0765562555

Mẫu phiếu nhìn nhận tiết dạy cấp THPT

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Biểu mẫu Mẫu phiếu nhìn nhận tiết dạy cấp THPT FULL 2022 được update : 2021-09-08 09:07:34

3473

Xin chàoMẫu phiếu nhìn nhận tiết dạy cấp THPT được lập ra để xem nhận tiết dạy, giờ dạy dự giờ. Mẫu phiếu này còn có ghi rõ thông tin giáo viên dạy, tổ bộ môn, khu vực dạy, môn dạy, lớp, thời hạn, nội dung bài học kinh nghiệm tay nghề…..

Bên cạnh cấp THPT, thầy cô trọn vẹn có thể tìm hiểu thêm thêm mẫu phiếu nhìn nhận tiết dạy cho cấp Tiểu học, THCS. Mời những ban cùng tìm hiểu thêm mẫu phiếu nhìn nhận tiết dự giờ trong nội dung bài viết sau này:

Bạn đang xem: Mẫu phiếu nhìn nhận tiết dạy cấp THPT

Mẫu phiếu nhìn nhận tiết dự giờ cấp THPT SỞ GDvàamp;ĐT …….TRƯỜNG THPT ………………… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập -Tự do – Hạnh phúc—————————-

PHIẾU GHI NHẬN, ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIỜ DẠY BẬC TRUNG HỌC

Họ và tên người dạy: ………………………………………………………………………………………

Môn: ………………….. Tiết ………………. Tiết PPCT ……………. Ngày dạy ……………………

Tên bài học kinh nghiệm tay nghề: ………………………………………………………………………………………………….

Lớp:………………………. Trường: ……………………………………………………………………….

Họ và tên người dự giờ: ………………………………………………….. Chuyên môn: …………..

từ khóa quan tâm: Bài thu hoạch tu dưỡng thường xuyên Tiểu học

Đánh giá chung

– Người dự giờ nhận xét:

Những thành công xuất sắc của giờ dạy (Sự sẵn sàng sẵn sàng kế hoạch và tài liệu dạy học của giáo viên giảng dạy; Sử dụng nội dung, phương pháp và tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí học tập cho học viên; kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí và học tập của học viên):

……………………………………………………………………………………………………………………

Những hạn chế của tiết học cần lưu ý (Sự sẵn sàng sẵn sàng kế hoạch và tài liệu dạy học của giáo viên giảng dạy; Sử dụng nội dung, phương pháp và tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí học tập cho học viên; kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí và học tập của học viên):

……………………………………………………………………………………………………………………

Xếp loại giờ dạy:

– Ý kiến của giáo viên được nhìn nhận: …………………………………………………………………..

Nội dung MụcT.chí Tiêu chí Điểm Đánh giá 1. Kế hoạch(giáo án) vàtài liệudạy học(30 điểm) 1.1 Mức độ thích hợp của chuỗi hoạt động và sinh hoạt giải trí học với tiềm năng, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng. 5 1.2 Mức độ rõ ràng của tiềm năng, nội dung, cách tổ chức triển khai và thành phầm cần đạt được của mỗi trách nhiệm học tập. 10 1.3 Mức độ thích hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt học của học viên. 10 1.4 Mức độ hợp lý của phương án kiểm tra, nhìn nhận trong quy trình tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí học của học viên. 5 2 . Tổ chứchoạt độnghọc tập chohọc sinh(35 điểm) 2.1 Mức độ sinh động, mê hoặc học viên của Phương pháp và hình thức chuyển giao trách nhiệm học tập. 10 2.2 Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những trở ngại vất vả của học viên. 10 2.3 Mức độ thích hợp, hiệu suất cao của những giải pháp tương hỗ và khuyến khích học viên hợp tác, giúp sức nhau khi thực thi trách nhiệm học tập. 10 2.4 Khả năng tổng hợp, phân tích, nhìn nhận kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí và quy trình thảo luận của học viên. 5 3. Hoạt động của học viên(35 điểm) 3.1 Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực thi trách nhiệm học tập của học viên trong lớp. 5 3.2 Mức độ tích cực, dữ thế chủ động, sáng tạo, hợp tác của học viên trong việc thực thi những trách nhiệm học tập. 10 3.3 Mức độ tham gia tích cực của học viên trong trình diễn, trao đổi, thảo luận về kết quả thực thi trách nhiệm học tập. 10 3.4 Mức độ đúng đắn, đúng chuẩn, thích hợp của những kết quả thực thi trách nhiệm học tập của học viên. 10 Tổng điểm 100

* Xếp loại giờ dạy: Từng tiềm năng chí cho điểm nguyên không cho điểm lẻ.

– Loại Giỏi ≥ 80 điểm và những tiềm năng chí phải đạt 60% số điểm từng tiêu chuẩn.

– Loại Khá từ 65 79 điểm và những tiềm năng chí phải đạt 50% số điểm từng tiêu chuẩn.

– Loại Trung bình: từ 50 64 điểm.

– Loại Chưa đạt yêu cầu: dưới 50 điểm.

……………, ngày…tháng…năm… Người được nhìn nhận(Ký và ghi họ tên) Người nhìn nhận(Ký và ghi họ tên)

Mẫu phiếu nhìn nhận tiết dạy cấp THPT được lập ra để xem nhận tiết dạy, giờ dạy dự giờ. Mẫu phiếu này còn có ghi rõ thông tin giáo viên dạy, tổ bộ môn, khu vực dạy, môn dạy, lớp, thời hạn, nội dung bài học kinh nghiệm tay nghề…..

Bên cạnh cấp THPT, thầy cô trọn vẹn có thể tìm hiểu thêm thêm mẫu phiếu nhìn nhận tiết dạy cho cấp Tiểu học, THCS. Mời những ban cùng tìm hiểu thêm mẫu phiếu nhìn nhận tiết dự giờ trong nội dung bài viết sau này:

Bạn đang xem: Mẫu phiếu nhìn nhận tiết dạy cấp THPT

Mẫu phiếu nhìn nhận tiết dự giờ cấp THPT SỞ GDvàamp;ĐT …….TRƯỜNG THPT ………………… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập -Tự do – Hạnh phúc—————————-

PHIẾU GHI NHẬN, ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIỜ DẠY BẬC TRUNG HỌC

Họ và tên người dạy: ………………………………………………………………………………………

Môn: ………………….. Tiết ………………. Tiết PPCT ……………. Ngày dạy ……………………

Tên bài học kinh nghiệm tay nghề: ………………………………………………………………………………………………….

Lớp:………………………. Trường: ……………………………………………………………………….

Họ và tên người dự giờ: ………………………………………………….. Chuyên môn: …………..

từ khóa quan tâm: Bài thu hoạch tu dưỡng thường xuyên Tiểu học

Đánh giá chung

– Người dự giờ nhận xét:

Những thành công xuất sắc của giờ dạy (Sự sẵn sàng sẵn sàng kế hoạch và tài liệu dạy học của giáo viên giảng dạy; Sử dụng nội dung, phương pháp và tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí học tập cho học viên; kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí và học tập của học viên):

……………………………………………………………………………………………………………………

Những hạn chế của tiết học cần lưu ý (Sự sẵn sàng sẵn sàng kế hoạch và tài liệu dạy học của giáo viên giảng dạy; Sử dụng nội dung, phương pháp và tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí học tập cho học viên; kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí và học tập của học viên):

……………………………………………………………………………………………………………………

Xếp loại giờ dạy:

– Ý kiến của giáo viên được nhìn nhận: …………………………………………………………………..

Nội dung MụcT.chí Tiêu chí Điểm Đánh giá 1. Kế hoạch(giáo án) vàtài liệudạy học(30 điểm) 1.1 Mức độ thích hợp của chuỗi hoạt động và sinh hoạt giải trí học với tiềm năng, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng. 5 1.2 Mức độ rõ ràng của tiềm năng, nội dung, cách tổ chức triển khai và thành phầm cần đạt được của mỗi trách nhiệm học tập. 10 1.3 Mức độ thích hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt học của học viên. 10 1.4 Mức độ hợp lý của phương án kiểm tra, nhìn nhận trong quy trình tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí học của học viên. 5 2 . Tổ chứchoạt độnghọc tập chohọc sinh(35 điểm) 2.1 Mức độ sinh động, mê hoặc học viên của Phương pháp và hình thức chuyển giao trách nhiệm học tập. 10 2.2 Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những trở ngại vất vả của học viên. 10 2.3 Mức độ thích hợp, hiệu suất cao của những giải pháp tương hỗ và khuyến khích học viên hợp tác, giúp sức nhau khi thực thi trách nhiệm học tập. 10 2.4 Khả năng tổng hợp, phân tích, nhìn nhận kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí và quy trình thảo luận của học viên. 5 3. Hoạt động của học viên(35 điểm) 3.1 Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực thi trách nhiệm học tập của học viên trong lớp. 5 3.2 Mức độ tích cực, dữ thế chủ động, sáng tạo, hợp tác của học viên trong việc thực thi những trách nhiệm học tập. 10 3.3 Mức độ tham gia tích cực của học viên trong trình diễn, trao đổi, thảo luận về kết quả thực thi trách nhiệm học tập. 10 3.4 Mức độ đúng đắn, đúng chuẩn, thích hợp của những kết quả thực thi trách nhiệm học tập của học viên. 10 Tổng điểm 100

* Xếp loại giờ dạy: Từng tiềm năng chí cho điểm nguyên không cho điểm lẻ.

– Loại Giỏi ≥ 80 điểm và những tiềm năng chí phải đạt 60% số điểm từng tiêu chuẩn.

– Loại Khá từ 65 79 điểm và những tiềm năng chí phải đạt 50% số điểm từng tiêu chuẩn.

– Loại Trung bình: từ 50 64 điểm.

– Loại Chưa đạt yêu cầu: dưới 50 điểm.

……………, ngày…tháng…năm… Người được nhìn nhận(Ký và ghi họ tên) Người nhìn nhận(Ký và ghi họ tên)

Bạn đang tìm hiểu thêm nội dung bài viết Mẫu phiếu nhìn nhận tiết dạy cấp THPT 2022

Với việc Bạn tìm hiểu thêm postt Mẫu phiếu nhìn nhận tiết dạy cấp THPT Mới nhất sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

down Game HD Mẫu phiếu nhìn nhận tiết dạy cấp THPT Miễn phí

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để down Game HD Mẫu phiếu nhìn nhận tiết dạy cấp THPT Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại phản hồi or ThamGia Group zalo để được hướng dẫn không lấy phí
#Mẫu #phiếu #đánh #giá #tiết #dạy #cấp #THPT