0765562555

Bí quyết Thông tư 10/năm ngoái/TT-BTC về miễn thuế NK riêng với linh phụ kiện về thiết bị y tế Free 2022

Quý khách đang Search từ khóa Mẹo Hướng dẫn HD Thông tư 10/năm ngoái/TT-BTC về miễn thuế NK riêng với linh phụ kiện về thiết bị y tế Mới nhất trên máy tính điện thoại cảm ứng máy tính năm 2022: 2021-09-08 18:08:10

3879

Lượt xem:
936

Ngày 29 tháng một năm năm ngoái, Thông tư 10/năm ngoái/TT-BTC được Bộ Tài chính phát hành nhằm mục đích quy rõ ràng Quyết định 54/năm trước đó/QĐ-TTg về việc miễn thuế nhập khẩu riêng với linh phụ kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp thành phầm trang thiết bị y tế cần được ưu tiền nghiên cứu và phân tích sản xuất.

Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày 15 tháng 3 năm năm ngoái.

>> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin tiên tiến và phát triển nhất

Tải thông tư tại đây: Thông tư 10.năm ngoái.TT-BTC

 

      BỘ TÀI CHÍNH                                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Số: 10/năm ngoái/TT-BTC                                                 Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 15 tháng 03 năm năm ngoái

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 54/năm trước đó/QĐ-TTG NGÀY 19/9/năm trước đó CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI LINH KIỆN NHẬP KHẨU ĐỂ SẢN XUẤT, LẮP RÁP SẢN PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CẦN ĐƯỢC ƯU TIÊN NGHIÊN CỨU, CHẾ TẠO

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của nhà nước quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 54/năm trước đó/QĐ-TTg ngày 19/9/năm trước đó của Thủ tướng nhà nước về việc miễn thuế nhập khẩu riêng với linh phụ kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp thành phầm trang thiết bị y tế cần phải ưu tiên nghiên cứu và phân tích, sản xuất.

Theo đề xuất kiến nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính phát hành Thông tư quy định rõ ràng thi hành Quyết định số 54/năm trước đó/QĐ-TTg ngày 19/9/năm trước đó của Thủ tướng nhà nước về việc miễn thuế nhập khẩu riêng với linh phụ kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp thành phầm trang thiết bị y tế cần phải ưu tiên nghiên cứu và phân tích, sản xuất (Quyết định số 54/năm trước đó/QĐ-TTg).

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh

1. Linh kiện nhập khẩu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được để sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế cần phải ưu tiên nghiên cứu và phân tích, sản xuất của những dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư nêu tại Phụ lục phát hành kèm theo Quyết định số 54/năm trước đó/QĐ-TTg được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 5 năm Tính từ lúc ngày dự án công trình bất Động sản khởi đầu sản xuất, lắp ráp thành phầm theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 54/năm trước đó/QĐ-TTg.

2. Linh kiện nêu tại khoản 1 Điều 1 Thông tư này là những cụ ông cụ bà thể điện tử, rõ ràng bán dẫn, rõ ràng cơ khí nhập khẩu để lắp ráp hoàn hảo nhất thành phầm.

Điều 2. Thời hạn được miễn thuế

Việc xác lập thời hạn được miễn thuế nhập khẩu 05 năm Tính từ lúc ngày dự án công trình bất Động sản khởi đầu sản xuất thực thi theo phía dẫn tại khoản 15 Điều 100 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản trị và vận hành riêng với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu (Thông tư số 128/2013/TT-BTC).

Điều 3. Về Đk vận dụng

1. Linh kiện nhập khẩu được miễn thuế nhập khẩu nêu tại Điều 1 Thông tư này là chủng loại nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp những thành phầm trang thiết bị y tế với thông số kỹ thuật kỹ thuật cơ bản được nêu rõ ràng tại Phụ lục phát hành kèm theo Quyết định số 54/năm trước đó/QĐ-TTg.

2. Linh kiện nhập khẩu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được xác lập theo Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/8/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát hành khuôn khổ máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện đi lại vận tải lối đi bộ chuyên dùng, nguyên vật tư, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được và những hướng dẫn khác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nếu có).

Điều 4. Hồ sơ thủ tục miễn thuế, quyết toán việc nhập khẩu, sử dụng thành phầm & hàng hóa nhập khẩu

1. Hồ sơ, thủ tục Đk khuôn khổ thành phầm & hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế thực thi theo Điều 101 Thông tư số 128/2013/TT-BTC.

2. Hồ sơ thủ tục miễn thuế nhập khẩu thực thi theo phía dẫn tại Điều 102 Thông tư số 128/2013/TT-BTC.

3. Quyết toán việc nhập khẩu, sử dụng thành phầm & hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế theo Thông tư này thực thi theo phía dẫn tại Điều 103 Thông tư số 128/2013/TT-BTC.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày 15 tháng 3 năm năm ngoái.

2. Trường hợp những văn bản được dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, tương hỗ update hoặc thay thế thì thực thi theo quy định tại văn bản sửa đổi, tương hỗ update hoặc thay thế.

3. Đối với những dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư sản xuất, lắp ráp thành phầm trang thiết bị y tế cần phải ưu tiên nghiên cứu và phân tích, sản xuất thuộc phụ lục phát hành kèm theo Quyết định số 54/năm trước đó/QĐ-TTg có nhập khẩu linh phụ kiện để sản xuất, lắp ráp thiết bị y tế có tờ khai hải quan Đk Tính từ lúc ngày 15/11/năm trước đó đến ngày Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành thì được thực thi theo quy định tại Quyết định số 54/năm trước đó/QĐ-TTg và hướng dẫn rõ ràng tại Điều 1, Điều 2, Điều 3 và Điều 4 Thông tư này.

4. Trong quy trình thực thi nếu phát sinh vướng mắc đề xuất kiến nghị của những tổ chức triển khai, thành viên có tương quan kịp thời phản ánh về Bộ Tài chính để sửa đổi, tương hỗ update cho thích hợp./.

 Nơi nhận:
– Thủ tướng và những Phó Thủ tướng nhà nước;
– Văn phòng TW và những Ban của Đảng;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng quản trị nước;
– Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– VP BCĐ TƯ về phòng, chống tham nhũng;
– Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Các cty thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
– Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
– Công báo;
– Website nhà nước và Website Bộ Tài chính;
– Lưu: VT, Vụ CST (PXNK).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Vũ Thị Mai

? Website:    www.vualike.com

? Fanpage: Mẹo kế toán:    https://www.facebook.com/vualike

? Kế Toán Tp Hà Nội Thủ Đô 

▶ Quảng cáo:

Sau khi tìm hiểu thêm Thông tư 10/năm ngoái/TT-BTC về miễn thuế NK riêng với linh phụ kiện về thiết bị y tế, quý khách cần click more về  và những Dịch Vụ TM kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩   

⏩  

⏩  

⏩  

⏩  

Các từ khóa tương quan

Kinh nghiệm thi chứng từ hành nghề đại lý thuế
Các khoản bồi thường doanh nghiệp phải trả cho những người dân lao động
Dịch Vụ TM làm văn bản báo cáo giải trình tài chính tại Vân Dương Bắc Ninh Chuyên nghiệp Uy tín
5 Điểm mới đáng để ý quan tâm nhất tại Thông tư 68/2019/TT-BTC
Trung tâm dạy kế toán thuế tại quận Đồ Sơn CHẤT LƯỢNG CAO
Khóa học kế toán thực hành thực tiễn trực tuyến chất lượng tốt, giá rẻ
Sơ đồ kế toán TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp TT200
Mẫu sổ ngân sách sản xuất marketing thương mại và cách lập theo Thông tư 133
Cách hạch toán Tài khoản 461 –trích dẫn kinh phí góp vốn đầu tư sự nghiệp theo thông tư 200
Dịch Vụ TM quét dọn và sắp xếp sổ sách kế toán tại Long Biên TỐT nhất


Quý khách đang mò mẩn post Thông tư 10/năm ngoái/TT-BTC về miễn thuế NK riêng với linh phụ kiện về thiết bị y tế 2022

Với việc Quý khách tìm hiểu thêm nội dung bài viết Thông tư 10/năm ngoái/TT-BTC về miễn thuế NK riêng với linh phụ kiện về thiết bị y tế Mới nhất sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kế toán thuế pháp lý giúp sức cho việc làm của tớ.

tải tài liệu Thông tư 10/năm ngoái/TT-BTC về miễn thuế NK riêng với linh phụ kiện về thiết bị y tế phiên bản tiên tiến và phát triển nhất Miễn phí

Neu Người dùng đang tìm link google drive mega để tải HD Free mà chưa tồn tại link hoặc lời giải đáp vẫn còn đấy vướng mắc chưa làm rõ thì để lại cmt hoặc tham gia Nhóm zalo để được đặt vướng mắc hướng dẫn Free(Miễn phí).
#Thông #tư #102015TTBTC #về #miễn #thuế #đối #với #linh #kiện #về #thiết #bị #tế