0765562555

Kinh nghiệm Thủ tục Đk tham gia Bảo Hiểm lần đầu theo quy định tiên tiến và phát triển nhất New 2022

Pro đang tìm cách Thủ thuật Hướng dẫn HD Thủ tục Đk tham gia Bảo Hiểm lần đầu theo quy định tiên tiến và phát triển nhất New trên máy tính điện thoại cảm ứng máy tính năm 2022: 2021-09-10 09:21:32

3758

Lượt xem:
1.245

     Bài viết  Hướng dẫn làm thủ tục Đk tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) lần đầu cho nhân viên cấp dưới trong Công ty tham gia lần đầu và Doanh Nghiệp di tán từ địa phận tỉnh, thành phố khác đến.

>> Giải đáp vướng mắc về mức đóng BHXH tại Nghị định 44/2017/NĐ-CP
>> Từ 01/06/2017 giảm một nửa mức đóng bảo hiểm tai nạn không mong muốn lao động

I. Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN:
 

Theo quy định tại điều 4, Điều 13, Điều 17 Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/năm ngoái của BHXH Việt Nam: Quy định về đối tượng người dùng tham gia BHXH, BHYT, BHTN như sau:

– Người thao tác theo HĐLĐ (hoặc hợp đồng thao tác) hông xác lập thời hạn, HĐLĐ xác lập thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một việc làm nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng;

– Người quản trị và vận hành doanh nghiệp, người quản trị và vận hành điều hành quản lý hợp tác xã có hưởng tiền lương;

– Đơn vị thuê mướn, sử dụng lao động theo HĐLĐ.

Chú ý: Từ ngày một/1/2018: Những HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng cũng phải tham gia.

– Những người lao động thao tác từ 2 nơi trở lên thì: Đóng BHXH, BHTN theo HĐLĐ giao kết thứ nhất, đóng BHYT theo HĐLĐ có mức tiền lương tốt nhất.

– Trong thời hạn 30 ngày Tính từ lúc ngày giao kết HĐLĐ hoặc hợp đồng thao tác hoặc ngày có hiệu lực hiện hành của quyết định hành động tuyển dụng Doanh Nghiệp phải tham BH.
 

II. Thủ tục Đk tham gia BHXH, BHYT,BHTN:
 

Căn cứ theo Mục 1 Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/năm ngoái của BHXH Việt Nam hướng dẫn thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT rõ ràng như sau:

1. Hồ sơ riêng với Đơn vị tham lần đầu, cty di tán từ địa phận tỉnh, thành phố khác đến:

a. Người lao động:
– Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN Mẫu TK1-TS

b. Đơn vị sử dụng lao động:
– Tờ khai cty tham gia BHXH, BHYT, BHTN Mẫu TK3-TS
– Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN Mẫu D02-TS

c. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

2. Điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN hằng tháng (Khi có sự kiểm soát và điều chỉnh như: Tăng giảm lao động, kiểm soát và điều chỉnh mức lương đóng … hồ sơ rõ ràng như sau:)

a. Người lao động:
– Tờ khai tham gia BHXH (in như trên)

b. Đơn vị sử dụng lao động:
– Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN Mẫu D02-TS. (in như trên)

– Tờ khai thông tin cty tham gia BHXH, BHYT Mẫu TK3-TS (Trường hợp thay đổi thông tin tham gia BHXH, BHYT, BHTN của Doanh Nghiệp. VD: Thay thay tên công ty, địa chỉ, MST, người đại diện thay mặt thay mặt pháp lý ….) (in như trên)

c. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 

3. Nơi nộp hồ sơ:

– Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH…Hoặc nộp qua mạng (Chi tiết liên hệ với Cơ quan BH Quận Huyện để biết rõ ràng về phương thức nhận hồ sơ)
 

4. Tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ:

Căn cứ theo Điều 5, điều 14, điều 18 Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/năm ngoái của BHXH Việt Nam quy định rõ ràng tỷ suất đóng như sau:

– Doanh Nghiệp phải nộp. cho Cơ quan BHXH Quận, Huyện với tỷ suất đóng BHXH, BHYT, BHTN là: 32.5 %
– Nộp cho Liên đoàn Lao động Quận, Huyện với tỷ suất đóng KPCĐ là: 2%

Cụ thể tỷ suất như sau:

– Đơn vị sử dụng lao động đóng: 22%, rõ ràng:

BHXH: 18% (Trong số đó: 3% vào quỹ ốm đau và thai sản, 1% vào quỹ tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp; 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất).
BHYT: 3%
BHTN: 1%

– Người lao động đóng: 10,5%

BHXH: 8% (Đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất)
BHYT: 1,5%
BHTN: 1%

Mới nhất theo Nghị định 44/2017/NĐ-CP Ngày 14/04/2017 của nhà nước  Tính từ lúc ngày thứ nhất/06/2017, mức đóng BHXH thuộc trách nhiệm của người tiêu dùng lao động là 17,5% gồm có: 14% quỹ hưu trí, tử tuất + 3% quỹ ốm đau, thai sản và 0,5% quỹ tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp.

5. Mức tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ:

– Là tiền lương tháng được ghi trong hợp đồng lao động. Tối thiểu hông được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng, Tối đa hông quá 20 lần mức lương cơ sở
 

III. Hồ sơ xin cấp lại Sổ BHXH, BHYT, BHTN: 

Căn cứ theo Mục 1 Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/năm ngoái của BHXH Việt Nam quy định hồ sơ cấp lại Sổ BHXH, thẻ BHYT, và kiểm soát và điều chỉnh nội dung đã ghi trên Sổ BHXH, thẻ BHYT rõ ràng như sau:
 

1. Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng, thay đổi số sổ, gộp sổ BHXH

– Tờ khai phục vụ và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT Mẫu TK1-TS (in như trên)
– Sổ BHXH đã cấp.
– Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 

2. Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH:

– Tờ khai phục vụ và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
– Sổ BHXH;
– Bảng kê sách vở hồ sơ làm vị trí căn cứ kiểm soát và điều chỉnh (Mục I Phụ lục 03 theo QĐ 959)
– Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 

3. Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc bản địa; quốc tịch

– Tờ khai phục vụ và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);
– Sổ BHXH;
– Bảng kê sách vở hồ sơ làm vị trí căn cứ kiểm soát và điều chỉnh (Mục I Phụ lục 03 theo QĐ 959)
– Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 

4. Cấp lại, đổi thẻ BHYT

– Tờ khai phục vụ và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);
– Thẻ BHYT (trường hợp hỏng hoặc thay đổi thông tin);
– Bảng kê sách vở hồ sơ làm vị trí căn cứ cấp lại, đổi thẻ BHYT (Mục II, III Phụ lục 03 riêng với trường hợp thay đổi thông tin).
– Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

>> Giải đáp vướng mắc về mức đóng BHXH tại Nghị định 44/2017/NĐ-CP
>> Từ 01/06/2017 giảm một nửa mức đóng bảo hiểm tai nạn không mong muốn lao động

? Website:    www.vualike.com

? Fanpage: Mẹo kế toán:    https://www.facebook.com/vualike

? Kế Toán Tp Hà Nội Thủ Đô 

▶ Quảng cáo:

Sau khi tìm hiểu thêm Thủ tục Đk tham gia Bảo Hiểm lần đầu theo quy định tiên tiến và phát triển nhất, quý khách cần click more về  và những Dịch Vụ TM kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩   

⏩  

⏩  

⏩  

⏩  

 

Các từ khóa tương quan

Dịch Vụ TM kê khai thuế tốt nhất Tp Hà Nội Thủ Đô
Nghị định 155/năm trong năm này/NĐ-CP quy định xử phạt VPHC trong LV Bảo vệ Môi trường
Mẫu chứng từ khấu trừ thuế TNCN tiên tiến và phát triển nhất
Người quốc tế Đk giảm trừ gia cảnh thế nào?
Sơ đồ kế toán thông tin tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái TT133
Trung tâm đào tạo và giảng dạy kế toán thuế tại Thuận Thành CHẤT LƯỢNG TỐT
Sơ đồ TK 632 – Giá vốn hàng bán theo PP Kê khai thường xuyên theo TT 200
Mẫu Phiếu nhập kho và hướng dẫn cách lập theo Thông tư 133
Khóa ôn thi chứng từ đại lý thuế tại Tiền Giang
Cách tính giá tiền sản xuất theo phương pháp tỷ suất


Bạn đang đọc bài Thủ tục Đk tham gia Bảo Hiểm lần đầu theo quy định tiên tiến và phát triển nhất 2022

Với việc Pro tìm hiểu thêm nội dung bài viết Thủ tục Đk tham gia Bảo Hiểm lần đầu theo quy định tiên tiến và phát triển nhất New sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kế toán thuế pháp lý giúp sức cho việc làm của tớ.

Download tài liệu Thủ tục Đk tham gia Bảo Hiểm lần đầu theo quy định tiên tiến và phát triển nhất phiên bản tiên tiến và phát triển nhất Free

Nêu Người dùng đang tìm link google drive mega để tải HD Miễn phí mà chưa tồn tại link hoặc lời giải đáp vẫn còn đấy vướng mắc chưa làm rõ thì để lại cmt or ThamGia Nhóm zalo để được đặt vướng mắc hướng dẫn không lấy phí.
#Thủ #tục #đăng #ký #tham #gia #Bảo #Hiểm #lần #đầu #theo #quy #định #mới #nhất