0765562555

Mail thông tin [ câu hỏi về chính sách dữ liệu facebook ]

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Mail thông tin [ câu hỏi về chính sách dữ liệu facebook ] Mới nhất được update : 2021-09-04 13:09:37

3320

Vào một ngày đẹp trời tự nhiên ban nhận được thư mail thông tin [ câu hỏi về chính sách dữ liệu facebook ] từ fb với nội dung về csdl do thông tin tài khoản fb bị tạm khóa ( vô hiệu hóa) thì phải làm thế nào đây. Cảm ơn ban đã đặt vướng mắc về kiểu cách Facebook phản hồi những yêu cầu pháp lý hoặc ngăn ngừa tổn hại. Vui lòng đọc phần Chính sách tài liệu của ..

Nôi dung vướng mắc về chủ trương tài liệu
Hi, Cảm ơn ban đã đặt vướng mắc về kiểu cách Facebook phản hồi những yêu cầu pháp lý hoặc ngăn ngừa tổn hại. Vui lòng đọc phần Chính sách tài liệu của chúng tôi ở phía dưới để tìm hiểu thêm: Chúng tôi truy vấn, bảo vệ và san sẻ thông tin của ban với những nhà quản trị và vận hành, cơ quan hành pháp hoặc những cty có thẩm quyền khác:
– Khi phản hồi những yêu cầu pháp lý (như lệnh khám nhà, lệnh tòa hoặc trát đòi hầu tòa) nếu chúng tôi thực sự tin rằng pháp lý yêu cầu chúng tôi làm như vậy. Việc này trọn vẹn có thể gồm có phản hồi những yêu cầu pháp lý từ lãnh thổ tài phán bên phía ngoài Hoa Kỳ khi chúng tôi thực sự tin rằng phản hồi đó là bắt buộc theo luật pháp tại lãnh thổ tài phán đó, có tác động đến người tiêu dùng tại lãnh thổ tài phán đó và phù phù thích hợp với những tiêu chuẩn được công nhận trên toàn thế giới.
– Khi chúng tôi thực sự tin rằng nên phải: phát hiện, ngăn ngừa và xử lý hành vi gian lận, hành vi sử dụng trái phép Sản phẩm, hành vi vi phạm những lao lý hoặc chủ trương của chúng tôi hay hoạt động và sinh hoạt giải trí phi pháp hoặc có hại khác; để bảo vệ chính chúng tôi (gồm có cả quyền, tài sản hoặc Sản phẩm của chúng tôi), ban hoặc người khác, gồm có trong quy trình khảo sát hoặc thẩm vấn theo quy định; hoặc để ngăn ngừa tử vong hay thương tích khung hình sắp xẩy ra. Ví dụ: chúng tôi sẽ trao đổi thông tin với những đối tác chiến lược bên thứ ba về độ tin cậy của thông tin tài khoản ban dùng nhằm mục đích ngăn ngừa hành vi gian lận, lạm dụng và hoạt động và sinh hoạt giải trí có hại khác cả trong lẫn ngoài Sản phẩm của chúng tôi, nếu thích hợp.
tin tức chúng tôi nhận được về ban (gồm có cả tài liệu thanh toán giao dịch thanh toán tài chính tương quan đến việc shopping qua Facebook) trọn vẹn có thể được truy vấn và lưu giữ trong mức chừng thời hạn dài nếu đó là đối tượng người dùng của một yêu cầu hoặc trách nhiệm và trách nhiệm pháp lý, cuộc khảo sát của chính phủ nước nhà hoặc cuộc khảo sát tương quan đến những hành vi vi phạm tiềm ẩn riêng với lao lý hoặc chủ trương của chúng tôi, hay trong trường hợp khác nhằm mục đích tránh tổn hại. Chúng tôi cũng lưu giữ thông tin từ những thông tin tài khoản đã biết thành vô hiệu hóa do vi phạm lao lý trong tối thiểu một năm để ngăn ngừa tái diễn hành vi lạm dụng hoặc những hành vi vi phạm lao lý khác.
Nếu ban có vướng mắc hoặc mối lo ngại khác, vui lòng truy vấn Quyền riêng tư cơ bản (https://www.facebook.com/about/basics) hoặc Trung tâm trợ giúp của chúng tôi (https://www.facebook.com/help) để biết thêm thông tin.
Nếu ban có vướng mắc khác về Chính sách tài liệu của chúng tôi (https://www.facebook.com/policy.php), vui lòng vấn đáp email này.
Cảm ơn ban! Đội ngũ Facebook
Hi, Thank you for your question about how Facebook responds to legal requests or prevents harm. Please read our Data Policy below to learn more: We access, protect and share your information with regulators, law enforcement or regulatory authorities is different:
– When responding to legal requests (such as search warrants, court orders or subpoenas) if we have a good faith belief that the law requires us to do so. This may include responding to legal requests from a jurisdiction outside of the United States where we have a good faith belief that such response is required by law in that jurisdiction, affecting people used in that jurisdiction and in accordance with internationally recognized standards.
– When we have a good faith belief that it is necessary to: detect, prevent and giảm giá with fraud, unauthorized use of the Products, violations of our terms or policies, or illegal activity. legal or otherwise harmful; to protect ourselves (including our rights, property or Products), you or others, including during regulatory investigations or inquiries; or to prevent death or imminent bodily injury. For example, we will communicate with third-party partners about the reliability of the accounts you use to prevent fraud, abuse, and other harmful activity both on and off our Products. me, if appropriate.
Information we receive about you (including financial transaction data related to purchases via Facebook) may be accessed and kept for extended periods of time if it is the subject of a request or legal obligation, governmental investigation or investigation into potential violations of our terms or policies, or otherwise to avoid harm. We also retain information from accounts that have been disabled for breach of terms for at least one year to prevent recurrence of abuse or other breach of terms.
If you have other questions or concerns, please visit Privacy Basics (https://www.facebook.com/about/basics) or our Help Center (https://www. facebook.com/help) for more information.
If you have other questions about our Data Policy (https://www.facebook.com/policy.php), please reply to this email.
Thank you! Facebook team
====> ban đang đọc nội dung bài viết ” mail thông tin [ câu hỏi về chính sách dữ liệu facebook ] ” . nếu gặp trường hợp này vui lòng liên hệ zalo của tớ để được hướng dẫn nhé. ( FREE)

Mail thông tin [ câu hỏi về chính sách dữ liệu facebook ] 2022

#Mail #thông #báo #câu #hỏi #về #chính #sách #dữ #liệu #facebook