0765562555

Nghị định 117/2020/NĐ-CP

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Án Nghị định 117/2020/NĐ-CP Mới nhất 2022 được update : 2021-09-07 18:08:19

3599

Xin chàoNgày 28/09/2020, nhà nước đã phát hành Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong nghành nghề y tế. Nghị định chính thức có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày 15/11/2020.

Theo đó, quy định phạt tiền riêng với hành vi không tổ chức triển khai việc thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống bệnh truyền nhiễm cho những người dân lao động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo một trong những mức sau này:

Bạn đang xem: Nghị định 117/2020/NĐ-CP

Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng riêng với trường hợp cơ sở có sử dụng lao động dưới 100 người;
Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với trường hợp cơ sở có sử dụng lao động từ 100 người đến dưới 300 người;
Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng riêng với trường hợp cơ sở có sử dụng lao động từ 300 người đến dưới 500 người;
Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với trường hợp cơ sở có sử dụng lao động từ 500 người đến dưới 1.000 người;
Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng riêng với trường hợp cơ sở có sử dụng lao động từ là 1.000 người đến dưới 1.500 người;
Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với trường hợp cơ sở có sử dụng lao động từ là 1.500 người đến dưới 2.500 người;
Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng riêng với trường hợp cơ sở có sử dụng lao động từ 2.500 người trở lên.

CHÍNH PHỦ——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 117/2020/NĐ-CP

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 28 tháng 9 năm 2020

NGHỊ ĐỊNH 117/2020/NĐ-CP

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ

Căn cứ Luật Tổ chức nhà nước ngày 19 tháng 6 năm năm ngoái;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 thời gian năm 2012;

Căn cứ Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch phạm phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận khung hình người và hiến, lấy xác ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 trong năm 2007;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm năm trước đó;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá ngày 18 tháng 6 thời gian năm 2012;

Căn cứ Luật Dược ngày thứ 6 tháng bốn năm năm trong năm này;

Căn cứ Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Pháp lệnh về dân số ngày 09 tháng 01 năm 2003, Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh về dân số ngày 27 tháng 12 năm 2008;

Theo đề xuất kiến nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế;

nhà nước phát hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong nghành nghề y tế.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh

1. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, giải pháp khắc phục hậu quả riêng với từng hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo từng chức vụ riêng với hành vi vi phạm hành chính trong nghành nghề y tế.

2. Vi phạm hành chính trong nghành nghề y tế quy định tại Nghị định này là những hành vi có lỗi do thành viên, tổ chức triển khai thực thi, vi phạm quy định của pháp lý về quản trị và vận hành nhà nước trong nghành nghề y tế mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp lý phải bị xử phạt vi phạm hành chính, gồm có:

a) Vi phạm những quy định về y tế dự trữ và phòng, chống HIV/AIDS;

b) Vi phạm những quy định về khám bệnh, chữa bệnh;

c) Vi phạm những quy định về dược, mỹ phẩm;

d) Vi phạm những quy định về trang thiết bị y tế;

đ) Vi phạm những quy định về bảo hiểm y tế;

e) Vi phạm những quy định về dân số.

3. Các hành vi vi phạm hành chính khác trong nghành nghề y tế không quy định tại Nghị định này mà được quy định tại những nghị định khác về xử phạt vi phạm hành chính thì vận dụng quy định tại nghị định đó để xử phạt.

4. Khi phát hiện những hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 3 Điều 7; điểm e khoản 5, điểm b khoản 6 Điều 38; những điểm a, b khoản 7 Điều 44; khoản 6 Điều 48; điểm a khoản 2 Điều 52; khoản 3 Điều 53; điểm a khoản 1 Điều 54; điểm c khoản 4 Điều 56; điểm d khoản 5, khoản 7 Điều 57; khoản 7 Điều 58; khoản 7 Điều 59; điểm a khoản 4 Điều 60; điểm c khoản 5 Điều 67; khoản 3 Điều 68; điểm b khoản 2 Điều 70; những điểm a, b khoản 3 Điều 73; khoản 4 Điều 80; những điểm d, đ, e, g, h khoản 2 Điều 85; những điểm d, đ, e, g, h, i khoản 2 Điều 86 hoặc trường hợp tái phạm riêng với những hành vi vi phạm quy định tại những điểm a, b khoản, 3 Điều 7; khoản 9 Điều 15; khoản 6 Điều 40; điểm a khoản 6 Điều 44; điểm b khoản 5 Điều 67 và những khoản 2, 3 Điều 80 Nghị định này, người dân có thẩm quyền đang thụ lý vụ việc phải chuyển hồ sơ vụ vi phạm cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền để truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại những khoản 1, 2 và 4 Điều 62 của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có quyết định hành động không khởi tố vụ án hình sự theo quy định của pháp lý về tố tụng hình sự thì cơ quan tiến hành tố tụng trả lại hồ sơ vụ việc cho những người dân dân có thẩm quyền xử phạt đã chuyển hồ sơ đến theo quy định tại khoản 3 Điều 62 của Luật Xử lý vi phạm hành chính để xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định này.

Điều 2. Đối tượng vận dụng

1. Cá nhân, tổ chức triển khai Việt Nam; thành viên, tổ chức triển khai quốc tế (sau này viết tắt là thành viên, tổ chức triển khai) thực thi hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này; người dân có thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và thành viên, tổ chức triển khai khác có tương quan.

2. Tổ chức là đối tượng người dùng bị xử phạt theo quy định tại Nghị định này, gồm có:

a) Tổ chức kinh tế tài chính được xây dựng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, gồm có: Doanh nghiệp tư nhân, công ty Cp, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và những cty phụ thuộc doanh nghiệp (Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt);

b) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được xây dựng theo quy định của Luật Hợp tác xã;

c) Tổ chức được xây dựng theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Thương mại, gồm: Nhà góp vốn đầu tư trong nước, nhà góp vốn đầu tư quốc tế (trừ nhà góp vốn đầu tư là thành viên) và tổ chức triển khai kinh tế tài chính có vốn góp vốn đầu tư quốc tế; văn phòng đại diện thay mặt thay mặt, Trụ sở của thương nhân quốc tế tại Việt Nam; văn phòng đại diện thay mặt thay mặt của tổ chức triển khai xúc tiến thương mại quốc tế tại Việt Nam;

d) Tổ chức xã hội, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tổ chức triển khai chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội nghề nghiệp;

đ) Đơn vị sự nghiệp công lập, cty lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam;

e) Cơ quan nhà nước có hành vi vi phạm mà hành vi đó không thuộc trách nhiệm quản trị và vận hành nhà nước được giao;

g) Tổ hợp tác;

h) Các tổ chức triển khai khác theo quy định của pháp lý.

3. Hộ marketing thương mại, hộ mái ấm gia đình, nhà góp vốn đầu tư trong nước và nhà góp vốn đầu tư quốc tế là thành viên thực thi hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này bị xử phạt vi phạm hành chính riêng với thành viên.

Điều 3. Hình thức xử phạt vi phạm hành chính và giải pháp khắc phục hậu quả

1. Hình thức xử phạt chính:

a) Cảnh cáo;

b) Phạt tiền.

2. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức triển khai, thành viên có hành vi vi phạm hành chính trọn vẹn có thể bị vận dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt tương hỗ update sau này:

a) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng từ hành nghề có thời hạn từ 01 tháng đến 24 tháng riêng với: giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược; giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí khám bệnh, chữa bệnh; giấy ghi nhận đạt tiêu chuẩn bảo vệ an toàn và uy tín sinh học cấp III; giấy ghi nhận đủ Đk xét nghiệm HIV; giấy ghi nhận đủ Đk sản xuất mỹ phẩm; giấy phép marketing thương mại rượu, bia; giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí Ngân hàng mô; chứng từ hành nghề dược; chứng từ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh;

b) Tịch thu tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính trong nghành nghề y tế;

c) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn từ 01 tháng đến 24 tháng;

d) Trục xuất.

3. Ngoài hình thức xử phạt chính, hình thức xử phạt tương hỗ update, tùy từng tính chất, mức độ vi phạm, thành viên, tổ chức triển khai vi phạm hành chính trong nghành nghề y tế trọn vẹn có thể bị vận dụng một hoặc nhiều giải pháp khắc phục hậu quả được quy định tại những điểm c, d, đ, e, g, h và i khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và giải pháp khắc phục hậu quả sau này:

a) Buộc hoàn trả số tiền đã thu không đúng quy định của pháp lý, trường hợp không hoàn trả được cho đối tượng người dùng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp lý;

b) Buộc thực thi giải pháp vệ sinh, khử trùng, tẩy uế và những giải pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm khác;

c) Buộc thực thi việc cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế, kiểm tra, xử lý y tế;

d) Buộc thực thi những giải pháp vệ sinh khối mạng lưới hệ thống phục vụ, truyền dẫn nước sạch;

đ) Buộc xin lỗi trực tiếp người nhiễm HIV, thành viên mái ấm gia đình người nhiễm HIV và cải chính thông tin công khai minh bạch trên phương tiện đi lại thông tin đại chúng nơi người nhiễm HIV sinh sống liên tục trong 03 ngày theo quy định của pháp lý, trừ trường hợp người nhiễm HIV khước từ xin lỗi công khai minh bạch;

e) Buộc tiếp nhận, thực thi việc mai táng, hỏa táng riêng với thi hài, tro cốt của người nhiễm HIV;

g) Buộc tiếp nhận người nhiễm HIV;

h) Buộc xin lỗi trực tiếp người bị phân biệt đối xử, người hành nghề, người bệnh;

i) Buộc điều chuyển lại vị trí công tác thao tác;

k) Buộc thực thi quyền, quyền lợi hợp pháp của người lao động nhiễm HIV;

l) Buộc hủy bỏ quyết định hành động kỷ luật, đuổi học học viên, sinh viên, học viên vì nguyên do người đó nhiễm HIV;

m) Buộc hoàn trả số tiền lãi riêng với khoản chênh lệch do kê khai sai hoặc khoản tiền nộp chậm khoản góp phần bắt buộc; buộc hoàn trả số tiền do trốn, gian lận khoản góp phần bắt buộc; buộc hoàn trả số tiền do sử dụng sai quy định;

n) Buộc chi trả toàn bộ ngân sách khám bệnh, chữa bệnh;

o) Buộc hoàn trả toàn bộ số tiền chênh lệch, trường hợp không hoàn trả được cho người tiêu dùng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp lý;

p.) Buộc hoàn trả số tiền mà đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế bị thiệt hại (nếu có); buộc hoàn trả số tiền mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị thiệt hại (nếu có). Trường hợp không hoàn trả được cho đối tượng người dùng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp lý;

q) Buộc hoàn trả số tiền đã vi phạm vào thông tin tài khoản thu của quỹ bảo hiểm y tế (nếu có);

r) Buộc tháo dụng cụ tử cung, thuốc cấy tránh thai;

s) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu chứng từ hành nghề; giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí khám bệnh, chữa bệnh; giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế; giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược; giấy ghi nhận lưu hành tự do cho trang thiết bị y tế sản xuất trong nước; giấy Đk lưu hành thuốc, nguyên vật tư làm thuốc; số tiếp nhận phiếu công bố thành phầm mỹ phẩm; phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố; giấy Đk lưu hành thuốc, nguyên vật tư làm thuốc; giấy ghi nhận lưu hành riêng với trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D.

Điều 4. Quy định về mức phạt tiền riêng với thành viên, tổ chức triển khai

1. Mức phạt tiền tối đa riêng với hành vi vi phạm hành chính về dân số là 30.000.000 đồng riêng với thành viên và 60.000.000 đồng riêng với tổ chức triển khai.

2. Mức phạt tiền tối đa riêng với hành vi vi phạm hành chính về y tế dự trữ và phòng, chống HIV/AIDS là 50.000.000 đồng riêng với thành viên và 100.000.000 đồng riêng với tổ chức triển khai.

3. Mức phạt tiền tối đa riêng với hành vi vi phạm hành chính về bảo hiểm y tế là 75.000.000 đồng riêng với thành viên và 150.000.000 đồng riêng với tổ chức triển khai.

4. Mức phạt tiền tối đa riêng với hành vi vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế là 100.000.000 đồng riêng với thành viên và 200.000.000 đồng riêng với tổ chức triển khai.

5. Mức phạt tiền được quy định tại Chương II Nghị định này là mức phạt tiền riêng với thành viên. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền riêng với tổ chức triển khai bằng 02 lần mức phạt tiền riêng với thành viên.

6. Thẩm quyền phạt tiền của những chức vụ được quy định tại Chương VIII Nghị định này là thẩm quyền phạt tiền riêng với một hành vi vi phạm hành chính của thành viên, thẩm quyền phạt tiền tổ chức triển khai gấp 02 lần thẩm quyền phạt tiền thành viên.

Chương II

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

Mục 1. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ Y TẾ DỰ PHÒNG VÀ PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS

Điều 5. Vi phạm quy định về thông tin, giáo dục truyền thông trong phòng, chống bệnh truyền nhiễm

1. Phạt tiền riêng với hành vi không tổ chức triển khai việc thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống bệnh truyền nhiễm cho những người dân lao động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo một trong những mức sau này:

a) Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng riêng với trường hợp cơ sở có sử dụng lao động dưới 100 người;

b) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với trường hợp cơ sở có sử dụng lao động từ 100 người đến dưới 300 người;

c) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng riêng với trường hợp cơ sở có sử dụng lao động từ 300 người đến dưới 500 người;

d) Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với trường hợp cơ sở có sử dụng lao động từ 500 người đến dưới 1.000 người;

đ) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng riêng với trường hợp cơ sở có sử dụng lao động từ là 1.000 người đến dưới 1.500 người;

e) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với trường hợp cơ sở có sử dụng lao động từ là 1.500 người đến dưới 2.500 người;

g) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng riêng với trường hợp cơ sở có sử dụng lao động từ 2.500 người trở lên.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với hành vi không thực thi hoặc thực thi không đúng quy định của pháp lý về thời gian hoặc thời lượng phát sóng hoặc dung tích hoặc vị trí đăng tải thông tin về phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Đưa tin không đúng chuẩn hoặc không kịp thời về tình hình dịch bệnh truyền nhiễm sau khoản thời hạn công bố dịch hoặc công bố hết dịch theo nội dung do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế phục vụ;

b) Thu tiền việc thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống bệnh truyền nhiễm trên phương tiện đi lại thông tin đại chúng, trừ trường hợp có hợp đồng riêng với chương trình, dự án công trình bất Động sản hoặc do tổ chức triển khai, thành viên trong nước, quốc tế tài trợ.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc cải chính thông tin sai thực sự trên phương tiện đi lại thông tin đại chúng trên địa phận đã đưa tin trước đó liên tục trong 03 ngày theo quy định của pháp lý riêng với hành vi quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;

b) Buộc hoàn trả số tiền đã thu không đúng quy định của pháp lý riêng với hành vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều này. Trường hợp không hoàn trả được cho đối tượng người dùng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp lý.

Điều 6. Vi phạm những quy định về vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng riêng với hành vi không thực thi giải pháp bảo vệ vệ sinh nơi ở, nơi công cộng, phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ, nơi chứa chất thải sinh hoạt để phòng ngừa bệnh truyền nhiễm.

2. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng riêng với hành vi không thực thi giải pháp bảo vệ vệ sinh nơi ở, nơi công cộng, phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ, nơi chứa chất thải sinh hoạt làm phát sinh, lây lan bệnh truyền nhiễm.

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không đủ nước uống, nước sạch sử dụng cho mục tiêu sinh hoạt bảo vệ chất lượng trong cơ sở giáo dục theo quy định của pháp lý;

b) Không có hoặc có khu công trình xây dựng vệ sinh nhưng không bảo vệ yêu cầu vệ sinh trong cơ sở giáo dục theo quy định của pháp lý;

c) Không đủ ánh sáng trong cơ sở giáo dục theo quy định của pháp lý;

d) Không giáo dục cho những người dân học về vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm gồm có vệ sinh thành viên, vệ sinh trong sinh hoạt, lao động và vệ sinh môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên;

đ) Không tuyên truyền về vệ sinh phòng bệnh hoặc không kiểm tra, giám sát vệ sinh môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên; không triển khai thực thi những giải pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm trong cơ sở giáo dục.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với hành vi không thực thi giải pháp bảo vệ vệ sinh nơi sản xuất, marketing thương mại, xử lý chất thải công nghiệp và giải pháp vệ sinh khác theo quy định của pháp lý làm phát sinh, lây lan bệnh truyền nhiễm.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực thi giải pháp vệ sinh, khử trùng, tẩy uế riêng với hành vi quy định tại những khoản 2 và 4 Điều này.

Điều 7. Vi phạm quy định về giám sát bệnh truyền nhiễm

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến một triệu đồng riêng với hành vi che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời khi phát hiện người khác mắc bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp lý, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 3 Điều này.

2. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không thực thi xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền trong quy trình thực thi giám sát bệnh truyền nhiễm;

b) Không văn bản báo cáo giải trình hoặc văn bản báo cáo giải trình không khá đầy đủ về giám sát bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp lý;

c) Che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời tình hình bệnh truyền nhiễm của tớ mình, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 3 Điều này.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời tình hình bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A của tớ mình hoặc của người khác mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A;

b) Cố ý khai báo, thông tin sai thực sự về bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A;

c) Cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A.

Điều 8. Vi phạm quy định về bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín sinh học tại phòng xét nghiệm

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không bảo vệ một trong những Đk của cơ sở xét nghiệm bảo vệ an toàn và uy tín sinh học cấp I sau khoản thời hạn đã công bố đạt tiêu chuẩn bảo vệ an toàn và uy tín sinh học cấp I;

b) Không nhìn nhận rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn xẩy ra sự cố bảo vệ an toàn và uy tín sinh học tại cơ sở xét nghiệm;

c) Tiến hành xét nghiệm vượt quá phạm vi trình độ sau khoản thời hạn đã được công bố đạt tiêu chuẩn bảo vệ an toàn và uy tín sinh học cấp I, cấp II;

d) Không xây dựng và tổ chức triển khai thực thi quy định tự kiểm tra bảo vệ an toàn và uy tín sinh học theo quy định của pháp lý;

đ) Không lập và lưu biên bản tại cơ sở xét nghiệm về xử lý, khắc phục sự cố bảo vệ an toàn và uy tín sinh học ở tại mức độ ít nghiêm trọng.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không bảo vệ một trong những Đk của cơ sở xét nghiệm bảo vệ an toàn và uy tín sinh học cấp II sau khoản thời hạn đã công bố đạt tiêu chuẩn bảo vệ an toàn và uy tín sinh học cấp II;

b) Không xây dựng kế hoạch phòng ngừa, phương án xử lý sự cố bảo vệ an toàn và uy tín sinh học hoặc kế hoạch xây dựng không khá đầy đủ nội dung theo quy định của pháp lý;

c) Không khử trùng hoặc tiệt trùng chất thải sử dụng trong quy trình xét nghiệm trước lúc đưa vào khối mạng lưới hệ thống thu gom chất thải hoặc nơi lưu giữ trong thời điểm tạm thời riêng với cơ sở xét nghiệm bảo vệ an toàn và uy tín sinh học cấp II.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không lôi kéo hoặc lôi kéo không kịp thời nhân lực, trang thiết bị để xử lý sự cố bảo vệ an toàn và uy tín sinh học theo phương án phòng ngừa, xử lý sự cố bảo vệ an toàn và uy tín sinh học theo quy định của pháp lý;

b) Thu thập, vận chuyển, dữ gìn và bảo vệ, lưu giữ, sử dụng, nghiên cứu và phân tích, trao đổi và tiêu hủy mẫu bệnh phẩm tương quan đến tác nhân gây bệnh truyền nhiễm không tuân thủ quy định về chính sách quản trị và vận hành mẫu bệnh phẩm truyền nhiễm;

c) Không văn bản báo cáo giải trình Sở Y tế về sự việc cố bảo vệ an toàn và uy tín sinh học và những giải pháp đã vận dụng để xử lý, khắc phục sự cố bảo vệ an toàn và uy tín sinh học ở tại mức độ nghiêm trọng.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không bảo vệ một trong những Đk của cơ sở xét nghiệm bảo vệ an toàn và uy tín sinh học cấp III sau khoản thời hạn đã được cấp giấy ghi nhận đạt tiêu chuẩn bảo vệ an toàn và uy tín sinh học cấp III;

b) Bảo quản, lưu giữ, sử dụng, nghiên cứu và phân tích, trao đổi và tiêu hủy mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A lúc không đủ Đk;

c) Không khử trùng hoặc tiệt trùng chất thải sử dụng trong quy trình xét nghiệm trước lúc đưa vào khối mạng lưới hệ thống thu gom chất thải hoặc nơi lưu giữ trong thời điểm tạm thời riêng với cơ sở xét nghiệm bảo vệ an toàn và uy tín sinh học cấp III.

5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không tổ chức triển khai diễn tập phòng ngừa và khắc phục sự cố bảo vệ an toàn và uy tín sinh học hằng năm riêng với cơ sở xét nghiệm bảo vệ an toàn và uy tín sinh học cấp III;

b) Tiến hành xét nghiệm khi chưa thực thi thủ tục tự công bố đạt tiêu chuẩn bảo vệ an toàn và uy tín sinh học cấp I, cấp II hoặc không được cấp giấy ghi nhận đạt tiêu chuẩn bảo vệ an toàn và uy tín sinh học cấp III hoặc giấy ghi nhận đạt tiêu chuẩn bảo vệ an toàn và uy tín sinh học cấp III đang không còn hiệu lực hiện hành.

6. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

a) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở xét nghiệm bảo vệ an toàn và uy tín sinh học trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại những điểm a, c khoản 1, điểm a khoản 2 và điểm b khoản 4 Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở xét nghiệm bảo vệ an toàn và uy tín sinh học cấp I, cấp II trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng riêng với hành vi quy định điểm b khoản 5 Điều này;

c) Tước quyền sử dụng giấy ghi nhận đạt tiêu chuẩn bảo vệ an toàn và uy tín sinh học cấp III trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại những điểm a, c khoản 4 và điểm b khoản 5 Điều này.

Điều 9. Vi phạm quy định về sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không thực thi hoặc cản trở trẻ con, phụ nữ có thai sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc riêng với bệnh truyền nhiễm thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng;

b) Không tư vấn cho những người dân được tiêm chủng, cha, mẹ hoặc mái ấm gia đình, người giám hộ của trẻ được tiêm chủng trước lúc tiêm chủng; không tư vấn về quyền lợi và rủi ro không mong muốn trọn vẹn có thể gặp khi tiêm chủng;

c) Không hướng dẫn người được tiêm chủng hoặc mái ấm gia đình trẻ được tiêm chủng cách theo dõi, xử trí phản ứng sau tiêm chủng;

d) Không văn bản báo cáo giải trình hoặc văn bản báo cáo giải trình không khá đầy đủ về hoạt động và sinh hoạt giải trí tiêm chủng theo quy định của pháp lý.

2. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không sử dụng hoặc cản trở việc sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế riêng với những bệnh có vắc xin, sinh phẩm y tế phòng bệnh trong trường hợp có rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn mắc bệnh truyền nhiễm tại vùng có dịch hoặc đến vùng có dịch theo yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền;

b) Không cấp và ghi sổ theo dõi tiêm chủng thành viên hoặc sổ tiêm chủng điện tử cho những người dân đến tiêm tại cơ sở tiêm chủng;

c) Không thống kê list đối tượng người dùng đã tiêm chủng tại cơ sở tiêm chủng;

d) Không theo dõi người được tiêm chủng tối thiểu 30 phút sau tiêm chủng và hướng dẫn mái ấm gia đình hoặc đối tượng người dùng tiêm chủng tiếp tục theo dõi tối thiểu 24 giờ sau tiêm chủng;

đ) Không sẵn sàng sẵn sàng khá đầy đủ hồ sơ, tài liệu có tương quan khi có yêu cầu nhằm mục đích phục vụ cho Hội đồng tư vấn trình độ cấp tỉnh xác lập những trường hợp được bồi thường trong trường hợp xẩy ra tai biến nặng tác động nghiêm trọng đến sức mạnh thể chất hoặc gây thiệt hại đến tính mạng con người của người được tiêm chủng;

e) Không lưu giữ, quản trị và vận hành những tài liệu, hồ sơ về tiêm chủng và phản ứng sau tiêm chủng theo quy định của pháp lý.

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không khám sàng lọc hoặc khám sàng lọc không khá đầy đủ cho đối tượng người dùng được tiêm chủng;

b) Không thực thi đúng quy định của pháp lý về tiếp nhận, vận chuyển và dữ gìn và bảo vệ vắc xin;

c) Không thực thi đúng quy định của pháp lý và hướng dẫn trình độ về bảo vệ an toàn và uy tín tiêm chủng, quản trị và vận hành đối tượng người dùng tiêm chủng;

d) Không dừng ngay buổi tiêm chủng khi đang triển khai tiêm chủng mà xẩy ra tai biến nặng sau tiêm chủng;

đ) Không thống kê khá đầy đủ thông tin tương quan đến trường hợp tai biến nặng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế và văn bản báo cáo giải trình cho Sở Y tế trong thời hạn 24 giờ Tính từ lúc thời gian xẩy ra tai biến;

e) Không tổ chức triển khai tiêm chủng chống dịch khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu riêng với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã Đk với Sở Y tế thường trực để thực thi tiêm chủng vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng;

g) Tính vào giá dịch vụ tiêm chủng vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng, tiêm chủng chống dịch riêng với những khoản ngân sách đã được ngân sách nhà nước bảo vệ;

h) Bán vắc xin, sinh phẩm y tế thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng.

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không tiêm chủng đúng chỉ định, không bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín trong lúc tiêm chủng;

b) Không xử trí cấp cứu, chẩn đoán nguyên nhân tai biến nặng sau tiêm chủng;

c) Không chuyển người bị tai biến nặng sau tiêm chủng đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sớm nhất trong trường hợp vượt quá kĩ năng;

d) Không cấp cứu, điều trị người bị tai biến nặng sau tiêm chủng và văn bản báo cáo giải trình Sở Y tế trong thời hạn 24 giờ Tính từ lúc thời gian tiếp nhận người bị tai biến nặng sau tiêm chủng;

đ) Không bảo vệ một trong những Đk của cơ sở tiêm chủng cố định và thắt chặt sau khoản thời hạn đã công bố cơ sở đủ Đk tiêm chủng.

5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế tại cơ sở không đủ Đk theo quy định của pháp lý;

b) Tiêm chủng khi chưa thực thi việc công bố cơ sở đủ Đk tiêm chủng.

6. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với hành vi sử dụng vắc xin không còn giấy Đk lưu hành, vắc xin đang không còn hạn sử dụng, vắc xin kém chất lượng.

7. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

a) Đình chỉ toàn bộ hoặc một phần hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại những điểm a, b, c, d khoản 3, khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại những điểm a, b, c, d khoản 3 và những điểm a, b, c, d khoản 4 Điều này.

8. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc hoàn trả số tiền đã thu không đúng quy định của pháp lý riêng với hành vi quy định tại những điểm g và h khoản 3 Điều này. Trường hợp không hoàn trả được cho đối tượng người dùng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp lý;

b) Buộc tiêu hủy vắc xin riêng với hành vi quy định tại khoản 6 Điều này.

Điều 10. Vi phạm quy định về phòng lây nhiễm bệnh truyền nhiễm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

1. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không khai báo hoặc khai báo không trung thực diễn biến bệnh truyền nhiễm của tớ mình với thầy thuốc, nhân viên cấp dưới y tế;

b) Không Đk theo dõi sức mạnh thể chất với trạm y tế xã, phường, thị xã nơi cư trú của người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sau khoản thời hạn ra viện hoặc kết thúc việc điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

c) Không tư vấn về những giải pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm cho những người dân bệnh và người nhà người bệnh đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không thông tin thông tin tương quan đến người mắc bệnh truyền nhiễm được khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở của tớ cho cơ quan y tế dự trữ cùng cấp;

b) Không theo dõi sức mạnh thể chất của thầy thuốc, nhân viên cấp dưới y tế của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực tiếp tham gia khám bệnh, chăm sóc, điều trị người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A;

c) Không thực thi những giải pháp phòng, chống lây nhiễm riêng với những người mắc bệnh truyền nhiễm;

d) Không vệ sinh, khử trùng, tẩy uế và những giải pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm khác khi phát hiện môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên có tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B và C, người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B và C, người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B và C, người mang mầm bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B và C.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng riêng với hành vi không thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế khi phát hiện môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên có tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, người mang mầm bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A.

4. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với hành vi không vệ sinh, khử trùng, tẩy uế và những giải pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm khác khi phát hiện môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên có tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, người mang mầm bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực thi giải pháp vệ sinh, khử trùng, tẩy uế và giải pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm khác riêng với hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 2 và khoản 4 Điều này.

Điều 11. Vi phạm quy định về kiểu cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không tổ chức triển khai cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế riêng với trường hợp phải thực thi việc cách ly y tế theo quy định của pháp lý, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

b) Từ chối hoặc trốn tránh việc vận dụng giải pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

c) Không lập list và theo dõi sức mạnh thể chất của những người dân tiếp xúc với những người bị vận dụng giải pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế theo quy định của pháp lý.

2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không tổ chức triển khai cách ly y tế riêng với những người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A;

b) Từ chối hoặc trốn tránh việc vận dụng quyết định hành động cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền riêng với những người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A đối tượng người dùng kiểm dịch y tế biên giới mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu;

c) Cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế tại khu vực không đủ Đk thực thi cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế theo quy định của pháp lý.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực thi việc cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế riêng với hành vi quy định tại những điểm a, b khoản 1 và những điểm a, b khoản 2 Điều này.

Điều 12. Vi phạm quy định về vận dụng giải pháp chống dịch

1. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không thực thi giải pháp bảo vệ thành viên riêng với những người tham gia chống dịch và người dân có rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn mắc bệnh dịch theo phía dẫn của cơ quan y tế;

b) Không văn bản báo cáo giải trình với Ủy ban nhân dân hoặc cơ quan y tế dự trữ trên địa phận về trường hợp mắc bệnh dịch theo quy định của pháp lý.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Che dấu tình trạng bệnh của tớ hoặc của người khác khi mắc bệnh truyền nhiễm đã được công bố là có dịch;

b) Không thực thi hoặc từ chối thực thi giải pháp vệ sinh, diệt trùng, tẩy uế trong vùng có dịch;

c) Không tham gia chống dịch theo quyết định hành động lôi kéo của Ban Chỉ đạo chống dịch;

d) Thu tiền khám và điều trị riêng với trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A;

đ) Không thực thi quyết định hành động buộc tiêu hủy động vật hoang dã, thực vật và vật khác là trung gian truyền bệnh, trừ những trường hợp quy định tại điểm c khoản 4 và điểm d khoản 5 Điều này.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không thực thi quyết định hành động vận dụng giải pháp tạm đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch;

b) Không thực thi quyết định hành động vận dụng giải pháp cấm marketing thương mại, sử dụng loại thực phẩm là trung gian truyền bệnh;

c) Không thực thi quyết định hành động vận dụng giải pháp hạn chế triệu tập đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại, dịch vụ tại nơi công cộng.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không thực thi quyết định hành động kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước lúc ra vào vùng có dịch thuộc nhóm A;

b) Đưa thoát khỏi vùng có dịch thuộc nhóm A những vật phẩm, động vật hoang dã, thực vật, thực phẩm và thành phầm & hàng hóa khác trọn vẹn có thể lây truyền bệnh dịch;

c) Không thực thi quyết định hành động buộc tiêu hủy động vật hoang dã, thực phẩm, thực vật và những vật khác là trung gian truyền bệnh thuộc nhóm A.

5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không thực thi yêu cầu kiểm tra và xử lý y tế riêng với phương tiện đi lại vận tải lối đi bộ trước lúc thoát khỏi vùng có dịch trong tình trạng khẩn cấp về dịch;

b) Không thực thi quyết định hành động cấm triệu tập đông người tại vùng đã được ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch;

c) Đưa người, phương tiện đi lại không còn trách nhiệm vào ổ dịch tại vùng đã được ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch;

d) Không thực thi quyết định hành động buộc tiêu hủy động vật hoang dã, thực phẩm, thực vật và những vật khác có rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn làm lây lan bệnh dịch sang người tại vùng đã được ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thực thi giải pháp vệ sinh, diệt trùng, tẩy uế riêng với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

b) Buộc hoàn trả số tiền đã thu không đúng quy định của pháp lý riêng với hành vi quy định tại điểm d khoản 2 Điều này. Trường hợp không hoàn trả được cho đối tượng người dùng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp lý;

c) Buộc tiêu hủy động vật hoang dã, thực phẩm, thực vật và những vật khác riêng với hành vi quy định tại điểm đ khoản 2, điểm b, c khoản 4 và điểm d khoản 5 Điều này;

d) Buộc xử lý y tế phương tiện đi lại vận tải lối đi bộ riêng với hành vi quy định tại điểm a khoản 5 Điều này.

Điều 13. Vi phạm quy định về kiểm dịch y tế biên giới

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không văn bản báo cáo giải trình Bộ Y tế bằng văn bản sau khoản thời hạn khắc mới, khắc lại, tịch thu, hủy, hủy giá trị sử dụng, mất con dấu kiểm dịch y tế;

b) Không lập sổ lưu mẫu con dấu kiểm dịch y tế;

c) Không lập hồ sơ lưu theo quy định khi khắc mới, khắc lại con dấu kiểm dịch y tế;

d) Không liên lạc ngay với tổ chức triển khai kiểm dịch y tế biên giới tại cửa khẩu trong trường hợp hành khách hoặc phi hành đoàn trên chuyến bay hoặc hành khách, thuyền viên trên tàu thuyền có triệu chứng hoặc có tín hiệu mắc bệnh truyền nhiễm trước lúc tàu bay cất, hạ cánh, tàu thuyền cập cảng;

đ) Tự ý lên hoặc xuống tàu thuyền, tiến hành bốc dỡ hoặc tiếp nhận thành phầm & hàng hóa trong thời hạn tàu thuyền chờ kiểm dịch y tế hoặc đang thực thi kiểm dịch y tế, trừ trường hợp tàu thuyền đang gặp tai nạn không mong muốn.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không chấp hành việc kiểm tra y tế, xử lý y tế của tổ chức triển khai kiểm dịch y tế biên giới theo quy định của pháp lý, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này;

b) Không thực thi đúng quy định về tín hiệu kiểm dịch y tế cho tàu thuyền khi nhập cư;

c) Tẩy xóa, sửa chữa thay thế, cho mượn hình tượng, phù hiệu, biển hiệu, thẻ, trang phục kiểm dịch viên y tế; cờ truyền thống cuội nguồn kiểm dịch y tế biên giới để dùng vào mục tiêu khác;

d) Không khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực về kiểm dịch y tế biên giới theo quy định của pháp lý.

3. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Vận chuyển thi hài, tro cốt, tro cốt, chế phẩm sinh học, vi trùng, mô, bộ phận khung hình người, máu và những thành phần của máu qua cửa khẩu mà không được tổ chức triển khai kiểm dịch y tế kiểm tra;

b) Nhập khẩu mẫu máu, huyết thanh, huyết tương, nước tiểu, phân, dịch tiết khung hình người, bộ sưu tập khác từ người dân có chứa hoặc trọn vẹn có thể chứa tác nhân gây bệnh truyền nhiễm cho những người dân, những chủng vi sinh vật, mẫu có chứa vi sinh vật trọn vẹn có thể gây bệnh cho những người dân nhằm mục đích mục tiêu dự trữ, nghiên cứu và phân tích, chẩn đoán, chữa bệnh mà chưa tồn tại giấy phép nhập khẩu.

4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với hành vi không chấp hành cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế, xử lý y tế riêng với những người, phương tiện đi lại vận tải lối đi bộ, thành phầm & hàng hóa và những đối tượng người dùng phải kiểm dịch khác mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thực thi việc kiểm tra, xử lý y tế riêng với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

b) Buộc xử lý y tế riêng với hành vi quy định tại điểm a khoản 3 Điều này. Trường hợp không phục vụ yêu cầu về phòng, chống bệnh truyền nhiễm thì buộc đưa thoát khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc buộc tái xuất;

c) Buộc đưa thoát khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc buộc tái xuất riêng với hành vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều này;

d) Buộc thực thi việc cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế, xử lý y tế riêng với những người, phương tiện đi lại vận tải lối đi bộ, thành phầm & hàng hóa mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A riêng với hành vi quy định tại khoản 4 Điều này.

Điều 14. Vi phạm quy định khác về y tế dự trữ

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với hành vi sử dụng người mắc bệnh truyền nhiễm trực tiếp làm những việc có rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn gây lây lan bệnh truyền nhiễm cho những người dân khác hoặc ra hiệp hội, trừ trường hợp tham gia trực tiếp sản xuất, marketing thương mại thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất tương hỗ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật tư bao gói, tiềm ẩn tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm và marketing thương mại dịch vụ ăn uống.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với hành vi không chấp hành những giải pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền, trừ những trường hợp quy định tại những điều 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 và 13 Nghị định này.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với hành vi tận dụng dịch bệnh để định giá mua, giá cả bất hợp lý riêng với thuốc, trang thiết bị y tế, nguyên vật tư làm thuốc, nguyên vật tư sản xuất trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh.

4. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

a) Tước quyền sử dụng giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược, chứng từ hành nghề dược, đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí riêng với những cơ sở không thuộc diện cấp giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược trong thời hạn từ 06 tháng đến 12 tháng riêng với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược, chứng từ hành nghề dược, đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí riêng với những cơ sở không thuộc diện cấp giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược trong thời hạn từ 12 tháng đến 24 tháng riêng với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này trong trường hợp giá trị thành phầm & hàng hóa vi phạm trên 50.000.000 đồng hoặc trường hợp tái phạm.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc hoàn trả cho những người dân tiêu dùng hoặc người bán toàn bộ số tiền chênh lệch riêng với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không hoàn trả được cho người tiêu dùng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp lý.

Điều 15. Vi phạm quy định về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục tiêu sinh hoạt

1. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng riêng với hành vi không văn bản báo cáo giải trình cơ quan có thẩm quyền về chất lượng nước theo quy định của pháp lý.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với hành vi thực thi việc phục vụ nước có hiệu suất thiết kế dưới 1.000 m3/ngày đêm hoặc quy mô cấp nước cho dưới 500 hộ mái ấm gia đình thuộc một trong những trường hợp sau này:

a) Việc thử nghiệm thông số kỹ thuật chất lượng nước riêng với mỗi mẫu nước phải thử nghiệm không được thực thi tại phòng thử nghiệm, tổ chức triển khai ghi nhận theo quy định của pháp lý;

b) Không công khai minh bạch kết quả thử nghiệm những thông số kỹ thuật chất lượng nước theo quy định của pháp lý riêng với mỗi lần thử nghiệm;

c) Thử nghiệm thiếu từ 01 đến 05 thông số kỹ thuật của mỗi mẫu nước phải thử nghiệm theo quy định của pháp lý.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với hành vi thực thi việc phục vụ nước có hiệu suất thiết kế dưới 1.000 m3/ngày đêm hoặc quy mô cấp nước cho dưới 500 hộ mái ấm gia đình thuộc một trong những trường hợp sau này:

a) Cung cấp nước sử dụng cho mục tiêu sinh hoạt không bảo vệ quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước sạch dùng cho mục tiêu sinh hoạt;

b) Thử nghiệm thiếu từ 06 thông số kỹ thuật trở lên của mỗi mẫu nước phải thử nghiệm theo quy định của pháp lý.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng riêng với hành vi thực thi phục vụ nước có hiệu suất thiết kế từ là 1.000 m3/ngày đêm trở lên hoặc quy mô cấp nước cho từ 500 hộ mái ấm gia đình trở lên thuộc một trong những trường hợp sau này:

a) Việc thử nghiệm thông số kỹ thuật chất lượng nước riêng với mỗi mẫu nước phải thử nghiệm không được thực thi tại phòng thử nghiệm, tổ chức triển khai ghi nhận theo quy định của pháp lý;

b) Không công khai minh bạch kết quả thử nghiệm những thông số kỹ thuật chất lượng nước theo quy định của pháp lý riêng với mỗi lần phải thử nghiệm theo quy định của pháp lý;

c) Thử nghiệm thiếu từ 01 đến 05 thông số kỹ thuật của mỗi mẫu nước phải thử nghiệm theo quy định của pháp lý.

5. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với hành vi thực thi phục vụ nước có hiệu suất thiết kế từ là 1.000 m3/ngày đêm trở lên hoặc quy mô cấp nước cho từ 500 hộ mái ấm gia đình trở lên thuộc một trong những trường hợp sau này:

a) Cung cấp nước sử dụng cho mục tiêu sinh hoạt không bảo vệ quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước sạch dùng cho mục tiêu sinh hoạt;

b) Thử nghiệm thiếu từ 06 thông số kỹ thuật trở lên của mỗi mẫu nước phải thử nghiệm theo quy định của pháp lý.

6. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với hành vi thiếu số lượng mẫu thử nghiệm riêng với mỗi lần phải thử nghiệm theo quy định của pháp lý của cty cấp nước có hiệu suất thiết kế dưới 1.000m3/ngày đêm hoặc quy mô cấp nước cho dưới 500 hộ mái ấm gia đình.

7. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không thử nghiệm định kỳ những thông số kỹ thuật chất lượng nước riêng với mỗi lần phải thử nghiệm theo quy định của cty cấp nước có hiệu suất thiết kế dưới 1.000 m3/ngày đêm hoặc quy mô cấp nước cho dưới 500 hộ mái ấm gia đình;

b) Thiếu số lượng mẫu thử nghiệm riêng với mỗi lần phải thử nghiệm theo quy định của pháp lý của cty cấp nước có hiệu suất thiết kế từ là 1.000 m3/ngày đêm trở lên hoặc quy mô cấp nước cho từ 500 hộ mái ấm gia đình trở lên.

8. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với hành vi không thử nghiệm định kỳ những thông số kỹ thuật chất lượng nước riêng với mỗi lần phải thử nghiệm theo quy định của cty cấp nước có hiệu suất thiết kế từ là 1.000 m3/ngày đêm trở lên hoặc quy mô cấp nước cho từ 500 hộ mái ấm gia đình trở lên.

9. Phạt tiền gấp 02 lần nhưng không thật 50.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi quy định tại những khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều này khi cty cấp nước có từ hai cơ sở sản xuất vi phạm trở lên.

Điều 16. Vi phạm quy định về mai táng, hỏa táng

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng riêng với hành vi không còn hồ sơ sổ sách ghi chép những thông tin tương quan đến việc thực thi tang lễ tận nhà tang lễ, nhà hỏa táng.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với hành vi không bảo vệ Đk vệ sinh theo quy định của pháp lý riêng với nhà tang lễ, nhà hỏa táng.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không thực thi hoặc thực thi không khá đầy đủ quy định của pháp lý về vệ sinh trong quàn ướp, khâm liệm, vận chuyển, dữ gìn và bảo vệ thi hài, tro cốt của người chết do mắc những bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A và một số trong những bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B trong khuôn khổ những bệnh truyền nhiễm nên phải cách ly;

b) Không xử lý thi hài của người chết do mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A và một số trong những bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B trong khuôn khổ những bệnh truyền nhiễm nên phải cách ly;

c) Không thực thi đúng quy định của pháp lý về mai táng theo như hình thức mộ tập thể.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với hành vi không thực thi đúng quy định về xử lý thi hài, tro cốt và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên xung quanh khi di tán thi hài, tro cốt trong trường hợp giải tỏa nghĩa trang mà chưa đủ thời hạn cải táng.

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với hành vi sử dụng công nghệ tiên tiến và phát triển để hỏa táng không bảo vệ yêu cầu xử lý những chất thải theo quy định của pháp lý.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực thi giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên riêng với hành vi quy định tại những khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này.

Điều 17. Vi phạm quy định về vệ sinh lao động, bệnh nghề nghiệp và tai nạn không mong muốn lao động

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực thi một trong những hành vi sau này:

a) Không tổng hợp kết quả đợt khám sức mạnh thể chất phát hiện bệnh nghề nghiệp hoặc khám định kỳ người mắc bệnh nghề nghiệp sau khoản thời hạn kết thúc mỗi đợt khám theo quy định của pháp lý;

b) Không lập hồ sơ bệnh nghề nghiệp riêng với những người lao động được chẩn đoán mắc bệnh nghề nghiệp;

c) Không văn bản báo cáo giải trình trường hợp người lao động mắc bệnh nghề nghiệp hoặc văn bản báo cáo giải trình tình hình khám bệnh nghề nghiệp định kỳ hằng năm đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp lý;

d) Không văn bản báo cáo giải trình trường hợp tai nạn không mong muốn lao động được khám và điều trị định kỳ hằng năm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp lý.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực thi một trong những hành vi sau này:

a) Không văn bản báo cáo giải trình thông tin của cty y tế thực thi huấn luyện sơ cứu, cấp cứu hoặc huấn luyện cấp giấy, ghi nhận trình độ về y tế lao động đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp lý;

b) Thực hiện huấn luyện sơ cứu, cấp cứu không đủ thời hạn và không đúng nội dung theo quy định của pháp lý.

3. Phạt tiền riêng với hành vi vi phạm quy định về hoạt động và sinh hoạt giải trí khám, điều trị bệnh nghề nghiệp theo một trong những mức sau này:

a) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với hành vi phục vụ kết quả khám, điều trị bệnh nghề nghiệp không đúng thực sự;

b) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với hành vi phục vụ kết quả khám, điều trị bệnh nghề nghiệp mà không thực thi khám, điều trị bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp lý.

4. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

Tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này.

Điều 18. Vi phạm quy định khác về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên y tế

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với hành vi không còn hoặc không bảo vệ vệ sinh theo quy định riêng với khu rửa tay, nhà tiêu hợp vệ sinh trong cơ quan, cơ sở y tế và cơ sở công cộng khác.

Điều 19. Vi phạm quy định về thông tin, giáo dục, truyền thông trong phòng, chống HIV/AIDS

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền riêng với hành vi không tổ chức triển khai tuyên truyền, giáo dục những giải pháp phòng, chống HIV/AIDS theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo một trong những mức sau này:

a) Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng riêng với cơ sở có sử dụng lao động dưới 50 người;

b) Phạt tiền từ một triệu đồng đến 2.000.000 đồng riêng với cơ sở có sử dụng lao động từ 50 người đến dưới 100 người;

c) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng riêng với cơ sở có sử dụng lao động từ 100 người đến dưới 200 người;

d) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với cơ sở có sử dụng lao động từ 200 người đến dưới 500 người;

đ) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với cơ sở có sử dụng lao động từ 500 người đến dưới 1.000 người;

e) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng riêng với cơ sở có sử dụng lao động từ là 1.000 người đến dưới 1.500 người;

g) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với cơ sở có sử dụng lao động từ là 1.500 người đến dưới 2.000 người;

h) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng riêng với cơ sở có sử dụng lao động từ 2.000 người đến dưới 2.500 người;

i) Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với cơ sở có sử dụng lao động từ 2.500 người trở lên.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Cung cấp, đưa thông tin không đúng chuẩn về tình hình dịch HIV/AIDS so với số liệu đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố khi thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS;

b) Thực hiện không đúng về thời gian, thời lượng ưu tiên phát sóng, thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS trên đài phát thanh, đài truyền hình và dung tích, vị trí đăng trên báo in, báo hình, báo điện tử theo quy định của pháp lý.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không thực thi việc ưu tiên về thời gian, thời lượng phát sóng, thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS trên đài phát thanh, đài truyền hình và dung tích, vị trí đăng trên báo in, báo hình, báo điện tử theo quy định của pháp lý;

b) Thu tiền riêng với việc thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS, trừ trường hợp có hợp đồng với chương trình vương quốc về phòng, chống HIV/AIDS hoặc do tổ chức triển khai, thành viên trong nước, ngoài nước tài trợ;

c) Tiết lộ cho những người dân khác biết việc một người nhiễm HIV lúc không được sự đồng ý của người đó, trừ trường hợp thực thi việc phản hồi thông tin trong hoạt động và sinh hoạt giải trí giám sát dịch tễ học HIV/AIDS và thông tin kết quả xét nghiệm HIV theo quy định của pháp lý.

4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với hành vi công khai minh bạch tên, địa chỉ, hình ảnh người nhiễm HIV lúc không được sự đồng ý của người đó, trừ trường hợp thực thi việc phản hồi thông tin trong hoạt động và sinh hoạt giải trí giám sát dịch tễ học HIV/AIDS và thông tin kết quả xét nghiệm HIV theo quy định của pháp lý.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc cải chính thông tin sai thực sự trên phương tiện đi lại thông tin đại chúng trên địa phận đã đưa tin trước đó liên tục trong 03 ngày theo quy định của pháp lý riêng với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

b) Buộc hoàn trả số tiền đã thu không đúng quy định của pháp lý riêng với hành vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều này. Trường hợp không hoàn trả được cho đối tượng người dùng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp lý;

c) Buộc xin lỗi trực tiếp người nhiễm HIV, thành viên mái ấm gia đình người nhiễm HIV và cải chính thông tin công khai minh bạch trên phương tiện đi lại thông tin đại chúng nơi người nhiễm HIV sinh sống liên tục trong 03 ngày theo quy định của pháp lý riêng với hành vi quy định tại điểm c khoản 3 và khoản 4 Điều này, trừ trường hợp người nhiễm HIV khước từ xin lỗi công khai minh bạch.

Điều 20. Vi phạm quy định về tư vấn và xét nghiệm HIV

1. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Cản trở quyền tiếp cận với dịch vụ tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS của người khác;

b) Không tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS trong quy trình chăm sóc, điều trị cho đối tượng người dùng là phụ nữ nhiễm HIV trong thời kỳ mang thai, cho con bú, người bị phơi nhiễm với HIV;

c) Thực hiện không đúng quy trình, nội dung tư vấn trước và sau khoản thời hạn xét nghiệm HIV;

d) Tư vấn trước và sau khoản thời hạn xét nghiệm HIV lúc không được tập huấn về tư vấn phòng, chống HIV/AIDS;

đ) Thực hiện việc tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS tại cơ sở tư vấn không đủ Đk theo quy định của pháp lý;

e) Không phản hồi hoặc phản hồi list người nhiễm HIV trong giám sát HIV/AIDS không theo như đúng quy định của pháp lý;

g) Không lưu giữ hoặc lưu giữ không đúng quy định của pháp lý riêng với kết quả xét nghiệm, bộ sưu tập máu, túi máu, chế phẩm máu, bệnh phẩm nhiễm HIV;

h) Không tiêu hủy hoặc tiêu hủy bộ sưu tập máu, túi máu, chế phẩm máu, bệnh phẩm nhiễm HIV không theo như đúng quy định của pháp lý;

i) Vi phạm quy định về chính sách văn bản báo cáo giải trình HIV/AIDS theo quy định của pháp lý.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không tư vấn trước và sau xét nghiệm HIV;

b) Thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính không đúng thời hạn theo quy định của pháp lý;

c) Thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính không đúng trình tự theo quy định của pháp lý;

d) Vận chuyển, giao nhận phiếu vấn đáp kết quả xét nghiệm HIV dương tính không theo như đúng quy định của pháp lý;

đ) Không văn bản báo cáo giải trình cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện những sinh phẩm, trang thiết bị phục vụ xét nghiệm HIV không bảo vệ chất lượng;

e) Thực hiện không đúng quy định của Bộ Y tế về vô khuẩn, sát khuẩn, xử lý chất thải khi thực thi phẫu thuật, tiêm thuốc, châm cứu để phòng, chống lây nhiễm HIV;

g) Không thông tin cho những bên tương quan và có giải pháp xử lý, khắc phục khi phát hiện việc xét nghiệm HIV không bảo vệ chất lượng;

h) Thu tiền xét nghiệm của người bị tóm gọn buộc xét nghiệm thuộc trường hợp có trưng cầu giám định tư pháp hoặc quyết định hành động của cơ quan khảo sát, viện kiểm sát nhân dân hoặc tòa án nhân dân hoặc của phụ nữ mang thai tự nguyện xét nghiệm HIV trong trường hợp ngân sách xét nghiệm đã có nguồn kinh phí góp vốn đầu tư chi trả.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Khẳng định trường hợp HIV dương tính lúc không được cơ quan có thẩm quyền công nhận đủ Đk xác lập những trường hợp HIV dương tính;

b) Xét nghiệm HIV không theo những hướng dẫn của Bộ Y tế;

c) Không bảo vệ một trong những Đk của cơ sở xét nghiệm HIV sau khoản thời hạn đã được cấp giấy ghi nhận đủ Đk xét nghiệm HIV;

d) Khẳng định kết quả xét nghiệm HIV dương tính trong mức chừng thời hạn bị đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí xác lập kết quả xét nghiệm HIV dương tính;

đ) Thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính cho đối tượng người dùng không đúng quy định của pháp lý, tiết lộ bí mật kết quả xét nghiệm HIV dương tính trong trường hợp pháp lý quy định phải giữ bí mật;

e) Thực hiện xét nghiệm HIV riêng với những người dưới 16 tuổi, người mất khả năng hành vi dân sự lúc không được sự đồng ý bằng văn bản của cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người đó, trừ trường hợp cấp cứu theo quy định của pháp lý về khám bệnh, chữa bệnh.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Bắt buộc xét nghiệm HIV riêng với đối tượng người dùng không thuộc đối tượng người dùng giám sát dịch tễ học HIV/AIDS và xét nghiệm HIV bắt buộc theo quy định của pháp lý;

b) Xét nghiệm HIV lúc không được cấp giấy ghi nhận đủ Đk xét nghiệm HIV;

c) Không xét nghiệm túi máu, chế phẩm của máu trước lúc sử dụng.

5. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

a) Tước quyền sử dụng giấy ghi nhận đủ Đk xét nghiệm HIV trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại điểm e khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng giấy ghi nhận đủ Đk xét nghiệm HIV trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng riêng với hành vi quy định tại những điểm c và d khoản 3 Điều này;

c) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng riêng với hành vi quy định tại điểm b khoản 4 Điều này.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc hoàn trả số tiền đã thu không đúng quy định của pháp lý riêng với hành vi quy định tại điểm h khoản 2 Điều này. Trường hợp không hoàn trả được cho đối tượng người dùng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp lý;

b) Buộc nộp lại số lợi phạm pháp riêng với hành vi quy định tại điểm b khoản 4 Điều này.

Điều 21. Vi phạm quy định về điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV, điều trị dự trữ, điều trị phơi nhiễm HIV

1. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Kê đơn thuốc kháng HIV cho những người dân nhiễm HIV, người bị phơi nhiễm với HIV, điều trị dự trữ nhiễm HIV khi chưa qua đào tạo và giảng dạy, tập huấn về điều trị HIV/AIDS theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;

b) Kê đơn thuốc kháng HIV không tuân thủ quy trình và phác đồ điều trị HIV/AIDS do Bộ trưởng Bộ Y tế phát hành.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Điều trị bằng thuốc kháng HIV tại cơ sở không đủ Đk theo quy định của pháp lý;

b) Thực hiện không đúng quy định của pháp lý về ưu tiên tiếp cận thuốc kháng HIV;

c) Không tổ chức triển khai quản trị và vận hành, chăm sóc, tư vấn cho những người dân nhiễm HIV tại cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp lý;

d) Không hướng dẫn về điều trị dự trữ lây nhiễm HIV riêng với những người bị phơi nhiễm với HIV;

đ) Không theo dõi, điều trị và những giải pháp nhằm mục đích giảm sự lây nhiễm HIV/AIDS từ mẹ sang con cho phụ nữ nhiễm HIV trong thời kỳ mang thai.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không theo dõi, điều trị riêng với phụ nữ nhiễm HIV trong thời kỳ mang thai thuộc diện quản trị và vận hành;

b) Không điều trị dự trữ lây nhiễm HIV riêng với những người bị phơi nhiễm với HIV;

c) Cản trở người nhiễm HIV tham gia việc chăm sóc cho những người dân nhiễm HIV khác hoặc cản trở họ tiếp cận với dịch vụ chăm sóc, điều trị;

d) Không bảo vệ chính sách chăm sóc y tế cho những người dân nhiễm HIV tại cơ sở bảo trợ xã hội;

đ) Thu tiền điều trị riêng với những người bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn không mong muốn rủi ro không mong muốn nghề nghiệp, người bị nhiễm HIV do rủi ro không mong muốn của kỹ thuật y tế, phụ nữ nhiễm HIV trong thời kỳ mang thai, trẻ con dưới 6 tuổi nhiễm HIV được Nhà nước cấp miễn phí thuốc kháng HIV;

e) Thu tiền thuốc điều trị HIV đã được cấp, phát miễn phí.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng riêng với hành vi từ chối điều trị bằng thuốc kháng HIV riêng với những người nhiễm HIV đủ tiêu chuẩn điều trị theo quy định của pháp lý.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc hoàn trả số tiền đã thu không đúng quy định của pháp lý riêng với hành vi quy định tại những điểm đ và e khoản 3 Điều này. Trường hợp không hoàn trả được cho đối tượng người dùng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp lý.

Điều 22. Vi phạm quy định về can thiệp giảm tác hại trong dự trữ lây nhiễm HIV

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng riêng với nhân viên cấp dưới tiếp cận hiệp hội vi phạm một trong những hành vi sau này:

a) Không mang theo thẻ nhân viên cấp dưới tiếp cận hiệp hội khi thực thi những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt can thiệp giảm tác hại trong dự trữ lây nhiễm HIV;

b) Sử dụng thẻ nhân viên cấp dưới tiếp cận hiệp hội đang không còn hạn sử dụng khi thực thi những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt can thiệp giảm tác hại trong dự trữ lây nhiễm HIV, trừ trường hợp đã được cơ quan cấp thẻ được cho phép sử dụng thẻ hết hạn trong thời hạn chờ cấp thẻ mới;

c) Sửa chữa, tẩy xóa hoặc cho những người dân khác mượn thẻ nhân viên cấp dưới tiếp cận hiệp hội.

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến một triệu đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không báo trước lúc triển khai tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt can thiệp giảm tác hại trong dự trữ lây nhiễm HIV cho Ủy ban nhân dân cấp xã và cơ quan công an cùng cấp nơi triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí của nhân viên cấp dưới tiếp cận hiệp hội;

b) Không trình làng và chuyển bản sao hồ sơ điều trị của người đang rất được điều trị bằng thuốc kháng HIV đến cơ sở điều trị mới phù phù thích hợp với yêu cầu thao tác, sinh hoạt của người đó;

c) Không tiếp nhận hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp lý của người đang điều trị bằng thuốc kháng HIV do cơ sở khác chuyển đến;

d) Chấm dứt điều trị riêng với những người nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, trừ trường hợp được chấm hết điều trị theo quy định của pháp lý.

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Sử dụng thẻ nhân viên cấp dưới tiếp cận hiệp hội không đúng mục tiêu, phạm vi hoạt động và sinh hoạt giải trí hoặc quy định của chương trình, dự án công trình bất Động sản về can thiệp giảm tác hại trong dự trữ lây nhiễm HIV;

b) Không phối phù thích hợp với cơ quan phòng, chống HIV/AIDS địa phương trong việc thực thi những giải pháp can thiệp giảm tác hại trong dự trữ lây nhiễm HIV;

c) Không thực thi đúng quy trình xét chọn đối tượng người dùng tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện.

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện không tuân thủ hướng dẫn trình độ theo quy định của pháp lý;

b) Không thực thi điều trị cho những người dân đang điều trị bằng thuốc kháng HIV do cơ sở khác chuyển đến;

c) Không phục vụ bao cao su đặc của cơ sở marketing thương mại dịch vụ lưu trú theo quy định của pháp lý.

5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không bảo vệ một trong những Đk sau khoản thời hạn cơ sở đã thực thi việc công bố đủ Đk điều trị nghiện những chất dạng thuốc phiện;

b) Không văn bản báo cáo giải trình list người được điều trị, tình hình điều trị và tuân thủ điều trị của người tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp lý;

c) Bán bao cao su đặc, bơm kim tiêm, thuốc, sinh phẩm mà pháp lý quy định được phục vụ miễn phí hoặc bán cao hơn thế nữa giá cả bao cao su đặc, bơm kim tiêm, thuốc, sinh phẩm đã được trợ giá;

d) Điều trị nghiện những chất dạng thuốc phiện riêng với những người không đủ tiêu chuẩn điều trị theo quy định của pháp lý;

đ) Ép buộc người nghiện chất dạng thuốc phiện tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện dưới mọi hình thức.

6. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện tại cơ sở chưa công bố đủ Đk điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện;

b) Không in dòng chữ “phục vụ miễn phí, không được bán” trên vỏ hộp hoặc nhãn phụ của bao cao su đặc, bơm kim tiêm thuộc chương trình, dự án công trình bất Động sản về can thiệp giảm tác hại trong dự trữ lây nhiễm HIV;

c) Sử dụng thuốc cho điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện không được lưu hành hợp pháp tại Việt Nam.

7. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

a) Tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại những điểm a, b khoản 4 và những điểm d, đ khoản 5 Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại điểm a khoản 5 và những điểm a, c khoản 6 Điều này;

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành đó đó là thẻ nhân viên cấp dưới tiếp cận hiệp hội riêng với hành vi vi phạm quy định tại những điểm b, c khoản 1 Điều này.

8. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc nộp lại số lợi phạm pháp đã có được do thực thi hành vi quy định tại điểm c khoản 5 và điểm a khoản 6 Điều này;

b) Buộc tiêu hủy thuốc do thực thi hành vi quy định tại điểm c khoản 6 Điều này.

Điều 23. Vi phạm quy định về chống tẩy chay, phân biệt đối xử riêng với những người nhiễm HIV

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến một triệu đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Yêu cầu xét nghiệm HIV hoặc yêu cầu xuất trình kết quả xét nghiệm HIV riêng với học viên, sinh viên, học viên hoặc người đến xin học;

b) Cản trở học viên, sinh viên, học viên tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí, dịch vụ của cơ sở giáo dục vì nguyên do nhiễm HIV hoặc thành viên trong mái ấm gia đình có người nhiễm HIV;

c) Cản trở tiếp nhận đối tượng người dùng bảo trợ xã hội vào cơ sở bảo trợ xã hội vì nguyên do nhiễm HIV;

d) Từ chối mai táng, hỏa táng người chết vì nguyên do tương quan đến HIV/AIDS.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Yêu cầu xét nghiệm HIV hoặc xuất trình kết quả xét nghiệm HIV riêng với những người lao động dự tuyển, từ chối tuyển dụng vì nguyên do người dự tuyển lao động nhiễm HIV, trừ trường hợp một số trong những nghề phải xét nghiệm HIV trước lúc tuyển dụng theo quy định của nhà nước;

b) Từ chối tiếp nhận học viên, sinh viên, học viên vì nguyên do người đó nhiễm HIV;

c) Từ chối tiếp nhận đối tượng người dùng bảo trợ xã hội vào cơ sở bảo trợ xã hội vì nguyên do nhiễm HIV;

d) Cha, mẹ bỏ rơi con chưa thành niên nhiễm HIV; người giám hộ bỏ rơi người được giám hộ nhiễm HIV;

đ) Tách biệt, hạn chế, không cho học viên, sinh viên, học viên tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt, dịch vụ của cơ sở vì nguyên do người đó nhiễm HIV;

e) Phân biệt đối xử trong chăm sóc, điều trị người nhiễm HIV;

g) Bố trí việc làm không phù phù thích hợp với sức mạnh thể chất và trình độ trình độ của người lao động nhiễm HIV.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng thao tác hoặc gây trở ngại vất vả trong quy trình thao tác của người lao động vì nguyên do người lao động nhiễm HTV;

b) Ép buộc người lao động còn đủ sức mạnh thể chất chuyển việc làm mà người ta đang đảm nhiệm vì nguyên do người lao động nhiễm HIV;

c) Từ chối nâng lương, đề bạt hoặc không bảo vệ những quyền, quyền lợi hợp pháp của người lao động vì nguyên do người lao động nhiễm HIV;

d) Kỷ luật, đuổi học học viên, sinh viên, học viên vì nguyên do người đó nhiễm HIV;

đ) Sử dụng hình ảnh, thông điệp truyền thông có tính chất tẩy chay, phân biệt đối xử với những người nhiễm HIV, thành viên mái ấm gia đình người nhiễm HIV.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tiếp nhận, thực thi việc mai táng, hỏa táng riêng với thi hài, tro cốt của người nhiễm HIV riêng với hành vi quy định tại điểm d khoản 1 Điều này;

b) Buộc tiếp nhận người nhiễm HIV riêng với hành vi quy định tại những điểm b, c khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều này;

c) Buộc xin lỗi trực tiếp người bị phân biệt đối xử riêng với hành vi quy định tại điểm e khoản 2 và điểm đ khoản 3 Điều này;

d) Buộc điều chuyển lại vị trí công tác thao tác riêng với hành vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều này;

đ) Buộc thực thi những quyền, quyền lợi hợp pháp của người lao động nhiễm HIV riêng với hành vi quy định tại điểm c khoản 3 Điều này;

e) Buộc hủy bỏ quyết định hành động kỷ luật, đuổi học học viên, sinh viên, học viên vì nguyên do người đó nhiễm HIV riêng với hành vi quy định tại điểm d khoản 3 Điều này;

g) Buộc vô hiệu yếu tố vi phạm riêng với hành vi quy định tại điểm đ khoản 3 Điều này. Trường hợp không vô hiệu được thì buộc tiêu hủy thành phầm truyền thông.

Điều 24. Vi phạm quy định khác về phòng, chống HIV/AIDS

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với hành vi cản trở người lao động tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt phòng, chống HIV/AIDS.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Đe dọa truyền HIV cho những người dân khác;

b) Lợi dụng hoạt động và sinh hoạt giải trí phòng, chống HIV/AIDS để trục lợi.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp lại số lợi phạm pháp đã có được do thực thi hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

Điều 25. Vi phạm quy định về khu vực cấm hút thuốc lá

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng riêng với hành vi hút thuốc lá tại khu vực có quy định cấm. Trường hợp hút thuốc lá trên tàu bay thực thi theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong nghành nghề hàng không gia dụng.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không có chữ hoặc hình tượng “cấm hút thuốc lá” tại khu vực cấm hút thuốc lá theo quy định của pháp lý;

b) Không tổ chức triển khai thực thi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực thi đúng quy định về cấm hút thuốc lá tại khu vực thuộc quyền quản trị và vận hành, điều hành quản lý.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này tại nơi dành riêng cho những người dân hút thuốc lá:

a) Không có phòng và khối mạng lưới hệ thống thông khí tách biệt với khu vực không hút thuốc lá;

b) Không có dụng cụ chứa mẩu, tàn thuốc lá;

c) Không có biển báo tại vị trí thích hợp, dễ quan sát;

d) Không có thiết bị phòng cháy, chữa cháy.

Điều 26. Vi phạm quy định về bán, phục vụ thuốc lá

1. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng riêng với hành vi không còn biển thông tin không bán thuốc lá cho những người dân chưa đủ 18 tuổi tại điểm bán của đại lý bán sỉ, đại lý marketing thương mại nhỏ lẻ thuốc lá.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Trưng bày quá một bao hoặc một tút hoặc một hộp của một thương hiệu thuốc lá tại đại lý marketing thương mại nhỏ lẻ, điểm marketing thương mại nhỏ lẻ thuốc lá;

b) Bán, phục vụ thuốc lá cho những người dân chưa đủ 18 tuổi;

c) Bán, phục vụ thuốc lá không ghi nhãn, không in chú ý sức mạnh thể chất trên vỏ hộp thuốc lá theo quy định của pháp lý. Trường hợp bán thuốc lá không ghi nhãn, không in chú ý sức mạnh thể chất trên vỏ hộp thuốc lá là thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả thì thực thi xử phạt theo quy định của pháp lý về hoạt động và sinh hoạt giải trí thương mại, sản xuất, marketing thương mại hàng nhái, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

3. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại có tương quan đến hành vi vi phạm trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với những hành vi quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc tịch thu và vô hiệu yếu tố vi phạm riêng với thuốc lá không ghi nhãn, không in chú ý sức mạnh thể chất trên vỏ hộp thuốc lá riêng với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này. Trường hợp không vô hiệu được yếu tố vi phạm thì buộc tiêu hủy.

Điều 27. Vi phạm quy định về ghi nhãn, in chú ý sức mạnh thể chất trên vỏ hộp thuốc lá

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) In chú ý sức mạnh thể chất không đúng mẫu, vị trí, diện tích s quy hoạnh và sắc tố theo quy định của pháp lý;

b) Không thay đổi định kỳ hai năm một lần chú ý sức mạnh thể chất trên vỏ hộp thuốc lá theo quy định của pháp lý;

c) Không ghi rõ số lượng điếu riêng với bao thuốc lá dạng điếu hoặc trọng lượng riêng với nhiều chủng loại thuốc lá khác;

d) Sử dụng từ, cụm từ làm người đọc, người tiêu dùng hiểu thuốc lá là ít có hại hoặc hiểu sai về tác hại của thuốc lá và khói thuốc lá riêng với sức mạnh thể chất con người.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không in chú ý sức mạnh thể chất trên vỏ hộp thuốc lá theo quy định của pháp lý riêng với thuốc lá sản xuất, nhập khẩu để tiêu thụ tại Việt Nam;

b) Ký hợp đồng, sản xuất thuốc lá mang thương hiệu quốc tế để tiêu thụ trong nước lúc không được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại có tương quan đến hành vi vi phạm trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng riêng với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tịch thu thành phầm và khắc phục, vô hiệu yếu tố vi phạm riêng với hành vi quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều này. Trường hợp không khắc phục được yếu tố vi phạm thì buộc tiêu hủy;

b) Buộc nộp lại số lợi phạm pháp đã có được do thực thi hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này (nếu có).

Điều 28. Vi phạm quy định về cai nghiện thuốc lá

Phạt tiền từ một triệu đồng đến 2.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

1. Không có nơi dành riêng cho hoạt động và sinh hoạt giải trí tư vấn cai nghiện thuốc lá trực tiếp theo quy định của pháp lý.

2. Không có tài năng liệu truyền thông về cai nghiện thuốc lá, tư vấn cai nghiện thuốc lá.

3. Không có điện thoại cảm ứng, internet hoặc phương tiện đi lại thông tin khác bảo vệ cho hoạt động và sinh hoạt giải trí tư vấn cai nghiện thuốc lá gián tiếp.

4. Không thông tin bằng văn bản đến Sở Y tế nơi cơ sở hoạt động và sinh hoạt giải trí trước lúc thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí cai nghiện, tư vấn cai nghiện thuốc lá.

Điều 29. Vi phạm quy định khác về phòng, chống tác hại của thuốc lá

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng riêng với những người từ đủ 16 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi có hành vi sử dụng thuốc lá.

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến một triệu đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá;

b) Sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua thuốc lá.

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí truyền thông, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ con;

b) Cung cấp thông tin không còn cơ sở khoa học, không đúng chuẩn về thuốc lá và tác hại của thuốc lá;

c) Không đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động và sinh hoạt giải trí hằng năm, không đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi thao tác vào quy định nội bộ;

d) Không hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong những tác phẩm sân khấu, điện ảnh theo quy định của pháp lý.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Sử dụng tên, thương hiệu và hình tượng của thành phầm thuốc lá với thành phầm, dịch vụ khác;

b) Tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức;

c) Để cho tổ chức triển khai, thành viên tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng tại cơ sở thuộc quyền quản trị và vận hành, điều hành quản lý;

d) Chậm nộp khoản góp phần bắt buộc theo quy định của pháp lý;

đ) Khai sai dẫn đến nộp thiếu khoản góp phần bắt buộc theo quy định của pháp lý;

e) Sử dụng kinh phí góp vốn đầu tư tương hỗ của Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá không đúng quy định của pháp lý;

g) Doanh nghiệp, những phương tiện đi lại thông tin đại chúng đưa tin, thông tin về việc tài trợ của tổ chức triển khai, thành viên marketing thương mại thuốc lá.

5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Thực hiện hoạt động và sinh hoạt giải trí tài trợ dưới bất kỳ hình thức nào, trừ trường hợp được phép theo quy định của pháp lý;

b) Trốn, gian lận khoản góp phần bắt buộc theo quy định của pháp lý.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tịch thu thành phầm để khắc phục, vô hiệu yếu tố vi phạm riêng với hành vi quy định tại những điểm a, b, d khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều này. Trường hợp không khắc phục được yếu tố vi phạm thì buộc tiêu hủy;

b) Buộc hoàn trả số tiền lãi từ khoản chênh lệch do nộp chậm khoản góp phần bắt buộc riêng với hành vi quy định tại điểm d khoản 4 Điều này;

c) Buộc hoàn trả số tiền do sử dụng sai quy định riêng với hành vi quy định tại điểm e khoản 4 Điều này;

d) Buộc hoàn trả số tiền phải nộp và số tiền lãi (nếu có) do kê khai sai, trốn, gian lận khoản góp phần bắt buộc riêng với hành vi quy định tại điểm đ khoản 4 và điểm b khoản 5 Điều này.

Điều 30. Vi phạm những quy định về uống rượu, bia và khu vực không uống rượu, bia

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng riêng với những người từ đủ 16 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi uống rượu, bia.

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến một triệu đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Uống rượu, bia tại khu vực không uống rượu, bia theo quy định của pháp lý;

b) Xúi giục, kích động, lôi kéo người khác uống rượu bia.

3. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Uống rượu, bia ngay trước, trong giờ thao tác, học tập và nghỉ giữa giờ thao tác, học tập;

b) Ép buộc người khác uống rượu bia.

Điều 31. Vi phạm những quy định về bán, phục vụ rượu, bia

1. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Bán, phục vụ rượu, bia cho những người dân chưa đủ 18 tuổi;

b) Không niêm yết thông tin không bán rượu, bia cho những người dân chưa đủ 18 tuổi tại vị trí dễ nhìn của cơ sở bán rượu, bia.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Bán rượu, bia tại khu vực không bán rượu, bia theo quy định của pháp lý;

b) Mở mới điểm bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ trong nửa đường kính 100 m tính từ khuôn viên của cơ sở y tế, nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mần nin thiếu nhi, cơ sở giáo dục phổ thông.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với hành vi bán rượu, bia theo như hình thức thương mại điện tử không phục vụ một trong những Đk theo quy định của pháp lý.

4. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

Tước quyền sử dụng giấy phép marketing thương mại rượu, bia có thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Điều 32. Vi phạm những quy định về khuyến mại rượu, bia

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

1. Khuyến mại rượu, bia cho những người dân chưa đủ 18 tuổi.

2. Khuyến mại trong hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại rượu, bia có độ cồn từ 15 độ trở lên.

3. Sử dụng rượu, bia có độ cồn từ 15 độ trở lên để khuyến mại dưới mọi hình thức.

4. Khuyến mại rượu, bia có độ cồn dưới 15 độ không tuân thủ những quy định của pháp lý về khuyến mại.

Điều 33. Vi phạm những quy định về quảng cáo rượu, bia

1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với hành vi sử dụng người chưa đủ 18 tuổi trực tiếp tham gia vào việc quảng cáo rượu, bia.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi quảng cáo rượu có độ cồn dưới 15 độ và quảng cáo bia sau này:

a) Có thông tin, hình ảnh nhằm mục đích khuyến khích uống rượu, bia; thông tin có nội dung, hình ảnh thể hiện rượu, bia có tác dụng tạo sự trưởng thành, thành đạt, thân thiện, mê hoặc về giới tính; hướng tới trẻ con, học viên, sinh viên, thanh niên, phụ nữ mang thai;

b) Sử dụng vật dụng, hình ảnh, hình tượng, âm nhạc, nhân vật trong phim, thương hiệu thành phầm dành riêng cho trẻ con, học viên, sinh viên; sử dụng hình ảnh của người chưa đủ 18 tuổi trong quảng cáo rượu, bia;

c) Quảng cáo trong những sự kiện, trên những phương tiện đi lại quảng cáo, thành phầm dành riêng cho những người dân chưa đủ 18 tuổi, học viên, sinh viên, thanh niên, phụ nữ mang thai;

d) Quảng cáo trên phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ;

đ) Quảng cáo trên báo nói, báo hình ngay trước, trong và ngay sau chương trình dành riêng cho trẻ con; trong thời hạn từ 18 giờ đến 21 giờ hằng ngày, trừ trường hợp được phép theo quy định của pháp lý;

e) Quảng cáo trên phương tiện đi lại quảng cáo ngoài trời vi phạm quy định về kích thước, khoảng chừng cách đặt phương tiện đi lại quảng cáo tính từ khuôn viên của cơ sở giáo dục, cơ sở, khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, vui chơi dành riêng cho những người dân chưa đủ 18 tuổi theo quy định của pháp lý;

g) Quảng cáo không còn chú ý để phòng, chống tác hại của rượu, bia theo quy định của pháp lý;

h) Quảng cáo trên báo điện tử, trang thông tin điện tử, phương tiện đi lại điện tử, thiết bị đầu cuối và thiết bị viễn thông khác mà không còn khối mạng lưới hệ thống công nghệ tiên tiến và phát triển chặn lọc, ứng dụng trấn áp tuổi của khách truy vấn để ngăn ngừa người chưa đủ 18 tuổi tiếp cận, truy vấn, tìm kiếm thông tin về rượu, bia.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi quảng cáo rượu có độ cồn từ 5,5 độ đến dưới 15 độ và bia có độ cồn từ 5,5 độ trở lên sau này:

a) Quảng cáo trong những chương trình, hoạt động và sinh hoạt giải trí văn hóa truyền thống, sân khấu, điện ảnh, thể thao;

b) Quảng cáo trên những phương tiện đi lại quảng cáo ngoài trời, trừ biển hiệu của cơ sở marketing thương mại rượu, bia.

4. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí quảng cáo rượu, bia có thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại điểm h khoản 2 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc tịch thu, gỡ quảng cáo để vô hiệu yếu tố vi phạm riêng với hành vi quy định tại những khoản 1, 2 và 3 Điều này.

Điều 34. Vi phạm những quy định về trách nhiệm của người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai trong phòng, chống tác hại của rượu, bia

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không tổ chức triển khai thực thi những giải pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia trong cơ quan, tổ chức triển khai;

b) Không tổ chức triển khai thực thi quy định không uống rượu, bia trong thời hạn thao tác, tại nơi thao tác của cơ quan, tổ chức triển khai;

c) Không nhắc nhở, yêu cầu chấm hết hành vi uống, bán rượu, bia trong khu vực không uống, bán rượu, bia thuộc quyền quản trị và vận hành, điều hành quản lý;

d) Không tổ chức triển khai thực thi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc mọi người thực thi đúng quy định về không được uống, không được bán rượu, bia tại khu vực thuộc, quyền quản trị và vận hành, điều hành quản lý.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với hành vi của người đứng góp vốn đầu tư mạnh sở marketing thương mại vận tải lối đi bộ, chủ phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ vận tải lối đi bộ không thực thi giải pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn ngừa người điều khiến phương tiện đi lại vận tải lối đi bộ uống rượu, bia ngay trước và trong lúc tham gia giao thông vận tải lối đi bộ.

Điều 35. Vi phạm những quy định về trách nhiệm của cơ sở marketing thương mại rượu, bia

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Cung cấp thông tin không khá đầy đủ, không đúng chuẩn về hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại của cơ sở theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

b) Không nhắc nhở hoặc không còn biển chú ý riêng với những người tiêu dùng về việc không điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ sau khoản thời hạn uống rượu, bia.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Sử dụng lao động là người chưa đủ 18 tuổi trực tiếp tham gia vào việc mua, bán rượu, bia;

b) tin tức về thành phầm rượu, bia không bảo vệ đúng chuẩn, không còn cơ sở khoa học.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc vô hiệu yếu tố vi phạm trên thành phầm (nếu có) và cải chính thông tin sai thực sự riêng với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

Điều 36. Vi phạm những quy định về thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến một triệu đồng riêng với hành vi không giáo dục, không giám sát, không nhắc nhở thành viên mái ấm gia đình chưa đủ 18 tuổi không uống rượu, bia.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với hành vi thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia không bảo vệ đúng chuẩn, không khách quan và không khoa học.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng riêng với hành vi phục vụ thông tin không đúng chuẩn, sai thực sự về tác động của rượu, bia riêng với sức mạnh thể chất.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc cải chính, vô hiệu thông tin sai thực sự riêng với hành vi quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Điều 37. Vi phạm những quy định về tài trợ rượu, bia

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với hành vi tài trợ bằng thành phầm rượu, bia.

Mục 2. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Điều 38. Vi phạm quy định về hành nghề và sử dụng chứng từ hành nghề của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không đeo biển tên;

b) Không sử dụng trang bị phòng hộ theo quy định của pháp lý.

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến một triệu đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không ký hợp đồng thực hành thực tiễn riêng với những người thực hành thực tiễn tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc ký hợp đồng thực hành thực tiễn không đúng mẫu theo quy định của pháp lý;

b) Không phát hành quyết định hành động phân công người hướng dẫn thực hành thực tiễn hoặc phát hành quyết định hành động phân công người hướng dẫn thực hành thực tiễn không đúng mẫu theo quy định của pháp lý;

c) Phân công một người hướng dẫn thực hành thực tiễn hướng dẫn vượt quá 05 người thực hành thực tiễn trong cùng thuở nào điểm.

3. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Từ chối khám bệnh, chữa bệnh khi vượt quá kĩ năng trình độ hoặc trái với phạm vi hoạt động và sinh hoạt giải trí trình độ của người hành nghề nhưng không văn bản báo cáo giải trình với những người dân có thẩm quyền hoặc không trình làng người bệnh đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác để xử lý và xử lý;

b) Yêu cầu người bệnh thanh toán riêng với ngân sách khám bệnh, chữa bệnh không được niêm yết công khai minh bạch theo quy định của pháp lý;

c) Làm lộ tình trạng bệnh, thông tin mà người bệnh đã phục vụ và hồ sơ bệnh án, trừ trường hợp người bệnh đồng ý hoặc để san sẻ thông tin, kinh nghiệm tay nghề nhằm mục đích nâng cao chất lượng chẩn đoán, chăm sóc, điều trị người bệnh Một trong những người dân hành nghề trong nhóm trực tiếp điều trị cho những người dân bệnh hoặc trong trường hợp khác được pháp lý quy định;

d) Cấp giấy xác nhận quy trình thực hành thực tiễn không đúng mẫu theo quy định của pháp lý.

4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Người hành nghề Đk hành nghề cùng thuở nào gian tại những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh rất khác nhau; tổng thời hạn làm ngoài giờ vượt quá quy định của Bộ luật Lao động; người hành nghề thực thi hành nghề không đúng thời hạn đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

b) Không cấp giấy xác nhận quy trình thực hành thực tiễn cho những người dân thực hành thực tiễn sau khoản thời hạn đã hoàn thành xong quy trình thực hành thực tiễn theo quy định của pháp lý;

c) Cấp giấy xác nhận quy trình thực hành thực tiễn không đúng nội dung; không đúng thực sự; không phù phù thích hợp với văn bằng trình độ của người Đk hành nghề;

d) Phân công người hướng dẫn thực hành thực tiễn không phục vụ đủ những Đk theo quy định của pháp lý.

5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Ngăn cản người bệnh thuộc diện chữa bệnh bắt buộc vào cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

b) Chỉ định sử dụng những dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh hoặc gợi ý chuyển người bệnh tới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác vì vụ lợi;

c) Lạm dụng nghề nghiệp để xâm phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể người bệnh;

d) Người quốc tế trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh bằng tiếng Việt nhưng không được cơ sở đào tạo và giảng dạy chuyên ngành y do Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ định kiểm tra và công nhận thành thạo tiếng Việt hoặc bằng ngôn từ khác không phải tiếng Việt mà không được Đk sử dụng;

đ) Chỉ định điều trị, kê đơn thuốc bằng ngôn từ khác không phải là tiếng Việt mà ngôn từ đó không được Đk sử dụng hoặc người phiên dịch không được công nhận đủ trình độ phiên dịch sang tiếng Việt;

e) Tẩy xóa, sửa chữa thay thế hồ sơ bệnh án nhằm mục đích làm sai lệch thông tin về khám bệnh, chữa bệnh;

g) Sử dụng hình thức mê tín dị đoan trong khám bệnh, chữa bệnh;

h) Người hành nghề phụ trách trình độ kỹ thuật từ hai cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trở lên;

i) Làm người phụ trách từ hai khoa lâm sàng trở lên trong cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc trong cùng thuở nào gian hành nghề đồng thời làm người phụ trách khoa của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác;

k) Người hành nghề phụ trách trình độ kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh kiêm nhiệm phụ trách một khoa trong cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không phù phù thích hợp với phạm vi hoạt động và sinh hoạt giải trí trình độ trong chứng từ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp;

l) Người hành nghề phụ trách trình độ kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không xuất hiện tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn cơ sở Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí mà không ủy quyền cho những người dân khác theo quy định của pháp lý.

6. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Bán thuốc cho những người dân bệnh dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được bán thuốc y học truyền thống cuội nguồn theo quy định của pháp lý;

b) Đưa, nhận, môi giới hối lộ trong khám bệnh, chữa bệnh.

7. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Khám bệnh, chữa bệnh lúc không được cấp giấy hành nghề khám bệnh, chữa bệnh;

b) Khám bệnh, chữa bệnh khi đang trong thời hạn bị tịch thu chứng từ hành nghề hoặc bị đình chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh;

c) Khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi hoạt động và sinh hoạt giải trí trình độ được ghi trong chứng từ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp cấp cứu và trường hợp thực thi thêm những kỹ thuật trình độ đã được được cho phép theo quy định của pháp lý;

d) Thuê, mượn chứng từ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh để hành nghề;

đ) Cho người khác thuê, mượn chứng từ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh;

e) Không kịp thời sơ cứu, cấp cứu, điều trị cho những người dân bệnh;

g) Từ chối khám bệnh, chữa bệnh cho những người dân bệnh, trừ trường hợp được quyền từ chối khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp lý.

8. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

a) Tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại những điểm b, c, d, đ, e, g, h, i, k và l khoản 5 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng riêng với hành vi quy định tại khoản 6 Điều này;

c) Tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn từ 06 tháng đến 09 tháng riêng với hành vi quy định tại những điểm e và g khoản 7 Điều này;

d) Tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn từ 22 tháng đến 24 tháng riêng với hành vi quy định tại những điểm b, c, d và đ khoản 7 Điều này;

đ) Người quốc tế tái phạm hành vi quy định tại khoản 7 Điều này bị vận dụng hình thức xử phạt trục xuất.

9. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc xin lỗi trực tiếp người bệnh riêng với hành vi quy định tại Điểm c Khoản 5 Điều này;

b) Buộc nộp lại số lợi phạm pháp đã có được do thực thi hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 6 và những điểm a, b, c, d, đ khoản 7 Điều này (nếu có);

c) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu chứng từ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh riêng với hành vi quy định tại những điểm d và đ Khoản 7 Điều này.

Điều 39. Vi phạm quy định về Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí và sử dụng giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí khám bệnh, chữa bệnh

1. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Hoạt động không còn biển hiệu hoặc có biển hiệu không còn đủ những thông tin cơ bản theo quy định của pháp lý;

b) Không niêm yết hoặc niêm yết không khá đầy đủ giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh;

c) Ghi tên những khoa, phòng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không đúng với hồ sơ giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan có thẩm quyền cấp.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không văn bản báo cáo giải trình cơ quan cấp giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp thay đổi người phụ trách trình độ kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

b) Không văn bản báo cáo giải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thay đổi người hành nghề theo quy định của pháp lý;

c) Thu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cao hơn thế nữa giá đã niêm yết;

d) Thu cao hơn thế nữa ngân sách khám bệnh, chữa bệnh đã được bảo hiểm y tế thanh toán, trừ trường hợp khoản thu chênh lệch do sử dụng dịch vụ theo yêu cầu, do vượt quá phạm vi thanh toán của bảo hiểm y tế;

đ) Không bảo vệ một trong những Đk sau khoản thời hạn đã được cấp giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí khám bệnh, chữa bệnh riêng với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc sau khoản thời hạn đã thông tin với cơ quan nhà nước có thẩm quyền riêng với những cơ sở dịch vụ y tế khác, trừ hình thức tổ chức triển khai là phòng khám đa khoa và bệnh viện.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Cố ý tổ chức triển khai chữa bệnh bắt buộc riêng với những người không thuộc diện chữa bệnh bắt buộc;

b) Không bảo vệ một trong những Đk sau khoản thời hạn đã được cấp giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí khám bệnh, chữa bệnh riêng với hình thức tổ chức triển khai là phòng khám đa khoa.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Sử dụng người hành nghề không còn chứng từ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh hoặc đang trong thời hạn bị tịch thu chứng từ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, đình chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh;

b) Không chấp hành quyết định hành động lôi kéo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp xẩy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh nguy hiểm;

c) Không bảo vệ một trong những Đk sau khoản thời hạn đã được cấp giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí khám bệnh, chữa bệnh riêng với hình thức tổ chức triển khai là bệnh viện có quy mô dưới 100 giường bệnh.

5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Thuê, mượn giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí khám bệnh, chữa bệnh;

b) Cho thuê, cho mượn giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí khám bệnh, chữa bệnh;

c) Không bảo vệ một trong những Đk sau khoản thời hạn đã được cấp giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí khám bệnh, chữa bệnh riêng với hình thức tổ chức triển khai là bệnh viện có quy mô từ 100 giường bệnh đến 500 giường bệnh.

6. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không còn giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí khám bệnh, chữa bệnh hoặc đang trong thời hạn bị đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí hoặc tại khu vực không được ghi trong giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí khám bệnh, chữa bệnh;

b) Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi trình độ được ghi trong giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp cấp cứu;

c) Áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh mà không được phép của Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế;

d) Không bảo vệ một trong những Đk sau khoản thời hạn đã được cấp giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí khám bệnh, chữa bệnh riêng với hình thức tổ chức triển khai là bệnh viện có quy mô trên 500 giường bệnh;

đ) Cung cấp dịch vụ thẩm mỹ và làm đẹp tại cơ sở dịch vụ thẩm mỹ và làm đẹp khi chưa tồn tại văn bản thông tin phục vụ đủ Đk phục vụ dịch vụ thẩm mỹ và làm đẹp gửi về cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp lý;

e) Điều trị nội trú tại những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không được phép điều trị nội trú, trừ trường hợp được lưu người bệnh ngoại trú để theo dõi theo quy định của pháp lý.

7. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

a) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn từ 02 tháng đến 04 tháng riêng với hành vi quy định tại điểm đ khoản 2, điểm b khoản 3, những điểm a, c khoản 4, điểm c khoản 5 và những điểm b, c, d, e khoản 6 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn từ 12 tháng đến 24 tháng riêng với hành vi quy định tại những điểm a, b khoản 5 Điều này;

c) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở trong thời hạn từ 12 tháng đến 24 tháng riêng với hành vi quy định tại những điểm a và đ khoản 6 Điều này;

d) Tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại điểm a khoản 3 và điểm c khoản 6 Điều này;

đ) Tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của người chịu trách trình độ của cơ sở trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại điểm a khoản 4 và những điểm b, e khoản 6 Điều này.

8. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc hoàn trả số tiền đã thu không đúng quy định của pháp lý riêng với hành vi quy định tại những điểm c và d khoản 2 Điều này. Trường hợp không hoàn trả được cho đối tượng người dùng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp lý;

b) Buộc nộp lại số lợi phạm pháp đã có được do thực thi hành vi vi phạm quy định tại những điểm a và b khoản 5 Điều này (nếu có);

c) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí khám bệnh, chữa bệnh riêng với hành vi quy định tại những điểm a và b khoản 5 Điều này.

Điều 40. Vi phạm quy định về trình độ kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh

1. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không lập hoặc lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi rõ, khá đầy đủ những mục có trong hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định của pháp lý;

b) Không ghi sổ y bạ hoặc sổ y bạ cấp cho những người dân bệnh điều trị ngoại trú không ghi rõ, khá đầy đủ thông tin thành viên của người bệnh, chẩn đoán, chỉ định điều trị, kê đơn thuốc theo quy định và thời hạn khám lại;

c) Không tàng trữ hồ sơ, bệnh án theo quy định của pháp lý;

từ khóa quan tâm: Lời bài hát Muôn Kiếp Vấn Vương – K-ICM x Ryo

d) Không thực thi chính sách văn bản báo cáo giải trình về những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp lý.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không xử lý và xử lý riêng với những người bệnh không còn người nhận theo quy định của pháp lý;

b) Không xử lý và xử lý riêng với những người bệnh tử vong theo quy định của pháp lý;

c) Không trực, không tổ chức triển khai trực khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp lý;

d) Không tổ chức triển khai dinh dưỡng điều trị, không riêng gì có định chính sách dinh dưỡng cho những người dân bệnh hoặc không thực thi tư vấn dinh dưỡng cho những người dân bệnh theo quy định của pháp lý.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không hội chẩn khi bệnh vượt quá kĩ năng trình độ của người hành nghề hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

b) Không hội chẩn khi đã điều động trị nhưng bệnh không còn tiến triển tốt hoặc có diễn biến xấu đi.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng riêng với hành vi không chuyển người bệnh cấp cứu đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thích hợp khi tình trạng người bệnh vượt quá kĩ năng trình độ của cơ sở.

5. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, can thiệp ngoại khoa khác từ loại III trở lên mà không được sự đồng ý bằng văn bản của người bệnh hoặc người đại diện thay mặt thay mặt của người bệnh, trừ trường hợp nếu không thực thi phẫu thuật hoặc can thiệp ngoại khoa sẽ rình rập đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người của người bệnh mà không thể hỏi ý kiến của người bệnh hoặc người đại diện thay mặt thay mặt của người bệnh;

b) Không bảo vệ khá đầy đủ những phương tiện đi lại vận chuyển cấp cứu phù phù thích hợp với hình thức tổ chức triển khai khám bệnh, chữa bệnh; thiết bị, dụng cụ y tế và thuốc thiết yếu để kịp thời cấp cứu người bệnh.

6. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sử dụng thuốc, những chất, thiết bị để can thiệp vào khung hình người (phẫu thuật, thủ thuật, những can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt hoặc những can thiệp xâm lấn khác) làm thay đổi sắc tố da, hình dạng, khối lượng, khiếm khuyết của những bộ phận trên khung hình (da, mũi, mắt, môi, khuôn mặt, ngực, bụng, mông và những bộ phận khác trên khung hình người), xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tế dạng tiêm tại những cơ sở không phải là bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ và làm đẹp hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ và làm đẹp hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác có phạm vi hoạt động và sinh hoạt giải trí trình độ về chuyên khoa thẩm mỹ và làm đẹp.

7. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng riêng với hành vi vi phạm quy định của pháp lý về trình độ kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh gây ra tai biến cho những người dân bệnh.

8. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

a) Tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại những điểm a, b khoản 1, điểm c khoản 2, những khoản 3 và 4 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng riêng với hành vi quy định tại khoản 5 và khoản 7 Điều này;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với cơ sở tái phạm một trong những hành vi hoặc vi phạm đồng thời từ 03 hành vi trở lên trong những hành vi quy định tại những khoản 1, 2, 3, 4 và điểm a khoản 5 Điều này;

d) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí một phần của cơ sở (riêng với những khoa, phòng, TT, cty, bộ phận vi phạm) hoặc tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở (riêng với vi phạm tác động đến toàn bộ hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở) trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng riêng với hành vi quy định tại điểm b khoản 5 và khoản 7 Điều này;

đ) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng riêng với hành vi quy định tại khoản 6 Điều này.

9. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc chi trả toàn bộ ngân sách khám bệnh, chữa bệnh riêng với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 và khoản 7 Điều này.

Điều 41. Vi phạm quy định về sử dụng thuốc trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có điều trị nội trú và trong thời hạn lưu người bệnh ngoại trú để theo dõi

1. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 2.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không ghi khá đầy đủ, rõ ràng vào đơn thuốc hoặc bệnh án những thông tin về tên thuốc, số lượng, hàm lượng, liều dùng, đường dùng và thời hạn dùng thuốc khi kê đơn thuốc theo quy định của pháp lý;

b) Không kiểm tra đơn thuốc, phiếu lĩnh thuốc, hàm lượng, liều dùng, cách dùng, tên thuốc và chất lượng thuốc khi cấp phép thuốc cho những người dân bệnh;

c) Không so sánh đơn thuốc với những thông tin về nồng độ, hàm lượng, số lượng khi nhận thuốc và hạn dùng ghi trên phiếu lĩnh thuốc, nhãn thuốc khi cấp phép thuốc cho những người dân bệnh;

d) Không so sánh họ tên người bệnh, tên thuốc, dạng thuốc, hàm lượng, liều dùng, cách dùng, thời hạn dùng trước lúc cho những người dân bệnh sử dụng thuốc;

đ) Không ghi chép khá đầy đủ thời hạn cấp phép thuốc cho những người dân bệnh;

e) Không theo dõi và ghi diễn biến lâm sàng của người bệnh sau khoản thời hạn sử dụng thuốc vào hồ sơ bệnh án; không phát hiện kịp thời những tai biến và báo cho những người dân hành nghề trực tiếp điều trị khi cấp phép thuốc cho những người dân bệnh.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với hành vi không theo dõi tác dụng và không xử lý kịp thời tai biến do dùng thuốc ở người bệnh do mình trực tiếp điều trị và chỉ định dùng thuốc.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Kê đơn thuốc biệt dược đắt tiền không thiết yếu nhằm mục đích mục tiêu vụ lợi;

b) Kê đơn thuốc không phù phù thích hợp với chẩn đoán bệnh và mức độ bệnh;

c) Kê vào đơn thuốc những thành phầm không được kê đơn theo quy định của pháp lý;

d) Kê đơn thuốc không phù phù thích hợp với hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hoặc hướng dẫn điều trị và chăm sóc HIV/AIDS do Bộ Y tế phát hành hoặc công nhận; hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của cơ sở khám, chữa bệnh, tờ hướng dẫn sử dụng thuốc đi kèm theo với thuốc đã được phép lưu hành, dược thư vương quốc của Việt Nam.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với hành vi sử dụng thuốc hết hạn sử dụng hoặc thuốc không bảo vệ chất lượng hoặc thuốc không được cấp giấy phép nhập khẩu hoặc thuốc không được cấp giấy ghi nhận Đk lưu hành, trừ trường hợp không phải cấp giấy ghi nhận Đk lưu hành theo quy định của pháp lý.

5. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

Tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại điểm e khoản 1 và những khoản 2, 3 và 4 Điều này.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc chi trả toàn bộ ngân sách khám bệnh, chữa bệnh riêng với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 42. Vi phạm quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với hành vi không văn bản báo cáo giải trình tình hình thực thi kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ về Bộ Y tế theo quy định của pháp lý.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với hành vi không thực thi việc khám, xét nghiệm để xác lập người cho tinh trùng, cho noãn không biến thành bệnh di truyền tác động đến thế hệ sau; không biến thành mắc bệnh tinh thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của tớ; không biến thành nhiễm HIV.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Cung cấp tên tuổi, địa chỉ hoặc hình ảnh của người cho tinh trùng, người nhận tinh trùng, nhận phôi;

b) Sử dụng tinh trùng, noãn của một người cho để dùng cho từ hai người trở lên, trừ trường hợp không sinh con thành công xuất sắc;

c) Không hủy hoặc hiến tặng cho cơ sở làm nghiên cứu và phân tích khoa học riêng với tinh trùng, noãn chưa sử dụng hết trong trường hợp sinh con thành công xuất sắc;

d) Không mã hoá tinh trùng, phôi của người cho hoặc mã hóa nhưng không ghi rõ điểm lưu ý của người cho, nhất là yếu tố chủng tộc;

đ) Lưu giữ tinh trùng, noãn, phôi tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không được phép thực thi kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm;

e) Không hủy số tinh trùng, noãn, phôi của người gửi tinh trùng, noãn, phôi bị chết mà cơ sở lưu giữ tinh trùng, noãn, phôi nhận được tin báo kèm theo bản sao giấy khai tử hợp pháp từ phía mái ấm gia đình người gửi, trừ trường hợp vợ hoặc chồng của người đó có đơn đề xuất kiến nghị lưu giữ và vẫn duy trì đóng phí lưu giữ, dữ gìn và bảo vệ;

g) Hủy số tinh trùng, noãn, phôi của người gửi tinh trùng, noãn, phôi bị chết mà vợ hoặc chồng của người này đã có đơn đề xuất kiến nghị lưu giữ và vẫn duy trì đóng phí lưu giữ, dữ gìn và bảo vệ;

h) Không hủy tinh trùng, noãn của người gửi trong trường hợp người gửi ly hôn và đề xuất kiến nghị hủy tinh trùng, noãn của chính mình;

i) Không hủy phôi của người gửi trong trường hợp người gửi ly hôn và có sự đồng ý bằng văn bản của toàn bộ hai vợ chồng đề xuất kiến nghị hủy phôi của chính họ;

k) Hủy phôi của người gửi trong trường hợp người gửi ly hôn nhưng đã có đơn đề xuất kiến nghị lưu giữ và vẫn duy trì đóng phí lưu giữ, dữ gìn và bảo vệ;

l) Không thực thi nguyên tắc vô danh giữa người cho và người nhận trong việc cho và nhận tinh trùng, cho và nhận phôi; không sử dụng giải pháp mã hóa những thông tin về người gửi tinh trùng, gửi noãn, gửi phôi hiến tặng cơ sở lưu giữ tinh trùng, noãn, phôi khiến cho những người dân khác, trừ trường hợp hiến tặng cho mục tiêu nghiên cứu và phân tích khoa học;

m) Tiếp nhận gửi tinh trùng, gửi noãn, gửi phôi ngoài những trường hợp được thực thi theo quy định của pháp lý.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Cho tinh trùng, cho noãn tại hơn một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được Bộ Y tế công nhận được thực thi kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm;

b) Thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm không tuân theo quy trình kỹ thuật, quy định tiêu chuẩn sức mạnh thể chất của người được thực thi kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, mang thai và sinh con do Bộ trưởng Bộ Y tế phát hành;

c) Thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm cho những người dân nhận tinh trùng, noãn, phôi mà người nhận không đủ Đk theo quy định của pháp lý;

d) Sử dụng phôi dư không còn hợp đồng tặng cho để thực thi kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm;

đ) Sử dụng phôi dư có hợp đồng tặng cho để sử dụng cho hơn một người, trừ trường hợp không sinh con thành công xuất sắc thì mới có thể được sử dụng cho những người dân khác;

e) Không hủy hoặc hiến tặng cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh làm nghiên cứu và phân tích khoa học số phôi còn sót lại chưa sử dụng hết trong trường hợp sinh con thành công xuất sắc;

g) Sử dụng phôi dư có hợp đồng tặng cho không được sự đồng ý của người đứng góp vốn đầu tư mạnh sở khám bệnh, chữa bệnh.

5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm khi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không được công nhận theo quy định của pháp lý;

b) Không bảo vệ một trong những Đk sau khoản thời hạn đã được công nhận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thực thi kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm.

6. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

a) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí thụ tinh trong ống nghiệm trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với cơ sở vi phạm đồng thời từ 03 hành vi trở lên trong những hành vi quy định tại những khoản 1, 2, 3 và những điểm c, d, đ, e, g khoản 4 Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí thụ tinh trong ống nghiệm trong thời hạn từ 06 tháng đến 12 tháng riêng với hành vi quy định tại điểm b khoản 4 và khoản 5 Điều này.

Điều 43. Vi phạm những quy định về Đk mang thai hộ vì mục tiêu nhân đạo

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Người tư vấn về y tế cho vợ chồng nhờ mang thai hộ và người mang thai hộ không phải là bác sỹ chuyên khoa sản;

b) Người tư vấn về tâm ý cho vợ chồng nhờ mang thai hộ và người mang thai hộ không phải là người dân có trình độ ĐH chuyên khoa tâm ý trở lên;

c) Người tư vấn về pháp lý cho vợ chồng nhờ mang thai hộ và người mang thai hộ không phải là người dân có trình độ cử nhân luật trở lên;

d) Tư vấn cho vợ chồng nhờ mang thai hộ và người mang thai hộ không khá đầy đủ những nội dung theo quy định của pháp lý.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không tư vấn về y tế, pháp lý, tâm ý cho vợ chồng nhờ mang thai hộ, trừ trường hợp không phải tư vấn theo quy định của pháp lý;

b) Không tư vấn về y tế, pháp lý, tâm ý cho những người dân mang thai hộ, trừ trường hợp không phải tư vấn theo quy định của pháp lý;

c) Không ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, địa chỉ nơi thao tác và ngày tư vấn vào bản xác nhận nội dung tư vấn.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với hành vi phục vụ tên tuổi, địa chỉ hoặc hình ảnh của vợ chồng nhờ mang thai hộ, người mang thai hộ, trẻ sinh ra nhờ mang thai hộ vì mục tiêu nhân đạo.

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục tiêu nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không được công nhận;

b) Không bảo vệ Đk sau khoản thời hạn đã được công nhận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thực thi kỹ thuật mang thai hộ vì mục tiêu nhân đạo.

5. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

a) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí mang thai hộ vì mục tiêu nhân đạo trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với cơ sở vi phạm đồng thời từ 03 hành vi trở lên trong những hành vi quy định tại những khoản 1, 2, 3 Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí tương quan đến hành vi vi phạm trong thời hạn từ 06 tháng đến 12 tháng riêng với hành vi quy định tại khoản 4 Điều này.

Điều 44. Vi phạm quy định về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận khung hình người và hiến, lấy xác

1. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 2.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không trực tiếp gặp người hiến để tư vấn về những thông tin có tương quan đến hiến, lấy mô, bộ phận khung hình người khi cơ sở y tế nhận được tin báo từ Trung tâm điều phối vương quốc về ghép bộ phận khung hình người;

b) Không hướng dẫn việc Đk hiến theo mẫu đơn khi cơ sở y tế nhận được tin báo từ Trung tâm điều phối vương quốc về ghép bộ phận khung hình người;

c) Không thực thi việc kiểm tra sức mạnh thể chất cho những người dân hiến trước lúc tiến hành lấy mô, bộ phận khung hình ở người sống;

d) Không văn bản báo cáo giải trình list người Đk hiến mô, bộ phận khung hình ở người sống và cống hiến cho Trung tâm điều phối vương quốc về ghép bộ phận khung hình người;

đ) Không tư vấn về sức mạnh thể chất, tâm ý xã hội cho những người dân hiến hoặc không kiểm tra những thông số kỹ thuật sinh học của người hiến trước lúc tiến hành lấy mô, bộ phận khung hình ở người sống.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với hành vi thu tiền riêng với việc chăm sóc, phục hồi sức mạnh thể chất ngay sau khoản thời hạn thực thi việc hiến bộ phận khung hình người và khám sức mạnh thể chất định kỳ riêng với những người hiến bộ phận khung hình người.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với hành vi không bảo vệ một trong những Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí sau khoản thời hạn đã được cấp giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí ngân hàng nhà nước mô.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với hành vi ngân hàng nhà nước mô hoạt động và sinh hoạt giải trí lúc không được cấp giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí.

5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Tiết lộ thông tin, bí mật về người hiến và người được ghép, trừ trường hợp có sự đồng ý bằng văn bản của những bên hoặc pháp lý có quy định khác;

b) Tiến hành lấy bộ phận khung hình không tái sinh ở người sống khi chưa tồn tại ý kiến bằng văn bản của Hội đồng tư vấn lấy, ghép bộ phận khung hình người của cơ sở y tế;

c) Lưu giữ mô, bộ phận khung hình người vì mục tiêu thương mại.

6. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Lấy, ghép, sử dụng mô, bộ phận khung hình người vì mục tiêu thương mại, trừ trường hợp mua và bán, chiếm đoạt mô, bộ phận khung hình người;

b) Lấy, ghép mô, bộ phận khung hình người tại cơ sở không đủ Đk theo quy định của pháp lý.

7. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Ép buộc người khác phải cho mô, bộ phận khung hình người hoặc lấy mô, bộ phận khung hình của người không tự nguyện hiến;

b) Lấy mô, bộ phận khung hình ở người sống dưới 18 tuổi;

c) Ghép mô, bộ phận khung hình của người bị nhiễm bệnh theo khuôn khổ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

8. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

a) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí ngân hàng nhà nước mô trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng riêng với hành vi quy định tại khoản 3 và điểm c khoản 5 Điều này;

b) Đình chỉ một phần hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tương quan đến hành vi vi phạm trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại những điểm c, đ khoản 1 và điểm b khoản 5 Điều này;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng riêng với hành vi quy định tại những khoản 6 và 7 Điều này.

9. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc hoàn trả số tiền đã thu không đúng quy định của pháp lý riêng với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp không hoàn trả được cho đối tượng người dùng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp lý;

b) Buộc chi trả toàn bộ ngân sách khám bệnh, chữa bệnh cho thành viên bị thiệt hại riêng với hành vi quy định tại khoản 7 Điều này. Trường hợp không hoàn trả được cho đối tượng người dùng thì nộp vào ngân sách nhà nước.

Điều 45. Vi phạm quy định về xác lập lại giới tính

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Tiết lộ thông tin về việc xác lập lại giới tính của người khác;

b) Phân biệt đối xử riêng với những người đã xác lập lại giới tính.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với hành vi xác lập lại giới tính lúc không được phép của Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc sở y tế.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc xin lỗi trực tiếp người bị phân biệt đối xử riêng với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

b) Buộc nộp lại số lợi phạm pháp đã có được do thực thi hành vi quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 46. Vi phạm quy định về khám sức mạnh thể chất

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Cung cấp giấy khám sức mạnh thể chất lúc không thực thi việc khám khá đầy đủ những nội dung theo yêu cầu;

b) Phân loại sức mạnh thể chất không đúng với tình trạng sức mạnh thể chất của tình nhân cầu khám sức mạnh thể chất.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với hành vi không bảo vệ một trong những Đk của cơ sở khám sức mạnh thể chất.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với hành vi khám sức mạnh thể chất lúc không công bố thực thi việc khám sức mạnh thể chất.

4. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

a) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí khám sức mạnh thể chất của cơ sở trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này.

Điều 47. Vi phạm những quy định về trấn áp nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến một triệu đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không tư vấn về những giải pháp trấn áp nhiễm khuẩn cho những người dân bệnh và người nhà đất của người bệnh;

b) Không tuân thủ quy định của pháp lý và của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về trấn áp nhiễm khuẩn riêng với những người thao tác trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, người bệnh và người khác đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không thực thi hoặc thực thi không khá đầy đủ những giải pháp trấn áp nhiễm khuẩn tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

b) Không bảo vệ cơ sở vật chất, thiết bị, trang phục phòng hộ, Đk vệ sinh thành viên cho những người dân thao tác trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, người bệnh và người khác đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù phù thích hợp với yêu cầu về trấn áp nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

3. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

a) Tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 48. Vi phạm quy định về nguyên tắc trong hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không tôn trọng, không hợp tác với những người hành nghề khi khám bệnh, chữa bệnh;

b) Không tôn trọng quyền của người bệnh theo quy định của pháp lý;

c) Không chấp hành chỉ định chẩn đoán, điều trị của người hành nghề, trừ trường hợp được quyền từ chối chữa bệnh.

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến một triệu đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không phục vụ trung thực thông tin tương quan đến tình trạng sức mạnh thể chất của tớ, không hợp tác khá đầy đủ với những người hành nghề và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

b) Không chấp hành nội quy của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

c) Không ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh riêng với trường hợp cấp cứu, trẻ con dưới 06 tuổi, người khuyết tật nặng, người từ đủ 80 tuổi trở lên, người dân có công với nước, phụ nữ có thai.

3. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Gây tổn hại đến danh dự, nhân phẩm của người hành nghề trong lúc đang khám bệnh, chữa bệnh;

b) Không thực thi đúng quy tắc ứng xử của người hành nghề theo quy định của pháp lý;

c) Kỳ thị, phân biệt đối xử riêng với những người bệnh.

4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không chi trả ngân sách khám bệnh, chữa bệnh khi sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp được miễn, giảm theo quy định của pháp lý;

b) Không xây dựng hội đồng trình độ theo quy định của pháp lý để xác lập có hay là không còn sai sót trình độ kỹ thuật trong trường hợp có yêu cầu xử lý và xử lý tranh chấp về khám bệnh, chữa bệnh khi xẩy ra tai biến riêng với những người bệnh.

5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với hành vi không tuân thủ đúng quy định trình độ kỹ thuật trong hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, trừ những trường hợp không tuân thủ những quy định trình độ kỹ thuật đã được quy định tại những lao lý khác của Mục này.

6. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với hành vi gây tổn hại đến sức mạnh thể chất, rình rập đe dọa tính mạng con người của người hành nghề trong lúc đang khám bệnh, chữa bệnh.

7. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

a) Tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại khoản 5 Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí một phần của cơ sở (riêng với những khoa, phòng, TT, cty, bộ phận vi phạm) hoặc tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở (riêng với vi phạm tác động đến toàn bộ hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh) trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại khoản 5 Điều này.

8. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc xin lỗi trực tiếp người hành nghề riêng với hành vi quy định tại điểm a khoản 1, điểm a khoản 3 và khoản 6 Điều này;

b) Buộc xin lỗi trực tiếp người bệnh riêng với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 và điểm c khoản 3 Điều này.

Điều 49. Vi phạm quy định về thông tin, giáo dục, truyền thông về nuôi dưỡng trẻ con, sử dụng những thành phầm dinh dưỡng dùng cho trẻ con và quyền lợi của việc nuôi con bằng sữa mẹ

1. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng riêng với hành vi phát hành tài liệu thông tin, giáo dục, truyền thông về sử dụng thành phầm dinh dưỡng dùng cho trẻ con không bảo vệ đúng quy định riêng với một trong những nội dung sau này:

a) Hướng dẫn cách lựa chọn, sử dụng đúng thành phầm dinh dưỡng dùng cho trẻ con;

b) Hướng dẫn cách rửa sạch và tiệt khuẩn dụng cụ dùng cho trẻ con ăn;

c) Hướng dẫn cách cho trẻ con ăn bằng cốc, thìa hợp vệ sinh;

d) Những chú ý có hại trọn vẹn có thể xẩy ra riêng với sức mạnh thể chất của trẻ con nếu cho trẻ ngậm vú tự tạo, bú bằng bình hoặc ăn tương hỗ update trước lúc tròn 06 tháng tuổi;

đ) Cung cấp thông tin về kĩ năng nhiễm khuẩn khi trẻ bú bình và khi thành phầm sữa thay thế sữa mẹ không được pha chế và cho ăn đúng phương pháp dán;

e) Cảnh báo việc tốn kém khi nuôi trẻ con bằng thành phầm sữa thay thế sữa mẹ.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với hành vi phát hành tài liệu thông tin, giáo dục, truyền thông về nuôi dưỡng trẻ con không bảo vệ đúng quy định riêng với một trong những nội dung sau này:

a) Nêu rõ quyền lợi và tính ưu việt của việc nuôi trẻ bằng sữa mẹ, xác lập sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức mạnh thể chất và sự tăng trưởng toàn vẹn và tổng thể của trẻ con; những yếu tố chống nhiễm khuẩn, nhất là kháng thể chỉ có trong sữa mẹ có tác dụng tương hỗ cho trẻ phòng, chống bệnh tiêu chảy, nhiễm khuẩn đường hô hấp và một số trong những bệnh nhiễm khuẩn khác;

b) Hướng dẫn nuôi trẻ trọn vẹn bằng sữa mẹ trong 06 tháng tuổi và tiếp tục cho trẻ bú sữa mẹ đến 24 tháng tuổi hoặc lâu hơn, cho trẻ ăn thức ăn tương hỗ update đúng phương pháp dán, hợp lý từ 07 tháng tuổi;

c) Nêu rõ bất lợi lúc không nuôi trẻ bằng sữa mẹ mà thay vào đó là cho trẻ ăn thành phầm sữa thay thế sữa mẹ như: Không phục vụ được cho trẻ kĩ năng miễn dịch có trong sữa mẹ, tốn kém kinh tế tài chính, thời hạn, trẻ trọn vẹn có thể bị nhiễm khuẩn nếu pha chế không đúng phương pháp dán và bất lợi khác theo quy định của pháp lý;

d) Nêu rõ tác động không tốt của việc cho trẻ bú bằng bình, ngậm vú ngậm tự tạo hoặc ăn thức ăn tương hỗ update trước lúc tròn 06 tháng tuổi;

đ) Hướng dẫn cách pha chế, dữ gìn và bảo vệ, lựa chọn và sử dụng thức ăn tương hỗ update cho trẻ tận nhà bằng phương pháp đơn thuần và giản dị, bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín, dinh dưỡng hợp lý với nhiều chủng loại thực phẩm có sẵn;

e) Hướng dẫn dinh dưỡng hợp lý cho bà mẹ để duy trì nguồn sữa cho con bú.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với hành vi phát hành tài liệu thông tin, giáo dục, truyền thông về nuôi dưỡng trẻ con có một trong những nội dung sau này:

a) Tranh ảnh, lời văn hoặc những hình thức khác nhằm mục đích khuyến khích việc cho trẻ ăn thành phầm sữa thay thế sữa mẹ, cho trẻ bú bằng bình hoặc không khuyến khích việc nuôi trẻ bằng sữa mẹ;

b) So sánh thành phầm sữa thay thế sữa mẹ là tương tự hoặc tốt hơn sữa mẹ;

c) Tên hoặc hình tượng của thành phầm sữa thay thế sữa mẹ, bình bú, vú ngậm tự tạo.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với hành vi không ưu tiên thông tin, giáo dục, truyền thông về quyền lợi của việc nuôi con bằng sữa mẹ và phương pháp nuôi dưỡng trẻ con trong chương trình thông tin, giáo dục, truyền thông về bảo vệ sức mạnh thể chất bà mẹ và trẻ con, về cải tổ tình trạng dinh dưỡng ở trẻ con.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc tịch thu tài liệu truyền thông riêng với hành vi quy định tại những khoản 1, 2 và 3 Điều này.

Điều 50. Vi phạm những quy định về quảng cáo thành phầm dinh dưỡng dùng cho trẻ con

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với hành vi quảng cáo thức ăn tương hỗ update dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi không bảo vệ những yêu cầu sau này:

a) Phần đầu của quảng cáo phải có nội dung: “Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức mạnh thể chất và sự tăng trưởng toàn vẹn và tổng thể của trẻ con”;

b) Nội dung quảng cáo phải nêu rõ “Sản phẩm này là thức ăn tương hỗ update và được ăn thêm cùng với sữa mẹ dùng cho trẻ trên 06 tháng tuổi”.

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng riêng với hành vi sử dụng hình ảnh bào thai hoặc trẻ con trong quảng cáo sữa dùng cho phụ nữ mang thai.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc vô hiệu yếu tố vi phạm riêng với hành vi quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Điều 51. Vi phạm quy định về marketing thương mại và sử dụng thành phầm dinh dưỡng dùng cho trẻ con

1. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Hướng dẫn cho trẻ dưới 06 tháng tuổi sử dụng thành phầm sữa thay thế sữa mẹ, trừ trường hợp có chỉ định của bác sỹ;

b) tin tức cho phụ nữ mang thai, bà mẹ có con nhỏ hoặc thành viên mái ấm gia đình họ là cho trẻ ăn thành phầm sữa thay thế sữa mẹ có mức giá trị tương tự hoặc tốt hơn cho trẻ bú sữa mẹ.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không phục vụ thông tin đúng chuẩn, khoa học và phương pháp sử dụng đúng thành phầm dinh dưỡng dùng cho trẻ con thích hợp quy định của pháp lý cho thầy thuốc, nhân viên cấp dưới y tế và người tiêu dùng;

b) Cử nhân viên cấp dưới tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với bà mẹ, phụ nữ mang thai hoặc thành viên trong mái ấm gia đình họ tại cơ sở y tế hoặc bên phía ngoài cơ sở y tế với mục tiêu quảng cáo, tuyên truyền, khuyến khích sử dụng thành phầm sữa thay thế sữa mẹ;

c) Không tổ chức triển khai tuyên truyền, thực thi những giải pháp tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ cho phụ nữ mang thai, bà mẹ có con nhỏ và thành viên trong mái ấm gia đình họ tại phòng khám thai, phòng chờ sinh, phòng sau sinh, phòng tư vấn dinh dưỡng hoặc những nơi dễ quan sát, triệu tập đối tượng người dùng phụ nữ mang thai, bà mẹ có con nhỏ và thành viên mái ấm gia đình họ theo quy định của pháp lý;

d) Nhận thành phầm sữa thay thế sữa mẹ; quyền lợi vật chất; vật dụng mang tên hoặc hình tượng của thành phầm sữa thay thế sữa mẹ do cơ sở sản xuất, marketing thương mại tặng;

đ) Cho phép cơ sở sản xuất, marketing thương mại tặng mẫu, tặng quà tương quan đến thành phầm sữa thay thế sữa mẹ;

e) Cung cấp list tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại cảm ứng liên hệ của bà mẹ có con nhỏ, phụ nữ mang thai cho nhân viên cấp dưới cơ sở sản xuất, marketing thương mại tiếp cận với phụ nữ mang thai, bà mẹ có con nhỏ tại cơ sở y tế.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Tổ chức bán hoặc được cho phép bán thành phầm sữa thay thế sữa mẹ tại cơ sở y tế, trừ nhà thuốc bệnh viện;

b) Sử dụng hình thức tài trợ học bổng, tài trợ nghiên cứu và phân tích khoa học, tài trợ kinh phí góp vốn đầu tư cho đào tạo và giảng dạy, hội nghị, hội thảo chiến lược, khóa học, buổi hòa nhạc, tổ chức triển khai cuộc thi, diễn kịch, xây dựng phim, video clip, dịch vụ tư vấn qua điện thoại cảm ứng hoặc hình thức khác nhằm mục đích tuyên truyền hoặc trình làng, thúc đẩy việc marketing thương mại hoặc sử dụng thành phầm sữa thay thế sữa mẹ;

c) Cho phép cơ sở sản xuất, marketing thương mại thành phầm sữa thay thế sữa mẹ trưng bày, niêm yết bất kỳ vật dụng, thiết bị nào mang tên hoặc hình tượng của thành phầm sữa thay thế sữa mẹ, bình bú, vú ngậm tự tạo tại cơ sở y tế;

d) Cho phép nhân viên cấp dưới của cơ sở sản xuất, marketing thương mại thành phầm sữa thay thế sữa mẹ tiếp cận với bà mẹ có con nhỏ, phụ nữ mang thai dưới mọi hình thức.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Tổ chức trưng bày thành phầm sữa thay thế sữa mẹ, thức ăn tương hỗ update dùng cho trẻ dưới 06 tháng tuổi tại cơ sở y tế; trưng bày tên, logo thành phầm sữa thay thế sữa mẹ trên những biểu ngữ, áp phích và tài liệu quảng cáo khác trong những siêu thị, shop marketing thương mại nhỏ lẻ và cơ sở y tế;

b) Áp dụng những giải pháp khuyến mại riêng với thành phầm sữa thay thế sữa mẹ như tặng hàng mẫu, tặng phiếu giảm giá, phần thưởng, quà tặng, tính điểm cộng thưởng, giảm giá hoặc bất kỳ hình thức nào khác;

c) Thực hiện hoặc tương hỗ việc thông tin, giáo dục, truyền thông tương quan đến nuôi dưỡng trẻ con nhằm mục đích tuyên truyền, trình làng, thúc đẩy việc marketing thương mại hoặc sử dụng thành phầm sữa thay thế sữa mẹ.

Mục 3. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ DƯỢC VÀ MỸ PHẨM

Điều 52. Vi phạm những quy định về hành nghề dược

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Người phụ trách trình độ của cơ sở marketing thương mại nhỏ lẻ thuốc vắng mặt trong thời hạn hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở dược, trừ trường hợp ủy quyền khi vắng mặt theo quy định của pháp lý;

b) Không chấp hành quyết định hành động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có dịch bệnh nguy hiểm, thiên tai, thảm họa;

c) Chưa hoàn thành xong chương trình đào tạo và giảng dạy, update kiến thức và kỹ năng trình độ về dược trong thời hạn 03 năm, Tính từ lúc ngày được cấp giấy hành nghề dược hoặc Tính từ lúc ngày có giấy xác nhận hoàn thành xong chương trình đào tạo và giảng dạy, update kiến thức và kỹ năng trình độ về dược sớm nhất;

d) Thay thế thuốc đã kê trong đơn thuốc bằng một thuốc khác có cùng hoạt chất, cách dùng, liều lượng khi chưa tồn tại sự đồng ý của người tiêu dùng.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Giả mạo một trong những sách vở trong hồ sơ đề xuất kiến nghị cấp giấy hành nghề dược;

b) Hành nghề dược mà không còn chứng từ hành nghề dược hoặc trong thời hạn bị tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề dược tại vị trí việc làm phải có chứng từ hành nghề dược theo quy định của pháp lý;

c) Chịu trách nhiệm trình độ từ hai cơ sở marketing thương mại dược trở lên hoặc tại hai khu vực marketing thương mại dược trở lên;

d) Hành nghề dược không đúng phạm vi hoạt động và sinh hoạt giải trí trình độ ghi trong chứng từ hành nghề dược và quy định trình độ kỹ thuật;

đ) Cơ sở đào tạo và giảng dạy, update kiến thức và kỹ năng trình độ về dược không phục vụ Đk quy định của pháp lý;

e) Cơ sở tổ chức triển khai thi xét cấp giấy hành nghề dược không phục vụ Đk quy định của pháp lý;

g) Cho thuê, cho mượn hoặc cho những người dân khác sử dụng chứng từ hành nghề dược để hành nghề dược.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với hành vi thuê, mượn chứng từ hành nghề dược để hành nghề dược.

4. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

a) Tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề dược trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại những điểm c và d khoản 2 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề dược và giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược trong thời hạn từ 06 tháng đến 09 tháng riêng với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc nộp lại số lợi phạm pháp đã có được do thực thi hành vi quy định tại điểm g khoản 2 và khoản 3 Điều này (nếu có);

b) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu chứng từ hành nghề dược riêng với hành vi quy định tại những điểm b, c khoản 1, những điểm a, g khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Điều 53. Vi phạm quy định về cơ sở marketing thương mại dược và Đk marketing thương mại dược

1. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Cơ sở tổ chức triển khai marketing thương mại nhỏ lẻ thuốc lưu động không phục vụ Đk theo quy định của pháp lý;

b) Cơ sở tổ chức triển khai marketing thương mại nhỏ lẻ thuốc lưu động không thông tin bằng văn bản đến Sở Y tế tại địa phương nơi dự kiến có hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại nhỏ lẻ thuốc lưu động trước lúc tổ chức triển khai marketing thương mại nhỏ lẻ thuốc lưu động.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với hành vi không phục vụ một trong những quy định riêng với cơ sở marketing thương mại có tổ chức triển khai kệ thuốc theo quy định của pháp lý;

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng riêng với hành vi hàng fake sách vở trong hồ sơ công bố cơ sở marketing thương mại có tổ chức triển khai kệ thuốc.

4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với hành vi không còn giải pháp cách ly hoặc để ở khu vực biệt trữ những thuốc, nguyên vật tư làm thuốc sau này, trừ trường hợp quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 59 Nghị định này:

a) Không đạt tiêu chuẩn chất lượng;

b) Đã có thông tin tịch thu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

c) Đã hết hạn dùng;

d) Không rõ nguồn gốc, nguồn gốc.

5. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

a) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại có tương quan đến hành vi vi phạm trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 và khoản 2 Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại có tương quan đến hành vi vi phạm trong thời hạn từ 06 tháng đến 12 tháng riêng với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc tiêu hủy toàn bộ số thuốc, nguyên vật tư làm thuốc riêng với hành vi quy định tại khoản 4 Điều này, trừ trường hợp thuốc, nguyên vật tư làm thuốc quy định tại những điểm a và b khoản 4 Điều này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền được cho phép tái xuất hoặc khắc phục theo quy định của pháp lý.

Điều 54. Vi phạm quy định về giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Làm giả, sửa chữa thay thế hồ sơ, sách vở, tài liệu, giấy ghi nhận của cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền và tổ chức triển khai, thành viên trong hồ sơ đề xuất kiến nghị cấp giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược;

b) Thuê, mượn, cho thuê, cho mượn hoặc cho thành viên, tổ chức triển khai khác sử dụng giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược để marketing thương mại dược.

2. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

Tước quyền sử dụng giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược trong thời hạn 24 tháng riêng với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc nộp lại số lợi phạm pháp đã có được do thực thi hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này (nếu có);

b) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược riêng với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 55. Vi phạm quy định về quyền và trách nhiệm của cơ sở marketing thương mại dược

1. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không văn bản báo cáo giải trình Bộ Y tế hoặc Sở Y tế, không thực thi những trách nhiệm và trách nhiệm theo quy định của pháp lý trong trường hợp tạm ngưng hoạt động và sinh hoạt giải trí từ 06 tháng trở lên hoặc chấm hết hoạt động và sinh hoạt giải trí;

b) Không thông tin, không update list người dân có chứng từ hành nghề dược đang hành nghề tại cơ sở đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp lý;

c) Không thực thi chính sách văn bản báo cáo giải trình định kỳ, văn bản báo cáo giải trình đột xuất hoặc văn bản báo cáo giải trình theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về dược theo quy định của pháp lý;

d) Không niêm yết giá cả sỉ, marketing thương mại nhỏ lẻ bằng đồng đúc Việt Nam hoặc niêm yết không khá đầy đủ, không đúng quy định, không rõ ràng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng tại nơi thanh toán giao dịch thanh toán hoặc nơi bán thuốc của cơ sở marketing thương mại dược.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không niêm yết công khai minh bạch chứng từ hành nghề dược riêng với trường hợp phải có chứng từ hành nghề dược hoặc giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược tại cơ sở;

b) Không bồi thường thiệt hại cho tổ chức triển khai, thành viên bị thiệt hại do lỗi của cơ sở marketing thương mại nhỏ lẻ thuốc, dược liệu theo quy định của pháp lý.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với hành vi không bồi thường thiệt hại cho tổ chức triển khai, thành viên bị thiệt hại do lỗi của cơ sở theo quy định của pháp lý, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

4. Phạt tiền bằng 1,5 lần riêng với hành vi vi phạm tương quan đến thuốc, dược chất thuộc khuôn khổ chất bị cấm sử dụng trong một số trong những ngành, nghành, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ hoặc phạt tiền bằng 02 lần riêng với hành vi vi phạm tương quan đến thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên vật tư là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc nhưng không thật 100.000.000 đồng riêng với hành vi quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

5. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại có tương quan đến hành vi vi phạm trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

Điều 56. Vi phạm quy định về Đk thuốc, nguyên vật tư làm thuốc

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không văn bản báo cáo giải trình, phục vụ thông tin tương quan đến Đk thuốc tại Việt Nam theo quy định về trách nhiệm của cơ sở Đk thuốc, cơ sở sản xuất thuốc hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp có văn bản giải trình nguyên do và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đồng ý;

b) Không thực thi thủ tục Đk thay đổi, tương hỗ update giấy Đk lưu hành thuốc, nguyên vật tư làm thuốc trước lúc lưu hành thuốc, nguyên vật tư làm thuốc riêng với những thay đổi nhỏ chỉ yêu cầu thông tin;

c) Không thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp ngừng sản xuất, ngừng phục vụ thuốc hoặc rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn và tình trạng thiếu thuốc, nguyên vật tư làm thuốc.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không tàng trữ đủ hồ sơ Đk thuốc, không phục vụ thông tin tương quan đến thuốc Đk khi có thông tin hoặc dẫn chứng tương quan đến tính bảo vệ an toàn và uy tín và hiệu suất cao của thuốc trong quy trình lưu hành theo yêu cầu của cơ quan quản trị và vận hành nhà nước có thẩm quyền;

b) Không công bố thông tin về thuốc bị tịch thu, tổ chức triển khai tịch thu, tiếp nhận thuốc bị tịch thu theo quy định của pháp lý;

c) Không update tiêu chuẩn chất lượng thuốc, nguyên vật tư làm thuốc theo quy định của pháp lý.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không duy trì Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở Đk trong thời hạn hiệu lực hiện hành của giấy Đk lưu hành thuốc, nguyên vật tư làm thuốc;

b) Không thực thi kế hoạch quản trị và vận hành rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn đã được phê duyệt trong hồ sơ đề xuất kiến nghị cấp, gia hạn giấy Đk lưu hành riêng với vắc xin;

c) Không thực thi thủ tục Đk thay đổi, tương hỗ update giấy Đk lưu hành trước lúc lưu hành thuốc, nguyên vật tư làm thuốc riêng với những thay đổi lớn, thay đổi nhỏ cần phê duyệt trước lúc thực thi;

d) Sản xuất, lưu hành thuốc, nguyên vật tư làm thuốc có thay đổi so với hồ sơ Đk thuốc đã được phê duyệt mà theo quy định phải thực thi thủ tục cấp giấy Đk lưu hành.

4. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không thông tin cho cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp thuốc, nguyên vật tư làm thuốc đã được cấp giấy Đk lưu hành tại Việt Nam bị tịch thu ở bất kỳ nước nào trên toàn thế giới mà không phải là nước sản xuất hoặc nước tham chiếu đã cấp giấy ghi nhận thành phầm dược (CPP) nộp trong hồ sơ Đk thuốc;

b) Không thông tin cho cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp thuốc, nguyên vật tư làm thuốc đã được cấp giấy Đk lưu hành tại Việt Nam bị tịch thu ở nước sản xuất hoặc nước tham chiếu đã cấp giấy ghi nhận thành phầm dược (CPP) nộp trong hồ sơ Đk thuốc;

c) Tài liệu, thông tin trong hồ sơ Đk thuốc, nguyên vật tư làm thuốc không nhờ vào cơ sở nghiên cứu và phân tích hoặc sản xuất thực tiễn của cơ sở sản xuất hoặc đã được phê duyệt, được cơ quan có thẩm quyền kết luận là tài liệu hàng fake.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tịch thu thuốc, nguyên vật tư làm thuốc riêng với hành vi quy định tại điểm c khoản 4 Điều này;

b) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu giấy Đk lưu hành thuốc, nguyên vật tư làm thuốc riêng với hành vi quy định tại những điểm b và c khoản 4 Điều này.

Điều 57. Vi phạm quy định về sản xuất thuốc, nguyên vật tư làm thuốc

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Cơ sở sản xuất vắc xin không thực thi việc văn bản báo cáo giải trình trước lúc tiến hành thay đổi hoặc sửa chữa thay thế cơ sở sản xuất theo quy định của pháp lý;

b) Không hợp tác hoặc cản trở cơ quan kiểm tra chất lượng lấy mẫu thuốc hoặc nguyên vật tư làm thuốc để kiểm tra chất lượng;

c) Không thực thi văn bản báo cáo giải trình tịch thu thuốc, nguyên vật tư làm thuốc theo quy định của pháp lý.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Sản xuất thuốc, nguyên vật tư làm thuốc có thay đổi nhỏ so với hồ sơ Đk thuốc đã được phê duyệt thuộc trường hợp phải thông tin cho cơ quan có thẩm quyền nhưng không thông tin về nội dung thay đổi theo quy định của pháp lý;

b) Sản xuất thuốc, nguyên vật tư làm thuốc có thay đổi nhỏ so với hồ sơ Đk thuốc đã được phê duyệt nhưng không được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nội dung thay đổi theo quy định của pháp lý riêng với trường hợp phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

c) Không tàng trữ mẫu thuốc, nguyên vật tư làm thuốc trong kiểm nghiệm thuốc, nguyên vật tư làm thuốc theo quy định của pháp lý;

d) Không lưu giữ hoặc lưu giữ không khá đầy đủ hồ sơ sản xuất thuốc, nguyên vật tư làm thuốc theo quy định của pháp lý.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Thực hiện không đúng quy trình sản xuất, quy trình kiểm nghiệm thuốc, nguyên vật tư làm thuốc trong hồ sơ Đk thuốc đã được phê duyệt theo quy định của pháp lý;

b) Sản xuất thuốc vi phạm chất lượng ở tại mức độ 3 theo quy định của pháp lý;

c) Không thực thi việc kiểm nghiệm nguyên vật tư làm thuốc, vỏ hộp tiếp xúc trực tiếp với thuốc trước lúc đưa vào sản xuất thuốc;

d) Không kiểm nghiệm bởi cơ sở kiểm nghiệm thuốc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định trước lúc lưu hành riêng với thuốc phải được kiểm nghiệm theo quy định của pháp lý;

đ) Sản xuất thuốc, nguyên vật tư làm thuốc có thay đổi lớn so với hồ sơ Đk thuốc đã được phê duyệt nhưng không được phê duyệt nội dung thay đổi theo quy định của pháp lý;

e) Sản xuất thuốc khi giấy Đk lưu hành thuốc đang không còn hiệu lực hiện hành, trừ trường hợp được phép theo quy định của pháp lý;

g) Sử dụng nguyên vật tư làm thuốc, dược liệu để sản xuất thuốc nhưng không được cấp giấy Đk lưu hành hoặc không được công bố trong khuôn khổ nguyên vật tư làm thuốc hoặc công bố tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của pháp lý.

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không tịch thu thuốc, nguyên vật tư làm thuốc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc do chính cơ sở tự phát hiện trong những trường hợp phải tịch thu thuốc theo quy định của pháp lý;

b) Sản xuất thuốc vi phạm chất lượng mức độ 2 theo quy định của pháp lý;

c) Sản xuất thuốc sử dụng vỏ hộp tiếp xúc trực tiếp với thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của pháp lý;

d) Sản xuất nguyên vật tư làm thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của pháp lý;

đ) Thay đổi những thiết bị sản xuất chính, quan trọng gây tác động tới quy trình sản xuất, chất lượng thuốc, nguyên vật tư làm thuốc mà không thực thi thủ tục đề xuất kiến nghị cấp giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược hoặc văn bản báo cáo giải trình thay đổi theo quy định của pháp lý;

e) Thay đổi khối mạng lưới hệ thống phụ trợ hoặc thay đổi nguyên tắc thiết kế, vận hành khối mạng lưới hệ thống tiện ích có tác động tới môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sản xuất nhưng cơ sở sản xuất thuốc, nguyên vật tư làm thuốc không thực thi thủ tục đề xuất kiến nghị cấp giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược hoặc văn bản báo cáo giải trình thay đổi theo quy định của pháp lý;

g) Không thực thi văn bản báo cáo giải trình việc duy trì phục vụ thực hành thực tiễn tốt sản xuất thuốc, nguyên vật tư làm thuốc theo quy định của pháp lý;

h) Không kiểm nghiệm thuốc, nguyên vật tư làm thuốc trước lúc xuất xưởng theo quy định của pháp lý.

5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Sản xuất thuốc vi phạm chất lượng ở tại mức độ 1 theo quy định của pháp lý;

b) Sản xuất thuốc, nguyên vật tư làm thuốc không đúng khu vực nhưng dây chuyền sản xuất sản xuất đã được cơ quan có thẩm quyền nhìn nhận phục vụ thực hành thực tiễn tốt sản xuất thuốc, nguyên vật tư làm thuốc;

c) Không văn bản báo cáo giải trình thay đổi thuộc trường hợp mở rộng nhà máy sản xuất sản xuất trên cơ sở cấu trúc nhà máy sản xuất đã có hoặc sửa chữa thay thế, thay đổi lớn về cấu trúc, sắp xếp nhà xưởng, dây chuyền sản xuất sản xuất;

d) Làm giả, sửa chữa thay thế hồ sơ, sách vở, tài liệu, giấy ghi nhận của cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền và tổ chức triển khai, thành viên trong sản xuất thuốc, nguyên vật tư làm thuốc;

đ) Sản xuất thuốc, nguyên vật tư làm thuốc không đúng phạm vi ghi trên giấy tờ ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược hoặc không đúng phạm vi nhìn nhận thực hành thực tiễn tốt sản xuất thuốc, nguyên vật tư làm thuốc theo quy định của pháp lý;

e) Chỉ duy trì phục vụ nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành thực tiễn tốt sản xuất thuốc, nguyên vật tư làm thuốc ở tại mức độ 4.

6. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Sản xuất và đưa ra lưu hành tại Việt Nam thuốc, nguyên vật tư làm thuốc không được cấp giấy Đk lưu hành, trừ trường hợp thuốc, nguyên vật tư làm thuốc không phải Đk trước lúc lưu hành theo quy định của pháp lý;

b) Sản xuất thuốc từ nguyên vật tư làm thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng hoặc nguyên vật tư làm thuốc đã có thông tin tịch thu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc nguyên vật tư làm thuốc không rõ nguồn gốc, nguồn gốc hoặc nguyên vật tư làm thuốc đang không còn hạn dùng;

c) Sản xuất thuốc, nguyên vật tư làm thuốc không đúng khu vực trong hồ sơ Đk thuốc đã được phê duyệt, trừ hành vi quy định tại điểm b khoản 5 Điều này;

d) Sản xuất thuốc, nguyên vật tư làm thuốc tại cơ sở không được cấp giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược hoặc không được nhìn nhận phục vụ thực hành thực tiễn tốt sản xuất thuốc, nguyên vật tư làm thuốc theo quy định của pháp lý;

đ) Sản xuất thuốc, nguyên vật tư làm thuốc trong thời hạn bị đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí hoặc trong thời hạn bị tước quyền sử dụng giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược;

e) Sản xuất thành phầm không phải là thuốc trên dây chuyền sản xuất sản xuất thuốc, trừ trường hợp sản xuất thực phẩm bảo vệ sức mạnh thể chất trên dây chuyền sản xuất sản xuất thuốc dược liệu, thuốc truyền thống cuội nguồn hoặc trường hợp khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;

g) Sản xuất, chế biến, bào chế thuốc truyền thống cuội nguồn có chứa dược chất mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền được cho phép theo quy định của pháp lý.

7. Phạt tiền bằng 1,5 lần riêng với hành vi vi phạm tương quan đến thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ hoặc phạt tiền bằng 02 lần riêng với hành vi vi phạm tương quan đến thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên vật tư là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc nhưng không thật 100.000.000 đồng riêng với hành vi quy định tại điểm đ khoản 5 và những điểm c, d, đ khoản 6 Điều này.

8. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

a) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại có tương quan đến hành vi vi phạm trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại điểm c khoản 3, điểm h khoản 4 Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí dây chuyền sản xuất sản xuất tương quan đến hành vi vi phạm trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại những điểm đ, e khoản 4 và những điểm a, c khoản 5 Điều này;

c) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại có tương quan đến hành vi vi phạm trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng riêng với hành vi quy định tại những điểm b, đ khoản 5 và những điểm a, c khoản 6 Điều này;

d) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí cho tới thời gian cơ sở có văn bản báo cáo giải trình gửi Bộ Y tế nhưng không thật 24 tháng riêng với hành vi quy định tại điểm g khoản 4 Điều này;

đ) Tước quyền sử dụng giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược từ 09 tháng đến 12 tháng riêng với hành vi quy định tại những điểm e và g khoản 6 Điều này;

e) Tước quyền sử dụng giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược từ 03 tháng đến 06 tháng riêng với hành vi quy định tại điểm d khoản 5 và điểm b khoản 6 Điều này;

g) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở marketing thương mại dược có tương quan trực tiếp đến hành vi vi phạm trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng riêng với hành vi quy định tại điểm e khoản 5 Điều này.

9. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tiêu hủy toàn bộ số thuốc, nguyên vật tư làm thuốc riêng với hành vi quy định tại điểm c khoản 3, những điểm b, c khoản 4, những điểm a, d khoản 5, khoản 6 và khoản 7 Điều này;

b) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược riêng với hành vi quy định tại điểm e khoản 5 Điều này trong trường hợp hết thời hạn bị đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí mà cơ sở chưa thực thi khắc phục, sửa chữa thay thế tồn tại thì không được phép hoạt động và sinh hoạt giải trí cho tới lúc cơ sở tiến hành khắc phục, sửa chữa thay thế tồn tại đạt yêu cầu;

c) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược riêng với hành vi quy định tại điểm d khoản 5 và những điểm e, g khoản 6 Điều này.

Điều 58. Vi phạm quy định về bán sỉ thuốc, nguyên vật tư làm thuốc

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Mở rộng kho dữ gìn và bảo vệ trên cơ sở cấu trúc kho đã có hoặc sửa chữa thay thế, thay đổi về cấu trúc, sắp xếp kho dữ gìn và bảo vệ mà cơ sở bán sỉ thuốc, nguyên vật tư làm thuốc không văn bản báo cáo giải trình thay đổi kèm tài liệu kỹ thuật tương ứng với việc thay đổi theo quy định của pháp lý;

b) Không hợp tác hoặc cản trở cơ quan kiểm tra chất lượng lấy mẫu thuốc hoặc nguyên vật tư làm thuốc để kiểm tra chất lượng;

c) Không văn bản báo cáo giải trình kết quả tịch thu thuốc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

d) Mua, bán thuốc vi phạm chất lượng ở tại mức độ 3 theo quy định của pháp lý;

đ) Mua, bán thuốc thuộc chương trình tiềm năng vương quốc, thuốc viện trợ và thuốc khác có quy định không được bán theo quy định của pháp lý;

e) Không lưu giữ chứng từ, tài liệu có tương quan đến lô thuốc, nguyên vật tư làm thuốc trong thời hạn phải lưu giữ theo quy định của pháp lý.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Mua, bán thuốc, nguyên vật tư làm thuốc làm mẫu để Đk, kiểm nghiệm, nghiên cứu và phân tích khoa học, tham gia trưng bày tại triển lãm, hội chợ;

b) Bán thuốc, nguyên vật tư làm thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế cho cơ sở không đúng với phạm vi marketing thương mại trong giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược hoặc mua thuốc, nguyên vật tư làm thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế của cơ sở không đúng với phạm vi marketing thương mại trong giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược;

c) Mua, bán thuốc vi phạm chất lượng ở tại mức độ 2 theo quy định của pháp lý;

d) Không tịch thu thuốc, nguyên vật tư làm thuốc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Bán thuốc, nguyên vật tư làm thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế cho cơ sở không còn giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược hoặc mua thuốc, nguyên vật tư làm thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế của cơ sở không còn giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược, trừ trường hợp cơ sở có hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại dược không vì mục tiêu thương mại;

b) Không thực thi văn bản báo cáo giải trình việc duy trì phục vụ thực hành thực tiễn tốt phân phối thuốc theo quy định của pháp lý;

c) Không có thiết bị, máy tính link internet và thực thi quản trị và vận hành hoạt động và sinh hoạt giải trí phân phối bằng ứng dụng vi tính;

d) Không có cơ chế chuyển thông tin về việc phân phối thuốc, chất lượng thuốc giữa nhà sản xuất với những người tiêu dùng và việc chuyển giao thông vận tải lối đi bộ tin cho cơ quan quản trị và vận hành tương quan khi được yêu cầu;

đ) Chỉ duy trì phục vụ nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành thực tiễn tốt phân phối thuốc, nguyên vật tư làm thuốc ở tại mức độ 3.

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Mua, bán thuốc vi phạm chất lượng ở tại mức độ 1 theo quy định của pháp lý;

b) Mua, bán dược liệu đã qua sơ chế không bảo vệ tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

c) Bảo quản thuốc, nguyên vật tư làm thuốc không theo như đúng Đk ghi trên nhãn;

d) Thay đổi vị trí kho dữ gìn và bảo vệ hoặc tương hỗ update kho mới tại cùng khu vực marketing thương mại mà cơ sở bán sỉ thuốc, nguyên vật tư làm thuốc không văn bản báo cáo giải trình thay đổi kèm tài liệu kỹ thuật tương ứng với việc thay đổi theo quy định của pháp lý;

đ) Thay đổi khối mạng lưới hệ thống phụ trợ hoặc thay đổi nguyên tắc thiết kế, vận hành khối mạng lưới hệ thống tiện ích mà có tác động tới yêu cầu, Đk dữ gìn và bảo vệ mà cơ sở bán sỉ thuốc, nguyên vật tư làm thuốc không văn bản báo cáo giải trình thay đổi kèm tài liệu kỹ thuật tương ứng với việc thay đổi theo quy định của pháp lý.

5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi mua, bán thuốc, nguyên vật tư làm thuốc sau này:

a) Không có giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược;

b) Không đúng với khu vực ghi trên giấy tờ ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược đã được cấp;

c) Trong thời hạn bị đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí hoặc trong thời hạn bị tước quyền sử dụng giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược.

6. Phạt tiền riêng với hành vi mua, bán thuốc, nguyên vật tư làm thuốc đã có thông tin tịch thu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đang không còn hạn dùng; chưa tồn tại giấy phép nhập khẩu hoặc chưa tồn tại giấy Đk lưu hành, trừ trường hợp thuốc, nguyên vật tư làm thuốc không phải Đk trước lúc lưu hành theo một trong những mức sau này:

a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng riêng với thành phầm & hàng hóa có mức giá trị dưới 5.000.000 đồng;

b) Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với thành phầm & hàng hóa có mức giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng;

c) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với thành phầm & hàng hóa có mức giá trị từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng;

d) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với thành phầm & hàng hóa có mức giá trị từ 20.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng;

đ) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với thành phầm & hàng hóa có mức giá trị từ 30.000.000 đồng đến dưới 40.000.000 đồng;

e) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng riêng với thành phầm & hàng hóa có mức giá trị từ 40.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;

g) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng riêng với thành phầm & hàng hóa có mức giá trị từ 50.000.000 đồng đến dưới 60.000.000 đồng;

h) Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng riêng với thành phầm & hàng hóa có mức giá trị từ 60.000.000 đồng đến dưới 70.000.000 đồng;

i) Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng riêng với thành phầm & hàng hóa có mức giá trị từ 70.000.000 đồng đến dưới 80.000.000 đồng;

k) Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 90.000.000 đồng riêng với thành phầm & hàng hóa có mức giá trị từ 80.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;

l) Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng riêng với thành phầm & hàng hóa có mức giá trị từ 100.000.000 đồng trở lên.

7. Phạt tiền bằng 1,5 lần riêng với hành vi vi phạm tương quan đến dược chất, thuốc cấm sử dụng trong một số trong những ngành, nghành, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ hoặc phạt tiền bằng 02 lần riêng với hành vi vi phạm tương quan đến thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên vật tư là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc nhưng không thật 100.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi quy định tại điểm e khoản 1, những điểm a, b khoản 2, điểm a khoản 3, điểm d khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều này.

8. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

a) Tước quyền sử dụng giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược trong thời hạn từ 01 tháng đến 02 tháng riêng với hành vi quy định tại những điểm c và d khoản 3 Điều này trong trường hợp tái phạm;

b) Tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề dược trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng riêng với hành vi quy định tại những điểm a, c khoản 2, khoản 4, điểm b khoản 5 và khoản 6 Điều này;

c) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở trong thời hạn từ 06 tháng đến 09 tháng riêng với hành vi quy định tại điểm đ khoản 3, những điểm a, c khoản 5 và khoản 6 Điều này;

d) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí cho tới lúc cơ sở có văn bản báo cáo giải trình gửi Bộ Y tế nhưng không thật 24 tháng riêng với hành vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều này.

9. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc tiêu hủy toàn bộ số thuốc, nguyên vật tư làm thuốc riêng với hành vi quy định tại những điểm a, b khoản 5 và khoản 6 Điều này.

Điều 59. Vi phạm quy định về marketing thương mại nhỏ lẻ thuốc, dược liệu

1. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3 000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Bán dược liệu đã qua sơ chế không bảo vệ tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của cơ quan có thẩm quyền;

b) Người trực tiếp tham gia marketing thương mại nhỏ lẻ thuốc không còn bằng cấp trình độ theo quy định của pháp lý;

c) Không mở sổ hoặc không sử dụng máy tính để quản trị và vận hành nhập, xuất, tồn trữ, theo dõi số lô, hạn dùng, nguồn gốc của thuốc và thông tin tương quan khác theo quy định của pháp lý;

d) Mua, bán thuốc vi phạm chất lượng ở tại mức độ 3 theo quy định của pháp lý;

đ) Không ghi rõ tên thuốc, hàm lượng, hạn dùng cho những người dân tiêu dùng trong trường hợp marketing thương mại nhỏ lẻ thuốc không đựng trong vỏ hộp ngoài của thuốc; trường hợp không còn đơn thuốc đi kèm theo, không ghi thêm liều dùng, số lần dùng và cách dùng;

e) Không lưu giữ chứng từ, tài liệu có tương quan đến lô thuốc, nguyên vật tư làm thuốc trong thời hạn phải lưu giữ theo quy định của pháp lý;

g) Không hợp tác hoặc cản trở cơ quan kiểm tra chất lượng lấy mẫu thuốc hoặc nguyên vật tư làm thuốc để kiểm tra chất lượng.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Thay đổi vị trí cơ sở marketing thương mại nhỏ lẻ thuốc tại cùng khu vực marketing thương mại hoặc mở rộng cơ sở marketing thương mại nhỏ lẻ thuốc hoặc sửa chữa thay thế, thay đổi lớn về cấu trúc cơ sở marketing thương mại nhỏ lẻ thuốc mà cơ sở marketing thương mại nhỏ lẻ thuốc không văn bản báo cáo giải trình về sự việc thay đổi kèm theo tài liệu kỹ thuật tương ứng với việc thay đổi theo quy định của pháp lý;

b) Không có khu vực riêng cho những thành phầm không phải là thuốc hoặc không còn biển hiệu tại khu vực riêng ghi rõ “thành phầm này sẽ không còn phải là thuốc” riêng với trường hợp có marketing thương mại thêm mỹ phẩm, thực phẩm hiệu suất cao, trang thiết bị y tế theo quy định của pháp lý;

c) Mua, bán thuốc vi phạm chất lượng ở tại mức độ 2 theo quy định của pháp lý.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không tịch thu thuốc, dược liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

b) Không có phòng riêng để pha chế hoặc không còn nơi rửa dụng cụ pha chế riêng với cơ sở marketing thương mại nhỏ lẻ thuốc có tổ chức triển khai pha chế theo đơn;

c) Không có kho dữ gìn và bảo vệ riêng với cơ sở marketing thương mại nhỏ lẻ thuốc có Đk kho dữ gìn và bảo vệ hoặc dữ gìn và bảo vệ không đúng Đk ghi trên nhãn hoặc không tuân thủ những quy định về thực hành thực tiễn tốt cơ sở marketing thương mại nhỏ lẻ thuốc;

d) Lưu trữ, marketing thương mại nhỏ lẻ thuốc không thuộc phạm vi marketing thương mại được ghi trong giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược; thuốc sử dụng cho chương trình tiềm năng vương quốc; thuốc viện trợ và thuốc khác không được bán theo quy định của pháp lý;

đ) Bán vắc xin hoặc bán thuốc kê đơn lúc không còn đơn thuốc;

e) Không thực thi văn bản báo cáo giải trình việc duy trì phục vụ thực hành thực tiễn tốt cơ sở marketing thương mại nhỏ lẻ thuốc theo quy định của pháp lý;

g) Không có thiết bị, không triển khai ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin, không thực thi link mạng, không bảo vệ trấn áp nguồn gốc, giá cả, nguồn gốc thuốc mua vào, đẩy ra theo quy định của pháp lý, trừ cơ sở marketing thương mại nhỏ lẻ dược liệu;

h) Không chuyển thông tin về việc mua và bán thuốc, chất lượng thuốc giữa nhà phục vụ với những người tiêu dùng; không chuyển thông tin cho cơ quan quản trị và vận hành tương quan khi được yêu cầu theo quy định của pháp lý, trừ cơ sở marketing thương mại nhỏ lẻ dược liệu;

i) Chỉ duy trì phục vụ nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành thực tiễn tốt cơ sở marketing thương mại nhỏ lẻ thuốc ở tại mức độ 3.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Mua, bán thuốc thử lâm sàng;

b) Mua, bán thuốc được sản xuất, bào chế, pha chế theo đơn để sử dụng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ra ngoài cơ sở, trừ trường hợp được phép mua, bán theo quy định của pháp lý;

c) Mua, bán thuốc hóa dược pha chế theo đơn của nhà thuốc khác;

d) Mua, bán thuốc thuộc khuôn khổ thuốc hạn chế marketing thương mại nhỏ lẻ lúc không được phép theo quy định của pháp lý;

đ) Không có giải pháp cách ly hoặc để ở khu vực biệt trữ riêng với thuốc, dược liệu thuộc một trong những trường hợp: không đạt tiêu chuẩn chất lượng; đã có thông tin tịch thu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đang không còn hạn dùng; không rõ nguồn gốc, nguồn gốc;

e) Mua bán thuốc vi phạm chất lượng ở tại mức độ 1 theo quy định của pháp lý.

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi mua, bán thuốc, dược liệu sau này:

a) Không có giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược;

b) Không đúng với khu vực ghi trên giấy tờ ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược đã được cấp;

c) Trong thời hạn bị đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí hoặc trong thời hạn bị tước quyền sử dụng giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược.

6. Phạt tiền riêng với hành vi mua, bán thuốc, dược liệu đã có thông tin tịch thu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đang không còn hạn dùng; không còn giấy phép nhập khẩu hoặc không còn giấy Đk lưu hành, trừ trường hợp thuốc, nguyên vật tư làm thuốc không phải Đk trước lúc lưu hành, theo một trong những mức sau này:

a) Phạt tiền từ một triệu đồng đến 2.000.000 đồng riêng với thành phầm & hàng hóa có mức giá trị dưới một triệu đồng;

b) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng riêng với thành phầm & hàng hóa có mức giá trị từ một triệu đồng đến dưới 2.000.000 đồng;

c) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với thành phầm & hàng hóa có mức giá trị từ 2.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng;

d) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng riêng với thành phầm & hàng hóa có mức giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng;

đ) Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với thành phầm & hàng hóa có mức giá trị từ 10.000.000 đồng đến dưới 15.000.000 đồng;

e) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng riêng với thành phầm & hàng hóa có mức giá trị từ 15.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng;

g) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với thành phầm & hàng hóa có mức giá trị từ 30.000.000 đồng đến dưới 40.000.000 đồng;

h) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng riêng với thành phầm & hàng hóa có mức giá trị từ 40.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;

i) Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với thành phầm & hàng hóa có mức giá trị từ 50.000.000 đồng đến dưới 70.000.000 đồng;

k) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với thành phầm & hàng hóa có mức giá trị từ 70.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;

l) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng riêng với thành phầm & hàng hóa có mức giá trị từ 100.000.000 đồng trở lên.

7. Phạt tiền bằng 1,5 lần riêng với hành vi vi phạm tương quan đến thuốc, dược chất thuộc khuôn khổ chất bị cấm sử dụng trong một số trong những ngành, nghành, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ hoặc phạt tiền bằng 02 lần riêng với hành vi vi phạm tương quan đến thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên vật tư là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc nhưng không thật 100.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi vi phạm quy định tại những điểm c, e khoản 1, điểm a khoản 2, điểm d khoản 3, khoản 5 và khoản 6 Điều này.

8. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

a) Tước quyền sử dụng giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược trong thời hạn từ 01 tháng đến 02 tháng riêng với hành vi quy định tại những điểm g và h khoản 3 Điều này trong trường hợp tái phạm;

b) Tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề dược, giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại những điểm b, c và d khoản 4 Điều này;

c) Tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề dược trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng riêng với hành vi quy định tại điểm b khoản 5 và khoản 6 Điều này;

d) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

đ) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở trong thời hạn từ 06 tháng đến 09 tháng riêng với hành vi quy định tại những điểm đ, i khoản 3 và điểm c khoản 5 Điều này.

9. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc nộp lại số lợi phạm pháp đã có được do thực thi hành vi quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều này;

b) Buộc tiêu hủy toàn bộ số thuốc, dược liệu không bảo vệ chất lượng riêng với hành vi quy định tại điểm e khoản 4 Điều này;

c) Buộc tiêu hủy toàn bộ số thuốc, dược liệu riêng với hành vi quy định tại điểm a khoản 5 và khoản 6 Điều này.

Điều 60. Vi phạm quy định về xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên vật tư làm thuốc

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không văn bản báo cáo giải trình kết quả tịch thu thuốc, nguyên vật tư làm thuốc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

b) Không hợp tác hoặc cản trở cơ quan kiểm tra chất lượng lấy mẫu thuốc hoặc nguyên vật tư làm thuốc để kiểm tra chất lượng.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không thực thi văn bản báo cáo giải trình việc duy trì phục vụ thực hành thực tiễn tốt dữ gìn và bảo vệ thuốc, nguyên vật tư làm thuốc (sau này gọi tắt là GSP) theo quy định của pháp lý;

b) Không thông tin bằng văn bản đến Bộ Y tế về cơ sở bán sỉ thực thi việc phân phối thuốc, nguyên vật tư làm thuốc nhập khẩu vào Việt Nam của cơ sở có quyền nhập khẩu nhưng không được thực thi quyền phân phối thuốc, nguyên vật tư làm thuốc tại Việt Nam trước lúc bán thuốc hoặc dừng bán thuốc cho cơ sở đó;

c) Không lưu giữ hồ sơ, chứng từ của lô thuốc, nguyên vật tư làm thuốc nhập khẩu trong thời hạn quy định của pháp lý;

d) Bán thuốc sử dụng cho chương trình tiềm năng vương quốc, thuốc viện trợ và thuốc khác khống được bán theo quy định của pháp lý;

đ) Xuất khẩu thuốc, nguyên vật tư làm thuốc mà không còn giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược theo quy định của pháp lý hoặc trong thời hạn bị đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí hoặc trong thời hạn bị tước quyền sử dụng giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược;

e) Xuất khẩu thuốc, nguyên vật tư làm thuốc đã có thông tin tịch thu theo quy định của pháp lý;

g) Xuất khẩu thuốc, nguyên vật tư làm thuốc không phù phù thích hợp với phạm vi ghi trên giấy tờ ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược;

h) Xuất khẩu dược liệu thuộc khuôn khổ loài, chủng loại dược liệu quý, hiếm, đặc hữu phải trấn áp lúc không được phép của cơ quan quản trị và vận hành nhà nước có thẩm quyền.

3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Bảo quản thuốc, nguyên vật tư làm thuốc tại kho dữ gìn và bảo vệ không được nhìn nhận phục vụ GSP hoặc tại khu vực không đúng với khu vực marketing thương mại dược ghi trên giấy tờ ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược đã được cấp, trừ trường hợp sử dụng dịch vụ dữ gìn và bảo vệ thuốc, nguyên vật tư làm thuốc;

b) Chỉ duy trì phục vụ nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành thực tiễn tốt GSP ở tại mức độ 3;

c) Nhập khẩu thuốc, nguyên vật tư làm thuốc vượt quá số lượng trong giấy phép nhập khẩu được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

d) Không tái xuất toàn bộ thuốc, nguyên vật tư làm thuốc được cấp phép nhập khẩu để trưng bày tại những triển lãm, hội chợ tương quan đến y, dược, thiết bị y tế sau khoản thời hạn kết thúc triển lãm, hội chợ;

đ) Xuất khẩu thuốc phải trấn áp đặc biệt quan trọng mà không còn giấy phép xuất khẩu;

e) Nhập khẩu thuốc, nguyên vật tư làm thuốc hạn chế dùng không đúng quy định về hạn dùng còn sót lại khi tới cảng Việt Nam mà không được phép của Bộ trưởng Bộ Y tế;

g) Không tịch thu thuốc, nguyên vật tư làm thuốc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

h) Nhập khẩu thuốc, nguyên vật tư làm thuốc không phù phù thích hợp với phạm vi ghi trên giấy tờ ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược;

i) Mở rộng kho dữ gìn và bảo vệ trên cơ sở cấu trúc kho đã có hoặc sửa chữa thay thế, thay đổi lớn về cấu trúc, sắp xếp kho dữ gìn và bảo vệ hoặc thay đổi khối mạng lưới hệ thống phụ trợ hoặc thay đổi nguyên tắc thiết kế, vận hành khối mạng lưới hệ thống tiện ích có tác động tới yêu cầu, Đk dữ gìn và bảo vệ nhưng không văn bản báo cáo giải trình thay đổi kèm theo tài liệu kỹ thuật tương ứng với việc thay đổi theo quy định của pháp lý.

4. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Tài liệu trong hồ sơ đề xuất kiến nghị cấp phép nhập khẩu thuốc, nguyên vật tư làm thuốc đã được phê duyệt được cơ quan có thẩm quyền kết luận là tài liệu hàng fake;

b) Nhập khẩu thuốc, nguyên vật tư làm thuốc được sản xuất không đúng khu vực trong hồ sơ đề xuất kiến nghị cấp phép nhập khẩu thuốc đã được phê duyệt;

c) tin tức về thuốc, nguyên vật tư làm thuốc trong hồ sơ đề xuất kiến nghị cấp phép nhập khẩu không nhờ vào cơ sở nghiên cứu và phân tích hoặc sản xuất thực tiễn của cơ sở sản xuất.

5. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Nhập khẩu thuốc, nguyên vật tư làm thuốc không còn giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược theo quy định của pháp lý hoặc trong thời hạn bị đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí hoặc trong thời hạn bị tước quyền sử dụng giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược;

b) Nhập khẩu thuốc, nguyên vật tư làm thuốc đã có thông tin tịch thu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

c) Nhập khẩu thuốc, nguyên vật tư làm thuốc không còn giấy phép nhập khẩu hoặc không còn giấy Đk lưu hành, trừ trường hợp thuốc, nguyên vật tư làm thuốc không phải Đk, cấp phép nhập khẩu trước lúc lưu hành;

d) Thực hiện hoạt động và sinh hoạt giải trí tương quan trực tiếp đến phân phối thuốc, nguyên vật tư làm thuốc tại Việt Nam riêng với những cơ sở có quyền nhập khẩu nhưng không được thực thi quyền phân phối thuốc, nguyên vật tư làm thuốc tại Việt Nam, trừ thuốc và nguyên vật tư làm thuốc do chính cơ sở sản xuất tại Việt Nam.

6. Phạt tiền riêng với hành vi nhập khẩu thuốc, nguyên vật tư làm thuốc đang không còn hạn dùng theo một trong những mức sau này:

a) Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng riêng với thành phầm & hàng hóa có mức giá trị dưới 2.000.000 đồng;

b) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với thành phầm & hàng hóa có mức giá trị từ 2.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng;

c) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với thành phầm & hàng hóa có mức giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng;

d) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng riêng với thành phầm & hàng hóa có mức giá trị từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng;

đ) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với thành phầm & hàng hóa có mức giá trị từ 20.000.000 đồng đến dưới 130.000.000 đồng;

e) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với thành phầm & hàng hóa có mức giá trị từ 30.000.000 đồng đến dưới 40.000.000 đồng;

g) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với thành phầm & hàng hóa có mức giá trị từ 40.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;

h) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng riêng với thành phầm & hàng hóa có mức giá trị từ 50.000.000 đồng đến dưới 60.000.000 đồng;

i) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng riêng với thành phầm & hàng hóa có mức giá trị từ 60.000.000 đồng đến dưới 80.000.000 đồng;

k) Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng riêng với thành phầm & hàng hóa có mức giá trị từ 80.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;

l) Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng riêng với thành phầm & hàng hóa có mức giá trị từ 100.000.000 đồng trở lên.

7. Phạt tiền bằng 1,5 lần riêng với hành vi vi phạm tương quan đến thuốc, dược chất thuộc khuôn khổ chất bị cấm sử dụng trong một số trong những ngành, nghành, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ hoặc phạt tiền bằng 02 lần riêng với hành vi vi phạm tương quan đến thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên vật tư là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc nhưng không thật 100.000.000 đồng riêng với hành vi quy định tại những điểm c, d, đ, g khoản 2, những điểm a, c, d, h khoản 3 và những điểm a, c khoản 5 Điều này.

8. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

a) Tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề dược của người phụ trách trình độ trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại những điểm b, c, đ, e và g khoản 2 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề dược của người phụ trách trình độ trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng riêng với hành vi quy định tại những điểm a, c, d, đ, e, g và i khoản 3 Điều này;

c) Tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề dược của người phụ trách trình độ trong thời hạn từ 06 tháng đến 09 tháng riêng với hành vi quy định tại khoản 5 Điều này;

d) Tước quyền sử dụng giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược trong thời hạn từ 18 tháng đến 24 tháng riêng với hành vi quy định tại điểm d khoản 5 Điều này;

đ) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại có tương quan đến hành vi vi phạm trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại những điểm đ, e và g khoản 2 Điều này;

e) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại có tương quan đến hành vi vi phạm trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng riêng với hành vi quy định tại những điểm b, c, đ, h khoản 3 và điểm b khoản 4 Điều này;

g) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí nhập khẩu thuốc, nguyên vật tư làm thuốc trong thời hạn từ 06 tháng đến 09 tháng riêng với hành vi quy định tại những điểm a, b và c khoản 5 Điều này;

h) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí cho tới lúc cơ sở có văn bản báo cáo giải trình gửi Bộ Y tế nhưng không thật 24 tháng riêng với hành vi quy định tại điểm d khoản 2 Điều này.

9. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc đưa thoát khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc tái xuất riêng với thuốc, nguyên vật tư làm thuốc do thực thi hành vi quy định tại điểm d khoản 3 và những khoản 4, 5, 6, 7 Điều này. Trường hợp không vận dụng được giải pháp này thì buộc tiêu hủy;

b) Buộc nộp lại số lợi phạm pháp đã có được do thực thi hành vi quy định tại điểm d khoản 2 Điều này.

Điều 61. Vi phạm quy định về dữ gìn và bảo vệ thuốc, nguyên vật tư làm thuốc riêng với cơ sở marketing thương mại dịch vụ dữ gìn và bảo vệ thuốc, nguyên vật tư làm thuốc và cơ sở có hoạt động và sinh hoạt giải trí dược nhưng không vì mục tiêu thương mại

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không nộp văn bản báo cáo giải trình thay đổi kèm tài liệu kỹ thuật tương ứng với việc thay đổi về cơ quan tiếp nhận trong trường hợp cơ sở dữ gìn và bảo vệ thay đổi vị trí kho dữ gìn và bảo vệ tại cùng khu vực marketing thương mại hoặc tương hỗ update kho ở vị trí mới tại cùng khu vực marketing thương mại;

b) Không nộp văn bản báo cáo giải trình thay đổi kèm tài liệu kỹ thuật tương ứng với việc thay đổi về cơ quan tiếp nhận trong trường hợp cơ sở dữ gìn và bảo vệ mở rộng kho dữ gìn và bảo vệ trên cơ sở cấu trúc kho đã có hoặc sửa chữa thay thế, thay đổi lớn về cấu trúc, sắp xếp kho dữ gìn và bảo vệ hoặc thay đổi khối mạng lưới hệ thống phụ trợ hoặc thay đổi nguyên tắc thiết kế, vận hành khối mạng lưới hệ thống tiện ích mà có tác động tới yêu cầu, Đk dữ gìn và bảo vệ;

c) Không gửi văn bản thông tin việc phục vụ GSP tới cơ quan tiếp nhận, không tuân thủ theo lộ trình việc triển khai vận dụng và tuân thủ khá đầy đủ GSP riêng với cơ sở có hoạt động và sinh hoạt giải trí dữ gìn và bảo vệ, tồn trữ, phục vụ vắc xin, thuốc, nguyên vật tư làm thuốc riêng với cơ sở có hoạt động và sinh hoạt giải trí dược nhưng không vì mục tiêu thương mại theo quy định của pháp lý;

d) Không hợp tác hoặc cản trở cơ quan kiểm tra chất lượng lấy mẫu thuốc hoặc nguyên vật tư làm thuốc để kiểm tra chất lượng;

đ) Không lưu giữ chứng từ, tài liệu có tương quan đến lô thuốc, nguyên vật tư làm thuốc trong thời hạn phải lưu giữ theo quy định của pháp lý.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Thực hiện marketing thương mại dịch vụ dữ gìn và bảo vệ thuốc, nguyên vật tư làm thuốc cho đối tượng người dùng không đúng quy định của pháp lý;

b) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở tiêm chủng, cơ sở dữ gìn và bảo vệ vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng vương quốc tuyến huyện và tuyến tỉnh, cơ sở đầu mối dữ gìn và bảo vệ thuốc của chương trình y tế vương quốc, của những lực lượng vũ trang nhân dân, cơ sở dữ gìn và bảo vệ vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng vương quốc tuyến TW, tuyến khu vực không gửi văn bản thông tin việc phục vụ GSP đến cơ quan tiếp nhận theo quy định trước lúc triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí dữ gìn và bảo vệ thuốc, nguyên vật tư làm thuốc;

c) Không thực thi đúng quy định về Đk dữ gìn và bảo vệ thuốc, nguyên vật tư làm thuốc trong quy trình dữ gìn và bảo vệ hoặc vận chuyển thuốc, nguyên vật tư làm thuốc;

d) Thực hiện marketing thương mại dịch vụ dữ gìn và bảo vệ thuốc, nguyên vật tư làm thuốc tại cơ sở không được cấp giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược với phạm vi thích hợp riêng với cơ sở marketing thương mại dịch vụ dữ gìn và bảo vệ thuốc, nguyên vật tư làm thuốc.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi marketing thương mại dịch vụ dữ gìn và bảo vệ thuốc, nguyên vật tư làm thuốc sau này:

a) Không có giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược;

b) Không đúng với khu vực ghi trên giấy tờ ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược đã được cấp;

c) Trong thời hạn bị đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí hoặc trong thời hạn bị tước quyền sử dụng giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược;

d) Không thực thi văn bản báo cáo giải trình duy trì phục vụ thực hành thực tiễn tốt GSP theo quy định của pháp lý;

đ) Chỉ duy trì phục vụ nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành thực tiễn tốt GSP ở tại mức độ 3.

4. Phạt tiền bằng 1,5 lần riêng với hành vi vi phạm tương quan đến thuốc, dược chất thuộc khuôn khổ chất bị cấm sử dụng trong một số trong những ngành, nghành, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ hoặc phạt tiền bằng 02 lần riêng với hành vi vi phạm tương quan đến thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên vật tư là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc nhưng không thật 100.000.000 đồng riêng với hành vi quy định tại những điểm a, đ khoản 1, những điểm a, d khoản 2 và những điểm a, b, c khoản 3 Điều này.

5. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

a) Tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề dược trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở có tương quan đến hành vi vi phạm trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này;

c) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở trong thời hạn từ 06 tháng đến 12 tháng riêng với hành vi quy định tại những điểm a, b, c và đ khoản 3 Điều này.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tiêu hủy toàn bộ số thuốc, nguyên vật tư làm thuốc không bảo vệ chất lượng riêng với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều này;

b) Buộc tiêu hủy toàn bộ số thuốc, nguyên vật tư làm thuốc riêng với hành vi quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;

c) Buộc nộp lại số lợi phạm pháp đã có được do thực thi hành vi quy định tại những điểm a, b và c khoản 3 Điều này.

Điều 62. Vi phạm quy định về kiểm nghiệm thuốc, thử lâm sàng, thử tương tự sinh học của thuốc

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không nộp văn bản báo cáo giải trình thay đổi kèm tài liệu kỹ thuật tương ứng với việc thay đổi về cơ quan tiếp nhận trong trường hợp cơ sở thử nghiệm mở rộng phòng thí nghiệm trên cơ sở cấu trúc phòng thí nghiệm đã có sửa chữa thay thế, thay đổi lớn về cấu trúc, sắp xếp trong phòng thí nghiệm; thay đổi khối mạng lưới hệ thống phụ trợ hoặc thay đổi nguyên tắc thiết kế, vận hành khối mạng lưới hệ thống tiện ích mà có tác động tới môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên thí nghiệm;

b) Lấy mẫu thuốc không tuân thủ quy định về lấy mẫu thuốc của Bộ Y tế riêng với cơ sở làm dịch vụ kiểm nghiệm thuốc.

2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, nguyên vật tư làm thuốc, dịch vụ thử tương tự sinh học của thuốc, dịch vụ thử thuốc trên lâm sàng không đúng phạm vi hoặc vượt quá phạm vi ghi trên giấy tờ ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược hoặc phạm vi nhìn nhận phục vụ thực hành thực tiễn tốt phòng thí nghiệm thuốc, nguyên vật tư làm thuốc (sau này gọi tắt là GLP), thực hành thực tiễn tốt thử thuốc trên lâm sàng của cơ sở có hoạt động và sinh hoạt giải trí dược nhưng không vì mục tiêu thương mại;

b) Cung cấp thông tin thành viên của người tham gia thử tương tự sinh học của thuốc lúc không được sự đồng ý của người đó;

c) Che dấu thông tin hoặc không phục vụ thông tin khá đầy đủ và trung thực cho những người dân tham gia thử thuốc về nghiên cứu và phân tích thử tương tự sinh học của thuốc, về quy trình thử nghiệm và những rủi ro không mong muốn trọn vẹn có thể xẩy ra.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Cung cấp dịch vụ thử tương tự sinh học của thuốc, dịch vụ thử thuốc trên lâm sàng lúc không được cấp giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược hoặc lúc không được nhìn nhận phục vụ đủ Đk thực hành thực tiễn tốt thử thuốc trên lâm sàng riêng với cơ sở có hoạt động và sinh hoạt giải trí không vì mục tiêu thương mại;

b) Thay đổi nội dung hồ sơ, đề cương nghiên cứu và phân tích thử tương tự sinh học của thuốc đã được phê duyệt;

c) Không thực thi văn bản báo cáo giải trình việc duy trì phục vụ GLP theo quy định của pháp lý;

d) Chỉ duy trì phục vụ GLP ở tại mức độ 3;

đ) Không nộp văn bản báo cáo giải trình thay đổi kèm tài liệu kỹ thuật tương ứng với việc thay đổi về cơ quan tiếp nhận hồ sơ nhìn nhận phục vụ GLP trong trường hợp cơ sở thử nghiệm thay đổi vị trí phòng thí nghiệm tại cùng khu vực marketing thương mại hoặc tương hỗ update phòng thí nghiệm ở vị trí mới tại cùng khu vực marketing thương mại.

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với hành vi làm giả, làm sai lệch kết quả kiểm nghiệm, kết quả phân tích riêng với mẫu thuốc đã kiểm nghiệm, phân tích.

5. Phạt tiền bằng 1,5 lần riêng với hành vi vi phạm tương quan đến thuốc, dược chất thuộc khuôn khổ chất bị cấm sử dụng trong một số trong những ngành, nghành, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ hoặc phạt tiền bằng 02 lần riêng với hành vi vi phạm tương quan đến thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên vật tư là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc nhưng không thật 100.000.000 đồng riêng với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 và những điểm a, đ khoản 3 Điều này.

6. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

a) Tước quyền sử dụng giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí riêng với cơ sở hoạt động và sinh hoạt giải trí không vì mục tiêu thương mại trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại khoản 2, những điểm a, b và d khoản 3 và khoản 4 Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí cho tới lúc cơ sở có văn bản báo cáo giải trình gửi Bộ Y tế nhưng không thật 24 tháng riêng với hành vi quy định tại điểm c khoản 3 Điều này.

Điều 63. Vi phạm quy định về thực thi thử thuốc trên lâm sàng

1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Cung cấp thông tin thành viên của người thử thuốc trên lâm sàng lúc không được sự đồng ý của người đó;

b) Không văn bản báo cáo giải trình về quy trình thực thi; không công bố kết quả thử thuốc trên lâm sàng theo quy định của pháp lý;

c) Không tuân thủ quy định thực hành thực tiễn tốt thử thuốc trên lâm sàng.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Thử thuốc trên lâm sàng lúc không được Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu và phân tích y sinh học cấp vương quốc xét về khoa học và đạo đức riêng với hồ sơ thử thuốc trên lâm sàng và Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt bằng văn bản;

b) Thay đổi nội dung hồ sơ, đề cương nghiên cứu và phân tích thuốc trên lâm sàng đã được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Sử dụng thuốc thử lâm sàng vào mục tiêu khác;

b) Ép buộc đối tượng người dùng tham gia nghiên cứu và phân tích thử thuốc.

4. Phạt tiền bằng 02 lần riêng với hành vi vi phạm tương quan đến thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất nhưng không thật 100.000.000 đồng riêng với hành vi quy định tại những khoản 2 và 3 Điều này.

5. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

a) Tước quyền sử dụng giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí riêng với cơ sở hoạt động và sinh hoạt giải trí không vì mục tiêu thương mại trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại những khoản 1 và 2 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí riêng với cơ sở hoạt động và sinh hoạt giải trí không vì mục tiêu thương mại trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng riêng với hành vi quy định tại những khoản 3 và 4 Điều này.

Điều 64. Vi phạm quy định về vỏ hộp, nhãn thuốc, nguyên vật tư làm thuốc

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Nhập khẩu, mua, bán sỉ thuốc, nguyên vật tư làm thuốc không hề nguyên vẹn vỏ hộp thương phẩm của nhà sản xuất, trừ trường hợp được phép theo quy định của pháp lý;

b) Nhập khẩu dược liệu không ghi nguồn gốc của dược liệu trên vỏ hộp ngoài của dược liệu.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc, nguyên vật tư làm thuốc có vỏ hộp không đúng như hồ sơ đã được phê duyệt, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều này;

b) Cơ sở Đk, cơ sở marketing thương mại dược tẩy xóa, sửa chữa thay thế làm thay đổi thông tin về ngày sản xuất, số lô sản xuất thuốc, nguyên vật tư làm thuốc ghi trên nhãn gốc;

c) Không update thông tin thuốc trên nhãn, tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc lưu hành tại Việt Nam theo yêu cầu của Bộ Y tế;

d) Cơ sở nhập khẩu, cơ sở Đk, cơ sở sản xuất trong nước lưu hành thuốc, nguyên vật tư làm thuốc có nhãn, tờ hướng dẫn sử dụng không phù phù thích hợp với nội dung đã được phê duyệt hoặc không phản ánh đúng thông tin của thuốc riêng với nội dung không yêu cầu phê duyệt.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Thay đổi, sửa chữa thay thế hạn dùng của thuốc ghi trên nhãn;

b) Vật liệu vỏ hộp hoặc dạng đóng gói không phục vụ yêu cầu bảo vệ chất lượng thuốc, nguyên vật tư làm thuốc;

c) Không update thông tin thuốc tương quan đến chống chỉ định, thu hẹp đối tượng người dùng sử dụng theo quy định của pháp lý.

4. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại có tương quan đến hành vi vi phạm trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc tịch thu để khắc phục hoặc tiêu hủy toàn bộ thuốc, nguyên vật tư làm thuốc không bảo vệ chất lượng riêng với hành vi quy định tại những điểm b, c, d khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Điều 65. Vi phạm quy định về thuốc phải trấn áp đặc biệt quan trọng

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Bảo quản, sản xuất, pha chế, cấp phép, sử dụng thuốc, nguyên vật tư làm thuốc phải trấn áp đặc biệt quan trọng tại cơ sở có hoạt động và sinh hoạt giải trí dược không vì mục tiêu thương mại không đúng quy định của pháp lý;

b) Vận chuyển, giao, nhận thuốc phải trấn áp đặc biệt quan trọng không đúng quy định của pháp lý;

c) Hủy thuốc phải trấn áp đặc biệt quan trọng không đúng quy định của pháp lý.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với cơ sở marketing thương mại nhỏ lẻ hoặc phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với cơ sở marketing thương mại dịch vụ dữ gìn và bảo vệ thuốc, nguyên vật tư làm thuốc, thử thuốc trên lâm sàng, thử tương tự sinh học của thuốc, kiểm nghiệm thuốc hoặc phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với cơ sở sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, bán sỉ thuốc, nguyên vật tư làm thuốc thực thi một trong những hành vi sau này:

a) Không có đủ Đk về nhân sự, cơ sở vật chất để bảo vệ không thất thoát thuốc phải trấn áp đặc biệt quan trọng theo quy định của pháp lý;

b) Mua, bán nguyên vật tư là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc không còn đơn hàng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; mua, bán thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và thuốc tiền chất không còn đơn hàng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc không còn kết quả trúng thầu hoặc không còn kế hoạch đấu thầu đã được người dân có thẩm quyền phê duyệt.

3. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại có tương quan đến hành vi vi phạm trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 66. Vi phạm quy định về quản trị và vận hành giá thuốc

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với hành vi không còn văn bản đề xuất kiến nghị tương hỗ update, thay đổi thông tin của thuốc đã kê khai, kê khai lại giá thuốc trong trường hợp có thay đổi so với thông tin đã công bố nhưng giá thuốc không thay đổi.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Mua thuốc vào cơ sở marketing thương mại nhỏ lẻ thuốc trong khuôn viên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập với giá mua cao hơn thế nữa giá thuốc này đã trúng thầu tại chính cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng thời gian, trừ trường hợp được mua theo quy định của pháp lý;

b) Mua thuốc vào cơ sở marketing thương mại nhỏ lẻ thuốc trong khuôn viên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập với giá mua cao hơn thế nữa giá trúng thầu tốt nhất của chính thuốc này đã trúng thầu tại những cơ sở y tế tuyến tỉnh, tuyến TW trong vòng 12 tháng; trúng thầu shopping triệu tập cấp địa phương, cấp vương quốc hoặc đàm phán giá trong thời hạn của hợp đồng hoặc thỏa thuận hợp tác khung shopping triệu tập tính đến trước thời gian mua thuốc, trừ trường hợp được mua theo quy định của pháp lý;

c) Mua thuốc vào cơ sở marketing thương mại nhỏ lẻ thuốc trong khuôn viên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập không còn trong khuôn khổ thuốc trúng thầu của chính cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc không còn trong khuôn khổ trúng thầu tại những cơ sở y tế tuyến tỉnh, tuyến TW trong vòng 12 tháng hoặc không còn trong khuôn khổ trúng thầu shopping triệu tập cấp địa phương, cấp vương quốc và đàm phán giá trong thời hạn của hợp đồng hoặc thỏa thuận hợp tác khung shopping triệu tập tính đến trước thời gian mua thuốc, trừ trường hợp được mua theo quy định của pháp lý;

d) Cơ sở marketing thương mại nhỏ lẻ thuốc trong khuôn viên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập bán thuốc với mức thặng số marketing thương mại nhỏ lẻ cao hơn thế nữa mức thặng số marketing thương mại nhỏ lẻ tối đa theo quy định của pháp lý.

3. Phạt tiền riêng với hành vi bán sỉ thuốc mà thuốc đó không được cơ sở sản xuất, cơ sở đặt gia công thuốc hoặc cơ sở nhập khẩu thuốc kê khai hoặc giá cả thuốc cao hơn thế nữa so với giá đã được kê khai, kê khai lại đang tiếp tục có hiệu lực hiện hành theo quy định của pháp lý, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 4 Điều này theo một trong những mức sau này:

a) Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng riêng với thuốc có mức giá cả tính trên cty đóng gói nhỏ nhất nhỏ hơn hoặc bằng 1.000 đồng;

b) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với thuốc có mức giá cả tính trên cty đóng gói nhỏ nhất từ trên 1.000 đồng đến 5.000 đồng;

c) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng riêng với thuốc có mức giá cả tính trên cty đóng gói nhỏ nhất từ trên 5.000 đồng đến 100.000 đồng;

d) Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với thuốc có mức giá cả tính trên cty đóng gói nhỏ nhất từ trên 100.000 đồng đến một triệu đồng;

đ) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng riêng với thuốc có mức giá cả tính trên cty đóng gói nhỏ nhất trên một triệu đồng.

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không thực thi kê khai giá thuốc hoặc không kê khai lại giá thuốc khi thay đổi giá thuốc đã kê khai trước lúc lưu hành trên thị trường;

b) Không kiểm soát và điều chỉnh giá nhưng không còn văn bản báo cáo giải trình theo văn bản yêu cầu của cơ quan quản trị và vận hành nhà nước về giá thuốc riêng với hồ sơ kê khai, kê khai lại giá thuốc;

c) Báo cáo không đúng chuẩn những yếu tố hình thành giá thuốc theo quy định của pháp lý.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc hoàn trả toàn bộ số tiền chênh lệch riêng với hành vi quy định tại khoản 2, khoản 3 và điểm b khoản 4 Điều này. Trường hợp không hoàn trả được cho người tiêu dùng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp lý.

Điều 67. Vi phạm quy định về thông tin thuốc

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Người trình làng thuốc không đeo thẻ người trình làng thuốc khi hoạt động và sinh hoạt giải trí;

b) Giới thiệu thuốc không còn sự đồng ý của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không gửi list người được cấp, bị tịch thu thẻ người trình làng thuốc của cơ sở marketing thương mại dược đến Sở Y tế nơi người trình làng thuốc thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí trình làng thuốc;

b) Người trình làng thuốc trình làng thành phầm không phải là thuốc;

c) Người trình làng thuốc trình làng thuốc không được cơ sở marketing thương mại dược phân công.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với việc thông tin thuốc cho những người dân hành nghề y, dược thuộc một trong những hành vi sau này:

a) tin tức thuốc lúc không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung hoặc không đúng với nội dung đã được xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) tin tức thuốc theo nội dung thông tin đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận nội dung thông tin nhưng giấy xác nhận đang không còn hiệu lực hiện hành;

c) So sánh, trình làng thuốc của cơ sở mình tốt hơn thuốc của cơ sở khác mà không còn tài năng liệu khoa học đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kèm theo để chứng tỏ;

d) Người trình làng thuốc tiếp cận người bệnh, hồ sơ bệnh án, đơn thuốc, thảo luận hoặc yêu cầu phục vụ thông tin tương quan đến người bệnh;

đ) Không có văn bản thông tin cho Sở Y tế nơi tổ chức triển khai thông tin thuốc theo như hình thức hội thảo chiến lược trình làng thuốc về thời hạn và khu vực kèm theo bản sao giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc đã được duyệt trước lúc tổ chức triển khai.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không văn bản báo cáo giải trình và update thông tin cho cơ quan có thẩm quyền về chất lượng, bảo vệ an toàn và uy tín, hiệu suất cao tương quan đến thuốc do cơ sở mình sản xuất, Đk, lưu hành, pha chế, chế biến;

b) Người trình làng thuốc có hoạt động và sinh hoạt giải trí tương quan đến việc mua, bán, ký gửi thuốc với những người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) tin tức, quảng cáo, tiếp thị, tư vấn, ghi nhãn, hướng dẫn sử dụng thực phẩm, mỹ phẩm và những thành phầm khác không phải là thuốc có tác dụng để phòng bệnh, chữa bệnh, chẩn đoán, điều trị, giảm nhẹ bệnh, kiểm soát và điều chỉnh hiệu suất cao sinh lý khung hình người khiến người tiêu dùng hiểu nhầm những thành phầm đó là thuốc, trừ trang thiết bị y tế;

b) Sử dụng quyền lợi vật chất hoặc tài chính để tác động tới thầy thuốc, người tiêu dùng thuốc nhằm mục đích thúc đẩy việc kê đơn, sử dụng thuốc;

c) Sửa chữa, hàng fake sách vở pháp lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong hồ sơ đề xuất kiến nghị xác nhận nội dung thông tin, quảng cáo thuốc;

d) Sử dụng ghi nhận không được Bộ Y tế công nhận, sử dụng quyền lợi vật chất, tận dụng danh nghĩa của tổ chức triển khai, thành viên, nhiều chủng quy mô tượng, hình ảnh, vị thế, uy tín, thư tín, thư cảm ơn để thông tin, quảng cáo thuốc;

đ) Sử dụng kết quả nghiên cứu và phân tích lâm sàng, kết quả nghiên cứu và phân tích tiền lâm sàng, kết quả kiểm nghiệm, kết quả thử tương tự sinh học không được Bộ Y tế công nhận để thông tin, quảng cáo thuốc;

e) tin tức thuốc sau khoản thời hạn đã có những thay đổi nội dung dẫn đến những trường hợp phải cấp giấy xác nhận nhưng không thực thi thủ tục cấp giấy xác nhận.

6. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

a) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng riêng với hành vi quy định tại điểm a khoản 5 Điều này trong trường hợp vi phạm từ 03 lần/năm trở lên;

b) Tịch thu tang vật vi phạm hành đó đó là phần quyền lợi vật chất, tài chính riêng với hành vi quy định tại điểm b khoản 5 Điều này.

7. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc tịch thu và vô hiệu yếu tố vi phạm riêng với những hành vi quy định tại những điểm a, b, c khoản 3 và những điểm a, d, đ, e khoản 5 Điều này. Trường hợp không vô hiệu được yếu tố vi phạm thì buộc tiêu hủy thành phầm.

Điều 68. Vi phạm quy định về công bố thành phầm mỹ phẩm

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Kê khai không đúng những nội dung trong phiếu công bố thành phầm mỹ phẩm;

b) Thay đổi nội dung đã công bố và được cấp số tiếp nhận phiếu công bố thành phầm mỹ phẩm nhưng không được sự chấp thuận đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp lý.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với hành vi đưa thành phầm mỹ phẩm ra lưu thông lúc không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận phiếu công bố thành phầm mỹ phẩm hoặc số tiếp nhận phiếu công bố thành phầm mỹ phẩm hết thời hạn hiệu lực hiện hành.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với hành vi hàng fake tài liệu, sử dụng con dấu giả hoặc hàng fake chữ ký, dấu của cơ quan hiệu suất cao Việt Nam hoặc quốc tế, của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu thành phầm trong hồ sơ công bố thành phầm mỹ phẩm.

4. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại thành phầm mỹ phẩm trong thời hạn từ 03 đến 06 tháng riêng với hành vi quy định tại những khoản 2 và 3 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tịch thu và tiêu hủy thành phầm mỹ phẩm vi phạm riêng với hành vi quy định tại những khoản 2 và 3 Điều này;

b) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu số tiếp nhận phiếu công bố thành phầm mỹ phẩm riêng với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 và khoản 3 Điều này.

Điều 69. Vi phạm quy định về quảng cáo mỹ phẩm trải qua hình thức hội thảo chiến lược, hội nghị, tổ chức triển khai sự kiện

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi tổ chức triển khai hội thảo chiến lược, hội nghị, tổ chức triển khai sự kiện trình làng mỹ phẩm sau này:

1. Không thông tin tới cơ quan có thẩm quyền trước lúc tổ chức triển khai theo quy định của pháp lý.

2. Không đúng với nội dung đã thông tin tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp lý.

Điều 70. Vi phạm quy định về sản xuất mỹ phẩm

1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không triển khai vận dụng khối mạng lưới hệ thống quản trị và vận hành chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm” (CGMP-ASEAN);

b) Sản xuất mỹ phẩm có công thức không đúng như hồ sơ công bố thành phầm mỹ phẩm;

c) Sử dụng nguyên vật tư hết hạn sử dụng, không đạt tiêu chuẩn chất lượng trong sản xuất mỹ phẩm;

d) Sản xuất mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng;

đ) Sản xuất không đúng khu vực ghi trên giấy tờ ghi nhận đủ Đk sản xuất mỹ phẩm;

e) Sản xuất không đúng phạm vi ghi trên giấy tờ ghi nhận đủ Đk sản xuất mỹ phẩm;

g) Sản xuất mỹ phẩm có thành phần chất cấm sử dụng trong mỹ phẩm hoặc vượt quá số lượng giới hạn được cho phép riêng với chất có quy định số lượng giới hạn nồng độ, hàm lượng sử dụng theo quy định của pháp lý.

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Sản xuất mỹ phẩm lúc không được cấp giấy ghi nhận đủ Đk sản xuất mỹ phẩm;

b) Giả mạo tài liệu trong hồ sơ đề xuất kiến nghị cấp, cấp lại, kiểm soát và điều chỉnh giấy ghi nhận đủ Đk sản xuất mỹ phẩm;

c) Không bảo vệ một trong những Đk sau khoản thời hạn đã được cấp giấy ghi nhận đủ Đk sản xuất mỹ phẩm theo quy định của pháp lý.

3. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

a) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất mỹ phẩm cho tới lúc được cấp tương hỗ update phạm vi hoạt động và sinh hoạt giải trí trong giấy ghi nhận đủ Đk sản xuất mỹ phẩm theo quy định của pháp lý nhưng không thật 24 tháng riêng với hành vi quy định tại những điểm đ và e khoản 1 Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất mỹ phẩm cho tới lúc được cấp giấy ghi nhận đủ Đk sản xuất mỹ phẩm theo quy định của pháp lý nhưng không thật 24 tháng riêng với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

c) Tước quyền sử dụng giấy ghi nhận đủ Đk sản xuất mỹ phẩm trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại những điểm a và g khoản 1 Điều này;

d) Tước quyền sử dụng giấy ghi nhận đủ Đk sản xuất mỹ phẩm trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng riêng với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tịch thu và tiêu hủy toàn bộ thành phầm mỹ phẩm riêng với hành vi quy định tại những khoản 1 và 2 Điều này, trừ trường hợp thành phầm mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn về khối lượng, thể tích đóng gói quy định tại điểm d khoản 1 Điều này;

b) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu số tiếp nhận phiếu công bố thành phầm mỹ phẩm riêng với hành vi quy định tại những điểm a, b, c, đ, e khoản 1 và những điểm b, c khoản 2 Điều này.

Điều 71. Vi phạm quy định về mua và bán mỹ phẩm trong hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại mỹ phẩm

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với trường hợp tổng trị giá lô hàng vi phạm dưới 20.000.000 đồng hoặc phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với trường hợp tổng trị giá lô hàng vi phạm từ 20.000.000 đồng trở lên tính theo giá cả riêng với tổ chức triển khai, thành viên không phải là tổ chức triển khai, thành viên phụ trách đưa thành phầm ra thị trường khi thực thi một trong những hành vi sau này:

Xem thêm: Giấy xác nhận lương (2 Mẫu)

a) Kinh doanh mỹ phẩm không hề nguyên vẹn vỏ hộp của nhà sản xuất;

b) Kinh doanh mỹ phẩm quá hạn dùng hoặc quá thời hạn theo khuyến nghị của nhà sản xuất;

c) Kinh doanh mỹ phẩm đã biết thành cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông tin tịch thu do vi phạm quy định của pháp lý.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với tổ chức triển khai, thành viên phụ trách đưa thành phầm ra thị trường thực thi một trong những hành vi sau này:

a) Kinh doanh mỹ phẩm không bảo vệ chất lượng, không bảo vệ an toàn và uy tín cho những người dân tiêu dùng;

b) Kinh doanh mỹ phẩm không hề nguyên vẹn vỏ hộp của nhà sản xuất;

c) Kinh doanh mỹ phẩm quá hạn dùng hoặc quá thời hạn theo khuyến nghị của nhà sản xuất;

d) Kinh doanh mỹ phẩm đã biết thành cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông tin tịch thu do vi phạm quy định của pháp lý.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với tổ chức triển khai, thành viên phụ trách đưa thành phầm ra thị trường thực thi một trong những hành vi sau này:

a) Kinh doanh mỹ phẩm có thành phần chất cấm sử dụng trong mỹ phẩm hoặc vượt quá số lượng giới hạn được cho phép riêng với chất có quy định số lượng giới hạn nồng độ, hàm lượng sử dụng theo quy định của pháp lý;

b) Kinh doanh mỹ phẩm không còn hồ sơ thông tin thành phầm (PIF) hoặc có hồ sơ thông tin thành phầm (PIF) nhưng không khá đầy đủ theo quy định của pháp lý hoặc không xuất trình hồ sơ thông tin thành phầm (PIF) khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền;

c) Kinh doanh mỹ phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được duyệt;

d) Không thực thi tịch thu mỹ phẩm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tịch thu và tiêu hủy thành phầm mỹ phẩm riêng với hành vi quy định tại khoản 1, khoản 2 và những điểm a, b, c khoản 3 Điều này;

b) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu số tiếp nhận phiếu công bố thành phầm mỹ phẩm riêng với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này.

Mục 4. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Điều 72. Vi phạm những quy định về phân loại trang thiết bị y tế

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Tài liệu trong hồ sơ đề xuất kiến nghị cấp, kiểm soát và điều chỉnh chứng từ hành nghề phân loại trang thiết bị y tế được phục vụ không bảo vệ tính hợp pháp theo quy định của pháp lý;

b) Cơ sở phân loại trang thiết bị y tế không công khai minh bạch kết quả phân loại trang thiết bị y tế đã phát hành;

c) Kết quả phân loại trang thiết bị y tế được ký bởi người không mang tên trong phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ Đk phân loại hoặc không phải là người đại diện thay mặt thay mặt hợp pháp;

d) Không thông tin cho cơ quan có thẩm quyền việc kiểm soát và điều chỉnh thông tin thay đổi người thực thi phân loại trang thiết bị y tế trong trường hợp người thay thế có cùng phạm vi hành nghề với những người được thay thế.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Phân loại trang thiết bị y tế không nhờ vào quy tắc phân loại về mức độ rủi ro không mong muốn;

b) Tài liệu trong hồ sơ công bố đủ Đk phân loại trang thiết bị y tế được phục vụ không bảo vệ tính hợp pháp theo quy định của pháp lý;

c) Phân loại trang thiết bị y tế không đúng với phạm vi được ghi trong chứng từ hành nghề phân loại trang thiết bị y tế;

d) Không có văn bản văn bản báo cáo giải trình với cơ quan hải quan nơi đã thực thi thông quan thành phầm & hàng hóa và cơ quan đã cấp số lưu hành riêng với trường hợp trang thiết bị y tế đã được cấp số lưu hành mà có sử dụng bản kết quả phân loại đã được Bộ Y tế phát hành văn bản tịch thu và đã thực thi thủ tục thông quan thành phầm & hàng hóa nhưng chưa bán đến người tiêu dùng;

đ) Văn bản văn bản báo cáo giải trình cơ quan hải quan đã thực thi thông quan thành phầm & hàng hóa không nêu số lượng trang thiết bị y tế đã thông quan riêng với trường hợp trang thiết bị y tế đã được cấp số lưu hành mà có sử dụng bản kết quả phân loại đã được Bộ Y tế phát hành văn bản tịch thu và đã thực thi thủ tục thông quan thành phầm & hàng hóa nhưng chưa bán đến người tiêu dùng;

e) Văn bản văn bản báo cáo giải trình cơ quan đã cấp số lưu hành không nêu rõ số lượng trang thiết bị y tế đã thông quan và những hợp đồng mua và bán (nếu có) riêng với trường hợp trang thiết bị y tế đã được cấp số lưu hành mà có sử dụng bản kết quả phân loại đã được Bộ Y tế phát hành văn bản tịch thu và đã thực thi thủ tục thông quan thành phầm & hàng hóa nhưng chưa bán đến người tiêu dùng;

g) Ban hành kết quả phân loại sai làm giảm mức độ rủi ro không mong muốn của trang thiết bị y tế;

h) Không thực thi lại thủ tục công bố đủ Đk phân loại trang thiết bị y tế khi có thay đổi người thực thi phân loại mà phạm vi hành nghề của người đó không còn trong hồ sơ công bố đủ Đk phân loại trang thiết bị y tế trước đó.

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Phân loại trang thiết bị y tế hoặc phát hành kết quả phân loại trang thiết bị y tế khi đang trong thời hạn bị tạm đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí;

b) Chủ sở hữu số lưu hành không dừng lưu hành trang thiết bị y tế; không thực thi những giải pháp tịch thu trang thiết bị y tế có số lưu hành mà hồ sơ cấp số lưu hành có sử dụng bản kết quả phân loại đã được Bộ Y tế phát hành văn bản tịch thu và đã thực thi thủ tục thông quan thành phầm & hàng hóa nhưng chưa bán đến người tiêu dùng.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Phân loại trang thiết bị y tế khi chưa công bố đủ Đk phân loại trang thiết bị y tế hoặc bị tịch thu phiếu tiếp nhận đủ Đk phân loại trang thiết bị y tế;

b) Phân loại trang thiết bị y tế lúc không phục vụ Đk của cơ sở phân loại trang thiết bị y tế sau khoản thời hạn đã công bố đủ Đk theo quy định của pháp lý.

5. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

a) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 và những điểm a, c, g, h khoản 2 Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng riêng với hành vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều này;

c) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí trong thời hạn từ 06 tháng đến 09 tháng riêng với hành vi quy định tại điểm b khoản 4 Điều này.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu chứng từ hành nghề phân loại trang thiết bị y tế riêng với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ Đk phân loại trang thiết bị y tế riêng với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều này.

Điều 73. Vi phạm những quy định về sản xuất trang thiết bị y tế

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với hành vi không thực thi lại thủ tục công bố đủ Đk sản xuất trang thiết bị y tế khi có một trong những thay đổi tương quan đến hồ sơ công bố trước đó theo quy định của pháp lý.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Tài liệu trong hồ sơ công bố đủ Đk sản xuất trang thiết bị y tế không bảo vệ tính hợp pháp theo quy định của pháp lý;

b) Sản xuất trang thiết bị y tế lúc không phục vụ một trong những Đk sau khoản thời hạn đã công bố đủ Đk sản xuất trang thiết bị y tế.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Sản xuất trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất tại cơ sở không phục vụ đủ Đk theo quy định của pháp lý;

b) Sản xuất trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất từ nguyên vật tư là chất ma túy và tiền chất nhập khẩu chưa tồn tại giấy phép nhập khẩu;

c) Sản xuất trang thiết bị y tế lúc không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ Đk sản xuất trang thiết bị y tế theo quy định của pháp lý.

4. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại khoản 1, điểm b khoản 2 và những điểm a, b khoản 3 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ Đk phân loại trang thiết bị y tế riêng với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 và những điểm a, b khoản 3 Điều này;

b) Buộc tịch thu, tiêu hủy hoặc tái chế trang thiết bị y tế riêng với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này.

Điều 74. Vi phạm những quy định về Đk lưu hành trang thiết bị y tế

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Lưu hành trang thiết bị y tế trên thị trường lúc không còn nhãn hoặc không kèm theo nhãn phụ với khá đầy đủ đủ những thông tin theo quy định của pháp lý;

b) Lưu hành trang thiết bị y tế trên thị trường mà không còn tài năng liệu kỹ thuật để phục vụ việc sửa chữa thay thế, bảo dưỡng trang thiết bị y tế, trừ trường hợp trang thiết bị y tế sử dụng một lần theo quy định của chủ sở hữu trang thiết bị y tế;

c) Lưu hành trang thiết bị y tế trên thị trường mà không còn thông tin về phía dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế bằng tiếng Việt;

d) Lưu hành trang thiết bị y tế trên thị trường mà không còn thông tin về cơ sở bảo hành, Đk và thời hạn bảo hành, trừ trường hợp trang thiết bị y tế sử dụng một lần theo quy định của chủ sở hữu trang thiết bị y tế hoặc có tài năng liệu chứng tỏ không còn chính sách bảo hành;

đ) Không thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có sự thay đổi theo quy định của pháp lý trong quy trình lưu hành trang thiết bị y tế;

e) Không có văn bản thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và những cơ sở mua và bán, sử dụng lô trang thiết bị y tế đã xẩy ra sự cố rình rập đe dọa nghiêm trọng đến sức mạnh thể chất hiệp hội hoặc gây tử vong cho những người dân tiêu dùng;

g) Lưu hành trang thiết bị y tế trên thị trường mà cơ sở sản xuất không được cấp giấy ghi nhận đạt tiêu chuẩn quản trị và vận hành chất lượng và không được lưu hành tại bất kỳ vương quốc nào trên toàn thế giới riêng với trang thiết bị y tế nhập khẩu;

h) Lưu hành trang thiết bị y tế trên thị trường không phù phù thích hợp với quy chuẩn kỹ thuật vương quốc hoặc tiêu chuẩn mà nhà sản xuất công bố vận dụng.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không thực thi lại việc công bố tiêu chuẩn vận dụng riêng với trang thiết bị y tế thuộc loại A theo quy định của pháp lý;

b) Không thiết lập, tổ chức triển khai, quản trị và vận hành việc truy xuất nguồn gốc trang thiết bị y tế trên thị trường theo quy định của pháp lý;

c) Không tàng trữ khá đầy đủ hồ sơ quản trị và vận hành trang thiết bị y tế sau bán thành phầm theo quy định của pháp lý;

d) Không tịch thu toàn bộ lô trang thiết bị y tế có lỗi trong thời hạn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hành động;

đ) Không có cơ sở bảo hành trang thiết bị y tế theo quy định của pháp lý;

e) Không lập, duy trì hồ sơ theo dõi trang thiết bị y tế theo quy định của pháp lý;

g) Không văn bản báo cáo giải trình Sở Y tế và cơ quan Công an khi phát hiện nhầm lẫn, thất thoát trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất, nguyên vật tư sản xuất trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất;

h) Không có thông tin hoặc thông tin không khá đầy đủ, không đúng chuẩn về thành phầm trên nhãn, trong tài liệu kèm theo trang thiết bị y tế theo quy định của pháp lý;

i) Không chú ý hoặc chú ý không kịp thời, không khá đầy đủ, không đúng chuẩn về rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn gây tác động xấu đến sức mạnh thể chất người tiêu dùng, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, cách phòng ngừa cho những người dân bán thành phầm và người tiêu dùng; không phục vụ thông tin về yêu cầu riêng với việc vận chuyển, lưu giữ, dữ gìn và bảo vệ, sử dụng trang thiết bị y tế,

k) Không ngừng lưu hành hoặc không thông tin cho những bên tương quan; không còn giải pháp xử lý, khắc phục hoặc tịch thu trang thiết bị y tế có lỗi theo quy định của pháp lý;

l) Không duy trì hiệu lực hiện hành của giấy ghi nhận lưu hành tự do, giấy ủy quyền, giấy xác nhận đủ Đk bảo hành trong thời hạn số lưu hành còn giá trị theo quy định của pháp lý.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không tạm ngưng việc lưu hành trang thiết bị y tế trong trường hợp xác lập trang thiết bị y tế có lỗi gây tác động đến sức mạnh thể chất người tiêu dùng;

b) Sửa chữa, tẩy xóa làm thay đổi nội dung phiếu tiếp nhận công bố tiêu chuẩn vận dụng riêng với trang thiết bị y tế thuộc loại A;

c) Sửa chữa, tẩy xóa làm thay đổi nội dung giấy ghi nhận Đk lưu hành riêng với trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D;

d) Tài liệu trong hồ sơ công bố tiêu chuẩn vận dụng riêng với trang thiết bị y tế thuộc loại A không bảo vệ tính hợp pháp theo quy định của pháp Luật;

đ) Tài liệu trong hồ sơ đề xuất kiến nghị cấp, cấp lại, gia hạn giấy ghi nhận Đk lưu hành riêng với trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D không bảo vệ tính hợp pháp theo quy định của pháp lý.

4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Lưu hành trang thiết bị y tế thuộc loại A trên thị trường lúc không còn phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn vận dụng hoặc không được cấp giấy phép nhập khẩu;

b) Lưu hành trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D trên thị trường lúc không còn số giấy ghi nhận Đk lưu hành hoặc không được cấp giấy phép nhập khẩu;

c) Lưu hành trang thiết bị y tế trên thị trường không bảo vệ chất lượng đã Đk lưu hành;

d) Cơ sở bảo hành không đủ sức thực thi bảo hành trang thiết bị y tế theo ghi nhận đủ sức của chủ sở hữu trang thiết bị y tế;

đ) Không tạm ngưng lưu hành trang thiết bị y tế tương quan đến việc cố rình rập đe dọa nghiêm trọng đến sức mạnh thể chất hiệp hội hoặc gây tử vong cho những người dân tiêu dùng;

e) Trang thiết bị y tế đã được cấp số lưu hành vẫn tiếp tục lưu hành trong thời hạn 24 tháng, Tính từ lúc thời gian chủ sở hữu trang thiết bị y tế tuyên bố không tiếp tục sản xuất hoặc bị phá sản, giải thể nhưng chủ sở hữu số lưu hành tại Việt Nam không còn cam kết phụ trách bảo hành, bảo dưỡng cũng như phục vụ những vật tư để thay thế hoặc phục vụ cho việc sử dụng trang thiết bị y tế trong thời hạn 08 năm, trừ trường hợp chủ sở hữu số lưu hành là Văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thường trú tại Việt Nam của thương nhân quốc tế mà thương nhân đó là chủ sở hữu trang thiết bị y tế;

g) Trang thiết bị y tế đã được cấp số lưu hành vẫn tiếp tục lưu hành trong thời hạn quá 24 tháng, Tính từ lúc thời gian chủ sở hữu trang thiết bị y tế tuyên bố không tiếp tục sản xuất hoặc bị phá sản, giải thể.

5. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

a) Tịch thu tang vật vi phạm hành đó đó là phiếu tiếp nhận, giấy ghi nhận, tài liệu, hồ sơ riêng với những hành vi quy định tại những điểm b, c, d và đ khoản 3 Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại khoản 2, điểm a khoản 3 và khoản 4 Điều này.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tịch thu, tiêu hủy hoặc tái chế trang thiết bị y tế riêng với hành vi quy định tại những điểm g và h khoản 1 Điều này;

b) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn vận dụng riêng với trang thiết bị y tế thuộc loại A hoặc giấy ghi nhận lưu hành riêng với trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D riêng với hành vi quy định tại những điểm b, c, d và đ khoản 3 Điều này.

Điều 75. Vi phạm những quy định về mua và bán trang thiết bị y tế

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không thực thi những giải pháp trấn áp nội bộ để duy trì chất lượng trang thiết bị y tế theo quy định của chủ sở hữu số lưu hành;

b) Không phục vụ hoặc phục vụ không khá đầy đủ, không kịp thời cho những người dân tiêu dùng những thông tin về phía dẫn sử dụng trang thiết bị y tế; những Đk bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín, dữ gìn và bảo vệ, hiệu chuẩn, kiểm định, bảo dưỡng bảo dưỡng trang thiết bị y tế;

c) Không thông tin hoặc thông tin không khá đầy đủ, không kịp thời cho những người dân tiêu dùng về trang thiết bị y tế có lỗi;

d) Không duy trì hồ sơ theo dõi trang thiết bị y tế, truy xuất nguồn gốc, tịch thu trang thiết bị y tế theo quy định của pháp lý;

đ) Không thông tin hoặc thông tin không kịp thời với chủ sở hữu số lưu hành và cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những trường hợp trang thiết bị y tế có lỗi.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không thực thi lại thủ tục công bố đủ Đk mua và bán khi có sự thay đổi tương quan đến hồ sơ công bố trước đó theo quy định của pháp lý;

b) Không văn bản báo cáo giải trình hoặc văn bản báo cáo giải trình không đúng mẫu, không đúng thời hạn theo quy định của pháp lý đến Sở Y tế khi phát hiện nhầm lẫn, thất thoát trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất; nguyên vật tư là chất ma túy và tiền chất;

c) Không văn bản báo cáo giải trình hoặc văn bản báo cáo giải trình không đúng mẫu hoặc không đúng thời hạn gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc mua và bán, xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển nhượng ủy quyền trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất, nguyên vật tư sản xuất trang thiết bị y tế là chất ma túy và tiền chất;

d) Không văn bản báo cáo giải trình hoặc văn bản báo cáo giải trình không đúng mẫu hoặc không đúng thời hạn gửi theo quy định của pháp lý về việc xuất, nhập, tồn kho, sử dụng trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất, nguyên vật tư có chứa chất ma túy và tiền chất.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không phục vụ một trong những Đk của cơ sở mua và bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D;

b) Mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D khi chưa thực thi thủ tục công bố đủ Đk mua và bán theo quy định của pháp lý;

c) Tài liệu trong hồ sơ công bố đủ Đk mua và bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D không bảo vệ tính hợp pháp theo quy định của pháp lý;

d) Tài liệu trong hồ sơ đề xuất kiến nghị cấp giấy ghi nhận lưu hành tự do cho trang thiết bị y tế sản xuất trong nước không bảo vệ tính hợp pháp theo quy định của pháp lý.

4. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại những điểm a, d khoản 1, điểm a khoản 2 và những điểm a, c, d khoản 3 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ Đk mua và bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D riêng với hành vi quy định tại điểm c khoản 3 Điều này;

b) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu giấy ghi nhận lưu hành tự do cho trang thiết bị y tế sản xuất trong nước riêng với hành vi quy định tại điểm d khoản 3 Điều này.

Điều 76. Vi phạm những quy định về nhập khẩu trang thiết bị y tế

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Tài liệu trong hồ sơ xin giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế không bảo vệ tính hợp pháp theo quy định của pháp lý;

b) Xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế lúc không phục vụ những Đk theo quy định của pháp lý.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với hành vi nhập khẩu trang thiết bị y tế khi chưa tồn tại số Đk lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu theo quy định của pháp lý.

3. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại những khoản 1 và 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc đưa thoát khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc tái xuất riêng với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp không vận dụng giải pháp này thì buộc tiêu hủy;

b) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế riêng với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 77. Vi phạm những quy định về dịch vụ tư vấn về trang thiết bị y tế

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với hành vi không thực thi lại thủ tục công bố đủ Đk tư vấn kỹ thuật trang thiết bị y tế khi có sự thay đổi tương quan đến hồ sơ công bố trước đó.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Tài liệu trong hồ sơ công bố đủ Đk tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế không bảo vệ tính hợp pháp theo quy định của pháp lý;

b) Tư vấn trang thiết bị y tế lúc không được cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ Đk;

c) Tư vấn trang thiết bị y tế không đúng phạm vi tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế so với hồ sơ công bố đủ Đk tư vấn kỹ thuật trang thiết bị y tế.

3. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại những khoản 1 và 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ Đk tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế riêng với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.

Điều 78. Vi phạm những quy định về thông tin trang thiết bị y tế

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không thông tin về mức độ rủi ro không mong muốn của việc sử dụng trang thiết bị y tế thuộc loại C, D cho những người dân bệnh;

b) Không công khai minh bạch thông tin về mức độ rủi ro không mong muốn và thông tin tương quan đến việc sử dụng trang thiết bị y tế;

c) Không thực thi phổ cập thông tin về mức độ rủi ro không mong muốn và thông tin tương quan đến việc sử dụng trang thiết bị y tế trong phạm vi cơ sở y tế.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với hành vi nhập khẩu trang thiết bị y tế vào Việt Nam mà trên nhãn chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa đủ những nội dung theo quy định của pháp lý mà không còn nhãn phụ thể hiện những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt và không thay đổi nhãn gốc của hàng hoá.

Điều 79. Vi phạm những quy định về quản trị và vận hành, sử dụng trang thiết bị y tế tại cơ sở y tế

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến một triệu đồng riêng với hành vi không văn bản báo cáo giải trình về những trường hợp trang thiết bị y tế có lỗi và những thông tin khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không lập, quản trị và vận hành, tàng trữ khá đầy đủ hồ sơ về trang thiết bị y tế; không thực thi hạch toán kịp thời, khá đầy đủ trang thiết bị y tế về hiện vật và giá trị theo quy định hiện hành của pháp lý về kế toán, thống kê và quy định khác của pháp lý có tương quan;

b) Sử dụng, vận hành trang thiết bị y tế không theo như đúng hướng dẫn của chủ sở hữu trang thiết bị y tế.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với hành vi không thực thi định kỳ bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn theo phía dẫn của chủ sở hữu trang thiết bị y tế hoặc quy định của pháp lý.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với hành vi sử dụng trang thiết bị y tế không còn giấy Đk lưu hành, giấy phép nhập khẩu, đang không còn hạn sử dụng, không bảo vệ chất lượng.

Mục 5. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ BẢO HIỂM Y TẾ

Điều 80. Vi phạm quy định về đóng bảo hiểm y tế

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng riêng với hành vi không đóng bảo hiểm y tế của đối tượng người dùng bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế.

2. Phạt tiền riêng với hành vi không đóng bảo hiểm y tế cho toàn bộ số người lao động bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế của người tiêu dùng lao động, đóng bảo hiểm y tế không đủ số người bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế của người tiêu dùng lao động, chậm đóng bảo hiểm y tế, trốn đóng bảo hiểm y tế theo một trong những mức sau này:

a) Từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng, khi vi phạm dưới 10 người lao động;

b) Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng, khi vi phạm từ 10 đến dưới 50 người lao động;

c) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng, khi vi phạm từ 50 đến dưới 100 người lao động;

d) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, khi vi phạm từ 100 đến dưới 500 người lao động;

đ) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng, khi vi phạm từ 500 đến dưới 1.000 người lao động;

e) Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng, khi vi phạm từ là 1.000 người lao động trở lên.

3. Phạt tiền riêng với hành vi đóng bảo hiểm y tế không đủ số tiền phải đóng theo một trong những mức sau này:

a) Từ một triệu đồng đến 2.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị dưới 5.000.000 đồng;

b) Từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng;

c) Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng;

d) Từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 20.000.000 đồng đến dưới 40.000.000 đồng;

đ) Từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 40.000.000 đồng đến dưới 60.000.000 đồng;

e) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 60.000.000 đồng đến dưới 80.000.000 đồng;

g) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 80.000.000 đồng đến dưới 120.000.000 đồng;

h) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 120.000.000 đồng đến dưới 160.000.000 đồng;

i) Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 160.000.000 đồng trở lên.

4) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng riêng với hành vi chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc hoàn trả số tiền mà đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế bị thiệt hại (nếu có) riêng với hành vi quy định tại những khoản 2, 3 và 4 Điều này. Trường hợp không hoàn trả được cho đối tượng người dùng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp lý;

b) Buộc nộp số lợi phạm pháp đã có được vào thông tin tài khoản thu của quỹ bảo hiểm y tế riêng với hành vi quy định tại những khoản 2, 3 và 4 Điều này.

Điều 81. Vi phạm quy định về đưa người không thuộc trách nhiệm quản trị và vận hành của tổ chức triển khai vào list tham gia bảo hiểm y tế

1. Phạt tiền riêng với hành vi đưa người vào list tham gia bảo hiểm y tế không đúng quy định của pháp lý theo một trong những mức sau này:

a) Từ một triệu đồng đến 2.000.000 đồng tính trên mỗi thẻ bảo hiểm y tế riêng với trường hợp vi phạm nhưng chưa làm thiệt hại đến quỹ bảo hiểm y tế;

b) Từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng tính trên mỗi thẻ bảo hiểm y tế riêng với trường hợp đã sử dụng trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế làm thiệt hại đến quỹ bảo hiểm y tế.

2. Phạt tiền riêng với hành vi tham gia bảo hiểm y tế tại cơ quan, tổ chức triển khai không đúng quy định của pháp lý theo một trong những mức sau này:

a) Từ một triệu đồng đến 2.000.000 đồng tính trên từng người dân có thẻ bảo hiểm y tế nhưng chưa sử dụng thẻ bảo hiểm y tế để khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế;

b) Từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng tính trên từng người dân có thẻ bảo hiểm y tế đã sử dụng thẻ bảo hiểm y tế để khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

3. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

Tịch thu tang vật vi phạm hành đó đó là thẻ bảo hiểm y tế riêng với hành vi quy định tại những khoản 1 và 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc hoàn trả số tiền đã vi phạm vào thông tin tài khoản thu của quỹ bảo hiểm y tế (nếu có) riêng với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều này.

Điều 82. Vi phạm quy định về xác nhận không đúng mức đóng của đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế

Phạt tiền riêng với hành vi xác nhận không đúng mức đóng của đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế theo một trong những mức sau này:

1. Từ một triệu đồng đến 2.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị dưới 10.000.000 đồng.

2. Từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng.

3. Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 20.000.000 đồng đến dưới 40.000.000 đồng.

4. Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 40.000.000 đồng đến dưới 60.000.000 đồng.

5. Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 60.000.000 đồng đến dưới 80.000.000 đồng.

6. Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 80.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng.

7. Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 100.000.000 đồng đến dưới 120.000.000 đồng.

8. Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 120.000.000 đồng đến dưới 150.000.000 đồng.

9. Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 150.000.000 đồng trở lên.

Điều 83. Vi phạm quy định về lập, chuyển list cấp thẻ bảo hiểm y tế

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến một triệu đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Lập và chuyển list cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế thuộc trách nhiệm quản trị và vận hành chậm hơn thời hạn quy định nhưng chưa làm thiệt hại đến quyền lợi của đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế;

b) Lập và chuyển list cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế thuộc trách nhiệm quản trị và vận hành không đủ số người theo quy định nhưng chưa làm thiệt hại đến quyền lợi của đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế.

2. Phạt tiền riêng với hành vi lập và chuyển list cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế thuộc trách nhiệm quản trị và vận hành chậm hơn thời hạn quy định làm thiệt hại đến quyền lợi của đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế theo một trong những mức sau này:

a) Từ một triệu đồng đến 2.000.000 đồng riêng với trường hợp chậm dưới 10 ngày thao tác theo quy định của pháp lý;

b) Từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng riêng với trường hợp chậm từ 10 ngày thao tác trở lên theo quy định của pháp lý.

3. Phạt tiền riêng với hành vi lập và chuyển list cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế thuộc trách nhiệm quản trị và vận hành không đủ số người theo quy định làm thiệt hại đến quyền lợi của đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế theo một trong những mức sau này:

a) Từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng riêng với trường hợp list thiếu dưới 50 người;

b) Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với trường hợp list thiếu từ 50 người đến dưới 100 người;

c) Từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng riêng với trường hợp list thiếu từ 100 người đến dưới 500 người;

d) Từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với trường hợp list thiếu từ 500 người đến dưới 1.000 người;

đ) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với trường hợp list thiếu từ là 1.000 người trở lên.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc hoàn trả số tiền mà đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế bị thiệt hại (nếu có) riêng với hành vi quy định tại những khoản 2 và 3 Điều này. Trường hợp không hoàn trả được cho đối tượng người dùng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp lý.

Điều 84. Vi phạm quy định về sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh

1. Phạt tiền riêng với hành vi cho những người dân khác mượn thẻ bảo hiểm y tế hoặc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của người khác trong khám bệnh, chữa bệnh theo một trong những mức sau này:

a) Từ một triệu đồng đến 2.000.000 đồng riêng với trường hợp vi phạm nhưng chưa làm thiệt hại đến quỹ bảo hiểm y tế;

b) Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với trường hợp vi phạm làm thiệt hại đến quỹ bảo hiểm y tế.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc hoàn trả số tiền đã vi phạm vào thông tin tài khoản thu của quỹ bảo hiểm y tế (nếu có) riêng với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

Điều 85. Vi phạm quy định về lập hồ sơ bệnh án, kê đơn thuốc bảo hiểm y tế

1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng riêng với hành vi lập hồ sơ bệnh án, kê đơn thuốc mà thực tiễn không còn hoặc không đúng người bệnh với mức vi phạm có mức giá trị dưới một triệu đồng.

2. Phạt tiền riêng với hành vi lập hồ sơ bệnh án, kê đơn thuốc mà thực tiễn không còn hoặc không đúng người bệnh theo một trong những mức sau này:

a) Từ 500.000 đồng đến một triệu đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ một triệu đồng đến dưới 2.000.000 đồng;

b) Từ một triệu đồng đến 2.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 2.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng;

c) Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng;

d) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 10.000.000 đồng đến dưới 15.000.000 đồng;

đ) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 15.000.000 đồng đến dưới 25.000.000 đồng;

e) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 25.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;

g) Từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 50.000.000 đồng đến dưới 80.000.000 đồng;

h) Từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 80.000.000 đồng trở lên.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc hoàn trả số tiền đã vi phạm vào thông tin tài khoản thu của quỹ bảo hiểm y tế (nếu có) riêng với hành vi quy định tại những khoản 1 và 2 Điều này.

Điều 86. Vi phạm quy định về quản trị và vận hành thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật, ngân sách giường bệnh và những ngân sách khác trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến một triệu đồng riêng với một trong những hành vi gây tổn hại quỹ bảo hiểm y tế có mức giá trị dưới một triệu đồng sau này:

a) Kê tăng số lượng hoặc thêm loại thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật, ngân sách giường bệnh và ngân sách khác mà thực tiễn người bệnh không sử dụng;

b) Cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật không khá đầy đủ trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

2. Phạt tiền riêng với hành vi kê tăng số lượng hoặc thêm loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật, ngân sách giường bệnh và ngân sách khác mà thực tiễn người bệnh không sử dụng theo một trong những mức sau này:

a) Từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ một triệu đồng đến dưới 3.000.000 đồng;

b) Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 3.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng;

c) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng;

d) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng;

đ) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 20.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng;

e) Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 30.000.000 đồng đến dưới 40.000.000 đồng;

g) Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 40.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;

h) Từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 50.000.000 đồng đến dưới 60.000.000 đồng;

i) Từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 60.000.000 đồng trở lên.

3. Phạt tiền riêng với hành vi kê đơn, phát thuốc, phục vụ hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật không khá đầy đủ trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo một trong những mức sau này:

a) Từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ một triệu đồng đến dưới 10.000.000 đồng;

b) Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng;

c) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 20.000.000 đồng đến dưới 40.000.000 đồng;

d) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 40.000.000 đồng đến dưới 80.000.000 đồng;

đ) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 80.000.000 đồng đến dưới 120.000.000 đồng;

e) Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 120.000.000 đồng đến dưới 160.000.000 đồng;

g) Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 160.000.000 đồng trở lên.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc hoàn trả số tiền đã vi phạm vào thông tin tài khoản thu của quỹ bảo hiểm y tế (nếu có) riêng với hành vi quy định tại những khoản 1 và 2 Điều này;

b) Buộc hoàn trả số tiền mà đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế bị thiệt hại (nếu có) riêng với hành vi quy định tại những khoản 1, 2 và 3 Điều này. Trường hợp không hoàn trả được cho đối tượng người dùng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp lý.

Điều 87. Vi phạm quy định về phạm vi quyền lợi được hưởng của đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng riêng với hành vi vi phạm về phạm vi quyền lợi được hưởng của đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế với mức vi phạm có mức giá trị dưới một triệu đồng.

2. Phạt tiền riêng với hành vi vi phạm về phạm vi quyền lợi được hưởng của đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế theo một trong những mức sau này:

a) Từ một triệu đồng đến 2.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ một triệu đồng đến dưới 5.000.000 đồng;

b) Từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng;

c) Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 10.000.000 đồng đến dưới 15.000.000 đồng;

d) Từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 15.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng;

đ) Từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 20.000.000 đồng đến dưới 40.000.000 đồng;

e) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 40.000.000 đồng trở lên.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc hoàn trả số tiền mà đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế bị thiệt hại (nếu có) riêng với hành vi quy định tại những khoản 1 và 2 Điều này. Trường hợp không hoàn trả được cho đối tượng người dùng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp lý;

b) Buộc hoàn trả số tiền đã vi phạm vào thông tin tài khoản thu của quỹ bảo hiểm y tế (nếu có) riêng với hành vi quy định tại những khoản 1 và 2 Điều này.

Điều 88. Vi phạm quy định về thanh toán ngân sách khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng riêng với hành vi áp sai về giá, ghi sai chủng loại, cty, tên dịch vụ kỹ thuật trong thanh toán ngân sách khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với mức vi phạm có mức giá trị dưới một triệu đồng.

2. Phạt tiền riêng với hành vi áp sai về giá, ghi sai chủng loại, cty, tên dịch vụ kỹ thuật trong thanh toán ngân sách khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo một trong những mức sau này:

a) Từ một triệu đồng đến 2.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ một triệu đồng đến dưới 5.000.000 đồng;

b) Từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng;

c) Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng;

d) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 20.000.000 đồng đến dưới 40.000.000 đồng;

đ) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 40.000.000 đồng đến dưới 80.000.000 đồng;

e) Từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 80.000.000 đồng đến dưới 120.000.000 đồng;

g) Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 120.000.000 đồng trở lên.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc hoàn trả số tiền đã vi phạm vào thông tin tài khoản thu của quỹ bảo hiểm y tế (nếu có) riêng với hành vi quy định tại những khoản 1 và 2 Điều này;

b) Buộc hoàn trả số tiền mà đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế bị thiệt hại (nếu có) riêng với hành vi quy định tại những khoản 1 và 2 Điều này. Trường hợp không hoàn trả được cho đối tượng người dùng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp lý.

Điều 89. Vi phạm quy định về hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

1. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này nhưng chưa làm thiệt hại đến quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và quỹ bảo hiểm y tế:

a) Đơn phương dừng hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trái quy định của pháp lý;

b) Ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế có nội dung trái với quy định của pháp lý;

c) Ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp lý.

2. Phạt tiền riêng với hành vi đơn phương dừng hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế làm thiệt hại đến quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc quỹ bảo hiểm y tế theo một trong những mức sau này:

a) Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị dưới 50.000.000 đồng;

b) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;

c) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

d) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 500.000.000 đồng đến dưới một triệu.000 đồng;

đ) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ một triệu.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng;

e) Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 5.000.000.000 đồng trở lên.

3. Phạt tiền riêng với hành vi ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế có nội dung trái với quy định của pháp lý hoặc không đúng thẩm quyền làm thiệt hại đến quyền lợi của đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và quỹ bảo hiểm y tế theo một trong những mức sau này:

a) Từ một triệu đồng đến 5.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị dưới 50.000.000 đồng;

b) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;

c) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

d) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 500.000.000 đồng đến dưới một triệu.000 đồng;

đ) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ một triệu.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng;

e) Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 5.000.000.000 đồng trở lên.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc hoàn trả số tiền đã vi phạm vào thông tin tài khoản thu của quỹ bảo hiểm y tế (nếu có) riêng với hành vi quy định tại những khoản 2 và 3 Điều này;

b) Buộc hoàn trả số tiền mà đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế bị thiệt hại (nếu có) riêng với hành vi quy định tại những khoản 2 và 3 Điều này. Trường hợp không hoàn trả được cho đối tượng người dùng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp lý;

c) Buộc hoàn trả số tiền mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị thiệt hại (nếu có) riêng với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không hoàn trả được cho đối tượng người dùng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp lý.

Điều 90. Vi phạm quy định về xác lập quyền lợi trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế không đúng với thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng riêng với hành vi xác lập quyền lợi trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế không đúng với thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế với mức vi phạm có mức giá trị dưới một triệu đồng.

2. Phạt tiền riêng với hành vi xác lập quyền lợi trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế không đúng với thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế theo một trong những mức sau này:

a) Từ một triệu đồng đến 2.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ một triệu đồng đến dưới 5.000.000 đồng;

b) Từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng;

c) Từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 10.000.000 đồng đến dưới 15.000.000 đồng;

d) Từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 15.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng;

đ) Từ 5.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 20.000.000 đồng đến dưới 40.000.000 đồng;

e) Từ 6.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 40.000.000 đồng trở lên.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc hoàn trả số tiền mà đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế bị thiệt hại (nếu có) riêng với hành vi quy định tại những khoản 1 và 2 Điều này. Trường hợp không hoàn trả được cho đối tượng người dùng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp lý;

b) Buộc hoàn trả số tiền mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị thiệt hại (nếu có) riêng với hành vi quy định tại những khoản 1 và 2 Điều này. Trường hợp không hoàn trả được cho đối tượng người dùng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp lý;

c) Buộc hoàn trả số tiền đã vi phạm vào thông tin tài khoản thu của quỹ bảo hiểm y tế (nếu có) riêng với hành vi làm thiệt hại đến quỹ bảo hiểm y tế quy định tại những khoản 1 và 2 Điều này.

Điều 91. Vi phạm quy định về văn bản báo cáo giải trình thực thi bảo hiểm y tế với cơ quan nhà nước có thẩm quyền

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng riêng với hành vi văn bản báo cáo giải trình về thực thi bảo hiểm y tế không đúng thời hạn quy định, không phục vụ số liệu, phục vụ số liệu không đúng chuẩn với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng chưa làm tác động đến công tác thao tác quản trị và vận hành, tổ chức triển khai thực thi và xây dựng chủ trương bảo hiểm y tế.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với hành vi văn bản báo cáo giải trình về thực thi bảo hiểm y tế không đúng thời hạn quy định, không phục vụ số liệu, phục vụ số liệu không đúng chuẩn với cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm tác động đến công tác thao tác quản trị và vận hành, tổ chức triển khai thực thi và xây dựng chủ trương bảo hiểm y tế.

Điều 92. Vi phạm quy định về phục vụ thông tin về đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng riêng với hành vi không phục vụ, phục vụ sai lệch thông tin, phục vụ không kịp thời thông tin về đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế nhưng chưa làm thiệt hại đến quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

2. Phạt tiền riêng với hành vi không phục vụ, phục vụ sai lệch thông tin, phục vụ không kịp thời thông tin về đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế làm thiệt hại đến quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo một trong những mức sau này:

a) Từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị đến dưới 50.000.000 đồng;

b) Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;

c) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

d) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 200.000.000 đồng trở lên.

Điều 93. Vi phạm quy định về phục vụ, phục vụ không khá đầy đủ, phục vụ sai lệch thông tin trong xử lý và xử lý quyền lợi của người bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc thanh toán trực tiếp riêng với đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng riêng với hành vi không phục vụ, phục vụ không khá đầy đủ, phục vụ sai lệch thông tin trong xử lý và xử lý quyền lợi của người bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc thanh toán trực tiếp riêng với đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế nhưng chưa làm thiệt hại đến quyền lợi của đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế.

2. Phạt tiền một triệu đồng đến 3.000.000 đồng riêng với hành vi không phục vụ, phục vụ không khá đầy đủ, phục vụ sai lệch thông tin trong xử lý và xử lý quyền lợi của người bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc thanh toán trực tiếp riêng với đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế làm thiệt hại đến quyền lợi của đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc hoàn trả số tiền mà đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế bị thiệt hại (nếu có) riêng với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp không hoàn trả được cho đối tượng người dùng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp lý.

Điều 94. Vi phạm quy định về gửi văn bản báo cáo giải trình quyết toán ngân sách khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế chậm hơn thời hạn quy định

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến một triệu đồng riêng với hành vi gửi văn bản báo cáo giải trình quyết toán ngân sách khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế chậm hơn thời hạn quy định dưới 05 ngày thao tác.

2. Phạt tiền riêng với hành vi gửi văn bản báo cáo giải trình quyết toán ngân sách khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế chậm hơn thời hạn quy định của pháp lý theo một trong những mức sau này:

a) Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với trường hợp chậm hơn thời hạn quy định từ 05 ngày thao tác đến dưới 20 ngày;

b) Từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng riêng với trường hợp chậm hơn thời hạn quy định từ 20 ngày trở lên.

Điều 95. Vi phạm quy định khác về bảo hiểm y tế

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến một triệu đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Gây trở ngại vất vả, cản trở đến việc khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế nhưng chưa làm thiệt hại đến quyền lợi của đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế;

b) Lạm dụng việc chỉ định và sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật và dịch vụ y tế khác quá mức cần thiết thiết yếu so với quy định của pháp lý về trình độ kỹ thuật y tế làm thiệt hại đến người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế, quỹ bảo hiểm y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với mức vi phạm có mức giá trị đến dưới một triệu đồng.

2. Phạt tiền riêng với, hành vi gây trở ngại vất vả, cản trở đến việc khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế làm thiệt hại đến quyền lợi của đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo một trong những mức sau này:

a) Từ một triệu đồng đến 2.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ một triệu đồng đến dưới 5.000.000 đồng;

b) Từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng;

c) Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 10.000.000 đồng đến dưới 15.000.000 đồng;

d) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 15.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng;

đ) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 20.000.000 đồng đến dưới 40.000.000 đồng;

e) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 40.000.000 đồng trở lên.

3. Phạt tiền riêng với hành vi lạm dụng dịch vụ y tế trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế gồm có: chỉ định và sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật và dịch vụ y tế khác quá định mức tối đa hoặc mức độ thiết yếu so với quy định của pháp lý về trình độ kỹ thuật y tế làm thiệt hại đến quyền lợi của đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, quỹ bảo hiểm y tế theo một trong những mức sau này:

a) Từ một triệu đồng đến 2.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ một triệu đồng đến dưới 5.000.000 đồng;

b) Từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng;

c) Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng;

d) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 20.000.000 đồng đến dưới 40.000.000 đồng;

đ) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 40.000.000 đồng đến dưới 60.000.000 đồng;

e) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 60.000.000 đồng đến dưới 80.000.000 đồng;

g) Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 80.000.000 đồng trở lên.

4. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không Đk với cơ quan bảo hiểm xã hội mẫu dấu, mẫu chữ ký của người hành nghề được phép ký giấy ghi nhận không đủ sức mạnh thể chất, người được ủy quyền ký và đóng dấu của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên giấy tờ ghi nhận;

b) Không link, liên thông tài liệu, tạo lập chứng từ điện tử về khám bệnh, chữa bệnh theo quy định về thanh toán giao dịch thanh toán điện tử trong nghành nghề bảo hiểm y tế.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc hoàn trả số tiền mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị thiệt hại (nếu có) riêng với hành vi quy định tại điểm b khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này. Trường hợp không hoàn trả được cho đối tượng người dùng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp lý;

b) Buộc hoàn trả số tiền mà đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế bị thiệt hại (nếu có) riêng với hành vi quy định tại điểm b khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này. Trường hợp không hoàn trả được cho đối tượng người dùng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp lý;

c) Buộc hoàn trả số tiền đã vi phạm vào thông tin tài khoản thu của quỹ bảo hiểm y tế (nếu có) riêng với hành vi gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 3 Điều này.

Mục 6. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ DÂN SỐ

Điều 96. Vi phạm quy định về tuyên truyền, phổ cập thông tin, tư vấn về dân số, sức mạnh thể chất sinh sản, kế hoạch hoá mái ấm gia đình

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng riêng với hành vi cản trở việc vận động, tuyên truyền, phổ cập thông tin, tư vấn về dân số, sức mạnh thể chất sinh sản, kế hoạch hoá mái ấm gia đình.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Tuyên truyền, phổ cập hoặc đưa ra những thông tin có nội dung trái với đường lối, chủ trương của Đảng và pháp lý của Nhà nước, truyền thống cuội nguồn đạo đức tốt đẹp của dân tộc bản địa, có tác động xấu đến công tác thao tác dân số và đời sống xã hội;

b) Tuyên truyền, phổ cập thông tin về dân số không đúng chuẩn, sai lệch, gây tác động xấu đến việc thực thi công tác thao tác dân số, đời sống xã hội và những nghành khác;

c) Lợi dụng tuyên truyền, phổ cập thông tin về dân số, sức mạnh thể chất sinh sản, kế hoạch hoá mái ấm gia đình để phát tán tài liệu, vật phẩm hoặc có những hành vi khác trái với thuần phong, mỹ tục và đạo đức xã hội.

3. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

Tịch thu tang vật vi phạm hành đó đó là những tài liệu, vật phẩm có chứa thông tin riêng với những hành vi quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tiêu hủy tang vật đã được sử dụng để thực thi hành vi quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Buộc cải chính thông tin không đúng đường lối, chủ trương của Đảng, pháp lý của Nhà nước về dân số riêng với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này theo quy định của pháp lý.

Điều 97. Vi phạm quy định về tuyên truyền, phổ cập, tư vấn phương pháp để đã có được giới tính thai nhi theo ý muốn

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Tuyên truyền, phổ cập phương pháp để đã có được giới tính thai nhi theo ý muốn;

b) Tư vấn phương pháp để đã có được giới tính thai nhi theo ý muốn.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Bán, cho thuê, phân phát, đưa lên mạng internet xuất bản phẩm, nội dung bài viết có nội dung về phương pháp để đã có được giới tính thai nhi theo ý muốn;

b) Đăng, phát thông tin có nội dung về phương pháp để đã có được giới tính thai nhi theo ý muốn.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng riêng với hành vi dịch, xuất bản, sản xuất, in, phát hành, nhân bản, sao chụp xuất bản phẩm, nội dung bài viết có nội dung về phương pháp để đã có được giới tính thai nhi theo ý muốn.

4. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

Tịch thu tang vật vi phạm hành đó đó là xuất bản phẩm, nội dung bài viết, tài liệu thông tin, tuyên truyền riêng với hành vi quy định tại những khoản 1, 2 và 3 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc vô hiệu yếu tố vi phạm riêng với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều này. Trường hợp không vô hiệu được thì buộc tiêu hủy thành phầm có yếu tố vi phạm.

Điều 98. Vi phạm những quy định về chẩn đoán, xác lập giới tính thai nhi

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với hành vi bói toán để xác lập giới tính thai nhi.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với hành vi bắt mạch hoặc siêu âm hoặc xét nghiệm cho những người dân đang mang thai để chẩn đoán và tiết lộ, phục vụ thông tin về giới tính thai nhi, trừ trường hợp pháp lý có quy định khác.

3. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí, chứng từ hành nghề trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 99. Vi phạm quy định về lựa chọn giới tính thai nhi

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với hành vi rình rập đe dọa dùng vũ lực, uy hiếp tinh thần để ép buộc người khác phải vận dụng phương pháp để đã có được giới tính thai nhi theo ý muốn.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng riêng với hành vi dùng vũ lực ép buộc người khác phải vận dụng phương pháp để đã có được giới tính thai nhi theo ý muốn.

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Chỉ định hoặc hướng dẫn sử dụng thuốc để đã có được giới tính thai nhi theo ý muốn;

b) Cung cấp dụng cụ, thuốc, vật tư để đã có được giới tính thai nhi theo ý muốn;

c) Nghiên cứu những phương pháp để đã có được giới tính thai nhi theo ý muốn, trừ trường hợp được pháp lý được cho phép.

4. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

a) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc tiêu hủy dụng cụ, thuốc, vật tư đã được sử dụng để thực thi hành vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều này.

Điều 100. Hành vi vô hiệu thai nhi vì nguyên do lựa chọn giới tính

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với hành vi vô hiệu thai nhi vì nguyên do lựa chọn giới tính của người mang thai mà không biến thành ép buộc phải vô hiệu thai nhi.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng riêng với hành vi dụ dỗ, lôi kéo người mang thai vô hiệu thai nhi vì nguyên do lựa chọn giới tính.

3. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với hành vi rình rập đe dọa dùng vũ lực, uy hiếp tinh thần để ép buộc người mang thai vô hiệu thai nhi vì nguyên do lựa chọn giới tính.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng riêng với hành vi dùng vũ lực để ép buộc người mang thai phải vô hiệu thai nhi vì nguyên do lựa chọn giới tính.

5. Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Cung cấp hóa chất, thuốc để vô hiệu thai nhi mà biết rõ người đang mang thai muốn vô hiệu thai nhi vì nguyên do lựa chọn giới tính;

b) Chỉ định hoặc hướng dẫn sử dụng hóa chất, thuốc hoặc những giải pháp khác để vô hiệu thai nhi mà biết rõ người đang mang thai muốn vô hiệu thai nhi vì nguyên do lựa chọn giới tính.

6. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với hành vi phá thai mà biết rõ người đang mang thai muốn vô hiệu thai nhi vì nguyên do lựa chọn giới tính.

7. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

a) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí, chứng từ hành nghề trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng riêng với hành vi quy định tại khoản 5 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí, chứng từ hành nghề trong thời hạn từ 06 tháng đến 12 tháng riêng với hành vi quy định tại khoản 6 Điều này;

c) Tước quyền sử dụng giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại riêng với cơ sở có hoạt động và sinh hoạt giải trí dược không vì mục tiêu thương mại trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại điểm a khoản 5 Điều này.

Điều 101. Vi phạm những quy định về cưỡng bức thực thi kế hoạch hóa mái ấm gia đình

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không phục vụ phương tiện đi lại tránh thai miễn phí cho những người dân thuộc diện được cấp theo quy định của pháp lý và có Đk sử dụng phương tiện đi lại tránh thai miễn phí;

b) Có lời nói hoặc hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm người tiêu dùng giải pháp tránh thai, người sinh toàn con trai hoặc sinh toàn con gái.

2. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 2.000.000 đồng riêng với hành vi rình rập đe dọa dùng vũ lực, uy hiếp tinh thần để ép buộc người khác phải sử dụng giải pháp tránh thai.

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Đe dọa dùng vũ lực, uy hiếp tinh thần để ép buộc người khác không sử dụng giải pháp tránh thai hoặc ngừng sử dụng giải pháp tránh thai;

b) Đe dọa dùng vũ lực, uy hiếp tinh thần để ép buộc người khác phải mang thai; phải sinh thêm con khi họ đã sinh toàn con trai hoặc sinh toàn con gái.

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng riêng với hành vi dùng vũ lực để ép buộc người khác phải sử dụng giải pháp tránh thai.

5. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Đặt dụng cụ tử cung, tiêm thuốc tránh thai, cấy thuốc tránh thai mà không còn sự đồng ý của người tiêu dùng;

b) Dùng vũ lực để ép buộc người khác không được sử dụng giải pháp tránh thai hoặc ngừng sử dụng giải pháp tránh thai;

c) Dùng vũ lực để ép buộc người khác phải mang thai; phải sinh thêm con khi họ đã sinh toàn con trai hoặc sinh toàn con gái.

6. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với hành vi thực thi kỹ thuật triệt sản mà không còn sự đồng ý của người bị triệt sản.

7. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí, chứng từ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại khoản 6 Điều này.

8. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc tháo dụng cụ tử cung, thuốc cấy tránh thai riêng với hành vi quy định tại điểm a khoản 5 Điều này.

Điều 102. Vi phạm quy định về bán phương tiện đi lại tránh thai

1. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng riêng với hành vi bán phương tiện đi lại tránh thai đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định là phục vụ miễn phí.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với hành vi bán phương tiện đi lại tránh thai là thành phầm tiếp thị xã hội cao hơn thế nữa giá đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

3. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

Tịch thu tang vật vi phạm hành đó đó là phương tiện đi lại tránh thai riêng với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc hoàn trả số tiền đã thu không đúng quy định của pháp lý riêng với hành vi quy định tại những khoản 1 và 2 Điều này. Trường hợp không hoàn trả được cho đối tượng người dùng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp lý.

Chương III

THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ

Điều 103. Thẩm quyền xử phạt của quản trị Ủy ban nhân dân

1. quản trị Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 3.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về dân số; đến 5.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ, phòng, chống HIV/AIDS, bảo hiểm y tế, khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính có mức giá trị không vượt quá mức cần thiết tiền phạt riêng với từng nghành được quy định tại điểm b khoản này;

d) Áp dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm c và đ khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

2. quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 15.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về dân số; đến 25.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ và phòng, chống HIV/AIDS; đến 37.500.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về bảo hiểm y tế; đến 50.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng từ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính có mức giá trị không vượt quá mức cần thiết tiền phạt riêng với từng nghành được quy định tại điểm b khoản này;

đ) Áp dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm c, đ, e, h và i khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

3. quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 30.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về dân số; đến 50.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ và phòng, chống HIV/AIDS; đến 75.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về bảo hiểm y tế; đến 100.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng từ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm c, d, đ, e, g, h và i khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

Điều 104. Thẩm quyền xử phạt của Thanh tra

1. Thanh tra viên, người được giao thực thi trách nhiệm thanh tra chuyên ngành hiện hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 300.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về dân số; đến 500.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ và phòng, chống HIV/AIDS, bảo hiểm y tế, khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính có mức giá trị không vượt quá mức cần thiết tiền phạt riêng với từng nghành được quy định tại điểm b khoản này;

d) Áp dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm c và đ khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

2. Chánh Thanh tra cấp Sở, Chi Cục trưởng Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa mái ấm gia đình thuộc Sở Y tế, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp sở và Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được giao thực thi hiệu suất cao thanh tra chuyên ngành có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 15.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về dân số; đến 25.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ và phòng, chống HIV/AIDS; đến 37.500.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về bảo hiểm y tế; đến 50.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng từ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính có mức giá trị không vượt quá mức cần thiết tiền phạt riêng với từng nghành được quy định tại điểm b khoản này;

đ) Áp dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm c, d, đ, e, g, h và i khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

3. Chánh Thanh tra cấp Bộ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa mái ấm gia đình, Cục trưởng Cục Quản lý dược, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên y tế, Cục trưởng Cục Y tế dự trữ và những chức vụ tương tự được nhà nước giao thực thi hiệu suất cao thanh tra chuyên ngành có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 30.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về dân số; đến 50.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ và phòng, chống HIV/AIDS; đến 75.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về bảo hiểm y tế; đến 100.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng từ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm c, d, đ, e, g, h và i khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

4. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp bộ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 21.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về dân số; đến 35.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ và phòng, chống HIV/AIDS; đến 52.500.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về bảo hiểm y tế; đến 70.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng từ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính có mức giá trị không vượt quá mức cần thiết tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

đ) Áp dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm c, d, đ, e, g, h và i khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

Điều 105. Thẩm quyền xử phạt của Quản lý thị trường

1. Kiểm soát viên thị trường hiện hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về dân số, y tế dự trữ, khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế.

2. Đội trưởng Đội Quản lý thị trường có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về dân số, y tế dự trữ, khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính có mức giá trị không vượt quá mức cần thiết tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

d) Áp dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm đ, e, h, i khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

3. Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh, Cục trưởng Cục Nghiệp vụ quản trị và vận hành thị trường trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 30.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về dân số; đến 50.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ, khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính có mức giá trị không vượt quá mức cần thiết tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

d) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng từ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn;

đ) Áp dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm c, d, đ, e, g, h và i khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

4. Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 30.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về dân số; đến 50.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ; đến 100.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính;

d) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng từ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn;

đ) Áp dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm c, d, đ, e, g, h và i khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

Điều 106. Thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân

1. Chiến sĩ Công an nhân dân hiện hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 300.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về dân số và đến 500.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ, phòng, chống HIV/AIDS, khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế.

2. Trạm trưởng, Đội trưởng của người được quy định tại khoản 1 Điều này còn có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 900.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về dân số; đến 1.500.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ, phòng, chống HIV/AIDS, bảo hiểm y tế, khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế.

3. Trưởng Công an cấp xã, Trưởng đồn Công an, Trạm trưởng Trạm Công an cửa khẩu, khu công nghiệp có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 1.500.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về dân số và đến 2.500.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ, phòng, chống HIV/AIDS, bảo hiểm y tế, khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện đi lại được sử dụng để vi phạm hành chính có mức giá trị không vượt quá mức cần thiết tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

d) Áp dụng những giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm c và đ khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

4. Trưởng Công an cấp huyện, Trưởng phòng trách nhiệm thuộc Cảnh sát quản trị và vận hành hành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng trách nhiệm thuộc Cục Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ; Trưởng phòng Công an cấp tỉnh, gồm: Trưởng phòng An ninh kinh tế tài chính, Trưởng phòng Cảnh sát quản trị và vận hành hành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ, đường tàu, Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy, Trưởng phòng Cảnh sát khảo sát tội phạm về tham nhũng, kinh tế tài chính, buôn lậu có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 6.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về dân số; đến 10.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ, phòng, chống HIV/AIDS; đến 15.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về bảo hiểm y tế; đến 20.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng từ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính có mức giá trị không vượt quá mức cần thiết tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

đ) Áp dụng những giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm c và đ khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

5. Giám đốc Công an cấp tỉnh có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 15.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về dân số; đến 25.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ, phòng, chống HIV/AIDS; đến 35.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về bảo hiểm y tế; đến 50.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng từ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính có mức giá trị không vượt quá mức cần thiết tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

đ) Áp dụng những giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm c, đ và i khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này;

e) Áp dụng hình thức xử phạt trục xuất theo quy định của pháp lý hiện hành về xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính.

6. Cục trưởng Cục Cảnh sát quản trị và vận hành hành chính về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế tài chính, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ; Cục trưởng Cục Cảnh sát khảo sát tội phạm về tham nhũng, kinh tế tài chính, buôn lậu có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 30.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về dân số; đến 50.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ, phòng, chống HIV/AIDS; đến 75.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về bảo hiểm y tế; đến 100.000.000 đồng riêng với hành vi vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng từ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng những giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm c, đ và i khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

Điều 107. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Hải quan

1. Công chức Hải quan hiện hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ và phòng, chống HIV/AIDS, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế.

2. Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan, Đội trưởng thuộc Chi cục kiểm tra sau thông quan có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ và phòng, chống HIV/AIDS, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế.

3. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan, Chi cục trưởng Chi cục kiểm tra sau thông quan, Đội trưởng Đội trấn áp thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc TW, Đội trưởng Đội trấn áp chống buôn lậu, Hải đội trưởng Hải đội trấn áp trên biển khơi và Đội trưởng Đội trấn áp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ và phòng, chống HIV/AIDS, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế;

b) Tịch thu tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính có mức giá trị không vượt quá mức cần thiết tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

c) Áp dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm d, đ và i khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

4. Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc TW có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng từ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính có mức giá trị không vượt quá mức cần thiết tiền phạt quy định tại điểm b khoản này;

đ) Áp dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm d, đ và i khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

5. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ; đến 100.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng từ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm d, đ và i khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

Điều 108. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội biên phòng

1. Chiến sĩ Bộ đội biên phòng hiện hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 300.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về dân số; đến 500.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ và phòng, chống HIV/AIDS, khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế.

2. Trạm trưởng, Đội trưởng của chiến sỹ Bộ đội biên phòng có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 1.500.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về dân số; đến 2.500.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ và phòng, chống HIV/AIDS, khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế.

3. Đồn trưởng Đồn biên phòng, Hải đội trưởng Hải đội biên phòng, Chỉ huy trưởng biên phòng Cửa khẩu cảng có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 6.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về dân số; đến 10.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ và phòng, chống HIV/AIDS; đến 20.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính có mức giá trị không vượt quá mức cần thiết tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

d) Áp dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm c và đ khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

4. Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng cấp tỉnh, Chỉ huy trưởng Hải đoàn biên phòng trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 30.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về dân số; đến 50.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ và phòng, chống HIV/AIDS; đến 100.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng từ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm c, đ và i khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

Điều 109. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Cảnh sát biển Việt Nam

1. Cảnh sát viên Cảnh sát biển hiện hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 600.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về dân số; đến 1.500.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ và phòng, chống HIV/AIDS, khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế.

2. Tổ trưởng Tổ trách nhiệm Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 1.500.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về dân số; đến 2.500.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ và phòng, chống HIV/AIDS; đến 5.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế.

3. Đội trưởng Đội trách nhiệm Cảnh sát biển, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 3.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về dân số; đến 5.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ và phòng, chống HIV/AIDS; đến 10.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế;

c) Áp dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm c và đ khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

4. Hải đội trưởng Hải đội Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 6.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về dân số; đến 10.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ và phòng, chống HIV/AIDS; đến 20.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính có mức giá trị không vượt quá mức cần thiết tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

d) Áp dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm c, d và đ khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

5. Hải đoàn trưởng Hải đoàn Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 9.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về dân số; đến 15.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ và phòng, chống HIV/AIDS; đến 30.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính có mức giá trị không vượt quá mức cần thiết tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

d) Áp dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm c, d và đ khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

6. Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 15.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về dân số; đến 25.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ và phòng, chống HIV/AIDS; đến 50.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính có mức giá trị không vượt quá mức cần thiết tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

d) Áp dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm c, d và đ khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

7. Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 30.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về dân số; đến 50.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ và phòng, chống HIV/AIDS; đến 100.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng từ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm c, d và đ khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

Điều 110. Thẩm quyền của cơ quan Thuế

1. Công chức Thuế hiện hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ và phòng, chống HIV/AIDS.

2. Đội trưởng Đội Thuế có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ và phòng, chống HIV/AIDS.

3. Chi cục trưởng Chi cục Thuế có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ và phòng, chống HIV/AIDS;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính có mức giá trị không vượt quá mức cần thiết tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

d) Áp dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm i và k khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

4. Cục trưởng Cục Thuế có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ và phòng, chống HIV/AIDS;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính có mức giá trị không vượt quá mức cần thiết tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

d) Áp dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm i và k khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

5. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến đến 50.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ và phòng, chống HIV/AIDS;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính;

d) Áp dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm i và k khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

Điều 111. Thẩm quyền xử phạt của cơ quan bảo hiểm xã hội

1. Giám đốc Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 37.500.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về bảo hiểm y tế;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng từ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính có mức giá trị không vượt quá mức cần thiết tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

đ) Áp dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm c, d, đ, e, g, h và i khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

2. Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 75.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về bảo hiểm y tế;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng từ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm c, d, đ, e, g, h và i khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

3. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành do Tổng Giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 52.500.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về bảo hiểm y tế;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng từ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính có mức giá trị không vượt quá mức cần thiết tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

đ) Áp dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm c, d, đ, e, g, h và i khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

Điều 112. Phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của những chức vụ có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong nghành nghề y tế

1. quản trị Ủy ban nhân dân những cấp có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt hành chính và vận dụng những giải pháp khắc phục hậu quả riêng với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Chương II Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại Điều 103 Nghị định này và hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn được giao.

2. Người có thẩm quyền xử phạt của Thanh tra y tế, người được giao thực thi trách nhiệm thanh tra chuyên ngành y tế có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt hành chính và vận dụng những giải pháp khắc phục hậu quả riêng với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Chương II Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại Điều 104 Nghị định này, những hành vi vi phạm hành chính tương quan đến nghành y tế theo thẩm quyền của chức vụ tương tự được quy định tại những Nghị định xử phạt vi phạm hành chính khác và hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn được giao.

3. Người có thẩm quyền xử phạt của cơ quan Quản lý thị trường có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt hành chính, vận dụng những giải pháp khắc phục hậu quả theo phạm vi quản trị và vận hành, hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn được giao và theo thẩm quyền quy định tại Điều 105 Nghị định này riêng với những hành vi vi phạm quy định tại những điều 14, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 102; khoản 4 Điều 6; điểm h khoản 3 Điều 9; những khoản 3, 4 Điều 12; điểm đ khoản 1, những điểm a, d khoản 2, những điểm a, b, c khoản 3, khoản 4 Điều 61; khoản 2 Điều 68 và điểm a khoản 2 Điều 97 Nghị định này.

4. Người có thẩm quyền xử phạt của cơ quan Công an nhân dân có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt hành chính và vận dụng những giải pháp khắc phục hậu quả theo phạm vi quản trị và vận hành, hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn được giao và theo thẩm quyền quy định tại Điều 106 Nghị định này riêng với hành vi vi phạm quy định tại những điều 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 54, 65, 66, 67, 69, 70, 76, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102; điểm a khoản 3 Điều 5; những khoản 1, 2, 4 Điều 6; điểm a khoản 1, điểm a khoản 2, điểm h khoản 3 Điều 9; những điểm a, c khoản 5, điểm b khoản 6, khoản 7 Điều 38; điểm a khoản 7 Điều 44; điểm a khoản 1 Điều 45; điểm a khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 48;, những điểm a, g khoản 2 Điều 52; khoản 3 Điều 53; khoản 4 Điều 55; điểm c khoản 4 Điều 56; điểm d khoản 5, khoản 7 Điều 57; khoản 7 Điều 58; những khoản 4, 5, 6, 7 Điều 59; những điểm d, đ, e, g khoản 2, điểm đ khoản 3, những khoản 4, 5, 6, 7 Điều 60; khoản 4 Điều 61; khoản 5 Điều 62; khoản 4 Điều 63; những khoản 1, 2, những điểm a, b khoản 3 Điều 64; những khoản 2, 3 Điều 68; điểm b khoản 2 Điều 70; điểm a khoản 2, những điểm a, b khoản 3 Điều 73; điểm g khoản 2, khoản 3 Điều 74 và những điểm b, c, d khoản 2, những điểm c, d khoản 3 Điều 75 Nghị định này.

5. Người có thẩm quyền xử phạt của cơ quan Hải quan có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt hành chính, vận dụng những giải pháp khắc phục hậu quả theo phạm vi quản trị và vận hành, hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn được giao và theo thẩm quyền quy định tại Điều 107 Nghị định này riêng với những hành vi vi phạm quy định tại những điều 7, 11, 12, 13, 14, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 60, 64, 71, 76; những khoản 1, 2 Điều 6; điểm b khoản 1 Điều 54; những khoản 6, 7 Điều 58; những khoản 6, 7 Điều 59; điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 65 và điểm c khoản 2 Điều 75 Nghị định này.

6. Người có thẩm quyền xử phạt của Bộ đội Biên phòng có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt hành chính và vận dụng những giải pháp khắc phục hậu quả theo phạm vi quản trị và vận hành, hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn được giao và theo thẩm quyền quy định tại Điều 108 Nghị định này riêng với những hành vi vi phạm quy định tại những điều 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 60, 65, 76, 96, 97, 101, 102; điểm b khoản 3 Điều 8; điểm b khoản 3 Điều 9; những điểm a, b khoản 3 Điều 16; điểm g khoản 2, điểm đ khoản 3 Điều 23; những khoản 1, 2, 3, những điểm a, b, c, g khoản 4, điểm a khoản 5 Điều 29; điểm b khoản 4 Điều 39; điểm b khoản 3 Điều 48; điểm b khoản 1 Điều 52 và khoản 1, điểm b khoản 2, những điểm a, b khoản 3 Điều 64 Nghị định này.

7. Người có thẩm quyền xử phạt của Cảnh sát biển có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt hành chính và vận dụng những giải pháp khắc phục hậu quả theo phạm vi quản trị và vận hành, hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn được giao và theo thẩm quyền quy định tại Điều 109 Nghị định này riêng với những hành vi vi phạm quy định tại những điều 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 60, 65, 71, 76, 80, 83, 96, 97, 101, 102; điểm b khoản 3 Điều 8; điểm b khoản 3 Điều 9; những điểm a, b khoản 3 Điều 16; điểm g khoản 2, khoản 3 Điều 23; những khoản 1, 2, 3, những điểm a, b, c, g khoản 4, điểm a khoản 5 Điều 29; những khoản 1, 3, 5, 6, 7 Điều 38; điểm b khoản 4 Điều 39; khoản 4 Điều 40; điểm b khoản 1 Điều 45; điểm b khoản 3 Điều 48; điểm b khoản 1 Điều 52; khoản 1, điểm b khoản 2, những điểm a, b khoản 3 Điều 64; khoản 1 Điều 74 và điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 95 Nghị định này.

8. Người có thẩm quyền xử phạt của cơ quan thuế có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt hành chính và vận dụng những giải pháp khắc phục hậu quả theo phạm vi quản trị và vận hành, hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn được giao và theo thẩm quyền quy định tại Điều 110 Nghị định này riêng với những hành vi vi phạm quy định tại những điểm d, đ, e khoản 4 và điểm b khoản 5 Điều 29 Nghị định này.

9. Người có thẩm quyền xử phạt của cơ quan bảo hiểm xã hội có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt hành chính, vận dụng những giải pháp khắc phục hậu quả theo phạm vi quản trị và vận hành, hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn được giao và theo thẩm quyền quy định tại Điều 111 Nghị định này riêng với những hành vi vi phạm quy định tại Mục 5 Nghị định này.

10. Người có thẩm quyền xử phạt của Thanh tra tin tức và Truyền thông có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính; xử phạt hành chính, vận dụng những giải pháp khắc phục hậu quả theo phạm vi quản trị và vận hành, hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn được giao và theo thẩm quyền quy định tại Điều 104 Nghị định này riêng với hành vi vi phạm quy định tại những điều 5, 19, 25, 26, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 49, 50, 51, 67, 69, 78, 96, 97; khoản 2 Điều 14; những khoản 1, 2, 3, những điểm a, b, c, e, g khoản 4, điểm a khoản 5 Điều 29; khoản 3 Điều 31 và điểm b khoản 2 Điều 35 Nghị định này.

11. Người có thẩm quyền xử phạt của Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt hành chính và vận dụng những giải pháp khắc phục hậu quả theo phạm vi quản trị và vận hành, hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn được giao và theo thẩm quyền quy định tại Điều 104 Nghị định này riêng với hành vi vi phạm quy định tại những điều 5, 19, 25, 26, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 49, 50, 51, 67, 69, 78, 96, 97; khoản 2 Điều 14; những khoản 1, 2, 3, những điểm a, b, c, e, g khoản 4, điểm a khoản 5 Điều 29 và điểm b khoản 2 Điều 35 Nghị định này.

12. Người có thẩm quyền xử phạt của Thanh tra giáo dục, giao thông vận tải lối đi bộ vận tải lối đi bộ, nông nghiệp và tăng trưởng nông thôn, khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt hành chính, vận dụng những giải pháp khắc phục hậu quả theo phạm vi quản trị và vận hành, hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn được giao và theo thẩm quyền quy định tại Điều 104 Nghị định này riêng với hành vi vi phạm quy định tại những điều 5, 6, 18, 19, 23, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37; khoản 2 Điều 14 và những khoản 1, 2, 3, những điểm a, b, c, e khoản 4, điểm a khoản 5 Điều 29 Nghị định này.

13. Người có thẩm quyền xử phạt của Thanh tra tài nguyên môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt hành chính, vận dụng những giải pháp khắc phục hậu quả theo phạm vi quản trị và vận hành, hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn được giao và theo thẩm quyền quy định tại Điều 104 Nghị định này riêng với hành vi vi phạm quy định tại những điều 5, 6, 7, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 23, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37 và điểm a khoản 5 Điều 29 Nghị định này.

Điều 113. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính

Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong nghành nghề y tế gồm có:

1. Người có thẩm quyền xử phạt được quy định tại Nghị định này theo hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn được giao.

2. Công chức, viên chức thuộc ngành y tế, bảo hiểm xã hội, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và công chức, viên chức trong những cty được quy định tại Điều 112 Nghị định này hiện hành công vụ, trách nhiệm theo hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn được giao.

Điều 114. Sử dụng phương tiện đi lại, thiết bị kỹ thuật trách nhiệm trong việc phát hiện hành vi vi phạm

1. Cơ quan, người dân có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính được sử dụng phương tiện đi lại, thiết bị kỹ thuật trách nhiệm để phát hiện vi phạm hành chính quy định tại những điều 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 Nghị định này.

2. Việc quản trị và vận hành, sử dụng và khuôn khổ những phương tiện đi lại, thiết bị kỹ thuật trách nhiệm được sử dụng để phát hiện hành vi vi phạm được thực thi theo quy định của pháp lý.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 115. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này còn có hiệu lực hiện hành thi hành từ thời điểm ngày 15 tháng 11 năm 2020.

2. Các quy định sau này có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày ký, phát hành:

a) Các điều 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 47, 115, 116, 117 điểm b khoản 1, điểm b khoản 4 Điều 52 và những điểm a, b khoản 2, những điểm b, đ khoản 3, điểm b khoản 4 Điều 57 Nghị định này;

b) Các điều 1, 2, 3, 4, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 và 114 được vận dụng để xử phạt vi phạm hành chính riêng với những hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản này.

3. Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm trước đó đó của nhà nước quy định xử phạt vi phạm hành chính trong nghành nghề y tế hết hiệu lực hiện hành toàn bộ Tính từ lúc ngày từ thời điểm ngày 15 tháng 11 năm 2020.

4. Các điều 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 của Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm trước đó đó của nhà nước quy định xử phạt vi phạm hành chính trong nghành nghề y tế hết hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày ký phát hành Nghị định này.

Điều 116. Điều khoản chuyển tiếp

Đối với hành vi vi phạm hành chính trong nghành nghề y tế xẩy ra trước thời điểm ngày Nghị định này còn có hiệu lực hiện hành, tiếp theo đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, xử lý và xử lý mà Nghị định này sẽ không còn quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn thì vận dụng những quy định của Nghị định này.

Điều 117. Trách nhiệm hướng dẫn và thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai thi hành Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc nhà nước, quản trị Ủy ban nhân dân những cấp và những cty tổ chức triển khai, thành viên tương quan phụ trách thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:– Ban Bí thư Trung ương Đảng;– Thủ tướng, những Phó Thủ tướng nhà nước;– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước;– HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc TW;– Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng;– Văn phòng quản trị nước;– Hội đồng Dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội;– Văn phòng Quốc hội;– Toà án nhân dân tối cao;– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;– Kiểm toán Nhà nước;– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;– Ngân hàng Chính sách xã hội;– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;– Cơ quan TW của những đoàn thể;– VPCP: BTCN, những PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, những Vụ, Cục, cty trực thuộc, Công báo;– Lưu: VT, KGVX (2b)LT.

TM. CHÍNH PHỦTHỦ TƯỚNGNguyễn Xuân Phúc

Ngày 28/09/2020, nhà nước đã phát hành Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong nghành nghề y tế. Nghị định chính thức có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày 15/11/2020.

Theo đó, quy định phạt tiền riêng với hành vi không tổ chức triển khai việc thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống bệnh truyền nhiễm cho những người dân lao động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo một trong những mức sau này:

Bạn đang xem: Nghị định 117/2020/NĐ-CP

Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng riêng với trường hợp cơ sở có sử dụng lao động dưới 100 người;
Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với trường hợp cơ sở có sử dụng lao động từ 100 người đến dưới 300 người;
Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng riêng với trường hợp cơ sở có sử dụng lao động từ 300 người đến dưới 500 người;
Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với trường hợp cơ sở có sử dụng lao động từ 500 người đến dưới 1.000 người;
Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng riêng với trường hợp cơ sở có sử dụng lao động từ là 1.000 người đến dưới 1.500 người;
Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với trường hợp cơ sở có sử dụng lao động từ là 1.500 người đến dưới 2.500 người;
Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng riêng với trường hợp cơ sở có sử dụng lao động từ 2.500 người trở lên.

CHÍNH PHỦ——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 117/2020/NĐ-CP

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 28 tháng 9 năm 2020

NGHỊ ĐỊNH 117/2020/NĐ-CP

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ

Căn cứ Luật Tổ chức nhà nước ngày 19 tháng 6 năm năm ngoái;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 thời gian năm 2012;

Căn cứ Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch phạm phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận khung hình người và hiến, lấy xác ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 trong năm 2007;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm năm trước đó;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá ngày 18 tháng 6 thời gian năm 2012;

Căn cứ Luật Dược ngày thứ 6 tháng bốn năm năm trong năm này;

Căn cứ Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Pháp lệnh về dân số ngày 09 tháng 01 năm 2003, Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh về dân số ngày 27 tháng 12 năm 2008;

Theo đề xuất kiến nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế;

nhà nước phát hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong nghành nghề y tế.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh

1. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, giải pháp khắc phục hậu quả riêng với từng hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo từng chức vụ riêng với hành vi vi phạm hành chính trong nghành nghề y tế.

2. Vi phạm hành chính trong nghành nghề y tế quy định tại Nghị định này là những hành vi có lỗi do thành viên, tổ chức triển khai thực thi, vi phạm quy định của pháp lý về quản trị và vận hành nhà nước trong nghành nghề y tế mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp lý phải bị xử phạt vi phạm hành chính, gồm có:

a) Vi phạm những quy định về y tế dự trữ và phòng, chống HIV/AIDS;

b) Vi phạm những quy định về khám bệnh, chữa bệnh;

c) Vi phạm những quy định về dược, mỹ phẩm;

d) Vi phạm những quy định về trang thiết bị y tế;

đ) Vi phạm những quy định về bảo hiểm y tế;

e) Vi phạm những quy định về dân số.

3. Các hành vi vi phạm hành chính khác trong nghành nghề y tế không quy định tại Nghị định này mà được quy định tại những nghị định khác về xử phạt vi phạm hành chính thì vận dụng quy định tại nghị định đó để xử phạt.

4. Khi phát hiện những hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 3 Điều 7; điểm e khoản 5, điểm b khoản 6 Điều 38; những điểm a, b khoản 7 Điều 44; khoản 6 Điều 48; điểm a khoản 2 Điều 52; khoản 3 Điều 53; điểm a khoản 1 Điều 54; điểm c khoản 4 Điều 56; điểm d khoản 5, khoản 7 Điều 57; khoản 7 Điều 58; khoản 7 Điều 59; điểm a khoản 4 Điều 60; điểm c khoản 5 Điều 67; khoản 3 Điều 68; điểm b khoản 2 Điều 70; những điểm a, b khoản 3 Điều 73; khoản 4 Điều 80; những điểm d, đ, e, g, h khoản 2 Điều 85; những điểm d, đ, e, g, h, i khoản 2 Điều 86 hoặc trường hợp tái phạm riêng với những hành vi vi phạm quy định tại những điểm a, b khoản, 3 Điều 7; khoản 9 Điều 15; khoản 6 Điều 40; điểm a khoản 6 Điều 44; điểm b khoản 5 Điều 67 và những khoản 2, 3 Điều 80 Nghị định này, người dân có thẩm quyền đang thụ lý vụ việc phải chuyển hồ sơ vụ vi phạm cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền để truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại những khoản 1, 2 và 4 Điều 62 của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có quyết định hành động không khởi tố vụ án hình sự theo quy định của pháp lý về tố tụng hình sự thì cơ quan tiến hành tố tụng trả lại hồ sơ vụ việc cho những người dân dân có thẩm quyền xử phạt đã chuyển hồ sơ đến theo quy định tại khoản 3 Điều 62 của Luật Xử lý vi phạm hành chính để xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định này.

Điều 2. Đối tượng vận dụng

1. Cá nhân, tổ chức triển khai Việt Nam; thành viên, tổ chức triển khai quốc tế (sau này viết tắt là thành viên, tổ chức triển khai) thực thi hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này; người dân có thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và thành viên, tổ chức triển khai khác có tương quan.

2. Tổ chức là đối tượng người dùng bị xử phạt theo quy định tại Nghị định này, gồm có:

a) Tổ chức kinh tế tài chính được xây dựng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, gồm có: Doanh nghiệp tư nhân, công ty Cp, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và những cty phụ thuộc doanh nghiệp (Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt);

b) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được xây dựng theo quy định của Luật Hợp tác xã;

c) Tổ chức được xây dựng theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Thương mại, gồm: Nhà góp vốn đầu tư trong nước, nhà góp vốn đầu tư quốc tế (trừ nhà góp vốn đầu tư là thành viên) và tổ chức triển khai kinh tế tài chính có vốn góp vốn đầu tư quốc tế; văn phòng đại diện thay mặt thay mặt, Trụ sở của thương nhân quốc tế tại Việt Nam; văn phòng đại diện thay mặt thay mặt của tổ chức triển khai xúc tiến thương mại quốc tế tại Việt Nam;

d) Tổ chức xã hội, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tổ chức triển khai chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội nghề nghiệp;

đ) Đơn vị sự nghiệp công lập, cty lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam;

e) Cơ quan nhà nước có hành vi vi phạm mà hành vi đó không thuộc trách nhiệm quản trị và vận hành nhà nước được giao;

g) Tổ hợp tác;

h) Các tổ chức triển khai khác theo quy định của pháp lý.

3. Hộ marketing thương mại, hộ mái ấm gia đình, nhà góp vốn đầu tư trong nước và nhà góp vốn đầu tư quốc tế là thành viên thực thi hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này bị xử phạt vi phạm hành chính riêng với thành viên.

Điều 3. Hình thức xử phạt vi phạm hành chính và giải pháp khắc phục hậu quả

1. Hình thức xử phạt chính:

a) Cảnh cáo;

b) Phạt tiền.

2. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức triển khai, thành viên có hành vi vi phạm hành chính trọn vẹn có thể bị vận dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt tương hỗ update sau này:

a) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng từ hành nghề có thời hạn từ 01 tháng đến 24 tháng riêng với: giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược; giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí khám bệnh, chữa bệnh; giấy ghi nhận đạt tiêu chuẩn bảo vệ an toàn và uy tín sinh học cấp III; giấy ghi nhận đủ Đk xét nghiệm HIV; giấy ghi nhận đủ Đk sản xuất mỹ phẩm; giấy phép marketing thương mại rượu, bia; giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí Ngân hàng mô; chứng từ hành nghề dược; chứng từ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh;

b) Tịch thu tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính trong nghành nghề y tế;

c) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn từ 01 tháng đến 24 tháng;

d) Trục xuất.

3. Ngoài hình thức xử phạt chính, hình thức xử phạt tương hỗ update, tùy từng tính chất, mức độ vi phạm, thành viên, tổ chức triển khai vi phạm hành chính trong nghành nghề y tế trọn vẹn có thể bị vận dụng một hoặc nhiều giải pháp khắc phục hậu quả được quy định tại những điểm c, d, đ, e, g, h và i khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và giải pháp khắc phục hậu quả sau này:

a) Buộc hoàn trả số tiền đã thu không đúng quy định của pháp lý, trường hợp không hoàn trả được cho đối tượng người dùng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp lý;

b) Buộc thực thi giải pháp vệ sinh, khử trùng, tẩy uế và những giải pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm khác;

c) Buộc thực thi việc cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế, kiểm tra, xử lý y tế;

d) Buộc thực thi những giải pháp vệ sinh khối mạng lưới hệ thống phục vụ, truyền dẫn nước sạch;

đ) Buộc xin lỗi trực tiếp người nhiễm HIV, thành viên mái ấm gia đình người nhiễm HIV và cải chính thông tin công khai minh bạch trên phương tiện đi lại thông tin đại chúng nơi người nhiễm HIV sinh sống liên tục trong 03 ngày theo quy định của pháp lý, trừ trường hợp người nhiễm HIV khước từ xin lỗi công khai minh bạch;

e) Buộc tiếp nhận, thực thi việc mai táng, hỏa táng riêng với thi hài, tro cốt của người nhiễm HIV;

g) Buộc tiếp nhận người nhiễm HIV;

h) Buộc xin lỗi trực tiếp người bị phân biệt đối xử, người hành nghề, người bệnh;

i) Buộc điều chuyển lại vị trí công tác thao tác;

k) Buộc thực thi quyền, quyền lợi hợp pháp của người lao động nhiễm HIV;

l) Buộc hủy bỏ quyết định hành động kỷ luật, đuổi học học viên, sinh viên, học viên vì nguyên do người đó nhiễm HIV;

m) Buộc hoàn trả số tiền lãi riêng với khoản chênh lệch do kê khai sai hoặc khoản tiền nộp chậm khoản góp phần bắt buộc; buộc hoàn trả số tiền do trốn, gian lận khoản góp phần bắt buộc; buộc hoàn trả số tiền do sử dụng sai quy định;

n) Buộc chi trả toàn bộ ngân sách khám bệnh, chữa bệnh;

o) Buộc hoàn trả toàn bộ số tiền chênh lệch, trường hợp không hoàn trả được cho người tiêu dùng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp lý;

p.) Buộc hoàn trả số tiền mà đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế bị thiệt hại (nếu có); buộc hoàn trả số tiền mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị thiệt hại (nếu có). Trường hợp không hoàn trả được cho đối tượng người dùng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp lý;

q) Buộc hoàn trả số tiền đã vi phạm vào thông tin tài khoản thu của quỹ bảo hiểm y tế (nếu có);

r) Buộc tháo dụng cụ tử cung, thuốc cấy tránh thai;

s) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu chứng từ hành nghề; giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí khám bệnh, chữa bệnh; giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế; giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược; giấy ghi nhận lưu hành tự do cho trang thiết bị y tế sản xuất trong nước; giấy Đk lưu hành thuốc, nguyên vật tư làm thuốc; số tiếp nhận phiếu công bố thành phầm mỹ phẩm; phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố; giấy Đk lưu hành thuốc, nguyên vật tư làm thuốc; giấy ghi nhận lưu hành riêng với trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D.

Điều 4. Quy định về mức phạt tiền riêng với thành viên, tổ chức triển khai

1. Mức phạt tiền tối đa riêng với hành vi vi phạm hành chính về dân số là 30.000.000 đồng riêng với thành viên và 60.000.000 đồng riêng với tổ chức triển khai.

2. Mức phạt tiền tối đa riêng với hành vi vi phạm hành chính về y tế dự trữ và phòng, chống HIV/AIDS là 50.000.000 đồng riêng với thành viên và 100.000.000 đồng riêng với tổ chức triển khai.

3. Mức phạt tiền tối đa riêng với hành vi vi phạm hành chính về bảo hiểm y tế là 75.000.000 đồng riêng với thành viên và 150.000.000 đồng riêng với tổ chức triển khai.

4. Mức phạt tiền tối đa riêng với hành vi vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế là 100.000.000 đồng riêng với thành viên và 200.000.000 đồng riêng với tổ chức triển khai.

5. Mức phạt tiền được quy định tại Chương II Nghị định này là mức phạt tiền riêng với thành viên. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền riêng với tổ chức triển khai bằng 02 lần mức phạt tiền riêng với thành viên.

6. Thẩm quyền phạt tiền của những chức vụ được quy định tại Chương VIII Nghị định này là thẩm quyền phạt tiền riêng với một hành vi vi phạm hành chính của thành viên, thẩm quyền phạt tiền tổ chức triển khai gấp 02 lần thẩm quyền phạt tiền thành viên.

Chương II

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

Mục 1. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ Y TẾ DỰ PHÒNG VÀ PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS

Điều 5. Vi phạm quy định về thông tin, giáo dục truyền thông trong phòng, chống bệnh truyền nhiễm

1. Phạt tiền riêng với hành vi không tổ chức triển khai việc thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống bệnh truyền nhiễm cho những người dân lao động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo một trong những mức sau này:

a) Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng riêng với trường hợp cơ sở có sử dụng lao động dưới 100 người;

b) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với trường hợp cơ sở có sử dụng lao động từ 100 người đến dưới 300 người;

c) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng riêng với trường hợp cơ sở có sử dụng lao động từ 300 người đến dưới 500 người;

d) Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với trường hợp cơ sở có sử dụng lao động từ 500 người đến dưới 1.000 người;

đ) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng riêng với trường hợp cơ sở có sử dụng lao động từ là 1.000 người đến dưới 1.500 người;

e) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với trường hợp cơ sở có sử dụng lao động từ là 1.500 người đến dưới 2.500 người;

g) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng riêng với trường hợp cơ sở có sử dụng lao động từ 2.500 người trở lên.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với hành vi không thực thi hoặc thực thi không đúng quy định của pháp lý về thời gian hoặc thời lượng phát sóng hoặc dung tích hoặc vị trí đăng tải thông tin về phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Đưa tin không đúng chuẩn hoặc không kịp thời về tình hình dịch bệnh truyền nhiễm sau khoản thời hạn công bố dịch hoặc công bố hết dịch theo nội dung do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế phục vụ;

b) Thu tiền việc thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống bệnh truyền nhiễm trên phương tiện đi lại thông tin đại chúng, trừ trường hợp có hợp đồng riêng với chương trình, dự án công trình bất Động sản hoặc do tổ chức triển khai, thành viên trong nước, quốc tế tài trợ.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc cải chính thông tin sai thực sự trên phương tiện đi lại thông tin đại chúng trên địa phận đã đưa tin trước đó liên tục trong 03 ngày theo quy định của pháp lý riêng với hành vi quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;

b) Buộc hoàn trả số tiền đã thu không đúng quy định của pháp lý riêng với hành vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều này. Trường hợp không hoàn trả được cho đối tượng người dùng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp lý.

Điều 6. Vi phạm những quy định về vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng riêng với hành vi không thực thi giải pháp bảo vệ vệ sinh nơi ở, nơi công cộng, phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ, nơi chứa chất thải sinh hoạt để phòng ngừa bệnh truyền nhiễm.

2. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng riêng với hành vi không thực thi giải pháp bảo vệ vệ sinh nơi ở, nơi công cộng, phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ, nơi chứa chất thải sinh hoạt làm phát sinh, lây lan bệnh truyền nhiễm.

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không đủ nước uống, nước sạch sử dụng cho mục tiêu sinh hoạt bảo vệ chất lượng trong cơ sở giáo dục theo quy định của pháp lý;

b) Không có hoặc có khu công trình xây dựng vệ sinh nhưng không bảo vệ yêu cầu vệ sinh trong cơ sở giáo dục theo quy định của pháp lý;

c) Không đủ ánh sáng trong cơ sở giáo dục theo quy định của pháp lý;

d) Không giáo dục cho những người dân học về vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm gồm có vệ sinh thành viên, vệ sinh trong sinh hoạt, lao động và vệ sinh môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên;

đ) Không tuyên truyền về vệ sinh phòng bệnh hoặc không kiểm tra, giám sát vệ sinh môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên; không triển khai thực thi những giải pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm trong cơ sở giáo dục.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với hành vi không thực thi giải pháp bảo vệ vệ sinh nơi sản xuất, marketing thương mại, xử lý chất thải công nghiệp và giải pháp vệ sinh khác theo quy định của pháp lý làm phát sinh, lây lan bệnh truyền nhiễm.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực thi giải pháp vệ sinh, khử trùng, tẩy uế riêng với hành vi quy định tại những khoản 2 và 4 Điều này.

Điều 7. Vi phạm quy định về giám sát bệnh truyền nhiễm

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến một triệu đồng riêng với hành vi che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời khi phát hiện người khác mắc bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp lý, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 3 Điều này.

2. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không thực thi xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền trong quy trình thực thi giám sát bệnh truyền nhiễm;

b) Không văn bản báo cáo giải trình hoặc văn bản báo cáo giải trình không khá đầy đủ về giám sát bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp lý;

c) Che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời tình hình bệnh truyền nhiễm của tớ mình, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 3 Điều này.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời tình hình bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A của tớ mình hoặc của người khác mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A;

b) Cố ý khai báo, thông tin sai thực sự về bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A;

c) Cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A.

Điều 8. Vi phạm quy định về bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín sinh học tại phòng xét nghiệm

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không bảo vệ một trong những Đk của cơ sở xét nghiệm bảo vệ an toàn và uy tín sinh học cấp I sau khoản thời hạn đã công bố đạt tiêu chuẩn bảo vệ an toàn và uy tín sinh học cấp I;

b) Không nhìn nhận rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn xẩy ra sự cố bảo vệ an toàn và uy tín sinh học tại cơ sở xét nghiệm;

c) Tiến hành xét nghiệm vượt quá phạm vi trình độ sau khoản thời hạn đã được công bố đạt tiêu chuẩn bảo vệ an toàn và uy tín sinh học cấp I, cấp II;

d) Không xây dựng và tổ chức triển khai thực thi quy định tự kiểm tra bảo vệ an toàn và uy tín sinh học theo quy định của pháp lý;

đ) Không lập và lưu biên bản tại cơ sở xét nghiệm về xử lý, khắc phục sự cố bảo vệ an toàn và uy tín sinh học ở tại mức độ ít nghiêm trọng.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không bảo vệ một trong những Đk của cơ sở xét nghiệm bảo vệ an toàn và uy tín sinh học cấp II sau khoản thời hạn đã công bố đạt tiêu chuẩn bảo vệ an toàn và uy tín sinh học cấp II;

b) Không xây dựng kế hoạch phòng ngừa, phương án xử lý sự cố bảo vệ an toàn và uy tín sinh học hoặc kế hoạch xây dựng không khá đầy đủ nội dung theo quy định của pháp lý;

c) Không khử trùng hoặc tiệt trùng chất thải sử dụng trong quy trình xét nghiệm trước lúc đưa vào khối mạng lưới hệ thống thu gom chất thải hoặc nơi lưu giữ trong thời điểm tạm thời riêng với cơ sở xét nghiệm bảo vệ an toàn và uy tín sinh học cấp II.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không lôi kéo hoặc lôi kéo không kịp thời nhân lực, trang thiết bị để xử lý sự cố bảo vệ an toàn và uy tín sinh học theo phương án phòng ngừa, xử lý sự cố bảo vệ an toàn và uy tín sinh học theo quy định của pháp lý;

b) Thu thập, vận chuyển, dữ gìn và bảo vệ, lưu giữ, sử dụng, nghiên cứu và phân tích, trao đổi và tiêu hủy mẫu bệnh phẩm tương quan đến tác nhân gây bệnh truyền nhiễm không tuân thủ quy định về chính sách quản trị và vận hành mẫu bệnh phẩm truyền nhiễm;

c) Không văn bản báo cáo giải trình Sở Y tế về sự việc cố bảo vệ an toàn và uy tín sinh học và những giải pháp đã vận dụng để xử lý, khắc phục sự cố bảo vệ an toàn và uy tín sinh học ở tại mức độ nghiêm trọng.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không bảo vệ một trong những Đk của cơ sở xét nghiệm bảo vệ an toàn và uy tín sinh học cấp III sau khoản thời hạn đã được cấp giấy ghi nhận đạt tiêu chuẩn bảo vệ an toàn và uy tín sinh học cấp III;

b) Bảo quản, lưu giữ, sử dụng, nghiên cứu và phân tích, trao đổi và tiêu hủy mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A lúc không đủ Đk;

c) Không khử trùng hoặc tiệt trùng chất thải sử dụng trong quy trình xét nghiệm trước lúc đưa vào khối mạng lưới hệ thống thu gom chất thải hoặc nơi lưu giữ trong thời điểm tạm thời riêng với cơ sở xét nghiệm bảo vệ an toàn và uy tín sinh học cấp III.

5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không tổ chức triển khai diễn tập phòng ngừa và khắc phục sự cố bảo vệ an toàn và uy tín sinh học hằng năm riêng với cơ sở xét nghiệm bảo vệ an toàn và uy tín sinh học cấp III;

b) Tiến hành xét nghiệm khi chưa thực thi thủ tục tự công bố đạt tiêu chuẩn bảo vệ an toàn và uy tín sinh học cấp I, cấp II hoặc không được cấp giấy ghi nhận đạt tiêu chuẩn bảo vệ an toàn và uy tín sinh học cấp III hoặc giấy ghi nhận đạt tiêu chuẩn bảo vệ an toàn và uy tín sinh học cấp III đang không còn hiệu lực hiện hành.

6. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

a) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở xét nghiệm bảo vệ an toàn và uy tín sinh học trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại những điểm a, c khoản 1, điểm a khoản 2 và điểm b khoản 4 Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở xét nghiệm bảo vệ an toàn và uy tín sinh học cấp I, cấp II trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng riêng với hành vi quy định điểm b khoản 5 Điều này;

c) Tước quyền sử dụng giấy ghi nhận đạt tiêu chuẩn bảo vệ an toàn và uy tín sinh học cấp III trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại những điểm a, c khoản 4 và điểm b khoản 5 Điều này.

Điều 9. Vi phạm quy định về sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không thực thi hoặc cản trở trẻ con, phụ nữ có thai sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc riêng với bệnh truyền nhiễm thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng;

b) Không tư vấn cho những người dân được tiêm chủng, cha, mẹ hoặc mái ấm gia đình, người giám hộ của trẻ được tiêm chủng trước lúc tiêm chủng; không tư vấn về quyền lợi và rủi ro không mong muốn trọn vẹn có thể gặp khi tiêm chủng;

c) Không hướng dẫn người được tiêm chủng hoặc mái ấm gia đình trẻ được tiêm chủng cách theo dõi, xử trí phản ứng sau tiêm chủng;

d) Không văn bản báo cáo giải trình hoặc văn bản báo cáo giải trình không khá đầy đủ về hoạt động và sinh hoạt giải trí tiêm chủng theo quy định của pháp lý.

2. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không sử dụng hoặc cản trở việc sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế riêng với những bệnh có vắc xin, sinh phẩm y tế phòng bệnh trong trường hợp có rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn mắc bệnh truyền nhiễm tại vùng có dịch hoặc đến vùng có dịch theo yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền;

b) Không cấp và ghi sổ theo dõi tiêm chủng thành viên hoặc sổ tiêm chủng điện tử cho những người dân đến tiêm tại cơ sở tiêm chủng;

c) Không thống kê list đối tượng người dùng đã tiêm chủng tại cơ sở tiêm chủng;

d) Không theo dõi người được tiêm chủng tối thiểu 30 phút sau tiêm chủng và hướng dẫn mái ấm gia đình hoặc đối tượng người dùng tiêm chủng tiếp tục theo dõi tối thiểu 24 giờ sau tiêm chủng;

đ) Không sẵn sàng sẵn sàng khá đầy đủ hồ sơ, tài liệu có tương quan khi có yêu cầu nhằm mục đích phục vụ cho Hội đồng tư vấn trình độ cấp tỉnh xác lập những trường hợp được bồi thường trong trường hợp xẩy ra tai biến nặng tác động nghiêm trọng đến sức mạnh thể chất hoặc gây thiệt hại đến tính mạng con người của người được tiêm chủng;

e) Không lưu giữ, quản trị và vận hành những tài liệu, hồ sơ về tiêm chủng và phản ứng sau tiêm chủng theo quy định của pháp lý.

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không khám sàng lọc hoặc khám sàng lọc không khá đầy đủ cho đối tượng người dùng được tiêm chủng;

b) Không thực thi đúng quy định của pháp lý về tiếp nhận, vận chuyển và dữ gìn và bảo vệ vắc xin;

c) Không thực thi đúng quy định của pháp lý và hướng dẫn trình độ về bảo vệ an toàn và uy tín tiêm chủng, quản trị và vận hành đối tượng người dùng tiêm chủng;

d) Không dừng ngay buổi tiêm chủng khi đang triển khai tiêm chủng mà xẩy ra tai biến nặng sau tiêm chủng;

đ) Không thống kê khá đầy đủ thông tin tương quan đến trường hợp tai biến nặng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế và văn bản báo cáo giải trình cho Sở Y tế trong thời hạn 24 giờ Tính từ lúc thời gian xẩy ra tai biến;

e) Không tổ chức triển khai tiêm chủng chống dịch khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu riêng với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã Đk với Sở Y tế thường trực để thực thi tiêm chủng vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng;

g) Tính vào giá dịch vụ tiêm chủng vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng, tiêm chủng chống dịch riêng với những khoản ngân sách đã được ngân sách nhà nước bảo vệ;

h) Bán vắc xin, sinh phẩm y tế thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng.

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không tiêm chủng đúng chỉ định, không bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín trong lúc tiêm chủng;

b) Không xử trí cấp cứu, chẩn đoán nguyên nhân tai biến nặng sau tiêm chủng;

c) Không chuyển người bị tai biến nặng sau tiêm chủng đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sớm nhất trong trường hợp vượt quá kĩ năng;

d) Không cấp cứu, điều trị người bị tai biến nặng sau tiêm chủng và văn bản báo cáo giải trình Sở Y tế trong thời hạn 24 giờ Tính từ lúc thời gian tiếp nhận người bị tai biến nặng sau tiêm chủng;

đ) Không bảo vệ một trong những Đk của cơ sở tiêm chủng cố định và thắt chặt sau khoản thời hạn đã công bố cơ sở đủ Đk tiêm chủng.

5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế tại cơ sở không đủ Đk theo quy định của pháp lý;

b) Tiêm chủng khi chưa thực thi việc công bố cơ sở đủ Đk tiêm chủng.

6. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với hành vi sử dụng vắc xin không còn giấy Đk lưu hành, vắc xin đang không còn hạn sử dụng, vắc xin kém chất lượng.

7. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

a) Đình chỉ toàn bộ hoặc một phần hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại những điểm a, b, c, d khoản 3, khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại những điểm a, b, c, d khoản 3 và những điểm a, b, c, d khoản 4 Điều này.

8. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc hoàn trả số tiền đã thu không đúng quy định của pháp lý riêng với hành vi quy định tại những điểm g và h khoản 3 Điều này. Trường hợp không hoàn trả được cho đối tượng người dùng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp lý;

b) Buộc tiêu hủy vắc xin riêng với hành vi quy định tại khoản 6 Điều này.

Điều 10. Vi phạm quy định về phòng lây nhiễm bệnh truyền nhiễm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

1. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không khai báo hoặc khai báo không trung thực diễn biến bệnh truyền nhiễm của tớ mình với thầy thuốc, nhân viên cấp dưới y tế;

b) Không Đk theo dõi sức mạnh thể chất với trạm y tế xã, phường, thị xã nơi cư trú của người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sau khoản thời hạn ra viện hoặc kết thúc việc điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

c) Không tư vấn về những giải pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm cho những người dân bệnh và người nhà người bệnh đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không thông tin thông tin tương quan đến người mắc bệnh truyền nhiễm được khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở của tớ cho cơ quan y tế dự trữ cùng cấp;

b) Không theo dõi sức mạnh thể chất của thầy thuốc, nhân viên cấp dưới y tế của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực tiếp tham gia khám bệnh, chăm sóc, điều trị người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A;

c) Không thực thi những giải pháp phòng, chống lây nhiễm riêng với những người mắc bệnh truyền nhiễm;

d) Không vệ sinh, khử trùng, tẩy uế và những giải pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm khác khi phát hiện môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên có tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B và C, người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B và C, người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B và C, người mang mầm bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B và C.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng riêng với hành vi không thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế khi phát hiện môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên có tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, người mang mầm bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A.

4. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với hành vi không vệ sinh, khử trùng, tẩy uế và những giải pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm khác khi phát hiện môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên có tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, người mang mầm bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực thi giải pháp vệ sinh, khử trùng, tẩy uế và giải pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm khác riêng với hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 2 và khoản 4 Điều này.

Điều 11. Vi phạm quy định về kiểu cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không tổ chức triển khai cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế riêng với trường hợp phải thực thi việc cách ly y tế theo quy định của pháp lý, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

b) Từ chối hoặc trốn tránh việc vận dụng giải pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

c) Không lập list và theo dõi sức mạnh thể chất của những người dân tiếp xúc với những người bị vận dụng giải pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế theo quy định của pháp lý.

2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không tổ chức triển khai cách ly y tế riêng với những người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A;

b) Từ chối hoặc trốn tránh việc vận dụng quyết định hành động cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền riêng với những người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A đối tượng người dùng kiểm dịch y tế biên giới mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu;

c) Cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế tại khu vực không đủ Đk thực thi cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế theo quy định của pháp lý.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực thi việc cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế riêng với hành vi quy định tại những điểm a, b khoản 1 và những điểm a, b khoản 2 Điều này.

Điều 12. Vi phạm quy định về vận dụng giải pháp chống dịch

1. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không thực thi giải pháp bảo vệ thành viên riêng với những người tham gia chống dịch và người dân có rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn mắc bệnh dịch theo phía dẫn của cơ quan y tế;

b) Không văn bản báo cáo giải trình với Ủy ban nhân dân hoặc cơ quan y tế dự trữ trên địa phận về trường hợp mắc bệnh dịch theo quy định của pháp lý.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Che dấu tình trạng bệnh của tớ hoặc của người khác khi mắc bệnh truyền nhiễm đã được công bố là có dịch;

b) Không thực thi hoặc từ chối thực thi giải pháp vệ sinh, diệt trùng, tẩy uế trong vùng có dịch;

c) Không tham gia chống dịch theo quyết định hành động lôi kéo của Ban Chỉ đạo chống dịch;

d) Thu tiền khám và điều trị riêng với trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A;

đ) Không thực thi quyết định hành động buộc tiêu hủy động vật hoang dã, thực vật và vật khác là trung gian truyền bệnh, trừ những trường hợp quy định tại điểm c khoản 4 và điểm d khoản 5 Điều này.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không thực thi quyết định hành động vận dụng giải pháp tạm đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch;

b) Không thực thi quyết định hành động vận dụng giải pháp cấm marketing thương mại, sử dụng loại thực phẩm là trung gian truyền bệnh;

c) Không thực thi quyết định hành động vận dụng giải pháp hạn chế triệu tập đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại, dịch vụ tại nơi công cộng.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không thực thi quyết định hành động kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước lúc ra vào vùng có dịch thuộc nhóm A;

b) Đưa thoát khỏi vùng có dịch thuộc nhóm A những vật phẩm, động vật hoang dã, thực vật, thực phẩm và thành phầm & hàng hóa khác trọn vẹn có thể lây truyền bệnh dịch;

c) Không thực thi quyết định hành động buộc tiêu hủy động vật hoang dã, thực phẩm, thực vật và những vật khác là trung gian truyền bệnh thuộc nhóm A.

5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không thực thi yêu cầu kiểm tra và xử lý y tế riêng với phương tiện đi lại vận tải lối đi bộ trước lúc thoát khỏi vùng có dịch trong tình trạng khẩn cấp về dịch;

b) Không thực thi quyết định hành động cấm triệu tập đông người tại vùng đã được ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch;

c) Đưa người, phương tiện đi lại không còn trách nhiệm vào ổ dịch tại vùng đã được ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch;

d) Không thực thi quyết định hành động buộc tiêu hủy động vật hoang dã, thực phẩm, thực vật và những vật khác có rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn làm lây lan bệnh dịch sang người tại vùng đã được ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thực thi giải pháp vệ sinh, diệt trùng, tẩy uế riêng với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

b) Buộc hoàn trả số tiền đã thu không đúng quy định của pháp lý riêng với hành vi quy định tại điểm d khoản 2 Điều này. Trường hợp không hoàn trả được cho đối tượng người dùng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp lý;

c) Buộc tiêu hủy động vật hoang dã, thực phẩm, thực vật và những vật khác riêng với hành vi quy định tại điểm đ khoản 2, điểm b, c khoản 4 và điểm d khoản 5 Điều này;

d) Buộc xử lý y tế phương tiện đi lại vận tải lối đi bộ riêng với hành vi quy định tại điểm a khoản 5 Điều này.

Điều 13. Vi phạm quy định về kiểm dịch y tế biên giới

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không văn bản báo cáo giải trình Bộ Y tế bằng văn bản sau khoản thời hạn khắc mới, khắc lại, tịch thu, hủy, hủy giá trị sử dụng, mất con dấu kiểm dịch y tế;

b) Không lập sổ lưu mẫu con dấu kiểm dịch y tế;

c) Không lập hồ sơ lưu theo quy định khi khắc mới, khắc lại con dấu kiểm dịch y tế;

d) Không liên lạc ngay với tổ chức triển khai kiểm dịch y tế biên giới tại cửa khẩu trong trường hợp hành khách hoặc phi hành đoàn trên chuyến bay hoặc hành khách, thuyền viên trên tàu thuyền có triệu chứng hoặc có tín hiệu mắc bệnh truyền nhiễm trước lúc tàu bay cất, hạ cánh, tàu thuyền cập cảng;

đ) Tự ý lên hoặc xuống tàu thuyền, tiến hành bốc dỡ hoặc tiếp nhận thành phầm & hàng hóa trong thời hạn tàu thuyền chờ kiểm dịch y tế hoặc đang thực thi kiểm dịch y tế, trừ trường hợp tàu thuyền đang gặp tai nạn không mong muốn.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không chấp hành việc kiểm tra y tế, xử lý y tế của tổ chức triển khai kiểm dịch y tế biên giới theo quy định của pháp lý, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này;

b) Không thực thi đúng quy định về tín hiệu kiểm dịch y tế cho tàu thuyền khi nhập cư;

c) Tẩy xóa, sửa chữa thay thế, cho mượn hình tượng, phù hiệu, biển hiệu, thẻ, trang phục kiểm dịch viên y tế; cờ truyền thống cuội nguồn kiểm dịch y tế biên giới để dùng vào mục tiêu khác;

d) Không khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực về kiểm dịch y tế biên giới theo quy định của pháp lý.

3. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Vận chuyển thi hài, tro cốt, tro cốt, chế phẩm sinh học, vi trùng, mô, bộ phận khung hình người, máu và những thành phần của máu qua cửa khẩu mà không được tổ chức triển khai kiểm dịch y tế kiểm tra;

b) Nhập khẩu mẫu máu, huyết thanh, huyết tương, nước tiểu, phân, dịch tiết khung hình người, bộ sưu tập khác từ người dân có chứa hoặc trọn vẹn có thể chứa tác nhân gây bệnh truyền nhiễm cho những người dân, những chủng vi sinh vật, mẫu có chứa vi sinh vật trọn vẹn có thể gây bệnh cho những người dân nhằm mục đích mục tiêu dự trữ, nghiên cứu và phân tích, chẩn đoán, chữa bệnh mà chưa tồn tại giấy phép nhập khẩu.

4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với hành vi không chấp hành cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế, xử lý y tế riêng với những người, phương tiện đi lại vận tải lối đi bộ, thành phầm & hàng hóa và những đối tượng người dùng phải kiểm dịch khác mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thực thi việc kiểm tra, xử lý y tế riêng với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

b) Buộc xử lý y tế riêng với hành vi quy định tại điểm a khoản 3 Điều này. Trường hợp không phục vụ yêu cầu về phòng, chống bệnh truyền nhiễm thì buộc đưa thoát khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc buộc tái xuất;

c) Buộc đưa thoát khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc buộc tái xuất riêng với hành vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều này;

d) Buộc thực thi việc cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế, xử lý y tế riêng với những người, phương tiện đi lại vận tải lối đi bộ, thành phầm & hàng hóa mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A riêng với hành vi quy định tại khoản 4 Điều này.

Điều 14. Vi phạm quy định khác về y tế dự trữ

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với hành vi sử dụng người mắc bệnh truyền nhiễm trực tiếp làm những việc có rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn gây lây lan bệnh truyền nhiễm cho những người dân khác hoặc ra hiệp hội, trừ trường hợp tham gia trực tiếp sản xuất, marketing thương mại thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất tương hỗ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật tư bao gói, tiềm ẩn tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm và marketing thương mại dịch vụ ăn uống.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với hành vi không chấp hành những giải pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền, trừ những trường hợp quy định tại những điều 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 và 13 Nghị định này.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với hành vi tận dụng dịch bệnh để định giá mua, giá cả bất hợp lý riêng với thuốc, trang thiết bị y tế, nguyên vật tư làm thuốc, nguyên vật tư sản xuất trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh.

4. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

a) Tước quyền sử dụng giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược, chứng từ hành nghề dược, đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí riêng với những cơ sở không thuộc diện cấp giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược trong thời hạn từ 06 tháng đến 12 tháng riêng với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược, chứng từ hành nghề dược, đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí riêng với những cơ sở không thuộc diện cấp giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược trong thời hạn từ 12 tháng đến 24 tháng riêng với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này trong trường hợp giá trị thành phầm & hàng hóa vi phạm trên 50.000.000 đồng hoặc trường hợp tái phạm.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc hoàn trả cho những người dân tiêu dùng hoặc người bán toàn bộ số tiền chênh lệch riêng với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không hoàn trả được cho người tiêu dùng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp lý.

Điều 15. Vi phạm quy định về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục tiêu sinh hoạt

1. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng riêng với hành vi không văn bản báo cáo giải trình cơ quan có thẩm quyền về chất lượng nước theo quy định của pháp lý.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với hành vi thực thi việc phục vụ nước có hiệu suất thiết kế dưới 1.000 m3/ngày đêm hoặc quy mô cấp nước cho dưới 500 hộ mái ấm gia đình thuộc một trong những trường hợp sau này:

a) Việc thử nghiệm thông số kỹ thuật chất lượng nước riêng với mỗi mẫu nước phải thử nghiệm không được thực thi tại phòng thử nghiệm, tổ chức triển khai ghi nhận theo quy định của pháp lý;

b) Không công khai minh bạch kết quả thử nghiệm những thông số kỹ thuật chất lượng nước theo quy định của pháp lý riêng với mỗi lần thử nghiệm;

c) Thử nghiệm thiếu từ 01 đến 05 thông số kỹ thuật của mỗi mẫu nước phải thử nghiệm theo quy định của pháp lý.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với hành vi thực thi việc phục vụ nước có hiệu suất thiết kế dưới 1.000 m3/ngày đêm hoặc quy mô cấp nước cho dưới 500 hộ mái ấm gia đình thuộc một trong những trường hợp sau này:

a) Cung cấp nước sử dụng cho mục tiêu sinh hoạt không bảo vệ quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước sạch dùng cho mục tiêu sinh hoạt;

b) Thử nghiệm thiếu từ 06 thông số kỹ thuật trở lên của mỗi mẫu nước phải thử nghiệm theo quy định của pháp lý.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng riêng với hành vi thực thi phục vụ nước có hiệu suất thiết kế từ là 1.000 m3/ngày đêm trở lên hoặc quy mô cấp nước cho từ 500 hộ mái ấm gia đình trở lên thuộc một trong những trường hợp sau này:

a) Việc thử nghiệm thông số kỹ thuật chất lượng nước riêng với mỗi mẫu nước phải thử nghiệm không được thực thi tại phòng thử nghiệm, tổ chức triển khai ghi nhận theo quy định của pháp lý;

b) Không công khai minh bạch kết quả thử nghiệm những thông số kỹ thuật chất lượng nước theo quy định của pháp lý riêng với mỗi lần phải thử nghiệm theo quy định của pháp lý;

c) Thử nghiệm thiếu từ 01 đến 05 thông số kỹ thuật của mỗi mẫu nước phải thử nghiệm theo quy định của pháp lý.

5. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với hành vi thực thi phục vụ nước có hiệu suất thiết kế từ là 1.000 m3/ngày đêm trở lên hoặc quy mô cấp nước cho từ 500 hộ mái ấm gia đình trở lên thuộc một trong những trường hợp sau này:

a) Cung cấp nước sử dụng cho mục tiêu sinh hoạt không bảo vệ quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước sạch dùng cho mục tiêu sinh hoạt;

b) Thử nghiệm thiếu từ 06 thông số kỹ thuật trở lên của mỗi mẫu nước phải thử nghiệm theo quy định của pháp lý.

6. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với hành vi thiếu số lượng mẫu thử nghiệm riêng với mỗi lần phải thử nghiệm theo quy định của pháp lý của cty cấp nước có hiệu suất thiết kế dưới 1.000m3/ngày đêm hoặc quy mô cấp nước cho dưới 500 hộ mái ấm gia đình.

7. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không thử nghiệm định kỳ những thông số kỹ thuật chất lượng nước riêng với mỗi lần phải thử nghiệm theo quy định của cty cấp nước có hiệu suất thiết kế dưới 1.000 m3/ngày đêm hoặc quy mô cấp nước cho dưới 500 hộ mái ấm gia đình;

b) Thiếu số lượng mẫu thử nghiệm riêng với mỗi lần phải thử nghiệm theo quy định của pháp lý của cty cấp nước có hiệu suất thiết kế từ là 1.000 m3/ngày đêm trở lên hoặc quy mô cấp nước cho từ 500 hộ mái ấm gia đình trở lên.

8. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với hành vi không thử nghiệm định kỳ những thông số kỹ thuật chất lượng nước riêng với mỗi lần phải thử nghiệm theo quy định của cty cấp nước có hiệu suất thiết kế từ là 1.000 m3/ngày đêm trở lên hoặc quy mô cấp nước cho từ 500 hộ mái ấm gia đình trở lên.

9. Phạt tiền gấp 02 lần nhưng không thật 50.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi quy định tại những khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều này khi cty cấp nước có từ hai cơ sở sản xuất vi phạm trở lên.

Điều 16. Vi phạm quy định về mai táng, hỏa táng

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng riêng với hành vi không còn hồ sơ sổ sách ghi chép những thông tin tương quan đến việc thực thi tang lễ tận nhà tang lễ, nhà hỏa táng.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với hành vi không bảo vệ Đk vệ sinh theo quy định của pháp lý riêng với nhà tang lễ, nhà hỏa táng.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không thực thi hoặc thực thi không khá đầy đủ quy định của pháp lý về vệ sinh trong quàn ướp, khâm liệm, vận chuyển, dữ gìn và bảo vệ thi hài, tro cốt của người chết do mắc những bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A và một số trong những bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B trong khuôn khổ những bệnh truyền nhiễm nên phải cách ly;

b) Không xử lý thi hài của người chết do mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A và một số trong những bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B trong khuôn khổ những bệnh truyền nhiễm nên phải cách ly;

c) Không thực thi đúng quy định của pháp lý về mai táng theo như hình thức mộ tập thể.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với hành vi không thực thi đúng quy định về xử lý thi hài, tro cốt và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên xung quanh khi di tán thi hài, tro cốt trong trường hợp giải tỏa nghĩa trang mà chưa đủ thời hạn cải táng.

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với hành vi sử dụng công nghệ tiên tiến và phát triển để hỏa táng không bảo vệ yêu cầu xử lý những chất thải theo quy định của pháp lý.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực thi giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên riêng với hành vi quy định tại những khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này.

Điều 17. Vi phạm quy định về vệ sinh lao động, bệnh nghề nghiệp và tai nạn không mong muốn lao động

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực thi một trong những hành vi sau này:

a) Không tổng hợp kết quả đợt khám sức mạnh thể chất phát hiện bệnh nghề nghiệp hoặc khám định kỳ người mắc bệnh nghề nghiệp sau khoản thời hạn kết thúc mỗi đợt khám theo quy định của pháp lý;

b) Không lập hồ sơ bệnh nghề nghiệp riêng với những người lao động được chẩn đoán mắc bệnh nghề nghiệp;

c) Không văn bản báo cáo giải trình trường hợp người lao động mắc bệnh nghề nghiệp hoặc văn bản báo cáo giải trình tình hình khám bệnh nghề nghiệp định kỳ hằng năm đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp lý;

d) Không văn bản báo cáo giải trình trường hợp tai nạn không mong muốn lao động được khám và điều trị định kỳ hằng năm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp lý.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực thi một trong những hành vi sau này:

a) Không văn bản báo cáo giải trình thông tin của cty y tế thực thi huấn luyện sơ cứu, cấp cứu hoặc huấn luyện cấp giấy, ghi nhận trình độ về y tế lao động đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp lý;

b) Thực hiện huấn luyện sơ cứu, cấp cứu không đủ thời hạn và không đúng nội dung theo quy định của pháp lý.

3. Phạt tiền riêng với hành vi vi phạm quy định về hoạt động và sinh hoạt giải trí khám, điều trị bệnh nghề nghiệp theo một trong những mức sau này:

a) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với hành vi phục vụ kết quả khám, điều trị bệnh nghề nghiệp không đúng thực sự;

b) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với hành vi phục vụ kết quả khám, điều trị bệnh nghề nghiệp mà không thực thi khám, điều trị bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp lý.

4. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

Tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này.

Điều 18. Vi phạm quy định khác về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên y tế

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với hành vi không còn hoặc không bảo vệ vệ sinh theo quy định riêng với khu rửa tay, nhà tiêu hợp vệ sinh trong cơ quan, cơ sở y tế và cơ sở công cộng khác.

Điều 19. Vi phạm quy định về thông tin, giáo dục, truyền thông trong phòng, chống HIV/AIDS

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền riêng với hành vi không tổ chức triển khai tuyên truyền, giáo dục những giải pháp phòng, chống HIV/AIDS theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo một trong những mức sau này:

a) Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng riêng với cơ sở có sử dụng lao động dưới 50 người;

b) Phạt tiền từ một triệu đồng đến 2.000.000 đồng riêng với cơ sở có sử dụng lao động từ 50 người đến dưới 100 người;

c) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng riêng với cơ sở có sử dụng lao động từ 100 người đến dưới 200 người;

d) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với cơ sở có sử dụng lao động từ 200 người đến dưới 500 người;

đ) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với cơ sở có sử dụng lao động từ 500 người đến dưới 1.000 người;

e) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng riêng với cơ sở có sử dụng lao động từ là 1.000 người đến dưới 1.500 người;

g) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với cơ sở có sử dụng lao động từ là 1.500 người đến dưới 2.000 người;

h) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng riêng với cơ sở có sử dụng lao động từ 2.000 người đến dưới 2.500 người;

i) Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với cơ sở có sử dụng lao động từ 2.500 người trở lên.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Cung cấp, đưa thông tin không đúng chuẩn về tình hình dịch HIV/AIDS so với số liệu đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố khi thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS;

b) Thực hiện không đúng về thời gian, thời lượng ưu tiên phát sóng, thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS trên đài phát thanh, đài truyền hình và dung tích, vị trí đăng trên báo in, báo hình, báo điện tử theo quy định của pháp lý.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không thực thi việc ưu tiên về thời gian, thời lượng phát sóng, thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS trên đài phát thanh, đài truyền hình và dung tích, vị trí đăng trên báo in, báo hình, báo điện tử theo quy định của pháp lý;

b) Thu tiền riêng với việc thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS, trừ trường hợp có hợp đồng với chương trình vương quốc về phòng, chống HIV/AIDS hoặc do tổ chức triển khai, thành viên trong nước, ngoài nước tài trợ;

c) Tiết lộ cho những người dân khác biết việc một người nhiễm HIV lúc không được sự đồng ý của người đó, trừ trường hợp thực thi việc phản hồi thông tin trong hoạt động và sinh hoạt giải trí giám sát dịch tễ học HIV/AIDS và thông tin kết quả xét nghiệm HIV theo quy định của pháp lý.

4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với hành vi công khai minh bạch tên, địa chỉ, hình ảnh người nhiễm HIV lúc không được sự đồng ý của người đó, trừ trường hợp thực thi việc phản hồi thông tin trong hoạt động và sinh hoạt giải trí giám sát dịch tễ học HIV/AIDS và thông tin kết quả xét nghiệm HIV theo quy định của pháp lý.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc cải chính thông tin sai thực sự trên phương tiện đi lại thông tin đại chúng trên địa phận đã đưa tin trước đó liên tục trong 03 ngày theo quy định của pháp lý riêng với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

b) Buộc hoàn trả số tiền đã thu không đúng quy định của pháp lý riêng với hành vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều này. Trường hợp không hoàn trả được cho đối tượng người dùng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp lý;

c) Buộc xin lỗi trực tiếp người nhiễm HIV, thành viên mái ấm gia đình người nhiễm HIV và cải chính thông tin công khai minh bạch trên phương tiện đi lại thông tin đại chúng nơi người nhiễm HIV sinh sống liên tục trong 03 ngày theo quy định của pháp lý riêng với hành vi quy định tại điểm c khoản 3 và khoản 4 Điều này, trừ trường hợp người nhiễm HIV khước từ xin lỗi công khai minh bạch.

Điều 20. Vi phạm quy định về tư vấn và xét nghiệm HIV

1. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Cản trở quyền tiếp cận với dịch vụ tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS của người khác;

b) Không tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS trong quy trình chăm sóc, điều trị cho đối tượng người dùng là phụ nữ nhiễm HIV trong thời kỳ mang thai, cho con bú, người bị phơi nhiễm với HIV;

c) Thực hiện không đúng quy trình, nội dung tư vấn trước và sau khoản thời hạn xét nghiệm HIV;

d) Tư vấn trước và sau khoản thời hạn xét nghiệm HIV lúc không được tập huấn về tư vấn phòng, chống HIV/AIDS;

đ) Thực hiện việc tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS tại cơ sở tư vấn không đủ Đk theo quy định của pháp lý;

e) Không phản hồi hoặc phản hồi list người nhiễm HIV trong giám sát HIV/AIDS không theo như đúng quy định của pháp lý;

g) Không lưu giữ hoặc lưu giữ không đúng quy định của pháp lý riêng với kết quả xét nghiệm, bộ sưu tập máu, túi máu, chế phẩm máu, bệnh phẩm nhiễm HIV;

h) Không tiêu hủy hoặc tiêu hủy bộ sưu tập máu, túi máu, chế phẩm máu, bệnh phẩm nhiễm HIV không theo như đúng quy định của pháp lý;

i) Vi phạm quy định về chính sách văn bản báo cáo giải trình HIV/AIDS theo quy định của pháp lý.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không tư vấn trước và sau xét nghiệm HIV;

b) Thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính không đúng thời hạn theo quy định của pháp lý;

c) Thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính không đúng trình tự theo quy định của pháp lý;

d) Vận chuyển, giao nhận phiếu vấn đáp kết quả xét nghiệm HIV dương tính không theo như đúng quy định của pháp lý;

đ) Không văn bản báo cáo giải trình cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện những sinh phẩm, trang thiết bị phục vụ xét nghiệm HIV không bảo vệ chất lượng;

e) Thực hiện không đúng quy định của Bộ Y tế về vô khuẩn, sát khuẩn, xử lý chất thải khi thực thi phẫu thuật, tiêm thuốc, châm cứu để phòng, chống lây nhiễm HIV;

g) Không thông tin cho những bên tương quan và có giải pháp xử lý, khắc phục khi phát hiện việc xét nghiệm HIV không bảo vệ chất lượng;

h) Thu tiền xét nghiệm của người bị tóm gọn buộc xét nghiệm thuộc trường hợp có trưng cầu giám định tư pháp hoặc quyết định hành động của cơ quan khảo sát, viện kiểm sát nhân dân hoặc tòa án nhân dân hoặc của phụ nữ mang thai tự nguyện xét nghiệm HIV trong trường hợp ngân sách xét nghiệm đã có nguồn kinh phí góp vốn đầu tư chi trả.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Khẳng định trường hợp HIV dương tính lúc không được cơ quan có thẩm quyền công nhận đủ Đk xác lập những trường hợp HIV dương tính;

b) Xét nghiệm HIV không theo những hướng dẫn của Bộ Y tế;

c) Không bảo vệ một trong những Đk của cơ sở xét nghiệm HIV sau khoản thời hạn đã được cấp giấy ghi nhận đủ Đk xét nghiệm HIV;

d) Khẳng định kết quả xét nghiệm HIV dương tính trong mức chừng thời hạn bị đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí xác lập kết quả xét nghiệm HIV dương tính;

đ) Thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính cho đối tượng người dùng không đúng quy định của pháp lý, tiết lộ bí mật kết quả xét nghiệm HIV dương tính trong trường hợp pháp lý quy định phải giữ bí mật;

e) Thực hiện xét nghiệm HIV riêng với những người dưới 16 tuổi, người mất khả năng hành vi dân sự lúc không được sự đồng ý bằng văn bản của cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người đó, trừ trường hợp cấp cứu theo quy định của pháp lý về khám bệnh, chữa bệnh.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Bắt buộc xét nghiệm HIV riêng với đối tượng người dùng không thuộc đối tượng người dùng giám sát dịch tễ học HIV/AIDS và xét nghiệm HIV bắt buộc theo quy định của pháp lý;

b) Xét nghiệm HIV lúc không được cấp giấy ghi nhận đủ Đk xét nghiệm HIV;

c) Không xét nghiệm túi máu, chế phẩm của máu trước lúc sử dụng.

5. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

a) Tước quyền sử dụng giấy ghi nhận đủ Đk xét nghiệm HIV trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại điểm e khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng giấy ghi nhận đủ Đk xét nghiệm HIV trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng riêng với hành vi quy định tại những điểm c và d khoản 3 Điều này;

c) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng riêng với hành vi quy định tại điểm b khoản 4 Điều này.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc hoàn trả số tiền đã thu không đúng quy định của pháp lý riêng với hành vi quy định tại điểm h khoản 2 Điều này. Trường hợp không hoàn trả được cho đối tượng người dùng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp lý;

b) Buộc nộp lại số lợi phạm pháp riêng với hành vi quy định tại điểm b khoản 4 Điều này.

Điều 21. Vi phạm quy định về điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV, điều trị dự trữ, điều trị phơi nhiễm HIV

1. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Kê đơn thuốc kháng HIV cho những người dân nhiễm HIV, người bị phơi nhiễm với HIV, điều trị dự trữ nhiễm HIV khi chưa qua đào tạo và giảng dạy, tập huấn về điều trị HIV/AIDS theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;

b) Kê đơn thuốc kháng HIV không tuân thủ quy trình và phác đồ điều trị HIV/AIDS do Bộ trưởng Bộ Y tế phát hành.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Điều trị bằng thuốc kháng HIV tại cơ sở không đủ Đk theo quy định của pháp lý;

b) Thực hiện không đúng quy định của pháp lý về ưu tiên tiếp cận thuốc kháng HIV;

c) Không tổ chức triển khai quản trị và vận hành, chăm sóc, tư vấn cho những người dân nhiễm HIV tại cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp lý;

d) Không hướng dẫn về điều trị dự trữ lây nhiễm HIV riêng với những người bị phơi nhiễm với HIV;

đ) Không theo dõi, điều trị và những giải pháp nhằm mục đích giảm sự lây nhiễm HIV/AIDS từ mẹ sang con cho phụ nữ nhiễm HIV trong thời kỳ mang thai.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không theo dõi, điều trị riêng với phụ nữ nhiễm HIV trong thời kỳ mang thai thuộc diện quản trị và vận hành;

b) Không điều trị dự trữ lây nhiễm HIV riêng với những người bị phơi nhiễm với HIV;

c) Cản trở người nhiễm HIV tham gia việc chăm sóc cho những người dân nhiễm HIV khác hoặc cản trở họ tiếp cận với dịch vụ chăm sóc, điều trị;

d) Không bảo vệ chính sách chăm sóc y tế cho những người dân nhiễm HIV tại cơ sở bảo trợ xã hội;

đ) Thu tiền điều trị riêng với những người bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn không mong muốn rủi ro không mong muốn nghề nghiệp, người bị nhiễm HIV do rủi ro không mong muốn của kỹ thuật y tế, phụ nữ nhiễm HIV trong thời kỳ mang thai, trẻ con dưới 6 tuổi nhiễm HIV được Nhà nước cấp miễn phí thuốc kháng HIV;

e) Thu tiền thuốc điều trị HIV đã được cấp, phát miễn phí.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng riêng với hành vi từ chối điều trị bằng thuốc kháng HIV riêng với những người nhiễm HIV đủ tiêu chuẩn điều trị theo quy định của pháp lý.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc hoàn trả số tiền đã thu không đúng quy định của pháp lý riêng với hành vi quy định tại những điểm đ và e khoản 3 Điều này. Trường hợp không hoàn trả được cho đối tượng người dùng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp lý.

Điều 22. Vi phạm quy định về can thiệp giảm tác hại trong dự trữ lây nhiễm HIV

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng riêng với nhân viên cấp dưới tiếp cận hiệp hội vi phạm một trong những hành vi sau này:

a) Không mang theo thẻ nhân viên cấp dưới tiếp cận hiệp hội khi thực thi những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt can thiệp giảm tác hại trong dự trữ lây nhiễm HIV;

b) Sử dụng thẻ nhân viên cấp dưới tiếp cận hiệp hội đang không còn hạn sử dụng khi thực thi những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt can thiệp giảm tác hại trong dự trữ lây nhiễm HIV, trừ trường hợp đã được cơ quan cấp thẻ được cho phép sử dụng thẻ hết hạn trong thời hạn chờ cấp thẻ mới;

c) Sửa chữa, tẩy xóa hoặc cho những người dân khác mượn thẻ nhân viên cấp dưới tiếp cận hiệp hội.

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến một triệu đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không báo trước lúc triển khai tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt can thiệp giảm tác hại trong dự trữ lây nhiễm HIV cho Ủy ban nhân dân cấp xã và cơ quan công an cùng cấp nơi triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí của nhân viên cấp dưới tiếp cận hiệp hội;

b) Không trình làng và chuyển bản sao hồ sơ điều trị của người đang rất được điều trị bằng thuốc kháng HIV đến cơ sở điều trị mới phù phù thích hợp với yêu cầu thao tác, sinh hoạt của người đó;

c) Không tiếp nhận hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp lý của người đang điều trị bằng thuốc kháng HIV do cơ sở khác chuyển đến;

d) Chấm dứt điều trị riêng với những người nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, trừ trường hợp được chấm hết điều trị theo quy định của pháp lý.

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Sử dụng thẻ nhân viên cấp dưới tiếp cận hiệp hội không đúng mục tiêu, phạm vi hoạt động và sinh hoạt giải trí hoặc quy định của chương trình, dự án công trình bất Động sản về can thiệp giảm tác hại trong dự trữ lây nhiễm HIV;

b) Không phối phù thích hợp với cơ quan phòng, chống HIV/AIDS địa phương trong việc thực thi những giải pháp can thiệp giảm tác hại trong dự trữ lây nhiễm HIV;

c) Không thực thi đúng quy trình xét chọn đối tượng người dùng tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện.

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện không tuân thủ hướng dẫn trình độ theo quy định của pháp lý;

b) Không thực thi điều trị cho những người dân đang điều trị bằng thuốc kháng HIV do cơ sở khác chuyển đến;

c) Không phục vụ bao cao su đặc của cơ sở marketing thương mại dịch vụ lưu trú theo quy định của pháp lý.

5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không bảo vệ một trong những Đk sau khoản thời hạn cơ sở đã thực thi việc công bố đủ Đk điều trị nghiện những chất dạng thuốc phiện;

b) Không văn bản báo cáo giải trình list người được điều trị, tình hình điều trị và tuân thủ điều trị của người tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp lý;

c) Bán bao cao su đặc, bơm kim tiêm, thuốc, sinh phẩm mà pháp lý quy định được phục vụ miễn phí hoặc bán cao hơn thế nữa giá cả bao cao su đặc, bơm kim tiêm, thuốc, sinh phẩm đã được trợ giá;

d) Điều trị nghiện những chất dạng thuốc phiện riêng với những người không đủ tiêu chuẩn điều trị theo quy định của pháp lý;

đ) Ép buộc người nghiện chất dạng thuốc phiện tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện dưới mọi hình thức.

6. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện tại cơ sở chưa công bố đủ Đk điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện;

b) Không in dòng chữ “phục vụ miễn phí, không được bán” trên vỏ hộp hoặc nhãn phụ của bao cao su đặc, bơm kim tiêm thuộc chương trình, dự án công trình bất Động sản về can thiệp giảm tác hại trong dự trữ lây nhiễm HIV;

c) Sử dụng thuốc cho điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện không được lưu hành hợp pháp tại Việt Nam.

7. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

a) Tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại những điểm a, b khoản 4 và những điểm d, đ khoản 5 Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại điểm a khoản 5 và những điểm a, c khoản 6 Điều này;

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành đó đó là thẻ nhân viên cấp dưới tiếp cận hiệp hội riêng với hành vi vi phạm quy định tại những điểm b, c khoản 1 Điều này.

8. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc nộp lại số lợi phạm pháp đã có được do thực thi hành vi quy định tại điểm c khoản 5 và điểm a khoản 6 Điều này;

b) Buộc tiêu hủy thuốc do thực thi hành vi quy định tại điểm c khoản 6 Điều này.

Điều 23. Vi phạm quy định về chống tẩy chay, phân biệt đối xử riêng với những người nhiễm HIV

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến một triệu đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Yêu cầu xét nghiệm HIV hoặc yêu cầu xuất trình kết quả xét nghiệm HIV riêng với học viên, sinh viên, học viên hoặc người đến xin học;

b) Cản trở học viên, sinh viên, học viên tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí, dịch vụ của cơ sở giáo dục vì nguyên do nhiễm HIV hoặc thành viên trong mái ấm gia đình có người nhiễm HIV;

c) Cản trở tiếp nhận đối tượng người dùng bảo trợ xã hội vào cơ sở bảo trợ xã hội vì nguyên do nhiễm HIV;

d) Từ chối mai táng, hỏa táng người chết vì nguyên do tương quan đến HIV/AIDS.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Yêu cầu xét nghiệm HIV hoặc xuất trình kết quả xét nghiệm HIV riêng với những người lao động dự tuyển, từ chối tuyển dụng vì nguyên do người dự tuyển lao động nhiễm HIV, trừ trường hợp một số trong những nghề phải xét nghiệm HIV trước lúc tuyển dụng theo quy định của nhà nước;

b) Từ chối tiếp nhận học viên, sinh viên, học viên vì nguyên do người đó nhiễm HIV;

c) Từ chối tiếp nhận đối tượng người dùng bảo trợ xã hội vào cơ sở bảo trợ xã hội vì nguyên do nhiễm HIV;

d) Cha, mẹ bỏ rơi con chưa thành niên nhiễm HIV; người giám hộ bỏ rơi người được giám hộ nhiễm HIV;

đ) Tách biệt, hạn chế, không cho học viên, sinh viên, học viên tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt, dịch vụ của cơ sở vì nguyên do người đó nhiễm HIV;

e) Phân biệt đối xử trong chăm sóc, điều trị người nhiễm HIV;

g) Bố trí việc làm không phù phù thích hợp với sức mạnh thể chất và trình độ trình độ của người lao động nhiễm HIV.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng thao tác hoặc gây trở ngại vất vả trong quy trình thao tác của người lao động vì nguyên do người lao động nhiễm HTV;

b) Ép buộc người lao động còn đủ sức mạnh thể chất chuyển việc làm mà người ta đang đảm nhiệm vì nguyên do người lao động nhiễm HIV;

c) Từ chối nâng lương, đề bạt hoặc không bảo vệ những quyền, quyền lợi hợp pháp của người lao động vì nguyên do người lao động nhiễm HIV;

d) Kỷ luật, đuổi học học viên, sinh viên, học viên vì nguyên do người đó nhiễm HIV;

đ) Sử dụng hình ảnh, thông điệp truyền thông có tính chất tẩy chay, phân biệt đối xử với những người nhiễm HIV, thành viên mái ấm gia đình người nhiễm HIV.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tiếp nhận, thực thi việc mai táng, hỏa táng riêng với thi hài, tro cốt của người nhiễm HIV riêng với hành vi quy định tại điểm d khoản 1 Điều này;

b) Buộc tiếp nhận người nhiễm HIV riêng với hành vi quy định tại những điểm b, c khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều này;

c) Buộc xin lỗi trực tiếp người bị phân biệt đối xử riêng với hành vi quy định tại điểm e khoản 2 và điểm đ khoản 3 Điều này;

d) Buộc điều chuyển lại vị trí công tác thao tác riêng với hành vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều này;

đ) Buộc thực thi những quyền, quyền lợi hợp pháp của người lao động nhiễm HIV riêng với hành vi quy định tại điểm c khoản 3 Điều này;

e) Buộc hủy bỏ quyết định hành động kỷ luật, đuổi học học viên, sinh viên, học viên vì nguyên do người đó nhiễm HIV riêng với hành vi quy định tại điểm d khoản 3 Điều này;

g) Buộc vô hiệu yếu tố vi phạm riêng với hành vi quy định tại điểm đ khoản 3 Điều này. Trường hợp không vô hiệu được thì buộc tiêu hủy thành phầm truyền thông.

Điều 24. Vi phạm quy định khác về phòng, chống HIV/AIDS

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với hành vi cản trở người lao động tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt phòng, chống HIV/AIDS.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Đe dọa truyền HIV cho những người dân khác;

b) Lợi dụng hoạt động và sinh hoạt giải trí phòng, chống HIV/AIDS để trục lợi.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp lại số lợi phạm pháp đã có được do thực thi hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

Điều 25. Vi phạm quy định về khu vực cấm hút thuốc lá

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng riêng với hành vi hút thuốc lá tại khu vực có quy định cấm. Trường hợp hút thuốc lá trên tàu bay thực thi theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong nghành nghề hàng không gia dụng.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không có chữ hoặc hình tượng “cấm hút thuốc lá” tại khu vực cấm hút thuốc lá theo quy định của pháp lý;

b) Không tổ chức triển khai thực thi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực thi đúng quy định về cấm hút thuốc lá tại khu vực thuộc quyền quản trị và vận hành, điều hành quản lý.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này tại nơi dành riêng cho những người dân hút thuốc lá:

a) Không có phòng và khối mạng lưới hệ thống thông khí tách biệt với khu vực không hút thuốc lá;

b) Không có dụng cụ chứa mẩu, tàn thuốc lá;

c) Không có biển báo tại vị trí thích hợp, dễ quan sát;

d) Không có thiết bị phòng cháy, chữa cháy.

Điều 26. Vi phạm quy định về bán, phục vụ thuốc lá

1. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng riêng với hành vi không còn biển thông tin không bán thuốc lá cho những người dân chưa đủ 18 tuổi tại điểm bán của đại lý bán sỉ, đại lý marketing thương mại nhỏ lẻ thuốc lá.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Trưng bày quá một bao hoặc một tút hoặc một hộp của một thương hiệu thuốc lá tại đại lý marketing thương mại nhỏ lẻ, điểm marketing thương mại nhỏ lẻ thuốc lá;

b) Bán, phục vụ thuốc lá cho những người dân chưa đủ 18 tuổi;

c) Bán, phục vụ thuốc lá không ghi nhãn, không in chú ý sức mạnh thể chất trên vỏ hộp thuốc lá theo quy định của pháp lý. Trường hợp bán thuốc lá không ghi nhãn, không in chú ý sức mạnh thể chất trên vỏ hộp thuốc lá là thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả thì thực thi xử phạt theo quy định của pháp lý về hoạt động và sinh hoạt giải trí thương mại, sản xuất, marketing thương mại hàng nhái, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

3. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại có tương quan đến hành vi vi phạm trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với những hành vi quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc tịch thu và vô hiệu yếu tố vi phạm riêng với thuốc lá không ghi nhãn, không in chú ý sức mạnh thể chất trên vỏ hộp thuốc lá riêng với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này. Trường hợp không vô hiệu được yếu tố vi phạm thì buộc tiêu hủy.

Điều 27. Vi phạm quy định về ghi nhãn, in chú ý sức mạnh thể chất trên vỏ hộp thuốc lá

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) In chú ý sức mạnh thể chất không đúng mẫu, vị trí, diện tích s quy hoạnh và sắc tố theo quy định của pháp lý;

b) Không thay đổi định kỳ hai năm một lần chú ý sức mạnh thể chất trên vỏ hộp thuốc lá theo quy định của pháp lý;

c) Không ghi rõ số lượng điếu riêng với bao thuốc lá dạng điếu hoặc trọng lượng riêng với nhiều chủng loại thuốc lá khác;

d) Sử dụng từ, cụm từ làm người đọc, người tiêu dùng hiểu thuốc lá là ít có hại hoặc hiểu sai về tác hại của thuốc lá và khói thuốc lá riêng với sức mạnh thể chất con người.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không in chú ý sức mạnh thể chất trên vỏ hộp thuốc lá theo quy định của pháp lý riêng với thuốc lá sản xuất, nhập khẩu để tiêu thụ tại Việt Nam;

b) Ký hợp đồng, sản xuất thuốc lá mang thương hiệu quốc tế để tiêu thụ trong nước lúc không được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại có tương quan đến hành vi vi phạm trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng riêng với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tịch thu thành phầm và khắc phục, vô hiệu yếu tố vi phạm riêng với hành vi quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều này. Trường hợp không khắc phục được yếu tố vi phạm thì buộc tiêu hủy;

b) Buộc nộp lại số lợi phạm pháp đã có được do thực thi hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này (nếu có).

Điều 28. Vi phạm quy định về cai nghiện thuốc lá

Phạt tiền từ một triệu đồng đến 2.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

1. Không có nơi dành riêng cho hoạt động và sinh hoạt giải trí tư vấn cai nghiện thuốc lá trực tiếp theo quy định của pháp lý.

2. Không có tài năng liệu truyền thông về cai nghiện thuốc lá, tư vấn cai nghiện thuốc lá.

3. Không có điện thoại cảm ứng, internet hoặc phương tiện đi lại thông tin khác bảo vệ cho hoạt động và sinh hoạt giải trí tư vấn cai nghiện thuốc lá gián tiếp.

4. Không thông tin bằng văn bản đến Sở Y tế nơi cơ sở hoạt động và sinh hoạt giải trí trước lúc thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí cai nghiện, tư vấn cai nghiện thuốc lá.

Điều 29. Vi phạm quy định khác về phòng, chống tác hại của thuốc lá

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng riêng với những người từ đủ 16 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi có hành vi sử dụng thuốc lá.

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến một triệu đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá;

b) Sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua thuốc lá.

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí truyền thông, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ con;

b) Cung cấp thông tin không còn cơ sở khoa học, không đúng chuẩn về thuốc lá và tác hại của thuốc lá;

c) Không đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động và sinh hoạt giải trí hằng năm, không đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi thao tác vào quy định nội bộ;

d) Không hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong những tác phẩm sân khấu, điện ảnh theo quy định của pháp lý.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Sử dụng tên, thương hiệu và hình tượng của thành phầm thuốc lá với thành phầm, dịch vụ khác;

b) Tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức;

c) Để cho tổ chức triển khai, thành viên tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng tại cơ sở thuộc quyền quản trị và vận hành, điều hành quản lý;

d) Chậm nộp khoản góp phần bắt buộc theo quy định của pháp lý;

đ) Khai sai dẫn đến nộp thiếu khoản góp phần bắt buộc theo quy định của pháp lý;

e) Sử dụng kinh phí góp vốn đầu tư tương hỗ của Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá không đúng quy định của pháp lý;

g) Doanh nghiệp, những phương tiện đi lại thông tin đại chúng đưa tin, thông tin về việc tài trợ của tổ chức triển khai, thành viên marketing thương mại thuốc lá.

5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Thực hiện hoạt động và sinh hoạt giải trí tài trợ dưới bất kỳ hình thức nào, trừ trường hợp được phép theo quy định của pháp lý;

b) Trốn, gian lận khoản góp phần bắt buộc theo quy định của pháp lý.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tịch thu thành phầm để khắc phục, vô hiệu yếu tố vi phạm riêng với hành vi quy định tại những điểm a, b, d khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều này. Trường hợp không khắc phục được yếu tố vi phạm thì buộc tiêu hủy;

b) Buộc hoàn trả số tiền lãi từ khoản chênh lệch do nộp chậm khoản góp phần bắt buộc riêng với hành vi quy định tại điểm d khoản 4 Điều này;

c) Buộc hoàn trả số tiền do sử dụng sai quy định riêng với hành vi quy định tại điểm e khoản 4 Điều này;

d) Buộc hoàn trả số tiền phải nộp và số tiền lãi (nếu có) do kê khai sai, trốn, gian lận khoản góp phần bắt buộc riêng với hành vi quy định tại điểm đ khoản 4 và điểm b khoản 5 Điều này.

Điều 30. Vi phạm những quy định về uống rượu, bia và khu vực không uống rượu, bia

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng riêng với những người từ đủ 16 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi uống rượu, bia.

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến một triệu đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Uống rượu, bia tại khu vực không uống rượu, bia theo quy định của pháp lý;

b) Xúi giục, kích động, lôi kéo người khác uống rượu bia.

3. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Uống rượu, bia ngay trước, trong giờ thao tác, học tập và nghỉ giữa giờ thao tác, học tập;

b) Ép buộc người khác uống rượu bia.

Điều 31. Vi phạm những quy định về bán, phục vụ rượu, bia

1. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Bán, phục vụ rượu, bia cho những người dân chưa đủ 18 tuổi;

b) Không niêm yết thông tin không bán rượu, bia cho những người dân chưa đủ 18 tuổi tại vị trí dễ nhìn của cơ sở bán rượu, bia.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Bán rượu, bia tại khu vực không bán rượu, bia theo quy định của pháp lý;

b) Mở mới điểm bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ trong nửa đường kính 100 m tính từ khuôn viên của cơ sở y tế, nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mần nin thiếu nhi, cơ sở giáo dục phổ thông.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với hành vi bán rượu, bia theo như hình thức thương mại điện tử không phục vụ một trong những Đk theo quy định của pháp lý.

4. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

Tước quyền sử dụng giấy phép marketing thương mại rượu, bia có thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Điều 32. Vi phạm những quy định về khuyến mại rượu, bia

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

1. Khuyến mại rượu, bia cho những người dân chưa đủ 18 tuổi.

2. Khuyến mại trong hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại rượu, bia có độ cồn từ 15 độ trở lên.

3. Sử dụng rượu, bia có độ cồn từ 15 độ trở lên để khuyến mại dưới mọi hình thức.

4. Khuyến mại rượu, bia có độ cồn dưới 15 độ không tuân thủ những quy định của pháp lý về khuyến mại.

Điều 33. Vi phạm những quy định về quảng cáo rượu, bia

1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với hành vi sử dụng người chưa đủ 18 tuổi trực tiếp tham gia vào việc quảng cáo rượu, bia.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi quảng cáo rượu có độ cồn dưới 15 độ và quảng cáo bia sau này:

a) Có thông tin, hình ảnh nhằm mục đích khuyến khích uống rượu, bia; thông tin có nội dung, hình ảnh thể hiện rượu, bia có tác dụng tạo sự trưởng thành, thành đạt, thân thiện, mê hoặc về giới tính; hướng tới trẻ con, học viên, sinh viên, thanh niên, phụ nữ mang thai;

b) Sử dụng vật dụng, hình ảnh, hình tượng, âm nhạc, nhân vật trong phim, thương hiệu thành phầm dành riêng cho trẻ con, học viên, sinh viên; sử dụng hình ảnh của người chưa đủ 18 tuổi trong quảng cáo rượu, bia;

c) Quảng cáo trong những sự kiện, trên những phương tiện đi lại quảng cáo, thành phầm dành riêng cho những người dân chưa đủ 18 tuổi, học viên, sinh viên, thanh niên, phụ nữ mang thai;

d) Quảng cáo trên phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ;

đ) Quảng cáo trên báo nói, báo hình ngay trước, trong và ngay sau chương trình dành riêng cho trẻ con; trong thời hạn từ 18 giờ đến 21 giờ hằng ngày, trừ trường hợp được phép theo quy định của pháp lý;

e) Quảng cáo trên phương tiện đi lại quảng cáo ngoài trời vi phạm quy định về kích thước, khoảng chừng cách đặt phương tiện đi lại quảng cáo tính từ khuôn viên của cơ sở giáo dục, cơ sở, khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, vui chơi dành riêng cho những người dân chưa đủ 18 tuổi theo quy định của pháp lý;

g) Quảng cáo không còn chú ý để phòng, chống tác hại của rượu, bia theo quy định của pháp lý;

h) Quảng cáo trên báo điện tử, trang thông tin điện tử, phương tiện đi lại điện tử, thiết bị đầu cuối và thiết bị viễn thông khác mà không còn khối mạng lưới hệ thống công nghệ tiên tiến và phát triển chặn lọc, ứng dụng trấn áp tuổi của khách truy vấn để ngăn ngừa người chưa đủ 18 tuổi tiếp cận, truy vấn, tìm kiếm thông tin về rượu, bia.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi quảng cáo rượu có độ cồn từ 5,5 độ đến dưới 15 độ và bia có độ cồn từ 5,5 độ trở lên sau này:

a) Quảng cáo trong những chương trình, hoạt động và sinh hoạt giải trí văn hóa truyền thống, sân khấu, điện ảnh, thể thao;

b) Quảng cáo trên những phương tiện đi lại quảng cáo ngoài trời, trừ biển hiệu của cơ sở marketing thương mại rượu, bia.

4. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí quảng cáo rượu, bia có thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại điểm h khoản 2 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc tịch thu, gỡ quảng cáo để vô hiệu yếu tố vi phạm riêng với hành vi quy định tại những khoản 1, 2 và 3 Điều này.

Điều 34. Vi phạm những quy định về trách nhiệm của người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai trong phòng, chống tác hại của rượu, bia

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không tổ chức triển khai thực thi những giải pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia trong cơ quan, tổ chức triển khai;

b) Không tổ chức triển khai thực thi quy định không uống rượu, bia trong thời hạn thao tác, tại nơi thao tác của cơ quan, tổ chức triển khai;

c) Không nhắc nhở, yêu cầu chấm hết hành vi uống, bán rượu, bia trong khu vực không uống, bán rượu, bia thuộc quyền quản trị và vận hành, điều hành quản lý;

d) Không tổ chức triển khai thực thi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc mọi người thực thi đúng quy định về không được uống, không được bán rượu, bia tại khu vực thuộc, quyền quản trị và vận hành, điều hành quản lý.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với hành vi của người đứng góp vốn đầu tư mạnh sở marketing thương mại vận tải lối đi bộ, chủ phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ vận tải lối đi bộ không thực thi giải pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn ngừa người điều khiến phương tiện đi lại vận tải lối đi bộ uống rượu, bia ngay trước và trong lúc tham gia giao thông vận tải lối đi bộ.

Điều 35. Vi phạm những quy định về trách nhiệm của cơ sở marketing thương mại rượu, bia

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Cung cấp thông tin không khá đầy đủ, không đúng chuẩn về hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại của cơ sở theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

b) Không nhắc nhở hoặc không còn biển chú ý riêng với những người tiêu dùng về việc không điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ sau khoản thời hạn uống rượu, bia.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Sử dụng lao động là người chưa đủ 18 tuổi trực tiếp tham gia vào việc mua, bán rượu, bia;

b) tin tức về thành phầm rượu, bia không bảo vệ đúng chuẩn, không còn cơ sở khoa học.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc vô hiệu yếu tố vi phạm trên thành phầm (nếu có) và cải chính thông tin sai thực sự riêng với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

Điều 36. Vi phạm những quy định về thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến một triệu đồng riêng với hành vi không giáo dục, không giám sát, không nhắc nhở thành viên mái ấm gia đình chưa đủ 18 tuổi không uống rượu, bia.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với hành vi thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia không bảo vệ đúng chuẩn, không khách quan và không khoa học.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng riêng với hành vi phục vụ thông tin không đúng chuẩn, sai thực sự về tác động của rượu, bia riêng với sức mạnh thể chất.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc cải chính, vô hiệu thông tin sai thực sự riêng với hành vi quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Điều 37. Vi phạm những quy định về tài trợ rượu, bia

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với hành vi tài trợ bằng thành phầm rượu, bia.

Mục 2. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Điều 38. Vi phạm quy định về hành nghề và sử dụng chứng từ hành nghề của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không đeo biển tên;

b) Không sử dụng trang bị phòng hộ theo quy định của pháp lý.

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến một triệu đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không ký hợp đồng thực hành thực tiễn riêng với những người thực hành thực tiễn tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc ký hợp đồng thực hành thực tiễn không đúng mẫu theo quy định của pháp lý;

b) Không phát hành quyết định hành động phân công người hướng dẫn thực hành thực tiễn hoặc phát hành quyết định hành động phân công người hướng dẫn thực hành thực tiễn không đúng mẫu theo quy định của pháp lý;

c) Phân công một người hướng dẫn thực hành thực tiễn hướng dẫn vượt quá 05 người thực hành thực tiễn trong cùng thuở nào điểm.

3. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Từ chối khám bệnh, chữa bệnh khi vượt quá kĩ năng trình độ hoặc trái với phạm vi hoạt động và sinh hoạt giải trí trình độ của người hành nghề nhưng không văn bản báo cáo giải trình với những người dân có thẩm quyền hoặc không trình làng người bệnh đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác để xử lý và xử lý;

b) Yêu cầu người bệnh thanh toán riêng với ngân sách khám bệnh, chữa bệnh không được niêm yết công khai minh bạch theo quy định của pháp lý;

c) Làm lộ tình trạng bệnh, thông tin mà người bệnh đã phục vụ và hồ sơ bệnh án, trừ trường hợp người bệnh đồng ý hoặc để san sẻ thông tin, kinh nghiệm tay nghề nhằm mục đích nâng cao chất lượng chẩn đoán, chăm sóc, điều trị người bệnh Một trong những người dân hành nghề trong nhóm trực tiếp điều trị cho những người dân bệnh hoặc trong trường hợp khác được pháp lý quy định;

d) Cấp giấy xác nhận quy trình thực hành thực tiễn không đúng mẫu theo quy định của pháp lý.

4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Người hành nghề Đk hành nghề cùng thuở nào gian tại những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh rất khác nhau; tổng thời hạn làm ngoài giờ vượt quá quy định của Bộ luật Lao động; người hành nghề thực thi hành nghề không đúng thời hạn đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

b) Không cấp giấy xác nhận quy trình thực hành thực tiễn cho những người dân thực hành thực tiễn sau khoản thời hạn đã hoàn thành xong quy trình thực hành thực tiễn theo quy định của pháp lý;

c) Cấp giấy xác nhận quy trình thực hành thực tiễn không đúng nội dung; không đúng thực sự; không phù phù thích hợp với văn bằng trình độ của người Đk hành nghề;

d) Phân công người hướng dẫn thực hành thực tiễn không phục vụ đủ những Đk theo quy định của pháp lý.

5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Ngăn cản người bệnh thuộc diện chữa bệnh bắt buộc vào cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

b) Chỉ định sử dụng những dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh hoặc gợi ý chuyển người bệnh tới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác vì vụ lợi;

c) Lạm dụng nghề nghiệp để xâm phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể người bệnh;

d) Người quốc tế trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh bằng tiếng Việt nhưng không được cơ sở đào tạo và giảng dạy chuyên ngành y do Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ định kiểm tra và công nhận thành thạo tiếng Việt hoặc bằng ngôn từ khác không phải tiếng Việt mà không được Đk sử dụng;

đ) Chỉ định điều trị, kê đơn thuốc bằng ngôn từ khác không phải là tiếng Việt mà ngôn từ đó không được Đk sử dụng hoặc người phiên dịch không được công nhận đủ trình độ phiên dịch sang tiếng Việt;

e) Tẩy xóa, sửa chữa thay thế hồ sơ bệnh án nhằm mục đích làm sai lệch thông tin về khám bệnh, chữa bệnh;

g) Sử dụng hình thức mê tín dị đoan trong khám bệnh, chữa bệnh;

h) Người hành nghề phụ trách trình độ kỹ thuật từ hai cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trở lên;

i) Làm người phụ trách từ hai khoa lâm sàng trở lên trong cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc trong cùng thuở nào gian hành nghề đồng thời làm người phụ trách khoa của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác;

k) Người hành nghề phụ trách trình độ kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh kiêm nhiệm phụ trách một khoa trong cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không phù phù thích hợp với phạm vi hoạt động và sinh hoạt giải trí trình độ trong chứng từ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp;

l) Người hành nghề phụ trách trình độ kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không xuất hiện tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn cơ sở Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí mà không ủy quyền cho những người dân khác theo quy định của pháp lý.

6. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Bán thuốc cho những người dân bệnh dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được bán thuốc y học truyền thống cuội nguồn theo quy định của pháp lý;

b) Đưa, nhận, môi giới hối lộ trong khám bệnh, chữa bệnh.

7. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Khám bệnh, chữa bệnh lúc không được cấp giấy hành nghề khám bệnh, chữa bệnh;

b) Khám bệnh, chữa bệnh khi đang trong thời hạn bị tịch thu chứng từ hành nghề hoặc bị đình chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh;

c) Khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi hoạt động và sinh hoạt giải trí trình độ được ghi trong chứng từ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp cấp cứu và trường hợp thực thi thêm những kỹ thuật trình độ đã được được cho phép theo quy định của pháp lý;

d) Thuê, mượn chứng từ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh để hành nghề;

đ) Cho người khác thuê, mượn chứng từ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh;

e) Không kịp thời sơ cứu, cấp cứu, điều trị cho những người dân bệnh;

g) Từ chối khám bệnh, chữa bệnh cho những người dân bệnh, trừ trường hợp được quyền từ chối khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp lý.

8. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

a) Tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại những điểm b, c, d, đ, e, g, h, i, k và l khoản 5 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng riêng với hành vi quy định tại khoản 6 Điều này;

c) Tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn từ 06 tháng đến 09 tháng riêng với hành vi quy định tại những điểm e và g khoản 7 Điều này;

d) Tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn từ 22 tháng đến 24 tháng riêng với hành vi quy định tại những điểm b, c, d và đ khoản 7 Điều này;

đ) Người quốc tế tái phạm hành vi quy định tại khoản 7 Điều này bị vận dụng hình thức xử phạt trục xuất.

9. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc xin lỗi trực tiếp người bệnh riêng với hành vi quy định tại Điểm c Khoản 5 Điều này;

b) Buộc nộp lại số lợi phạm pháp đã có được do thực thi hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 6 và những điểm a, b, c, d, đ khoản 7 Điều này (nếu có);

c) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu chứng từ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh riêng với hành vi quy định tại những điểm d và đ Khoản 7 Điều này.

Điều 39. Vi phạm quy định về Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí và sử dụng giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí khám bệnh, chữa bệnh

1. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Hoạt động không còn biển hiệu hoặc có biển hiệu không còn đủ những thông tin cơ bản theo quy định của pháp lý;

b) Không niêm yết hoặc niêm yết không khá đầy đủ giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh;

c) Ghi tên những khoa, phòng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không đúng với hồ sơ giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan có thẩm quyền cấp.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không văn bản báo cáo giải trình cơ quan cấp giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp thay đổi người phụ trách trình độ kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

b) Không văn bản báo cáo giải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thay đổi người hành nghề theo quy định của pháp lý;

c) Thu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cao hơn thế nữa giá đã niêm yết;

d) Thu cao hơn thế nữa ngân sách khám bệnh, chữa bệnh đã được bảo hiểm y tế thanh toán, trừ trường hợp khoản thu chênh lệch do sử dụng dịch vụ theo yêu cầu, do vượt quá phạm vi thanh toán của bảo hiểm y tế;

đ) Không bảo vệ một trong những Đk sau khoản thời hạn đã được cấp giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí khám bệnh, chữa bệnh riêng với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc sau khoản thời hạn đã thông tin với cơ quan nhà nước có thẩm quyền riêng với những cơ sở dịch vụ y tế khác, trừ hình thức tổ chức triển khai là phòng khám đa khoa và bệnh viện.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Cố ý tổ chức triển khai chữa bệnh bắt buộc riêng với những người không thuộc diện chữa bệnh bắt buộc;

b) Không bảo vệ một trong những Đk sau khoản thời hạn đã được cấp giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí khám bệnh, chữa bệnh riêng với hình thức tổ chức triển khai là phòng khám đa khoa.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Sử dụng người hành nghề không còn chứng từ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh hoặc đang trong thời hạn bị tịch thu chứng từ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, đình chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh;

b) Không chấp hành quyết định hành động lôi kéo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp xẩy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh nguy hiểm;

c) Không bảo vệ một trong những Đk sau khoản thời hạn đã được cấp giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí khám bệnh, chữa bệnh riêng với hình thức tổ chức triển khai là bệnh viện có quy mô dưới 100 giường bệnh.

5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Thuê, mượn giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí khám bệnh, chữa bệnh;

b) Cho thuê, cho mượn giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí khám bệnh, chữa bệnh;

c) Không bảo vệ một trong những Đk sau khoản thời hạn đã được cấp giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí khám bệnh, chữa bệnh riêng với hình thức tổ chức triển khai là bệnh viện có quy mô từ 100 giường bệnh đến 500 giường bệnh.

6. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không còn giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí khám bệnh, chữa bệnh hoặc đang trong thời hạn bị đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí hoặc tại khu vực không được ghi trong giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí khám bệnh, chữa bệnh;

b) Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi trình độ được ghi trong giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp cấp cứu;

c) Áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh mà không được phép của Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế;

d) Không bảo vệ một trong những Đk sau khoản thời hạn đã được cấp giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí khám bệnh, chữa bệnh riêng với hình thức tổ chức triển khai là bệnh viện có quy mô trên 500 giường bệnh;

đ) Cung cấp dịch vụ thẩm mỹ và làm đẹp tại cơ sở dịch vụ thẩm mỹ và làm đẹp khi chưa tồn tại văn bản thông tin phục vụ đủ Đk phục vụ dịch vụ thẩm mỹ và làm đẹp gửi về cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp lý;

e) Điều trị nội trú tại những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không được phép điều trị nội trú, trừ trường hợp được lưu người bệnh ngoại trú để theo dõi theo quy định của pháp lý.

7. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

a) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn từ 02 tháng đến 04 tháng riêng với hành vi quy định tại điểm đ khoản 2, điểm b khoản 3, những điểm a, c khoản 4, điểm c khoản 5 và những điểm b, c, d, e khoản 6 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn từ 12 tháng đến 24 tháng riêng với hành vi quy định tại những điểm a, b khoản 5 Điều này;

c) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở trong thời hạn từ 12 tháng đến 24 tháng riêng với hành vi quy định tại những điểm a và đ khoản 6 Điều này;

d) Tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại điểm a khoản 3 và điểm c khoản 6 Điều này;

đ) Tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của người chịu trách trình độ của cơ sở trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại điểm a khoản 4 và những điểm b, e khoản 6 Điều này.

8. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc hoàn trả số tiền đã thu không đúng quy định của pháp lý riêng với hành vi quy định tại những điểm c và d khoản 2 Điều này. Trường hợp không hoàn trả được cho đối tượng người dùng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp lý;

b) Buộc nộp lại số lợi phạm pháp đã có được do thực thi hành vi vi phạm quy định tại những điểm a và b khoản 5 Điều này (nếu có);

c) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí khám bệnh, chữa bệnh riêng với hành vi quy định tại những điểm a và b khoản 5 Điều này.

Điều 40. Vi phạm quy định về trình độ kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh

1. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không lập hoặc lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi rõ, khá đầy đủ những mục có trong hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định của pháp lý;

b) Không ghi sổ y bạ hoặc sổ y bạ cấp cho những người dân bệnh điều trị ngoại trú không ghi rõ, khá đầy đủ thông tin thành viên của người bệnh, chẩn đoán, chỉ định điều trị, kê đơn thuốc theo quy định và thời hạn khám lại;

c) Không tàng trữ hồ sơ, bệnh án theo quy định của pháp lý;

từ khóa quan tâm: Lời bài hát Muôn Kiếp Vấn Vương – K-ICM x Ryo

d) Không thực thi chính sách văn bản báo cáo giải trình về những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp lý.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không xử lý và xử lý riêng với những người bệnh không còn người nhận theo quy định của pháp lý;

b) Không xử lý và xử lý riêng với những người bệnh tử vong theo quy định của pháp lý;

c) Không trực, không tổ chức triển khai trực khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp lý;

d) Không tổ chức triển khai dinh dưỡng điều trị, không riêng gì có định chính sách dinh dưỡng cho những người dân bệnh hoặc không thực thi tư vấn dinh dưỡng cho những người dân bệnh theo quy định của pháp lý.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không hội chẩn khi bệnh vượt quá kĩ năng trình độ của người hành nghề hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

b) Không hội chẩn khi đã điều động trị nhưng bệnh không còn tiến triển tốt hoặc có diễn biến xấu đi.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng riêng với hành vi không chuyển người bệnh cấp cứu đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thích hợp khi tình trạng người bệnh vượt quá kĩ năng trình độ của cơ sở.

5. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, can thiệp ngoại khoa khác từ loại III trở lên mà không được sự đồng ý bằng văn bản của người bệnh hoặc người đại diện thay mặt thay mặt của người bệnh, trừ trường hợp nếu không thực thi phẫu thuật hoặc can thiệp ngoại khoa sẽ rình rập đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người của người bệnh mà không thể hỏi ý kiến của người bệnh hoặc người đại diện thay mặt thay mặt của người bệnh;

b) Không bảo vệ khá đầy đủ những phương tiện đi lại vận chuyển cấp cứu phù phù thích hợp với hình thức tổ chức triển khai khám bệnh, chữa bệnh; thiết bị, dụng cụ y tế và thuốc thiết yếu để kịp thời cấp cứu người bệnh.

6. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sử dụng thuốc, những chất, thiết bị để can thiệp vào khung hình người (phẫu thuật, thủ thuật, những can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt hoặc những can thiệp xâm lấn khác) làm thay đổi sắc tố da, hình dạng, khối lượng, khiếm khuyết của những bộ phận trên khung hình (da, mũi, mắt, môi, khuôn mặt, ngực, bụng, mông và những bộ phận khác trên khung hình người), xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tế dạng tiêm tại những cơ sở không phải là bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ và làm đẹp hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ và làm đẹp hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác có phạm vi hoạt động và sinh hoạt giải trí trình độ về chuyên khoa thẩm mỹ và làm đẹp.

7. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng riêng với hành vi vi phạm quy định của pháp lý về trình độ kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh gây ra tai biến cho những người dân bệnh.

8. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

a) Tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại những điểm a, b khoản 1, điểm c khoản 2, những khoản 3 và 4 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng riêng với hành vi quy định tại khoản 5 và khoản 7 Điều này;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với cơ sở tái phạm một trong những hành vi hoặc vi phạm đồng thời từ 03 hành vi trở lên trong những hành vi quy định tại những khoản 1, 2, 3, 4 và điểm a khoản 5 Điều này;

d) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí một phần của cơ sở (riêng với những khoa, phòng, TT, cty, bộ phận vi phạm) hoặc tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở (riêng với vi phạm tác động đến toàn bộ hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở) trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng riêng với hành vi quy định tại điểm b khoản 5 và khoản 7 Điều này;

đ) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng riêng với hành vi quy định tại khoản 6 Điều này.

9. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc chi trả toàn bộ ngân sách khám bệnh, chữa bệnh riêng với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 và khoản 7 Điều này.

Điều 41. Vi phạm quy định về sử dụng thuốc trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có điều trị nội trú và trong thời hạn lưu người bệnh ngoại trú để theo dõi

1. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 2.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không ghi khá đầy đủ, rõ ràng vào đơn thuốc hoặc bệnh án những thông tin về tên thuốc, số lượng, hàm lượng, liều dùng, đường dùng và thời hạn dùng thuốc khi kê đơn thuốc theo quy định của pháp lý;

b) Không kiểm tra đơn thuốc, phiếu lĩnh thuốc, hàm lượng, liều dùng, cách dùng, tên thuốc và chất lượng thuốc khi cấp phép thuốc cho những người dân bệnh;

c) Không so sánh đơn thuốc với những thông tin về nồng độ, hàm lượng, số lượng khi nhận thuốc và hạn dùng ghi trên phiếu lĩnh thuốc, nhãn thuốc khi cấp phép thuốc cho những người dân bệnh;

d) Không so sánh họ tên người bệnh, tên thuốc, dạng thuốc, hàm lượng, liều dùng, cách dùng, thời hạn dùng trước lúc cho những người dân bệnh sử dụng thuốc;

đ) Không ghi chép khá đầy đủ thời hạn cấp phép thuốc cho những người dân bệnh;

e) Không theo dõi và ghi diễn biến lâm sàng của người bệnh sau khoản thời hạn sử dụng thuốc vào hồ sơ bệnh án; không phát hiện kịp thời những tai biến và báo cho những người dân hành nghề trực tiếp điều trị khi cấp phép thuốc cho những người dân bệnh.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với hành vi không theo dõi tác dụng và không xử lý kịp thời tai biến do dùng thuốc ở người bệnh do mình trực tiếp điều trị và chỉ định dùng thuốc.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Kê đơn thuốc biệt dược đắt tiền không thiết yếu nhằm mục đích mục tiêu vụ lợi;

b) Kê đơn thuốc không phù phù thích hợp với chẩn đoán bệnh và mức độ bệnh;

c) Kê vào đơn thuốc những thành phầm không được kê đơn theo quy định của pháp lý;

d) Kê đơn thuốc không phù phù thích hợp với hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hoặc hướng dẫn điều trị và chăm sóc HIV/AIDS do Bộ Y tế phát hành hoặc công nhận; hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của cơ sở khám, chữa bệnh, tờ hướng dẫn sử dụng thuốc đi kèm theo với thuốc đã được phép lưu hành, dược thư vương quốc của Việt Nam.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với hành vi sử dụng thuốc hết hạn sử dụng hoặc thuốc không bảo vệ chất lượng hoặc thuốc không được cấp giấy phép nhập khẩu hoặc thuốc không được cấp giấy ghi nhận Đk lưu hành, trừ trường hợp không phải cấp giấy ghi nhận Đk lưu hành theo quy định của pháp lý.

5. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

Tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại điểm e khoản 1 và những khoản 2, 3 và 4 Điều này.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc chi trả toàn bộ ngân sách khám bệnh, chữa bệnh riêng với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 42. Vi phạm quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với hành vi không văn bản báo cáo giải trình tình hình thực thi kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ về Bộ Y tế theo quy định của pháp lý.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với hành vi không thực thi việc khám, xét nghiệm để xác lập người cho tinh trùng, cho noãn không biến thành bệnh di truyền tác động đến thế hệ sau; không biến thành mắc bệnh tinh thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của tớ; không biến thành nhiễm HIV.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Cung cấp tên tuổi, địa chỉ hoặc hình ảnh của người cho tinh trùng, người nhận tinh trùng, nhận phôi;

b) Sử dụng tinh trùng, noãn của một người cho để dùng cho từ hai người trở lên, trừ trường hợp không sinh con thành công xuất sắc;

c) Không hủy hoặc hiến tặng cho cơ sở làm nghiên cứu và phân tích khoa học riêng với tinh trùng, noãn chưa sử dụng hết trong trường hợp sinh con thành công xuất sắc;

d) Không mã hoá tinh trùng, phôi của người cho hoặc mã hóa nhưng không ghi rõ điểm lưu ý của người cho, nhất là yếu tố chủng tộc;

đ) Lưu giữ tinh trùng, noãn, phôi tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không được phép thực thi kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm;

e) Không hủy số tinh trùng, noãn, phôi của người gửi tinh trùng, noãn, phôi bị chết mà cơ sở lưu giữ tinh trùng, noãn, phôi nhận được tin báo kèm theo bản sao giấy khai tử hợp pháp từ phía mái ấm gia đình người gửi, trừ trường hợp vợ hoặc chồng của người đó có đơn đề xuất kiến nghị lưu giữ và vẫn duy trì đóng phí lưu giữ, dữ gìn và bảo vệ;

g) Hủy số tinh trùng, noãn, phôi của người gửi tinh trùng, noãn, phôi bị chết mà vợ hoặc chồng của người này đã có đơn đề xuất kiến nghị lưu giữ và vẫn duy trì đóng phí lưu giữ, dữ gìn và bảo vệ;

h) Không hủy tinh trùng, noãn của người gửi trong trường hợp người gửi ly hôn và đề xuất kiến nghị hủy tinh trùng, noãn của chính mình;

i) Không hủy phôi của người gửi trong trường hợp người gửi ly hôn và có sự đồng ý bằng văn bản của toàn bộ hai vợ chồng đề xuất kiến nghị hủy phôi của chính họ;

k) Hủy phôi của người gửi trong trường hợp người gửi ly hôn nhưng đã có đơn đề xuất kiến nghị lưu giữ và vẫn duy trì đóng phí lưu giữ, dữ gìn và bảo vệ;

l) Không thực thi nguyên tắc vô danh giữa người cho và người nhận trong việc cho và nhận tinh trùng, cho và nhận phôi; không sử dụng giải pháp mã hóa những thông tin về người gửi tinh trùng, gửi noãn, gửi phôi hiến tặng cơ sở lưu giữ tinh trùng, noãn, phôi khiến cho những người dân khác, trừ trường hợp hiến tặng cho mục tiêu nghiên cứu và phân tích khoa học;

m) Tiếp nhận gửi tinh trùng, gửi noãn, gửi phôi ngoài những trường hợp được thực thi theo quy định của pháp lý.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Cho tinh trùng, cho noãn tại hơn một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được Bộ Y tế công nhận được thực thi kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm;

b) Thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm không tuân theo quy trình kỹ thuật, quy định tiêu chuẩn sức mạnh thể chất của người được thực thi kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, mang thai và sinh con do Bộ trưởng Bộ Y tế phát hành;

c) Thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm cho những người dân nhận tinh trùng, noãn, phôi mà người nhận không đủ Đk theo quy định của pháp lý;

d) Sử dụng phôi dư không còn hợp đồng tặng cho để thực thi kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm;

đ) Sử dụng phôi dư có hợp đồng tặng cho để sử dụng cho hơn một người, trừ trường hợp không sinh con thành công xuất sắc thì mới có thể được sử dụng cho những người dân khác;

e) Không hủy hoặc hiến tặng cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh làm nghiên cứu và phân tích khoa học số phôi còn sót lại chưa sử dụng hết trong trường hợp sinh con thành công xuất sắc;

g) Sử dụng phôi dư có hợp đồng tặng cho không được sự đồng ý của người đứng góp vốn đầu tư mạnh sở khám bệnh, chữa bệnh.

5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm khi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không được công nhận theo quy định của pháp lý;

b) Không bảo vệ một trong những Đk sau khoản thời hạn đã được công nhận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thực thi kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm.

6. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

a) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí thụ tinh trong ống nghiệm trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với cơ sở vi phạm đồng thời từ 03 hành vi trở lên trong những hành vi quy định tại những khoản 1, 2, 3 và những điểm c, d, đ, e, g khoản 4 Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí thụ tinh trong ống nghiệm trong thời hạn từ 06 tháng đến 12 tháng riêng với hành vi quy định tại điểm b khoản 4 và khoản 5 Điều này.

Điều 43. Vi phạm những quy định về Đk mang thai hộ vì mục tiêu nhân đạo

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Người tư vấn về y tế cho vợ chồng nhờ mang thai hộ và người mang thai hộ không phải là bác sỹ chuyên khoa sản;

b) Người tư vấn về tâm ý cho vợ chồng nhờ mang thai hộ và người mang thai hộ không phải là người dân có trình độ ĐH chuyên khoa tâm ý trở lên;

c) Người tư vấn về pháp lý cho vợ chồng nhờ mang thai hộ và người mang thai hộ không phải là người dân có trình độ cử nhân luật trở lên;

d) Tư vấn cho vợ chồng nhờ mang thai hộ và người mang thai hộ không khá đầy đủ những nội dung theo quy định của pháp lý.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không tư vấn về y tế, pháp lý, tâm ý cho vợ chồng nhờ mang thai hộ, trừ trường hợp không phải tư vấn theo quy định của pháp lý;

b) Không tư vấn về y tế, pháp lý, tâm ý cho những người dân mang thai hộ, trừ trường hợp không phải tư vấn theo quy định của pháp lý;

c) Không ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, địa chỉ nơi thao tác và ngày tư vấn vào bản xác nhận nội dung tư vấn.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với hành vi phục vụ tên tuổi, địa chỉ hoặc hình ảnh của vợ chồng nhờ mang thai hộ, người mang thai hộ, trẻ sinh ra nhờ mang thai hộ vì mục tiêu nhân đạo.

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục tiêu nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không được công nhận;

b) Không bảo vệ Đk sau khoản thời hạn đã được công nhận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thực thi kỹ thuật mang thai hộ vì mục tiêu nhân đạo.

5. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

a) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí mang thai hộ vì mục tiêu nhân đạo trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với cơ sở vi phạm đồng thời từ 03 hành vi trở lên trong những hành vi quy định tại những khoản 1, 2, 3 Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí tương quan đến hành vi vi phạm trong thời hạn từ 06 tháng đến 12 tháng riêng với hành vi quy định tại khoản 4 Điều này.

Điều 44. Vi phạm quy định về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận khung hình người và hiến, lấy xác

1. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 2.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không trực tiếp gặp người hiến để tư vấn về những thông tin có tương quan đến hiến, lấy mô, bộ phận khung hình người khi cơ sở y tế nhận được tin báo từ Trung tâm điều phối vương quốc về ghép bộ phận khung hình người;

b) Không hướng dẫn việc Đk hiến theo mẫu đơn khi cơ sở y tế nhận được tin báo từ Trung tâm điều phối vương quốc về ghép bộ phận khung hình người;

c) Không thực thi việc kiểm tra sức mạnh thể chất cho những người dân hiến trước lúc tiến hành lấy mô, bộ phận khung hình ở người sống;

d) Không văn bản báo cáo giải trình list người Đk hiến mô, bộ phận khung hình ở người sống và cống hiến cho Trung tâm điều phối vương quốc về ghép bộ phận khung hình người;

đ) Không tư vấn về sức mạnh thể chất, tâm ý xã hội cho những người dân hiến hoặc không kiểm tra những thông số kỹ thuật sinh học của người hiến trước lúc tiến hành lấy mô, bộ phận khung hình ở người sống.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với hành vi thu tiền riêng với việc chăm sóc, phục hồi sức mạnh thể chất ngay sau khoản thời hạn thực thi việc hiến bộ phận khung hình người và khám sức mạnh thể chất định kỳ riêng với những người hiến bộ phận khung hình người.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với hành vi không bảo vệ một trong những Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí sau khoản thời hạn đã được cấp giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí ngân hàng nhà nước mô.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với hành vi ngân hàng nhà nước mô hoạt động và sinh hoạt giải trí lúc không được cấp giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí.

5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Tiết lộ thông tin, bí mật về người hiến và người được ghép, trừ trường hợp có sự đồng ý bằng văn bản của những bên hoặc pháp lý có quy định khác;

b) Tiến hành lấy bộ phận khung hình không tái sinh ở người sống khi chưa tồn tại ý kiến bằng văn bản của Hội đồng tư vấn lấy, ghép bộ phận khung hình người của cơ sở y tế;

c) Lưu giữ mô, bộ phận khung hình người vì mục tiêu thương mại.

6. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Lấy, ghép, sử dụng mô, bộ phận khung hình người vì mục tiêu thương mại, trừ trường hợp mua và bán, chiếm đoạt mô, bộ phận khung hình người;

b) Lấy, ghép mô, bộ phận khung hình người tại cơ sở không đủ Đk theo quy định của pháp lý.

7. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Ép buộc người khác phải cho mô, bộ phận khung hình người hoặc lấy mô, bộ phận khung hình của người không tự nguyện hiến;

b) Lấy mô, bộ phận khung hình ở người sống dưới 18 tuổi;

c) Ghép mô, bộ phận khung hình của người bị nhiễm bệnh theo khuôn khổ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

8. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

a) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí ngân hàng nhà nước mô trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng riêng với hành vi quy định tại khoản 3 và điểm c khoản 5 Điều này;

b) Đình chỉ một phần hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tương quan đến hành vi vi phạm trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại những điểm c, đ khoản 1 và điểm b khoản 5 Điều này;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng riêng với hành vi quy định tại những khoản 6 và 7 Điều này.

9. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc hoàn trả số tiền đã thu không đúng quy định của pháp lý riêng với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp không hoàn trả được cho đối tượng người dùng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp lý;

b) Buộc chi trả toàn bộ ngân sách khám bệnh, chữa bệnh cho thành viên bị thiệt hại riêng với hành vi quy định tại khoản 7 Điều này. Trường hợp không hoàn trả được cho đối tượng người dùng thì nộp vào ngân sách nhà nước.

Điều 45. Vi phạm quy định về xác lập lại giới tính

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Tiết lộ thông tin về việc xác lập lại giới tính của người khác;

b) Phân biệt đối xử riêng với những người đã xác lập lại giới tính.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với hành vi xác lập lại giới tính lúc không được phép của Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc sở y tế.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc xin lỗi trực tiếp người bị phân biệt đối xử riêng với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

b) Buộc nộp lại số lợi phạm pháp đã có được do thực thi hành vi quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 46. Vi phạm quy định về khám sức mạnh thể chất

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Cung cấp giấy khám sức mạnh thể chất lúc không thực thi việc khám khá đầy đủ những nội dung theo yêu cầu;

b) Phân loại sức mạnh thể chất không đúng với tình trạng sức mạnh thể chất của tình nhân cầu khám sức mạnh thể chất.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với hành vi không bảo vệ một trong những Đk của cơ sở khám sức mạnh thể chất.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với hành vi khám sức mạnh thể chất lúc không công bố thực thi việc khám sức mạnh thể chất.

4. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

a) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí khám sức mạnh thể chất của cơ sở trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này.

Điều 47. Vi phạm những quy định về trấn áp nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến một triệu đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không tư vấn về những giải pháp trấn áp nhiễm khuẩn cho những người dân bệnh và người nhà đất của người bệnh;

b) Không tuân thủ quy định của pháp lý và của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về trấn áp nhiễm khuẩn riêng với những người thao tác trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, người bệnh và người khác đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không thực thi hoặc thực thi không khá đầy đủ những giải pháp trấn áp nhiễm khuẩn tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

b) Không bảo vệ cơ sở vật chất, thiết bị, trang phục phòng hộ, Đk vệ sinh thành viên cho những người dân thao tác trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, người bệnh và người khác đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù phù thích hợp với yêu cầu về trấn áp nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

3. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

a) Tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 48. Vi phạm quy định về nguyên tắc trong hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không tôn trọng, không hợp tác với những người hành nghề khi khám bệnh, chữa bệnh;

b) Không tôn trọng quyền của người bệnh theo quy định của pháp lý;

c) Không chấp hành chỉ định chẩn đoán, điều trị của người hành nghề, trừ trường hợp được quyền từ chối chữa bệnh.

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến một triệu đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không phục vụ trung thực thông tin tương quan đến tình trạng sức mạnh thể chất của tớ, không hợp tác khá đầy đủ với những người hành nghề và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

b) Không chấp hành nội quy của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

c) Không ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh riêng với trường hợp cấp cứu, trẻ con dưới 06 tuổi, người khuyết tật nặng, người từ đủ 80 tuổi trở lên, người dân có công với nước, phụ nữ có thai.

3. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Gây tổn hại đến danh dự, nhân phẩm của người hành nghề trong lúc đang khám bệnh, chữa bệnh;

b) Không thực thi đúng quy tắc ứng xử của người hành nghề theo quy định của pháp lý;

c) Kỳ thị, phân biệt đối xử riêng với những người bệnh.

4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không chi trả ngân sách khám bệnh, chữa bệnh khi sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp được miễn, giảm theo quy định của pháp lý;

b) Không xây dựng hội đồng trình độ theo quy định của pháp lý để xác lập có hay là không còn sai sót trình độ kỹ thuật trong trường hợp có yêu cầu xử lý và xử lý tranh chấp về khám bệnh, chữa bệnh khi xẩy ra tai biến riêng với những người bệnh.

5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với hành vi không tuân thủ đúng quy định trình độ kỹ thuật trong hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, trừ những trường hợp không tuân thủ những quy định trình độ kỹ thuật đã được quy định tại những lao lý khác của Mục này.

6. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với hành vi gây tổn hại đến sức mạnh thể chất, rình rập đe dọa tính mạng con người của người hành nghề trong lúc đang khám bệnh, chữa bệnh.

7. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

a) Tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại khoản 5 Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí một phần của cơ sở (riêng với những khoa, phòng, TT, cty, bộ phận vi phạm) hoặc tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở (riêng với vi phạm tác động đến toàn bộ hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh) trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại khoản 5 Điều này.

8. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc xin lỗi trực tiếp người hành nghề riêng với hành vi quy định tại điểm a khoản 1, điểm a khoản 3 và khoản 6 Điều này;

b) Buộc xin lỗi trực tiếp người bệnh riêng với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 và điểm c khoản 3 Điều này.

Điều 49. Vi phạm quy định về thông tin, giáo dục, truyền thông về nuôi dưỡng trẻ con, sử dụng những thành phầm dinh dưỡng dùng cho trẻ con và quyền lợi của việc nuôi con bằng sữa mẹ

1. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng riêng với hành vi phát hành tài liệu thông tin, giáo dục, truyền thông về sử dụng thành phầm dinh dưỡng dùng cho trẻ con không bảo vệ đúng quy định riêng với một trong những nội dung sau này:

a) Hướng dẫn cách lựa chọn, sử dụng đúng thành phầm dinh dưỡng dùng cho trẻ con;

b) Hướng dẫn cách rửa sạch và tiệt khuẩn dụng cụ dùng cho trẻ con ăn;

c) Hướng dẫn cách cho trẻ con ăn bằng cốc, thìa hợp vệ sinh;

d) Những chú ý có hại trọn vẹn có thể xẩy ra riêng với sức mạnh thể chất của trẻ con nếu cho trẻ ngậm vú tự tạo, bú bằng bình hoặc ăn tương hỗ update trước lúc tròn 06 tháng tuổi;

đ) Cung cấp thông tin về kĩ năng nhiễm khuẩn khi trẻ bú bình và khi thành phầm sữa thay thế sữa mẹ không được pha chế và cho ăn đúng phương pháp dán;

e) Cảnh báo việc tốn kém khi nuôi trẻ con bằng thành phầm sữa thay thế sữa mẹ.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với hành vi phát hành tài liệu thông tin, giáo dục, truyền thông về nuôi dưỡng trẻ con không bảo vệ đúng quy định riêng với một trong những nội dung sau này:

a) Nêu rõ quyền lợi và tính ưu việt của việc nuôi trẻ bằng sữa mẹ, xác lập sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức mạnh thể chất và sự tăng trưởng toàn vẹn và tổng thể của trẻ con; những yếu tố chống nhiễm khuẩn, nhất là kháng thể chỉ có trong sữa mẹ có tác dụng tương hỗ cho trẻ phòng, chống bệnh tiêu chảy, nhiễm khuẩn đường hô hấp và một số trong những bệnh nhiễm khuẩn khác;

b) Hướng dẫn nuôi trẻ trọn vẹn bằng sữa mẹ trong 06 tháng tuổi và tiếp tục cho trẻ bú sữa mẹ đến 24 tháng tuổi hoặc lâu hơn, cho trẻ ăn thức ăn tương hỗ update đúng phương pháp dán, hợp lý từ 07 tháng tuổi;

c) Nêu rõ bất lợi lúc không nuôi trẻ bằng sữa mẹ mà thay vào đó là cho trẻ ăn thành phầm sữa thay thế sữa mẹ như: Không phục vụ được cho trẻ kĩ năng miễn dịch có trong sữa mẹ, tốn kém kinh tế tài chính, thời hạn, trẻ trọn vẹn có thể bị nhiễm khuẩn nếu pha chế không đúng phương pháp dán và bất lợi khác theo quy định của pháp lý;

d) Nêu rõ tác động không tốt của việc cho trẻ bú bằng bình, ngậm vú ngậm tự tạo hoặc ăn thức ăn tương hỗ update trước lúc tròn 06 tháng tuổi;

đ) Hướng dẫn cách pha chế, dữ gìn và bảo vệ, lựa chọn và sử dụng thức ăn tương hỗ update cho trẻ tận nhà bằng phương pháp đơn thuần và giản dị, bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín, dinh dưỡng hợp lý với nhiều chủng loại thực phẩm có sẵn;

e) Hướng dẫn dinh dưỡng hợp lý cho bà mẹ để duy trì nguồn sữa cho con bú.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với hành vi phát hành tài liệu thông tin, giáo dục, truyền thông về nuôi dưỡng trẻ con có một trong những nội dung sau này:

a) Tranh ảnh, lời văn hoặc những hình thức khác nhằm mục đích khuyến khích việc cho trẻ ăn thành phầm sữa thay thế sữa mẹ, cho trẻ bú bằng bình hoặc không khuyến khích việc nuôi trẻ bằng sữa mẹ;

b) So sánh thành phầm sữa thay thế sữa mẹ là tương tự hoặc tốt hơn sữa mẹ;

c) Tên hoặc hình tượng của thành phầm sữa thay thế sữa mẹ, bình bú, vú ngậm tự tạo.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với hành vi không ưu tiên thông tin, giáo dục, truyền thông về quyền lợi của việc nuôi con bằng sữa mẹ và phương pháp nuôi dưỡng trẻ con trong chương trình thông tin, giáo dục, truyền thông về bảo vệ sức mạnh thể chất bà mẹ và trẻ con, về cải tổ tình trạng dinh dưỡng ở trẻ con.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc tịch thu tài liệu truyền thông riêng với hành vi quy định tại những khoản 1, 2 và 3 Điều này.

Điều 50. Vi phạm những quy định về quảng cáo thành phầm dinh dưỡng dùng cho trẻ con

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với hành vi quảng cáo thức ăn tương hỗ update dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi không bảo vệ những yêu cầu sau này:

a) Phần đầu của quảng cáo phải có nội dung: “Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức mạnh thể chất và sự tăng trưởng toàn vẹn và tổng thể của trẻ con”;

b) Nội dung quảng cáo phải nêu rõ “Sản phẩm này là thức ăn tương hỗ update và được ăn thêm cùng với sữa mẹ dùng cho trẻ trên 06 tháng tuổi”.

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng riêng với hành vi sử dụng hình ảnh bào thai hoặc trẻ con trong quảng cáo sữa dùng cho phụ nữ mang thai.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc vô hiệu yếu tố vi phạm riêng với hành vi quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Điều 51. Vi phạm quy định về marketing thương mại và sử dụng thành phầm dinh dưỡng dùng cho trẻ con

1. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Hướng dẫn cho trẻ dưới 06 tháng tuổi sử dụng thành phầm sữa thay thế sữa mẹ, trừ trường hợp có chỉ định của bác sỹ;

b) tin tức cho phụ nữ mang thai, bà mẹ có con nhỏ hoặc thành viên mái ấm gia đình họ là cho trẻ ăn thành phầm sữa thay thế sữa mẹ có mức giá trị tương tự hoặc tốt hơn cho trẻ bú sữa mẹ.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không phục vụ thông tin đúng chuẩn, khoa học và phương pháp sử dụng đúng thành phầm dinh dưỡng dùng cho trẻ con thích hợp quy định của pháp lý cho thầy thuốc, nhân viên cấp dưới y tế và người tiêu dùng;

b) Cử nhân viên cấp dưới tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với bà mẹ, phụ nữ mang thai hoặc thành viên trong mái ấm gia đình họ tại cơ sở y tế hoặc bên phía ngoài cơ sở y tế với mục tiêu quảng cáo, tuyên truyền, khuyến khích sử dụng thành phầm sữa thay thế sữa mẹ;

c) Không tổ chức triển khai tuyên truyền, thực thi những giải pháp tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ cho phụ nữ mang thai, bà mẹ có con nhỏ và thành viên trong mái ấm gia đình họ tại phòng khám thai, phòng chờ sinh, phòng sau sinh, phòng tư vấn dinh dưỡng hoặc những nơi dễ quan sát, triệu tập đối tượng người dùng phụ nữ mang thai, bà mẹ có con nhỏ và thành viên mái ấm gia đình họ theo quy định của pháp lý;

d) Nhận thành phầm sữa thay thế sữa mẹ; quyền lợi vật chất; vật dụng mang tên hoặc hình tượng của thành phầm sữa thay thế sữa mẹ do cơ sở sản xuất, marketing thương mại tặng;

đ) Cho phép cơ sở sản xuất, marketing thương mại tặng mẫu, tặng quà tương quan đến thành phầm sữa thay thế sữa mẹ;

e) Cung cấp list tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại cảm ứng liên hệ của bà mẹ có con nhỏ, phụ nữ mang thai cho nhân viên cấp dưới cơ sở sản xuất, marketing thương mại tiếp cận với phụ nữ mang thai, bà mẹ có con nhỏ tại cơ sở y tế.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Tổ chức bán hoặc được cho phép bán thành phầm sữa thay thế sữa mẹ tại cơ sở y tế, trừ nhà thuốc bệnh viện;

b) Sử dụng hình thức tài trợ học bổng, tài trợ nghiên cứu và phân tích khoa học, tài trợ kinh phí góp vốn đầu tư cho đào tạo và giảng dạy, hội nghị, hội thảo chiến lược, khóa học, buổi hòa nhạc, tổ chức triển khai cuộc thi, diễn kịch, xây dựng phim, video clip, dịch vụ tư vấn qua điện thoại cảm ứng hoặc hình thức khác nhằm mục đích tuyên truyền hoặc trình làng, thúc đẩy việc marketing thương mại hoặc sử dụng thành phầm sữa thay thế sữa mẹ;

c) Cho phép cơ sở sản xuất, marketing thương mại thành phầm sữa thay thế sữa mẹ trưng bày, niêm yết bất kỳ vật dụng, thiết bị nào mang tên hoặc hình tượng của thành phầm sữa thay thế sữa mẹ, bình bú, vú ngậm tự tạo tại cơ sở y tế;

d) Cho phép nhân viên cấp dưới của cơ sở sản xuất, marketing thương mại thành phầm sữa thay thế sữa mẹ tiếp cận với bà mẹ có con nhỏ, phụ nữ mang thai dưới mọi hình thức.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Tổ chức trưng bày thành phầm sữa thay thế sữa mẹ, thức ăn tương hỗ update dùng cho trẻ dưới 06 tháng tuổi tại cơ sở y tế; trưng bày tên, logo thành phầm sữa thay thế sữa mẹ trên những biểu ngữ, áp phích và tài liệu quảng cáo khác trong những siêu thị, shop marketing thương mại nhỏ lẻ và cơ sở y tế;

b) Áp dụng những giải pháp khuyến mại riêng với thành phầm sữa thay thế sữa mẹ như tặng hàng mẫu, tặng phiếu giảm giá, phần thưởng, quà tặng, tính điểm cộng thưởng, giảm giá hoặc bất kỳ hình thức nào khác;

c) Thực hiện hoặc tương hỗ việc thông tin, giáo dục, truyền thông tương quan đến nuôi dưỡng trẻ con nhằm mục đích tuyên truyền, trình làng, thúc đẩy việc marketing thương mại hoặc sử dụng thành phầm sữa thay thế sữa mẹ.

Mục 3. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ DƯỢC VÀ MỸ PHẨM

Điều 52. Vi phạm những quy định về hành nghề dược

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Người phụ trách trình độ của cơ sở marketing thương mại nhỏ lẻ thuốc vắng mặt trong thời hạn hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở dược, trừ trường hợp ủy quyền khi vắng mặt theo quy định của pháp lý;

b) Không chấp hành quyết định hành động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có dịch bệnh nguy hiểm, thiên tai, thảm họa;

c) Chưa hoàn thành xong chương trình đào tạo và giảng dạy, update kiến thức và kỹ năng trình độ về dược trong thời hạn 03 năm, Tính từ lúc ngày được cấp giấy hành nghề dược hoặc Tính từ lúc ngày có giấy xác nhận hoàn thành xong chương trình đào tạo và giảng dạy, update kiến thức và kỹ năng trình độ về dược sớm nhất;

d) Thay thế thuốc đã kê trong đơn thuốc bằng một thuốc khác có cùng hoạt chất, cách dùng, liều lượng khi chưa tồn tại sự đồng ý của người tiêu dùng.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Giả mạo một trong những sách vở trong hồ sơ đề xuất kiến nghị cấp giấy hành nghề dược;

b) Hành nghề dược mà không còn chứng từ hành nghề dược hoặc trong thời hạn bị tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề dược tại vị trí việc làm phải có chứng từ hành nghề dược theo quy định của pháp lý;

c) Chịu trách nhiệm trình độ từ hai cơ sở marketing thương mại dược trở lên hoặc tại hai khu vực marketing thương mại dược trở lên;

d) Hành nghề dược không đúng phạm vi hoạt động và sinh hoạt giải trí trình độ ghi trong chứng từ hành nghề dược và quy định trình độ kỹ thuật;

đ) Cơ sở đào tạo và giảng dạy, update kiến thức và kỹ năng trình độ về dược không phục vụ Đk quy định của pháp lý;

e) Cơ sở tổ chức triển khai thi xét cấp giấy hành nghề dược không phục vụ Đk quy định của pháp lý;

g) Cho thuê, cho mượn hoặc cho những người dân khác sử dụng chứng từ hành nghề dược để hành nghề dược.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với hành vi thuê, mượn chứng từ hành nghề dược để hành nghề dược.

4. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

a) Tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề dược trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại những điểm c và d khoản 2 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề dược và giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược trong thời hạn từ 06 tháng đến 09 tháng riêng với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc nộp lại số lợi phạm pháp đã có được do thực thi hành vi quy định tại điểm g khoản 2 và khoản 3 Điều này (nếu có);

b) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu chứng từ hành nghề dược riêng với hành vi quy định tại những điểm b, c khoản 1, những điểm a, g khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Điều 53. Vi phạm quy định về cơ sở marketing thương mại dược và Đk marketing thương mại dược

1. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Cơ sở tổ chức triển khai marketing thương mại nhỏ lẻ thuốc lưu động không phục vụ Đk theo quy định của pháp lý;

b) Cơ sở tổ chức triển khai marketing thương mại nhỏ lẻ thuốc lưu động không thông tin bằng văn bản đến Sở Y tế tại địa phương nơi dự kiến có hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại nhỏ lẻ thuốc lưu động trước lúc tổ chức triển khai marketing thương mại nhỏ lẻ thuốc lưu động.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với hành vi không phục vụ một trong những quy định riêng với cơ sở marketing thương mại có tổ chức triển khai kệ thuốc theo quy định của pháp lý;

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng riêng với hành vi hàng fake sách vở trong hồ sơ công bố cơ sở marketing thương mại có tổ chức triển khai kệ thuốc.

4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với hành vi không còn giải pháp cách ly hoặc để ở khu vực biệt trữ những thuốc, nguyên vật tư làm thuốc sau này, trừ trường hợp quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 59 Nghị định này:

a) Không đạt tiêu chuẩn chất lượng;

b) Đã có thông tin tịch thu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

c) Đã hết hạn dùng;

d) Không rõ nguồn gốc, nguồn gốc.

5. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

a) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại có tương quan đến hành vi vi phạm trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 và khoản 2 Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại có tương quan đến hành vi vi phạm trong thời hạn từ 06 tháng đến 12 tháng riêng với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc tiêu hủy toàn bộ số thuốc, nguyên vật tư làm thuốc riêng với hành vi quy định tại khoản 4 Điều này, trừ trường hợp thuốc, nguyên vật tư làm thuốc quy định tại những điểm a và b khoản 4 Điều này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền được cho phép tái xuất hoặc khắc phục theo quy định của pháp lý.

Điều 54. Vi phạm quy định về giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Làm giả, sửa chữa thay thế hồ sơ, sách vở, tài liệu, giấy ghi nhận của cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền và tổ chức triển khai, thành viên trong hồ sơ đề xuất kiến nghị cấp giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược;

b) Thuê, mượn, cho thuê, cho mượn hoặc cho thành viên, tổ chức triển khai khác sử dụng giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược để marketing thương mại dược.

2. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

Tước quyền sử dụng giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược trong thời hạn 24 tháng riêng với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc nộp lại số lợi phạm pháp đã có được do thực thi hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này (nếu có);

b) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược riêng với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 55. Vi phạm quy định về quyền và trách nhiệm của cơ sở marketing thương mại dược

1. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không văn bản báo cáo giải trình Bộ Y tế hoặc Sở Y tế, không thực thi những trách nhiệm và trách nhiệm theo quy định của pháp lý trong trường hợp tạm ngưng hoạt động và sinh hoạt giải trí từ 06 tháng trở lên hoặc chấm hết hoạt động và sinh hoạt giải trí;

b) Không thông tin, không update list người dân có chứng từ hành nghề dược đang hành nghề tại cơ sở đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp lý;

c) Không thực thi chính sách văn bản báo cáo giải trình định kỳ, văn bản báo cáo giải trình đột xuất hoặc văn bản báo cáo giải trình theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về dược theo quy định của pháp lý;

d) Không niêm yết giá cả sỉ, marketing thương mại nhỏ lẻ bằng đồng đúc Việt Nam hoặc niêm yết không khá đầy đủ, không đúng quy định, không rõ ràng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng tại nơi thanh toán giao dịch thanh toán hoặc nơi bán thuốc của cơ sở marketing thương mại dược.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không niêm yết công khai minh bạch chứng từ hành nghề dược riêng với trường hợp phải có chứng từ hành nghề dược hoặc giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược tại cơ sở;

b) Không bồi thường thiệt hại cho tổ chức triển khai, thành viên bị thiệt hại do lỗi của cơ sở marketing thương mại nhỏ lẻ thuốc, dược liệu theo quy định của pháp lý.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với hành vi không bồi thường thiệt hại cho tổ chức triển khai, thành viên bị thiệt hại do lỗi của cơ sở theo quy định của pháp lý, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

4. Phạt tiền bằng 1,5 lần riêng với hành vi vi phạm tương quan đến thuốc, dược chất thuộc khuôn khổ chất bị cấm sử dụng trong một số trong những ngành, nghành, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ hoặc phạt tiền bằng 02 lần riêng với hành vi vi phạm tương quan đến thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên vật tư là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc nhưng không thật 100.000.000 đồng riêng với hành vi quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

5. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại có tương quan đến hành vi vi phạm trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

Điều 56. Vi phạm quy định về Đk thuốc, nguyên vật tư làm thuốc

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không văn bản báo cáo giải trình, phục vụ thông tin tương quan đến Đk thuốc tại Việt Nam theo quy định về trách nhiệm của cơ sở Đk thuốc, cơ sở sản xuất thuốc hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp có văn bản giải trình nguyên do và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đồng ý;

b) Không thực thi thủ tục Đk thay đổi, tương hỗ update giấy Đk lưu hành thuốc, nguyên vật tư làm thuốc trước lúc lưu hành thuốc, nguyên vật tư làm thuốc riêng với những thay đổi nhỏ chỉ yêu cầu thông tin;

c) Không thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp ngừng sản xuất, ngừng phục vụ thuốc hoặc rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn và tình trạng thiếu thuốc, nguyên vật tư làm thuốc.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không tàng trữ đủ hồ sơ Đk thuốc, không phục vụ thông tin tương quan đến thuốc Đk khi có thông tin hoặc dẫn chứng tương quan đến tính bảo vệ an toàn và uy tín và hiệu suất cao của thuốc trong quy trình lưu hành theo yêu cầu của cơ quan quản trị và vận hành nhà nước có thẩm quyền;

b) Không công bố thông tin về thuốc bị tịch thu, tổ chức triển khai tịch thu, tiếp nhận thuốc bị tịch thu theo quy định của pháp lý;

c) Không update tiêu chuẩn chất lượng thuốc, nguyên vật tư làm thuốc theo quy định của pháp lý.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không duy trì Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở Đk trong thời hạn hiệu lực hiện hành của giấy Đk lưu hành thuốc, nguyên vật tư làm thuốc;

b) Không thực thi kế hoạch quản trị và vận hành rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn đã được phê duyệt trong hồ sơ đề xuất kiến nghị cấp, gia hạn giấy Đk lưu hành riêng với vắc xin;

c) Không thực thi thủ tục Đk thay đổi, tương hỗ update giấy Đk lưu hành trước lúc lưu hành thuốc, nguyên vật tư làm thuốc riêng với những thay đổi lớn, thay đổi nhỏ cần phê duyệt trước lúc thực thi;

d) Sản xuất, lưu hành thuốc, nguyên vật tư làm thuốc có thay đổi so với hồ sơ Đk thuốc đã được phê duyệt mà theo quy định phải thực thi thủ tục cấp giấy Đk lưu hành.

4. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không thông tin cho cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp thuốc, nguyên vật tư làm thuốc đã được cấp giấy Đk lưu hành tại Việt Nam bị tịch thu ở bất kỳ nước nào trên toàn thế giới mà không phải là nước sản xuất hoặc nước tham chiếu đã cấp giấy ghi nhận thành phầm dược (CPP) nộp trong hồ sơ Đk thuốc;

b) Không thông tin cho cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp thuốc, nguyên vật tư làm thuốc đã được cấp giấy Đk lưu hành tại Việt Nam bị tịch thu ở nước sản xuất hoặc nước tham chiếu đã cấp giấy ghi nhận thành phầm dược (CPP) nộp trong hồ sơ Đk thuốc;

c) Tài liệu, thông tin trong hồ sơ Đk thuốc, nguyên vật tư làm thuốc không nhờ vào cơ sở nghiên cứu và phân tích hoặc sản xuất thực tiễn của cơ sở sản xuất hoặc đã được phê duyệt, được cơ quan có thẩm quyền kết luận là tài liệu hàng fake.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tịch thu thuốc, nguyên vật tư làm thuốc riêng với hành vi quy định tại điểm c khoản 4 Điều này;

b) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu giấy Đk lưu hành thuốc, nguyên vật tư làm thuốc riêng với hành vi quy định tại những điểm b và c khoản 4 Điều này.

Điều 57. Vi phạm quy định về sản xuất thuốc, nguyên vật tư làm thuốc

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Cơ sở sản xuất vắc xin không thực thi việc văn bản báo cáo giải trình trước lúc tiến hành thay đổi hoặc sửa chữa thay thế cơ sở sản xuất theo quy định của pháp lý;

b) Không hợp tác hoặc cản trở cơ quan kiểm tra chất lượng lấy mẫu thuốc hoặc nguyên vật tư làm thuốc để kiểm tra chất lượng;

c) Không thực thi văn bản báo cáo giải trình tịch thu thuốc, nguyên vật tư làm thuốc theo quy định của pháp lý.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Sản xuất thuốc, nguyên vật tư làm thuốc có thay đổi nhỏ so với hồ sơ Đk thuốc đã được phê duyệt thuộc trường hợp phải thông tin cho cơ quan có thẩm quyền nhưng không thông tin về nội dung thay đổi theo quy định của pháp lý;

b) Sản xuất thuốc, nguyên vật tư làm thuốc có thay đổi nhỏ so với hồ sơ Đk thuốc đã được phê duyệt nhưng không được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nội dung thay đổi theo quy định của pháp lý riêng với trường hợp phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

c) Không tàng trữ mẫu thuốc, nguyên vật tư làm thuốc trong kiểm nghiệm thuốc, nguyên vật tư làm thuốc theo quy định của pháp lý;

d) Không lưu giữ hoặc lưu giữ không khá đầy đủ hồ sơ sản xuất thuốc, nguyên vật tư làm thuốc theo quy định của pháp lý.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Thực hiện không đúng quy trình sản xuất, quy trình kiểm nghiệm thuốc, nguyên vật tư làm thuốc trong hồ sơ Đk thuốc đã được phê duyệt theo quy định của pháp lý;

b) Sản xuất thuốc vi phạm chất lượng ở tại mức độ 3 theo quy định của pháp lý;

c) Không thực thi việc kiểm nghiệm nguyên vật tư làm thuốc, vỏ hộp tiếp xúc trực tiếp với thuốc trước lúc đưa vào sản xuất thuốc;

d) Không kiểm nghiệm bởi cơ sở kiểm nghiệm thuốc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định trước lúc lưu hành riêng với thuốc phải được kiểm nghiệm theo quy định của pháp lý;

đ) Sản xuất thuốc, nguyên vật tư làm thuốc có thay đổi lớn so với hồ sơ Đk thuốc đã được phê duyệt nhưng không được phê duyệt nội dung thay đổi theo quy định của pháp lý;

e) Sản xuất thuốc khi giấy Đk lưu hành thuốc đang không còn hiệu lực hiện hành, trừ trường hợp được phép theo quy định của pháp lý;

g) Sử dụng nguyên vật tư làm thuốc, dược liệu để sản xuất thuốc nhưng không được cấp giấy Đk lưu hành hoặc không được công bố trong khuôn khổ nguyên vật tư làm thuốc hoặc công bố tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của pháp lý.

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không tịch thu thuốc, nguyên vật tư làm thuốc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc do chính cơ sở tự phát hiện trong những trường hợp phải tịch thu thuốc theo quy định của pháp lý;

b) Sản xuất thuốc vi phạm chất lượng mức độ 2 theo quy định của pháp lý;

c) Sản xuất thuốc sử dụng vỏ hộp tiếp xúc trực tiếp với thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của pháp lý;

d) Sản xuất nguyên vật tư làm thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của pháp lý;

đ) Thay đổi những thiết bị sản xuất chính, quan trọng gây tác động tới quy trình sản xuất, chất lượng thuốc, nguyên vật tư làm thuốc mà không thực thi thủ tục đề xuất kiến nghị cấp giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược hoặc văn bản báo cáo giải trình thay đổi theo quy định của pháp lý;

e) Thay đổi khối mạng lưới hệ thống phụ trợ hoặc thay đổi nguyên tắc thiết kế, vận hành khối mạng lưới hệ thống tiện ích có tác động tới môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sản xuất nhưng cơ sở sản xuất thuốc, nguyên vật tư làm thuốc không thực thi thủ tục đề xuất kiến nghị cấp giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược hoặc văn bản báo cáo giải trình thay đổi theo quy định của pháp lý;

g) Không thực thi văn bản báo cáo giải trình việc duy trì phục vụ thực hành thực tiễn tốt sản xuất thuốc, nguyên vật tư làm thuốc theo quy định của pháp lý;

h) Không kiểm nghiệm thuốc, nguyên vật tư làm thuốc trước lúc xuất xưởng theo quy định của pháp lý.

5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Sản xuất thuốc vi phạm chất lượng ở tại mức độ 1 theo quy định của pháp lý;

b) Sản xuất thuốc, nguyên vật tư làm thuốc không đúng khu vực nhưng dây chuyền sản xuất sản xuất đã được cơ quan có thẩm quyền nhìn nhận phục vụ thực hành thực tiễn tốt sản xuất thuốc, nguyên vật tư làm thuốc;

c) Không văn bản báo cáo giải trình thay đổi thuộc trường hợp mở rộng nhà máy sản xuất sản xuất trên cơ sở cấu trúc nhà máy sản xuất đã có hoặc sửa chữa thay thế, thay đổi lớn về cấu trúc, sắp xếp nhà xưởng, dây chuyền sản xuất sản xuất;

d) Làm giả, sửa chữa thay thế hồ sơ, sách vở, tài liệu, giấy ghi nhận của cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền và tổ chức triển khai, thành viên trong sản xuất thuốc, nguyên vật tư làm thuốc;

đ) Sản xuất thuốc, nguyên vật tư làm thuốc không đúng phạm vi ghi trên giấy tờ ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược hoặc không đúng phạm vi nhìn nhận thực hành thực tiễn tốt sản xuất thuốc, nguyên vật tư làm thuốc theo quy định của pháp lý;

e) Chỉ duy trì phục vụ nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành thực tiễn tốt sản xuất thuốc, nguyên vật tư làm thuốc ở tại mức độ 4.

6. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Sản xuất và đưa ra lưu hành tại Việt Nam thuốc, nguyên vật tư làm thuốc không được cấp giấy Đk lưu hành, trừ trường hợp thuốc, nguyên vật tư làm thuốc không phải Đk trước lúc lưu hành theo quy định của pháp lý;

b) Sản xuất thuốc từ nguyên vật tư làm thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng hoặc nguyên vật tư làm thuốc đã có thông tin tịch thu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc nguyên vật tư làm thuốc không rõ nguồn gốc, nguồn gốc hoặc nguyên vật tư làm thuốc đang không còn hạn dùng;

c) Sản xuất thuốc, nguyên vật tư làm thuốc không đúng khu vực trong hồ sơ Đk thuốc đã được phê duyệt, trừ hành vi quy định tại điểm b khoản 5 Điều này;

d) Sản xuất thuốc, nguyên vật tư làm thuốc tại cơ sở không được cấp giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược hoặc không được nhìn nhận phục vụ thực hành thực tiễn tốt sản xuất thuốc, nguyên vật tư làm thuốc theo quy định của pháp lý;

đ) Sản xuất thuốc, nguyên vật tư làm thuốc trong thời hạn bị đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí hoặc trong thời hạn bị tước quyền sử dụng giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược;

e) Sản xuất thành phầm không phải là thuốc trên dây chuyền sản xuất sản xuất thuốc, trừ trường hợp sản xuất thực phẩm bảo vệ sức mạnh thể chất trên dây chuyền sản xuất sản xuất thuốc dược liệu, thuốc truyền thống cuội nguồn hoặc trường hợp khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;

g) Sản xuất, chế biến, bào chế thuốc truyền thống cuội nguồn có chứa dược chất mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền được cho phép theo quy định của pháp lý.

7. Phạt tiền bằng 1,5 lần riêng với hành vi vi phạm tương quan đến thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ hoặc phạt tiền bằng 02 lần riêng với hành vi vi phạm tương quan đến thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên vật tư là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc nhưng không thật 100.000.000 đồng riêng với hành vi quy định tại điểm đ khoản 5 và những điểm c, d, đ khoản 6 Điều này.

8. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

a) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại có tương quan đến hành vi vi phạm trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại điểm c khoản 3, điểm h khoản 4 Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí dây chuyền sản xuất sản xuất tương quan đến hành vi vi phạm trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại những điểm đ, e khoản 4 và những điểm a, c khoản 5 Điều này;

c) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại có tương quan đến hành vi vi phạm trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng riêng với hành vi quy định tại những điểm b, đ khoản 5 và những điểm a, c khoản 6 Điều này;

d) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí cho tới thời gian cơ sở có văn bản báo cáo giải trình gửi Bộ Y tế nhưng không thật 24 tháng riêng với hành vi quy định tại điểm g khoản 4 Điều này;

đ) Tước quyền sử dụng giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược từ 09 tháng đến 12 tháng riêng với hành vi quy định tại những điểm e và g khoản 6 Điều này;

e) Tước quyền sử dụng giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược từ 03 tháng đến 06 tháng riêng với hành vi quy định tại điểm d khoản 5 và điểm b khoản 6 Điều này;

g) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở marketing thương mại dược có tương quan trực tiếp đến hành vi vi phạm trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng riêng với hành vi quy định tại điểm e khoản 5 Điều này.

9. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tiêu hủy toàn bộ số thuốc, nguyên vật tư làm thuốc riêng với hành vi quy định tại điểm c khoản 3, những điểm b, c khoản 4, những điểm a, d khoản 5, khoản 6 và khoản 7 Điều này;

b) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược riêng với hành vi quy định tại điểm e khoản 5 Điều này trong trường hợp hết thời hạn bị đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí mà cơ sở chưa thực thi khắc phục, sửa chữa thay thế tồn tại thì không được phép hoạt động và sinh hoạt giải trí cho tới lúc cơ sở tiến hành khắc phục, sửa chữa thay thế tồn tại đạt yêu cầu;

c) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược riêng với hành vi quy định tại điểm d khoản 5 và những điểm e, g khoản 6 Điều này.

Điều 58. Vi phạm quy định về bán sỉ thuốc, nguyên vật tư làm thuốc

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Mở rộng kho dữ gìn và bảo vệ trên cơ sở cấu trúc kho đã có hoặc sửa chữa thay thế, thay đổi về cấu trúc, sắp xếp kho dữ gìn và bảo vệ mà cơ sở bán sỉ thuốc, nguyên vật tư làm thuốc không văn bản báo cáo giải trình thay đổi kèm tài liệu kỹ thuật tương ứng với việc thay đổi theo quy định của pháp lý;

b) Không hợp tác hoặc cản trở cơ quan kiểm tra chất lượng lấy mẫu thuốc hoặc nguyên vật tư làm thuốc để kiểm tra chất lượng;

c) Không văn bản báo cáo giải trình kết quả tịch thu thuốc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

d) Mua, bán thuốc vi phạm chất lượng ở tại mức độ 3 theo quy định của pháp lý;

đ) Mua, bán thuốc thuộc chương trình tiềm năng vương quốc, thuốc viện trợ và thuốc khác có quy định không được bán theo quy định của pháp lý;

e) Không lưu giữ chứng từ, tài liệu có tương quan đến lô thuốc, nguyên vật tư làm thuốc trong thời hạn phải lưu giữ theo quy định của pháp lý.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Mua, bán thuốc, nguyên vật tư làm thuốc làm mẫu để Đk, kiểm nghiệm, nghiên cứu và phân tích khoa học, tham gia trưng bày tại triển lãm, hội chợ;

b) Bán thuốc, nguyên vật tư làm thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế cho cơ sở không đúng với phạm vi marketing thương mại trong giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược hoặc mua thuốc, nguyên vật tư làm thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế của cơ sở không đúng với phạm vi marketing thương mại trong giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược;

c) Mua, bán thuốc vi phạm chất lượng ở tại mức độ 2 theo quy định của pháp lý;

d) Không tịch thu thuốc, nguyên vật tư làm thuốc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Bán thuốc, nguyên vật tư làm thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế cho cơ sở không còn giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược hoặc mua thuốc, nguyên vật tư làm thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế của cơ sở không còn giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược, trừ trường hợp cơ sở có hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại dược không vì mục tiêu thương mại;

b) Không thực thi văn bản báo cáo giải trình việc duy trì phục vụ thực hành thực tiễn tốt phân phối thuốc theo quy định của pháp lý;

c) Không có thiết bị, máy tính link internet và thực thi quản trị và vận hành hoạt động và sinh hoạt giải trí phân phối bằng ứng dụng vi tính;

d) Không có cơ chế chuyển thông tin về việc phân phối thuốc, chất lượng thuốc giữa nhà sản xuất với những người tiêu dùng và việc chuyển giao thông vận tải lối đi bộ tin cho cơ quan quản trị và vận hành tương quan khi được yêu cầu;

đ) Chỉ duy trì phục vụ nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành thực tiễn tốt phân phối thuốc, nguyên vật tư làm thuốc ở tại mức độ 3.

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Mua, bán thuốc vi phạm chất lượng ở tại mức độ 1 theo quy định của pháp lý;

b) Mua, bán dược liệu đã qua sơ chế không bảo vệ tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

c) Bảo quản thuốc, nguyên vật tư làm thuốc không theo như đúng Đk ghi trên nhãn;

d) Thay đổi vị trí kho dữ gìn và bảo vệ hoặc tương hỗ update kho mới tại cùng khu vực marketing thương mại mà cơ sở bán sỉ thuốc, nguyên vật tư làm thuốc không văn bản báo cáo giải trình thay đổi kèm tài liệu kỹ thuật tương ứng với việc thay đổi theo quy định của pháp lý;

đ) Thay đổi khối mạng lưới hệ thống phụ trợ hoặc thay đổi nguyên tắc thiết kế, vận hành khối mạng lưới hệ thống tiện ích mà có tác động tới yêu cầu, Đk dữ gìn và bảo vệ mà cơ sở bán sỉ thuốc, nguyên vật tư làm thuốc không văn bản báo cáo giải trình thay đổi kèm tài liệu kỹ thuật tương ứng với việc thay đổi theo quy định của pháp lý.

5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi mua, bán thuốc, nguyên vật tư làm thuốc sau này:

a) Không có giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược;

b) Không đúng với khu vực ghi trên giấy tờ ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược đã được cấp;

c) Trong thời hạn bị đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí hoặc trong thời hạn bị tước quyền sử dụng giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược.

6. Phạt tiền riêng với hành vi mua, bán thuốc, nguyên vật tư làm thuốc đã có thông tin tịch thu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đang không còn hạn dùng; chưa tồn tại giấy phép nhập khẩu hoặc chưa tồn tại giấy Đk lưu hành, trừ trường hợp thuốc, nguyên vật tư làm thuốc không phải Đk trước lúc lưu hành theo một trong những mức sau này:

a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng riêng với thành phầm & hàng hóa có mức giá trị dưới 5.000.000 đồng;

b) Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với thành phầm & hàng hóa có mức giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng;

c) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với thành phầm & hàng hóa có mức giá trị từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng;

d) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với thành phầm & hàng hóa có mức giá trị từ 20.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng;

đ) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với thành phầm & hàng hóa có mức giá trị từ 30.000.000 đồng đến dưới 40.000.000 đồng;

e) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng riêng với thành phầm & hàng hóa có mức giá trị từ 40.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;

g) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng riêng với thành phầm & hàng hóa có mức giá trị từ 50.000.000 đồng đến dưới 60.000.000 đồng;

h) Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng riêng với thành phầm & hàng hóa có mức giá trị từ 60.000.000 đồng đến dưới 70.000.000 đồng;

i) Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng riêng với thành phầm & hàng hóa có mức giá trị từ 70.000.000 đồng đến dưới 80.000.000 đồng;

k) Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 90.000.000 đồng riêng với thành phầm & hàng hóa có mức giá trị từ 80.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;

l) Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng riêng với thành phầm & hàng hóa có mức giá trị từ 100.000.000 đồng trở lên.

7. Phạt tiền bằng 1,5 lần riêng với hành vi vi phạm tương quan đến dược chất, thuốc cấm sử dụng trong một số trong những ngành, nghành, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ hoặc phạt tiền bằng 02 lần riêng với hành vi vi phạm tương quan đến thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên vật tư là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc nhưng không thật 100.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi quy định tại điểm e khoản 1, những điểm a, b khoản 2, điểm a khoản 3, điểm d khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều này.

8. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

a) Tước quyền sử dụng giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược trong thời hạn từ 01 tháng đến 02 tháng riêng với hành vi quy định tại những điểm c và d khoản 3 Điều này trong trường hợp tái phạm;

b) Tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề dược trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng riêng với hành vi quy định tại những điểm a, c khoản 2, khoản 4, điểm b khoản 5 và khoản 6 Điều này;

c) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở trong thời hạn từ 06 tháng đến 09 tháng riêng với hành vi quy định tại điểm đ khoản 3, những điểm a, c khoản 5 và khoản 6 Điều này;

d) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí cho tới lúc cơ sở có văn bản báo cáo giải trình gửi Bộ Y tế nhưng không thật 24 tháng riêng với hành vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều này.

9. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc tiêu hủy toàn bộ số thuốc, nguyên vật tư làm thuốc riêng với hành vi quy định tại những điểm a, b khoản 5 và khoản 6 Điều này.

Điều 59. Vi phạm quy định về marketing thương mại nhỏ lẻ thuốc, dược liệu

1. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3 000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Bán dược liệu đã qua sơ chế không bảo vệ tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của cơ quan có thẩm quyền;

b) Người trực tiếp tham gia marketing thương mại nhỏ lẻ thuốc không còn bằng cấp trình độ theo quy định của pháp lý;

c) Không mở sổ hoặc không sử dụng máy tính để quản trị và vận hành nhập, xuất, tồn trữ, theo dõi số lô, hạn dùng, nguồn gốc của thuốc và thông tin tương quan khác theo quy định của pháp lý;

d) Mua, bán thuốc vi phạm chất lượng ở tại mức độ 3 theo quy định của pháp lý;

đ) Không ghi rõ tên thuốc, hàm lượng, hạn dùng cho những người dân tiêu dùng trong trường hợp marketing thương mại nhỏ lẻ thuốc không đựng trong vỏ hộp ngoài của thuốc; trường hợp không còn đơn thuốc đi kèm theo, không ghi thêm liều dùng, số lần dùng và cách dùng;

e) Không lưu giữ chứng từ, tài liệu có tương quan đến lô thuốc, nguyên vật tư làm thuốc trong thời hạn phải lưu giữ theo quy định của pháp lý;

g) Không hợp tác hoặc cản trở cơ quan kiểm tra chất lượng lấy mẫu thuốc hoặc nguyên vật tư làm thuốc để kiểm tra chất lượng.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Thay đổi vị trí cơ sở marketing thương mại nhỏ lẻ thuốc tại cùng khu vực marketing thương mại hoặc mở rộng cơ sở marketing thương mại nhỏ lẻ thuốc hoặc sửa chữa thay thế, thay đổi lớn về cấu trúc cơ sở marketing thương mại nhỏ lẻ thuốc mà cơ sở marketing thương mại nhỏ lẻ thuốc không văn bản báo cáo giải trình về sự việc thay đổi kèm theo tài liệu kỹ thuật tương ứng với việc thay đổi theo quy định của pháp lý;

b) Không có khu vực riêng cho những thành phầm không phải là thuốc hoặc không còn biển hiệu tại khu vực riêng ghi rõ “thành phầm này sẽ không còn phải là thuốc” riêng với trường hợp có marketing thương mại thêm mỹ phẩm, thực phẩm hiệu suất cao, trang thiết bị y tế theo quy định của pháp lý;

c) Mua, bán thuốc vi phạm chất lượng ở tại mức độ 2 theo quy định của pháp lý.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không tịch thu thuốc, dược liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

b) Không có phòng riêng để pha chế hoặc không còn nơi rửa dụng cụ pha chế riêng với cơ sở marketing thương mại nhỏ lẻ thuốc có tổ chức triển khai pha chế theo đơn;

c) Không có kho dữ gìn và bảo vệ riêng với cơ sở marketing thương mại nhỏ lẻ thuốc có Đk kho dữ gìn và bảo vệ hoặc dữ gìn và bảo vệ không đúng Đk ghi trên nhãn hoặc không tuân thủ những quy định về thực hành thực tiễn tốt cơ sở marketing thương mại nhỏ lẻ thuốc;

d) Lưu trữ, marketing thương mại nhỏ lẻ thuốc không thuộc phạm vi marketing thương mại được ghi trong giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược; thuốc sử dụng cho chương trình tiềm năng vương quốc; thuốc viện trợ và thuốc khác không được bán theo quy định của pháp lý;

đ) Bán vắc xin hoặc bán thuốc kê đơn lúc không còn đơn thuốc;

e) Không thực thi văn bản báo cáo giải trình việc duy trì phục vụ thực hành thực tiễn tốt cơ sở marketing thương mại nhỏ lẻ thuốc theo quy định của pháp lý;

g) Không có thiết bị, không triển khai ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin, không thực thi link mạng, không bảo vệ trấn áp nguồn gốc, giá cả, nguồn gốc thuốc mua vào, đẩy ra theo quy định của pháp lý, trừ cơ sở marketing thương mại nhỏ lẻ dược liệu;

h) Không chuyển thông tin về việc mua và bán thuốc, chất lượng thuốc giữa nhà phục vụ với những người tiêu dùng; không chuyển thông tin cho cơ quan quản trị và vận hành tương quan khi được yêu cầu theo quy định của pháp lý, trừ cơ sở marketing thương mại nhỏ lẻ dược liệu;

i) Chỉ duy trì phục vụ nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành thực tiễn tốt cơ sở marketing thương mại nhỏ lẻ thuốc ở tại mức độ 3.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Mua, bán thuốc thử lâm sàng;

b) Mua, bán thuốc được sản xuất, bào chế, pha chế theo đơn để sử dụng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ra ngoài cơ sở, trừ trường hợp được phép mua, bán theo quy định của pháp lý;

c) Mua, bán thuốc hóa dược pha chế theo đơn của nhà thuốc khác;

d) Mua, bán thuốc thuộc khuôn khổ thuốc hạn chế marketing thương mại nhỏ lẻ lúc không được phép theo quy định của pháp lý;

đ) Không có giải pháp cách ly hoặc để ở khu vực biệt trữ riêng với thuốc, dược liệu thuộc một trong những trường hợp: không đạt tiêu chuẩn chất lượng; đã có thông tin tịch thu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đang không còn hạn dùng; không rõ nguồn gốc, nguồn gốc;

e) Mua bán thuốc vi phạm chất lượng ở tại mức độ 1 theo quy định của pháp lý.

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi mua, bán thuốc, dược liệu sau này:

a) Không có giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược;

b) Không đúng với khu vực ghi trên giấy tờ ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược đã được cấp;

c) Trong thời hạn bị đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí hoặc trong thời hạn bị tước quyền sử dụng giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược.

6. Phạt tiền riêng với hành vi mua, bán thuốc, dược liệu đã có thông tin tịch thu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đang không còn hạn dùng; không còn giấy phép nhập khẩu hoặc không còn giấy Đk lưu hành, trừ trường hợp thuốc, nguyên vật tư làm thuốc không phải Đk trước lúc lưu hành, theo một trong những mức sau này:

a) Phạt tiền từ một triệu đồng đến 2.000.000 đồng riêng với thành phầm & hàng hóa có mức giá trị dưới một triệu đồng;

b) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng riêng với thành phầm & hàng hóa có mức giá trị từ một triệu đồng đến dưới 2.000.000 đồng;

c) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với thành phầm & hàng hóa có mức giá trị từ 2.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng;

d) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng riêng với thành phầm & hàng hóa có mức giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng;

đ) Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với thành phầm & hàng hóa có mức giá trị từ 10.000.000 đồng đến dưới 15.000.000 đồng;

e) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng riêng với thành phầm & hàng hóa có mức giá trị từ 15.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng;

g) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với thành phầm & hàng hóa có mức giá trị từ 30.000.000 đồng đến dưới 40.000.000 đồng;

h) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng riêng với thành phầm & hàng hóa có mức giá trị từ 40.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;

i) Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với thành phầm & hàng hóa có mức giá trị từ 50.000.000 đồng đến dưới 70.000.000 đồng;

k) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với thành phầm & hàng hóa có mức giá trị từ 70.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;

l) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng riêng với thành phầm & hàng hóa có mức giá trị từ 100.000.000 đồng trở lên.

7. Phạt tiền bằng 1,5 lần riêng với hành vi vi phạm tương quan đến thuốc, dược chất thuộc khuôn khổ chất bị cấm sử dụng trong một số trong những ngành, nghành, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ hoặc phạt tiền bằng 02 lần riêng với hành vi vi phạm tương quan đến thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên vật tư là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc nhưng không thật 100.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi vi phạm quy định tại những điểm c, e khoản 1, điểm a khoản 2, điểm d khoản 3, khoản 5 và khoản 6 Điều này.

8. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

a) Tước quyền sử dụng giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược trong thời hạn từ 01 tháng đến 02 tháng riêng với hành vi quy định tại những điểm g và h khoản 3 Điều này trong trường hợp tái phạm;

b) Tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề dược, giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại những điểm b, c và d khoản 4 Điều này;

c) Tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề dược trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng riêng với hành vi quy định tại điểm b khoản 5 và khoản 6 Điều này;

d) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

đ) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở trong thời hạn từ 06 tháng đến 09 tháng riêng với hành vi quy định tại những điểm đ, i khoản 3 và điểm c khoản 5 Điều này.

9. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc nộp lại số lợi phạm pháp đã có được do thực thi hành vi quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều này;

b) Buộc tiêu hủy toàn bộ số thuốc, dược liệu không bảo vệ chất lượng riêng với hành vi quy định tại điểm e khoản 4 Điều này;

c) Buộc tiêu hủy toàn bộ số thuốc, dược liệu riêng với hành vi quy định tại điểm a khoản 5 và khoản 6 Điều này.

Điều 60. Vi phạm quy định về xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên vật tư làm thuốc

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không văn bản báo cáo giải trình kết quả tịch thu thuốc, nguyên vật tư làm thuốc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

b) Không hợp tác hoặc cản trở cơ quan kiểm tra chất lượng lấy mẫu thuốc hoặc nguyên vật tư làm thuốc để kiểm tra chất lượng.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không thực thi văn bản báo cáo giải trình việc duy trì phục vụ thực hành thực tiễn tốt dữ gìn và bảo vệ thuốc, nguyên vật tư làm thuốc (sau này gọi tắt là GSP) theo quy định của pháp lý;

b) Không thông tin bằng văn bản đến Bộ Y tế về cơ sở bán sỉ thực thi việc phân phối thuốc, nguyên vật tư làm thuốc nhập khẩu vào Việt Nam của cơ sở có quyền nhập khẩu nhưng không được thực thi quyền phân phối thuốc, nguyên vật tư làm thuốc tại Việt Nam trước lúc bán thuốc hoặc dừng bán thuốc cho cơ sở đó;

c) Không lưu giữ hồ sơ, chứng từ của lô thuốc, nguyên vật tư làm thuốc nhập khẩu trong thời hạn quy định của pháp lý;

d) Bán thuốc sử dụng cho chương trình tiềm năng vương quốc, thuốc viện trợ và thuốc khác khống được bán theo quy định của pháp lý;

đ) Xuất khẩu thuốc, nguyên vật tư làm thuốc mà không còn giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược theo quy định của pháp lý hoặc trong thời hạn bị đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí hoặc trong thời hạn bị tước quyền sử dụng giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược;

e) Xuất khẩu thuốc, nguyên vật tư làm thuốc đã có thông tin tịch thu theo quy định của pháp lý;

g) Xuất khẩu thuốc, nguyên vật tư làm thuốc không phù phù thích hợp với phạm vi ghi trên giấy tờ ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược;

h) Xuất khẩu dược liệu thuộc khuôn khổ loài, chủng loại dược liệu quý, hiếm, đặc hữu phải trấn áp lúc không được phép của cơ quan quản trị và vận hành nhà nước có thẩm quyền.

3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Bảo quản thuốc, nguyên vật tư làm thuốc tại kho dữ gìn và bảo vệ không được nhìn nhận phục vụ GSP hoặc tại khu vực không đúng với khu vực marketing thương mại dược ghi trên giấy tờ ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược đã được cấp, trừ trường hợp sử dụng dịch vụ dữ gìn và bảo vệ thuốc, nguyên vật tư làm thuốc;

b) Chỉ duy trì phục vụ nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành thực tiễn tốt GSP ở tại mức độ 3;

c) Nhập khẩu thuốc, nguyên vật tư làm thuốc vượt quá số lượng trong giấy phép nhập khẩu được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

d) Không tái xuất toàn bộ thuốc, nguyên vật tư làm thuốc được cấp phép nhập khẩu để trưng bày tại những triển lãm, hội chợ tương quan đến y, dược, thiết bị y tế sau khoản thời hạn kết thúc triển lãm, hội chợ;

đ) Xuất khẩu thuốc phải trấn áp đặc biệt quan trọng mà không còn giấy phép xuất khẩu;

e) Nhập khẩu thuốc, nguyên vật tư làm thuốc hạn chế dùng không đúng quy định về hạn dùng còn sót lại khi tới cảng Việt Nam mà không được phép của Bộ trưởng Bộ Y tế;

g) Không tịch thu thuốc, nguyên vật tư làm thuốc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

h) Nhập khẩu thuốc, nguyên vật tư làm thuốc không phù phù thích hợp với phạm vi ghi trên giấy tờ ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược;

i) Mở rộng kho dữ gìn và bảo vệ trên cơ sở cấu trúc kho đã có hoặc sửa chữa thay thế, thay đổi lớn về cấu trúc, sắp xếp kho dữ gìn và bảo vệ hoặc thay đổi khối mạng lưới hệ thống phụ trợ hoặc thay đổi nguyên tắc thiết kế, vận hành khối mạng lưới hệ thống tiện ích có tác động tới yêu cầu, Đk dữ gìn và bảo vệ nhưng không văn bản báo cáo giải trình thay đổi kèm theo tài liệu kỹ thuật tương ứng với việc thay đổi theo quy định của pháp lý.

4. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Tài liệu trong hồ sơ đề xuất kiến nghị cấp phép nhập khẩu thuốc, nguyên vật tư làm thuốc đã được phê duyệt được cơ quan có thẩm quyền kết luận là tài liệu hàng fake;

b) Nhập khẩu thuốc, nguyên vật tư làm thuốc được sản xuất không đúng khu vực trong hồ sơ đề xuất kiến nghị cấp phép nhập khẩu thuốc đã được phê duyệt;

c) tin tức về thuốc, nguyên vật tư làm thuốc trong hồ sơ đề xuất kiến nghị cấp phép nhập khẩu không nhờ vào cơ sở nghiên cứu và phân tích hoặc sản xuất thực tiễn của cơ sở sản xuất.

5. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Nhập khẩu thuốc, nguyên vật tư làm thuốc không còn giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược theo quy định của pháp lý hoặc trong thời hạn bị đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí hoặc trong thời hạn bị tước quyền sử dụng giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược;

b) Nhập khẩu thuốc, nguyên vật tư làm thuốc đã có thông tin tịch thu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

c) Nhập khẩu thuốc, nguyên vật tư làm thuốc không còn giấy phép nhập khẩu hoặc không còn giấy Đk lưu hành, trừ trường hợp thuốc, nguyên vật tư làm thuốc không phải Đk, cấp phép nhập khẩu trước lúc lưu hành;

d) Thực hiện hoạt động và sinh hoạt giải trí tương quan trực tiếp đến phân phối thuốc, nguyên vật tư làm thuốc tại Việt Nam riêng với những cơ sở có quyền nhập khẩu nhưng không được thực thi quyền phân phối thuốc, nguyên vật tư làm thuốc tại Việt Nam, trừ thuốc và nguyên vật tư làm thuốc do chính cơ sở sản xuất tại Việt Nam.

6. Phạt tiền riêng với hành vi nhập khẩu thuốc, nguyên vật tư làm thuốc đang không còn hạn dùng theo một trong những mức sau này:

a) Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng riêng với thành phầm & hàng hóa có mức giá trị dưới 2.000.000 đồng;

b) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với thành phầm & hàng hóa có mức giá trị từ 2.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng;

c) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với thành phầm & hàng hóa có mức giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng;

d) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng riêng với thành phầm & hàng hóa có mức giá trị từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng;

đ) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với thành phầm & hàng hóa có mức giá trị từ 20.000.000 đồng đến dưới 130.000.000 đồng;

e) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với thành phầm & hàng hóa có mức giá trị từ 30.000.000 đồng đến dưới 40.000.000 đồng;

g) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với thành phầm & hàng hóa có mức giá trị từ 40.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;

h) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng riêng với thành phầm & hàng hóa có mức giá trị từ 50.000.000 đồng đến dưới 60.000.000 đồng;

i) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng riêng với thành phầm & hàng hóa có mức giá trị từ 60.000.000 đồng đến dưới 80.000.000 đồng;

k) Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng riêng với thành phầm & hàng hóa có mức giá trị từ 80.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;

l) Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng riêng với thành phầm & hàng hóa có mức giá trị từ 100.000.000 đồng trở lên.

7. Phạt tiền bằng 1,5 lần riêng với hành vi vi phạm tương quan đến thuốc, dược chất thuộc khuôn khổ chất bị cấm sử dụng trong một số trong những ngành, nghành, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ hoặc phạt tiền bằng 02 lần riêng với hành vi vi phạm tương quan đến thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên vật tư là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc nhưng không thật 100.000.000 đồng riêng với hành vi quy định tại những điểm c, d, đ, g khoản 2, những điểm a, c, d, h khoản 3 và những điểm a, c khoản 5 Điều này.

8. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

a) Tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề dược của người phụ trách trình độ trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại những điểm b, c, đ, e và g khoản 2 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề dược của người phụ trách trình độ trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng riêng với hành vi quy định tại những điểm a, c, d, đ, e, g và i khoản 3 Điều này;

c) Tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề dược của người phụ trách trình độ trong thời hạn từ 06 tháng đến 09 tháng riêng với hành vi quy định tại khoản 5 Điều này;

d) Tước quyền sử dụng giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược trong thời hạn từ 18 tháng đến 24 tháng riêng với hành vi quy định tại điểm d khoản 5 Điều này;

đ) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại có tương quan đến hành vi vi phạm trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại những điểm đ, e và g khoản 2 Điều này;

e) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại có tương quan đến hành vi vi phạm trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng riêng với hành vi quy định tại những điểm b, c, đ, h khoản 3 và điểm b khoản 4 Điều này;

g) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí nhập khẩu thuốc, nguyên vật tư làm thuốc trong thời hạn từ 06 tháng đến 09 tháng riêng với hành vi quy định tại những điểm a, b và c khoản 5 Điều này;

h) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí cho tới lúc cơ sở có văn bản báo cáo giải trình gửi Bộ Y tế nhưng không thật 24 tháng riêng với hành vi quy định tại điểm d khoản 2 Điều này.

9. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc đưa thoát khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc tái xuất riêng với thuốc, nguyên vật tư làm thuốc do thực thi hành vi quy định tại điểm d khoản 3 và những khoản 4, 5, 6, 7 Điều này. Trường hợp không vận dụng được giải pháp này thì buộc tiêu hủy;

b) Buộc nộp lại số lợi phạm pháp đã có được do thực thi hành vi quy định tại điểm d khoản 2 Điều này.

Điều 61. Vi phạm quy định về dữ gìn và bảo vệ thuốc, nguyên vật tư làm thuốc riêng với cơ sở marketing thương mại dịch vụ dữ gìn và bảo vệ thuốc, nguyên vật tư làm thuốc và cơ sở có hoạt động và sinh hoạt giải trí dược nhưng không vì mục tiêu thương mại

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không nộp văn bản báo cáo giải trình thay đổi kèm tài liệu kỹ thuật tương ứng với việc thay đổi về cơ quan tiếp nhận trong trường hợp cơ sở dữ gìn và bảo vệ thay đổi vị trí kho dữ gìn và bảo vệ tại cùng khu vực marketing thương mại hoặc tương hỗ update kho ở vị trí mới tại cùng khu vực marketing thương mại;

b) Không nộp văn bản báo cáo giải trình thay đổi kèm tài liệu kỹ thuật tương ứng với việc thay đổi về cơ quan tiếp nhận trong trường hợp cơ sở dữ gìn và bảo vệ mở rộng kho dữ gìn và bảo vệ trên cơ sở cấu trúc kho đã có hoặc sửa chữa thay thế, thay đổi lớn về cấu trúc, sắp xếp kho dữ gìn và bảo vệ hoặc thay đổi khối mạng lưới hệ thống phụ trợ hoặc thay đổi nguyên tắc thiết kế, vận hành khối mạng lưới hệ thống tiện ích mà có tác động tới yêu cầu, Đk dữ gìn và bảo vệ;

c) Không gửi văn bản thông tin việc phục vụ GSP tới cơ quan tiếp nhận, không tuân thủ theo lộ trình việc triển khai vận dụng và tuân thủ khá đầy đủ GSP riêng với cơ sở có hoạt động và sinh hoạt giải trí dữ gìn và bảo vệ, tồn trữ, phục vụ vắc xin, thuốc, nguyên vật tư làm thuốc riêng với cơ sở có hoạt động và sinh hoạt giải trí dược nhưng không vì mục tiêu thương mại theo quy định của pháp lý;

d) Không hợp tác hoặc cản trở cơ quan kiểm tra chất lượng lấy mẫu thuốc hoặc nguyên vật tư làm thuốc để kiểm tra chất lượng;

đ) Không lưu giữ chứng từ, tài liệu có tương quan đến lô thuốc, nguyên vật tư làm thuốc trong thời hạn phải lưu giữ theo quy định của pháp lý.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Thực hiện marketing thương mại dịch vụ dữ gìn và bảo vệ thuốc, nguyên vật tư làm thuốc cho đối tượng người dùng không đúng quy định của pháp lý;

b) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở tiêm chủng, cơ sở dữ gìn và bảo vệ vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng vương quốc tuyến huyện và tuyến tỉnh, cơ sở đầu mối dữ gìn và bảo vệ thuốc của chương trình y tế vương quốc, của những lực lượng vũ trang nhân dân, cơ sở dữ gìn và bảo vệ vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng vương quốc tuyến TW, tuyến khu vực không gửi văn bản thông tin việc phục vụ GSP đến cơ quan tiếp nhận theo quy định trước lúc triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí dữ gìn và bảo vệ thuốc, nguyên vật tư làm thuốc;

c) Không thực thi đúng quy định về Đk dữ gìn và bảo vệ thuốc, nguyên vật tư làm thuốc trong quy trình dữ gìn và bảo vệ hoặc vận chuyển thuốc, nguyên vật tư làm thuốc;

d) Thực hiện marketing thương mại dịch vụ dữ gìn và bảo vệ thuốc, nguyên vật tư làm thuốc tại cơ sở không được cấp giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược với phạm vi thích hợp riêng với cơ sở marketing thương mại dịch vụ dữ gìn và bảo vệ thuốc, nguyên vật tư làm thuốc.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi marketing thương mại dịch vụ dữ gìn và bảo vệ thuốc, nguyên vật tư làm thuốc sau này:

a) Không có giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược;

b) Không đúng với khu vực ghi trên giấy tờ ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược đã được cấp;

c) Trong thời hạn bị đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí hoặc trong thời hạn bị tước quyền sử dụng giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược;

d) Không thực thi văn bản báo cáo giải trình duy trì phục vụ thực hành thực tiễn tốt GSP theo quy định của pháp lý;

đ) Chỉ duy trì phục vụ nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành thực tiễn tốt GSP ở tại mức độ 3.

4. Phạt tiền bằng 1,5 lần riêng với hành vi vi phạm tương quan đến thuốc, dược chất thuộc khuôn khổ chất bị cấm sử dụng trong một số trong những ngành, nghành, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ hoặc phạt tiền bằng 02 lần riêng với hành vi vi phạm tương quan đến thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên vật tư là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc nhưng không thật 100.000.000 đồng riêng với hành vi quy định tại những điểm a, đ khoản 1, những điểm a, d khoản 2 và những điểm a, b, c khoản 3 Điều này.

5. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

a) Tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề dược trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở có tương quan đến hành vi vi phạm trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này;

c) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở trong thời hạn từ 06 tháng đến 12 tháng riêng với hành vi quy định tại những điểm a, b, c và đ khoản 3 Điều này.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tiêu hủy toàn bộ số thuốc, nguyên vật tư làm thuốc không bảo vệ chất lượng riêng với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều này;

b) Buộc tiêu hủy toàn bộ số thuốc, nguyên vật tư làm thuốc riêng với hành vi quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;

c) Buộc nộp lại số lợi phạm pháp đã có được do thực thi hành vi quy định tại những điểm a, b và c khoản 3 Điều này.

Điều 62. Vi phạm quy định về kiểm nghiệm thuốc, thử lâm sàng, thử tương tự sinh học của thuốc

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không nộp văn bản báo cáo giải trình thay đổi kèm tài liệu kỹ thuật tương ứng với việc thay đổi về cơ quan tiếp nhận trong trường hợp cơ sở thử nghiệm mở rộng phòng thí nghiệm trên cơ sở cấu trúc phòng thí nghiệm đã có sửa chữa thay thế, thay đổi lớn về cấu trúc, sắp xếp trong phòng thí nghiệm; thay đổi khối mạng lưới hệ thống phụ trợ hoặc thay đổi nguyên tắc thiết kế, vận hành khối mạng lưới hệ thống tiện ích mà có tác động tới môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên thí nghiệm;

b) Lấy mẫu thuốc không tuân thủ quy định về lấy mẫu thuốc của Bộ Y tế riêng với cơ sở làm dịch vụ kiểm nghiệm thuốc.

2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, nguyên vật tư làm thuốc, dịch vụ thử tương tự sinh học của thuốc, dịch vụ thử thuốc trên lâm sàng không đúng phạm vi hoặc vượt quá phạm vi ghi trên giấy tờ ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược hoặc phạm vi nhìn nhận phục vụ thực hành thực tiễn tốt phòng thí nghiệm thuốc, nguyên vật tư làm thuốc (sau này gọi tắt là GLP), thực hành thực tiễn tốt thử thuốc trên lâm sàng của cơ sở có hoạt động và sinh hoạt giải trí dược nhưng không vì mục tiêu thương mại;

b) Cung cấp thông tin thành viên của người tham gia thử tương tự sinh học của thuốc lúc không được sự đồng ý của người đó;

c) Che dấu thông tin hoặc không phục vụ thông tin khá đầy đủ và trung thực cho những người dân tham gia thử thuốc về nghiên cứu và phân tích thử tương tự sinh học của thuốc, về quy trình thử nghiệm và những rủi ro không mong muốn trọn vẹn có thể xẩy ra.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Cung cấp dịch vụ thử tương tự sinh học của thuốc, dịch vụ thử thuốc trên lâm sàng lúc không được cấp giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược hoặc lúc không được nhìn nhận phục vụ đủ Đk thực hành thực tiễn tốt thử thuốc trên lâm sàng riêng với cơ sở có hoạt động và sinh hoạt giải trí không vì mục tiêu thương mại;

b) Thay đổi nội dung hồ sơ, đề cương nghiên cứu và phân tích thử tương tự sinh học của thuốc đã được phê duyệt;

c) Không thực thi văn bản báo cáo giải trình việc duy trì phục vụ GLP theo quy định của pháp lý;

d) Chỉ duy trì phục vụ GLP ở tại mức độ 3;

đ) Không nộp văn bản báo cáo giải trình thay đổi kèm tài liệu kỹ thuật tương ứng với việc thay đổi về cơ quan tiếp nhận hồ sơ nhìn nhận phục vụ GLP trong trường hợp cơ sở thử nghiệm thay đổi vị trí phòng thí nghiệm tại cùng khu vực marketing thương mại hoặc tương hỗ update phòng thí nghiệm ở vị trí mới tại cùng khu vực marketing thương mại.

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với hành vi làm giả, làm sai lệch kết quả kiểm nghiệm, kết quả phân tích riêng với mẫu thuốc đã kiểm nghiệm, phân tích.

5. Phạt tiền bằng 1,5 lần riêng với hành vi vi phạm tương quan đến thuốc, dược chất thuộc khuôn khổ chất bị cấm sử dụng trong một số trong những ngành, nghành, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ hoặc phạt tiền bằng 02 lần riêng với hành vi vi phạm tương quan đến thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên vật tư là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc nhưng không thật 100.000.000 đồng riêng với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 và những điểm a, đ khoản 3 Điều này.

6. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

a) Tước quyền sử dụng giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí riêng với cơ sở hoạt động và sinh hoạt giải trí không vì mục tiêu thương mại trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại khoản 2, những điểm a, b và d khoản 3 và khoản 4 Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí cho tới lúc cơ sở có văn bản báo cáo giải trình gửi Bộ Y tế nhưng không thật 24 tháng riêng với hành vi quy định tại điểm c khoản 3 Điều này.

Điều 63. Vi phạm quy định về thực thi thử thuốc trên lâm sàng

1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Cung cấp thông tin thành viên của người thử thuốc trên lâm sàng lúc không được sự đồng ý của người đó;

b) Không văn bản báo cáo giải trình về quy trình thực thi; không công bố kết quả thử thuốc trên lâm sàng theo quy định của pháp lý;

c) Không tuân thủ quy định thực hành thực tiễn tốt thử thuốc trên lâm sàng.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Thử thuốc trên lâm sàng lúc không được Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu và phân tích y sinh học cấp vương quốc xét về khoa học và đạo đức riêng với hồ sơ thử thuốc trên lâm sàng và Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt bằng văn bản;

b) Thay đổi nội dung hồ sơ, đề cương nghiên cứu và phân tích thuốc trên lâm sàng đã được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Sử dụng thuốc thử lâm sàng vào mục tiêu khác;

b) Ép buộc đối tượng người dùng tham gia nghiên cứu và phân tích thử thuốc.

4. Phạt tiền bằng 02 lần riêng với hành vi vi phạm tương quan đến thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất nhưng không thật 100.000.000 đồng riêng với hành vi quy định tại những khoản 2 và 3 Điều này.

5. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

a) Tước quyền sử dụng giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí riêng với cơ sở hoạt động và sinh hoạt giải trí không vì mục tiêu thương mại trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại những khoản 1 và 2 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí riêng với cơ sở hoạt động và sinh hoạt giải trí không vì mục tiêu thương mại trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng riêng với hành vi quy định tại những khoản 3 và 4 Điều này.

Điều 64. Vi phạm quy định về vỏ hộp, nhãn thuốc, nguyên vật tư làm thuốc

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Nhập khẩu, mua, bán sỉ thuốc, nguyên vật tư làm thuốc không hề nguyên vẹn vỏ hộp thương phẩm của nhà sản xuất, trừ trường hợp được phép theo quy định của pháp lý;

b) Nhập khẩu dược liệu không ghi nguồn gốc của dược liệu trên vỏ hộp ngoài của dược liệu.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc, nguyên vật tư làm thuốc có vỏ hộp không đúng như hồ sơ đã được phê duyệt, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều này;

b) Cơ sở Đk, cơ sở marketing thương mại dược tẩy xóa, sửa chữa thay thế làm thay đổi thông tin về ngày sản xuất, số lô sản xuất thuốc, nguyên vật tư làm thuốc ghi trên nhãn gốc;

c) Không update thông tin thuốc trên nhãn, tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc lưu hành tại Việt Nam theo yêu cầu của Bộ Y tế;

d) Cơ sở nhập khẩu, cơ sở Đk, cơ sở sản xuất trong nước lưu hành thuốc, nguyên vật tư làm thuốc có nhãn, tờ hướng dẫn sử dụng không phù phù thích hợp với nội dung đã được phê duyệt hoặc không phản ánh đúng thông tin của thuốc riêng với nội dung không yêu cầu phê duyệt.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Thay đổi, sửa chữa thay thế hạn dùng của thuốc ghi trên nhãn;

b) Vật liệu vỏ hộp hoặc dạng đóng gói không phục vụ yêu cầu bảo vệ chất lượng thuốc, nguyên vật tư làm thuốc;

c) Không update thông tin thuốc tương quan đến chống chỉ định, thu hẹp đối tượng người dùng sử dụng theo quy định của pháp lý.

4. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại có tương quan đến hành vi vi phạm trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc tịch thu để khắc phục hoặc tiêu hủy toàn bộ thuốc, nguyên vật tư làm thuốc không bảo vệ chất lượng riêng với hành vi quy định tại những điểm b, c, d khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Điều 65. Vi phạm quy định về thuốc phải trấn áp đặc biệt quan trọng

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Bảo quản, sản xuất, pha chế, cấp phép, sử dụng thuốc, nguyên vật tư làm thuốc phải trấn áp đặc biệt quan trọng tại cơ sở có hoạt động và sinh hoạt giải trí dược không vì mục tiêu thương mại không đúng quy định của pháp lý;

b) Vận chuyển, giao, nhận thuốc phải trấn áp đặc biệt quan trọng không đúng quy định của pháp lý;

c) Hủy thuốc phải trấn áp đặc biệt quan trọng không đúng quy định của pháp lý.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với cơ sở marketing thương mại nhỏ lẻ hoặc phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với cơ sở marketing thương mại dịch vụ dữ gìn và bảo vệ thuốc, nguyên vật tư làm thuốc, thử thuốc trên lâm sàng, thử tương tự sinh học của thuốc, kiểm nghiệm thuốc hoặc phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với cơ sở sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, bán sỉ thuốc, nguyên vật tư làm thuốc thực thi một trong những hành vi sau này:

a) Không có đủ Đk về nhân sự, cơ sở vật chất để bảo vệ không thất thoát thuốc phải trấn áp đặc biệt quan trọng theo quy định của pháp lý;

b) Mua, bán nguyên vật tư là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc không còn đơn hàng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; mua, bán thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và thuốc tiền chất không còn đơn hàng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc không còn kết quả trúng thầu hoặc không còn kế hoạch đấu thầu đã được người dân có thẩm quyền phê duyệt.

3. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại có tương quan đến hành vi vi phạm trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 66. Vi phạm quy định về quản trị và vận hành giá thuốc

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với hành vi không còn văn bản đề xuất kiến nghị tương hỗ update, thay đổi thông tin của thuốc đã kê khai, kê khai lại giá thuốc trong trường hợp có thay đổi so với thông tin đã công bố nhưng giá thuốc không thay đổi.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Mua thuốc vào cơ sở marketing thương mại nhỏ lẻ thuốc trong khuôn viên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập với giá mua cao hơn thế nữa giá thuốc này đã trúng thầu tại chính cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng thời gian, trừ trường hợp được mua theo quy định của pháp lý;

b) Mua thuốc vào cơ sở marketing thương mại nhỏ lẻ thuốc trong khuôn viên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập với giá mua cao hơn thế nữa giá trúng thầu tốt nhất của chính thuốc này đã trúng thầu tại những cơ sở y tế tuyến tỉnh, tuyến TW trong vòng 12 tháng; trúng thầu shopping triệu tập cấp địa phương, cấp vương quốc hoặc đàm phán giá trong thời hạn của hợp đồng hoặc thỏa thuận hợp tác khung shopping triệu tập tính đến trước thời gian mua thuốc, trừ trường hợp được mua theo quy định của pháp lý;

c) Mua thuốc vào cơ sở marketing thương mại nhỏ lẻ thuốc trong khuôn viên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập không còn trong khuôn khổ thuốc trúng thầu của chính cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc không còn trong khuôn khổ trúng thầu tại những cơ sở y tế tuyến tỉnh, tuyến TW trong vòng 12 tháng hoặc không còn trong khuôn khổ trúng thầu shopping triệu tập cấp địa phương, cấp vương quốc và đàm phán giá trong thời hạn của hợp đồng hoặc thỏa thuận hợp tác khung shopping triệu tập tính đến trước thời gian mua thuốc, trừ trường hợp được mua theo quy định của pháp lý;

d) Cơ sở marketing thương mại nhỏ lẻ thuốc trong khuôn viên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập bán thuốc với mức thặng số marketing thương mại nhỏ lẻ cao hơn thế nữa mức thặng số marketing thương mại nhỏ lẻ tối đa theo quy định của pháp lý.

3. Phạt tiền riêng với hành vi bán sỉ thuốc mà thuốc đó không được cơ sở sản xuất, cơ sở đặt gia công thuốc hoặc cơ sở nhập khẩu thuốc kê khai hoặc giá cả thuốc cao hơn thế nữa so với giá đã được kê khai, kê khai lại đang tiếp tục có hiệu lực hiện hành theo quy định của pháp lý, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 4 Điều này theo một trong những mức sau này:

a) Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng riêng với thuốc có mức giá cả tính trên cty đóng gói nhỏ nhất nhỏ hơn hoặc bằng 1.000 đồng;

b) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với thuốc có mức giá cả tính trên cty đóng gói nhỏ nhất từ trên 1.000 đồng đến 5.000 đồng;

c) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng riêng với thuốc có mức giá cả tính trên cty đóng gói nhỏ nhất từ trên 5.000 đồng đến 100.000 đồng;

d) Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với thuốc có mức giá cả tính trên cty đóng gói nhỏ nhất từ trên 100.000 đồng đến một triệu đồng;

đ) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng riêng với thuốc có mức giá cả tính trên cty đóng gói nhỏ nhất trên một triệu đồng.

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không thực thi kê khai giá thuốc hoặc không kê khai lại giá thuốc khi thay đổi giá thuốc đã kê khai trước lúc lưu hành trên thị trường;

b) Không kiểm soát và điều chỉnh giá nhưng không còn văn bản báo cáo giải trình theo văn bản yêu cầu của cơ quan quản trị và vận hành nhà nước về giá thuốc riêng với hồ sơ kê khai, kê khai lại giá thuốc;

c) Báo cáo không đúng chuẩn những yếu tố hình thành giá thuốc theo quy định của pháp lý.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc hoàn trả toàn bộ số tiền chênh lệch riêng với hành vi quy định tại khoản 2, khoản 3 và điểm b khoản 4 Điều này. Trường hợp không hoàn trả được cho người tiêu dùng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp lý.

Điều 67. Vi phạm quy định về thông tin thuốc

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Người trình làng thuốc không đeo thẻ người trình làng thuốc khi hoạt động và sinh hoạt giải trí;

b) Giới thiệu thuốc không còn sự đồng ý của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không gửi list người được cấp, bị tịch thu thẻ người trình làng thuốc của cơ sở marketing thương mại dược đến Sở Y tế nơi người trình làng thuốc thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí trình làng thuốc;

b) Người trình làng thuốc trình làng thành phầm không phải là thuốc;

c) Người trình làng thuốc trình làng thuốc không được cơ sở marketing thương mại dược phân công.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với việc thông tin thuốc cho những người dân hành nghề y, dược thuộc một trong những hành vi sau này:

a) tin tức thuốc lúc không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung hoặc không đúng với nội dung đã được xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) tin tức thuốc theo nội dung thông tin đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận nội dung thông tin nhưng giấy xác nhận đang không còn hiệu lực hiện hành;

c) So sánh, trình làng thuốc của cơ sở mình tốt hơn thuốc của cơ sở khác mà không còn tài năng liệu khoa học đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kèm theo để chứng tỏ;

d) Người trình làng thuốc tiếp cận người bệnh, hồ sơ bệnh án, đơn thuốc, thảo luận hoặc yêu cầu phục vụ thông tin tương quan đến người bệnh;

đ) Không có văn bản thông tin cho Sở Y tế nơi tổ chức triển khai thông tin thuốc theo như hình thức hội thảo chiến lược trình làng thuốc về thời hạn và khu vực kèm theo bản sao giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc đã được duyệt trước lúc tổ chức triển khai.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không văn bản báo cáo giải trình và update thông tin cho cơ quan có thẩm quyền về chất lượng, bảo vệ an toàn và uy tín, hiệu suất cao tương quan đến thuốc do cơ sở mình sản xuất, Đk, lưu hành, pha chế, chế biến;

b) Người trình làng thuốc có hoạt động và sinh hoạt giải trí tương quan đến việc mua, bán, ký gửi thuốc với những người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) tin tức, quảng cáo, tiếp thị, tư vấn, ghi nhãn, hướng dẫn sử dụng thực phẩm, mỹ phẩm và những thành phầm khác không phải là thuốc có tác dụng để phòng bệnh, chữa bệnh, chẩn đoán, điều trị, giảm nhẹ bệnh, kiểm soát và điều chỉnh hiệu suất cao sinh lý khung hình người khiến người tiêu dùng hiểu nhầm những thành phầm đó là thuốc, trừ trang thiết bị y tế;

b) Sử dụng quyền lợi vật chất hoặc tài chính để tác động tới thầy thuốc, người tiêu dùng thuốc nhằm mục đích thúc đẩy việc kê đơn, sử dụng thuốc;

c) Sửa chữa, hàng fake sách vở pháp lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong hồ sơ đề xuất kiến nghị xác nhận nội dung thông tin, quảng cáo thuốc;

d) Sử dụng ghi nhận không được Bộ Y tế công nhận, sử dụng quyền lợi vật chất, tận dụng danh nghĩa của tổ chức triển khai, thành viên, nhiều chủng quy mô tượng, hình ảnh, vị thế, uy tín, thư tín, thư cảm ơn để thông tin, quảng cáo thuốc;

đ) Sử dụng kết quả nghiên cứu và phân tích lâm sàng, kết quả nghiên cứu và phân tích tiền lâm sàng, kết quả kiểm nghiệm, kết quả thử tương tự sinh học không được Bộ Y tế công nhận để thông tin, quảng cáo thuốc;

e) tin tức thuốc sau khoản thời hạn đã có những thay đổi nội dung dẫn đến những trường hợp phải cấp giấy xác nhận nhưng không thực thi thủ tục cấp giấy xác nhận.

6. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

a) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng riêng với hành vi quy định tại điểm a khoản 5 Điều này trong trường hợp vi phạm từ 03 lần/năm trở lên;

b) Tịch thu tang vật vi phạm hành đó đó là phần quyền lợi vật chất, tài chính riêng với hành vi quy định tại điểm b khoản 5 Điều này.

7. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc tịch thu và vô hiệu yếu tố vi phạm riêng với những hành vi quy định tại những điểm a, b, c khoản 3 và những điểm a, d, đ, e khoản 5 Điều này. Trường hợp không vô hiệu được yếu tố vi phạm thì buộc tiêu hủy thành phầm.

Điều 68. Vi phạm quy định về công bố thành phầm mỹ phẩm

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Kê khai không đúng những nội dung trong phiếu công bố thành phầm mỹ phẩm;

b) Thay đổi nội dung đã công bố và được cấp số tiếp nhận phiếu công bố thành phầm mỹ phẩm nhưng không được sự chấp thuận đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp lý.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với hành vi đưa thành phầm mỹ phẩm ra lưu thông lúc không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận phiếu công bố thành phầm mỹ phẩm hoặc số tiếp nhận phiếu công bố thành phầm mỹ phẩm hết thời hạn hiệu lực hiện hành.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với hành vi hàng fake tài liệu, sử dụng con dấu giả hoặc hàng fake chữ ký, dấu của cơ quan hiệu suất cao Việt Nam hoặc quốc tế, của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu thành phầm trong hồ sơ công bố thành phầm mỹ phẩm.

4. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại thành phầm mỹ phẩm trong thời hạn từ 03 đến 06 tháng riêng với hành vi quy định tại những khoản 2 và 3 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tịch thu và tiêu hủy thành phầm mỹ phẩm vi phạm riêng với hành vi quy định tại những khoản 2 và 3 Điều này;

b) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu số tiếp nhận phiếu công bố thành phầm mỹ phẩm riêng với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 và khoản 3 Điều này.

Điều 69. Vi phạm quy định về quảng cáo mỹ phẩm trải qua hình thức hội thảo chiến lược, hội nghị, tổ chức triển khai sự kiện

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi tổ chức triển khai hội thảo chiến lược, hội nghị, tổ chức triển khai sự kiện trình làng mỹ phẩm sau này:

1. Không thông tin tới cơ quan có thẩm quyền trước lúc tổ chức triển khai theo quy định của pháp lý.

2. Không đúng với nội dung đã thông tin tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp lý.

Điều 70. Vi phạm quy định về sản xuất mỹ phẩm

1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không triển khai vận dụng khối mạng lưới hệ thống quản trị và vận hành chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm” (CGMP-ASEAN);

b) Sản xuất mỹ phẩm có công thức không đúng như hồ sơ công bố thành phầm mỹ phẩm;

c) Sử dụng nguyên vật tư hết hạn sử dụng, không đạt tiêu chuẩn chất lượng trong sản xuất mỹ phẩm;

d) Sản xuất mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng;

đ) Sản xuất không đúng khu vực ghi trên giấy tờ ghi nhận đủ Đk sản xuất mỹ phẩm;

e) Sản xuất không đúng phạm vi ghi trên giấy tờ ghi nhận đủ Đk sản xuất mỹ phẩm;

g) Sản xuất mỹ phẩm có thành phần chất cấm sử dụng trong mỹ phẩm hoặc vượt quá số lượng giới hạn được cho phép riêng với chất có quy định số lượng giới hạn nồng độ, hàm lượng sử dụng theo quy định của pháp lý.

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Sản xuất mỹ phẩm lúc không được cấp giấy ghi nhận đủ Đk sản xuất mỹ phẩm;

b) Giả mạo tài liệu trong hồ sơ đề xuất kiến nghị cấp, cấp lại, kiểm soát và điều chỉnh giấy ghi nhận đủ Đk sản xuất mỹ phẩm;

c) Không bảo vệ một trong những Đk sau khoản thời hạn đã được cấp giấy ghi nhận đủ Đk sản xuất mỹ phẩm theo quy định của pháp lý.

3. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

a) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất mỹ phẩm cho tới lúc được cấp tương hỗ update phạm vi hoạt động và sinh hoạt giải trí trong giấy ghi nhận đủ Đk sản xuất mỹ phẩm theo quy định của pháp lý nhưng không thật 24 tháng riêng với hành vi quy định tại những điểm đ và e khoản 1 Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất mỹ phẩm cho tới lúc được cấp giấy ghi nhận đủ Đk sản xuất mỹ phẩm theo quy định của pháp lý nhưng không thật 24 tháng riêng với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

c) Tước quyền sử dụng giấy ghi nhận đủ Đk sản xuất mỹ phẩm trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại những điểm a và g khoản 1 Điều này;

d) Tước quyền sử dụng giấy ghi nhận đủ Đk sản xuất mỹ phẩm trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng riêng với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tịch thu và tiêu hủy toàn bộ thành phầm mỹ phẩm riêng với hành vi quy định tại những khoản 1 và 2 Điều này, trừ trường hợp thành phầm mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn về khối lượng, thể tích đóng gói quy định tại điểm d khoản 1 Điều này;

b) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu số tiếp nhận phiếu công bố thành phầm mỹ phẩm riêng với hành vi quy định tại những điểm a, b, c, đ, e khoản 1 và những điểm b, c khoản 2 Điều này.

Điều 71. Vi phạm quy định về mua và bán mỹ phẩm trong hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại mỹ phẩm

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với trường hợp tổng trị giá lô hàng vi phạm dưới 20.000.000 đồng hoặc phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với trường hợp tổng trị giá lô hàng vi phạm từ 20.000.000 đồng trở lên tính theo giá cả riêng với tổ chức triển khai, thành viên không phải là tổ chức triển khai, thành viên phụ trách đưa thành phầm ra thị trường khi thực thi một trong những hành vi sau này:

Xem thêm: Giấy xác nhận lương (2 Mẫu)

a) Kinh doanh mỹ phẩm không hề nguyên vẹn vỏ hộp của nhà sản xuất;

b) Kinh doanh mỹ phẩm quá hạn dùng hoặc quá thời hạn theo khuyến nghị của nhà sản xuất;

c) Kinh doanh mỹ phẩm đã biết thành cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông tin tịch thu do vi phạm quy định của pháp lý.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với tổ chức triển khai, thành viên phụ trách đưa thành phầm ra thị trường thực thi một trong những hành vi sau này:

a) Kinh doanh mỹ phẩm không bảo vệ chất lượng, không bảo vệ an toàn và uy tín cho những người dân tiêu dùng;

b) Kinh doanh mỹ phẩm không hề nguyên vẹn vỏ hộp của nhà sản xuất;

c) Kinh doanh mỹ phẩm quá hạn dùng hoặc quá thời hạn theo khuyến nghị của nhà sản xuất;

d) Kinh doanh mỹ phẩm đã biết thành cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông tin tịch thu do vi phạm quy định của pháp lý.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với tổ chức triển khai, thành viên phụ trách đưa thành phầm ra thị trường thực thi một trong những hành vi sau này:

a) Kinh doanh mỹ phẩm có thành phần chất cấm sử dụng trong mỹ phẩm hoặc vượt quá số lượng giới hạn được cho phép riêng với chất có quy định số lượng giới hạn nồng độ, hàm lượng sử dụng theo quy định của pháp lý;

b) Kinh doanh mỹ phẩm không còn hồ sơ thông tin thành phầm (PIF) hoặc có hồ sơ thông tin thành phầm (PIF) nhưng không khá đầy đủ theo quy định của pháp lý hoặc không xuất trình hồ sơ thông tin thành phầm (PIF) khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền;

c) Kinh doanh mỹ phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được duyệt;

d) Không thực thi tịch thu mỹ phẩm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tịch thu và tiêu hủy thành phầm mỹ phẩm riêng với hành vi quy định tại khoản 1, khoản 2 và những điểm a, b, c khoản 3 Điều này;

b) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu số tiếp nhận phiếu công bố thành phầm mỹ phẩm riêng với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này.

Mục 4. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Điều 72. Vi phạm những quy định về phân loại trang thiết bị y tế

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Tài liệu trong hồ sơ đề xuất kiến nghị cấp, kiểm soát và điều chỉnh chứng từ hành nghề phân loại trang thiết bị y tế được phục vụ không bảo vệ tính hợp pháp theo quy định của pháp lý;

b) Cơ sở phân loại trang thiết bị y tế không công khai minh bạch kết quả phân loại trang thiết bị y tế đã phát hành;

c) Kết quả phân loại trang thiết bị y tế được ký bởi người không mang tên trong phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ Đk phân loại hoặc không phải là người đại diện thay mặt thay mặt hợp pháp;

d) Không thông tin cho cơ quan có thẩm quyền việc kiểm soát và điều chỉnh thông tin thay đổi người thực thi phân loại trang thiết bị y tế trong trường hợp người thay thế có cùng phạm vi hành nghề với những người được thay thế.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Phân loại trang thiết bị y tế không nhờ vào quy tắc phân loại về mức độ rủi ro không mong muốn;

b) Tài liệu trong hồ sơ công bố đủ Đk phân loại trang thiết bị y tế được phục vụ không bảo vệ tính hợp pháp theo quy định của pháp lý;

c) Phân loại trang thiết bị y tế không đúng với phạm vi được ghi trong chứng từ hành nghề phân loại trang thiết bị y tế;

d) Không có văn bản văn bản báo cáo giải trình với cơ quan hải quan nơi đã thực thi thông quan thành phầm & hàng hóa và cơ quan đã cấp số lưu hành riêng với trường hợp trang thiết bị y tế đã được cấp số lưu hành mà có sử dụng bản kết quả phân loại đã được Bộ Y tế phát hành văn bản tịch thu và đã thực thi thủ tục thông quan thành phầm & hàng hóa nhưng chưa bán đến người tiêu dùng;

đ) Văn bản văn bản báo cáo giải trình cơ quan hải quan đã thực thi thông quan thành phầm & hàng hóa không nêu số lượng trang thiết bị y tế đã thông quan riêng với trường hợp trang thiết bị y tế đã được cấp số lưu hành mà có sử dụng bản kết quả phân loại đã được Bộ Y tế phát hành văn bản tịch thu và đã thực thi thủ tục thông quan thành phầm & hàng hóa nhưng chưa bán đến người tiêu dùng;

e) Văn bản văn bản báo cáo giải trình cơ quan đã cấp số lưu hành không nêu rõ số lượng trang thiết bị y tế đã thông quan và những hợp đồng mua và bán (nếu có) riêng với trường hợp trang thiết bị y tế đã được cấp số lưu hành mà có sử dụng bản kết quả phân loại đã được Bộ Y tế phát hành văn bản tịch thu và đã thực thi thủ tục thông quan thành phầm & hàng hóa nhưng chưa bán đến người tiêu dùng;

g) Ban hành kết quả phân loại sai làm giảm mức độ rủi ro không mong muốn của trang thiết bị y tế;

h) Không thực thi lại thủ tục công bố đủ Đk phân loại trang thiết bị y tế khi có thay đổi người thực thi phân loại mà phạm vi hành nghề của người đó không còn trong hồ sơ công bố đủ Đk phân loại trang thiết bị y tế trước đó.

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Phân loại trang thiết bị y tế hoặc phát hành kết quả phân loại trang thiết bị y tế khi đang trong thời hạn bị tạm đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí;

b) Chủ sở hữu số lưu hành không dừng lưu hành trang thiết bị y tế; không thực thi những giải pháp tịch thu trang thiết bị y tế có số lưu hành mà hồ sơ cấp số lưu hành có sử dụng bản kết quả phân loại đã được Bộ Y tế phát hành văn bản tịch thu và đã thực thi thủ tục thông quan thành phầm & hàng hóa nhưng chưa bán đến người tiêu dùng.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Phân loại trang thiết bị y tế khi chưa công bố đủ Đk phân loại trang thiết bị y tế hoặc bị tịch thu phiếu tiếp nhận đủ Đk phân loại trang thiết bị y tế;

b) Phân loại trang thiết bị y tế lúc không phục vụ Đk của cơ sở phân loại trang thiết bị y tế sau khoản thời hạn đã công bố đủ Đk theo quy định của pháp lý.

5. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

a) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 và những điểm a, c, g, h khoản 2 Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng riêng với hành vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều này;

c) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí trong thời hạn từ 06 tháng đến 09 tháng riêng với hành vi quy định tại điểm b khoản 4 Điều này.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu chứng từ hành nghề phân loại trang thiết bị y tế riêng với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ Đk phân loại trang thiết bị y tế riêng với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều này.

Điều 73. Vi phạm những quy định về sản xuất trang thiết bị y tế

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với hành vi không thực thi lại thủ tục công bố đủ Đk sản xuất trang thiết bị y tế khi có một trong những thay đổi tương quan đến hồ sơ công bố trước đó theo quy định của pháp lý.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Tài liệu trong hồ sơ công bố đủ Đk sản xuất trang thiết bị y tế không bảo vệ tính hợp pháp theo quy định của pháp lý;

b) Sản xuất trang thiết bị y tế lúc không phục vụ một trong những Đk sau khoản thời hạn đã công bố đủ Đk sản xuất trang thiết bị y tế.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Sản xuất trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất tại cơ sở không phục vụ đủ Đk theo quy định của pháp lý;

b) Sản xuất trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất từ nguyên vật tư là chất ma túy và tiền chất nhập khẩu chưa tồn tại giấy phép nhập khẩu;

c) Sản xuất trang thiết bị y tế lúc không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ Đk sản xuất trang thiết bị y tế theo quy định của pháp lý.

4. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại khoản 1, điểm b khoản 2 và những điểm a, b khoản 3 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ Đk phân loại trang thiết bị y tế riêng với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 và những điểm a, b khoản 3 Điều này;

b) Buộc tịch thu, tiêu hủy hoặc tái chế trang thiết bị y tế riêng với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này.

Điều 74. Vi phạm những quy định về Đk lưu hành trang thiết bị y tế

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Lưu hành trang thiết bị y tế trên thị trường lúc không còn nhãn hoặc không kèm theo nhãn phụ với khá đầy đủ đủ những thông tin theo quy định của pháp lý;

b) Lưu hành trang thiết bị y tế trên thị trường mà không còn tài năng liệu kỹ thuật để phục vụ việc sửa chữa thay thế, bảo dưỡng trang thiết bị y tế, trừ trường hợp trang thiết bị y tế sử dụng một lần theo quy định của chủ sở hữu trang thiết bị y tế;

c) Lưu hành trang thiết bị y tế trên thị trường mà không còn thông tin về phía dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế bằng tiếng Việt;

d) Lưu hành trang thiết bị y tế trên thị trường mà không còn thông tin về cơ sở bảo hành, Đk và thời hạn bảo hành, trừ trường hợp trang thiết bị y tế sử dụng một lần theo quy định của chủ sở hữu trang thiết bị y tế hoặc có tài năng liệu chứng tỏ không còn chính sách bảo hành;

đ) Không thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có sự thay đổi theo quy định của pháp lý trong quy trình lưu hành trang thiết bị y tế;

e) Không có văn bản thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và những cơ sở mua và bán, sử dụng lô trang thiết bị y tế đã xẩy ra sự cố rình rập đe dọa nghiêm trọng đến sức mạnh thể chất hiệp hội hoặc gây tử vong cho những người dân tiêu dùng;

g) Lưu hành trang thiết bị y tế trên thị trường mà cơ sở sản xuất không được cấp giấy ghi nhận đạt tiêu chuẩn quản trị và vận hành chất lượng và không được lưu hành tại bất kỳ vương quốc nào trên toàn thế giới riêng với trang thiết bị y tế nhập khẩu;

h) Lưu hành trang thiết bị y tế trên thị trường không phù phù thích hợp với quy chuẩn kỹ thuật vương quốc hoặc tiêu chuẩn mà nhà sản xuất công bố vận dụng.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không thực thi lại việc công bố tiêu chuẩn vận dụng riêng với trang thiết bị y tế thuộc loại A theo quy định của pháp lý;

b) Không thiết lập, tổ chức triển khai, quản trị và vận hành việc truy xuất nguồn gốc trang thiết bị y tế trên thị trường theo quy định của pháp lý;

c) Không tàng trữ khá đầy đủ hồ sơ quản trị và vận hành trang thiết bị y tế sau bán thành phầm theo quy định của pháp lý;

d) Không tịch thu toàn bộ lô trang thiết bị y tế có lỗi trong thời hạn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hành động;

đ) Không có cơ sở bảo hành trang thiết bị y tế theo quy định của pháp lý;

e) Không lập, duy trì hồ sơ theo dõi trang thiết bị y tế theo quy định của pháp lý;

g) Không văn bản báo cáo giải trình Sở Y tế và cơ quan Công an khi phát hiện nhầm lẫn, thất thoát trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất, nguyên vật tư sản xuất trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất;

h) Không có thông tin hoặc thông tin không khá đầy đủ, không đúng chuẩn về thành phầm trên nhãn, trong tài liệu kèm theo trang thiết bị y tế theo quy định của pháp lý;

i) Không chú ý hoặc chú ý không kịp thời, không khá đầy đủ, không đúng chuẩn về rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn gây tác động xấu đến sức mạnh thể chất người tiêu dùng, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, cách phòng ngừa cho những người dân bán thành phầm và người tiêu dùng; không phục vụ thông tin về yêu cầu riêng với việc vận chuyển, lưu giữ, dữ gìn và bảo vệ, sử dụng trang thiết bị y tế,

k) Không ngừng lưu hành hoặc không thông tin cho những bên tương quan; không còn giải pháp xử lý, khắc phục hoặc tịch thu trang thiết bị y tế có lỗi theo quy định của pháp lý;

l) Không duy trì hiệu lực hiện hành của giấy ghi nhận lưu hành tự do, giấy ủy quyền, giấy xác nhận đủ Đk bảo hành trong thời hạn số lưu hành còn giá trị theo quy định của pháp lý.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không tạm ngưng việc lưu hành trang thiết bị y tế trong trường hợp xác lập trang thiết bị y tế có lỗi gây tác động đến sức mạnh thể chất người tiêu dùng;

b) Sửa chữa, tẩy xóa làm thay đổi nội dung phiếu tiếp nhận công bố tiêu chuẩn vận dụng riêng với trang thiết bị y tế thuộc loại A;

c) Sửa chữa, tẩy xóa làm thay đổi nội dung giấy ghi nhận Đk lưu hành riêng với trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D;

d) Tài liệu trong hồ sơ công bố tiêu chuẩn vận dụng riêng với trang thiết bị y tế thuộc loại A không bảo vệ tính hợp pháp theo quy định của pháp Luật;

đ) Tài liệu trong hồ sơ đề xuất kiến nghị cấp, cấp lại, gia hạn giấy ghi nhận Đk lưu hành riêng với trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D không bảo vệ tính hợp pháp theo quy định của pháp lý.

4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Lưu hành trang thiết bị y tế thuộc loại A trên thị trường lúc không còn phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn vận dụng hoặc không được cấp giấy phép nhập khẩu;

b) Lưu hành trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D trên thị trường lúc không còn số giấy ghi nhận Đk lưu hành hoặc không được cấp giấy phép nhập khẩu;

c) Lưu hành trang thiết bị y tế trên thị trường không bảo vệ chất lượng đã Đk lưu hành;

d) Cơ sở bảo hành không đủ sức thực thi bảo hành trang thiết bị y tế theo ghi nhận đủ sức của chủ sở hữu trang thiết bị y tế;

đ) Không tạm ngưng lưu hành trang thiết bị y tế tương quan đến việc cố rình rập đe dọa nghiêm trọng đến sức mạnh thể chất hiệp hội hoặc gây tử vong cho những người dân tiêu dùng;

e) Trang thiết bị y tế đã được cấp số lưu hành vẫn tiếp tục lưu hành trong thời hạn 24 tháng, Tính từ lúc thời gian chủ sở hữu trang thiết bị y tế tuyên bố không tiếp tục sản xuất hoặc bị phá sản, giải thể nhưng chủ sở hữu số lưu hành tại Việt Nam không còn cam kết phụ trách bảo hành, bảo dưỡng cũng như phục vụ những vật tư để thay thế hoặc phục vụ cho việc sử dụng trang thiết bị y tế trong thời hạn 08 năm, trừ trường hợp chủ sở hữu số lưu hành là Văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thường trú tại Việt Nam của thương nhân quốc tế mà thương nhân đó là chủ sở hữu trang thiết bị y tế;

g) Trang thiết bị y tế đã được cấp số lưu hành vẫn tiếp tục lưu hành trong thời hạn quá 24 tháng, Tính từ lúc thời gian chủ sở hữu trang thiết bị y tế tuyên bố không tiếp tục sản xuất hoặc bị phá sản, giải thể.

5. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

a) Tịch thu tang vật vi phạm hành đó đó là phiếu tiếp nhận, giấy ghi nhận, tài liệu, hồ sơ riêng với những hành vi quy định tại những điểm b, c, d và đ khoản 3 Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại khoản 2, điểm a khoản 3 và khoản 4 Điều này.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tịch thu, tiêu hủy hoặc tái chế trang thiết bị y tế riêng với hành vi quy định tại những điểm g và h khoản 1 Điều này;

b) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn vận dụng riêng với trang thiết bị y tế thuộc loại A hoặc giấy ghi nhận lưu hành riêng với trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D riêng với hành vi quy định tại những điểm b, c, d và đ khoản 3 Điều này.

Điều 75. Vi phạm những quy định về mua và bán trang thiết bị y tế

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không thực thi những giải pháp trấn áp nội bộ để duy trì chất lượng trang thiết bị y tế theo quy định của chủ sở hữu số lưu hành;

b) Không phục vụ hoặc phục vụ không khá đầy đủ, không kịp thời cho những người dân tiêu dùng những thông tin về phía dẫn sử dụng trang thiết bị y tế; những Đk bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín, dữ gìn và bảo vệ, hiệu chuẩn, kiểm định, bảo dưỡng bảo dưỡng trang thiết bị y tế;

c) Không thông tin hoặc thông tin không khá đầy đủ, không kịp thời cho những người dân tiêu dùng về trang thiết bị y tế có lỗi;

d) Không duy trì hồ sơ theo dõi trang thiết bị y tế, truy xuất nguồn gốc, tịch thu trang thiết bị y tế theo quy định của pháp lý;

đ) Không thông tin hoặc thông tin không kịp thời với chủ sở hữu số lưu hành và cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những trường hợp trang thiết bị y tế có lỗi.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không thực thi lại thủ tục công bố đủ Đk mua và bán khi có sự thay đổi tương quan đến hồ sơ công bố trước đó theo quy định của pháp lý;

b) Không văn bản báo cáo giải trình hoặc văn bản báo cáo giải trình không đúng mẫu, không đúng thời hạn theo quy định của pháp lý đến Sở Y tế khi phát hiện nhầm lẫn, thất thoát trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất; nguyên vật tư là chất ma túy và tiền chất;

c) Không văn bản báo cáo giải trình hoặc văn bản báo cáo giải trình không đúng mẫu hoặc không đúng thời hạn gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc mua và bán, xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển nhượng ủy quyền trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất, nguyên vật tư sản xuất trang thiết bị y tế là chất ma túy và tiền chất;

d) Không văn bản báo cáo giải trình hoặc văn bản báo cáo giải trình không đúng mẫu hoặc không đúng thời hạn gửi theo quy định của pháp lý về việc xuất, nhập, tồn kho, sử dụng trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất, nguyên vật tư có chứa chất ma túy và tiền chất.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không phục vụ một trong những Đk của cơ sở mua và bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D;

b) Mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D khi chưa thực thi thủ tục công bố đủ Đk mua và bán theo quy định của pháp lý;

c) Tài liệu trong hồ sơ công bố đủ Đk mua và bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D không bảo vệ tính hợp pháp theo quy định của pháp lý;

d) Tài liệu trong hồ sơ đề xuất kiến nghị cấp giấy ghi nhận lưu hành tự do cho trang thiết bị y tế sản xuất trong nước không bảo vệ tính hợp pháp theo quy định của pháp lý.

4. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại những điểm a, d khoản 1, điểm a khoản 2 và những điểm a, c, d khoản 3 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ Đk mua và bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D riêng với hành vi quy định tại điểm c khoản 3 Điều này;

b) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu giấy ghi nhận lưu hành tự do cho trang thiết bị y tế sản xuất trong nước riêng với hành vi quy định tại điểm d khoản 3 Điều này.

Điều 76. Vi phạm những quy định về nhập khẩu trang thiết bị y tế

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Tài liệu trong hồ sơ xin giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế không bảo vệ tính hợp pháp theo quy định của pháp lý;

b) Xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế lúc không phục vụ những Đk theo quy định của pháp lý.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với hành vi nhập khẩu trang thiết bị y tế khi chưa tồn tại số Đk lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu theo quy định của pháp lý.

3. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại những khoản 1 và 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc đưa thoát khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc tái xuất riêng với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp không vận dụng giải pháp này thì buộc tiêu hủy;

b) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế riêng với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 77. Vi phạm những quy định về dịch vụ tư vấn về trang thiết bị y tế

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với hành vi không thực thi lại thủ tục công bố đủ Đk tư vấn kỹ thuật trang thiết bị y tế khi có sự thay đổi tương quan đến hồ sơ công bố trước đó.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Tài liệu trong hồ sơ công bố đủ Đk tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế không bảo vệ tính hợp pháp theo quy định của pháp lý;

b) Tư vấn trang thiết bị y tế lúc không được cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ Đk;

c) Tư vấn trang thiết bị y tế không đúng phạm vi tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế so với hồ sơ công bố đủ Đk tư vấn kỹ thuật trang thiết bị y tế.

3. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại những khoản 1 và 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ Đk tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế riêng với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.

Điều 78. Vi phạm những quy định về thông tin trang thiết bị y tế

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không thông tin về mức độ rủi ro không mong muốn của việc sử dụng trang thiết bị y tế thuộc loại C, D cho những người dân bệnh;

b) Không công khai minh bạch thông tin về mức độ rủi ro không mong muốn và thông tin tương quan đến việc sử dụng trang thiết bị y tế;

c) Không thực thi phổ cập thông tin về mức độ rủi ro không mong muốn và thông tin tương quan đến việc sử dụng trang thiết bị y tế trong phạm vi cơ sở y tế.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với hành vi nhập khẩu trang thiết bị y tế vào Việt Nam mà trên nhãn chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa đủ những nội dung theo quy định của pháp lý mà không còn nhãn phụ thể hiện những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt và không thay đổi nhãn gốc của hàng hoá.

Điều 79. Vi phạm những quy định về quản trị và vận hành, sử dụng trang thiết bị y tế tại cơ sở y tế

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến một triệu đồng riêng với hành vi không văn bản báo cáo giải trình về những trường hợp trang thiết bị y tế có lỗi và những thông tin khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không lập, quản trị và vận hành, tàng trữ khá đầy đủ hồ sơ về trang thiết bị y tế; không thực thi hạch toán kịp thời, khá đầy đủ trang thiết bị y tế về hiện vật và giá trị theo quy định hiện hành của pháp lý về kế toán, thống kê và quy định khác của pháp lý có tương quan;

b) Sử dụng, vận hành trang thiết bị y tế không theo như đúng hướng dẫn của chủ sở hữu trang thiết bị y tế.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với hành vi không thực thi định kỳ bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn theo phía dẫn của chủ sở hữu trang thiết bị y tế hoặc quy định của pháp lý.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với hành vi sử dụng trang thiết bị y tế không còn giấy Đk lưu hành, giấy phép nhập khẩu, đang không còn hạn sử dụng, không bảo vệ chất lượng.

Mục 5. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ BẢO HIỂM Y TẾ

Điều 80. Vi phạm quy định về đóng bảo hiểm y tế

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng riêng với hành vi không đóng bảo hiểm y tế của đối tượng người dùng bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế.

2. Phạt tiền riêng với hành vi không đóng bảo hiểm y tế cho toàn bộ số người lao động bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế của người tiêu dùng lao động, đóng bảo hiểm y tế không đủ số người bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế của người tiêu dùng lao động, chậm đóng bảo hiểm y tế, trốn đóng bảo hiểm y tế theo một trong những mức sau này:

a) Từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng, khi vi phạm dưới 10 người lao động;

b) Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng, khi vi phạm từ 10 đến dưới 50 người lao động;

c) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng, khi vi phạm từ 50 đến dưới 100 người lao động;

d) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, khi vi phạm từ 100 đến dưới 500 người lao động;

đ) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng, khi vi phạm từ 500 đến dưới 1.000 người lao động;

e) Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng, khi vi phạm từ là 1.000 người lao động trở lên.

3. Phạt tiền riêng với hành vi đóng bảo hiểm y tế không đủ số tiền phải đóng theo một trong những mức sau này:

a) Từ một triệu đồng đến 2.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị dưới 5.000.000 đồng;

b) Từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng;

c) Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng;

d) Từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 20.000.000 đồng đến dưới 40.000.000 đồng;

đ) Từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 40.000.000 đồng đến dưới 60.000.000 đồng;

e) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 60.000.000 đồng đến dưới 80.000.000 đồng;

g) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 80.000.000 đồng đến dưới 120.000.000 đồng;

h) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 120.000.000 đồng đến dưới 160.000.000 đồng;

i) Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 160.000.000 đồng trở lên.

4) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng riêng với hành vi chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc hoàn trả số tiền mà đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế bị thiệt hại (nếu có) riêng với hành vi quy định tại những khoản 2, 3 và 4 Điều này. Trường hợp không hoàn trả được cho đối tượng người dùng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp lý;

b) Buộc nộp số lợi phạm pháp đã có được vào thông tin tài khoản thu của quỹ bảo hiểm y tế riêng với hành vi quy định tại những khoản 2, 3 và 4 Điều này.

Điều 81. Vi phạm quy định về đưa người không thuộc trách nhiệm quản trị và vận hành của tổ chức triển khai vào list tham gia bảo hiểm y tế

1. Phạt tiền riêng với hành vi đưa người vào list tham gia bảo hiểm y tế không đúng quy định của pháp lý theo một trong những mức sau này:

a) Từ một triệu đồng đến 2.000.000 đồng tính trên mỗi thẻ bảo hiểm y tế riêng với trường hợp vi phạm nhưng chưa làm thiệt hại đến quỹ bảo hiểm y tế;

b) Từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng tính trên mỗi thẻ bảo hiểm y tế riêng với trường hợp đã sử dụng trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế làm thiệt hại đến quỹ bảo hiểm y tế.

2. Phạt tiền riêng với hành vi tham gia bảo hiểm y tế tại cơ quan, tổ chức triển khai không đúng quy định của pháp lý theo một trong những mức sau này:

a) Từ một triệu đồng đến 2.000.000 đồng tính trên từng người dân có thẻ bảo hiểm y tế nhưng chưa sử dụng thẻ bảo hiểm y tế để khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế;

b) Từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng tính trên từng người dân có thẻ bảo hiểm y tế đã sử dụng thẻ bảo hiểm y tế để khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

3. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

Tịch thu tang vật vi phạm hành đó đó là thẻ bảo hiểm y tế riêng với hành vi quy định tại những khoản 1 và 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc hoàn trả số tiền đã vi phạm vào thông tin tài khoản thu của quỹ bảo hiểm y tế (nếu có) riêng với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều này.

Điều 82. Vi phạm quy định về xác nhận không đúng mức đóng của đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế

Phạt tiền riêng với hành vi xác nhận không đúng mức đóng của đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế theo một trong những mức sau này:

1. Từ một triệu đồng đến 2.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị dưới 10.000.000 đồng.

2. Từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng.

3. Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 20.000.000 đồng đến dưới 40.000.000 đồng.

4. Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 40.000.000 đồng đến dưới 60.000.000 đồng.

5. Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 60.000.000 đồng đến dưới 80.000.000 đồng.

6. Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 80.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng.

7. Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 100.000.000 đồng đến dưới 120.000.000 đồng.

8. Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 120.000.000 đồng đến dưới 150.000.000 đồng.

9. Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 150.000.000 đồng trở lên.

Điều 83. Vi phạm quy định về lập, chuyển list cấp thẻ bảo hiểm y tế

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến một triệu đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Lập và chuyển list cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế thuộc trách nhiệm quản trị và vận hành chậm hơn thời hạn quy định nhưng chưa làm thiệt hại đến quyền lợi của đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế;

b) Lập và chuyển list cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế thuộc trách nhiệm quản trị và vận hành không đủ số người theo quy định nhưng chưa làm thiệt hại đến quyền lợi của đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế.

2. Phạt tiền riêng với hành vi lập và chuyển list cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế thuộc trách nhiệm quản trị và vận hành chậm hơn thời hạn quy định làm thiệt hại đến quyền lợi của đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế theo một trong những mức sau này:

a) Từ một triệu đồng đến 2.000.000 đồng riêng với trường hợp chậm dưới 10 ngày thao tác theo quy định của pháp lý;

b) Từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng riêng với trường hợp chậm từ 10 ngày thao tác trở lên theo quy định của pháp lý.

3. Phạt tiền riêng với hành vi lập và chuyển list cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế thuộc trách nhiệm quản trị và vận hành không đủ số người theo quy định làm thiệt hại đến quyền lợi của đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế theo một trong những mức sau này:

a) Từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng riêng với trường hợp list thiếu dưới 50 người;

b) Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với trường hợp list thiếu từ 50 người đến dưới 100 người;

c) Từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng riêng với trường hợp list thiếu từ 100 người đến dưới 500 người;

d) Từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với trường hợp list thiếu từ 500 người đến dưới 1.000 người;

đ) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với trường hợp list thiếu từ là 1.000 người trở lên.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc hoàn trả số tiền mà đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế bị thiệt hại (nếu có) riêng với hành vi quy định tại những khoản 2 và 3 Điều này. Trường hợp không hoàn trả được cho đối tượng người dùng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp lý.

Điều 84. Vi phạm quy định về sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh

1. Phạt tiền riêng với hành vi cho những người dân khác mượn thẻ bảo hiểm y tế hoặc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của người khác trong khám bệnh, chữa bệnh theo một trong những mức sau này:

a) Từ một triệu đồng đến 2.000.000 đồng riêng với trường hợp vi phạm nhưng chưa làm thiệt hại đến quỹ bảo hiểm y tế;

b) Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với trường hợp vi phạm làm thiệt hại đến quỹ bảo hiểm y tế.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc hoàn trả số tiền đã vi phạm vào thông tin tài khoản thu của quỹ bảo hiểm y tế (nếu có) riêng với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

Điều 85. Vi phạm quy định về lập hồ sơ bệnh án, kê đơn thuốc bảo hiểm y tế

1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng riêng với hành vi lập hồ sơ bệnh án, kê đơn thuốc mà thực tiễn không còn hoặc không đúng người bệnh với mức vi phạm có mức giá trị dưới một triệu đồng.

2. Phạt tiền riêng với hành vi lập hồ sơ bệnh án, kê đơn thuốc mà thực tiễn không còn hoặc không đúng người bệnh theo một trong những mức sau này:

a) Từ 500.000 đồng đến một triệu đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ một triệu đồng đến dưới 2.000.000 đồng;

b) Từ một triệu đồng đến 2.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 2.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng;

c) Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng;

d) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 10.000.000 đồng đến dưới 15.000.000 đồng;

đ) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 15.000.000 đồng đến dưới 25.000.000 đồng;

e) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 25.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;

g) Từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 50.000.000 đồng đến dưới 80.000.000 đồng;

h) Từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 80.000.000 đồng trở lên.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc hoàn trả số tiền đã vi phạm vào thông tin tài khoản thu của quỹ bảo hiểm y tế (nếu có) riêng với hành vi quy định tại những khoản 1 và 2 Điều này.

Điều 86. Vi phạm quy định về quản trị và vận hành thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật, ngân sách giường bệnh và những ngân sách khác trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến một triệu đồng riêng với một trong những hành vi gây tổn hại quỹ bảo hiểm y tế có mức giá trị dưới một triệu đồng sau này:

a) Kê tăng số lượng hoặc thêm loại thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật, ngân sách giường bệnh và ngân sách khác mà thực tiễn người bệnh không sử dụng;

b) Cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật không khá đầy đủ trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

2. Phạt tiền riêng với hành vi kê tăng số lượng hoặc thêm loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật, ngân sách giường bệnh và ngân sách khác mà thực tiễn người bệnh không sử dụng theo một trong những mức sau này:

a) Từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ một triệu đồng đến dưới 3.000.000 đồng;

b) Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 3.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng;

c) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng;

d) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng;

đ) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 20.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng;

e) Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 30.000.000 đồng đến dưới 40.000.000 đồng;

g) Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 40.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;

h) Từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 50.000.000 đồng đến dưới 60.000.000 đồng;

i) Từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 60.000.000 đồng trở lên.

3. Phạt tiền riêng với hành vi kê đơn, phát thuốc, phục vụ hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật không khá đầy đủ trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo một trong những mức sau này:

a) Từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ một triệu đồng đến dưới 10.000.000 đồng;

b) Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng;

c) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 20.000.000 đồng đến dưới 40.000.000 đồng;

d) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 40.000.000 đồng đến dưới 80.000.000 đồng;

đ) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 80.000.000 đồng đến dưới 120.000.000 đồng;

e) Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 120.000.000 đồng đến dưới 160.000.000 đồng;

g) Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 160.000.000 đồng trở lên.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc hoàn trả số tiền đã vi phạm vào thông tin tài khoản thu của quỹ bảo hiểm y tế (nếu có) riêng với hành vi quy định tại những khoản 1 và 2 Điều này;

b) Buộc hoàn trả số tiền mà đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế bị thiệt hại (nếu có) riêng với hành vi quy định tại những khoản 1, 2 và 3 Điều này. Trường hợp không hoàn trả được cho đối tượng người dùng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp lý.

Điều 87. Vi phạm quy định về phạm vi quyền lợi được hưởng của đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng riêng với hành vi vi phạm về phạm vi quyền lợi được hưởng của đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế với mức vi phạm có mức giá trị dưới một triệu đồng.

2. Phạt tiền riêng với hành vi vi phạm về phạm vi quyền lợi được hưởng của đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế theo một trong những mức sau này:

a) Từ một triệu đồng đến 2.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ một triệu đồng đến dưới 5.000.000 đồng;

b) Từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng;

c) Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 10.000.000 đồng đến dưới 15.000.000 đồng;

d) Từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 15.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng;

đ) Từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 20.000.000 đồng đến dưới 40.000.000 đồng;

e) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 40.000.000 đồng trở lên.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc hoàn trả số tiền mà đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế bị thiệt hại (nếu có) riêng với hành vi quy định tại những khoản 1 và 2 Điều này. Trường hợp không hoàn trả được cho đối tượng người dùng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp lý;

b) Buộc hoàn trả số tiền đã vi phạm vào thông tin tài khoản thu của quỹ bảo hiểm y tế (nếu có) riêng với hành vi quy định tại những khoản 1 và 2 Điều này.

Điều 88. Vi phạm quy định về thanh toán ngân sách khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng riêng với hành vi áp sai về giá, ghi sai chủng loại, cty, tên dịch vụ kỹ thuật trong thanh toán ngân sách khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với mức vi phạm có mức giá trị dưới một triệu đồng.

2. Phạt tiền riêng với hành vi áp sai về giá, ghi sai chủng loại, cty, tên dịch vụ kỹ thuật trong thanh toán ngân sách khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo một trong những mức sau này:

a) Từ một triệu đồng đến 2.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ một triệu đồng đến dưới 5.000.000 đồng;

b) Từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng;

c) Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng;

d) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 20.000.000 đồng đến dưới 40.000.000 đồng;

đ) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 40.000.000 đồng đến dưới 80.000.000 đồng;

e) Từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 80.000.000 đồng đến dưới 120.000.000 đồng;

g) Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 120.000.000 đồng trở lên.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc hoàn trả số tiền đã vi phạm vào thông tin tài khoản thu của quỹ bảo hiểm y tế (nếu có) riêng với hành vi quy định tại những khoản 1 và 2 Điều này;

b) Buộc hoàn trả số tiền mà đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế bị thiệt hại (nếu có) riêng với hành vi quy định tại những khoản 1 và 2 Điều này. Trường hợp không hoàn trả được cho đối tượng người dùng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp lý.

Điều 89. Vi phạm quy định về hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

1. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này nhưng chưa làm thiệt hại đến quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và quỹ bảo hiểm y tế:

a) Đơn phương dừng hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trái quy định của pháp lý;

b) Ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế có nội dung trái với quy định của pháp lý;

c) Ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp lý.

2. Phạt tiền riêng với hành vi đơn phương dừng hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế làm thiệt hại đến quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc quỹ bảo hiểm y tế theo một trong những mức sau này:

a) Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị dưới 50.000.000 đồng;

b) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;

c) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

d) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 500.000.000 đồng đến dưới một triệu.000 đồng;

đ) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ một triệu.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng;

e) Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 5.000.000.000 đồng trở lên.

3. Phạt tiền riêng với hành vi ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế có nội dung trái với quy định của pháp lý hoặc không đúng thẩm quyền làm thiệt hại đến quyền lợi của đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và quỹ bảo hiểm y tế theo một trong những mức sau này:

a) Từ một triệu đồng đến 5.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị dưới 50.000.000 đồng;

b) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;

c) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

d) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 500.000.000 đồng đến dưới một triệu.000 đồng;

đ) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ một triệu.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng;

e) Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 5.000.000.000 đồng trở lên.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc hoàn trả số tiền đã vi phạm vào thông tin tài khoản thu của quỹ bảo hiểm y tế (nếu có) riêng với hành vi quy định tại những khoản 2 và 3 Điều này;

b) Buộc hoàn trả số tiền mà đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế bị thiệt hại (nếu có) riêng với hành vi quy định tại những khoản 2 và 3 Điều này. Trường hợp không hoàn trả được cho đối tượng người dùng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp lý;

c) Buộc hoàn trả số tiền mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị thiệt hại (nếu có) riêng với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không hoàn trả được cho đối tượng người dùng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp lý.

Điều 90. Vi phạm quy định về xác lập quyền lợi trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế không đúng với thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng riêng với hành vi xác lập quyền lợi trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế không đúng với thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế với mức vi phạm có mức giá trị dưới một triệu đồng.

2. Phạt tiền riêng với hành vi xác lập quyền lợi trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế không đúng với thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế theo một trong những mức sau này:

a) Từ một triệu đồng đến 2.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ một triệu đồng đến dưới 5.000.000 đồng;

b) Từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng;

c) Từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 10.000.000 đồng đến dưới 15.000.000 đồng;

d) Từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 15.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng;

đ) Từ 5.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 20.000.000 đồng đến dưới 40.000.000 đồng;

e) Từ 6.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 40.000.000 đồng trở lên.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc hoàn trả số tiền mà đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế bị thiệt hại (nếu có) riêng với hành vi quy định tại những khoản 1 và 2 Điều này. Trường hợp không hoàn trả được cho đối tượng người dùng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp lý;

b) Buộc hoàn trả số tiền mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị thiệt hại (nếu có) riêng với hành vi quy định tại những khoản 1 và 2 Điều này. Trường hợp không hoàn trả được cho đối tượng người dùng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp lý;

c) Buộc hoàn trả số tiền đã vi phạm vào thông tin tài khoản thu của quỹ bảo hiểm y tế (nếu có) riêng với hành vi làm thiệt hại đến quỹ bảo hiểm y tế quy định tại những khoản 1 và 2 Điều này.

Điều 91. Vi phạm quy định về văn bản báo cáo giải trình thực thi bảo hiểm y tế với cơ quan nhà nước có thẩm quyền

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng riêng với hành vi văn bản báo cáo giải trình về thực thi bảo hiểm y tế không đúng thời hạn quy định, không phục vụ số liệu, phục vụ số liệu không đúng chuẩn với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng chưa làm tác động đến công tác thao tác quản trị và vận hành, tổ chức triển khai thực thi và xây dựng chủ trương bảo hiểm y tế.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với hành vi văn bản báo cáo giải trình về thực thi bảo hiểm y tế không đúng thời hạn quy định, không phục vụ số liệu, phục vụ số liệu không đúng chuẩn với cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm tác động đến công tác thao tác quản trị và vận hành, tổ chức triển khai thực thi và xây dựng chủ trương bảo hiểm y tế.

Điều 92. Vi phạm quy định về phục vụ thông tin về đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng riêng với hành vi không phục vụ, phục vụ sai lệch thông tin, phục vụ không kịp thời thông tin về đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế nhưng chưa làm thiệt hại đến quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

2. Phạt tiền riêng với hành vi không phục vụ, phục vụ sai lệch thông tin, phục vụ không kịp thời thông tin về đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế làm thiệt hại đến quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo một trong những mức sau này:

a) Từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị đến dưới 50.000.000 đồng;

b) Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;

c) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

d) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 200.000.000 đồng trở lên.

Điều 93. Vi phạm quy định về phục vụ, phục vụ không khá đầy đủ, phục vụ sai lệch thông tin trong xử lý và xử lý quyền lợi của người bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc thanh toán trực tiếp riêng với đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng riêng với hành vi không phục vụ, phục vụ không khá đầy đủ, phục vụ sai lệch thông tin trong xử lý và xử lý quyền lợi của người bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc thanh toán trực tiếp riêng với đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế nhưng chưa làm thiệt hại đến quyền lợi của đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế.

2. Phạt tiền một triệu đồng đến 3.000.000 đồng riêng với hành vi không phục vụ, phục vụ không khá đầy đủ, phục vụ sai lệch thông tin trong xử lý và xử lý quyền lợi của người bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc thanh toán trực tiếp riêng với đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế làm thiệt hại đến quyền lợi của đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc hoàn trả số tiền mà đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế bị thiệt hại (nếu có) riêng với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp không hoàn trả được cho đối tượng người dùng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp lý.

Điều 94. Vi phạm quy định về gửi văn bản báo cáo giải trình quyết toán ngân sách khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế chậm hơn thời hạn quy định

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến một triệu đồng riêng với hành vi gửi văn bản báo cáo giải trình quyết toán ngân sách khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế chậm hơn thời hạn quy định dưới 05 ngày thao tác.

2. Phạt tiền riêng với hành vi gửi văn bản báo cáo giải trình quyết toán ngân sách khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế chậm hơn thời hạn quy định của pháp lý theo một trong những mức sau này:

a) Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với trường hợp chậm hơn thời hạn quy định từ 05 ngày thao tác đến dưới 20 ngày;

b) Từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng riêng với trường hợp chậm hơn thời hạn quy định từ 20 ngày trở lên.

Điều 95. Vi phạm quy định khác về bảo hiểm y tế

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến một triệu đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Gây trở ngại vất vả, cản trở đến việc khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế nhưng chưa làm thiệt hại đến quyền lợi của đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế;

b) Lạm dụng việc chỉ định và sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật và dịch vụ y tế khác quá mức cần thiết thiết yếu so với quy định của pháp lý về trình độ kỹ thuật y tế làm thiệt hại đến người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế, quỹ bảo hiểm y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với mức vi phạm có mức giá trị đến dưới một triệu đồng.

2. Phạt tiền riêng với, hành vi gây trở ngại vất vả, cản trở đến việc khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế làm thiệt hại đến quyền lợi của đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo một trong những mức sau này:

a) Từ một triệu đồng đến 2.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ một triệu đồng đến dưới 5.000.000 đồng;

b) Từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng;

c) Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 10.000.000 đồng đến dưới 15.000.000 đồng;

d) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 15.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng;

đ) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 20.000.000 đồng đến dưới 40.000.000 đồng;

e) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 40.000.000 đồng trở lên.

3. Phạt tiền riêng với hành vi lạm dụng dịch vụ y tế trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế gồm có: chỉ định và sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật và dịch vụ y tế khác quá định mức tối đa hoặc mức độ thiết yếu so với quy định của pháp lý về trình độ kỹ thuật y tế làm thiệt hại đến quyền lợi của đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, quỹ bảo hiểm y tế theo một trong những mức sau này:

a) Từ một triệu đồng đến 2.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ một triệu đồng đến dưới 5.000.000 đồng;

b) Từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng;

c) Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng;

d) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 20.000.000 đồng đến dưới 40.000.000 đồng;

đ) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 40.000.000 đồng đến dưới 60.000.000 đồng;

e) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 60.000.000 đồng đến dưới 80.000.000 đồng;

g) Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng riêng với mức vi phạm có mức giá trị từ 80.000.000 đồng trở lên.

4. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không Đk với cơ quan bảo hiểm xã hội mẫu dấu, mẫu chữ ký của người hành nghề được phép ký giấy ghi nhận không đủ sức mạnh thể chất, người được ủy quyền ký và đóng dấu của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên giấy tờ ghi nhận;

b) Không link, liên thông tài liệu, tạo lập chứng từ điện tử về khám bệnh, chữa bệnh theo quy định về thanh toán giao dịch thanh toán điện tử trong nghành nghề bảo hiểm y tế.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc hoàn trả số tiền mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị thiệt hại (nếu có) riêng với hành vi quy định tại điểm b khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này. Trường hợp không hoàn trả được cho đối tượng người dùng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp lý;

b) Buộc hoàn trả số tiền mà đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế bị thiệt hại (nếu có) riêng với hành vi quy định tại điểm b khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này. Trường hợp không hoàn trả được cho đối tượng người dùng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp lý;

c) Buộc hoàn trả số tiền đã vi phạm vào thông tin tài khoản thu của quỹ bảo hiểm y tế (nếu có) riêng với hành vi gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 3 Điều này.

Mục 6. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ DÂN SỐ

Điều 96. Vi phạm quy định về tuyên truyền, phổ cập thông tin, tư vấn về dân số, sức mạnh thể chất sinh sản, kế hoạch hoá mái ấm gia đình

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng riêng với hành vi cản trở việc vận động, tuyên truyền, phổ cập thông tin, tư vấn về dân số, sức mạnh thể chất sinh sản, kế hoạch hoá mái ấm gia đình.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Tuyên truyền, phổ cập hoặc đưa ra những thông tin có nội dung trái với đường lối, chủ trương của Đảng và pháp lý của Nhà nước, truyền thống cuội nguồn đạo đức tốt đẹp của dân tộc bản địa, có tác động xấu đến công tác thao tác dân số và đời sống xã hội;

b) Tuyên truyền, phổ cập thông tin về dân số không đúng chuẩn, sai lệch, gây tác động xấu đến việc thực thi công tác thao tác dân số, đời sống xã hội và những nghành khác;

c) Lợi dụng tuyên truyền, phổ cập thông tin về dân số, sức mạnh thể chất sinh sản, kế hoạch hoá mái ấm gia đình để phát tán tài liệu, vật phẩm hoặc có những hành vi khác trái với thuần phong, mỹ tục và đạo đức xã hội.

3. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

Tịch thu tang vật vi phạm hành đó đó là những tài liệu, vật phẩm có chứa thông tin riêng với những hành vi quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tiêu hủy tang vật đã được sử dụng để thực thi hành vi quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Buộc cải chính thông tin không đúng đường lối, chủ trương của Đảng, pháp lý của Nhà nước về dân số riêng với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này theo quy định của pháp lý.

Điều 97. Vi phạm quy định về tuyên truyền, phổ cập, tư vấn phương pháp để đã có được giới tính thai nhi theo ý muốn

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Tuyên truyền, phổ cập phương pháp để đã có được giới tính thai nhi theo ý muốn;

b) Tư vấn phương pháp để đã có được giới tính thai nhi theo ý muốn.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Bán, cho thuê, phân phát, đưa lên mạng internet xuất bản phẩm, nội dung bài viết có nội dung về phương pháp để đã có được giới tính thai nhi theo ý muốn;

b) Đăng, phát thông tin có nội dung về phương pháp để đã có được giới tính thai nhi theo ý muốn.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng riêng với hành vi dịch, xuất bản, sản xuất, in, phát hành, nhân bản, sao chụp xuất bản phẩm, nội dung bài viết có nội dung về phương pháp để đã có được giới tính thai nhi theo ý muốn.

4. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

Tịch thu tang vật vi phạm hành đó đó là xuất bản phẩm, nội dung bài viết, tài liệu thông tin, tuyên truyền riêng với hành vi quy định tại những khoản 1, 2 và 3 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc vô hiệu yếu tố vi phạm riêng với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều này. Trường hợp không vô hiệu được thì buộc tiêu hủy thành phầm có yếu tố vi phạm.

Điều 98. Vi phạm những quy định về chẩn đoán, xác lập giới tính thai nhi

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với hành vi bói toán để xác lập giới tính thai nhi.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với hành vi bắt mạch hoặc siêu âm hoặc xét nghiệm cho những người dân đang mang thai để chẩn đoán và tiết lộ, phục vụ thông tin về giới tính thai nhi, trừ trường hợp pháp lý có quy định khác.

3. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí, chứng từ hành nghề trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 99. Vi phạm quy định về lựa chọn giới tính thai nhi

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với hành vi rình rập đe dọa dùng vũ lực, uy hiếp tinh thần để ép buộc người khác phải vận dụng phương pháp để đã có được giới tính thai nhi theo ý muốn.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng riêng với hành vi dùng vũ lực ép buộc người khác phải vận dụng phương pháp để đã có được giới tính thai nhi theo ý muốn.

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Chỉ định hoặc hướng dẫn sử dụng thuốc để đã có được giới tính thai nhi theo ý muốn;

b) Cung cấp dụng cụ, thuốc, vật tư để đã có được giới tính thai nhi theo ý muốn;

c) Nghiên cứu những phương pháp để đã có được giới tính thai nhi theo ý muốn, trừ trường hợp được pháp lý được cho phép.

4. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

a) Đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc tiêu hủy dụng cụ, thuốc, vật tư đã được sử dụng để thực thi hành vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều này.

Điều 100. Hành vi vô hiệu thai nhi vì nguyên do lựa chọn giới tính

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với hành vi vô hiệu thai nhi vì nguyên do lựa chọn giới tính của người mang thai mà không biến thành ép buộc phải vô hiệu thai nhi.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng riêng với hành vi dụ dỗ, lôi kéo người mang thai vô hiệu thai nhi vì nguyên do lựa chọn giới tính.

3. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với hành vi rình rập đe dọa dùng vũ lực, uy hiếp tinh thần để ép buộc người mang thai vô hiệu thai nhi vì nguyên do lựa chọn giới tính.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng riêng với hành vi dùng vũ lực để ép buộc người mang thai phải vô hiệu thai nhi vì nguyên do lựa chọn giới tính.

5. Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Cung cấp hóa chất, thuốc để vô hiệu thai nhi mà biết rõ người đang mang thai muốn vô hiệu thai nhi vì nguyên do lựa chọn giới tính;

b) Chỉ định hoặc hướng dẫn sử dụng hóa chất, thuốc hoặc những giải pháp khác để vô hiệu thai nhi mà biết rõ người đang mang thai muốn vô hiệu thai nhi vì nguyên do lựa chọn giới tính.

6. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với hành vi phá thai mà biết rõ người đang mang thai muốn vô hiệu thai nhi vì nguyên do lựa chọn giới tính.

7. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

a) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí, chứng từ hành nghề trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng riêng với hành vi quy định tại khoản 5 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí, chứng từ hành nghề trong thời hạn từ 06 tháng đến 12 tháng riêng với hành vi quy định tại khoản 6 Điều này;

c) Tước quyền sử dụng giấy ghi nhận đủ Đk marketing thương mại dược hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại riêng với cơ sở có hoạt động và sinh hoạt giải trí dược không vì mục tiêu thương mại trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại điểm a khoản 5 Điều này.

Điều 101. Vi phạm những quy định về cưỡng bức thực thi kế hoạch hóa mái ấm gia đình

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Không phục vụ phương tiện đi lại tránh thai miễn phí cho những người dân thuộc diện được cấp theo quy định của pháp lý và có Đk sử dụng phương tiện đi lại tránh thai miễn phí;

b) Có lời nói hoặc hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm người tiêu dùng giải pháp tránh thai, người sinh toàn con trai hoặc sinh toàn con gái.

2. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 2.000.000 đồng riêng với hành vi rình rập đe dọa dùng vũ lực, uy hiếp tinh thần để ép buộc người khác phải sử dụng giải pháp tránh thai.

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Đe dọa dùng vũ lực, uy hiếp tinh thần để ép buộc người khác không sử dụng giải pháp tránh thai hoặc ngừng sử dụng giải pháp tránh thai;

b) Đe dọa dùng vũ lực, uy hiếp tinh thần để ép buộc người khác phải mang thai; phải sinh thêm con khi họ đã sinh toàn con trai hoặc sinh toàn con gái.

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng riêng với hành vi dùng vũ lực để ép buộc người khác phải sử dụng giải pháp tránh thai.

5. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi sau này:

a) Đặt dụng cụ tử cung, tiêm thuốc tránh thai, cấy thuốc tránh thai mà không còn sự đồng ý của người tiêu dùng;

b) Dùng vũ lực để ép buộc người khác không được sử dụng giải pháp tránh thai hoặc ngừng sử dụng giải pháp tránh thai;

c) Dùng vũ lực để ép buộc người khác phải mang thai; phải sinh thêm con khi họ đã sinh toàn con trai hoặc sinh toàn con gái.

6. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng riêng với hành vi thực thi kỹ thuật triệt sản mà không còn sự đồng ý của người bị triệt sản.

7. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí, chứng từ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng riêng với hành vi quy định tại khoản 6 Điều này.

8. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc tháo dụng cụ tử cung, thuốc cấy tránh thai riêng với hành vi quy định tại điểm a khoản 5 Điều này.

Điều 102. Vi phạm quy định về bán phương tiện đi lại tránh thai

1. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng riêng với hành vi bán phương tiện đi lại tránh thai đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định là phục vụ miễn phí.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng riêng với hành vi bán phương tiện đi lại tránh thai là thành phầm tiếp thị xã hội cao hơn thế nữa giá đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

3. Hình thức xử phạt tương hỗ update:

Tịch thu tang vật vi phạm hành đó đó là phương tiện đi lại tránh thai riêng với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc hoàn trả số tiền đã thu không đúng quy định của pháp lý riêng với hành vi quy định tại những khoản 1 và 2 Điều này. Trường hợp không hoàn trả được cho đối tượng người dùng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp lý.

Chương III

THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ

Điều 103. Thẩm quyền xử phạt của quản trị Ủy ban nhân dân

1. quản trị Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 3.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về dân số; đến 5.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ, phòng, chống HIV/AIDS, bảo hiểm y tế, khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính có mức giá trị không vượt quá mức cần thiết tiền phạt riêng với từng nghành được quy định tại điểm b khoản này;

d) Áp dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm c và đ khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

2. quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 15.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về dân số; đến 25.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ và phòng, chống HIV/AIDS; đến 37.500.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về bảo hiểm y tế; đến 50.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng từ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính có mức giá trị không vượt quá mức cần thiết tiền phạt riêng với từng nghành được quy định tại điểm b khoản này;

đ) Áp dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm c, đ, e, h và i khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

3. quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 30.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về dân số; đến 50.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ và phòng, chống HIV/AIDS; đến 75.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về bảo hiểm y tế; đến 100.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng từ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm c, d, đ, e, g, h và i khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

Điều 104. Thẩm quyền xử phạt của Thanh tra

1. Thanh tra viên, người được giao thực thi trách nhiệm thanh tra chuyên ngành hiện hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 300.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về dân số; đến 500.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ và phòng, chống HIV/AIDS, bảo hiểm y tế, khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính có mức giá trị không vượt quá mức cần thiết tiền phạt riêng với từng nghành được quy định tại điểm b khoản này;

d) Áp dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm c và đ khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

2. Chánh Thanh tra cấp Sở, Chi Cục trưởng Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa mái ấm gia đình thuộc Sở Y tế, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp sở và Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được giao thực thi hiệu suất cao thanh tra chuyên ngành có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 15.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về dân số; đến 25.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ và phòng, chống HIV/AIDS; đến 37.500.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về bảo hiểm y tế; đến 50.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng từ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính có mức giá trị không vượt quá mức cần thiết tiền phạt riêng với từng nghành được quy định tại điểm b khoản này;

đ) Áp dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm c, d, đ, e, g, h và i khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

3. Chánh Thanh tra cấp Bộ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa mái ấm gia đình, Cục trưởng Cục Quản lý dược, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên y tế, Cục trưởng Cục Y tế dự trữ và những chức vụ tương tự được nhà nước giao thực thi hiệu suất cao thanh tra chuyên ngành có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 30.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về dân số; đến 50.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ và phòng, chống HIV/AIDS; đến 75.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về bảo hiểm y tế; đến 100.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng từ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm c, d, đ, e, g, h và i khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

4. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp bộ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 21.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về dân số; đến 35.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ và phòng, chống HIV/AIDS; đến 52.500.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về bảo hiểm y tế; đến 70.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng từ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính có mức giá trị không vượt quá mức cần thiết tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

đ) Áp dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm c, d, đ, e, g, h và i khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

Điều 105. Thẩm quyền xử phạt của Quản lý thị trường

1. Kiểm soát viên thị trường hiện hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về dân số, y tế dự trữ, khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế.

2. Đội trưởng Đội Quản lý thị trường có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về dân số, y tế dự trữ, khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính có mức giá trị không vượt quá mức cần thiết tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

d) Áp dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm đ, e, h, i khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

3. Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh, Cục trưởng Cục Nghiệp vụ quản trị và vận hành thị trường trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 30.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về dân số; đến 50.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ, khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính có mức giá trị không vượt quá mức cần thiết tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

d) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng từ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn;

đ) Áp dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm c, d, đ, e, g, h và i khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

4. Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 30.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về dân số; đến 50.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ; đến 100.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính;

d) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng từ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn;

đ) Áp dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm c, d, đ, e, g, h và i khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

Điều 106. Thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân

1. Chiến sĩ Công an nhân dân hiện hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 300.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về dân số và đến 500.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ, phòng, chống HIV/AIDS, khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế.

2. Trạm trưởng, Đội trưởng của người được quy định tại khoản 1 Điều này còn có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 900.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về dân số; đến 1.500.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ, phòng, chống HIV/AIDS, bảo hiểm y tế, khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế.

3. Trưởng Công an cấp xã, Trưởng đồn Công an, Trạm trưởng Trạm Công an cửa khẩu, khu công nghiệp có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 1.500.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về dân số và đến 2.500.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ, phòng, chống HIV/AIDS, bảo hiểm y tế, khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện đi lại được sử dụng để vi phạm hành chính có mức giá trị không vượt quá mức cần thiết tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

d) Áp dụng những giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm c và đ khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

4. Trưởng Công an cấp huyện, Trưởng phòng trách nhiệm thuộc Cảnh sát quản trị và vận hành hành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng trách nhiệm thuộc Cục Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ; Trưởng phòng Công an cấp tỉnh, gồm: Trưởng phòng An ninh kinh tế tài chính, Trưởng phòng Cảnh sát quản trị và vận hành hành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ, đường tàu, Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy, Trưởng phòng Cảnh sát khảo sát tội phạm về tham nhũng, kinh tế tài chính, buôn lậu có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 6.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về dân số; đến 10.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ, phòng, chống HIV/AIDS; đến 15.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về bảo hiểm y tế; đến 20.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng từ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính có mức giá trị không vượt quá mức cần thiết tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

đ) Áp dụng những giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm c và đ khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

5. Giám đốc Công an cấp tỉnh có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 15.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về dân số; đến 25.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ, phòng, chống HIV/AIDS; đến 35.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về bảo hiểm y tế; đến 50.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng từ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính có mức giá trị không vượt quá mức cần thiết tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

đ) Áp dụng những giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm c, đ và i khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này;

e) Áp dụng hình thức xử phạt trục xuất theo quy định của pháp lý hiện hành về xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính.

6. Cục trưởng Cục Cảnh sát quản trị và vận hành hành chính về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế tài chính, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ; Cục trưởng Cục Cảnh sát khảo sát tội phạm về tham nhũng, kinh tế tài chính, buôn lậu có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 30.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về dân số; đến 50.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ, phòng, chống HIV/AIDS; đến 75.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về bảo hiểm y tế; đến 100.000.000 đồng riêng với hành vi vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng từ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng những giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm c, đ và i khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

Điều 107. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Hải quan

1. Công chức Hải quan hiện hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ và phòng, chống HIV/AIDS, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế.

2. Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan, Đội trưởng thuộc Chi cục kiểm tra sau thông quan có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ và phòng, chống HIV/AIDS, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế.

3. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan, Chi cục trưởng Chi cục kiểm tra sau thông quan, Đội trưởng Đội trấn áp thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc TW, Đội trưởng Đội trấn áp chống buôn lậu, Hải đội trưởng Hải đội trấn áp trên biển khơi và Đội trưởng Đội trấn áp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ và phòng, chống HIV/AIDS, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế;

b) Tịch thu tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính có mức giá trị không vượt quá mức cần thiết tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

c) Áp dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm d, đ và i khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

4. Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc TW có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng từ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính có mức giá trị không vượt quá mức cần thiết tiền phạt quy định tại điểm b khoản này;

đ) Áp dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm d, đ và i khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

5. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ; đến 100.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng từ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm d, đ và i khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

Điều 108. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội biên phòng

1. Chiến sĩ Bộ đội biên phòng hiện hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 300.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về dân số; đến 500.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ và phòng, chống HIV/AIDS, khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế.

2. Trạm trưởng, Đội trưởng của chiến sỹ Bộ đội biên phòng có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 1.500.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về dân số; đến 2.500.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ và phòng, chống HIV/AIDS, khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế.

3. Đồn trưởng Đồn biên phòng, Hải đội trưởng Hải đội biên phòng, Chỉ huy trưởng biên phòng Cửa khẩu cảng có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 6.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về dân số; đến 10.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ và phòng, chống HIV/AIDS; đến 20.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính có mức giá trị không vượt quá mức cần thiết tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

d) Áp dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm c và đ khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

4. Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng cấp tỉnh, Chỉ huy trưởng Hải đoàn biên phòng trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 30.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về dân số; đến 50.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ và phòng, chống HIV/AIDS; đến 100.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng từ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm c, đ và i khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

Điều 109. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Cảnh sát biển Việt Nam

1. Cảnh sát viên Cảnh sát biển hiện hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 600.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về dân số; đến 1.500.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ và phòng, chống HIV/AIDS, khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế.

2. Tổ trưởng Tổ trách nhiệm Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 1.500.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về dân số; đến 2.500.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ và phòng, chống HIV/AIDS; đến 5.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế.

3. Đội trưởng Đội trách nhiệm Cảnh sát biển, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 3.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về dân số; đến 5.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ và phòng, chống HIV/AIDS; đến 10.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế;

c) Áp dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm c và đ khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

4. Hải đội trưởng Hải đội Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 6.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về dân số; đến 10.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ và phòng, chống HIV/AIDS; đến 20.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính có mức giá trị không vượt quá mức cần thiết tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

d) Áp dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm c, d và đ khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

5. Hải đoàn trưởng Hải đoàn Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 9.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về dân số; đến 15.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ và phòng, chống HIV/AIDS; đến 30.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính có mức giá trị không vượt quá mức cần thiết tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

d) Áp dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm c, d và đ khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

6. Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 15.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về dân số; đến 25.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ và phòng, chống HIV/AIDS; đến 50.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính có mức giá trị không vượt quá mức cần thiết tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

d) Áp dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm c, d và đ khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

7. Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 30.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về dân số; đến 50.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ và phòng, chống HIV/AIDS; đến 100.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng từ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm c, d và đ khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

Điều 110. Thẩm quyền của cơ quan Thuế

1. Công chức Thuế hiện hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ và phòng, chống HIV/AIDS.

2. Đội trưởng Đội Thuế có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ và phòng, chống HIV/AIDS.

3. Chi cục trưởng Chi cục Thuế có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ và phòng, chống HIV/AIDS;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính có mức giá trị không vượt quá mức cần thiết tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

d) Áp dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm i và k khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

4. Cục trưởng Cục Thuế có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ và phòng, chống HIV/AIDS;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính có mức giá trị không vượt quá mức cần thiết tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

d) Áp dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm i và k khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

5. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến đến 50.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về y tế dự trữ và phòng, chống HIV/AIDS;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính;

d) Áp dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm i và k khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

Điều 111. Thẩm quyền xử phạt của cơ quan bảo hiểm xã hội

1. Giám đốc Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 37.500.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về bảo hiểm y tế;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng từ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính có mức giá trị không vượt quá mức cần thiết tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

đ) Áp dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm c, d, đ, e, g, h và i khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

2. Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 75.000.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về bảo hiểm y tế;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng từ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm c, d, đ, e, g, h và i khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

3. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành do Tổng Giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 52.500.000 đồng riêng với vi phạm hành chính về bảo hiểm y tế;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng từ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính có mức giá trị không vượt quá mức cần thiết tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

đ) Áp dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại những điểm c, d, đ, e, g, h và i khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

Điều 112. Phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của những chức vụ có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong nghành nghề y tế

1. quản trị Ủy ban nhân dân những cấp có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt hành chính và vận dụng những giải pháp khắc phục hậu quả riêng với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Chương II Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại Điều 103 Nghị định này và hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn được giao.

2. Người có thẩm quyền xử phạt của Thanh tra y tế, người được giao thực thi trách nhiệm thanh tra chuyên ngành y tế có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt hành chính và vận dụng những giải pháp khắc phục hậu quả riêng với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Chương II Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại Điều 104 Nghị định này, những hành vi vi phạm hành chính tương quan đến nghành y tế theo thẩm quyền của chức vụ tương tự được quy định tại những Nghị định xử phạt vi phạm hành chính khác và hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn được giao.

3. Người có thẩm quyền xử phạt của cơ quan Quản lý thị trường có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt hành chính, vận dụng những giải pháp khắc phục hậu quả theo phạm vi quản trị và vận hành, hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn được giao và theo thẩm quyền quy định tại Điều 105 Nghị định này riêng với những hành vi vi phạm quy định tại những điều 14, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 102; khoản 4 Điều 6; điểm h khoản 3 Điều 9; những khoản 3, 4 Điều 12; điểm đ khoản 1, những điểm a, d khoản 2, những điểm a, b, c khoản 3, khoản 4 Điều 61; khoản 2 Điều 68 và điểm a khoản 2 Điều 97 Nghị định này.

4. Người có thẩm quyền xử phạt của cơ quan Công an nhân dân có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt hành chính và vận dụng những giải pháp khắc phục hậu quả theo phạm vi quản trị và vận hành, hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn được giao và theo thẩm quyền quy định tại Điều 106 Nghị định này riêng với hành vi vi phạm quy định tại những điều 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 54, 65, 66, 67, 69, 70, 76, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102; điểm a khoản 3 Điều 5; những khoản 1, 2, 4 Điều 6; điểm a khoản 1, điểm a khoản 2, điểm h khoản 3 Điều 9; những điểm a, c khoản 5, điểm b khoản 6, khoản 7 Điều 38; điểm a khoản 7 Điều 44; điểm a khoản 1 Điều 45; điểm a khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 48;, những điểm a, g khoản 2 Điều 52; khoản 3 Điều 53; khoản 4 Điều 55; điểm c khoản 4 Điều 56; điểm d khoản 5, khoản 7 Điều 57; khoản 7 Điều 58; những khoản 4, 5, 6, 7 Điều 59; những điểm d, đ, e, g khoản 2, điểm đ khoản 3, những khoản 4, 5, 6, 7 Điều 60; khoản 4 Điều 61; khoản 5 Điều 62; khoản 4 Điều 63; những khoản 1, 2, những điểm a, b khoản 3 Điều 64; những khoản 2, 3 Điều 68; điểm b khoản 2 Điều 70; điểm a khoản 2, những điểm a, b khoản 3 Điều 73; điểm g khoản 2, khoản 3 Điều 74 và những điểm b, c, d khoản 2, những điểm c, d khoản 3 Điều 75 Nghị định này.

5. Người có thẩm quyền xử phạt của cơ quan Hải quan có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt hành chính, vận dụng những giải pháp khắc phục hậu quả theo phạm vi quản trị và vận hành, hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn được giao và theo thẩm quyền quy định tại Điều 107 Nghị định này riêng với những hành vi vi phạm quy định tại những điều 7, 11, 12, 13, 14, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 60, 64, 71, 76; những khoản 1, 2 Điều 6; điểm b khoản 1 Điều 54; những khoản 6, 7 Điều 58; những khoản 6, 7 Điều 59; điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 65 và điểm c khoản 2 Điều 75 Nghị định này.

6. Người có thẩm quyền xử phạt của Bộ đội Biên phòng có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt hành chính và vận dụng những giải pháp khắc phục hậu quả theo phạm vi quản trị và vận hành, hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn được giao và theo thẩm quyền quy định tại Điều 108 Nghị định này riêng với những hành vi vi phạm quy định tại những điều 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 60, 65, 76, 96, 97, 101, 102; điểm b khoản 3 Điều 8; điểm b khoản 3 Điều 9; những điểm a, b khoản 3 Điều 16; điểm g khoản 2, điểm đ khoản 3 Điều 23; những khoản 1, 2, 3, những điểm a, b, c, g khoản 4, điểm a khoản 5 Điều 29; điểm b khoản 4 Điều 39; điểm b khoản 3 Điều 48; điểm b khoản 1 Điều 52 và khoản 1, điểm b khoản 2, những điểm a, b khoản 3 Điều 64 Nghị định này.

7. Người có thẩm quyền xử phạt của Cảnh sát biển có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt hành chính và vận dụng những giải pháp khắc phục hậu quả theo phạm vi quản trị và vận hành, hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn được giao và theo thẩm quyền quy định tại Điều 109 Nghị định này riêng với những hành vi vi phạm quy định tại những điều 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 60, 65, 71, 76, 80, 83, 96, 97, 101, 102; điểm b khoản 3 Điều 8; điểm b khoản 3 Điều 9; những điểm a, b khoản 3 Điều 16; điểm g khoản 2, khoản 3 Điều 23; những khoản 1, 2, 3, những điểm a, b, c, g khoản 4, điểm a khoản 5 Điều 29; những khoản 1, 3, 5, 6, 7 Điều 38; điểm b khoản 4 Điều 39; khoản 4 Điều 40; điểm b khoản 1 Điều 45; điểm b khoản 3 Điều 48; điểm b khoản 1 Điều 52; khoản 1, điểm b khoản 2, những điểm a, b khoản 3 Điều 64; khoản 1 Điều 74 và điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 95 Nghị định này.

8. Người có thẩm quyền xử phạt của cơ quan thuế có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt hành chính và vận dụng những giải pháp khắc phục hậu quả theo phạm vi quản trị và vận hành, hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn được giao và theo thẩm quyền quy định tại Điều 110 Nghị định này riêng với những hành vi vi phạm quy định tại những điểm d, đ, e khoản 4 và điểm b khoản 5 Điều 29 Nghị định này.

9. Người có thẩm quyền xử phạt của cơ quan bảo hiểm xã hội có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt hành chính, vận dụng những giải pháp khắc phục hậu quả theo phạm vi quản trị và vận hành, hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn được giao và theo thẩm quyền quy định tại Điều 111 Nghị định này riêng với những hành vi vi phạm quy định tại Mục 5 Nghị định này.

10. Người có thẩm quyền xử phạt của Thanh tra tin tức và Truyền thông có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính; xử phạt hành chính, vận dụng những giải pháp khắc phục hậu quả theo phạm vi quản trị và vận hành, hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn được giao và theo thẩm quyền quy định tại Điều 104 Nghị định này riêng với hành vi vi phạm quy định tại những điều 5, 19, 25, 26, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 49, 50, 51, 67, 69, 78, 96, 97; khoản 2 Điều 14; những khoản 1, 2, 3, những điểm a, b, c, e, g khoản 4, điểm a khoản 5 Điều 29; khoản 3 Điều 31 và điểm b khoản 2 Điều 35 Nghị định này.

11. Người có thẩm quyền xử phạt của Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt hành chính và vận dụng những giải pháp khắc phục hậu quả theo phạm vi quản trị và vận hành, hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn được giao và theo thẩm quyền quy định tại Điều 104 Nghị định này riêng với hành vi vi phạm quy định tại những điều 5, 19, 25, 26, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 49, 50, 51, 67, 69, 78, 96, 97; khoản 2 Điều 14; những khoản 1, 2, 3, những điểm a, b, c, e, g khoản 4, điểm a khoản 5 Điều 29 và điểm b khoản 2 Điều 35 Nghị định này.

12. Người có thẩm quyền xử phạt của Thanh tra giáo dục, giao thông vận tải lối đi bộ vận tải lối đi bộ, nông nghiệp và tăng trưởng nông thôn, khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt hành chính, vận dụng những giải pháp khắc phục hậu quả theo phạm vi quản trị và vận hành, hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn được giao và theo thẩm quyền quy định tại Điều 104 Nghị định này riêng với hành vi vi phạm quy định tại những điều 5, 6, 18, 19, 23, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37; khoản 2 Điều 14 và những khoản 1, 2, 3, những điểm a, b, c, e khoản 4, điểm a khoản 5 Điều 29 Nghị định này.

13. Người có thẩm quyền xử phạt của Thanh tra tài nguyên môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt hành chính, vận dụng những giải pháp khắc phục hậu quả theo phạm vi quản trị và vận hành, hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn được giao và theo thẩm quyền quy định tại Điều 104 Nghị định này riêng với hành vi vi phạm quy định tại những điều 5, 6, 7, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 23, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37 và điểm a khoản 5 Điều 29 Nghị định này.

Điều 113. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính

Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong nghành nghề y tế gồm có:

1. Người có thẩm quyền xử phạt được quy định tại Nghị định này theo hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn được giao.

2. Công chức, viên chức thuộc ngành y tế, bảo hiểm xã hội, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và công chức, viên chức trong những cty được quy định tại Điều 112 Nghị định này hiện hành công vụ, trách nhiệm theo hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn được giao.

Điều 114. Sử dụng phương tiện đi lại, thiết bị kỹ thuật trách nhiệm trong việc phát hiện hành vi vi phạm

1. Cơ quan, người dân có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính được sử dụng phương tiện đi lại, thiết bị kỹ thuật trách nhiệm để phát hiện vi phạm hành chính quy định tại những điều 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 Nghị định này.

2. Việc quản trị và vận hành, sử dụng và khuôn khổ những phương tiện đi lại, thiết bị kỹ thuật trách nhiệm được sử dụng để phát hiện hành vi vi phạm được thực thi theo quy định của pháp lý.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 115. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này còn có hiệu lực hiện hành thi hành từ thời điểm ngày 15 tháng 11 năm 2020.

2. Các quy định sau này có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày ký, phát hành:

a) Các điều 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 47, 115, 116, 117 điểm b khoản 1, điểm b khoản 4 Điều 52 và những điểm a, b khoản 2, những điểm b, đ khoản 3, điểm b khoản 4 Điều 57 Nghị định này;

b) Các điều 1, 2, 3, 4, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 và 114 được vận dụng để xử phạt vi phạm hành chính riêng với những hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản này.

3. Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm trước đó đó của nhà nước quy định xử phạt vi phạm hành chính trong nghành nghề y tế hết hiệu lực hiện hành toàn bộ Tính từ lúc ngày từ thời điểm ngày 15 tháng 11 năm 2020.

4. Các điều 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 của Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm trước đó đó của nhà nước quy định xử phạt vi phạm hành chính trong nghành nghề y tế hết hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày ký phát hành Nghị định này.

Điều 116. Điều khoản chuyển tiếp

Đối với hành vi vi phạm hành chính trong nghành nghề y tế xẩy ra trước thời điểm ngày Nghị định này còn có hiệu lực hiện hành, tiếp theo đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, xử lý và xử lý mà Nghị định này sẽ không còn quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn thì vận dụng những quy định của Nghị định này.

Điều 117. Trách nhiệm hướng dẫn và thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai thi hành Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc nhà nước, quản trị Ủy ban nhân dân những cấp và những cty tổ chức triển khai, thành viên tương quan phụ trách thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:– Ban Bí thư Trung ương Đảng;– Thủ tướng, những Phó Thủ tướng nhà nước;– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước;– HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc TW;– Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng;– Văn phòng quản trị nước;– Hội đồng Dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội;– Văn phòng Quốc hội;– Toà án nhân dân tối cao;– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;– Kiểm toán Nhà nước;– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;– Ngân hàng Chính sách xã hội;– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;– Cơ quan TW của những đoàn thể;– VPCP: BTCN, những PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, những Vụ, Cục, cty trực thuộc, Công báo;– Lưu: VT, KGVX (2b)LT.

TM. CHÍNH PHỦTHỦ TƯỚNGNguyễn Xuân Phúc


Bạn đang mò mẩn postt Nghị định 117/2020/NĐ-CP 2022

Với việc Bạn mò mẩn postt Nghị định 117/2020/NĐ-CP Chi tiết sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

tải Game HD Nghị định 117/2020/NĐ-CP Free

Neu Bạn đang tìm link google drive mega để down Game HD Nghị định 117/2020/NĐ-CP Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại comment hoặc Join Group zalo để được hướng dẫn không lấy phí
#Nghị #định #1172020NĐCP