0765562555

Ngân hàng vướng mắc tập huấn Toán lớp 2 sách Cánh diều

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Biểu mẫu Ngân hàng vướng mắc tập huấn Toán lớp 2 sách Cánh diều FULL 2022 được update : 2021-09-09 03:40:32

3978

Xin chàoNgân hàng vướng mắc tập huấn Toán lớp 2 sách Cánh diều giúp thầy cô tìm hiểu thêm, nhanh gọn vấn đáp 30 vướng mắc trắc nghiệm môn Toán 2 trong chương trình tập huấn sách giáo khoa lớp 2 mới.

Ngoài ra, thầy cô trọn vẹn có thể tìm hiểu thêm thêm đáp án môn Tiếng Việt 2 sách Cánh diều, để đạt kết quả cao trong khóa tập huấn SGK lớp 2 của tớ. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung rõ ràng trong nội dung bài viết sau này của Wiki ADS:

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Toán 2 sách Cánh Diều

Câu 1: Bốn nguyên tắc vàng được thể hiện trong Sách giáo khoa Toán 2 Cánh Diều là gì?

A. (1) Dạy học phân hóa. (2) Thiết thực – Dạy học gắn với những trường hợp thực tiễn có toàn cảnh thực. (3) Tiến trình dạy học phải bắt nguồn từ HS, hiểu HS, tổ chức triển khai dạy học theo như đúng tiến trình nhận thức của HS. (4) Tiến trình dạy học được tổ chức triển khai thành chuỗi những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt học tập.B. (1) Tinh giản – Giảm tải. (2) Dạy học phân hóa. (3) Tiến trình dạy học phải bắt nguồn từ HS, hiểu HS, tổ chức triển khai dạy học theo như đúng tiến trình nhận thức của HS. (4) Tiến trình dạy học được tổ chức triển khai thành chuỗi những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt học tập.C. (1) Tinh giản – Giảm tải. (2) Thiết thực – Dạy học gắn với những trường hợp thực tiễn có toàn cảnh thực. (3) Dạy học phân hóa. (4) Tiến trình dạy học được tổ chức triển khai thành chuỗi những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt học tập.D. (1) Tinh giản – Giảm tải. (2) Thiết thực – Dạy học gắn với những trường hợp thực tiễn có toàn cảnh thực. (3) Tiến trình dạy học phải bắt nguồn từ HS, hiểu HS, tổ chức triển khai dạy học theo như đúng tiến trình nhận thức của HS. (4) Tiến trình dạy học được tổ chức triển khai thành chuỗi những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt học tập.

Câu 2: Dạy học môn Toán lớp 2 cần để ý quan tâm tạo thời cơ cho HS hình thành những khả năng nào?

A. Năng lực tư duy và lập luận toán học; Năng lực xử lý và xử lý yếu tố toán học.B. Năng lực quy mô hóa toán học; Năng lực tiếp xúc toán học.C. Năng lực sử dụng phương tiện đi lại và công cụ học toán.D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 3: Đặc điểm cơ bản nhất của SGK Toán 2 Cánh Diều là gì?

A. Thiết kế theo khuynh hướng tiếp cận nội dung.B. Thiết kế theo khuynh hướng tăng trưởng khả năng. C. Hình thức đẹp.D. Có tính phân hoá cao.

Câu 4: Mỗi bài học kinh nghiệm tay nghề trong SGK Toán 2 Cánh Diều có những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt cơ bản nào?

A. Luyện tập, Thực hành, Vận dụng, Khám phá.B. Khởi động, Luyện tập, Vận dụng, Mở rộng.C. Khởi động trải nghiệm; Phân tích, mày mò rút ra bài học kinh nghiệm tay nghề; Thực hành, rèn luyện; Vận dụng xử lý và xử lý yếu tố. D. Khởi động trải nghiệm; Phân tích, mày mò rút ra bài học kinh nghiệm tay nghề; Thực hành, rèn luyện; Mở rộng.

Câu 5: Mỗi bài học kinh nghiệm tay nghề trong Sách giáo khoa Toán 2 cuốn sách Cánh Diều thường bắt nguồn từ hoạt động và sinh hoạt giải trí nào sau này?

A. Trải nghiệm, khởi động.B. Phân tích, mày mò, rút ra bài học kinh nghiệm tay nghề.C. Thực hành, rèn luyện.D. Củng cố, vận dụng.

Câu 6: Phần lớn những bài học kinh nghiệm tay nghề trong sách giáo khoa Toán 2 cuốn sách Cánh Diều được mở đầu bằng:

A. một bài toán.B. một câu truyện.C. một trường hợp thực tiễn.D. một đoạn văn.

Câu 7: Hoạt động Khởi động trong SGK Toán 2 nhằm mục đích mục tiêu gì?

A. Tạo tâm thế tích cực, khơi gợi tâm ý, hứng thú của HS để vào bài mới​​​​​​​. B. Giúp HS mày mò tri thức mới.C. Giúp HS nhớ lại tri thức cũ.D. Giúp HS rèn kĩ năng.

Câu 8: Tiếp cận xác lập Khung nội dung dạy học môn Toán lớp 2 trong Sách giáo khoa Toán Cánh Diều theo trình tự nào?

A. Thứ nhất. Tiếp cận yêu cầu cần đạt. Thứ hai. Tiếp cận tiềm năng giáo dục. Thứ ba. Tiếp cận nội dung dạy học.B. Thứ nhất. Tiếp cận tiềm năng giáo dục. Thứ hai. Tiếp cận yêu cầu cần đạt. Thứ ba. Tiếp cận nội dung dạy học. C. Thứ nhất. Tiếp cận yêu cầu cần đạt. Thứ hai. Tiếp cận nội dung dạy học. Thứ ba. Tiếp cận tiềm năng giáo dục.D. Thứ nhất. Tiếp cận tiềm năng giáo dục. Thứ hai. Tiếp cận nội dung dạy học. Thứ ba. Tiếp cận yêu cầu cần đạt.

Câu 9: Thời lượng thực thi chương trình môn Toán lớp 2 trong Chương trình phổ thông 2018 là bao nhiêu tiết trong một năm học?

A. 105 tiết.B. 135 tiết.C. 140 tiết.D. 175 tiết.

Câu 10: Nội dung nào sau này đã giảm tải trong chương trình môn Toán 2018 Lớp 2?

A. Độ dài đường gấp khúc.B. Chu vi tam giác.C. Chu vi tứ giác.D. Chu vi tam giác, chu vi tứ giác.

Câu 11: Nội dung nào sau này đã giảm tải trong chương trình môn Toán 2018 lớp 2?

A. Tìm thành phần chưa chắc như đinh của phép tính.B. Số hạng, số hạng, tổng.C. Số bị trừ, số trừ, hiệu.D. Thừa số, tích. Số bị chia, số chia, thương.

Câu 12: Nội dung nào sau này đã giảm tải trong chương trình môn Toán 2018 lớp 2?

A. Các bảng nhân chia 2 và 5.B. Các bảng nhân, chia 3 và 4.C. Ý nghĩa của phép nhân.D. Ý nghĩa của phép chia.

Câu 13: Nội dung nào sau này đã giảm tải trong chương trình môn Toán 2018 Lớp 2?

A. Cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 1000.B. Cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 1000.C. Nhận biết ; D. Nhận biết ; ; ;

Câu 14: Thời gian dành riêng cho mạch nội dung “Một số yếu tố thống kê và xác suất” trong Chương trình môn Toán lớp 2 chiếm khoảng chừng bao nhiêu Phần Trăm?

A. 10%B. 5%C. 3%D. 2%

Câu 15: Thời gian dành riêng cho mạch nội dung “Hoạt động thực hành thực tiễn và trải nghiệm” trong Chương trình môn Toán lớp 2 chiếm khoảng chừng bao nhiêu Phần Trăm?

A. 25%B. 15%C. 10%D. 5%

Câu 16: Sách giáo khoa Toán 2 Cánh Diều gồm bao nhiêu chủ đề?

A. 4B. 6C. 8D. 10

Câu 17: Tập 1 Sách giáo khoa Toán 2 Cánh Diều gồm những chủ đề nào?

A. Ôn tập lớp 1. Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20. Phép nhân, phép chia.B. Ôn tập lớp 1. Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20. Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100.C. Phép nhân, phép chia. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000.D. Các số trong phạm vi 1000. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000.

Câu 18: Tập 2 Sách giáo khoa Toán 2 Cánh Diều gồm những chủ đề nào?

A. Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100. Phép nhân, phép chia.B. Phép nhân, phép chia. Các số trong phạm vi 1000.C. Các số trong phạm vi 1000. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000.D. Phép nhân, phép chia. Các số trong phạm vi 1000. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000.

Câu 19: Chương trình Toán hai năm 2018 có thêm những nội dung nào?

A. Khối hộp chữ nhật, khối lập phương.B. Hình tứ giác.C. Hình chữ nhật.D. Khối trụ, khối cầu.

Câu 20: Chương trình Toán hai năm 2018 có thêm những nội dung nào?

A. Tia số.B. Ước lượng theo nhóm chục.C. Số liền trước, liền sau.D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 21: Chương trình Toán hai năm 2018 có thêm những nội dung nào?

A. Bảng thống kê số liệu.B. Biểu đồ tranh.C. Biểu đồ cột.D. Dãy số liệu thống kê.

Câu 22: Chương trình Toán hai năm 2018 có thêm những nội dung nào?

A. Thu thập, kiểm đếm.B. Biểu đồ tranh.C.Chắc chắn – trọn vẹn có thể – không thể.D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 23: Mỗi bài trong sách Toán 2 được biên soạn để dạy trong mấy tiết?

A. 1 tiếtB. 2 tiếtC. 3 tiếtD. Có thể 1 hoặc nhiều tiết

Câu 24: Quan điểm của sách Toán 2 Cánh diều về việc học viên học thuộc những bảng cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 20 ra làm sao?

A. Phải học thuộc lòng những bảng cộng, bảng trừ.B. Cuối học kì 1 phải thuộc những bảng cộng, bảng trừ.C. Cuối năm học HS phải đạt được yêu cầu thuộc những bảng cộng, bảng trừ.D. HS được vận dụng bảng để thực thi phép cộng, phép trừ có nhớ mà không nhất thiết phải học thuộc bảng.E. Cả A & B đều đúng.F. Cả C & D đều đúng.

Câu 25: Học sinh cần đạt được yêu cầu gì khi tham gia học hình tứ giác?

A. Quan sát, nhận dạng đúng hình tứ giác và nói đúng tên hình.B. Quan sát, nhận dạng đúng hình tứ giác và nhận ra những đỉnh của hình tứ giác.C. Quan sát, nhận dạng đúng hình tứ giác và nhận ra những cạnh của hình tứ giác.D. Quan sát, nhận dạng đúng hình tứ giác, nhận ra những đỉnh, những cạnh của hình tứ giác và vẽ hình tứ giác.

Câu 26: Chương trình môn Toán cấp Tiểu học không ghi mạch kiến thức và kỹ năng Giải bài toán có lời văn, vậy nội dung Giải bài toán có lời văn có thiết yếu phải dạy ở lớp 2 không?

A. Không thiết yếu phải dạy giải toán.B. Dạy cũng khá được, không dạy cũng khá được.C. Có dạy, tuy nhiên không cần quan tâm.D. Tuy chương trình không tách riêng mạch kiến thức và kỹ năng Giải bài toán có lời văn nhưng Bài toán có lời văn vẫn vẫn đang còn ở những mạch kiến thức và kỹ năng với yêu cầu : Thực hành xử lý và xử lý yếu tố tương quan đến giải những bài toán.

Câu 27: Nên sử dụng thiết bị, học liệu trong quy trình tổ chức triển khai dạy học Toán 2 ra làm sao?

A. Sử dụng càng nhiều càng tốt.B. Sử dụng đúng thời cơ, đúng chỗ.C. Hạn chế sử dụng.D. Không nên sử dụng vì phức tạp, mất thời hạn.

Câu 28: Khi dạy về số và phép tính, học viên sẽ sử dụng vật dụng học tập nào?

A. Các khối lập phương như SGK.B. Dùng que tính.C. Dùng những vật thay thế: nắp chai, hòn sỏi,…D.Cả ba ý trên đều đúng.

Câu 29: Nên sử dụng SGV Toán 2 ra làm sao?

A. Xây dựng kế hoạch bài học kinh nghiệm tay nghề một cách linh hoạt, sáng tạo trên cơ sở những gợi ý của sách.B. Sách mang tính chất chất pháp lệnh, chỉ việc dạy học theo sách.C. Không thiết yếu phải sử dụng sách vì sẽ triệt tiêu sự sáng tạo của GV.D. Có thể sử dụng sách nhưng không được thay đổi vị trí những chủ đề/bài học kinh nghiệm tay nghề.

Câu 30: Trong quy trình dạy học Toán 2, nếu xuất hiện những trở ngại vất vả thì GV phải xử lý và xử lý ra làm sao?

A. Trao đổi ý kiến trong nhóm trình độ.B. Tham khảo ý kiến của những giáo viên nhiều kinh nghiệm tay nghề.C. Tham khảo ý kiến của những tác giả viết SGK.D. Cả ba ý trên đều đúng.

Ngân hàng vướng mắc tập huấn Toán lớp 2 sách Cánh diều giúp thầy cô tìm hiểu thêm, nhanh gọn vấn đáp 30 vướng mắc trắc nghiệm môn Toán 2 trong chương trình tập huấn sách giáo khoa lớp 2 mới.

Ngoài ra, thầy cô trọn vẹn có thể tìm hiểu thêm thêm đáp án môn Tiếng Việt 2 sách Cánh diều, để đạt kết quả cao trong khóa tập huấn SGK lớp 2 của tớ. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung rõ ràng trong nội dung bài viết sau này của Wiki ADS:

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Toán 2 sách Cánh Diều

Câu 1: Bốn nguyên tắc vàng được thể hiện trong Sách giáo khoa Toán 2 Cánh Diều là gì?

A. (1) Dạy học phân hóa. (2) Thiết thực – Dạy học gắn với những trường hợp thực tiễn có toàn cảnh thực. (3) Tiến trình dạy học phải bắt nguồn từ HS, hiểu HS, tổ chức triển khai dạy học theo như đúng tiến trình nhận thức của HS. (4) Tiến trình dạy học được tổ chức triển khai thành chuỗi những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt học tập.B. (1) Tinh giản – Giảm tải. (2) Dạy học phân hóa. (3) Tiến trình dạy học phải bắt nguồn từ HS, hiểu HS, tổ chức triển khai dạy học theo như đúng tiến trình nhận thức của HS. (4) Tiến trình dạy học được tổ chức triển khai thành chuỗi những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt học tập.C. (1) Tinh giản – Giảm tải. (2) Thiết thực – Dạy học gắn với những trường hợp thực tiễn có toàn cảnh thực. (3) Dạy học phân hóa. (4) Tiến trình dạy học được tổ chức triển khai thành chuỗi những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt học tập.D. (1) Tinh giản – Giảm tải. (2) Thiết thực – Dạy học gắn với những trường hợp thực tiễn có toàn cảnh thực. (3) Tiến trình dạy học phải bắt nguồn từ HS, hiểu HS, tổ chức triển khai dạy học theo như đúng tiến trình nhận thức của HS. (4) Tiến trình dạy học được tổ chức triển khai thành chuỗi những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt học tập.

Câu 2: Dạy học môn Toán lớp 2 cần để ý quan tâm tạo thời cơ cho HS hình thành những khả năng nào?

A. Năng lực tư duy và lập luận toán học; Năng lực xử lý và xử lý yếu tố toán học.B. Năng lực quy mô hóa toán học; Năng lực tiếp xúc toán học.C. Năng lực sử dụng phương tiện đi lại và công cụ học toán.D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 3: Đặc điểm cơ bản nhất của SGK Toán 2 Cánh Diều là gì?

A. Thiết kế theo khuynh hướng tiếp cận nội dung.B. Thiết kế theo khuynh hướng tăng trưởng khả năng. C. Hình thức đẹp.D. Có tính phân hoá cao.

Câu 4: Mỗi bài học kinh nghiệm tay nghề trong SGK Toán 2 Cánh Diều có những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt cơ bản nào?

A. Luyện tập, Thực hành, Vận dụng, Khám phá.B. Khởi động, Luyện tập, Vận dụng, Mở rộng.C. Khởi động trải nghiệm; Phân tích, mày mò rút ra bài học kinh nghiệm tay nghề; Thực hành, rèn luyện; Vận dụng xử lý và xử lý yếu tố. D. Khởi động trải nghiệm; Phân tích, mày mò rút ra bài học kinh nghiệm tay nghề; Thực hành, rèn luyện; Mở rộng.

Câu 5: Mỗi bài học kinh nghiệm tay nghề trong Sách giáo khoa Toán 2 cuốn sách Cánh Diều thường bắt nguồn từ hoạt động và sinh hoạt giải trí nào sau này?

A. Trải nghiệm, khởi động.B. Phân tích, mày mò, rút ra bài học kinh nghiệm tay nghề.C. Thực hành, rèn luyện.D. Củng cố, vận dụng.

Câu 6: Phần lớn những bài học kinh nghiệm tay nghề trong sách giáo khoa Toán 2 cuốn sách Cánh Diều được mở đầu bằng:

A. một bài toán.B. một câu truyện.C. một trường hợp thực tiễn.D. một đoạn văn.

Câu 7: Hoạt động Khởi động trong SGK Toán 2 nhằm mục đích mục tiêu gì?

A. Tạo tâm thế tích cực, khơi gợi tâm ý, hứng thú của HS để vào bài mới​​​​​​​. B. Giúp HS mày mò tri thức mới.C. Giúp HS nhớ lại tri thức cũ.D. Giúp HS rèn kĩ năng.

Câu 8: Tiếp cận xác lập Khung nội dung dạy học môn Toán lớp 2 trong Sách giáo khoa Toán Cánh Diều theo trình tự nào?

A. Thứ nhất. Tiếp cận yêu cầu cần đạt. Thứ hai. Tiếp cận tiềm năng giáo dục. Thứ ba. Tiếp cận nội dung dạy học.B. Thứ nhất. Tiếp cận tiềm năng giáo dục. Thứ hai. Tiếp cận yêu cầu cần đạt. Thứ ba. Tiếp cận nội dung dạy học. C. Thứ nhất. Tiếp cận yêu cầu cần đạt. Thứ hai. Tiếp cận nội dung dạy học. Thứ ba. Tiếp cận tiềm năng giáo dục.D. Thứ nhất. Tiếp cận tiềm năng giáo dục. Thứ hai. Tiếp cận nội dung dạy học. Thứ ba. Tiếp cận yêu cầu cần đạt.

Câu 9: Thời lượng thực thi chương trình môn Toán lớp 2 trong Chương trình phổ thông 2018 là bao nhiêu tiết trong một năm học?

A. 105 tiết.B. 135 tiết.C. 140 tiết.D. 175 tiết.

Câu 10: Nội dung nào sau này đã giảm tải trong chương trình môn Toán 2018 Lớp 2?

A. Độ dài đường gấp khúc.B. Chu vi tam giác.C. Chu vi tứ giác.D. Chu vi tam giác, chu vi tứ giác.

Câu 11: Nội dung nào sau này đã giảm tải trong chương trình môn Toán 2018 lớp 2?

A. Tìm thành phần chưa chắc như đinh của phép tính.B. Số hạng, số hạng, tổng.C. Số bị trừ, số trừ, hiệu.D. Thừa số, tích. Số bị chia, số chia, thương.

Câu 12: Nội dung nào sau này đã giảm tải trong chương trình môn Toán 2018 lớp 2?

A. Các bảng nhân chia 2 và 5.B. Các bảng nhân, chia 3 và 4.C. Ý nghĩa của phép nhân.D. Ý nghĩa của phép chia.

Câu 13: Nội dung nào sau này đã giảm tải trong chương trình môn Toán 2018 Lớp 2?

A. Cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 1000.B. Cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 1000.C. Nhận biết ; D. Nhận biết ; ; ;

Câu 14: Thời gian dành riêng cho mạch nội dung “Một số yếu tố thống kê và xác suất” trong Chương trình môn Toán lớp 2 chiếm khoảng chừng bao nhiêu Phần Trăm?

A. 10%B. 5%C. 3%D. 2%

Câu 15: Thời gian dành riêng cho mạch nội dung “Hoạt động thực hành thực tiễn và trải nghiệm” trong Chương trình môn Toán lớp 2 chiếm khoảng chừng bao nhiêu Phần Trăm?

A. 25%B. 15%C. 10%D. 5%

Câu 16: Sách giáo khoa Toán 2 Cánh Diều gồm bao nhiêu chủ đề?

A. 4B. 6C. 8D. 10

Câu 17: Tập 1 Sách giáo khoa Toán 2 Cánh Diều gồm những chủ đề nào?

A. Ôn tập lớp 1. Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20. Phép nhân, phép chia.B. Ôn tập lớp 1. Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20. Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100.C. Phép nhân, phép chia. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000.D. Các số trong phạm vi 1000. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000.

Câu 18: Tập 2 Sách giáo khoa Toán 2 Cánh Diều gồm những chủ đề nào?

A. Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100. Phép nhân, phép chia.B. Phép nhân, phép chia. Các số trong phạm vi 1000.C. Các số trong phạm vi 1000. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000.D. Phép nhân, phép chia. Các số trong phạm vi 1000. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000.

Câu 19: Chương trình Toán hai năm 2018 có thêm những nội dung nào?

A. Khối hộp chữ nhật, khối lập phương.B. Hình tứ giác.C. Hình chữ nhật.D. Khối trụ, khối cầu.

Câu 20: Chương trình Toán hai năm 2018 có thêm những nội dung nào?

A. Tia số.B. Ước lượng theo nhóm chục.C. Số liền trước, liền sau.D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 21: Chương trình Toán hai năm 2018 có thêm những nội dung nào?

A. Bảng thống kê số liệu.B. Biểu đồ tranh.C. Biểu đồ cột.D. Dãy số liệu thống kê.

Câu 22: Chương trình Toán hai năm 2018 có thêm những nội dung nào?

A. Thu thập, kiểm đếm.B. Biểu đồ tranh.C.Chắc chắn – trọn vẹn có thể – không thể.D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 23: Mỗi bài trong sách Toán 2 được biên soạn để dạy trong mấy tiết?

A. 1 tiếtB. 2 tiếtC. 3 tiếtD. Có thể 1 hoặc nhiều tiết

Câu 24: Quan điểm của sách Toán 2 Cánh diều về việc học viên học thuộc những bảng cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 20 ra làm sao?

A. Phải học thuộc lòng những bảng cộng, bảng trừ.B. Cuối học kì 1 phải thuộc những bảng cộng, bảng trừ.C. Cuối năm học HS phải đạt được yêu cầu thuộc những bảng cộng, bảng trừ.D. HS được vận dụng bảng để thực thi phép cộng, phép trừ có nhớ mà không nhất thiết phải học thuộc bảng.E. Cả A & B đều đúng.F. Cả C & D đều đúng.

Câu 25: Học sinh cần đạt được yêu cầu gì khi tham gia học hình tứ giác?

A. Quan sát, nhận dạng đúng hình tứ giác và nói đúng tên hình.B. Quan sát, nhận dạng đúng hình tứ giác và nhận ra những đỉnh của hình tứ giác.C. Quan sát, nhận dạng đúng hình tứ giác và nhận ra những cạnh của hình tứ giác.D. Quan sát, nhận dạng đúng hình tứ giác, nhận ra những đỉnh, những cạnh của hình tứ giác và vẽ hình tứ giác.

Câu 26: Chương trình môn Toán cấp Tiểu học không ghi mạch kiến thức và kỹ năng Giải bài toán có lời văn, vậy nội dung Giải bài toán có lời văn có thiết yếu phải dạy ở lớp 2 không?

A. Không thiết yếu phải dạy giải toán.B. Dạy cũng khá được, không dạy cũng khá được.C. Có dạy, tuy nhiên không cần quan tâm.D. Tuy chương trình không tách riêng mạch kiến thức và kỹ năng Giải bài toán có lời văn nhưng Bài toán có lời văn vẫn vẫn đang còn ở những mạch kiến thức và kỹ năng với yêu cầu : Thực hành xử lý và xử lý yếu tố tương quan đến giải những bài toán.

Câu 27: Nên sử dụng thiết bị, học liệu trong quy trình tổ chức triển khai dạy học Toán 2 ra làm sao?

A. Sử dụng càng nhiều càng tốt.B. Sử dụng đúng thời cơ, đúng chỗ.C. Hạn chế sử dụng.D. Không nên sử dụng vì phức tạp, mất thời hạn.

Câu 28: Khi dạy về số và phép tính, học viên sẽ sử dụng vật dụng học tập nào?

A. Các khối lập phương như SGK.B. Dùng que tính.C. Dùng những vật thay thế: nắp chai, hòn sỏi,…D.Cả ba ý trên đều đúng.

Câu 29: Nên sử dụng SGV Toán 2 ra làm sao?

A. Xây dựng kế hoạch bài học kinh nghiệm tay nghề một cách linh hoạt, sáng tạo trên cơ sở những gợi ý của sách.B. Sách mang tính chất chất pháp lệnh, chỉ việc dạy học theo sách.C. Không thiết yếu phải sử dụng sách vì sẽ triệt tiêu sự sáng tạo của GV.D. Có thể sử dụng sách nhưng không được thay đổi vị trí những chủ đề/bài học kinh nghiệm tay nghề.

Câu 30: Trong quy trình dạy học Toán 2, nếu xuất hiện những trở ngại vất vả thì GV phải xử lý và xử lý ra làm sao?

A. Trao đổi ý kiến trong nhóm trình độ.B. Tham khảo ý kiến của những giáo viên nhiều kinh nghiệm tay nghề.C. Tham khảo ý kiến của những tác giả viết SGK.D. Cả ba ý trên đều đúng.


Bạn đang đọc post Ngân hàng vướng mắc tập huấn Toán lớp 2 sách Cánh diều 2022

Với việc Bạn đọc nội dung bài viết Ngân hàng vướng mắc tập huấn Toán lớp 2 sách Cánh diều Mới sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

down Game tài liệu Ngân hàng vướng mắc tập huấn Toán lớp 2 sách Cánh diều Miễn phí

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để Download Game tài liệu Ngân hàng vướng mắc tập huấn Toán lớp 2 sách Cánh diều Free mà chưa tồn tại link thì để lại cmt or tham gia Group zalo để được trợ giúp miễn phí
#Ngân #hàng #câu #hỏi #tập #huấn #Toán #lớp #sách #Cánh #diều