0765562555

Chia Sẻ kinh nghiệm tay nghề Thông tư 25/2018/TT-BTC ngày 16/03/2018 Chi tiết 2022

Người dùng đang Search từ khóa Chia Sẻ kinh nghiệm tay nghề Hướng dẫn HD Thông tư 25/2018/TT-BTC ngày 16/03/2018 Mới nhất trên máy tính điện thoại cảm ứng máy tính năm 2022: 2021-09-08 23:56:36

3974

Lượt xem:
1.700

Bài viết: Thông tư 25/2018/TT-BTC ngày 16/03/2018 được Chính Phủ phát hành ngày 16/03/2018 nhằm mục đích hướng dẫn nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 và tương hỗ update một số trong những điều  của Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC ngày 18/06/năm trước đó.

>> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin tiên tiến và phát triển nhất

Các ban tải về Thông tư 25/2018/TT-BTC ngày 16/03/2018: 

TẠI ĐÂY

 

 

Thông tư 25/2018/TT-BTC ngày 16/03/2018

 

BỘ TÀI CHÍNH
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 25/2018/TT-BTC
Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 16 tháng 3 năm 2018

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH SỐ 146/2017/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 78/năm trước đó/TT-BTC NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM năm trước đó CỦA BỘ TÀI CHÍNH, THÔNG TƯ SỐ 111/2013/TT-BTC NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những Điều của Luật sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Thuế thu nhập thành viên số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 trong năm 2007 và Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những Điều của Luật Thuế thu nhập thành viên số 26/2012/QH13 ngày 22 tháng 11 thời gian năm 2012;

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/năm trước đó/QH13 ngày 26 tháng 11 năm năm trước đó;

Căn cứ Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những Điều của những Luật về thuế số 71/năm trước đó/QH13 ngày 26 tháng 11 năm năm trước đó;

Căn cứ Luật số 106/năm trong năm này/QH13 ngày thứ 6 tháng bốn năm năm trong năm này sửa đổi, tương hỗ update một số trong những Điều của Luật Thuế giá trị ngày càng tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng và Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm trước đó đó của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những Điều của Luật Thuế thu nhập thành viên và Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những Điều của Luật Thuế thu nhập thành viên;

Căn cứ Nghị định số 12/năm ngoái/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng thi hành Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những Điều của những Luật về thuế và sửa đổi, tương hỗ update một số trong những Điều của những Nghị định về thuế;

Căn cứ Nghị định số 100/năm trong năm này/NĐ-CP ngày thứ nhất tháng 7 năm năm trong năm này của nhà nước quy định rõ ràng thi hành Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những Điều của Luật Thuế giá trị ngày càng tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng và Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của nhà nước sửa đổi, tương hỗ update một số trong những Điều của Nghị định số 100/năm trong năm này/NĐ-CP ngày thứ nhất tháng 7 năm năm trong năm này và Nghị định số 12/năm ngoái/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm năm ngoái của nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Tài chính;

Theo đề xuất kiến nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính phát hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của nhà nước và sửa đổi, tương hỗ update một số trong những Điều của Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm năm trước đó của Bộ Tài chính, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm trước đó đó của Bộ Tài chính như sau:

Điều 1. Sửa đổi, tương hỗ update Khoản 23 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, tương hỗ update theo Thông tư số 130/năm trong năm này/TT-BTC ngày 12/8/năm trong năm này của Bộ Tài chính) như sau:

“23. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, tài nguyên khai thác chưa chế trở thành thành phầm khác.

Sản phẩm xuất khẩu là thành phầm & hàng hóa được chế biến trực tiếp từ nguyên vật tư đó đó là tài nguyên, tài nguyên có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất thành phầm trở lên, trừ một số trong những trường hợp theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP.

a) Tài nguyên, tài nguyên là tài nguyên, tài nguyên có nguồn gốc trong nước gồm: Khoáng sản sắt kẽm kim loại; tài nguyên ko sắt kẽm kim loại; dầu thô; khí vạn vật thiên nhiên; khí than.

b) Việc xác lập tỷ trọng trị giá tài nguyên, tài nguyên và ngân sách nguồn tích điện trên giá tiền được thực thi theo công thức:

Tỷ trọng trị giá tài nguyên, tài nguyên và ngân sách nguồn tích điện trên giá tiền sản xuất thành phầm
=
 

Trị giá tài nguyên, tài nguyên + ngân sách nguồn tích điện

x 100%

 

Tổng giá tiền sản xuất thành phầm

Trong số đó:

Trị giá tài nguyên, tài nguyên đưa vào chế biến được xác lập như sau: Đối với tài nguyên, tài nguyên trực tiếp khai thác là ngân sách trực tiếp, gián tiếp khai thác ra tài nguyên, tài nguyên ko gồm có ngân sách vận chuyển tài nguyên, tài nguyên từ nơi khai thác đến nơi chế biến; riêng với tài nguyên, tài nguyên mua về để chế biến tiếp là giá thực tiễn mua ko gồm có ngân sách vận chuyển tài nguyên, tài nguyên từ nơi mua đến nơi chế biến.

Chi tiêu nguồn tích điện gồm: nhiên liệu, điện năng, nhiệt năng.

Trị giá tài nguyên, tài nguyên và ngân sách nguồn tích điện được xác lập theo giá trị ghi sổ kế toán phù phù thích hợp với Bảng tổng hợp tính giá tiền thành phầm.

Giá thành sản xuất thành phầm gồm có: Chi tiêu nguyên vật tư trực tiếp, ngân sách nhân công trực tiếp và ngân sách sản xuất chung. Các ngân sách gián tiếp như ngân sách bán thành phầm, ngân sách quản trị và vận hành, ngân sách tài chính và ngân sách khác ko được xem vào giá tiền sản xuất thành phầm.

Tỷ lệ trị giá tài nguyên, tài nguyên và ngân sách nguồn tích điện trên giá tiền sản xuất thành phầm được xác lập vị trí căn cứ vào quyết toán năm trước đó và tỷ suất này được vận dụng ổn định trong năm xuất khẩu. Trường hợp năm thứ nhất xuất khẩu thành phầm thì tỷ suất trị giá tài nguyên, tài nguyên và ngân sách nguồn tích điện trên giá tiền sản xuất thành phầm được xác lập theo phương án góp vốn đầu tư và tỷ suất này được vận dụng ổn định trong năm xuất khẩu; trường hợp ko có phương án góp vốn đầu tư thì tỷ suất trị giá tài nguyên, tài nguyên và ngân sách nguồn tích điện trên giá tiền sản xuất thành phầm được xác lập theo thực tiễn của thành phầm xuất khẩu.

c) Trường hợp doanh nghiệp ko xuất khẩu mà đẩy ra cho doanh nghiệp khác để xuất khẩu thì doanh nghiệp mua thành phầm & hàng hóa này để xuất khẩu phải thực thi kê khai thuế GTGT như thành phầm cùng loại do doanh nghiệp sản xuất trực tiếp xuất khẩu.

d) Cục Thuế những tỉnh, thành phố phối phù thích hợp với những cty quản trị và vận hành nhà nước chuyên ngành trên địa phận theo hiệu suất cao, trách nhiệm của từng cơ quan để hướng dẫn những doanh nghiệp có hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại xuất khẩu thành phầm từ tài nguyên, tài nguyên vị trí căn cứ đặc tính thành phầm và quy trình sản xuất thành phầm để xác lập thành phầm xuất khẩu là tài nguyên, tài nguyên đã chế biến hoặc chưa chế trở thành thành phầm khác để thực thi kê khai theo quy định.

Đối với trường hợp doanh nghiệp kê khai thành phầm đã chế trở thành thành phầm khác mà quy trình sản xuất thành phầm chưa đủ cơ sở xác lập là thành phầm khác thì Cục Thuế có trách nhiệm văn bản báo cáo giải trình Tổng cục Thuế để phối phù thích hợp với những Bộ, Cơ quan quản trị và vận hành nhà nước chuyên ngành vị trí căn cứ vào quy trình sản xuất thành phầm xuất khẩu của doanh nghiệp để xác lập thành phầm xuất khẩu là tài nguyên, tài nguyên chưa chế trở thành thành phầm khác hay đã chế trở thành thành phầm khác theo quy định của pháp lý.

Điều 2. Sửa đổi, tương hỗ update Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, tương hỗ update theo Thông tư số 130/năm trong năm này/TT-BTC ngày 12/8/năm trong năm này của Bộ Tài chính) như sau:

“4. Hoàn thuế riêng với thành phầm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

a) Cơ sở marketing thương mại trong tháng (riêng với trường hợp kê khai theo tháng), quý (riêng với trường hợp kê khai theo quý) có thành phầm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu gồm có cả trường hợp: Hàng hóa nhập khẩu tiếp theo đó xuất khẩu vào khu phi thuế quan; thành phầm & hàng hóa nhập khẩu tiếp theo đó xuất khẩu ra quốc tế, có số thuế giá trị ngày càng tăng nguồn vào không được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị ngày càng tăng theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị ngày càng tăng nguồn vào không được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.

Cơ sở marketing thương mại trong tháng/quý vừa có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hoá, dịch vụ tiêu thụ trong nước thì cơ sở marketing thương mại phải hạch toán riêng số thuế GTGT nguồn vào sử dụng cho sản xuất marketing thương mại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Trường hợp ko hạch toán riêng được thì số thuế giá trị ngày càng tăng nguồn vào của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được xác lập theo tỷ suất giữa lệch giá của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên tổng lệch giá thành phầm & hàng hóa, dịch vụ của những kỳ khai thuế giá trị ngày càng tăng tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ đề xuất kiến nghị hoàn thuế hiện tại.

Số thuế GTGT nguồn vào của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (gồm có số thuế GTGT nguồn vào hạch toán riêng được và số thuế GTGT nguồn vào được phân loại theo tỷ suất nêu trên) nếu sau khoản thời hạn bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong nước còn sót lại từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở marketing thương mại được hoàn thuế cho thành phầm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Số thuế GTGT được hoàn của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu ko vượt quá lệch giá của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nhân (x) với 10%.

Đối tượng được hoàn thuế trong một số trong những trường hợp xuất khẩu như sau: Đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu, là cơ sở có thành phầm & hàng hóa ủy thác xuất khẩu; riêng với gia công chuyển tiếp, là cơ sở ký hợp đồng gia công xuất khẩu với phía quốc tế; riêng với thành phầm & hàng hóa xuất khẩu để thực thi khu công trình xây dựng xây dựng ở quốc tế, là doanh nghiệp có thành phầm & hàng hóa, vật tư xuất khẩu thực thi khu công trình xây dựng xây dựng ở quốc tế; riêng với thành phầm & hàng hóa xuất khẩu tại chỗ là cơ sở marketing thương mại có thành phầm & hàng hóa xuất khẩu tại chỗ.

b) Cơ sở marketing thương mại ko được hoàn thuế giá trị ngày càng tăng riêng với trường hợp: Hàng hóa nhập khẩu tiếp theo đó xuất khẩu mà thành phầm & hàng hóa xuất khẩu đó ko thực thi việc xuất khẩu tại địa phận hoạt động và sinh hoạt giải trí hải quan theo quy định của pháp lý về hải quan; thành phầm & hàng hóa xuất khẩu ko thực thi việc xuất khẩu tại địa phận hoạt động và sinh hoạt giải trí hải quan theo quy định của pháp lý về hải quan.

c) Cơ quan thuế thực thi hoàn thuế trước, kiểm tra sau riêng với những người nộp thuế sản xuất thành phầm & hàng hóa xuất khẩu ko bị xử lý riêng với hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép thành phầm & hàng hóa qua biên giới, trốn thuế, gian lận thuế, gian lận thương mại trong thời hạn hai năm liên tục; người nộp thuế ko thuộc đối tượng người dùng rủi ro không mong muốn cao theo quy định của Luật quản trị và vận hành thuế và những văn bản hướng dẫn thi hành.”

Điều 3. Sửa đổi, tương hỗ update tiết e điểm 2.2, tiết b điểm 2.6, điểm 2.11 và điểm 2.30 Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC ngày 18/6/năm trước đó của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, tương hỗ update tại Điều 4 Thông tư số 96/năm ngoái/TT-BTC ngày 22/6/năm ngoái của Bộ Tài chính) như sau:

1. Bổ sung tiết e điểm 2.2 Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC (đã được sửa đổi, tương hỗ update tại Điều 4 Thông tư số 96/năm ngoái/TT-BTC ngày 22/6/năm ngoái của Bộ Tài chính):

“Trường hợp doanh nghiệp có chuyển nhượng ủy quyền một Phần vốn hoặc chuyển nhượng ủy quyền toàn bộ doanh nghiệp khác theo quy định của pháp lý, nếu có chuyển giao tài sản thì doanh nghiệp nhận chuyển nhượng ủy quyền chỉ được trích khấu hao tài sản cố định và thắt chặt vào ngân sách được trừ riêng với những tài sản chuyển giao đủ Điều kiện trích khấu hao theo giá trị còn sót lại trên sổ sách kế toán tại doanh nghiệp chuyển nhượng ủy quyền.”.

2. Sửa đổi đoạn thứ nhất tại tiết b điểm 2.6 Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC (đã được sửa đổi, tương hỗ update tại Điều 4 Thông tư số 96/năm ngoái/TT-BTC ngày 22/6/năm ngoái của Bộ Tài chính):

“b) Các Khoản tiền lương, tiền thưởng cho những người dân lao động ko được ghi rõ ràng Điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong những hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do quản trị Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy định tài chính của Công ty, Tổng công ty.”.

3. Sửa đổi, tương hỗ update điểm 2.11 Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC (đã được sửa đổi, tương hỗ update tại Điều 4 Thông tư số 96/năm ngoái/TT-BTC ngày 22/6/năm ngoái của Bộ Tài chính):

“2.11. Phần chi vượt mức 03 triệu đồng/tháng/người để: Trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho những người dân lao động; Phần vượt mức quy định của pháp lý về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế để trích nộp những quỹ có tính chất phúc lợi xã hội (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm hưu trí tương hỗ update bắt buộc), quỹ bảo hiểm y tế và quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho những người dân lao động.

Khoản chi trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ có tính chất phúc lợi xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho những người dân lao động được xem vào ngân sách được trừ ngoài việc ko vượt mức quy định tại điểm này còn phải được ghi rõ ràng Điều kiện hưởng và mức hưởng tại một trong những hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do quản trị Hội đồng quản trị Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy định tài chính của Công ty, Tổng công ty.

Doanh nghiệp ko được xem vào ngân sách riêng với những Khoản chi cho Chương trình tự nguyện nêu trên nếu doanh nghiệp ko thực thi khá đầy đủ những trách nhiệm và trách nhiệm về bảo hiểm bắt buộc cho những người dân lao động (kể cả trường hợp nợ tiền bảo hiểm bắt buộc).”.

4. Sửa đổi đoạn thứ nhất của gạch đầu dòng thứ năm tại điểm 2.30, Khoản 2, Điều 6 của Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC (đã được sửa đổi, tương hỗ update tại Điều 4 Thông tư số 96/năm ngoái/TT-BTC):

“- Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho những người dân lao động như: chi đám hiếu, hỷ của tớ mình và mái ấm gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi tương hỗ Điều trị; chi tương hỗ tương hỗ update kiến thức và kỹ năng học tập tại cơ sở đào tạo và giảng dạy; chi tương hỗ mái ấm gia đình người lao động bị tác động bởi thiên tai, địch họa, tai nạn không mong muốn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi tương hỗ ngân sách đi lại ngày lễ, tết cho những người dân lao động; chi bảo hiểm tai nạn không mong muốn, bảo hiểm sức mạnh thể chất, bảo hiểm tự nguyện khác cho những người dân lao động (trừ Khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho những người dân lao động, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho những người dân lao động hướng dẫn tại điểm 2.11 Điều này) và những Khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên ko quá 01 tháng lương trung bình thực tiễn thực thi trong năm tính thuế của doanh nghiệp.”

Điều 4. Sửa đổi, tương hỗ update điểm b Khoản 4 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính như sau:

“b. Thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán, gồm có: thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền Cp, quyền mua Cp, trái phiếu, tín phiếu, chứng từ quỹ và nhiều chủng loại sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán khác theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 của Luật sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán. Thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền Cp của những thành viên trong công ty cổ Phần theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 của Luật sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán và Điều 120 của Luật doanh nghiệp.”

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 5 năm 2018.

2. Các trường hợp phát sinh từ thời điểm ngày thứ nhất/02/2018, chịu sự Điều chỉnh của Nghị định 146/2017/NĐ-CP được thực thi theo quy định tại Nghị định 146/2017/NĐ-CP và hướng dẫn tại Điều 1, Điều 2, Khoản 2, 3, 4 Điều 3 Thông tư này.

3. Trong quy trình thực thi nếu có vướng mắc, đề xuất kiến nghị những tổ chức triển khai, thành viên phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu và phân tích xử lý và xử lý./.

 

Nơi nhận:
– Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng quản trị nước;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Toà án nhân dân tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc nhà nước,
– Cơ quan Trung ương của những đoàn thể;
– Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Công báo;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Website nhà nước;
– Website Bộ Tài chính; Website Tổng cục Thuế;
– Các cty thuộc Bộ Tài chính;
– Lưu: VT, TCT (VT, CS).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Trên đấy là Thông tư 25/2018/TT-BTC ngày 16/03/2018.

? Website:    www.vualike.com

? Fanpage: Mẹo kế toán:    https://www.facebook.com/vualike

? Kế Toán Tp Hà Nội Thủ Đô 

▶ Quảng cáo:

Sau khi tìm hiểu thêm Thông tư 25/2018/TT-BTC ngày 16/03/2018, quý khách cần click more về  và những Dịch Vụ TM kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩   

⏩  

⏩  

⏩  

⏩  

Các từ khóa tương quan

Sơ đồ KT ngân sách lệch giá ps tại mỗi bên link kinh doanh (đồng trấn áp) TT200
Dịch Vụ TM khai báo thuế tại Đan Phượng Tp Hà Nội Thủ Đô Giá rẻ Uy tín
Dịch Vụ TM kế toán trọn gói Uy tín Giá rẻ tại Quận 1
Mẫu 06/GTGT- Đăng ký phương pháp tính thuế khấu trừ tiên tiến và phát triển nhất
CV 4409/TCT-KK 2019 nội dung mới Thông tư 66/2019
Hồ sơ xây dựng công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn hai thành viên trở lên
Mẫu Đk phương pháp trích khấu hao tài sản cố định và thắt chặt
Cách hạch toán Tài khoản 217 -­ Bất động sản góp vốn đầu tư theo Thông tư 133
Lớp học kế toán thực hành thực tiễn ở Xuân Thủy, Cg cầu giấy, Tp Hà Nội Thủ Đô
Sơ đồ kế toán TK 3333 – Thuế xuất khẩu theo thông tư 200


Bạn đang xem postt Thông tư 25/2018/TT-BTC ngày 16/03/2018 2022

Với việc Pro xem nội dung bài viết Thông tư 25/2018/TT-BTC ngày 16/03/2018 Chi tiết sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kế toán thuế pháp lý giúp sức cho việc làm của tớ.

tải tài liệu Thông tư 25/2018/TT-BTC ngày 16/03/2018 phiên bản tiên tiến và phát triển nhất Miễn phí

Nêu Quý khách đang tìm link google drive mega để down HD Free mà chưa tồn tại link hoặc lời giải đáp vẫn còn đấy vướng mắc chưa làm rõ thì để lại phản hồi hoặc tham gia Group zalo để được đặt vướng mắc hướng dẫn không lấy phí.
#Thông #tư #252018TTBTC #ngày