2020, tại Nhà văn hóa truyền thống TT tỉnh Ninh Bình.

B. Trong 03 ngày, ngày 20, 21, 22 tháng 10 năm 2020, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Ninh Bình.

C. Trong 03 ngày, ngày 19, 20, 21 tháng 10 năm 2020, tại Nhà văn hóa truyền thống TT tỉnh Ninh Bình.

D. Trong 03 ngày, ngày 24, 25, 26 tháng 10 năm 2020, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Ninh Bình.

Câu 2: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã triệu tập bao nhiêu đại biểu tham gia Đại hội (Trong số đó có bao nhiêu đại biểu đương nhiên, bao nhiêu đại biểu được bầu từ những đảng bộ trực thuộc)?

A. Tổng số 339 đại biểu đại hội được triệu tập (Trong số đó 41 đại biểu đương nhiên, 298 đại biểu được bầu từ những đảng bộ trực thuộc).

B. Tổng số 339 đại biểu đại hội được triệu tập (Trong số đó 43 đại biểu đương nhiên, 296 đại biểu được bầu từ những đảng bộ trực thuộc).

C. Tổng số 341 đại biểu đại hội được triệu tập (Trong số đó 41 đại biểu đương nhiên, 300 đại biểu được bầu từ những đảng bộ trực thuộc).

D. Tổng số 343 đại biểu đại hội được triệu tập (Trong số đó 45 đại biểu đương nhiên, 298 đại biểu được bầu từ những đảng bộ trực thuộc).

Câu 3: Phương châm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là gì?

A. Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới.

B. Dân chủ – Kỷ cương – Đoàn kết – Năng động – Đổi mới.

C. Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Nêu gương – Đổi mới.

D. Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển.

Câu 4: Theo văn bản báo cáo giải trình chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nội dung nào sau này không còn trong Chủ đề Đại hội?

A. “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và khối mạng lưới hệ thống chính trị trong sáng, vững mạnh”.

B. “Phát huy dân chủ, sức mạnh đoàn kết toàn dân, giá trị lịch sử dân tộc, văn hóa truyền thống Cố đô Hoa Lư”.

C. “Đẩy mạnh toàn vẹn và tổng thể, đồng điệu công cuộc thay đổi”.

D. “Đổi mới, sáng tạo, tăng trưởng toàn vẹn và tổng thể kinh tế tài chính – xã hội; phấn đấu đến năm 2030, Ninh Bình trở thành tỉnh khá trong khu vực đồng bằng sông Hồng”.

Câu 5: Đánh giá kết quả thực thi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ năm ngoái- 2020, Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã nêu những nhận định nào sau này?

A. Thực hiện đạt và vượt 13/15 tiềm năng hầu hết của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, trong số đó 12 tiềm năng hoàn thành xong vượt mức.

B. Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu tổ chức triển khai kinh tế tài chính chuyển dời tích cực; sản xuất công nghiệp tăng trưởng mạnh; những ngành dịch vụ tiếp tục tăng trưởng, tiềm năng, thế mạnh mẽ và tự tin của du lịch được phát huy; sản xuất nông nghiệp theo phía bền vững và kiên cố, trào lưu xây dựng nông thôn mới và thu ngân sách đạt kết quả cao.

C. Văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, phúc lợi xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải tổ. Quốc phòng, quân sự chiến lược địa phương được tăng cường; bảo mật thông tin an ninh chính trị, trật tự bảo vệ an toàn và uy tín xã hội được giữ vững.

D. Công tác đối ngoại được quan tâm; công tác thao tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin, xây dựng cơ quan ban ngành thường trực điện tử, xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo có chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của những cấp ủy, tổ chức triển khai đảng, hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao quản trị và vận hành, điều hành quản lý của cơ quan ban ngành thường trực những cấp được thổi lên; khối mạng lưới hệ thống chính trị và khối đoàn kết toàn dân được củng cố vững mạnh.

từ khóa quan tâm: Thế hệ trẻ ngày này noi gương Đại tướng hiện thực hóa khát vọng xây dựng giang sơn

Đáp án: A, B, C, D

Câu 6: Theo văn bản báo cáo giải trình chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, vận tốc tăng trưởng GRDP trung bình hằng năm của tỉnh nhiệm kỳ năm ngoái-2020 đạt bao nhiêu và so sánh với chỉ tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đưa ra?

A. 8,00 %/năm, đạt tiềm năng Đại hội (8%/năm).

B. 7,03%/năm, không đạt tiềm năng Đại hội (8%/năm).

C. 8,03%/năm, vượt tiềm năng Đại hội (8%/năm).

D. 8,30%/năm, vượt tiềm năng Đại hội (8%/năm).

Câu 7: Theo văn bản báo cáo giải trình chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, thu ngân sách đến năm 2020 đạt bao nhiêu và so sánh với tiềm năng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI?

A. 6.000 tỷ VNĐ đạt tiềm năng.

B. 9.000 tỷ VNĐ, vượt tiềm năng Đại hội.

C. 14.450 tỷ VNĐ, vượt tiềm năng Đại hội.

D. 16.680 tỷ VNĐ, vượt tiềm năng Đại hội.

Câu 8: Theo văn bản báo cáo giải trình chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, thu ngân sách trên địa phận tỉnh cả nhiệm kỳ năm ngoái – 2020 đạt bao nhiêu và so sánh với nhiệm kỳ 2010 – năm ngoái?

A. 58.541 tỷ VNĐ, gấp 3,5 lần nhiệm kỳ trước đó.

B. 48.641 tỷ VNĐ, gấp 3,53 lần nhiệm kỳ trước đó.

C. 68.841 tỷ VNĐ, gấp 3,58 lần nhiệm kỳ trước đó.

D. 58.841 tỷ VNĐ, gấp 3,6 lần nhiệm kỳ trước đó.

Câu 9: Theo văn bản báo cáo giải trình chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, đến năm 2020, cơ cấu tổ chức triển khai kinh tế tài chính của tỉnh (theo GRDP, giá hiện hành) ra làm sao?

A. Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản, đạt 10,0%; Công nghiệp – xây dựng, đạt 48,0%; Dịch Vụ TM, đạt 42,0%.

B. Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản, đạt 11,7%; Công nghiệp – xây dựng, đạt 45,0%; Dịch Vụ TM, đạt 43,3%.

C. Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản, đạt 8,5%; Công nghiệp – xây dựng, đạt 49,0%; Dịch Vụ TM, đạt 42,5%.

D. Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản, đạt 8,5%; Công nghiệp – xây dựng, đạt 48,5%; Dịch Vụ TM, đạt 43,0%.

Câu 10: Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII nêu kết quả thực thi Chương trình tiềm năng vương quốc xây dựng nông thôn mới trên địa phận tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ năm ngoái – 2020 ra làm sao?

A. 106/116 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

B. 03 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

C. 01 thành phố Tam Điệp hoàn thành xong trách nhiệm xây dựng nông thôn mới.

Xem thêm: Đáp án cuộc thi tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống cuội nguồn lực lượng An ninh nhân dân

D. Cả 3 phương án trên.

Câu 11. Theo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, số lượt khách du lịch đến tham quan trên địa phận tỉnh Ninh Bình năm 2019 đạt bao nhiêu?

A. 8,65 triệu lượt người.

B. 7,65 triệu lượt người.

C. 6,65 triệu lượt người.

D. 7,85 triệu lượt người.

Câu hỏi 12. Theo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, lệch giá du lịch đến năm 2019 (theo giá hiện hành) đạt bao nhiêu và so với tiềm năng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI?

A. 3.000 tỷ VNĐ, đạt tiềm năng.

B. 2.500 tỷ VNĐ, không đạt tiềm năng.

C. 3.600 tỷ VNĐ, vượt tiềm năng.

D. 3.700 tỷ VNĐ, vượt tiềm năng.

Câu hỏi 13. Theo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, đến năm cuối nhiệm kỳ năm ngoái-2020, tỷ suất trường học trên địa phận tỉnh Ninh Bình đạt chuẩn vương quốc ở những cấp học là bao nhiêu?

A. Mầm non, đạt 95,00%; Tiểu học (mức độ 2), đạt 70,00%; Trung học cơ sở, đạt 90,00%; Trung học phổ thông, đạt 56,00%.

B. Mầm non, đạt 96,7%; Tiểu học (mức độ 2), đạt 75,8%; Trung học cơ sở, đạt 95,1%; Trung học phổ thông, đạt 57,6%.

C. Mầm non, đạt 98,00%; Tiểu học (mức độ 2), đạt 83,7%; Trung học cơ sở, đạt 100%; Trung học phổ thông, đạt 80,00%.

D. Mầm non, đạt 90,00%; Tiểu học (mức độ 2), đạt 65,00%; Trung học cơ sở, đạt 85,1%; Trung học phổ thông, đạt 47,6%.

Câu 14. Theo văn bản báo cáo giải trình chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, đến năm 2020, số bác sỹ trên 1 vạn dân của tỉnh Ninh Bình đạt bao nhiêu?

A. 9,7 người.

B. 10,5 người.

C. 11,6 người.

D. 12,4 người.

Câu 15: Theo văn bản báo cáo giải trình chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, đến năm 2020, số giường bệnh trên 1 vạn dân ở địa phận tỉnh Ninh Bình đạt bao nhiêu?

A. 39,5 giường.

B. 40,1 giường.

C. 41,2 giường.

D. 41,5 giường.

Câu 16: Dự đoán số người vấn đáp đúng


Bạn đang xem postt Đáp án cuộc thi Tìm hiểu về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình 2022

Với việc Bạn mò mẩn nội dung bài viết Đáp án cuộc thi Tìm hiểu về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình New sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Download Game HD Đáp án cuộc thi Tìm hiểu về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình Miễn phí

Neu Bạn đang tìm link google drive mega để down Game HD Đáp án cuộc thi Tìm hiểu về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình Free mà chưa tồn tại link thì để lại binhfluan or ThamGia Groups zalo để được trợ giúp miễn phí
#Đáp #án #cuộc #thi #Tìm #hiểu #về #Đại #hội #đại #biểu #Đảng #bộ #tỉnh #Ninh #Bình