0765562555

Địa lí 8 Bài 20: Khí hậu và cảnh sắc trên Trái Đất

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Trình Địa lí 8 Bài 20: Khí hậu và cảnh sắc trên Trái Đất Chi tiết 2022 được update : 2021-09-10 12:16:21

3780

Xin chàoĐịa lí 8 Bài 20 giúp những em học viên lớp 8 nắm vững kiến thức và kỹ năng về khí hậu và những cảnh sắc trên Trái Đất. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Địa lí 8 trang 73.

Soạn Địa lí 8 Bài 20 giúp những em học viên nắm chắc kiến thức và kỹ năng bài học kinh nghiệm tay nghề hơn, tự tin giơ tay phát biểu xây dựng bài. Điều này vừa giúp những em hiểu bài hơn vừa tạo ra thiện cảm trong mắt của những thầy cô. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban tìm hiểu thêm và tải tại đây.

Lý thuyết Địa 8 bài 20 Khí hậu và cảnh sắc trên Trái Đất

1. Khí hậu trên Trái Đất

Do vị trí kích thước lãnh thổ mỗi lục địa có những đới khí hậu rất khác nhau Nhiệt độ và lượng mưa là hai yếu tố đặc trưng của khí hậu. Biết được khu vực đó thuộc kiểu đới khí hậu nào nhờ phân tích diễn biến nhiệt độ và lượng mưa của điểm đó.

2. Các cảnh sắc trên trái đất

Từng đới khí hậu có những cảnh sắc đặc trưng Một số cảnh sắc trên trái đất: Cảnh quan ở hàn đới Cảnh quan ở ôn đới Cảnh quan ở nhiệt đới gió mùa khô Cảnh quan ở nhiệt đới gió mùa ẩm Cảnh quan ở xa van nhiệt đới gió mùa Giải bài tập SGK Địa lí 8 Bài 20 trang 73 Câu 1

Quan sát 20.1, ghi vào vở:

– Tên những lục địa, những đại dương theo thứ tự: I,II, …,X.

– Tên những hòn đảo lớn theo thứ tự: 1, 2 … 11.

– Tên những sông, hồ lớn theo thứ tự: a, b, …v.

Gợi ý đáp án

-Tên những lục địa, đại dương trên lược đồ được sử dụng những kí hiệu như sau:

I: Lục đại Bắc Mĩ VI: Châu Đại Dương II: Lục địa Nam Mĩ VII: Bắc Băng Dương III: Châu Âu VIII: Đại Tây Dương IV: Châu Phi IX: Ấn Độ Dương V: Châu Á Tỉnh Thái Tỉnh bình Dương X: Thái Bình Dương

– Tên những hòn đảo lớn:

1 Gron-len 7. Hôn-su 2. Ai-xơ-len 8. Ca-li-man-ta 3. Anh, Ai- len 9. Xu-ma-tơ-ra 4. Cu-ba 10. Nui Ghi-nê 5. Xi-xin 11. Nui Di-lân 6. Ma-đa-ga-xca

– Tên những sông, hồ lớn theo những kí hiệu sau:

A-ma-dôn: f Ấn: v Bai-can: x Hằng: u Công gô: a Cô-lô-ra-đô: a Dăm-be-di: o Đ-nuyp: I En-bơ: h I-e-nit-xây: d Hoàng Hà: s Hồ Nô lệ lơn: b Lê-na: r Mi-xi-xi-pi: c Ngũ Hồ: d Ni-giê: m Nin: l O-bi: p. Ô-ri-nô-cô: e Pa-ra- na: g Trường giang: t Vôn-ga: k Câu 2

Dựa vào hình 20.1 và kiến thức và kỹ năng đã học, điền vào bảng theo mẫu sau này một số trong những điểm lưu ý tiêu biểu vượt trội của khí hậu, cảnh sắc tự nhiên của châu Á.

Gợi ý đáp án

Châu Đới khí hậu Kiểu khí hậu đặc trưng của những khu vực Cảnh quan chính của những khu vực Châu Á Tỉnh Thái Tỉnh bình Dương Cực và cận cực – Đài nguyên Ôn đới

– Kiểu khí hậu ôn đới lục địa.

– Kiểu ôn đới gió mùa.

– Kiểu ôn đới hải dương.

– Rừng lá kim.

– Thảo nguyên.

– Hoang mạc và bán hoang mạc.

– Rừng hỗn hợp và rừng lá rộng.

Cận nhiệt

– Kiểu cận nhiệt địa trung hải.

– Kiểu cận nhiệt gió mùa.

– Kiểu cận nhiệt lục địa.

– Kiểu núi cao.

– Rừng cận nhiệt đới gió mùa ẩm.

– Cảnh quan núi cao.

– Hoang mạc và bán hoang mạc.

– Thảo nguyên.

– Rừng và cây bụi lá cứng địa trung hải.

Nhiệt đới – Kiểu nhiệt đới gió mùa khô.– Kiểu nhiệt đới gió mùa gió mùa.

– Hoang mạc và bán hoang mạc.

– Xavan và cây bụi.

– Rừng nhiệt đới gió mùa ẩm.

Xích đạo – Rừng nhiệt đới gió mùa ẩm.

Địa lí 8 Bài 20 giúp những em học viên lớp 8 nắm vững kiến thức và kỹ năng về khí hậu và những cảnh sắc trên Trái Đất. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Địa lí 8 trang 73.

Soạn Địa lí 8 Bài 20 giúp những em học viên nắm chắc kiến thức và kỹ năng bài học kinh nghiệm tay nghề hơn, tự tin giơ tay phát biểu xây dựng bài. Điều này vừa giúp những em hiểu bài hơn vừa tạo ra thiện cảm trong mắt của những thầy cô. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban tìm hiểu thêm và tải tại đây.

Lý thuyết Địa 8 bài 20 Khí hậu và cảnh sắc trên Trái Đất

1. Khí hậu trên Trái Đất

Do vị trí kích thước lãnh thổ mỗi lục địa có những đới khí hậu rất khác nhau Nhiệt độ và lượng mưa là hai yếu tố đặc trưng của khí hậu. Biết được khu vực đó thuộc kiểu đới khí hậu nào nhờ phân tích diễn biến nhiệt độ và lượng mưa của điểm đó.

2. Các cảnh sắc trên trái đất

Từng đới khí hậu có những cảnh sắc đặc trưng Một số cảnh sắc trên trái đất: Cảnh quan ở hàn đới Cảnh quan ở ôn đới Cảnh quan ở nhiệt đới gió mùa khô Cảnh quan ở nhiệt đới gió mùa ẩm Cảnh quan ở xa van nhiệt đới gió mùa Giải bài tập SGK Địa lí 8 Bài 20 trang 73 Câu 1

Quan sát 20.1, ghi vào vở:

– Tên những lục địa, những đại dương theo thứ tự: I,II, …,X.

– Tên những hòn đảo lớn theo thứ tự: 1, 2 … 11.

– Tên những sông, hồ lớn theo thứ tự: a, b, …v.

Gợi ý đáp án

-Tên những lục địa, đại dương trên lược đồ được sử dụng những kí hiệu như sau:

I: Lục đại Bắc Mĩ VI: Châu Đại Dương II: Lục địa Nam Mĩ VII: Bắc Băng Dương III: Châu Âu VIII: Đại Tây Dương IV: Châu Phi IX: Ấn Độ Dương V: Châu Á Tỉnh Thái Tỉnh bình Dương X: Thái Bình Dương

– Tên những hòn đảo lớn:

1 Gron-len 7. Hôn-su 2. Ai-xơ-len 8. Ca-li-man-ta 3. Anh, Ai- len 9. Xu-ma-tơ-ra 4. Cu-ba 10. Nui Ghi-nê 5. Xi-xin 11. Nui Di-lân 6. Ma-đa-ga-xca

– Tên những sông, hồ lớn theo những kí hiệu sau:

A-ma-dôn: f Ấn: v Bai-can: x Hằng: u Công gô: a Cô-lô-ra-đô: a Dăm-be-di: o Đ-nuyp: I En-bơ: h I-e-nit-xây: d Hoàng Hà: s Hồ Nô lệ lơn: b Lê-na: r Mi-xi-xi-pi: c Ngũ Hồ: d Ni-giê: m Nin: l O-bi: p. Ô-ri-nô-cô: e Pa-ra- na: g Trường giang: t Vôn-ga: k Câu 2

Dựa vào hình 20.1 và kiến thức và kỹ năng đã học, điền vào bảng theo mẫu sau này một số trong những điểm lưu ý tiêu biểu vượt trội của khí hậu, cảnh sắc tự nhiên của châu Á.

Gợi ý đáp án

Châu Đới khí hậu Kiểu khí hậu đặc trưng của những khu vực Cảnh quan chính của những khu vực Châu Á Tỉnh Thái Tỉnh bình Dương Cực và cận cực – Đài nguyên Ôn đới

– Kiểu khí hậu ôn đới lục địa.

– Kiểu ôn đới gió mùa.

– Kiểu ôn đới hải dương.

– Rừng lá kim.

– Thảo nguyên.

– Hoang mạc và bán hoang mạc.

– Rừng hỗn hợp và rừng lá rộng.

Cận nhiệt

– Kiểu cận nhiệt địa trung hải.

– Kiểu cận nhiệt gió mùa.

– Kiểu cận nhiệt lục địa.

– Kiểu núi cao.

– Rừng cận nhiệt đới gió mùa ẩm.

– Cảnh quan núi cao.

– Hoang mạc và bán hoang mạc.

– Thảo nguyên.

– Rừng và cây bụi lá cứng địa trung hải.

Nhiệt đới – Kiểu nhiệt đới gió mùa khô.– Kiểu nhiệt đới gió mùa gió mùa.

– Hoang mạc và bán hoang mạc.

– Xavan và cây bụi.

– Rừng nhiệt đới gió mùa ẩm.

Xích đạo – Rừng nhiệt đới gió mùa ẩm.

Bạn đang mò mẩn bài Địa lí 8 Bài 20: Khí hậu và cảnh sắc trên Trái Đất 2022

Với việc Bạn xem post Địa lí 8 Bài 20: Khí hậu và cảnh sắc trên Trái Đất Chi tiết sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

down Game HD Địa lí 8 Bài 20: Khí hậu và cảnh sắc trên Trái Đất Free

Nêu Bạn đang tìm link google drive mega để Download Game tài liệu Địa lí 8 Bài 20: Khí hậu và cảnh sắc trên Trái Đất Free mà chưa tồn tại link thì để lại phản hồi hoặc ThamGia Nhóm zalo để được trợ giúp miễn phí
#Địa #lí #Bài #Khí #hậu #và #cảnh #quan #trên #Trái #Đất