0765562555

Luật người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết HD Luật người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng FULL 2022 được update : 2021-09-06 20:59:05

3548

Xin chàoTừ ngày thứ nhất/01/2022, Luật Người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng do Quốc hội phát hành ngày 13/11/2020 chính thức có hiệu lực hiện hành.

Luật Người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng gồm có 8 chương 74 điều. Luật quy định về quyền, trách nhiệm và trách nhiệm và trách nhiệm của người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng, doanh nghiệp, cty sự nghiệp và cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có tương quan đến nghành người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng. Vậy sau này là nội dung rõ ràng Luật số 69/2020/QH14 mời những ban cùng theo dõi tại đây.

Bạn đang xem: Luật người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng

QUỐC HỘI——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Luật số: 69/2020/QH14

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 13 tháng 11 năm 2020

LUẬTNGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội phát hành Luật Người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh

Luật này quy định về quyền, trách nhiệm và trách nhiệm và trách nhiệm của người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng, doanh nghiệp, cty sự nghiệp và cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có tương quan đến nghành người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng; tu dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ, giáo dục khuynh hướng cho những người dân lao động; Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước; chủ trương riêng với những người lao động; quản trị và vận hành nhà nước trong nghành nghề người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng.

Điều 2. Đối tượng vận dụng

1. Người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng.

2. Doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng.

3. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước (sau này gọi chung là cty sự nghiệp) được giao trách nhiệm đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng.

4. Cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có tương quan đến nghành người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, những từ ngữ sau này được hiểu như sau:

1. Người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên cư trú tại Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo quy định của Luật này.

2. Người sử dụng lao động ở quốc tế là doanh nghiệp, tổ chức triển khai, thành viên trực tiếp thuê mướn, sử dụng người lao động Việt Nam thao tác cho mình ở quốc tế theo hợp đồng lao động.

3. Bên quốc tế tiếp nhận lao động là người tiêu dùng lao động ở quốc tế, tổ chức triển khai dịch vụ việc làm ở quốc tế.

4. Phân biệt đối xử là hành vi phân biệt, loại trừ hoặc ưu tiên nhờ vào chủng tộc, màu da, nguồn gốc vương quốc hoặc nguồn gốc xã hội, dân tộc bản địa, giới tính, độ tuổi, tình trạng thai sản, tình trạng hôn nhân gia đình, tôn giáo, tín ngưỡng, chính kiến, khuyết tật, trách nhiệm mái ấm gia đình hoặc trên cơ sở tình trạng nhiễm HIV hoặc vì nguyên do xây dựng, gia nhập và hoạt động và sinh hoạt giải trí công đoàn, tổ chức triển khai của người lao động tại doanh nghiệp có tác động làm tác động đến bình đẳng về thời cơ việc làm hoặc nghề nghiệp.

Việc phân biệt, loại trừ hoặc ưu tiên xuất phát từ yêu cầu đặc trưng của việc làm và những hành vi duy trì, bảo vệ việc làm cho những người dân lao động dễ bị tổn thương thì không biến thành xem là phân biệt đối xử.

5. Cưỡng bức lao động là việc dùng vũ lực, rình rập đe dọa dùng vũ lực hoặc những thủ đoạn khác để ép buộc người lao động phải thao tác trái ý muốn của tớ.

6. Hệ thống cơ sở tài liệu về người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng là tập hợp số liệu, thông tin về người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng.

Điều 4. Chính sách của Nhà nước về người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng

1. Khuyến khích nâng cao trình độ trình độ kỹ thuật của người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng; phát huy và sử dụng hiệu suất cao nguồn lao động sau khoản thời hạn đi thao tác ở quốc tế trở về.

Người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng trong một số trong những ngành, nghề, việc làm rõ ràng có trình độ trình độ kỹ thuật cao hoặc Việt Nam có ưu thế được thừa kế 1 số cơ chế, chủ trương đặc trưng nhằm mục đích thu hút, thúc đẩy và tương hỗ tăng trưởng ngành, nghề, việc làm để đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng và sử dụng người lao động sau khoản thời hạn về nước phù phù thích hợp với Đk kinh tế tài chính – xã hội trong từng thời kỳ theo quy định của nhà nước.

2. Bảo hộ quyền và quyền lợi hợp pháp của người lao động, doanh nghiệp, tổ chức triển khai và thành viên Việt Nam trong nghành nghề người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng.

3. Mở rộng hợp tác quốc tế trong hoạt động và sinh hoạt giải trí tăng trưởng thị trường lao động mới, bảo vệ an toàn và uy tín, việc làm có thu nhập cao, ngành, nghề, việc làm rõ ràng giúp nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho những người dân lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng.

4. Bảo đảm bình đẳng giới, thời cơ việc làm, không phân biệt đối xử trong tuyển chọn, tu dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ, giáo dục khuynh hướng cho những người dân lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng; có giải pháp tương hỗ bảo vệ người lao động Việt Nam ở quốc tế phù phù thích hợp với những điểm lưu ý về giới.

5. Hỗ trợ hòa nhập xã hội và tham gia thị trường lao động sau khoản thời hạn về nước.

Điều 5. Các hình thức người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng

1. Hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế ký với cty sự nghiệp để thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế.

2. Hợp đồng hoặc thỏa thuận hợp tác bằng văn bản về việc đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế ký với doanh nghiệp, tổ chức triển khai, thành viên sau này:

a) Doanh nghiệp Việt Nam hoạt động và sinh hoạt giải trí dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng;

b) Doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu, nhận thầu khu công trình xây dựng, dự án công trình bất Động sản ở quốc tế;

c) Doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo và giảng dạy, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở quốc tế;.

d) Tổ chức, thành viên Việt Nam góp vốn đầu tư ra quốc tế.

3. Hợp đồng lao động do người lao động Việt Nam trực tiếp giao kết với những người tiêu dùng lao động ở quốc tế.

Điều 6. Quyền, trách nhiệm và trách nhiệm của người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng

1. Người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng có những quyền sau này:

a) Được phục vụ thông tin về chủ trương, pháp lý của Việt Nam về người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng; chủ trương, pháp lý và phong tục, tập quán của nước tiếp nhận lao động có tương quan đến người lao động; quyền, trách nhiệm và trách nhiệm của những bên khi đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng;

b) Được tư vấn, tương hỗ để thực thi quyền, trách nhiệm và trách nhiệm và hưởng quyền lợi trong hợp đồng lao động, hợp đồng đào tạo và giảng dạy nghề;

c) Hưởng tiền lương, tiền công, chính sách khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn không mong muốn lao động và quyền lợi, chính sách khác theo hợp đồng lao động; chuyển về nước tiền lương, tiền công, thu nhập, tài sản hợp pháp khác của thành viên theo quy định của pháp lý Việt Nam và pháp lý của nước tiếp nhận lao động;

d) Được bảo lãnh, bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp, chính đáng trong thời hạn thao tác ở quốc tế theo hợp đồng phù phù thích hợp với pháp lý Việt Nam, pháp lý của nước tiếp nhận lao động, pháp lý và thông lệ quốc tế;

đ) Đơn phương chấm hết hợp đồng khi bị người tiêu dùng lao động ngược đãi, cưỡng bức lao động hoặc có rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn rõ ràng rình rập đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người, sức mạnh thể chất hoặc bị quấy rối tình dục trong thời hạn thao tác ở quốc tế;

e) Hưởng chủ trương tương hỗ về lao động, việc làm và quyền lợi từ Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định của pháp lý;

g) Không phải đóng bảo hiểm xã hội hoặc thuế thu nhập thành viên hai lần ở Việt Nam và ở nước tiếp nhận lao động nếu Việt Nam và nước này đã ký kết hiệp định về bảo hiểm xã hội hoặc hiệp định tránh đánh thuế hai lần;

h) Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về hành vi vi phạm pháp lý trong nghành nghề người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng;

i) Được tư vấn và tương hỗ tạo việc làm, khởi nghiệp sau khoản thời hạn về nước và tiếp cận dịch vụ tư vấn tâm ý xã hội tự nguyện.

2. Người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng có những trách nhiệm và trách nhiệm sau này:

a) Tuẩn thủ pháp lý Việt Nam và pháp lý của nước tiếp nhận lao động;

b) Giữ gìn và phát huy truyền thống cuội nguồn văn hóa truyền thống của dân tộc bản địa Việt Nam; tôn trọng phong tục, tập quán của nước tiếp nhận lao động; đoàn kết với những người lao động tại nước tiếp nhận lao động;

c) Hoàn thành khóa học giáo dục khuynh hướng trước lúc đi thao tác ở quốc tế;

d) Nộp tiền dịch vụ, thực thi ký quỹ theo quy định của Luật này;

đ) Làm việc đúng nơi quy định; chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động; tuân thủ sự quản trị và vận hành, điều hành quản lý, giám sát của người tiêu dùng lao động ở quốc tế theo hợp đồng lao động;

e) Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng đã ký kết theo quy định của pháp lý Việt Nam và pháp lý của nước tiếp nhận lao động;

g) Về nước đúng thời hạn sau khoản thời hạn chấm hết hợp đồng lao động, hợp đồng đào tạo và giảng dạy nghề; thông tin với cơ quan Đk cư trú nơi trước lúc đi thao tác ở quốc tế hoặc nơi ở mới sau khoản thời hạn về nước theo quy định của Luật Cư trú trong thời hạn 15 ngày Tính từ lúc ngày nhập cư;

h) Nộp thuế, tham gia bảo hiểm xã hội, hình thức bảo hiểm khác theo quy định của pháp lý Việt Nam và pháp lý của nước tiếp nhận lao động;

i) Đóng góp vào Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước.

Điều 7. Các hành vi bị nghiêm cấm trong nghành nghề người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng

1. Lôi kéo, dụ dỗ, hứa hẹn, quảng cáo, phục vụ thông tin gian dối hoặc dùng thủ đoạn khác để lừa hòn đảo người lao động; tận dụng hoạt động và sinh hoạt giải trí đưa người lao động đi thao tác ở quốc tế để tổ chức triển khai xuất cảnh trái phép, mua và bán người, bóc lột, cưỡng bức lao động hoặc thực thi hành vi trái pháp lý

2. Hỗ trợ người lao động hoặc trực tiếp làm thủ tục để người lao động đi thao tác ở quốc tế lúc không được sự chấp thuận đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật này.

3. Cưỡng ép, lôi kéo, dụ dỗ, lừa gạt người lao động Việt Nam ở lại quốc tế.

4. Phân biệt đối xử; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người lao động; cưỡng bức lao động trong nghành nghề người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng.

5. Hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng mà không còn giấy phép; sử dụng giấy phép của doanh nghiệp khác hoặc cho những người dân khác sử dụng giấy phép của doanh nghiệp để hoạt động và sinh hoạt giải trí dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng.

6. Giao trách nhiệm hoạt động và sinh hoạt giải trí dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng cho Trụ sở của doanh nghiệp không đúng quy định của Luật này.

7. Lợi dụng hoạt động và sinh hoạt giải trí sẵn sàng sẵn sàng nguồn lao động, tuyển chọn người lao động đi thao tác ở quốc tế để thu tiền của người lao động trái pháp lý.

8. Thu tiền môi giới của người lao động.

9. Thu tiền dịch vụ của người lao động không đúng quy định của Luật này.

10. Áp dụng giải pháp bảo vệ thực thi trách nhiệm và trách nhiệm khác ngoài ký quỹ và bảo lãnh quy định tại Luật này.

11. Đi thao tác ở quốc tế hoặc đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng mà vi phạm đến bảo mật thông tin an ninh vương quốc, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội, đạo đức xã hội, sức mạnh thể chất của người lao động và hiệp hội hoặc không được nước tiếp nhận lao động được cho phép.

12. Đi thao tác ở quốc tế hoặc đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế riêng với việc làm sau này:

a) Công việc mát-xa tận nhà hàng quán ăn, khách sạn hoặc TT vui chơi;

b) Công việc phải tiếp xúc thường xuyên với chất nổ; chất ô nhiễm trong luyện quặng sắt kẽm kim loại màu (đồng, chì, thủy ngân, bạc, kẽm); tiếp xúc thường xuyên với măng-gan, đi-ô-xít thủy ngân;

c) Công việc tiếp xúc với nguồn phóng xạ hở, khai thác quặng phóng xạ nhiều chủng loại;

d) Công việc sản xuất, bao gói phải tiếp xúc thường xuyên với hóa chất axít ni-tơ-ríc, na-tơ-ri xun-phát, đi-xun-phua những-bon hoặc thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt chuột, thuốc sát trùng, thuốc chống mối mọt có độc tính mạnh;

đ) Công việc săn bắt thú dữ, cá sấu, cá mập;

e) Công việc thường xuyên ở nơi thiếu không khí, áp suất lớn (lòng đất, lòng đại dương);

g) Công việc liệm, mai táng tử thi, thiêu xác chết, bốc mồ mả.

13. Đi thao tác ở quốc tế hoặc đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế ở khu vực sau này:

a) Khu vực đang sẵn có chiến sự hoặc đang sẵn có rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn xẩy ra chiến sự;

b) Khu vực hiện giờ đang bị nhiễm xạ;

c) Khu vực bị nhiễm độc;

d) Khu vực đang sẵn có dịch bệnh đặc biệt quan trọng nguy hiểm.

14. Tự ý ở lại quốc tế trái pháp lý sau khoản thời hạn chấm hết hợp đồng lao động, hợp đồng đào tạo và giảng dạy nghề.

15. Gây chậm trễ, phiền hà, cản trở, sách nhiễu người lao động hoặc doanh nghiệp, tổ chức triển khai, thành viên Việt Nam trong nghành nghề người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng.

16. Cấp Giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng cho doanh nghiệp không đủ Đk theo quy định của Luật này.

17. Sử dụng Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước không đúng quy định của pháp lý.

Chương II

DOANH NGHIỆP, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIỆT NAM ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

Mục 1. DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

Điều 8. Hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng

1. Hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng là ngành, nghề góp vốn đầu tư marketing thương mại có Đk và chỉ được thực thi bởi doanh nghiệp Việt Nam có Giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp.

2. Doanh nghiệp Việt Nam hoạt động và sinh hoạt giải trí dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng (sau này gọi là doanh nghiệp dịch vụ) phải duy trì những Đk quy định tại Điều 10 của Luật này và phục vụ những Đk của từng thị trường, ngành, nghề, việc làm rõ ràng theo quy định của nhà nước trong suốt quy trình hoạt động và sinh hoạt giải trí.

Điều 9. Nội dung hoạt động và sinh hoạt giải trí dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng

1. Ký kết và thực thi hợp đồng, thỏa thuận hợp tác tương quan đến việc đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng.

2. Tìm kiếm, tăng trưởng thị trường lao động ở quốc tế; phục vụ thông tin, quảng cáo, tư vấn về thời cơ việc làm ở quốc tế.

3. Chuẩn bị nguồn lao động và tuyển chọn người lao động.

4. Tổ chức tu dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ, giáo dục khuynh hướng cho những người dân lao động trước lúc đi thao tác ở quốc tế.

5. Quản lý người lao động; bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng.

6. Thực hiện chính sách, chủ trương riêng với những người lao động đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng.

7. Thanh lý hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế.

8. Hỗ trợ trình làng việc làm cho những người dân lao động sau khoản thời hạn về nước.

Điều 10. Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng

1. Doanh nghiệp được cấp Giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng khi có đủ những Đk sau này:

a) Có vốn điều lệ từ 05 tỷ VNĐ trở lên; có chủ sở hữu, toàn bộ thành viên, cổ đông là nhà góp vốn đầu tư trong nước theo quy định của Luật Đầu tư;

b) Đã ký quỹ theo quy định tại Điều 24 của Luật này;

c) Có người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý là công dân Việt Nam, trình độ từ ĐH trở lên và có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm tay nghề trong nghành nghề đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng hoặc dịch vụ việc làm; không thuộc diện hiện giờ đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; không còn án tích về một trong những tội xâm phạm bảo mật thông tin an ninh vương quốc, những tội xâm phạm tính mạng con người, sức mạnh thể chất, nhân phẩm, danh dự của con người, tội lừa hòn đảo chiếm đoạt tài sản, tội lạm dụng tin tưởng chiếm đoạt tài sản, tội quảng cáo gian dối, tội lừa dối người tiêu dùng, tội tổ chức triển khai, môi giới cho những người dân khác xuất cảnh, nhập cư hoặc ở lại Việt Nam trái phép, tội tổ chức triển khai, môi giới cho những người dân khác trốn đi quốc tế hoặc ở lại quốc tế trái phép, tội cưỡng ép người khác trốn đi quốc tế hoặc ở lại quốc tế trái phép;

d) Có đủ số lượng nhân viên cấp dưới trách nhiệm thực thi những nội dung quy định tại Điều 9 của Luật này;

đ) Có cơ sở vật chất của doanh nghiệp hoặc được doanh nghiệp thuê ổn định để phục vụ yêu cầu giáo dục khuynh hướng cho những người dân lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng;

e) Có trang thông tin điện tử.

2. nhà nước quy định rõ ràng Điều này.

Điều 11. Giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng

1. Giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng (sau này gọi là Giấy phép) có những nội dung chính sau này:

a) Số Giấy phép và ngày cấp Giấy phép;

b) Tên doanh nghiệp;

c) Mã số doanh nghiệp;

d) Địa chỉ trụ sở chính;

đ) Số điện thoại cảm ứng;

e) Địa chỉ trang thông tin điện tử.

2. Giấy phép được kiểm soát và điều chỉnh thông tin, cấp lại theo quy định tại Điều 13 và Điều 14 của Luật này.

Điều 12. Hồ sơ, thủ tục và lệ phí cấp Giấy phép

1. Hồ sơ đề xuất kiến nghị cấp Giấy phép gồm có:

a) Văn bản đề xuất kiến nghị cấp Giấy phép của doanh nghiệp;

b) Bản sao Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp;

c) Giấy tờ chứng tỏ phục vụ những Đk quy định tại Điều 10 của Luật này.

2. Trong thời hạn 20 ngày Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét và cấp Giấy phép cho doanh nghiệp; trường hợp không cấp Giây phép phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do.

3. Lệ phí cấp phép thực thi theo quy định của pháp lý về phí và lệ phí.

4. nhà nước quy định về mẫu Giấy phép; mẫu văn bản, sách vở quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều này; sự phối hợp liên thông Một trong những cty trong cấp Giấy phép qua mạng thông tin điện tử.

Điều 13. Điều chỉnh thông tin Giấy phép

1. Khi có sự thay đổi thông tin so với nội dung ghi trong Giấy phép đã được cấp, doanh nghiệp dịch vụ có văn bản đề xuất kiến nghị Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội kiểm soát và điều chỉnh thông tin trên Giấy phép.

2. Trong thời hạn 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được văn bản đề xuất kiến nghị của doanh nghiệp dịch vụ, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội kiểm soát và điều chỉnh thông tin trên Giấy phép.

3. Doanh nghiệp dịch vụ được miễn phí khi kiểm soát và điều chỉnh thông tin trên Giấy phép.

Điều 14. Cấp lại Giấy phép

1. Khi Giấy phép bị mất hoặc hư hỏng, doanh nghiệp dịch vụ có văn bản đề xuất kiến nghị Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp lại Giấy phép.

2. Trong thời hạn 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được văn bản đề xuất kiến nghị của doanh nghiệp dịch vụ, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp lại Giấy phép.

3. Doanh nghiệp dịch vụ được miễn phí khi cấp lại Giấy phép.

Điều 15. Công bố, niêm yết Giấy phép

1. Trong thời hạn 10 ngày Tính từ lúc ngày Giấy phép được cấp, cấp lại hoặc kiểm soát và điều chỉnh thông tin, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đăng tải Giấy phép trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, thông tin đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp dịch vụ đặt trụ sở chính.

2. Trong thời hạn 30 ngày Tính từ lúc ngày Giấy phép được cấp, cấp lại hoặc kiểm soát và điều chỉnh thông tin, doanh nghiệp dịch vụ phải niêm yết công khai minh bạch bản sao Giấy phép tại trụ sở chính và đăng tải Giấy phép trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp.

Điều 16. Nộp lại Giấy phép, tịch thu Giấy phép

1. Doanh nghiệp dịch vụ phải nộp lại Giấy phép cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong trường hợp sau này:

a) Chấm dứt tồn tại theo quy định của pháp lý;

b) Chấm dứt hoạt động và sinh hoạt giải trí dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng.

2. Doanh nghiệp dịch vụ bị tịch thu Giấy phép trong trường hợp sau này:

a) Nội dung kê khai trong hồ sơ đề xuất kiến nghị cấp Giấy phép là hàng fake;

b) Không duy trì những Đk quy định tại Điều 10 của Luật này;

c) Không đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế trong thời hạn 24 tháng liên tục, trừ trường hợp thiên tai, dịch bệnh, trận chiến tranh, tạm bợ chính trị, suy thoái và khủng hoảng kinh tế tài chính hoặc vì nguyên do bất khả kháng khác mà bên quốc tế không thể tiếp nhận người lao động;

d) Vi phạm quy định tại khoản 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12 hoặc 13 Điều 7 của Luật này;

đ) Thực hiện không khá đầy đủ trách nhiệm và trách nhiệm quy định tại những điểm c, e, g, h và i khoản 2 Điều 26 của Luật này dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng về vật chất, tinh thần riêng với những người lao động.

3. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định hành động tịch thu Giấy phép; công bố việc tịch thu Giấy phép trong thời hạn 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày ra quyết định hành động tịch thu; công bố việc nộp lại Giấy phép trên cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, thông tin đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp dịch vụ đặt trụ sở chính.

4. nhà nước quy định rõ ràng khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Điều 17. Chi nhánh được giao trách nhiệm hoạt động và sinh hoạt giải trí dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng

1. Doanh nghiệp dịch vụ được giao trách nhiệm cho Trụ sở của doanh nghiệp để thực thi một số trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng và phụ trách về hoạt động và sinh hoạt giải trí của Trụ sở. Chi nhánh được xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

2. Chi nhánh được hoạt động và sinh hoạt giải trí dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng khi có đủ những Đk sau này:

a) Được doanh nghiệp dịch vụ giao trách nhiệm;

b) Người đứng đầu Trụ sở phục vụ Đk theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 10 của Luật này;

c) Có đủ số lượng nhân viên cấp dưới trách nhiệm thực thi trách nhiệm được giao;

d) Có cơ sở vật chất của Trụ sở hoặc được Trụ sở thuê để thực thi trách nhiệm giáo dục khuynh hướng được giao.

3. Chi nhánh được giao trách nhiệm hoạt động và sinh hoạt giải trí dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng không được thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí sau này:

a) Ký kết, thanh lý hợp đồng phục vụ lao động, hợp đồng môi giới, hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế;

b) Thu tiền dịch vụ, tiền ký quỹ của người lao động.

4. Doanh nghiệp dịch vụ có trách nhiệm văn bản báo cáo giải trình bằng văn bản cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và update thông tin về Trụ sở trên Hệ thống cơ sở tài liệu về người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng trong thời hạn 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày giao trách nhiệm cho Trụ sở, chấm hết giao trách nhiệm cho Trụ sở hoặc Trụ sở chấm hết hoạt động và sinh hoạt giải trí.

5. Chi nhánh được giao trách nhiệm hoạt động và sinh hoạt giải trí dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng phải niêm yết công khai minh bạch quyết định hành động của doanh nghiệp dịch vụ giao trách nhiệm cho Trụ sở và bản sao Giấy phép của doanh nghiệp dịch vụ tại trụ sở của Trụ sở.

6. nhà nước quy định rõ ràng điểm c và điểm d khoản 2 Điều này.

Điều 18. Chuẩn bị nguồn lao động

1. Doanh nghiệp dịch vụ sẵn sàng sẵn sàng nguồn lao động trước lúc Đk hợp đồng phục vụ lao động khi có yêu cầu của bên quốc tế tiếp nhận lao động hoặc theo thỏa thuận hợp tác hợp tác với bên quốc tế tiếp nhận lao động và chỉ được thực thi sau khoản thời hạn Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản chấp thuận đồng ý.

2. Hồ sơ sẵn sàng sẵn sàng nguồn lao động gồm có:

a) Văn bản về việc sẵn sàng sẵn sàng nguồn lao động;

b) Bản sao văn bản đề xuất kiến nghị hoặc thỏa thuận hợp tác hợp tác với bên quốc tế tiếp nhận lao động kèm theo bản dịch tiếng Việt được xác nhận; riêng với bên quốc tế lần đầu hợp tác với doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam thì gửi kèm tài liệu chứng tỏ được cơ quan hiệu suất cao nước thường trực được cho phép tuyển dụng lao động quốc tế;

c) Phương án sẵn sàng sẵn sàng nguồn lao động, trong số đó nêu rõ số rất nhiều người lao động, thời hạn và phương thức sẵn sàng sẵn sàng nguồn lao động;

d) Cam kết ưu tiên tuyển chọn người lao động đã tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí sẵn sàng sẵn sàng nguồn lao động.

3. Trong thời hạn 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vấn đáp bằng văn bản cho doanh nghiệp dịch vụ, thông tin bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp dịch vụ có hoạt động và sinh hoạt giải trí sẵn sàng sẵn sàng nguồn lao động và update trên Hệ thống cơ sở tài liệu về người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng; trường hợp không chấp thuận đồng ý phải nêu rõ nguyên do.

4. Doanh nghiệp dịch vụ thực thi sẵn sàng sẵn sàng nguồn lao động như sau:

a) Tổ chức sơ tuyển người lao động;

b) Trực tiếp hoặc hợp tác, link với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tổ chức triển khai dịch vụ việc làm để tu dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ cho những người dân lao động trong trường hợp thiết yếu và chỉ được thu tiền phí đào tạo và giảng dạy theo quy định của pháp lý.

5. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định rõ ràng khoản 2 Điều này.

Điều 19. Hợp đồng phục vụ lao động

1. Hợp đồng phục vụ lao động là văn bản thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam với bên quốc tế tiếp nhận lao động về Đk, quyền, trách nhiệm và trách nhiệm của mỗi bên trong việc phục vụ và tiếp nhận người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế.

2. Hợp đồng phục vụ lao động phải phù phù thích hợp với pháp lý Việt Nam, pháp lý của nước tiếp nhận lao động và có những nội dung sau này:

a) Thời hạn của hợp đồng;

b) Số rất nhiều người lao động; ngành, nghề, việc làm phải làm; tuổi của người lao động;

c) Nước tiếp nhận lao động;

d) Địa điểm thao tác nếu hợp đồng ký với những người tiêu dùng lao động ở quốc tế;

đ) Điều kiện, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên thao tác;

e) Thời giờ thao tác, thời giờ nghỉ ngơi;

g) An toàn, vệ sinh lao động;

h) Tiền lương, tiền công, chính sách khác và tiền thưởng (nếu có); tiền làm thêm giờ; những khoản khấu trừ từ lương theo quy định của nước tiếp nhận lao động;

i) Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, đi lại từ nơi ở đến nơi thao tác và ngược lại;

k) Chế độ khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức mạnh thể chất sinh sản;

l) Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp;

m) Điều kiện chấm hết hợp đồng của người lao động trước thời hạn và trách nhiệm bồi thường thiệt hại;

n) Tiền dịch vụ được bên quốc tế tiếp nhận lao động chi trả (nếu có);

o) Trách nhiệm trả ngân sách đi lại từ Việt Nam đến nơi thao tác và ngược lại;

p.) Trách nhiệm của những bên khi người lao động gặp rủi ro không mong muốn trong thời hạn thao tác ở quốc tế;

q) Trách nhiệm của những bên trong việc xử lý và xử lý yếu tố phát sinh riêng với những người lao động trong thời hạn thao tác ở quốc tế;

r) Cơ chế, thủ tục và pháp lý vận dụng để xử lý và xử lý tranh chấp;

s) Thỏa thuận khác không trái pháp lý và đạo đức xã hội.

3. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định rõ ràng khoản 2 Điều này phù phù thích hợp với từng thị trường, ngành, nghề, việc làm rõ ràng.

Điều 20. Đăng ký hợp đồng phục vụ lao động

1. Doanh nghiệp dịch vụ Đk hợp đồng phục vụ lao động và chỉ được thực thi sau khoản thời hạn Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản chấp thuận đồng ý.

Xem thêm: Mẫu sơ đồ chỗ ngồi học viên trong lớp học

2. Hồ sơ Đk hợp đồng phục vụ lao động gồm có:

a) Văn bản Đk hợp đồng phục vụ lao động;

b) Bản sao của hợp đồng phục vụ lao động kèm theo bản dịch tiếng Việt được xác nhận;

c) Tài liệu chứng tỏ việc đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế phù phù thích hợp với pháp lý của nước tiếp nhận lao động.

3. Trong thời hạn 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vấn đáp bằng văn bản cho doanh nghiệp dịch vụ, trường hợp không chấp thuận đồng ý phải nêu rõ nguyên do; trường hợp nên phải thẩm định ở quốc tế thì phải thông tin cho doanh nghiệp dịch vụ trong thời hạn 03 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được kết quả thẩm định.

4. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định mẫu văn bản, tài liệu quy định tại điểm a và điểm c khoản 2 Điều này.

Điều 21. Hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế

1. Hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế là văn bản thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp dịch vụ với những người lao động về quyền, trách nhiệm và trách nhiệm của mỗi bên trong việc đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng.

2. Hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế phải thỏa thuận hợp tác rõ quyền, trách nhiệm và trách nhiệm của mỗi bên và phù phù thích hợp với nội dung của hợp đồng phục vụ lao động; ghi rõ thỏa thuận hợp tác về tiền dịch vụ và ngân sách khác của người lao động (nếu có).

3. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định mẫu hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế.

Điều 22. Hợp đồng môi giới và thù lao theo hợp đồng môi giới

1. Hợp đồng môi giới là văn bản thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp dịch vụ với tổ chức triển khai, thành viên trung gian về việc trình làng bên quốc tế tiếp nhận lao động Việt Nam để giao phối hợp đồng phục vụ lao động theo quy định của Luật này.

2. Thù lao theo hợp đồng môi giới do hai bên thỏa thuận hợp tác và được ghi rõ trong hợp đồng nhưng không vượt quá mức cần thiết trần theo quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định rõ ràng mức trần thù lao theo hợp đồng môi giới phù phù thích hợp với từng thị trường, ngành, nghề, việc làm rõ ràng theo từng thời kỳ có người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng.

Điều 23. Tiền dịch vụ

1. Tiền dịch vụ là khoản thu của doanh nghiệp dịch vụ nhận được từ bên quốc tế tiếp nhận lao động và người lao động để bù đắp ngân sách, tìm kiếm, tăng trưởng thị trường, đàm phán, ký phối hợp đồng phục vụ lao động, quản trị và vận hành người lao động trong thời hạn thao tác ở quốc tế theo quy định của Luật này.

2. Tiền dịch vụ mà doanh nghiệp dịch vụ thu từ người lao động phải bảo vệ những nguyên tắc sau này:

a) Theo thỏa thuận hợp tác giữa người lao động và doanh nghiệp dịch vụ;

b) Không vượt quá mức cần thiết trần quy định tại khoản 4 Điều này;

c) Chỉ được thu sau khoản thời hạn hợp đồng phục vụ lao động đã được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chấp thuận đồng ý và hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế đã được ký kết;

d) Trong trường hợp bên quốc tế tiếp nhận lao động đã trả tiền dịch vụ thì chỉ được thu từ người lao động số tiền không đủ so với mức tiền dịch vụ đã thỏa thuận hợp tác.

3. Trường hợp doanh nghiệp dịch vụ đã thu tiền dịch vụ từ người lao động cho toàn bộ thời hạn thao tác thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế mà người lao động phải về nước trước thời hạn và không do lỗi của người lao động thì doanh nghiệp dịch vụ phải hoàn trả cho những người dân lao động số tiền dịch vụ và tiền lãi theo tỷ suất tương ứng với thời hạn còn sót lại của hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế.

Tiền lãi được xem theo lãi suất vay riêng với tiền gửi không kỳ hạn bằng đồng đúc Việt Nam của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán do những bên thỏa thuận hợp tác tại thời gian doanh nghiệp hoàn trả cho những người dân lao động.

4. Mức trần tiền dịch vụ thu từ người lao động được quy định như sau:

a) Không quá 01 tháng tiền lương của người lao động theo hợp đồng cho từng 12 tháng thao tác; riêng với sĩ quan và thuyền viên thao tác trên tàu vận tải lối đi bộ biển không thật 1,5 tháng tiền lương của người lao động theo hợp đồng cho từng 12 thang thao tác. Trường hợp thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế từ 36 tháng trở lên thì tiền dịch vụ không được quá 03 tháng tiền lương của người lao động theo hợp đồng;

b) Trường hợp có thỏa thuận hợp tác về việc thu tiền dịch vụ cho thời hạn gia hạn hợp đồng lao động trong hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế thì mức tiền dịch vụ tối đa cho từng 12 tháng gia hạn thao tác không thật 0,5 tháng tiền lương của người lao động theo hợp đồng;

c) Đối với một số trong những thị trường, ngành, nghề, việc làm rõ ràng, Bổ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định rõ ràng mức trần tiền dịch vụ thấp hơn quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

Điều 24. Tiền ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ

1. Tiền ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ được gửi tại ngân hàng nhà nước và chỉ được sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp dịch vụ không thực thi hoặc thực thi không khá đầy đủ trách nhiệm và trách nhiệm trong hoạt động và sinh hoạt giải trí dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trong thời hạn 30 ngày Tính từ lúc ngày tiền ký quỹ được sử dụng, doanh nghiệp dịch vụ phải hoàn trả số tiền đã sử dụng và bảo vệ mức ký quỹ theo quy định.

2. Trong trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều 29 của Luật này, tiền ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sử dụng để thanh toán những trách nhiệm và trách nhiệm phát sinh riêng với những người lao động chưa thanh lý hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế tại thời gian chuyển giao; sau khoản thời hạn trừ phí dịch vụ ngân hàng nhà nước, nếu tiền ký quỹ còn thừa thì doanh nghiệp dịch vụ được sử dụng để thanh toán những số tiền nợ khác theo quy định của pháp lý về phá sản.

3. nhà nước quy định rõ ràng mức ký quỹ, việc quản trị và vận hành, sử dụng tiền ký quỹ và trường hợp doanh nghiệp dịch vụ giải thể, bị tịch thu hoặc nộp lại Giấy phép.

Điều 25. Tiền ký quỹ của người lao động

1. Doanh nghiệp dịch vụ thỏa thuận hợp tác với những người lao động về việc ký quỹ để bảo vệ người lao động thực thi trách nhiệm và trách nhiệm theo hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo quy định của pháp lý Việt Nam hoặc theo thỏa thuận hợp tác với bên quốc tế tiếp nhận lao động.

2. Người lao động thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp dịch vụ về việc gửi tiền ký quỹ vào thông tin tài khoản phong tỏa của người lao động tại ngân hàng nhà nước.

3. Người lao động được trao lại cả gốc và lãi tiền ký quỹ khi thanh lý hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế.

Trưòng hợp người lao động vi phạm trách nhiệm và trách nhiệm theo hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế, tiền ký quỹ của người lao động được doanh nghiệp dịch vụ sử dụng để bù đắp thiệt hại phát sinh do lỗi của người lao động gây ra; nếu tiền ký quỹ còn thừa thì phải trả lại cho những người dân lao động, nếu không đủ thì người lao động phải nộp tương hỗ update.

4. Trường hợp có tranh chấp phát sinh về việc doanh nghiệp dịch vụ không trả tiền ký quỹ, người lao động có quyền kiến nghị đến Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc khởi kiện theo quy định của pháp lý.

5. nhà nước quy định mức trần tiền ký quỹ của người lao động phù phù thích hợp với từng thị trường, ngành, nghề, việc làm rõ ràng, việc quản trị và vận hành, sử dụng và hoàn trả tiền ký quỹ.

Điều 26. Quyền, trách nhiệm và trách nhiệm của doanh nghiệp dịch vụ

1. Doanh nghiệp dịch vụ có những quyền sau này:

a) Thực hiện những nội dung quy định tại Điều 9 của Luật này;

b) Thỏa thuận với những người lao động về tiền dịch vụ, tiền ký quỹ, bảo lãnh để thực thi hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo quy định của Luật này;

c) Đơn phương thanh lý hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế sau khoản thời hạn doanh nghiệp dịch vụ đã 03 lần thông tin bằng thư bảo vệ trong thời hạn 180 ngày Tính từ lúc ngày người lao động chấm hết hợp đồng lao động mà người lao động, người được ủy quyền hợp pháp của người lao động không đến thanh lý hợp đồng hoặc Tính từ lúc ngày người lao động gia hạn hợp đồng lao động mà không thực thi quyền, trách nhiệm và trách nhiệm trong hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế;

d) Khiếu nại, khởi kiện về quyết định hành động hoặc hành vi vi phạm pháp lý tong nghành người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng.

2. Doanh nghiệp dịch vụ có những trách nhiệm và trách nhiệm sau này:

a) Thực hiện những quy định tại khoản 2 Điều 15, khoản 1 Điều 16, những điều 17, 18, 19, 20, 27, 28 và 29 của Luật này;

b) Đăng tải trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp dịch vụ thông tin về người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý; list nhân viên cấp dưới trách nhiệm; địa chỉ trụ sở chính, khu vực marketing thương mại, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục khuynh hướng cho những người dân lao động trước lúc đi thao tác ở quốc tế; quyết định hành động giao trách nhiệm cho Trụ sở và update khi có sự thay đổi về những nội dung này; văn bản của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chấp thuận đồng ý về việc sẵn sàng sẵn sàng nguồn lao động; thông tin khá đầy đủ, đúng chuẩn về số lượng, tiêu chuẩn tuyển chọn, Đk thao tác, quyền lợi, trách nhiệm và trách nhiệm của người lao động theo nội dung hợp đồng phục vụ lao động; list người lao động tham gia sẵn sàng sẵn sàng nguồn và được tuyển chọn;

c) Cam kết bằng văn bản việc ưu tiên tuyển chọn người lao động đã tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí sẵn sàng sẵn sàng nguồn của doanh nghiệp; trường hợp doanh nghiệp không thực thi đúng cam kết ưu tiên tuyển chọn người lao động sau khoản thời hạn đã tham gia sẵn sàng sẵn sàng nguồn do doanh nghiệp tổ chức triển khai thì phải bồi thường theo thỏa thuận hợp tác; quảng cáo, tư vấn, thông tin tuyển chọn, phục vụ thông tin đúng chuẩn với những người lao động và cơ quan ban ngành thường trực địa phương tại nơi tuyển chọn về số lượng, tiêu chuẩn tuyển chọn, Đk thao tác, quyền lợi, trách nhiệm và trách nhiệm của người lao động theo nội dung hợp đồng phục vụ lao động; trực tiếp tuyển chọn và không được thu tiền của người lao động về việc tuyển chọn; thực thi đúng những nội dung Đk hợp đồng phục vụ lao động đã được chấp thuận đồng ý;

d) Tổ chức và cấp giấy ghi nhận hoàn thành xong khóa học giáo dục khuynh hướng cho những người dân lao động trước lúc đi thao tác ở quốc tế theo quy định của Luật này; hướng dẫn người lao động, tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp lý về bảo hiểm xã hội;

đ) Cam kết bằng văn bản về thời hạn chờ xuất cảnh sau khoản thời hạn người lao động trúng tuyển đi thao tác ở quốc tế với thời hạn không thật 180 ngày Tính từ lúc ngày người lao động trúng tuyển; trường hợp doanh nghiệp không thực thi đúng cam kết về thời hạn chờ xuất cảnh thì phải bồi thường theo thỏa thuận hợp tác và hoàn trả những ngân sách mà người lao động đã chi trả trừ trường hợp bất khả kháng;

e) Tổ chức quản trị và vận hành, bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của người lao động do doanh nghiệp đưa theo thao tác ở quốc tế; có nhân viên cấp dưới trách nhiệm đủ sức quản trị và vận hành và tương hỗ người lao động ở quốc tế theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; phục vụ trợ giúp pháp lý trong trường hợp người lao động cần đến tương hỗ pháp lý khi bị lạm dụng, đấm đá bạo lực hoặc phân biệt đối xử trong thời hạn thao tác ở quốc tế;

g) Thực hiện yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và phối phù thích hợp với cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan của nước tiếp nhận lao động xử lý và xử lý tranh chấp tương quan đến người lao động; xử lý và xử lý yếu tố phát sinh trong trường hợp người lao động chết, bị tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc bị xâm phạm tính mạng con người, sức mạnh thể chất, danh dự, nhân phẩm, tài sản hoặc trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh, trận chiến tranh, tạm bợ chính trị hoặc tình trạng khẩn cấp;

h) Bồi thường cho những người dân lao động về những thiệt hại do doanh nghiệp, Trụ sở của doanh nghiệp gây ra theo quy định của pháp lý;

i) Thanh lý hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế với những người lao động trong thời hạn 180 ngày Tính từ lúc ngày người lao động chấm hết hợp đồng lao động;

k) Tư vấn, tương hỗ cho những người dân lao động những thủ tục tương quan đến chấm hết hợp đồng lao động, quyền lợi, chính sách và thủ tục về nước;

l) Đóng góp vào Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định của Luật này;

m) Định kỳ hằng năm hoặc đột xuất văn bản báo cáo giải trình về tình hình hoạt động và sinh hoạt giải trí dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

n) Trong thời hạn 05 ngày Tính từ lúc ngày người lao động xuất cảnh và hằng tháng phải update thông tin về người lao động do doanh nghiệp đưa theo trên Hệ thống cơ sở tài liệu về người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho tới lúc thanh lý hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế.

Điều 27. Trách nhiệm của doanh nghiệp dịch vụ trong trường hợp nộp lại Giấy phép hoặc bị tịch thu Giấy phép

1. Trong trường hợp nộp lại Giấy phép hoặc bị tịch thu Giấy phép theo quy định tại Điều 16 của Luật này, doanh nghiệp dịch vụ không được thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí, dịch vụ quy định tại những khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 9 của Luật này và có trách nhiệm sau này:

a) Tiếp tục thực thi những trách nhiệm và trách nhiệm theo hợp đồng phục vụ lao động, hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế riêng với những người lao động đã xuất cảnh;

b) Giải quyết những yếu tố tương quan đến người lao động do doanh nghiệp tuyển chọn, đang tham gia tu dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ, giáo dục khuynh hướng.

2. Việc quản trị và vận hành và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ trong trường hợp nộp lại Giấy phép hoặc bị tịch thu Giấy phép được thực thi theo quy định tại Điều 24 của Luật này.

3. Việc quản trị và vận hành và sử dụng tiền ký quỹ của người lao động trong trường hợp nộp lại Giấy phép hoặc bị tịch thu Giấy phép được thực thi theo quy định tại Điều 25 của Luật này.

Điều 28. Trách nhiệm của doanh nghiệp dịch vụ trong trường hợp giải thể

1. Doanh nghiệp dịch vụ chỉ được giải thể trong trường hợp sau này:

a) Đã hoàn thành xong mọi trách nhiệm và trách nhiệm trong hợp đồng phục vụ lao động, hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế còn hiệu lực hiện hành và thanh toán hết những số tiền nợ, trách nhiệm và trách nhiệm khác theo quy định của pháp lý;

b) Đã hoàn thành xong việc chuyển giao quyền, trách nhiệm và trách nhiệm có tương quan đến hoạt động và sinh hoạt giải trí dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng cho doanh nghiệp dịch vụ khác có Giấy phép sau khoản thời hạn đã thống nhất với bên quốc tế tiếp nhận lao động và được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chấp thuận đồng ý.

2. Trong thời hạn 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày trải qua quyết định hành động giải thể, doanh nghiệp dịch vụ phải văn bản báo cáo giải trình Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về tình hình của người lao động do doanh nghiệp đưa theo thao tác ở quốc tế và phương án thực thi những trách nhiệm và trách nhiệm của doanh nghiệp trong hợp đồng phục vụ lao động, hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế còn hiệu lực hiện hành và văn bản thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp dịch vụ tiếp nhận quyền, trách nhiệm và trách nhiệm trong trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

3. Việc chuyển giao quyền, trách nhiệm và trách nhiệm của doanh nghiệp dịch vụ cho doanh nghiệp dịch vụ khác không làm thay đổi quyền, trách nhiệm và trách nhiệm trong hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế.

Khi chuyển giao quyền, trách nhiệm và trách nhiệm cho doanh nghiệp dịch vụ khác, tiền dịch vụ, tiền ký quỹ của người lao động, tài sản vốn để làm bảo vệ thực thi trách nhiệm và trách nhiệm bảo lãnh được chuyển giao cho doanh nghiệp dịch vụ tiếp nhận. Trong thời hạn 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày hoàn thành xong việc chuyển giao quyền, trách nhiệm và trách nhiệm, doanh nghiệp dịch vụ phải thông tin cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, người lao động.

Điều 29. Trách nhiệm của doanh nghiệp dịch vụ trong trường hợp phá sản

1. Trong thời hạn 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày Tòa án ra quyết định hành động mở thủ tục phá sản, doanh nghiệp dịch vụ phải văn bản báo cáo giải trình Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về tình hình hoạt động và sinh hoạt giải trí đưa người lao động đi thao tác ở quốc tế và phương án thực thi những trách nhiệm và trách nhiệm của doanh nghiệp trong hợp đồng phục vụ lao động, hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế còn hiệu lực hiện hành.

2. Kể từ thời điểm ngày Tòa án ra quyết định hành động mở thủ tục phá sản, doanh nghiệp dịch vụ không được thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí dịch vụ quy định tại những khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 9 của Luật này.

3. Trong trường hợp Tòa án ra quyết định hành động tuyên bố doanh nghiệp phá sản, việc chuyển giao quyền, trách nhiệm và trách nhiệm thực thi hợp đồng phục vụ lao động, hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế còn hiệu lực hiện hành được quy định như sau:

a) Doanh nghiệp dịch vụ thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp dịch vụ khác có Giấy phép để chuyển giao quyền, trách nhiệm và trách nhiệm của doanh nghiệp sau khoản thời hạn đã thống nhất với bên quốc tế tiếp nhận lao động và được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chấp thuận đồng ý phương án chuyển giao. Việc chuyển giao quyền, trách nhiệm và trách nhiệm của doanh nghiệp dịch vụ cho doanh nghiệp dịch vụ khác không làm thay đổi quyền, trách nhiệm và trách nhiệm trong hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế.

Khi chuyển giao quyền, trách nhiệm và trách nhiệm cho doanh nghiệp dịch vụ khác, tiền dịch vụ, tiền ký quỹ của người lao động, tài sản vốn để làm bảo vệ thực thi trách nhiệm và trách nhiệm bảo lãnh được chuyển giao cho doanh nghiệp dịch vụ tiếp nhận. Trong thời hạn 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày hoàn thành xong việc chuyển giao quyền, trách nhiệm và trách nhiệm, doanh nghiệp dịch vụ phải thông tin cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, bên quốc tế tiếp nhận lao động và người lao động;

b) Trường hợp doanh nghiệp dịch vụ không thỏa thuận hợp tác được việc chuyển giao quyền, trách nhiệm và trách nhiệm cho doanh nghiệp dịch vụ khác thì chuyển giao toàn bộ hồ sơ của người lao động đang thao tác ở quốc tế, tiền ký quỹ của người lao động, tài sản vốn để làm bảo vệ thực thi trách nhiệm và trách nhiệm bảo lãnh, tiền dịch vụ thu trước của người lao động cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để xử lý và xử lý quyền lợi, trách nhiệm và trách nhiệm của người lao động do doanh nghiệp đưa theo theo quy định của Luật này.

Trong thời hạn 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận chuyển giao, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông tin cho bên quốc tế tiếp nhận lao động và người lao động theo hồ sơ đã tiếp nhận.

Mục 2. DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRÚNG THẦU, NHẬN THẦU CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN Ở NƯỚC NGOÀI ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

Điều 30. Điều kiện của doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu, nhận thầu khu công trình xây dựng, dự án công trình bất Động sản ở quốc tế đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế

1. Có hợp đồng trúng thầu, nhận thầu khu công trình xây dựng, dự án công trình bất Động sản ở quốc tế.

2. Có phương án đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế phù phù thích hợp với quy định của pháp lý Việt Nam, pháp lý của nước mà người lao động đến thao tác và văn bản báo cáo giải trình Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội theo quy định tại Điều 31 của Luật này.

3. Chỉ đưa người lao động Việt Nam đang thao tác cho chính doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu đi thao tác tại khu công trình xây dựng, dự án công trình bất Động sản ở quốc tế theo hợp đồng trúng thầu, nhận thầu.

Điều 31. Báo cáo đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế của doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu khu công trình xây dựng, dự án công trình bất Động sản ở quốc tế

1. Chậm nhất là 20 ngày trước thời điểm ngày đưa người lao động đi thao tác ở quốc tế, doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu, nhận thầu khu công trình xây dựng, dự án công trình bất Động sản phải văn bản báo cáo giải trình Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phương án đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế kèm theo bản sao hợp đồng trúng thầu, nhận thầu khu công trình xây dựng, dự án công trình bất Động sản ở quốc tế.

2. Nội dung phương án đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế gồm có:

a) Việc quản trị và vận hành, sử dụng người lao động ở quốc tế, trong số đó nêu rõ số rất nhiều người lao động đưa theo, giới tính, ngành, nghề, việc làm rõ ràng, thời hạn thao tác, thời giờ thao tác, thời giờ nghỉ ngơi, làm thêm giờ, tiền lương, Đk thao tác, Đk sinh hoạt, chính sách khám bệnh, chữa bệnh; xử lý rủi ro không mong muốn, xử lý và xử lý quyền lợi, chính sách riêng với những người lao động trong trường hợp bị tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp và quyền lợi, chính sách khác có tương quan đến người lao động;

b) Việc đưa người lao động về nước trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh, trận chiến tranh, tạm bợ chính trị, suy thoái và khủng hoảng kinh tế tài chính, tình trạng khẩn cấp hoặc vì nguyên do bất khả kháng khác.

3. Trong thời hạn 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được phương án đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vấn đáp bằng văn bản cho doanh nghiệp; trường hợp không chấp thuận đồng ý phải nêu rõ nguyên do.

4. Trong thời hạn 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày người lao động xuất cảnh, doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu phải update thông tin về người lao động trên Hệ thống cơ sở tài liệu về người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng.

Điều 32. Quyền, trách nhiệm và trách nhiệm của doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu khu công trình xây dựng, dự án công trình bất Động sản ở quốc tế đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế

1. tin tức khá đầy đủ, đúng chuẩn, rõ ràng về Đk thao tác, Đk sinh hoạt, quyền lợi, chính sách của người lao động thao tác tại khu công trình xây dựng, dự án công trình bất Động sản của doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu ở quốc tế.

2. Tổ chức để người lao động trước lúc đi thao tác ở quốc tế được tham gia khóa học giáo dục khuynh hướng và được cấp giấy ghi nhận hoàn thành xong khóa học giáo dục khuynh hướng.

3. Trực tiếp tổ chức triển khai đưa theo, quản trị và vận hành và sử dụng người lao động đi thao tác ở quốc tế.

4. Thỏa thuận bằng phụ lục hợp đồng lao động với những người lao động nội dung tương hỗ update về thời hạn thao tác, thời giờ thao tác, thời giờ nghỉ ngơi, làm thêm giờ, tiền lương, Đk thao tác, Đk sinh hoạt, chính sách khám bệnh, chữa bệnh và quyền lợi, chính sách khác phù phù thích hợp với phương án đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế quy định tại khoản 2 Điều 31 của Luật này và quy định của pháp lý Việt Nam, pháp lý của nước mà người lao động đến thao tác.

5. Bảo đảm để người lao động được kiểm tra sức mạnh thể chất định kỳ gồm có cả sức mạnh thể chất sinh sản và khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp người lao động bị ốm đau, tai nạn không mong muốn. Trường hợp người lao động bị ốm đau, tai nạn không mong muốn đến mức không hề kĩ năng tiếp tục thao tác ở quốc tế, doanh nghiệp có trách nhiệm đưa người lao động về nước và chịu ngân sách tương quan.

6. Tổ chức đưa di hài hoặc thi hài người lao động chết trong thời hạn thao tác ở quốc tế về nước và chịu mọi ngân sách tương quan; thực thi chính sách bồi thường, trợ cấp khác theo quy định của pháp lý Việt Nam.

7. Báo cáo và phối phù thích hợp với cơ quan đại diện thay mặt thay mặt việt Nam ở quốc tế để quản trị và vận hành, bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động trong thời hạn thao tác ở quốc tế.

8. Báo cáo sau khoản thời hạn hoàn thành xong hợp đồng trúng thầu, nhận thầu ở quốc tế và văn bản báo cáo giải trình đột xuất theo yêu cầu của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

9. Thực hiện yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và phối phù thích hợp với cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan của nước mà người lao động đến thao tác để xử lý và xử lý tranh chấp tương quan đến người lao động thao tác ở quốc tế; xử lý và xử lý yếu tố phát sinh trong trường hợp người lao động chết, bị tai nạn không mong muốn hoặc bị xâm phạm tính mạng con người, sức mạnh thể chất, danh dự, nhân phẩm, tài sản hoặc trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh, trận chiến tranh, tạm bợ chính trị, suy thoái và khủng hoảng kinh tế tài chính, tình trạng khẩn cấp hoặc vì nguyên do bất khả kháng khác.

Mục 3. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIỆT NAM ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

Điều 33. Điều kiện của tổ chức triển khai, thành viên Việt Nam góp vốn đầu tư ra quốc tế đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế

1. Có Giấy ghi nhận Đk góp vốn đầu tư ra quốc tế.

2. Có phương án đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế phù phù thích hợp với quy định của pháp lý Việt Nam, pháp lý của nước mà người lao động đến thao tác và văn bản báo cáo giải trình Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội theo quy định tại Điều 34 của Luật này.

3. Chỉ đưa người lao động Việt Nam đi thao tác tại cơ sở sản xuất, marketing thương mại, khu công trình xây dựng do tổ chức triển khai, thành viên góp vốn đầu tư xây dựng ở quốc tế.

Điều 34. Báo cáo đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế của tổ chức triển khai, thành viên Việt Nam góp vốn đầu tư ra quốc tế

1. Chậm nhất là 20 ngày trước thời điểm ngày đưa người lao động đi thao tác ở quốc tế, tổ chức triển khai, thành viên Việt Nam góp vốn đầu tư ra quốc tế phải văn bản báo cáo giải trình Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phương án đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế kèm theo bản sao Giấy ghi nhận Đk góp vốn đầu tư ra quốc tế.

2. Nội dung phương án đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế gồm có:

a) Việc quản trị và vận hành, sử dụng người lao động ở quốc tế, trong số đó nêu rõ số rất nhiều người lao động đưa theo, giới tính, ngành, nghề, việc làm rõ ràng, thời hạn thao tác, thời giờ thao tác, thời giờ nghỉ ngơi, làm thêm giờ, tiền lương, Đk thao tác, Đk sinh hoạt, chính sách khám bệnh, chữa bệnh; xử lý rủi ro không mong muốn, xử lý và xử lý quyền lợi, chính sách riêng với những người lao động trong trường hợp bị tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp và chính sách khác có tương quan đến người lao động;

b) Việc đưa người lao động về nước trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh, trận chiến tranh, tạm bợ chính trị, suy thoái và khủng hoảng kinh tế tài chính, tình trạng khẩn cấp hoặc vì nguyên do bất khả kháng khác.

3. Trong thời hạn 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được phương án đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vấn đáp bằng văn bản cho tổ chức triển khai, thành viên Việt Nam góp vốn đầu tư ra quốc tế; trường hợp không chấp thuận đồng ý phải nêu rõ nguyên do.

4. Trong thời hạn 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày người lao động xuất cảnh, tổ chức triển khai, thành viên Việt Nam góp vốn đầu tư ra quốc tế phải update thông tin về người lao động trên Hệ thống cơ sở tài liệu về người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng.

Điều 35. Quyền, trách nhiệm và trách nhiệm của tổ chức triển khai, thành viên góp vốn đầu tư ra quốc tế đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế

1. tin tức khá đầy đủ, đúng chuẩn, rõ ràng về Đk thao tác, Đk sinh hoạt, quyền lợi, chính sách của người lao động thao tác tại cơ sở sản xuất, marketing thương mại, khu công trình xây dựng do tổ chức triển khai, thành viên góp vốn đầu tư xây dựng ở quốc tế.

2. Tổ chức để người lao động trước lúc đi thao tác ở quốc tế được tham gia khóa học giáo dục khuynh hướng và được cấp giấy ghi nhận hoàn thành xong khóa học giáo dục khuynh hướng.

3. Trực tiếp tổ chức triển khai đưa theo, quản trị và vận hành và sử dụng người lao động đi thao tác ở quốc tế.

4. Thỏa thuận bằng phụ lục hợp đồng lao động với những người lao động nội dung tương hỗ update về thời hạn thao tác, thời giờ thao tác, thời giờ nghỉ ngơi, làm thêm giờ, tiền lương, Đk thao tác, Đk sinh hoạt, chính sách khám bệnh, chữa bệnh và quyền lợi, chính sách khác phù phù thích hợp với phương án đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật này và quy định của pháp lý Việt Nam, pháp lý của nước mà người lao động đến thao tác.

Trường hợp tuyển dụng lao động mới thì phải ký phối hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo nội dung, mẫu hợp đồng do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định và không được thu tiền dịch vụ của người lao động.

5. Thanh lý hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế với những người lao động trong thời hạn 180 ngày Tính từ lúc ngày người lao động chấm hết hợp đồng lao động.

6. Bảo đảm quyền lợi của người lao động, xử lý và xử lý những yếu tố phát sinh riêng với những người lao động do doanh nghiệp đưa theo.

7. Báo cáo và phối phù thích hợp với cơ quan đại diện thay mặt thay mặt Việt Nam ở quốc tế để quản trị và vận hành, bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động trong thời hạn thao tác ở quốc tế.

8. Định kỳ hằng năm hoặc đột xuất văn bản báo cáo giải trình về tình hình thực thi đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

9. Thực hiện yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và phối phù thích hợp với cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan của nước mà người lao động đến thao tác để xử lý và xử lý tranh chấp tương quan đến người lao động thao tác ở quốc tế; xử lý và xử lý yếu tố phát sinh trong trường hợp người lao động chết, bị tai nạn không mong muốn hoặc bị xâm phạm tính mạng con người, sức mạnh thể chất, danh dự, nhân phẩm, tài sản hoặc trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh, trận chiến tranh, tạm bợ chính trị, suy thoái và khủng hoảng kinh tế tài chính, tình trạng khẩn cấp hoặc vì nguyên do bất khả kháng khác.

Mục 4. DOANH NGHIỆP VIỆT NAM ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI ĐÀO TẠO, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ, KỸ NĂNG NGHỀ Ở NƯỚC NGOÀI

Điều 36. Điều kiện của doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo và giảng dạy, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở quốc tế

1. Có hợp đồng nhận lao động thực tập với cơ sở tiếp nhận thực tập ở quốc tế để lấy người lao động Việt Nam đi đào tạo và giảng dạy, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở quốc tế phù phù thích hợp với quy định tại Điều 37 của Luật này và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 39 của Luật này chấp thuận đồng ý.

2. Có tiền ký quỹ thực thi hợp đồng nhận lao động thực tập theo quy định của nhà nước.

3. Chỉ được đưa người lao động có hợp đồng lao động và hợp đồng đào tạo và giảng dạy nghề ở quốc tế đi đào tạo và giảng dạy, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề tại cơ sở tiếp nhận thực tập ở quốc tế theo hợp đồng nhận lao động thực tập.

4. Ngành, nghề, việc làm rõ ràng người lao động Việt Nam đi đào tạo và giảng dạy, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở quốc tế phải phù phù thích hợp với nghành hoạt động và sinh hoạt giải trí của doanh nghiệp.

Điều 37. Hợp đồng nhận lao động thực tập

1. Hợp đồng nhận lao động thực tập là thỏa thuận hợp tác bằng văn bản giữa doanh nghiệp Việt Nam với cơ sở tiếp nhận lao động thực tập ở quốc tế về quyền, trách nhiệm và trách nhiệm của những bên trong việc đưa theo và tiếp nhận người lao động của doanh nghiệp đi đào tạo và giảng dạy, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở quốc tế.

2. Hợp đồng nhận lao động thực tập phải phù phù thích hợp với pháp lý Việt Nam, pháp lý của nước tiếp nhận lao động thực tập và có những nội dung sau này:

a) Thời hạn thực tập;

b) Số rất nhiều người lao động; ngành, nghề thực tập; tuổi của người lao động;

c) Địa điểm thực tập;

d) Điều kiện, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên thực tập;

đ) Thời giờ thực tập, thời giờ nghỉ ngơi;

e) An toàn, vệ sinh lao động;

g) Tiền lương, tiền công;

h) Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, đi lại;

i) Chế độ khám bệnh, chữa bệnh;

k) Chế độ hảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm khác (nếu có);

l) Điều kiện chấm hết hợp đồng trước thời hạn và trách nhiệm bồi thường thiệt hại;

m) Trách nhiệm trả ngân sách đi lại từ Việt Nam đến nơi thực tập và ngược lại;

n) Trách nhiệm của những bên khi người lao động gặp rủi ro không mong muốn trong thời hạn thực tập ở quốc tế;

o) Trách nhiệm của những bên trong việc xử lý và xử lý yếu tố phát sinh riêng với những người lao động trong thời hạn thực tập ở quốc tế;

p.) Cơ chế, thủ tục và pháp lý vận dụng để xử lý và xử lý tranh chấp;

q) Thỏa thuận khác không trái pháp lý và đạo đức xã hội.

Điều 38. Hợp đồng đào tạo và giảng dạy nghề ở quốc tế

1. Hợp đồng đào tạo và giảng dạy nghề ở quốc tế là thỏa thuận hợp tác bằng văn bản giữa doanh nghiệp Việt Nam với những người lao động của tớ về việc đào tạo và giảng dạy, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở quốc tế.

2. Hợp đồng đào tạo và giảng dạy nghề ở quốc tế phải bảo vệ quy định của Bộ luật Lao động và phù phù thích hợp với nội dung của hợp đồng nhận lao động thực tập.

Điều 39. Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập

1. Hợp đồng nhận lao động thực tập phải Đk theo quy định sau này:

a) Doanh nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo và giảng dạy, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở quốc tế có thời hạn dưới 90 ngày phải Đk tại cơ quan trình độ về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;

b) Doanh nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo và giảng dạy, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở quốc tế có thời hạn từ 90 ngày trở lên phải Đk tại Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

2. Trong thời hạn 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điều 40 của Luật này, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này phải vấn đáp bằng văn bản cho doanh nghiệp; trường hợp không chấp thuận đồng ý phải nêu rõ nguyên do.

Điều 40. Hồ sơ Đk hợp đồng nhận lao động thực tập

1. Hồ sơ Đk hợp đồng nhận lao động thực tập gồm có:

a) Văn bản Đk hợp đồng nhận lao động thực tập;

b) Bản sao hợp đồng nhận lao động thực tập kèm theo bản dịch tiếng Việt được xác nhận;

c) Tài liệu chứng tỏ việc đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo và giảng dạy, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở quốc tế phù phù thích hợp với pháp lý của nước tiếp nhận lao động;

d) Bản sao Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp và sách vở chứng tỏ việc ký quỹ của doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 36 của Luật này.

2. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định mẫu văn bản, tài liệu quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều này.

Điều 41. Quyền, trách nhiệm và trách nhiệm của doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo và giảng dạy, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở quốc tế

1. Doanh nghiệp có những quyền sau này:

a) Yêu cầu người lao động bồi thường thiệt hại do người lao động gây ra theo hợp đồng đào tạo và giảng dạy nghề ở quốc tế;

b) Khiếu nại, khởi kiện về quyết định hành động hoặc hành vi vi phạm pháp lý trong nghành nghề người lao động Việt Nam đi lạm việc ở quốc tế theo hợp đồng.

2. Doanh nghiệp có những trách nhiệm và trách nhiệm sau này:

a) tin tức khá đầy đủ, đúng chuẩn, rõ ràng về những nội dung quy định tại khoản 2 Điều 37 của Luật này;

b) Ký phối hợp đồng đào tạo và giảng dạy nghề trước lúc người lao động đi đào tạo và giảng dạy, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở quốc tế;

c) Tổ chức để người lao động trước lúc đi đào tạo và giảng dạy, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở quốc tế được tham gia khóa học giáo dục khuynh hướng và được cấp giấy ghi nhận hoàn thành xong khóa học giáo dục khuynh hướng;

d) Trong thời hạn 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày người lao động xuất cảnh, doanh nghiệp phải update thông tin về người lao động trên Hệ thống cơ sở tài liệu về người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng;

đ) Tổ chức quản trị và vận hành, bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động do doanh nghiệp đưa theo đào tạo và giảng dạy, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở quốc tế;

e) Báo cáo và phối phù thích hợp với cơ quan đại diện thay mặt thay mặt Việt Nam ở quốc tế để quản trị và vận hành, bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động;

g) Thanh lý hợp đồng đào tạo và giảng dạy nghề ở quốc tế với những người lao động;

h) Bồi thường cho những người dân lao động theo hợp đồng đã ký kết kết và quy định của pháp lý về những thiệt hại do doanh nghiệp, gây ra;

i) Tiếp nhận và sắp xếp việc làm cho những người dân lao động thích hợp sau thời hạn đào tạo và giảng dạy, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở quốc tế;

k) Giải quyết quyền lợi cho những người dân lao động trong trường hợp doanh nghiệp giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp lý;

l) Báo cáo về tình hình thực thi đưa người lao động đi đào tạo và giảng dạy, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở quốc tế với cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 39 của Luật này theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

m) Thực hiện yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và phối phù thích hợp với cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan của nước mà người lao động đến đào tạo và giảng dạy, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề xử lý và xử lý tranh chấp tương quan đến người lao động; xử lý và xử lý yếu tố phát sinh trong trường hợp người lao động chết, bị tai nạn không mong muốn hoặc bị xâm phạm tính mạng con người, sức mạnh thể chất, danh dự, nhân phẩm, tài sản hoặc trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh, trận chiến tranh, tạm bợ chính trị, suy thoái và khủng hoảng kinh tế tài chính, tình trạng khẩn cấp hoặc vì nguyên do bất khả kháng khác.

Mục 5. ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

Điều 42. Điều kiện của cty sự nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng

1. Đơn vị sự nghiệp quy định tại khoản 3 Điều 2 của Luật này được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc nhà nước giao trách nhiệm bằng văn bản về việc đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng để thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc nhà nước chỉ được giao trách nhiệm cho 01 cty sự nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng sau khoản thời hạn có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

2. Người đứng đầu cty sự nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng phải có trình độ từ ĐH trở lên và có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tay nghề trong nghành nghề người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng, hợp tác quốc tế hoặc dịch vụ việc làm.

3. Đơn vị sự nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng hoạt động và sinh hoạt giải trí phi lợi nhuận và không được thu tiền dịch vụ của người lao động.

Điều 43. Quyền, trách nhiệm và trách nhiệm của cty sự nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng

1. Đơn vị sự nghiệp có những quyền sau này:

a) Ký phối hợp đồng phục vụ lao động với bên quốc tế tiếp nhận lao động trong trường hợp thỏa thuận hợp tác quốc tế có yêu cầu;

b) Tuyển chọn, hòn đảo tạo và ký hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

c) Thỏa thuận với những người lao động về giải pháp ký quỹ, bảo lãnh để thực thi trách nhiệm và trách nhiệm của hợp đồng theo quy định của nhà nước;

d) Yêu cầu người lao động bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế;

đ) Khiếu nại, khởi kiện về quyết định hành động hoặc hành vi vi phạm pháp lý trong nghành nghề người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng;

e) Đơn phương thanh lý hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế sau khoản thời hạn doanh nghiệp dịch vụ đã 03 lần thông tin bằng thư bảo vệ trong thời hạn 180 ngày Tính từ lúc ngày người lao động chấm hết hợp đồng lao động mà người lao động, người được ủy quyền hợp pháp của người lao động không đến thanh lý hợp đồng hoặc Tính từ lúc ngày người lao động gia hạn hợp đồng lao động mà không thực thi quyền, trách nhiệm và trách nhiệm trong hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế.

2. Đơn vị sự nghiệp có những trách nhiệm và trách nhiệm sau này:

a) Báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, cơ quan chủ quản của cty sự nghiệp việc tổ chức triển khai đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng kèm theo bản sao hợp đồng phục vụ lao động (nếu có) và hợp đồng mẫu đưa người lao động đi thao tác ở quốc tế chậm nhất là 15 ngày trước lúc đưa người lao động đi thao tác ở quốc tế;

b) tin tức khá đầy đủ, đúng chuẩn về số lượng, tiêu chuẩn tuyển chọn, tiền lương, Đk thao tác, quyền lợi, trách nhiệm và trách nhiệm của người lao động đi thao tác ở quốc tế và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cty sự nghiệp;

Xem thêm: Lời bài hát Everything sucks Vaultboy

c) Trong thời hạn 05 ngày Tính từ lúc ngày người lao động xuất cảnh và hằng tháng phải update thông tin về người lao động do cty sự nghiệp đưa theo trên Hệ thống cơ sở tài liệu về người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng;

d) Tổ chức giáo dục khuynh hướng và cấp giấy ghi nhận hoàn thành xong khóa học giáo dục khuynh hướng cho những người dân lao động trước lúc đi thao tác ở quốc tế;

đ) Phối phù thích hợp với cơ quan đại diện thay mặt thay mặt Việt Nam ở quốc tế quản trị và vận hành, bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của người lao động, xử lý và xử lý những yếu tố phát sinh riêng với những người lao động trong thời hạn thao tác ở quốc tế;

e) Thanh lý hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế với những người lao động trong thời hạn 180 ngày Tính từ lúc ngày chấm hết hợp đồng lao động;

g) Định kỳ hằng năm hoặc đột xuất văn bản báo cáo giải trình về tình hình hoại động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

h) Thực hiện yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và phối phù thích hợp với cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan của nước tiếp nhận lao động xử lý và xử lý tranh chấp tương quan đến người lao động; xử lý và xử lý yếu tố phát sinh trong trường hợp người lao động chết, bị tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc bị xâm phạm tính mạng con người, sức mạnh thể chất, danh dự, nhân phẩm, tài sản hoặc trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh, trận chiến tranh, tạm bợ chính trị, suy thoái và khủng hoảng kinh tế tài chính, tình trạng khẩn cấp hoặc vì nguyên do bất khả kháng khác;

i) Bồi thường cho những người dân lao động theo hợp đồng và quy định của pháp lý về những thiệt hại do cty sự nghiệp gây ra.

Chương III

NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

Mục 1. NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG VỚI DOANH NGHIỆP, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIỆT NAM ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀl

Điều 44. Điều kiện của người lao động do doanh nghiệp, cty sự nghiệp, tổ chức triển khai, thành viên Việt Nam góp vốn đầu tư ra quốc tế đưa theo thao tác ở quốc tế

1. Có khả năng hành vi dân sự khá đầy đủ.

2. Tự nguyện đi thao tác ở quốc tế.

3. Đủ sức mạnh thể chất theo quy định của pháp lý Việt Nam và yêu cầu của bên quốc tế tiếp nhận lao động.

4. Đáp ứng yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, trình độ, trình độ, kỹ năng nghề và những Đk khác theo yêu cầu của bên quốc tế tiếp nhận lao động.

5. Có giấy ghi nhận hoàn thành xong khóa học giáo dục khuynh hướng.

6. Không thuộc trường hợp bị cấm xuất cảnh, không được xuất cảnh, bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp lý Việt Nam.

Điều 45. Hồ sơ của người lao động đi thao tác ở quốc tế

1. Đơn đi thao tác ở quốc tế.

2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người lao động thường trú hoặc cơ quan, tổ chức triển khai, cty quản trị và vận hành người lao động.

3. Giấy ghi nhận đủ sức mạnh thể chất theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

4. Giấy ghi nhận hoàn thành xong khóa học giáo dục khuynh hướng.

5. Văn bằng, chứng từ về ngoại ngữ, trình độ, trình độ, kỹ năng nghề và sách vở khác theo yêu cầu của bên quốc tế tiếp nhận lao động.

Điều 46. Quyền, trách nhiệm và trách nhiệm của người lao động do doanh nghiệp dịch vụ đưa theo thao tác ở quốc tế

1. Các quyền, trách nhiệm và trách nhiệm quy định tại Điều 6 của Luật này.

2. Ký phối hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế với doanh nghiệp dịch vụ.

3. Được bồi thường thiệt hại trong trường hợp doanh nghiệp dịch vụ vi phạm hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế.

4. Được chấm hết hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế với doanh nghiệp dịch vụ khi doanh nghiệp dịch vụ không thực thi đúng cam kết trong hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hợp tác khác.

5. Được gia hạn hoặc ký phối hợp đồng lao động mới phù phù thích hợp với quy định pháp lý của nước tiếp nhận lao động.

6. Thỏa thuận với doanh nghiệp dịch vụ về tiền dịch vụ theo quy định tại Điều 23 của Luật này.

7. Thỏa thuận với doanh nghiệp dịch vụ về tiền ký quỹ hoặc trình làng bên bảo lãnh để bảo vệ thực thi trách nhiệm và trách nhiệm theo hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế.

8. Thanh lý hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế với doanh nghiệp dịch vụ trong thời hạn 180 ngày Tính từ lúc, ngày chấm hết hợp đồng lao động.

Điều 47. Quyền, trách nhiệm và trách nhiệm của người lao động do doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu, nhận thầu khu công trình xây dựng, dự án công trình bất Động sản ở quốc tế hoặc tổ chức triển khai, thành viên Việt Nam góp vốn đầu tư ra quốc tế đưa theo thao tác ở quốc tế

1. Các quyền, trách nhiệm và trách nhiệm quy định tại Điều 6 của Luật này.

2. Thỏa thuận bằng văn bản với doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu, nhận thầu khu công trình xây dựng, dự án công trình bất Động sản ở quốc tế hoặc tổ chức triển khai, thành viên Việt Nam góp vốn đầu tư ra quốc tế về thời hạn thao tác, thời giờ thao tác, thời giờ nghỉ ngơi, làm thêm giờ, tiền lương, Đk thao tác, Đk sinh hoạt, chính sách khám bệnh, chữa bệnh và quyền lợi, chính sách khác khi thao tác ở quốc tế phù phù thích hợp với quy định của pháp lý Việt Nam, pháp lý của nước tiếp nhận lao động.

3. Ký kết, thanh lý hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế với tổ chức triển khai, thành viên Việt Nam góp vốn đầu tư ra quốc tế.

4. Được bồi thường thiệt hại trong trường hợp doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu, nhận thầu khu công trình xây dựng, dự án công trình bất Động sản ở quốc tế hoặc tổ chức triển khai, thành viên Việt Nam góp vốn đầu tư ra quốc tế vi phạm thỏa thuận hợp tác quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 48. Quyền, trách nhiệm và trách nhiệm của người lao động đi đào tạo và giảng dạy, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở quốc tế

1. Các quyền, trách nhiệm và trách nhiệm quy định tại Điều 6 của Luật này.

2. Ký kết, thanh lý hợp đồng đào tạo và giảng dạy nghề ở quốc tế.

3. Được bồi thường thiệt hại trong trường hợp doanh nghiệp đưa người lao động đi đào tạo và giảng dạy, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở quốc tế vi phạm hợp đồng đào tạo và giảng dạy nghề ở quốc tế.

4. Được doanh nghiệp tiếp nhận lại và sắp xếp việc làm thích hợp sau khoản thời hạn về nước.

Điều 49. Quyền, trách nhiệm và trách nhiệm của người lao động do cty sự nghiệp đưa theo thao tác ở quốc tế

1. Các quyền, trách nhiệm và trách nhiệm quy định tại Điều 6 và khoản 5 Điều 46 của Luật này.

2. Ký phối hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế với cty sự nghiệp.

3. Thỏa thuận với cty sự nghiệp về giải pháp ký quỹ, bảo lãnh để bảo vệ thực thi hợp đồng theo quy định của Luật này.

4. Được bồi thường thiệt hại trong trường hợp cty sự nghiệp vi phạm hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế.

5. Thanh lý hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế với cty sự nghiệp trong thời hạn 180 ngày Tính từ lúc ngày chấm hết hợp đồng lao động.

Mục 2. NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP GIAO KẾT

Điều 50. Điều kiện của người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng lao động trực tiếp giao kết

1. Các Đk quy định tại những khoản 1,2,3,4 và 6 Điều 44 của Luật này.

2. Có hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 52 của Luật này.

3. Có văn bản xác nhận việc Đk hợp đồng lao động của cơ quan trình độ về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi người lao động thường trú.

Điều 51. Quyền, trách nhiệm và trách nhiệm của người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng lao động trực tiếp giao kết

1. Người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng lao động trực tiếp giao kết có những quyền sau này:

a) Được cơ quan trình độ về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan đại diện thay mặt thay mặt Việt Nam ở quốc tế phục vụ thông tin chủ trương, pháp lý về người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng;

b) Được cơ quan đại diện thay mặt thay mặt Việt Nam ở quốc tế bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp phù phù thích hợp với pháp lý Việt Nam, pháp lý của nước mà người lao động đến thao tác, pháp lý và thông lệ quốc tế trong thời hạn thao tác ở quốc tế; được tư vấn, tương hỗ để thực thi quyền, trách nhiệm và trách nhiệm và hưởng quyền lợi trong hợp đồng lao động;

c) Hưởng quyền lợi từ Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước, quyền lợi khác theo quy định của Luật này và pháp lý có tương quan;

d) Được chuyển về nước tiền lương, tiền công, thu nhập, tài sản hợp pháp khác của thành viên theo quy định của pháp lý Việt Nam và pháp lý của nước mà người lao động đến thao tác.

2. Người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng lao động trực tiếp giao kết có những trách nhiệm và trách nhiệm sau này:

a) Đăng ký hợp đồng lao động;

b) Thực hiện những nội dung trong hợp đồng lao động và nội quy nơi thao tác;

c) Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp lý Việt Nam và những hình thức bảo hiểm theo quy định pháp lý của nước mà người lao động đến thao tác;

d) Nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp lý Việt Nam và pháp lý của nước mà người lao động đến thao tác;

đ) Đóng góp vào Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định của Luật này;

e) Đăng ký công dân tại cơ quan đại diện thay mặt thay mặt Việt Nam tại nước mà người lao động đến thao tác.

Điều 52. Hợp đồng lao động trực tiếp giao kết

1. Hợp đồng lao động trực tiếp giao kết là văn bản thỏa thuận hợp tác giữa người lao động Việt Nam với những người tiêu dùng lao động ở quốc tế về việc làm có trả công, tiền lương, Đk lào động, quyền, trách nhiệm và trách nhiệm của mỗi bên trong quan hệ lao động.

2. Nội dung chính của hợp đồng lao động trực tiếp giao kết phải phù phù thích hợp với quy định của pháp lý Việt Nam, pháp lý của nước mà người lao động đến thao tác, gồm có:

a) Ngành, nghề, việc làm phải làm;

b) Thời hạn của hợp đồng;

c) Địa điểm thao tác;

d) Thời giờ thao tác, thời giờ nghỉ ngơi, làm thêm giờ;

đ) Tiền lương, tiền công;

e) Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, đi lại;

g) Chế độ khám bệnh, chữa bệnh;

h) Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp, chính sách khác (nếu có);

i) Trách nhiệm của người tiêu dùng lao động ở quốc tế trong trường hợp xẩy ra tai nạn không mong muốn lao động, rủi ro không mong muốn tương quan đến người lao động trong thời hạn thao tác ở quốc tế;

k) Cơ chế, thủ tục và pháp lý vận dụng để xử lý và xử lý tranh chấp.

Điều 53. Đăng ký hợp đồng lao động

1. Hồ sơ Đk hợp đồng lao động gồm có:

a) Văn bản Đk theo mẫu dọ Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định;

b) Bản sao hợp đồng lao động kèm theo bản dịch tiếng Việt được xác nhận;

c) Bản sao Giấy chứng tỏ nhân dân, thẻ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của người lao động;

d) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người lao động thường trú hoặc cơ quan, tổ chức triển khai, cty quản trị và vận hành người lao động.

2. Trong thời hạn 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan trình độ về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác nhận bằng văn bản việc Đk hợp đồng lao động, cho những người dân lao động; trường hợp không xác nhận phải nêu rõ nguyên do.

Điều 54. Giao phối hợp đồng lao động sau khoản thời hạn xuất cảnh

1. Công dân Việt Nam giao phối hợp đồng lao động hợp pháp sau khoản thời hạn xuất cảnh được hưởng quyền quy định tại những điểm a, b, d, e, h và i khoản 1 Điều 6 của Luật này nếu Đk trực tuyến hợp đồng lao động với cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam và thực thi trách nhiệm và trách nhiệm quy định tại những điểm a, b và i khoản 2 Điều 6 của Luật này.

2. nhà nước quy định rõ ràng Điều này.

Mục 3. BẢO LÃNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

Điều 55. Điều kiện của bên bảo lãnh

1. Cá nhân có khả năng hành vi dân sự, tổ chức triển khai có khả năng pháp lý dân sự.

2. Có kĩ năng về kinh tế tài chính để bảo vệ thực thi việc bảo lãnh theo quy định của Luật này.

Điều 56. Trường hợp, phạm vi bảo lãnh

1. Việc bảo lãnh được thực thi trong trường hợp người lao động không đủ tiền ký quỹ theo quy định tại Điều 25 của Luật này hoặc để thực thi những giải pháp bảo vệ đã thỏa thuận hợp tác quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này.

2. Bên bảo lãnh thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp dịch vụ, cty sự nghiệp về trách nhiệm bảo lãnh một phần hoặc toàn bộ trách nhiệm và trách nhiệm của người lao động.

3. Việc bảo lãnh được thực thi theo, quy định của Bộ luật Dân sự. Trường hợp bên bảo lãnh không thực thi đúng trách nhiệm và trách nhiệm bảo lãnh thì doanh nghiệp dịch vụ, cty sự nghiệp có quyền yêu cầu bên bảo lãnh thanh toán giá trị trách nhiệm và trách nhiệm vi phạm và bồi thường thiệt hại.

Điều 57. Thời hạn thực thi trách nhiệm và trách nhiệm bảo lãnh

Thời hạn thực thi trách nhiệm và trách nhiệm bảo lãnh do bên bảo lãnh và doanh nghiệp dịch vụ, cty sự nghiệp thỏa thuận hợp tác; nếu không thỏa thuận hợp tác được thì bên bảo lãnh phải thực thi trách nhiệm và trách nhiệm bảo lãnh trong thuở nào hạn hợp nguyên do doanh nghiệp dịch vụ, cty sự nghiệp ấn định tính từ thời gian bên bảo lãnh nhận được tin báo của doanh nghiệp dịch vụ, cty sự nghiệp về việc thực thi trách nhiệm và trách nhiệm thay cho những người dân lao động.

Điều 58. Hợp đồng bảo lãnh

1. Hợp đồng bảo lãnh phải được lập thành văn bản.

2. Hợp đồng bảo lãnh phải có những nội dung chính sau này:

a) Phạm vi bảo lãnh;

b) Quyền, trách nhiệm và trách nhiệm của những bên;

c) Chấm dứt bảo lãnh.

3. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định rõ ràng nội dung hợp đồng bảo lãnh và việc thanh lý hợp đồng bảo lãnh cho những người dân lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng.

Điều 59. Biện pháp bảo vệ thực thi trách nhiệm và trách nhiệm bảo lãnh

1. Doanh nghiệp dịch vụ, cty sự nghiệp trọn vẹn có thể thỏa thuận hợp tác với bên bảo lãnh về việc sử dụng giải pháp bảo vệ bằng tài sản để thực thi trách nhiệm và trách nhiệm bảo lãnh.

2. Việc sử dụng giải pháp bảo vệ bằng tài sản được lập thành văn bản riêng hoặc ghi trong hợp đồng bảo lãnh.

3. Việc xác lập, thực thi giải pháp bảo vệ bằng tài sản để thực thi trách nhiệm và trách nhiệm bảo lãnh được thực thi theo quy định của pháp lý về dân sự.

Mục 4. HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG SAU KHI VỀ NƯỚC

Điều 60. Hỗ trợ tạo việc làm và khởi nghiệp

1. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối phù thích hợp với những Bộ, ngành hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực thi chủ trương tương hỗ người lao động tạo việc làm và khởi nghiệp; link Hệ thống cơ sở tài liệu về người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng với Cơ sở tài liệu thị trường lao động để người tiêu dùng lao động, người lao động tiếp cận, khai thác, sử dụng thông tin và tìm kiếm việc làm thích hợp.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh vị trí căn cứ Đk kinh tế tài chính – xã hội và kĩ năng ngân sách của địa phương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phép hành chủ trương tương hỗ người lao động của địa phương; tổ chức triển khai những khóa đào tạo và giảng dạy và huấn luyện, tập huấn để người lao động trọn vẹn có thể sử dụng kiến thức và kỹ năng, kỹ năng, kinh nghiệm tay nghề, trình độ nghề nghiệp.

3. Trung tâm dịch vụ việc làm phục vụ đủ thông tin về thị trường lao động, nhu yếu tuyển dụng của người tiêu dùng lao động để người lao động lựa chọn việc làm phù phù thích hợp với kiến thức và kỹ năng, kỹ năng, kinh nghiệm tay nghề, trình độ nghề nghiệp được tích lũy sau quy trình thao tác ở quốc tế.

4. Doanh nghiệp dịch vụ tương hỗ trình làng việc làm cho những người dân lao động sau khoản thời hạn về nước.

Điều 61. Hỗ trợ hòa nhập xã hội

Khuyến khích tổ chức triển khai, thành viên tham gia thực thi tương hỗ người lao động sau khoản thời hạn về nước tiếp cận dịch vụ tư vấn tâm ý xã hội tự nguyện nhằm mục đích hòa nhập xã hội.

Chương IV

BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG NGHỀ, NGOẠI NGỮ, GIÁO DỤC ĐỊNH HƯỚNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Điều 62. Mục đích tu dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ, giáo dục khuynh hướng

Bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ, giáo dục khuynh hướng cho những người dân lao động trước lúc đi thao tác ở quốc tế để sở hữu kỹ năng nghề, ngoại ngữ, kiến thức và kỹ năng cơ bản về pháp lý và kiến thức và kỹ năng thiết yếu khác phù phù thích hợp với yêu cầu của thị trường lao động ngoài nước.

Điều 63. Bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ

Khi sơ tuyển, tuyển chọn, nếu người lao động chưa phục vụ Đk về kỹ năng nghề, ngoại ngữ theo yêu cầu của bên quốc tế tiếp nhận lao động thì doanh nghiệp dịch vụ, cty sự nghiệp trọn vẹn có thể thỏa thuận hợp tác với những người lao động về việc tu dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ cho những người dân lao động.

Điều 64. Hỗ trợ riêng với cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Nhà nước có chủ trương tương hỗ góp vốn đầu tư cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia vào việc tu dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề, ngoại ngữ cho những người dân lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng để phục vụ yêu cầu của bên quốc tế tiếp nhận lao động và phù phù thích hợp với quy định của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp.

Điều 65. Giáo dục đào tạo và giảng dạy khuynh hướng

1. Nội dung giáo dục khuynh hướng gồm có:

a) Truyền thống, truyền thống cuội nguồn văn hóa truyền thống của dân tộc bản địa Việt Nam;

b) Kiến thức cơ bản về pháp lý Việt Nam và pháp lý nước tiếp nhận lao động;

c) Nội dung cơ bản của nhiều chủng loại hợp đồng tương quan đến việc người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng;

d) Kỹ năng tiêu pha, tiết kiệm chi phí, gửi tiền về nước trong thời hạn thao tác ở quốc tế;

đ) Kỷ luật lao động, bảo vệ an toàn và uy tín và vệ sinh lao động;

e) Phong tục tập quán, văn hóa truyền thống của nước tiếp nhận lao động;

g) Cách thức ứng xử trong lao động và đời sống;

h) Sử dụng những phương tiện đi lại thông tin liên lạc, giao thông vận tải lối đi bộ, mua và bán; sử dụng những dụng cụ, thiết bị phục vụ sinh hoạt đời sống hằng ngày;

i) Kiến thức cơ bản về cưỡng bức lao động, phòng, chống marketing thương mại người, bình đẳng giới, lạm dụng tình dục, đấm đá bạo lực giới và những kỹ năng phòng ngừa;

k) Nội dung cơ bản về bảo lãnh công dân, bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp, chính đáng và những yếu tố cần phòng ngừa trong thời hạn thao tác ở quốc tế;

l) Định khuynh hướng về việc tiếp cận thời cơ việc làm sau khoản thời hạn về nước;

m) tin tức về những địa chỉ và đường dây nóng tương hỗ người lao động khi gặp trở ngại vất vả trong thời hạn thao tác ở quốc tế.

2. Doanh nghiệp, cty sự nghiệp, tổ chức triển khai, thành viên Việt Nam đưa người lao động đi thao tác ở quốc tế có trách nhiệm tổ chức triển khai giáo dục khuynh hướng để người lao động được cấp giấy ghi nhận hoàn thành xong khóa học giáo dục khuynh hướng trước lúc đi thao tác ở quốc tế.

3. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về chương trình, nội dung, thời lượng giáo dục khuynh hướng, mẫu và thời hạn của giấy ghi nhận hoàn thành xong khóa học giáo dục khuynh hướng.

Chương V

QUỸ HỖ TRỢ VIỆC LÀM NGOÀI NƯỚC

Điều 66. Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước

1. Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước là quỹ tài chính nhà quốc tế ngân sách thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nhằm mục đích tương hỗ tăng trưởng, ổn định và mở rộng thị trường; phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục rủi ro không mong muốn riêng với những người lao động và doanh nghiệp; bảo lãnh quyền và quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Quỹ hoạt động và sinh hoạt giải trí không vì mục tiêu lợi nhuận, có tư cách pháp nhân, được hạch toán độc lập.

2. Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước thực thi chính sách kế toán, truy thuế kiểm toán và công khai minh bạch kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí hằng năm, kết quả truy thuế kiểm toán theo quy định của pháp lý trên cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

3. Thủ tướng nhà nước quyết định hành động xây dựng Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước; quy định về tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí của Quỹ, việc quản trị và vận hành và sử dụng Quỹ, mức góp phần vào Quỹ của doanh nghiệp, người lao động, nội dung chi, mức chi riêng với những trách nhiệm quy định tại Điều 67 của Luật này.

Điều 67. Nhiệm vụ của Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước

1. Hỗ trợ riêng với những người lao động trong trường hợp sau này:

a) Người lao động phải về nước trước thời hạn do bị tai nạn không mong muốn lao động, tai nạn không mong muốn rủi ro không mong muốn, ốm đau, bệnh tật đến mức không hề kĩ năng tiếp tục thao tác;

b) Người lao động phải về nước trước thời hạn vì người tiêu dùng lao động ở quốc tế giải thể, phá sản hoặc thu hẹp sản xuất do thiên tai, dịch bệnh, tạm bợ chính trị, trận chiến tranh, suy thoái và khủng hoảng kinh tế tài chính hoặc vì nguyên do bất khả kháng khác;

c) Người lao động phải về nước trước thời hạn do đơn phương chấm hết hợp đồng lao động theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 6 của Luật này;

d) Giải quyết tranh chấp phát sinh tương quan đến người lao động trong hoạt động và sinh hoạt giải trí đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng;

đ) Hỗ trợ thân nhân người lao động trong trường hợp người lao động chết, bị mất tích trong thời hạn thao tác ở quốc tế.

2. Hỗ trợ riêng với doanh nghiệp trong trường hợp sau này:

a) Khai thác, tăng trưởng, ổn định thị trường lao động ngoài nước;

b) Giải quyết những rủi ro không mong muốn tương quan đến người lao động do mình đưa theo.

3. Hỗ trợ cho hoạt động và sinh hoạt giải trí tương quan trực tiếp đến người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng.

4. Chi tiêu quản trị và vận hành Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước.

Điều 68. tham khảo hình thành Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước

1. Đóng góp của doanh nghiệp dịch vụ.

2. Đóng góp của người lao động.

3. Các thu nhập hợp pháp khác.

Chương VI

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

Điều 69. Nội dung quản trị và vận hành nhà nước về người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng

1. Xây dựng và tổ chức triển khai thực thi chủ trương, kế hoạch đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng phù phù thích hợp với Đk tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của giang sơn trong từng thời kỳ.

2. Xây dựng, phát hành, tổ chức triển khai thực thi và tuyên truyền, phổ cập, giáo dục pháp lý về người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng.

3. Tổ chức quản trị và vận hành và chỉ huy, hướng dẫn thực thi công tác thao tác quản trị và vận hành người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng.

4. Thực hiện quản trị và vận hành người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng bằng mã số, tích hợp trên Hệ thống cơ sở tài liệu về người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng.

5. Xúc tiến mở rộng, ổn định và tăng trưởng thị trường lao động ngoài nước.

6. Hợp tác quốc tế trong nghành nghề người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng.

7. Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo trong nghành nghề người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng.

Điều 70. Trách nhiệm quản trị và vận hành nhà nước về người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng

1. nhà nước thống nhất quản trị và vận hành nhà nước về người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng.

2. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phụ trách trước nhà nước thực thi quản trị và vận hành nhà nước về người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng và có trách nhiệm sau này:

a) Công khai, minh bạch những thông tin về hoạt động và sinh hoạt giải trí đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng trên cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

b) Xây dựng, quản trị và vận hành, vận hành, update và san sẻ cơ sở tài liệu về người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng ;

c) Phối phù thích hợp với Bộ Ngoại giao cử công chức và hướng dẫn trách nhiệm quản trị và vận hành lao động riêng với cơ quan đại diện thay mặt thay mặt Việt Nam ở quốc tế.

3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của tớ, phối phù thích hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thực thi quản trị và vận hành nhà nước về người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng.

4. Ủy ban nhân dân những cấp thực thi quản trị và vận hành nhà nước về người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng trong phạm vi địa phương.

Điều 71. Trách nhiệm của cơ quan đại diện thay mặt thay mặt Việt Nam ở quốc tế

1. Bảo hộ quyền và quyền lợi hợp pháp của người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng; xử lý hành vi vi phạm của người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng theo quy định của pháp lý về xử lý vi phạm hành chính.

2. Phối phù thích hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong việc nghiên cứu và phân tích, tìm hiểu thị trường, chủ trương, pháp lý của nước thường trực về người lao động quốc tế; phục vụ thông tin, hướng dẫn những doanh nghiệp dịch vụ tiếp cận thị trường.

3. Hỗ trợ cơ quan quản trị và vận hành nhà nước về người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng trong việc thẩm định những Đk tiếp nhận lao động và thực thi hợp đồng.

4. Hỗ trợ, hướng dẫn và phối phù thích hợp với cơ quan, doanh nghiệp, cty sự nghiệp, tổ chức triển khai, thành viên Việt Nam góp vốn đầu tư ra quốc tế và cơ quan, tổ chức triển khai của nước thường trực trong việc quản trị và vận hành, xử lý và xử lý những yếu tố phát sinh riêng với những người lao động, đưa người lao động về nước.

5. Hỗ trợ người lao động tiếp cận, góp phần, thực thi những thủ tục và nhận tương hỗ từ Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước trong thời hạn thao tác ở quốc tế.

Chương VII

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Điều 72. Nguyên tắc xử lý và xử lý tranh chấp

1. Tranh chấp giữa người lao động với doanh nghiệp, cty sự nghiệp, tổ chức triển khai, thành viên Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng được xử lý và xử lý trên cơ sở hợp đồng đã ký kết kết Một trong những bên và quy định của pháp lý Việt Nam.

2. Tranh chấp giữa người lao động Việt Nam với những người tiêu dùng lao động ở quốc tế được xử lý và xử lý trên cơ sở thỏa thuận hợp tác đã giao kết Một trong những bên và quy định pháp lý của nước tiếp nhận lao động, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận hợp tác quốc tế mà Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước ký kết với bên quốc tế.

3. Tranh chấp giữa doanh nghiệp dịch vụ, cty sự nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng với bên quốc tế tiếp nhận lao động hoặc tổ chức triển khai, thành viên trung gian được xử lý và xử lý trên cơ sở thỏa thuận hợp tác đã giao kết Một trong những bên và quy định của pháp lý Việt Nam, pháp lý của nước tiếp nhận lao động, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận hợp tác quốc tế mà Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước ký với bên quốc tế.

Chương VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 73. Hiệu lực thi hành

1. Luật này còn có hiệu lực hiện hành thi hành từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

2. Luật Người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng số 72/2006/QH11 hết hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày Luật này còn có hiệu lực hiện hành thi hành.

Điều 74. Quy định chuyển tiếp

1. Kể từ thời điểm ngày Luật này còn có hiệu lực hiện hành thi hành:

a) Doanh nghiệp dịch vụ đã được cấp Giấy phép theo quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng số 72/2006/QH11 thì được tiếp tục hoạt động và sinh hoạt giải trí theo Giấy phép đã được cấp.

Trường hợp doanh nghiệp dịch vụ không bảo vệ Đk quy định tại những điểm a, b, d, đ và e khoản 1 Điều 10 của Luật này thì phải tương hỗ update khá đầy đủ Đk trong thời hạn 12 tháng; trường hợp không tương hỗ update khá đầy đủ thì phải chấm hết hoạt động và sinh hoạt giải trí dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế và bị tịch thu Giấy phép;

b) Doanh nghiệp dịch vụ đã được cấp Giấy phép theo quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng số 72/2006/QH11 và bảo vệ Đk quy định tại những điểm a, b, d, đ và e khoản 1 Điều 10 của Luật này thì trọn vẹn có thể đề xuất kiến nghị đổi Giấy phép nếu có nhu yếu;

c) Hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế, hợp đồng đưa người lao động đi thực tập và thỏa thuận hợp tác khác có tương quan đã được ký kết và người lao động đã xuất tiền cảnh ngày Luật này còn có hiệu lực hiện hành thi hành thì tiếp tục được thực thi cho tới lúc kết thúc hợp đồng;

d) Hợp đồng phục vụ lao động, hợp đồng nhận lao động thực tập đã được ký kết trước thời điểm ngày Luật này còn có hiệu lực hiện hành thi hành thì tiếp tục được thực thi cho tới lúc kết thúc hợp đồng riêng với những nội dung tương quan đến người lao động xuất tiền cảnh ngày thứ nhất tháng 7 năm 2022; trường hợp người lao động xuất cảnh từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 7 năm 2022 thì hợp đồng phục vụ lao động, hợp đồng nhận lao động thực tập phải được thanh tra rà soát để đàm phán sửa đổi, tương hỗ update hoặc ký kết mới bảo vệ thích hợp theo quy định của Luật này.

2. nhà nước quy định về hồ sơ, thủ tục đổi Giấy phép quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 trải qua ngày 13 tháng 11 năm 2020.

Từ ngày thứ nhất/01/2022, Luật Người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng do Quốc hội phát hành ngày 13/11/2020 chính thức có hiệu lực hiện hành.

Luật Người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng gồm có 8 chương 74 điều. Luật quy định về quyền, trách nhiệm và trách nhiệm và trách nhiệm của người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng, doanh nghiệp, cty sự nghiệp và cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có tương quan đến nghành người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng. Vậy sau này là nội dung rõ ràng Luật số 69/2020/QH14 mời những ban cùng theo dõi tại đây.

Bạn đang xem: Luật người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng

QUỐC HỘI——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Luật số: 69/2020/QH14

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 13 tháng 11 năm 2020

LUẬTNGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội phát hành Luật Người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh

Luật này quy định về quyền, trách nhiệm và trách nhiệm và trách nhiệm của người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng, doanh nghiệp, cty sự nghiệp và cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có tương quan đến nghành người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng; tu dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ, giáo dục khuynh hướng cho những người dân lao động; Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước; chủ trương riêng với những người lao động; quản trị và vận hành nhà nước trong nghành nghề người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng.

Điều 2. Đối tượng vận dụng

1. Người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng.

2. Doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng.

3. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước (sau này gọi chung là cty sự nghiệp) được giao trách nhiệm đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng.

4. Cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có tương quan đến nghành người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, những từ ngữ sau này được hiểu như sau:

1. Người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên cư trú tại Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo quy định của Luật này.

2. Người sử dụng lao động ở quốc tế là doanh nghiệp, tổ chức triển khai, thành viên trực tiếp thuê mướn, sử dụng người lao động Việt Nam thao tác cho mình ở quốc tế theo hợp đồng lao động.

3. Bên quốc tế tiếp nhận lao động là người tiêu dùng lao động ở quốc tế, tổ chức triển khai dịch vụ việc làm ở quốc tế.

4. Phân biệt đối xử là hành vi phân biệt, loại trừ hoặc ưu tiên nhờ vào chủng tộc, màu da, nguồn gốc vương quốc hoặc nguồn gốc xã hội, dân tộc bản địa, giới tính, độ tuổi, tình trạng thai sản, tình trạng hôn nhân gia đình, tôn giáo, tín ngưỡng, chính kiến, khuyết tật, trách nhiệm mái ấm gia đình hoặc trên cơ sở tình trạng nhiễm HIV hoặc vì nguyên do xây dựng, gia nhập và hoạt động và sinh hoạt giải trí công đoàn, tổ chức triển khai của người lao động tại doanh nghiệp có tác động làm tác động đến bình đẳng về thời cơ việc làm hoặc nghề nghiệp.

Việc phân biệt, loại trừ hoặc ưu tiên xuất phát từ yêu cầu đặc trưng của việc làm và những hành vi duy trì, bảo vệ việc làm cho những người dân lao động dễ bị tổn thương thì không biến thành xem là phân biệt đối xử.

5. Cưỡng bức lao động là việc dùng vũ lực, rình rập đe dọa dùng vũ lực hoặc những thủ đoạn khác để ép buộc người lao động phải thao tác trái ý muốn của tớ.

6. Hệ thống cơ sở tài liệu về người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng là tập hợp số liệu, thông tin về người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng.

Điều 4. Chính sách của Nhà nước về người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng

1. Khuyến khích nâng cao trình độ trình độ kỹ thuật của người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng; phát huy và sử dụng hiệu suất cao nguồn lao động sau khoản thời hạn đi thao tác ở quốc tế trở về.

Người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng trong một số trong những ngành, nghề, việc làm rõ ràng có trình độ trình độ kỹ thuật cao hoặc Việt Nam có ưu thế được thừa kế 1 số cơ chế, chủ trương đặc trưng nhằm mục đích thu hút, thúc đẩy và tương hỗ tăng trưởng ngành, nghề, việc làm để đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng và sử dụng người lao động sau khoản thời hạn về nước phù phù thích hợp với Đk kinh tế tài chính – xã hội trong từng thời kỳ theo quy định của nhà nước.

2. Bảo hộ quyền và quyền lợi hợp pháp của người lao động, doanh nghiệp, tổ chức triển khai và thành viên Việt Nam trong nghành nghề người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng.

3. Mở rộng hợp tác quốc tế trong hoạt động và sinh hoạt giải trí tăng trưởng thị trường lao động mới, bảo vệ an toàn và uy tín, việc làm có thu nhập cao, ngành, nghề, việc làm rõ ràng giúp nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho những người dân lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng.

4. Bảo đảm bình đẳng giới, thời cơ việc làm, không phân biệt đối xử trong tuyển chọn, tu dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ, giáo dục khuynh hướng cho những người dân lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng; có giải pháp tương hỗ bảo vệ người lao động Việt Nam ở quốc tế phù phù thích hợp với những điểm lưu ý về giới.

5. Hỗ trợ hòa nhập xã hội và tham gia thị trường lao động sau khoản thời hạn về nước.

Điều 5. Các hình thức người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng

1. Hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế ký với cty sự nghiệp để thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế.

2. Hợp đồng hoặc thỏa thuận hợp tác bằng văn bản về việc đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế ký với doanh nghiệp, tổ chức triển khai, thành viên sau này:

a) Doanh nghiệp Việt Nam hoạt động và sinh hoạt giải trí dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng;

b) Doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu, nhận thầu khu công trình xây dựng, dự án công trình bất Động sản ở quốc tế;

c) Doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo và giảng dạy, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở quốc tế;.

d) Tổ chức, thành viên Việt Nam góp vốn đầu tư ra quốc tế.

3. Hợp đồng lao động do người lao động Việt Nam trực tiếp giao kết với những người tiêu dùng lao động ở quốc tế.

Điều 6. Quyền, trách nhiệm và trách nhiệm của người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng

1. Người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng có những quyền sau này:

a) Được phục vụ thông tin về chủ trương, pháp lý của Việt Nam về người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng; chủ trương, pháp lý và phong tục, tập quán của nước tiếp nhận lao động có tương quan đến người lao động; quyền, trách nhiệm và trách nhiệm của những bên khi đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng;

b) Được tư vấn, tương hỗ để thực thi quyền, trách nhiệm và trách nhiệm và hưởng quyền lợi trong hợp đồng lao động, hợp đồng đào tạo và giảng dạy nghề;

c) Hưởng tiền lương, tiền công, chính sách khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn không mong muốn lao động và quyền lợi, chính sách khác theo hợp đồng lao động; chuyển về nước tiền lương, tiền công, thu nhập, tài sản hợp pháp khác của thành viên theo quy định của pháp lý Việt Nam và pháp lý của nước tiếp nhận lao động;

d) Được bảo lãnh, bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp, chính đáng trong thời hạn thao tác ở quốc tế theo hợp đồng phù phù thích hợp với pháp lý Việt Nam, pháp lý của nước tiếp nhận lao động, pháp lý và thông lệ quốc tế;

đ) Đơn phương chấm hết hợp đồng khi bị người tiêu dùng lao động ngược đãi, cưỡng bức lao động hoặc có rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn rõ ràng rình rập đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người, sức mạnh thể chất hoặc bị quấy rối tình dục trong thời hạn thao tác ở quốc tế;

e) Hưởng chủ trương tương hỗ về lao động, việc làm và quyền lợi từ Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định của pháp lý;

g) Không phải đóng bảo hiểm xã hội hoặc thuế thu nhập thành viên hai lần ở Việt Nam và ở nước tiếp nhận lao động nếu Việt Nam và nước này đã ký kết hiệp định về bảo hiểm xã hội hoặc hiệp định tránh đánh thuế hai lần;

h) Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về hành vi vi phạm pháp lý trong nghành nghề người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng;

i) Được tư vấn và tương hỗ tạo việc làm, khởi nghiệp sau khoản thời hạn về nước và tiếp cận dịch vụ tư vấn tâm ý xã hội tự nguyện.

2. Người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng có những trách nhiệm và trách nhiệm sau này:

a) Tuẩn thủ pháp lý Việt Nam và pháp lý của nước tiếp nhận lao động;

b) Giữ gìn và phát huy truyền thống cuội nguồn văn hóa truyền thống của dân tộc bản địa Việt Nam; tôn trọng phong tục, tập quán của nước tiếp nhận lao động; đoàn kết với những người lao động tại nước tiếp nhận lao động;

c) Hoàn thành khóa học giáo dục khuynh hướng trước lúc đi thao tác ở quốc tế;

d) Nộp tiền dịch vụ, thực thi ký quỹ theo quy định của Luật này;

đ) Làm việc đúng nơi quy định; chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động; tuân thủ sự quản trị và vận hành, điều hành quản lý, giám sát của người tiêu dùng lao động ở quốc tế theo hợp đồng lao động;

e) Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng đã ký kết theo quy định của pháp lý Việt Nam và pháp lý của nước tiếp nhận lao động;

g) Về nước đúng thời hạn sau khoản thời hạn chấm hết hợp đồng lao động, hợp đồng đào tạo và giảng dạy nghề; thông tin với cơ quan Đk cư trú nơi trước lúc đi thao tác ở quốc tế hoặc nơi ở mới sau khoản thời hạn về nước theo quy định của Luật Cư trú trong thời hạn 15 ngày Tính từ lúc ngày nhập cư;

h) Nộp thuế, tham gia bảo hiểm xã hội, hình thức bảo hiểm khác theo quy định của pháp lý Việt Nam và pháp lý của nước tiếp nhận lao động;

i) Đóng góp vào Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước.

Điều 7. Các hành vi bị nghiêm cấm trong nghành nghề người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng

1. Lôi kéo, dụ dỗ, hứa hẹn, quảng cáo, phục vụ thông tin gian dối hoặc dùng thủ đoạn khác để lừa hòn đảo người lao động; tận dụng hoạt động và sinh hoạt giải trí đưa người lao động đi thao tác ở quốc tế để tổ chức triển khai xuất cảnh trái phép, mua và bán người, bóc lột, cưỡng bức lao động hoặc thực thi hành vi trái pháp lý

2. Hỗ trợ người lao động hoặc trực tiếp làm thủ tục để người lao động đi thao tác ở quốc tế lúc không được sự chấp thuận đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật này.

3. Cưỡng ép, lôi kéo, dụ dỗ, lừa gạt người lao động Việt Nam ở lại quốc tế.

4. Phân biệt đối xử; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người lao động; cưỡng bức lao động trong nghành nghề người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng.

5. Hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng mà không còn giấy phép; sử dụng giấy phép của doanh nghiệp khác hoặc cho những người dân khác sử dụng giấy phép của doanh nghiệp để hoạt động và sinh hoạt giải trí dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng.

6. Giao trách nhiệm hoạt động và sinh hoạt giải trí dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng cho Trụ sở của doanh nghiệp không đúng quy định của Luật này.

7. Lợi dụng hoạt động và sinh hoạt giải trí sẵn sàng sẵn sàng nguồn lao động, tuyển chọn người lao động đi thao tác ở quốc tế để thu tiền của người lao động trái pháp lý.

8. Thu tiền môi giới của người lao động.

9. Thu tiền dịch vụ của người lao động không đúng quy định của Luật này.

10. Áp dụng giải pháp bảo vệ thực thi trách nhiệm và trách nhiệm khác ngoài ký quỹ và bảo lãnh quy định tại Luật này.

11. Đi thao tác ở quốc tế hoặc đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng mà vi phạm đến bảo mật thông tin an ninh vương quốc, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội, đạo đức xã hội, sức mạnh thể chất của người lao động và hiệp hội hoặc không được nước tiếp nhận lao động được cho phép.

12. Đi thao tác ở quốc tế hoặc đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế riêng với việc làm sau này:

a) Công việc mát-xa tận nhà hàng quán ăn, khách sạn hoặc TT vui chơi;

b) Công việc phải tiếp xúc thường xuyên với chất nổ; chất ô nhiễm trong luyện quặng sắt kẽm kim loại màu (đồng, chì, thủy ngân, bạc, kẽm); tiếp xúc thường xuyên với măng-gan, đi-ô-xít thủy ngân;

c) Công việc tiếp xúc với nguồn phóng xạ hở, khai thác quặng phóng xạ nhiều chủng loại;

d) Công việc sản xuất, bao gói phải tiếp xúc thường xuyên với hóa chất axít ni-tơ-ríc, na-tơ-ri xun-phát, đi-xun-phua những-bon hoặc thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt chuột, thuốc sát trùng, thuốc chống mối mọt có độc tính mạnh;

đ) Công việc săn bắt thú dữ, cá sấu, cá mập;

e) Công việc thường xuyên ở nơi thiếu không khí, áp suất lớn (lòng đất, lòng đại dương);

g) Công việc liệm, mai táng tử thi, thiêu xác chết, bốc mồ mả.

13. Đi thao tác ở quốc tế hoặc đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế ở khu vực sau này:

a) Khu vực đang sẵn có chiến sự hoặc đang sẵn có rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn xẩy ra chiến sự;

b) Khu vực hiện giờ đang bị nhiễm xạ;

c) Khu vực bị nhiễm độc;

d) Khu vực đang sẵn có dịch bệnh đặc biệt quan trọng nguy hiểm.

14. Tự ý ở lại quốc tế trái pháp lý sau khoản thời hạn chấm hết hợp đồng lao động, hợp đồng đào tạo và giảng dạy nghề.

15. Gây chậm trễ, phiền hà, cản trở, sách nhiễu người lao động hoặc doanh nghiệp, tổ chức triển khai, thành viên Việt Nam trong nghành nghề người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng.

16. Cấp Giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng cho doanh nghiệp không đủ Đk theo quy định của Luật này.

17. Sử dụng Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước không đúng quy định của pháp lý.

Chương II

DOANH NGHIỆP, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIỆT NAM ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

Mục 1. DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

Điều 8. Hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng

1. Hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng là ngành, nghề góp vốn đầu tư marketing thương mại có Đk và chỉ được thực thi bởi doanh nghiệp Việt Nam có Giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp.

2. Doanh nghiệp Việt Nam hoạt động và sinh hoạt giải trí dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng (sau này gọi là doanh nghiệp dịch vụ) phải duy trì những Đk quy định tại Điều 10 của Luật này và phục vụ những Đk của từng thị trường, ngành, nghề, việc làm rõ ràng theo quy định của nhà nước trong suốt quy trình hoạt động và sinh hoạt giải trí.

Điều 9. Nội dung hoạt động và sinh hoạt giải trí dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng

1. Ký kết và thực thi hợp đồng, thỏa thuận hợp tác tương quan đến việc đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng.

2. Tìm kiếm, tăng trưởng thị trường lao động ở quốc tế; phục vụ thông tin, quảng cáo, tư vấn về thời cơ việc làm ở quốc tế.

3. Chuẩn bị nguồn lao động và tuyển chọn người lao động.

4. Tổ chức tu dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ, giáo dục khuynh hướng cho những người dân lao động trước lúc đi thao tác ở quốc tế.

5. Quản lý người lao động; bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng.

6. Thực hiện chính sách, chủ trương riêng với những người lao động đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng.

7. Thanh lý hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế.

8. Hỗ trợ trình làng việc làm cho những người dân lao động sau khoản thời hạn về nước.

Điều 10. Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng

1. Doanh nghiệp được cấp Giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng khi có đủ những Đk sau này:

a) Có vốn điều lệ từ 05 tỷ VNĐ trở lên; có chủ sở hữu, toàn bộ thành viên, cổ đông là nhà góp vốn đầu tư trong nước theo quy định của Luật Đầu tư;

b) Đã ký quỹ theo quy định tại Điều 24 của Luật này;

c) Có người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý là công dân Việt Nam, trình độ từ ĐH trở lên và có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm tay nghề trong nghành nghề đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng hoặc dịch vụ việc làm; không thuộc diện hiện giờ đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; không còn án tích về một trong những tội xâm phạm bảo mật thông tin an ninh vương quốc, những tội xâm phạm tính mạng con người, sức mạnh thể chất, nhân phẩm, danh dự của con người, tội lừa hòn đảo chiếm đoạt tài sản, tội lạm dụng tin tưởng chiếm đoạt tài sản, tội quảng cáo gian dối, tội lừa dối người tiêu dùng, tội tổ chức triển khai, môi giới cho những người dân khác xuất cảnh, nhập cư hoặc ở lại Việt Nam trái phép, tội tổ chức triển khai, môi giới cho những người dân khác trốn đi quốc tế hoặc ở lại quốc tế trái phép, tội cưỡng ép người khác trốn đi quốc tế hoặc ở lại quốc tế trái phép;

d) Có đủ số lượng nhân viên cấp dưới trách nhiệm thực thi những nội dung quy định tại Điều 9 của Luật này;

đ) Có cơ sở vật chất của doanh nghiệp hoặc được doanh nghiệp thuê ổn định để phục vụ yêu cầu giáo dục khuynh hướng cho những người dân lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng;

e) Có trang thông tin điện tử.

2. nhà nước quy định rõ ràng Điều này.

Điều 11. Giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng

1. Giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng (sau này gọi là Giấy phép) có những nội dung chính sau này:

a) Số Giấy phép và ngày cấp Giấy phép;

b) Tên doanh nghiệp;

c) Mã số doanh nghiệp;

d) Địa chỉ trụ sở chính;

đ) Số điện thoại cảm ứng;

e) Địa chỉ trang thông tin điện tử.

2. Giấy phép được kiểm soát và điều chỉnh thông tin, cấp lại theo quy định tại Điều 13 và Điều 14 của Luật này.

Điều 12. Hồ sơ, thủ tục và lệ phí cấp Giấy phép

1. Hồ sơ đề xuất kiến nghị cấp Giấy phép gồm có:

a) Văn bản đề xuất kiến nghị cấp Giấy phép của doanh nghiệp;

b) Bản sao Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp;

c) Giấy tờ chứng tỏ phục vụ những Đk quy định tại Điều 10 của Luật này.

2. Trong thời hạn 20 ngày Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét và cấp Giấy phép cho doanh nghiệp; trường hợp không cấp Giây phép phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do.

3. Lệ phí cấp phép thực thi theo quy định của pháp lý về phí và lệ phí.

4. nhà nước quy định về mẫu Giấy phép; mẫu văn bản, sách vở quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều này; sự phối hợp liên thông Một trong những cty trong cấp Giấy phép qua mạng thông tin điện tử.

Điều 13. Điều chỉnh thông tin Giấy phép

1. Khi có sự thay đổi thông tin so với nội dung ghi trong Giấy phép đã được cấp, doanh nghiệp dịch vụ có văn bản đề xuất kiến nghị Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội kiểm soát và điều chỉnh thông tin trên Giấy phép.

2. Trong thời hạn 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được văn bản đề xuất kiến nghị của doanh nghiệp dịch vụ, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội kiểm soát và điều chỉnh thông tin trên Giấy phép.

3. Doanh nghiệp dịch vụ được miễn phí khi kiểm soát và điều chỉnh thông tin trên Giấy phép.

Điều 14. Cấp lại Giấy phép

1. Khi Giấy phép bị mất hoặc hư hỏng, doanh nghiệp dịch vụ có văn bản đề xuất kiến nghị Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp lại Giấy phép.

2. Trong thời hạn 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được văn bản đề xuất kiến nghị của doanh nghiệp dịch vụ, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp lại Giấy phép.

3. Doanh nghiệp dịch vụ được miễn phí khi cấp lại Giấy phép.

Điều 15. Công bố, niêm yết Giấy phép

1. Trong thời hạn 10 ngày Tính từ lúc ngày Giấy phép được cấp, cấp lại hoặc kiểm soát và điều chỉnh thông tin, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đăng tải Giấy phép trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, thông tin đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp dịch vụ đặt trụ sở chính.

2. Trong thời hạn 30 ngày Tính từ lúc ngày Giấy phép được cấp, cấp lại hoặc kiểm soát và điều chỉnh thông tin, doanh nghiệp dịch vụ phải niêm yết công khai minh bạch bản sao Giấy phép tại trụ sở chính và đăng tải Giấy phép trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp.

Điều 16. Nộp lại Giấy phép, tịch thu Giấy phép

1. Doanh nghiệp dịch vụ phải nộp lại Giấy phép cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong trường hợp sau này:

a) Chấm dứt tồn tại theo quy định của pháp lý;

b) Chấm dứt hoạt động và sinh hoạt giải trí dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng.

2. Doanh nghiệp dịch vụ bị tịch thu Giấy phép trong trường hợp sau này:

a) Nội dung kê khai trong hồ sơ đề xuất kiến nghị cấp Giấy phép là hàng fake;

b) Không duy trì những Đk quy định tại Điều 10 của Luật này;

c) Không đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế trong thời hạn 24 tháng liên tục, trừ trường hợp thiên tai, dịch bệnh, trận chiến tranh, tạm bợ chính trị, suy thoái và khủng hoảng kinh tế tài chính hoặc vì nguyên do bất khả kháng khác mà bên quốc tế không thể tiếp nhận người lao động;

d) Vi phạm quy định tại khoản 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12 hoặc 13 Điều 7 của Luật này;

đ) Thực hiện không khá đầy đủ trách nhiệm và trách nhiệm quy định tại những điểm c, e, g, h và i khoản 2 Điều 26 của Luật này dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng về vật chất, tinh thần riêng với những người lao động.

3. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định hành động tịch thu Giấy phép; công bố việc tịch thu Giấy phép trong thời hạn 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày ra quyết định hành động tịch thu; công bố việc nộp lại Giấy phép trên cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, thông tin đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp dịch vụ đặt trụ sở chính.

4. nhà nước quy định rõ ràng khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Điều 17. Chi nhánh được giao trách nhiệm hoạt động và sinh hoạt giải trí dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng

1. Doanh nghiệp dịch vụ được giao trách nhiệm cho Trụ sở của doanh nghiệp để thực thi một số trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng và phụ trách về hoạt động và sinh hoạt giải trí của Trụ sở. Chi nhánh được xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

2. Chi nhánh được hoạt động và sinh hoạt giải trí dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng khi có đủ những Đk sau này:

a) Được doanh nghiệp dịch vụ giao trách nhiệm;

b) Người đứng đầu Trụ sở phục vụ Đk theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 10 của Luật này;

c) Có đủ số lượng nhân viên cấp dưới trách nhiệm thực thi trách nhiệm được giao;

d) Có cơ sở vật chất của Trụ sở hoặc được Trụ sở thuê để thực thi trách nhiệm giáo dục khuynh hướng được giao.

3. Chi nhánh được giao trách nhiệm hoạt động và sinh hoạt giải trí dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng không được thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí sau này:

a) Ký kết, thanh lý hợp đồng phục vụ lao động, hợp đồng môi giới, hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế;

b) Thu tiền dịch vụ, tiền ký quỹ của người lao động.

4. Doanh nghiệp dịch vụ có trách nhiệm văn bản báo cáo giải trình bằng văn bản cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và update thông tin về Trụ sở trên Hệ thống cơ sở tài liệu về người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng trong thời hạn 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày giao trách nhiệm cho Trụ sở, chấm hết giao trách nhiệm cho Trụ sở hoặc Trụ sở chấm hết hoạt động và sinh hoạt giải trí.

5. Chi nhánh được giao trách nhiệm hoạt động và sinh hoạt giải trí dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng phải niêm yết công khai minh bạch quyết định hành động của doanh nghiệp dịch vụ giao trách nhiệm cho Trụ sở và bản sao Giấy phép của doanh nghiệp dịch vụ tại trụ sở của Trụ sở.

6. nhà nước quy định rõ ràng điểm c và điểm d khoản 2 Điều này.

Điều 18. Chuẩn bị nguồn lao động

1. Doanh nghiệp dịch vụ sẵn sàng sẵn sàng nguồn lao động trước lúc Đk hợp đồng phục vụ lao động khi có yêu cầu của bên quốc tế tiếp nhận lao động hoặc theo thỏa thuận hợp tác hợp tác với bên quốc tế tiếp nhận lao động và chỉ được thực thi sau khoản thời hạn Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản chấp thuận đồng ý.

2. Hồ sơ sẵn sàng sẵn sàng nguồn lao động gồm có:

a) Văn bản về việc sẵn sàng sẵn sàng nguồn lao động;

b) Bản sao văn bản đề xuất kiến nghị hoặc thỏa thuận hợp tác hợp tác với bên quốc tế tiếp nhận lao động kèm theo bản dịch tiếng Việt được xác nhận; riêng với bên quốc tế lần đầu hợp tác với doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam thì gửi kèm tài liệu chứng tỏ được cơ quan hiệu suất cao nước thường trực được cho phép tuyển dụng lao động quốc tế;

c) Phương án sẵn sàng sẵn sàng nguồn lao động, trong số đó nêu rõ số rất nhiều người lao động, thời hạn và phương thức sẵn sàng sẵn sàng nguồn lao động;

d) Cam kết ưu tiên tuyển chọn người lao động đã tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí sẵn sàng sẵn sàng nguồn lao động.

3. Trong thời hạn 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vấn đáp bằng văn bản cho doanh nghiệp dịch vụ, thông tin bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp dịch vụ có hoạt động và sinh hoạt giải trí sẵn sàng sẵn sàng nguồn lao động và update trên Hệ thống cơ sở tài liệu về người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng; trường hợp không chấp thuận đồng ý phải nêu rõ nguyên do.

4. Doanh nghiệp dịch vụ thực thi sẵn sàng sẵn sàng nguồn lao động như sau:

a) Tổ chức sơ tuyển người lao động;

b) Trực tiếp hoặc hợp tác, link với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tổ chức triển khai dịch vụ việc làm để tu dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ cho những người dân lao động trong trường hợp thiết yếu và chỉ được thu tiền phí đào tạo và giảng dạy theo quy định của pháp lý.

5. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định rõ ràng khoản 2 Điều này.

Điều 19. Hợp đồng phục vụ lao động

1. Hợp đồng phục vụ lao động là văn bản thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam với bên quốc tế tiếp nhận lao động về Đk, quyền, trách nhiệm và trách nhiệm của mỗi bên trong việc phục vụ và tiếp nhận người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế.

2. Hợp đồng phục vụ lao động phải phù phù thích hợp với pháp lý Việt Nam, pháp lý của nước tiếp nhận lao động và có những nội dung sau này:

a) Thời hạn của hợp đồng;

b) Số rất nhiều người lao động; ngành, nghề, việc làm phải làm; tuổi của người lao động;

c) Nước tiếp nhận lao động;

d) Địa điểm thao tác nếu hợp đồng ký với những người tiêu dùng lao động ở quốc tế;

đ) Điều kiện, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên thao tác;

e) Thời giờ thao tác, thời giờ nghỉ ngơi;

g) An toàn, vệ sinh lao động;

h) Tiền lương, tiền công, chính sách khác và tiền thưởng (nếu có); tiền làm thêm giờ; những khoản khấu trừ từ lương theo quy định của nước tiếp nhận lao động;

i) Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, đi lại từ nơi ở đến nơi thao tác và ngược lại;

k) Chế độ khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức mạnh thể chất sinh sản;

l) Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp;

m) Điều kiện chấm hết hợp đồng của người lao động trước thời hạn và trách nhiệm bồi thường thiệt hại;

n) Tiền dịch vụ được bên quốc tế tiếp nhận lao động chi trả (nếu có);

o) Trách nhiệm trả ngân sách đi lại từ Việt Nam đến nơi thao tác và ngược lại;

p.) Trách nhiệm của những bên khi người lao động gặp rủi ro không mong muốn trong thời hạn thao tác ở quốc tế;

q) Trách nhiệm của những bên trong việc xử lý và xử lý yếu tố phát sinh riêng với những người lao động trong thời hạn thao tác ở quốc tế;

r) Cơ chế, thủ tục và pháp lý vận dụng để xử lý và xử lý tranh chấp;

s) Thỏa thuận khác không trái pháp lý và đạo đức xã hội.

3. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định rõ ràng khoản 2 Điều này phù phù thích hợp với từng thị trường, ngành, nghề, việc làm rõ ràng.

Điều 20. Đăng ký hợp đồng phục vụ lao động

1. Doanh nghiệp dịch vụ Đk hợp đồng phục vụ lao động và chỉ được thực thi sau khoản thời hạn Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản chấp thuận đồng ý.

Xem thêm: Mẫu sơ đồ chỗ ngồi học viên trong lớp học

2. Hồ sơ Đk hợp đồng phục vụ lao động gồm có:

a) Văn bản Đk hợp đồng phục vụ lao động;

b) Bản sao của hợp đồng phục vụ lao động kèm theo bản dịch tiếng Việt được xác nhận;

c) Tài liệu chứng tỏ việc đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế phù phù thích hợp với pháp lý của nước tiếp nhận lao động.

3. Trong thời hạn 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vấn đáp bằng văn bản cho doanh nghiệp dịch vụ, trường hợp không chấp thuận đồng ý phải nêu rõ nguyên do; trường hợp nên phải thẩm định ở quốc tế thì phải thông tin cho doanh nghiệp dịch vụ trong thời hạn 03 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được kết quả thẩm định.

4. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định mẫu văn bản, tài liệu quy định tại điểm a và điểm c khoản 2 Điều này.

Điều 21. Hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế

1. Hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế là văn bản thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp dịch vụ với những người lao động về quyền, trách nhiệm và trách nhiệm của mỗi bên trong việc đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng.

2. Hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế phải thỏa thuận hợp tác rõ quyền, trách nhiệm và trách nhiệm của mỗi bên và phù phù thích hợp với nội dung của hợp đồng phục vụ lao động; ghi rõ thỏa thuận hợp tác về tiền dịch vụ và ngân sách khác của người lao động (nếu có).

3. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định mẫu hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế.

Điều 22. Hợp đồng môi giới và thù lao theo hợp đồng môi giới

1. Hợp đồng môi giới là văn bản thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp dịch vụ với tổ chức triển khai, thành viên trung gian về việc trình làng bên quốc tế tiếp nhận lao động Việt Nam để giao phối hợp đồng phục vụ lao động theo quy định của Luật này.

2. Thù lao theo hợp đồng môi giới do hai bên thỏa thuận hợp tác và được ghi rõ trong hợp đồng nhưng không vượt quá mức cần thiết trần theo quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định rõ ràng mức trần thù lao theo hợp đồng môi giới phù phù thích hợp với từng thị trường, ngành, nghề, việc làm rõ ràng theo từng thời kỳ có người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng.

Điều 23. Tiền dịch vụ

1. Tiền dịch vụ là khoản thu của doanh nghiệp dịch vụ nhận được từ bên quốc tế tiếp nhận lao động và người lao động để bù đắp ngân sách, tìm kiếm, tăng trưởng thị trường, đàm phán, ký phối hợp đồng phục vụ lao động, quản trị và vận hành người lao động trong thời hạn thao tác ở quốc tế theo quy định của Luật này.

2. Tiền dịch vụ mà doanh nghiệp dịch vụ thu từ người lao động phải bảo vệ những nguyên tắc sau này:

a) Theo thỏa thuận hợp tác giữa người lao động và doanh nghiệp dịch vụ;

b) Không vượt quá mức cần thiết trần quy định tại khoản 4 Điều này;

c) Chỉ được thu sau khoản thời hạn hợp đồng phục vụ lao động đã được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chấp thuận đồng ý và hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế đã được ký kết;

d) Trong trường hợp bên quốc tế tiếp nhận lao động đã trả tiền dịch vụ thì chỉ được thu từ người lao động số tiền không đủ so với mức tiền dịch vụ đã thỏa thuận hợp tác.

3. Trường hợp doanh nghiệp dịch vụ đã thu tiền dịch vụ từ người lao động cho toàn bộ thời hạn thao tác thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế mà người lao động phải về nước trước thời hạn và không do lỗi của người lao động thì doanh nghiệp dịch vụ phải hoàn trả cho những người dân lao động số tiền dịch vụ và tiền lãi theo tỷ suất tương ứng với thời hạn còn sót lại của hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế.

Tiền lãi được xem theo lãi suất vay riêng với tiền gửi không kỳ hạn bằng đồng đúc Việt Nam của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán do những bên thỏa thuận hợp tác tại thời gian doanh nghiệp hoàn trả cho những người dân lao động.

4. Mức trần tiền dịch vụ thu từ người lao động được quy định như sau:

a) Không quá 01 tháng tiền lương của người lao động theo hợp đồng cho từng 12 tháng thao tác; riêng với sĩ quan và thuyền viên thao tác trên tàu vận tải lối đi bộ biển không thật 1,5 tháng tiền lương của người lao động theo hợp đồng cho từng 12 thang thao tác. Trường hợp thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế từ 36 tháng trở lên thì tiền dịch vụ không được quá 03 tháng tiền lương của người lao động theo hợp đồng;

b) Trường hợp có thỏa thuận hợp tác về việc thu tiền dịch vụ cho thời hạn gia hạn hợp đồng lao động trong hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế thì mức tiền dịch vụ tối đa cho từng 12 tháng gia hạn thao tác không thật 0,5 tháng tiền lương của người lao động theo hợp đồng;

c) Đối với một số trong những thị trường, ngành, nghề, việc làm rõ ràng, Bổ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định rõ ràng mức trần tiền dịch vụ thấp hơn quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

Điều 24. Tiền ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ

1. Tiền ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ được gửi tại ngân hàng nhà nước và chỉ được sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp dịch vụ không thực thi hoặc thực thi không khá đầy đủ trách nhiệm và trách nhiệm trong hoạt động và sinh hoạt giải trí dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trong thời hạn 30 ngày Tính từ lúc ngày tiền ký quỹ được sử dụng, doanh nghiệp dịch vụ phải hoàn trả số tiền đã sử dụng và bảo vệ mức ký quỹ theo quy định.

2. Trong trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều 29 của Luật này, tiền ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sử dụng để thanh toán những trách nhiệm và trách nhiệm phát sinh riêng với những người lao động chưa thanh lý hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế tại thời gian chuyển giao; sau khoản thời hạn trừ phí dịch vụ ngân hàng nhà nước, nếu tiền ký quỹ còn thừa thì doanh nghiệp dịch vụ được sử dụng để thanh toán những số tiền nợ khác theo quy định của pháp lý về phá sản.

3. nhà nước quy định rõ ràng mức ký quỹ, việc quản trị và vận hành, sử dụng tiền ký quỹ và trường hợp doanh nghiệp dịch vụ giải thể, bị tịch thu hoặc nộp lại Giấy phép.

Điều 25. Tiền ký quỹ của người lao động

1. Doanh nghiệp dịch vụ thỏa thuận hợp tác với những người lao động về việc ký quỹ để bảo vệ người lao động thực thi trách nhiệm và trách nhiệm theo hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo quy định của pháp lý Việt Nam hoặc theo thỏa thuận hợp tác với bên quốc tế tiếp nhận lao động.

2. Người lao động thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp dịch vụ về việc gửi tiền ký quỹ vào thông tin tài khoản phong tỏa của người lao động tại ngân hàng nhà nước.

3. Người lao động được trao lại cả gốc và lãi tiền ký quỹ khi thanh lý hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế.

Trưòng hợp người lao động vi phạm trách nhiệm và trách nhiệm theo hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế, tiền ký quỹ của người lao động được doanh nghiệp dịch vụ sử dụng để bù đắp thiệt hại phát sinh do lỗi của người lao động gây ra; nếu tiền ký quỹ còn thừa thì phải trả lại cho những người dân lao động, nếu không đủ thì người lao động phải nộp tương hỗ update.

4. Trường hợp có tranh chấp phát sinh về việc doanh nghiệp dịch vụ không trả tiền ký quỹ, người lao động có quyền kiến nghị đến Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc khởi kiện theo quy định của pháp lý.

5. nhà nước quy định mức trần tiền ký quỹ của người lao động phù phù thích hợp với từng thị trường, ngành, nghề, việc làm rõ ràng, việc quản trị và vận hành, sử dụng và hoàn trả tiền ký quỹ.

Điều 26. Quyền, trách nhiệm và trách nhiệm của doanh nghiệp dịch vụ

1. Doanh nghiệp dịch vụ có những quyền sau này:

a) Thực hiện những nội dung quy định tại Điều 9 của Luật này;

b) Thỏa thuận với những người lao động về tiền dịch vụ, tiền ký quỹ, bảo lãnh để thực thi hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo quy định của Luật này;

c) Đơn phương thanh lý hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế sau khoản thời hạn doanh nghiệp dịch vụ đã 03 lần thông tin bằng thư bảo vệ trong thời hạn 180 ngày Tính từ lúc ngày người lao động chấm hết hợp đồng lao động mà người lao động, người được ủy quyền hợp pháp của người lao động không đến thanh lý hợp đồng hoặc Tính từ lúc ngày người lao động gia hạn hợp đồng lao động mà không thực thi quyền, trách nhiệm và trách nhiệm trong hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế;

d) Khiếu nại, khởi kiện về quyết định hành động hoặc hành vi vi phạm pháp lý tong nghành người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng.

2. Doanh nghiệp dịch vụ có những trách nhiệm và trách nhiệm sau này:

a) Thực hiện những quy định tại khoản 2 Điều 15, khoản 1 Điều 16, những điều 17, 18, 19, 20, 27, 28 và 29 của Luật này;

b) Đăng tải trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp dịch vụ thông tin về người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý; list nhân viên cấp dưới trách nhiệm; địa chỉ trụ sở chính, khu vực marketing thương mại, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục khuynh hướng cho những người dân lao động trước lúc đi thao tác ở quốc tế; quyết định hành động giao trách nhiệm cho Trụ sở và update khi có sự thay đổi về những nội dung này; văn bản của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chấp thuận đồng ý về việc sẵn sàng sẵn sàng nguồn lao động; thông tin khá đầy đủ, đúng chuẩn về số lượng, tiêu chuẩn tuyển chọn, Đk thao tác, quyền lợi, trách nhiệm và trách nhiệm của người lao động theo nội dung hợp đồng phục vụ lao động; list người lao động tham gia sẵn sàng sẵn sàng nguồn và được tuyển chọn;

c) Cam kết bằng văn bản việc ưu tiên tuyển chọn người lao động đã tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí sẵn sàng sẵn sàng nguồn của doanh nghiệp; trường hợp doanh nghiệp không thực thi đúng cam kết ưu tiên tuyển chọn người lao động sau khoản thời hạn đã tham gia sẵn sàng sẵn sàng nguồn do doanh nghiệp tổ chức triển khai thì phải bồi thường theo thỏa thuận hợp tác; quảng cáo, tư vấn, thông tin tuyển chọn, phục vụ thông tin đúng chuẩn với những người lao động và cơ quan ban ngành thường trực địa phương tại nơi tuyển chọn về số lượng, tiêu chuẩn tuyển chọn, Đk thao tác, quyền lợi, trách nhiệm và trách nhiệm của người lao động theo nội dung hợp đồng phục vụ lao động; trực tiếp tuyển chọn và không được thu tiền của người lao động về việc tuyển chọn; thực thi đúng những nội dung Đk hợp đồng phục vụ lao động đã được chấp thuận đồng ý;

d) Tổ chức và cấp giấy ghi nhận hoàn thành xong khóa học giáo dục khuynh hướng cho những người dân lao động trước lúc đi thao tác ở quốc tế theo quy định của Luật này; hướng dẫn người lao động, tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp lý về bảo hiểm xã hội;

đ) Cam kết bằng văn bản về thời hạn chờ xuất cảnh sau khoản thời hạn người lao động trúng tuyển đi thao tác ở quốc tế với thời hạn không thật 180 ngày Tính từ lúc ngày người lao động trúng tuyển; trường hợp doanh nghiệp không thực thi đúng cam kết về thời hạn chờ xuất cảnh thì phải bồi thường theo thỏa thuận hợp tác và hoàn trả những ngân sách mà người lao động đã chi trả trừ trường hợp bất khả kháng;

e) Tổ chức quản trị và vận hành, bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của người lao động do doanh nghiệp đưa theo thao tác ở quốc tế; có nhân viên cấp dưới trách nhiệm đủ sức quản trị và vận hành và tương hỗ người lao động ở quốc tế theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; phục vụ trợ giúp pháp lý trong trường hợp người lao động cần đến tương hỗ pháp lý khi bị lạm dụng, đấm đá bạo lực hoặc phân biệt đối xử trong thời hạn thao tác ở quốc tế;

g) Thực hiện yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và phối phù thích hợp với cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan của nước tiếp nhận lao động xử lý và xử lý tranh chấp tương quan đến người lao động; xử lý và xử lý yếu tố phát sinh trong trường hợp người lao động chết, bị tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc bị xâm phạm tính mạng con người, sức mạnh thể chất, danh dự, nhân phẩm, tài sản hoặc trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh, trận chiến tranh, tạm bợ chính trị hoặc tình trạng khẩn cấp;

h) Bồi thường cho những người dân lao động về những thiệt hại do doanh nghiệp, Trụ sở của doanh nghiệp gây ra theo quy định của pháp lý;

i) Thanh lý hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế với những người lao động trong thời hạn 180 ngày Tính từ lúc ngày người lao động chấm hết hợp đồng lao động;

k) Tư vấn, tương hỗ cho những người dân lao động những thủ tục tương quan đến chấm hết hợp đồng lao động, quyền lợi, chính sách và thủ tục về nước;

l) Đóng góp vào Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định của Luật này;

m) Định kỳ hằng năm hoặc đột xuất văn bản báo cáo giải trình về tình hình hoạt động và sinh hoạt giải trí dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

n) Trong thời hạn 05 ngày Tính từ lúc ngày người lao động xuất cảnh và hằng tháng phải update thông tin về người lao động do doanh nghiệp đưa theo trên Hệ thống cơ sở tài liệu về người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho tới lúc thanh lý hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế.

Điều 27. Trách nhiệm của doanh nghiệp dịch vụ trong trường hợp nộp lại Giấy phép hoặc bị tịch thu Giấy phép

1. Trong trường hợp nộp lại Giấy phép hoặc bị tịch thu Giấy phép theo quy định tại Điều 16 của Luật này, doanh nghiệp dịch vụ không được thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí, dịch vụ quy định tại những khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 9 của Luật này và có trách nhiệm sau này:

a) Tiếp tục thực thi những trách nhiệm và trách nhiệm theo hợp đồng phục vụ lao động, hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế riêng với những người lao động đã xuất cảnh;

b) Giải quyết những yếu tố tương quan đến người lao động do doanh nghiệp tuyển chọn, đang tham gia tu dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ, giáo dục khuynh hướng.

2. Việc quản trị và vận hành và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ trong trường hợp nộp lại Giấy phép hoặc bị tịch thu Giấy phép được thực thi theo quy định tại Điều 24 của Luật này.

3. Việc quản trị và vận hành và sử dụng tiền ký quỹ của người lao động trong trường hợp nộp lại Giấy phép hoặc bị tịch thu Giấy phép được thực thi theo quy định tại Điều 25 của Luật này.

Điều 28. Trách nhiệm của doanh nghiệp dịch vụ trong trường hợp giải thể

1. Doanh nghiệp dịch vụ chỉ được giải thể trong trường hợp sau này:

a) Đã hoàn thành xong mọi trách nhiệm và trách nhiệm trong hợp đồng phục vụ lao động, hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế còn hiệu lực hiện hành và thanh toán hết những số tiền nợ, trách nhiệm và trách nhiệm khác theo quy định của pháp lý;

b) Đã hoàn thành xong việc chuyển giao quyền, trách nhiệm và trách nhiệm có tương quan đến hoạt động và sinh hoạt giải trí dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng cho doanh nghiệp dịch vụ khác có Giấy phép sau khoản thời hạn đã thống nhất với bên quốc tế tiếp nhận lao động và được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chấp thuận đồng ý.

2. Trong thời hạn 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày trải qua quyết định hành động giải thể, doanh nghiệp dịch vụ phải văn bản báo cáo giải trình Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về tình hình của người lao động do doanh nghiệp đưa theo thao tác ở quốc tế và phương án thực thi những trách nhiệm và trách nhiệm của doanh nghiệp trong hợp đồng phục vụ lao động, hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế còn hiệu lực hiện hành và văn bản thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp dịch vụ tiếp nhận quyền, trách nhiệm và trách nhiệm trong trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

3. Việc chuyển giao quyền, trách nhiệm và trách nhiệm của doanh nghiệp dịch vụ cho doanh nghiệp dịch vụ khác không làm thay đổi quyền, trách nhiệm và trách nhiệm trong hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế.

Khi chuyển giao quyền, trách nhiệm và trách nhiệm cho doanh nghiệp dịch vụ khác, tiền dịch vụ, tiền ký quỹ của người lao động, tài sản vốn để làm bảo vệ thực thi trách nhiệm và trách nhiệm bảo lãnh được chuyển giao cho doanh nghiệp dịch vụ tiếp nhận. Trong thời hạn 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày hoàn thành xong việc chuyển giao quyền, trách nhiệm và trách nhiệm, doanh nghiệp dịch vụ phải thông tin cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, người lao động.

Điều 29. Trách nhiệm của doanh nghiệp dịch vụ trong trường hợp phá sản

1. Trong thời hạn 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày Tòa án ra quyết định hành động mở thủ tục phá sản, doanh nghiệp dịch vụ phải văn bản báo cáo giải trình Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về tình hình hoạt động và sinh hoạt giải trí đưa người lao động đi thao tác ở quốc tế và phương án thực thi những trách nhiệm và trách nhiệm của doanh nghiệp trong hợp đồng phục vụ lao động, hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế còn hiệu lực hiện hành.

2. Kể từ thời điểm ngày Tòa án ra quyết định hành động mở thủ tục phá sản, doanh nghiệp dịch vụ không được thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí dịch vụ quy định tại những khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 9 của Luật này.

3. Trong trường hợp Tòa án ra quyết định hành động tuyên bố doanh nghiệp phá sản, việc chuyển giao quyền, trách nhiệm và trách nhiệm thực thi hợp đồng phục vụ lao động, hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế còn hiệu lực hiện hành được quy định như sau:

a) Doanh nghiệp dịch vụ thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp dịch vụ khác có Giấy phép để chuyển giao quyền, trách nhiệm và trách nhiệm của doanh nghiệp sau khoản thời hạn đã thống nhất với bên quốc tế tiếp nhận lao động và được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chấp thuận đồng ý phương án chuyển giao. Việc chuyển giao quyền, trách nhiệm và trách nhiệm của doanh nghiệp dịch vụ cho doanh nghiệp dịch vụ khác không làm thay đổi quyền, trách nhiệm và trách nhiệm trong hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế.

Khi chuyển giao quyền, trách nhiệm và trách nhiệm cho doanh nghiệp dịch vụ khác, tiền dịch vụ, tiền ký quỹ của người lao động, tài sản vốn để làm bảo vệ thực thi trách nhiệm và trách nhiệm bảo lãnh được chuyển giao cho doanh nghiệp dịch vụ tiếp nhận. Trong thời hạn 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày hoàn thành xong việc chuyển giao quyền, trách nhiệm và trách nhiệm, doanh nghiệp dịch vụ phải thông tin cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, bên quốc tế tiếp nhận lao động và người lao động;

b) Trường hợp doanh nghiệp dịch vụ không thỏa thuận hợp tác được việc chuyển giao quyền, trách nhiệm và trách nhiệm cho doanh nghiệp dịch vụ khác thì chuyển giao toàn bộ hồ sơ của người lao động đang thao tác ở quốc tế, tiền ký quỹ của người lao động, tài sản vốn để làm bảo vệ thực thi trách nhiệm và trách nhiệm bảo lãnh, tiền dịch vụ thu trước của người lao động cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để xử lý và xử lý quyền lợi, trách nhiệm và trách nhiệm của người lao động do doanh nghiệp đưa theo theo quy định của Luật này.

Trong thời hạn 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận chuyển giao, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông tin cho bên quốc tế tiếp nhận lao động và người lao động theo hồ sơ đã tiếp nhận.

Mục 2. DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRÚNG THẦU, NHẬN THẦU CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN Ở NƯỚC NGOÀI ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

Điều 30. Điều kiện của doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu, nhận thầu khu công trình xây dựng, dự án công trình bất Động sản ở quốc tế đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế

1. Có hợp đồng trúng thầu, nhận thầu khu công trình xây dựng, dự án công trình bất Động sản ở quốc tế.

2. Có phương án đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế phù phù thích hợp với quy định của pháp lý Việt Nam, pháp lý của nước mà người lao động đến thao tác và văn bản báo cáo giải trình Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội theo quy định tại Điều 31 của Luật này.

3. Chỉ đưa người lao động Việt Nam đang thao tác cho chính doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu đi thao tác tại khu công trình xây dựng, dự án công trình bất Động sản ở quốc tế theo hợp đồng trúng thầu, nhận thầu.

Điều 31. Báo cáo đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế của doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu khu công trình xây dựng, dự án công trình bất Động sản ở quốc tế

1. Chậm nhất là 20 ngày trước thời điểm ngày đưa người lao động đi thao tác ở quốc tế, doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu, nhận thầu khu công trình xây dựng, dự án công trình bất Động sản phải văn bản báo cáo giải trình Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phương án đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế kèm theo bản sao hợp đồng trúng thầu, nhận thầu khu công trình xây dựng, dự án công trình bất Động sản ở quốc tế.

2. Nội dung phương án đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế gồm có:

a) Việc quản trị và vận hành, sử dụng người lao động ở quốc tế, trong số đó nêu rõ số rất nhiều người lao động đưa theo, giới tính, ngành, nghề, việc làm rõ ràng, thời hạn thao tác, thời giờ thao tác, thời giờ nghỉ ngơi, làm thêm giờ, tiền lương, Đk thao tác, Đk sinh hoạt, chính sách khám bệnh, chữa bệnh; xử lý rủi ro không mong muốn, xử lý và xử lý quyền lợi, chính sách riêng với những người lao động trong trường hợp bị tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp và quyền lợi, chính sách khác có tương quan đến người lao động;

b) Việc đưa người lao động về nước trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh, trận chiến tranh, tạm bợ chính trị, suy thoái và khủng hoảng kinh tế tài chính, tình trạng khẩn cấp hoặc vì nguyên do bất khả kháng khác.

3. Trong thời hạn 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được phương án đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vấn đáp bằng văn bản cho doanh nghiệp; trường hợp không chấp thuận đồng ý phải nêu rõ nguyên do.

4. Trong thời hạn 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày người lao động xuất cảnh, doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu phải update thông tin về người lao động trên Hệ thống cơ sở tài liệu về người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng.

Điều 32. Quyền, trách nhiệm và trách nhiệm của doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu khu công trình xây dựng, dự án công trình bất Động sản ở quốc tế đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế

1. tin tức khá đầy đủ, đúng chuẩn, rõ ràng về Đk thao tác, Đk sinh hoạt, quyền lợi, chính sách của người lao động thao tác tại khu công trình xây dựng, dự án công trình bất Động sản của doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu ở quốc tế.

2. Tổ chức để người lao động trước lúc đi thao tác ở quốc tế được tham gia khóa học giáo dục khuynh hướng và được cấp giấy ghi nhận hoàn thành xong khóa học giáo dục khuynh hướng.

3. Trực tiếp tổ chức triển khai đưa theo, quản trị và vận hành và sử dụng người lao động đi thao tác ở quốc tế.

4. Thỏa thuận bằng phụ lục hợp đồng lao động với những người lao động nội dung tương hỗ update về thời hạn thao tác, thời giờ thao tác, thời giờ nghỉ ngơi, làm thêm giờ, tiền lương, Đk thao tác, Đk sinh hoạt, chính sách khám bệnh, chữa bệnh và quyền lợi, chính sách khác phù phù thích hợp với phương án đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế quy định tại khoản 2 Điều 31 của Luật này và quy định của pháp lý Việt Nam, pháp lý của nước mà người lao động đến thao tác.

5. Bảo đảm để người lao động được kiểm tra sức mạnh thể chất định kỳ gồm có cả sức mạnh thể chất sinh sản và khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp người lao động bị ốm đau, tai nạn không mong muốn. Trường hợp người lao động bị ốm đau, tai nạn không mong muốn đến mức không hề kĩ năng tiếp tục thao tác ở quốc tế, doanh nghiệp có trách nhiệm đưa người lao động về nước và chịu ngân sách tương quan.

6. Tổ chức đưa di hài hoặc thi hài người lao động chết trong thời hạn thao tác ở quốc tế về nước và chịu mọi ngân sách tương quan; thực thi chính sách bồi thường, trợ cấp khác theo quy định của pháp lý Việt Nam.

7. Báo cáo và phối phù thích hợp với cơ quan đại diện thay mặt thay mặt việt Nam ở quốc tế để quản trị và vận hành, bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động trong thời hạn thao tác ở quốc tế.

8. Báo cáo sau khoản thời hạn hoàn thành xong hợp đồng trúng thầu, nhận thầu ở quốc tế và văn bản báo cáo giải trình đột xuất theo yêu cầu của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

9. Thực hiện yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và phối phù thích hợp với cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan của nước mà người lao động đến thao tác để xử lý và xử lý tranh chấp tương quan đến người lao động thao tác ở quốc tế; xử lý và xử lý yếu tố phát sinh trong trường hợp người lao động chết, bị tai nạn không mong muốn hoặc bị xâm phạm tính mạng con người, sức mạnh thể chất, danh dự, nhân phẩm, tài sản hoặc trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh, trận chiến tranh, tạm bợ chính trị, suy thoái và khủng hoảng kinh tế tài chính, tình trạng khẩn cấp hoặc vì nguyên do bất khả kháng khác.

Mục 3. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIỆT NAM ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

Điều 33. Điều kiện của tổ chức triển khai, thành viên Việt Nam góp vốn đầu tư ra quốc tế đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế

1. Có Giấy ghi nhận Đk góp vốn đầu tư ra quốc tế.

2. Có phương án đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế phù phù thích hợp với quy định của pháp lý Việt Nam, pháp lý của nước mà người lao động đến thao tác và văn bản báo cáo giải trình Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội theo quy định tại Điều 34 của Luật này.

3. Chỉ đưa người lao động Việt Nam đi thao tác tại cơ sở sản xuất, marketing thương mại, khu công trình xây dựng do tổ chức triển khai, thành viên góp vốn đầu tư xây dựng ở quốc tế.

Điều 34. Báo cáo đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế của tổ chức triển khai, thành viên Việt Nam góp vốn đầu tư ra quốc tế

1. Chậm nhất là 20 ngày trước thời điểm ngày đưa người lao động đi thao tác ở quốc tế, tổ chức triển khai, thành viên Việt Nam góp vốn đầu tư ra quốc tế phải văn bản báo cáo giải trình Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phương án đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế kèm theo bản sao Giấy ghi nhận Đk góp vốn đầu tư ra quốc tế.

2. Nội dung phương án đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế gồm có:

a) Việc quản trị và vận hành, sử dụng người lao động ở quốc tế, trong số đó nêu rõ số rất nhiều người lao động đưa theo, giới tính, ngành, nghề, việc làm rõ ràng, thời hạn thao tác, thời giờ thao tác, thời giờ nghỉ ngơi, làm thêm giờ, tiền lương, Đk thao tác, Đk sinh hoạt, chính sách khám bệnh, chữa bệnh; xử lý rủi ro không mong muốn, xử lý và xử lý quyền lợi, chính sách riêng với những người lao động trong trường hợp bị tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp và chính sách khác có tương quan đến người lao động;

b) Việc đưa người lao động về nước trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh, trận chiến tranh, tạm bợ chính trị, suy thoái và khủng hoảng kinh tế tài chính, tình trạng khẩn cấp hoặc vì nguyên do bất khả kháng khác.

3. Trong thời hạn 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được phương án đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vấn đáp bằng văn bản cho tổ chức triển khai, thành viên Việt Nam góp vốn đầu tư ra quốc tế; trường hợp không chấp thuận đồng ý phải nêu rõ nguyên do.

4. Trong thời hạn 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày người lao động xuất cảnh, tổ chức triển khai, thành viên Việt Nam góp vốn đầu tư ra quốc tế phải update thông tin về người lao động trên Hệ thống cơ sở tài liệu về người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng.

Điều 35. Quyền, trách nhiệm và trách nhiệm của tổ chức triển khai, thành viên góp vốn đầu tư ra quốc tế đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế

1. tin tức khá đầy đủ, đúng chuẩn, rõ ràng về Đk thao tác, Đk sinh hoạt, quyền lợi, chính sách của người lao động thao tác tại cơ sở sản xuất, marketing thương mại, khu công trình xây dựng do tổ chức triển khai, thành viên góp vốn đầu tư xây dựng ở quốc tế.

2. Tổ chức để người lao động trước lúc đi thao tác ở quốc tế được tham gia khóa học giáo dục khuynh hướng và được cấp giấy ghi nhận hoàn thành xong khóa học giáo dục khuynh hướng.

3. Trực tiếp tổ chức triển khai đưa theo, quản trị và vận hành và sử dụng người lao động đi thao tác ở quốc tế.

4. Thỏa thuận bằng phụ lục hợp đồng lao động với những người lao động nội dung tương hỗ update về thời hạn thao tác, thời giờ thao tác, thời giờ nghỉ ngơi, làm thêm giờ, tiền lương, Đk thao tác, Đk sinh hoạt, chính sách khám bệnh, chữa bệnh và quyền lợi, chính sách khác phù phù thích hợp với phương án đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật này và quy định của pháp lý Việt Nam, pháp lý của nước mà người lao động đến thao tác.

Trường hợp tuyển dụng lao động mới thì phải ký phối hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo nội dung, mẫu hợp đồng do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định và không được thu tiền dịch vụ của người lao động.

5. Thanh lý hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế với những người lao động trong thời hạn 180 ngày Tính từ lúc ngày người lao động chấm hết hợp đồng lao động.

6. Bảo đảm quyền lợi của người lao động, xử lý và xử lý những yếu tố phát sinh riêng với những người lao động do doanh nghiệp đưa theo.

7. Báo cáo và phối phù thích hợp với cơ quan đại diện thay mặt thay mặt Việt Nam ở quốc tế để quản trị và vận hành, bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động trong thời hạn thao tác ở quốc tế.

8. Định kỳ hằng năm hoặc đột xuất văn bản báo cáo giải trình về tình hình thực thi đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

9. Thực hiện yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và phối phù thích hợp với cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan của nước mà người lao động đến thao tác để xử lý và xử lý tranh chấp tương quan đến người lao động thao tác ở quốc tế; xử lý và xử lý yếu tố phát sinh trong trường hợp người lao động chết, bị tai nạn không mong muốn hoặc bị xâm phạm tính mạng con người, sức mạnh thể chất, danh dự, nhân phẩm, tài sản hoặc trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh, trận chiến tranh, tạm bợ chính trị, suy thoái và khủng hoảng kinh tế tài chính, tình trạng khẩn cấp hoặc vì nguyên do bất khả kháng khác.

Mục 4. DOANH NGHIỆP VIỆT NAM ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI ĐÀO TẠO, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ, KỸ NĂNG NGHỀ Ở NƯỚC NGOÀI

Điều 36. Điều kiện của doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo và giảng dạy, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở quốc tế

1. Có hợp đồng nhận lao động thực tập với cơ sở tiếp nhận thực tập ở quốc tế để lấy người lao động Việt Nam đi đào tạo và giảng dạy, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở quốc tế phù phù thích hợp với quy định tại Điều 37 của Luật này và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 39 của Luật này chấp thuận đồng ý.

2. Có tiền ký quỹ thực thi hợp đồng nhận lao động thực tập theo quy định của nhà nước.

3. Chỉ được đưa người lao động có hợp đồng lao động và hợp đồng đào tạo và giảng dạy nghề ở quốc tế đi đào tạo và giảng dạy, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề tại cơ sở tiếp nhận thực tập ở quốc tế theo hợp đồng nhận lao động thực tập.

4. Ngành, nghề, việc làm rõ ràng người lao động Việt Nam đi đào tạo và giảng dạy, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở quốc tế phải phù phù thích hợp với nghành hoạt động và sinh hoạt giải trí của doanh nghiệp.

Điều 37. Hợp đồng nhận lao động thực tập

1. Hợp đồng nhận lao động thực tập là thỏa thuận hợp tác bằng văn bản giữa doanh nghiệp Việt Nam với cơ sở tiếp nhận lao động thực tập ở quốc tế về quyền, trách nhiệm và trách nhiệm của những bên trong việc đưa theo và tiếp nhận người lao động của doanh nghiệp đi đào tạo và giảng dạy, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở quốc tế.

2. Hợp đồng nhận lao động thực tập phải phù phù thích hợp với pháp lý Việt Nam, pháp lý của nước tiếp nhận lao động thực tập và có những nội dung sau này:

a) Thời hạn thực tập;

b) Số rất nhiều người lao động; ngành, nghề thực tập; tuổi của người lao động;

c) Địa điểm thực tập;

d) Điều kiện, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên thực tập;

đ) Thời giờ thực tập, thời giờ nghỉ ngơi;

e) An toàn, vệ sinh lao động;

g) Tiền lương, tiền công;

h) Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, đi lại;

i) Chế độ khám bệnh, chữa bệnh;

k) Chế độ hảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm khác (nếu có);

l) Điều kiện chấm hết hợp đồng trước thời hạn và trách nhiệm bồi thường thiệt hại;

m) Trách nhiệm trả ngân sách đi lại từ Việt Nam đến nơi thực tập và ngược lại;

n) Trách nhiệm của những bên khi người lao động gặp rủi ro không mong muốn trong thời hạn thực tập ở quốc tế;

o) Trách nhiệm của những bên trong việc xử lý và xử lý yếu tố phát sinh riêng với những người lao động trong thời hạn thực tập ở quốc tế;

p.) Cơ chế, thủ tục và pháp lý vận dụng để xử lý và xử lý tranh chấp;

q) Thỏa thuận khác không trái pháp lý và đạo đức xã hội.

Điều 38. Hợp đồng đào tạo và giảng dạy nghề ở quốc tế

1. Hợp đồng đào tạo và giảng dạy nghề ở quốc tế là thỏa thuận hợp tác bằng văn bản giữa doanh nghiệp Việt Nam với những người lao động của tớ về việc đào tạo và giảng dạy, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở quốc tế.

2. Hợp đồng đào tạo và giảng dạy nghề ở quốc tế phải bảo vệ quy định của Bộ luật Lao động và phù phù thích hợp với nội dung của hợp đồng nhận lao động thực tập.

Điều 39. Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập

1. Hợp đồng nhận lao động thực tập phải Đk theo quy định sau này:

a) Doanh nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo và giảng dạy, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở quốc tế có thời hạn dưới 90 ngày phải Đk tại cơ quan trình độ về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;

b) Doanh nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo và giảng dạy, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở quốc tế có thời hạn từ 90 ngày trở lên phải Đk tại Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

2. Trong thời hạn 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điều 40 của Luật này, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này phải vấn đáp bằng văn bản cho doanh nghiệp; trường hợp không chấp thuận đồng ý phải nêu rõ nguyên do.

Điều 40. Hồ sơ Đk hợp đồng nhận lao động thực tập

1. Hồ sơ Đk hợp đồng nhận lao động thực tập gồm có:

a) Văn bản Đk hợp đồng nhận lao động thực tập;

b) Bản sao hợp đồng nhận lao động thực tập kèm theo bản dịch tiếng Việt được xác nhận;

c) Tài liệu chứng tỏ việc đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo và giảng dạy, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở quốc tế phù phù thích hợp với pháp lý của nước tiếp nhận lao động;

d) Bản sao Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp và sách vở chứng tỏ việc ký quỹ của doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 36 của Luật này.

2. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định mẫu văn bản, tài liệu quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều này.

Điều 41. Quyền, trách nhiệm và trách nhiệm của doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo và giảng dạy, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở quốc tế

1. Doanh nghiệp có những quyền sau này:

a) Yêu cầu người lao động bồi thường thiệt hại do người lao động gây ra theo hợp đồng đào tạo và giảng dạy nghề ở quốc tế;

b) Khiếu nại, khởi kiện về quyết định hành động hoặc hành vi vi phạm pháp lý trong nghành nghề người lao động Việt Nam đi lạm việc ở quốc tế theo hợp đồng.

2. Doanh nghiệp có những trách nhiệm và trách nhiệm sau này:

a) tin tức khá đầy đủ, đúng chuẩn, rõ ràng về những nội dung quy định tại khoản 2 Điều 37 của Luật này;

b) Ký phối hợp đồng đào tạo và giảng dạy nghề trước lúc người lao động đi đào tạo và giảng dạy, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở quốc tế;

c) Tổ chức để người lao động trước lúc đi đào tạo và giảng dạy, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở quốc tế được tham gia khóa học giáo dục khuynh hướng và được cấp giấy ghi nhận hoàn thành xong khóa học giáo dục khuynh hướng;

d) Trong thời hạn 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày người lao động xuất cảnh, doanh nghiệp phải update thông tin về người lao động trên Hệ thống cơ sở tài liệu về người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng;

đ) Tổ chức quản trị và vận hành, bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động do doanh nghiệp đưa theo đào tạo và giảng dạy, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở quốc tế;

e) Báo cáo và phối phù thích hợp với cơ quan đại diện thay mặt thay mặt Việt Nam ở quốc tế để quản trị và vận hành, bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động;

g) Thanh lý hợp đồng đào tạo và giảng dạy nghề ở quốc tế với những người lao động;

h) Bồi thường cho những người dân lao động theo hợp đồng đã ký kết kết và quy định của pháp lý về những thiệt hại do doanh nghiệp, gây ra;

i) Tiếp nhận và sắp xếp việc làm cho những người dân lao động thích hợp sau thời hạn đào tạo và giảng dạy, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở quốc tế;

k) Giải quyết quyền lợi cho những người dân lao động trong trường hợp doanh nghiệp giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp lý;

l) Báo cáo về tình hình thực thi đưa người lao động đi đào tạo và giảng dạy, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở quốc tế với cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 39 của Luật này theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

m) Thực hiện yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và phối phù thích hợp với cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan của nước mà người lao động đến đào tạo và giảng dạy, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề xử lý và xử lý tranh chấp tương quan đến người lao động; xử lý và xử lý yếu tố phát sinh trong trường hợp người lao động chết, bị tai nạn không mong muốn hoặc bị xâm phạm tính mạng con người, sức mạnh thể chất, danh dự, nhân phẩm, tài sản hoặc trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh, trận chiến tranh, tạm bợ chính trị, suy thoái và khủng hoảng kinh tế tài chính, tình trạng khẩn cấp hoặc vì nguyên do bất khả kháng khác.

Mục 5. ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

Điều 42. Điều kiện của cty sự nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng

1. Đơn vị sự nghiệp quy định tại khoản 3 Điều 2 của Luật này được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc nhà nước giao trách nhiệm bằng văn bản về việc đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng để thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc nhà nước chỉ được giao trách nhiệm cho 01 cty sự nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng sau khoản thời hạn có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

2. Người đứng đầu cty sự nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng phải có trình độ từ ĐH trở lên và có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tay nghề trong nghành nghề người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng, hợp tác quốc tế hoặc dịch vụ việc làm.

3. Đơn vị sự nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng hoạt động và sinh hoạt giải trí phi lợi nhuận và không được thu tiền dịch vụ của người lao động.

Điều 43. Quyền, trách nhiệm và trách nhiệm của cty sự nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng

1. Đơn vị sự nghiệp có những quyền sau này:

a) Ký phối hợp đồng phục vụ lao động với bên quốc tế tiếp nhận lao động trong trường hợp thỏa thuận hợp tác quốc tế có yêu cầu;

b) Tuyển chọn, hòn đảo tạo và ký hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

c) Thỏa thuận với những người lao động về giải pháp ký quỹ, bảo lãnh để thực thi trách nhiệm và trách nhiệm của hợp đồng theo quy định của nhà nước;

d) Yêu cầu người lao động bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế;

đ) Khiếu nại, khởi kiện về quyết định hành động hoặc hành vi vi phạm pháp lý trong nghành nghề người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng;

e) Đơn phương thanh lý hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế sau khoản thời hạn doanh nghiệp dịch vụ đã 03 lần thông tin bằng thư bảo vệ trong thời hạn 180 ngày Tính từ lúc ngày người lao động chấm hết hợp đồng lao động mà người lao động, người được ủy quyền hợp pháp của người lao động không đến thanh lý hợp đồng hoặc Tính từ lúc ngày người lao động gia hạn hợp đồng lao động mà không thực thi quyền, trách nhiệm và trách nhiệm trong hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế.

2. Đơn vị sự nghiệp có những trách nhiệm và trách nhiệm sau này:

a) Báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, cơ quan chủ quản của cty sự nghiệp việc tổ chức triển khai đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng kèm theo bản sao hợp đồng phục vụ lao động (nếu có) và hợp đồng mẫu đưa người lao động đi thao tác ở quốc tế chậm nhất là 15 ngày trước lúc đưa người lao động đi thao tác ở quốc tế;

b) tin tức khá đầy đủ, đúng chuẩn về số lượng, tiêu chuẩn tuyển chọn, tiền lương, Đk thao tác, quyền lợi, trách nhiệm và trách nhiệm của người lao động đi thao tác ở quốc tế và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cty sự nghiệp;

Xem thêm: Lời bài hát Everything sucks Vaultboy

c) Trong thời hạn 05 ngày Tính từ lúc ngày người lao động xuất cảnh và hằng tháng phải update thông tin về người lao động do cty sự nghiệp đưa theo trên Hệ thống cơ sở tài liệu về người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng;

d) Tổ chức giáo dục khuynh hướng và cấp giấy ghi nhận hoàn thành xong khóa học giáo dục khuynh hướng cho những người dân lao động trước lúc đi thao tác ở quốc tế;

đ) Phối phù thích hợp với cơ quan đại diện thay mặt thay mặt Việt Nam ở quốc tế quản trị và vận hành, bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của người lao động, xử lý và xử lý những yếu tố phát sinh riêng với những người lao động trong thời hạn thao tác ở quốc tế;

e) Thanh lý hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế với những người lao động trong thời hạn 180 ngày Tính từ lúc ngày chấm hết hợp đồng lao động;

g) Định kỳ hằng năm hoặc đột xuất văn bản báo cáo giải trình về tình hình hoại động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

h) Thực hiện yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và phối phù thích hợp với cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan của nước tiếp nhận lao động xử lý và xử lý tranh chấp tương quan đến người lao động; xử lý và xử lý yếu tố phát sinh trong trường hợp người lao động chết, bị tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc bị xâm phạm tính mạng con người, sức mạnh thể chất, danh dự, nhân phẩm, tài sản hoặc trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh, trận chiến tranh, tạm bợ chính trị, suy thoái và khủng hoảng kinh tế tài chính, tình trạng khẩn cấp hoặc vì nguyên do bất khả kháng khác;

i) Bồi thường cho những người dân lao động theo hợp đồng và quy định của pháp lý về những thiệt hại do cty sự nghiệp gây ra.

Chương III

NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

Mục 1. NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG VỚI DOANH NGHIỆP, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIỆT NAM ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀl

Điều 44. Điều kiện của người lao động do doanh nghiệp, cty sự nghiệp, tổ chức triển khai, thành viên Việt Nam góp vốn đầu tư ra quốc tế đưa theo thao tác ở quốc tế

1. Có khả năng hành vi dân sự khá đầy đủ.

2. Tự nguyện đi thao tác ở quốc tế.

3. Đủ sức mạnh thể chất theo quy định của pháp lý Việt Nam và yêu cầu của bên quốc tế tiếp nhận lao động.

4. Đáp ứng yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, trình độ, trình độ, kỹ năng nghề và những Đk khác theo yêu cầu của bên quốc tế tiếp nhận lao động.

5. Có giấy ghi nhận hoàn thành xong khóa học giáo dục khuynh hướng.

6. Không thuộc trường hợp bị cấm xuất cảnh, không được xuất cảnh, bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp lý Việt Nam.

Điều 45. Hồ sơ của người lao động đi thao tác ở quốc tế

1. Đơn đi thao tác ở quốc tế.

2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người lao động thường trú hoặc cơ quan, tổ chức triển khai, cty quản trị và vận hành người lao động.

3. Giấy ghi nhận đủ sức mạnh thể chất theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

4. Giấy ghi nhận hoàn thành xong khóa học giáo dục khuynh hướng.

5. Văn bằng, chứng từ về ngoại ngữ, trình độ, trình độ, kỹ năng nghề và sách vở khác theo yêu cầu của bên quốc tế tiếp nhận lao động.

Điều 46. Quyền, trách nhiệm và trách nhiệm của người lao động do doanh nghiệp dịch vụ đưa theo thao tác ở quốc tế

1. Các quyền, trách nhiệm và trách nhiệm quy định tại Điều 6 của Luật này.

2. Ký phối hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế với doanh nghiệp dịch vụ.

3. Được bồi thường thiệt hại trong trường hợp doanh nghiệp dịch vụ vi phạm hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế.

4. Được chấm hết hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế với doanh nghiệp dịch vụ khi doanh nghiệp dịch vụ không thực thi đúng cam kết trong hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hợp tác khác.

5. Được gia hạn hoặc ký phối hợp đồng lao động mới phù phù thích hợp với quy định pháp lý của nước tiếp nhận lao động.

6. Thỏa thuận với doanh nghiệp dịch vụ về tiền dịch vụ theo quy định tại Điều 23 của Luật này.

7. Thỏa thuận với doanh nghiệp dịch vụ về tiền ký quỹ hoặc trình làng bên bảo lãnh để bảo vệ thực thi trách nhiệm và trách nhiệm theo hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế.

8. Thanh lý hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế với doanh nghiệp dịch vụ trong thời hạn 180 ngày Tính từ lúc, ngày chấm hết hợp đồng lao động.

Điều 47. Quyền, trách nhiệm và trách nhiệm của người lao động do doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu, nhận thầu khu công trình xây dựng, dự án công trình bất Động sản ở quốc tế hoặc tổ chức triển khai, thành viên Việt Nam góp vốn đầu tư ra quốc tế đưa theo thao tác ở quốc tế

1. Các quyền, trách nhiệm và trách nhiệm quy định tại Điều 6 của Luật này.

2. Thỏa thuận bằng văn bản với doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu, nhận thầu khu công trình xây dựng, dự án công trình bất Động sản ở quốc tế hoặc tổ chức triển khai, thành viên Việt Nam góp vốn đầu tư ra quốc tế về thời hạn thao tác, thời giờ thao tác, thời giờ nghỉ ngơi, làm thêm giờ, tiền lương, Đk thao tác, Đk sinh hoạt, chính sách khám bệnh, chữa bệnh và quyền lợi, chính sách khác khi thao tác ở quốc tế phù phù thích hợp với quy định của pháp lý Việt Nam, pháp lý của nước tiếp nhận lao động.

3. Ký kết, thanh lý hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế với tổ chức triển khai, thành viên Việt Nam góp vốn đầu tư ra quốc tế.

4. Được bồi thường thiệt hại trong trường hợp doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu, nhận thầu khu công trình xây dựng, dự án công trình bất Động sản ở quốc tế hoặc tổ chức triển khai, thành viên Việt Nam góp vốn đầu tư ra quốc tế vi phạm thỏa thuận hợp tác quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 48. Quyền, trách nhiệm và trách nhiệm của người lao động đi đào tạo và giảng dạy, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở quốc tế

1. Các quyền, trách nhiệm và trách nhiệm quy định tại Điều 6 của Luật này.

2. Ký kết, thanh lý hợp đồng đào tạo và giảng dạy nghề ở quốc tế.

3. Được bồi thường thiệt hại trong trường hợp doanh nghiệp đưa người lao động đi đào tạo và giảng dạy, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở quốc tế vi phạm hợp đồng đào tạo và giảng dạy nghề ở quốc tế.

4. Được doanh nghiệp tiếp nhận lại và sắp xếp việc làm thích hợp sau khoản thời hạn về nước.

Điều 49. Quyền, trách nhiệm và trách nhiệm của người lao động do cty sự nghiệp đưa theo thao tác ở quốc tế

1. Các quyền, trách nhiệm và trách nhiệm quy định tại Điều 6 và khoản 5 Điều 46 của Luật này.

2. Ký phối hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế với cty sự nghiệp.

3. Thỏa thuận với cty sự nghiệp về giải pháp ký quỹ, bảo lãnh để bảo vệ thực thi hợp đồng theo quy định của Luật này.

4. Được bồi thường thiệt hại trong trường hợp cty sự nghiệp vi phạm hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế.

5. Thanh lý hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế với cty sự nghiệp trong thời hạn 180 ngày Tính từ lúc ngày chấm hết hợp đồng lao động.

Mục 2. NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP GIAO KẾT

Điều 50. Điều kiện của người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng lao động trực tiếp giao kết

1. Các Đk quy định tại những khoản 1,2,3,4 và 6 Điều 44 của Luật này.

2. Có hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 52 của Luật này.

3. Có văn bản xác nhận việc Đk hợp đồng lao động của cơ quan trình độ về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi người lao động thường trú.

Điều 51. Quyền, trách nhiệm và trách nhiệm của người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng lao động trực tiếp giao kết

1. Người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng lao động trực tiếp giao kết có những quyền sau này:

a) Được cơ quan trình độ về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan đại diện thay mặt thay mặt Việt Nam ở quốc tế phục vụ thông tin chủ trương, pháp lý về người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng;

b) Được cơ quan đại diện thay mặt thay mặt Việt Nam ở quốc tế bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp phù phù thích hợp với pháp lý Việt Nam, pháp lý của nước mà người lao động đến thao tác, pháp lý và thông lệ quốc tế trong thời hạn thao tác ở quốc tế; được tư vấn, tương hỗ để thực thi quyền, trách nhiệm và trách nhiệm và hưởng quyền lợi trong hợp đồng lao động;

c) Hưởng quyền lợi từ Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước, quyền lợi khác theo quy định của Luật này và pháp lý có tương quan;

d) Được chuyển về nước tiền lương, tiền công, thu nhập, tài sản hợp pháp khác của thành viên theo quy định của pháp lý Việt Nam và pháp lý của nước mà người lao động đến thao tác.

2. Người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng lao động trực tiếp giao kết có những trách nhiệm và trách nhiệm sau này:

a) Đăng ký hợp đồng lao động;

b) Thực hiện những nội dung trong hợp đồng lao động và nội quy nơi thao tác;

c) Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp lý Việt Nam và những hình thức bảo hiểm theo quy định pháp lý của nước mà người lao động đến thao tác;

d) Nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp lý Việt Nam và pháp lý của nước mà người lao động đến thao tác;

đ) Đóng góp vào Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định của Luật này;

e) Đăng ký công dân tại cơ quan đại diện thay mặt thay mặt Việt Nam tại nước mà người lao động đến thao tác.

Điều 52. Hợp đồng lao động trực tiếp giao kết

1. Hợp đồng lao động trực tiếp giao kết là văn bản thỏa thuận hợp tác giữa người lao động Việt Nam với những người tiêu dùng lao động ở quốc tế về việc làm có trả công, tiền lương, Đk lào động, quyền, trách nhiệm và trách nhiệm của mỗi bên trong quan hệ lao động.

2. Nội dung chính của hợp đồng lao động trực tiếp giao kết phải phù phù thích hợp với quy định của pháp lý Việt Nam, pháp lý của nước mà người lao động đến thao tác, gồm có:

a) Ngành, nghề, việc làm phải làm;

b) Thời hạn của hợp đồng;

c) Địa điểm thao tác;

d) Thời giờ thao tác, thời giờ nghỉ ngơi, làm thêm giờ;

đ) Tiền lương, tiền công;

e) Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, đi lại;

g) Chế độ khám bệnh, chữa bệnh;

h) Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp, chính sách khác (nếu có);

i) Trách nhiệm của người tiêu dùng lao động ở quốc tế trong trường hợp xẩy ra tai nạn không mong muốn lao động, rủi ro không mong muốn tương quan đến người lao động trong thời hạn thao tác ở quốc tế;

k) Cơ chế, thủ tục và pháp lý vận dụng để xử lý và xử lý tranh chấp.

Điều 53. Đăng ký hợp đồng lao động

1. Hồ sơ Đk hợp đồng lao động gồm có:

a) Văn bản Đk theo mẫu dọ Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định;

b) Bản sao hợp đồng lao động kèm theo bản dịch tiếng Việt được xác nhận;

c) Bản sao Giấy chứng tỏ nhân dân, thẻ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của người lao động;

d) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người lao động thường trú hoặc cơ quan, tổ chức triển khai, cty quản trị và vận hành người lao động.

2. Trong thời hạn 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan trình độ về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác nhận bằng văn bản việc Đk hợp đồng lao động, cho những người dân lao động; trường hợp không xác nhận phải nêu rõ nguyên do.

Điều 54. Giao phối hợp đồng lao động sau khoản thời hạn xuất cảnh

1. Công dân Việt Nam giao phối hợp đồng lao động hợp pháp sau khoản thời hạn xuất cảnh được hưởng quyền quy định tại những điểm a, b, d, e, h và i khoản 1 Điều 6 của Luật này nếu Đk trực tuyến hợp đồng lao động với cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam và thực thi trách nhiệm và trách nhiệm quy định tại những điểm a, b và i khoản 2 Điều 6 của Luật này.

2. nhà nước quy định rõ ràng Điều này.

Mục 3. BẢO LÃNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

Điều 55. Điều kiện của bên bảo lãnh

1. Cá nhân có khả năng hành vi dân sự, tổ chức triển khai có khả năng pháp lý dân sự.

2. Có kĩ năng về kinh tế tài chính để bảo vệ thực thi việc bảo lãnh theo quy định của Luật này.

Điều 56. Trường hợp, phạm vi bảo lãnh

1. Việc bảo lãnh được thực thi trong trường hợp người lao động không đủ tiền ký quỹ theo quy định tại Điều 25 của Luật này hoặc để thực thi những giải pháp bảo vệ đã thỏa thuận hợp tác quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này.

2. Bên bảo lãnh thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp dịch vụ, cty sự nghiệp về trách nhiệm bảo lãnh một phần hoặc toàn bộ trách nhiệm và trách nhiệm của người lao động.

3. Việc bảo lãnh được thực thi theo, quy định của Bộ luật Dân sự. Trường hợp bên bảo lãnh không thực thi đúng trách nhiệm và trách nhiệm bảo lãnh thì doanh nghiệp dịch vụ, cty sự nghiệp có quyền yêu cầu bên bảo lãnh thanh toán giá trị trách nhiệm và trách nhiệm vi phạm và bồi thường thiệt hại.

Điều 57. Thời hạn thực thi trách nhiệm và trách nhiệm bảo lãnh

Thời hạn thực thi trách nhiệm và trách nhiệm bảo lãnh do bên bảo lãnh và doanh nghiệp dịch vụ, cty sự nghiệp thỏa thuận hợp tác; nếu không thỏa thuận hợp tác được thì bên bảo lãnh phải thực thi trách nhiệm và trách nhiệm bảo lãnh trong thuở nào hạn hợp nguyên do doanh nghiệp dịch vụ, cty sự nghiệp ấn định tính từ thời gian bên bảo lãnh nhận được tin báo của doanh nghiệp dịch vụ, cty sự nghiệp về việc thực thi trách nhiệm và trách nhiệm thay cho những người dân lao động.

Điều 58. Hợp đồng bảo lãnh

1. Hợp đồng bảo lãnh phải được lập thành văn bản.

2. Hợp đồng bảo lãnh phải có những nội dung chính sau này:

a) Phạm vi bảo lãnh;

b) Quyền, trách nhiệm và trách nhiệm của những bên;

c) Chấm dứt bảo lãnh.

3. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định rõ ràng nội dung hợp đồng bảo lãnh và việc thanh lý hợp đồng bảo lãnh cho những người dân lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng.

Điều 59. Biện pháp bảo vệ thực thi trách nhiệm và trách nhiệm bảo lãnh

1. Doanh nghiệp dịch vụ, cty sự nghiệp trọn vẹn có thể thỏa thuận hợp tác với bên bảo lãnh về việc sử dụng giải pháp bảo vệ bằng tài sản để thực thi trách nhiệm và trách nhiệm bảo lãnh.

2. Việc sử dụng giải pháp bảo vệ bằng tài sản được lập thành văn bản riêng hoặc ghi trong hợp đồng bảo lãnh.

3. Việc xác lập, thực thi giải pháp bảo vệ bằng tài sản để thực thi trách nhiệm và trách nhiệm bảo lãnh được thực thi theo quy định của pháp lý về dân sự.

Mục 4. HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG SAU KHI VỀ NƯỚC

Điều 60. Hỗ trợ tạo việc làm và khởi nghiệp

1. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối phù thích hợp với những Bộ, ngành hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực thi chủ trương tương hỗ người lao động tạo việc làm và khởi nghiệp; link Hệ thống cơ sở tài liệu về người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng với Cơ sở tài liệu thị trường lao động để người tiêu dùng lao động, người lao động tiếp cận, khai thác, sử dụng thông tin và tìm kiếm việc làm thích hợp.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh vị trí căn cứ Đk kinh tế tài chính – xã hội và kĩ năng ngân sách của địa phương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phép hành chủ trương tương hỗ người lao động của địa phương; tổ chức triển khai những khóa đào tạo và giảng dạy và huấn luyện, tập huấn để người lao động trọn vẹn có thể sử dụng kiến thức và kỹ năng, kỹ năng, kinh nghiệm tay nghề, trình độ nghề nghiệp.

3. Trung tâm dịch vụ việc làm phục vụ đủ thông tin về thị trường lao động, nhu yếu tuyển dụng của người tiêu dùng lao động để người lao động lựa chọn việc làm phù phù thích hợp với kiến thức và kỹ năng, kỹ năng, kinh nghiệm tay nghề, trình độ nghề nghiệp được tích lũy sau quy trình thao tác ở quốc tế.

4. Doanh nghiệp dịch vụ tương hỗ trình làng việc làm cho những người dân lao động sau khoản thời hạn về nước.

Điều 61. Hỗ trợ hòa nhập xã hội

Khuyến khích tổ chức triển khai, thành viên tham gia thực thi tương hỗ người lao động sau khoản thời hạn về nước tiếp cận dịch vụ tư vấn tâm ý xã hội tự nguyện nhằm mục đích hòa nhập xã hội.

Chương IV

BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG NGHỀ, NGOẠI NGỮ, GIÁO DỤC ĐỊNH HƯỚNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Điều 62. Mục đích tu dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ, giáo dục khuynh hướng

Bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ, giáo dục khuynh hướng cho những người dân lao động trước lúc đi thao tác ở quốc tế để sở hữu kỹ năng nghề, ngoại ngữ, kiến thức và kỹ năng cơ bản về pháp lý và kiến thức và kỹ năng thiết yếu khác phù phù thích hợp với yêu cầu của thị trường lao động ngoài nước.

Điều 63. Bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ

Khi sơ tuyển, tuyển chọn, nếu người lao động chưa phục vụ Đk về kỹ năng nghề, ngoại ngữ theo yêu cầu của bên quốc tế tiếp nhận lao động thì doanh nghiệp dịch vụ, cty sự nghiệp trọn vẹn có thể thỏa thuận hợp tác với những người lao động về việc tu dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ cho những người dân lao động.

Điều 64. Hỗ trợ riêng với cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Nhà nước có chủ trương tương hỗ góp vốn đầu tư cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia vào việc tu dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề, ngoại ngữ cho những người dân lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng để phục vụ yêu cầu của bên quốc tế tiếp nhận lao động và phù phù thích hợp với quy định của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp.

Điều 65. Giáo dục đào tạo và giảng dạy khuynh hướng

1. Nội dung giáo dục khuynh hướng gồm có:

a) Truyền thống, truyền thống cuội nguồn văn hóa truyền thống của dân tộc bản địa Việt Nam;

b) Kiến thức cơ bản về pháp lý Việt Nam và pháp lý nước tiếp nhận lao động;

c) Nội dung cơ bản của nhiều chủng loại hợp đồng tương quan đến việc người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng;

d) Kỹ năng tiêu pha, tiết kiệm chi phí, gửi tiền về nước trong thời hạn thao tác ở quốc tế;

đ) Kỷ luật lao động, bảo vệ an toàn và uy tín và vệ sinh lao động;

e) Phong tục tập quán, văn hóa truyền thống của nước tiếp nhận lao động;

g) Cách thức ứng xử trong lao động và đời sống;

h) Sử dụng những phương tiện đi lại thông tin liên lạc, giao thông vận tải lối đi bộ, mua và bán; sử dụng những dụng cụ, thiết bị phục vụ sinh hoạt đời sống hằng ngày;

i) Kiến thức cơ bản về cưỡng bức lao động, phòng, chống marketing thương mại người, bình đẳng giới, lạm dụng tình dục, đấm đá bạo lực giới và những kỹ năng phòng ngừa;

k) Nội dung cơ bản về bảo lãnh công dân, bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp, chính đáng và những yếu tố cần phòng ngừa trong thời hạn thao tác ở quốc tế;

l) Định khuynh hướng về việc tiếp cận thời cơ việc làm sau khoản thời hạn về nước;

m) tin tức về những địa chỉ và đường dây nóng tương hỗ người lao động khi gặp trở ngại vất vả trong thời hạn thao tác ở quốc tế.

2. Doanh nghiệp, cty sự nghiệp, tổ chức triển khai, thành viên Việt Nam đưa người lao động đi thao tác ở quốc tế có trách nhiệm tổ chức triển khai giáo dục khuynh hướng để người lao động được cấp giấy ghi nhận hoàn thành xong khóa học giáo dục khuynh hướng trước lúc đi thao tác ở quốc tế.

3. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về chương trình, nội dung, thời lượng giáo dục khuynh hướng, mẫu và thời hạn của giấy ghi nhận hoàn thành xong khóa học giáo dục khuynh hướng.

Chương V

QUỸ HỖ TRỢ VIỆC LÀM NGOÀI NƯỚC

Điều 66. Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước

1. Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước là quỹ tài chính nhà quốc tế ngân sách thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nhằm mục đích tương hỗ tăng trưởng, ổn định và mở rộng thị trường; phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục rủi ro không mong muốn riêng với những người lao động và doanh nghiệp; bảo lãnh quyền và quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Quỹ hoạt động và sinh hoạt giải trí không vì mục tiêu lợi nhuận, có tư cách pháp nhân, được hạch toán độc lập.

2. Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước thực thi chính sách kế toán, truy thuế kiểm toán và công khai minh bạch kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí hằng năm, kết quả truy thuế kiểm toán theo quy định của pháp lý trên cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

3. Thủ tướng nhà nước quyết định hành động xây dựng Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước; quy định về tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí của Quỹ, việc quản trị và vận hành và sử dụng Quỹ, mức góp phần vào Quỹ của doanh nghiệp, người lao động, nội dung chi, mức chi riêng với những trách nhiệm quy định tại Điều 67 của Luật này.

Điều 67. Nhiệm vụ của Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước

1. Hỗ trợ riêng với những người lao động trong trường hợp sau này:

a) Người lao động phải về nước trước thời hạn do bị tai nạn không mong muốn lao động, tai nạn không mong muốn rủi ro không mong muốn, ốm đau, bệnh tật đến mức không hề kĩ năng tiếp tục thao tác;

b) Người lao động phải về nước trước thời hạn vì người tiêu dùng lao động ở quốc tế giải thể, phá sản hoặc thu hẹp sản xuất do thiên tai, dịch bệnh, tạm bợ chính trị, trận chiến tranh, suy thoái và khủng hoảng kinh tế tài chính hoặc vì nguyên do bất khả kháng khác;

c) Người lao động phải về nước trước thời hạn do đơn phương chấm hết hợp đồng lao động theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 6 của Luật này;

d) Giải quyết tranh chấp phát sinh tương quan đến người lao động trong hoạt động và sinh hoạt giải trí đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng;

đ) Hỗ trợ thân nhân người lao động trong trường hợp người lao động chết, bị mất tích trong thời hạn thao tác ở quốc tế.

2. Hỗ trợ riêng với doanh nghiệp trong trường hợp sau này:

a) Khai thác, tăng trưởng, ổn định thị trường lao động ngoài nước;

b) Giải quyết những rủi ro không mong muốn tương quan đến người lao động do mình đưa theo.

3. Hỗ trợ cho hoạt động và sinh hoạt giải trí tương quan trực tiếp đến người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng.

4. Chi tiêu quản trị và vận hành Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước.

Điều 68. tham khảo hình thành Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước

1. Đóng góp của doanh nghiệp dịch vụ.

2. Đóng góp của người lao động.

3. Các thu nhập hợp pháp khác.

Chương VI

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

Điều 69. Nội dung quản trị và vận hành nhà nước về người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng

1. Xây dựng và tổ chức triển khai thực thi chủ trương, kế hoạch đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng phù phù thích hợp với Đk tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của giang sơn trong từng thời kỳ.

2. Xây dựng, phát hành, tổ chức triển khai thực thi và tuyên truyền, phổ cập, giáo dục pháp lý về người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng.

3. Tổ chức quản trị và vận hành và chỉ huy, hướng dẫn thực thi công tác thao tác quản trị và vận hành người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng.

4. Thực hiện quản trị và vận hành người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng bằng mã số, tích hợp trên Hệ thống cơ sở tài liệu về người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng.

5. Xúc tiến mở rộng, ổn định và tăng trưởng thị trường lao động ngoài nước.

6. Hợp tác quốc tế trong nghành nghề người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng.

7. Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo trong nghành nghề người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng.

Điều 70. Trách nhiệm quản trị và vận hành nhà nước về người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng

1. nhà nước thống nhất quản trị và vận hành nhà nước về người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng.

2. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phụ trách trước nhà nước thực thi quản trị và vận hành nhà nước về người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng và có trách nhiệm sau này:

a) Công khai, minh bạch những thông tin về hoạt động và sinh hoạt giải trí đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng trên cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

b) Xây dựng, quản trị và vận hành, vận hành, update và san sẻ cơ sở tài liệu về người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng ;

c) Phối phù thích hợp với Bộ Ngoại giao cử công chức và hướng dẫn trách nhiệm quản trị và vận hành lao động riêng với cơ quan đại diện thay mặt thay mặt Việt Nam ở quốc tế.

3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của tớ, phối phù thích hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thực thi quản trị và vận hành nhà nước về người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng.

4. Ủy ban nhân dân những cấp thực thi quản trị và vận hành nhà nước về người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng trong phạm vi địa phương.

Điều 71. Trách nhiệm của cơ quan đại diện thay mặt thay mặt Việt Nam ở quốc tế

1. Bảo hộ quyền và quyền lợi hợp pháp của người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng; xử lý hành vi vi phạm của người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng theo quy định của pháp lý về xử lý vi phạm hành chính.

2. Phối phù thích hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong việc nghiên cứu và phân tích, tìm hiểu thị trường, chủ trương, pháp lý của nước thường trực về người lao động quốc tế; phục vụ thông tin, hướng dẫn những doanh nghiệp dịch vụ tiếp cận thị trường.

3. Hỗ trợ cơ quan quản trị và vận hành nhà nước về người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng trong việc thẩm định những Đk tiếp nhận lao động và thực thi hợp đồng.

4. Hỗ trợ, hướng dẫn và phối phù thích hợp với cơ quan, doanh nghiệp, cty sự nghiệp, tổ chức triển khai, thành viên Việt Nam góp vốn đầu tư ra quốc tế và cơ quan, tổ chức triển khai của nước thường trực trong việc quản trị và vận hành, xử lý và xử lý những yếu tố phát sinh riêng với những người lao động, đưa người lao động về nước.

5. Hỗ trợ người lao động tiếp cận, góp phần, thực thi những thủ tục và nhận tương hỗ từ Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước trong thời hạn thao tác ở quốc tế.

Chương VII

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Điều 72. Nguyên tắc xử lý và xử lý tranh chấp

1. Tranh chấp giữa người lao động với doanh nghiệp, cty sự nghiệp, tổ chức triển khai, thành viên Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng được xử lý và xử lý trên cơ sở hợp đồng đã ký kết kết Một trong những bên và quy định của pháp lý Việt Nam.

2. Tranh chấp giữa người lao động Việt Nam với những người tiêu dùng lao động ở quốc tế được xử lý và xử lý trên cơ sở thỏa thuận hợp tác đã giao kết Một trong những bên và quy định pháp lý của nước tiếp nhận lao động, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận hợp tác quốc tế mà Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước ký kết với bên quốc tế.

3. Tranh chấp giữa doanh nghiệp dịch vụ, cty sự nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng với bên quốc tế tiếp nhận lao động hoặc tổ chức triển khai, thành viên trung gian được xử lý và xử lý trên cơ sở thỏa thuận hợp tác đã giao kết Một trong những bên và quy định của pháp lý Việt Nam, pháp lý của nước tiếp nhận lao động, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận hợp tác quốc tế mà Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước ký với bên quốc tế.

Chương VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 73. Hiệu lực thi hành

1. Luật này còn có hiệu lực hiện hành thi hành từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

2. Luật Người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng số 72/2006/QH11 hết hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày Luật này còn có hiệu lực hiện hành thi hành.

Điều 74. Quy định chuyển tiếp

1. Kể từ thời điểm ngày Luật này còn có hiệu lực hiện hành thi hành:

a) Doanh nghiệp dịch vụ đã được cấp Giấy phép theo quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng số 72/2006/QH11 thì được tiếp tục hoạt động và sinh hoạt giải trí theo Giấy phép đã được cấp.

Trường hợp doanh nghiệp dịch vụ không bảo vệ Đk quy định tại những điểm a, b, d, đ và e khoản 1 Điều 10 của Luật này thì phải tương hỗ update khá đầy đủ Đk trong thời hạn 12 tháng; trường hợp không tương hỗ update khá đầy đủ thì phải chấm hết hoạt động và sinh hoạt giải trí dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế và bị tịch thu Giấy phép;

b) Doanh nghiệp dịch vụ đã được cấp Giấy phép theo quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng số 72/2006/QH11 và bảo vệ Đk quy định tại những điểm a, b, d, đ và e khoản 1 Điều 10 của Luật này thì trọn vẹn có thể đề xuất kiến nghị đổi Giấy phép nếu có nhu yếu;

c) Hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế, hợp đồng đưa người lao động đi thực tập và thỏa thuận hợp tác khác có tương quan đã được ký kết và người lao động đã xuất tiền cảnh ngày Luật này còn có hiệu lực hiện hành thi hành thì tiếp tục được thực thi cho tới lúc kết thúc hợp đồng;

d) Hợp đồng phục vụ lao động, hợp đồng nhận lao động thực tập đã được ký kết trước thời điểm ngày Luật này còn có hiệu lực hiện hành thi hành thì tiếp tục được thực thi cho tới lúc kết thúc hợp đồng riêng với những nội dung tương quan đến người lao động xuất tiền cảnh ngày thứ nhất tháng 7 năm 2022; trường hợp người lao động xuất cảnh từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 7 năm 2022 thì hợp đồng phục vụ lao động, hợp đồng nhận lao động thực tập phải được thanh tra rà soát để đàm phán sửa đổi, tương hỗ update hoặc ký kết mới bảo vệ thích hợp theo quy định của Luật này.

2. nhà nước quy định về hồ sơ, thủ tục đổi Giấy phép quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 trải qua ngày 13 tháng 11 năm 2020.


Bạn đang tìm hiểu thêm bài Luật người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng 2022

Với việc Bạn đọc postt Luật người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng Mới sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Download Game HD Luật người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng Miễn phí

Nêu Bạn đang tìm link google drive mega để Tài Game tài liệu Luật người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại comment or ThamGia Group zalo để được hướng dẫn miễn phí
#Luật #người #lao #động #Việt #Nam #đi #làm #việc #ở #nước #ngoài #theo #hợp #đồng