0765562555

Địa Lí 9 Bài 22: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và trung bình lương thực theo đầu người

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết HD Địa Lí 9 Bài 22: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và trung bình lương thực theo đầu người Chi tiết 2022 được update : 2021-09-03 15:18:41

3656

Xin chàoĐịa 9 Bài 22 giúp những em học viên lớp 9 biết phương pháp phân tích biểu đồ về quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và trung bình lương thực theo đầu người. Soạn Địa lí 9 Bài 22 giúp những em học viên nắm chắc kiến thức và kỹ năng bài học kinh nghiệm tay nghề hơn, tự tin giơ tay phát biểu xây dựng bài. Điều này vừa giúp những em hiểu bài hơn vừa tạo ra thiện cảm trong mắt của những thầy cô. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban tìm hiểu thêm và tải tại đây.Bạn đang xem: Địa Lí 9 Bài 22: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và trung bình lương thực theo đầu người Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và trung bình lương thực theo đầu người Câu 1 Dựa vào bảng 22.1 (trang 80 SGK 9), vẽ biểu đồ đường thể hiện vận tốc tăng dân số, sản lượng lương thực và trung bình lương thực theo đầu người ở Đồng bằng sông Hồng. TỐC ĐỘ TĂNG DÂN SỐ, SẢN LƯỢNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC THEO ĐẦU NGƯỜI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG Năm 1995 1998 2000 2002 Dân số 100 103,5 105,6 108,2 Sản lượng lương thực 100 117,7 128,6 131,1 Bình quân lương thực theo đầu người. 100 113.8 121,8 121,2 Gợi ý đáp án Vẽ biểu đồ: Tốc độ tăng trưởng dân số, sản lượng lương thực và trung bình lương thực theo đầu người ở Đồng bằng sông Hồng – Nhận xét: Dân số tăng chậm từ 1995 – 2002 (tăng 8,2%) Từ năm 1995 đến 2002, sản lượng lương thực tăng nhanh (tăng 31,1%) Từ năm 1995 – 2002 trung bình lương thực theo đầu người tăng dần (21,2%). Dựa vào biểu đồ đã vẽ và những bài học kinh nghiệm tay nghề 20, 21, hãy cho biết thêm thêm: Tham khảo: Hóa học 9 bài 56: Ôn tập cuối năma) Những Đk thuận tiện và trở ngại vất vả trong sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng b) Vai trò của vụ đông trong việc sản xuất lương thực, thực phẩm ở đồng bằng sông Hồng c) Ảnh hưởng của việc giảm tỉ lệ ngày càng tăng dân số tới đảm bảo lương thực của vùng. Gợi ý đáp án a) – Thuận lợi: + Phần lớn diện tích s quy hoạnh đồng bằng là đất phù sa không được bồi đắp thường niên (đất trong đê), thuận tiện cho việc tăng trưởng cây lượng thực. + Khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm gió mùa, có ngày ướp đông nên trọn vẹn có thể trồng cây nhiệt đới gió mùa, cận nhiệt và ôn đới. Có kĩ năng thâm canh, xen canh, tăng vụ, và đưa vụ đông lên thành vụ chính. + Hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình cùng những nhánh của chúng là nguồn phục vụ nước thường xuyên cho hoạt động và sinh hoạt giải trí nông nghiệp. từ khóa quan tâm: Tập làm văn lớp 3: Viết một đoạn văn ngắn kể về buổi thứ nhất em đi học (28 mẫu)+ tham khảo lao động dồi dào, người dân có truyền thống cuội nguồn và kinh nghiệm tay nghề thâm canh lúa nước. + Kết cấu hạ tầng nông thôn hoàn thiện nhất trong toàn nước. + Thị trường tiêu thụ lớn. – Khó khăn: + Một số nơi đất đã biết thành bạc mầu. + Thiếu nước trong mùa khô. + Chịu tác động nhiều của thiên tai như bão, lũ lụt, hạn hán… b) Vai trò của vụ ngô đông: Ngô đông có năng suất cao, ổn định, diện tích s quy hoạnh đang mở rộng đó đó là nguồn lương thực, nguồn thức ăn gia súc quan trọng c) Tỉ lệ ngày càng tăng dân số ở đồng bằng sông Hồng tụt giảm là vì việc triển khai chủ trương dân số kế hoạch hóa mái ấm gia đình có hiệu suất cao. Do đó, cùng với tăng trưởng nông nghiệp, trung bình lương thực bằng 400kg/người. Đồng bằng sông Hồng đã khởi đầu tìm kiếm thị trường xuất khẩu một phần lượng thực. Địa 9 Bài 22 giúp những em học viên lớp 9 biết phương pháp phân tích biểu đồ về quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và trung bình lương thực theo đầu người. Soạn Địa lí 9 Bài 22 giúp những em học viên nắm chắc kiến thức và kỹ năng bài học kinh nghiệm tay nghề hơn, tự tin giơ tay phát biểu xây dựng bài. Điều này vừa giúp những em hiểu bài hơn vừa tạo ra thiện cảm trong mắt của những thầy cô. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban tìm hiểu thêm và tải tại đây.Bạn đang xem: Địa Lí 9 Bài 22: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và trung bình lương thực theo đầu người Dựa vào bảng 22.1 (trang 80 SGK 9), vẽ biểu đồ đường thể hiện vận tốc tăng dân số, sản lượng lương thực và trung bình lương thực theo đầu người ở Đồng bằng sông Hồng. TỐC ĐỘ TĂNG DÂN SỐ, SẢN LƯỢNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC THEO ĐẦU NGƯỜI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG Năm 1995 1998 2000 2002 Dân số 100 103,5 105,6 108,2 Sản lượng lương thực 100 117,7 128,6 131,1 Bình quân lương thực theo đầu người. 100 113.8 121,8 121,2 Gợi ý đáp án Vẽ biểu đồ: Tốc độ tăng trưởng dân số, sản lượng lương thực và trung bình lương thực theo đầu người ở Đồng bằng sông Hồng – Nhận xét: Dân số tăng chậm từ 1995 – 2002 (tăng 8,2%) Từ năm 1995 đến 2002, sản lượng lương thực tăng nhanh (tăng 31,1%) Từ năm 1995 – 2002 trung bình lương thực theo đầu người tăng dần (21,2%). Câu 2 Dựa vào biểu đồ đã vẽ và những bài học kinh nghiệm tay nghề 20, 21, hãy cho biết thêm thêm: Tham khảo: Hóa học 9 bài 56: Ôn tập cuối năma) Những Đk thuận tiện và trở ngại vất vả trong sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng b) Vai trò của vụ đông trong việc sản xuất lương thực, thực phẩm ở đồng bằng sông Hồng c) Ảnh hưởng của việc giảm tỉ lệ ngày càng tăng dân số tới đảm bảo lương thực của vùng. Gợi ý đáp án a) – Thuận lợi: + Phần lớn diện tích s quy hoạnh đồng bằng là đất phù sa không được bồi đắp thường niên (đất trong đê), thuận tiện cho việc tăng trưởng cây lượng thực. + Khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm gió mùa, có ngày ướp đông nên trọn vẹn có thể trồng cây nhiệt đới gió mùa, cận nhiệt và ôn đới. Có kĩ năng thâm canh, xen canh, tăng vụ, và đưa vụ đông lên thành vụ chính. + Hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình cùng những nhánh của chúng là nguồn phục vụ nước thường xuyên cho hoạt động và sinh hoạt giải trí nông nghiệp. từ khóa quan tâm: Tập làm văn lớp 3: Viết một đoạn văn ngắn kể về buổi thứ nhất em đi học (28 mẫu)+ tham khảo lao động dồi dào, người dân có truyền thống cuội nguồn và kinh nghiệm tay nghề thâm canh lúa nước. + Kết cấu hạ tầng nông thôn hoàn thiện nhất trong toàn nước. + Thị trường tiêu thụ lớn. – Khó khăn: + Một số nơi đất đã biết thành bạc mầu. + Thiếu nước trong mùa khô. + Chịu tác động nhiều của thiên tai như bão, lũ lụt, hạn hán… b) Vai trò của vụ ngô đông: Ngô đông có năng suất cao, ổn định, diện tích s quy hoạnh đang mở rộng đó đó là nguồn lương thực, nguồn thức ăn gia súc quan trọng c) Tỉ lệ ngày càng tăng dân số ở đồng bằng sông Hồng tụt giảm là vì việc triển khai chủ trương dân số kế hoạch hóa mái ấm gia đình có hiệu suất cao. Do đó, cùng với tăng trưởng nông nghiệp, trung bình lương thực bằng 400kg/người. Đồng bằng sông Hồng đã khởi đầu tìm kiếm thị trường xuất khẩu một phần lượng thực.

Bạn đang tìm hiểu thêm bài Địa Lí 9 Bài 22: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và trung bình lương thực theo đầu người 2022

Với việc Bạn tìm hiểu thêm post Địa Lí 9 Bài 22: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và trung bình lương thực theo đầu người FULL sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Tài Game tài liệu Địa Lí 9 Bài 22: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và trung bình lương thực theo đầu người Miễn phí

Neu Bạn đang tìm link google drive mega để down Game HD Địa Lí 9 Bài 22: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và trung bình lương thực theo đầu người Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại phản hồi hoặc tham gia Groups zalo để được hướng dẫn miễn phí
#Địa #Lí #Bài #Thực #hành #Vẽ #và #phân #tích #biểu #đồ #về #mối #quan #hệ #giữa #dân #số #sản #lượng #lương #thực #và #bình #quân #lương #thực #theo #đầu #người