0765562555

Hướng dẫn nhóm hình thiết kế Jinx Đấu Sĩ mạnh mẽ nhất meta 10.10 rank Kim Cương (2021) ⭐️ ADS ⭐️ 2021-08-09 07:23:09

Huong dan doi hinh xay dung Jinx Dau Si manh

Điểm mạnh: Hàng Tanker lẫn dame đều mạnh Là nhóm hình được tấn công nấc chi phí trị thành bán mạnh mẽ nhất sinh sống meta 10.10 Một bản thân Jinx trọn vẹn tuy rằng thế cho dù cân nặng nề dame cả nhóm địch nếu như được lưu an ninh Rất trọn vẹn tuy rằng thế cho dù giả hóa sang trọng 6 Nổi Loạn nếu như quá cực kì khó khăn ghép Jinx Điểm yếu ớt Đội hình cực kì dễ dàng dàng dàng dẫn tới trùng tướng mạo, dễ dàng đụng món đồ dùng Rất mong muốn thiết Jinx + chuẩn bị đúng Đội hình chính yếu ớt Graves Maplhite Blitzcrank Ezreal Vi Cho’gath Jinx Miss Fortune Tổng buff: 4 Đấu Sĩ, 4 Pháo Thủ, 2 Thời Không Trang bị khuyến nghị Ưu tiên lấy chuẩn bị: Kiếm BF > Giáp > Găng tay Jinx: Vô Cực Kiếm + Diệt Khổng Lồ + Cuồng Cung/Đao Tử Thần Miss Fortune: Mũ Phù Thủy > Áo choàng Thủy Ngân (cần lấy) > Trượng Thiên Thần/Thương Shojin Cho’gath: Áo choàng sợi + Giáp Thiên Thần Hướng dẫn thiết kế nhóm hình: Đội hình đầu game show: Graves + Maplhite/Blitzcrank + Lucian (lưu đồ dùng tới Jinx) Giữa game show: Thêm Vi + Ezreal, mò thêm đồ dùng tới Lucian lưu dùm Jinx, cố ghép 2 Đấu Sĩ 2 Pháo Thủ 2 Thời Không Cuối game show: Rất trọn vẹn tuy rằng thế cho dù roll sớm mò Jinx và Miss Fortune, buôn cung ứng Lucian giả đồ dùng tới Jinx (chỉ Khi Jinx 2 sao và lấy Miss Fortune ghép đầy đủ 4 Pháo Thủ) Cấp 9: Rất trọn vẹn tuy rằng thế cho dù thêm Aurelion Sol lấy buff Nổi Loạn hoặc tướng mạo nổi loàn bất kì Vị trí xếp nhóm hình

Scr Hướng dẫn nhóm hình thiết kế Jinx Đấu Sĩ mạnh mẽ nhất meta 10.10 rank Kim Cương (2021) ⭐️ ADS ⭐️

2021-08-09 07:23:09 #Hướng #dẫn #nhóm #hình #xây dựng #dựng #Jinx #Đấu #Sĩ #mạnh #nhất #meta #rank #Kim #Cương #ADS