0765562555

Toán lớp 5: Luyện tập trang 100

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Biểu mẫu Toán lớp 5: Luyện tập trang 100 Chi tiết 2022 được update : 2021-09-07 14:51:39

3362

Xin chàoGiải bài tập SGK Toán 5 trang 100 giúp những em học viên lớp 5 xem gợi ý giải những bài tập bài Luyện tập trang 100 của Chương 3 Toán 5. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất rõ ràng ràng, sẽ hỗ trợ những em ôn tập, củng cố những dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 trang 100 Bài 1

Tính diện tích s quy hoạnh hình tròn trụ có nửa đường kính r:

Bạn đang xem: Toán lớp 5: Luyện tập trang 100

a) r = 6 cm

b) r = 0,35 dm

Gợi ý đáp án:

a) Diện tích của hình tròn trụ là:

6 × 6 × 3,14 = 113,04 (cm2)

b) Diện tích của hình tròn trụ là:

0,35 × 0,35 × 3,14=0,38465 (dm2)

Bài 2

Tính diện tích s quy hoạnh hình tròn trụ biết chu vi C = 6,28 cm

Gợi ý đáp án:

Tham khảo: Ngân hàng vướng mắc tập huấn Giáo dục đào tạo và giảng dạy thể chất lớp 2 sách Cánh diều

Theo đề bài ta có:

d × 3,14 = C

d × 3,14 = 6,28

d = 6,28 : 3,14

d = 2

Vậy đường kính của hình tròn trụ bằng 2 cm

Bán kính của hình tròn trụ là: 2 : 2 = 1 (cm)

Diện tích của hình tròn trụ là:

1 × 1 × 3,14 = 3,14 (cm2)

Đáp số: 3,14 cm2

Bài 3

Miệng giếng nước là một hình tròn trụ có nửa đường kính 0,7 m, người ta xây thành miệng rộng 0,3 m xung quanh miệng giếng. Tính diện tích s quy hoạnh của thành giếng đó.

từ khóa quan tâm: Lịch sử lớp 4 Bài 8: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (Năm 981)

Gợi ý đáp án:

Diện tích của hình tròn trụ bé (miệng giếng) là:

0,7 × 0,7 × 3,14 = 1,5386 (cm2)

Bán kính của hình tròn trụ lớn là:

0,7 + 0,3 = 1 (m)

Diện tích của hình tròn trụ lớn là:

1 × 1 × 3,14 = 3,14 (cm2)

Diện tích của thành giếng là:

3,14 – 1,5386 = 1,6014 (mét vuông)

Đáp số: 1,6014 (mét vuông)

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 100 giúp những em học viên lớp 5 xem gợi ý giải những bài tập bài Luyện tập trang 100 của Chương 3 Toán 5. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất rõ ràng ràng, sẽ hỗ trợ những em ôn tập, củng cố những dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 trang 100 Bài 1

Tính diện tích s quy hoạnh hình tròn trụ có nửa đường kính r:

Bạn đang xem: Toán lớp 5: Luyện tập trang 100

a) r = 6 cm

b) r = 0,35 dm

Gợi ý đáp án:

a) Diện tích của hình tròn trụ là:

6 × 6 × 3,14 = 113,04 (cm2)

b) Diện tích của hình tròn trụ là:

0,35 × 0,35 × 3,14=0,38465 (dm2)

Bài 2

Tính diện tích s quy hoạnh hình tròn trụ biết chu vi C = 6,28 cm

Gợi ý đáp án:

Tham khảo: Ngân hàng vướng mắc tập huấn Giáo dục đào tạo và giảng dạy thể chất lớp 2 sách Cánh diều

Theo đề bài ta có:

d × 3,14 = C

d × 3,14 = 6,28

d = 6,28 : 3,14

d = 2

Vậy đường kính của hình tròn trụ bằng 2 cm

Bán kính của hình tròn trụ là: 2 : 2 = 1 (cm)

Diện tích của hình tròn trụ là:

1 × 1 × 3,14 = 3,14 (cm2)

Đáp số: 3,14 cm2

Bài 3

Miệng giếng nước là một hình tròn trụ có nửa đường kính 0,7 m, người ta xây thành miệng rộng 0,3 m xung quanh miệng giếng. Tính diện tích s quy hoạnh của thành giếng đó.

từ khóa quan tâm: Lịch sử lớp 4 Bài 8: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (Năm 981)

Gợi ý đáp án:

Diện tích của hình tròn trụ bé (miệng giếng) là:

0,7 × 0,7 × 3,14 = 1,5386 (cm2)

Bán kính của hình tròn trụ lớn là:

0,7 + 0,3 = 1 (m)

Diện tích của hình tròn trụ lớn là:

1 × 1 × 3,14 = 3,14 (cm2)

Diện tích của thành giếng là:

3,14 – 1,5386 = 1,6014 (mét vuông)

Đáp số: 1,6014 (mét vuông)


Bạn đang đọc postt Toán lớp 5: Luyện tập trang 100 2022

Với việc Bạn tìm hiểu thêm nội dung bài viết Toán lớp 5: Luyện tập trang 100 Chi tiết sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

tải Game HD Toán lớp 5: Luyện tập trang 100 Miễn phí

Nêu Bạn đang tìm link google drive mega để Download Game HD Toán lớp 5: Luyện tập trang 100 Free mà chưa tồn tại link thì để lại binhfluan or ThamGia Group zalo để được hướng dẫn không lấy phí
#Toán #lớp #Luyện #tập #trang