0765562555

Soạn Sử 9 Bài 5: Các nước Khu vực Đông Nam Á

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Trình Soạn Sử 9 Bài 5: Các nước Khu vực Đông Nam Á Mới nhất 2022 được update : 2021-09-10 00:54:13

3934

Xin chàoLịch sử 9 Bài 5 giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng về tình hình Khu vực Đông Nam Á trước và sau năm 1945, và sự Ra đời của tổ chức triển khai ASEAN. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Sử trang 25.

Soạn sử 9 Bài 5 là tài liệu vô cùng hữu ích dành riêng cho giáo viên và những em học viên tìm hiểu thêm, so sánh với lời giải hay, đúng chuẩn nhằm mục đích nâng cao kết quả học tập của những em. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng theo dõi và tải tại đây.

Lý thuyết Sử 9 Bài 5: Các nước Khu vực Đông Nam Á I. Tình hình Khu vực Đông Nam Á trước và sau năm 1945

– Trước Chiến tranh toàn thế giới thứ hai, hâu hết những nước Khu vực Đông Nam Á (trừ Thái Lan) là thuộc địa của thực dân phương Tây.

Lược đồ những nước Khu vực Đông Nam Á trước Chiến Tranh toàn thế giới thứ hai

– Tháng 8 – 1945, nghe tin Nhật đầu hàng Đồng Minh, những nước Khu vực Đông Nam Á nổi dậy giành cơ quan ban ngành thường trực, lật đổ ách thống trị thực dân.

– Nhiều nước Khu vực Đông Nam Á phải tiến hành cuộc kháng chiến chống những cuộc trận chiến tranh xâm lược trở lại của thực dân phương Tây, đến Một trong trong năm 50 lần lượt giành được độc lập.

– Những năm 50 của thế kỉ XX, tình hình Khu vực Đông Nam Á trở nên căng thẳng mệt mỏi do chủ trương can thiệp của Mĩ vào khu vực.

+ Tháng 9 – 1954, xây dựng khối quân sự chiến lược Khu vực Đông Nam Á (SEATO) nhằm mục đích ngăn ngừa sự tăng trưởng của CNXH và đẩy lùi trào lưu giải phóng dân tộc bản địa trong khu vực.

+ Tiến hành trận chiến tranh xâm lược Việt Nam và mở rộng trận chiến tranh sang Lào, Cam-pu-chia.

Lược đồ những nước thành viên Khối quân sự chiến lược Khu vực Đông Nam Á (SEATO) đến năm 1959

– Thái Lan, Phi-lip-pin tham gia khối SEATO, In-đô-nê-xia và Miến Điện thi hành chủ trương đối ngoại trung lập.

=> Các nước Khu vực Đông Nam Á có sự phân hóa trong đường lối đối ngoại.

II. Sự Ra đời của tổ chức triển khai ASEAN

a. Hoàn cảnh Ra đời:

– Đứng trước yêu cầu của yếu tố tăng trưởng kinh tế tài chính, xã hội nhiều nước Khu vực Đông Nam Á chủ trường xây dựng một tổ chức triển khai liên minh khu vực với mục tiêu:

+ Cùng nhau hợp tác tăng trưởng.

+ Hạn chế tác động của những cường quốc bên phía ngoài riêng với khu vực.

– Ngày 8 – 8 – 1967, 5 nước In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Xingapo và Thái Lan họp tại Băng Cốc xây dựng Thương Hội những nước Khu vực Đông Nam Á (ASEAN).

Cờ của Thương Hội những nước Khu vực Đông Nam Á (ASEAN)

b. Mục tiêu:

– Phát triển kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống trải qua những nỗ lực hợp tác chung Một trong những thành viên trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

c. Nguyên tắc hoạt động và sinh hoạt giải trí:

Hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Bali năm 1976

– Tháng 2 – 1976, những nước ASEAN kí Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Khu vực Đông Nam Á tại Ba-li (In-đô-nê-xi-a) quy định nhưng nguyên tắc cơ bản trong quan hệ Một trong những nước thành viên:

Tôn trọng độc lập lãnh thổ, toàn vẹn lãnh thổ. Không can thiệp vào việc làm nội bộ của nhau. Giải quyết những tranh chấp bằng giải pháp hòa bình. Hợp tác tăng trưởng có hiệu suất cao.

d. Quan hệ ASEAN với ba nước Đông Dương

– Trước năm 1978, đã thiết lập quan hệ ngoại giao và có những chuyến thăm lẫn nhau giữa hai nhóm nước.

– Sau năm 1978, do yếu tố Cam-pu-chia quan hệ giữa ba nước Đông Dương và những nước ASEAN trở nên căng thẳng mệt mỏi, đối đầu.

– Từ cuối trong năm 70, nền kinh tế thị trường tài chính những nước ASEAN tăng trưởng mạnh.

III. Từ “ASEAN 6” tăng trưởng thành “ASEAN 10”

Nguyên Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm (thứ hai từ phải) cùng những Ngoại trưởng ASEAN trong cuộc họp kết nạp Việt Nam vào ASEAN tại Brunei

– Tháng 1 – 1984, Bru-nây gia nhập ASEAN .

– Tháng 7 – 1992, Việt Nam, Lào tham gia Hiệp ước Ba-li đến tháng 7 – 1995, Việt Nam gia nhập ASEAN, tháng 9 – 1997, Lào và Mi-an-ma gia nhập ASEAN .

– Tháng 4 -1999, kết nạp Cam-pu-chia.

– ASEAN chuyển trọng tâm hoạt động và sinh hoạt giải trí sang hợp tác kinh tế tài chính, đồng thời xây dựng một Khu vực Đông Nam Á hòa bình, ổn định, cùng tăng trưởng.

– Năm 1992, xây dựng khu vực mậu dịch tự do Khu vực Đông Nam Á (AFTA).

-Năm 1994, ASEAN xây dựng Diễn đàn khu vực (ARF).

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 Bài 5 trang 25 Câu 1

Vẽ lược đồ Khu vực Đông Nam Á và điền tên thủ đô của từng nước trong khu vực này.

Gợi ý đáp án

Vẽ lược đồ Khu vực Đông Nam Á như sau:

Điền tên thủ đô của từng nước trong khu vực này

STT Tên nước Thủ đô 1 Idonesia Jakarta 2 Myanmar Naypyidaw 3 Thái Lan Bangkok 4 Việt Nam Tp Hà Nội Thủ Đô 5 Malaysia Kuala Lumpur và Putrajaya 6 Philippines Manila 7 Campuchia Phnom Penh 8 Lào Vientiane 9 Đông Timor Dili 10 Brunei Bandar Seri Begawan 11 Singapore Singapore Câu 2

Tại sao trọn vẹn có thể nói rằng: Từ đầu trong năm 90 của thế kỉ XX, “một chương mới đã mở ra trong lịch sử dân tộc khu vực Khu vực Đông Nam Á” ?

Gợi ý đáp án

Từ đầu trong năm 90 của thế kỉ XX là “một chương mới mở ra trong lịch sử dân tộc khu vực Khu vực Đông Nam Á” vì:

– Sau “trận chiến tranh lạnh ” và yếu tố Campuchia được xử lý và xử lý tình hình chính trị khu vực được cải tổ rõ rệt.

– Xu hướng nổi trội thứ nhất là yếu tố mở rộng thành viên của tổ chức triển khai ASEAN: 01/1984 Brunây, 7/1995 Việt Nam, 9/1997 Lào và Myanma, 4/1999 Campuchia được kết nạp vào tổ chức triển khai này.

– ASEAN từ 6 nước đã tiếp tục tăng trưởng thành 10 nước thành viên.

– Lần thứ nhất trong lịch sử dân tộc khu vực, 10 nước Khu vực Đông Nam Á đều cùng đứng trong một tổ chức triển khai thống nhất

– ASEAN chuyển trọng tâm họat động sang hợp tác kinh tế tài chính, đồng thời xây dựng một khu vực Khu vực Đông Nam Á hòa bình, ổn định để cùng nhau tăng trưởng phồn vinh

– Năm 1992, Khu vực Đông Nam Á trở thành khu vực mậu dịch tự do (AFTA).

– Năm 1994, lập forum khu vực (ARF) gồm 23 vương quốc.

Lịch sử 9 Bài 5 giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng về tình hình Khu vực Đông Nam Á trước và sau năm 1945, và sự Ra đời của tổ chức triển khai ASEAN. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Sử trang 25.

Soạn sử 9 Bài 5 là tài liệu vô cùng hữu ích dành riêng cho giáo viên và những em học viên tìm hiểu thêm, so sánh với lời giải hay, đúng chuẩn nhằm mục đích nâng cao kết quả học tập của những em. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng theo dõi và tải tại đây.

Lý thuyết Sử 9 Bài 5: Các nước Khu vực Đông Nam Á I. Tình hình Khu vực Đông Nam Á trước và sau năm 1945

– Trước Chiến tranh toàn thế giới thứ hai, hâu hết những nước Khu vực Đông Nam Á (trừ Thái Lan) là thuộc địa của thực dân phương Tây.

Lược đồ những nước Khu vực Đông Nam Á trước Chiến Tranh toàn thế giới thứ hai

– Tháng 8 – 1945, nghe tin Nhật đầu hàng Đồng Minh, những nước Khu vực Đông Nam Á nổi dậy giành cơ quan ban ngành thường trực, lật đổ ách thống trị thực dân.

– Nhiều nước Khu vực Đông Nam Á phải tiến hành cuộc kháng chiến chống những cuộc trận chiến tranh xâm lược trở lại của thực dân phương Tây, đến Một trong trong năm 50 lần lượt giành được độc lập.

– Những năm 50 của thế kỉ XX, tình hình Khu vực Đông Nam Á trở nên căng thẳng mệt mỏi do chủ trương can thiệp của Mĩ vào khu vực.

+ Tháng 9 – 1954, xây dựng khối quân sự chiến lược Khu vực Đông Nam Á (SEATO) nhằm mục đích ngăn ngừa sự tăng trưởng của CNXH và đẩy lùi trào lưu giải phóng dân tộc bản địa trong khu vực.

+ Tiến hành trận chiến tranh xâm lược Việt Nam và mở rộng trận chiến tranh sang Lào, Cam-pu-chia.

Lược đồ những nước thành viên Khối quân sự chiến lược Khu vực Đông Nam Á (SEATO) đến năm 1959

– Thái Lan, Phi-lip-pin tham gia khối SEATO, In-đô-nê-xia và Miến Điện thi hành chủ trương đối ngoại trung lập.

=> Các nước Khu vực Đông Nam Á có sự phân hóa trong đường lối đối ngoại.

II. Sự Ra đời của tổ chức triển khai ASEAN

a. Hoàn cảnh Ra đời:

– Đứng trước yêu cầu của yếu tố tăng trưởng kinh tế tài chính, xã hội nhiều nước Khu vực Đông Nam Á chủ trường xây dựng một tổ chức triển khai liên minh khu vực với mục tiêu:

+ Cùng nhau hợp tác tăng trưởng.

+ Hạn chế tác động của những cường quốc bên phía ngoài riêng với khu vực.

– Ngày 8 – 8 – 1967, 5 nước In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Xingapo và Thái Lan họp tại Băng Cốc xây dựng Thương Hội những nước Khu vực Đông Nam Á (ASEAN).

Cờ của Thương Hội những nước Khu vực Đông Nam Á (ASEAN)

b. Mục tiêu:

– Phát triển kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống trải qua những nỗ lực hợp tác chung Một trong những thành viên trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

c. Nguyên tắc hoạt động và sinh hoạt giải trí:

Hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Bali năm 1976

– Tháng 2 – 1976, những nước ASEAN kí Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Khu vực Đông Nam Á tại Ba-li (In-đô-nê-xi-a) quy định nhưng nguyên tắc cơ bản trong quan hệ Một trong những nước thành viên:

Tôn trọng độc lập lãnh thổ, toàn vẹn lãnh thổ. Không can thiệp vào việc làm nội bộ của nhau. Giải quyết những tranh chấp bằng giải pháp hòa bình. Hợp tác tăng trưởng có hiệu suất cao.

d. Quan hệ ASEAN với ba nước Đông Dương

– Trước năm 1978, đã thiết lập quan hệ ngoại giao và có những chuyến thăm lẫn nhau giữa hai nhóm nước.

– Sau năm 1978, do yếu tố Cam-pu-chia quan hệ giữa ba nước Đông Dương và những nước ASEAN trở nên căng thẳng mệt mỏi, đối đầu.

– Từ cuối trong năm 70, nền kinh tế thị trường tài chính những nước ASEAN tăng trưởng mạnh.

III. Từ “ASEAN 6” tăng trưởng thành “ASEAN 10”

Nguyên Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm (thứ hai từ phải) cùng những Ngoại trưởng ASEAN trong cuộc họp kết nạp Việt Nam vào ASEAN tại Brunei

– Tháng 1 – 1984, Bru-nây gia nhập ASEAN .

– Tháng 7 – 1992, Việt Nam, Lào tham gia Hiệp ước Ba-li đến tháng 7 – 1995, Việt Nam gia nhập ASEAN, tháng 9 – 1997, Lào và Mi-an-ma gia nhập ASEAN .

– Tháng 4 -1999, kết nạp Cam-pu-chia.

– ASEAN chuyển trọng tâm hoạt động và sinh hoạt giải trí sang hợp tác kinh tế tài chính, đồng thời xây dựng một Khu vực Đông Nam Á hòa bình, ổn định, cùng tăng trưởng.

– Năm 1992, xây dựng khu vực mậu dịch tự do Khu vực Đông Nam Á (AFTA).

-Năm 1994, ASEAN xây dựng Diễn đàn khu vực (ARF).

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 Bài 5 trang 25 Câu 1

Vẽ lược đồ Khu vực Đông Nam Á và điền tên thủ đô của từng nước trong khu vực này.

Gợi ý đáp án

Vẽ lược đồ Khu vực Đông Nam Á như sau:

Điền tên thủ đô của từng nước trong khu vực này

STT Tên nước Thủ đô 1 Idonesia Jakarta 2 Myanmar Naypyidaw 3 Thái Lan Bangkok 4 Việt Nam Tp Hà Nội Thủ Đô 5 Malaysia Kuala Lumpur và Putrajaya 6 Philippines Manila 7 Campuchia Phnom Penh 8 Lào Vientiane 9 Đông Timor Dili 10 Brunei Bandar Seri Begawan 11 Singapore Singapore Câu 2

Tại sao trọn vẹn có thể nói rằng: Từ đầu trong năm 90 của thế kỉ XX, “một chương mới đã mở ra trong lịch sử dân tộc khu vực Khu vực Đông Nam Á” ?

Gợi ý đáp án

Từ đầu trong năm 90 của thế kỉ XX là “một chương mới mở ra trong lịch sử dân tộc khu vực Khu vực Đông Nam Á” vì:

– Sau “trận chiến tranh lạnh ” và yếu tố Campuchia được xử lý và xử lý tình hình chính trị khu vực được cải tổ rõ rệt.

– Xu hướng nổi trội thứ nhất là yếu tố mở rộng thành viên của tổ chức triển khai ASEAN: 01/1984 Brunây, 7/1995 Việt Nam, 9/1997 Lào và Myanma, 4/1999 Campuchia được kết nạp vào tổ chức triển khai này.

– ASEAN từ 6 nước đã tiếp tục tăng trưởng thành 10 nước thành viên.

– Lần thứ nhất trong lịch sử dân tộc khu vực, 10 nước Khu vực Đông Nam Á đều cùng đứng trong một tổ chức triển khai thống nhất

– ASEAN chuyển trọng tâm họat động sang hợp tác kinh tế tài chính, đồng thời xây dựng một khu vực Khu vực Đông Nam Á hòa bình, ổn định để cùng nhau tăng trưởng phồn vinh

– Năm 1992, Khu vực Đông Nam Á trở thành khu vực mậu dịch tự do (AFTA).

– Năm 1994, lập forum khu vực (ARF) gồm 23 vương quốc.


Bạn đang đọc post Soạn Sử 9 Bài 5: Các nước Khu vực Đông Nam Á 2022

Với việc Bạn xem post Soạn Sử 9 Bài 5: Các nước Khu vực Đông Nam Á FULL sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

tải Game tài liệu Soạn Sử 9 Bài 5: Các nước Khu vực Đông Nam Á Free

Neu Bạn đang tìm link google drive mega để down Game HD Soạn Sử 9 Bài 5: Các nước Khu vực Đông Nam Á Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại phản hồi or tham gia Group zalo để được hướng dẫn miễn phí
#Soạn #Sử #Bài #Các #nước #Đông #Nam