0765562555

Hướng dẫn Top 4 nhóm hình Sét kết hợp mạnh mẽ nhất meta 10.5 nhằm leo Rank Kim Cương (2021) ⭐️ ADS ⭐️ 2021-08-11 07:17:41

Huong dan Top 4 doi hinh Set ket hop manh

Đội hình Sét Sát Thủ tổ hợp Đội hình chính yếu ớt: Renekton Ornn Volibear Leona Kha’zix Olaf Braum/Amumu Zed Ngoại lệ: Lux Sét Tổng buff: 3 Sét, 2 Cát, 2 Băng, 2 Hộ Vệ, 3 Sát Thủ, 3 Cuồng Chiến Đội hình Sét Băng Hộ Vệ kháng Xạ Thủ Đội hình chính yếu ớt: Ornn Volibear Braum Ezreal Mundo Olaf Malphite Amumu Zed Tổng buff: 3 Sét, 4 Băng, 4 Hộ Vệ, 3 Cuồng Chiến Đội hình Sét Băng Bí Ẩn kháng dame phép Đội hình chính yếu ớt: Warwick Ornn Volibear Braum Olaf Karma Nami Zed Ngoại lệ: Lux Sét Tổng buff: 3 Sét, 4 Băng, 2 Bí Ẩn, 2 Hộ Vệ Đội hình Băng Sét cơ bạn dạng Đội hình chính yếu ớt: Renekton Ornn Jax Volibear Braum Olaf Ezreal Zed Tổng buff: 3 Sét, 4 Băng, 3 Cuồng Chiến, 2 Hộ Vệ

Bài viết lách Hướng dẫn Top 4 nhóm hình Sét kết hợp mạnh mẽ nhất meta 10.5 nhằm leo Rank Kim Cương (2021) ⭐️ ADS ⭐️

2021-08-11 07:17:41 #Hướng #dẫn #Top #nhóm #hình #Sét #kết #hợp #mạnh #nhất #meta #nhằm #leo #Rank #Kim #Cương #ADS