0765562555

Mẫu làm ĐK thi đua của tổ kĩ năng và kĩ năng kỹ năng 2021 (2021) ⭐️ Wiki ADS ⭐️ 2021-08-22 song mươi:23:31

Mau lam DK thi dua cua to ki nang va

p. style=”text-align:justify”>Mẫu bạn dạng làm ĐK Brand Name thi đua của tổ kĩ năng và kĩ năng kỹ năng là mẫu bạn dạng làm ĐK được tổ kĩ năng và kĩ năng kỹ năng lập ra nhằm làm ĐK Brand Name thi đua cùng với ngôi nhà ngôi trường. Mẫu bạn dạng làm ĐK Brand Name thi đua nêu rõ thông tin Brand Name thi đua member, kiểu dáng khen thưởng… Mời độc fake nằm vào mò hiểu còn nữa và chuyên chở về mẫu bạn dạng làm ĐK Brand Name thi đua của tổ kĩ năng và kĩ năng kỹ năng nơi phía trên. Báo cáo kết quả member Mẫu sổ theo dõi khen thưởng Sổ theo dõi tổ hợp thi đua của lớp trưởng một. Mẫu làm ĐK thi đua của tổ kĩ năng và kĩ năng kỹ năng Mẫu làm ĐK thi đua của tổ kĩ năng và kĩ năng kỹ năng là mẫu lập ra vào cơ hội đầu niên học tập nhằm làm ĐK Brand Name thi đua cùng với ngôi nhà ngôi trường. Nội dung của mẫu nêu rõ thông tin Brand Name thi đua member, kiểu dáng khen thưởng, bảng tổ hợp làm ĐK…. quý quan lại quý khách khứa hàng đang được đánh giá: Mẫu làm ĐK thi đua của tổ kĩ năng và kĩ năng kỹ năng 2021 2. Mẫu làm ĐK thi đua của tổ kĩ năng và kĩ năng kỹ năng hiện đại nhất TRƯỜNG …………………… TỔ CM:………………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc—————- …………., ngày…mon….năm…. BẢN ĐĂNG KÝDanh hiệu thi đua niên học tập ……. Thực hiện ni chi phối của Trường ……………………….. về sự làm ĐK Brand Name thi đua đầu niên học tập ………………, Tổ ……………………………….làm ĐK như sau: I/ DANH HIỆU THI ĐUA CÁ NHÂN một. Thi đua: (Ghi theo trình tự động kể từ CSTĐ tỉnh tới CSTĐ hạ tầng, cần lao hiện đại) II/ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG: (Huân chương loại, nhiều hạng, bởi vì thế khen của Thủ tướng mạo quốc gia, bởi vì thế khen của Sở Giáo dục huấn luyện nên và Đào tạo nên, bởi vì thế khen của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh). – Cá nhân: (chỉ lựa lựa member nổi bật nhất, lấy chí ít 02 năm liên tiếp trả thiện giỏi trách nhiệm, lấy chủ đề cấp cho thị xã trở lên trên) III/ BẢNG TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ: – Tổng số cán cỗ, nghề giáo: …. vào khi kia: (Cán cỗ cai quản trị và vận hành: …; +Nhân viên: ….; + Giáo viên:…) Danh hiệu Lao động hiện đại CSTĐ hạ tầng CSTĐ tỉnh CSTĐ T.Quốc Trên nơi phía trên Mẫu làm ĐK thi đua của tổ kĩ năng và kĩ năng kỹ năng 2021 dùng vào không ít ngôi nhà ngôi trường tè học tập, trung học tập hạ tầng, trung học tập phổ thông nhằm làm ĐK nhiều Brand Name thi đua đầu niên học tập. Mời độc fake nằm vào mò hiểu thêm trên mục dạy dỗ huấn luyện nên vào mục biểu mẫu nhé.

Bài viết lách Mẫu làm ĐK thi đua của tổ kĩ năng và kĩ năng kỹ năng 2021 (2021) ⭐️ Wiki ADS ⭐️

2021-08-22 song mươi:23:31 #Mẫu #đăng #ký #thi #đua #của #tổ #chuyên nghiệp #môn #Wiki #ADS