0765562555

Mẹo Khung khấu hao tài sản cố định và thắt chặt năm 2019 Mới nhất 2022

Bạn đang Search từ khóa Bí quyết Hướng dẫn HD Khung khấu hao tài sản cố định và thắt chặt năm 2019 New trên máy tính điện thoại cảm ứng máy tính năm 2022: 2021-09-07 11:01:56

3440

Lượt xem:
23.509

Khung khấu hao tài sản cố định và thắt chặt năm 2019 hiện tại vẫn được vận dụng tại Thông tư 45/2013/TT-BTC. Theo đó, tại Điều 10 Thông tư 45/2013/TT-BTC, quy định Khung khấu hao tài sản cố định và thắt chặt hữu hình năm 2019. Tại Điều 11 Thông tư 45/2013/TT-BTC, quy định Khung khấu hao tài sản cố định và thắt chặt vô hình dung năm 2019. 

Khung khấu hao tài sản cố định và thắt chặt năm 2019.

Lưu ý: Khung khấu hao tài sản cố định và thắt chặt được trình bày trong bài viết này được áp. dụng cho cả các năm tài chính 2013 đến nay (năm 2019).

 Khung khấu hao tài sản cố định và thắt chặt HỮU HÌNH được quy định tại Điều 10 Thông tư 45/2013/TT-BTC như sau.

“1. Đối với tài sản cố định và thắt chặt còn mới (chưa qua sử dụng), doanh nghiệp phải vị trí căn cứ vào khung thời hạn trích khấu hao tài sản cố định và thắt chặt quy định tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tư này để xác lập thời hạn trích khấu hao của tài sản cố định và thắt chặt.

3. Thay đổi thời hạn trích khấu hao tài sản cố định và thắt chặt:

a) Trường hợp doanh nghiệp muốn xác lập thời hạn trích khấu hao của tài sản cố định và thắt chặt mới và Like New 99% khác so với khung thời hạn trích khấu hao quy định tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tư này, doanh nghiệp phải lập phương án thay đổi thời hạn trích khấu hao tài sản cố định và thắt chặt trên cơ sở giải trình rõ với Bộ Tài chính hoặc Sở Tài chính những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”

 Khung khấu hao tài sản cố định và thắt chặt VÔ HÌNH năm 2019, được quy định Tại Điều 11 Thông tư 45/2013/TT-BTC như sau.

“1. Doanh nghiệp tự xác lập thời hạn trích khấu hao của tài sản cố định và thắt chặt vô hình dung nhưng tối đa hông quá 20 năm.

2. Đối với TSCĐ vô hình dung là giá trị quyền sử dụng đất có thời hạn, quyền sử dụng đất thuê, thời hạn trích khấu hao là thời hạn được phép sử dụng đất của doanh nghiệp.

3. Đối với TSCĐ vô hình dung là quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng với giống cây trồng, thì thời hạn trích khấu hao là thời hạn bảo lãnh được ghi trên văn bằng bảo lãnh theo quy định (hông được xem thời hạn bảo lãnh được gia hạn thêm).”

Cụ thể Khung khấu hao tài sản cố định và thắt chặt năm 2019, vẫn được vận dụng theo Theo Điều 10 Thông tư 45/2013/TT-BTC như sau:

PHỤ LỤC I

KHUNG THỜI GIAN TRÍCH KHẤU HAO CÁC LOẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/ 04/2013 của Bộ Tài chính)

Danh mục những nhóm tài sản cố định và thắt chặt

Thời gian trích khấu hao tối thiểu (năm)

Thời gian trích khấu hao tối đa (năm)

A – Máy móc, thiết bị động lực.

 

 

1. Máy phát động lực

8

15

2. Máy phát điện, thuỷ điện, nhiệt điện, phong điện, hỗn hợp khí.

7

20

3. Máy biến áp và thiết bị nguồn điện

7

15

4. Máy móc, thiết bị động lực khác

6

15

B – Máy móc, thiết bị công tác thao tác.

 

 

1. Máy công cụ

7

15

2. Máy móc thiết bị dùng trong ngành khai khoáng

5

15

3. Máy kéo

6

15

4. Máy dùng cho nông, lâm nghiệp

6

15

5. Máy bơm nước và xăng dầu

6

15

6. Thiết bị luyện kim, gia công mặt phẳng chống gỉ và ăn mòn sắt kẽm kim loại

7

15

7. Thiết bị chuyên dùng sản xuất nhiều chủng loại hoá chất

6

15

8. Máy móc, thiết bị chuyên dùng sản xuất vật tư xây dựng, đồ sành vật sứ, thuỷ tinh

10

20

9. Thiết bị chuyên dùng sản xuất những linh phụ kiện và điện tử, quang học, cơ khí đúng chuẩn

5

15

10. Máy móc, thiết bị dùng trong những ngành sản xuất da, in văn phòng phẩm và văn hoá phẩm

7

15

11. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành dệt

10

15

12. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành may mặc

5

10

13. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành giấy

5

15

14. Máy móc, thiết bị sản xuất, chế biến lương thực, thực phẩm

7

15

15. Máy móc, thiết bị điện ảnh, y tế

6

15

16. Máy móc, thiết bị viễn thông, thông tin, điện tử, tin học và truyền hình

3

15

17. Máy móc, thiết bị sản xuất dược phẩm

6

10

18. Máy móc, thiết bị công tác thao tác khác

5

12

19. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành lọc hoá dầu

10

20

20. Máy móc, thiết bị dùng trong thăm dò khai thác dầu khí.

7

10

21. Máy móc thiết bị xây dựng

8

15

22. Cần cẩu

10

20

C – Dụng cụ thao tác đo lường và thống kê, thí nghiệm.

 

 

1. Thiết bị đo lường và thống kê, thử nghiệm những đại lượng cơ học, âm học và nhiệt học

5

10

2. Thiết bị quang học và quang phổ

6

10

3. Thiết bị điện và điện tử

5

10

4. Thiết bị đo và phân tích lý hoá

6

10

5. Thiết bị và dụng cụ đo phóng xạ

6

10

6. Thiết bị chuyên ngành đặc biệt quan trọng

5

10

7. Các thiết bị đo lường và thống kê, thí nghiệm khác

6

10

8. Khuôn mẫu dùng trong công nghiệp đúc

2

5

D – Thiết bị và phương tiện đi lại vận tải lối đi bộ.

 

 

1. Phương tiện vận tải lối đi bộ lối đi bộ

6

10

2. Phương tiện vận tải lối đi bộ đường tàu

7

15

3. Phương tiện vận tải lối đi bộ đường thuỷ

7

15

4. Phương tiện vận tải lối đi bộ đường hông

8

20

5. Thiết bị vận chuyển đường ống

10

30

6. Phương tiện bốc dỡ, nâng hàng

6

10

7. Thiết bị và phương tiện đi lại vận tải lối đi bộ khác

6

10

E – Dụng cụ quản trị và vận hành.

 

 

1. Thiết bị tính toán, đo lường và thống kê

5

8

2. Máy móc, thiết bị thông tin, điện tử và ứng dụng tin học phục vụ quản trị và vận hành

3

8

3. Phương tiện và dụng cụ quản trị và vận hành khác

5

10

G – Nhà cửa, vật kiến trúc.

 

 

1. Nhà cửa loại kiên cố.

25

50

2. Nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, Tolet, nhà thay quần áo, nhà để xe…

6

25

3. Nhà cửa khác.

6

25

4. Kho chứa, bể chứa; cầu, đường, đường sân bay trường bay; bãi đỗ, sân phơi…

5

20

5. Kè, đập, cống, kênh, mương máng.

6

30

6. Bến cảng, ụ triền đà…

10

40

7. Các vật kiến trúc khác

5

10

H – Súc vật, vườn cây nhiều năm.

 

 

1. Các loại súc vật

4

15

2. Vườn cây công nghiệp, vườn cây ăn quả, vườn cây nhiều năm.

6

40

3. Thảm cỏ, thảm cây xanh.

2

8

I – Các loại tài sản cố định và thắt chặt hữu hình khác chưa quy định trong những nhóm trên.

4

25

K – Tài sản cố định và thắt chặt vô hình dung khác.

2

20

Doanh nghiệp vị trí căn cứ vào kế hoạch sử dụng, năng suất khai thác TSCĐ để lựa chọn thời hạn tính khấu hao phù phù thích hợp với Khung khấu hao tài sản cố định và thắt chặt ở trên. Nhớ rằng trước lúc thực thi trích khấu hao Doanh nghiệp phải thông tin cho cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp.

Mời ban click more:

 Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có kiểm soát và điều chỉnh (khấu hao nhanh).

 Phương pháp khấu hao đường thẳng.

Cảm ơn Bạn, đã đọc nội dung bài viết Khung khấu hao tài sản cố định và thắt chặt năm 2019.

Kế Toán Tp Hà Nội Thủ Đô chúc Bạn Sức khỏe và Thành công!

Các từ khóa tương quan

Lớp học kế toán thuế tại Thuận Thành CHẤT LƯỢNG CAO
Tài liệu ôn thi đại lý thuế 2019 (cơ sở pháp lý)
Những trường hợp hông được vận dụng thuế suất thuế TNDN 15-17%
Mã số thuế Doanh Nghiệp Trách Nhiệm Hữu Hạn TM & Sự Kiện Trung Á
Cách vô hiệu khoảng chừng trắng thừa trong excel
Dịch Vụ TM kê khai thuế tại Thường Tín GIÁ RẺ, CHẤT LƯỢNG TỐT
Phân biệt hóa đơn GTGT và hóa đơn bán thành phầm thường thì
Dịch Vụ TM kế toán trọn gói Uy tín Giá rẻ tại Quận Gò Vấp
Mã số thuế Doanh Nghiệp Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Công Nghệ Sơn Hải
Dịch Vụ TM quyết toán thuế tại TX Thanh Xuân Tp Hà Nội Thủ Đô


Bạn đang đọc bài Khung khấu hao tài sản cố định và thắt chặt năm 2019 2022

Với việc Quý khách đọc nội dung bài viết Khung khấu hao tài sản cố định và thắt chặt năm 2019 Mới sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kế toán thuế pháp lý giúp sức cho việc làm của tớ.

down tài liệu Khung khấu hao tài sản cố định và thắt chặt năm 2019 phiên bản tiên tiến và phát triển nhất Free

Neu Bạn đang tìm link google drive mega để Download tài liệu Free mà chưa tồn tại link hoặc lời giải đáp vẫn còn đấy vướng mắc chưa làm rõ thì để lại phản hồi or tham gia Groups zalo để được đặt vướng mắc hướng dẫn Free(Miễn phí).
#Khung #khấu #hao #tài #sản #cố #định #năm