0765562555

Vật lí 9 Bài 9: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật tư làm dây dẫn

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Tài liệu Vật lí 9 Bài 9: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật tư làm dây dẫn New 2022 được update : 2021-09-08 18:15:29

3265

Xin chàoVật lí 9 Bài 9 giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng về sự việc phụ thuộc của điện trở vào vật tư làm dây dẫn. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Vật lí 9 chương I trang 25, 26, 27.

Việc giải bài tập Vật lí 9 bài 9 trước lúc tới lớp những em nhanh gọn nắm vững kiến thức và kỹ năng hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tìm hiểu thêm, nhanh gọn soạn giáo án cho học viên của tớ. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng tìm hiểu thêm tại đây.

Lý thuyết Sự phụ thuộc của điện trở vào vật tư làm dây dẫn

1. Điện trở suất của vật tư làm dây dẫn

– Sự phụ thuộc của điện trở vào vật tư làm dây dẫn được đặc trưng bằng một đại lượng được gọi là điện trở suất của vật tư, kí hiệu là ρ, cty của điện trở suất là Ôm.mét (Ω.m).

– Điện trở suất của một vật tư (hay một chất) có trị số bằng điện trở của một đoạn dây dẫn hình trụ được làm bằng vật tư đó có chiều dài 1m và có tiết diện đều là 1m2.

– Điện trở suất của vật tư càng nhỏ thì vật tư đó dẫn điện càng tốt.

2. Sự phụ thuộc của điện trở vào vật tư làm dây dẫn

Điện trở của những dây dẫn có cùng chiều dài và cùng tiết diện tỉ lệ thuận với điện trở suất của vật tư làm những dây dẫn.

3. Công thức tính điện trở

Trong số đó:

l : chiều dài dây dẫn (m)

: điện trở suất

S: tiết diện dây dẫn (mét vuông)

R: điện trở của dây dẫn

4. Liên hệ thực tiễn

Nước biển có điện trở suất khoảng chừng 0,2Ω.m còn nước uống thường thì sẽ có điện trở suất trong mức chừng từ 20Ω.m đến 2000Ω.m. Do đó, nước biển dẫn điện tốt hơn nước uống thường thì khoảng chừng từ 100 đến 10000 lần.

Để xác lập sự phụ thuộc của điện trở vào vật tư dây dẫn thì phải tiến hành thí nghiệm với những dây dẫn có điểm lưu ý gì?

Gợi ý đáp án

Đo điện trở của những dây dẫn có cùng chiều dài và cùng tiết diện nhưng làm bằng những vật tư rất khác nhau để xác lập sự phụ thuộc của điện trở vào vật tư làm dây dẫn.

Dựa vào bảng 1 (SGK) hãy tính điện trở của đoạn dây dẫn constantan dài l = 1m và có tiết diện S = 1mm2.

Gợi ý đáp án

Qua bảng 1 ta tra được điện trở suất của dây constantan là ρ = 0,50.10-6 Ω.m

Có nghĩa là nếu ta có một sợi dây constantan hình trụ có chiều dài l1 = 1m, tiết diện S1 = 1m2 thì điện trở của nó là: R1 = 0,50.10-6Ω

→ Điện trở của đoạn dây dẫn constantan dài l = l m = l1 và có tiết diện S = l mm2 là R thỏa mãn nhu cầu hệ thức

Để xác lập công thức tính điện trở R của một đoạn dây dẫn có chiều dài l, có tiết diện s và làm bằng vật tư có điện trở suất ρ, hãy tính tiến trình như bảng 2 (SGK).

Gợi ý đáp án

Các bước tính Dây dẫn (được làm từ vật tư có điện trở suất p.) Điện trở của dây dẫn 1 Chiều dài 1(m) Tiết diện 1 mét vuông R1 = ρ 2 Chiều dài l (m) Tiết diện 1 mét vuông R2 = ρl 3 Chiều dài l (m) Tiết diện S(mét vuông) Bài C4 (trang 27 SGK Vật lí 9)

Tính điện trở của đoạn dây đồng dài l = 4m có tiết diện tròn, đường kính d = 1 mm (lấy π = 3,14).

d = 1mm = 10-3 m

Bảng điện trở suất (trang 26), ta có:

Điện trở của đoạn dây:

Theo đề bài ta có:

+ Chiều dài l = 4m

+ Tiết diện: S

+ Điện trở suất của đồng:

Thay vào (1) ta được, điện trở của đoạn dây đồng là:

Bài C5 (trang 27 SGK Vật lí 9)

Từ bảng 1 (SGK) hãy tính:

– Điện trở của sợi dây nhôm dài 2m và có tiết diện 1mm2.

– Điện trở của sợi dây nikêlin dài 8m, có tiết diện tròn và đường kính là 0,4mm (lấy π = 3,14).

– Điện trở của sợi dây đồng dài 400m và có tiết diện 2mm2.

Gợi ý đáp án 

a)

Ta có:

+ Điện trở suất của nhôm:

+ Chiều dài đoạn dây: l=2m

+ Tiết diện:

=> Điện trở của sợi dây nhôm:

b)

Ta có:

+ Điện trở suất của Nikelin:

+ Chiều dài đoạn dây: l=8m

+ Tiết diện:

=> Điện trở của sợi dây nikêlin:

c)

Ta có:

+ Điện trở suất của đồng:

+ Chiều dài đoạn dây: l=400m

+ Tiết diện

=> Điện trở của một dây đồng:

Bài C6 (trang 27 SGK Vật lí 9)

Một sợi dây tóc bóng đèn làm bằng vonfam ở 20 o C có điện trở 25Ω , có tiết diện tròn nửa đường kính 0,01mm. Hãy tính chiều dài của dây tóc này (lấy π = 3,14).

Gợi ý đáp án

Ta có:

+ Điện trở

+ Tiết diện:

+ Điện trở suất của vonfam:

Mặt khác, ta có:

Vật lí 9 Bài 9 giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng về sự việc phụ thuộc của điện trở vào vật tư làm dây dẫn. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Vật lí 9 chương I trang 25, 26, 27.

Việc giải bài tập Vật lí 9 bài 9 trước lúc tới lớp những em nhanh gọn nắm vững kiến thức và kỹ năng hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tìm hiểu thêm, nhanh gọn soạn giáo án cho học viên của tớ. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng tìm hiểu thêm tại đây.

Lý thuyết Sự phụ thuộc của điện trở vào vật tư làm dây dẫn

1. Điện trở suất của vật tư làm dây dẫn

– Sự phụ thuộc của điện trở vào vật tư làm dây dẫn được đặc trưng bằng một đại lượng được gọi là điện trở suất của vật tư, kí hiệu là ρ, cty của điện trở suất là Ôm.mét (Ω.m).

– Điện trở suất của một vật tư (hay một chất) có trị số bằng điện trở của một đoạn dây dẫn hình trụ được làm bằng vật tư đó có chiều dài 1m và có tiết diện đều là 1m2.

– Điện trở suất của vật tư càng nhỏ thì vật tư đó dẫn điện càng tốt.

2. Sự phụ thuộc của điện trở vào vật tư làm dây dẫn

Điện trở của những dây dẫn có cùng chiều dài và cùng tiết diện tỉ lệ thuận với điện trở suất của vật tư làm những dây dẫn.

3. Công thức tính điện trở

Trong số đó:

l : chiều dài dây dẫn (m)

: điện trở suất

S: tiết diện dây dẫn (mét vuông)

R: điện trở của dây dẫn

4. Liên hệ thực tiễn

Nước biển có điện trở suất khoảng chừng 0,2Ω.m còn nước uống thường thì sẽ có điện trở suất trong mức chừng từ 20Ω.m đến 2000Ω.m. Do đó, nước biển dẫn điện tốt hơn nước uống thường thì khoảng chừng từ 100 đến 10000 lần.

Để xác lập sự phụ thuộc của điện trở vào vật tư dây dẫn thì phải tiến hành thí nghiệm với những dây dẫn có điểm lưu ý gì?

Gợi ý đáp án

Đo điện trở của những dây dẫn có cùng chiều dài và cùng tiết diện nhưng làm bằng những vật tư rất khác nhau để xác lập sự phụ thuộc của điện trở vào vật tư làm dây dẫn.

Dựa vào bảng 1 (SGK) hãy tính điện trở của đoạn dây dẫn constantan dài l = 1m và có tiết diện S = 1mm2.

Gợi ý đáp án

Qua bảng 1 ta tra được điện trở suất của dây constantan là ρ = 0,50.10-6 Ω.m

Có nghĩa là nếu ta có một sợi dây constantan hình trụ có chiều dài l1 = 1m, tiết diện S1 = 1m2 thì điện trở của nó là: R1 = 0,50.10-6Ω

→ Điện trở của đoạn dây dẫn constantan dài l = l m = l1 và có tiết diện S = l mm2 là R thỏa mãn nhu cầu hệ thức

Để xác lập công thức tính điện trở R của một đoạn dây dẫn có chiều dài l, có tiết diện s và làm bằng vật tư có điện trở suất ρ, hãy tính tiến trình như bảng 2 (SGK).

Gợi ý đáp án

Các bước tính Dây dẫn (được làm từ vật tư có điện trở suất p.) Điện trở của dây dẫn 1 Chiều dài 1(m) Tiết diện 1 mét vuông R1 = ρ 2 Chiều dài l (m) Tiết diện 1 mét vuông R2 = ρl 3 Chiều dài l (m) Tiết diện S(mét vuông) Bài C4 (trang 27 SGK Vật lí 9)

Tính điện trở của đoạn dây đồng dài l = 4m có tiết diện tròn, đường kính d = 1 mm (lấy π = 3,14).

d = 1mm = 10-3 m

Bảng điện trở suất (trang 26), ta có:

Điện trở của đoạn dây:

Theo đề bài ta có:

+ Chiều dài l = 4m

+ Tiết diện: S

+ Điện trở suất của đồng:

Thay vào (1) ta được, điện trở của đoạn dây đồng là:

Bài C5 (trang 27 SGK Vật lí 9)

Từ bảng 1 (SGK) hãy tính:

– Điện trở của sợi dây nhôm dài 2m và có tiết diện 1mm2.

– Điện trở của sợi dây nikêlin dài 8m, có tiết diện tròn và đường kính là 0,4mm (lấy π = 3,14).

– Điện trở của sợi dây đồng dài 400m và có tiết diện 2mm2.

Gợi ý đáp án 

a)

Ta có:

+ Điện trở suất của nhôm:

+ Chiều dài đoạn dây: l=2m

+ Tiết diện:

=> Điện trở của sợi dây nhôm:

b)

Ta có:

+ Điện trở suất của Nikelin:

+ Chiều dài đoạn dây: l=8m

+ Tiết diện:

=> Điện trở của sợi dây nikêlin:

c)

Ta có:

+ Điện trở suất của đồng:

+ Chiều dài đoạn dây: l=400m

+ Tiết diện

=> Điện trở của một dây đồng:

Bài C6 (trang 27 SGK Vật lí 9)

Một sợi dây tóc bóng đèn làm bằng vonfam ở 20 o C có điện trở 25Ω , có tiết diện tròn nửa đường kính 0,01mm. Hãy tính chiều dài của dây tóc này (lấy π = 3,14).

Gợi ý đáp án

Ta có:

+ Điện trở

+ Tiết diện:

+ Điện trở suất của vonfam:

Mặt khác, ta có:


Bạn đang đọc postt Vật lí 9 Bài 9: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật tư làm dây dẫn 2022

Với việc Bạn xem post Vật lí 9 Bài 9: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật tư làm dây dẫn FULL sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Download Game HD Vật lí 9 Bài 9: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật tư làm dây dẫn Miễn phí

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để down Game HD Vật lí 9 Bài 9: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật tư làm dây dẫn Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại binhfluan or tham gia Nhóm zalo để được hướng dẫn không lấy phí
#Vật #lí #Bài #Sự #phụ #thuộc #của #điện #trở #vào #vật #liệu #làm #dây #dẫn