0765562555

Hướng dẫn nhóm hình Hắc Ám Pháo Thủ full sát thương bá đạo meta tức thì lập tức hoàn cảnh hiện ni (2021) ⭐️ ADS ⭐️ 2021-08-07 19:11:08

Huong dan Top 3 doi hinh manh nhat mua 2

Với sát thương và chống thủ gần như, hãy nằm vào mò hiểu qua kĩ năng và tay nghề nghỉ ngơi dưỡng thiết kế nhóm hình Hắc Ám kèm Pháo Thủ cực mạnh vào Cờ Liên Quân mùa 2 nhằm test leo rank xếp thứ hạng tức thì lập tức bữa ni nhé. Đội hình chính yếu ớt: Arduin Nakroth Omen Preyta Capheny Valhein Errol Tel’Annas Richter Vị trí đặt nhóm hình: Related Articles Hướng dẫn: Cách bảo hộ thông tin trương mục Facebook, Twitter, Google, Gmail ngoài nhiều hacker 12 phút ago Cờ Liên Quân mùa 2: Hướng dẫn nhóm hình Hội Ám Hoàng Cuồng Chiến và Đấu Sĩ sát thương mạnh mẽ nhất 39 phút ago Cờ Liên Quân mùa 2: Hướng dẫn nhóm hình Cuồng Chiến Pháo Thủ siêu sát thương mạnh mẽ nhất meta 59 phút ago Cờ Liên Quân mùa 2: Hướng dẫn nhóm hình Pháo Thủ – Khoa Học bất khả bại trận một giờ ago Tổng buff vào team 4 Hắc Ám Hiệu ứng: Gây sát thương và thiêu đốt tiềm năng liên tiếp. Đồng thời ngăn tiềm năng hồi huyết. Đủ 2 tướng mạo: khiến cho sát thương chuẩn chỉnh bởi vì thế song mươi% huyết cao nhất vào 5 giây Đủ 4 tướng mạo: khiến cho sát thương chuẩn chỉnh bởi vì thế 35% huyết cao nhất vào 5 giây PreytaNakrothOmenArduin3 Thợ săn quỷ Hiệu ứng: Tăng kháng phép tới toàn bộ team: Đủ 2 tướng mạo: tăng 500 giáp phép Đủ 3 tướng mạo: tăng 1500 giáp phép ValheinErrolRichter2 Cuồng chiến Hiệu ứng: Đòn tấn công thông thường xuyên lan sang trọng phạm vi tiêu phụ cận bởi vì thế 100% sát thương cơ bạn dạng, cùng với: Đủ 2 Cuồng Chiến: một tướng mạo Cuồng Chiến ngẫu nhiên nhận cảm giác tấn công lan Đủ 4 Cuồng Chiến: Tất cả tướng mạo Cuồng Chiến lấy cảm giác tấn công lan OmenErrol2 Pháo thủ Hiệu ứng: Nhận thêm chí mạng và công vật lý cơ . Hiệu ứng gia tăng theo số tướng mạo Pháo Thủ vào nhóm hình: Đủ 2 Pháo Thủ: Tăng 10% công vật lý cơ, 15% tỉ lệ thành phần chí mạng Đủ 4 Pháo Thủ: Tăng 30% công vật lý cơ, 50% tỉ lệ thành phần chí mạng CaphenyValhein2 Cung thủ Hiệu ứng: Đánh thông thường xuyên lấy tỉ lệ thành phần liên kích. Hiệu ứng được gia tăng theo số tướng mạo Cung Thủ vào nhóm hình: Đủ 2 Cung Thủ: 25% tỉ lệ thành phần liên kích Đủ 4 Cung Thủ: 40% tỉ lệ thành phần liên kích Đủ 6 Cung Thủ: 65% tỉ lệ thành phần liên kích ValheinTel’Annas2 Đấu sĩ Hiệu ứng: Khi huyết < 50%, nhiều đấu sĩ nối tiếp tổ chức triển khai nhận thêm huyết và công vật lý cơ, rõ rệt như sau: Đủ 2 tướng mạo: Tăng 80 công vật lý cơ, nhận 1000 giáp huyết Đủ 4 tướng mạo: Tăng 160 công vật lý cơ, nhận 2000 giáp huyết Đủ 6 tướng mạo: Tăng 400 công vật lý cơ, nhận 4000 giáp huyết RichterArduinTrang bị khuyến nghị Gameplay thực tiễn:

Dữ Liệu Hướng dẫn nhóm hình Hắc Ám Pháo Thủ full sát thương bá đạo meta tức thì lập tức hoàn cảnh hiện ni (2021) ⭐️ ADS ⭐️

2021-08-07 19:11:08 #Hướng #dẫn #nhóm #hình #Hắc #Ám #Pháo #Thủ #full #sát #thương #bá #đạo #meta #hiện ni #trên #ADS