0765562555

Share Mẹo Cách Cách xử lý hóa đơn viết sai chi tiết từng trường hợp. Mới nhất 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Chia Sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn Cách xử lý hóa đơn viết sai chi tiết từng trường hợp. Mới nhất 2022 full HD Link Tải kỹ năng khá đầy đủ rõ ràng trên điện thoại cảm ứng, máy tính, máy tính được update : 2021-09-26 01:24:25

3909

Hướng dẫn cách xử lý hóa đơn viết sai như: Viết sai mã số thuế, sai thuế suất, sai tiền thuế, sai ngày tháng, sai tên Công ty, sai địa chỉ, sai tên sản phẩm & hàng hóa, sai số lượng, sai đơn giá, sai hình thức thanh toán, sai số tiền bằng chữ, sai tên người sắm sửa…theo quy định tại Thông tư 39/năm trước/TT-BTC, Thông tư 119, Thông tư 26.

Theo Điều 20 Thông tư 39/năm trước/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn rõ ràng như sau:
 

Dưới đấy là những trường hợp viết sai hóa đơn Giá trị ngày càng tăng ( GTGT) – Tùy vào từng thời gian phát hiện hóa đơn viết và lỗi sai là gì mà cách xử lý sẽ không còn giống nhau. (Xử lý hóa đơn điện tử lập sai, những bạn xem rõ ràng cuối nội dung bài viết nhé)VD: Phát hiện hóa đơn sai nhưng chưa kê khai sẽ xử lý khác với khi phát hiện hóa đơn nhưng đã kê khai. Các bạn xem mình thuộc trường nào thì xử lý như sau nhé:

Thời điểm phát hiện

 Cách xử lý

1. Hợp Đồng viết sai nhưng chưa xé khỏi cuống

– Gạch chéo những liên- Xuất hóa đơn mới

2. Hợp Đồng viết sai đã xé nhưng chưa giao cho quý khách

– Gạch chéo những liên- Xuất hóa đơn mới

3. Hợp Đồng viết sai đã giao cho quý khách nhưng chưa kê khai

– Lập biên bản tịch thu hóa đơn- Xuất hóa đơn mới thay thế

4. Hợp Đồng viết sai đã giao cho quý khách nhưng đã kê khai

– Lập biên bản trấn áp và điều chỉnh hóa đơn- Xuất hóa đơn trấn áp và điều chỉnh(ko phải hóa đơn mới)

Lưu ý: Chỉ duy nhất trường hợp Hóa đơn viết sai tên, địa chỉ người tiêu dùng nhưng ghi đúng MST xử lý như sau:- Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người tiêu dùng nhưng ghi đúng mã số thuế người tiêu dùng thì những bên lập biên bản trấn áp và điều chỉnh và không phải lập hóa đơn trấn áp và điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác tiến hành theo phía dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/năm trước/TT-BTC của Bộ Tài chính.”
(Theo khoản 7 điều 3 Thông tư 26/năm ngoái/TT-BTC)

 

=> Cách xử lý rõ ràng từng trường hợp những bạn xem tại đây nhé:

 

—————————————————————————
 
I. Hóa đơn viết sai nhưng chưa xé khỏi cuống:Hóa đơn sai: Dù là sai tiêu thức nào (Sai ngày tháng, sai MST, sai số tiền, sai thuế suất, sai tổng tiền ….) -> Nhưng chưa xé khỏi cuống thì cũng xử lý như sau nhé:Cách xử lý:Bước 1: – Chỉ cần gạch chéo những liên và lưu giữ hóa đơn viết sai đó.Bước 2: – Lập lại hóa đơn mới là xong.VD: Ngày 22/10/2018 Kế toán ABC viết hóa đơn số 0000089 (Nhưng khi vừa viết xong thì phát hiện hóa đơn đó bị sai tên hàng  hóa).Xử lý: Chỉ cần gạch chéo hóa đơn đó và xuất 1 hóa đơn mới thay thế trong thời gian ngày hôm đó là xong nhé.Chú ý: Những hóa đơn viết sai mà chưa xé khỏi cuống thì những bạn phải gạch chéo nhé.

 ——————————————————————
 

II. Hóa đơn viết sai đã xé nhưng chưa giao cho người tiêu dùng:Hóa đơn sai: Dù là hóa đơn viết sai tiêu thức nào, cũng xử lý như sau nhéCách xử lý:Bước 1: – Gạch chéo 3 liên của hóa đơn viết sai đó.Bước 2: – Kẹp lại vào quyển hóa đơn (Nhớ là phải gạch chéo và tàng trữ để sau này giải trình).Bước 3: – Lập lại hóa đơn mới.Chú ý: Trường hợp này khi phát hiện và xử lý phải cùng 1 ngày nhé.VD: Ngày 22/10/2018 Kế toán ABC viết hóa đơn số 0000089 (Sau khi vừa viết xong kế toán không kiểm tra lại, đã xé vào đưa cho người tiêu dùng -> Thì phát hiện hóa đơn đó bị sai số tiền).Xử lý: Kẹp hóa đơn đó vào vị trí cũ -> Gạch chéo 3 liên -> Xuất 1 hóa đơn mới thay thế trong thời gian ngày hôm đó.

—————————————————————————————–
 

III. Hóa đơn viết sai đã giao cho người tiêu dùng nhưng chưa kê khai:Hóa đơn sai: Dù là hóa đơn viết sai tiêu thức nào, cũng xử lý như sau nhéCách xử lý:Bước 1: – Hai bên lập biên bản tịch thu những liên của số hoá đơn đã lập sai (không phải lập biên bản hủy hóa đơn).

Mẫu tải về tại đây: Mẫu biên bản tịch thu hóa đơn

Bước 2: – Lập lại hóa đơn mới, (Lập vào trong thời gian ngày hiện tại nhé và hai bên dung hóa đơn mới để khai thuế)Chú ý: Người bán gạch chéo những liên và phải lưu giữ số hoá đơn lập sai đó. (Có thể kẹp vào quyển hóa đơn để giải trình)VD: Ngày 13/4/2018 Kế toán ABC xuất 1 hóa đơn số 000089.
– Nhưng đến ngày 30/4/2018 phát hiện ra hóa đơn đó bị sai (Dù là lỗi sai gì rồi cũng xử lý như nhau nhé)Xử lý -> Lập biên bản tịch thu hóa đơn ngày 30/4/2018 và xuất 1 hóa đơn mới thay thế vào trong thời gian ngày 30/4/2018.

 —————————————————————————
 
IV. Hóa đơn viết sai đã giao cho quý khách và đã kê khai thuế:Chú ý: – Trường hợp này còn có 2 trường hợp xẩy ra đó là:         Hóa đơn sai sót tác động đến giá trị tiền hàng và tiền thuế.        Hóa đơn viết sai KHÔNG tác động đến tiền hàng và tiền thuế.- Dù là một trong những bên hoặc cả hai bên đã kê khai thì đều xử lý như sau nhé:a. Nếu hóa đơn viết sai ngày tháng, mã số thuế, tên sản phẩm & hàng hóa, cty chức năng tính…(Những sai sót Không tác động đến số tiền)Cách xử lý:Bước 1: – Hai bên lập biên bản trấn áp và điều chỉnh hóa đơn viết sai
Mẫu tải về tại đây: Mẫu biên bản trấn áp và điều chỉnh hóa đơn

Bước 2: – Người bán lập hóa đơn trấn áp và điều chỉnh: Hóa đơn trấn áp và điều chỉnh ghi rõ nội dung ghi sai; nội dung trấn áp và điều chỉnh; số hóa đơn, ký hiệu…VD: Điều chỉnh mã số thuế của hóa đơn số … ký hiệu …. ngày tháng …từ … thành….Kê khai thuế: Hiện tại trên ứng dụng HTKK đã bỏ những phụ lục nên những hóa đơn trấn áp và điều chỉnh như này (Hóa đơn trấn áp và điều chỉnh không tác động đến số tiền, tiền thuế) thì những bạn không cần thiết phải kê khai trên Tờ khai 01/ Giá trị ngày càng tăng ( GTGT), mà chỉ việc lưu cùng với hóa đơn sai để sau này giải trình.VD: Ngày 15/3/2018 Kế toán ABC xuất hóa đơn số 000098, ký hiệu TU18P và hóa đơn này đã kê khai vào Qúy 1/2018.
– Đến ngày 21/5/2018 thì phát hiện bị sai mã số thuế. (Các lỗi sai khác, những bạn cũng xử lý như sau nhé)Cách xử lý:- Lập biên bản trấn áp và điều chỉnh hóa đơn (mẫu như trên)
– Lập hóa đơn trấn áp và điều chỉnh rõ ràng như sau:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

                                                                                                        Ký hiệu:TU/18P
                                                         Liên 1: Lưu                                  Số:  0000589

Ngày 21 tháng 5 năm 2018
 
Đơn vị bán thành phầm: CÔNG TY KẾ TOÁN ABC
Mã số thuế: 0106208569
Địa chỉ: 181, Đường Xuân Thủy, Q.. Cầu giấy, TP. Tp Hà Nội Thủ Đô

Điện thoại:..0984.322. .Số thông tin tài khoản..711A26950578

Họ tên người sắm sửa: Đinh mạnh Ninh
Tên cty chức năng: Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hải Nam
Mã số thuế: 0106323653 (Ghi lại MST đúng)Địa chỉ: Số 170, Đường Tây Sơn, Quận Q.. Đống Đa, TP.Tp Hà Nội Thủ Đô

Hình thức thanh toán:..CK……….Số thông tin tài khoản: …711A26956789

STT

Tên sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị
tính

Số
lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4×5

01 

Điều chỉnh mã số thuế người tiêu dùng của hóa đơn số 000098, ký hiệu TU18P, ngày 15/3/2018 từ 0106323236 thành 0106323653

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Cộng tiền hàng:                                          

Tax(Thuế) suất Giá trị ngày càng tăng ( GTGT):         %  , Tiền thuế Giá trị ngày càng tăng ( GTGT):                                             

Tổng cộng tiền thanh toán:                                                 Số tiền viết bằng chữ:        

Kê khai thuế: Không cần kê khai hóa đơn trấn áp và điều chỉnh này vì không tồn tại giá trị tiền hàng và tiền thuế (Vì trên ứng dụng HTKK đã bỏ những phụ lục nên những bạn chỉ việc lưu lại cùng với hóa đơn viết sai, biên bản trấn áp và điều chỉnh để sau này giải trình)
Chi tiết xem tại đây: Cách xử lý hóa đơn viêt sai mã số thuế, tên sản phẩm & hàng hóa

 ——————————————————————

b. Nếu hóa đơn viết sai thuế suất, đơn giá, thành tiền … (Ảnh hưởng đến số tiền và tiền thuế):Cách xử lý:Bước 1: – Hai bên lập biên bản trấn áp và điều chỉnh hóa đơn viết sai,Bước 2: – Người bán phải lập hoá đơn trấn áp và điều chỉnh sai sót. Hoá đơn trấn áp và điều chỉnh ghi rõ (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá cả, thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng…, tiền thuế giá trị ngày càng tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu…Chú ý: Hoá đơn trấn áp và điều chỉnh không được ghi số âm (-). Khi kê khai: Kê khai vào kỳ hiện tại: Căn cứ vào hoá đơn trấn áp và điều chỉnh, người bán và người tiêu dùng kê khai trấn áp và điều chỉnh doanh thu mua, bán, thuế đầu ra, nguồn vào trên bảng kê. VD: Ngày 15/3/2018 bạn xuất hóa đơn số 000098, ký hiệu TU18P và hóa đơn này đã kê khai vào Qúy 1/2018.
– Đến ngày 21/5/2018 bạn phát hiện bị sai tiền thuế. (Cụ thể: Số tiền thuế đúng phải là một trong những.400.000, nhưng trên hóa đơn viết sai là một trong những.100.000 -> Như vậy phải lập hóa đơn trấn áp và điều chỉnh tăng thêm 300.000)Cách xử lý:- Lập biên bản trấn áp và điều chỉnh hóa đơn (mẫu như trên)
– Lập hóa đơn trấn áp và điều chỉnh rõ ràng như sau:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

                                                                                                        Ký hiệu:TU/18P
                                                         Liên 1: Lưu                                  Số:  0000589

Ngày 21 tháng 5 năm 2018
 
Đơn vị bán thành phầm: CÔNG TY KẾ TOÁN ABC
Mã số thuế: 0106208569
Địa chỉ: 181, Đường Xuân Thủy, Q.. Cầu giấy, TP. Tp Hà Nội Thủ Đô

Điện thoại:..0984.322. .Số thông tin tài khoản..711A26950578

Họ tên người sắm sửa: Đinh mạnh Ninh
Tên cty chức năng: Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hải Nam
Mã số thuế: 0106784589
Địa chỉ: Số 170, Đường Tây Sơn, Quận Q.. Đống Đa, TP.Tp Hà Nội Thủ Đô

Hình thức thanh toán:..CK……….Số thông tin tài khoản: …711A26956789

STT

Tên sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị
tính

Số
lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4×5

01 

Điều chỉnh tăng số tiền thuế của hóa đơn số 000098, ký hiệu TU18P, ngày 15/3/2018 từ 1.100.000 thành 1.400.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Cộng tiền hàng:                                             

Tax(Thuế) suất Giá trị ngày càng tăng ( GTGT):         %  , Tiền thuế Giá trị ngày càng tăng ( GTGT):                                           300.000

Tổng cộng tiền thanh toán:                                                                          300.000Số tiền viết bằng chữ:         Ba trăm nghìn đồng chẵn.

Kê khai thuế: Kê khai hóa đơn trấn áp và điều chỉnh đó vào quý 2/2018 (Vì hóa đơn trấn áp và điều chỉnh ngày 21/5/2018). Kê khai vào cột: Tax(Thuế) Giá trị ngày càng tăng ( GTGT): 300.000. Cột lệch giá hoặc giá trị sản phẩm & hàng hóa mua vào bằng 0.- Hóa đơn trấn áp và điều chỉnh tăng thì những bạn kê khai như hóa đơn thường thì.

————————————————————–
 
Chú ý: Nếu là hóa đơn trấn áp và điều chỉnh giảm: Khi kê khai:- Bên bán ghi âm (-) “Chỉ tiêu – Doanh thu và thuế Giá trị ngày càng tăng ( GTGT) trên Tờ khai 01/ Giá trị ngày càng tăng ( GTGT) 
VD 1 : -300.000- Bên mua: ghi âm (-) vào Chỉ tiêu giá trị mua và và thuế Giá trị ngày càng tăng ( GTGT) trên Tờ khai 01/ Giá trị ngày càng tăng ( GTGT).- Nếu trong kỳ có nhiều hóa đơn khác thì những bạn phải trừ đi số tiền và tiền thuế tương ứng của hóa đơn trấn áp và điều chỉnh giảm, tiếp sau đó mới nhập vào Các chỉ tiêu.VD 2 : (Bên mua) Trong quý IV/2018 những bạn có phát sinh nhiều hóa đơn nguồn vào khác và 1 hóa đơn trấn áp và điều chỉnh giảm trị giá: 10.000.000, thuế Giá trị ngày càng tăng ( GTGT): một triệu
– Sau khi kê khai xong những hóa đơn nguồn vào khác thì Chỉ tiêu 23: 200.000.000, Chỉ tiêu 24: 20.000.000, Chỉ tiêu 25: 20.000.000
-> Tiếp những bạn lấy số tiền xuất hiện ở Chỉ tiêu 23, 24, 25 trên để trừ đi số tiền trên hóa đơn trấn áp và điều chỉnh (vì là trấn áp và điều chỉnh giảm, nên phải trừ đi), rõ ràng như sau:
Chỉ tiêu 23 = 200.000.000 – 10.000.000 = 190.000.000
Chi tiêu 24 = 20.000.000 – một triệu = 19.000.000
Chi tiêu 25 = 20.000.000 – một triệu = 19.000.000
Chi tiết những bạn xem tại đây: Xử lý hoá đơn viết sai thuế suất, tiền thuế 

———————————————————————————-
Ngoài ra những bạn cũng trọn vẹn có thể click more tổng hợp những cách viết hóa đơn trấn áp và điều chỉnh rất khác nhau tại đây nhé:
Cách viết hóa đơn trấn áp và điều chỉnh

Chú ý: Khi bán thành phầm hóa, phục vụ nhu yếu dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người tiêu dùng không lấy hóa đơn hoặc không phục vụ nhu yếu tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người tiêu dùng không lấy hoá đơn” hoặc “người tiêu dùng không phục vụ nhu yếu tên, địa chỉ, mã số thuế.
———————————————————————
 

Xử lý hóa đơn điện tử lập sai:
 

Căn cứ theo Công văn 2296/TCT-DNL ngày thứ 6/6/2019 của Tổng cục thuế:
 “Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập cho người tiêu dùng tiếp sau đó phát hiện sai sót theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 9 Thông tư số 32/2011/TT-BTC thì Ngân hàng Trách Nhiệm Hữu Hạn Indovina và người tiêu dùng lập văn bản xác nhận sai sót bằng giấy có chữ ký người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý hoặc người được ủy quyền theo quy định pháp lý về ủy quyền của người tiêu dùng và người bán. 
-> Ngân hàng Trách Nhiệm Hữu Hạn Indovina lập hóa đơn điện tử trấn áp và điều chỉnh sai sót theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính.
Hiện nay, nhà nước đã phát hành Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 quy định về hóa đơn điện tử bán thành phầm hóa, phục vụ nhu yếu dịch vụ và Tổng cục Tax(Thuế) đang xây dựng Thông tư hướng dẫn Nghị định số 119/2018/NĐ-CP nêu trên. Đề nghị Ngân hàng tiến hành theo phía dẫn tại công văn này cho tới khi có văn bản hướng dẫn mới.”Theo diều 9 Thông tư 32 hướng dẫn xử lý so với hóa đơn điện tử đã lập
 “1. Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho những người dân tiêu dùng nhưng chưa Giao sản phẩm & hàng hóa, phục vụ nhu yếu dịch vụ hoặc hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho những người dân tiêu dùng, người bán và người tiêu dùng chưa kê khai thuế.
    -> Nếu phát hiện sai thì chỉ được hủy khi có sự đồng ý và xác nhận của người bán và người tiêu dùng.
    -> Việc huỷ hóa đơn điện tử có hiệu lực hiện hành theo như đúng thời hạn do những bên tham gia đã thoả thuận. Hóa đơn điện tử đã hủy phải được tàng trữ phục vụ việc tra cứu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
    -> Người bán tiến hành lập hóa đơn điện tử mới theo quy định tại Thông tư này để gửi cho những người dân tiêu dùng, trên hóa đơn điên tử mới phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số…, ký hiệu, gửi ngày tháng năm.
 2. Trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho những người dân tiêu dùng, đã Giao sản phẩm & hàng hóa, phục vụ nhu yếu dịch vụ, người bán và người tiêu dùng đã kê khai thuế.
    -> Sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người tiêu dùng phải lập văn bản thỏa thuận hợp tác có chữ ký điện tử của tất cả hai bên ghi rõ sai sót.
    -> Đồng thời người bán lập hoá đơn điện tử trấn áp và điều chỉnh sai sót. Hoá đơn điện tử lập sau ghi rõ trấn áp và điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá cả, thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng, tiền thuế giá trị ngày càng tăng cho hoá đơn điện tử số…, ký hiệu…
    -> Căn cứ vào hoá đơn điện tử trấn áp và điều chỉnh, người bán và người tiêu dùng tiến hành kê khai trấn áp và điều chỉnh theo quy định của pháp lý về quản trị và vận hành thuế và hóa đơn hiện hành.
    -> Hoá đơn trấn áp và điều chỉnh không được ghi số âm (-).”Như vậy: Việc xử lý hóa đơn điện tử lập sai vẫn tiến hành theo phía dẫn nêu trên, chờ đến khi có văn bản hướng dẫn mới của Bộ tài chính.- Các bạn cũng trọn vẹn có thể thấy việc xử lý hóa đơn điện tử lập sai cũng không khác gì việc xử lý hóa đơn giấy lập sai nêu trên. Trường hợp 1 thay bằng việc lập biên bản tịch thu so với hóa đơn giấy -> thì hóa đơn điện tử sẽ lập biên bản hủy.
 

——————————————————————————————
 
Để hạn chế những lỗi sai khi viết hóa đơn Giá trị ngày càng tăng ( GTGT) những bạn nên click more:

Cách viết hóa đơn giá trị ngày càng tăng

 
—————————————————————-
 

Kế toán ABC chúc những bạn thành công xuất sắc!
Các bạn muốn muốn học cách xử lý hóa đơn: Cách viết, xử lý khi viết sai… Cách làm kế toán thuế thực tiễn nâng cao: Kê khai thuế, lập tờ khai quyết toán thuế … Có thể tham gia: Lớp  học kế toán thuế thực tiễn

__________________________________________________
 

 

Link tải Cách xử lý hóa đơn viết sai chi tiết từng trường hợp. Full rõ ràng

Share một số trong những thủ thuật có Link tải về nội dung bài viết Cách xử lý hóa đơn viết sai chi tiết từng trường hợp. tiên tiến và phát triển nhất, Post sẽ tương hỗ Quý quý khách hiểu thêm và update thêm kiến thức và kỹ năng về kế toán thuế thông tư..

Review về Cách xử lý hóa đơn viết sai chi tiết từng trường hợp.

Bạn đã đọc Tóm tắt mẹo thủ thuật Cách xử lý hóa đơn viết sai chi tiết từng trường hợp. rõ ràng nhất. Nếu có vướng mắc vẫn chưa hiểu thì trọn vẹn có thể để lại comment hoặc Join nhóm zalo để được trợ giúp nghen.
#Cách #xử #lý #hóa #đơn #viêt #sai #chi #tiêt #tưng #trương #hơp
Kinh Nghiệm Cách Cách xử lý hóa đơn viết sai chi tiết từng trường hợp. Mới nhất 2022