0765562555

Chia Sẻ kinh nghiệm tay nghề Hướng dẫn xử lý riêng với hóa đơn đã lập, đã kê khai Free 2022

Quý khách đang Search từ khóa Thủ thuật Hướng dẫn HD Hướng dẫn xử lý riêng với hóa đơn đã lập, đã kê khai Mới nhất trên máy tính điện thoại cảm ứng máy tính năm 2022: 2021-09-07 03:11:12

3923

Lượt xem:
402

Bài viết Hướng dẫn xử lý riêng với hóa đơn đã lập, đã kê khai
Cục thuế TP.Tp Hà Nội Thủ Đô vừa mới được bố trí theo phía dẫn xử lý riêng với hóa đơn đã lập, đã kê khai tại Công văn 81596/CT-TTHT ngày 29/10/2019.

  Căn cứ khoản 5 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định về khai tương hỗ update hồ sơ khai thuế:

“Điều 10. Quy định chung về khai thuế, tính thuế

5. Khai tương hỗ update hồ sơ khai thuế

a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai tương hỗ update hồ sơ khai thuế.

Đối với loại thuế có kỳ quyết toán thuế năm: Trường hợp chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì người nộp thuế khai tương hỗ update hồ sơ khai thuế tạm nộp của tháng, quý có sai sót, đồng thời tổng hợp số liệu khai tương hỗ update vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì chỉ khai tương hỗ update hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp hồ sơ khai tương hỗ update hồ sơ quyết toán thuế năm làm giảm số thuế phải nộp nếu cần xác lập lại số thuế phải nộp của tháng, quý thì khai tương hỗ update hồ sơ khai tháng, quý và tính lại tiền chậm nộp (nếu có).

Hồ sơ khai thuế tương hỗ update được nộp cho cơ quan thuế vào bất kể ngày thao tác nào, ko tùy từng thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước lúc cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định hành động kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế; nếu cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã phát hành kết luận, quyết định hành động xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai tương hỗ update, kiểm soát và điều chỉnh:

c) Các trường hợp khai tương hỗ update hồ sơ khai thuế

c.1) Trường hợp người nộp thuế khai tương hỗ update hồ sơ khai thuế ko làm thay đổi tiền thuế phải nộp, tiền thuế được khấu trừ, tiền thuế đề xuất kiến nghị hoàn thì chỉ lập Tờ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót đã được tương hỗ update, kiểm soát và điều chỉnh và gửi tài liệu lý giải kèm theo, ko phải lập Bản giải trình khai tương hỗ update, kiểm soát và điều chỉnh mẫu số 01/KHBS…”.

  Căn cứ khoản 2 Điều 9 Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ:

+ Tại Điều 9 quy định về xử lý riêng với hóa đơn điện tử đã lập:

“Điều 9. Xử lý riêng với hóa đơn điện tử đã lập

1. Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho những người dân tiêu dùng nhưng chưa Giao thành phầm & hàng hóa, phục vụ dịch vụ hoặc hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho những người dân tiêu dùng, người bán và người tiêu dùng chưa kê khai thuế, nếu phát hiện sai thì chỉ được hủy khi có sự đồng ý và xác nhận của người bán và người tiêu dùng. Việc hủy hóa đơn điện tử có hiệu lực hiện hành theo như đúng thời hạn do những bên tham gia đã thỏa thuận hợp tác. Hóa đơn điện tử đã hủy phải được tàng trữ phục vụ việc tra cứu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Người bán thực thi lập hóa đơn điện tử mới theo quy định tại Thông tư này để gửi cho những người dân tiêu dùng, trên hóa đơn điện tử mới phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số…, ký hiệu, gửi ngày tháng năm.

2. Trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho những người dân tiêu dùng, đã Giao thành phầm & hàng hóa, phục vụ dịch vụ, người bán và người tiêu dùng đã kê khai thuế, tiếp theo đó phát hiện sai sót thì người bán và người tiêu dùng phải lập văn bản thỏa thuận hợp tác có chữ ký điện tử của toàn bộ hai bên ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điện tử kiểm soát và điều chỉnh sai sót. Hóa đơn điện tử lập sau ghi rõ kiểm soát và điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng thành phầm & hàng hóa, giá cả, thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng, tiền thuế giá trị ngày càng tăng cho hóa đơn điện tử số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điện tử kiểm soát và điều chỉnh, người bán và người tiêu dùng thực thi kê khai kiểm soát và điều chỉnh theo quy định của pháp lý về quản trị và vận hành thuế và hóa đơn hiện hành. Hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh ko được ghi số âm (-)”.

Căn cứ Thông tư 39/năm trước đó/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/năm trước đó/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ:

+ Tại Điều 20 quy định về xử lý riêng với hóa đơn đã lập:

“Điều 20. Xử lý riêng với hóa đơn đã lập

3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho những người dân tiêu dùng, đã Giao thành phầm & hàng hóa, phục vụ dịch vụ, người bán và người tiêu dùng đã kê khai thuế, tiếp theo đó phát hiện sai sót thì người bán và người tiêu dùng phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận hợp tác bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ kiểm soát và điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng thành phầm & hàng hóa, giá cả, thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng…, tiền thuế giá trị ngày càng tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh, người bán và người tiêu dùng kê khai kiểm soát và điều chỉnh lệch giá mua, bán, thuế đầu ra, nguồn vào. Hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh ko được ghi số âm (-)”.

Căn cứ quy định trên, Cục Thuế TP Tp Hà Nội Thủ Đô có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty đã lập hóa đơn điện tử số 0002930 và gửi cho Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn khối mạng lưới hệ thống thông tin FPT, Công ty đã Giao thành phầm & hàng hóa, phục vụ dịch vụ. Người bán và người tiêu dùng đã kê khai hóa đơn trên vào tờ khai thuế GTGT tháng 7/2019, tiếp theo đó phát hiện có sai sót về tên thành phầm & hàng hóa, dịch vụ thì ko thuộc trường hợp hủy hóa đơn điện tử và lập hóa đơn thay thế quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 32/2011/TT-BTC.

Công ty thực thi lập văn bản thỏa thuận hợp tác có chữ ký điện tử của toàn bộ hai bên ghi rõ sai sót, đồng thời lập hóa đơn điện tử kiểm soát và điều chỉnh sai sót theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 32/2011/TT-BTC.

Hồ sơ khai thuế tương hỗ update được nộp cho cơ quan thuế vào bất kể ngày thao tác nào, ko tùy từng thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước lúc cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định hành động kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế; nếu cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã phát hành kết luận, quyết định hành động xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai tương hỗ update, kiểm soát và điều chỉnh theo quy định tại khoản 5 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Trong quy trình thực thi, nếu có vướng mắc đề xuất kiến nghị Công ty liên hệ với Cục Thuế TP Tp Hà Nội Thủ Đô (phòng Thanh kiểm tra thuế số 1) để được hướng dẫn rõ ràng.

Xem rõ ràng hướng dẫn tại Công văn 81596/CT-TTHT ngày 29/10/2019.

Các từ khóa tương quan

Ưu, nhược điểm của 2 PP Tính thuế GTGT trực tiếp và khấu trừ
Thanh toán qua ngân hàng nhà nước với đối tác chiến lược quốc tế
Dịch Vụ TM quyết toán thuế thời gian ở thời gian cuối năm tại Thanh Oai Tp Hà Nội Thủ Đô Giá rẻ Uy tín
Mẫu biên bản trải qua khối mạng lưới hệ thống thang lương bảng lương
Mẫu Sổ cái (Dùng cho hình thức chứng từ ghi sổ) và cách lập theo TT 200
Mẫu Nhật ký – chứng từ số 3 (Mẫu số S04a3-Doanh Nghiệp) theo Thông tư 200
Dịch Vụ TM kế toán thuế trọn gói tại Q.. Hoàng Mai Tp Hà Nội Thủ Đô Chuyên nghiệp Uy tín
Dịch Vụ TM quyết toán thuế trọn gói uy tín, chuyên nghiệp
Mẫu thẻ tính giá tiền thành phầm, dịch vụ theo Thông tư 133/năm trong năm này/TT-BTC
Nhận làm văn bản báo cáo giải trình thuế tại Bắc Ninh Chuyên nghiệp Uy tín


Bạn đang tìm hiểu thêm postt Hướng dẫn xử lý riêng với hóa đơn đã lập, đã kê khai 2022

Với việc Quý khách tìm hiểu thêm bài Hướng dẫn xử lý riêng với hóa đơn đã lập, đã kê khai Mới sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kế toán thuế pháp lý giúp sức cho việc làm của tớ.

Tài HD Hướng dẫn xử lý riêng với hóa đơn đã lập, đã kê khai phiên bản tiên tiến và phát triển nhất Free

Nếu Người dùng đang tìm link google drive mega để down HD Miễn phí mà chưa tồn tại link hoặc lời giải đáp vẫn còn đấy vướng mắc chưa làm rõ thì để lại binhfluan or tham gia Nhóm zalo để được đặt vướng mắc hướng dẫn không lấy phí.
#Hướng #dẫn #xử #lý #đối #với #hóa #đơn #đã #lập #đã #kê #khai