0765562555

Soạn Sử 9 Bài 26: Bước tăng trưởng mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953)

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Biểu mẫu Soạn Sử 9 Bài 26: Bước tăng trưởng mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953) Mới 2022 được update : 2021-09-04 10:02:04

3199

Xin chàoLịch sử 9 Bài 26 giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng về tình hình, diễn biến chiến dịch biên giới thu đông 1950. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Sử trang 118. Soạn sử 9 Bài 26 là tài liệu vô cùng hữu ích dành riêng cho giáo viên và những em học viên tìm hiểu thêm, so sánh với lời giải hay, đúng chuẩn nhằm mục đích nâng cao kết quả học tập của những em. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng theo dõi và tải tại đây.Bạn đang xem: Soạn Sử 9 Bài 26: Bước tăng trưởng mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953) Tóm tắt lý thuyết Sử 9 bài 26 I. Chiến dịch biên giới thu đông 1950 1. Hoàn cảnh lịch sử dân tộc mới – Sự tăng trưởng của trào lưu cách mạng toàn thế giới. – Cách mạng Trung Quốc thành công xuất sắc (l-l 0-1949). – 1-1950, những nước XHCN lần lượt công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với ta. – Tình hình Đông Dương và toàn thế giới thay đổi có lợi cho cuộc kháng chiến của ta. – Thực dân Pháp ngày càng lệ thuộc vào Mĩ. – Mĩ can thiệp sâu vào cuộc trận chiến tranh Đông Dương 2. Quân ta tiến công địch ở biên giới phía Bắc * Âm mưu của Pháp: – Nhờ sự giúp sức của Mĩ, Pháp đưa ra kế hoạch Rơ-Ve, thực thi thủ đoạn mới nhằm mục đích: + Khóa chặt biên giới Việt-Trung bằng phương pháp lập khối mạng lưới hệ thống phòng thủ trên Đường số 4. + Thiết lập “Hành lang Đông- Tây” (Hải Phòng Đất Cảng-Tp Hà Nội Thủ Đô-Hoà Bình-Sơn La). + Chuẩn bị kế hoạch có quy mô nhằm mục đích tiến công vị trí căn cứ địa Việt Bắc lần thứ hai. Xem thêm: Khoa học lớp 5 Bài 54: Cây con trọn vẹn có thể mọc lên từ một số trong những bộ phận của cây mẹ* Chủ trương, kế hoạch của ta: – Tháng 6-1950, Trung ương Đảng và nhà việt nam quyết định hành động mở chiến dịch Biên giới nhằm mục đích ba mục tiêu: + Tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch. + Khai thông biên giới để mở rộng đường liên lạc của ta riêng với những nước xã hội chủ nghĩa. + Mở rộng và củng cố vị trí căn cứ địa Việt Bắc. * Diễn biến: – Ngày 16-9-1950, chiến dịch khởi đầu. – Ngày 18-9 quân ta tiêu diệt Đông Khê, uy hiếp Thất Khê, thị xã Cao Bằng bị cô lập, khối mạng lưới hệ thống phòng ngự của địch trên Đường số 4 bị lung lay. – Địch buộc rút khỏi Cao Bằng, cho quân từ Thất Khê lên đón, yểm trợ cho cuộc rút lui. – Ta đoán được ý định của địch nên sắp xếp quân mai phục chặn địch trên Đường số 4 làm cho hai cánh quân Cao Bằng và Thất Khê bị thiệt hại nặng, không liên lạc được với nhau. – Ngày 22-10-1950, chiến dịch biên giới kết thúc, quân Pháp phải rút lui khỏi Đường số 4. – Tại những mặt trận khác, quân ta hoạt động và sinh hoạt giải trí mạnh, buộc Pháp phải rút lui khỏi thị xã Hoà Bình, trào lưu trận chiến tranh du kích tăng trưởng mạnh ở Bình-Trị-Thiên, Liên khu V và Nam Bộ. * Kết quả – Giải phóng vùng biên giới Việt-Trung dài 750km từ Cao Bằng đến Đình Lập với 35 vạn dân. – Hành lang Đông-Tây bị chọc thủng ở Hoà Bình. – Kế hoạch Rơve của Pháp bị phá sản. Xem thêm: Địa lí lớp 4 Bài 15: Thủ đô Tp Hà Nội Thủ Đô* Ý nghĩa: – Quyền dữ thế chủ động về kế hoạch trên mặt trận chính (Bắc Bộ) về tay ta. Lực lượng kháng chiến đã trưởng thành về mọi mặt. II. Âm mưu tăng cường trận chiến tranh xâm lược Đông Dương của thực dân Pháp – Sau thất bại trong chiến dịch Biên giới, Pháp lâm vào cảnh thế bị động, càng suy yếu. So sánh lực lượng giữa ta và Pháp đã thay đổi có lợi cho ta. Nhưng không chịu thất bại, Pháp thủ đoạn tăng cường trận chiến tranh, giành lại quyền dữ thế chủ động kế hoạch đã mất, vì vậy phải nhờ nhiều hơn nữa vào Mĩ. – Lợi dụng sự suy yếu của thực dân Pháp và để thực thi thủ đoạn can thiệp sâu vào Đông Dương, đế quốc Mĩ tăng cường viện trợ cho Pháp tăng cường trận chiến tranh, trải qua đó làm cho Pháp lệ thuộc vào mình, từng bước thay chân Pháp ở Đông Dương. – Sự cấu kết giữa Pháp và Mĩ gây thêm trở ngại vất vả cho cuộc kháng chiến của ta “kế hoạch Đờ Lát đờ Tát-xi-nhi” (tháng 12-1950) là kết quả của yếu tố cấu kết đó, tăng cường hơn thế nữa trận chiến tranh xâm lược Đông Dương. Giải bài tập SGK Lịch sử 9 Bài 26 trang 118 Câu 1 Những sự kiện nào chứng tỏ từ thắng lợi Biên giới thu – đông 1950, cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ra chuyển sang quy trình tăng trưởng mới? Gợi ý đáp án: + Từ sau năm 1950, cuộc trận chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp ngày càng được tăng cường, đồng thời Mĩ ngày càng can thiệp sâu hơn, cấu kết ngặt nghèo với Pháp trong những thủ đoạn và hành vi mới. Tuy nhiên, này cũng đó đó là quy trình mà lực lượng kháng chiến của toàn bộ chúng ta không ngừng nghỉ trưởng thành về mọi mặt, quân dân ta đã giành nhiều thắng lợi to lớn và toàn vẹn và tổng thể, tiếp tục giữ vững quyền dữ thế chủ động trên mặt trận. + Về chính trị, từ thời điểm ngày 11 đến 19/2/1951, Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương đã họp tại Chiêm Hóa – Tuyên Quang. Đại hội đã trải qua hai bản văn bản báo cáo giải trình quan trọng là Báo cáo chính trị và văn bản báo cáo giải trình Bàn về kiểu cách mạng Việt Nam, xác lập đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng, nêu rõ trách nhiệm cơ bản của cách mạng Việt Nam. Đại hội đã và đang trải qua Tuyên ngôn, Chính cương, Điều lệ mới… + Đại hội đại biểu lần thứ hai đã ghi lại bước tăng trưởng mới trong quy trình trưởng thành và lãnh đạo cách mạng của Đảng ta, là “Đại hội kháng thắng lợi lợi”. + Trong trong năm 1951 – 1953 hậu phương kháng chiến của toàn bộ chúng ta đã tiếp tục tăng trưởng về mọi mặt. + Ngày 3/3/1951 Mặt trận Liên Việt đã được thống nhất từ Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt. Ngày 11/3/1951, Liên minh nhân dân Việt – Miên – Lào đã được xây dựng để tăng cường khối đoàn kết ba nước trong đấu tranh chống quân địch chung. Sau những sự kiện đó, một trào lưu thi đua yêu nước đã phủ rộng rộng tự do ra làm nảy nở nhiều cty, thành viên xuất sắc ưu tú. + Về kinh tế tài chính, cuộc vận động lao động sản xuất và thực hành thực tiễn tiết kiệm chi phí đã tạo ra một khối lượng thành phầm lớn. Để trọn vẹn có thể tu dưỡng sức dân, ta đã thực thi 5 đợt giảm tô và 1 đợt cải cách ruộng đất. Câu 2 Lập bảng những niên đại và sự kiện thắng lợi có ý nghĩa kế hoạch của quân dân ta trên những mặt trận quân sự chiến lược, chính trị trong kháng chiến chống Pháp từ thu –đông 1950 đến trước đông – xuân 1953 – 1954. Gợi ý đáp án Bảng những niên đại và sự kiện thắng lợi có ý nghĩa kế hoạch của quân dân ta trên những mặt trận quân sự chiến lược, chính trị trong kháng chiến chống Pháp từ thu – đông 1950 đến trước đông – xuân 1953 – 1954 Mặt trận Thời gian Sự kiện Chính trị Từ ngày 11 đến 19-2-1951 Đại hội Đại biểu toàn quốc lần II của Đảng Cộng sản Đông Dương Ngày 3-3-1951 Thống nhất Việt Minh và Hội Liên Việt thành Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam (Liên Việt). Ngày 11-3-1951 Liên minh nhân dân Việt – Miên – Lào được xây dựng để tăng cường khối đoàn kết của ba nước Đông Dương. Quân sự Đông – xuân 1950-1951 Chiến dịch trung du và đồng bằng Bắc Bộ Đông – xuân 1951-1952 Chiến dịch Hòa Bình Thu – đông năm 1952. Chiến dịch Tây Bắc Xuân – hè năm 1953. Chiến dịch Thượng Lào Lịch sử 9 Bài 26 giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng về tình hình, diễn biến chiến dịch biên giới thu đông 1950. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Sử trang 118. Soạn sử 9 Bài 26 là tài liệu vô cùng hữu ích dành riêng cho giáo viên và những em học viên tìm hiểu thêm, so sánh với lời giải hay, đúng chuẩn nhằm mục đích nâng cao kết quả học tập của những em. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng theo dõi và tải tại đây.Bạn đang xem: Soạn Sử 9 Bài 26: Bước tăng trưởng mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953) Tóm tắt lý thuyết Sử 9 bài 26 I. Chiến dịch biên giới thu đông 1950 1. Hoàn cảnh lịch sử dân tộc mới – Sự tăng trưởng của trào lưu cách mạng toàn thế giới. – Cách mạng Trung Quốc thành công xuất sắc (l-l 0-1949). – 1-1950, những nước XHCN lần lượt công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với ta. – Tình hình Đông Dương và toàn thế giới thay đổi có lợi cho cuộc kháng chiến của ta. – Thực dân Pháp ngày càng lệ thuộc vào Mĩ. – Mĩ can thiệp sâu vào cuộc trận chiến tranh Đông Dương 2. Quân ta tiến công địch ở biên giới phía Bắc * Âm mưu của Pháp: – Nhờ sự giúp sức của Mĩ, Pháp đưa ra kế hoạch Rơ-Ve, thực thi thủ đoạn mới nhằm mục đích: + Khóa chặt biên giới Việt-Trung bằng phương pháp lập khối mạng lưới hệ thống phòng thủ trên Đường số 4. + Thiết lập “Hành lang Đông- Tây” (Hải Phòng Đất Cảng-Tp Hà Nội Thủ Đô-Hoà Bình-Sơn La). + Chuẩn bị kế hoạch có quy mô nhằm mục đích tiến công vị trí căn cứ địa Việt Bắc lần thứ hai. Xem thêm: Khoa học lớp 5 Bài 54: Cây con trọn vẹn có thể mọc lên từ một số trong những bộ phận của cây mẹ* Chủ trương, kế hoạch của ta: – Tháng 6-1950, Trung ương Đảng và nhà việt nam quyết định hành động mở chiến dịch Biên giới nhằm mục đích ba mục tiêu: + Tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch. + Khai thông biên giới để mở rộng đường liên lạc của ta riêng với những nước xã hội chủ nghĩa. + Mở rộng và củng cố vị trí căn cứ địa Việt Bắc. * Diễn biến: – Ngày 16-9-1950, chiến dịch khởi đầu. – Ngày 18-9 quân ta tiêu diệt Đông Khê, uy hiếp Thất Khê, thị xã Cao Bằng bị cô lập, khối mạng lưới hệ thống phòng ngự của địch trên Đường số 4 bị lung lay. – Địch buộc rút khỏi Cao Bằng, cho quân từ Thất Khê lên đón, yểm trợ cho cuộc rút lui. – Ta đoán được ý định của địch nên sắp xếp quân mai phục chặn địch trên Đường số 4 làm cho hai cánh quân Cao Bằng và Thất Khê bị thiệt hại nặng, không liên lạc được với nhau. – Ngày 22-10-1950, chiến dịch biên giới kết thúc, quân Pháp phải rút lui khỏi Đường số 4. – Tại những mặt trận khác, quân ta hoạt động và sinh hoạt giải trí mạnh, buộc Pháp phải rút lui khỏi thị xã Hoà Bình, trào lưu trận chiến tranh du kích tăng trưởng mạnh ở Bình-Trị-Thiên, Liên khu V và Nam Bộ. * Kết quả – Giải phóng vùng biên giới Việt-Trung dài 750km từ Cao Bằng đến Đình Lập với 35 vạn dân. – Hành lang Đông-Tây bị chọc thủng ở Hoà Bình. – Kế hoạch Rơve của Pháp bị phá sản. Xem thêm: Địa lí lớp 4 Bài 15: Thủ đô Tp Hà Nội Thủ Đô* Ý nghĩa: – Quyền dữ thế chủ động về kế hoạch trên mặt trận chính (Bắc Bộ) về tay ta. Lực lượng kháng chiến đã trưởng thành về mọi mặt. II. Âm mưu tăng cường trận chiến tranh xâm lược Đông Dương của thực dân Pháp – Sau thất bại trong chiến dịch Biên giới, Pháp lâm vào cảnh thế bị động, càng suy yếu. So sánh lực lượng giữa ta và Pháp đã thay đổi có lợi cho ta. Nhưng không chịu thất bại, Pháp thủ đoạn tăng cường trận chiến tranh, giành lại quyền dữ thế chủ động kế hoạch đã mất, vì vậy phải nhờ nhiều hơn nữa vào Mĩ. – Lợi dụng sự suy yếu của thực dân Pháp và để thực thi thủ đoạn can thiệp sâu vào Đông Dương, đế quốc Mĩ tăng cường viện trợ cho Pháp tăng cường trận chiến tranh, trải qua đó làm cho Pháp lệ thuộc vào mình, từng bước thay chân Pháp ở Đông Dương. – Sự cấu kết giữa Pháp và Mĩ gây thêm trở ngại vất vả cho cuộc kháng chiến của ta “kế hoạch Đờ Lát đờ Tát-xi-nhi” (tháng 12-1950) là kết quả của yếu tố cấu kết đó, tăng cường hơn thế nữa trận chiến tranh xâm lược Đông Dương. Giải bài tập SGK Lịch sử 9 Bài 26 trang 118 Câu 1 Những sự kiện nào chứng tỏ từ thắng lợi Biên giới thu – đông 1950, cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ra chuyển sang quy trình tăng trưởng mới? Gợi ý đáp án: + Từ sau năm 1950, cuộc trận chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp ngày càng được tăng cường, đồng thời Mĩ ngày càng can thiệp sâu hơn, cấu kết ngặt nghèo với Pháp trong những thủ đoạn và hành vi mới. Tuy nhiên, này cũng đó đó là quy trình mà lực lượng kháng chiến của toàn bộ chúng ta không ngừng nghỉ trưởng thành về mọi mặt, quân dân ta đã giành nhiều thắng lợi to lớn và toàn vẹn và tổng thể, tiếp tục giữ vững quyền dữ thế chủ động trên mặt trận. + Về chính trị, từ thời điểm ngày 11 đến 19/2/1951, Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương đã họp tại Chiêm Hóa – Tuyên Quang. Đại hội đã trải qua hai bản văn bản báo cáo giải trình quan trọng là Báo cáo chính trị và văn bản báo cáo giải trình Bàn về kiểu cách mạng Việt Nam, xác lập đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng, nêu rõ trách nhiệm cơ bản của cách mạng Việt Nam. Đại hội đã và đang trải qua Tuyên ngôn, Chính cương, Điều lệ mới… + Đại hội đại biểu lần thứ hai đã ghi lại bước tăng trưởng mới trong quy trình trưởng thành và lãnh đạo cách mạng của Đảng ta, là “Đại hội kháng thắng lợi lợi”. + Trong trong năm 1951 – 1953 hậu phương kháng chiến của toàn bộ chúng ta đã tiếp tục tăng trưởng về mọi mặt. + Ngày 3/3/1951 Mặt trận Liên Việt đã được thống nhất từ Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt. Ngày 11/3/1951, Liên minh nhân dân Việt – Miên – Lào đã được xây dựng để tăng cường khối đoàn kết ba nước trong đấu tranh chống quân địch chung. Sau những sự kiện đó, một trào lưu thi đua yêu nước đã phủ rộng rộng tự do ra làm nảy nở nhiều cty, thành viên xuất sắc ưu tú. + Về kinh tế tài chính, cuộc vận động lao động sản xuất và thực hành thực tiễn tiết kiệm chi phí đã tạo ra một khối lượng thành phầm lớn. Để trọn vẹn có thể tu dưỡng sức dân, ta đã thực thi 5 đợt giảm tô và 1 đợt cải cách ruộng đất. Câu 2 Lập bảng những niên đại và sự kiện thắng lợi có ý nghĩa kế hoạch của quân dân ta trên những mặt trận quân sự chiến lược, chính trị trong kháng chiến chống Pháp từ thu –đông 1950 đến trước đông – xuân 1953 – 1954. Gợi ý đáp án Bảng những niên đại và sự kiện thắng lợi có ý nghĩa kế hoạch của quân dân ta trên những mặt trận quân sự chiến lược, chính trị trong kháng chiến chống Pháp từ thu – đông 1950 đến trước đông – xuân 1953 – 1954 Mặt trận Thời gian Sự kiện Chính trị Từ ngày 11 đến 19-2-1951 Đại hội Đại biểu toàn quốc lần II của Đảng Cộng sản Đông Dương Ngày 3-3-1951 Thống nhất Việt Minh và Hội Liên Việt thành Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam (Liên Việt). Ngày 11-3-1951 Liên minh nhân dân Việt – Miên – Lào được xây dựng để tăng cường khối đoàn kết của ba nước Đông Dương. Quân sự Đông – xuân 1950-1951 Chiến dịch trung du và đồng bằng Bắc Bộ Đông – xuân 1951-1952 Chiến dịch Hòa Bình Thu – đông năm 1952. Chiến dịch Tây Bắc Xuân – hè năm 1953. Chiến dịch Thượng Lào

Bạn đang đọc post Soạn Sử 9 Bài 26: Bước tăng trưởng mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953) 2022

Với việc Bạn đọc postt Soạn Sử 9 Bài 26: Bước tăng trưởng mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953) Mới nhất sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Download Game HD Soạn Sử 9 Bài 26: Bước tăng trưởng mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953) Miễn phí

Neu Bạn đang tìm link google drive mega để Download Game HD Soạn Sử 9 Bài 26: Bước tăng trưởng mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953) Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại comment hoặc tham gia Nhóm zalo để được trợ giúp miễn phí
#Soạn #Sử #Bài #Bước #phát #triển #mới #của #cuộc #kháng #chiến #toàn #quốc #chống #thực #dân #Pháp