0765562555

Quyết định 5053/QĐ-BYT

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Tài liệu Quyết định 5053/QĐ-BYT Mới 2022 được update : 2021-09-06 22:00:31

3131

Xin chàoNgày 03/12/2020, Bộ Y tế phát hành Quyết định 5053/QĐ-BYT về việc phát hành “Sổ tay Hướng dẫn thực hành thực tiễn truy vết người tiếp xúc với những người dân có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính”.

Theo đó, quy định phương pháp truy vết F1 được thực thi như sau:

Bạn đang xem: Quyết định 5053/QĐ-BYT

Bước 1: Xác định những “mốc dịch tễ”. Bước 2: Thông báo những “mốc dịch tễ” cho bộ phận điều phối truy vết. Bước 3: Triển khai truy vết F1 qua việc hỏi trực tiếp người bệnh, tại nơi bệnh nhân sinh sống, tại những “mốc dịch tễ”, phương tiện đi lại thông tin đại chúng, ứng dụng Bluezone, Viet Nam Health Declaration. Bước 4: Rà soát và hoàn thiện list F1. Bước 5: Tổ chức cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm.

BỘ Y TẾ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 5053/QĐ-BYT

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 03 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH 5053/QĐ-BYT

VỀ VIỆC BAN HÀNH “SỔ TAY HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH TRUY VẾT NGƯỜI TIẾP XÚC VỚI NGƯỜI CÓ XÉT NGHIỆM SARS-COV-2 DƯƠNG TÍNH”

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai Bộ Y tế;

Theo đề xuất kiến nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự trữ, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Sổ tay Hướng dẫn thực hành thực tiễn truy vết người tiếp xúc với những người dân có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính”.

Điều 2. “Sổ tay Hướng dẫn thực hành thực tiễn truy vết người tiếp xúc với những người dân có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính” là tài liệu hướng dẫn được vận dụng trên toàn quốc.

Điều 3. Quyết định này còn có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày ký, phát hành.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng những Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Viện trưởng những Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng, Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh; Giám đốc Sở Y tế những tỉnh, thành phố; Thủ trưởng y tế những Bộ, ngành và Thủ trưởng những cty có tương quan phụ trách thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:– Như Điều 4;– Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để văn bản báo cáo giải trình);– Đồng chí Bộ trưởng (để văn bản báo cáo giải trình);– Các Đồng chí Thứ trưởng;– UBND tỉnh/thành phố trực thuộc TƯ;– Cổng TTĐT Bộ Y tế;– Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGĐỗ Xuân Tuyên

SỔ TAY

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH TRUY VẾT NGƯỜI TIẾP XÚC VỚI NGƯỜI CÓ XÉT NGHIỆM SARS-COV-2 DƯƠNG TÍNH(Ban hành kèm theo Quyết định số: 5053/QĐ-BYT ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ Y tế)

ĐẶT VẤN ĐỀ

COVID-19 là bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A do vi rút SARS-CoV-2 gây ra; Bệnh lây truyền từ người sang người. Thời gian ủ bệnh trong mức chừng 14 ngày. Người mắc bệnh trọn vẹn có thể có triệu chứng lâm sàng phong phú: sốt, ho, đau họng, người mệt mỏi, đau người, giảm hoặc mất vị giác và khứu giác, không thở được, trọn vẹn có thể có viêm phổi nặng, suy hô hấp cấp và tử vong, đặc biệt quan trọng ở những người dân dân có bệnh lý nền, mạn tính, người cao tuổi. Có một tỷ suất cao người nhiễm vi rút SARS-CoV-2 không còn biểu lộ lâm sàng (khoảng chừng 40%) và trọn vẹn có thể là nguồn lây trong hiệp hội, gây trở ngại vất vả cho việc giám sát và phòng chống dịch.

Người có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính (sau này gọi tắt là ca bệnh) thứ nhất được ghi nhận tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 03 tháng 12 năm 2019. Ngày 11 tháng 3 năm 2020, WHO nhận định dịch COVID-19 là đại dịch toàn thế giới. Tính đến ngày 27 tháng 10 năm 2020, có 217 vương quốc/vùng lãnh thổ đã ghi nhận những ca mắc, hiện số ca mắc vẫn vẫn đang còn Xu thế ngày càng tăng dù những nước/vùng lãnh thổ đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp phòng chống. Việt Nam đã ghi nhận những ca bệnh xâm nhập và những ca bệnh trong hiệp hội.

Đến nay, COVID-19 vẫn chưa tồn tại thuốc điều trị đặc hiệu và vắc xin phòng bệnh được sử dụng rộng tự do trong hiệp hội. Hiện việc giám sát, phát hiện sớm, truy vết và khu vực phạm vi cách ly nguồn lây sớm vẫn là giải pháp hầu hết trong phòng chống dịch bệnh lây lan tại những ổ dịch.

Nhằm hướng dẫn cán bộ y tế truy vết người tiếp xúc với ca bệnh để tổ chức triển khai cách ly, xử lý kịp thời, ngăn ngừa không để dịch lây lan ra hiệp hội và trên cơ sở những kinh nghiệm tay nghề đã có được từ việc ứng phó với những vụ dịch tại Vĩnh Phúc, Tp Hà Nội Thủ Đô, Tp Hải Dương, Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng và những địa phương khác trong thời hạn qua, Bộ Y tế xây dựng Sổ tay này để phổ cập tới những cty, địa phương thực thi.

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH TRUY VẾT NGƯỜI TIẾP XÚC VỚI NGƯỜI CÓ XÉT NGHIỆM SARS-COV-2 DƯƠNG TÍNH

I. Mục đích:

Truy vết người tiếp xúc với ca bệnh để tổ chức triển khai cách ly, xử lý kịp thời, ngăn ngừa dịch lây lan.

II. Yêu cầu:

1 – Thần tốc và triệt để, không được để sót người tiếp xúc.

2 – Ban chỉ huy phòng chống dịch cấp tỉnh, huyện, xã, những cty, cty có tương quan lôi kéo tối đa mọi nguồn lực đảm bảo cho công tác thao tác truy vết nhanh, hiệu suất cao.

III. Nguyên tắc:

1 – Tiến hành truy vết càng sớm càng tốt, ngay lúc có thông tin ca bệnh.

2 – Xác định những “mốc dịch tễ” trước, tiếp theo đó mới truy vết đến từng người tiếp xúc.

3 – Sử dụng đồng thời nhiều lực lượng truy vết để tiến hành truy vết thật nhanh theo những “mốc dịch tễ” phát hiện được.

4 – Áp dụng nhiều giải pháp truy vết; Các giải pháp trọn vẹn có thể tích lũy được những thông tin trùng lặp nhau nhưng tương hỗ update lẫn nhau, giúp truy vết người tiếp xúc một cách khá đầy đủ và có khối mạng lưới hệ thống.

5 – Đầu tư nguồn lực và thời hạn để hoàn thành xong truy vết F1 trước trong thời hạn sớm nhất; Việc truy vết F2 thực thi sau khoản thời hạn đã cơ bản hoàn thành xong truy vết F1.

6 – Các “mốc dịch tễ” và người tiếp xúc gần F1 cần phải truy vết trong mức chừng thời hạn từ 3 ngày trước lúc ca bệnh khởi phát cho tới lúc ca bệnh được cách ly y tế.

7 – Người tham gia truy vết khi thực thi trách nhiệm phải thực thi những giải pháp phòng tránh lây nhiễm.

IV. Một số thuật ngữ sử dụng trong truy vết người tiếp xúc

1 – F1: Là người dân có tiếp xúc gần trong vòng 2 mét với ca bệnh xác lập trong mức chừng thời hạn từ 3 ngày trước lúc khởi phát của ca bệnh cho tới lúc ca bệnh được cách ly y tế. Khởi phát của ca bệnh sẽ là ngày có triệu chứng không bình thường thứ nhất về sức mạnh thể chất mà bệnh nhân cảm nhận được, trọn vẹn có thể là một trong những triệu chứng sau: sốt, mệt mỏi; đau người, gai người ớn lạnh; giảm hoặc mất vị giác, khứu giác; sốt; ho; đau họng … Nếu là người lành mang trùng (người không còn bất kể triệu chứng gì) thì ngày khởi phát sẽ là ngày lấy mẫu bệnh phẩm có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

2 – F2: Là người tiếp xúc gần trong vòng 2 mét với F1 trong mức chừng thời hạn từ thời điểm ngày thứ nhất F1 tiếp xúc với ca bệnh (Tính từ lúc 3 ngày trước lúc ca bệnh khởi phát) cho tới lúc F1 được cách ly y tế.

3 – Mốc dịch tễ: là khu vực, sự kiện mà ca bệnh đã đi đến hoặc đã tham gia trong mức chừng thời hạn từ 3 ngày trước lúc khởi phát bệnh cho tới lúc bệnh nhân được cách ly y tế.

Lưu ý: Việc khảo sát tìm nguồn lây của ca bệnh với mốc thời hạn trong vòng 14 ngày trước lúc khởi phát của ca bệnh sẽ thuộc phạm vi khảo sát dịch tễ cơ bản và không thuộc phạm vi của hướng dẫn này.

Xem thêm: Ngày vía Quan Âm là ngày nào?

V. Cách thức truy vết F1

1 – Bước 1: Xác định những “mốc dịch tễ”

– Người khảo sát: cán bộ khảo sát của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tuyến tỉnh hoặc Trung tâm y tế (TTYT) cấp huyện cùng với cơ quan ban ngành thường trực địa phương và y tế cơ sở.

– Yêu cầu thành phầm: Danh sách những “mốc dịch tễ” theo Biểu mẫu 1.

– Phương pháp truy vết:

+ Hỏi trực tiếp bệnh nhân hoặc qua điện thoại cảm ứng

+ Hỏi qua người thân trong gia đình/ban hữu/ hàng xóm/ tổ dân phố

+ Tham khảo bệnh án/hồ sơ

– Nội dung cần truy “mốc dịch tễ”

Hỏi những “mốc dịch tễ” mà bệnh nhân đã tham gia hoặc đi đến trong mức chừng thời hạn từ 3 ngày trước lúc khởi phát bệnh cho tới lúc bệnh nhân được cách ly y tế theo bảng kiểm (Bảng kiểm 1). Ghi rõ tên/khu vực/thời hạn của những “mốc dịch tễ” theo Biểu mẫu 1.

Bảng kiểm 1: Các “mốc dịch tễ” thường gặp cần hỏi

MỐC DỊCH TỄ (CA BỆNH ĐÃ ĐI ĐẾN HOẶC THAM GIA) 1 Đám cưới, đám tang, đám giỗ, sinh nhật, tân gia o 2 Liên hoan ăn uống đông người o 3 Nơi thường đến chơi, thăm hỏi động viên (mái ấm gia đình người thân trong gia đình, ban hữu ….) o 4 Siêu thị, TT thương mại … o 5 Chợ, chợ đầu mối, chợ tạm… o 6 Cửa hàng marketing thương mại nhỏ lẻ/tạp hóa o 7 Vũ trường/quán Bar o 8 Quán ăn, quán cafe o 9 Nơi công cộng triệu tập đông người o 10 Khu vui chơi vui chơi, khu dã ngoại khu vui chơi vui chơi công viên… o 11 Rạp hát, rạp chiếu phim, sân khấu o 12 Chùa, đền, nhà thời thánh… o 13 Hội họp (hưu trí, họp lớp, câu lạc bộ, đội nhóm…) o 14 Khách sạn, nhà nghỉ… o 15 Trường học, TT dạy học… o 16 Cơ quan, công ty, nơi thao tác … o 17 Bệnh viện, phòng khám tư, cơ sở y tế… o 18 Taxi, xe buýt, xe khách, tàu hoả, máy bay, thuyền du lịch… o 19 Nơi phục vụ dịch vụ: sửa xe, cắt tóc, làm đẹp … o 20 Chuyến du lịch/chuyến thăm quan/chuyến công tác thao tác o 21 Khác (ghi rõ)…………………………………………………………….. o

2 – Bước 2: Thông báo những “mốc dịch tễ” cho bộ phận điều phối truy vết (bộ phận điều phối)

Bộ phận điều phối nên được đặt tại Khoa trấn áp bệnh truyền nhiễm của CDC cấp tỉnh hoặc TTYT cấp huyện.

– Sau khi xác lập được những “mốc dịch tễ” cán bộ khảo sát truy vết thông tin ngay cho bộ phận điều phối bằng mọi phương tiện đi lại nhanh nhất có thể (điện thoại cảm ứng, tin nhắn điện thoại cảm ứng hoặc chụp hình Biểu mẫu 1 gửi qua tin Zalo,Viber…).

– Bộ phận điều phối thông tin ngay cho cơ quan ban ngành thường trực địa phương, khối mạng lưới hệ thống giám sát và y tế cơ sở nơi có những “mốc dịch tễ”, đồng thời điều động nhiều đội truy vết hàng loạt tới những “mốc dịch tễ” để cùng với với những lực lượng tại địa phương truy vết F1. Trong trường hợp một số trong những “mốc dịch tễ” nằm ngoài địa phận quản trị và vận hành thì bộ phận điều phối sẽ liên hệ và thông tin “mốc dịch tễ” cho những cty tương quan để phối hợp khảo sát truy vết.

3 – Bước 3: Triển khai truy vết F1

Tiến hành đồng thời truy vết F1 bằng nhiều giải pháp: qua hỏi người bệnh; truy vết tại hiệp hội nơi bệnh nhân sinh sống; truy vết tại những “mốc dịch tễ”; truy vết trải qua phương tiện đi lại thông tin đại chúng; truy vết trải qua ứng dụng Bluezone, Viet Nam Health Declaration.

3.1. Truy vết F1 qua hỏi người bệnh

– Người khảo sát: cán bộ khảo sát của CDC tuyến tỉnh hoặc TTYT cấp huyện ở Bước 1 sau khoản thời hạn xác lập và văn bản báo cáo giải trình những mốc dịch tễ thì tiếp tục cùng với với cơ quan ban ngành thường trực địa phương và y tế cơ sở truy vết rõ ràng F1 qua hỏi người bệnh hoặc người nhà bệnh nhân hoặc những người dân dân có tương quan.

– Sản phẩm yêu cầu: Danh sách F1 theo Biểu mẫu 2

– Phương pháp truy vết:

+ Hỏi người bệnh theo từng ngày về những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt, sinh hoạt để từ đó truy vết F1 tương ứng theo từng ngày (hỏi từ thời điểm ngày sớm nhất đến ngày xa nhất theo trí nhớ của bệnh nhân).

+ Lập list F1 khai thác được theo Biểu mẫu 2.

+ Hỏi người bệnh bao quát lại một lần nữa về những nhóm người tiếp xúc gần thường gặp theo bảng kiểm để tránh bỏ sót F1 (Bảng kiểm 2), tiếp tục tương hỗ update F1 vào Biểu mẫu 2.

Bảng kiểm 2: nhóm F1 thường gặp cần hỏi bao quát để tránh bỏ sót:

NHÓM NGƯỜI TIẾP XÚC GẦN( F1) THƯỜNG GẶP 1 Người sống cùng nhà/cùng phòng/cùng hộ mái ấm gia đình o 2 Bạn tình/tình nhân o 3 Anh em họ hàng, người thân trong gia đình o 4 Hàng xóm o 5 Bạn bè thân thiết thường gặp o 6 Người có tiếp xúc qua việc làm/sinh hoạt hằng ngày o 7 Người cùng thao tác/nơi thao tác o 8 Người cùng đi công tác thao tác/cuộc họp o 9 Người cùng trong lớp học/trường học o 10 Người cùng nhóm du lịch, nhóm thăm quan, nhóm đi dạo o 11 Người cùng sinh hoạt trong những câu lạc bộ (thơ, thể thao ….) o 12 Người cùng đi vui chơi/liên hoan/uống rượu/đánh bài o 13 Người cùng sinh hoạt tôn giáo o 14 Người đi cùng phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ o 15 Người cùng khoa/phòng điều trị o 16 Nhân viên phục vụ và người chăm sóc bệnh nhân tại cơ sở y tế o 17 Nhân viên y tế o 18 Khác (ghi rõ)…………………………………………………………………………

+ Tiếp tục khai thác, tương hỗ update những “mốc dịch tễ” vào Biểu mẫu 1 nếu khai thác được thêm

+ Tiếp tục phát Biểu mẫu 2, bút, số điện thoại cảm ứng khiến cho bệnh nhân tự nhớ và tự tương hỗ update thêm người tiếp xúc gần ở những ngày tiếp theo. Hướng dẫn bệnh nhân gửi tin nhắn nhắn qua Zalo, Viber… hoặc điện thoại cảm ứng cho những người dân khảo sát khi có tương hỗ update thêm F1.

+ Hỏi khảo sát tương hỗ update ở những ngày tiếp theo nếu thấy thiết yếu.

3.2. Truy vết F1 tại hiệp hội nơi bệnh nhân sinh sống

Tham khảo: Kế hoạch trực Tết Nguyên đán 2021

– Người khảo sát: Đội truy vết của cấp tỉnh/huyện/xã hoặc lực lượng truy vết tăng cường (sinh viên trường y; những lực lượng khác) cùng với cơ quan ban ngành thường trực địa phương, lực lượng công an, tổ dân phố/thôn/xóm, tổ Covid hiệp hội, cán bộ đoàn thể tại địa phương và những lực lượng có tương quan khác.

– Sản phẩm yêu cầu: Danh sách F1 theo Biểu mẫu 3

– Phương pháp truy vết:

+ Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hỏi từng người theo phương pháp truy nhà bệnh nhân trước tiếp theo đó mở rộng truy những nhà xung quanh (nhà liền nhà) trong khu vực dân cư nơi bệnh nhân sinh sống để lập list người tiếp xúc gần F1 vào Biểu mẫu 3.

+ Thông báo trên loa truyền thanh của khu dân cư thông tin về ca bệnh cũng như định nghĩa người tiếp xúc gần F1 và yêu cầu người dân dữ thế chủ động khai báo với cơ quan ban ngành thường trực địa phương, y tế xã nếu thuộc là đối tượng người dùng F1.

3.3. Truy vết F1 tại những “mốc dịch tễ”

Tham khảo: Kế hoạch trực Tết Nguyên đán 2021

– Người khảo sát: Đội truy vết của cấp tỉnh/huyện/xã hoặc lực lượng truy vết tăng cường (sinh viên trường y; những lực lượng khác) cùng với cơ quan ban ngành thường trực địa phương, lực lượng công an, tổ dân phố/thôn/xóm, tổ Covid hiệp hội, cán bộ đoàn thể tại địa phương và những lực lượng có tương quan khác.

– Sản phẩm yêu cầu: Danh sách người tiếp xúc gần F1 theo Biểu mẫu 3.

– Phương pháp truy vết:

+ Liên hệ với những người dân có trách nhiệm tại khu vực “mốc dịch tễ”.

+ Chọn một nơi thuận tiện để thao tác (hội trường, phòng họp, nơi rộng thoáng).

+ Yêu cầu người dân có trách nhiệm thông tin rộng tự do thông tin về ca bệnh kèm theo mục tiêu, yêu cầu của việc truy vết tại “mốc dịch tễ” và thông tin nơi đội khảo sát thao tác để những người dân tương quan dữ thế chủ động đến khai báo. Đảm bảo không triệu tập đông người và giữ khoảng chừng cách khi tiếp xúc tại nơi khảo sát.

+ Hỏi trực tiếp những người dân dân có tương quan để khai thác về tiếp xúc.

+ Truy xuất những thiết bị ghi hình tại những mốc dịch tễ (nếu có)

+ Xem lịch công tác thao tác/nhật ký thao tác tại những mốc dịch tễ (nếu có)

+ Xem list người dân có tương quan tại những mốc dịch tễ: list mời cưới, list mời tiệc, list mời tân gia…(nếu có).

– Thông báo trên những phương tiện đi lại thông tin đại chúng về ca bệnh, những “mốc dịch tễ” và yêu cầu người dân dữ thế chủ động khai báo với cơ quan ban ngành thường trực địa phương, cơ quan y tế nếu có tương quan.

– Cung cấp địa chỉ chỉ email, số điện thoại cảm ứng tiếp nhận thông tin để những người dân dân có tương quan biết và dữ thế chủ động khai báo trong trường hợp chưa khai báo hết.

– Lập list rõ ràng người tiếp xúc gần F1 theo Biểu mẫu 3 ở từng “mốc dịch tễ” được phân công truy vết.

Lưu ý: Có thể 1 người tiếp xúc với ca bệnh ở nhiều mốc dịch tễ và sẽ tiến hành ghi nhận ở nhiều list. Tất cả những sự tiếp xúc này đều cần phải đưa vào list và sẽ lọc sự trùng lặp sau.

3.4. Truy vết F1 trải qua phương tiện đi lại thông tin đại chúng

– Thông báo trên những phương tiện đi lại thông tin đại chúng về ca bệnh cũng như những “mốc dịch tễ”, trong số đó nêu rõ thời hạn, khu vực của mốc dịch tễ.

Hướng dẫn cho những người dân dân phương pháp tự khai báo, tương hỗ update F1 cho cơ quan ban ngành thường trực địa phương và cơ quan y tế.

– Chính quyền địa phương, CDC cấp tỉnh hoặc TTYT cấp huyện phục vụ số điện thoại cảm ứng hoặc số điện thoại cảm ứng đường dây nóng của CDC, tiếp nhận thông tin qua người dân tự khai báo sau khoản thời hạn đã có thông tin trên những phương tiện đi lại thông tin đại chúng.

– Các đội truy vết tiếp tục xác minh tương hỗ update thông tin F1 trọn vẹn có thể bị bỏ sót trước đó.

– Tổng hợp tương hỗ update list F1 theo Biểu mẫu 3.

3.5. Truy vết F1 trải qua ứng dụng Bluezone, Viet Nam Health Declaration.

Ứng dụng Bluezone được setup trên điện thoại cảm ứng thông minh giúp phát hiện người tiêu dùng Bluezone có tiếp xúc gần bệnh nhân COVID-19 (nếu bệnh nhân cũng sử dụng Bluezone). Các cty thực thi truy vết cần Đk sử dụng với Bộ Y tế để được hướng dẫn, quản trị và vận hành, truy vết tại địa chỉ: https://cdc.bluezone.gov.vn/. Ngoài ra, trọn vẹn có thể sử dụng Ứng dụng khai báo y tế (Viet Nam Health Declaration) để xác lập tiền sử đi lại, cách ly, lưu trú của người nhập cư, người di tán trong nước.

4 – Bước 4: Rà soát và hoàn thiện list F1

– Tất cả những đội truy vết từ những nơi gửi nhanh list F1 về bộ phận điều phối, tốt nhất là gửi theo tiến độ với nguyên tắc “truy vết được đến đâu gửi ngay list đến đó” và tiếp tục update cho tới lúc hoàn thành xong truy vết (chụp hình list F1 bằng điện thoại cảm ứng thông minh rồi gửi qua Zalo, Viber… về bộ phận điều phối).

– Bộ phận điều phối tổng hợp ngay list F1 từ những đội khảo sát nhập vào máy tính bằng ứng dụng Microsoft Excel hoặc những ứng dụng khác. Sử dụng ứng dụng Microsoft Excel hoặc những ứng dụng khác để sàng lọc, lọc trùng lặp và lập list toàn bộ F1 truy vết được.

– Thông báo ngay list F1 truy vết được cho cơ quan ban ngành thường trực địa phương và Ban chỉ huy phòng chống dịch những cấp để tổ chức triển khai cách ly, xử lý theo quy định.

5 – Bước 5: Tổ chức cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm

– Ban chỉ huy phòng chống dịch và cơ quan ban ngành thường trực địa phương tổ chức triển khai và sắp xếp phương tiện đi lại đưa người F1 đi cách ly theo như đúng quy định của Bộ Y tế. Trong quy trình tổ chức triển khai đưa người F1 đi cách ly, cơ quan y tế địa phương cùng với cơ quan ban ngành thường trực và những lực lượng khác tại địa phương tiếp tục thanh tra rà soát, sàng lọc để đảm bảo F1 được đưa theo cách ly đúng chuẩn, đúng đối tượng người dùng theo quy định trình độ.

– Tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm lần 1 cho F1 tại cơ sở cách ly y tế càng sớm càng tốt và vận chuyển mẫu bệnh phẩm tới cơ sở xét nghiệm có đủ sức theo quy định của Bộ Y tế. Không nên lấy mẫu bệnh phẩm F1 tại hiệp hội để tránh lộn xộn và mất thời hạn trong quy trình đưa người F1 đi cách ly.

VI. Cách thức truy vết F2

Sau khi đã cơ bản hoàn thành xong truy vết F1, tiến hành truy vết F2 theo những phương pháp sau này:

1 – Phát Biểu mẫu tự phục vụ thông tin về F2 cho những người dân F1 tự khai báo (Biểu mẫu 4).

2 – Cơ sở cách ly triệu tập, cơ quan ban ngành thường trực địa phương và y tế cơ sở tiếp tục khảo sát truy vết F2 tại hiệp hội cũng như hỏi khai thác F2 từ người F1 tại cơ sở cách ly triệu tập.

3 – Chuyển list F2 truy vết được cho địa phương để tổ chức triển khai cách ly y tế tận nhà theo quy định.

……………….

Mời những ban tải file tài liệu để click more nội dung rõ ràng

Ngày thứ 3/12/2020, Bộ Y tế phát hành Quyết định 5053/QĐ-BYT về việc phát hành “Sổ tay Hướng dẫn thực hành thực tiễn truy vết người tiếp xúc với những người dân có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính”.

Theo đó, quy định phương pháp truy vết F1 được thực thi như sau:

Bạn đang xem: Quyết định 5053/QĐ-BYT

Bước 1: Xác định những “mốc dịch tễ”. Bước 2: Thông báo những “mốc dịch tễ” cho bộ phận điều phối truy vết. Bước 3: Triển khai truy vết F1 qua việc hỏi trực tiếp người bệnh, tại nơi bệnh nhân sinh sống, tại những “mốc dịch tễ”, phương tiện đi lại thông tin đại chúng, ứng dụng Bluezone, Viet Nam Health Declaration. Bước 4: Rà soát và hoàn thiện list F1. Bước 5: Tổ chức cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm.

BỘ Y TẾ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 5053/QĐ-BYT

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 03 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH 5053/QĐ-BYT

VỀ VIỆC BAN HÀNH “SỔ TAY HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH TRUY VẾT NGƯỜI TIẾP XÚC VỚI NGƯỜI CÓ XÉT NGHIỆM SARS-COV-2 DƯƠNG TÍNH”

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai Bộ Y tế;

Theo đề xuất kiến nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự trữ, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Sổ tay Hướng dẫn thực hành thực tiễn truy vết người tiếp xúc với những người dân có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính”.

Điều 2. “Sổ tay Hướng dẫn thực hành thực tiễn truy vết người tiếp xúc với những người dân có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính” là tài liệu hướng dẫn được vận dụng trên toàn quốc.

Điều 3. Quyết định này còn có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày ký, phát hành.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng những Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Viện trưởng những Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng, Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh; Giám đốc Sở Y tế những tỉnh, thành phố; Thủ trưởng y tế những Bộ, ngành và Thủ trưởng những cty có tương quan phụ trách thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:– Như Điều 4;– Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để văn bản báo cáo giải trình);– Đồng chí Bộ trưởng (để văn bản báo cáo giải trình);– Các Đồng chí Thứ trưởng;– UBND tỉnh/thành phố trực thuộc TƯ;– Cổng TTĐT Bộ Y tế;– Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGĐỗ Xuân Tuyên

SỔ TAY

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH TRUY VẾT NGƯỜI TIẾP XÚC VỚI NGƯỜI CÓ XÉT NGHIỆM SARS-COV-2 DƯƠNG TÍNH(Ban hành kèm theo Quyết định số: 5053/QĐ-BYT ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ Y tế)

ĐẶT VẤN ĐỀ

COVID-19 là bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A do vi rút SARS-CoV-2 gây ra; Bệnh lây truyền từ người sang người. Thời gian ủ bệnh trong mức chừng 14 ngày. Người mắc bệnh trọn vẹn có thể có triệu chứng lâm sàng phong phú: sốt, ho, đau họng, người mệt mỏi, đau người, giảm hoặc mất vị giác và khứu giác, không thở được, trọn vẹn có thể có viêm phổi nặng, suy hô hấp cấp và tử vong, đặc biệt quan trọng ở những người dân dân có bệnh lý nền, mạn tính, người cao tuổi. Có một tỷ suất cao người nhiễm vi rút SARS-CoV-2 không còn biểu lộ lâm sàng (khoảng chừng 40%) và trọn vẹn có thể là nguồn lây trong hiệp hội, gây trở ngại vất vả cho việc giám sát và phòng chống dịch.

Người có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính (sau này gọi tắt là ca bệnh) thứ nhất được ghi nhận tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 03 tháng 12 năm 2019. Ngày 11 tháng 3 năm 2020, WHO nhận định dịch COVID-19 là đại dịch toàn thế giới. Tính đến ngày 27 tháng 10 năm 2020, có 217 vương quốc/vùng lãnh thổ đã ghi nhận những ca mắc, hiện số ca mắc vẫn vẫn đang còn Xu thế ngày càng tăng dù những nước/vùng lãnh thổ đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp phòng chống. Việt Nam đã ghi nhận những ca bệnh xâm nhập và những ca bệnh trong hiệp hội.

Đến nay, COVID-19 vẫn chưa tồn tại thuốc điều trị đặc hiệu và vắc xin phòng bệnh được sử dụng rộng tự do trong hiệp hội. Hiện việc giám sát, phát hiện sớm, truy vết và khu vực phạm vi cách ly nguồn lây sớm vẫn là giải pháp hầu hết trong phòng chống dịch bệnh lây lan tại những ổ dịch.

Nhằm hướng dẫn cán bộ y tế truy vết người tiếp xúc với ca bệnh để tổ chức triển khai cách ly, xử lý kịp thời, ngăn ngừa không để dịch lây lan ra hiệp hội và trên cơ sở những kinh nghiệm tay nghề đã có được từ việc ứng phó với những vụ dịch tại Vĩnh Phúc, Tp Hà Nội Thủ Đô, Tp Hải Dương, Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng và những địa phương khác trong thời hạn qua, Bộ Y tế xây dựng Sổ tay này để phổ cập tới những cty, địa phương thực thi.

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH TRUY VẾT NGƯỜI TIẾP XÚC VỚI NGƯỜI CÓ XÉT NGHIỆM SARS-COV-2 DƯƠNG TÍNH

I. Mục đích:

Truy vết người tiếp xúc với ca bệnh để tổ chức triển khai cách ly, xử lý kịp thời, ngăn ngừa dịch lây lan.

II. Yêu cầu:

1 – Thần tốc và triệt để, không được để sót người tiếp xúc.

2 – Ban chỉ huy phòng chống dịch cấp tỉnh, huyện, xã, những cty, cty có tương quan lôi kéo tối đa mọi nguồn lực đảm bảo cho công tác thao tác truy vết nhanh, hiệu suất cao.

III. Nguyên tắc:

1 – Tiến hành truy vết càng sớm càng tốt, ngay lúc có thông tin ca bệnh.

2 – Xác định những “mốc dịch tễ” trước, tiếp theo đó mới truy vết đến từng người tiếp xúc.

3 – Sử dụng đồng thời nhiều lực lượng truy vết để tiến hành truy vết thật nhanh theo những “mốc dịch tễ” phát hiện được.

4 – Áp dụng nhiều giải pháp truy vết; Các giải pháp trọn vẹn có thể tích lũy được những thông tin trùng lặp nhau nhưng tương hỗ update lẫn nhau, giúp truy vết người tiếp xúc một cách khá đầy đủ và có khối mạng lưới hệ thống.

5 – Đầu tư nguồn lực và thời hạn để hoàn thành xong truy vết F1 trước trong thời hạn sớm nhất; Việc truy vết F2 thực thi sau khoản thời hạn đã cơ bản hoàn thành xong truy vết F1.

6 – Các “mốc dịch tễ” và người tiếp xúc gần F1 cần phải truy vết trong mức chừng thời hạn từ 3 ngày trước lúc ca bệnh khởi phát cho tới lúc ca bệnh được cách ly y tế.

7 – Người tham gia truy vết khi thực thi trách nhiệm phải thực thi những giải pháp phòng tránh lây nhiễm.

IV. Một số thuật ngữ sử dụng trong truy vết người tiếp xúc

1 – F1: Là người dân có tiếp xúc gần trong vòng 2 mét với ca bệnh xác lập trong mức chừng thời hạn từ 3 ngày trước lúc khởi phát của ca bệnh cho tới lúc ca bệnh được cách ly y tế. Khởi phát của ca bệnh sẽ là ngày có triệu chứng không bình thường thứ nhất về sức mạnh thể chất mà bệnh nhân cảm nhận được, trọn vẹn có thể là một trong những triệu chứng sau: sốt, mệt mỏi; đau người, gai người ớn lạnh; giảm hoặc mất vị giác, khứu giác; sốt; ho; đau họng … Nếu là người lành mang trùng (người không còn bất kể triệu chứng gì) thì ngày khởi phát sẽ là ngày lấy mẫu bệnh phẩm có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

2 – F2: Là người tiếp xúc gần trong vòng 2 mét với F1 trong mức chừng thời hạn từ thời điểm ngày thứ nhất F1 tiếp xúc với ca bệnh (Tính từ lúc 3 ngày trước lúc ca bệnh khởi phát) cho tới lúc F1 được cách ly y tế.

3 – Mốc dịch tễ: là khu vực, sự kiện mà ca bệnh đã đi đến hoặc đã tham gia trong mức chừng thời hạn từ 3 ngày trước lúc khởi phát bệnh cho tới lúc bệnh nhân được cách ly y tế.

Lưu ý: Việc khảo sát tìm nguồn lây của ca bệnh với mốc thời hạn trong vòng 14 ngày trước lúc khởi phát của ca bệnh sẽ thuộc phạm vi khảo sát dịch tễ cơ bản và không thuộc phạm vi của hướng dẫn này.

Xem thêm: Ngày vía Quan Âm là ngày nào?

V. Cách thức truy vết F1

1 – Bước 1: Xác định những “mốc dịch tễ”

– Người khảo sát: cán bộ khảo sát của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tuyến tỉnh hoặc Trung tâm y tế (TTYT) cấp huyện cùng với cơ quan ban ngành thường trực địa phương và y tế cơ sở.

– Yêu cầu thành phầm: Danh sách những “mốc dịch tễ” theo Biểu mẫu 1.

– Phương pháp truy vết:

+ Hỏi trực tiếp bệnh nhân hoặc qua điện thoại cảm ứng

+ Hỏi qua người thân trong gia đình/ban hữu/ hàng xóm/ tổ dân phố

+ Tham khảo bệnh án/hồ sơ

– Nội dung cần truy “mốc dịch tễ”

Hỏi những “mốc dịch tễ” mà bệnh nhân đã tham gia hoặc đi đến trong mức chừng thời hạn từ 3 ngày trước lúc khởi phát bệnh cho tới lúc bệnh nhân được cách ly y tế theo bảng kiểm (Bảng kiểm 1). Ghi rõ tên/khu vực/thời hạn của những “mốc dịch tễ” theo Biểu mẫu 1.

Bảng kiểm 1: Các “mốc dịch tễ” thường gặp cần hỏi

MỐC DỊCH TỄ (CA BỆNH ĐÃ ĐI ĐẾN HOẶC THAM GIA) 1 Đám cưới, đám tang, đám giỗ, sinh nhật, tân gia o 2 Liên hoan ăn uống đông người o 3 Nơi thường đến chơi, thăm hỏi động viên (mái ấm gia đình người thân trong gia đình, ban hữu ….) o 4 Siêu thị, TT thương mại … o 5 Chợ, chợ đầu mối, chợ tạm… o 6 Cửa hàng marketing thương mại nhỏ lẻ/tạp hóa o 7 Vũ trường/quán Bar o 8 Quán ăn, quán cafe o 9 Nơi công cộng triệu tập đông người o 10 Khu vui chơi vui chơi, khu dã ngoại khu vui chơi vui chơi công viên… o 11 Rạp hát, rạp chiếu phim, sân khấu o 12 Chùa, đền, nhà thời thánh… o 13 Hội họp (hưu trí, họp lớp, câu lạc bộ, đội nhóm…) o 14 Khách sạn, nhà nghỉ… o 15 Trường học, TT dạy học… o 16 Cơ quan, công ty, nơi thao tác … o 17 Bệnh viện, phòng khám tư, cơ sở y tế… o 18 Taxi, xe buýt, xe khách, tàu hoả, máy bay, thuyền du lịch… o 19 Nơi phục vụ dịch vụ: sửa xe, cắt tóc, làm đẹp … o 20 Chuyến du lịch/chuyến thăm quan/chuyến công tác thao tác o 21 Khác (ghi rõ)…………………………………………………………….. o

2 – Bước 2: Thông báo những “mốc dịch tễ” cho bộ phận điều phối truy vết (bộ phận điều phối)

Bộ phận điều phối nên được đặt tại Khoa trấn áp bệnh truyền nhiễm của CDC cấp tỉnh hoặc TTYT cấp huyện.

– Sau khi xác lập được những “mốc dịch tễ” cán bộ khảo sát truy vết thông tin ngay cho bộ phận điều phối bằng mọi phương tiện đi lại nhanh nhất có thể (điện thoại cảm ứng, tin nhắn điện thoại cảm ứng hoặc chụp hình Biểu mẫu 1 gửi qua tin Zalo,Viber…).

– Bộ phận điều phối thông tin ngay cho cơ quan ban ngành thường trực địa phương, khối mạng lưới hệ thống giám sát và y tế cơ sở nơi có những “mốc dịch tễ”, đồng thời điều động nhiều đội truy vết hàng loạt tới những “mốc dịch tễ” để cùng với với những lực lượng tại địa phương truy vết F1. Trong trường hợp một số trong những “mốc dịch tễ” nằm ngoài địa phận quản trị và vận hành thì bộ phận điều phối sẽ liên hệ và thông tin “mốc dịch tễ” cho những cty tương quan để phối hợp khảo sát truy vết.

3 – Bước 3: Triển khai truy vết F1

Tiến hành đồng thời truy vết F1 bằng nhiều giải pháp: qua hỏi người bệnh; truy vết tại hiệp hội nơi bệnh nhân sinh sống; truy vết tại những “mốc dịch tễ”; truy vết trải qua phương tiện đi lại thông tin đại chúng; truy vết trải qua ứng dụng Bluezone, Viet Nam Health Declaration.

3.1. Truy vết F1 qua hỏi người bệnh

– Người khảo sát: cán bộ khảo sát của CDC tuyến tỉnh hoặc TTYT cấp huyện ở Bước 1 sau khoản thời hạn xác lập và văn bản báo cáo giải trình những mốc dịch tễ thì tiếp tục cùng với với cơ quan ban ngành thường trực địa phương và y tế cơ sở truy vết rõ ràng F1 qua hỏi người bệnh hoặc người nhà bệnh nhân hoặc những người dân dân có tương quan.

– Sản phẩm yêu cầu: Danh sách F1 theo Biểu mẫu 2

– Phương pháp truy vết:

+ Hỏi người bệnh theo từng ngày về những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt, sinh hoạt để từ đó truy vết F1 tương ứng theo từng ngày (hỏi từ thời điểm ngày sớm nhất đến ngày xa nhất theo trí nhớ của bệnh nhân).

+ Lập list F1 khai thác được theo Biểu mẫu 2.

+ Hỏi người bệnh bao quát lại một lần nữa về những nhóm người tiếp xúc gần thường gặp theo bảng kiểm để tránh bỏ sót F1 (Bảng kiểm 2), tiếp tục tương hỗ update F1 vào Biểu mẫu 2.

Bảng kiểm 2: nhóm F1 thường gặp cần hỏi bao quát để tránh bỏ sót:

NHÓM NGƯỜI TIẾP XÚC GẦN( F1) THƯỜNG GẶP 1 Người sống cùng nhà/cùng phòng/cùng hộ mái ấm gia đình o 2 Bạn tình/tình nhân o 3 Anh em họ hàng, người thân trong gia đình o 4 Hàng xóm o 5 Bạn bè thân thiết thường gặp o 6 Người có tiếp xúc qua việc làm/sinh hoạt hằng ngày o 7 Người cùng thao tác/nơi thao tác o 8 Người cùng đi công tác thao tác/cuộc họp o 9 Người cùng trong lớp học/trường học o 10 Người cùng nhóm du lịch, nhóm thăm quan, nhóm đi dạo o 11 Người cùng sinh hoạt trong những câu lạc bộ (thơ, thể thao ….) o 12 Người cùng đi vui chơi/liên hoan/uống rượu/đánh bài o 13 Người cùng sinh hoạt tôn giáo o 14 Người đi cùng phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ o 15 Người cùng khoa/phòng điều trị o 16 Nhân viên phục vụ và người chăm sóc bệnh nhân tại cơ sở y tế o 17 Nhân viên y tế o 18 Khác (ghi rõ)…………………………………………………………………………

+ Tiếp tục khai thác, tương hỗ update những “mốc dịch tễ” vào Biểu mẫu 1 nếu khai thác được thêm

+ Tiếp tục phát Biểu mẫu 2, bút, số điện thoại cảm ứng khiến cho bệnh nhân tự nhớ và tự tương hỗ update thêm người tiếp xúc gần ở những ngày tiếp theo. Hướng dẫn bệnh nhân gửi tin nhắn nhắn qua Zalo, Viber… hoặc điện thoại cảm ứng cho những người dân khảo sát khi có tương hỗ update thêm F1.

+ Hỏi khảo sát tương hỗ update ở những ngày tiếp theo nếu thấy thiết yếu.

3.2. Truy vết F1 tại hiệp hội nơi bệnh nhân sinh sống

Tham khảo: Kế hoạch trực Tết Nguyên đán 2021

– Người khảo sát: Đội truy vết của cấp tỉnh/huyện/xã hoặc lực lượng truy vết tăng cường (sinh viên trường y; những lực lượng khác) cùng với cơ quan ban ngành thường trực địa phương, lực lượng công an, tổ dân phố/thôn/xóm, tổ Covid hiệp hội, cán bộ đoàn thể tại địa phương và những lực lượng có tương quan khác.

– Sản phẩm yêu cầu: Danh sách F1 theo Biểu mẫu 3

– Phương pháp truy vết:

+ Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hỏi từng người theo phương pháp truy nhà bệnh nhân trước tiếp theo đó mở rộng truy những nhà xung quanh (nhà liền nhà) trong khu vực dân cư nơi bệnh nhân sinh sống để lập list người tiếp xúc gần F1 vào Biểu mẫu 3.

+ Thông báo trên loa truyền thanh của khu dân cư thông tin về ca bệnh cũng như định nghĩa người tiếp xúc gần F1 và yêu cầu người dân dữ thế chủ động khai báo với cơ quan ban ngành thường trực địa phương, y tế xã nếu thuộc là đối tượng người dùng F1.

3.3. Truy vết F1 tại những “mốc dịch tễ”

Tham khảo: Kế hoạch trực Tết Nguyên đán 2021

– Người khảo sát: Đội truy vết của cấp tỉnh/huyện/xã hoặc lực lượng truy vết tăng cường (sinh viên trường y; những lực lượng khác) cùng với cơ quan ban ngành thường trực địa phương, lực lượng công an, tổ dân phố/thôn/xóm, tổ Covid hiệp hội, cán bộ đoàn thể tại địa phương và những lực lượng có tương quan khác.

– Sản phẩm yêu cầu: Danh sách người tiếp xúc gần F1 theo Biểu mẫu 3.

– Phương pháp truy vết:

+ Liên hệ với những người dân có trách nhiệm tại khu vực “mốc dịch tễ”.

+ Chọn một nơi thuận tiện để thao tác (hội trường, phòng họp, nơi rộng thoáng).

+ Yêu cầu người dân có trách nhiệm thông tin rộng tự do thông tin về ca bệnh kèm theo mục tiêu, yêu cầu của việc truy vết tại “mốc dịch tễ” và thông tin nơi đội khảo sát thao tác để những người dân tương quan dữ thế chủ động đến khai báo. Đảm bảo không triệu tập đông người và giữ khoảng chừng cách khi tiếp xúc tại nơi khảo sát.

+ Hỏi trực tiếp những người dân dân có tương quan để khai thác về tiếp xúc.

+ Truy xuất những thiết bị ghi hình tại những mốc dịch tễ (nếu có)

+ Xem lịch công tác thao tác/nhật ký thao tác tại những mốc dịch tễ (nếu có)

+ Xem list người dân có tương quan tại những mốc dịch tễ: list mời cưới, list mời tiệc, list mời tân gia…(nếu có).

– Thông báo trên những phương tiện đi lại thông tin đại chúng về ca bệnh, những “mốc dịch tễ” và yêu cầu người dân dữ thế chủ động khai báo với cơ quan ban ngành thường trực địa phương, cơ quan y tế nếu có tương quan.

– Cung cấp địa chỉ chỉ email, số điện thoại cảm ứng tiếp nhận thông tin để những người dân dân có tương quan biết và dữ thế chủ động khai báo trong trường hợp chưa khai báo hết.

– Lập list rõ ràng người tiếp xúc gần F1 theo Biểu mẫu 3 ở từng “mốc dịch tễ” được phân công truy vết.

Lưu ý: Có thể 1 người tiếp xúc với ca bệnh ở nhiều mốc dịch tễ và sẽ tiến hành ghi nhận ở nhiều list. Tất cả những sự tiếp xúc này đều cần phải đưa vào list và sẽ lọc sự trùng lặp sau.

3.4. Truy vết F1 trải qua phương tiện đi lại thông tin đại chúng

– Thông báo trên những phương tiện đi lại thông tin đại chúng về ca bệnh cũng như những “mốc dịch tễ”, trong số đó nêu rõ thời hạn, khu vực của mốc dịch tễ.

Hướng dẫn cho những người dân dân phương pháp tự khai báo, tương hỗ update F1 cho cơ quan ban ngành thường trực địa phương và cơ quan y tế.

– Chính quyền địa phương, CDC cấp tỉnh hoặc TTYT cấp huyện phục vụ số điện thoại cảm ứng hoặc số điện thoại cảm ứng đường dây nóng của CDC, tiếp nhận thông tin qua người dân tự khai báo sau khoản thời hạn đã có thông tin trên những phương tiện đi lại thông tin đại chúng.

– Các đội truy vết tiếp tục xác minh tương hỗ update thông tin F1 trọn vẹn có thể bị bỏ sót trước đó.

– Tổng hợp tương hỗ update list F1 theo Biểu mẫu 3.

3.5. Truy vết F1 trải qua ứng dụng Bluezone, Viet Nam Health Declaration.

Ứng dụng Bluezone được setup trên điện thoại cảm ứng thông minh giúp phát hiện người tiêu dùng Bluezone có tiếp xúc gần bệnh nhân COVID-19 (nếu bệnh nhân cũng sử dụng Bluezone). Các cty thực thi truy vết cần Đk sử dụng với Bộ Y tế để được hướng dẫn, quản trị và vận hành, truy vết tại địa chỉ: https://cdc.bluezone.gov.vn/. Ngoài ra, trọn vẹn có thể sử dụng Ứng dụng khai báo y tế (Viet Nam Health Declaration) để xác lập tiền sử đi lại, cách ly, lưu trú của người nhập cư, người di tán trong nước.

4 – Bước 4: Rà soát và hoàn thiện list F1

– Tất cả những đội truy vết từ những nơi gửi nhanh list F1 về bộ phận điều phối, tốt nhất là gửi theo tiến độ với nguyên tắc “truy vết được đến đâu gửi ngay list đến đó” và tiếp tục update cho tới lúc hoàn thành xong truy vết (chụp hình list F1 bằng điện thoại cảm ứng thông minh rồi gửi qua Zalo, Viber… về bộ phận điều phối).

– Bộ phận điều phối tổng hợp ngay list F1 từ những đội khảo sát nhập vào máy tính bằng ứng dụng Microsoft Excel hoặc những ứng dụng khác. Sử dụng ứng dụng Microsoft Excel hoặc những ứng dụng khác để sàng lọc, lọc trùng lặp và lập list toàn bộ F1 truy vết được.

– Thông báo ngay list F1 truy vết được cho cơ quan ban ngành thường trực địa phương và Ban chỉ huy phòng chống dịch những cấp để tổ chức triển khai cách ly, xử lý theo quy định.

5 – Bước 5: Tổ chức cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm

– Ban chỉ huy phòng chống dịch và cơ quan ban ngành thường trực địa phương tổ chức triển khai và sắp xếp phương tiện đi lại đưa người F1 đi cách ly theo như đúng quy định của Bộ Y tế. Trong quy trình tổ chức triển khai đưa người F1 đi cách ly, cơ quan y tế địa phương cùng với cơ quan ban ngành thường trực và những lực lượng khác tại địa phương tiếp tục thanh tra rà soát, sàng lọc để đảm bảo F1 được đưa theo cách ly đúng chuẩn, đúng đối tượng người dùng theo quy định trình độ.

– Tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm lần 1 cho F1 tại cơ sở cách ly y tế càng sớm càng tốt và vận chuyển mẫu bệnh phẩm tới cơ sở xét nghiệm có đủ sức theo quy định của Bộ Y tế. Không nên lấy mẫu bệnh phẩm F1 tại hiệp hội để tránh lộn xộn và mất thời hạn trong quy trình đưa người F1 đi cách ly.

VI. Cách thức truy vết F2

Sau khi đã cơ bản hoàn thành xong truy vết F1, tiến hành truy vết F2 theo những phương pháp sau này:

1 – Phát Biểu mẫu tự phục vụ thông tin về F2 cho những người dân F1 tự khai báo (Biểu mẫu 4).

2 – Cơ sở cách ly triệu tập, cơ quan ban ngành thường trực địa phương và y tế cơ sở tiếp tục khảo sát truy vết F2 tại hiệp hội cũng như hỏi khai thác F2 từ người F1 tại cơ sở cách ly triệu tập.

3 – Chuyển list F2 truy vết được cho địa phương để tổ chức triển khai cách ly y tế tận nhà theo quy định.

……………….

Mời những ban tải file tài liệu để click more nội dung rõ ràng


Bạn đang tìm hiểu thêm postt Quyết định 5053/QĐ-BYT 2022

Với việc Bạn đọc post Quyết định 5053/QĐ-BYT Mới sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Tài Game tài liệu Quyết định 5053/QĐ-BYT Free

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để tải Game HD Quyết định 5053/QĐ-BYT Free mà chưa tồn tại link thì để lại cmt hoặc tham gia Group zalo để được hướng dẫn không lấy phí
#Quyết #định #5053QĐBYT