0765562555

LMHT: Riot Games tung thêm 5 Skin TP Tội Phạm và 3 Skin Phượng Hoàng tới bản thân bản thân dạng 11.17 2021-08-10 22:06:17

LMHT Riot Games tung them 5 Skin Thanh Pho Toi

Với hàng loạt quần áo new mẻ sau sự khiếu nại bầu lựa lựa vào thời điểm đầu xuân mới ni, Riot Games sẽ hé mở toàn cỗ 8 quần áo new mẻ theo group TP Tội Phạm tới Akali, Shaco, Darius, Twisted Fate, Zyra nằm vào theo cùng với cỗ skin Phượng Hoàng new mẻ tới Anivia, Xayah và Seraphine.
Akali TP Tội Phạm

 

 
Darius TP Tội Phạm
 

 
Shaco TP Tội Phạm
 

 
Twisted Fate TP Tội Phạm
 

 

 
Zyra TP Tội Phạm
 

 

 
Anivia Phượng Hoàng

 
 
Seraphine Phượng Hoàng

 
Xayah Phượng Hoàng

 

Nguồn LMHT: Riot Games tung thêm 5 Skin TP Tội Phạm và 3 Skin Phượng Hoàng tới bản thân bản thân dạng 11.17

2021-08-10 22:06:17 #LMHT #Riot #Games #tung #thêm #Skin #Thành #Phố #Tội #Phạm #và #Skin #Phượng #Hoàng #tới #bạn dạng