0765562555

Vật lí 9 Bài 8: Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Tài liệu Vật lí 9 Bài 8: Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn Mới nhất 2022 được update : 2021-09-08 19:24:42

3618

Xin chàoVật lí 9 Bài 8 giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng về sự việc phụ thuộc của điện trở vào tiết diện của dây. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Vật lí 9 chương I trang 23, 24.

Việc giải bài tập Vật lí 9 bài 8 trước lúc tới lớp những em nhanh gọn nắm vững kiến thức và kỹ năng hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tìm hiểu thêm, nhanh gọn soạn giáo án cho học viên của tớ. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng tìm hiểu thêm tại đây.

Lý thuyết Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn

1. Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện của dây

Để xác lập điện trở của dây dẫn tùy từng chiều dài dây thì thay đổi tiết diện của dây dẫn, chiều dài dây và vật tư làm dây dẫn phải như nhau (không thay đổi).

=> Kết quả: Điện trở của những dây dẫn có cùng chiều dài và được làm từ cùng một loại vật tư tỉ lệ nghịch với tiết diện của mỗi dây:

+ Tiết diện hình tròn trụ: với r, d lần lượt là nửa đường kính và đường kính của hình tròn trụ.

+ Khối lượng của dây dẫn có tiết diện đều: m = D.S với D là khối lượng riêng của vật tư làm dây dẫn.

2. Liên hệ thực tiễn

Mỗi đường dây tải trong khối mạng lưới hệ thống đường dây tải điện 500kV của việt nam gồm bốn dây mắc tuy nhiên tuy nhiên với nhau. Mỗi dây này còn có tiết diện 373 mm2, do đó trọn vẹn có thể coi rằng mỗi đường dây tải có tiết diện tổng số là 373 mm2.4 = 1492 mm2. Cách mắc dây như vậy làm cho điện trở của đường dây tải nhỏ hơn so với khi sử dụng một dây.

Giải bài tập Vật lí 9 trang 23, 24 Bài C1 (trang 23 SGK Vật lí 9)

Hãy tính điện trở tương tự R 2 của hai dây dẫn trong sơ đồ hình 8.1b (SGK) và điện trở tương tự R 3 của ba dây dẫn trong sơ đồ hình 8.1c (SGK).

Gợi ý đáp án

Trong hình 8.1b những điện trở được mắc tuy nhiên tuy nhiên với nhau nên điện trở R2 được xác lập bởi biểu thức:

Trong hình 8.1c những điện trở được mắc tuy nhiên tuy nhiên với nhau nên điện trở R3 được xác lập bởi biểu thức:

Bài C2 (trang 23 SGK Vật lí 9)

Cho rằng những dây dẫn với tiết diện 2S và 3S có điện trở tương tự là R2 và R3 như đã tính trong bài học kinh nghiệm tay nghề, hãy nêu Dự kiến về quan hệ giữa điện trở của những dây dẫn với tiết diện của mỗi dây.

Từ đó suy ra trường hợp hai dây dẫn có cùng chiều dài và được làm từ cùng một loại vật tư, thì giữa tiết diện S1 và S2 và điện trở tương ứng R1, R2 của chúng có quan hệ ra làm sao.

Gợi ý đáp án

+ Dự đoán: Nếu tiết diện tăng gấp hai hoặc ba lần thì điện trở của dây giảm hai hoặc ba lần: R2 = R/2 và R3 = R/3

+ Các dây dẫn có cùng chiều dài và làm từ cùng một vật tư, nếu tiết diện của dây tăng bao nhiêu lẩn thì điện trở của nó giảm bấy nhiêu lần.

Từ đó suy ra điện trở của những dây dẫn có cùng chiều dài và làm từ cùng một vật tư thì tỉ lệ nghịch vớí tiết diện của nó.

Hệ thức liên hệ:

Bài C3 (trang 24 SGK Vật lí 9)

Hai dây đồng có cùng chiều dài, dây thứ nhất có tiết diện 2mm2, dây thứ hai có tiết diện 6mm2. Hãy so sánh điện trở của hai dây này.

Gợi ý đáp án

Vì tiết diện dây thứ nhất là S1 = 2mm2 bằng 1/3 lần tiết diện dây thứ hai S2 = 6mm2

→ Điện trở của dây thứ hai nhỏ hơn ba lần điện trở của dây thứ nhất.

Bài C4 (trang 24 SGK Vật lí 9)

Hai dây nhôm có cùng chiều dài, dây thứ nhất có tiết diện 0,5mm2 và có điện trở R1 = 5,5Ω. Hỏi dây thứ hai có tiết diện 2,5mm2 thì có điện trở R2 là bao nhiêu?

Gợi ý đáp án

Vì điện trở tỉ lệ nghịch với tiết diện dây nên ta có

Bài C5 (trang 24 SGK Vật lí 9)

Một dây dẫn bằng constantan (một loại sắt kẽm kim loại tổng hợp) dài l1 = l00m, có tiết diện S1 = 0,lmm2 thì có điện trở R1 = 500Ω. Hỏi một dây khác cũng bằng constantan dài 12 = 50m, có tiết diện S2 = 0,5mm2 thì có điện trở R2 là bao nhiêu?

Gợi ý đáp án

Dây thứ nhất có: l1 = 100m, S1 = 0,1 mm2, R1 = 500Ω

Dây thứ hai có: l2 = 50m, S2 = 0,5 mm2, R2 = ? Ω

Ta chọn thêm dây thứ 3 cùng vật tư với 2 dây trên sao cho có:

l3 = l1 =100m nhưng lại sở hữu tiết diện S3 = S2 = 0,5 mm2.

Như vậy dây 1 và dây 3 có cùng vật tư và chiều dài, khác tiết diện →

→ R3 = R1/5 = 100Ω

Lại có dây 2 và dây 3 có cùng vật tư, cùng tiết diện, khác chiều dài →

→ R2 = R3/2 = 100/2 = 50Ω

Bài C6 (trang 24 SGK Vật lí 9)

Một dây dẫn sắt dài l 1 = 200m, có tiết diện S 1 = 0,2mm 2 và có điện trở R 1 = 120Ω . Hỏi một dây sắt khác dài l 2 = 50m, có điện trở R 2 = 45Ω thì có tiết diện S 2 là bao nhiêu?

Gợi ý đáp án 

Dây thứ nhất có: l1 = 200m, S1 = 0,2mm2, R1 = 120Ω

Dây thứ hai có: l2 = 50m, S2 = ? mm2, R2 = 45Ω

Ta chọn thêm dây thứ 3 cùng vật tư với 2 dây trên sao cho có:

l3 = l2 =50m nhưng lại sở hữu tiết diện S3 = S1 = 0,2 mm2.

Như vậy dây 1 và dây 3 có cùng vật tư và tiết diện, khác chiều dài

+ Dây 1 và dây 3 được làm cùng vật tư, có cùng tiết diện rất khác nhau chiều dài, ta có:

+ Dây 2 và dây 3 được làm cùng vật tư, có cùng chiều dài rất khác nhau tiết diện, ta có:

Lưu ý: Qua hai bài trên ta nhận thấy, với hai dây dẫn cùng vật tư nhưng có chiều dài và tiết diện rất khác nhau thì ta trọn vẹn có thể dùng hệ thức liên hệ sau để làm nhanh hơn:

Vật lí 9 Bài 8 giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng về sự việc phụ thuộc của điện trở vào tiết diện của dây. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Vật lí 9 chương I trang 23, 24.

Việc giải bài tập Vật lí 9 bài 8 trước lúc tới lớp những em nhanh gọn nắm vững kiến thức và kỹ năng hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tìm hiểu thêm, nhanh gọn soạn giáo án cho học viên của tớ. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng tìm hiểu thêm tại đây.

Lý thuyết Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn

1. Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện của dây

Để xác lập điện trở của dây dẫn tùy từng chiều dài dây thì thay đổi tiết diện của dây dẫn, chiều dài dây và vật tư làm dây dẫn phải như nhau (không thay đổi).

=> Kết quả: Điện trở của những dây dẫn có cùng chiều dài và được làm từ cùng một loại vật tư tỉ lệ nghịch với tiết diện của mỗi dây:

+ Tiết diện hình tròn trụ: với r, d lần lượt là nửa đường kính và đường kính của hình tròn trụ.

+ Khối lượng của dây dẫn có tiết diện đều: m = D.S với D là khối lượng riêng của vật tư làm dây dẫn.

2. Liên hệ thực tiễn

Mỗi đường dây tải trong khối mạng lưới hệ thống đường dây tải điện 500kV của việt nam gồm bốn dây mắc tuy nhiên tuy nhiên với nhau. Mỗi dây này còn có tiết diện 373 mm2, do đó trọn vẹn có thể coi rằng mỗi đường dây tải có tiết diện tổng số là 373 mm2.4 = 1492 mm2. Cách mắc dây như vậy làm cho điện trở của đường dây tải nhỏ hơn so với khi sử dụng một dây.

Giải bài tập Vật lí 9 trang 23, 24 Bài C1 (trang 23 SGK Vật lí 9)

Hãy tính điện trở tương tự R 2 của hai dây dẫn trong sơ đồ hình 8.1b (SGK) và điện trở tương tự R 3 của ba dây dẫn trong sơ đồ hình 8.1c (SGK).

Gợi ý đáp án

Trong hình 8.1b những điện trở được mắc tuy nhiên tuy nhiên với nhau nên điện trở R2 được xác lập bởi biểu thức:

Trong hình 8.1c những điện trở được mắc tuy nhiên tuy nhiên với nhau nên điện trở R3 được xác lập bởi biểu thức:

Bài C2 (trang 23 SGK Vật lí 9)

Cho rằng những dây dẫn với tiết diện 2S và 3S có điện trở tương tự là R2 và R3 như đã tính trong bài học kinh nghiệm tay nghề, hãy nêu Dự kiến về quan hệ giữa điện trở của những dây dẫn với tiết diện của mỗi dây.

Từ đó suy ra trường hợp hai dây dẫn có cùng chiều dài và được làm từ cùng một loại vật tư, thì giữa tiết diện S1 và S2 và điện trở tương ứng R1, R2 của chúng có quan hệ ra làm sao.

Gợi ý đáp án

+ Dự đoán: Nếu tiết diện tăng gấp hai hoặc ba lần thì điện trở của dây giảm hai hoặc ba lần: R2 = R/2 và R3 = R/3

+ Các dây dẫn có cùng chiều dài và làm từ cùng một vật tư, nếu tiết diện của dây tăng bao nhiêu lẩn thì điện trở của nó giảm bấy nhiêu lần.

Từ đó suy ra điện trở của những dây dẫn có cùng chiều dài và làm từ cùng một vật tư thì tỉ lệ nghịch vớí tiết diện của nó.

Hệ thức liên hệ:

Bài C3 (trang 24 SGK Vật lí 9)

Hai dây đồng có cùng chiều dài, dây thứ nhất có tiết diện 2mm2, dây thứ hai có tiết diện 6mm2. Hãy so sánh điện trở của hai dây này.

Gợi ý đáp án

Vì tiết diện dây thứ nhất là S1 = 2mm2 bằng 1/3 lần tiết diện dây thứ hai S2 = 6mm2

→ Điện trở của dây thứ hai nhỏ hơn ba lần điện trở của dây thứ nhất.

Bài C4 (trang 24 SGK Vật lí 9)

Hai dây nhôm có cùng chiều dài, dây thứ nhất có tiết diện 0,5mm2 và có điện trở R1 = 5,5Ω. Hỏi dây thứ hai có tiết diện 2,5mm2 thì có điện trở R2 là bao nhiêu?

Gợi ý đáp án

Vì điện trở tỉ lệ nghịch với tiết diện dây nên ta có

Bài C5 (trang 24 SGK Vật lí 9)

Một dây dẫn bằng constantan (một loại sắt kẽm kim loại tổng hợp) dài l1 = l00m, có tiết diện S1 = 0,lmm2 thì có điện trở R1 = 500Ω. Hỏi một dây khác cũng bằng constantan dài 12 = 50m, có tiết diện S2 = 0,5mm2 thì có điện trở R2 là bao nhiêu?

Gợi ý đáp án

Dây thứ nhất có: l1 = 100m, S1 = 0,1 mm2, R1 = 500Ω

Dây thứ hai có: l2 = 50m, S2 = 0,5 mm2, R2 = ? Ω

Ta chọn thêm dây thứ 3 cùng vật tư với 2 dây trên sao cho có:

l3 = l1 =100m nhưng lại sở hữu tiết diện S3 = S2 = 0,5 mm2.

Như vậy dây 1 và dây 3 có cùng vật tư và chiều dài, khác tiết diện →

→ R3 = R1/5 = 100Ω

Lại có dây 2 và dây 3 có cùng vật tư, cùng tiết diện, khác chiều dài →

→ R2 = R3/2 = 100/2 = 50Ω

Bài C6 (trang 24 SGK Vật lí 9)

Một dây dẫn sắt dài l 1 = 200m, có tiết diện S 1 = 0,2mm 2 và có điện trở R 1 = 120Ω . Hỏi một dây sắt khác dài l 2 = 50m, có điện trở R 2 = 45Ω thì có tiết diện S 2 là bao nhiêu?

Gợi ý đáp án 

Dây thứ nhất có: l1 = 200m, S1 = 0,2mm2, R1 = 120Ω

Dây thứ hai có: l2 = 50m, S2 = ? mm2, R2 = 45Ω

Ta chọn thêm dây thứ 3 cùng vật tư với 2 dây trên sao cho có:

l3 = l2 =50m nhưng lại sở hữu tiết diện S3 = S1 = 0,2 mm2.

Như vậy dây 1 và dây 3 có cùng vật tư và tiết diện, khác chiều dài

+ Dây 1 và dây 3 được làm cùng vật tư, có cùng tiết diện rất khác nhau chiều dài, ta có:

+ Dây 2 và dây 3 được làm cùng vật tư, có cùng chiều dài rất khác nhau tiết diện, ta có:

Lưu ý: Qua hai bài trên ta nhận thấy, với hai dây dẫn cùng vật tư nhưng có chiều dài và tiết diện rất khác nhau thì ta trọn vẹn có thể dùng hệ thức liên hệ sau để làm nhanh hơn:


Bạn đang tìm hiểu thêm nội dung bài viết Vật lí 9 Bài 8: Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn 2022

Với việc Bạn mò mẩn nội dung bài viết Vật lí 9 Bài 8: Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn Mới sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Download Game tài liệu Vật lí 9 Bài 8: Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn Miễn phí

Neu Bạn đang tìm link google drive mega để tải Game HD Vật lí 9 Bài 8: Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại phản hồi or Join Group zalo để được trợ giúp không lấy phí
#Vật #lí #Bài #Sự #phụ #thuộc #của #điện #trở #vào #tiết #diện #dây #dẫn