0765562555

Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Trình Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước New 2022 được update : 2021-09-03 21:29:39

3086

p. >Mẫu C1-02/NS: Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước là biểu mẫu được phát hành kèm theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 về nghành thu nộp ngân sách nhà nước. Đây là mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước tiên tiến và phát triển nhất theo quy định hiện hành. Và là thủ tục thiết yếu khi lập Tờ khai thuế môn bài. Vậy sau này là nội dung rõ ràng mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, mời những ban cùng theo dõi tại đây. Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Không ghi vào khu vực này Mẫu số 02Ký hiệu: C1-02/NSMã hiệu: …………Số: …………….. GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Tiền mặt ☐ Chuyển khoản ☐ Loại tiền: VND ☐ USD ☐ Khác:….. Số tham chiếu: …………………. Người nộp thuế: …………………………… Mã số thuế: …………Bạn đang xem: Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Địa chỉ: ………………………………………………………………… ……………….Quận/Huyện: ………………. Tỉnh, TP: …………… Người nộp thay: ……………………………………………………… Địa chỉ:…………………….Quận/Huyện: ……. Tỉnh, TP: ………… Đề nghị NH/KBNN: …………………………………….. trích TK số: ………… hoặc thu tiền mặt để nộp NSNN theo: TK thu NSNN ☐ TK tạm thu ☐ TK tịch thu hoàn thuế GTGT ☐ vào thông tin tài khoản của KBNN:……………. Tỉnh, TP: …………………… Mở tại NH ủy nhiệm thu: …………………………………………… Nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền: Kiểm toán nhà nước ☐ Thanh tra tài chính ☐ Thanh tra nhà nước ☐ Cơ quan có thẩm quyền khác ☐ Tên cơ quan quản trị và vận hành thu: ………………………………………… Phần dành riêng cho những người dân nộp thuế ghi từ khóa quan tâm: Diễn văn Viếng nghĩa trang liệt sĩ 27/7 (8 mẫu)Phần dành riêng cho NH ủy nhiệm thu/NH phối hợp thu/KBNN ghi STT Số tờ khai/ Số quyết định hành động / Số thông tin/Mã định danh hồ sơ (ID) Kỳ thuế/ Ngày quyết định hành động/ Ngày thông tin Nội dung những khoản nộp NSNN Số nguyên tệ Số tiền VND Mã chương Mã NDKT (TM) Mã ĐBHC Tổng cộng Tổng số tiền ghi bằng chữ: ………………………………………………………………………………. NGƯỜI NỘP TIỀNNgày….tháng….năm…. NGÂN HÀNG/KHO BẠC NHÀ NƯỚCNgày……tháng……năm…… Người nộp tiền Kế toán trưởng Thủ trưởng cty Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng (Ghi chức vụ, ký, họ tên và đóng dấu) Mẫu C1-02/NS: Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước là biểu mẫu được phát hành kèm theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 về nghành thu nộp ngân sách nhà nước. Đây là mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước tiên tiến và phát triển nhất theo quy định hiện hành. Và là thủ tục thiết yếu khi lập Tờ khai thuế môn bài. Vậy sau này là nội dung rõ ràng mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, mời những ban cùng theo dõi tại đây. Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Không ghi vào khu vực này Mẫu số 02Ký hiệu: C1-02/NSMã hiệu: …………Số: …………….. GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Tiền mặt ☐ Chuyển khoản ☐ Loại tiền: VND ☐ USD ☐ Khác:….. Số tham chiếu: …………………. Người nộp thuế: …………………………… Mã số thuế: …………Bạn đang xem: Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Địa chỉ: ………………………………………………………………… ……………….Quận/Huyện: ………………. Tỉnh, TP: …………… Người nộp thay: ……………………………………………………… Địa chỉ:…………………….Quận/Huyện: ……. Tỉnh, TP: ………… Đề nghị NH/KBNN: …………………………………….. trích TK số: ………… hoặc thu tiền mặt để nộp NSNN theo: TK thu NSNN ☐ TK tạm thu ☐ TK tịch thu hoàn thuế GTGT ☐ vào thông tin tài khoản của KBNN:……………. Tỉnh, TP: …………………… Mở tại NH ủy nhiệm thu: …………………………………………… Nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền: Kiểm toán nhà nước ☐ Thanh tra tài chính ☐ Thanh tra nhà nước ☐ Cơ quan có thẩm quyền khác ☐ Tên cơ quan quản trị và vận hành thu: ………………………………………… Phần dành riêng cho những người dân nộp thuế ghi từ khóa quan tâm: Diễn văn Viếng nghĩa trang liệt sĩ 27/7 (8 mẫu)Phần dành riêng cho NH ủy nhiệm thu/NH phối hợp thu/KBNN ghi STT Số tờ khai/ Số quyết định hành động / Số thông tin/Mã định danh hồ sơ (ID) Kỳ thuế/ Ngày quyết định hành động/ Ngày thông tin Nội dung những khoản nộp NSNN Số nguyên tệ Số tiền VND Mã chương Mã NDKT (TM) Mã ĐBHC Tổng cộng Tổng số tiền ghi bằng chữ: ………………………………………………………………………………. NGƯỜI NỘP TIỀNNgày….tháng….năm…. NGÂN HÀNG/KHO BẠC NHÀ NƯỚCNgày……tháng……năm…… Người nộp tiền Kế toán trưởng Thủ trưởng cty Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng (Ghi chức vụ, ký, họ tên và đóng dấu)

Bạn đang tìm hiểu thêm postt Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước 2022

Với việc Bạn xem bài Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Chi tiết sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Download Game tài liệu Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Miễn phí

Nêu Bạn đang tìm link google drive mega để Download Game HD Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Free mà chưa tồn tại link thì để lại binhfluan hoặc Join Groups zalo để được trợ giúp miễn phí
#Mẫu #giấy #nộp #tiền #vào #ngân #sách #nhà #nước