0765562555

Đơn đề xuất kiến nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Trình Đơn đề xuất kiến nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế Mới 2022 được update : 2021-09-08 03:48:08

3893

p. >Đơn đề xuất kiến nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là biểu mẫu được những cty, tổ chức triển khai thành viên lập ra xin được cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh.

Đây là mẫu tiên tiến và phát triển nhất được phát hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP do nhà nước phát hành ngày 19/10/2020. Nội dung rõ ràng mời những ban cùng theo dõi và tải tại đây.

Đơn đề xuất kiến nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

ĐỀ NGHỊ CẤP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ CỦA CƠ QUAN THUẾ

(Theo từng lần phát sinh)

Kính gửi: ………………..……………..

I. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP HÓA ĐƠN THEO TỪNG LẦN PHÁT SINH

Bạn đang xem: Đơn đề xuất kiến nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

1. Tên tổ chức triển khai, thành viên: …………………………………………………………………………..

2. Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thư điện tử: ………………….. Điện thoại liên hệ: ………………………..

3. Số Quyết định xây dựng tổ chức triển khai (nếu có):

Cấp ngày: ………………………………. Cơ quan cấp: ……………………………

Xem thêm: Mẫu bản kiểm điểm chỉ định lại cán bộ quản trị và vận hành

4. Mã số thuế (nếu có): ………………………………………………………………

5. Tên người nhận hóa đơn (Trường hợp là thành viên thì tên người nhận hóa đơn là thành viên đề xuất kiến nghị cấp hóa đơn): ……………………………………

6. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu người đi nhận hóa đơn

Ngày cấp: …………………………………… Nơi cấp: …………………………………

II. DOANH THU PHÁT SINH TỪ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ

1. Tên thành phầm & hàng hóa, dịch vụ: …………………………………………………………………

Tham khảo: Kịch bản chương trình họp phụ huynh cuối học kỳ 1 (4 mẫu)

2. Tên người tiêu dùng thành phầm & hàng hóa, dịch vụ: ……………………………………………………

3. Địa chỉ người tiêu dùng thành phầm & hàng hóa, dịch vụ: ………………………………………………

4. Mã số thuế người tiêu dùng thành phầm & hàng hóa, dịch vụ: …………………………………………

5. Số, ngày hợp đồng mua và bán thành phầm hóa, dịch vụ (nếu có): ………………………

6. Doanh thu phát sinh: …………………………………………………………………..

Chúng tôi xin cam kết:

– Các kê khai trên là trọn vẹn đúng thực sự, nếu khai sai hoặc không khá đầy đủ thì cơ quan thuế có quyền từ chối cấp hóa đơn.

– Quản lý hóa đơn do cơ quan Thuế phát hành đúng quy định của Nhà nước. Nếu vi phạm chúng tôi xin trọn vẹn phụ trách trước pháp lý./.

………, ngày … tháng … năm…… NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ(Chữ ký số, chữ ký điện tử của người nộp thuế)

Đơn đề xuất kiến nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là biểu mẫu được những cty, tổ chức triển khai thành viên lập ra xin được cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh.

Đây là mẫu tiên tiến và phát triển nhất được phát hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP do nhà nước phát hành ngày 19/10/2020. Nội dung rõ ràng mời những ban cùng theo dõi và tải tại đây.

Đơn đề xuất kiến nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

ĐỀ NGHỊ CẤP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ CỦA CƠ QUAN THUẾ

(Theo từng lần phát sinh)

Kính gửi: ………………..……………..

I. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP HÓA ĐƠN THEO TỪNG LẦN PHÁT SINH

Bạn đang xem: Đơn đề xuất kiến nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

1. Tên tổ chức triển khai, thành viên: …………………………………………………………………………..

2. Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thư điện tử: ………………….. Điện thoại liên hệ: ………………………..

3. Số Quyết định xây dựng tổ chức triển khai (nếu có):

Cấp ngày: ………………………………. Cơ quan cấp: ……………………………

Xem thêm: Mẫu bản kiểm điểm chỉ định lại cán bộ quản trị và vận hành

4. Mã số thuế (nếu có): ………………………………………………………………

5. Tên người nhận hóa đơn (Trường hợp là thành viên thì tên người nhận hóa đơn là thành viên đề xuất kiến nghị cấp hóa đơn): ……………………………………

6. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu người đi nhận hóa đơn

Ngày cấp: …………………………………… Nơi cấp: …………………………………

II. DOANH THU PHÁT SINH TỪ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ

1. Tên thành phầm & hàng hóa, dịch vụ: …………………………………………………………………

Tham khảo: Kịch bản chương trình họp phụ huynh cuối học kỳ 1 (4 mẫu)

2. Tên người tiêu dùng thành phầm & hàng hóa, dịch vụ: ……………………………………………………

3. Địa chỉ người tiêu dùng thành phầm & hàng hóa, dịch vụ: ………………………………………………

4. Mã số thuế người tiêu dùng thành phầm & hàng hóa, dịch vụ: …………………………………………

5. Số, ngày hợp đồng mua và bán thành phầm hóa, dịch vụ (nếu có): ………………………

6. Doanh thu phát sinh: …………………………………………………………………..

Chúng tôi xin cam kết:

– Các kê khai trên là trọn vẹn đúng thực sự, nếu khai sai hoặc không khá đầy đủ thì cơ quan thuế có quyền từ chối cấp hóa đơn.

– Quản lý hóa đơn do cơ quan Thuế phát hành đúng quy định của Nhà nước. Nếu vi phạm chúng tôi xin trọn vẹn phụ trách trước pháp lý./.

………, ngày … tháng … năm…… NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ(Chữ ký số, chữ ký điện tử của người nộp thuế)

Bạn đang xem nội dung bài viết Đơn đề xuất kiến nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế 2022

Với việc Bạn mò mẩn nội dung bài viết Đơn đề xuất kiến nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế Mới nhất sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Tài Game HD Đơn đề xuất kiến nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế Miễn phí

Neu Bạn đang tìm link google drive mega để down Game tài liệu Đơn đề xuất kiến nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại binhfluan hoặc ThamGia Group zalo để được hướng dẫn không lấy phí
#Đơn #đề #nghị #cấp #hóa #đơn #điện #tử #có #mã #của #cơ #quan #thuế