0765562555

Share Mẹo Cách Thời hạn nộp. mẫu 06/ Giá trị ngày càng tăng ( GTGT) đăng ký kê khai thuế Mới nhất 2022

You đang search từ khóa Share Mẹo Cách Thời hạn nộp. mẫu 06/ Giá trị ngày càng tăng ( GTGT) đăng ký kê khai thuế Mới nhất 2022 full HD Link Tải kỹ năng khá đầy đủ rõ ràng trên điện thoại cảm ứng, máy tính, máy tính được update : 2021-09-25 09:18:57

3242

Thời hạn nộp. mẫu 06/ Giá trị ngày càng tăng ( GTGT) đăng ký phương pháp. tính thuế Giá trị ngày càng tăng ( GTGT) là khi nào? Những đối tượng phải nộp. mẫu 06/ Giá trị ngày càng tăng ( GTGT)? Bài viết này Kế toán ABC sẽ giải đáp. các vướng mắc đó của các Doanh Nghiệp đang gặp. phải.

 

Chú ý:- Từ ngày 5/11/2017 theo Thông tư 93/2017/TT-BTC và Công văn 4253/TCT-CS đã BÃI BỎ KHÔNG PHẢI NỘP MẪU 06/ Giá trị ngày càng tăng ( GTGT)

Chi tiết xem tại đây nhé: Không phải nộp mẫu 06/ Giá trị ngày càng tăng ( GTGT)
 

——————————————————————————————
 

I. Những Doanh nghiệp phải nộp mẫu 06/ Giá trị ngày càng tăng ( GTGT):(Những Doanh Nghiệp được đăng ký tự nguyện áp. dụng phương pháp. khấu trừ) (Theo khoản 3 điều 3 Thông tư 119/năm trước/TT-BTC) – Doanh Nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động giải trí và sinh hoạt có lệch giá thường niên từ bán thành phầm hóa, phục vụ nhu yếu dịch vụ chịu thuế Giá trị ngày càng tăng ( GTGT) < 1 tỷ VNĐ đã tiến hành khá đầy đủ quyết sách kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định.- Doanh Nghiệp, hợp tác xã mới xây dựng có tiến hành góp vốn đầu tư, sắm sửa, nhận góp vốn bằng tài sản cố định và thắt chặt, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê vị trí marketing.- Doanh Nghiệp mới xây dựng từ dự án bất Động sản khu công trình xây dựng góp vốn đầu tư của cơ sở marketing đang hoạt động giải trí và sinh hoạt nộp thuế Giá trị ngày càng tăng ( GTGT) theo phương pháp khấu trừ.- Tổ chức quốc tế, thành viên quốc tế marketing tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ.- Tổ chức kinh tế tài chính khác hạch toán được thuế Giá trị ngày càng tăng ( GTGT) nguồn vào, đầu ra không gồm có doanh nghiệp, hợp tác xã.

——————————————————————————————-
 

II. Thời hạn nộp mẫu 06/ Giá trị ngày càng tăng ( GTGT):1. Đối với Doanh Nghiệp mới xây dựng:Theo Công văn số 1097/TCT-KK ngày 30/3/năm ngoái rõ ràng như sau: 
– Trường hợp doanh nghiệp, HTX mới xây dựng khi xác lập thuộc trường hợp được Đk tự nguyện vận dụng phương pháp khấu trừ thì phải nộp mẫu 06/ Giá trị ngày càng tăng ( GTGT) đến cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp trước thời hạn nộp HSKT thứ nhất phát sinh. Nếu đến thời hạn nộp HSKT thứ nhất NNT không nộp mẫu 06/ Giá trị ngày càng tăng ( GTGT) thì NNT thuộc trường hợp vận dụng phương pháp tính thuế trực tiếp.
 VD: Doanh Nghiệp bạn nhận được giấy phép. DKDK ngày 26/3/2017.
– Theo quy định những Doanh Nghiệp mới thành lập. thì kê khai thuế Giá trị ngày càng tăng ( GTGT) theo quý. Hạn nộp. tờ khai thuế Giá trị ngày càng tăng ( GTGT) quý 1/2017 là ngày 30/4/2017-> Như vậy: Các bạn nên nộp. mẫu 06/ Giá trị ngày càng tăng ( GTGT) trước ngày 30/4/2017 (càng sớm càng tốt) để còn xác định xem Doanh Nghiệp bạn kê khai theo khấu trừ hay trực tiếp. mà lựa chọn tờ khai để nộp..Tải về:

Mẫu 06/ Giá trị ngày càng tăng ( GTGT) Thông báo áp. dụng phương pháp. tính thuế Giá trị ngày càng tăng ( GTGT) 
(ban hành kèm theo Thông tư 156)

—————————————————————————————–
 

2. Đối với Doanh Nghiệp đang hoạt động giải trí và sinh hoạt:- Chậm nhất ngày 20/12 của năm trước đó liền kề năm người nộp thuế tiến hành phương pháp tính thuế mới. (Chu kỳ là hai năm xác lập lại 1 lần), rõ ràng xem phía dưới:Theo Công văn 1158/TCT-CS ngày 29/3/2017 của Tổng cục thuế gửi Cục thuế TP Tp Hà Nội Thủ Đô:
 

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: 1158/TCT-CS

V/v vận dụng phương pháp tính thuế Giá trị ngày càng tăng ( GTGT).

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 29 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi:

– Cục Tax(Thuế) TP Tp Hà Nội Thủ Đô;
– Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển cao Quốc tế.(Số nhà 12C, ngõ 113, đường Nước Phần Lan, phường Tứ Liên, Q.. Tây Hồ, Tp Hà Nội Thủ Đô)

 
Tổng cục Tax(Thuế) nhận được công văn số 03/CV/ILTECH2017 ngày 17/2/2017 của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển cao Quốc tế về việc Đk tự nguyện vận dụng phương pháp khấu trừ thuế. Về yếu tố này, Tổng cục Tax(Thuế) có ý kiến như sau:
Tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/năm trước/TT-BTC ngày 25/8/năm trước của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ trợ update một số trong những điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính:
“3. Sửa đổi, bổ trợ update khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:
“3. Cơ sở marketing Đk tự nguyện vận dụng phương pháp khấu trừ thuế, gồm có:

c) Doanh nghiệp, hợp tác xã mới xây dựng có tiến hành góp vốn đầu tư, sắm sửa, nhận góp vốn bằng tài sản cố định và thắt chặt, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê vị trí marketing.

Cơ sở marketing hướng dẫn tại điểm b, c khoản này phải gửi Thông báo về việc vận dụng phương pháp tính thuế Giá trị ngày càng tăng ( GTGT) tới cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp. Khi gửi Thông báo về việc vận dụng phương pháp tính thuế Giá trị ngày càng tăng ( GTGT) tới cơ quan thuế trực tiếp, cơ sở marketing không phải gửi những hồ sơ, tài liệu chứng tỏ như dự án bất Động sản khu công trình xây dựng góp vốn đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phương án góp vốn đầu tư được người dân có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định hành động góp vốn đầu tư phê duyệt, hóa đơn góp vốn đầu tư, sắm sửa, hồ sơ nhận góp vốn, hợp đồng thuê vị trí marketing. Cơ sở marketing lưu giữ và xuất trình cho cơ quan thuế khi có yêu cầu…”
Tại công văn số 328/TCT-CS ngày 24/1/2017 của Tổng cục Tax(Thuế) vấn đáp Cục Tax(Thuế) TP Tp Hà Nội Thủ Đô, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sorbus Việt Nam, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn số 1 Đồng Tiến như sau:
“Trường hợp doanh nghiệp xây dựng trong năm năm nay đã gửi Thông báo vận dụng phương pháp tính thuế Giá trị ngày càng tăng ( GTGT) (mẫu số 06/ Giá trị ngày càng tăng ( GTGT)) đến cơ quan thuế để Đk tự nguyện vận dụng phương pháp khấu trừ thuế thì được vận dụng phương pháp khấu trừ thuế ổn định cho năm năm nay và năm 2017…”
Tại công văn số 2670/BTC-TCT ngày 28/2/2017 của Bộ Tài chính vấn đáp Cục Tax(Thuế) TP Tp Hà Nội Thủ Đô, Ông Tô Minh Quang như sau:
“Trường hợp doanh nghiệp xây dựng trong năm năm nay, đã nộp Thông báo vận dụng phương pháp tính thuế Giá trị ngày càng tăng ( GTGT) (mẫu số 06/ Giá trị ngày càng tăng ( GTGT)) tới cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp để Đk tự nguyện vận dụng phương pháp khấu trừ thuế và được chấp thuận đồng ý được cho phép vận dụng tính thuế Giá trị ngày càng tăng ( GTGT) theo phương pháp khấu trừ năm năm nay thì doanh nghiệp được tiếp tục vận dụng tính thuế Giá trị ngày càng tăng ( GTGT) theo phương pháp khấu trừ năm 2017 và không phải nộp lại mẫu 06/ Giá trị ngày càng tăng ( GTGT) để Đk tiếp cho năm 2017.”
Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển cao Quốc tế xây dựng năm năm nay, đã nộp Thông báo vận dụng phương pháp tính thuế Giá trị ngày càng tăng ( GTGT) (mẫu số 06/ Giá trị ngày càng tăng ( GTGT)) tới cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp (Chi cục Tax(Thuế) quận Tây Hồ) để Đk tự nguyện vận dụng phương pháp khấu trừ thuế và được chấp thuận đồng ý được cho phép vận dụng tính thuế Giá trị ngày càng tăng ( GTGT) theo phương pháp khấu trừ năm năm nay thì doanh nghiệp được tiếp tục vận dụng tính thuế Giá trị ngày càng tăng ( GTGT) theo phương pháp khấu trừ năm 2017 và không phải nộp lại mẫu 06/ Giá trị ngày càng tăng ( GTGT) để Đk tiếp cho năm 2017.
Đề nghị Cục Tax(Thuế) TP Tp Hà Nội Thủ Đô nghiên cứu và phân tích hướng dẫn Chi cục Tax(Thuế) quận Tây Hồ và Công ty tiến hành.
 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để văn bản báo cáo giải trình);
– Vụ PC-BTC;
– Vụ PC-TCT;
– Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

Chu kỳ hai năm 1 lần, những Doanh Nghiệp xác lập lại Doanh thu để Đk nộp mẫu 06/ Giá trị ngày càng tăng ( GTGT), rõ ràng như sau:Theo công văn 1910/TCT-CS, ngày 10/5/2017 của Tổng cục thuế:

– Căn cứ Điều 10 Luật thuế Giá trị ngày càng tăng ( GTGT) số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 quy định về phương pháp khấu trừ thuế;
– Căn cứ khoản 4 Điều 7 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của nhà nước quy định phương pháp khấu trừ thuế;
– Căn cứ khoản 1 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp khấu trừ thuế;
– Căn cứ khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/năm trước/TT-BTC ngày 25/8/năm trước của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ trợ update khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về Đk tự nguyện vận dụng phương pháp khấu trừ thuế.
Căn cứ những quy định trên, trường hợp doanh nghiệp xây dựng năm năm ngoái, tại thời gian xây dựng doanh nghiệp đã nộp Thông báo về việc vận dụng phương pháp tính thuế Giá trị ngày càng tăng ( GTGT) (Mẫu 06/ Giá trị ngày càng tăng ( GTGT)) tới cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp để Đk tự nguyện vận dụng phương pháp khấu trừ thuế và được chấp thuận đồng ý thì doanh nghiệp được vận dụng tính thuế Giá trị ngày càng tăng ( GTGT) theo phương pháp khẩu trừ ổn định cho năm năm ngoái, năm nay.Hết năm năm nay, doanh nghiệp phải tự xác lập lệch giá năm năm nay để làm địa thế căn cứ xác lập phương pháp tính thuế Giá trị ngày càng tăng ( GTGT) cho 02 năm tiếp theo.
– Trường hợp doanh nghiệp có lệch giá từ bán thành phầm hóa, phục vụ nhu yếu dịch vụ chịu thuế Giá trị ngày càng tăng ( GTGT) năm năm nay từ là một trong những tỷ VNĐ trở lên thì được tiếp tục vận dụng phương pháp khấu trừ thuế Tính từ lúc năm 2017.
– Trường hợp doanh nghiệp có lệch giá từ bán thành phầm hóa, phục vụ nhu yếu dịch vụ chịu thuế Giá trị ngày càng tăng ( GTGT) năm năm nay dưới một tỷ VNĐ và doanh nghiệp tự nguyện vận dụng phương pháp khấu trừ thuế thì đề xuất kiến nghị Cục Tax(Thuế) hướng dẫn doanh nghiệp nộp mẫu 06/ Giá trị ngày càng tăng ( GTGT) cho cơ quan thuế để Đk nộp thuế Giá trị ngày càng tăng ( GTGT) theo phương pháp khấu trừ.
Tổng cục Tax(Thuế) vấn đáp để Cục Tax(Thuế) tỉnh Bắc Giang, Cục Tax(Thuế) thành phố Tp Hà Nội Thủ Đô được biết./.Chú ý: Trường hợp phải nộp lại Mẫu 06/ Giá trị ngày càng tăng ( GTGT) thì chậm nhất là ngày 20/12/năm nay nhé

Các bạn muốn muốn tải Công văn 1158/TCT-CS  và 1910/TCT-CS về:Bước 1: Để lại mail ở phần phản hồi bên dướiBước 2: Gửi yêu cầu vào mail:  zalo (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)

———————————————————————————————

Cách xác lập lệch giá:
Theo Công văn số 1097/TCT-KK ngày 30/3/năm ngoái rõ ràng như sau:- Trường hợp doanh nghiệp, HTX mới xây dựng trong quý IV năm năm trước khi xác lập thuộc đối tượng người tiêu dùng được Đk tự nguyện vận dụng phương pháp khấu trừ chỉ phải nộp 01 lần mẫu 06/ Giá trị ngày càng tăng ( GTGT) để Đk tự nguyện vận dụng phương pháp khấu trừ cho quý IV, năm năm trước và năm ngoái. Đến trước thời điểm ngày 20/12/năm ngoái doanh nghiệp, HTX địa thế căn cứ vào cách xác lập lệch giá quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư 219/năm trước/TT-BTC để vận dụng phương pháp khấu trừ cho hai năm năm nay và 2017. Áp dụng tương tự cho những trường hợp NNT xây mới trong quý IV của trong năm tiếp theo sau năm năm trước.VD: Doanh Nghiệp bạn xây dựng 12/10/năm ngoái. Bạn chỉ việc nộp mẫu 06/ Giá trị ngày càng tăng ( GTGT) trước thời điểm ngày 30/1/năm nay (Trước thời hạn nộp tờ khai thuế Giá trị ngày càng tăng ( GTGT) quý IV/năm ngoái là tờ khai thứ nhất)
-> Chỉ cần nộp 06/ Giá trị ngày càng tăng ( GTGT) cho quy 4/năm ngoái và năm năm nay. Sang năm năm nay mới phải xác lập lại lệch giá.a) Cách xác lập lệch giá như sau:=> Tổng cộng của chỉ tiêu “Tổng lệch giá của HHDV đẩy ra chịu thuế Giá trị ngày càng tăng ( GTGT)” trên Tờ khai thuế Giá trị ngày càng tăng ( GTGT) của kỳ tính thuế những tháng hoặc quý hoạt động giải trí và sinh hoạt sản xuất marketing chia (:) số tháng hoạt động giải trí và sinh hoạt sản xuất marketing và nhân với (x) 12 tháng.
– Việc xác lập lệch giá theo nguyên tắc này sẽ không phân biệt Doanh Nghiệp, HTX tiến hành khai theo tháng hoặc quý.Ví dụ: Doanh nghiệp B xây dựng và hoạt động giải trí và sinh hoạt từ thời gian tháng 3/năm nay. Để xác lập phương pháp tính thuế cho năm 2017, 2018, doanh nghiệp B tiến hành tính lệch giá ước tính như sau: Lấy chỉ tiêu tổng lệch giá của HHDV đẩy ra chịu thuế Giá trị ngày càng tăng ( GTGT) trên tờ khai thuế Giá trị ngày càng tăng ( GTGT) của kỳ tính thuế những tháng 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 chia (:) 9 tháng, tiếp sau đó nhân với (x) 12 tháng.Chú ý: Lấy Doanh thu đến tháng 11 hoặc quý 3 thôi nhé. (Vì thời hạn nộp mẫu 06 là ngày 20/12) VD: Doanh Nghiệp bạn xây dựng 01/02/năm nay.
– Bạn phải nộp mẫu 06/ Giá trị ngày càng tăng ( GTGT) trước thời điểm ngày 20/03/năm nay (nếu kê khai theo tháng) hoặc trước thời điểm ngày 30/4/năm nay (nếu kê khai theo quý) (Trước thời hạn nộp tờ khai thuế Giá trị ngày càng tăng ( GTGT) thứ nhất). Và cơ quan thuế đồng ý cho kê khai khấu trừ.
-> Cuối năm năm nay xác lập lại lệch giá, rõ ràng như sau:
– Lấy chỉ tiêu tổng lệch giá trên tờ khai thuế Giá trị ngày càng tăng ( GTGT) của kỳ tính thuế những tháng 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 chia (:) 10 tháng, -> tiếp sau đó nhân với (x) 12 tháng.- Nếu DT từ là một trong những tỷ trở lên thì không phải nộp mẫu 06/ Giá trị ngày càng tăng ( GTGT)- Nếu DT không đạt tới 1 tỷ thì phải nộp mẫu 06/ Giá trị ngày càng tăng ( GTGT) (chậm nhất ngày 20/12/năm nay)
Xem thêm: Cách kê khai thuế Giá trị ngày càng tăng ( GTGT) theo phương pháp khấu trừ

 

—————————————————————————————

 Kế toán ABC xin chúc những bạn thành công xuất sắc. Các bạn muốn muốn tìm hiểu nâng cao hơn nữa về thuế Thu nhập thành viên (TNCN), Thu nhập Doanh Nghiệp(TNDN)… Kỹ năng quyết toán thuế thì trọn vẹn có thể có tham gia: Khóa học kế toán thuế thực hành thực tế thực tiễn nâng cao.

—————————————————————-

Link tải về Thời hạn nộp. mẫu 06/ Giá trị ngày càng tăng ( GTGT) đăng ký kê khai thuế Full rõ ràng

Chia sẻ một số trong những thủ thuật có Link tải về nội dung bài viết Thời hạn nộp. mẫu 06/ Giá trị ngày càng tăng ( GTGT) đăng ký kê khai thuế tiên tiến và phát triển nhất, Postt sẽ tương hỗ Bạn hiểu thêm và update thêm kiến thức và kỹ năng về kế toán thuế thông tư..

Tóm tắt về Thời hạn nộp. mẫu 06/ Giá trị ngày càng tăng ( GTGT) đăng ký kê khai thuế

Ban đã đọc Tóm tắt mẹo thủ thuật Thời hạn nộp. mẫu 06/ Giá trị ngày càng tăng ( GTGT) đăng ký kê khai thuế rõ ràng nhất. Nếu có vướng mắc vẫn chưa hiểu thì trọn vẹn có thể để lại comments hoặc Join nhóm zalo để được phản hồi nha.
#Thơi #han #nôp #mâu #06GTGT #đăng #kê #khai #thuê
Kinh Nghiệm Hướng dẫn Thời hạn nộp. mẫu 06/ Giá trị ngày càng tăng ( GTGT) đăng ký kê khai thuế Mới nhất 2022