0765562555

Soạn Sinh 9 Bài 13: Di truyền link

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Trình Soạn Sinh 9 Bài 13: Di truyền link Mới 2022 được update : 2021-09-09 17:14:50

3893

Xin chàoSoạn Sinh 9 Bài 13: Di truyền link giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng về thí nghiệm của Mocgan và ý nghĩa của di truyền link. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Sinh 9 trang 43.

Giải Sinh 9 Bài 13 là tài liệu vô cùng hữu ích dành riêng cho giáo viên và những em học viên tìm hiểu thêm, so sánh với lời giải hay, đúng chuẩn nhằm mục đích nâng cao kết quả học tập của những em. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng theo dõi và tải tại đây.

Lý thuyết Sinh 9 Bài 13: Di truyền link 1. Thí nghiệm của Mocgan

Mocgan chọn ruồi giấm làm đối tượng người dùng nghiên cứu và phân tích vì: Ruồi giấm mang nhiều điểm lưu ý thuận tiện cho những nghiên cứu và phân tích di truyền:

+ Dễ nuôi trong ống nghiệm

+ Đẻ nhiều

+ Vòng đời ngắn

+ Có nhiều biến dị dễ quan sát

+ Số lượng NST ít (2n = 8)

+ Lai hai dòng ruồi giấm thuần chủng: thân xám, cánh dài × thân đen, cánh cụt

+ F1: 100% thân xám, cánh dài

+ Lai phân tích: đực F1 × cái đen, cụt

→ Thu được những thế hệ sau tỷ suất là một trong thân xám, cánh dài : 1 thân đen, cánh cụt

– Dựa vào tỉ lệ kiểu hình 1 : 1, Moocgan nhận định rằng những gen qui định sắc tố thân và dạng cánh cùng nằm trên một NST (link gen).

Vì ruồi cái thân đen, cánh cụt chỉ do một loại giao tử (bv) → ruồi đực F1 phải cho 2 loại giao tử (BV, bv). Do đó những gen qui định sắc tố thân và hình dạng cánh phải cùng nằm trên một NST (link gen), cùng phân li giao tử và cùng được tổng hợp qua quy trình thụ tinh hiện tượng kỳ lạ di truyền link.

→ Di truyền link là hiện tượng kỳ lạ một nhóm tính trạng được di truyền cùng nhau, được quy định bởi những gen trên NST cùng phân li trong quy trình phân bào.

– Mỗi NST mang nhiều gen. Các gen phân loại dọc theo chiều dài của NST và tạo thành nhóm gen link → số nhóm gen link ở mỗi loài thường tương ứng với số NST trong bộ đơn bội.

VD: ở người dân có 23 nhóm gen link ứng với n = 23, ruồi giấm có 4 nhóm link ứng với n = 4.

2. Ý nghĩa của di truyền link

– Trong tế bào mỗi NST mang nhiều gen tạo thành nhóm gen link.

– Bổ sung cho quy luật phân li độc lập của Menđen → hạn chế xuất hiện biến dị tổng hợp, đảm bảo di truyền bền vững và kiên cố của từng nhóm tính trạng được quy định bởi những gen trên một NST.

-Trong chọn giống người ta trọn vẹn có thể chọn được những nhóm tính trạng tốt luôn đi kèm theo với nhau.

Giải bài tập SGK Sinh 9 Bài 13 trang 43 Câu 1

Thế nào là di truyền link? Hiện tượng này đã tương hỗ update cho quy luật phân li độc lập của Menđen ra làm sao?

Lời giải:

– Di truyền link là hiện tượng kỳ lạ một nhóm tính trạng được di truyền cùng nhau, được quy định bởi những gen trên một NST cùng phân li trong quy trình phân bào.

– Nếu ở quy luật phân li độc lập của Menđen những cặp gen làm xuất hiện nhiều biến dị tổng hợp thì link gen cho tổng hợp kiểu hình ít, không tạo ra hoặc hạn chế sự xuất hiện biến dị tổng hợp, đảm bảo di truyền bền vững và kiên cố của từng nhóm tính trạng được quy định bởi những gen trên một NST.

– Cho tổng hợp kiểu hình ít, không tạo ra hoặc hạn chế sự xuất hiện biến dị tổng hợp, đảm bảo di truyền bền vững và kiên cố của từng nhóm tính trạng được quy định bởi những gen trên một NST.

Câu 2

Hãy lý giải thí nghiệm của Moocgan về sự việc di truyền link nhờ vào cơ sở tế bào học.

Lời giải:

Ở ruồi giấm, gen B quy định thân xám.

Ở ruồi giấm, gen b quy định thân đen.

Ở ruồi giấm, gen V quy định cánh dài.

Ở ruồi giấm, gen v quy định cánh cụt.

– Ở thế hệ P:

+ Ruồi thân xám cánh dài BV/bv có gen B và V cũng nằm trên 1 NST. Khi cặp NST tương đương phân li, B và V cùng phân li trong giảm phân tạo ra một loại giao tử đực BV

+ Ruồi thân đen cánh cụt bv/bv có gen b và v cùng nằm trên 1 NST. Khi cặp NST tương đương bị phân li trong giảm phân tạo một loại giao tử cái bv.

– Trong thụ tinh tạo F1: sự phối hợp giao tử đực BV và giao tử cái bv → tạo thành hợp tử có kiểu gen BV/bv.

– Trong phép lai phân tích:

+ Ở ruồi F1 thân xám cánh dài(BV/bv). Khi giảm phân, cặp NST tương đương bị phân li tạo hai loại giao tử có gen link là giao tử BV và giao tử bv.

+ Ở ruồi thân đen cánh cụt bv/bv chỉ sinh ra một loại giao tử có gen link bv.

Hai loại giao tử trên của cha kết phù thích hợp với một loại giao tử của mẹ tạo ra hai loại tổng hợp: 1 BV/bv và 1 bv/bv

Câu 3

So sánh kết quả lai phân tích F1 trong 2 trường hợp di truyền độc lập và di truyền link của 2 cặp tính trạng. Nêu ý nghĩa của di truyền link trong chọn giống.

Lời giải:

So sánh kết quả lai phân tích F1 trong trường hợp di truyền độc lập và di truyền link của hai cặp tính trạng theo bảng sau:

Ý nghĩa của di truyền link trong chọn giống: nhờ vào sự di truyền link, người ta trọn vẹn có thể chọn được những nhóm tính trạng tốt luôn di truyền với nhau.

Câu 4

Cho hai thứ đậu thuần chủng hạt trơn không còn tua cuốn và hạt nhăn có tua cuốn giao phấn với nhau được F1 toàn hạt trơn, có tua cuốn. Cho F1 tiếp tục giao phấn với nhau được F2 có tỉ lệ : 1 hạt trơn, không còn tua cuốn ; 2 hạt trơn có tua cuốn; 1 hạt nhăn, có tua cuốn. Kết quả phép lai được lý giải ra làm sao?

a) Từng cặp tính trạng đều phân li theo tỉ lệ 3 : 1.

b) Hai cặp tính trạng di truyền độc lập với nhau.

c) Hai cặp tính trạng di truyền link.

d) Sự tổng hợp lại những tính trạng ở P.

Lời giải:

Đáp án: c

Soạn Sinh 9 Bài 13: Di truyền link giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng về thí nghiệm của Mocgan và ý nghĩa của di truyền link. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Sinh 9 trang 43.

Giải Sinh 9 Bài 13 là tài liệu vô cùng hữu ích dành riêng cho giáo viên và những em học viên tìm hiểu thêm, so sánh với lời giải hay, đúng chuẩn nhằm mục đích nâng cao kết quả học tập của những em. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng theo dõi và tải tại đây.

Lý thuyết Sinh 9 Bài 13: Di truyền link 1. Thí nghiệm của Mocgan

Mocgan chọn ruồi giấm làm đối tượng người dùng nghiên cứu và phân tích vì: Ruồi giấm mang nhiều điểm lưu ý thuận tiện cho những nghiên cứu và phân tích di truyền:

+ Dễ nuôi trong ống nghiệm

+ Đẻ nhiều

+ Vòng đời ngắn

+ Có nhiều biến dị dễ quan sát

+ Số lượng NST ít (2n = 8)

+ Lai hai dòng ruồi giấm thuần chủng: thân xám, cánh dài × thân đen, cánh cụt

+ F1: 100% thân xám, cánh dài

+ Lai phân tích: đực F1 × cái đen, cụt

→ Thu được những thế hệ sau tỷ suất là một trong thân xám, cánh dài : 1 thân đen, cánh cụt

– Dựa vào tỉ lệ kiểu hình 1 : 1, Moocgan nhận định rằng những gen qui định sắc tố thân và dạng cánh cùng nằm trên một NST (link gen).

Vì ruồi cái thân đen, cánh cụt chỉ do một loại giao tử (bv) → ruồi đực F1 phải cho 2 loại giao tử (BV, bv). Do đó những gen qui định sắc tố thân và hình dạng cánh phải cùng nằm trên một NST (link gen), cùng phân li giao tử và cùng được tổng hợp qua quy trình thụ tinh hiện tượng kỳ lạ di truyền link.

→ Di truyền link là hiện tượng kỳ lạ một nhóm tính trạng được di truyền cùng nhau, được quy định bởi những gen trên NST cùng phân li trong quy trình phân bào.

– Mỗi NST mang nhiều gen. Các gen phân loại dọc theo chiều dài của NST và tạo thành nhóm gen link → số nhóm gen link ở mỗi loài thường tương ứng với số NST trong bộ đơn bội.

VD: ở người dân có 23 nhóm gen link ứng với n = 23, ruồi giấm có 4 nhóm link ứng với n = 4.

2. Ý nghĩa của di truyền link

– Trong tế bào mỗi NST mang nhiều gen tạo thành nhóm gen link.

– Bổ sung cho quy luật phân li độc lập của Menđen → hạn chế xuất hiện biến dị tổng hợp, đảm bảo di truyền bền vững và kiên cố của từng nhóm tính trạng được quy định bởi những gen trên một NST.

-Trong chọn giống người ta trọn vẹn có thể chọn được những nhóm tính trạng tốt luôn đi kèm theo với nhau.

Giải bài tập SGK Sinh 9 Bài 13 trang 43 Câu 1

Thế nào là di truyền link? Hiện tượng này đã tương hỗ update cho quy luật phân li độc lập của Menđen ra làm sao?

Lời giải:

– Di truyền link là hiện tượng kỳ lạ một nhóm tính trạng được di truyền cùng nhau, được quy định bởi những gen trên một NST cùng phân li trong quy trình phân bào.

– Nếu ở quy luật phân li độc lập của Menđen những cặp gen làm xuất hiện nhiều biến dị tổng hợp thì link gen cho tổng hợp kiểu hình ít, không tạo ra hoặc hạn chế sự xuất hiện biến dị tổng hợp, đảm bảo di truyền bền vững và kiên cố của từng nhóm tính trạng được quy định bởi những gen trên một NST.

– Cho tổng hợp kiểu hình ít, không tạo ra hoặc hạn chế sự xuất hiện biến dị tổng hợp, đảm bảo di truyền bền vững và kiên cố của từng nhóm tính trạng được quy định bởi những gen trên một NST.

Câu 2

Hãy lý giải thí nghiệm của Moocgan về sự việc di truyền link nhờ vào cơ sở tế bào học.

Lời giải:

Ở ruồi giấm, gen B quy định thân xám.

Ở ruồi giấm, gen b quy định thân đen.

Ở ruồi giấm, gen V quy định cánh dài.

Ở ruồi giấm, gen v quy định cánh cụt.

– Ở thế hệ P:

+ Ruồi thân xám cánh dài BV/bv có gen B và V cũng nằm trên 1 NST. Khi cặp NST tương đương phân li, B và V cùng phân li trong giảm phân tạo ra một loại giao tử đực BV

+ Ruồi thân đen cánh cụt bv/bv có gen b và v cùng nằm trên 1 NST. Khi cặp NST tương đương bị phân li trong giảm phân tạo một loại giao tử cái bv.

– Trong thụ tinh tạo F1: sự phối hợp giao tử đực BV và giao tử cái bv → tạo thành hợp tử có kiểu gen BV/bv.

– Trong phép lai phân tích:

+ Ở ruồi F1 thân xám cánh dài(BV/bv). Khi giảm phân, cặp NST tương đương bị phân li tạo hai loại giao tử có gen link là giao tử BV và giao tử bv.

+ Ở ruồi thân đen cánh cụt bv/bv chỉ sinh ra một loại giao tử có gen link bv.

Hai loại giao tử trên của cha kết phù thích hợp với một loại giao tử của mẹ tạo ra hai loại tổng hợp: 1 BV/bv và 1 bv/bv

Câu 3

So sánh kết quả lai phân tích F1 trong 2 trường hợp di truyền độc lập và di truyền link của 2 cặp tính trạng. Nêu ý nghĩa của di truyền link trong chọn giống.

Lời giải:

So sánh kết quả lai phân tích F1 trong trường hợp di truyền độc lập và di truyền link của hai cặp tính trạng theo bảng sau:

Ý nghĩa của di truyền link trong chọn giống: nhờ vào sự di truyền link, người ta trọn vẹn có thể chọn được những nhóm tính trạng tốt luôn di truyền với nhau.

Câu 4

Cho hai thứ đậu thuần chủng hạt trơn không còn tua cuốn và hạt nhăn có tua cuốn giao phấn với nhau được F1 toàn hạt trơn, có tua cuốn. Cho F1 tiếp tục giao phấn với nhau được F2 có tỉ lệ : 1 hạt trơn, không còn tua cuốn ; 2 hạt trơn có tua cuốn; 1 hạt nhăn, có tua cuốn. Kết quả phép lai được lý giải ra làm sao?

a) Từng cặp tính trạng đều phân li theo tỉ lệ 3 : 1.

b) Hai cặp tính trạng di truyền độc lập với nhau.

c) Hai cặp tính trạng di truyền link.

d) Sự tổng hợp lại những tính trạng ở P.

Lời giải:

Đáp án: c


Bạn đang đọc postt Soạn Sinh 9 Bài 13: Di truyền link 2022

Với việc Bạn tìm hiểu thêm post Soạn Sinh 9 Bài 13: Di truyền link Mới nhất sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Tài Game HD Soạn Sinh 9 Bài 13: Di truyền link Free

Nêu Bạn đang tìm link google drive mega để tải Game tài liệu Soạn Sinh 9 Bài 13: Di truyền link Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại cmt or ThamGia Groups zalo để được hướng dẫn không lấy phí
#Soạn #Sinh #Bài #truyền #liên #kết