0765562555

Hoá học 9 Bài 14: Thực hành Tính chất hóa học của bazơ và muối

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Biểu mẫu Hoá học 9 Bài 14: Thực hành Tính chất hóa học của bazơ và muối Mới 2022 được update : 2021-09-07 19:36:00

3185

Xin chàoHoá học 9 Bài 14: Thực hành Tính chất hóa học của bazơ và muối giúp những em học viên lớp 9 rèn luyện những kỹ năng, thao tác thí nghiệm, những hiện tượng kỳ lạ tính chất hóa học của bazơ và muối.

Việc giải Hóa 9 bài 14 trước lúc tới lớp những em nhanh gọn nắm vững kiến thức và kỹ năng hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tìm hiểu thêm, nhanh gọn soạn giáo án cho học viên của tớ. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng tìm hiểu thêm tại đây.

Bạn đang xem: Hoá học 9 Bài 14: Thực hành Tính chất hóa học của bazơ và muối

Thực hành Tính chất hóa học của bazơ và muối I. Tiến hành thí nghiệm

1. Tính chất hóa học của bazơ.

Thí nghiệm 1: Natri hiđroxit tác dụng với muối.

Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ.

Giải thích: dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch FeCl3 tạo ra kết tủa Fe(OH)3 nâu đỏ.

Phương trình: 3NaOH + FeCl3 → Fe(OH)3 + 3NaCl.

Kết luận: Bazơ kiềm tác dụng với muối tạo thành bazơ mới và muối mới.

Thí nghiệm 2: Đồng (II) hiđroxit tác dụng với axit.

Hiện tượng: Kết tủa tan tạo dung dịch trong suốt màu xanh lam.

Giải thích: Kết tủa tan là vì HCl tác dụng với Cu(OH)2 tạo dd trong suốt màu xanh lam.

Phương trình: Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O.

Kết luận: Bazơ tác dụng với dung dịch axit tạo muối và nước.

2. Tính chất hóa học của muối.

Thí nghiệm 3: Đồng (II) sunfat tác dụng với sắt kẽm kim loại.

Hiện tượng: Trên đinh sắt xuất hiện lớp chất rắn red color.

Giải thích: Fe đẩy Cu thoát khỏi dung dịch muối CuSO4. Cu bám vào trên mặt phẳng đinh sắt.

Xem thêm: GDCD 9 Bài 13: Quyền tự do marketing thương mại và nghĩa vụ đóng thuế

Phương trình: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu.

Kết luận: Kim loại mạnh đẩy sắt kẽm kim loại yếu thoát khỏi muối tạo muối mới và giải phóng sắt kẽm kim loại.

Thí nghiệm 4: Bari clorua tác dụng với muối

Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa trắng không tan.

Giải thích: BaCl2 tác dụng với Na2SO4 tạo ra BaSO4 white color không tan.

Phương trình: BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2NaCl.

Kết luận: Muối tác dụng với muối tạo thành hai muối mới trong số đó có một muối không tan.

Thí nghiệm 5: Bari clorua tác dụng với axit.

Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa trắng.

Giải thích: BaCl2 tác dụng với H2SO4 tạo ra kết tủa trắng BaSO4.

Phương trình: BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HCl.

Kết luận: Muối tác dụng với axit tạo muối mới không tan và axit mới.

II. Viết bản tường trình

Họ và tên:…………………………….

Lớp :.…………………………………

I. Dụng cụ hóa chất

1. Dụng cụ thí nghiệm

Giá để ống nghiệm, ống nhỏ giọt, cốc nước, kẹp ống nghiệm

Xem thêm: Đáp án đề tiếng Nhật thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021

2. Hóa chất thí nghiệm

Dung dịch NaOH, dung dịch HCl, dung dịch H2SO4, dây đồng, dung dịch BaCl2, dung dịch AgNO3, dung CuSO4

II. Nội dung thí nghiệm

Số thí nghiệm

Tiến hành thí nghiệm Hiện tượng, lý giải Phương trình hóa học

Thí nghiệm 1: Natri hidroxit tác dụng với muối

Nhỏ vài giọt dung dịch NaOH vào ống nghiệm chứa 1ml dung dịch FeCl3. Lắc nhẹ ống nghiệm

Xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ

Dung dịch sau phản ứng tạo thành có kết tủa màu nâu đỏ vì chất mới sinh ra là Fe(OH)3 có màu nâu đỏ.

3NaOH + FeCl3 → 3NaCl + Fe(OH)3

Thí nghiệm 2: Đồng (II) hidroxit tác dụng với axit

Cho một ít Cu(OH)2 vào đấy ống nghiệm, nhỏ vài giọt dung dịch HCl. Lắc nhẹ ống nghiệm.

Kết tủa tan dung dịch có màu xanh lam

Kết tủa tan ra có màu xanh lam do HCl phản ứng với Cu(OH)2 tạo ra muối CuCl2 ( muối của đồng có màu xanh làm)

Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O

Thí nghiệm 3: Đồng (II) sunfat tác dụng với sắt kẽm kim loại

Ngâm đinh sắt nhỏ, sạch trong ống nghiệm có chứa 1ml dung dịch CuSO4. Để khoảng chừng 4 – 5 phút

Xuất hiện chất rắn red color bám vài đinh sắt.

Fe đẩy Cu thoát khỏi dung dịch muối CuSO4, chất rắn red color là (Cu) bám trên mặt phẳng đinh sắt.

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu Thí nghiệm 4: Bari clorua tác dụng với muối Nhỏ vài giọt dung dịch BaCl2 vào ống nghiệm có chứa 1 ml dung dịch Na2SO4

Dung dịch sau phản ứng xuất hiện kết tủa trắng.

Do BaCl2 tác dụng với Na2SO4 tạo kết tủa trắng BaSO4

BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2NaCl Thí nghiệm 5: Bari clorua tác dụng với axit Nhỏ vài giọt dung dịch BaCl2 vào ống nghiệm có chứa 1ml dung dịch H2SO4

Dung dịch xuất hiện kết tủa trắng

Do BaCl2 tác dụng với H2SO4 tạo ra kết tủa white color BaSO4

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HCl

Hoá học 9 Bài 14: Thực hành Tính chất hóa học của bazơ và muối giúp những em học viên lớp 9 rèn luyện những kỹ năng, thao tác thí nghiệm, những hiện tượng kỳ lạ tính chất hóa học của bazơ và muối.

Việc giải Hóa 9 bài 14 trước lúc tới lớp những em nhanh gọn nắm vững kiến thức và kỹ năng hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tìm hiểu thêm, nhanh gọn soạn giáo án cho học viên của tớ. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng tìm hiểu thêm tại đây.

Bạn đang xem: Hoá học 9 Bài 14: Thực hành Tính chất hóa học của bazơ và muối

Thực hành Tính chất hóa học của bazơ và muối I. Tiến hành thí nghiệm

1. Tính chất hóa học của bazơ.

Thí nghiệm 1: Natri hiđroxit tác dụng với muối.

Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ.

Giải thích: dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch FeCl3 tạo ra kết tủa Fe(OH)3 nâu đỏ.

Phương trình: 3NaOH + FeCl3 → Fe(OH)3 + 3NaCl.

Kết luận: Bazơ kiềm tác dụng với muối tạo thành bazơ mới và muối mới.

Thí nghiệm 2: Đồng (II) hiđroxit tác dụng với axit.

Hiện tượng: Kết tủa tan tạo dung dịch trong suốt màu xanh lam.

Giải thích: Kết tủa tan là vì HCl tác dụng với Cu(OH)2 tạo dd trong suốt màu xanh lam.

Phương trình: Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O.

Kết luận: Bazơ tác dụng với dung dịch axit tạo muối và nước.

2. Tính chất hóa học của muối.

Thí nghiệm 3: Đồng (II) sunfat tác dụng với sắt kẽm kim loại.

Hiện tượng: Trên đinh sắt xuất hiện lớp chất rắn red color.

Giải thích: Fe đẩy Cu thoát khỏi dung dịch muối CuSO4. Cu bám vào trên mặt phẳng đinh sắt.

Xem thêm: GDCD 9 Bài 13: Quyền tự do marketing thương mại và nghĩa vụ đóng thuế

Phương trình: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu.

Kết luận: Kim loại mạnh đẩy sắt kẽm kim loại yếu thoát khỏi muối tạo muối mới và giải phóng sắt kẽm kim loại.

Thí nghiệm 4: Bari clorua tác dụng với muối

Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa trắng không tan.

Giải thích: BaCl2 tác dụng với Na2SO4 tạo ra BaSO4 white color không tan.

Phương trình: BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2NaCl.

Kết luận: Muối tác dụng với muối tạo thành hai muối mới trong số đó có một muối không tan.

Thí nghiệm 5: Bari clorua tác dụng với axit.

Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa trắng.

Giải thích: BaCl2 tác dụng với H2SO4 tạo ra kết tủa trắng BaSO4.

Phương trình: BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HCl.

Kết luận: Muối tác dụng với axit tạo muối mới không tan và axit mới.

II. Viết bản tường trình

Họ và tên:…………………………….

Lớp :.…………………………………

I. Dụng cụ hóa chất

1. Dụng cụ thí nghiệm

Giá để ống nghiệm, ống nhỏ giọt, cốc nước, kẹp ống nghiệm

Xem thêm: Đáp án đề tiếng Nhật thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021

2. Hóa chất thí nghiệm

Dung dịch NaOH, dung dịch HCl, dung dịch H2SO4, dây đồng, dung dịch BaCl2, dung dịch AgNO3, dung CuSO4

II. Nội dung thí nghiệm

Số thí nghiệm

Tiến hành thí nghiệm Hiện tượng, lý giải Phương trình hóa học

Thí nghiệm 1: Natri hidroxit tác dụng với muối

Nhỏ vài giọt dung dịch NaOH vào ống nghiệm chứa 1ml dung dịch FeCl3. Lắc nhẹ ống nghiệm

Xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ

Dung dịch sau phản ứng tạo thành có kết tủa màu nâu đỏ vì chất mới sinh ra là Fe(OH)3 có màu nâu đỏ.

3NaOH + FeCl3 → 3NaCl + Fe(OH)3

Thí nghiệm 2: Đồng (II) hidroxit tác dụng với axit

Cho một ít Cu(OH)2 vào đấy ống nghiệm, nhỏ vài giọt dung dịch HCl. Lắc nhẹ ống nghiệm.

Kết tủa tan dung dịch có màu xanh lam

Kết tủa tan ra có màu xanh lam do HCl phản ứng với Cu(OH)2 tạo ra muối CuCl2 ( muối của đồng có màu xanh làm)

Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O

Thí nghiệm 3: Đồng (II) sunfat tác dụng với sắt kẽm kim loại

Ngâm đinh sắt nhỏ, sạch trong ống nghiệm có chứa 1ml dung dịch CuSO4. Để khoảng chừng 4 – 5 phút

Xuất hiện chất rắn red color bám vài đinh sắt.

Fe đẩy Cu thoát khỏi dung dịch muối CuSO4, chất rắn red color là (Cu) bám trên mặt phẳng đinh sắt.

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu Thí nghiệm 4: Bari clorua tác dụng với muối Nhỏ vài giọt dung dịch BaCl2 vào ống nghiệm có chứa 1 ml dung dịch Na2SO4

Dung dịch sau phản ứng xuất hiện kết tủa trắng.

Do BaCl2 tác dụng với Na2SO4 tạo kết tủa trắng BaSO4

BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2NaCl Thí nghiệm 5: Bari clorua tác dụng với axit Nhỏ vài giọt dung dịch BaCl2 vào ống nghiệm có chứa 1ml dung dịch H2SO4

Dung dịch xuất hiện kết tủa trắng

Do BaCl2 tác dụng với H2SO4 tạo ra kết tủa white color BaSO4

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HCl

Bạn đang xem bài Hoá học 9 Bài 14: Thực hành Tính chất hóa học của bazơ và muối 2022

Với việc Bạn xem bài Hoá học 9 Bài 14: Thực hành Tính chất hóa học của bazơ và muối FULL sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

down Game HD Hoá học 9 Bài 14: Thực hành Tính chất hóa học của bazơ và muối Miễn phí

Nêu Bạn đang tìm link google drive mega để down Game tài liệu Hoá học 9 Bài 14: Thực hành Tính chất hóa học của bazơ và muối Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại cmt hoặc tham gia Nhóm zalo để được trợ giúp không lấy phí
#Hoá #học #Bài #Thực #hành #Tính #chất #hóa #học #của #bazơ #và #muối