0765562555

Mẫu Phiếu hưởng thụ tuyển chọn dụng (2021) ⭐️ ADS ⭐️ 2021-08-08 15:07:16

Phieu theo doi qua trinh xu ly cong viec 2021

PHIẾU YÊU CẦU TUYỂN DỤNG(RECRUITMENT REQUESTING FORM) (Áp dụng tới khu vực lợi quyền cao cực kì cao, tư vấn viên cấp dưới văn chống và phân xưởng – Apply for Senior, Office Staff and Workshop Applicants) I- YÊU CẦU CHUNG (General Requirements) Phòng ban/ Sở phận (Dept/Sec): Trình độ học tập vấn (Education Level): 12/12 (High School) Trung cấp cho (Middle Level School) Cao đẳng (College) Đại học tập (University) Trên ĐH tập (Postgraduate) Vị trí tuyển chọn dụng (Position): Giới tính (Sex): q Nam (Male) q Nữ (Female) Tuổi (Age): Ngoại hình (Appearance): Cần (Necessary) Tương đối (Uncertain) Không mong muốn thiết (Unnecessary) Kinh nghiệm nghỉ ngơi dưỡng (Working Experience): Dưới 1 năm (Under một year) Từ một tới bên dưới 2 năm (From một to 2 years) Từ 2 tới bên dưới 3 năm (From 2 to 3 years) Từ 3 tới 5 năm (From 3 to 5 years) Trên 5 năm (Over 5 years) Không mong muốn thiết (Unnecessary) CHUYÊN MÔN (Specialities): ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. MÔ TẢ CÔNG VIỆC CƠ BẢN (Description of Basic Work): …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… II- YÊU CẦU VỀ KỸ NĂNG (Skill Requirements) một/ Trình độ quốc tế ngữ (Lanaguage Skills): + Tiếng Anh (English) : Level A Level B Level C Unnecessary + Tiếng Pháp (Frech) : Level A Level B Level C Unnecessary + Tiếng Hoa (Chinese) : Level A Level B Level C Unnecessary + Khác (Others)_____ : Level A Level B Level C Unnecessary 2/ Trình độ vi tính (Computer Skills): Word Powerpoint Excel Internet Access Solomon Khác (Others): ________________________ 3/ Lập plan (Planning): Tuần (Weekly) Năm (Yearly) Tháng (Monthly) Trên 01 năm (Over yearly) Qúy (Quarterly) 4/ Tính tiết ra (Creative): Tạo ra những cải tiến cho nhỏ vào phạm vi công tác.(Create improvements in field of operations) Tạo ra những cải tiến cho nhỏ vào phạm vi của chống ban(Create improvements in field of department) Tạo ra những kiểu dáng vẻ dụng cụ new mẻ tới Công ty(Create new styles/models of product) Tạo ra Brand Name, vỏ vỏ hộp lấy mức độ cuốn hút(Create attractive trade mark, thương hiệu Brand Name, packages) Tạo ra những dụng cụ new mẻ tới Công ty(Create new products) Có những phát minh new mẻ về tế bào phỏng marketing thương nghiệp, cai quản trị và vận hành(Initiate new ideas of business, management type) 5/ Hiểu biết (Comprehensive): Hiểu rõ nhiều khẩu lệnh, thông tư mối quan lại hệ tới công tác(Understand clearly orders, instructions of working) Hiểu rõ nhiều plan nghỉ ngơi dưỡng của tập thể group hoặc chống ban(Understand clearly working plans of group or dept.) Rất trọn vẹn tuy rằng thế cho dù tóm gọn, biến thay đổi thông tin mối quan lại hệ tới công tác(Understand, update information of working) 6/ Khả năng khiến cho xong và xử lý công tác(Ability to solve problem): Công việc mong muốn thiết khiến cho xong và xử lý chóng vánh, chuẩn xác(Solve the work quickly, accurately) Công việc mong muốn thiết khiến cho xong và xử lý chi tiết, tỷ mỉ(Solve the work carefully, in detailed) Công việc mong muốn thiết khiến cho xong và xử lý vào thời hạn được quy định(Solve the work in the time-limit) 7/ Khả năng phán quyết (Ability to make decision): Công việc ko mến thiết phán quyết (Unnecessary to make decision) Khi lấy khá nhiều chỉ dẫn/ thông tư công cùng mong muốn thiết thể hiện nhiều quy định tác dụng tới hiệu trái nghỉ ngơi dưỡng của chống ban/ Công ty(Ability to make decision that can impact on the results of sec./company) 8/ Khả năng thuyết phục (Ability to pursuade) : Không mong muốn thiết thuyết phục người khác(Unnecessary to pursuade others) Cần thuyết phục nhiều member vào Group/ chống ban(Need to persuade other members in group/sec.) Cần thuyết phục con số quan lại quý khách khứa hàng món đồ dùng khó tính cực kì khó khăn nết(Need to persuade amount of fastidious customers) Cần thuyết phục cấp cho bên dưới hoặc con số thoáng mát rãi lớn to người công nhân(Need to persuade juniors or amount of workers) 9/ Năng lực chỉ đạo (Ability to lead): Không mong muốn thiết (Unnecessary) Lãnh đạo một group (Lead one group) Lãnh đạo một chống ban/ chống ban (Lead one Dept./Se.c) Lãnh đạo bên trên 300 người (Lead over 300 staffs) Lãnh đạo một Công ty (Lead a company) III- SỨC KHỎE (Health) Cần thể hình (Body): Cao (Height):______________ m; Nặng (Weight):­­______________ kilogam Cần mức độ lực hơn thế (Special Strength Requirement) Sức mạnh mạnh khoắn đầy đủ khỏe mạnh tới công tác (Physical fitness for working) Không cận thị (Bright eyes – not being myopic) IV- GIAO TIẾP (Communication) Không mong muốn thiết chuyện trò cùng với mặt phía ngoài Cần chuyện trò cùng với rất nhiều người vào Công ty(Unnecessary to communicate outside) (Need to communicate with many people in company) Cần chuyện trò cùng với quan lại quý khách khứa hàng món đồ dùng vào và ngoài nước Cần xúc tiếp cùng với rất nhiều đơn mùi vị báo đài, truyền thông(Need to communicate with local and foreign customers) (Need to contact with truyền thông) Cần xúc tiếp cùng với rất nhiều cấp cho chính quyền túc trực địa phương, TW(Need to contact with local and central authorities) * Ghi chú (Notes): – Anh/ chị điền thẳng bên trên mẫu khuông (Fill directly on the khuông) – Chọn và tấn công lốt (x) vào ô ứng (Choose and cross in correclative boxes) Ngày (Date) ….. mon …..năm song mươi… Trưởng chống ban/ chống ban(Chief of Dept/Sec) Rất trọn vẹn tuy rằng thế cho dù nhiều nhiều bạn đọc nối tiếp mong muốn thiết tư liệu ngay sau này

Dữ Liệu Mẫu Phiếu hưởng thụ tuyển chọn dụng (2021) ⭐️ ADS ⭐️

2021-08-08 15:07:16 #Mẫu #Phiếu #yêu thương #cầu #tuyển chọn #dụng #ADS