0765562555

Hướng dẫn nhóm hình Hội Ám Hoàng Cuồng Chiến và Đấu Sĩ sát thương mạnh mẽ nhất (2021) ⭐️ ADS ⭐️ 2021-08-07 song mươi:08:14

Huong dan doi hinh Hoi Am Hoang Cuong Chien va

Là vào số những những nhóm hình dồn sát thương về cuối trận cực mạnh, hãy nằm vào mò hiểu qua 2 nhóm hình Hội Ám Hoàng mạnh mẽ nhất vào Cờ Liên Quân mùa 2 và test ghép nhằm leo rank xếp thứ hạng tức thì lập tức bữa ni nhé. Đội hình Hội Ám Hoàng kẹp Cuồng Chiến Đội hình chính yếu ớt Veres Quillen Amily Omen Volkath Errol Payna Annette Alice Kil’groth 3 Hội Ám Hoàng Gây một lượng sát thương cấp nhiều lần lên kẻ địch còn ít huyết, rõ rệt như sau: Đủ 3 tướng mạo: Gây cấp 10 lần sát thương lên kẻ địch còn 30% huyết. VeresQuillenAmily4 Cuồng chiến Đòn tấn công thông thường xuyên lan sang trọng phạm vi tiêu phụ cận bởi vì thế 100% sát thương cơ bạn dạng, cùng với: Đủ 2 Cuồng Chiến: một tướng mạo Cuồng Chiến ngẫu nhiên nhận cảm giác tấn công lan Đủ 4 Cuồng Chiến: Tất cả tướng mạo Cuồng Chiến lấy cảm giác tấn công lan AmilyOmenVolkathErrol3 Trợ Thủ Sẽ chúc mừng niềm rét mướt tới cộng đồng ngẫu nhiên sinh sống đầu trận, góp tới cộng đồng miễn sát thương chí mạng và miễn thương vào 0.5S, tiếp tiếp sau hồi song mươi% huyết Đủ 2 tướng mạo: một cộng đồng ngẫu nhiên nhận chúc mừng niềm rét mướt Đủ 3 tướng mạo: 2 cộng đồng ngẫu nhiên nhận chúc mừng niềm rét mướt PaynaAnnetteAlice2 Thú Nhân Thuộc tính tướng mạo Thú Nhân nối tiếp tổ chức triển khai cùng tới những tướng mạo Thú Nhân khác, rõ rệt như sau: Đủ 2 tướng mạo: Tăng 10% huyết, công vật lý cơ, tốc tấn công vào 10 giây Kil’GrothPayna3 Norman Chặn sát thương vật lý cơ và phản lại kẻ địch vào 2 giây Khi bị tiến công. Dựa theo số người Norman: Đủ 3 tướng mạo: song mươi% tỉ lệ thành phần ngăn 44198 sát thương vật lý cơ nhận vào và phản lại địch thủ AmilyAnnetteAliceGameplay thẳng: Đội hình Hội Ám Hoàng kẹp Pháo Thủ Đội hình chính yếu ớt Quillen Amily Veres capheny Rourke Richter Errol Valhein hayate Tổng buff vào team 3 Hội Ám Hoàng Gây một lượng sát thương cấp nhiều lần lên kẻ địch còn ít huyết, rõ rệt như sau: Đủ 3 tướng mạo: Gây cấp 10 lần sát thương lên kẻ địch còn 30% huyết. VeresQuillenAmily3 Thợ săn quỷ Sức mạnh: Tăng kháng phép tới toàn bộ team: Đủ 2 tướng mạo: tăng 500 giáp phép Đủ 3 tướng mạo: tăng 1500 giáp phép ValheinErrolRichter2 Pháo thủ Sức mạnh: Nhận thêm chí mạng và công vật lý cơ . Hiệu ứng gia tăng theo số tướng mạo Pháo Thủ vào nhóm hình: Đủ 2 Pháo Thủ: Tăng 10% công vật lý cơ, 15% tỉ lệ thành phần chí mạng Đủ 4 Pháo Thủ: Tăng 30% công vật lý cơ, 50% tỉ lệ thành phần chí mạng caphenyValhein2 Liên bang Sức mạnh: Tăng véc tơ vận tốc tức thời tiến công tới toàn bộ tướng mạo vào team. Số Phần Trăm tốc tấn công nối tiếp dựa theo số tướng mạo liên bang lấy bên trên bàn cờ. Đủ 2 tướng mạo: Tăng song mươi% tốc tấn công Đủ 3 tướng mạo: Tăng 35% tốc tấn công caphenyRourke3 Cung thủ Sức mạnh: Đánh thông thường xuyên lấy tỉ lệ thành phần liên kích. Hiệu ứng được gia tăng theo số tướng mạo Cung Thủ vào nhóm hình: Đủ 2 Cung Thủ: 25% tỉ lệ thành phần liên kích Đủ 4 Cung Thủ: 40% tỉ lệ thành phần liên kích Đủ 6 Cung Thủ: 65% tỉ lệ thành phần liên kích ValheinRourkehayate3 Đấu sĩ Khi huyết < 50%, nhiều đấu sĩ nối tiếp tổ chức triển khai nhận thêm huyết và công vật lý cơ, rõ rệt như sau: Đủ 2 tướng mạo: Tăng 80 công vật lý cơ, nhận 1000 giáp huyết Đủ 4 tướng mạo: Tăng 160 công vật lý cơ, nhận 2000 giáp huyết Đủ 6 tướng mạo: Tăng 400 công vật lý cơ, nhận 4000 giáp huyết RourkeVeresRichter

Dữ Liệu Hướng dẫn nhóm hình Hội Ám Hoàng Cuồng Chiến và Đấu Sĩ sát thương mạnh mẽ nhất (2021) ⭐️ ADS ⭐️

2021-08-07 song mươi:08:14 #Hướng #dẫn #nhóm #hình #Hội #Ám #Hoàng #Cuồng #Chiến #và #Đấu #Sĩ #sát #thương #mạnh #nhất #ADS