0765562555

Bí quyết Kế toán xuất khẩu thành phẩm, thành phầm & hàng hóa phương pháp. trực tiếp TT 200vàTT 133 khá đầy đủ 2022

Bạn đang tìm cách Kinh nghiệm Hướng dẫn HD Kế toán xuất khẩu thành phẩm, thành phầm & hàng hóa phương pháp. trực tiếp TT 200vàTT 133 khá đầy đủ trên máy tính điện thoại cảm ứng máy tính năm 2022: 2021-09-07 02:09:21

3116

Lượt xem:
14.177

Thực tế có nhiều hình thức xuất khẩu rất khác nhau. Bao gồm: Phương thức xuất khẩu trực tiếp; Phương thức xuất khẩu ủy thác và Phương thức xuất khẩu hỗn hợp. Trong phạm nội dung bài viết này Kế Toán Tp Hà Nội Thủ Đô xin hướng dẫn về kế toán xuất khẩu theo phương thức xuất khẩu trực tiếp.

Phương thức xuất khẩu trực tiếp là gì? Chứng từ sử dụng và thông tin tài khoản sử dụng?  Phương pháp xác lập giá vốn của hàng xuất khẩu? Thời điểm xác lập lệch giá của hàng xuất khẩu? và Phương pháp kế toán xuất khẩu thành phầm & hàng hóa theo phương pháp trực tiếp. Mời các bạn theo dõi bài hướng dẫn sau của Kế Toán Hà Nội.

 1. Phương thức xuất khẩu trực tiếp là gì?.

Là hình thức hoạt động và sinh hoạt giải trí của những doanh nghiệp xuất khẩu có đủ kĩ năng tổ chức triển khai thanh toán giao dịch thanh toán, đàm phán, ký phối hợp đồng; tổ chức triển khai quy trình xuất khẩu vật tư, thành phầm & hàng hóa, …và tự cân đối tài chính cho thương vụ làm ăn đã ký kết kết. Doanh nghiệp tiến hành xuất khẩu trực tiếp có quyền tìm kiếm ban hàng, định đoạt giá cả, lựa chọn phương thức thanh toán trong khuôn khổ chủ trương quản trị và vận hành xuất khẩu của Nhà nước. Do đó, tham gia vào hình thức này thường là những doanh nghiệp  nhập khẩu có uy tín và có đội ngũ nhân viên cấp dưới có trình độ cao.

2. Chứng từ sử dụng và thông tin tài khoản sử dụng.

2.1. Chứng từ sử dụng:

Để tiến hành hạch toán kế toán, khi xuất khẩu, doanh nghiệp nên phải có đủ bộ chứng từ thanh toán sau này:

Hợp đồng xuất khẩu;Hóa đơn thương mại (khi xuất khẩu thành phầm & hàng hóa ra nước ); Hóa đơn GTGT hoặc hóađơn bán thành phầm (khi xuất khẩu thành phầm & hàng hóa vào khu phi thuế quan); Phiếu đóng gói thành phầm & hàng hóa (Packing List) do người bán xuất; Vận đơn (Bill of Lading – B/L) do bên vận chuyển tàu biển cấp hoặc (Bill of air – B/A) do bên vận chuyển máy bay cấp;  Chứng từ bảo hiểm ( Insurance policy); Giấy ghi nhận phẩm chất ( Certificate quality) do Vinacontrol cấp; Giấy ghi nhận nguồn gốc thành phầm & hàng hóa ( Certificate of Original); Giấy ghi nhận kiểm dịch riêng với hàng nông sản, thực phẩm; Các tài liệu khác kèm theo như biên bản quyết toán với bên vận chuyển, biên bản hư hỏng, tổn thất; Tờ khai hải quan; Biên lai thu thuế; Phiếu xuất kho; Các chứng từ thanh toán khác,…

2.2. Tài khoản sử dụng:

Kế toán trách nhiệm xuất khẩu thành phẩm, hàng hóatrong những doanh nghiệp marketing thương mại xuất nhập khẩu sử dụng những thông tin tài khoản hầu hết như sau:

– TK 155, 156: Phản ánh trị giá xuất kho của số hàng xuất khẩu của doanh nghiệp

– TK 157: Phản ánh trị giá xuất kho của số hàng được chuyển đi để làm thủ tục xuất khẩu

– TK 632: Phản ánh trị giá vốn của số hàng đã hoàn thành xong những thủ tục để xuất khẩu và được xuất khẩu; hoặc trị giá vốn của dịch vụ đã phục vụ cho người tiêu dùng.

– TK 511: Phản ánh tổng số tiền doanh  nghiệp đã thu được hoặc còn phải thu của người tiêu dùng do đã phục vụ thành phầm & hàng hóa hoặc dịch vụ.

– Và những thông tin tài khoản tương quan khác: 111, 112, 1112, 1122,131, 138, 338, 3333…

3. Phương pháp xác lập giá vốn của hàng xuất khẩu:

Giá vốn của thành phẩm, thành phầm & hàng hóa xuất khẩu gồm có:

– Giá xuất kho của thành phẩm, thành phầm & hàng hóa (nếu hàng được xuất từ kho) hoặc giá mua (nếu thành phầm & hàng hóa này được mua về và chuyển thẳng đi xuất khẩu ko qua kho)

– Chi tiêu thu mua được phân loại cho thành phầm & hàng hóa xuất khẩu trong kỳ, được xem in như trong doanh nghiệp marketing thương mại thương mại trong nước.

4. Thời điểm xác lập lệch giá của hàng xuất khẩu ra nước ngoài:

Theo quy định tại khoản 7 Điều 3 Thông tư 119-năm trước đó-TT-BTC

“Hóa đơn thương mại. Ngày xác lập lệch giá xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan”.

⇒ Như vậy: 

–  Thời điểm ghi nhận lệch giá là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan

–  Căn cứ để xác lập lệch giá hàng xuất khẩu là Tờ khai hải quan và hóa đơn thương mại.

4. Phương pháp kế toán xuất khẩu thành phầm & hàng hóa theo phương pháp trực tiếp

Doanh nghiệp xuất khẩu thành phẩm, thành phầm & hàng hóa thường sử dụng phương thức tính giá xuất theo giá FOB và thanh toán theo phương thức mở “ Thư tín dụng thanh toán” (L/C).

Sau khi hợp đồng xuất khẩu được ký kết, bên mua phải mở L/C theo yêu cầu của doanh nghiệp; đồng thời doanh nghiệp phải tiền hành xin giấy phép xuất khẩu. Sau khi có giấy phép xuất khẩu, doanh nghiệp sẽ tiến hành làm thủ tục kiểm nghiệm, kiểm dịch hải quan và những thủ tục thiết yếu khác cho việc xuất khẩu. Sau khi những thủ tục đã hoàn thành xong, doanh nghiệp tiến hành sẵn sàng sẵn sàng thành phầm & hàng hóa, Giao hàng và lập chứng từ Giao hàng.

4.1. Khi xuất kho hàng chuyển đi xuất khẩu:

Căn cứ vào Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, kế toán ghi:

Nợ TK 157 – Hàng gửi đi bán: Trị giá thực tiễn hàng gửi đi xuất khẩu

Có những TK 155, 156: Trị giá thực tiễn hàng xuất kho xuất khẩu.

4.2. Khi thu mua thành phầm & hàng hóa chuyển thẳng đi làm việc thủ tục xuất khẩu ko qua nhập kho, kế toán ghi:

Nợ TK 157 – Hàng gửi đi bán: Trị giá mua của hàng chuyển thẳng đi xuất khẩu

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331)

Có những TK 111, 112, 331, … Tổng thanh toán của hàng thu mua về xuất khẩu.

Lưu ý: Trường hợp thành phẩm, thành phầm & hàng hóa cần làm hoàn thiện trước lúc xuất khẩu:

– Kế toán phải phản ánh trị giá của hàng xuất gia công, hoàn thiện và ngân sách gia công:

+ Khi xuất kho đưa theo gia công, hoàn thiện, ghi:

Nợ TK 154 – Chi tiêu sản xuất, marketing thương mại dở dang

Có những TK 155, 156: Trị giá vốn của hàng xuất gia công.

+ Chi tiêu gia công, hoàn thiện phát sinh, ghi:

Nợ TK 154 – Chi tiêu sản xuất, marketing thương mại dở dang (ngân sách gia công, hoàn thiện phát sinh)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có)

Có những TK 111, 112, 331, 334, …: Tổng ngân sách gia công hoàn thiện thành phầm & hàng hóa, thành phẩm tự làm hoặc thuê ngoài.

– Khi gia công xong, nhập kho hay chuyển đi xuất khẩu, ghi:

Nợ những TK 155, 156: Trị giá vốn của hàng xuất gia công và ngân sách gia công, hoàn thiện

Nợ TK 157: Trị giá vốn của hàng xuất gia công và ngân sách gia công, hoàn thiện

Có TK 154: Giá thành thực tiễn thành phẩm, thành phầm & hàng hóa gia công hoàn thiện.

4.3. Khi hàng xuất khẩu đã hoàn thành xong những thủ tục xuất khẩu:

Khi hàng xuất khẩu đã hoàn thành xong những thủ tục xuất khẩu, vị trí căn cứ vào những chứng từ so sánh, xác nhận về số lượng, giá trị hàng hoá thực tiễn xuất khẩu, doanh nghiệp lập Hoá đơn thương mại hoặc hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán thành phầm và vị trí căn cứ vào đó kế toán ghi những bút toán sau:

4.3.1. Phản ánh giá vốn của hàng xuất khẩu, ghi:

Nợ TK 632 –  Giá vốn hàng bán

Có TK 157 – Hàng gửi đi bán.

4.3.2. Phản ánh thuế xuất khẩu và lệch giá xuất khẩu:

Thuế xuất khẩu là thuế gián thu, ko nằm trong cơ cấu tổ chức triển khai lệch giá của doanh nghiệp. Khi xuất khẩu thành phẩm, thành phầm & hàng hóa, kế toán phải tách riêng số thuế xuất khẩu phải nộp thoát khỏi lệch giá cả thành phầm, phục vụ dịch vụ. Trường hợp ko tách ngay được số thuế xuất khẩu phải nộp tại thời gian ghi nhận lệch giá thì được ghi nhận lệch giá gồm có cả thuế nhưng định kỳ phải ghi giảm lệch giá riêng với số thuế xuất khẩu phải nộp.

Lưu ý: Trong mọi trường hợp, chỉ tiêu “Doanh thu bán thành phầm và phục vụ dịch vụ” và chỉ tiêu “ Các khoản giảm trừ lệch giá” của văn bản báo cáo giải trình kết quả marketing thương mại đều ko gồm có số thuế xuất khẩu phải nộp khi xuất khẩu thành phẩm, thành phầm & hàng hóa, dịch vụ.

– Trường hợp tách ngay được thuế xuất khẩu phải nộp tại thời gian thanh toán giao dịch thanh toán phát sinh, kế toán phản ánh lệch giá cả thành phầm và phục vụ dịch vụ ko gồm có thuế xuất khẩu, ghi:

Nợ những TK 111, 112, 131 (tổng giá thanh toán)

Có TK 511 – Doanh thu bán thành phầm và phục vụ dịch vụ (tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở thông tin tài khoản, tại ngày thanh toán giao dịch thanh toán)

Có TK 3333 – Thuế xuất nhập khẩu (rõ ràng thuế xuất khẩu) (tỷ giá trên tờ khai Hải quan).

– Trường hợp ko tách ngay thuế xuất khẩu phải nộp tại thời gian thanh toán giao dịch thanh toán phát sinh, kế toán phản ánh lệch giá cả thành phầm và phục vụ dịch vụ gồm có thuế xuất khẩu, ghi:

Nợ những TK 111, 112, 131 (tổng giá thanh toán)

Có TK 511 – Doanh thu bán thành phầm và phục vụ dịch vụ (gồm có cả thuế XK) (tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở thông tin tài khoản, tại ngày thanh toán giao dịch thanh toán).

Định kỳ, khi xác lập thuế xuất khẩu phải nộp, kế toán ghi giảm lệch giá, ghi:

Nợ TK 511 – Doanh thu bán thành phầm và phục vụ dịch vụ

Có TK 3333 – Thuế xuất nhập khẩu (rõ ràng thuế xuất khẩu) (tỷ giá trên tờ khai Hải quan).

– Khi nộp thuế xuất khẩu vào NSNN, ghi:

Nợ TK 3333 – Thuế xuất nhập khẩu (rõ ràng thuế xuất khẩu)

Có những TK 111, 112, …

– Thuế xuất khẩu được giảm, được hoàn (nếu có), ghi:

Nợ những TK 111, 112, 3333

Có TK 711 –  Thu nhập khác.

4.4. Trường hợp phát sinh những ngân sách đến hàng xuất khẩu:

– Nếu phát sinh ngân sách bằng đồng đúc Việt Nam, ghi:

Nợ TK 641 – Chi tiêu bán thành phầm (theo thông tư 200)

Nợ TK 642 – Chi tiêu quản trị và vận hành marketing thương mại (6421) (theo thông tư 133)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có)

Có những TK 111, 112, 331, …:

– Nếu phát sinh ngân sách bằng ngoại tệ, ghi:

Nợ TK 641 – Chi tiêu bán thành phầm (theo thông tư 200) (tính theo tỷ giá thực tiễn)

Nợ TK 642 – Chi tiêu quản trị và vận hành marketing thương mại (6421) (theo thông tư 133) (tính theo tỷ giá thực tiễn)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có)

Có những TK 1112, 1122,  …: (theo tỷ giá ghi sổ)

Có TK 331 – Phải trả cho những người dân bán (nếu nhận nợ – theo tỷ giá thực tiễn khi nhận nợ).

? Website:    www.vualike.com

? Fanpage: Mẹo kế toán:    https://www.facebook.com/vualike

? Kế Toán Tp Hà Nội Thủ Đô 

▶ Quảng cáo:

Sau khi tìm hiểu thêm Kế toán xuất khẩu thành phẩm, thành phầm & hàng hóa phương pháp. trực tiếp TT 200vàamp;TT 133, quý khách cần click more về  và những Dịch Vụ TM kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩   

⏩  

⏩  

⏩  

⏩  

 

 

 

 

 

 

 

 

Các từ khóa tương quan

Thông tư 78/năm trước đó/TT-BTC hướng dẫn về Luật thuế TNDN
Tuyển cộng tác viên viết bài (vẫn đang còn tuyển)
Cách lập văn bản báo cáo giải trình tài chính doanh nghiệp siêu nhỏ
Tài liệu ôn thi đại lý thuế phần thuế TNCN 2019
Dịch Vụ TM thanh tra rà soát sổ sách kế toán tại Đông Anh giá rẻ, chuyên nghiệp
15 sai sót về hóa đơn nhưng ko bị phạt tiền
Sơ đồ kế toán thông tin tài khoản 3337 – Thuế nhà đất, tiền thuê đất TT133
Tuyển dụng nhân viên cấp dưới kế toán thuế tại Tp Hà Nội Thủ Đô và Hải Phòng Đất Cảng
Mẫu Bảng kê trích nộp những khoản theo lương và cách lập theo Thông tư 133
Dịch Vụ TM kế toán cho doanh nghiệp tại Ân Thi, Hưng Yên


Pro đang xem post Kế toán xuất khẩu thành phẩm, thành phầm & hàng hóa phương pháp. trực tiếp TT 200vàTT 133 2022

Với việc Quý khách mò mẩn post Kế toán xuất khẩu thành phẩm, thành phầm & hàng hóa phương pháp. trực tiếp TT 200vàTT 133 Mới nhất sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kế toán thuế pháp lý giúp sức cho việc làm của tớ.

tải HD Kế toán xuất khẩu thành phẩm, thành phầm & hàng hóa phương pháp. trực tiếp TT 200vàTT 133 phiên bản tiên tiến và phát triển nhất Miễn phí

Nêu Bạn đang tìm link google drive mega để Tài HD Miễn phí mà chưa tồn tại link hoặc lời giải đáp vẫn còn đấy vướng mắc chưa làm rõ thì để lại binhfluan or tham gia Group zalo để được đặt vướng mắc trợ giúp không lấy phí.
#Kế #toán #xuất #khẩu #thành #phẩm #hàng #hóa #phương #phap #trực #tiếp #200TT