0765562555

Soạn Sử 9 Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954)

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Biểu mẫu Soạn Sử 9 Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954) New 2022 được update : 2021-09-04 08:18:44

3434

Xin chàoLịch sử 9 Bài 27 giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng về kế hoạch NaVa của Pháp, Mĩ và chiến dịch lịch sử dân tộc Điện Biên Phủ 1954. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Sử trang 127. Soạn sử 9 Bài 27 là tài liệu vô cùng hữu ích dành riêng cho giáo viên và những em học viên tìm hiểu thêm, so sánh với lời giải hay, đúng chuẩn nhằm mục đích nâng cao kết quả học tập của những em. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng theo dõi và tải tại đây.Bạn đang xem: Soạn Sử 9 Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954) Tóm tắt lý thuyết Sử 9 bài 27 I. Kế hoạch NaVa của Pháp, Mĩ – Ngày 7-5-1953, được sự giúp sức của Mĩ, Na-va vạch kế hoạch quân sự chiến lược kỳ vọng kết thúc trận chiến tranh ở Đông Dương trong vòng 18 tháng. – Kế hoạch Na-va tiến hành theo hai bước: II. Cuộc tiến công chiếc lược Đông – Xuân 1953 -1954 và chiến dịch lịch sử dân tộc Điện Biên Phủ 1. Cuộc tiến công kế hoạch Đông-Xuân 1953 – 1954 – Phương hướng kế hoạch của ta: Quyết tâm giữ vững quyền dữ thế chủ động đánh địch trên cả hai mặt trận: chính diện và sau sống lưng địch. Giữ vững thế dữ thế chủ động buộc địch phải phân tán lực lượng ở những điểm xung yếu. – Phương châm: Tích cực dữ thế chủ động và linh hoạt, đánh ăn chắc, tiến ăn chắc, chắc thắng thì đánh cho kì thắng, không chắc như đinh thì nhất quyết không đánh. – Ta mở một loạt chiến dịch ở hầu khắp những mặt trận Đông Dương, buộc địch phải phân tán lực lượng ra 5 nơi. + Đồng bằng Bắc Bộ. + Điện Biên Phủ. + Xê-nô (Trung Lào). + Luông Pha-bang (Thượng Lào). + Plâyku (Tây Nguyên). => Cuộc tiến công kế hoạch Đông-Xuân 1953-1954 của ta đã làm phá sản trong bước thứ nhất kế hoạch Na-va của Pháp-Mĩ, buộc quân nòng cốt của chúng phải bị động phân tán lực lượng và giam chân ở miền rừng núi. 2. Chiến dịch lịch sử dân tộc Điện Biên Phủ (1954) Tham khảo: Luyện từ và câu: Luyện tập về từ trái nghĩa trang 43– Âm mưu của địch: + Xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn lớn lớn cứ lợi thế nhất ở Đông Dương. + Lực lượng địch gồm: 16200 tên đủ những binh chủng và phương tiện đi lại trận chiến tranh, được sắp xếp thành một khối mạng lưới hệ thống phòng ngự mạnh, gồm 49 cứ điểm, phân thành 3 phân khu (phân khu TT, phân khu Bắc, phân khu Nam). Pháp và Mĩ nhận định rằng Điện Biên Phủ là một “pháo đài trang nghiêm không thể công phá”. – Quá trình sẵn sàng sẵn sàng của ta: + Ta sẵn sàng sẵn sàng cho chiến dịch với khẩu hiệu “toàn bộ cho tiền tuyến, toàn bộ để thắng lợi”. + Huy động 261.464 dân công vận chuyển hàng vạn tấn lương thực, vũ khí. + Bộ đội từ những hướng hành quân về Điện Biên Phủ thắt chặt vòng vây. – Chủ trương của ta: Tiêu diệt lực lượng địch, giải phóng vùng Tây Bắc, tạo Đk giải phóng Bắc Lào. – Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ: phân thành 3 đợt: – Kết quả: ta tiêu diệt và bắt sống toàn bộ quân địch ở tập đoàn lớn lớn cứ điểm Điện Biên Phủ: 16200 tên, hạ 62 máy bay, thu toàn bộ vũ khí, cơ sở vật chất, kĩ thuật. IV. Ý nghĩa lịch sử dân tộc, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1. Ý nghĩa lịch sử dân tộc *Đối với Việt Nam: – Chấm dứt cuộc trận chiến tranh xâm lược và ách thống trị của thực dân Pháp trong mức time gần một thế kỉ trên đất việt nam. – Bảo vệ được thành quả của cách mạng tháng Tám. – Giải phóng trọn vẹn miền Bắc, tạo cơ sở để nhân dân ta giải phóng miền Nam. – Giáng đòn nặng nề vào tham vọng xâm lược và thủ đoạn nô dịch của chủ nghĩa đế quốc. Tham khảo: Bảng kí hiệu Hóa học lớp 8* Đối với quốc tế: Cổ vũ mạnh mẽ và tự tin trào lưu giải phóng dân tộc bản địa trên toàn thế giới, trước hết là những nước ở châu Á, châu Phi và Mĩ La-tinh, một dân tộc bản địa dù đất không rộng, người không đông nếu quyết tâm chiến đấu vì độc lập, tự do, có đường lối quân sự chiến lược, chính trị đúng đắn, được sự ủng hộ của quốc tế, thì trọn vẹn trọn vẹn có thể giành thắng lợi. 2. Nguyên nhân thắng lợi – Có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là quản trị Hồ Chí Minh với đường lối đúng đắn: giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội. – Được tiến hành trong Đk có khối mạng lưới hệ thống cơ quan ban ngành thường trực dân gia chủ dân trong toàn nước, xuất hiện trận dân tộc bản địa thống nhất, có lực lượng vũ trang ba thứ quân, có hậu phương vững chãi. – Có tinh thần đoàn kết giữa ba nước Đông Dương và sự đống ý tình giúp sức của Trung Quốc và Liên Xô, những nước dân gia chủ dân khác, của thực dân Pháp và loài người tiến bộ. Giải bài tập SGK Lịch sử 9 Bài 27 Câu 1 Tại sao lại xác lập thắng lợi Điện Biên Phủ đã quyết định hành động việc chấm hết trận chiến tranh xâm lược của Pháp ở Đông Dương? Gợi ý đáp án Chiến thắng Điện Biên Phủ đã quyết định hành động việc chấm hết trận chiến tranh xâm lược của Pháp ở Đông Dương, vì: – Chiến thắng Điện Biên Phủ đã đập tan trọn vẹn kế hoạch Na-va, giáng đòn quyết định hành động vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp. – Làm xoay chuyển cục diện trận chiến tranh, tạo thuận tiện cơ bản cho cuộc đấu tranh ngoại giao của ta. – Buộc Pháp phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ lập lại hòa bình trên toàn Đông Dương. Câu 2 Hãy sưu tầm tranh vẽ về thắng lợi lịch sử dân tộc Điện Biên Phủ 1954. Gợi ý đáp án  Học sinh tự sưu tầm nhé Câu 3 Lập bảng những niên đại và sự kiện về thắng lợi có ý nghĩa kế hoạch của quân dân ta trên những mặt trận quân sự chiến lược, chính trị, ngoại giao trong kháng chiến chống thực dân Pháp từ thời điểm tháng 12-1946 đến tháng 7 – 1954. Gợi ý đáp án Bảng những niên đại và sự kiện về thắng lợi có ý nghĩa kế hoạch của quân dân ta trên những mặt trận quân sự chiến lược, chính trị, ngoại giao trong kháng chiến chống thực dân Pháp từ thời điểm tháng 12-1946 đến tháng 7-1954: Mặt trận Thời gian Sự kiện Chính trị – Từ ngày 11 đến 19-2-1951 – Đại hội Đại biểu toàn quốc lần II của Đảng Cộng sản Đông Dương. – Ngày 3-3-1951 – Thống nhất Việt Minh và Hội Liên Việt thành Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam (Liên Việt). – Ngày 11-3-1951 – Liên minh nhân dân Việt – Miên – Lào được xây dựng để tăng cường khối đoàn kết của ba nước Đông Dương. Quân sự – 19-12-1946 đến 17-2-1947 – Cuộc chiến đấu của những đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16. – 7-10-1947 đến tháng 12-1947 – Chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947 – 16-9-1950 đến 22-10-1950 – Chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950 – Đông – xuân 1950-1951 – Chiến dịch trung du và đồng bằng Bắc Bộ – Đông – xuân 1951-1952 – Chiến dịch Hòa Bình – Thu – đông năm 1952. – Chiến dịch Tây Bắc – Xuân – hè năm 1953. – Chiến dịch Thượng Lào – 13-3 đến 7-5-1954 – Chiến dịch lịch sử dân tộc Điện Biên Phủ Ngoại giao – 21-7-1954 – Hiệp định Giơ-ne-vơ Lịch sử 9 Bài 27 giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng về kế hoạch NaVa của Pháp, Mĩ và chiến dịch lịch sử dân tộc Điện Biên Phủ 1954. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Sử trang 127. Soạn sử 9 Bài 27 là tài liệu vô cùng hữu ích dành riêng cho giáo viên và những em học viên tìm hiểu thêm, so sánh với lời giải hay, đúng chuẩn nhằm mục đích nâng cao kết quả học tập của những em. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng theo dõi và tải tại đây.Bạn đang xem: Soạn Sử 9 Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954) Tóm tắt lý thuyết Sử 9 bài 27 I. Kế hoạch NaVa của Pháp, Mĩ – Ngày 7-5-1953, được sự giúp sức của Mĩ, Na-va vạch kế hoạch quân sự chiến lược kỳ vọng kết thúc trận chiến tranh ở Đông Dương trong vòng 18 tháng. – Kế hoạch Na-va tiến hành theo hai bước: II. Cuộc tiến công chiếc lược Đông – Xuân 1953 -1954 và chiến dịch lịch sử dân tộc Điện Biên Phủ 1. Cuộc tiến công kế hoạch Đông-Xuân 1953 – 1954 – Phương hướng kế hoạch của ta: Quyết tâm giữ vững quyền dữ thế chủ động đánh địch trên cả hai mặt trận: chính diện và sau sống lưng địch. Giữ vững thế dữ thế chủ động buộc địch phải phân tán lực lượng ở những điểm xung yếu. – Phương châm: Tích cực dữ thế chủ động và linh hoạt, đánh ăn chắc, tiến ăn chắc, chắc thắng thì đánh cho kì thắng, không chắc như đinh thì nhất quyết không đánh. – Ta mở một loạt chiến dịch ở hầu khắp những mặt trận Đông Dương, buộc địch phải phân tán lực lượng ra 5 nơi. + Đồng bằng Bắc Bộ. + Điện Biên Phủ. + Xê-nô (Trung Lào). + Luông Pha-bang (Thượng Lào). + Plâyku (Tây Nguyên). => Cuộc tiến công kế hoạch Đông-Xuân 1953-1954 của ta đã làm phá sản trong bước thứ nhất kế hoạch Na-va của Pháp-Mĩ, buộc quân nòng cốt của chúng phải bị động phân tán lực lượng và giam chân ở miền rừng núi. 2. Chiến dịch lịch sử dân tộc Điện Biên Phủ (1954) Tham khảo: Luyện từ và câu: Luyện tập về từ trái nghĩa trang 43– Âm mưu của địch: + Xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn lớn lớn cứ lợi thế nhất ở Đông Dương. + Lực lượng địch gồm: 16200 tên đủ những binh chủng và phương tiện đi lại trận chiến tranh, được sắp xếp thành một khối mạng lưới hệ thống phòng ngự mạnh, gồm 49 cứ điểm, phân thành 3 phân khu (phân khu TT, phân khu Bắc, phân khu Nam). Pháp và Mĩ nhận định rằng Điện Biên Phủ là một “pháo đài trang nghiêm không thể công phá”. – Quá trình sẵn sàng sẵn sàng của ta: + Ta sẵn sàng sẵn sàng cho chiến dịch với khẩu hiệu “toàn bộ cho tiền tuyến, toàn bộ để thắng lợi”. + Huy động 261.464 dân công vận chuyển hàng vạn tấn lương thực, vũ khí. + Bộ đội từ những hướng hành quân về Điện Biên Phủ thắt chặt vòng vây. – Chủ trương của ta: Tiêu diệt lực lượng địch, giải phóng vùng Tây Bắc, tạo Đk giải phóng Bắc Lào. – Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ: phân thành 3 đợt: – Kết quả: ta tiêu diệt và bắt sống toàn bộ quân địch ở tập đoàn lớn lớn cứ điểm Điện Biên Phủ: 16200 tên, hạ 62 máy bay, thu toàn bộ vũ khí, cơ sở vật chất, kĩ thuật. IV. Ý nghĩa lịch sử dân tộc, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1. Ý nghĩa lịch sử dân tộc *Đối với Việt Nam: – Chấm dứt cuộc trận chiến tranh xâm lược và ách thống trị của thực dân Pháp trong mức time gần một thế kỉ trên đất việt nam. – Bảo vệ được thành quả của cách mạng tháng Tám. – Giải phóng trọn vẹn miền Bắc, tạo cơ sở để nhân dân ta giải phóng miền Nam. – Giáng đòn nặng nề vào tham vọng xâm lược và thủ đoạn nô dịch của chủ nghĩa đế quốc. Tham khảo: Bảng kí hiệu Hóa học lớp 8* Đối với quốc tế: Cổ vũ mạnh mẽ và tự tin trào lưu giải phóng dân tộc bản địa trên toàn thế giới, trước hết là những nước ở châu Á, châu Phi và Mĩ La-tinh, một dân tộc bản địa dù đất không rộng, người không đông nếu quyết tâm chiến đấu vì độc lập, tự do, có đường lối quân sự chiến lược, chính trị đúng đắn, được sự ủng hộ của quốc tế, thì trọn vẹn trọn vẹn có thể giành thắng lợi. 2. Nguyên nhân thắng lợi – Có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là quản trị Hồ Chí Minh với đường lối đúng đắn: giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội. – Được tiến hành trong Đk có khối mạng lưới hệ thống cơ quan ban ngành thường trực dân gia chủ dân trong toàn nước, xuất hiện trận dân tộc bản địa thống nhất, có lực lượng vũ trang ba thứ quân, có hậu phương vững chãi. – Có tinh thần đoàn kết giữa ba nước Đông Dương và sự đống ý tình giúp sức của Trung Quốc và Liên Xô, những nước dân gia chủ dân khác, của thực dân Pháp và loài người tiến bộ. Giải bài tập SGK Lịch sử 9 Bài 27 Câu 1 Tại sao lại xác lập thắng lợi Điện Biên Phủ đã quyết định hành động việc chấm hết trận chiến tranh xâm lược của Pháp ở Đông Dương? Gợi ý đáp án Chiến thắng Điện Biên Phủ đã quyết định hành động việc chấm hết trận chiến tranh xâm lược của Pháp ở Đông Dương, vì: – Chiến thắng Điện Biên Phủ đã đập tan trọn vẹn kế hoạch Na-va, giáng đòn quyết định hành động vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp. – Làm xoay chuyển cục diện trận chiến tranh, tạo thuận tiện cơ bản cho cuộc đấu tranh ngoại giao của ta. – Buộc Pháp phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ lập lại hòa bình trên toàn Đông Dương. Câu 2 Hãy sưu tầm tranh vẽ về thắng lợi lịch sử dân tộc Điện Biên Phủ 1954. Gợi ý đáp án  Học sinh tự sưu tầm nhé Câu 3 Lập bảng những niên đại và sự kiện về thắng lợi có ý nghĩa kế hoạch của quân dân ta trên những mặt trận quân sự chiến lược, chính trị, ngoại giao trong kháng chiến chống thực dân Pháp từ thời điểm tháng 12-1946 đến tháng 7 – 1954. Gợi ý đáp án Bảng những niên đại và sự kiện về thắng lợi có ý nghĩa kế hoạch của quân dân ta trên những mặt trận quân sự chiến lược, chính trị, ngoại giao trong kháng chiến chống thực dân Pháp từ thời điểm tháng 12-1946 đến tháng 7-1954: Mặt trận Thời gian Sự kiện Chính trị – Từ ngày 11 đến 19-2-1951 – Đại hội Đại biểu toàn quốc lần II của Đảng Cộng sản Đông Dương. – Ngày 3-3-1951 – Thống nhất Việt Minh và Hội Liên Việt thành Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam (Liên Việt). – Ngày 11-3-1951 – Liên minh nhân dân Việt – Miên – Lào được xây dựng để tăng cường khối đoàn kết của ba nước Đông Dương. Quân sự – 19-12-1946 đến 17-2-1947 – Cuộc chiến đấu của những đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16. – 7-10-1947 đến tháng 12-1947 – Chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947 – 16-9-1950 đến 22-10-1950 – Chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950 – Đông – xuân 1950-1951 – Chiến dịch trung du và đồng bằng Bắc Bộ – Đông – xuân 1951-1952 – Chiến dịch Hòa Bình – Thu – đông năm 1952. – Chiến dịch Tây Bắc – Xuân – hè năm 1953. – Chiến dịch Thượng Lào – 13-3 đến 7-5-1954 – Chiến dịch lịch sử dân tộc Điện Biên Phủ Ngoại giao – 21-7-1954 – Hiệp định Giơ-ne-vơ

Bạn đang đọc nội dung bài viết Soạn Sử 9 Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954) 2022

Với việc Bạn tìm hiểu thêm post Soạn Sử 9 Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954) Mới nhất sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

tải Game tài liệu Soạn Sử 9 Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954) Free

Nêu Bạn đang tìm link google drive mega để Tài Game tài liệu Soạn Sử 9 Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954) Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại phản hồi or Join Groups zalo để được trợ giúp miễn phí
#Soạn #Sử #Bài #Cuộc #kháng #chiến #toàn #quốc #chống #thực #dân #Pháp #xâm #lược #kết #thúc