0765562555

Hướng dẫn tự động hoạt động tô màu sắc nhiều ô Excel theo điều khiếu nại 2021-07-16 13:39:48

Các thang màu sắc thay mặt tới toàn bộ nhiều loại như nhiệt độ độ, véc tơ vận tốc tức thời, giới hạn tuổi và cho dù là cả người dân. Nếu nhiều bạn đọc lấy nhu yếu ớt mong muốn sử dụng loại tự động hoạt động tô màu sắc này tới những ô Excel cùng với điều khiếu nại lấy trước hãy dùng chức năng màu sắc sắc Scale theo chỉ dẫn ngay sau này.

Với format lấy điều khiếu nại, nhiều bạn đọc cũng trọn vẹn tuy rằng thế cho dù sử dụng thang màu sắc gradient chỉ vào vài ba phút. Excel cung ứng thang màu sắc lấy nhì và phụ vương vãi màu sắc tuy rằng thế nhiều bạn đọc cũng trọn vẹn tuy rằng thế cho dù lựa lựa, nằm vào theo cùng với rất nhiều tùy lựa lựa khác nhằm tùy chỉnh thang màu sắc của khá nhiều bạn đọc.

Tự động tô màu sắc nhiều ô Excel theo format lấy điều khiếu nại
Microsoft Excel cung ứng tới những bạn đọc vào số những những vào bộ sưu tập thang màu sắc nhằm tự động hoạt động tô màu sắc nhiều ô Excel góp nhiều bạn đọc cũng trọn vẹn tuy rằng thế cho dù sử dụng sớm chóng. Chúng bao héc tàm toàn bộ sáu thang nhì màu sắc và sáu thang phụ vương vãi màu sắc.

Chọn nhiều ô tuy rằng thế nhiều bạn đọc lấy nhu yếu ớt mong muốn sử dụng. Sau kia, giả tới phần Styles của tab trang công ty thoáng mát rãi lớn to.
Nhấp vào “Conditional Formatting” và lựa lựa “màu sắc sắc Scales.“. quý quan lại quý khách khứa hàng nối tiếp thấy toàn bộ 12 tùy lựa lựa thang màu sắc lấy trước.

Khi di con chiếc chuột qua từng chiếc, nhiều nhiều bạn đọc nối tiếp thấy nhiều ô tôi sẽ lựa lựa cũng biến thay đổi theo. Nhờ vậy tuy rằng thế nhiều bạn đọc cũng trọn vẹn tuy rằng thế cho dù dễ dàng dàng và dễ dàng lựa lựa lựa thang màu sắc phù thống nhất tới bảng Excel của chính bản thân.

Tùy chỉnh tạo nên thang màu sắc format lấy điều khiếu nại
Nếu nhiều bạn đọc ko mến nhiều mẫu thang màu sắc lấy trước của Excel thì nhiều bạn đọc vẫn trọn vẹn tuy rằng thế cho dù dễ dàng dàng và dễ dàng tạo nên thang màu sắc tới riêng biệt bản thân.

Chọn nhiều ô tuy rằng thế nhiều bạn đọc lấy nhu yếu ớt mong muốn, giả tới tab trang công ty thoáng mát rãi lớn to và lựa lựa “New Rule” vào “Conditional Formatting”.

Khi hiên chạy cửa ngõ số trông ra bên ngoài New Formatting Rule new mẻ mở ra, hãy lựa lựa “Format All Cells Based on Their Values” sinh sống bên trên nằm vào.

Phần Edit the Rule Description sinh sống cuối hiên chạy cửa ngõ số trông ra bên ngoài là khu vực nhiều nhiều bạn đọc nối tiếp dành riêng biệt thời hạn tồn trên nhằm tùy chỉnh quy tắc của thang màu sắc. Bắt đầu bởi vì thế cách thức lựa lựa 2-màu sắc sắc Scale hoặc 3-màu sắc sắc Scale (thang 2 hoặc 3 màu sắc).

Sự biệt lập sinh sống sinh sống thân nhì loại này là thang phụ vương vãi màu sắc lấy điểm thân, vào Khi thang nhì màu sắc chỉ mất biết bao lợi quyền chí ít và cao nhất.

Sau Khi lựa lựa loại thang màu sắc, hãy lựa lựa Minimum, Maximum và Midpoint vào Types. quý quan lại quý khách khứa hàng cũng trọn vẹn tuy rằng thế cho dù lựa lựa kể từ Lowest/Highest Value, Number, Percent, Formula, hoặc Percentile.
Các loại Lowest Value và Highest Value (lợi quyền thấp nhất và lợi quyền thoáng mát rãi lớn to số 1) nhờ data vào phạm vi ô sẽ lựa lựa, chính vì thế vậy nhiều bạn đọc ko càng cần nhập bất cứ cái gì cả. Excel nối tiếp tự động hoạt động tô màu sắc vào nhiều ô theo điều khiếu nại.

Cuối nằm vào, nhấp vào màu sắc sắc nhằm lựa lựa màu sắc nhiều bạn đọc lấy nhu yếu ớt mong muốn. Nếu nhiều bạn đọc lấy nhu yếu ớt mong muốn tuỳ chỉnh màu sắc, hãy lựa lựa “More Colors” nhằm dùng mã màu sắc RGB hoặc Hex.

Sau kia, nhiều nhiều bạn đọc nối tiếp thấy bạn dạng coi trước thang màu sắc của chính bản thân sinh sống cuối hiên chạy cửa ngõ số trông ra bên ngoài. Nếu nhiều bạn đọc hoàn hảo cùng với hiệu trái, hãy nhấn “OK” nhằm sử dụng format.

Nếu nhiều bạn đọc biên tập data của chính bản thân, thang màu sắc nối tiếp tự động hoạt động biến thay đổi nhằm phù hợp lý cùng với biến thay đổi.

Vậy là nhiều bạn đọc sẽ sử dụng thang màu sắc thành tựu giỏi vào Microsoft Excel rồi kia. Trong Khi, nhiều bạn đọc cũng trọn vẹn tuy rằng thế cho dù học tập Excel chóng vánh bởi vì thế 8 mẹo này.

Data Hướng dẫn tự động hoạt động tô màu sắc nhiều ô Excel theo điều khiếu nại

2021-07-16 13:39:48 #Hướng #dẫn #tự động #động #tô #màu sắc #nhiều #Excel #theo #điều #khiếu nại