0765562555

Chia Sẻ kinh nghiệm tay nghề Mẫu 01/GTGT theo Thông tư 26 tiên tiến và phát triển nhất Chi tiết 2022

Pro đang Search từ khóa Chia Sẻ kinh nghiệm tay nghề Hướng dẫn HD Mẫu 01/GTGT theo Thông tư 26 tiên tiến và phát triển nhất New trên máy tính điện thoại cảm ứng máy tính năm 2022: 2021-09-08 06:05:39

3896

Lượt xem:
2.407

Bài viết Mẫu tờ khai thuế GTGT 01/GTGT Ban hành kèm theo Thông tư số 26/năm ngoái/TT-BTC ngày 27/02/năm ngoái của Bộ Tài chính (Dành cho những người dân nộp thuế khai thuế giá trị ngày càng tăng (GTGT) theo phương pháp khấu trừ).

>> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin tiên tiến và phát triển nhất

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

(Dành cho những người dân nộp thuế khai thuế giá trị ngày càng tăng theo phương pháp khấu trừ)

[01] Kỳ tính thuế: Tháng ……….. năm ….. hoặc quý…… năm…..

[02] Lần đầu [    ]                        [03] Bổ sung lần thứ [    ]

 

 

[04] Tên người nộp thuế:…………………………………………………………………………………

[05] Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………..

[06] Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………..

[07] Quận/huyện: …………………………………………………… [08] Tỉnh/thành phố: ……………

[09] Điện thoại: …………………………… [10] Fax: ……………….. [11] E-mail: …………………..

[12] Tên đại lý thuế (nếu có): ……………………………………………………………………………

[13] Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………….

[14] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………

[15] Quận/ huyện: …………………………………………….. [16] Tỉnh/thành phố: ………………….

[17] Điện thoại: ……………………………. [18] Fax: ………………….. [19] E-mail: ……………….

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số ………………………………………………. Ngày: ……………………

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT
Chỉ tiêu
Giá trị HHDV
(chưa tồn tại thuế GTGT)
Thuế GTGT

A
Không phát sinh hoạt động và sinh hoạt giải trí mua, bán trong kỳ (ghi lại “X“)
[21]
  

B
Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang   
[22]

C
Kê khai thuế GTGT phải nộp ngân sách Nhà nước    

I
Hàng hóa, dịch vụ (HHDV) mua vào trong kỳ    

1
Giá trị và thuế GTGT của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào  
[23]
[24]

2
Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này   
[25]

II
Hàng hóa, dịch vụ đẩy ra trong kỳ    

1
Hàng hóa, dịch vụ đẩy ra hông chịu thuế GTGT  
[26] 
 

2
Hàng hóa, dịch vụ đẩy ra chịu thuế GTGT ([27] = [29] + [30] + [32]; [28] = [31] + [33]) 
[27] 
[28]

a
Hàng hóa, dịch vụ đẩy ra chịu thuế suất 0%  
[29]
 

b
Hàng hóa, dịch vụ đẩy ra chịu thuế suất 5%  
[30]
[31]

c
Hàng hóa, dịch vụ đẩy ra chịu thuế suất 10%  
[32]
[33]

3
Tổng lệch giá và thuế GTGT của HHDV đẩy ra ([34] = [26] + [27]; [35] = [28])
[34]
[35]

III
Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36] = [35] – [25])   
[36]

IV
Điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT của những kỳ trước    

1
Điều chỉnh giảm
[37]

2
Điều chỉnh tăng
[38]

V
Tổng số thuế GTGT đã nộp của lệch giá marketing thương mại xây dựng, lắp ráp, bán thành phầm vãng lai ngoại tỉnh
[39] 

VI
Xác định trách nhiệm và trách nhiệm thuế GTGT phải nộp trong kỳ:

1
Thuế GTGT phải nộp của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại trong kỳ (nếu [40a] = [36] – [22] + [37] – [38] -[39] ≥ 0)
[40a]

2
Thuế GTGT mua vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư (cùng tỉnh, thành phố trực thuộc TW) được bù trừ với thuế GTGT phải nộp của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại cùng thời gian tính thuế
[40b]

3
Thuế GTGT còn phải nộp trong kỳ ([40] = [40a] – [40b])
[40]

4
Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này (nếu ([41] = [36] – [22] + [37] – [38] – [39] <0)
[41]

4.1
Thuế GTGT đề xuất kiến nghị hoàn
[42]

4.2
Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43] = [41] – [42])
[43]

Tôi cam kết số liệu khai trên là đúng và phụ trách trước pháp lý về những số liệu đã khai./.

 NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …….
Chứng chỉ hành nghề số: …….

 Ngày ……. tháng ……. năm …….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có) 

Ghi chú:

GTGT: Giá trị Gia tăng
HHDV: Hàng hoá dịch vụ

Mời những ban tải mẫu 01/GTGT tại đây:  To_Khai_01-GTGT-theo-TT-26-năm ngoái

? Website:    www.vualike.com

? Fanpage: Mẹo kế toán:    https://www.facebook.com/vualike

? Kế Toán Tp Hà Nội Thủ Đô 

▶ Quảng cáo:

Sau khi tìm hiểu thêm Mẫu 01/GTGT theo Thông tư 26 tiên tiến và phát triển nhất, quý khách cần click more về  và những Dịch Vụ TM kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩   

⏩  

⏩  

⏩  

⏩  

 

 

 

Các từ khóa tương quan

Dịch Vụ TM kế toán thuế trọn gói tại Quận 12 Chuyên nghiệp Uy tín
Nhận làm sổ sách kế toán tại Tp Hải Dương
Dịch Vụ TM kế toán trọn gói tại Yên Thế GIÁ HỢP LÝ, CHUYÊN NGHIỆP
Dịch Vụ TM kê khai thuế tại Quốc Oai GIÁ RẺ, CHẤT LƯỢNG TỐT
Tiền bồi thường hợp đồng cho quốc tế có khấu trừ 2% thuế nhà thầu hông?
Mã số thuế Doanh Nghiệp Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Sản Xuất TM Hoàng Hà
Kế toán bán thành phầm (tiêu thụ thành phẩm) theo phương thức tiêu thụ trực tiếp
Dịch Vụ TM khai báo thuế tại Hà Nam chuyên nghiệp, giá rẻ
Mẫu Biên bản định giá tài sản góp vốn tiên tiến và phát triển nhất
TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN thao tác ở 227 Nguyễn Ngọc Nại, TX Thanh Xuân, HN


Pro đang xem postt Mẫu 01/GTGT theo Thông tư 26 tiên tiến và phát triển nhất 2022

Với việc Quý khách tìm hiểu thêm post Mẫu 01/GTGT theo Thông tư 26 tiên tiến và phát triển nhất Mới nhất sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kế toán thuế pháp lý giúp sức cho việc làm của tớ.

tải tài liệu Mẫu 01/GTGT theo Thông tư 26 tiên tiến và phát triển nhất phiên bản tiên tiến và phát triển nhất Free

Neu Pro đang tìm link google drive mega để tải tài liệu Miễn phí mà chưa tồn tại link hoặc lời giải đáp vẫn còn đấy vướng mắc chưa làm rõ thì để lại cmt or ThamGia Nhóm zalo để được đặt vướng mắc hướng dẫn Free(Miễn phí).
#Mẫu #01GTGT #theo #Thông #tư #mới #nhất