0765562555

Hướng dẫn nhóm hình tự động khắc chế và dừng trệ 6 Thú Nhân mạnh mẽ nhất Mùa 2 (2021) ⭐️ ADS ⭐️ 2021-08-07 09:33:53

Huong dan doi hinh khac che 6 Thu Nhan manh

Đội hình chính yếu ớt: Arduin Nakroth Preyta Vol’kath Omen Valhein Errol Richter Tel’Annas Capheny Tổng buff vào nhóm hình Hắc ám Gây sát thương thiêu đốt liên tiếp lên tiềm năng và cấm hồi huyết (sát thương này ko cùng dồn Khi nhiều Power nằm vào khiến cho lên tiềm năng)     2 tướng mạo: khiến cho sát thương chuẩn chỉnh bởi vì thế song mươi% huyết cao nhất vào 5 giây     4 tướng mạo: khiến cho sát thương chuẩn chỉnh bởi vì thế 35% huyết cao nhất vào 5 giây Thợ săn quỷ Tăng kháng phép tới toàn nhóm     2 tướng mạo: tăng 500 giáp phép     3 tướng mạo: tăng 1500 giáp phép Đấu sĩ Khi huyết bên dưới 50%, nhiều đấu sĩ nối tiếp nhận thêm giáp huyết và công vật lý cơ. Lượng công vật lý cơ và giáp nhận thêm nối tiếp gia tăng Khi lấy khá nhiều tướng mạo đấu sĩ thoáng mát rãi lớn bên trên bàn cờ     2 tướng mạo: tăng 80 cvl, nhận 1000 giáp huyết Cuồng chiến Các tướng mạo cuồng chiến nằm vào sinh ra ni bên trên sàn đấu nối tiếp khiến cho sát thương Viral ra phạm vi tiêu phụ cận bởi vì thế 100% sát thương cơ bạn dạng Cung thủ Các cung thủ nằm vào sinh ra ni bên trên sàn đấu nối tiếp nhận cảm giác liên kích: thêm đòn tấn công Khi tấn công thông thường xuyên     2 tướng mạo: 25% tỷ suất liên kích Pháo thủ Các pháo thủ được tăng công vật lý cơ và tỷ suất chí mạng Khi nằm vào lấy vào nhóm hình     2 tướng mạo: tăng 10% công vật lý cơ, 15% tỉ lệ thành phần chí mạng Trang bị khuyến nghị Tel’Annas: Sách Truy Hồn, Vuốt Hung Tàn, Giáp Gaia Capheny: Sách Truy Hồn, Dây Chuyền Lục Bảo, Trượng Hỗn Mang Preyta: Sách Truy Hồn, Vương Miện Hecate, Ngọc Đại Pháp Sư Volkath: Huân Chương Troy, Thuẫn Nham Thạch Omen: Thuẫn Nham Thạch, Khiên Thất Truyền

Data Hướng dẫn nhóm hình tự động khắc chế và dừng trệ 6 Thú Nhân mạnh mẽ nhất Mùa 2 (2021) ⭐️ ADS ⭐️

2021-08-07 09:33:53 #Hướng #dẫn #nhóm #hình #tự động khắc #chế #Thú #Nhân #mạnh #nhất #Mùa #ADS