0765562555

Thông tư 58/2020/TT-BCA

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết HD Thông tư 58/2020/TT-BCA New 2022 được update : 2021-09-09 00:58:48

3428

Xin chàoTừ ngày thứ nhất/08/2020, Thông tư 58/2020/TT-BCA do do Bộ trưởng Bộ Công an phát hành ngày 16/06/2020 chính thức có hiệu lực hiện hành. Thông tư quy định về quy trình cấp, tịch thu Đk, biển số phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ cơ giới lối đi bộ.

Theo đó, tương hỗ update thêm 04 trường hợp bị tịch thu Giấy ghi nhận Đk xe và biển số xe:

Xe đã Đk nhưng không đúng hệ biển quy định tại Thông tư 58/2020/TT-BCA ; Xe thuộc diện sang tên, chuyển quyền sở hữu. Xe quân sự chiến lược không hề nhu yếu cấp biển số xe dân sự. Xe đã Đk nhưng phát hiện hồ sơ xe giả hoặc cấp biển số không đúng quy định.

BỘ CÔNG AN——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 58/2020/TT-BCA

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 16 tháng 6 năm 2020

THÔNG TƯ 58/2020/TT-BCA

QUY ĐỊNH QUY TRÌNH CẤP, THU HỒI ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

Căn cứ Luật Giao thông lối đi bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm năm ngoái;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày thứ 6 tháng 8 năm 2018 của nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Công an;

Theo đề xuất kiến nghị của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ;

Bộ trưởng Bộ Công an phát hành Thông tư quy định về quy trình cấp, tịch thu Đk, biển số phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ cơ giới lối đi bộ.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh

Thông tư này quy định về trình tự, thủ tục cấp, tịch thu Đk, biển số phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ cơ giới lối đi bộ, gồm có: Xe xe hơi; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe hơi, máy kéo; xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và nhiều chủng loại xe có kết cấu tương tự; xe máy chuyên dùng của Công an sử dụng vào mục tiêu bảo mật thông tin an ninh (sau này gọi chung là Đk xe),

Điều 2. Đối tượng vận dụng

1. Thông tư này vận dụng riêng với:

a) Sĩ quan, hạ sĩ quan Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ (sau này gọi chung là cán bộ, chiến sỹ) làm trách nhiệm Đk xe;

b) Công an những cty, địa phương;

c) Cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên trong nước; tổ chức triển khai, thành viên quốc tế có trụ sở hoặc cư trú hợp pháp trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tương quan đến hoạt động và sinh hoạt giải trí Đk xe.

2. Thông tư này sẽ không còn vận dụng riêng với việc Đk nhiều chủng loại xe cơ giới lối đi bộ của Quân đội sử dụng vào mục tiêu quốc phòng.

Điều 3. Cơ quan Đk xe

1. Cơ quan Đk xe phụ trách quản trị và vận hành và tàng trữ hồ sơ theo quy định, những thông tin của xe được quản trị và vận hành thống nhất trên cơ sở tài liệu Đk tại Cục Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ.

2. Nơi Đk xe có sơ đồ hướng dẫn, lịch tiếp dân, được sắp xếp ở khu vực thuận tiện để tiếp nhận, xử lý và xử lý hồ sơ, thủ tục Đk xe, có chỗ ngồi, chỗ để xe, hòm thư góp ý, biên chức vụ của cán bộ, chiến sỹ làm trách nhiệm Đk xe và niêm yết công khai minh bạch những quy định về thủ tục Đk xe, lệ phí Đk xe, những hành vi vi phạm và hình thức xử phạt vi phạm quy định về Đk, cấp biển số xe.

3. Cục Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ Đk, cấp biển số xe của Bộ Công an; xe xe hơi của cơ quan đại diện thay mặt thay mặt ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện thay mặt thay mặt của tổ chức triển khai quốc tế tại Việt Nam và xe xe hơi của người quốc tế thao tác trong cơ quan đó; xe xe hơi của những cty, tổ chức triển khai quy định tại Phụ lục số 01 phát hành kèm theo Thông tư này.

4. Phòng Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ, Phòng Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ-đường tàu, Phòng Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc TW (gọi chung là Phòng Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ) Đk, cấp biển số nhiều chủng loại xe sau này (trừ nhiều chủng loại xe của cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên quy định tại khoản 3 Điều này):

a) Xe xe hơi, máy kéo, rơ moóc, sơmi rơmoóc, xe mô tô dung tích xi lanh từ 175cm3 trở lên, xe quyết định hành động tịch thu và nhiều chủng loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức triển khai, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, thành viên có trụ sở hoặc cư trú tại địa phương;

b) Xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe có kết cấu tương tự xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện của cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên người quốc tế, của dự án công trình bất Động sản, tổ chức triển khai kinh tế tài chính link kinh doanh với quốc tế tại địa phương và tổ chức triển khai, thành viên có trụ sở hoặc cư trú tại quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi Phòng Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ đặt trụ sở.

5. Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Công an cấp huyện) Đk, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện và nhiều chủng loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức triển khai, doanh nghiệp, thành viên trong nước có trụ sở hoặc cư trú tại địa phương mình (trừ nhiều chủng loại xe của cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều này).

6. Trong trường hợp thiết yếu, do yêu cầu thực tiễn tại những huyện biên giới, vùng sâu, vùng xa hoặc những địa phương trở ngại vất vả về cơ sở vật chất, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc TW văn bản báo cáo giải trình Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ để được hướng dẫn tổ chức triển khai Đk, cấp biển số xe theo cụm.

Điều 4. Thời hạn cấp Đk, biển số xe

1. Cấp lần đầu, cấp đổi biển số xe: Ngay sau khoản thời hạn tiếp nhận hồ sơ Đk xe hợp lệ.

2. Cấp giấy ghi nhận Đk xe trong thời điểm tạm thời và biển số xe trong thời điểm tạm thời: Trong ngày.

3. Cấp lần đầu, cấp đổi giấy ghi nhận Đk xe, cấp giấy ghi nhận tịch thu Đk, biển số xe: Không quá 2 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Cấp lại biển số xe bị mất, biển số xe bị mờ, hỏng: Không quá 7 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cấp lại giấy ghi nhận Đk xe bị mất: Không quá 30 ngày, Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Điều 5. Trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ làm trách nhiệm Đk xe

1. Thực hiện đúng quy định của Thông tư này và những quy định khác của pháp lý tương quan đến công tác thao tác Đk xe.

2. Hướng dẫn chủ xe thực thi những thủ tục Đk xe theo như đúng quy định của pháp lý; tiếp nhận xử lý và xử lý Đk xe sau khoản thời hạn kiểm tra, so sánh giữa hồ sơ Đk xe đúng với thực tiễn xe theo quy định. Hồ sơ không đảm bảo thủ tục theo quy định, hướng dẫn rõ ràng, khá đầy đủ một lần.

3. Tiếp nhận xử lý và xử lý Đk, cấp biển số xe sau khoản thời hạn chủ xe Phục hồi lại trạng thái ban sơ phương tiện đi lại vi phạm về bảo mật thông tin an ninh, trật tự: Tự ý thay đổi màu sơn, kẻ vẽ, quảng cáo, lắp ráp thiết bị lên xe, thay đổi tính năng sử dụng của xe không đúng quy định.

Điều 6. Trách nhiệm của chủ xe

1. Chấp hành những quy định của pháp lý về Đk xe; đến cơ quan Đk xe theo quy định tại Điều 3, kê khai khá đầy đủ nội dung trên giấy tờ khai Đk xe và xuất trình sách vở theo quy định tại Điều 9 Thông tư này; phụ trách trước pháp lý về tính chất hợp pháp của xe và hồ sơ Đk xe; nộp lệ phí Đk. Nghiêm cấm mọi hành vi hàng fake hồ sơ và tác động làm thay đổi số máy, số khung nguyên thủy để Đk xe.

2. Đưa xe đến cơ quan Đk xe để kiểm tra riêng với xe Đk lần đầu, xe Đk sang tên, xe tái tạo, xe thay đổi màu sơn. Trước khi tái tạo xe, thay đổi màu sơn (kể cả kẻ vẽ, quảng cáo), chủ xe phải khai báo trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ tại mục khai báo tái tạo xe, thay đổi màu sơn hoặc trực tiếp đến cơ quan Đk xe và được xác nhận của cơ quan Đk xe thì mới có thể thực thi; làm thủ tục đổi lại Giấy ghi nhận Đk xe khi xe đã được tái tạo hoặc khi thay đổi địa chỉ của chủ xe.

3. Trong thời hạn 7 ngày, Tính từ lúc ngày làm sách vở chuyển quyền sở hữu xe cho tổ chức triển khai, thành viên:

a) Sang tên cho tổ chức triển khai, thành viên khác tỉnh, thành phố trực thuộc TW (sau này viết gọn là sang tên khác tỉnh): Chủ xe trực tiếp hoặc ủy quyền cho thành viên, tổ chức triển khai dịch vụ nộp giấy ghi nhận Đk xe và biển số xe cho cơ quan Đk xe;

b) Sang tên cho tổ chức triển khai, thành viên trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc TW (sau này viết gọn là sang tên cùng tỉnh): Chủ xe trực tiếp hoặc ủy quyền cho thành viên, tổ chức triển khai dịch vụ nộp giấy ghi nhận Đk xe cho cơ quan Đk xe; Trường hợp tổ chức triển khai, thành viên mua, được điều chuyển, cho, tặng, được phân loại, thừa kế làm thủ tục sang tên ngay thì không phải làm thủ tục tịch thu giấy ghi nhận Đk xe.

4. Trong thời hạn 30 ngày, Tính từ lúc ngày làm sách vở chuyển quyền sở hữu xe thì tổ chức triển khai, thành viên mua, được điều chuyển, cho, tặng, được phân loại, thừa kế xe phải đến cơ quan Đk xe làm thủ tục cấp Đk, biển số.

5. Trong thời hạn 7 ngày, Tính từ lúc ngày xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được, xe bị phá hủy do nguyên nhân khách quan, thì chủ xe phải khai báo trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ tại mục khai báo xe tịch thu và nộp trực tiếp giấy ghi nhận Đk, biển số xe cho cơ quan Đk xe hoặc nộp trực tiếp cho Công an xã, phường, thị xã nơi cư trú (sau này viết gọn là Công an cấp xã) hoặc ủy quyền thành viên, tổ chức triển khai dịch vụ đến cơ quan Đk xe làm thủ tục tịch thu giấy ghi nhận Đk, biển số xe.

Chương II

THỦ TỤC, TRÌNH TỰ ĐĂNG KÝ, CẤP ĐỔI, CẤP LẠI VÀ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE, BIỂN SỐ XE

Mục A. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE

Điều 7. Giấy khai Đk xe

Chủ xe có trách nhiệm kê khai đúng, khá đầy đủ những nội dung trong giấy khai Đk xe theo mẫu số 01 phát hành kèm theo Thông tư này.

Điều 8. Giấy tờ của xe

1. Giấy tờ nguồn gốc xe:

a) Đối với xe nhập khẩu:

Xe nhập khẩu theo hợp đồng thương mại, xe miễn thuế, xe chuyên dùng, xe viện trợ dự án công trình bất Động sản: Tờ khai nguồn gốc xe xe hơi, xe gắn máy nhập khẩu theo quy định.

Xe nhập khẩu phi mậu dịch, xe là quà biếu, quà tặng hoặc xe nhập khẩu là tài sản di tán, xe viện trợ không hoàn trả, nhân đạo: Tờ khai hải quan theo quy định, Giấy phép nhập khẩu tạm nhập khẩu xe và Biên lai thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng, thuế giá trị ngày càng tăng hàng nhập khẩu (theo quy định phải có) hoặc lệnh ghi thu, ghi chi hoặc giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước ghi rõ đã nộp nhiều chủng loại thuế theo quy định. Trường hợp miễn thuế: Phải có thêm quyết định hành động miễn thuế hoặc văn bản cho miễn thuế của cấp có thẩm quyền hoặc giấy xác nhận hàng viện trợ theo quy định (thay thế cho biên lai thuế) hoặc giấy phép nhập khẩu ghi rõ miễn thuế.

Xe thuế suất bằng 0%: Tờ khai thành phầm & hàng hóa xuất, nhập khẩu phi mậu dịch theo quy định trong số đó phải ghi thương hiệu xe và số máy, số khung.

Xe nhập khẩu theo chính sách tạm nhập, tái xuất của những đối tượng người dùng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định của pháp lý hoặc theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, xe của Chuyên Viên quốc tế thực thi chương trình dự án công trình bất Động sản ODA ở việt Nam, người Việt Nam định cư ở quốc tế được mời về nước thao tác: Tờ khai hải quan theo quy định và Giấy phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe;

b) Đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước: Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ cơ giới lối đi bộ theo quy định;

c) Đối với xe tái tạo:

Giấy ghi nhận Đk xe (riêng với xe đã Đk) hoặc sách vở nguồn gốc nhập khẩu (xe Like New 99%) quy định tại điểm a, khoản 1 Điều này.

Giấy ghi nhận chất lượng bảo vệ an toàn và uy tín kỹ thuật và bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên xe cơ giới tái tạo theo quy định;

d) Đối với xe nguồn gốc tịch thu sung quỹ nhà nước:

Quyết định về việc tịch thu phương tiện đi lại hoặc Quyết định về việc xác lập quyền sở hữu toàn dân riêng với phương tiện đi lại hoặc Trích lục Bản án nội dung tịch thu phương tiện đi lại, ghi khá đầy đủ những điểm lưu ý của xe: Nhãn hiệu, số loại, loại xe, số máy, số khung, dung tích xi lanh, năm sản xuất (riêng với xe xe hơi).

Hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước hoặc hóa đơn bán tài sản công hoặc hóa đơn bán tài sản nhà nước (xử lý tài sản theo như hình thức đấu giá); biên bản chuyển tiếp xúc nhận tài sản (xử lý tài sản theo như hình thức điều chuyển); Phiếu thu tiền hoặc giấy biên nhận tiền hoặc biên bản chuyển giao (nếu là người bị hại).

2. Giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe, gồm một trong những sách vở sau này:

a) Hóa đơn, chứng từ tài chính (biên lai, phiếu thu) hoặc sách vở mua và bán, cho, tặng xe (quyết định hành động, hợp đồng, văn bản thừa kế) theo quy định của pháp lý;

b) Giấy bán, cho, tặng xe của thành viên có xác nhận công chứng hoặc xác nhận hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức triển khai, cty đang công tác thao tác riêng với lực lượng vũ trang và người quốc tế thao tác trong cơ quan đại diện thay mặt thay mặt ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện thay mặt thay mặt của tổ chức triển khai quốc tế mà Đk xe theo địa chỉ của cơ quan, tổ chức triển khai, cty công tác thao tác;

c) Đối với xe công an thanh lý: Quyết định thanh lý xe của cấp có thẩm quyền và hóa đơn bán tài sản công hoặc hóa đơn bán tài sản nhà nước;

d) Đối với xe quân đội thanh lý: Giấy ghi nhận Đk xe, công văn xác nhận xe đã được loại khỏi trang bị quân sự chiến lược của Cục Xe – máy, Bộ Quốc phòng và hóa đơn bán tài sản công hoặc hóa đơn bán tài sản nhà nước.

3. Giấy tờ lệ phí trước bạ xe:

a) Biên lai hoặc Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước hoặc giấy ủy nhiệm chi qua ngân hàng nhà nước nộp lệ phí trước bạ hoặc sách vở nộp lệ phí trước bạ khác theo quy định của pháp lý hoặc giấy thông tin tài liệu nộp lệ phí trước bạ được in từ khối mạng lưới hệ thống Đk quản trị và vận hành xe (ghi khá đầy đủ thương hiệu, số loại, loại xe, số máy, số khung của xe). Trường hợp nhiều xe chung một sách vở lệ phí trước bạ thì mỗi xe đều phải có bản sao xác nhận theo quy định hoặc xác nhận của cơ quan đã cấp sách vở lệ phí trước bạ đó;

b) Xe được miễn lệ phí trước bạ: Tờ khai lệ phí trước bạ có xác nhận của cơ quan thuế.

Điều 9. Giấy tờ của chủ xe

1. Chủ xe là người Việt Nam: Xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc Sổ hộ khẩu. Đối với lực lượng vũ trang: Xuất trình Chứng minh Công an nhân dân hoặc Chứng minh Quân đội nhân dân hoặc giấy xác nhận của thủ trưởng cơ quan, cty công tác thao tác từ cấp trung đoàn, Phòng, Công an cấp huyện hoặc tương tự trở lên (trường hợp không còn giấy chứng tỏ của lực lượng vũ trang).

2. Chủ xe là người Việt Nam định cư ở quốc tế về sinh sống, thao tác tại Việt Nam: Xuất trình Sổ tạm trú hoặc Sổ hộ khẩu hoặc Hộ chiếu (còn giá trị sử dụng) hoặc sách vở khác có mức giá trị thay Hộ chiếu.

3. Chủ xe là người quốc tế:

a) Người quốc tế thao tác trong những cty đại diện thay mặt thay mặt ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện thay mặt thay mặt của tổ chức triển khai quốc tế: Giấy trình làng của Cục Lễ tân Nhà nước hoặc Sở Ngoại vụ và xuất trình Chứng minh thư ngoại giao hoặc Chứng minh thư công vụ (còn giá trị sử dụng);

b) Người quốc tế thao tác, học tập ở Việt Nam: Xuất trình thị thực (visa) thời hạn từ một năm trở lên hoặc sách vở khác có mức giá trị thay visa.

4. Chủ xe là cơ quan, tổ chức triển khai:

a) Chủ xe là cơ quan, tổ chức triển khai Việt Nam: Xuất trình thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân của người đến Đk xe. Xe doanh nghiệp quân đội phải có Giấy trình làng do Thủ trưởng Cục Xe – Máy, Bộ Quốc phòng ký đóng dấu;

b) Chủ xe là cơ quan đại diện thay mặt thay mặt ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện thay mặt thay mặt của tổ chức triển khai quốc tế tại Việt Nam: Giấy trình làng của Cục Lễ tân Nhà nước hoặc Sở Ngoại vụ và xuất trình Chứng minh thư ngoại giao hoặc Chứng minh thư công vụ (còn giá trị sử dụng) của người đến Đk xe;

c) Chủ xe là doanh nghiệp 100% vốn quốc tế, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt, doanh nghiệp quốc tế trúng thầu tại Việt Nam, tổ chức triển khai phi chính phủ nước nhà: Xuất trình căn cước công dân hoặc chứng tỏ nhân dân hoặc Hộ chiếu (riêng với những người quốc tế) của người đến Đk xe.

5. Người được ủy quyền đến xử lý và xử lý những thủ tục Đk xe, ngoài sách vở của chủ xe theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này, còn phải xuất trình thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Chứng minh ngoại giao, Chứng minh thư công vụ (còn giá trị sử dụng).

Mục B. CẤP, CẤP ĐỔI, CẤP LẠI ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE

Điều 10. Cấp Đk, biển số xe

1. Đăng ký, cấp biển số lần đầu:

a) Chủ xe nộp sách vở theo quy định Điều 7, Điều 8 và xuất trình sách vở của chủ xe theo quy định tại Điều 9 Thông tư này;

b) Cán bộ, chiến sỹ làm trách nhiệm Đk xe kiểm tra hồ sơ và thực tiễn xe khá đầy đủ đúng quy định;

c) Hướng dẫn chủ xe bấm chọn biển số trên khối mạng lưới hệ thống Đk xe;

d) Chủ xe nhận giấy hẹn trả giấy ghi nhận Đk xe, nộp lệ phí Đk xe và nhận biển số;

đ) Cán bộ, chiến sỹ làm trách nhiệm Đk xe hoàn thiện hồ sơ và cấp giấy ghi nhận Đk xe theo quy định tại Điều 4 Thông tư này.

2. Đăng ký sang tên:

a) Tổ chức, thành viên bán, điều chuyển, cho, tặng, phân loại hoặc thừa kế xe: Khai báo và nộp giấy ghi nhận Đk, biển số xe theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư này;

b) Cán bộ, chiến sỹ làm trách nhiệm Đk xe thực thi tịch thu Đk, biển số xe trên khối mạng lưới hệ thống Đk xe, cấp giấy ghi nhận tịch thu Đk xe và cấp biển số trong thời điểm tạm thời;

c) Tổ chức, thành viên mua, được điều chuyển, cho, tặng, phân loại hoặc được thừa kế xe liên hệ với cơ quan Đk xe nơi cư trú: Nộp sách vở theo quy định tại Điều 7; khoản 2, khoản 3 Điều 8, giấy ghi nhận tịch thu Đk, biển số xe (không vận dụng trường hợp sang tên ngay trong cùng tỉnh sau khoản thời hạn hoàn thành xong thủ tục chuyển quyền sở hữu xe) và xuất trình sách vở của chủ xe theo quy định tại Điều 9 Thông tư này để làm thủ tục Đk sang tên. Trình tự cấp biển số thực thi theo quy định tại điểm b, điểm đ (riêng với xe hơi sang tên trong cùng tỉnh, mô tô sang tên trong cùng điểm Đk) và điểm b, điểm c điểm d, điểm đ khoản 1 Điều này (riêng với sang tên khác tỉnh).

3. Đăng ký xe khi cơ sở tài liệu cơ quan Đk xe link với cơ sở tài liệu điện tử của những Bộ, ngành: Giấy tờ quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 Thông tư này được thay thế bằng tài liệu điện tử là vị trí căn cứ để cấp Đk, biển số xe.

a) Kiểm tra thông tin của chủ xe: Căn cứ thông tin về Căn cước công dân ghi trong Giấy khai Đk xe (mẫu số 01), cán bộ, chiến sỹ làm trách nhiệm Đk xe kiểm tra so sánh thông tin của chủ xe trên cơ sở tài liệu Căn cước công dân hoặc qua Cổng dịch vụ công vương quốc;

b) Kiểm tra thông tin điện tử của xe: Căn cứ thông tin về hóa đơn điện tử, mã hồ sơ khai lệ phí trước bạ, thông tin tờ khai hải quan điện tử, thông tin xe sản xuất lắp ráp trong nước ghi trong Giấy khai Đk xe (mẫu số 01) cán bộ, chiến sỹ làm trách nhiệm Đk xe kiểm tra so sánh nội dung thông tin trên cơ sở tài liệu hóa đơn điện tử, tài liệu nộp lệ phí trước bạ điện tử của tổ chức triển khai, thành viên nộp qua ngân hàng nhà nước, kho bạc nhà nước hoặc tổ chức triển khai phục vụ dịch vụ trung gian thanh toán của Tổng cục thuế truyền sang Cục Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ hoặc qua Cổng dịch vụ công vương quốc; kiểm tra so sánh nội dung thông tin tài liệu tờ khai hải quan điện tử, thông tin tài liệu xe sản xuất lắp ráp trong nước truyền sang Cục Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ hoặc qua Cổng dịch vụ công vương quốc.

4. Đăng ký xe trực tuyến (qua mạng internet): Chủ xe kê khai thông tin của xe, chủ xe vào giấy khai Đk xe (mẫu số 01) trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ hoặc cổng dịch vụ công vương quốc để Đk xe trực tuyến và nhận mã số thứ tự, lịch hẹn xử lý và xử lý hồ sơ qua email hoặc qua tin nhắn điện thoại cảm ứng. Cán bộ, chiến sỹ làm trách nhiệm Đk xe kiểm tra nội dung kê khai, tiến hành Đk cho chủ xe. Hồ sơ xe theo quy định tại Điều 8, Điều 9 và trình tự cấp Đk, biển số theo quy định tại Điều 10 Thông tư này.

Điều 11. Cấp đổi, cấp lại giấy ghi nhận Đk xe, biển số xe

1. Đối tượng cấp đổi, cấp lại giấy ghi nhận Đk xe: Xe tái tạo, xe thay đổi màu sơn, xe hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại vận tải lối đi bộ đã được Đk cấp biển nền white color, chữ và số màu đen; gia hạn giấy ghi nhận Đk xe; giấy ghi nhận Đk xe bị mờ, rách nát nát hoặc bị mất hoặc thay đổi những thông tin của chủ xe (tên chủ xe, địa chỉ) hoặc chủ xe có nhu yếu đổi giấy ghi nhận Đk xe cũ lấy giấy ghi nhận Đk xe theo quy định của Thông tư này.

2. Đối tượng cấp đổi, cấp lại biển số xe: Biển số bị mờ, gẫy, hỏng hoặc bị mất hoặc chủ xe có nhu yếu đổi biển số 3, 4 số sang biển số 5 số; xe hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại vận tải lối đi bộ đã được Đk cấp biển số nền white color, chữ và số màu đen đổi sang biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen.

3. Thủ tục hồ sơ đổi lại, cấp lại giấy ghi nhận Đk xe, biển số xe: Chủ xe nộp sách vở theo quy định tại Điều 7, Điều 9 Thông tư này, giấy ghi nhận Đk xe (trường hợp đổi giấy ghi nhận Đk xe) hoặc biển số xe (trường hợp đổi biển số xe), trường hợp xe tái tạo thay tổng thành máy, tổng thành khung thì phải có thêm: Giấy tờ lệ phí trước bạ theo quy định, sách vở chuyển quyền sở hữu (thay động cơ, khung) theo quy định, sách vở nguồn gốc của tổng thành máy, tổng thành khung.

Mục C. ĐĂNG KÝ XE TẠM THỜI

Điều 12. Xe phải Đk trong thời điểm tạm thời

Xe không được Đk, cấp biển số chính thức có nhu yếu tham gia giao thông vận tải lối đi bộ; xe Đk ở quốc tế được cơ quan thẩm quyền được cho phép vào Việt Nam du lịch, phục vụ hội nghị, hội chợ, triển lãm, thể dục, thể thao; xe phục vụ hội nghị do Đảng, Nhà nước, nhà nước tổ chức triển khai; xe xe hơi làm thủ tục tịch thu giấy ghi nhận Đk, biển số xe để tái xuất về nước hoặc chuyển nhượng ủy quyền tại Việt Nam và xe có quyết định hành động điều chuyển, bán, cho, tặng.

Điều 13. Hồ sơ Đk xe trong thời điểm tạm thời

1. Xe sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam:

a) Giấy khai Đk xe (theo mẫu số 01);

b) Bản sao hóa đơn bán thành phầm theo quy định hoặc phiếu xuất kho.

2. Xe nhập khẩu; tạm nhập tái xuất có thời hạn, quá cảnh:

a) Giấy khai Đk xe (theo mẫu số 01);

b) Bản sao Tờ khai thành phầm & hàng hóa xuất, nhập khẩu hoặc bản kê khai rõ ràng nhập khẩu xe. Đối với xe đã hoàn thành xong thủ tục nhập khẩu, thủ tục Đk, cấp biển số trong thời điểm tạm thời sách vở theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư này.

3. Xe được cơ quan có thẩm quyền được cho phép vào Việt Nam để phục vụ hội nghị, hội chợ, triển lãm, thể dục, thể thao; xe quốc tế vào du lịch tại Việt Nam và xe phục vụ hội nghị do Đảng, Nhà nước, nhà nước tổ chức triển khai: Bản sao Giấy ghi nhận Đk xe hoặc list xe được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề xuất kiến nghị Đk.

4. Xe xe hơi của người quốc tế, Đk ở quốc tế tay lái bên phải (tay lái nghịch), tay lái bên trái tham gia giao thông vận tải lối đi bộ theo như hình thức Canavan được phép tham gia giao thông vận tải lối đi bộ theo quy định của pháp lý:

a) Giấy khai Đk xe (theo mẫu số 01);

b) Văn bản được cho phép tham gia giao thông vận tải lối đi bộ tại Việt Nam của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 14. Thời hạn có mức giá trị của giấy ghi nhận Đk xe trong thời điểm tạm thời, nơi Đk xe trong thời điểm tạm thời

1. Giấy ghi nhận Đk xe trong thời điểm tạm thời có mức giá trị thời hạn sử dụng tối đa 30 ngày.

2. Xe thuộc những đối tượng người dùng quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 5 Điều 13 Thông tư này: Thời hạn giá trị của giấy ghi nhận Đk xe trong thời điểm tạm thời được ghi theo thời hạn mà cơ quan thẩm quyền được cho phép để phục vụ những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt đó.

3. Xe Đk trong thời điểm tạm thời được phép tham gia giao thông vận tải lối đi bộ theo thời hạn, tuyến phố và phạm vi hoạt động và sinh hoạt giải trí ghi trong giấy ghi nhận Đk xe trong thời điểm tạm thời.

4. Chủ xe được Đk tại cơ quan Đk xe nơi sớm nhất.

Mục D. THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE, BIỂN SỐ XE

Điều 15. Xe phải tịch thu giấy ghi nhận Đk xe, biển số xe

1. Xe hỏng không sử dụng được hoặc xe bị phá hủy do nguyên nhân khách quan.

2. Xe tháo máy, khung để thay thế cho xe khác.

3. Xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên quốc tế tái xuất hoặc chuyển nhượng ủy quyền tại Việt Nam.

4. Xe được miễn thuế nhập khẩu, nay chuyển nhượng ủy quyền sang mục tiêu khác.

5. Xe Đk tại những khu kinh tế tài chính – thương mại đặc biệt quan trọng hoặc khu kinh tế tài chính cửa khẩu quốc tế theo quy định của nhà nước khi tái xuất hoặc chuyển nhượng ủy quyền vào Việt Nam.

6. Xe bị mất cắp, chiếm đoạt không tìm kiếm được, chủ xe đề xuất kiến nghị tịch thu giấy ghi nhận Đk xe.

7. Xe hết niên hạn sử dụng; xe không được phép lưu hành theo quy định của pháp lý; xe có kết luận của cơ quan thẩm quyền bị cắt hàn hoặc đục lại số máy, số khung hoặc số máy hoặc số khung.

8. Xe đã Đk nhưng không đúng hệ biển quy định tại Thông tư này.

9. Xe thuộc diện sang tên, chuyển quyền sở hữu.

10. Xe quân sự chiến lược không hề nhu yếu cấp biển số xe dân sự.

11. Xe đã Đk nhưng phát hiện hồ sơ xe giả hoặc cấp biển số không đúng quy định.

Điều 16. Trình tự tịch thu giấy ghi nhận Đk và biển số xe

1. Chủ xe hoặc thành viên, tổ chức triển khai dịch vụ được ủy quyền nộp giấy ghi nhận Đk xe, biển số xe cho cơ quan quy định tại khoản 3, khoản 5 Điều 6 Thông tư này. Trường hợp xe bị mất giấy ghi nhận Đk xe hoặc biển số xe hoặc mất cả giấy ghi nhận Đk xe và biển số xe, chủ xe phải có: Đơn trình diễn rõ nguyên do bị mất.

2. Cán bộ, chiến sỹ làm trách nhiệm Đk xe tiếp nhận thông tin và thực thi tịch thu giấy ghi nhận Đk, biển số xe trên khối mạng lưới hệ thống và trả giấy ghi nhận tịch thu theo quy định.

Điều 17. Trách nhiệm của Công an những cty, địa phương trong việc tịch thu giấy ghi nhận Đk xe, biển số xe

1. Trách nhiệm của cơ quan Đk xe:

a) Căn cứ list xe xe hơi hết niên hạn sử dụng, xe không được phép lưu hành theo quy định của pháp lý, cơ quan Đk xe thông tin cho chủ xe thực thi việc tịch thu Đk, biển số xe. Trong thời hạn 30 ngày, Tính từ lúc ngày thông tin, nếu chủ xe không tự giác nộp lại Đk, biển số xe thì cơ quan Đk xe thực thi tịch thu Đk, biển số xe trên khối mạng lưới hệ thống Đk quản trị và vận hành xe và thông tin cho Công an những cty, địa phương làm trách nhiệm bảo vệ trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ biết để phát hiện, xử lý theo quy định của pháp lý;

b) Cập nhật thông tin khai báo của chủ xe trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ hoặc cổng dịch vụ công vương quốc về xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được, xe bị phá hủy do nguyên nhân khách quan, xe mất cắp để làm thủ tục tịch thu Đk, biển số xe theo quy định. Thông báo cho chủ xe qua email hoặc qua tin nhắn điện thoại cảm ứng để chủ xe biết;

c) Xe đã Đk nhưng phát hiện hồ sơ xe bị làm giả hoặc cấp biển số không đúng quy định, cơ quan Đk xe thông tin cho chủ xe biết, tiến hành ra Quyết định về việc tịch thu Đk, biển số xe (mẫu số 10). Đối với hồ sơ xe giả đề xuất kiến nghị cơ quan khảo sát làm rõ và xử lý theo quy định của pháp lý.

2. Trách nhiệm của Công an những cty, địa phương:

a) Thông qua công tác thao tác bảo vệ trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ, trật tự bảo vệ an toàn và uy tín xã hội phát hiện phương tiện đi lại thuộc khoản 6, khoản 7, khoản 8, khoản 11 Điều 15 Thông tư này, tiến hành lập biên bản, xử lý theo quy định của pháp lý, thông tin bằng văn bản cho cơ quan đã Đk xe đó biết để theo dõi;

b) Căn cứ list xe xe hơi hết niên hạn sử dụng do cơ quan Đk xe phục vụ, Công an cấp xã nơi chủ xe cư trú thông tin, tiến hành tịch thu và gửi giấy ghi nhận Đk, biển số xe cho cơ quan đã cấp giấy ghi nhận Đk xe qua đường giao liên Bộ Công an hoặc qua tổ chức triển khai, thành viên được ủy quyền;

c) Xe tai nạn không mong muốn giao thông vận tải lối đi bộ bị phá hủy không sử dụng được thì cơ quan thụ lý xử lý và xử lý vụ tai nạn không mong muốn giao thông vận tải lối đi bộ tịch thu giấy ghi nhận Đk xe, biển số xe và chuyển cho cơ quan đã Đk xe làm thủ tục tịch thu giấy ghi nhận Đk xe, biển số xe.

Mục E. HƯỚNG DẪN GIẢI QUYẾT MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ

Điều 18. Các trường hợp tương quan đến số máy, số khung của xe

1. Xe bị cắt hàn hoặc đục lại số máy, số khung hoặc số máy hoặc số khung thì không xử lý và xử lý Đk.

2. Xe đã Đk có số máy, số khung bị mờ, hoen gỉ, ăn mòn do tác động của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, được cơ quan giám định kết luận số máy, số khung không biến thành đục, bị tẩy xóa thì xử lý và xử lý đóng lại theo số máy, số khung ghi trong hồ sơ xe; trường hợp xe thay thế máy, thân máy (Block) hoặc khung nhập khẩu mà chưa tồn tại số thì đóng số theo số của biển số xe.

3. Xe nhập khẩu:

a) Xe không còn số máy, số khung: Trong tờ khai nguồn gốc nhập khẩu xe của cơ quan Hải quan ghi không còn hoặc chưa tìm thấy số máy, số khung thì cho đóng số theo số của biển số xe. Trường hợp kiểm tra thực tiễn tìm thấy số máy, số khung thì yêu cầu đến cơ quan Hải quan để xác nhận lại;

b) Xe có số máy, số khung ở Etekét, số ghi bằng sơn, số bị mờ, hoen gỉ thì được đóng lại theo số được cơ quan Hải quan xác nhận trong tờ khai nguồn gốc nhập khẩu của xe. Trường hợp rơmoóc, sơmi rơmoóc, máy kéo, xe máy điện, xe hơi điện nhập khẩu có số khung hoặc số máy bị mờ thì được đóng lại theo số trong giấy ghi nhận chất lượng bảo vệ an toàn và uy tín kỹ thuật và bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên xe cơ giới nhập khẩu;

c) Xe được cơ quan Hải quan xác nhận chỉ có số VIN, không còn số máy, số khung thì lấy số VIN thay thế cho số khung (chụp hình số VIN thay thế cho bản chà số khung) và đóng lại số máy theo số của biển số xe;

d) Xe nhập khẩu bị đóng lại hoặc đóng bị lỗi số máy, số khung thì không xử lý và xử lý Đk (trừ trường hợp có văn bản xử lý và xử lý của nhà nước hoặc Thủ tướng nhà nước).

4. Xe sản xuất, lắp ráp trong nước:

a) Xe có số máy, số khung ở Etekét hoặc đóng châm kim (lade) hoặc số đóng bị mờ, không rõ số thì được đóng lại số theo số ghi trong Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ cơ giới lối đi bộ;

b) Xe có số máy, số khung bị đóng chồng số thì phải trưng cầu giám định. Nếu cơ quan giám định kết luận xe bị đục lại số máy hoặc số khung thì không tiếp nhận Đk; trường hợp giám định kết luận số máy, số khung là nguyên thủy thì được đóng lại theo số ghi trong Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ cơ giới lối đi bộ;

c) Xe có số khung hoặc số máy đóng trong nước bị lỗi kỹ thuật, tiếp theo đó nhà sản xuất đóng lại và có xác nhận thì xử lý và xử lý Đk.

5. Xe có quyết định hành động tịch thu hoặc có quyết định hành động xử lý vật chứng ghi có số máy, số khung, nhưng quy trình dữ gìn và bảo vệ xe lâu ngày dẫn đến số máy hoặc số khung bị ăn mòn, bị mờ, hoen gỉ hoặc cơ quan giám định kết luận số máy, số khung bị đục, bị tẩy xóa hoặc không xác lập được số khung, số máy nguyên thủy thì cho đóng lại số theo số của biển số xe.

6. Trong mọi trường hợp, việc đóng lại số máy, số khung đều phải do cơ quan Đk xe thực thi.

Điều 19. Giải quyết Đk sang tên xe riêng với trường hợp xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người

1. Thủ tục, hồ sơ sang tên: Người đang sử dụng xe đến cơ quan quản trị và vận hành hồ sơ Đk xe để làm thủ tục sang tên, xuất trình sách vở theo quy định tại Điều 9 Thông tư này, ghi rõ quy trình mua và bán, giao nhận xe hợp pháp, cam kết về nguồn gốc nguồn gốc của xe và nộp sách vở sau:

a) Giấy ghi nhận Đk, biển số xe theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư này;

b) Giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe của người thay mặt đứng tên trong giấy ghi nhận Đk xe và sách vở chuyển quyền sở hữu xe của người bán ở đầu cuối (nếu có).

2. Thủ tục, hồ sơ Đk sang tên: Người đang sử dụng xe liên hệ với cơ quan Đk xe nơi cư trú: xuất trình sách vở theo quy định tại Điều 9 Thông tư này và nộp sách vở sau:

a) Giấy khai Đk xe (theo mẫu số 01);

b) Chứng từ lệ phí trước bạ theo quy định;

c) Giấy ghi nhận tịch thu Đk, biển số xe (riêng với trường hợp khác tỉnh và mô tô khác điểm Đk xe).

3. Trách nhiệm của cơ quan Đk xe:

a) Trường hợp người đang sử dụng xe có sách vở chuyển quyền sở hữu xe của người thay mặt đứng tên trong giấy ghi nhận Đk xe và sách vở chuyển quyền sở hữu xe của người bán ở đầu cuối: Trong thời hạn hai ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản trị và vận hành hồ sơ xe xử lý và xử lý Đk, cấp biển số (riêng với xe hơi sang tên trong cùng tỉnh và mô tô cùng điểm Đk xe) hoặc cấp Giấy ghi nhận tịch thu Đk, biển số xe cho những người dân đang sử dụng xe để làm thủ tục Đk, cấp biển số tại nơi cư trú;

b) Trường hợp người đang sử dụng xe không còn sách vở chuyển quyền sở hữu xe: Cơ quan quản trị và vận hành hồ sơ xe cấp giấy hẹn có mức giá trị được sử dụng xe trong thời hạn 30 ngày; gửi thông tin cho những người dân thay mặt đứng tên trong Đk xe, niêm yết công khai minh bạch trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ và tại trụ sở cơ quan; tra cứu tàng thư xe mất cắp và tài liệu Đk xe ngay sau khoản thời hạn tiếp nhận hồ sơ sang tên. Sau 30 ngày nếu không tranh chấp, khiếu kiện, cơ quan quản trị và vận hành hồ sơ xe phải xử lý và xử lý Đk, cấp biển số (riêng với xe hơi sang tên trong cùng tỉnh và mô tô cùng điểm Đk xe) hoặc cấp Giấy ghi nhận tịch thu Đk, biển số xe cho những người dân đang sử dụng xe để làm thủ tục Đk, cấp biển số tại nơi cư trú.

4. Trách nhiệm của người đang sử dụng xe:

a) Trực tiếp đến cơ quan Đk xe làm thủ tục sang tên;

b) Kê khai cam kết phụ trách trước pháp lý về nguồn gốc nguồn gốc của xe, quy trình mua và bán, giao nhận xe;

c) Khai và nộp lệ phí trước bạ theo quy định của pháp lý.

5. Trách nhiệm của những cty quản trị và vận hành cơ sở tài liệu xe mất cắp, xe vật chứng: Ngay sau khoản thời hạn tiếp nhận văn bản của cơ quan Đk xe đề xuất kiến nghị xác minh, cty quản trị và vận hành cơ sở tài liệu xe mất cắp, xe vật chứng vấn đáp bằng văn bản cho cơ quan Đk xe.

Điều 20. Giải quyết một số trong những trường hợp khi Đk, cấp biển số xe

1. Về hóa đơn:

a) Đối với xe Đk lần đầu đã bán qua nhiều tổ chức triển khai, cơ quan, doanh nghiệp: Bản chính hóa đơn của tổ chức triển khai, cơ quan, doanh nghiệp bán ở đầu cuối, nếu nhiều xe chung một hóa đơn thì bản sao có công chứng, xác nhận mỗi xe một hóa đơn;

b) Đối với xe của doanh nghiệp, cơ sở marketing thương mại: Hóa đơn giá trị ngày càng tăng, hóa đơn bán thành phầm hoặc hóa đơn tự in theo quy định của pháp lý; trường hợp mua xe thanh lý của những cty hành chính vì sự nghiệp: Hóa đơn bán tài sản nhà nước hoặc hóa đơn bán tài sản công; trường hợp xe tịch thu sung quỹ nhà nước: Hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước hoặc hóa đơn bán tài sản nhà nước hoặc hóa đơn bán tài sản công (bản chính hoặc bản sao có công chứng, xác nhận hoặc xác nhận hợp lệ), xe ngân hàng nhà nước đấu giá: Hóa đơn theo quy định;

c) Tổ chức, thành viên góp vốn vào doanh nghiệp có sách vở góp vốn là biên bản góp vốn hoặc biên bản giao nhận tài sản, khi rút vốn khỏi doanh nghiệp: Biên bản trả xe, biên bản giao nhận tài sản. Trường hợp góp vốn vào doanh nghiệp, có hóa đơn giá trị ngày càng tăng thì khi rút vốn, doanh nghiệp lập hóa đơn thuế giá trị ngày càng tăng. Nếu doanh nghiệp bán xe: Hóa đơn theo quy định của pháp lý.

2. Về xe tái tạo:

a) Trường hợp xe chỉ thay thế tổng thành máy, thân máy (Block) hoặc tổng thành khung (không được thay cả máy và khung):

Hồ sơ theo quy định tại Điều 7, Điều 9 và sách vở lệ phí trước bạ theo quy định.

Bản sao Tờ khai hàng xuất, nhập khẩu kèm theo bản kê khai rõ ràng của tổng thành máy, tổng thành khung (chỉ việc số trang thứ nhất và trang có ghi tổng thành máy hoặc tổng thành khung do doanh nghiệp nhập khẩu xác nhận) hoặc Tờ khai hải quan điện tử;

b) Trường hợp sử dụng tổng thành máy hoặc tổng thành khung sản xuất trong nước: Hồ sơ theo quy định tại Điều 7, điểm b khoản 1 Điều 8 và Điều 9 Thông tư này (Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ cơ giới lối đi bộ hoặc ghi rõ số máy hoặc số khung theo quy định của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp);

c) Trường hợp sử dụng tổng thành máy hoặc tổng thành khung của xe đã Đk: Hồ sơ theo quy định tại Điều 7, Điều 9, sách vở lệ phí trước bạ theo quy định và Giấy ghi nhận tịch thu Đk, biển số xe (ghi rõ cấp cho tổng thành máy hoặc tổng thành khung);

d) Trường hợp sử dụng tổng thành máy, tổng thành khung bị tịch thu:

Hồ sơ theo quy định tại Điều 7, Điều 9, sách vở lệ phí trước bạ theo quy định và Quyết định tịch thu của cấp có thẩm quyền kèm theo hóa đơn bán thành phầm tịch thu sung quỹ nhà nước theo quy định;

đ) Không xử lý và xử lý Đk xe xe hơi khác tái tạo thành xe xe hơi chở khách hoặc xe chuyên dùng quy đổi tính năng, hiệu suất cao trước 05 năm và xe ướp đông quy đổi trước 03 năm (Tính từ lúc ngày nhập khẩu);

e) Không sử dụng tổng thành máy hoặc tổng thành khung thay thế cho xe khác riêng với xe hết niên hạn sử dụng theo quy định của pháp lý, xe miễn thuế; xe tạm nhập, tái xuất của cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện thay mặt thay mặt của tổ chức triển khai quốc tế được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao hoặc miễn trừ lãnh sự.

3. Rơmoóc, sơmi rơmoóc, máy kéo, xe máy điện nhập khẩu, xe hơi điện nhập khẩu: Giấy ghi nhận chất lượng bảo vệ an toàn và uy tín kỹ thuật và bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên xe cơ giới nhập khẩu (dùng cho Đk biển số).

4. Xe thuộc diện xử lý thành phầm & hàng hóa tồn dư được tàng trữ tại kho thuộc địa phận hoạt động và sinh hoạt giải trí hải quan theo quy định của pháp lý về hải quan, thì hồ sơ theo quy định tại Điều 7, Điều 9, sách vở lệ phí trước bạ theo quy định và kèm theo:

a) Giấy tờ nguồn gốc nhập khẩu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Thông tư này;

b) Quyết định bán tài sản hàng tồn dư kho ngoại quan của Hội đồng xử lý hàng tồn dư kho ngoại quan theo quy định.

Riêng riêng với xe thuộc khuôn khổ cấm nhập khẩu theo quy định của nhà nước thì phải có Quyết định tịch thu phương tiện đi lại (hồ sơ Đk theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 8 Thông tư này).

5. Xe thuộc diện xử lý thành phầm & hàng hóa tồn dư được lưu giữ tại cảng thuộc địa phận hoạt động và sinh hoạt giải trí hải quan theo quy định của pháp lý về hải quan, thì hồ sơ theo quy định tại Điều 7, Điều 9, sách vở lệ phí trước bạ theo quy định và kèm theo: Quyết định bán tài sản của Hội đồng xử lý hàng tồn dư tại cảng do quản trị Hội đồng là lãnh đạo Cục Hải quan ký.

Trường hợp xe tịch thu sung quỹ nhà nước thì sách vở nguồn gốc thực thi theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 8 Thông tư này.

6. Xe thuộc diện phải truy thu thuế nhập khẩu (xe đã Đk, nay phát hiện sách vở nguồn gốc giả), thì hồ sơ theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 Thông tư này và kèm theo:

a) Biên lai thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng và thuế giá trị ngày càng tăng hàng nhập khẩu (nếu có);

b) Giấy ghi nhận Đk xe hoặc quyết định hành động xử lý vật chứng hoặc kết luận bằng văn bản của cơ quan khảo sát.

7. Xe phải truy thu thêm thuế nhập khẩu, thì hồ sơ theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 Thông tư này và kèm theo:

a) Quyết định truy thu thuế của Cục Hải quan tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

b) Giấy nộp tiền thuế nhập khẩu vào ngân sách nhà nước.

8. Xe dự trữ vương quốc, thì hồ sơ theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 Thông tư này và kèm theo:

a) Quyết định xuất bán thành phầm dự trữ vương quốc của Thủ trưởng bộ, ngành quản trị và vận hành hàng dự trữ vương quốc, trường hợp nhiều xe chung một quyết định hành động xuất bán thành phầm thì phải sao cho từng xe một bản (bản sao có xác nhận của cục, ngành quản trị và vận hành hàng dự trữ vương quốc);

b) Tờ khai nguồn gốc nhập khẩu xe hoặc giấy xác nhận của Tổng cục Hải quan (mỗi xe 1 bản chính) ghi rõ thương hiệu, số máy, số khung.

9. Xe có quyết định hành động đấu giá của cơ quan có thẩm quyền

Xe có hồ sơ gốc hợp lệ, sách vở chứng tỏ quyền sở hữu xe hợp pháp của người dân có xe bị xử lý tài sản thì xử lý và xử lý Đk. Trường hợp xe chưa rõ nguồn gốc hoặc không còn sách vở chứng tỏ quyền sở hữu xe hợp pháp của người bị xử lý tài sản thì không tiếp nhận xử lý và xử lý Đk mà phải hướng dẫn chủ xe đến nơi đã ra quyết định hành động đấu giá đựng xử lý và xử lý.

a) Xe do Cơ quan Thi hành án có quyết định hành động đấu giá đựng bảo vệ thi hành án, thì hồ sơ theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 Thông tư này và kèm theo:

Giấy ghi nhận Đk xe (riêng với xe đã Đk). Trường hợp không tịch thu được Đk xe thì phải có công văn xác nhận của Cơ quan Thi hành án.

Bản sao quyết định hành động của Tòa án hoặc trích lục bản án.

Quyết định thi hành án của cơ quan Thi hành dân sự có thẩm quyền.

Giấy tờ thu tiền hoặc biên bản chuyển giao tài sản;

b) Xe thế chấp ngân hàng do ngân hàng nhà nước đấu giá đựng tịch thu nợ: Hồ sơ theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 Thông tư này và kèm theo:

Giấy ghi nhận Đk xe (riêng với xe đã Đk). Trường hợp không tịch thu được giấy ghi nhận Đk xe thì phải có công văn xác nhận của ngân hàng nhà nước bán tài sản đề xuất kiến nghị (thay cho giấy ghi nhận Đk xe).

Bản sao hợp đồng tín dụng thanh toán hoặc hợp đồng bảo vệ (do tổ chức triển khai tín dụng thanh toán ký sao).

Hợp đồng mua và bán tài sản hoặc hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền tài sản hoặc biên bản nhận tài sản hoặc văn bản đấu giá tài sản (tuỳ từng trường hợp xử lý rõ ràng).

Hóa đơn bán thành phầm theo quy định của pháp lý.

Trường hợp xe có tranh chấp, khởi kiện, xe là tài sản thi hành án, phải có thêm: Trích lục bản án hoặc bản sao bản án hoặc bản sao quyết định hành động của Tòa án, quyết định hành động thi hành án của cơ quan Thi hành án. Trường hợp xe do ngân hàng nhà nước tự thu giữ do chủ xe không tự nguyện chuyển giao phải có thêm: Quyết định thu giữ và biên bản thu giữ;

c) Xe có quyết định hành động cưỡng chế kê biên của cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ việc thi hành thông tin tiền nợ và tiền chậm nộp theo quy định của pháp lý trong nghành nghề Hải quan: Hồ sơ theo quy định tại Điều 7, Điều 9, sách vở lệ phí trước bạ theo quy định, kèm theo:

Giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe; bản sao quyết định hành động cưỡng chế hành chính bằng giải pháp kê biên tài sản để đấu giá, biên bản đấu giá tài sản của cơ quan Tài chính cấp huyện hoặc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản cấp tỉnh và hóa đơn bán thành phầm theo quy định của Bộ Tài chính.

Tờ khai nguồn gốc xe xe hơi nhập khẩu (bản chính liên 2 hoặc bản sao liên 1 lưu tại cơ quan Hải quan).

10. Xe của Công ty cho thuê tài chính Đk theo địa chỉ có trụ sở hoạt động và sinh hoạt giải trí của bên thuê

a) Hồ sơ theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 Thông tư này;

b) Công văn của Công ty cho thuê tài chính đề xuất kiến nghị Đk xe theo nơi cư trú hoặc đặt trụ sở hoạt động và sinh hoạt giải trí của bên thuê.

11. Xe xe hơi chuyên dùng thuê của quốc tế

a) Hồ sơ theo quy định tại Điều 7, Điều 9, sách vở lệ phí trước bạ theo quy định;

b) Hợp đồng thuê xe;

c) Tờ khai thành phầm & hàng hóa xuất, nhập khẩu theo quy định của Bộ Tài chính.

12. Xe những dự án công trình bất Động sản viện trợ của quốc tế khi hết hạn, chuyển giao cho phía Việt Nam

a) Hồ sơ theo quy định tại Điều 7, Điều 9, sách vở lệ phí trước bạ theo quy định và kèm theo giấy ghi nhận Đk xe; Quyết định xác lập quyền sở hữu nhà nước riêng với xe đó (riêng với những cty TW là văn bản của Thủ trưởng cấp Bộ, riêng với những cty địa phương là văn bản của quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh); biên bản chuyển tiếp xúc nhận tài sản từ nhà tài trợ;

b) Trường hợp xe viện trợ của dự án công trình bất Động sản khi hết hạn, muốn bán phải có quyết định hành động xử lý tài sản của cấp có thẩm quyền.

13. Xe đã Đk của dự án công trình bất Động sản này chuyển giao cho dự án công trình bất Động sản khác để tiếp tục sử dụng

a) Hồ sơ theo quy định tại Điều 7, Điều 9, sách vở lệ phí trước bạ theo quy định, kèm theo giấy ghi nhận Đk xe;

b) Văn bản chuyển giao xe của chủ dự án công trình bất Động sản quốc tế;

c) Công văn xác nhận hàng viện trợ của Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại – Bộ Tài chính.

14. Đối với xe viện trợ không hoàn trả, viện trợ nhân đạo được sang tên thường thì theo quy định của Thông tư này.

15. Xe đã Đk nay có quyết định hành động xử lý tài sản của cấp có thẩm quyền tịch thu từ những dự án công trình bất Động sản kết thúc và những tài sản nhà nước khác

a) Hồ sơ theo quy định tại Điều 7, Điều 9, sách vở lệ phí trước bạ theo quy định và kèm theo giấy ghi nhận Đk xe;

b) Quyết định xử lý tài sản của cấp có thẩm quyền;

c) Hóa đơn bán tài sản nhà nước hoặc hóa đơn bán tài sản công do Bộ Tài chính phát hành trong trường hợp xử lý tài sản theo như hình thức bán, thanh lý; biên bản chuyển giao, tiếp nhận tài sản trong trường hợp xử lý tài sản theo như hình thức điều chuyển.

16. Xe đã Đk của những doanh nghiệp đã giải thể nay thanh lý tài sản

a) Hồ sơ theo quy định tại Điều 7, Điều 9, sách vở lệ phí trước bạ theo quy định, kèm theo giấy ghi nhận Đk xe;

b) Quyết định giải thể của cấp có thẩm quyền hoặc bản sao quyết định hành động tịch thu giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp.

17. Xe đã Đk nay bị tai nạn không mong muốn, được cơ quan bảo hiểm tịch thu và đền bù 100%.

a) Hồ sơ theo quy định tại Điều 7, Điều 9, sách vở lệ phí trước bạ theo quy định, kèm theo giấy ghi nhận Đk xe;

b) Giấy chuyển giao xe của chủ xe;

c) Văn bản đền bù;

d) Hóa đơn của bảo hiểm đẩy ra cho người tiêu dùng.

18. Xe chưa Đk bị mất sách vở chuyển quyền sở hữu hoặc sách vở lệ phí trước bạ hoặc sách vở nguồn gốc của xe hoặc toàn bộ sách vở của xe.

a) Hồ sơ xe theo quy định tại Điều 7, Điều 9 Thông tư này;

b) Bản sao những sách vở trong hồ sơ xe (theo quy định tại Điều 8 Thông tư này) có xác nhận của cơ quan đã cấp sách vở đó. Trường hợp xe sản xuất lắp ráp trong nước có giấy xác nhận nguồn gốc, chất lượng của cơ sở sản xuất. Sau 30 ngày thông tin nếu không phát hiện có vi phạm hoặc tranh chấp thì xử lý và xử lý Đk xe.

19. Xe là tài sản chung của vợ chồng

a) Chủ xe tự nguyện khai là tài sản chung của vợ chồng, phải ghi khá đầy đủ họ, tên và chữ ký của vợ, chồng trong giấy khai Đk xe; trường hợp xe thuộc tài sản chung của vợ chồng đã Đk thay mặt đứng tên một người, nay có nhu yếu Đk xe là tài sản chung của hai vợ chồng: Giấy khai Đk xe, có chữ ký của hai vợ chồng thì cơ quan Đk xe thu lại giấy ghi nhận Đk xe cũ, cấp giấy ghi nhận Đk xe mới;

b) Xe của đồng sở hữu khi bán, cho, tặng phải có đủ chữ ký hoặc giấy ủy quyền bán thay của những chủ sở hữu.

20. Xe đã được Đk thế chấp ngân hàng khi sang tên, đổi, cấp lại giấy ghi nhận Đk xe phải có bản sao giấy ghi nhận xóa thế chấp ngân hàng hoặc văn bản không hề thế chấp ngân hàng hoặc văn bản đồng ý của bên nhận thế chấp ngân hàng.

21. Đăng ký xe tịch thu sung quỹ nhà nước không phải có hồ sơ gốc. Giấy tờ nguồn gốc theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 8 Thông tư này.

22. Đăng ký sang tên xe bán hoặc điều chuyển cho cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên khác tỉnh, nhưng chưa Đk và bán lại cho cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên cư trú cùng tỉnh của chủ xe, xử lý và xử lý Đk, cấp biển số mới hoặc cấp lại biển số cũ theo yêu cầu.

Xe đã Đk, cấp biển số nhưng chủ xe đẩy ra cho những người dân khác, nay chủ xe đề xuất kiến nghị Đk lại nguyên chủ: Giải quyết Đk lại và không thay đổi biển số cũ.

Kiểm tra sách vở chuyển quyền sở hữu xe, phát hiện chủ xe không thực thi đúng quy định về thời hạn làm thủ tục Đk sang tên (để chuyển tên chủ xe trong giấy ghi nhận Đk xe để sang tên của tớ) tiến hành lập biên bản xử phạt theo quy định và trình cấp có thẩm quyền ra quyết định hành động xử phạt.

23. Đăng ký sang tên, di tán xe của doanh nghiệp quân đội

a) Xe Đk tại cơ quan Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ nay di tán về Cục Xe – Máy, Bộ Quốc phòng hồ sơ gồm:

Quyết định điều chuyển xe về Đk tại Bộ Quốc phòng do Thủ trưởng Bộ Quốc phòng ký.

Giấy ghi nhận tịch thu Đk, biển số xe (theo mẫu số 09).

Hồ sơ gốc của xe theo quy định.

Khi đến làm thủ tục, chủ xe không phải đưa xe đến cơ quan Đk nhưng phải nộp lại giấy chứng Đk, biển số xe và xuất trình sách vở của chủ xe theo quy định;

b) Xe quân đội chuyển nhượng ủy quyền ra dân sự: Giấy tờ theo quy định tại Điều 8 Thông tư này và hồ sơ gốc của xe.

24. Xe tạm nhập; xe nhập khẩu được miễn thuế nhập khẩu, chuyển nhượng ủy quyền tại Việt Nam.

a) Chủ xe làm thủ tục tịch thu giấy ghi nhận Đk, biển số xe tại cơ quan Đk xe theo quy định tại Điều 16 Thông tư này và nộp giấy trình làng của Cục Lễ tân Nhà nước hoặc Sở Ngoại vụ, tiếp theo đó người được chuyển nhượng ủy quyền xe đến cơ quan Hải quan để làm thủ tục chuyển nhượng ủy quyền, nộp thuế theo quy định và nộp lại hồ sơ chuyển nhượng ủy quyền, chứng từ lệ phí trước bạ cho cơ quan Đk xe để làm thủ tục sang tên xe;

b) Xe được cơ quan Hải quan truy thu thuế hoặc cơ quan hiệu suất cao của Bộ Tài chính vấn đáp bằng văn bản không phải truy thu thuế thì được sang tên.

25. Xe sản xuất lắp ráp trong nước đã Đk bị lỗi kỹ thuật nhà sản xuất thay tổng thành máy, thân máy khác chỉ việc: Giấy xác nhận nguồn gốc, chất lượng của cơ sở sản xuất.

Điều 21. Cấp phù hiệu trấn áp cho xe xe hơi mang biển số khu kinh tế tài chính – thương mại đặc biệt quan trọng, khu kinh tế tài chính cửa khẩu quốc tế theo quy định của nhà nước vào hoạt động và sinh hoạt giải trí trong trong nước

1. Thủ tục, hồ sơ:

a) Giấy ghi nhận Đk xe mang biển số khu kinh tế tài chính – thương mại đặc biệt quan trọng, khu kinh tế tài chính cửa khẩu quốc tế theo quy định của nhà nước;

b) Tờ khai nhập khẩu xe xe hơi.

2. Cơ quan cấp phù hiệu trấn áp (Phòng Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ) có trách nhiệm kiểm tra, so sánh với list xe đang quản trị và vận hành, ghi vào sổ theo dõi và cấp phù hiệu trấn áp ngay trong thời gian ngày.

3. Phù hiệu trấn áp có thời hạn không thật 30 ngày, Tính từ lúc ngày cấp. Phù hiệu được dán ở phía trong góc trên, bên phải kính trước của xe.

4. Giấy cấp phù hiệu trấn áp xe và sổ theo dõi xe xe hơi vào trong nước Việt Nam hoạt động và sinh hoạt giải trí phải được đánh số thứ tự từ 01 đến hết, đóng thành quyển và quản trị và vận hành theo chính sách hồ sơ của Bộ Công an.

Chương III

BIỂU MẪU, THỜI HẠN SỬ DỤNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE, XÁC ĐỊNH NĂM SẢN XUẤT CỦA XE VÀ BIỂN SỐ XE

Điều 22. Phụ lục và biểu mẫu sử dụng trong Đk xe

1. Ban hành kèm theo Thông tư này những phụ lục:

a) Phụ lục số 01. Các cơ quan, cty Đk xe xe hơi tại Cục Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ;

b) Phụ lục số 02. Ký hiệu biển số xe xe hơi – mô tô trong nước;

c) Phụ lục số 03. Ký hiệu biển số xe xe hơi, mô tô của tổ chức triển khai, thành viên quốc tế;

d) Phụ lục số 04. Quy định kích thước của biển số, chữ và số trên biển khơi số xe hơi, mô tô, máy kéo, xe máy điện, rơ moóc, sơmi rơmoóc của tổ chức triển khai, thành viên trong nước và quốc tế.

2. Ban hành kèm theo Thông tư này những biểu mẫu:

a) Giấy khai Đk xe (mẫu số 01);

b) Giấy ghi nhận Đk xe mô tô, xe gắn máy (mẫu số 02);

c) Giấy Chứng nhận Đk xe xe hơi (mẫu số 03);

d) Giấy Chứng nhận Đk rơmoóc, sơmi rơmoóc (mẫu số 04);

đ) Giấy ghi nhận Đk xe trong thời điểm tạm thời (mẫu số 05);

e) Giấy ghi nhận Đk máy kéo (mẫu số 06);

g) Giấy cấp phù hiệu trấn áp xe (mẫu số 07);

h) Sổ theo dõi xe xe hơi khu kinh tế tài chính – thương mại đặc biệt quan trọng tạm nhập, tái xuất (mẫu số 08);

i) Giấy ghi nhận tịch thu Đk, biển số xe (mẫu số 9);

k) Quyết định tịch thu Đk, biển số xe (mẫu số 10).

Xe có kết cấu tương tự loại xe nào thì sử dụng mẫu giấy ghi nhận Đk xe của loại xe đó.

Điều 23. Thời hạn sử dụng giấy ghi nhận Đk xe

1. Giấy ghi nhận Đk xe xe hơi tải, xe hơi khách, xe tái tạo nên ghi theo niên hạn sử dụng theo quy định của nhà nước.

2. Giấy ghi nhận Đk xe xe hơi, mô tô của người quốc tế thao tác trong những cty đại diện thay mặt thay mặt ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện thay mặt thay mặt của tổ chức triển khai quốc tế ghi theo thời hạn trên chứng tỏ thư ngoại giao hoặc chứng tỏ thư công vụ; xe tạm nhập của Chuyên Viên ODA, người Việt Nam định cư ở quốc tế được mời về nước thao tác thì ghi theo thời hạn công tác thao tác tại Việt Nam.

3. Giấy ghi nhận Đk xe xe hơi, mô tô của cơ quan đại diện thay mặt thay mặt ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện thay mặt thay mặt của tổ chức triển khai ghi thời hạn lần đầu là 05 năm và được gia hạn 03 năm/lần.

Điều 24. Xác định năm sản xuất của xe

Đối với xe nhập khẩu và xe được sản xuất, lắp ráp từ những xe xe hơi sát xi hoặc xe xe hơi hoàn hảo nhất nhập khẩu thì chủ xe phải xuất trình giấy ghi nhận chất lượng hoặc thông tin miễn kiểm tra chất lượng bảo vệ an toàn và uy tín kỹ thuật và bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên xe cơ giới nhập khẩu của cơ quan hiệu suất cao để xác lập năm sản xuất của xe; những trường hợp khác, năm sản xuất được xác lập theo ký tự thứ 10 của số khung xe theo quy định của tiêu chuẩn hiện hành. Cục Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ có trách nhiệm phối phù thích hợp với cơ quan hiệu suất cao sao gửi những quy định về tiêu chuẩn hiện hành để xác lập năm sản xuất cho cơ quan Đk xe thực thi.

Điều 25. Quy định về biển số xe

1. Về vật liệu của biển số: Biển số xe được sản xuất bằng sắt kẽm kim loại, có màng phản quang, ký hiệu bảo mật thông tin Công an hiệu đóng chìm do cty được Bộ Công an cấp phép sản xuất biển số, do Cục Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ quản trị và vận hành; riêng biển số xe Đk trong thời điểm tạm thời được in trên giấy tờ.

2. Ký hiệu, kích thước của chữ và số trên biển khơi số Đk nhiều chủng loại xe thực thi theo quy định tại những phụ lục số 02, 03 và 04 phát hành kèm theo Thông tư này.

3. Xe xe hơi được gắn 02 biển số ngắn, kích thước: Chiều cao 165 mm, chiều dài 330 mm. Trường hợp thiết kế của xe chuyên dùng hoặc do đặc trưng của xe không lắp được 02 biển ngắn, cơ quan Đk xe kiểm tra thực tiễn, đề xuất kiến nghị Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ (xe Đk ở Cục Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ) hoặc Trưởng phòng Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ (xe Đk ở địa phương) được đổi sang 02 biển số dài, kích thước: Chiều cao 110 mm, chiều dài 520 mm hoặc 01 biển số ngắn và 01 biển số dài. Kinh phí phát sinh do chủ xe phụ trách.

a) Cách sắp xếp chữ và số trên biển khơi số trong nước: Hai số đầu là ký hiệu địa phương Đk xe, tiếp theo là sêri Đk (vần âm); nhóm số thứ hai là thứ tự xe Đk gồm 05 chữ số tự nhiên từ 000.01 đến 999.99;

b) Cách sắp xếp chữ và số trên biển khơi số xe xe hơi quốc tế: Hai số đầu là ký hiệu địa phương Đk xe, tiếp theo nhóm thứ hai là ký hiệu tên nước, tổ chức triển khai quốc tế gồm 03 số tự nhiên và nhóm thứ ba là sêri chỉ nhóm đối tượng người dùng là tổ chức triển khai, thành viên quốc tế, nhóm thứ tư là thứ tự xe Đk gồm 02 số tự nhiên từ 01 đến 99;

c) Biển số của rơmoóc, sơmi rơmoóc gồm 1 biển gắn phía sau thành xe, kích thước: Chiều cao 165 mm, chiều dài 330 mm; cách sắp xếp chữ và số trên biển khơi số như biển số xe xe hơi trong nước.

4. Biển số của máy kéo, gồm 01 biển gắn phía sau xe, kích thước: Chiều cao 140 mm, chiều dài 190 mm. Nhóm số thứ nhất là ký hiệu địa phương Đk xe và sêri Đk, nhóm số thứ hai là thứ tự xe Đk gồm 05 chữ số tự nhiên, từ 000.01 đến 999.99.

5. Xe mô tô được cấp biển số gắn phía sau xe, kích thước: Chiều cao 140 mm, chiều dài 190 mm. Nhóm số thứ nhất là ký hiệu địa phương Đk xe và sêri Đk. Nhóm số thứ hai là thứ tự xe Đk gồm 05 chữ số tự nhiên, từ 000.01 đến 999.99. Biển số xe mô tô của tổ chức triển khai, thành viên quốc tế, nhóm thứ nhất là ký hiệu địa phương Đk xe, nhóm thứ hai là ký hiệu tên nước của chủ xe, nhóm thứ ba là sêri Đk và nhóm thứ tư là thứ tự xe Đk gồm 03 chữ số tự nhiên từ 001 đến 999.

6. Biển số xe của cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên trong nước:

a) Biển số nền màu xanh, chữ và số white color, sêri biển số sử dụng lần lượt một trong 11 vần âm sau này: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M cấp cho xe của những cty của Đảng; Văn phòng quản trị nước; Văn phòng Quốc hội và những cty của Quốc hội; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân những cấp; những Ban chỉ huy Trung ương; Công an nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân; những bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước; Ủy ban An toàn giao thông vận tải lối đi bộ vương quốc; Ủy ban nhân dân những cấp và những cty trình độ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; tổ chức triển khai chính trị – xã hội (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam); cty sự nghiệp công lập, trừ Trung tâm đào tạo và giảng dạy sát hạch lái xe công lập; Ban quản trị và vận hành dự án công trình bất Động sản có hiệu suất cao quản trị và vận hành nhà nước;

b) Biển số nền màu xanh, chữ và số white color có ký hiệu “CD” cấp cho xe máy chuyên dùng của lực lượng Công an nhân dân sử dụng vào mục tiêu bảo mật thông tin an ninh;

c) Biển số nền white color, chữ và số màu đen, sêri biển số sử dụng lần lượt một trong 20 vần âm sau này: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z cấp cho xe của doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp Cp của công an, quân đội), Ban quản trị và vận hành dự án công trình bất Động sản thuộc doanh nghiệp, những tổ chức triển khai xã hội, xã hội – nghề nghiệp, xe của cty sự nghiệp ngoài công lập, xe của Trung tâm đào tạo và giảng dạy sát hạch lái xe công lập, xe của thành viên;

d) Biển số nền màu vàng, chữ và số red color, có ký hiệu địa phương Đk và hai vần âm viết tắt của khu kinh tế tài chính – thương mại đặc biệt quan trọng, khu kinh tế tài chính cửa khẩu quốc tế, cấp cho xe của khu kinh tế tài chính – thương mại đặc biệt quan trọng hoặc khu kinh tế tài chính cửa khẩu quốc tế theo quy định của nhà nước;

đ) Biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen sêri biển số sử dụng lần lượt một trong 20 vần âm sau này: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z cấp cho xe hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại vận tải lối đi bộ;

e) Một số trường hợp có ký hiệu sêri riêng:

Biển số có ký hiệu “KT” cấp cho xe của doanh nghiệp quân đội, theo đề xuất kiến nghị của Cục Xe – máy, Bộ Quốc phòng.

Biển số có ký hiệu “LD” cấp cho xe của những doanh nghiệp có vốn quốc tế, xe thuê của quốc tế, xe của công ty quốc tế trúng thầu.

Biển số có ký hiệu “DA” cấp cho xe của những Ban quản trị và vận hành dự án công trình bất Động sản do quốc tế góp vốn đầu tư.

Biển số có ký hiệu “R” cấp cho rơ moóc, sơmi rơmoóc.

Biển số có ký hiệu “T” cấp cho xe Đk trong thời điểm tạm thời.

Biển số có ký hiệu “MK” cấp cho máy kéo.

Biển số có ký hiệu “MĐ” cấp cho xe máy điện.

Biển số có ký hiệu “TĐ” cấp cho xe cơ giới sản xuất, lắp ráp trong nước, được Thủ tướng nhà nước được cho phép triển khai thử nghiệm.

Biển số cố ký hiệu “HC” cấp cho xe xe hơi phạm vi hoạt động và sinh hoạt giải trí hạn chế.

Xe có kết cấu tương tự loại xe nào thì cấp biển số Đk của loại xe đó.

7. Biển số xe cơ quan, tổ chức triển khai và thành viên quốc tế

a) Biển số nền white color, số màu đen, có sêri ký hiệu “NG” red color cấp cho xe của cơ quan đại diện thay mặt thay mặt ngoại giao, cơ quan lãnh sự và nhân viên cấp dưới quốc tế mang chứng tỏ thư ngoại giao của cơ quan đó. Riêng biển số xe của Đại sứ và Tổng Lãnh sự có thứ tự Đk là số 01 và thêm gạch red color đè ngang lên Một trong những chữ số chỉ quốc tịch và thứ tự Đk (biển số 01 được cấp lại khi Đk cho xe mới);

b) Biển số nền white color, số màu đen, có sêri ký hiệu “QT” red color cấp cho xe của cơ quan đại diện thay mặt thay mặt của tổ chức triển khai quốc tế và nhân viên cấp dưới quốc tế mang chứng tỏ thư ngoại giao của tổ chức triển khai đó. Riêng biển số xe của người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan đại diện thay mặt thay mặt những tổ chức triển khai của Liên hợp quốc, có thêm gạch red color đè ngang lên Một trong những chữ số chỉ ký hiệu xe của tổ chức triển khai quốc tế đó và thứ tự Đk;

c) Biển số nền white color, chữ và số màu đen, có sêri ký hiệu “CV” cấp cho xe của những nhân viên cấp dưới hành chính kỹ thuật mang chứng tỏ thư công vụ của những cty đại diện thay mặt thay mặt ngoại giao, cơ quan lãnh sự, tổ chức triển khai quốc tế;

d) Biển số nền white color, chữ và số màu đen, có ký hiệu “NN” cấp cho xe của tổ chức triển khai, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt, thành viên quốc tế, trừ những đối tượng người dùng quy định tại những điểm a, b, c nêu trên.

8. Việc sản xuất, phục vụ biển số xe được thực thi theo yêu cầu của cơ quan Đk xe. Các doanh nghiệp được Bộ Công an góp vốn đầu tư dây chuyền sản xuất sản xuất biển số và được Cục Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ quản trị và vận hành, nghiệm thu sát hoạch chất lượng thành phầm biển số mẫu ban sơ (kích thước, chất lượng, bảo mật thông tin) và định kỳ kiểm tra cơ sở sản xuất biển số. Biển số xe phải được quản trị và vận hành ngặt nghèo theo quy định. Kết nối tài liệu của cơ sở sản xuất biển số với Cục Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ để thống nhất quản trị và vận hành, sản xuất, phục vụ biển số xe.

9. Việc phát hành sêri, thứ tự Đk xe biển số xe của Công an địa phương phải thực thi lần lượt theo thứ tự ký hiệu biển số từ thấp đến cao và sử dụng lần lượt hết 20 sêri của một ký hiệu biển số mới chuyển sang ký hiệu mới. Việc phát hành sêri biển số mới tại địa phương chỉ được tiến hành sau khoản thời hạn có sự đồng ý bằng văn bản của Cục Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ.

10. Biển số 03 số đổi sang biển số 05 số trong những trường hợp Đk sang tên; đổi lại, cấp lại biển số xe.

11. Các loại xe xe hơi (trừ nhiều chủng loại xe xe hơi có 09 chỗ ngồi trở xuống), chủ xe phải kẻ hoặc dán số biển số xe ở thành sau và hai bên thành xe; kẻ ghi tên cơ quan, cty và khối lượng hàng chuyên chở, khối lượng bản thân vào hai bên cánh cửa xe (trừ xe của thành viên).

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 26. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 8 năm 2020 và thay thế Thông tư số 15/năm trước đó/TT-BCA ngày 04/4/năm trước đó của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về Đk xe và Thông tư số 64/2017/TT-BCA ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Thông tư số 15/năm trước đó/TT-BCA ngày 04/4/năm trước đó của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về Đk xe.

2. Xe đang hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại vận tải lối đi bộ trước thời điểm ngày Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành, thực thi đổi sang biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen trước thời điểm ngày 31/12/2021.

3. Xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người nhưng thiếu hoặc không còn sách vở chuyển quyền sở hữu được xử lý và xử lý Đk, sang tên theo quy định tại Điều 19 Thông tư này đến hết ngày 31/12/2021.

4. Mẫu giấy ghi nhận Đk xe phát hành kèm theo Thông tư số 15/năm trước đó/TT-BCA ngày 04/4/năm trước đó của Bộ trưởng Bộ Công an và biển số xe xe hơi, rơmoóc, sơmi rơmoóc đã sản xuất trước thời điểm ngày Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành thì được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/12/2020.

5. Hình thức khai báo trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ riêng với xe tái tạo, thay đổi màu sơn (kể cả kẻ vẽ, quảng cáo), hết niên hạn sử dụng, hỏng không sử dụng được, bị phá hủy do nguyên nhân khách quan, Đk xe trực tuyến thực thi từ thời điểm ngày thứ nhất/3/2021.

Điều 27. Trách nhiệm thi hành

1. Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ phụ trách chỉ huy, kiểm tra, hướng dẫn Công an những cty, địa phương thi hành Thông tư này; tăng cấp hoàn thiện khối mạng lưới hệ thống cơ sở tài liệu Đk xe phục vụ link tài liệu với những Bộ, ngành, Cổng dịch vụ công vương quốc và những giải pháp trách nhiệm; xây dựng, phát hành tài liệu hướng dẫn trách nhiệm công tác thao tác Đk xe. Thông báo cho cơ quan Đk xe quy định tại Điều 3 Thông tư này khi có sự thay đổi, tương hỗ update biểu mẫu, chứng từ, sách vở theo quy định của pháp lý tương quan đến công tác thao tác Đk xe để thực thi.

2. Cục Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ phối phù thích hợp với Cục Công nghệ thông tin, Cục Cảnh sát quản trị và vận hành hành chính về trật tự xã hội, Văn phòng cơ quan Cảnh sát khảo sát thống nhất hướng dẫn thực thi việc tổ chức triển khai link cơ sở tài liệu Đk xe với cơ sở tài liệu căn cước công dân, cơ sở tài liệu xe vật chứng và cơ sở tài liệu hóa đơn điện tử, lệ phí trước bạ điện tử, sách vở nguồn gốc điện tử của Tổng cục Thuế, Tổng cục hải quan, Cục Đăng kiểm Việt Nam. Xây dựng Kế hoạch phối phù thích hợp với những cty có tương quan tổ chức triển khai đổi Đk, biển số xe cho chủ xe hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại vận tải lối đi bộ theo quy định.

3. Các cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có phương tiện đi lại đã Đk theo quy định, nay chủ xe không thuộc đối tượng người dùng được cấp hệ biển số xe đó, có trách nhiệm nộp lại giấy ghi nhận Đk, biển số xe và làm thủ tục di tán, đổi biển số theo như đúng quy định tại Thông tư này.

4. Cục trưởng, Thủ trưởng cty trực thuộc Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc TW và những cty, cty tương quan phụ trách thi hành Thông tư này.

Trong quy trình triển khai thực thi Thông tư này nếu có trở ngại vất vả, vướng mắc, Công an những cty, địa phương văn bản báo cáo giải trình về Bộ Công an (qua Cục Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ) để được bố trí theo phía dẫn kịp thời./.

……………..

Tải file tài liệu để click more nội dung rõ ràng

Từ ngày thứ nhất/08/2020, Thông tư 58/2020/TT-BCA do do Bộ trưởng Bộ Công an phát hành ngày 16/06/2020 chính thức có hiệu lực hiện hành. Thông tư quy định về quy trình cấp, tịch thu Đk, biển số phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ cơ giới lối đi bộ.

Theo đó, tương hỗ update thêm 04 trường hợp bị tịch thu Giấy ghi nhận Đk xe và biển số xe:

Xe đã Đk nhưng không đúng hệ biển quy định tại Thông tư 58/2020/TT-BCA ; Xe thuộc diện sang tên, chuyển quyền sở hữu. Xe quân sự chiến lược không hề nhu yếu cấp biển số xe dân sự. Xe đã Đk nhưng phát hiện hồ sơ xe giả hoặc cấp biển số không đúng quy định.

BỘ CÔNG AN——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 58/2020/TT-BCA

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 16 tháng 6 năm 2020

THÔNG TƯ 58/2020/TT-BCA

QUY ĐỊNH QUY TRÌNH CẤP, THU HỒI ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

Căn cứ Luật Giao thông lối đi bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm năm ngoái;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày thứ 6 tháng 8 năm 2018 của nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Công an;

Theo đề xuất kiến nghị của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ;

Bộ trưởng Bộ Công an phát hành Thông tư quy định về quy trình cấp, tịch thu Đk, biển số phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ cơ giới lối đi bộ.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh

Thông tư này quy định về trình tự, thủ tục cấp, tịch thu Đk, biển số phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ cơ giới lối đi bộ, gồm có: Xe xe hơi; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe hơi, máy kéo; xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và nhiều chủng loại xe có kết cấu tương tự; xe máy chuyên dùng của Công an sử dụng vào mục tiêu bảo mật thông tin an ninh (sau này gọi chung là Đk xe),

Điều 2. Đối tượng vận dụng

1. Thông tư này vận dụng riêng với:

a) Sĩ quan, hạ sĩ quan Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ (sau này gọi chung là cán bộ, chiến sỹ) làm trách nhiệm Đk xe;

b) Công an những cty, địa phương;

c) Cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên trong nước; tổ chức triển khai, thành viên quốc tế có trụ sở hoặc cư trú hợp pháp trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tương quan đến hoạt động và sinh hoạt giải trí Đk xe.

2. Thông tư này sẽ không còn vận dụng riêng với việc Đk nhiều chủng loại xe cơ giới lối đi bộ của Quân đội sử dụng vào mục tiêu quốc phòng.

Điều 3. Cơ quan Đk xe

1. Cơ quan Đk xe phụ trách quản trị và vận hành và tàng trữ hồ sơ theo quy định, những thông tin của xe được quản trị và vận hành thống nhất trên cơ sở tài liệu Đk tại Cục Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ.

2. Nơi Đk xe có sơ đồ hướng dẫn, lịch tiếp dân, được sắp xếp ở khu vực thuận tiện để tiếp nhận, xử lý và xử lý hồ sơ, thủ tục Đk xe, có chỗ ngồi, chỗ để xe, hòm thư góp ý, biên chức vụ của cán bộ, chiến sỹ làm trách nhiệm Đk xe và niêm yết công khai minh bạch những quy định về thủ tục Đk xe, lệ phí Đk xe, những hành vi vi phạm và hình thức xử phạt vi phạm quy định về Đk, cấp biển số xe.

3. Cục Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ Đk, cấp biển số xe của Bộ Công an; xe xe hơi của cơ quan đại diện thay mặt thay mặt ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện thay mặt thay mặt của tổ chức triển khai quốc tế tại Việt Nam và xe xe hơi của người quốc tế thao tác trong cơ quan đó; xe xe hơi của những cty, tổ chức triển khai quy định tại Phụ lục số 01 phát hành kèm theo Thông tư này.

4. Phòng Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ, Phòng Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ-đường tàu, Phòng Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc TW (gọi chung là Phòng Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ) Đk, cấp biển số nhiều chủng loại xe sau này (trừ nhiều chủng loại xe của cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên quy định tại khoản 3 Điều này):

a) Xe xe hơi, máy kéo, rơ moóc, sơmi rơmoóc, xe mô tô dung tích xi lanh từ 175cm3 trở lên, xe quyết định hành động tịch thu và nhiều chủng loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức triển khai, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, thành viên có trụ sở hoặc cư trú tại địa phương;

b) Xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe có kết cấu tương tự xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện của cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên người quốc tế, của dự án công trình bất Động sản, tổ chức triển khai kinh tế tài chính link kinh doanh với quốc tế tại địa phương và tổ chức triển khai, thành viên có trụ sở hoặc cư trú tại quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi Phòng Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ đặt trụ sở.

5. Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Công an cấp huyện) Đk, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện và nhiều chủng loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức triển khai, doanh nghiệp, thành viên trong nước có trụ sở hoặc cư trú tại địa phương mình (trừ nhiều chủng loại xe của cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều này).

6. Trong trường hợp thiết yếu, do yêu cầu thực tiễn tại những huyện biên giới, vùng sâu, vùng xa hoặc những địa phương trở ngại vất vả về cơ sở vật chất, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc TW văn bản báo cáo giải trình Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ để được hướng dẫn tổ chức triển khai Đk, cấp biển số xe theo cụm.

Điều 4. Thời hạn cấp Đk, biển số xe

1. Cấp lần đầu, cấp đổi biển số xe: Ngay sau khoản thời hạn tiếp nhận hồ sơ Đk xe hợp lệ.

2. Cấp giấy ghi nhận Đk xe trong thời điểm tạm thời và biển số xe trong thời điểm tạm thời: Trong ngày.

3. Cấp lần đầu, cấp đổi giấy ghi nhận Đk xe, cấp giấy ghi nhận tịch thu Đk, biển số xe: Không quá 2 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Cấp lại biển số xe bị mất, biển số xe bị mờ, hỏng: Không quá 7 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cấp lại giấy ghi nhận Đk xe bị mất: Không quá 30 ngày, Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Điều 5. Trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ làm trách nhiệm Đk xe

1. Thực hiện đúng quy định của Thông tư này và những quy định khác của pháp lý tương quan đến công tác thao tác Đk xe.

2. Hướng dẫn chủ xe thực thi những thủ tục Đk xe theo như đúng quy định của pháp lý; tiếp nhận xử lý và xử lý Đk xe sau khoản thời hạn kiểm tra, so sánh giữa hồ sơ Đk xe đúng với thực tiễn xe theo quy định. Hồ sơ không đảm bảo thủ tục theo quy định, hướng dẫn rõ ràng, khá đầy đủ một lần.

3. Tiếp nhận xử lý và xử lý Đk, cấp biển số xe sau khoản thời hạn chủ xe Phục hồi lại trạng thái ban sơ phương tiện đi lại vi phạm về bảo mật thông tin an ninh, trật tự: Tự ý thay đổi màu sơn, kẻ vẽ, quảng cáo, lắp ráp thiết bị lên xe, thay đổi tính năng sử dụng của xe không đúng quy định.

Điều 6. Trách nhiệm của chủ xe

1. Chấp hành những quy định của pháp lý về Đk xe; đến cơ quan Đk xe theo quy định tại Điều 3, kê khai khá đầy đủ nội dung trên giấy tờ khai Đk xe và xuất trình sách vở theo quy định tại Điều 9 Thông tư này; phụ trách trước pháp lý về tính chất hợp pháp của xe và hồ sơ Đk xe; nộp lệ phí Đk. Nghiêm cấm mọi hành vi hàng fake hồ sơ và tác động làm thay đổi số máy, số khung nguyên thủy để Đk xe.

2. Đưa xe đến cơ quan Đk xe để kiểm tra riêng với xe Đk lần đầu, xe Đk sang tên, xe tái tạo, xe thay đổi màu sơn. Trước khi tái tạo xe, thay đổi màu sơn (kể cả kẻ vẽ, quảng cáo), chủ xe phải khai báo trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ tại mục khai báo tái tạo xe, thay đổi màu sơn hoặc trực tiếp đến cơ quan Đk xe và được xác nhận của cơ quan Đk xe thì mới có thể thực thi; làm thủ tục đổi lại Giấy ghi nhận Đk xe khi xe đã được tái tạo hoặc khi thay đổi địa chỉ của chủ xe.

3. Trong thời hạn 7 ngày, Tính từ lúc ngày làm sách vở chuyển quyền sở hữu xe cho tổ chức triển khai, thành viên:

a) Sang tên cho tổ chức triển khai, thành viên khác tỉnh, thành phố trực thuộc TW (sau này viết gọn là sang tên khác tỉnh): Chủ xe trực tiếp hoặc ủy quyền cho thành viên, tổ chức triển khai dịch vụ nộp giấy ghi nhận Đk xe và biển số xe cho cơ quan Đk xe;

b) Sang tên cho tổ chức triển khai, thành viên trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc TW (sau này viết gọn là sang tên cùng tỉnh): Chủ xe trực tiếp hoặc ủy quyền cho thành viên, tổ chức triển khai dịch vụ nộp giấy ghi nhận Đk xe cho cơ quan Đk xe; Trường hợp tổ chức triển khai, thành viên mua, được điều chuyển, cho, tặng, được phân loại, thừa kế làm thủ tục sang tên ngay thì không phải làm thủ tục tịch thu giấy ghi nhận Đk xe.

4. Trong thời hạn 30 ngày, Tính từ lúc ngày làm sách vở chuyển quyền sở hữu xe thì tổ chức triển khai, thành viên mua, được điều chuyển, cho, tặng, được phân loại, thừa kế xe phải đến cơ quan Đk xe làm thủ tục cấp Đk, biển số.

5. Trong thời hạn 7 ngày, Tính từ lúc ngày xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được, xe bị phá hủy do nguyên nhân khách quan, thì chủ xe phải khai báo trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ tại mục khai báo xe tịch thu và nộp trực tiếp giấy ghi nhận Đk, biển số xe cho cơ quan Đk xe hoặc nộp trực tiếp cho Công an xã, phường, thị xã nơi cư trú (sau này viết gọn là Công an cấp xã) hoặc ủy quyền thành viên, tổ chức triển khai dịch vụ đến cơ quan Đk xe làm thủ tục tịch thu giấy ghi nhận Đk, biển số xe.

Chương II

THỦ TỤC, TRÌNH TỰ ĐĂNG KÝ, CẤP ĐỔI, CẤP LẠI VÀ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE, BIỂN SỐ XE

Mục A. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE

Điều 7. Giấy khai Đk xe

Chủ xe có trách nhiệm kê khai đúng, khá đầy đủ những nội dung trong giấy khai Đk xe theo mẫu số 01 phát hành kèm theo Thông tư này.

Điều 8. Giấy tờ của xe

1. Giấy tờ nguồn gốc xe:

a) Đối với xe nhập khẩu:

Xe nhập khẩu theo hợp đồng thương mại, xe miễn thuế, xe chuyên dùng, xe viện trợ dự án công trình bất Động sản: Tờ khai nguồn gốc xe xe hơi, xe gắn máy nhập khẩu theo quy định.

Xe nhập khẩu phi mậu dịch, xe là quà biếu, quà tặng hoặc xe nhập khẩu là tài sản di tán, xe viện trợ không hoàn trả, nhân đạo: Tờ khai hải quan theo quy định, Giấy phép nhập khẩu tạm nhập khẩu xe và Biên lai thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng, thuế giá trị ngày càng tăng hàng nhập khẩu (theo quy định phải có) hoặc lệnh ghi thu, ghi chi hoặc giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước ghi rõ đã nộp nhiều chủng loại thuế theo quy định. Trường hợp miễn thuế: Phải có thêm quyết định hành động miễn thuế hoặc văn bản cho miễn thuế của cấp có thẩm quyền hoặc giấy xác nhận hàng viện trợ theo quy định (thay thế cho biên lai thuế) hoặc giấy phép nhập khẩu ghi rõ miễn thuế.

Xe thuế suất bằng 0%: Tờ khai thành phầm & hàng hóa xuất, nhập khẩu phi mậu dịch theo quy định trong số đó phải ghi thương hiệu xe và số máy, số khung.

Xe nhập khẩu theo chính sách tạm nhập, tái xuất của những đối tượng người dùng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định của pháp lý hoặc theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, xe của Chuyên Viên quốc tế thực thi chương trình dự án công trình bất Động sản ODA ở việt Nam, người Việt Nam định cư ở quốc tế được mời về nước thao tác: Tờ khai hải quan theo quy định và Giấy phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe;

b) Đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước: Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ cơ giới lối đi bộ theo quy định;

c) Đối với xe tái tạo:

Giấy ghi nhận Đk xe (riêng với xe đã Đk) hoặc sách vở nguồn gốc nhập khẩu (xe Like New 99%) quy định tại điểm a, khoản 1 Điều này.

Giấy ghi nhận chất lượng bảo vệ an toàn và uy tín kỹ thuật và bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên xe cơ giới tái tạo theo quy định;

d) Đối với xe nguồn gốc tịch thu sung quỹ nhà nước:

Quyết định về việc tịch thu phương tiện đi lại hoặc Quyết định về việc xác lập quyền sở hữu toàn dân riêng với phương tiện đi lại hoặc Trích lục Bản án nội dung tịch thu phương tiện đi lại, ghi khá đầy đủ những điểm lưu ý của xe: Nhãn hiệu, số loại, loại xe, số máy, số khung, dung tích xi lanh, năm sản xuất (riêng với xe xe hơi).

Hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước hoặc hóa đơn bán tài sản công hoặc hóa đơn bán tài sản nhà nước (xử lý tài sản theo như hình thức đấu giá); biên bản chuyển tiếp xúc nhận tài sản (xử lý tài sản theo như hình thức điều chuyển); Phiếu thu tiền hoặc giấy biên nhận tiền hoặc biên bản chuyển giao (nếu là người bị hại).

2. Giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe, gồm một trong những sách vở sau này:

a) Hóa đơn, chứng từ tài chính (biên lai, phiếu thu) hoặc sách vở mua và bán, cho, tặng xe (quyết định hành động, hợp đồng, văn bản thừa kế) theo quy định của pháp lý;

b) Giấy bán, cho, tặng xe của thành viên có xác nhận công chứng hoặc xác nhận hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức triển khai, cty đang công tác thao tác riêng với lực lượng vũ trang và người quốc tế thao tác trong cơ quan đại diện thay mặt thay mặt ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện thay mặt thay mặt của tổ chức triển khai quốc tế mà Đk xe theo địa chỉ của cơ quan, tổ chức triển khai, cty công tác thao tác;

c) Đối với xe công an thanh lý: Quyết định thanh lý xe của cấp có thẩm quyền và hóa đơn bán tài sản công hoặc hóa đơn bán tài sản nhà nước;

d) Đối với xe quân đội thanh lý: Giấy ghi nhận Đk xe, công văn xác nhận xe đã được loại khỏi trang bị quân sự chiến lược của Cục Xe – máy, Bộ Quốc phòng và hóa đơn bán tài sản công hoặc hóa đơn bán tài sản nhà nước.

3. Giấy tờ lệ phí trước bạ xe:

a) Biên lai hoặc Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước hoặc giấy ủy nhiệm chi qua ngân hàng nhà nước nộp lệ phí trước bạ hoặc sách vở nộp lệ phí trước bạ khác theo quy định của pháp lý hoặc giấy thông tin tài liệu nộp lệ phí trước bạ được in từ khối mạng lưới hệ thống Đk quản trị và vận hành xe (ghi khá đầy đủ thương hiệu, số loại, loại xe, số máy, số khung của xe). Trường hợp nhiều xe chung một sách vở lệ phí trước bạ thì mỗi xe đều phải có bản sao xác nhận theo quy định hoặc xác nhận của cơ quan đã cấp sách vở lệ phí trước bạ đó;

b) Xe được miễn lệ phí trước bạ: Tờ khai lệ phí trước bạ có xác nhận của cơ quan thuế.

Điều 9. Giấy tờ của chủ xe

1. Chủ xe là người Việt Nam: Xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc Sổ hộ khẩu. Đối với lực lượng vũ trang: Xuất trình Chứng minh Công an nhân dân hoặc Chứng minh Quân đội nhân dân hoặc giấy xác nhận của thủ trưởng cơ quan, cty công tác thao tác từ cấp trung đoàn, Phòng, Công an cấp huyện hoặc tương tự trở lên (trường hợp không còn giấy chứng tỏ của lực lượng vũ trang).

2. Chủ xe là người Việt Nam định cư ở quốc tế về sinh sống, thao tác tại Việt Nam: Xuất trình Sổ tạm trú hoặc Sổ hộ khẩu hoặc Hộ chiếu (còn giá trị sử dụng) hoặc sách vở khác có mức giá trị thay Hộ chiếu.

3. Chủ xe là người quốc tế:

a) Người quốc tế thao tác trong những cty đại diện thay mặt thay mặt ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện thay mặt thay mặt của tổ chức triển khai quốc tế: Giấy trình làng của Cục Lễ tân Nhà nước hoặc Sở Ngoại vụ và xuất trình Chứng minh thư ngoại giao hoặc Chứng minh thư công vụ (còn giá trị sử dụng);

b) Người quốc tế thao tác, học tập ở Việt Nam: Xuất trình thị thực (visa) thời hạn từ một năm trở lên hoặc sách vở khác có mức giá trị thay visa.

4. Chủ xe là cơ quan, tổ chức triển khai:

a) Chủ xe là cơ quan, tổ chức triển khai Việt Nam: Xuất trình thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân của người đến Đk xe. Xe doanh nghiệp quân đội phải có Giấy trình làng do Thủ trưởng Cục Xe – Máy, Bộ Quốc phòng ký đóng dấu;

b) Chủ xe là cơ quan đại diện thay mặt thay mặt ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện thay mặt thay mặt của tổ chức triển khai quốc tế tại Việt Nam: Giấy trình làng của Cục Lễ tân Nhà nước hoặc Sở Ngoại vụ và xuất trình Chứng minh thư ngoại giao hoặc Chứng minh thư công vụ (còn giá trị sử dụng) của người đến Đk xe;

c) Chủ xe là doanh nghiệp 100% vốn quốc tế, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt, doanh nghiệp quốc tế trúng thầu tại Việt Nam, tổ chức triển khai phi chính phủ nước nhà: Xuất trình căn cước công dân hoặc chứng tỏ nhân dân hoặc Hộ chiếu (riêng với những người quốc tế) của người đến Đk xe.

5. Người được ủy quyền đến xử lý và xử lý những thủ tục Đk xe, ngoài sách vở của chủ xe theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này, còn phải xuất trình thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Chứng minh ngoại giao, Chứng minh thư công vụ (còn giá trị sử dụng).

Mục B. CẤP, CẤP ĐỔI, CẤP LẠI ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE

Điều 10. Cấp Đk, biển số xe

1. Đăng ký, cấp biển số lần đầu:

a) Chủ xe nộp sách vở theo quy định Điều 7, Điều 8 và xuất trình sách vở của chủ xe theo quy định tại Điều 9 Thông tư này;

b) Cán bộ, chiến sỹ làm trách nhiệm Đk xe kiểm tra hồ sơ và thực tiễn xe khá đầy đủ đúng quy định;

c) Hướng dẫn chủ xe bấm chọn biển số trên khối mạng lưới hệ thống Đk xe;

d) Chủ xe nhận giấy hẹn trả giấy ghi nhận Đk xe, nộp lệ phí Đk xe và nhận biển số;

đ) Cán bộ, chiến sỹ làm trách nhiệm Đk xe hoàn thiện hồ sơ và cấp giấy ghi nhận Đk xe theo quy định tại Điều 4 Thông tư này.

2. Đăng ký sang tên:

a) Tổ chức, thành viên bán, điều chuyển, cho, tặng, phân loại hoặc thừa kế xe: Khai báo và nộp giấy ghi nhận Đk, biển số xe theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư này;

b) Cán bộ, chiến sỹ làm trách nhiệm Đk xe thực thi tịch thu Đk, biển số xe trên khối mạng lưới hệ thống Đk xe, cấp giấy ghi nhận tịch thu Đk xe và cấp biển số trong thời điểm tạm thời;

c) Tổ chức, thành viên mua, được điều chuyển, cho, tặng, phân loại hoặc được thừa kế xe liên hệ với cơ quan Đk xe nơi cư trú: Nộp sách vở theo quy định tại Điều 7; khoản 2, khoản 3 Điều 8, giấy ghi nhận tịch thu Đk, biển số xe (không vận dụng trường hợp sang tên ngay trong cùng tỉnh sau khoản thời hạn hoàn thành xong thủ tục chuyển quyền sở hữu xe) và xuất trình sách vở của chủ xe theo quy định tại Điều 9 Thông tư này để làm thủ tục Đk sang tên. Trình tự cấp biển số thực thi theo quy định tại điểm b, điểm đ (riêng với xe hơi sang tên trong cùng tỉnh, mô tô sang tên trong cùng điểm Đk) và điểm b, điểm c điểm d, điểm đ khoản 1 Điều này (riêng với sang tên khác tỉnh).

3. Đăng ký xe khi cơ sở tài liệu cơ quan Đk xe link với cơ sở tài liệu điện tử của những Bộ, ngành: Giấy tờ quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 Thông tư này được thay thế bằng tài liệu điện tử là vị trí căn cứ để cấp Đk, biển số xe.

a) Kiểm tra thông tin của chủ xe: Căn cứ thông tin về Căn cước công dân ghi trong Giấy khai Đk xe (mẫu số 01), cán bộ, chiến sỹ làm trách nhiệm Đk xe kiểm tra so sánh thông tin của chủ xe trên cơ sở tài liệu Căn cước công dân hoặc qua Cổng dịch vụ công vương quốc;

b) Kiểm tra thông tin điện tử của xe: Căn cứ thông tin về hóa đơn điện tử, mã hồ sơ khai lệ phí trước bạ, thông tin tờ khai hải quan điện tử, thông tin xe sản xuất lắp ráp trong nước ghi trong Giấy khai Đk xe (mẫu số 01) cán bộ, chiến sỹ làm trách nhiệm Đk xe kiểm tra so sánh nội dung thông tin trên cơ sở tài liệu hóa đơn điện tử, tài liệu nộp lệ phí trước bạ điện tử của tổ chức triển khai, thành viên nộp qua ngân hàng nhà nước, kho bạc nhà nước hoặc tổ chức triển khai phục vụ dịch vụ trung gian thanh toán của Tổng cục thuế truyền sang Cục Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ hoặc qua Cổng dịch vụ công vương quốc; kiểm tra so sánh nội dung thông tin tài liệu tờ khai hải quan điện tử, thông tin tài liệu xe sản xuất lắp ráp trong nước truyền sang Cục Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ hoặc qua Cổng dịch vụ công vương quốc.

4. Đăng ký xe trực tuyến (qua mạng internet): Chủ xe kê khai thông tin của xe, chủ xe vào giấy khai Đk xe (mẫu số 01) trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ hoặc cổng dịch vụ công vương quốc để Đk xe trực tuyến và nhận mã số thứ tự, lịch hẹn xử lý và xử lý hồ sơ qua email hoặc qua tin nhắn điện thoại cảm ứng. Cán bộ, chiến sỹ làm trách nhiệm Đk xe kiểm tra nội dung kê khai, tiến hành Đk cho chủ xe. Hồ sơ xe theo quy định tại Điều 8, Điều 9 và trình tự cấp Đk, biển số theo quy định tại Điều 10 Thông tư này.

Điều 11. Cấp đổi, cấp lại giấy ghi nhận Đk xe, biển số xe

1. Đối tượng cấp đổi, cấp lại giấy ghi nhận Đk xe: Xe tái tạo, xe thay đổi màu sơn, xe hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại vận tải lối đi bộ đã được Đk cấp biển nền white color, chữ và số màu đen; gia hạn giấy ghi nhận Đk xe; giấy ghi nhận Đk xe bị mờ, rách nát nát hoặc bị mất hoặc thay đổi những thông tin của chủ xe (tên chủ xe, địa chỉ) hoặc chủ xe có nhu yếu đổi giấy ghi nhận Đk xe cũ lấy giấy ghi nhận Đk xe theo quy định của Thông tư này.

2. Đối tượng cấp đổi, cấp lại biển số xe: Biển số bị mờ, gẫy, hỏng hoặc bị mất hoặc chủ xe có nhu yếu đổi biển số 3, 4 số sang biển số 5 số; xe hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại vận tải lối đi bộ đã được Đk cấp biển số nền white color, chữ và số màu đen đổi sang biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen.

3. Thủ tục hồ sơ đổi lại, cấp lại giấy ghi nhận Đk xe, biển số xe: Chủ xe nộp sách vở theo quy định tại Điều 7, Điều 9 Thông tư này, giấy ghi nhận Đk xe (trường hợp đổi giấy ghi nhận Đk xe) hoặc biển số xe (trường hợp đổi biển số xe), trường hợp xe tái tạo thay tổng thành máy, tổng thành khung thì phải có thêm: Giấy tờ lệ phí trước bạ theo quy định, sách vở chuyển quyền sở hữu (thay động cơ, khung) theo quy định, sách vở nguồn gốc của tổng thành máy, tổng thành khung.

Mục C. ĐĂNG KÝ XE TẠM THỜI

Điều 12. Xe phải Đk trong thời điểm tạm thời

Xe không được Đk, cấp biển số chính thức có nhu yếu tham gia giao thông vận tải lối đi bộ; xe Đk ở quốc tế được cơ quan thẩm quyền được cho phép vào Việt Nam du lịch, phục vụ hội nghị, hội chợ, triển lãm, thể dục, thể thao; xe phục vụ hội nghị do Đảng, Nhà nước, nhà nước tổ chức triển khai; xe xe hơi làm thủ tục tịch thu giấy ghi nhận Đk, biển số xe để tái xuất về nước hoặc chuyển nhượng ủy quyền tại Việt Nam và xe có quyết định hành động điều chuyển, bán, cho, tặng.

Điều 13. Hồ sơ Đk xe trong thời điểm tạm thời

1. Xe sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam:

a) Giấy khai Đk xe (theo mẫu số 01);

b) Bản sao hóa đơn bán thành phầm theo quy định hoặc phiếu xuất kho.

2. Xe nhập khẩu; tạm nhập tái xuất có thời hạn, quá cảnh:

a) Giấy khai Đk xe (theo mẫu số 01);

b) Bản sao Tờ khai thành phầm & hàng hóa xuất, nhập khẩu hoặc bản kê khai rõ ràng nhập khẩu xe. Đối với xe đã hoàn thành xong thủ tục nhập khẩu, thủ tục Đk, cấp biển số trong thời điểm tạm thời sách vở theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư này.

3. Xe được cơ quan có thẩm quyền được cho phép vào Việt Nam để phục vụ hội nghị, hội chợ, triển lãm, thể dục, thể thao; xe quốc tế vào du lịch tại Việt Nam và xe phục vụ hội nghị do Đảng, Nhà nước, nhà nước tổ chức triển khai: Bản sao Giấy ghi nhận Đk xe hoặc list xe được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề xuất kiến nghị Đk.

4. Xe xe hơi của người quốc tế, Đk ở quốc tế tay lái bên phải (tay lái nghịch), tay lái bên trái tham gia giao thông vận tải lối đi bộ theo như hình thức Canavan được phép tham gia giao thông vận tải lối đi bộ theo quy định của pháp lý:

a) Giấy khai Đk xe (theo mẫu số 01);

b) Văn bản được cho phép tham gia giao thông vận tải lối đi bộ tại Việt Nam của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 14. Thời hạn có mức giá trị của giấy ghi nhận Đk xe trong thời điểm tạm thời, nơi Đk xe trong thời điểm tạm thời

1. Giấy ghi nhận Đk xe trong thời điểm tạm thời có mức giá trị thời hạn sử dụng tối đa 30 ngày.

2. Xe thuộc những đối tượng người dùng quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 5 Điều 13 Thông tư này: Thời hạn giá trị của giấy ghi nhận Đk xe trong thời điểm tạm thời được ghi theo thời hạn mà cơ quan thẩm quyền được cho phép để phục vụ những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt đó.

3. Xe Đk trong thời điểm tạm thời được phép tham gia giao thông vận tải lối đi bộ theo thời hạn, tuyến phố và phạm vi hoạt động và sinh hoạt giải trí ghi trong giấy ghi nhận Đk xe trong thời điểm tạm thời.

4. Chủ xe được Đk tại cơ quan Đk xe nơi sớm nhất.

Mục D. THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE, BIỂN SỐ XE

Điều 15. Xe phải tịch thu giấy ghi nhận Đk xe, biển số xe

1. Xe hỏng không sử dụng được hoặc xe bị phá hủy do nguyên nhân khách quan.

2. Xe tháo máy, khung để thay thế cho xe khác.

3. Xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên quốc tế tái xuất hoặc chuyển nhượng ủy quyền tại Việt Nam.

4. Xe được miễn thuế nhập khẩu, nay chuyển nhượng ủy quyền sang mục tiêu khác.

5. Xe Đk tại những khu kinh tế tài chính – thương mại đặc biệt quan trọng hoặc khu kinh tế tài chính cửa khẩu quốc tế theo quy định của nhà nước khi tái xuất hoặc chuyển nhượng ủy quyền vào Việt Nam.

6. Xe bị mất cắp, chiếm đoạt không tìm kiếm được, chủ xe đề xuất kiến nghị tịch thu giấy ghi nhận Đk xe.

7. Xe hết niên hạn sử dụng; xe không được phép lưu hành theo quy định của pháp lý; xe có kết luận của cơ quan thẩm quyền bị cắt hàn hoặc đục lại số máy, số khung hoặc số máy hoặc số khung.

8. Xe đã Đk nhưng không đúng hệ biển quy định tại Thông tư này.

9. Xe thuộc diện sang tên, chuyển quyền sở hữu.

10. Xe quân sự chiến lược không hề nhu yếu cấp biển số xe dân sự.

11. Xe đã Đk nhưng phát hiện hồ sơ xe giả hoặc cấp biển số không đúng quy định.

Điều 16. Trình tự tịch thu giấy ghi nhận Đk và biển số xe

1. Chủ xe hoặc thành viên, tổ chức triển khai dịch vụ được ủy quyền nộp giấy ghi nhận Đk xe, biển số xe cho cơ quan quy định tại khoản 3, khoản 5 Điều 6 Thông tư này. Trường hợp xe bị mất giấy ghi nhận Đk xe hoặc biển số xe hoặc mất cả giấy ghi nhận Đk xe và biển số xe, chủ xe phải có: Đơn trình diễn rõ nguyên do bị mất.

2. Cán bộ, chiến sỹ làm trách nhiệm Đk xe tiếp nhận thông tin và thực thi tịch thu giấy ghi nhận Đk, biển số xe trên khối mạng lưới hệ thống và trả giấy ghi nhận tịch thu theo quy định.

Điều 17. Trách nhiệm của Công an những cty, địa phương trong việc tịch thu giấy ghi nhận Đk xe, biển số xe

1. Trách nhiệm của cơ quan Đk xe:

a) Căn cứ list xe xe hơi hết niên hạn sử dụng, xe không được phép lưu hành theo quy định của pháp lý, cơ quan Đk xe thông tin cho chủ xe thực thi việc tịch thu Đk, biển số xe. Trong thời hạn 30 ngày, Tính từ lúc ngày thông tin, nếu chủ xe không tự giác nộp lại Đk, biển số xe thì cơ quan Đk xe thực thi tịch thu Đk, biển số xe trên khối mạng lưới hệ thống Đk quản trị và vận hành xe và thông tin cho Công an những cty, địa phương làm trách nhiệm bảo vệ trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ biết để phát hiện, xử lý theo quy định của pháp lý;

b) Cập nhật thông tin khai báo của chủ xe trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ hoặc cổng dịch vụ công vương quốc về xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được, xe bị phá hủy do nguyên nhân khách quan, xe mất cắp để làm thủ tục tịch thu Đk, biển số xe theo quy định. Thông báo cho chủ xe qua email hoặc qua tin nhắn điện thoại cảm ứng để chủ xe biết;

c) Xe đã Đk nhưng phát hiện hồ sơ xe bị làm giả hoặc cấp biển số không đúng quy định, cơ quan Đk xe thông tin cho chủ xe biết, tiến hành ra Quyết định về việc tịch thu Đk, biển số xe (mẫu số 10). Đối với hồ sơ xe giả đề xuất kiến nghị cơ quan khảo sát làm rõ và xử lý theo quy định của pháp lý.

2. Trách nhiệm của Công an những cty, địa phương:

a) Thông qua công tác thao tác bảo vệ trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ, trật tự bảo vệ an toàn và uy tín xã hội phát hiện phương tiện đi lại thuộc khoản 6, khoản 7, khoản 8, khoản 11 Điều 15 Thông tư này, tiến hành lập biên bản, xử lý theo quy định của pháp lý, thông tin bằng văn bản cho cơ quan đã Đk xe đó biết để theo dõi;

b) Căn cứ list xe xe hơi hết niên hạn sử dụng do cơ quan Đk xe phục vụ, Công an cấp xã nơi chủ xe cư trú thông tin, tiến hành tịch thu và gửi giấy ghi nhận Đk, biển số xe cho cơ quan đã cấp giấy ghi nhận Đk xe qua đường giao liên Bộ Công an hoặc qua tổ chức triển khai, thành viên được ủy quyền;

c) Xe tai nạn không mong muốn giao thông vận tải lối đi bộ bị phá hủy không sử dụng được thì cơ quan thụ lý xử lý và xử lý vụ tai nạn không mong muốn giao thông vận tải lối đi bộ tịch thu giấy ghi nhận Đk xe, biển số xe và chuyển cho cơ quan đã Đk xe làm thủ tục tịch thu giấy ghi nhận Đk xe, biển số xe.

Mục E. HƯỚNG DẪN GIẢI QUYẾT MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ

Điều 18. Các trường hợp tương quan đến số máy, số khung của xe

1. Xe bị cắt hàn hoặc đục lại số máy, số khung hoặc số máy hoặc số khung thì không xử lý và xử lý Đk.

2. Xe đã Đk có số máy, số khung bị mờ, hoen gỉ, ăn mòn do tác động của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, được cơ quan giám định kết luận số máy, số khung không biến thành đục, bị tẩy xóa thì xử lý và xử lý đóng lại theo số máy, số khung ghi trong hồ sơ xe; trường hợp xe thay thế máy, thân máy (Block) hoặc khung nhập khẩu mà chưa tồn tại số thì đóng số theo số của biển số xe.

3. Xe nhập khẩu:

a) Xe không còn số máy, số khung: Trong tờ khai nguồn gốc nhập khẩu xe của cơ quan Hải quan ghi không còn hoặc chưa tìm thấy số máy, số khung thì cho đóng số theo số của biển số xe. Trường hợp kiểm tra thực tiễn tìm thấy số máy, số khung thì yêu cầu đến cơ quan Hải quan để xác nhận lại;

b) Xe có số máy, số khung ở Etekét, số ghi bằng sơn, số bị mờ, hoen gỉ thì được đóng lại theo số được cơ quan Hải quan xác nhận trong tờ khai nguồn gốc nhập khẩu của xe. Trường hợp rơmoóc, sơmi rơmoóc, máy kéo, xe máy điện, xe hơi điện nhập khẩu có số khung hoặc số máy bị mờ thì được đóng lại theo số trong giấy ghi nhận chất lượng bảo vệ an toàn và uy tín kỹ thuật và bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên xe cơ giới nhập khẩu;

c) Xe được cơ quan Hải quan xác nhận chỉ có số VIN, không còn số máy, số khung thì lấy số VIN thay thế cho số khung (chụp hình số VIN thay thế cho bản chà số khung) và đóng lại số máy theo số của biển số xe;

d) Xe nhập khẩu bị đóng lại hoặc đóng bị lỗi số máy, số khung thì không xử lý và xử lý Đk (trừ trường hợp có văn bản xử lý và xử lý của nhà nước hoặc Thủ tướng nhà nước).

4. Xe sản xuất, lắp ráp trong nước:

a) Xe có số máy, số khung ở Etekét hoặc đóng châm kim (lade) hoặc số đóng bị mờ, không rõ số thì được đóng lại số theo số ghi trong Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ cơ giới lối đi bộ;

b) Xe có số máy, số khung bị đóng chồng số thì phải trưng cầu giám định. Nếu cơ quan giám định kết luận xe bị đục lại số máy hoặc số khung thì không tiếp nhận Đk; trường hợp giám định kết luận số máy, số khung là nguyên thủy thì được đóng lại theo số ghi trong Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ cơ giới lối đi bộ;

c) Xe có số khung hoặc số máy đóng trong nước bị lỗi kỹ thuật, tiếp theo đó nhà sản xuất đóng lại và có xác nhận thì xử lý và xử lý Đk.

5. Xe có quyết định hành động tịch thu hoặc có quyết định hành động xử lý vật chứng ghi có số máy, số khung, nhưng quy trình dữ gìn và bảo vệ xe lâu ngày dẫn đến số máy hoặc số khung bị ăn mòn, bị mờ, hoen gỉ hoặc cơ quan giám định kết luận số máy, số khung bị đục, bị tẩy xóa hoặc không xác lập được số khung, số máy nguyên thủy thì cho đóng lại số theo số của biển số xe.

6. Trong mọi trường hợp, việc đóng lại số máy, số khung đều phải do cơ quan Đk xe thực thi.

Điều 19. Giải quyết Đk sang tên xe riêng với trường hợp xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người

1. Thủ tục, hồ sơ sang tên: Người đang sử dụng xe đến cơ quan quản trị và vận hành hồ sơ Đk xe để làm thủ tục sang tên, xuất trình sách vở theo quy định tại Điều 9 Thông tư này, ghi rõ quy trình mua và bán, giao nhận xe hợp pháp, cam kết về nguồn gốc nguồn gốc của xe và nộp sách vở sau:

a) Giấy ghi nhận Đk, biển số xe theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư này;

b) Giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe của người thay mặt đứng tên trong giấy ghi nhận Đk xe và sách vở chuyển quyền sở hữu xe của người bán ở đầu cuối (nếu có).

2. Thủ tục, hồ sơ Đk sang tên: Người đang sử dụng xe liên hệ với cơ quan Đk xe nơi cư trú: xuất trình sách vở theo quy định tại Điều 9 Thông tư này và nộp sách vở sau:

a) Giấy khai Đk xe (theo mẫu số 01);

b) Chứng từ lệ phí trước bạ theo quy định;

c) Giấy ghi nhận tịch thu Đk, biển số xe (riêng với trường hợp khác tỉnh và mô tô khác điểm Đk xe).

3. Trách nhiệm của cơ quan Đk xe:

a) Trường hợp người đang sử dụng xe có sách vở chuyển quyền sở hữu xe của người thay mặt đứng tên trong giấy ghi nhận Đk xe và sách vở chuyển quyền sở hữu xe của người bán ở đầu cuối: Trong thời hạn hai ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản trị và vận hành hồ sơ xe xử lý và xử lý Đk, cấp biển số (riêng với xe hơi sang tên trong cùng tỉnh và mô tô cùng điểm Đk xe) hoặc cấp Giấy ghi nhận tịch thu Đk, biển số xe cho những người dân đang sử dụng xe để làm thủ tục Đk, cấp biển số tại nơi cư trú;

b) Trường hợp người đang sử dụng xe không còn sách vở chuyển quyền sở hữu xe: Cơ quan quản trị và vận hành hồ sơ xe cấp giấy hẹn có mức giá trị được sử dụng xe trong thời hạn 30 ngày; gửi thông tin cho những người dân thay mặt đứng tên trong Đk xe, niêm yết công khai minh bạch trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ và tại trụ sở cơ quan; tra cứu tàng thư xe mất cắp và tài liệu Đk xe ngay sau khoản thời hạn tiếp nhận hồ sơ sang tên. Sau 30 ngày nếu không tranh chấp, khiếu kiện, cơ quan quản trị và vận hành hồ sơ xe phải xử lý và xử lý Đk, cấp biển số (riêng với xe hơi sang tên trong cùng tỉnh và mô tô cùng điểm Đk xe) hoặc cấp Giấy ghi nhận tịch thu Đk, biển số xe cho những người dân đang sử dụng xe để làm thủ tục Đk, cấp biển số tại nơi cư trú.

4. Trách nhiệm của người đang sử dụng xe:

a) Trực tiếp đến cơ quan Đk xe làm thủ tục sang tên;

b) Kê khai cam kết phụ trách trước pháp lý về nguồn gốc nguồn gốc của xe, quy trình mua và bán, giao nhận xe;

c) Khai và nộp lệ phí trước bạ theo quy định của pháp lý.

5. Trách nhiệm của những cty quản trị và vận hành cơ sở tài liệu xe mất cắp, xe vật chứng: Ngay sau khoản thời hạn tiếp nhận văn bản của cơ quan Đk xe đề xuất kiến nghị xác minh, cty quản trị và vận hành cơ sở tài liệu xe mất cắp, xe vật chứng vấn đáp bằng văn bản cho cơ quan Đk xe.

Điều 20. Giải quyết một số trong những trường hợp khi Đk, cấp biển số xe

1. Về hóa đơn:

a) Đối với xe Đk lần đầu đã bán qua nhiều tổ chức triển khai, cơ quan, doanh nghiệp: Bản chính hóa đơn của tổ chức triển khai, cơ quan, doanh nghiệp bán ở đầu cuối, nếu nhiều xe chung một hóa đơn thì bản sao có công chứng, xác nhận mỗi xe một hóa đơn;

b) Đối với xe của doanh nghiệp, cơ sở marketing thương mại: Hóa đơn giá trị ngày càng tăng, hóa đơn bán thành phầm hoặc hóa đơn tự in theo quy định của pháp lý; trường hợp mua xe thanh lý của những cty hành chính vì sự nghiệp: Hóa đơn bán tài sản nhà nước hoặc hóa đơn bán tài sản công; trường hợp xe tịch thu sung quỹ nhà nước: Hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước hoặc hóa đơn bán tài sản nhà nước hoặc hóa đơn bán tài sản công (bản chính hoặc bản sao có công chứng, xác nhận hoặc xác nhận hợp lệ), xe ngân hàng nhà nước đấu giá: Hóa đơn theo quy định;

c) Tổ chức, thành viên góp vốn vào doanh nghiệp có sách vở góp vốn là biên bản góp vốn hoặc biên bản giao nhận tài sản, khi rút vốn khỏi doanh nghiệp: Biên bản trả xe, biên bản giao nhận tài sản. Trường hợp góp vốn vào doanh nghiệp, có hóa đơn giá trị ngày càng tăng thì khi rút vốn, doanh nghiệp lập hóa đơn thuế giá trị ngày càng tăng. Nếu doanh nghiệp bán xe: Hóa đơn theo quy định của pháp lý.

2. Về xe tái tạo:

a) Trường hợp xe chỉ thay thế tổng thành máy, thân máy (Block) hoặc tổng thành khung (không được thay cả máy và khung):

Hồ sơ theo quy định tại Điều 7, Điều 9 và sách vở lệ phí trước bạ theo quy định.

Bản sao Tờ khai hàng xuất, nhập khẩu kèm theo bản kê khai rõ ràng của tổng thành máy, tổng thành khung (chỉ việc số trang thứ nhất và trang có ghi tổng thành máy hoặc tổng thành khung do doanh nghiệp nhập khẩu xác nhận) hoặc Tờ khai hải quan điện tử;

b) Trường hợp sử dụng tổng thành máy hoặc tổng thành khung sản xuất trong nước: Hồ sơ theo quy định tại Điều 7, điểm b khoản 1 Điều 8 và Điều 9 Thông tư này (Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ cơ giới lối đi bộ hoặc ghi rõ số máy hoặc số khung theo quy định của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp);

c) Trường hợp sử dụng tổng thành máy hoặc tổng thành khung của xe đã Đk: Hồ sơ theo quy định tại Điều 7, Điều 9, sách vở lệ phí trước bạ theo quy định và Giấy ghi nhận tịch thu Đk, biển số xe (ghi rõ cấp cho tổng thành máy hoặc tổng thành khung);

d) Trường hợp sử dụng tổng thành máy, tổng thành khung bị tịch thu:

Hồ sơ theo quy định tại Điều 7, Điều 9, sách vở lệ phí trước bạ theo quy định và Quyết định tịch thu của cấp có thẩm quyền kèm theo hóa đơn bán thành phầm tịch thu sung quỹ nhà nước theo quy định;

đ) Không xử lý và xử lý Đk xe xe hơi khác tái tạo thành xe xe hơi chở khách hoặc xe chuyên dùng quy đổi tính năng, hiệu suất cao trước 05 năm và xe ướp đông quy đổi trước 03 năm (Tính từ lúc ngày nhập khẩu);

e) Không sử dụng tổng thành máy hoặc tổng thành khung thay thế cho xe khác riêng với xe hết niên hạn sử dụng theo quy định của pháp lý, xe miễn thuế; xe tạm nhập, tái xuất của cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện thay mặt thay mặt của tổ chức triển khai quốc tế được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao hoặc miễn trừ lãnh sự.

3. Rơmoóc, sơmi rơmoóc, máy kéo, xe máy điện nhập khẩu, xe hơi điện nhập khẩu: Giấy ghi nhận chất lượng bảo vệ an toàn và uy tín kỹ thuật và bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên xe cơ giới nhập khẩu (dùng cho Đk biển số).

4. Xe thuộc diện xử lý thành phầm & hàng hóa tồn dư được tàng trữ tại kho thuộc địa phận hoạt động và sinh hoạt giải trí hải quan theo quy định của pháp lý về hải quan, thì hồ sơ theo quy định tại Điều 7, Điều 9, sách vở lệ phí trước bạ theo quy định và kèm theo:

a) Giấy tờ nguồn gốc nhập khẩu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Thông tư này;

b) Quyết định bán tài sản hàng tồn dư kho ngoại quan của Hội đồng xử lý hàng tồn dư kho ngoại quan theo quy định.

Riêng riêng với xe thuộc khuôn khổ cấm nhập khẩu theo quy định của nhà nước thì phải có Quyết định tịch thu phương tiện đi lại (hồ sơ Đk theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 8 Thông tư này).

5. Xe thuộc diện xử lý thành phầm & hàng hóa tồn dư được lưu giữ tại cảng thuộc địa phận hoạt động và sinh hoạt giải trí hải quan theo quy định của pháp lý về hải quan, thì hồ sơ theo quy định tại Điều 7, Điều 9, sách vở lệ phí trước bạ theo quy định và kèm theo: Quyết định bán tài sản của Hội đồng xử lý hàng tồn dư tại cảng do quản trị Hội đồng là lãnh đạo Cục Hải quan ký.

Trường hợp xe tịch thu sung quỹ nhà nước thì sách vở nguồn gốc thực thi theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 8 Thông tư này.

6. Xe thuộc diện phải truy thu thuế nhập khẩu (xe đã Đk, nay phát hiện sách vở nguồn gốc giả), thì hồ sơ theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 Thông tư này và kèm theo:

a) Biên lai thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng và thuế giá trị ngày càng tăng hàng nhập khẩu (nếu có);

b) Giấy ghi nhận Đk xe hoặc quyết định hành động xử lý vật chứng hoặc kết luận bằng văn bản của cơ quan khảo sát.

7. Xe phải truy thu thêm thuế nhập khẩu, thì hồ sơ theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 Thông tư này và kèm theo:

a) Quyết định truy thu thuế của Cục Hải quan tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

b) Giấy nộp tiền thuế nhập khẩu vào ngân sách nhà nước.

8. Xe dự trữ vương quốc, thì hồ sơ theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 Thông tư này và kèm theo:

a) Quyết định xuất bán thành phầm dự trữ vương quốc của Thủ trưởng bộ, ngành quản trị và vận hành hàng dự trữ vương quốc, trường hợp nhiều xe chung một quyết định hành động xuất bán thành phầm thì phải sao cho từng xe một bản (bản sao có xác nhận của cục, ngành quản trị và vận hành hàng dự trữ vương quốc);

b) Tờ khai nguồn gốc nhập khẩu xe hoặc giấy xác nhận của Tổng cục Hải quan (mỗi xe 1 bản chính) ghi rõ thương hiệu, số máy, số khung.

9. Xe có quyết định hành động đấu giá của cơ quan có thẩm quyền

Xe có hồ sơ gốc hợp lệ, sách vở chứng tỏ quyền sở hữu xe hợp pháp của người dân có xe bị xử lý tài sản thì xử lý và xử lý Đk. Trường hợp xe chưa rõ nguồn gốc hoặc không còn sách vở chứng tỏ quyền sở hữu xe hợp pháp của người bị xử lý tài sản thì không tiếp nhận xử lý và xử lý Đk mà phải hướng dẫn chủ xe đến nơi đã ra quyết định hành động đấu giá đựng xử lý và xử lý.

a) Xe do Cơ quan Thi hành án có quyết định hành động đấu giá đựng bảo vệ thi hành án, thì hồ sơ theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 Thông tư này và kèm theo:

Giấy ghi nhận Đk xe (riêng với xe đã Đk). Trường hợp không tịch thu được Đk xe thì phải có công văn xác nhận của Cơ quan Thi hành án.

Bản sao quyết định hành động của Tòa án hoặc trích lục bản án.

Quyết định thi hành án của cơ quan Thi hành dân sự có thẩm quyền.

Giấy tờ thu tiền hoặc biên bản chuyển giao tài sản;

b) Xe thế chấp ngân hàng do ngân hàng nhà nước đấu giá đựng tịch thu nợ: Hồ sơ theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 Thông tư này và kèm theo:

Giấy ghi nhận Đk xe (riêng với xe đã Đk). Trường hợp không tịch thu được giấy ghi nhận Đk xe thì phải có công văn xác nhận của ngân hàng nhà nước bán tài sản đề xuất kiến nghị (thay cho giấy ghi nhận Đk xe).

Bản sao hợp đồng tín dụng thanh toán hoặc hợp đồng bảo vệ (do tổ chức triển khai tín dụng thanh toán ký sao).

Hợp đồng mua và bán tài sản hoặc hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền tài sản hoặc biên bản nhận tài sản hoặc văn bản đấu giá tài sản (tuỳ từng trường hợp xử lý rõ ràng).

Hóa đơn bán thành phầm theo quy định của pháp lý.

Trường hợp xe có tranh chấp, khởi kiện, xe là tài sản thi hành án, phải có thêm: Trích lục bản án hoặc bản sao bản án hoặc bản sao quyết định hành động của Tòa án, quyết định hành động thi hành án của cơ quan Thi hành án. Trường hợp xe do ngân hàng nhà nước tự thu giữ do chủ xe không tự nguyện chuyển giao phải có thêm: Quyết định thu giữ và biên bản thu giữ;

c) Xe có quyết định hành động cưỡng chế kê biên của cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ việc thi hành thông tin tiền nợ và tiền chậm nộp theo quy định của pháp lý trong nghành nghề Hải quan: Hồ sơ theo quy định tại Điều 7, Điều 9, sách vở lệ phí trước bạ theo quy định, kèm theo:

Giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe; bản sao quyết định hành động cưỡng chế hành chính bằng giải pháp kê biên tài sản để đấu giá, biên bản đấu giá tài sản của cơ quan Tài chính cấp huyện hoặc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản cấp tỉnh và hóa đơn bán thành phầm theo quy định của Bộ Tài chính.

Tờ khai nguồn gốc xe xe hơi nhập khẩu (bản chính liên 2 hoặc bản sao liên 1 lưu tại cơ quan Hải quan).

10. Xe của Công ty cho thuê tài chính Đk theo địa chỉ có trụ sở hoạt động và sinh hoạt giải trí của bên thuê

a) Hồ sơ theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 Thông tư này;

b) Công văn của Công ty cho thuê tài chính đề xuất kiến nghị Đk xe theo nơi cư trú hoặc đặt trụ sở hoạt động và sinh hoạt giải trí của bên thuê.

11. Xe xe hơi chuyên dùng thuê của quốc tế

a) Hồ sơ theo quy định tại Điều 7, Điều 9, sách vở lệ phí trước bạ theo quy định;

b) Hợp đồng thuê xe;

c) Tờ khai thành phầm & hàng hóa xuất, nhập khẩu theo quy định của Bộ Tài chính.

12. Xe những dự án công trình bất Động sản viện trợ của quốc tế khi hết hạn, chuyển giao cho phía Việt Nam

a) Hồ sơ theo quy định tại Điều 7, Điều 9, sách vở lệ phí trước bạ theo quy định và kèm theo giấy ghi nhận Đk xe; Quyết định xác lập quyền sở hữu nhà nước riêng với xe đó (riêng với những cty TW là văn bản của Thủ trưởng cấp Bộ, riêng với những cty địa phương là văn bản của quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh); biên bản chuyển tiếp xúc nhận tài sản từ nhà tài trợ;

b) Trường hợp xe viện trợ của dự án công trình bất Động sản khi hết hạn, muốn bán phải có quyết định hành động xử lý tài sản của cấp có thẩm quyền.

13. Xe đã Đk của dự án công trình bất Động sản này chuyển giao cho dự án công trình bất Động sản khác để tiếp tục sử dụng

a) Hồ sơ theo quy định tại Điều 7, Điều 9, sách vở lệ phí trước bạ theo quy định, kèm theo giấy ghi nhận Đk xe;

b) Văn bản chuyển giao xe của chủ dự án công trình bất Động sản quốc tế;

c) Công văn xác nhận hàng viện trợ của Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại – Bộ Tài chính.

14. Đối với xe viện trợ không hoàn trả, viện trợ nhân đạo được sang tên thường thì theo quy định của Thông tư này.

15. Xe đã Đk nay có quyết định hành động xử lý tài sản của cấp có thẩm quyền tịch thu từ những dự án công trình bất Động sản kết thúc và những tài sản nhà nước khác

a) Hồ sơ theo quy định tại Điều 7, Điều 9, sách vở lệ phí trước bạ theo quy định và kèm theo giấy ghi nhận Đk xe;

b) Quyết định xử lý tài sản của cấp có thẩm quyền;

c) Hóa đơn bán tài sản nhà nước hoặc hóa đơn bán tài sản công do Bộ Tài chính phát hành trong trường hợp xử lý tài sản theo như hình thức bán, thanh lý; biên bản chuyển giao, tiếp nhận tài sản trong trường hợp xử lý tài sản theo như hình thức điều chuyển.

16. Xe đã Đk của những doanh nghiệp đã giải thể nay thanh lý tài sản

a) Hồ sơ theo quy định tại Điều 7, Điều 9, sách vở lệ phí trước bạ theo quy định, kèm theo giấy ghi nhận Đk xe;

b) Quyết định giải thể của cấp có thẩm quyền hoặc bản sao quyết định hành động tịch thu giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp.

17. Xe đã Đk nay bị tai nạn không mong muốn, được cơ quan bảo hiểm tịch thu và đền bù 100%.

a) Hồ sơ theo quy định tại Điều 7, Điều 9, sách vở lệ phí trước bạ theo quy định, kèm theo giấy ghi nhận Đk xe;

b) Giấy chuyển giao xe của chủ xe;

c) Văn bản đền bù;

d) Hóa đơn của bảo hiểm đẩy ra cho người tiêu dùng.

18. Xe chưa Đk bị mất sách vở chuyển quyền sở hữu hoặc sách vở lệ phí trước bạ hoặc sách vở nguồn gốc của xe hoặc toàn bộ sách vở của xe.

a) Hồ sơ xe theo quy định tại Điều 7, Điều 9 Thông tư này;

b) Bản sao những sách vở trong hồ sơ xe (theo quy định tại Điều 8 Thông tư này) có xác nhận của cơ quan đã cấp sách vở đó. Trường hợp xe sản xuất lắp ráp trong nước có giấy xác nhận nguồn gốc, chất lượng của cơ sở sản xuất. Sau 30 ngày thông tin nếu không phát hiện có vi phạm hoặc tranh chấp thì xử lý và xử lý Đk xe.

19. Xe là tài sản chung của vợ chồng

a) Chủ xe tự nguyện khai là tài sản chung của vợ chồng, phải ghi khá đầy đủ họ, tên và chữ ký của vợ, chồng trong giấy khai Đk xe; trường hợp xe thuộc tài sản chung của vợ chồng đã Đk thay mặt đứng tên một người, nay có nhu yếu Đk xe là tài sản chung của hai vợ chồng: Giấy khai Đk xe, có chữ ký của hai vợ chồng thì cơ quan Đk xe thu lại giấy ghi nhận Đk xe cũ, cấp giấy ghi nhận Đk xe mới;

b) Xe của đồng sở hữu khi bán, cho, tặng phải có đủ chữ ký hoặc giấy ủy quyền bán thay của những chủ sở hữu.

20. Xe đã được Đk thế chấp ngân hàng khi sang tên, đổi, cấp lại giấy ghi nhận Đk xe phải có bản sao giấy ghi nhận xóa thế chấp ngân hàng hoặc văn bản không hề thế chấp ngân hàng hoặc văn bản đồng ý của bên nhận thế chấp ngân hàng.

21. Đăng ký xe tịch thu sung quỹ nhà nước không phải có hồ sơ gốc. Giấy tờ nguồn gốc theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 8 Thông tư này.

22. Đăng ký sang tên xe bán hoặc điều chuyển cho cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên khác tỉnh, nhưng chưa Đk và bán lại cho cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên cư trú cùng tỉnh của chủ xe, xử lý và xử lý Đk, cấp biển số mới hoặc cấp lại biển số cũ theo yêu cầu.

Xe đã Đk, cấp biển số nhưng chủ xe đẩy ra cho những người dân khác, nay chủ xe đề xuất kiến nghị Đk lại nguyên chủ: Giải quyết Đk lại và không thay đổi biển số cũ.

Kiểm tra sách vở chuyển quyền sở hữu xe, phát hiện chủ xe không thực thi đúng quy định về thời hạn làm thủ tục Đk sang tên (để chuyển tên chủ xe trong giấy ghi nhận Đk xe để sang tên của tớ) tiến hành lập biên bản xử phạt theo quy định và trình cấp có thẩm quyền ra quyết định hành động xử phạt.

23. Đăng ký sang tên, di tán xe của doanh nghiệp quân đội

a) Xe Đk tại cơ quan Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ nay di tán về Cục Xe – Máy, Bộ Quốc phòng hồ sơ gồm:

Quyết định điều chuyển xe về Đk tại Bộ Quốc phòng do Thủ trưởng Bộ Quốc phòng ký.

Giấy ghi nhận tịch thu Đk, biển số xe (theo mẫu số 09).

Hồ sơ gốc của xe theo quy định.

Khi đến làm thủ tục, chủ xe không phải đưa xe đến cơ quan Đk nhưng phải nộp lại giấy chứng Đk, biển số xe và xuất trình sách vở của chủ xe theo quy định;

b) Xe quân đội chuyển nhượng ủy quyền ra dân sự: Giấy tờ theo quy định tại Điều 8 Thông tư này và hồ sơ gốc của xe.

24. Xe tạm nhập; xe nhập khẩu được miễn thuế nhập khẩu, chuyển nhượng ủy quyền tại Việt Nam.

a) Chủ xe làm thủ tục tịch thu giấy ghi nhận Đk, biển số xe tại cơ quan Đk xe theo quy định tại Điều 16 Thông tư này và nộp giấy trình làng của Cục Lễ tân Nhà nước hoặc Sở Ngoại vụ, tiếp theo đó người được chuyển nhượng ủy quyền xe đến cơ quan Hải quan để làm thủ tục chuyển nhượng ủy quyền, nộp thuế theo quy định và nộp lại hồ sơ chuyển nhượng ủy quyền, chứng từ lệ phí trước bạ cho cơ quan Đk xe để làm thủ tục sang tên xe;

b) Xe được cơ quan Hải quan truy thu thuế hoặc cơ quan hiệu suất cao của Bộ Tài chính vấn đáp bằng văn bản không phải truy thu thuế thì được sang tên.

25. Xe sản xuất lắp ráp trong nước đã Đk bị lỗi kỹ thuật nhà sản xuất thay tổng thành máy, thân máy khác chỉ việc: Giấy xác nhận nguồn gốc, chất lượng của cơ sở sản xuất.

Điều 21. Cấp phù hiệu trấn áp cho xe xe hơi mang biển số khu kinh tế tài chính – thương mại đặc biệt quan trọng, khu kinh tế tài chính cửa khẩu quốc tế theo quy định của nhà nước vào hoạt động và sinh hoạt giải trí trong trong nước

1. Thủ tục, hồ sơ:

a) Giấy ghi nhận Đk xe mang biển số khu kinh tế tài chính – thương mại đặc biệt quan trọng, khu kinh tế tài chính cửa khẩu quốc tế theo quy định của nhà nước;

b) Tờ khai nhập khẩu xe xe hơi.

2. Cơ quan cấp phù hiệu trấn áp (Phòng Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ) có trách nhiệm kiểm tra, so sánh với list xe đang quản trị và vận hành, ghi vào sổ theo dõi và cấp phù hiệu trấn áp ngay trong thời gian ngày.

3. Phù hiệu trấn áp có thời hạn không thật 30 ngày, Tính từ lúc ngày cấp. Phù hiệu được dán ở phía trong góc trên, bên phải kính trước của xe.

4. Giấy cấp phù hiệu trấn áp xe và sổ theo dõi xe xe hơi vào trong nước Việt Nam hoạt động và sinh hoạt giải trí phải được đánh số thứ tự từ 01 đến hết, đóng thành quyển và quản trị và vận hành theo chính sách hồ sơ của Bộ Công an.

Chương III

BIỂU MẪU, THỜI HẠN SỬ DỤNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE, XÁC ĐỊNH NĂM SẢN XUẤT CỦA XE VÀ BIỂN SỐ XE

Điều 22. Phụ lục và biểu mẫu sử dụng trong Đk xe

1. Ban hành kèm theo Thông tư này những phụ lục:

a) Phụ lục số 01. Các cơ quan, cty Đk xe xe hơi tại Cục Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ;

b) Phụ lục số 02. Ký hiệu biển số xe xe hơi – mô tô trong nước;

c) Phụ lục số 03. Ký hiệu biển số xe xe hơi, mô tô của tổ chức triển khai, thành viên quốc tế;

d) Phụ lục số 04. Quy định kích thước của biển số, chữ và số trên biển khơi số xe hơi, mô tô, máy kéo, xe máy điện, rơ moóc, sơmi rơmoóc của tổ chức triển khai, thành viên trong nước và quốc tế.

2. Ban hành kèm theo Thông tư này những biểu mẫu:

a) Giấy khai Đk xe (mẫu số 01);

b) Giấy ghi nhận Đk xe mô tô, xe gắn máy (mẫu số 02);

c) Giấy Chứng nhận Đk xe xe hơi (mẫu số 03);

d) Giấy Chứng nhận Đk rơmoóc, sơmi rơmoóc (mẫu số 04);

đ) Giấy ghi nhận Đk xe trong thời điểm tạm thời (mẫu số 05);

e) Giấy ghi nhận Đk máy kéo (mẫu số 06);

g) Giấy cấp phù hiệu trấn áp xe (mẫu số 07);

h) Sổ theo dõi xe xe hơi khu kinh tế tài chính – thương mại đặc biệt quan trọng tạm nhập, tái xuất (mẫu số 08);

i) Giấy ghi nhận tịch thu Đk, biển số xe (mẫu số 9);

k) Quyết định tịch thu Đk, biển số xe (mẫu số 10).

Xe có kết cấu tương tự loại xe nào thì sử dụng mẫu giấy ghi nhận Đk xe của loại xe đó.

Điều 23. Thời hạn sử dụng giấy ghi nhận Đk xe

1. Giấy ghi nhận Đk xe xe hơi tải, xe hơi khách, xe tái tạo nên ghi theo niên hạn sử dụng theo quy định của nhà nước.

2. Giấy ghi nhận Đk xe xe hơi, mô tô của người quốc tế thao tác trong những cty đại diện thay mặt thay mặt ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện thay mặt thay mặt của tổ chức triển khai quốc tế ghi theo thời hạn trên chứng tỏ thư ngoại giao hoặc chứng tỏ thư công vụ; xe tạm nhập của Chuyên Viên ODA, người Việt Nam định cư ở quốc tế được mời về nước thao tác thì ghi theo thời hạn công tác thao tác tại Việt Nam.

3. Giấy ghi nhận Đk xe xe hơi, mô tô của cơ quan đại diện thay mặt thay mặt ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện thay mặt thay mặt của tổ chức triển khai ghi thời hạn lần đầu là 05 năm và được gia hạn 03 năm/lần.

Điều 24. Xác định năm sản xuất của xe

Đối với xe nhập khẩu và xe được sản xuất, lắp ráp từ những xe xe hơi sát xi hoặc xe xe hơi hoàn hảo nhất nhập khẩu thì chủ xe phải xuất trình giấy ghi nhận chất lượng hoặc thông tin miễn kiểm tra chất lượng bảo vệ an toàn và uy tín kỹ thuật và bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên xe cơ giới nhập khẩu của cơ quan hiệu suất cao để xác lập năm sản xuất của xe; những trường hợp khác, năm sản xuất được xác lập theo ký tự thứ 10 của số khung xe theo quy định của tiêu chuẩn hiện hành. Cục Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ có trách nhiệm phối phù thích hợp với cơ quan hiệu suất cao sao gửi những quy định về tiêu chuẩn hiện hành để xác lập năm sản xuất cho cơ quan Đk xe thực thi.

Điều 25. Quy định về biển số xe

1. Về vật liệu của biển số: Biển số xe được sản xuất bằng sắt kẽm kim loại, có màng phản quang, ký hiệu bảo mật thông tin Công an hiệu đóng chìm do cty được Bộ Công an cấp phép sản xuất biển số, do Cục Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ quản trị và vận hành; riêng biển số xe Đk trong thời điểm tạm thời được in trên giấy tờ.

2. Ký hiệu, kích thước của chữ và số trên biển khơi số Đk nhiều chủng loại xe thực thi theo quy định tại những phụ lục số 02, 03 và 04 phát hành kèm theo Thông tư này.

3. Xe xe hơi được gắn 02 biển số ngắn, kích thước: Chiều cao 165 mm, chiều dài 330 mm. Trường hợp thiết kế của xe chuyên dùng hoặc do đặc trưng của xe không lắp được 02 biển ngắn, cơ quan Đk xe kiểm tra thực tiễn, đề xuất kiến nghị Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ (xe Đk ở Cục Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ) hoặc Trưởng phòng Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ (xe Đk ở địa phương) được đổi sang 02 biển số dài, kích thước: Chiều cao 110 mm, chiều dài 520 mm hoặc 01 biển số ngắn và 01 biển số dài. Kinh phí phát sinh do chủ xe phụ trách.

a) Cách sắp xếp chữ và số trên biển khơi số trong nước: Hai số đầu là ký hiệu địa phương Đk xe, tiếp theo là sêri Đk (vần âm); nhóm số thứ hai là thứ tự xe Đk gồm 05 chữ số tự nhiên từ 000.01 đến 999.99;

b) Cách sắp xếp chữ và số trên biển khơi số xe xe hơi quốc tế: Hai số đầu là ký hiệu địa phương Đk xe, tiếp theo nhóm thứ hai là ký hiệu tên nước, tổ chức triển khai quốc tế gồm 03 số tự nhiên và nhóm thứ ba là sêri chỉ nhóm đối tượng người dùng là tổ chức triển khai, thành viên quốc tế, nhóm thứ tư là thứ tự xe Đk gồm 02 số tự nhiên từ 01 đến 99;

c) Biển số của rơmoóc, sơmi rơmoóc gồm 1 biển gắn phía sau thành xe, kích thước: Chiều cao 165 mm, chiều dài 330 mm; cách sắp xếp chữ và số trên biển khơi số như biển số xe xe hơi trong nước.

4. Biển số của máy kéo, gồm 01 biển gắn phía sau xe, kích thước: Chiều cao 140 mm, chiều dài 190 mm. Nhóm số thứ nhất là ký hiệu địa phương Đk xe và sêri Đk, nhóm số thứ hai là thứ tự xe Đk gồm 05 chữ số tự nhiên, từ 000.01 đến 999.99.

5. Xe mô tô được cấp biển số gắn phía sau xe, kích thước: Chiều cao 140 mm, chiều dài 190 mm. Nhóm số thứ nhất là ký hiệu địa phương Đk xe và sêri Đk. Nhóm số thứ hai là thứ tự xe Đk gồm 05 chữ số tự nhiên, từ 000.01 đến 999.99. Biển số xe mô tô của tổ chức triển khai, thành viên quốc tế, nhóm thứ nhất là ký hiệu địa phương Đk xe, nhóm thứ hai là ký hiệu tên nước của chủ xe, nhóm thứ ba là sêri Đk và nhóm thứ tư là thứ tự xe Đk gồm 03 chữ số tự nhiên từ 001 đến 999.

6. Biển số xe của cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên trong nước:

a) Biển số nền màu xanh, chữ và số white color, sêri biển số sử dụng lần lượt một trong 11 vần âm sau này: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M cấp cho xe của những cty của Đảng; Văn phòng quản trị nước; Văn phòng Quốc hội và những cty của Quốc hội; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân những cấp; những Ban chỉ huy Trung ương; Công an nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân; những bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước; Ủy ban An toàn giao thông vận tải lối đi bộ vương quốc; Ủy ban nhân dân những cấp và những cty trình độ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; tổ chức triển khai chính trị – xã hội (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam); cty sự nghiệp công lập, trừ Trung tâm đào tạo và giảng dạy sát hạch lái xe công lập; Ban quản trị và vận hành dự án công trình bất Động sản có hiệu suất cao quản trị và vận hành nhà nước;

b) Biển số nền màu xanh, chữ và số white color có ký hiệu “CD” cấp cho xe máy chuyên dùng của lực lượng Công an nhân dân sử dụng vào mục tiêu bảo mật thông tin an ninh;

c) Biển số nền white color, chữ và số màu đen, sêri biển số sử dụng lần lượt một trong 20 vần âm sau này: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z cấp cho xe của doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp Cp của công an, quân đội), Ban quản trị và vận hành dự án công trình bất Động sản thuộc doanh nghiệp, những tổ chức triển khai xã hội, xã hội – nghề nghiệp, xe của cty sự nghiệp ngoài công lập, xe của Trung tâm đào tạo và giảng dạy sát hạch lái xe công lập, xe của thành viên;

d) Biển số nền màu vàng, chữ và số red color, có ký hiệu địa phương Đk và hai vần âm viết tắt của khu kinh tế tài chính – thương mại đặc biệt quan trọng, khu kinh tế tài chính cửa khẩu quốc tế, cấp cho xe của khu kinh tế tài chính – thương mại đặc biệt quan trọng hoặc khu kinh tế tài chính cửa khẩu quốc tế theo quy định của nhà nước;

đ) Biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen sêri biển số sử dụng lần lượt một trong 20 vần âm sau này: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z cấp cho xe hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại vận tải lối đi bộ;

e) Một số trường hợp có ký hiệu sêri riêng:

Biển số có ký hiệu “KT” cấp cho xe của doanh nghiệp quân đội, theo đề xuất kiến nghị của Cục Xe – máy, Bộ Quốc phòng.

Biển số có ký hiệu “LD” cấp cho xe của những doanh nghiệp có vốn quốc tế, xe thuê của quốc tế, xe của công ty quốc tế trúng thầu.

Biển số có ký hiệu “DA” cấp cho xe của những Ban quản trị và vận hành dự án công trình bất Động sản do quốc tế góp vốn đầu tư.

Biển số có ký hiệu “R” cấp cho rơ moóc, sơmi rơmoóc.

Biển số có ký hiệu “T” cấp cho xe Đk trong thời điểm tạm thời.

Biển số có ký hiệu “MK” cấp cho máy kéo.

Biển số có ký hiệu “MĐ” cấp cho xe máy điện.

Biển số có ký hiệu “TĐ” cấp cho xe cơ giới sản xuất, lắp ráp trong nước, được Thủ tướng nhà nước được cho phép triển khai thử nghiệm.

Biển số cố ký hiệu “HC” cấp cho xe xe hơi phạm vi hoạt động và sinh hoạt giải trí hạn chế.

Xe có kết cấu tương tự loại xe nào thì cấp biển số Đk của loại xe đó.

7. Biển số xe cơ quan, tổ chức triển khai và thành viên quốc tế

a) Biển số nền white color, số màu đen, có sêri ký hiệu “NG” red color cấp cho xe của cơ quan đại diện thay mặt thay mặt ngoại giao, cơ quan lãnh sự và nhân viên cấp dưới quốc tế mang chứng tỏ thư ngoại giao của cơ quan đó. Riêng biển số xe của Đại sứ và Tổng Lãnh sự có thứ tự Đk là số 01 và thêm gạch red color đè ngang lên Một trong những chữ số chỉ quốc tịch và thứ tự Đk (biển số 01 được cấp lại khi Đk cho xe mới);

b) Biển số nền white color, số màu đen, có sêri ký hiệu “QT” red color cấp cho xe của cơ quan đại diện thay mặt thay mặt của tổ chức triển khai quốc tế và nhân viên cấp dưới quốc tế mang chứng tỏ thư ngoại giao của tổ chức triển khai đó. Riêng biển số xe của người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan đại diện thay mặt thay mặt những tổ chức triển khai của Liên hợp quốc, có thêm gạch red color đè ngang lên Một trong những chữ số chỉ ký hiệu xe của tổ chức triển khai quốc tế đó và thứ tự Đk;

c) Biển số nền white color, chữ và số màu đen, có sêri ký hiệu “CV” cấp cho xe của những nhân viên cấp dưới hành chính kỹ thuật mang chứng tỏ thư công vụ của những cty đại diện thay mặt thay mặt ngoại giao, cơ quan lãnh sự, tổ chức triển khai quốc tế;

d) Biển số nền white color, chữ và số màu đen, có ký hiệu “NN” cấp cho xe của tổ chức triển khai, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt, thành viên quốc tế, trừ những đối tượng người dùng quy định tại những điểm a, b, c nêu trên.

8. Việc sản xuất, phục vụ biển số xe được thực thi theo yêu cầu của cơ quan Đk xe. Các doanh nghiệp được Bộ Công an góp vốn đầu tư dây chuyền sản xuất sản xuất biển số và được Cục Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ quản trị và vận hành, nghiệm thu sát hoạch chất lượng thành phầm biển số mẫu ban sơ (kích thước, chất lượng, bảo mật thông tin) và định kỳ kiểm tra cơ sở sản xuất biển số. Biển số xe phải được quản trị và vận hành ngặt nghèo theo quy định. Kết nối tài liệu của cơ sở sản xuất biển số với Cục Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ để thống nhất quản trị và vận hành, sản xuất, phục vụ biển số xe.

9. Việc phát hành sêri, thứ tự Đk xe biển số xe của Công an địa phương phải thực thi lần lượt theo thứ tự ký hiệu biển số từ thấp đến cao và sử dụng lần lượt hết 20 sêri của một ký hiệu biển số mới chuyển sang ký hiệu mới. Việc phát hành sêri biển số mới tại địa phương chỉ được tiến hành sau khoản thời hạn có sự đồng ý bằng văn bản của Cục Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ.

10. Biển số 03 số đổi sang biển số 05 số trong những trường hợp Đk sang tên; đổi lại, cấp lại biển số xe.

11. Các loại xe xe hơi (trừ nhiều chủng loại xe xe hơi có 09 chỗ ngồi trở xuống), chủ xe phải kẻ hoặc dán số biển số xe ở thành sau và hai bên thành xe; kẻ ghi tên cơ quan, cty và khối lượng hàng chuyên chở, khối lượng bản thân vào hai bên cánh cửa xe (trừ xe của thành viên).

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 26. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 8 năm 2020 và thay thế Thông tư số 15/năm trước đó/TT-BCA ngày 04/4/năm trước đó của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về Đk xe và Thông tư số 64/2017/TT-BCA ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Thông tư số 15/năm trước đó/TT-BCA ngày 04/4/năm trước đó của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về Đk xe.

2. Xe đang hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại vận tải lối đi bộ trước thời điểm ngày Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành, thực thi đổi sang biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen trước thời điểm ngày 31/12/2021.

3. Xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người nhưng thiếu hoặc không còn sách vở chuyển quyền sở hữu được xử lý và xử lý Đk, sang tên theo quy định tại Điều 19 Thông tư này đến hết ngày 31/12/2021.

4. Mẫu giấy ghi nhận Đk xe phát hành kèm theo Thông tư số 15/năm trước đó/TT-BCA ngày 04/4/năm trước đó của Bộ trưởng Bộ Công an và biển số xe xe hơi, rơmoóc, sơmi rơmoóc đã sản xuất trước thời điểm ngày Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành thì được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/12/2020.

5. Hình thức khai báo trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ riêng với xe tái tạo, thay đổi màu sơn (kể cả kẻ vẽ, quảng cáo), hết niên hạn sử dụng, hỏng không sử dụng được, bị phá hủy do nguyên nhân khách quan, Đk xe trực tuyến thực thi từ thời điểm ngày thứ nhất/3/2021.

Điều 27. Trách nhiệm thi hành

1. Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ phụ trách chỉ huy, kiểm tra, hướng dẫn Công an những cty, địa phương thi hành Thông tư này; tăng cấp hoàn thiện khối mạng lưới hệ thống cơ sở tài liệu Đk xe phục vụ link tài liệu với những Bộ, ngành, Cổng dịch vụ công vương quốc và những giải pháp trách nhiệm; xây dựng, phát hành tài liệu hướng dẫn trách nhiệm công tác thao tác Đk xe. Thông báo cho cơ quan Đk xe quy định tại Điều 3 Thông tư này khi có sự thay đổi, tương hỗ update biểu mẫu, chứng từ, sách vở theo quy định của pháp lý tương quan đến công tác thao tác Đk xe để thực thi.

2. Cục Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ phối phù thích hợp với Cục Công nghệ thông tin, Cục Cảnh sát quản trị và vận hành hành chính về trật tự xã hội, Văn phòng cơ quan Cảnh sát khảo sát thống nhất hướng dẫn thực thi việc tổ chức triển khai link cơ sở tài liệu Đk xe với cơ sở tài liệu căn cước công dân, cơ sở tài liệu xe vật chứng và cơ sở tài liệu hóa đơn điện tử, lệ phí trước bạ điện tử, sách vở nguồn gốc điện tử của Tổng cục Thuế, Tổng cục hải quan, Cục Đăng kiểm Việt Nam. Xây dựng Kế hoạch phối phù thích hợp với những cty có tương quan tổ chức triển khai đổi Đk, biển số xe cho chủ xe hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại vận tải lối đi bộ theo quy định.

3. Các cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có phương tiện đi lại đã Đk theo quy định, nay chủ xe không thuộc đối tượng người dùng được cấp hệ biển số xe đó, có trách nhiệm nộp lại giấy ghi nhận Đk, biển số xe và làm thủ tục di tán, đổi biển số theo như đúng quy định tại Thông tư này.

4. Cục trưởng, Thủ trưởng cty trực thuộc Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc TW và những cty, cty tương quan phụ trách thi hành Thông tư này.

Trong quy trình triển khai thực thi Thông tư này nếu có trở ngại vất vả, vướng mắc, Công an những cty, địa phương văn bản báo cáo giải trình về Bộ Công an (qua Cục Cảnh sát giao thông vận tải lối đi bộ) để được bố trí theo phía dẫn kịp thời./.

……………..

Tải file tài liệu để click more nội dung rõ ràng


Bạn đang tìm hiểu thêm nội dung bài viết Thông tư 58/2020/TT-BCA 2022

Với việc Bạn tìm hiểu thêm postt Thông tư 58/2020/TT-BCA Chi tiết sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

down Game HD Thông tư 58/2020/TT-BCA Miễn phí

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để down Game HD Thông tư 58/2020/TT-BCA Free mà chưa tồn tại link thì để lại cmt or tham gia Group zalo để được hướng dẫn không lấy phí
#Thông #tư #582020TTBCA