0765562555

Soạn Sử 9 Bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong trong năm 1936 – 1939

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết HD Soạn Sử 9 Bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong trong năm 1936 – 1939 FULL 2022 được update : 2021-09-09 04:34:21

3386

Xin chàoSoạn Sử 9 Bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong trong năm 1936 – 1939 giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng về tình hình trong nước và toàn thế giới, ý nghĩa trào lưu đấu tranh đòi tự do dân chủ. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Sử 9 trang 80.

Lịch sử 9 Bài 20 là tài liệu vô cùng hữu ích dành riêng cho giáo viên và những em học viên tìm hiểu thêm, so sánh với lời giải hay, đúng chuẩn nhằm mục đích nâng cao kết quả học tập của những em. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng theo dõi và tải tại đây.

Lý thuyết Cuộc vận động dân chủ trong trong năm 1936 – 1939

1. Tình hình toàn thế giới và trong nước

* Tình hình toàn thế giới:

– Cuộc khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ kinh tế tài chính toàn thế giới (1929-1933) đã làm cho xích míc xã hội trong những nước tư bản chủ nghĩa càng thêm thâm thúy. Để thoát khỏi khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ, nhiều nước thiết lập chế dộc phát-xít (chế dộ tàn bạo nhất của chủ nghĩa tư bản chủ nghĩa). Đe dọa nền dân chủ và hòa bình toàn thế giới.

– Đại hội lần thứu VII Quốc tế Cộng sản (7/1935) họp ở Moskva :

Xác định quân địch nguy hiểm trước mắt của nhân dân toàn thế giới là chủ nghĩa phát-xít. Chủ trương xây dựng Măt trận Nhân dân ở những nước

– Năm 1936, Mặt trận Nhân dân Pháp do Đảng CS Pháp làm nòng cốt lên cầm quyền, thực thi một số trong những cải cách dân chủ cho những nước thuộc địa, trong số đó có Việt Nam.

* Tình hình trong nước:

– Hậu quả kéo dãn của cuộc khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ (1929-1933) làm cho mọi tầng lớp trong xã hội lao đao, cực khổ.

– Bọn cầm quyền phản động vẫn tiếp tục thi hành những chủ trương bóc lột và đàn áp những trào lưu cách mạng.

2. Mặt trận Dân chủ Đông Dương và trào lưu đấu tranh đòi tự do dân chủ

* Chủ trương của Đảng:

– Xác định quân địch trước mắt: bọn phản động Pháp cùng bè lũ tay sai

– Nhiệm vụ trước mắt: Tạm hoãn những khẩu hiệu “Đánh đổ đế quốc Pháp, Đông Dương trọn vẹn độc lập”, “Tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày” thay bằng khẩu hiệu “Chống phát xít, chống trận chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa và tay sai, đòi tự do, dân chủ, cơm áo và hòa bình”

→Chưa đặt trách nhiệm giải phóng dân tộc bản địa lên số 1.

– Lực lượng Cách mạng: Chủ trương xây dựng Mặt trận Nhân dân phản đế Đông Dương (1936) (Tháng 3/1938 thay tên thành Mặt trận Dân chủ Đông Dương) nhằm mục đích mục tiêu tập hợp mọi lực lượng phần đông nhân dân chống phát xít và tay sai phản động.

– Hình thức và phương pháp đấu tranh: Đấu tranh chính trị hòa bình dưới hình thức hợp pháp công khai minh bạch.

* Diễn biến:

– Phong trào đấu tranh chính trị:

+ Phong trào Đông Dương đại hội (1936): vận dộng xây dựng UB trù bị Đông Dương đại hội, nhằm mục đích tích lũy nguyện vọng của nhân dân, tiến tới triệu tập ĐD đại hội.

+ Phong trào đón phái viên chính phủ nước nhà Pháp và Toàn quyền Đông Dương (1936), nhiều cuộc mít tinh, biểu tình đã trình làng sôi sục.

– Các trào lưu đấu tranh công khai minh bạch của quần chúng trình làng mạnh nhất là ở thành phố lớn, khu mỏ và đồn điền cao su đặc trong Nam ngoài Bắc. Tiêu biểu: cuộc Tổng bãi công của công nhân Công ty than Hòn Gai (11/1936), cuộc bãi công của công ty xe lửa Trường Thi (Vinh, 7/1937), cuộc mít tinh của 2,5 vạn người ở khu Đấu xảo (Tp Hà Nội Thủ Đô),…

Cuộc mít tinh ở khu Đấu xảo (Tp Hà Nội Thủ Đô)

– Phong trào đấu tranh bằng báo chí truyền thông: Nhiều tờ báo của Đảng và MT Dân chủ Đông Dương, những đoàn thể Ra đời (Tiền phong, Dân chúng, Bạn dân, Nhành lúa,…). Một số sách chính trị phổ thông được lưu hành rộng tự do, đặc biệt quan trọng cuốn “Vấn đề dân cày” của Qua Ninh và Vân Đình.

– Phong trào đấu tranh ngị trường: Đây là hình thức đấu tranh mới mẻ, ĐCS Đông Dương và MT Dân chủ ĐD Đã cử người tranh cử vào một trong những số trong những cơ quan: Viện dân chủ Bắc kỳ, Trung kỳ, Hội đồng quản hạt Nam kỳ…

-Từ thời gian ở thời gian cuối năm 1938 trào lưu thu hẹp và đến 9/1939 thì chấm hết.

3. Ý nghĩa của trào lưu:

– Là một cao trào cách mạng dân tộc bản địa, dân chủ to lớn.

– Uy tín của Đảng được nâng cao rõ rệt.

– Chủ nghĩa Mác-Lênin và đường lối chủ trương của Đảng được truyền bá sâu rộng và thấm sâu trong quần chúng.

– Đảng đào tạo và giảng dạy nên đội ngũ chính trị phần đông cho Cách mạng Tháng Tam 1945.

→Là bước tập dượt lần thứ hai cho cách mạng giành cơ quan ban ngành thường trực

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 Bài 20 trang 80 Câu 1

Cao trào dân chủ 1936 -1939 đã sẵn sàng sẵn sàng những gì cho Cách mạng tháng Tám năm 1945?

Gợi ý đáp án

– Qua cao trào quần chúng nhân dân được tập dượt đấu tranh.

– Chủ nghĩa Mác-Lê-nin được tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng.

– Đội quân chính trị hùng hậu được hình thành qua tổ chức triển khai Mặt trận Dân chủ Đông Dương.

– Là cuộc diễn tập thứ hai sẵn sàng sẵn sàng cho Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Câu 2

Đường lối lãnh đạo của Đảng và hình thức đấu tranh trong quy trình 1936 – 1939 có gì khác so với quy trình 1930 -1931?

Gợi ý đáp án

* Giai đoạn 1930-1931:

– Kẻ thù: đế quốc Pháp, phong kiến.

– Nhiệm vụ: chống đế quốc giành độc lập dân tộc bản địa, chống phong kiến giành ruộng đất cho dân cày.

– Hình thức: bí mật, phạm pháp.

– Phương thức đấu tranh: bạo động, vũ trang.

* Giai đoạn 1936-1939:

– Kẻ thù: phản động Pháp cùng bè lũ tay sai.

– Nhiệm vụ: trước mắt chống phong kiến, chống trận chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa, tay sai, đòi tự do dân chủ.

– Hình thức: xây dựng mặt trận dân chủ Đông Dương tập hợp mọi lực lượng đấu tranh chống phát xít.

– Phương pháp đấu tranh: hợp pháp, nửa hợp pháp, công khai minh bạch, nửa công khai minh bạch.

Soạn Sử 9 Bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong trong năm 1936 – 1939 giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng về tình hình trong nước và toàn thế giới, ý nghĩa trào lưu đấu tranh đòi tự do dân chủ. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Sử 9 trang 80.

Lịch sử 9 Bài 20 là tài liệu vô cùng hữu ích dành riêng cho giáo viên và những em học viên tìm hiểu thêm, so sánh với lời giải hay, đúng chuẩn nhằm mục đích nâng cao kết quả học tập của những em. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng theo dõi và tải tại đây.

Lý thuyết Cuộc vận động dân chủ trong trong năm 1936 – 1939

1. Tình hình toàn thế giới và trong nước

* Tình hình toàn thế giới:

– Cuộc khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ kinh tế tài chính toàn thế giới (1929-1933) đã làm cho xích míc xã hội trong những nước tư bản chủ nghĩa càng thêm thâm thúy. Để thoát khỏi khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ, nhiều nước thiết lập chế dộc phát-xít (chế dộ tàn bạo nhất của chủ nghĩa tư bản chủ nghĩa). Đe dọa nền dân chủ và hòa bình toàn thế giới.

– Đại hội lần thứu VII Quốc tế Cộng sản (7/1935) họp ở Moskva :

Xác định quân địch nguy hiểm trước mắt của nhân dân toàn thế giới là chủ nghĩa phát-xít. Chủ trương xây dựng Măt trận Nhân dân ở những nước

– Năm 1936, Mặt trận Nhân dân Pháp do Đảng CS Pháp làm nòng cốt lên cầm quyền, thực thi một số trong những cải cách dân chủ cho những nước thuộc địa, trong số đó có Việt Nam.

* Tình hình trong nước:

– Hậu quả kéo dãn của cuộc khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ (1929-1933) làm cho mọi tầng lớp trong xã hội lao đao, cực khổ.

– Bọn cầm quyền phản động vẫn tiếp tục thi hành những chủ trương bóc lột và đàn áp những trào lưu cách mạng.

2. Mặt trận Dân chủ Đông Dương và trào lưu đấu tranh đòi tự do dân chủ

* Chủ trương của Đảng:

– Xác định quân địch trước mắt: bọn phản động Pháp cùng bè lũ tay sai

– Nhiệm vụ trước mắt: Tạm hoãn những khẩu hiệu “Đánh đổ đế quốc Pháp, Đông Dương trọn vẹn độc lập”, “Tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày” thay bằng khẩu hiệu “Chống phát xít, chống trận chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa và tay sai, đòi tự do, dân chủ, cơm áo và hòa bình”

→Chưa đặt trách nhiệm giải phóng dân tộc bản địa lên số 1.

– Lực lượng Cách mạng: Chủ trương xây dựng Mặt trận Nhân dân phản đế Đông Dương (1936) (Tháng 3/1938 thay tên thành Mặt trận Dân chủ Đông Dương) nhằm mục đích mục tiêu tập hợp mọi lực lượng phần đông nhân dân chống phát xít và tay sai phản động.

– Hình thức và phương pháp đấu tranh: Đấu tranh chính trị hòa bình dưới hình thức hợp pháp công khai minh bạch.

* Diễn biến:

– Phong trào đấu tranh chính trị:

+ Phong trào Đông Dương đại hội (1936): vận dộng xây dựng UB trù bị Đông Dương đại hội, nhằm mục đích tích lũy nguyện vọng của nhân dân, tiến tới triệu tập ĐD đại hội.

+ Phong trào đón phái viên chính phủ nước nhà Pháp và Toàn quyền Đông Dương (1936), nhiều cuộc mít tinh, biểu tình đã trình làng sôi sục.

– Các trào lưu đấu tranh công khai minh bạch của quần chúng trình làng mạnh nhất là ở thành phố lớn, khu mỏ và đồn điền cao su đặc trong Nam ngoài Bắc. Tiêu biểu: cuộc Tổng bãi công của công nhân Công ty than Hòn Gai (11/1936), cuộc bãi công của công ty xe lửa Trường Thi (Vinh, 7/1937), cuộc mít tinh của 2,5 vạn người ở khu Đấu xảo (Tp Hà Nội Thủ Đô),…

Cuộc mít tinh ở khu Đấu xảo (Tp Hà Nội Thủ Đô)

– Phong trào đấu tranh bằng báo chí truyền thông: Nhiều tờ báo của Đảng và MT Dân chủ Đông Dương, những đoàn thể Ra đời (Tiền phong, Dân chúng, Bạn dân, Nhành lúa,…). Một số sách chính trị phổ thông được lưu hành rộng tự do, đặc biệt quan trọng cuốn “Vấn đề dân cày” của Qua Ninh và Vân Đình.

– Phong trào đấu tranh ngị trường: Đây là hình thức đấu tranh mới mẻ, ĐCS Đông Dương và MT Dân chủ ĐD Đã cử người tranh cử vào một trong những số trong những cơ quan: Viện dân chủ Bắc kỳ, Trung kỳ, Hội đồng quản hạt Nam kỳ…

-Từ thời gian ở thời gian cuối năm 1938 trào lưu thu hẹp và đến 9/1939 thì chấm hết.

3. Ý nghĩa của trào lưu:

– Là một cao trào cách mạng dân tộc bản địa, dân chủ to lớn.

– Uy tín của Đảng được nâng cao rõ rệt.

– Chủ nghĩa Mác-Lênin và đường lối chủ trương của Đảng được truyền bá sâu rộng và thấm sâu trong quần chúng.

– Đảng đào tạo và giảng dạy nên đội ngũ chính trị phần đông cho Cách mạng Tháng Tam 1945.

→Là bước tập dượt lần thứ hai cho cách mạng giành cơ quan ban ngành thường trực

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 Bài 20 trang 80 Câu 1

Cao trào dân chủ 1936 -1939 đã sẵn sàng sẵn sàng những gì cho Cách mạng tháng Tám năm 1945?

Gợi ý đáp án

– Qua cao trào quần chúng nhân dân được tập dượt đấu tranh.

– Chủ nghĩa Mác-Lê-nin được tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng.

– Đội quân chính trị hùng hậu được hình thành qua tổ chức triển khai Mặt trận Dân chủ Đông Dương.

– Là cuộc diễn tập thứ hai sẵn sàng sẵn sàng cho Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Câu 2

Đường lối lãnh đạo của Đảng và hình thức đấu tranh trong quy trình 1936 – 1939 có gì khác so với quy trình 1930 -1931?

Gợi ý đáp án

* Giai đoạn 1930-1931:

– Kẻ thù: đế quốc Pháp, phong kiến.

– Nhiệm vụ: chống đế quốc giành độc lập dân tộc bản địa, chống phong kiến giành ruộng đất cho dân cày.

– Hình thức: bí mật, phạm pháp.

– Phương thức đấu tranh: bạo động, vũ trang.

* Giai đoạn 1936-1939:

– Kẻ thù: phản động Pháp cùng bè lũ tay sai.

– Nhiệm vụ: trước mắt chống phong kiến, chống trận chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa, tay sai, đòi tự do dân chủ.

– Hình thức: xây dựng mặt trận dân chủ Đông Dương tập hợp mọi lực lượng đấu tranh chống phát xít.

– Phương pháp đấu tranh: hợp pháp, nửa hợp pháp, công khai minh bạch, nửa công khai minh bạch.


Bạn đang xem post Soạn Sử 9 Bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong trong năm 1936 – 1939 2022

Với việc Bạn tìm hiểu thêm post Soạn Sử 9 Bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong trong năm 1936 – 1939 Mới nhất sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Tài Game tài liệu Soạn Sử 9 Bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong trong năm 1936 – 1939 Miễn phí

Nêu Bạn đang tìm link google drive mega để Download Game tài liệu Soạn Sử 9 Bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong trong năm 1936 – 1939 Free mà chưa tồn tại link thì để lại cmt hoặc tham gia Groups zalo để được trợ giúp không lấy phí
#Soạn #Sử #Bài #Cuộc #vận #động #dân #chủ #trong #những #năm